Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB62
Main author(s):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; november 2004)

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Study Content

Keywords:

zaupanje v evropski parlament, zaupanje v evropsko komisijo, zaupanje v Evropsko Unijo, pričakovanja o ekonomskih razmerah v državi, pričakovanja o finančnem stanju respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o službi, pričakovanja o osebni zaposlitveni situaciji, pričakovanja o življenju na splošno, evropska zastava, simboli, zaupanje v nacionalne institucije, zaupanje v medije, koristi od članstva v EU, evropska politična skupnost, pomen EU, podpora članstvu v EU, razvoj EU, nacionalna in evropska identiteta, zaposlenost, nezaposlenost, kakovost dela, viri za dostop do informacij o EU, EU v slovenskih medijih, poznavanje evropskih institucij, zaupanje v evropske institucije, pereči problemi v Sloveniji, vloga EU v boju proti kriminalu, vloga EU pri reševanju stanovanjske problematike, vloga EU v zdravstvu, vloga EU v šolstvu, skupna zunanja in varnostna politika EU, področja odločanja skupno v okviru EU, področja odločanja slovenske vlade, predsedstvu Svetu EU, ocena nizozemske kot predsednica Svetu EU, podpora enotni valuti, podpora evru, problemi priseljevanj, Evropska kmetijska politika, vloga Združenih držav, ukvarjanje s športom, koristi ukvarjanja s športom, povezanost EU in nacionalnih športnih organizacij, negativne strani športa, trenutni poklic, število oseb v gospodinjstvu

Keywords ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, POLITIČNO STALIŠČE, EVROPSKA KOMISIJA, EVROPSKO POVEZOVANJE, JAVNO MNENJE, ZAUPANJE, IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU ŠPORTA IN PROSTEGA ČASA, ŠPORT

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
XIV. Množično politično vedenje in stališča
C. Javno mnenje in politične zadeve
3. Odnos do regionalnih povezovanj
a. Evropa
Topic Classification ADP
ZAUPANJE V NACILNALNE, MEDNARODNE IN EVROPSKE INSTITUCIJE
MEDNARONDA (POLITIČNA) SITUACIJA (vključno s stališči do ZDA)
EVROPSKA, NACIONALNA IN REGIONALNA IDENTITETA
STALIŠČA DO IZOBRAŽEVANJA PREKO ŠPORTA


Abstract:

V tej ponovitvi raziskave Evrobarometer so respondenti odgovarjali na standardna vprašanja Evrobarometra, kot so: kako zadovoljni so svojim trenutnim življenjem, ali se pogovarjajo o političnih temah, kaj naj bi bili cilji njihove države in kako vidijo potrebo po družbenem razvoju. Dodatna vprašanja so bila usmerjena na respondentovo poznavanje in mnenja o Evropski uniji (EU); ali imajo njihove države koristi od članstva v EU. Del vprašanj se nanaša na nacionalno identiteto, ali so ponosni na to, da so evropejci. Druga pomembna tema raziskave je šport. Repondenti so vprašani o pogostisti udeleževanja športnih aktivnosti, motivacije k udeležbi, koristi športa, kakšno vlogo naj igra EU pri urejanju športa v evropi in o negativnih temah povezanih s športom.

Methodology


Collection date: 2. oktober - 8. november 2004
Date of production: 2004-11
Country: Francija, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, Italija, Danska, Luksemburg, Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Južni Ciper, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Turčija in Severni Ciper.
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Severni Ciper: KADEM

Bolgarija: TNS BBSS

Romunija: TNS CSOP

Turčija: TNS PIAR

Hrvaška: PULS

Severni Ciper: KADEM

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, Luksemburgu, in (Severnem in Južnem) Cipru, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov ter v Severni Irski kjer je vzorec sestavljen iz 300 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v EB 62.0 poročilu.

Access restrictions

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB62 - Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 569
  • number of units: 29334

Version: avgust 2005

Variable list

ZA_ID ZA STUDY ID

Value 13 Frequency
4229 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 4229 to 4229

EDITION DATA SET EDITION

Value 22 Frequency
1 1st release as of July 5, 2005 0
2 2nd release as of Aug 19, 2005 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Value 31 Frequency
620 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 620 to 620

ZA_ID ZA STUDY ID

Value 1569 Frequency
4229 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 4229 to 4229

EDITION DATA SET EDITION

Value 2568 Frequency
1 1st release as of July 5, 2005 0
2 2nd release as of Aug 19, 2005 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Value 3567 Frequency
620 29334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 620 to 620

COUNTRY COUNTRIES (NATION II)

