Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0611
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0611_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; november 2006)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, zaupanje v ljudi iz javnega življenja, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, vplivanje na izbiro z nastopom določenega politika, ocena problemskega stanja, odpoklic ministra za delo, družino in socialne zadeve, objektivna televizijska poročila, Ambrus in družina Strojan

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o romski problematiki, o problemu pravne države ter oceno objektivnosti poročanja medijev.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 27. november 2006 - 29. november 2006
Čas izdelave: 2006-11
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0611 - Politbarometer PB11/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 99
 • število enot: 815

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2006-11-14 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 2006-11-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 307
2 ni zadovoljen 436
3 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 510
2 ni zadovoljen 278
3 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 199 Frekvenca
2006-11-14 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 2006-11-14 2006-11-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 298 Frekvenca
1 zadovoljen 307
2 ni zadovoljen 436
3 ne vem, b.o. 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 397 Frekvenca
1 zadovoljen 510
2 ni zadovoljen 278
3 ne vem, b.o. 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 496 Frekvenca
1 da, podpiram 362
2 ne, ne podpiram 370
3 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 595 Frekvenca
1 zelo neuspešno 73
2 . 163
3 nekje vmes 370
4 . 162
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 694 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 133
3 nekje vmes 255
4 . 226
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 28
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 793 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 167
3 nekje vmes 388
4 . 112
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 892 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 206
3 nekje vmes 297
4 . 113
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE

Vrednost 991 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 170
3 nekje vmes 359
4 . 128
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1090 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 124
3 nekje vmes 233
4 . 235
5 zelo uspešno 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1189 Frekvenca
1 zelo neuspešno 331
2 . 202
3 nekje vmes 168
4 . 58
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1288 Frekvenca
1 zelo neuspešno 140
2 . 198
3 nekje vmes 253
4 . 140
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1387 Frekvenca
1 zelo neuspešno 102
2 . 178
3 nekje vmes 280
4 . 120
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 115
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1486 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 140
3 nekje vmes 271
4 . 154
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 132
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
681 134

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1585 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 155
3 nekje vmes 260
4 . 196
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1684 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 147
3 nekje vmes 281
4 . 185
5 zelo uspešno 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 1783 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 85
3 nekje vmes 236
4 . 265
5 zelo uspešno 140
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 1882 Frekvenca
1 zelo neuspešno 93
2 . 170
3 nekje vmes 269
4 . 169
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 48
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 1981 Frekvenca
1 zelo neuspešno 138
2 . 154
3 nekje vmes 269
4 . 166
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 2080 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 167
3 nekaj vmes 331
4 . 168
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2179 Frekvenca
1 najmanj zaupa 94
2 . 151
3 nekaj vmes 250
4 . 205
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 14
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2278 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 147
3 nekaj vmes 400
4 . 131
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2377 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 123
3 nekaj vmes 265
4 . 244
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2476 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 222
3 nekaj vmes 359
4 . 66
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2575 Frekvenca
1 najmanj zaupa 152
2 . 231
3 nekaj vmes 251
4 . 122
5 najbolj zaupa 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 39
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 2674 Frekvenca
1 najmanj zaupa 96
2 . 166
3 nekaj vmes 306
4 . 188
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 2773 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 105
3 nekaj vmes 257
4 . 241
5 najbolj zaupa 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2872 Frekvenca
1 najmanj zaupa 254
2 . 162
3 nekaj vmes 195
4 . 116
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2971 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 65
3 nekaj vmes 210
4 . 365
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3070 Frekvenca
1 najmanj zaupa 26
2 . 30
3 nekaj vmes 143
4 . 351
5 najbolj zaupa 241
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3169 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 91
3 nekaj vmes 285
4 . 294
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3268 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 142
3 nekaj vmes 311
4 . 222
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3367 Frekvenca
1 najmanj zaupa 63
2 . 144
3 nekaj vmes 309
4 . 214
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3466 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 51
3 nekaj vmes 194
4 . 296
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3565 Frekvenca
1 najmanj zaupa 116
2 . 144
3 nekaj vmes 226
4 . 200
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 3664 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 149
3 nekaj vmes 271
4 . 186
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849E_1 JANEZ DRNOVŠEK

