Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0611
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0611_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, ocena problemskega stanja, odpoklic ministra za delo, družino in socialne zadeve, objektivna televizijska poročila, Ambrus in družina Strojan

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o romski problematiki, o problemu pravne države ter oceno objektivnosti poročanja medijev.

Methodology


Collection date: 27. november 2006 - 29. november 2006
Date of production: 2006-11
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0611 - Politbarometer PB11/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 99
 • number of units: 815

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2006-11-14 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 2006-11-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 307
2 ni zadovoljen 436
3 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 72

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 510
2 ni zadovoljen 278
3 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 27

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 199 Frequency
2006-11-14 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 2006-11-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 298 Frequency
1 zadovoljen 307
2 ni zadovoljen 436
3 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 72

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 397 Frequency
1 zadovoljen 510
2 ni zadovoljen 278
3 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 27

Valid range from 1 to 3

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 496 Frequency
1 da, podpiram 362
2 ne, ne podpiram 370
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 83

Valid range from 1 to 3

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 595 Frequency
1 zelo neuspešno 73
2 . 163
3 nekje vmes 370
4 . 162
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 18

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 694 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 133
3 nekje vmes 255
4 . 226
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 29

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 793 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 167
3 nekje vmes 388
4 . 112
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 44

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 892 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 206
3 nekje vmes 297
4 . 113
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 82

Valid range from 1 to 6

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Value 991 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 170
3 nekje vmes 359
4 . 128
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 89

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1090 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 124
3 nekje vmes 233
4 . 235
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 28

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1189 Frequency
1 zelo neuspešno 331
2 . 202
3 nekje vmes 168
4 . 58
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 39

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1288 Frequency
1 zelo neuspešno 140
2 . 198
3 nekje vmes 253
4 . 140
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 47

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1387 Frequency
1 zelo neuspešno 102
2 . 178
3 nekje vmes 280
4 . 120
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 117

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1486 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 140
3 nekje vmes 271
4 . 154
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
681 134

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1585 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 155
3 nekje vmes 260
4 . 196
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 84

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1684 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 147
3 nekje vmes 281
4 . 185
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 75

Valid range from 1 to 6

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 1783 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 85
3 nekje vmes 236
4 . 265
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 40

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 1882 Frequency
1 zelo neuspešno 93
2 . 170
3 nekje vmes 269
4 . 169
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 50

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 1981 Frequency
1 zelo neuspešno 138
2 . 154
3 nekje vmes 269
4 . 166
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 47

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 2080 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 167
3 nekaj vmes 331
4 . 168
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 17

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2179 Frequency
1 najmanj zaupa 94
2 . 151
3 nekaj vmes 250
4 . 205
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 15

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2278 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 147
3 nekaj vmes 400
4 . 131
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 30

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2377 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 123
3 nekaj vmes 265
4 . 244
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 19

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2476 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 222
3 nekaj vmes 359
4 . 66
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 45

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2575 Frequency
1 najmanj zaupa 152
2 . 231
3 nekaj vmes 251
4 . 122
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 40

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2674 Frequency
1 najmanj zaupa 96
2 . 166
3 nekaj vmes 306
4 . 188
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 19

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2773 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 105
3 nekaj vmes 257
4 . 241
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 77

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2872 Frequency
1 najmanj zaupa 254
2 . 162
3 nekaj vmes 195
4 . 116
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 28

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2971 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 65
3 nekaj vmes 210
4 . 365
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 24

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3070 Frequency
1 najmanj zaupa 26
2 . 30
3 nekaj vmes 143
4 . 351
5 najbolj zaupa 241
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 24

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3169 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 91
3 nekaj vmes 285
4 . 294
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 44

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3268 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 142
3 nekaj vmes 311
4 . 222
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 11

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3367 Frequency
1 najmanj zaupa 63
2 . 144
3 nekaj vmes 309
4 . 214
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 17

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3466 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 51
3 nekaj vmes 194
4 . 296
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 96

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3565 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 144
3 nekaj vmes 226
4 . 200
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 38

Valid range from 1 to 6

I28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 3664 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 149
3 nekaj vmes 271
4 . 186
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 50

Valid range from 1 to 6

Q849E_1 JANEZ DRNOVŠEK

Value 3763 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 50
2 . 105
3 nekaj vmes 220
4 . 274
5 vreden je polnega zaupanja 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 20

Valid range from 1 to 5

Q849G JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Value 3862 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 82
2 . 147
3 nekaj vmes 237
4 . 214
5 vreden je polnega zaupanja 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 20

Valid range from 1 to 6

Q849I JELKO KACIN

JELKO KACIN

Value 3961 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 117
2 . 223
3 nekaj vmes 285
4 . 121
5 vreden je polnega zaupanja 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 40

