Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB701
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2008

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo, družbene spremembe, mnenje kdo ima največ / najmanj koristi od odnosov z EU, mnenje o globalizaciji, članstvo v EU, Evropski proračun, Evropski parlament, odnos do Evropske unije, konflikt med Rusijo in Gruzijo, zaposlitvene razmere, selitev v drugo državo, selitev, zaposlitvene možnosti, evropske volitve, javne oblasti, migracije

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GLOBALIZACIJA
EVROPSKI PARLAMENT IN VOLITVE
IZGRADNJA EVROPSKE UNIJE
GRUZIJSKI KONFLIKT
MOBILNOST/SELITVE
PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
JAVNE OBLASTI


Povzetek:

Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, katere vire informacij o EU uporabljajo, ali menijo, da ima njihova država od članstva v EU kakšne koristi ter obseg njihovega osebnega interesa do EU zadev. Nadaljnja vprašanja so se nanašala na vključenost EU v različne politične sfere, nadaljnjo evropsko integracijo, širitev EU, evropski proračun ter mnenje glede Evropskega parlamenta. Raziskava je poizvedovala še o mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in Evropsko unijo. Vprašani so bili, če so že slišali za konflikt med Rusijo in Gruzijo ter o tem, kdo je po njihovem mnenju odigral najpomembnejšo vlogo pri končanju konflikta. V nadaljevanju se je fokus prestavil na zaposlitvene možnosti. Respondenti so bili vprašani o trenutnih zaposlitvenih možnostih, selitvi v tujino, o razlogih in času bivanja v tujini, pripravah pred selitvijo ter dejavnikih, ki bi sprožili selitev, ki sicer ne bi bila načrtovana. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 6. oktober 2008 - 24. november 2008, Avstrija: 06. oktober 2008 - 05. november 2008,, Belgija: 10. oktober 2008 - 06. november 2008,, Bolgarija: 09. oktober 2008 - 20. oktober 2008,, Ciper (Republika): 08. oktober 2008 - 02. november 2008,, Hrvaška: 08. oktober 2008 - 29. oktober 2008,, Češka: 06. oktober 2008 - 22. oktober 2008,, Danska: 06. oktober 2008 - 02. november 2008,, Estonija: 10. oktober 2008 - 03. november 2008,, Finska: 15. oktober 2008 - 06. november 2008,, Francija: 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Nemčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Velika Britanija: 07. oktober 2008 - 02. november 2008,, Grčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Madžarska: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Irska (Republika): 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Italija: 08. oktober 2008 - 24. november 2008,, Latvija: 10. oktober 2008 - 04. november 2008,, Litva: 09. oktober 2008 - 28. oktober 2008,, Luksemburg: 06. oktober 2008 - 03. november 2008,, Makedonija (NJRM): 07. oktober 2008 - 16. oktober 2008,, Malta: 09. oktober 2008 - 03. november 2008,, Nizozemska: 09. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severna Irska: 10. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Poljska: 11. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Portugalska: 11. oktober 2008 - 03. november 2008,, Romunija: 07. oktober 2008 - 03. november 2008,, Slovaška: 09. oktober 2008 - 26. oktober 2008,, Slovenija: 07. oktober 2008 - 04. november 2008,, Španija: 09. oktober 2008 - 06. november 2008,, Švedska: 13. oktober 2008 - 03. november 2008,, Turčija: 08. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 07. oktober 2008 - 27. oktober 2008.
Čas izdelave: 2008
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB701 - Eurobarometer 70.1 oktober - november 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 793
  • število enot: 30130

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4819 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 4819 do 4819

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4819 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 4819 do 4819

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.2 (2012-07-02) 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1793 Frekvenca
4819 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 4819 do 4819

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2792 Frekvenca
4819 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 4819 do 4819

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3791 Frekvenca
3.0.2 (2012-07-02) 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4790 Frekvenca
701 Eurobarometer 70.1 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 701 do 701

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 1000001 63001009 24932679.198 16663247.572