Value 4566 Frequency
1 BELGIUM 974
2 DENMARK 1028
3 GERMANY WEST 1037
4 GERMANY EAST 508
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1023
7 FINLAND 1005
8 FRANCE 1020
9 IRELAND 1000
10 ITALY 1020
11 LUXEMBOURG 502
12 NETHERLANDS 1009
13 AUSTRIA 1007
14 PORTUGAL 1000
15 SWEDEN 1000
16 GREAT BRITAIN 1011
17 NORTHERN IRELAND 299
18 CYPRUS (S) 500
19 CZECH REPUBLIC 1075
20 ESTONIA 1000
21 HUNGARY 1014
22 LATVIA 1005
23 LITHUANIA 1002
24 MALTA 500
25 POLAND 1000
26 SLOVAKIA 1252
27 SLOVENIA 1000
28 BULGARIA 1004
29 ROMANIA 1012
30 TURKEY 1027
31 ISLAND 0
32 CROATIA 1000
33 SWITZERLAND 0
34 NORWAY 0
35 CYPRUS (N) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 35

RESP_ID INTERVIEW NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 1 999213 89617.705 193035.511

Valid range from 1 to 999213

INTV_ID INTERVIEWER NUMBER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27314 2020 0 100000000 1178579.456 7068315.375

Valid range from 0 to 100000000

SPLIT SPLIT BALLOT

Value 7563 Frequency
1 A 14867
2 B 14467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 2

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 7.649 1 0.418

Valid range from 0 to 7.64851

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Value 9561 Frequency
0 27789
0.145249 1
0.154805 1
0.158955 1
0.159034 1
....... 1
5.235764 1
5.808347 1
5.823374 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 5.823374

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Value 10560 Frequency
0 28024
0.060126 19
0.063309 19
0.065701 18
...... 12
3.027797 3
3.082418 3
3.234322 1
3.580112 1
4.124086 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 4.124086

W5 W5 WEIGHT EUROPE 6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 7.883 0.19 0.542

Valid range from 0 to 7.882962

W6 W6 WEIGHT EUROPE 9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 9.511 0.303 0.73

Valid range from 0 to 9.510645

W7 W7 WEIGHT EUROPE 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 10.09 0.337 0.772

Valid range from 0 to 10.090497

W8 W8 WEIGHT EUROPE 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 10.263 0.406 0.808

Valid range from 0 to 10.263456

W9 W9 WEIGHT EUROPE 12 + EAST GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 10.234 0.424 0.812

Valid range from 0 to 10.234464

W10 W10 WEIGHT EUROPE 3+

Value 16554 Frequency
0 26322
0.130435 25
0.131535 10
0.132623 44
...... 20
6.638952 2
6.711298 3
7.036831 1
7.080673 1
7.08396 3
7.217682 1
7.804085 2
8.324727 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 8.324727

W11 W11 WEIGHT EUROPE 15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 11.967 0.526 0.94

Valid range from 0 to 11.966602

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 11.611 0.413 0.839

Valid range from 0 to 11.610794

W13 W13 WEIGHT EUROPE 10+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 7.348935

W14 W14 WEIGHT EUROPE 25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 16.051 0.845 1.25

Valid range from 0 to 16.051485

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 6.381478

W16 W16 WEIGHT EUROPE 29

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0 0 15.512 0.983 1.249

Valid range from 0 to 15.512498

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Value 23547 Frequency
0 NOT MENTIONED 28375
1 MENTIONED 959
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Value 24546 Frequency
0 NOT MENTIONED 28300
1 MENTIONED 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Value 25545 Frequency
0 NOT MENTIONED 27776
1 MENTIONED 1558
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Value 26544 Frequency
0 NOT MENTIONED 28337
1 MENTIONED 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Value 27543 Frequency
0 NOT MENTIONED 28300
1 MENTIONED 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Value 28542 Frequency
0 NOT MENTIONED 28272
1 MENTIONED 1062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Value 29541 Frequency
0 NOT MENTIONED 28318
1 MENTIONED 1016
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Value 30540 Frequency
0 NOT MENTIONED 28259
1 MENTIONED 1075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Value 31539 Frequency
0 NOT MENTIONED 28940
1 MENTIONED 394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Value 32538 Frequency
0 NOT MENTIONED 28306
1 MENTIONED 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Value 33537 Frequency
0 NOT MENTIONED 28288
1 MENTIONED 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Value 34536 Frequency
0 NOT MENTIONED 28031
1 MENTIONED 1303
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Value 35535 Frequency
0 NOT MENTIONED 28341
1 MENTIONED 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Value 36534 Frequency
0 NOT MENTIONED 28357
1 MENTIONED 977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Value 37533 Frequency
0 NOT MENTIONED 28319
1 MENTIONED 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-S

