Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1203
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1203_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOKRACIJA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Demokracija v Sloveniji
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo. Ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo? Mar demokracija v Sloveniji sploh deluje? Koliko zaupanja uživajo predsednik republike, parlament, vlada, politične stranke, sodstvo in vojska? Koliko ljudem demokracija sploh pomeni? Kakšno mnenje prevladuje o alternativah demokraciji, na primer vladavini močnega vodje ali vladavini strokovnjakov? Je demokracija po mnenju prebivalcev Slovenije res najboljša oblika vladanja za vse države na svetu? Med aktualnimi vprašanji se ugotavlja, ali anketiranci podpirajo zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, prodajo državnega deleža NLB ter kateri slovenski evropski poslanci najbolj izstopajo po svojem delu. Preverjalo se je tudi, kaj vprašani menijo o kupovanju domačih kmetijskih pridelkov in skrbi EU za področje športa. Raziskava je tudi pokazala, v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Methodology


Collection date: 5. marec 2012 - 8. marec 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 40
 • number of units: 903

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 169
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 V kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična?

q1 Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Value 31 Frequency
1 zelo nedemokratia 144
2 229
3 400
4 108
5 zelo demokratia 19
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 3

Valid range from 1 to 5

tip_kraj naselje

Value 140 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 169
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 239 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 V kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična?

q1 Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Value 338 Frequency
1 zelo nedemokratia 144
2 229
3 400
4 108
5 zelo demokratia 19
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 3

Valid range from 1 to 5

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

Value 437 Frequency
1 sploh se ne strinjam 130
2 162
3 350
4 127
5 popolnoma se strinjam 125
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 5

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode.

Value 536 Frequency
1 sploh se ne strinjam 113
2 123
3 330
4 167
5 popolnoma se strinjam 158
6 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 12

Valid range from 1 to 5

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

Value 635 Frequency
1 sploh se ne strinjam 80
2 93
3 241
4 236
5 popolnoma se strinjam 246
6 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

Value 734 Frequency
1 sploh se ne strinjam 92
2 103
3 207
4 184
5 popolnoma se strinjam 312
6 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 5

Valid range from 1 to 5

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

Value 833 Frequency
1 sploh se ne strinjam 93
2 117
3 254
4 247
5 popolnoma se strinjam 185
6 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

Value 932 Frequency
1 sploh se ne strinjam 111
2 132
3 259
4 208
5 popolnoma se strinjam 179
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 14

Valid range from 1 to 5

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

Value 1031 Frequency
1 sploh se ne strinjam 213
2 289
3 298
4 89
5 popolnoma se strinjam 12
6 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2

Valid range from 1 to 5

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

Value 1130 Frequency
1 sploh se ne strinjam 172
2 181
3 283
4 156
5 popolnoma se strinjam 85
6 ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 26

Valid range from 1 to 5

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

Value 1229 Frequency
1 sploh se ne strinjam 112
2 173
3 327
4 188
5 popolnoma se strinjam 87
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 16

Valid range from 1 to 5

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

Value 1328 Frequency
1 sploh se ne strinjam 168
2 120
3 161
4 184
5 popolnoma se strinjam 264
6 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 5

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

Value 1427 Frequency
1 sploh se ne strinjam 82
2 98
3 187
4 214
5 popolnoma se strinjam 317
6 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 5

Valid range from 1 to 5

q3_1 parlament q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_1 Parlament

Value 1526 Frequency
1 sploh se ne strinjam 223
2 261
3 306
4 87
5 popolnoma se strinjam 18
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q3_2 vlada q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_2 Vlada

Value 1625 Frequency
1 sploh se ne strinjam 232
2 243
3 270
4 115
5 popolnoma se strinjam 37
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 5

q3_3 predsednik republike q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_3 Predsednik republike

Value 1724 Frequency
1 sploh se ne strinjam 121
2 138
3 190
4 280
5 popolnoma se strinjam 172
6 Ne vem (ne beri) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2

Valid range from 1 to 5

q3_4 politične stranke q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_4 Politične stranke

Value 1823 Frequency
1 sploh se ne strinjam 329
2 307
3 215
4 33
5 popolnoma se strinjam 11
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q3_5 sodstvo q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_5 Sodstvo

Value 1922 Frequency
1 sploh se ne strinjam 244
2 248
3 263
4 121
5 popolnoma se strinjam 19
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q3_6 vojska q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_6 Vojska

Value 2021 Frequency
1 sploh se ne strinjam 81
2 139
3 340
4 238
5 popolnoma se strinjam 99
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 5

q3_7 državna uprava q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_7 Državna uprava

Value 2120 Frequency
1 sploh se ne strinjam 123
2 280
3 376
4 104
5 popolnoma se strinjam 16
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 4

Valid range from 1 to 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2219 Frequency
1 da 416
2 ne 454
3 ne vem 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 33

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2318 Frequency
1 SD 123
2 SDS 175
3 LDS 21
4 PS-LZJ 126
5 SLS 43
6 NSI 35
7 Desus 19
8 SNS 15
9 DLGV 7
10 Zares 2
11 drugo 30
13 nobene 154
99 ne bi šel na volitve 40
12 ne vem 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 113

Valid range from 1 to 99

q6 Ali podpirate prenos tožilstva pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve ?

q6 Ali podpirate prenos tožilstva pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve?

