Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1203
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1203_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Demokracija v Sloveniji
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo. Ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo? Mar demokracija v Sloveniji sploh deluje? Koliko zaupanja uživajo predsednik republike, parlament, vlada, politične stranke, sodstvo in vojska? Koliko ljudem demokracija sploh pomeni? Kakšno mnenje prevladuje o alternativah demokraciji, na primer vladavini močnega vodje ali vladavini strokovnjakov? Je demokracija po mnenju prebivalcev Slovenije res najboljša oblika vladanja za vse države na svetu? Med aktualnimi vprašanji se ugotavlja, ali anketiranci podpirajo zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju, prodajo državnega deleža NLB ter kateri slovenski evropski poslanci najbolj izstopajo po svojem delu. Preverjalo se je tudi, kaj vprašani menijo o kupovanju domačih kmetijskih pridelkov in skrbi EU za področje športa. Raziskava je tudi pokazala, v kolikšni meri aktualni dogodki vplivajo na razmerja med strankami in podporo aktualni vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 5. marec 2012 - 8. marec 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 40
 • število enot: 903

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 169
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 V kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična?

q1 Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Vrednost 31 Frekvenca
1 zelo nedemokratia 144
2 229
3 400
4 108
5 zelo demokratia 19
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj naselje

Vrednost 140 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 311
2 vas (500-1999 prebivalcev) 169
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 239 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 139
3 Koroška 34
4 Savinjska 121
5 Zasavska 19
6 Spodnjeposavska 35
7 Dolenjska 60
8 Osrednjeslovenska 229
9 Gorenjska 88
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 V kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična?

q1 Za začetek vas prosim, da z oceno od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri se vam zdi Slovenija danes demokratična, pri čemer 1 pomeni, da je zelo nedemokratična, 5 pa da je zelo demokratična!

Vrednost 338 Frekvenca
1 zelo nedemokratia 144
2 229
3 400
4 108
5 zelo demokratia 19
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_1 Materialna blaginja je pomembnejša od demokracije.

Vrednost 437 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 130
2 162
3 350
4 127
5 popolnoma se strinjam 125
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_2 Varnost je pomembnejša od svobode.

Vrednost 536 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 113
2 123
3 330
4 167
5 popolnoma se strinjam 158
6 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_3 Demokracija sicer ima pomanjkljivosti, vendar je vseeno boljša od vseh ostalih oblik vladavine

Vrednost 635 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 80
2 93
3 241
4 236
5 popolnoma se strinjam 246
6 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_4 Demokracija bi bila najboljša oblika vladanja za vse države na svetu.

Vrednost 734 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 92
2 103
3 207
4 184
5 popolnoma se strinjam 312
6 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_5 Demokracija prispeva h gospodarskemu razvoju.

Vrednost 833 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 93
2 117
3 254
4 247
5 popolnoma se strinjam 185
6 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_6 Sistem, ki je v Sloveniji obstajal pred letom 1990, je bil dober

Vrednost 932 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 111
2 132
3 259
4 208
5 popolnoma se strinjam 179
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_7 Demokracija v Sloveniji dobro deluje.

Vrednost 1031 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 213
2 289
3 298
4 89
5 popolnoma se strinjam 12
6 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990. q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_8 Slovenija je bila demokratična že pred letom 1990.

Vrednost 1130 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 172
2 181
3 283
4 156
5 popolnoma se strinjam 85
6 ne vem 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_9 Demokratični postopki ovirajo učinkovito reševanje problemov

Vrednost 1229 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 112
2 173
3 327
4 188
5 popolnoma se strinjam 87
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh' q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_10 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov potrebujemo močnega voditelja, ki bo učinkovito odločal o stvareh

Vrednost 1328 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 168
2 120
3 161
4 184
5 popolnoma se strinjam 264
6 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki q2 Z ocenami od 1 do 5 ocenite stopnjo strinjanja z naslednjimi trditvami, ki se nanašajo na različne vidike, povezane z demokracijo, pri čemer ocena 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 5 pa, da se popolnoma strinjate!

q2_11 Namesto demokratično izvoljenih predstavnikov naj slovensko družbo raje vodijo strokovnjaki

Vrednost 1427 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 82
2 98
3 187
4 214
5 popolnoma se strinjam 317
6 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 parlament q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_1 Parlament

Vrednost 1526 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 223
2 261
3 306
4 87
5 popolnoma se strinjam 18
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 vlada q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_2 Vlada

Vrednost 1625 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 232
2 243
3 270
4 115
5 popolnoma se strinjam 37
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 predsednik republike q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_3 Predsednik republike

Vrednost 1724 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 121
2 138
3 190
4 280
5 popolnoma se strinjam 172
6 Ne vem (ne beri) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 politične stranke q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_4 Politične stranke

Vrednost 1823 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 329
2 307
3 215
4 33
5 popolnoma se strinjam 11
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 sodstvo q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_5 Sodstvo

Vrednost 1922 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 244
2 248
3 263
4 121
5 popolnoma se strinjam 19
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 vojska q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_6 Vojska