Value 38532 Frequency
0 NOT MENTIONED 28813
1 MENTIONED 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Value 39531 Frequency
0 NOT MENTIONED 28253
1 MENTIONED 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Value 40530 Frequency
0 NOT MENTIONED 28325
1 MENTIONED 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Value 41529 Frequency
0 NOT MENTIONED 28307
1 MENTIONED 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Value 42528 Frequency
0 NOT MENTIONED 28332
1 MENTIONED 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Value 43527 Frequency
0 NOT MENTIONED 28324
1 MENTIONED 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Value 44526 Frequency
0 NOT MENTIONED 28838
1 MENTIONED 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Value 45525 Frequency
0 NOT MENTIONED 28301
1 MENTIONED 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Value 46524 Frequency
0 NOT MENTIONED 28080
1 MENTIONED 1254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Value 47523 Frequency
0 NOT MENTIONED 28304
1 MENTIONED 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARIA

Value 48522 Frequency
0 NOT MENTIONED 28330
1 MENTIONED 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Value 49521 Frequency
0 NOT MENTIONED 28322
1 MENTIONED 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Value 50520 Frequency
0 NOT MENTIONED 28307
1 MENTIONED 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Value 51519 Frequency
0 NOT MENTIONED 28334
1 MENTIONED 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-N

Value 52518 Frequency
0 NOT MENTIONED 28834
1 MENTIONED 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: OTHER

Value 53517 Frequency
0 NOT MENTIONED 29197
1 MENTIONED 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: DK

Value 54516 Frequency
0 NOT MENTIONED 29332
1 MENTIONED 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q2 Q2 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Value 55515 Frequency
1 Frequently 4734
2 Occasionally 16430
3 Never 8041
4 DK 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q3 Q3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 56514 Frequency
1 Often 4077
2 From time to time 10252
3 Rarely 7608
4 Never 7156
5 DK 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 5

Q4 Q4 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 57513 Frequency
1 Very satisfied 6663
2 Fairly satisfied 15235
3 Not very satisfied 5450
4 Not at all satisfied 1839
5 DK 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 5

VQ5_1 Q5 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 58512 Frequency
1 Better 9638
2 Worse 4125
3 Same 14448
4 DK 1123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ5_2 Q5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 59511 Frequency
1 Better 6242
2 Worse 10895
3 Same 10205
4 DK 1992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ5_3 Q5 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 60510 Frequency
1 Better 6993
2 Worse 6048
3 Same 15284
4 DK 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ5_4 Q5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 61509 Frequency
1 Better 5904
2 Worse 11799
3 Same 9343
4 DK 2288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ5_5 Q5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 62508 Frequency
1 Better 5588
2 Worse 3167
3 Same 16840
4 DK 3739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q6 Q6 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Value 63507 Frequency
1 Improved 11349
2 Stayed about the same 9584
3 Got worse 8129
4 DK 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q7 Q7 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Value 64506 Frequency
1 Improved 12102
2 Stay about the same 10817
3 Get worse 4325
4 DK 2090
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q8A Q8 EUROPEAN SYMBOL/FLAG - SEEN

Value 65505 Frequency
1 Yes 27072
2 No 1972
3 DK 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q8B Q8 EUROPEAN SYMBOL/FLAG - MEANING

Value 66504 Frequency
1 Yes, Europe, the European Union, the Community, the Common M 24980
2 Yes, other 808
3 No 621
4 DK 663
Sysmiss 2262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27072 2262

Valid range from 1 to 4

VQ9_1 Q9 EUROP FLAG: GOOD SYMBOL

Value 67503 Frequency
1 Tend to agree 23749
2 Tend to disagree 2635
3 DK 2950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ9_2 Q9 EUROP FLAG: STANDS FOR SOMETHING GOOD

Value 68502 Frequency
1 Tend to agree 19841
2 Tend to disagree 4637
3 DK 4856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ9_3 Q9 EUROP FLAG: IDENTIFY WITH

Value 69501 Frequency
1 Tend to agree 13278
2 Tend to disagree 11884
3 DK 4172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ9_4 Q9 EUROP FLAG: NEXT TO NATIONAL FLAG

Value 70500 Frequency
1 Tend to agree 15126
2 Tend to disagree 10763
3 DK 3445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_1 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Value 71499 Frequency
1 Tend to trust 12996
2 Tend not to trust 14418
3 DK 1920
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_2 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Value 72498 Frequency
1 Tend to trust 18707
2 Tend not to trust 8669
3 DK 1958
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_3 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Value 73497 Frequency
1 Tend to trust 16973
2 Tend not to trust 10974
3 DK 1387
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_4 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: JUSTICE

Value 74496 Frequency
1 Tend to trust 13015
2 Tend not to trust 14017
3 DK 2302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_5 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: THE POLICE

Value 75495 Frequency
1 Tend to trust 17364
2 Tend not to trust 10213
3 DK 1757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_6 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: THE ARMY

Value 76494 Frequency
1 Tend to trust 19927
2 Tend not to trust 6324
3 DK 3083
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_7 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: RELIGIOUS INST

