Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB62
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa (Bruselj, Belgija; november 2004)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Raziskava Evrobarometer (EB) se je začela izvajati leta 1973 pod okriljem Komisije Evropske skupnosti. Od vstopa Slovenije v Evropsko unijo leta 2004 zajema tudi našo državo. Pred tem letom je Slovenija pokrita z vzporednima raziskavama CCEB in CEEB. Raziskavo EB vodi Generalni direktorat za tisk in komunikacije pod okriljem Evropske komisije. Raziskave so produkt specifičnega programa mednarodnega in medčasovnega primerjalnega družboslovnega raziskovanja. Raziskave merijo zavest in odnos prebivalcev EU do skupnega trga in ostalih institucij Evropske skupnosti. Prav tako merijo cilje, ki so bili med glavnimi prioritetami posamezne države. Ta prizadevanja so ostala osrednji del raziskovalnih prizadevanj Evropske skupnosti, ki so se uresničila poleti 1971 z dodatno raziskavo o problemih kmetijstva, ki jo je izvedlo 6 držav. Po letu 1973 so raziskave zajele širše območje, tako v vsebinski kot geografski pokritosti; obsegale so sklopa meritev osebnega zadovoljstva in zaznave kakovosti življenja, ki sta postala standardna sklopa v javnomnenjskih raziskav Evropske skupnosti. Leta 1974 je Komisija Evropske skupnosti začela serijo raziskav Evrobarometer, narejenih posebej za spremljanje družbenih in političnih stališč državljanov 9 držav članic: Francije, Nemčije, Velike Britanije, Italije, Nizozemske, Belgije, Danske, Irske in Luksemburga. Evrobarometer se izvaja dvakrat letno, spomladi in jeseni. Poleg tega, da vsakič zajema podatke o podpori evropskim integracijam in zaznavanje kakovosti življenja, je vsakem Evrobarometru dodana paleta posebnih vsebin. Spomladi 1977 se z Evrobarometrom začne meriti tudi stališča o vlogi Evropskega Parlamenta. Jeseni leta 1980 se v raziskavo Evrobarometer vključi Grčija (številka 14), jeseni 1985 Portugalska in Španija (številka 24), nekdanja Demokratična Republika Nemčija se priključi jeseni leta 1990 (številka 34), Finska spomladi leta 1993 (številka 39) ter Švedska in Avstrija jeseni leta 1994 (številka 42). Norveška se je raziskavam priključevala priložnostno od jeseni leta 1991 (številka 36). Od prvega januarja 2004 pa se raziskavi pridruži še 10 novih članic: Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Ciper in Slovenija. Raziskava "Flash" Evrobarometer je različica Evrobarometra, s tem da meri javno mnenje evropske skupnosti po posameznih vsebinah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje v evropski parlament, zaupanje v evropsko komisijo, zaupanje v Evropsko Unijo, pričakovanja o ekonomskih razmerah v državi, pričakovanja o finančnem stanju respondentovega gospodinjstva, pričakovanja o službi, pričakovanja o osebni zaposlitveni situaciji, pričakovanja o življenju na splošno, evropska zastava, simboli, zaupanje v nacionalne institucije, zaupanje v medije, koristi od članstva v EU, evropska politična skupnost, pomen EU, podpora članstvu v EU, razvoj EU, nacionalna in evropska identiteta, zaposlenost, nezaposlenost, kakovost dela, viri za dostop do informacij o EU, EU v slovenskih medijih, poznavanje evropskih institucij, zaupanje v evropske institucije, pereči problemi v Sloveniji, vloga EU v boju proti kriminalu, vloga EU pri reševanju stanovanjske problematike, vloga EU v zdravstvu, vloga EU v šolstvu, skupna zunanja in varnostna politika EU, področja odločanja skupno v okviru EU, področja odločanja slovenske vlade, predsedstvu Svetu EU, ocena nizozemske kot predsednica Svetu EU, podpora enotni valuti, podpora evru, problemi priseljevanj, Evropska kmetijska politika, vloga Združenih držav, ukvarjanje s športom, koristi ukvarjanja s športom, povezanost EU in nacionalnih športnih organizacij, negativne strani športa, trenutni poklic, število oseb v gospodinjstvu

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
XIV. Množično politično vedenje in stališča
C. Javno mnenje in politične zadeve
3. Odnos do regionalnih povezovanj
a. Evropa
Vsebinska področja ADP
ZAUPANJE V NACILNALNE, MEDNARODNE IN EVROPSKE INSTITUCIJE
MEDNARONDA (POLITIČNA) SITUACIJA (vključno s stališči do ZDA)
EVROPSKA, NACIONALNA IN REGIONALNA IDENTITETA
STALIŠČA DO IZOBRAŽEVANJA PREKO ŠPORTA


Povzetek:

