ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 20.11.2019

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza

Study ID Title of the study
CCS91 Medkulturna raziskava o stališčih do dela in spolov 1991-2003
DET2000 Detomor
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FFS97 Raziskava rodnostnih in družinskih vzorcev 1997: Rodnostno vedenje Slovencev
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
 ADP ACTIVITIES
14. November 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. April 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 CONFERENCES AND EVENTS
20. January 2020 | Bruselj, Belgija

Zimska šola: Four dimensions of the future of work

17. February 2020 | Dublin, Ireland

15th International Digital Curation Conference (IDCC)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si