Value 77493 Frequency
1 Tend to trust 14631
2 Tend not to trust 11735
3 DK 2968
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_8 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: TRADE UNIONS

Value 78492 Frequency
1 Tend to trust 11314
2 Tend not to trust 13097
3 DK 4923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_9 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: POLIT PARTIES

Value 79491 Frequency
1 Tend to trust 5416
2 Tend not to trust 21644
3 DK 2274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_10 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: BIG COMPANIES

Value 80490 Frequency
1 Tend to trust 9676
2 Tend not to trust 15763
3 DK 3895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_11 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Value 81489 Frequency
1 Tend to trust 11519
2 Tend not to trust 15689
3 DK 2126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_12 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Value 82488 Frequency
1 Tend to trust 11922
2 Tend not to trust 15030
3 DK 2382
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_13 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Value 83487 Frequency
1 Tend to trust 15505
2 Tend not to trust 9550
3 DK 4279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_14 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: UNITED NATIONS

Value 84486 Frequency
1 Tend to trust 16330
2 Tend not to trust 8362
3 DK 4642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ10_15 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: CHARITIES

Value 85485 Frequency
1 Tend to trust 18119
2 Tend not to trust 7882
3 DK 3333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q11A Q11 EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 86484 Frequency
1 A good thing 13824
2 A bad thing 2779
3 Neither good nor bad 7337
4 DK 5394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q12A Q12 EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Value 87483 Frequency
1 Benefited 13953
2 Not benefited 7723
3 DK 7658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q11B Q11_CC EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 88482 Frequency
1 A good thing 2646
2 A bad thing 530
3 Neither good nor bad 1072
4 DK 25086
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q12B Q12_CC EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Value 89481 Frequency
1 Get advantages 2928
2 Not get advantages 961
3 DK 25445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q13 Q13 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Value 90480 Frequency
1 Very positive 3475
2 Fairly positive 11209
3 Neutral 9526
4 Fairly negative 3340
5 Very negative 958
6 DK 826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 6

Q14 Q14 EUROP POLIT UNION - FOR/AGAINST

Value 91479 Frequency
1 For 17957
2 Against 7258
3 DK 4119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q15 Q15 EU DISSOLUTION - REGRET

Value 92478 Frequency
1 Very sorry 11348
2 Indifferent 12404
3 Very relieved 3277
4 DK 2305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q16.1 Q16 EU MEANING: PEACE

Value 93477 Frequency
0 NOT MENTIONED 18609
1 MENTIONED 10725
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.2 Q16 EU MEANING: ECONOMIC PROSPERITY

Value 94476 Frequency
0 NOT MENTIONED 20545
1 MENTIONED 8789
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.3 Q16 EU MEANING: DEMOCRACY

Value 95475 Frequency
0 NOT MENTIONED 21465
1 MENTIONED 7869
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.4 Q16 EU MEANING: SOCIAL PROTECTION

Value 96474 Frequency
0 NOT MENTIONED 24032
1 MENTIONED 5302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.5 Q16 EU MEANING: TRAV/STUDY/WORK ABROAD

Value 97473 Frequency
0 NOT MENTIONED 13620
1 MENTIONED 15714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.6 Q16 EU MEANING: CULTURAL DIVERSITY

Value 98472 Frequency
0 NOT MENTIONED 21257
1 MENTIONED 8077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.7 Q16 EU MEANING: STRONGER IN THE WORLD

Value 99471 Frequency
0 NOT MENTIONED 20970
1 MENTIONED 8364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.8 Q16 EU MEANING: EURO

Value 100470 Frequency
0 NOT MENTIONED 18046
1 MENTIONED 11288
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.9 Q16 EU MEANING: UNEMPLOYMENT

Value 101469 Frequency
0 NOT MENTIONED 24197
1 MENTIONED 5137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.10 Q16 EU MEANING: BUREAUCRACY

Value 102468 Frequency
0 NOT MENTIONED 23181
1 MENTIONED 6153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.11 Q16 EU MEANING: WASTE OF MONEY

Value 103467 Frequency
0 NOT MENTIONED 23748
1 MENTIONED 5586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.12 Q16 EU MEANING: LOSS OF CULT IDENTITY

Value 104466 Frequency
0 NOT MENTIONED 25292
1 MENTIONED 4042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.13 Q16 EU MEANING: MORE CRIME

Value 105465 Frequency
0 NOT MENTIONED 23859
1 MENTIONED 5475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.14 Q16 EU MEANING: EXT FRONTIER CONTROL

Value 106464 Frequency
0 NOT MENTIONED 23920
1 MENTIONED 5414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.15 Q16 EU MEANING: OTHER

Value 107463 Frequency
0 NOT MENTIONED 28834
1 MENTIONED 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q16.16 Q16 EU MEANING: DK