V tej ponovitvi raziskave Evrobarometer so respondenti odgovarjali na standardna vprašanja Evrobarometra, kot so: kako zadovoljni so svojim trenutnim življenjem, ali se pogovarjajo o političnih temah, kaj naj bi bili cilji njihove države in kako vidijo potrebo po družbenem razvoju. Dodatna vprašanja so bila usmerjena na respondentovo poznavanje in mnenja o Evropski uniji (EU); ali imajo njihove države koristi od članstva v EU. Del vprašanj se nanaša na nacionalno identiteto, ali so ponosni na to, da so evropejci. Druga pomembna tema raziskave je šport. Repondenti so vprašani o pogostisti udeleževanja športnih aktivnosti, motivacije k udeležbi, koristi športa, kakšno vlogo naj igra EU pri urejanju športa v evropi in o negativnih temah povezanih s športom.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2. oktober - 8. november 2004
Čas izdelave: 2004-11
Država: Francija, Nemčija, Nizozemska, Belgija, Velika Britanija, Italija, Danska, Luksemburg, Irska, Grčija, Portugal, Španija, Finska, Švedska, Avstrija, Češka, Slovaška, Litva, Latvija, Estonija, Poljska, Madžarska, Malta, Južni Ciper, Slovenija, Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Turčija in Severni Ciper.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches Gallup-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Danska: TNS Gallup DK

Francija: TNS Sofres

Finska: TNS Gallup OY

Nemčija: TNS Infratest

Grčija: TNS ICAP

Velika Britanija: TNS UK

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Luksemburg: TNS ILReS

Nizozemska: TNS NIPO

Portugalska: TNS EUROTESTE

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Južni Ciper: Synovate

Češka: TNS Aisa

Estonija: Emor

Madžarska: TNS Hungary

Latvija: TNS Baltic Data House

Litva: TNS Gallup Lithuania

Malta: MISCO

Poljska: TNS OBOP

Slovaška: TNS AISA SK

Slovenija: RM PLUS

Severni Ciper: KADEM

Bolgarija: TNS BBSS

Romunija: TNS CSOP

Turčija: TNS PIAR

Hrvaška: PULS

Severni Ciper: KADEM

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti, Luksemburgu, in (Severnem in Južnem) Cipru, kjer so vzorci sestavljeni iz 500 respondentov ter v Severni Irski kjer je vzorec sestavljen iz 300 respondentov. Večja vzorca sta uporabljena v Združenem kraljestvu (1300 respondentov), Nemčiji (1500 respondentov) in na Slovaškem (1250 respondentov). Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbirane sistematično iz vsake »administrativne regionalne enote«, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razporejene glede na bivališče posameznih državljanov v prestolnici, mestnem ali podeželskem območju. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbiran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. V državah, kjer je bilo to možno, se je uporabljal program CAPI (Computer Assisted Personal Interview).

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje ( t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Velikosti populacije, ki jih uporabljamo v postopku uteževanja, so navedene v EB 62.0 poročilu.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije EB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB62 - Evrobarometer 62.0; oktober-november 2004: Standardna vprašanja o EU in šport [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 569
  • število enot: 29334

Verzija: avgust 2005

Spremenljivke

ZA_ID ZA STUDY ID

Vrednost 13 Frekvenca
4229 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 4229 do 4229

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 22 Frekvenca
1 1st release as of July 5, 2005 0
2 2nd release as of Aug 19, 2005 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 31 Frekvenca
620 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 620 do 620

ZA_ID ZA STUDY ID

Vrednost 1569 Frekvenca
4229 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 4229 do 4229

EDITION DATA SET EDITION

Vrednost 2568 Frekvenca
1 1st release as of July 5, 2005 0
2 2nd release as of Aug 19, 2005 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

SURVEY TNS SURVEY NUMBER

Vrednost 3567 Frekvenca
620 29334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 620 do 620

COUNTRY COUNTRIES (NATION II)

Vrednost 4566 Frekvenca
1 BELGIUM 974
2 DENMARK 1028
3 GERMANY WEST 1037
4 GERMANY EAST 508
5 GREECE 1000
6 SPAIN 1023
7 FINLAND 1005
8 FRANCE 1020
9 IRELAND 1000
10 ITALY 1020
11 LUXEMBOURG 502
12 NETHERLANDS 1009
13 AUSTRIA 1007
14 PORTUGAL 1000
15 SWEDEN 1000
16 GREAT BRITAIN 1011
17 NORTHERN IRELAND 299
18 CYPRUS (S) 500
19 CZECH REPUBLIC 1075
20 ESTONIA 1000
21 HUNGARY 1014
22 LATVIA 1005
23 LITHUANIA 1002
24 MALTA 500
25 POLAND 1000
26 SLOVAKIA 1252
27 SLOVENIA 1000
28 BULGARIA 1004
29 ROMANIA 1012
30 TURKEY 1027
31 ISLAND 0
32 CROATIA 1000
33 SWITZERLAND 0
34 NORWAY 0
35 CYPRUS (N) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 35

RESP_ID INTERVIEW NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 1 999213 89617.705 193035.511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999213

INTV_ID INTERVIEWER NUMBER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27314 2020 0 100000000 1178579.456 7068315.375

Vrednosti spremenljivk od 0 do 100000000

SPLIT SPLIT BALLOT

Vrednost 7563 Frekvenca
1 A 14867
2 B 14467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W1 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 7.649 1 0.418

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.64851

W3 W3 WEIGHT SPECIAL GERMANY

Vrednost 9561 Frekvenca
0 27789
0.145249 1
0.154805 1
0.158955 1
0.159034 1
....... 1
5.235764 1
5.808347 1
5.823374 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.823374

