ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.05.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza

Study ID Title of the study
DET2000 Detomor
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
HWF01 [HWF01]³ Households, Work and Flexibility 2001
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NASILD05 Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov
ODA15 Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM002 Slovensko javno mnenje 2000/2: Raziskava o okolju in raziskava o medčloveških stikih (ISSP)
SJM032 Slovensko javno mnenje 2003/2: Mednarodna raziskava o družini in narodni identiteti in Stališča o lokalni demokraciji
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM932 Slovensko javno mnenje 1993/2: Mednarodna raziskava o okolju in družini
SPFND75 Socialno psihološki faktorji v načrtovanju družine 1975
STARSI04 Starši med delom in družino
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si