Value 108462 Frequency
0 NOT MENTIONED 28348
1 MENTIONED 986
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.1 Q17 EU FEELING: ENTHUSIASM

Value 109461 Frequency
0 NOT MENTIONED 26816
1 MENTIONED 2518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.2 Q17 EU FEELING: HOPE

Value 110460 Frequency
0 NOT MENTIONED 14638
1 MENTIONED 14696
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.3 Q17 EU FEELING: TRUST

Value 111459 Frequency
0 NOT MENTIONED 21388
1 MENTIONED 7946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.4 Q17 EU FEELING: INDIFFERENCE

Value 112458 Frequency
0 NOT MENTIONED 24510
1 MENTIONED 4824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.5 Q17 EU FEELING: ANXIETY

Value 113457 Frequency
0 NOT MENTIONED 24769
1 MENTIONED 4565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.6 Q17 EU FEELING: MISTRUST

Value 114456 Frequency
0 NOT MENTIONED 24516
1 MENTIONED 4818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.7 Q17 EU FEELING: REJECTION

Value 115455 Frequency
0 NOT MENTIONED 28040
1 MENTIONED 1294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q17.8 Q17 EU FEELING: DK

Value 116454 Frequency
0 NOT MENTIONED 27769
1 MENTIONED 1565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

VQ18AA1 Q12 EU STATEMENTS: FEELING SAFER

Value 117453 Frequency
1 Tend to agree 13178
2 Tend to disagree 9488
3 DK 6668
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AA2 Q12 EU STATEMENTS: ECONOMICALLY STABLE

Value 118452 Frequency
1 Tend to agree 11964
2 Tend to disagree 10416
3 DK 6954
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AA3 Q12 EU STATEMENTS: POLITICALLY STABLE

Value 119451 Frequency
1 Tend to agree 11230
2 Tend to disagree 10842
3 DK 7262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18BB1 Q12_CC EU STATEM: FEELING SAFER

Value 120450 Frequency
1 Tend to agree 2867
2 Tend to disagree 1070
3 DK 25397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18BB2 Q12_CC EU STATEM: ECONOMICALLY STABLE

Value 121449 Frequency
1 Tend to agree 3060
2 Tend to disagree 896
3 DK 25378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18BB3 Q12_CC EU STATEM: POLITICALLY STABLE

Value 122448 Frequency
1 Tend to agree 2744
2 Tend to disagree 1011
3 DK 25579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AB4 Q12 EU STATEMENTS: PERS VOICE COUNTS

Value 123447 Frequency
1 Tend to agree 10907
2 Tend to disagree 14839
3 DK 3588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AB5 Q12 EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW

Value 124446 Frequency
1 Tend to agree 13429
2 Tend to disagree 12371
3 DK 3534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AB6 Q12 EU STATEMENTS: CTRY VOICE COUNTS

Value 125445 Frequency
1 Tend to agree 17906
2 Tend to disagree 8382
3 DK 3046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AB7 Q12 EU STATEMENTS: CTRY INFLUENCE FUTURE

Value 126444 Frequency
1 Tend to agree 14405
2 Tend to disagree 10572
3 DK 4357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AB8 Q12 EU STATEMENTS: BIG COUNTRIES POWER

Value 127443 Frequency
1 Tend to agree 23023
2 Tend to disagree 4036
3 DK 2275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ18AA9 Q12 EU STATEMENTS: CTRY INFLUENCE NOW

Value 128442 Frequency
1 Tend to agree 7181
2 Tend to disagree 3308
3 DK 18845
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q19A Q19A EUROP UNIFICATION SPEED - NOWADAYS

Value 129441 Frequency
1 Standstill 1104
2 2 2783
3 3 6164
4 4 8346
5 5 5520
6 6 1949
7 Runs as fast as possible 1368
8 DK 2100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 8

Q19B Q19B EUROP UNIFICATION SPEED - PREFERENCE

Value 130440 Frequency
1 Standstill 1050
2 2 1311
3 3 2767
4 4 4851
5 5 6377
6 6 4916
7 Runs as fast as possible 5562
8 DK 2500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 8

Q20A Q20A EU ROLE IN DAILY LIFE - EXPECTATION

Value 131439 Frequency
1 More important 13834
2 Less important 2428
3 Same role 10626
4 DK 2446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q20B Q20B EU ROLE IN DAILY LIFE - PREFERENCE

Value 132438 Frequency
1 More important 15276
2 Less important 3509
3 Same role 8241
4 DK 2308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ21_1 Q21 FEARS - POWER LOSS SMALL STATES

Value 133437 Frequency
1 Currently afraid of it 14288
2 Not currently afraid of it 12466
3 DK 2580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_2 Q21 FEARS - INCREASED DRUG/ORG CRIME