W4 W4 WEIGHT SPECIAL UNITED KINGDOM

Vrednost 10560 Frekvenca
0 28024
0.060126 19
0.063309 19
0.065701 18
...... 12
3.027797 3
3.082418 3
3.234322 1
3.580112 1
4.124086 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.124086

W5 W5 WEIGHT EUROPE 6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 7.883 0.19 0.542

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.882962

W6 W6 WEIGHT EUROPE 9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 9.511 0.303 0.73

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.510645

W7 W7 WEIGHT EUROPE 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 10.09 0.337 0.772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.090497

W8 W8 WEIGHT EUROPE 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 10.263 0.406 0.808

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.263456

W9 W9 WEIGHT EUROPE 12 + EAST GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 10.234 0.424 0.812

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.234464

W10 W10 WEIGHT EUROPE 3+

Vrednost 16554 Frekvenca
0 26322
0.130435 25
0.131535 10
0.132623 44
...... 20
6.638952 2
6.711298 3
7.036831 1
7.080673 1
7.08396 3
7.217682 1
7.804085 2
8.324727 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.324727

W11 W11 WEIGHT EUROPE 15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 11.967 0.526 0.94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.966602

W12 W12 WEIGHT SPECIAL EURO ZONE

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 11.611 0.413 0.839

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.610794

W13 W13 WEIGHT EUROPE 10+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.348935

W14 W14 WEIGHT EUROPE 25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 16.051 0.845 1.25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.051485

W15 W15 WEIGHT SPECIAL CC 4

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.381478

W16 W16 WEIGHT EUROPE 29

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0 0 15.512 0.983 1.249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 15.512498

Q1.1 Q1 NATIONALITY: BELGIUM

Vrednost 23547 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28375
1 MENTIONED 959
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.2 Q1 NATIONALITY: DENMARK

Vrednost 24546 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28300
1 MENTIONED 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.3 Q1 NATIONALITY: GERMANY

Vrednost 25545 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27776
1 MENTIONED 1558
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.4 Q1 NATIONALITY: GREECE

Vrednost 26544 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28337
1 MENTIONED 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.5 Q1 NATIONALITY: SPAIN

Vrednost 27543 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28300
1 MENTIONED 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.6 Q1 NATIONALITY: FRANCE

Vrednost 28542 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28272
1 MENTIONED 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.7 Q1 NATIONALITY: IRELAND

Vrednost 29541 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28318
1 MENTIONED 1016
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.8 Q1 NATIONALITY: ITALY

Vrednost 30540 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28259
1 MENTIONED 1075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.9 Q1 NATIONALITY: LUXEMBOURG

Vrednost 31539 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28940
1 MENTIONED 394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.10 Q1 NATIONALITY: NETHERLANDS

Vrednost 32538 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28306
1 MENTIONED 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.11 Q1 NATIONALITY: PORTUGAL

Vrednost 33537 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28288
1 MENTIONED 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.12 Q1 NATIONALITY: UNITED KINGDOM

Vrednost 34536 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28031
1 MENTIONED 1303
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.13 Q1 NATIONALITY: AUSTRIA

Vrednost 35535 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28341
1 MENTIONED 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.14 Q1 NATIONALITY: SWEDEN

Vrednost 36534 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28357
1 MENTIONED 977
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.15 Q1 NATIONALITY: FINLAND

Vrednost 37533 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28319
1 MENTIONED 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.16 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-S

Vrednost 38532 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28813
1 MENTIONED 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.17 Q1 NATIONALITY: CZECH REPUBLIC

Vrednost 39531 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28253
1 MENTIONED 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.18 Q1 NATIONALITY: ESTONIA

Vrednost 40530 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28325
1 MENTIONED 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.19 Q1 NATIONALITY: HUNGARY

Vrednost 41529 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28307
1 MENTIONED 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.20 Q1 NATIONALITY: LATVIA

Vrednost 42528 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28332
1 MENTIONED 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.21 Q1 NATIONALITY: LITHUANIA

Vrednost 43527 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28324
1 MENTIONED 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.22 Q1 NATIONALITY: MALTA

Vrednost 44526 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28838
1 MENTIONED 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.23 Q1 NATIONALITY: POLAND

Vrednost 45525 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28301
1 MENTIONED 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.24 Q1 NATIONALITY: SLOVAKIA

Vrednost 46524 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28080
1 MENTIONED 1254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.25 Q1 NATIONALITY: SLOVENIA

Vrednost 47523 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28304
1 MENTIONED 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.26 Q1 NATIONALITY: BULGARIA

Vrednost 48522 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28330
1 MENTIONED 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.27 Q1 NATIONALITY: ROMANIA

Vrednost 49521 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28322
1 MENTIONED 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.28 Q1 NATIONALITY: TURKEY

Vrednost 50520 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28307
1 MENTIONED 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.29 Q1 NATIONALITY: CROATIA

Vrednost 51519 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28334
1 MENTIONED 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.30 Q1 NATIONALITY: CYPRUS-N

Vrednost 52518 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28834
1 MENTIONED 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.31 Q1 NATIONALITY: OTHER

Vrednost 53517 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29197
1 MENTIONED 137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q1.32 Q1 NATIONALITY: DK