Valid range from 1 to 6

Q849J MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Value 4060 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 52
2 . 68
3 nekaj vmes 155
4 . 247
5 vreden je polnega zaupanja 266
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 27

Valid range from 1 to 6

Q849K BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Value 4159 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 21
2 . 51
3 nekaj vmes 221
4 . 329
5 vreden je polnega zaupanja 169
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 24

Valid range from 1 to 6

Q849L LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Value 4258 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 45
2 . 104
3 nekaj vmes 262
4 . 271
5 vreden je polnega zaupanja 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 19

Valid range from 1 to 6

Q849R BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Value 4357 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 71
2 . 121
3 nekaj vmes 267
4 . 214
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 43

Valid range from 1 to 6

Q849S ZORAN JANKOVIĆ

ZORAN JANKOVIĆ

Value 4456 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 73
3 nekaj vmes 189
4 . 279
5 vreden je polnega zaupanja 193
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 44

Valid range from 1 to 6

Q849V DANILO TÜRK

DANILO TÜRK

Value 4555 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 16
2 . 56
3 nekaj vmes 191
4 . 149
5 vreden je polnega zaupanja 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 313
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 316

Valid range from 1 to 6

Q849Z JOŽE MENCINGER

JOŽE MENCINGER

Value 4654 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 17
2 . 75
3 nekaj vmes 239
4 . 242
5 vreden je polnega zaupanja 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
701 114

Valid range from 1 to 6

Q849X JANEZ POTOČNIK

JANEZ POTOČNIK

Value 4753 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 18
2 . 51
3 nekaj vmes 190
4 . 237
5 vreden je polnega zaupanja 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 116

Valid range from 1 to 6

Q849W SPOMENKA HRIBAR

SPOMENKA HRIBAR

Value 4852 Frequency
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 135
3 nekaj vmes 269
4 . 157
5 vreden je polnega zaupanja 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 149

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4951 Frequency
1 da 600
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 30

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5050 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 15
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 81
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SDS - slovenska demokratska stranka 146
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 96
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 403

Valid range from 0 to 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5149 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 41
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 656

Valid range from 0 to 9

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5248 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 137
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 169
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 73
8 drugo stranko 15
9 ni volil 137
0 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 226

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5347 Frequency
1 prej levo 250
2 v sredino 167
3 prej desno 152
4 b.o. 242
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 246

Valid range from 1 to 4

Q840A DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 5446 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 416
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 308
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 88
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 91

Valid range from 1 to 3

Q840B KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Value 5545 Frequency
1 NIČ NE BI VPLIVALO 515
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 208
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 92

Valid range from 1 to 3

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Value 5644 Frequency
1 danes boljše 79
2 danes slabše 462
3 nič se ni spremenilo 244
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 30

Valid range from 1 to 4

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 5743 Frequency
1 danes boljše 215
2 danes slabše 240
3 nič se ni spremenilo 301
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 59

Valid range from 1 to 4

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 5842 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 101
2 danes slabše, več vpletanja 428
3 nič se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
735 80

Valid range from 1 to 4

Q846D ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Value 5941 Frequency
1 danes boljše 167
2 danes slabše 367
3 nič se ni spremenilo 248
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 33

Valid range from 1 to 4

Q846E ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Value 6040 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 79
2 danes slabše, več korupcije 340
3 nič se ni spremenilo 283
4 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
702 113

Valid range from 1 to 4

Q857 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE PODAL PR

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE PODAL PREDLOG ZA ODPOKLIC MINISTRA DROBNIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 6139 Frequency
1 odobravam 575
2 ne odobravam 132
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 108

Valid range from 1 to 3

Q85801 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6238 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 42
2 finance, andrej bajuk 48
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 34
5 kulturo, vasko simoniti 36
6 notranje zadeve, dragutin mate 40
7 obrambo, karel erjavec 8
8 okolje in prostor, janez podobnik 6
9 pravosodje, lovro šturm 1
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 20
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bručan 53
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 30
98 nobeno 204
99 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
566 249

Valid range from 1 to 99

Q85802 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6337 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 8
2 finance, andrej bajuk 23
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 20
5 kulturo, vasko simoniti 26
6 notranje zadeve, dragutin mate 16
7 obrambo, karel erjavec 11
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 1
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 13
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bručan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 649
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
165 650

Valid range from 1 to 99

Q85803 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6436 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 6
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 12
5 kulturo, vasko simoniti 12
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 4
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 4
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 16
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 741

Valid range from 1 to 99

Q85804 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6535 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 1
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 3
6 notranje zadeve, dragutin mate 3
7 obrambo, karel erjavec 2
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 3
13 zdravje, andrej bručan 4
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 786
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 786