Value 134436 Frequency
1 Currently afraid of it 19729
2 Not currently afraid of it 8088
3 DK 1517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_3 Q21 FEARS - OUR LANGUAGE USED LESS

Value 135435 Frequency
1 Currently afraid of it 12395
2 Not currently afraid of it 15509
3 DK 1430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_4 Q21 FEARS - R'S CTRY PAYING MORE

Value 136434 Frequency
1 Currently afraid of it 17722
2 Not currently afraid of it 8490
3 DK 3122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_5 Q21 FEARS - LOSS OF SOCIAL BENEFITS

Value 137433 Frequency
1 Currently afraid of it 13557
2 Not currently afraid of it 12875
3 DK 2902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_6 Q21 FEARS - LOSS OF NAT IDENTITY

Value 138432 Frequency
1 Currently afraid of it 11869
2 Not currently afraid of it 15687
3 DK 1778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_7 Q21 FEARS - ECONOMIC CRISIS

Value 139431 Frequency
1 Currently afraid of it 13621
2 Not currently afraid of it 12816
3 DK 2897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_8 Q21 FEARS - TRANSFER JOBS TO OTH MEMBERS

Value 140430 Frequency
1 Currently afraid of it 19451
2 Not currently afraid of it 7316
3 DK 2567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_9 Q21 FEARS - DIFFICULTIES FOR FARMERS

Value 141429 Frequency
1 Currently afraid of it 18844
2 Not currently afraid of it 7739
3 DK 2751
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ21_10 Q21 FEARS - END OF THE NAT CURRENCY

Value 142428 Frequency
1 Currently afraid of it 8552
2 Not currently afraid of it 7375
3 DK 1302
Sysmiss 12105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17229 12105

Valid range from 1 to 3

Q22 Q22 EUROPEAN UNION KNOWLEDGE - SCALE

Value 143427 Frequency
1 1 2079
2 2 3101
3 3 4837
4 4 4899
5 5 6235
6 6 3450
7 7 2353
8 8 1308
9 9 355
10 10 312
11 DK 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 11

Q23.1 Q23 EU INFO SOURCES: MEETINGS

Value 144426 Frequency
0 NOT MENTIONED 28074
1 MENTIONED 1260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.2 Q23 EU INFO SOURCES: FRIENDS/COLLEAGUES

Value 145425 Frequency
0 NOT MENTIONED 22080
1 MENTIONED 7254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.3 Q23 EU INFO SOURCES: NEWSPAPERS

Value 146424 Frequency
0 NOT MENTIONED 15165
1 MENTIONED 14169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.4 Q23 EU INFO SOURCES: MAGAZINES

Value 147423 Frequency
0 NOT MENTIONED 22430
1 MENTIONED 6904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.5 Q23 EU INFO SOURCES: TELEVISION

Value 148422 Frequency
0 NOT MENTIONED 6962
1 MENTIONED 22372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.6 Q23 EU INFO SOURCES: RADIO

Value 149421 Frequency
0 NOT MENTIONED 17737
1 MENTIONED 11597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.7 Q23 EU INFO SOURCES: INTERNET

Value 150420 Frequency
0 NOT MENTIONED 23680
1 MENTIONED 5654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.8 Q23 EU INFO SOURCES: BOOKS BROCHURES

Value 151419 Frequency
0 NOT MENTIONED 24959
1 MENTIONED 4375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.9 Q23 EU INFO SOURCES: OTHER

Value 152418 Frequency
0 NOT MENTIONED 29014
1 MENTIONED 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.10 Q23 EU INFO SOURCES: NEVER LOOK FOR

Value 153417 Frequency
0 NOT MENTIONED 27049
1 MENTIONED 2285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q23.11 Q23 EU INFO SOURCES: DK

Value 154416 Frequency
0 NOT MENTIONED 29069
1 MENTIONED 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.1 Q24 EU INFO PREFERED: LEAFLET

Value 155415 Frequency
0 NOT MENTIONED 24724
1 MENTIONED 4610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.2 Q24 EU INFO PREFERED: DETAILED BROCHURES

Value 156414 Frequency
0 NOT MENTIONED 23556
1 MENTIONED 5778
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.3 Q24 EU INFO PREFERED: BOOK

Value 157413 Frequency
0 NOT MENTIONED 26011
1 MENTIONED 3323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.4 Q24 EU INFO PREFERED: DVD/VIDEO TAPE

Value 158412 Frequency
0 NOT MENTIONED 27669
1 MENTIONED 1665
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.5 Q24 EU INFO PREFERED: INTERNET

Value 159411 Frequency
0 NOT MENTIONED 24245
1 MENTIONED 5089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.6 Q24 EU INFO PREFERED: CD-ROM

Value 160410 Frequency
0 NOT MENTIONED 28054
1 MENTIONED 1280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.7 Q24 EU INFO PREFERED: INTERNET