Vrednost 54516 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29332
1 MENTIONED 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q2 Q2 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Vrednost 55515 Frekvenca
1 Frequently 4734
2 Occasionally 16430
3 Never 8041
4 DK 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3 Q3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 56514 Frekvenca
1 Often 4077
2 From time to time 10252
3 Rarely 7608
4 Never 7156
5 DK 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4 Q4 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 57513 Frekvenca
1 Very satisfied 6663
2 Fairly satisfied 15235
3 Not very satisfied 5450
4 Not at all satisfied 1839
5 DK 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

VQ5_1 Q5 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 58512 Frekvenca
1 Better 9638
2 Worse 4125
3 Same 14448
4 DK 1123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ5_2 Q5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 59511 Frekvenca
1 Better 6242
2 Worse 10895
3 Same 10205
4 DK 1992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ5_3 Q5 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 60510 Frekvenca
1 Better 6993
2 Worse 6048
3 Same 15284
4 DK 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ5_4 Q5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 61509 Frekvenca
1 Better 5904
2 Worse 11799
3 Same 9343
4 DK 2288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ5_5 Q5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 62508 Frekvenca
1 Better 5588
2 Worse 3167
3 Same 16840
4 DK 3739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q6 Q6 PERSONAL SITUATION - FIVE YEARS AGO

Vrednost 63507 Frekvenca
1 Improved 11349
2 Stayed about the same 9584
3 Got worse 8129
4 DK 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q7 Q7 PERSONAL SITUATION - NEXT FIVE YEARS

Vrednost 64506 Frekvenca
1 Improved 12102
2 Stay about the same 10817
3 Get worse 4325
4 DK 2090
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8A Q8 EUROPEAN SYMBOL/FLAG - SEEN

Vrednost 65505 Frekvenca
1 Yes 27072
2 No 1972
3 DK 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q8B Q8 EUROPEAN SYMBOL/FLAG - MEANING

Vrednost 66504 Frekvenca
1 Yes, Europe, the European Union, the Community, the Common M 24980
2 Yes, other 808
3 No 621
4 DK 663
Sysmiss 2262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27072 2262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ9_1 Q9 EUROP FLAG: GOOD SYMBOL

Vrednost 67503 Frekvenca
1 Tend to agree 23749
2 Tend to disagree 2635
3 DK 2950
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ9_2 Q9 EUROP FLAG: STANDS FOR SOMETHING GOOD

Vrednost 68502 Frekvenca
1 Tend to agree 19841
2 Tend to disagree 4637
3 DK 4856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ9_3 Q9 EUROP FLAG: IDENTIFY WITH

Vrednost 69501 Frekvenca
1 Tend to agree 13278
2 Tend to disagree 11884
3 DK 4172
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ9_4 Q9 EUROP FLAG: NEXT TO NATIONAL FLAG

Vrednost 70500 Frekvenca
1 Tend to agree 15126
2 Tend to disagree 10763
3 DK 3445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_1 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Vrednost 71499 Frekvenca
1 Tend to trust 12996
2 Tend not to trust 14418
3 DK 1920
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_2 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Vrednost 72498 Frekvenca
1 Tend to trust 18707
2 Tend not to trust 8669
3 DK 1958
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_3 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Vrednost 73497 Frekvenca
1 Tend to trust 16973
2 Tend not to trust 10974
3 DK 1387
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_4 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: JUSTICE

Vrednost 74496 Frekvenca
1 Tend to trust 13015
2 Tend not to trust 14017
3 DK 2302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_5 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: THE POLICE

Vrednost 75495 Frekvenca
1 Tend to trust 17364
2 Tend not to trust 10213
3 DK 1757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_6 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: THE ARMY

Vrednost 76494 Frekvenca
1 Tend to trust 19927
2 Tend not to trust 6324
3 DK 3083
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_7 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: RELIGIOUS INST

Vrednost 77493 Frekvenca
1 Tend to trust 14631
2 Tend not to trust 11735
3 DK 2968
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_8 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: TRADE UNIONS

Vrednost 78492 Frekvenca
1 Tend to trust 11314
2 Tend not to trust 13097
3 DK 4923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_9 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: POLIT PARTIES

Vrednost 79491 Frekvenca
1 Tend to trust 5416
2 Tend not to trust 21644
3 DK 2274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_10 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: BIG COMPANIES

Vrednost 80490 Frekvenca
1 Tend to trust 9676
2 Tend not to trust 15763
3 DK 3895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_11 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Vrednost 81489 Frekvenca
1 Tend to trust 11519
2 Tend not to trust 15689
3 DK 2126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_12 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Vrednost 82488 Frekvenca
1 Tend to trust 11922
2 Tend not to trust 15030
3 DK 2382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_13 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Vrednost 83487 Frekvenca
1 Tend to trust 15505
2 Tend not to trust 9550
3 DK 4279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_14 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: UNITED NATIONS

Vrednost 84486 Frekvenca
1 Tend to trust 16330
2 Tend not to trust 8362
3 DK 4642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ10_15 Q10 TRUST IN INSTITUTIONS: CHARITIES