Vrednost 3763 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 50
2 . 105
3 nekaj vmes 220
4 . 274
5 vreden je polnega zaupanja 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q849G JANEZ JANŠA

JANEZ JANŠA

Vrednost 3862 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 82
2 . 147
3 nekaj vmes 237
4 . 214
5 vreden je polnega zaupanja 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849I JELKO KACIN

JELKO KACIN

Vrednost 3961 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 117
2 . 223
3 nekaj vmes 285
4 . 121
5 vreden je polnega zaupanja 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849J MILAN KUČAN

MILAN KUČAN

Vrednost 4060 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 52
2 . 68
3 nekaj vmes 155
4 . 247
5 vreden je polnega zaupanja 266
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849K BORUT PAHOR

BORUT PAHOR

Vrednost 4159 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 21
2 . 51
3 nekaj vmes 221
4 . 329
5 vreden je polnega zaupanja 169
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849L LOJZE PETERLE

LOJZE PETERLE

Vrednost 4258 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 45
2 . 104
3 nekaj vmes 262
4 . 271
5 vreden je polnega zaupanja 114
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849R BARBARA BREZIGAR

BARBARA BREZIGAR

Vrednost 4357 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 71
2 . 121
3 nekaj vmes 267
4 . 214
5 vreden je polnega zaupanja 99
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849S ZORAN JANKOVIĆ

ZORAN JANKOVIĆ

Vrednost 4456 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 37
2 . 73
3 nekaj vmes 189
4 . 279
5 vreden je polnega zaupanja 193
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849V DANILO TÜRK

DANILO TÜRK

Vrednost 4555 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 16
2 . 56
3 nekaj vmes 191
4 . 149
5 vreden je polnega zaupanja 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 313
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
499 316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849Z JOŽE MENCINGER

JOŽE MENCINGER

Vrednost 4654 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 17
2 . 75
3 nekaj vmes 239
4 . 242
5 vreden je polnega zaupanja 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
701 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849X JANEZ POTOČNIK

JANEZ POTOČNIK

Vrednost 4753 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 18
2 . 51
3 nekaj vmes 190
4 . 237
5 vreden je polnega zaupanja 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 113
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q849W SPOMENKA HRIBAR

SPOMENKA HRIBAR

Vrednost 4852 Frekvenca
1 sploh ni vreden zaupanja 43
2 . 135
3 nekaj vmes 269
4 . 157
5 vreden je polnega zaupanja 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 146
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4951 Frekvenca
1 da 600
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5050 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 15
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 81
3 NSI - krscanska ljudska stranka 9
4 SDS - slovenska demokratska stranka 146
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 20
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 96
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 403

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5149 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 23
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 37
5 SLS - slovenska ljudska stranka 15
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 8
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 41
9 drugo stranko 18
0 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
159 656

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5248 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 13
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 137
3 NSI - krscanska ljudska stranka 10
4 SDS - slovenska demokratska stranka 169
5 SLS - slovenska ljudska stranka 19
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 16
7 ZL(SD) - socialni demokrati 73
8 drugo stranko 15
9 ni volil 137
0 ne vem, b.o. 221
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5347 Frekvenca
1 prej levo 250
2 v sredino 167
3 prej desno 152
4 b.o. 242
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q840A DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR

DENIMO, DA BI NA VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR NASTOPIL MILAN KUČAN S SVOJO STRANKO ALI LISTO. ALI BI TO KAJ VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 5446 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 416
2 GLASOVAL BI ZA LISTO ALI STRANKO MILANA KUČANA 308
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 88
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q840B KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ

KAJ PA, ČE BI NA VOLITVAH NASTOPIL JANEZ DRNOVŠEK S SVOJIM GIBANJEM ALI STRANKO. KAKO BI TO VPLIVALO NA VAŠO IZBIRO?