Valid range from 1 to 99

Q85805 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6634 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 1
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 1
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 809

Valid range from 1 to 99

Q85806 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6733 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 1
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 1
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 812
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 812

Valid range from 1 to 99

Q85807 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6832 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 1
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 814

Valid range from 1 to 99

Q85808 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 6931 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85809 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7030 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85810 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7129 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85811 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7228 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85812 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7327 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85813 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7426 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85814 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7525 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85815 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7624 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85816 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7723 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85817 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7822 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85818 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 7921 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85819 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 8020 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85820 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 8119 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q85821 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Value 8218 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 815

Valid range from 1 to 99

Q853 KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM MNENJU BOLJ OBJEKTIVNA?

Value 8317 Frequency
1 24 UR - POP TV, 346
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJA, 271
3 nobena 76
4 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
693 122

Valid range from 1 to 4

Q859 V ZADNJIH TEDNIH ODMEVAJO DOGODKI V AMBR

V ZADNJIH TEDNIH ODMEVAJO DOGODKI V AMBRUSU V ZVEZI Z DRUŽINO STROJAN. ALI ODOBRAVATE, ALI NE RAVNANJE KRAJANOV AMBRUSA, KI PREPREČUJEJO VRNITEV STROJANOVIH NA SVOJ DOM?

Value 8416 Frequency
1 odobravam 347
2 ne odobravam 357
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 111

Valid range from 1 to 3

Q860 KAKO OCENJUJETE RAVNANJE DRŽAVNIH ORGANO

KAKO OCENJUJETE RAVNANJE DRŽAVNIH ORGANOV PRI UREJANJU TEGA KONFLIKTA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO DRŽAVNI ORGANI RAVNALI POVSEM NEUSTREZNO, 5, DA SO RAVNALI POVSEM USTREZNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 8515 Frequency
1 povsem neustrezno 278
2 . 154
3 nekaj vmes 200
4 . 84
5 povsem ustrezno 50
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 49

Valid range from 1 to 6

Q861 KAJ MENITE, ALI TI DOGODKI KAJ ŠKODIJO U

KAJ MENITE, ALI TI DOGODKI KAJ ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE V SVETU, ALI NE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NIČ NE ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE, 5 PA, DA TI DOGODKI MOČNO ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE.

Value 8614 Frequency
1 sploh nič ne škodijo ugledu 52
2 . 64
3 nekaj vmes 153
4 . 157
5 močno škodijo ugledu 357
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 32

Valid range from 1 to 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 8713 Frequency
18 1
20 3
21 1
22 3
23 3
24 4
25 4
26 4
27 7
28 9
29 9
30 9
31 11
32 8
33 7
34 14
35 12
36 12
37 11
38 13
39 13
40 27
41 18
42 10
43 11
44 17
45 10
46 15
47 10
48 13
49 16
50 19
51 21
52 10
53 15
54 13
55 18
56 15
57 15
58 14
59 15
60 12
61 15
62 10
63 14
64 16
65 14
66 11
67 20
68 19
69 19
70 13
71 11
72 12
73 9
74 9
75 15
76 15
77 14
78 10
79 6
80 12
81 9
82 14
83 6
84 5
85 8
86 10
87 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 2 18 87 56.153 17.229

Valid range from 0 to 87

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8812 Frequency
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 338
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 3

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 8911 Frequency
1 NA PODEŽELJU 282
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 270
3 V VEČJEM MESTU 105
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 157
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 1

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 9010 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 194
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 144
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 300
7 ŠTUDENT, DIJAK 60
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 3

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 919 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 44
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 480

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 928 Frequency
1 sem veren 353
2 nisem veren 305
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 19

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 937 Frequency
1 moški 357
2 ženska 458
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 946 Frequency
Zakrita vrednost 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 0

REGIJA Regija

Value 955 Frequency
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 94
5 GORENJSKA 56
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 226
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 75
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 25

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 964 Frequency
1 ->500 257
2 500-4000 189
3 4000-50000 190
4 NAD 50000 179
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 0

Valid range from 0 to 4

RSTAR STAROST

Value 973 Frequency
30 ->30 134
45 31 - 45 207
60 46 - 60 221
99 61 -> 251
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 2

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 982 Frequency
1 DESUS 22
2 LDS 104
3 NSI 19
4 SDS 183
5 SLS 34
6 SNS 28
7 ZLSD - SD 137
9 drugo 44
0 ne vem 240
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 244

Valid range from 1 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 0 0.3 3.384 1.001 0.713

Valid range from 0.3 to 3.38384664836504

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0611. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0611_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si