Vrednost 85485 Frekvenca
1 Tend to trust 18119
2 Tend not to trust 7882
3 DK 3333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11A Q11 EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 86484 Frekvenca
1 A good thing 13824
2 A bad thing 2779
3 Neither good nor bad 7337
4 DK 5394
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q12A Q12 EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Vrednost 87483 Frekvenca
1 Benefited 13953
2 Not benefited 7723
3 DK 7658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q11B Q11_CC EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 88482 Frekvenca
1 A good thing 2646
2 A bad thing 530
3 Neither good nor bad 1072
4 DK 25086
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q12B Q12_CC EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Vrednost 89481 Frekvenca
1 Get advantages 2928
2 Not get advantages 961
3 DK 25445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q13 Q13 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Vrednost 90480 Frekvenca
1 Very positive 3475
2 Fairly positive 11209
3 Neutral 9526
4 Fairly negative 3340
5 Very negative 958
6 DK 826
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q14 Q14 EUROP POLIT UNION - FOR/AGAINST

Vrednost 91479 Frekvenca
1 For 17957
2 Against 7258
3 DK 4119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q15 Q15 EU DISSOLUTION - REGRET

Vrednost 92478 Frekvenca
1 Very sorry 11348
2 Indifferent 12404
3 Very relieved 3277
4 DK 2305
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q16.1 Q16 EU MEANING: PEACE

Vrednost 93477 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18609
1 MENTIONED 10725
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.2 Q16 EU MEANING: ECONOMIC PROSPERITY

Vrednost 94476 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20545
1 MENTIONED 8789
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.3 Q16 EU MEANING: DEMOCRACY

Vrednost 95475 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21465
1 MENTIONED 7869
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.4 Q16 EU MEANING: SOCIAL PROTECTION

Vrednost 96474 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24032
1 MENTIONED 5302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.5 Q16 EU MEANING: TRAV/STUDY/WORK ABROAD

Vrednost 97473 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 13620
1 MENTIONED 15714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.6 Q16 EU MEANING: CULTURAL DIVERSITY

Vrednost 98472 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21257
1 MENTIONED 8077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.7 Q16 EU MEANING: STRONGER IN THE WORLD

Vrednost 99471 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20970
1 MENTIONED 8364
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.8 Q16 EU MEANING: EURO

Vrednost 100470 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18046
1 MENTIONED 11288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.9 Q16 EU MEANING: UNEMPLOYMENT

Vrednost 101469 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24197
1 MENTIONED 5137
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.10 Q16 EU MEANING: BUREAUCRACY

Vrednost 102468 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23181
1 MENTIONED 6153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.11 Q16 EU MEANING: WASTE OF MONEY

Vrednost 103467 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23748
1 MENTIONED 5586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.12 Q16 EU MEANING: LOSS OF CULT IDENTITY

Vrednost 104466 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25292
1 MENTIONED 4042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.13 Q16 EU MEANING: MORE CRIME

Vrednost 105465 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23859
1 MENTIONED 5475
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.14 Q16 EU MEANING: EXT FRONTIER CONTROL

Vrednost 106464 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23920
1 MENTIONED 5414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.15 Q16 EU MEANING: OTHER

Vrednost 107463 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28834
1 MENTIONED 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q16.16 Q16 EU MEANING: DK

Vrednost 108462 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28348
1 MENTIONED 986
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.1 Q17 EU FEELING: ENTHUSIASM

Vrednost 109461 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26816
1 MENTIONED 2518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.2 Q17 EU FEELING: HOPE

Vrednost 110460 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 14638
1 MENTIONED 14696
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.3 Q17 EU FEELING: TRUST

Vrednost 111459 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21388
1 MENTIONED 7946
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.4 Q17 EU FEELING: INDIFFERENCE

Vrednost 112458 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24510
1 MENTIONED 4824
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.5 Q17 EU FEELING: ANXIETY

Vrednost 113457 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24769
1 MENTIONED 4565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.6 Q17 EU FEELING: MISTRUST

Vrednost 114456 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24516
1 MENTIONED 4818
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.7 Q17 EU FEELING: REJECTION

Vrednost 115455 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28040
1 MENTIONED 1294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q17.8 Q17 EU FEELING: DK

Vrednost 116454 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27769
1 MENTIONED 1565
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

VQ18AA1 Q12 EU STATEMENTS: FEELING SAFER

Vrednost 117453 Frekvenca
1 Tend to agree 13178
2 Tend to disagree 9488
3 DK 6668
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AA2 Q12 EU STATEMENTS: ECONOMICALLY STABLE

Vrednost 118452 Frekvenca
1 Tend to agree 11964
2 Tend to disagree 10416
3 DK 6954
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AA3 Q12 EU STATEMENTS: POLITICALLY STABLE

Vrednost 119451 Frekvenca
1 Tend to agree 11230
2 Tend to disagree 10842
3 DK 7262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18BB1 Q12_CC EU STATEM: FEELING SAFER

Vrednost 120450 Frekvenca
1 Tend to agree 2867
2 Tend to disagree 1070
3 DK 25397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18BB2 Q12_CC EU STATEM: ECONOMICALLY STABLE

Vrednost 121449 Frekvenca
1 Tend to agree 3060
2 Tend to disagree 896
3 DK 25378
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18BB3 Q12_CC EU STATEM: POLITICALLY STABLE

Vrednost 122448 Frekvenca
1 Tend to agree 2744
2 Tend to disagree 1011
3 DK 25579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AB4 Q12 EU STATEMENTS: PERS VOICE COUNTS