Vrednost 5545 Frekvenca
1 NIČ NE BI VPLIVALO 515
2 GLASOVAL BI ZA GIBANJE ALI STRANKO JANEZA DRNOVŠKA 208
3 ne bi glasoval, ne vem, b.o. 89
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO I

NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV SEDAJ, DVE LETI PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI POLOŽAJ DELAVCEV:

Vrednost 5644 Frekvenca
1 danes boljše 79
2 danes slabše 462
3 nič se ni spremenilo 244
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 5743 Frekvenca
1 danes boljše 215
2 danes slabše 240
3 nič se ni spremenilo 301
4 ne vem, b.o. 56
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 5842 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 101
2 danes slabše, več vpletanja 428
3 nič se ni spremenilo 206
4 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
735 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q846D ... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

... RAZMERE V ZDRAVSTVU:

Vrednost 5941 Frekvenca
1 danes boljše 167
2 danes slabše 367
3 nič se ni spremenilo 248
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q846E ... KORUPCIJA:

... KORUPCIJA:

Vrednost 6040 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 79
2 danes slabše, več korupcije 340
3 nič se ni spremenilo 283
4 ne vem, b.o. 109
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
702 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q857 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE PODAL PR

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE PODAL PREDLOG ZA ODPOKLIC MINISTRA DROBNIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 6139 Frekvenca
1 odobravam 575
2 ne odobravam 132
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
707 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q85801 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6238 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 42
2 finance, andrej bajuk 48
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 34
5 kulturo, vasko simoniti 36
6 notranje zadeve, dragutin mate 40
7 obrambo, karel erjavec 8
8 okolje in prostor, janez podobnik 6
9 pravosodje, lovro šturm 1
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 20
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bručan 53
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 39
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 30
98 nobeno 204
99 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
566 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85802 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6337 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 8
2 finance, andrej bajuk 23
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 20
5 kulturo, vasko simoniti 26
6 notranje zadeve, dragutin mate 16
7 obrambo, karel erjavec 11
8 okolje in prostor, janez podobnik 1
9 pravosodje, lovro šturm 1
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 13
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 2
13 zdravje, andrej bručan 21
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 19
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 1
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 649
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
165 650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85803 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6436 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 6
3 gospodarstvo, andrej vizjak 1
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 12
5 kulturo, vasko simoniti 12
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 4
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 2
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 4
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 1
13 zdravje, andrej bručan 16
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 12
15 jano upravo, gregor virant 2
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 741
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 741

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85804 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6535 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 1
2 finance, andrej bajuk 1
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 3
5 kulturo, vasko simoniti 3
6 notranje zadeve, dragutin mate 3
7 obrambo, karel erjavec 2
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 1
11 šolstvo in šport, milan zver 1
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 3
13 zdravje, andrej bručan 4
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 6
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 786
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29 786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85805 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6634 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 1
6 notranje zadeve, dragutin mate 1
7 obrambo, karel erjavec 1
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 1
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 809
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 809

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85806 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6733 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 1
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 1
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 1
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 812
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85807 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6832 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 1
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 814

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85808 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 6931 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85809 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7030 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85810 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7129 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85811 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7228 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85812 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7327 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85813 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7426 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85814 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7525 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85815 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7624 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85816 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7723 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85817 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7822 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85818 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 7921 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85819 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 8020 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85820 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 8119 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q85821 KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL

KAJ MENITE, ALI BI V TEM TRENUTKU MORAL PREDSEDNIK VLADE ZAMENJATI ŠE KATEREGA OD MINISTROV? ČE DA, KATEREGA... ?

Vrednost 8218 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, janez drobnič 0
2 finance, andrej bajuk 0
3 gospodarstvo, andrej vizjak 0
4 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, marija lukančič 0
5 kulturo, vasko simoniti 0
6 notranje zadeve, dragutin mate 0
7 obrambo, karel erjavec 0
8 okolje in prostor, janez podobnik 0
9 pravosodje, lovro šturm 0
10 promet, janez božič 0
11 šolstvo in šport, milan zver 0
12 visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, jure zupan 0
13 zdravje, andrej bručan 0
14 zunanje zadeve, dimitrij rupel 0
15 jano upravo, gregor virant 0
16 služba vlade za evropske zadeve, janez lenarčič 0
17 služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ivan žagar 0
18 služba vlade za reforme, andrej horvat, prej damjan 0
97 vsa po vrsti 0
98 nobeno 0
99 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q853 KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM

KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA SO PO VAŠEM MNENJU BOLJ OBJEKTIVNA?

