Kloniranje

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KLON01
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KLON01_V1
Glavni avtor(ji):
  • Batagelj, Zenel
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Hohkraut, Tomaž
Izdelal datoteko podatkov:
CATI - CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o. (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Radio-televizija Slovenija

Serija:
  • ODZIV/TV Odziv - Javnomnenjske raziskave

    TV ODZIV je serija javnomnenjskih raziskav o aktualnih tematikah, ki so predvajane v TV Dnevniku, Televiziji Slovenija, ob nedeljah.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kloniranje v medicinske namene, genski material

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija znanosti
Vsebinska področja ADP
kloniranje


Povzetek:

Namen raziskave je ugotoviti stališče anketiranih do kloniranja v medicinske namene.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3 december 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so osebe stare od 15 do 65 let.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Na zbranih podatkih je bilo naknadno izvedeno uteževanje vzorca, ki porazdelitve izbranih (interakcijo med spolom in starostjo, regijo ter izobrazbo) spremenljivk prilagodi populacijski strukturi. Uteženi vzorec se tako v izbranih kontrolnih spremenljivkah popolnoma ujema s populacijo od 15 do 65 let.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KLON01 - Kloniranje [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 9
  • število enot: 333

Spremenljivke

KLON1 Ali vi osebno menite, da bi moralo biti! ! dovoljeno! ! kloniranje v medicinske namene, torej za raziskave, ki bi prispevale k zdravljenju zdaj neozdravljivih bolezni?

Vrednost 13 Frekvenca
1 da, 198
2 ne, ne bi smelo biti dovoljeno 119
98 zavrnil 1
99 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON2 Ali bi vi osebno bili za to, da bi v laboratoriju klonirali celice z vašim genetskim materialom?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da, bil bi za to 84
2 ne, nebi bil za to 220
98 zavrnil 1
99 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON3 Kaj pa, če bi vam znanstveniki s takšnim klonom lahko že na zelo zgodnji stopnji razvoja kakšne bolezni zagotovili vir celic, s katerimi bi lahko brez težav nadomestili obolela tkiva ali organe?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, bil bi za to 199
2 ne, nebi bil za to 113
98 zavrnil 2
99 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON1 Ali vi osebno menite, da bi moralo biti! ! dovoljeno! ! kloniranje v medicinske namene, torej za raziskave, ki bi prispevale k zdravljenju zdaj neozdravljivih bolezni?

Vrednost 19 Frekvenca
1 da, 198
2 ne, ne bi smelo biti dovoljeno 119
98 zavrnil 1
99 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
317 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON2 Ali bi vi osebno bili za to, da bi v laboratoriju klonirali celice z vašim genetskim materialom?

Vrednost 28 Frekvenca
1 da, bil bi za to 84
2 ne, nebi bil za to 220
98 zavrnil 1
99 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON3 Kaj pa, če bi vam znanstveniki s takšnim klonom lahko že na zelo zgodnji stopnji razvoja kakšne bolezni zagotovili vir celic, s katerimi bi lahko brez težav nadomestili obolela tkiva ali organe?

Vrednost 37 Frekvenca
1 da, bil bi za to 199
2 ne, nebi bil za to 113
98 zavrnil 2
99 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
312 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

KLON4 V različnih državah je področje kloniranja zakonsko urejeno različno. Menite, da je sploh mogoče ustaviti razvoj znanosti in take poskuse preprečiti?

Vrednost 46 Frekvenca
1 da 45
2 ne 273
98 zavrnil 1
99 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

LETO_R Še nekaj splošnih vprašanj o vas, ki jih potrebujemo samo za statistične analize... nam lahko prosim zaupate letnico vašega rojstva?

Vrednost 55 Frekvenca
1931 1
1936 5
1937 3
1938 2
1939 7
1940 7
1941 8
1942 9
1943 11
1944 4
1945 4
1946 6
1947 8
1948 10
1949 6
1950 4
1951 5
1952 6
1953 3
1954 7
1955 6
1956 6
1957 9
1958 5
1959 8
1960 10
1961 9
1962 6
1963 7
1964 8
1965 9
1966 7
1967 7
1968 12
1969 10
1970 8
1971 11
1972 10
1973 3
1974 8
1975 6
1976 6
1977 6
1978 2
1979 5
1980 4
1981 6
1982 3
1983 4
1984 5
1985 3
1986 7
1987 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 0 1960.637 13.769

Vrednosti spremenljivk od 1931 do 1987

MES_R v katerem mesecu ste rojeni?

Vrednost 64 Frekvenca
1 januar 11
2 februar 12
3 marec 15
4 april 18
5 maj 38
6 junij 26
7 julij 30
8 avgust 30
9 september 43
10 oktober 44
11 november 46
12 december 20
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

X3 Kakšna je _vaša_ dokončana izobrazba?

Vrednost 73 Frekvenca
1 nedokončana osnovna šola 6
2 osnovna šola (!!! preveri če je konačana) 38
3 poklicna šola 73
4 štiriletna srednja šola (!!!! preveri če je 4-letna) 111
5 višja šola 29
6 visoka šola 30
7 magisterij 2
8 doktorat 3
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
292 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

SPOL

Vrednost 82 Frekvenca
1 moški 158
2 zenska 175
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

WRAKIN1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 0 0.343 2.523 1 0.556

Vrednosti spremenljivk od 0.34328575900475 do 2.523150581

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Batagelj, Zenel (2001). KLON01 - Kloniranje [vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. RTV - Radio-televizija Slovenija (2001). Kloniranje: Aktualno [rezultati].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Batagelj, Z. (2003). Kloniranje [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KLON01. https://doi.org/10.17898/ADP_KLON01_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2003
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si