Vrednost 123447 Frekvenca
1 Tend to agree 10907
2 Tend to disagree 14839
3 DK 3588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AB5 Q12 EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW

Vrednost 124446 Frekvenca
1 Tend to agree 13429
2 Tend to disagree 12371
3 DK 3534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AB6 Q12 EU STATEMENTS: CTRY VOICE COUNTS

Vrednost 125445 Frekvenca
1 Tend to agree 17906
2 Tend to disagree 8382
3 DK 3046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AB7 Q12 EU STATEMENTS: CTRY INFLUENCE FUTURE

Vrednost 126444 Frekvenca
1 Tend to agree 14405
2 Tend to disagree 10572
3 DK 4357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AB8 Q12 EU STATEMENTS: BIG COUNTRIES POWER

Vrednost 127443 Frekvenca
1 Tend to agree 23023
2 Tend to disagree 4036
3 DK 2275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ18AA9 Q12 EU STATEMENTS: CTRY INFLUENCE NOW

Vrednost 128442 Frekvenca
1 Tend to agree 7181
2 Tend to disagree 3308
3 DK 18845
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q19A Q19A EUROP UNIFICATION SPEED - NOWADAYS

Vrednost 129441 Frekvenca
1 Standstill 1104
2 2 2783
3 3 6164
4 4 8346
5 5 5520
6 6 1949
7 Runs as fast as possible 1368
8 DK 2100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q19B Q19B EUROP UNIFICATION SPEED - PREFERENCE

Vrednost 130440 Frekvenca
1 Standstill 1050
2 2 1311
3 3 2767
4 4 4851
5 5 6377
6 6 4916
7 Runs as fast as possible 5562
8 DK 2500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q20A Q20A EU ROLE IN DAILY LIFE - EXPECTATION

Vrednost 131439 Frekvenca
1 More important 13834
2 Less important 2428
3 Same role 10626
4 DK 2446
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q20B Q20B EU ROLE IN DAILY LIFE - PREFERENCE

Vrednost 132438 Frekvenca
1 More important 15276
2 Less important 3509
3 Same role 8241
4 DK 2308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ21_1 Q21 FEARS - POWER LOSS SMALL STATES

Vrednost 133437 Frekvenca
1 Currently afraid of it 14288
2 Not currently afraid of it 12466
3 DK 2580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_2 Q21 FEARS - INCREASED DRUG/ORG CRIME

Vrednost 134436 Frekvenca
1 Currently afraid of it 19729
2 Not currently afraid of it 8088
3 DK 1517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_3 Q21 FEARS - OUR LANGUAGE USED LESS

Vrednost 135435 Frekvenca
1 Currently afraid of it 12395
2 Not currently afraid of it 15509
3 DK 1430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_4 Q21 FEARS - R'S CTRY PAYING MORE

Vrednost 136434 Frekvenca
1 Currently afraid of it 17722
2 Not currently afraid of it 8490
3 DK 3122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_5 Q21 FEARS - LOSS OF SOCIAL BENEFITS

Vrednost 137433 Frekvenca
1 Currently afraid of it 13557
2 Not currently afraid of it 12875
3 DK 2902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_6 Q21 FEARS - LOSS OF NAT IDENTITY

Vrednost 138432 Frekvenca
1 Currently afraid of it 11869
2 Not currently afraid of it 15687
3 DK 1778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_7 Q21 FEARS - ECONOMIC CRISIS

Vrednost 139431 Frekvenca
1 Currently afraid of it 13621
2 Not currently afraid of it 12816
3 DK 2897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_8 Q21 FEARS - TRANSFER JOBS TO OTH MEMBERS

Vrednost 140430 Frekvenca
1 Currently afraid of it 19451
2 Not currently afraid of it 7316
3 DK 2567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_9 Q21 FEARS - DIFFICULTIES FOR FARMERS

Vrednost 141429 Frekvenca
1 Currently afraid of it 18844
2 Not currently afraid of it 7739
3 DK 2751
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ21_10 Q21 FEARS - END OF THE NAT CURRENCY

Vrednost 142428 Frekvenca
1 Currently afraid of it 8552
2 Not currently afraid of it 7375
3 DK 1302
Sysmiss 12105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17229 12105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q22 Q22 EUROPEAN UNION KNOWLEDGE - SCALE

Vrednost 143427 Frekvenca
1 1 2079
2 2 3101
3 3 4837
4 4 4899
5 5 6235
6 6 3450
7 7 2353
8 8 1308
9 9 355
10 10 312
11 DK 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

Q23.1 Q23 EU INFO SOURCES: MEETINGS

Vrednost 144426 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28074
1 MENTIONED 1260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.2 Q23 EU INFO SOURCES: FRIENDS/COLLEAGUES

Vrednost 145425 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22080
1 MENTIONED 7254
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.3 Q23 EU INFO SOURCES: NEWSPAPERS

Vrednost 146424 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 15165
1 MENTIONED 14169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.4 Q23 EU INFO SOURCES: MAGAZINES

Vrednost 147423 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 22430
1 MENTIONED 6904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.5 Q23 EU INFO SOURCES: TELEVISION

Vrednost 148422 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 6962
1 MENTIONED 22372
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.6 Q23 EU INFO SOURCES: RADIO

Vrednost 149421 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 17737
1 MENTIONED 11597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.7 Q23 EU INFO SOURCES: INTERNET