Vrednost 2021 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 81
2 139
3 340
4 238
5 popolnoma se strinjam 99
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_7 državna uprava q3 Z ocenami od 1 do 5 ocenite, v kolikšni meri zaupate vsaki od naslednjih institucij, pri čemer pomeni ocena 1, da ji sploh ne zaupate, ocena 5 pa, da ji popolnoma zaupate:

q3_7 Državna uprava

Vrednost 2120 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 123
2 280
3 376
4 104
5 popolnoma se strinjam 16
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2219 Frekvenca
1 da 416
2 ne 454
3 ne vem 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2318 Frekvenca
1 SD 123
2 SDS 175
3 LDS 21
4 PS-LZJ 126
5 SLS 43
6 NSI 35
7 Desus 19
8 SNS 15
9 DLGV 7
10 Zares 2
11 drugo 30
13 nobene 154
99 ne bi šel na volitve 40
12 ne vem 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Ali podpirate prenos tožilstva pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve ?

q6 Ali podpirate prenos tožilstva pod pristojnost ministrstva za notranje zadeve?

Vrednost 2417 Frekvenca
1 da 260
2 ne 577
3 ne vem 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Ali bi podprli zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju,kar lahko vključuje tudi odpuščanje?

q7 Ali bi podprli zmanjšanje števila zaposlenih v javnem sektorju?

Vrednost 2516 Frekvenca
1 da 634
2 ne 233
3 ne vem 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ali bi podprli prodajo državnega deleža v NLB?

q8 Ali bi podprli prodajo državnega deleža v NLB?

Vrednost 2615 Frekvenca
1 da 434
2 ne 417
3 ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 EU poslanci - prvo mesto

q9 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Vrednost 2714 Frekvenca
1 Milan Zver 109
2 Tanja Fajon 66
3 Romana Jordan 25
4 Jelko Kacin 157
5 Lojze Peterle 208
6 Ivo Vajgl 74
7 Zoran Thaler (odstopil, podkupovalna afera) 1
8 Zofija Mazej Kukovič 33
9 Mojca Kleva 22
10 ne vem, ne poznam 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
695 208

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q10 EU poslanci - drugo mesto

q10 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Vrednost 2813 Frekvenca
1 Milan Zver 120
2 Tanja Fajon 60
3 Romana Jordan 45
4 Jelko Kacin 127
5 Lojze Peterle 130
6 Ivo Vajgl 69
7 Zofija Mazej Kukovič 53
8 Mojca Kleva 21
9 ne vem 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q11 EU poslanci - tretje mesto

q11 Naštejte prosim tri slovenske evropske poslance, ki izstopajo po svojem delu.

Vrednost 2912 Frekvenca
1 Milan Zver 78
2 Tanja Fajon 61
3 Romana Jordan 58
4 Jelko Kacin 73
5 Lojze Peterle 98
6 Ivo Vajgl 62
7 Zofija Mazej Kukovič 59
8 Mojca Kleva 30
9 ne vem 384
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 384

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

q12 Ali menite, da bi morali Slovenci kupovati predvsem domače kmetijske pridelke?

q12 Ali menite, da bi morali Slovenci kupovati predvsem domače kmetijske pridelke?

Vrednost 3011 Frekvenca
1 da 825
2 ne 69
3 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q13 Menite, da EU dovolj dobro skrbi za področje športa in evropske športnike?

q13 Menite, da EU dovolj dobro skrbi za področje športa in evropske športnike?

Vrednost 3110 Frekvenca
1 da 380
2 ne 363
3 ne vem 160
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q14 Ali menite, da je demokracija ob vseh gospodarskih, socialnih in političnih težavah, s katerimi se vsak dan srečujemo, še vedno najboljša oblika političnega sistema?

q14 Ali menite, da je demokracija ob vseh gospodarskih, socialnih in političnih težavah, s katerimi se vsak dan srečujemo, še vedno najboljša oblika političnega sistema?

Vrednost 329 Frekvenca
1 da 551
2 ne 299
3 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q15 V jeseni so predsedniške volitve za predsednika države. Ali se boste volitev udeležili?

q15 V jeseni so predsedniške volitve za predsednika države. Ali se boste volitev udeležili?

Vrednost 338 Frekvenca
1 zagotovo 640
2 verjetno 138
3 sploh ne (naprej na Spol) 98
4 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q16 Za koga boste glasovali?

q16 Za koga boste glasovali?

Vrednost 347 Frekvenca
1 dr. Danilo Tuerk 316
2 Borut Pahor 176
3 dr. Milan Zver 124
4 Ne vem, nočem odgovoriti (ne beri) 189
Sysmiss 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
616 287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol spol

Spol?

Vrednost 356 Frekvenca
1 moški 471
2 ženske 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb izobrazba

Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 365 Frekvenca
1 osnovna ali manj 60
2 poklicna 106
3 srednja 426
4 višja, visoka ali več 308
9 brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 Leto rojstva

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10 1920 1994 1963.578 16.255

Vrednosti spremenljivk od 1920 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10 18 92 48.422 16.255

Vrednosti spremenljivk od 18 do 92

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 392 Frekvenca
1 18-34 let 228
2 35-54 let 297
3 nad 55 let 368
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.162 3.394 1 0.944

Vrednosti spremenljivk od 0.161630566643288 do 3.39366515837104

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (2012). SUTR1203 - Demokracija v Sloveniji, Slovenski utrip, Marec 2012.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1203. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1203_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si