Value 2417 Frequency
1 da 260
2 ne 577
3 ne vem 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 66

Valid range from 1 to 2

q7 Ali bi podprli zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju,kar lahko vključuje tudi odpuščanje?

q7 Ali bi podprli zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

Value 2516 Frequency
1 da 634
2 ne 233
3 ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 36

Valid range from 1 to 2

q8 Ali bi podprli prodajo državnega deleža v NLB?

q8 Ali bi podprli prodajo državnega deleža v NLB?

Value 2615 Frequency
1 da 434
2 ne 417
3 ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 52

Valid range from 1 to 2

q9 EU poslanci - prvo mesto

q9 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Value 2714 Frequency
1 Milan Zver 109
2 Tanja Fajon 66
3 Romana Jordan 25
4 Jelko Kacin 157
5 Lojze Peterle 208
6 Ivo Vajgl 74
7 Zoran Thaler (odstopil, podkupovalna afera) 1
8 Zofija Mazej Kukovič 33
9 Mojca Kleva 22
10 ne vem, ne poznam 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 208

Valid range from 1 to 9

q10 EU poslanci - drugo mesto

q10 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Value 2813 Frequency
1 Milan Zver 120
2 Tanja Fajon 60
3 Romana Jordan 45
4 Jelko Kacin 127
5 Lojze Peterle 130
6 Ivo Vajgl 69
7 Zofija Mazej Kukovič 53
8 Mojca Kleva 21
9 ne vem 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 278

Valid range from 1 to 8

q11 EU poslanci - tretje mesto

q11 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Value 2912 Frequency
1 Milan Zver 78
2 Tanja Fajon 61
3 Romana Jordan 58
4 Jelko Kacin 73
5 Lojze Peterle 98
6 Ivo Vajgl 62
7 Zofija Mazej Kukovič 59
8 Mojca Kleva 30
9 ne vem 384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 384

Valid range from 1 to 8

q12 Ali menite, da bi morali Slovenci kupovati predvsem domače kmetijske pridelke?

q12 Ali menite, da bi morali Slovenci kupovati predvsem domače kmetijske pridelke?

Value 3011 Frequency
1 da 825
2 ne 69
3 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 2

q13 Menite, da EU dovolj dobro skrbi za področje športa in evropske športnike?

q13 Menite, da EU dovolj dobro skrbi za področje športa in evropske športnike?

Value 3110 Frequency
1 da 380
2 ne 363
3 ne vem 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 160

Valid range from 1 to 2

q14 Ali menite, da je demokracija ob vseh gospodarskih, socialnih in političnih težavah, s katerimi se vsak dan srečujemo, še vedno najboljša oblika političnega sistema?

q14 Ali menite, da je demokracija ob vseh gospodarskih, socialnih in političnih težavah, s katerimi se vsak dan srečujemo, še vedno najboljša oblika političnega sistema?

Value 329 Frequency
1 da 551
2 ne 299
3 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 53

Valid range from 1 to 2

q15 V jeseni so predsedniške volitve za predsednika države. Ali se boste volitev udeležili?

q15 V jeseni so predsedniške volitve za predsednika države. Ali se boste volitev udeležili?

Value 338 Frequency
1 zagotovo 640
2 verjetno 138
3 sploh ne (naprej na Spol) 98
4 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 27

Valid range from 1 to 3

q16 Za koga boste glasovali?

q16 Za koga boste glasovali?

Value 347 Frequency
1 dr. Danilo Tuerk 316
2 Borut Pahor 176
3 dr. Milan Zver 124
4 Ne vem, nočem odgovoriti (ne beri) 189
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 287

Valid range from 1 to 3

Spol spol

Spol?

Value 356 Frequency
1 moški 471
2 ženske 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb izobrazba

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 365 Frequency
1 osnovna ali manj 60
2 poklicna 106
3 srednja 426
4 višja, visoka ali več 308
9 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 3

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 Leto rojstva

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10 1920 1994 1963.578 16.255

Valid range from 1920 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10 18 92 48.422 16.255

Valid range from 18 to 92

kstarost starost po kategorijah

Value 392 Frequency
1 18-34 let 228
2 35-54 let 297
3 nad 55 let 368
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.162 3.394 1 0.944

Valid range from 0.161630566643288 to 3.39366515837104

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1203 - Demokracija v Sloveniji, Slovenski utrip, Marec 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1203. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1203_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si