Vrednost 150420 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23680
1 MENTIONED 5654
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.8 Q23 EU INFO SOURCES: BOOKS BROCHURES

Vrednost 151419 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24959
1 MENTIONED 4375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.9 Q23 EU INFO SOURCES: OTHER

Vrednost 152418 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29014
1 MENTIONED 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.10 Q23 EU INFO SOURCES: NEVER LOOK FOR

Vrednost 153417 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27049
1 MENTIONED 2285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q23.11 Q23 EU INFO SOURCES: DK

Vrednost 154416 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 29069
1 MENTIONED 265
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.1 Q24 EU INFO PREFERED: LEAFLET

Vrednost 155415 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24724
1 MENTIONED 4610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.2 Q24 EU INFO PREFERED: DETAILED BROCHURES

Vrednost 156414 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23556
1 MENTIONED 5778
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.3 Q24 EU INFO PREFERED: BOOK

Vrednost 157413 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26011
1 MENTIONED 3323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.4 Q24 EU INFO PREFERED: DVD/VIDEO TAPE

Vrednost 158412 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27669
1 MENTIONED 1665
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.5 Q24 EU INFO PREFERED: INTERNET

Vrednost 159411 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 24245
1 MENTIONED 5089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.6 Q24 EU INFO PREFERED: CD-ROM

Vrednost 160410 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28054
1 MENTIONED 1280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.7 Q24 EU INFO PREFERED: INTERNET

Vrednost 161409 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27563
1 MENTIONED 1771
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.8 Q24 EU INFO PREFERED: COMPUTER DATABASES

Vrednost 162408 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 10445
1 MENTIONED 18889
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.9 Q24 EU INFO PREFERED: TELEVISION

Vrednost 163407 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 19451
1 MENTIONED 9883
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.10 Q24 EU INFO PREFERED: RADIO

Vrednost 164406 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 18195
1 MENTIONED 11139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.11 Q24 EU INFO PREFERED: NEWSPAPER/MAGAZ

Vrednost 165405 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25211
1 MENTIONED 4123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.12 Q24 EU INFO PREFERED: POSTERS

Vrednost 166404 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28125
1 MENTIONED 1209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.13 Q24 EU INFO PREFERED: DONT WANT

Vrednost 167403 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27728
1 MENTIONED 1606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.14 Q24 EU INFO PREFERED: NONE OF THESE

Vrednost 168402 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28842
1 MENTIONED 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q24.15 Q24 EU INFO PREFERED: DK

Vrednost 169401 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28793
1 MENTIONED 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q25 Q25 EU MEDIA COVERAGE

Vrednost 170400 Frekvenca
1 Too much 3835
2 About the right amount 13898
3 Too little 9798
4 DK 1803
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q26 Q26 EU MEDIA IMAGE

Vrednost 171399 Frekvenca
1 Too positively 9021
2 Objectively 13351
3 Too negatively 2729
4 DK 4233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

VQ27_1 Q27 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Vrednost 172398 Frekvenca
1 Yes 26572
2 No 2330
3 DK 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_2 Q27 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Vrednost 173397 Frekvenca
1 Yes 24192
2 No 4475
3 DK 667
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_3 Q27 COUNCIL OF MINISTERS - HEARD ABOUT

Vrednost 174396 Frekvenca
1 Yes 20123
2 No 8151
3 DK 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_4 Q27 EU COURT OF JUSTICE - HEARD ABOUT

Vrednost 175395 Frekvenca
1 Yes 21057
2 No 7235
3 DK 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_5 Q27 EUROPEAN OMBUDSMAN - HEARD ABOUT

Vrednost 176394 Frekvenca
1 Yes 11704
2 No 16028
3 DK 1602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_6 Q27 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Vrednost 177393 Frekvenca
1 Yes 20333
2 No 7989
3 DK 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_7 Q27 EU COURT OF AUDITORS - HEARD ABOUT

Vrednost 178392 Frekvenca
1 Yes 11863
2 No 15946
3 DK 1525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_8 Q27 COMMITTEE OF REGIONS - HEARD ABOUT

Vrednost 179391 Frekvenca
1 Yes 8728
2 No 18915
3 DK 1691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ27_9 Q27 SOC&ECONOM COMMITTEE - HEARD ABOUT

Vrednost 180390 Frekvenca
1 Yes 11490
2 No 16123
3 DK 1721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_1 Q28 EUROPEAN PARLIAMENT - IMPORTANCE

Vrednost 181389 Frekvenca
1 Important 23837
2 Not important 1844
3 DK 3653
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_2 Q28 EUROPEAN COMMISSION - IMPORTANCE

Vrednost 182388 Frekvenca
1 Important 22254
2 Not important 1912
3 DK 5168
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_3 Q28 COUNCIL OF MINISTERS - IMPORTANCE

Vrednost 183387 Frekvenca
1 Important 19501
2 Not important 2814
3 DK 7019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_4 Q28 EU COURT OF JUSTICE - IMPORTANCE

Vrednost 184386 Frekvenca
1 Important 20630
2 Not important 2344
3 DK 6360
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_5 Q28 EUROPEAN OMBUDSMAN - IMPORTANCE