Vrednost 8317 Frekvenca
1 24 UR - POP TV, 346
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJA, 271
3 nobena 76
4 ne vem, b.o. 118
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
693 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q859 V ZADNJIH TEDNIH ODMEVAJO DOGODKI V AMBR

V ZADNJIH TEDNIH ODMEVAJO DOGODKI V AMBRUSU V ZVEZI Z DRUŽINO STROJAN. ALI ODOBRAVATE, ALI NE RAVNANJE KRAJANOV AMBRUSA, KI PREPREČUJEJO VRNITEV STROJANOVIH NA SVOJ DOM?

Vrednost 8416 Frekvenca
1 odobravam 347
2 ne odobravam 357
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q860 KAKO OCENJUJETE RAVNANJE DRŽAVNIH ORGANO

KAKO OCENJUJETE RAVNANJE DRŽAVNIH ORGANOV PRI UREJANJU TEGA KONFLIKTA? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SO DRŽAVNI ORGANI RAVNALI POVSEM NEUSTREZNO, 5, DA SO RAVNALI POVSEM USTREZNO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 8515 Frekvenca
1 povsem neustrezno 278
2 . 154
3 nekaj vmes 200
4 . 84
5 povsem ustrezno 50
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q861 KAJ MENITE, ALI TI DOGODKI KAJ ŠKODIJO U

KAJ MENITE, ALI TI DOGODKI KAJ ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE V SVETU, ALI NE? OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA SPLOH NIČ NE ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE, 5 PA, DA TI DOGODKI MOČNO ŠKODIJO UGLEDU SLOVENIJE.

Vrednost 8614 Frekvenca
1 sploh nič ne škodijo ugledu 52
2 . 64
3 nekaj vmes 153
4 . 157
5 močno škodijo ugledu 357
6 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 8713 Frekvenca
18 1
20 3
21 1
22 3
23 3
24 4
25 4
26 4
27 7
28 9
29 9
30 9
31 11
32 8
33 7
34 14
35 12
36 12
37 11
38 13
39 13
40 27
41 18
42 10
43 11
44 17
45 10
46 15
47 10
48 13
49 16
50 19
51 21
52 10
53 15
54 13
55 18
56 15
57 15
58 14
59 15
60 12
61 15
62 10
63 14
64 16
65 14
66 11
67 20
68 19
69 19
70 13
71 11
72 12
73 9
74 9
75 15
76 15
77 14
78 10
79 6
80 12
81 9
82 14
83 6
84 5
85 8
86 10
87 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 2 18 87 56.153 17.229

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 8812 Frekvenca
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 138
3 KONČANA SREDNJA 338
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 8911 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 282
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 270
3 V VEČJEM MESTU 105
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 157
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 9010 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 194
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 144
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 8
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 300
7 ŠTUDENT, DIJAK 60
8 BREZPOSELN 48
9 DRUGO... 4
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 919 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 44
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 85
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 480

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 928 Frekvenca
1 sem veren 353
2 nisem veren 305
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 937 Frekvenca
1 moški 357
2 ženska 458
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 946 Frekvenca
Zakrita vrednost 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 0

REGIJA Regija

Vrednost 955 Frekvenca
1 POMURSKA 40
2 PODRAVSKA 112
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 94
5 GORENJSKA 56
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 226
8 SPOD. POSAVSKA 20
9 DOLENJSKA 75
10 GORIŠKA 55
11 OBALNO-KRAŠKA 39
12 KRAŠKA 25
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 964 Frekvenca
1 ->500 257
2 500-4000 189
3 4000-50000 190
4 NAD 50000 179
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 973 Frekvenca
30 ->30 134
45 31 - 45 207
60 46 - 60 221
99 61 -> 251
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 982 Frekvenca
1 DESUS 22
2 LDS 104
3 NSI 19
4 SDS 183
5 SLS 34
6 SNS 28
7 ZLSD - SD 137
9 drugo 44
0 ne vem 240
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 0 0.3 3.384 1.001 0.713

Vrednosti spremenljivk od 0.3 do 3.38384664836504

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0611. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0611_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si