Value 161409 Frequency
0 NOT MENTIONED 27563
1 MENTIONED 1771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.8 Q24 EU INFO PREFERED: COMPUTER DATABASES

Value 162408 Frequency
0 NOT MENTIONED 10445
1 MENTIONED 18889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.9 Q24 EU INFO PREFERED: TELEVISION

Value 163407 Frequency
0 NOT MENTIONED 19451
1 MENTIONED 9883
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.10 Q24 EU INFO PREFERED: RADIO

Value 164406 Frequency
0 NOT MENTIONED 18195
1 MENTIONED 11139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.11 Q24 EU INFO PREFERED: NEWSPAPER/MAGAZ

Value 165405 Frequency
0 NOT MENTIONED 25211
1 MENTIONED 4123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.12 Q24 EU INFO PREFERED: POSTERS

Value 166404 Frequency
0 NOT MENTIONED 28125
1 MENTIONED 1209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.13 Q24 EU INFO PREFERED: DONT WANT

Value 167403 Frequency
0 NOT MENTIONED 27728
1 MENTIONED 1606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.14 Q24 EU INFO PREFERED: NONE OF THESE

Value 168402 Frequency
0 NOT MENTIONED 28842
1 MENTIONED 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q24.15 Q24 EU INFO PREFERED: DK

Value 169401 Frequency
0 NOT MENTIONED 28793
1 MENTIONED 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q25 Q25 EU MEDIA COVERAGE

Value 170400 Frequency
1 Too much 3835
2 About the right amount 13898
3 Too little 9798
4 DK 1803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

Q26 Q26 EU MEDIA IMAGE

Value 171399 Frequency
1 Too positively 9021
2 Objectively 13351
3 Too negatively 2729
4 DK 4233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 4

VQ27_1 Q27 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Value 172398 Frequency
1 Yes 26572
2 No 2330
3 DK 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_2 Q27 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Value 173397 Frequency
1 Yes 24192
2 No 4475
3 DK 667
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_3 Q27 COUNCIL OF MINISTERS - HEARD ABOUT

Value 174396 Frequency
1 Yes 20123
2 No 8151
3 DK 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_4 Q27 EU COURT OF JUSTICE - HEARD ABOUT

Value 175395 Frequency
1 Yes 21057
2 No 7235
3 DK 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_5 Q27 EUROPEAN OMBUDSMAN - HEARD ABOUT

Value 176394 Frequency
1 Yes 11704
2 No 16028
3 DK 1602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_6 Q27 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Value 177393 Frequency
1 Yes 20333
2 No 7989
3 DK 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_7 Q27 EU COURT OF AUDITORS - HEARD ABOUT

Value 178392 Frequency
1 Yes 11863
2 No 15946
3 DK 1525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_8 Q27 COMMITTEE OF REGIONS - HEARD ABOUT

Value 179391 Frequency
1 Yes 8728
2 No 18915
3 DK 1691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ27_9 Q27 SOC&ECONOM COMMITTEE - HEARD ABOUT

Value 180390 Frequency
1 Yes 11490
2 No 16123
3 DK 1721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_1 Q28 EUROPEAN PARLIAMENT - IMPORTANCE

Value 181389 Frequency
1 Important 23837
2 Not important 1844
3 DK 3653
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_2 Q28 EUROPEAN COMMISSION - IMPORTANCE

Value 182388 Frequency
1 Important 22254
2 Not important 1912
3 DK 5168
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_3 Q28 COUNCIL OF MINISTERS - IMPORTANCE

Value 183387 Frequency
1 Important 19501
2 Not important 2814
3 DK 7019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_4 Q28 EU COURT OF JUSTICE - IMPORTANCE

Value 184386 Frequency
1 Important 20630
2 Not important 2344
3 DK 6360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_5 Q28 EUROPEAN OMBUDSMAN - IMPORTANCE

Value 185385 Frequency
1 Important 12862
2 Not important 4255
3 DK 12217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_6 Q28 EUROPEAN CENTRAL BANK - IMPORTANCE

Value 186384 Frequency
1 Important 20230
2 Not important 2163
3 DK 6941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_7 Q28 EU COURT OF AUDITORS - IMPORTANCE

Value 187383 Frequency
1 Important 14461
2 Not important 3367
3 DK 11506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_8 Q28 COMMITTEE OF REGIONS - IMPORTANCE

Value 188382 Frequency
1 Important 11641
2 Not important 4183
3 DK 13510
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ28_9 Q28 SOC&ECONOM COMMITTEE - IMPORTANCE

Value 189381 Frequency
1 Important 14017
2 Not important 3433
3 DK 11884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_1 Q29 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Value 190380 Frequency
1 Tend to trust 17360
2 Tend not to trust 6552
3 DK 5422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_2 Q29 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Value 191379 Frequency
1 Tend to trust 15963
2 Tend not to trust 6667
3 DK 6704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_3 Q29 COUNCIL OF MINISTERS - TRUST