Vrednost 185385 Frekvenca
1 Important 12862
2 Not important 4255
3 DK 12217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_6 Q28 EUROPEAN CENTRAL BANK - IMPORTANCE

Vrednost 186384 Frekvenca
1 Important 20230
2 Not important 2163
3 DK 6941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_7 Q28 EU COURT OF AUDITORS - IMPORTANCE

Vrednost 187383 Frekvenca
1 Important 14461
2 Not important 3367
3 DK 11506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_8 Q28 COMMITTEE OF REGIONS - IMPORTANCE

Vrednost 188382 Frekvenca
1 Important 11641
2 Not important 4183
3 DK 13510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ28_9 Q28 SOC&ECONOM COMMITTEE - IMPORTANCE

Vrednost 189381 Frekvenca
1 Important 14017
2 Not important 3433
3 DK 11884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_1 Q29 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Vrednost 190380 Frekvenca
1 Tend to trust 17360
2 Tend not to trust 6552
3 DK 5422
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_2 Q29 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Vrednost 191379 Frekvenca
1 Tend to trust 15963
2 Tend not to trust 6667
3 DK 6704
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_3 Q29 COUNCIL OF MINISTERS - TRUST

Vrednost 192378 Frekvenca
1 Tend to trust 13747
2 Tend not to trust 7264
3 DK 8323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_4 Q29 EU COURT OF JUSTICE - TRUST

Vrednost 193377 Frekvenca
1 Tend to trust 16571
2 Tend not to trust 5273
3 DK 7490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_5 Q29 EUROPEAN OMBUDSMAN - TRUST

Vrednost 194376 Frekvenca
1 Tend to trust 10645
2 Tend not to trust 5713
3 DK 12976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_6 Q29 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Vrednost 195375 Frekvenca
1 Tend to trust 14754
2 Tend not to trust 5889
3 DK 8691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_7 Q29 EU COURT OF AUDITORS - TRUST

Vrednost 196374 Frekvenca
1 Tend to trust 10973
2 Tend not to trust 5872
3 DK 12489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_8 Q29 COMMITTEE OF REGIONS - TRUST

Vrednost 197373 Frekvenca
1 Tend to trust 8982
2 Tend not to trust 5996
3 DK 14356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ29_9 Q29 SOC&ECONOM COMMITTEE - TRUST

Vrednost 198372 Frekvenca
1 Tend to trust 10154
2 Tend not to trust 6006
3 DK 13174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_1 Q30 EU KNOWLEDGE: NO OF MEMBERS

Vrednost 199371 Frekvenca
1 TRUE. 7673
2 FALSE. 16522
3 DK 5139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_2 Q30 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION

Vrednost 200370 Frekvenca
1 TRUE. 16509
2 FALSE. 6514
3 DK 6311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_3 Q30 EU KNOWLEDGE: EC PRESIDENT ELECTION

Vrednost 201369 Frekvenca
1 TRUE. 5622
2 FALSE. 15960
3 DK 7752
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_4 Q30 EU KNOWLEDGE: OWN ANTHEM

Vrednost 202368 Frekvenca
1 TRUE. 11567
2 FALSE. 7948
3 DK 9819
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_5 Q30 EU KNOWLEDGE: EUROPE DAY

Vrednost 203367 Frekvenca
1 TRUE. 13223
2 FALSE. 5608
3 DK 10503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

VQ30_6 Q30 EU KNOWLEDGE: LAST EUROP ELECTIONS

Vrednost 204366 Frekvenca
1 TRUE. 7582
2 FALSE. 10696
3 DK 11056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q31 Q31 EU PRESIDENCY NETHERLANDS - HEARD ABOUT

Vrednost 205365 Frekvenca
1 Yes 767
2 No 208
3 DK 28359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q32 Q32 EU PRESIDENCY NETHERLANDS - IMPORTANCE

Vrednost 206364 Frekvenca
1 Very important 251
2 Important 511
3 Not very important 178
4 Not at all important 42
5 DK 28352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q33.1 Q33 IMPORTANT ISSUES: CRIME

Vrednost 207363 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 21477
1 MENTIONED 7857
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.2 Q33 IMPORTANT ISSUES: PUBLIC TRANSPORT

Vrednost 208362 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28796
1 MENTIONED 538
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.3 Q33 IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 209361 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 20828
1 MENTIONED 8506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.4 Q33 IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 210360 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23797
1 MENTIONED 5537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.5 Q33 IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Vrednost 211359 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27534
1 MENTIONED 1800
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.6 Q33 IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 212358 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 15734
1 MENTIONED 13600
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.7 Q33 IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Vrednost 213357 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26652
1 MENTIONED 2682
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.8 Q33 IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 214356 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28725
1 MENTIONED 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.9 Q33 IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Vrednost 215355 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28068
1 MENTIONED 1266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.10 Q33 IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Vrednost 216354 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 26852
1 MENTIONED 2482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.11 Q33 IMPORTANT ISSUES: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 217353 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 23617
1 MENTIONED 5717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.12 Q33 IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 218352 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 27478
1 MENTIONED 1856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.13 Q33 IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Vrednost 219351 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 25946
1 MENTIONED 3388
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.14 Q33 IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 220350 Frekvenca
0 NOT MENTIONED 28429
1 MENTIONED 905
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29334 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q33.15 Q33 IMPORTANT ISSUES: OTHERS