Value 192378 Frequency
1 Tend to trust 13747
2 Tend not to trust 7264
3 DK 8323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_4 Q29 EU COURT OF JUSTICE - TRUST

Value 193377 Frequency
1 Tend to trust 16571
2 Tend not to trust 5273
3 DK 7490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_5 Q29 EUROPEAN OMBUDSMAN - TRUST

Value 194376 Frequency
1 Tend to trust 10645
2 Tend not to trust 5713
3 DK 12976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_6 Q29 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Value 195375 Frequency
1 Tend to trust 14754
2 Tend not to trust 5889
3 DK 8691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_7 Q29 EU COURT OF AUDITORS - TRUST

Value 196374 Frequency
1 Tend to trust 10973
2 Tend not to trust 5872
3 DK 12489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_8 Q29 COMMITTEE OF REGIONS - TRUST

Value 197373 Frequency
1 Tend to trust 8982
2 Tend not to trust 5996
3 DK 14356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ29_9 Q29 SOC&ECONOM COMMITTEE - TRUST

Value 198372 Frequency
1 Tend to trust 10154
2 Tend not to trust 6006
3 DK 13174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_1 Q30 EU KNOWLEDGE: NO OF MEMBERS

Value 199371 Frequency
1 TRUE. 7673
2 FALSE. 16522
3 DK 5139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_2 Q30 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION

Value 200370 Frequency
1 TRUE. 16509
2 FALSE. 6514
3 DK 6311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_3 Q30 EU KNOWLEDGE: EC PRESIDENT ELECTION

Value 201369 Frequency
1 TRUE. 5622
2 FALSE. 15960
3 DK 7752
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_4 Q30 EU KNOWLEDGE: OWN ANTHEM

Value 202368 Frequency
1 TRUE. 11567
2 FALSE. 7948
3 DK 9819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_5 Q30 EU KNOWLEDGE: EUROPE DAY

Value 203367 Frequency
1 TRUE. 13223
2 FALSE. 5608
3 DK 10503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

VQ30_6 Q30 EU KNOWLEDGE: LAST EUROP ELECTIONS

Value 204366 Frequency
1 TRUE. 7582
2 FALSE. 10696
3 DK 11056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q31 Q31 EU PRESIDENCY NETHERLANDS - HEARD ABOUT

Value 205365 Frequency
1 Yes 767
2 No 208
3 DK 28359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 3

Q32 Q32 EU PRESIDENCY NETHERLANDS - IMPORTANCE

Value 206364 Frequency
1 Very important 251
2 Important 511
3 Not very important 178
4 Not at all important 42
5 DK 28352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 1 to 5

Q33.1 Q33 IMPORTANT ISSUES: CRIME

Value 207363 Frequency
0 NOT MENTIONED 21477
1 MENTIONED 7857
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.2 Q33 IMPORTANT ISSUES: PUBLIC TRANSPORT

Value 208362 Frequency
0 NOT MENTIONED 28796
1 MENTIONED 538
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.3 Q33 IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Value 209361 Frequency
0 NOT MENTIONED 20828
1 MENTIONED 8506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.4 Q33 IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Value 210360 Frequency
0 NOT MENTIONED 23797
1 MENTIONED 5537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.5 Q33 IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Value 211359 Frequency
0 NOT MENTIONED 27534
1 MENTIONED 1800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.6 Q33 IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Value 212358 Frequency
0 NOT MENTIONED 15734
1 MENTIONED 13600
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.7 Q33 IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Value 213357 Frequency
0 NOT MENTIONED 26652
1 MENTIONED 2682
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.8 Q33 IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 214356 Frequency
0 NOT MENTIONED 28725
1 MENTIONED 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.9 Q33 IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Value 215355 Frequency
0 NOT MENTIONED 28068
1 MENTIONED 1266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.10 Q33 IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Value 216354 Frequency
0 NOT MENTIONED 26852
1 MENTIONED 2482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.11 Q33 IMPORTANT ISSUES: HEALTH CARE SYSTEM

Value 217353 Frequency
0 NOT MENTIONED 23617
1 MENTIONED 5717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.12 Q33 IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 218352 Frequency
0 NOT MENTIONED 27478
1 MENTIONED 1856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.13 Q33 IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Value 219351 Frequency
0 NOT MENTIONED 25946
1 MENTIONED 3388
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.14 Q33 IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Value 220350 Frequency
0 NOT MENTIONED 28429
1 MENTIONED 905
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0

Valid range from 0 to 1

Q33.15 Q33 IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Value 221349 Frequency
0 NOT MENTIONED 28742
1 MENTIONED 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29334 0