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6788 Frekvenca
1 France 1027
2 Belgium 1002
3 The Netherlands 1041
4 Germany West 1016
5 Italy 1061
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1029
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1007
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 510
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1004
17 Sweden 1002
18 Austria 1003
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1026
21 Estonia 1000
22 Hungary 1002
23 Latvia 1002
24 Lithuania 1011
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1006
28 Slovenia 1006
29 Bulgaria 1006
30 Romania 1053
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7787 Frekvenca
AT 1003
BE 1002
BG 1006
CY 503
CY-TCC 500
CZ 1026
DE-E 510
DE-W 1016
DK 1029
EE 1000
ES 1000
FI 1004
FR 1027
GB-GBN 1007
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1002
IE 1000
IT 1061
LT 1011
LU 500
LV 1002
MK 1009
MT 500
NL 1041
PL 1000
PT 1000
RO 1053
SE 1002
SI 1006
SK 1006
TR 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0.327 3.148 1 0.351

Vrednosti spremenljivk od 0.327 do 3.148

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9785 Frekvenca
0 Other 28822
1 United Kingdom 1308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 2.199 0.0434 0.236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.198649

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11783 Frekvenca
0 Other 28604
1 Germany 1526
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 3.588 0.0506 0.255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.588032

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13781 Frekvenca
0 Other 24483
1 EU6 5647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 5.06 0.187 0.527

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.05959

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15779 Frekvenca
0 Other 21146
1 EU9 8984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 5.988 0.298 0.696

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.987612

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17777 Frekvenca
0 Other 20146
1 EU10 9984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 6.409 0.331 0.743

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.409454

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19775 Frekvenca
0 Other 18146
1 EU12 11984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 6.426 0.398 0.777

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.426185

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21773 Frekvenca
0 Other 17636
1 EU12+ 12494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 6.413 0.415 0.781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.412529

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23771 Frekvenca
0 Other 27121
1 EU NMS 3 3009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 3.601 0.0999 0.331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.600749

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25769 Frekvenca
0 Other 14627
1 EU15 15503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 7.478 0.515 0.901

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.478392

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Vrednost 27767 Frekvenca
0 Other 16960
1 EURO ZONE 2007 13170
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 7.874 0.437 0.874

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.874374

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 29765 Frekvenca
0 Other 21074
1 EU NMS 10 9056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 9.163 0.301 0.929

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.162529

v31 NATION GROUP EU25

Vrednost 31763 Frekvenca
0 Other 5571
1 EU25 24559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 9.916 0.815 1.189

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.916401

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 33761 Frekvenca
0 Other 26068
1 AC/CC 4062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 4.629 0.135 0.498

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.628792

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 35759 Frekvenca
0 Other 28071
1 AC (BG RO) 2059
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 2.539 0.0683 0.286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.538679

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 37757 Frekvenca
0 Other 28127
1 CC (TR HR) 2003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 3.39 0.0665 0.345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.389712

v39 NATION GROUP EU27

Vrednost 39755 Frekvenca
0 Other 3512
1 EU27 26618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 10.08 0.883 1.193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.080151

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 41753 Frekvenca
0 Other 19015
1 EU NMS 12 11115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 7.996 0.369 0.895

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.995812

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 43751 Frekvenca
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 9.773 0.967 1.214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.773062

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 45749 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 9.911 0.983 1.228

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.910902

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 47747 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0.0107 10.075 1 1.248

Vrednosti spremenljivk od 0.010674 do 10.074965

v49 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Vrednost 49745 Frekvenca
0 Other 15957
1 EURO ZONE 2008 14173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 8.442 0.47 0.936

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.441667

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Vrednost 51743 Frekvenca
0 Other 17685
1 NON EURO ZONE 2008 12445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 0 7.241 0.413 0.94

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.240916

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0 160.786 151764.969 15063.571 18805.586

Vrednosti spremenljivk od 160.785538 do 151764.96875

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 54740 Frekvenca
0 Not mentioned 29135
1 Mentioned 995
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 55739 Frekvenca
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 56738 Frekvenca
0 Not mentioned 28585
1 Mentioned 1545
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 57737 Frekvenca
0 Not mentioned 29115
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 58736 Frekvenca
0 Not mentioned 29127
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 59735 Frekvenca
0 Not mentioned 29070
1 Mentioned 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 60734 Frekvenca
0 Not mentioned 29163
1 Mentioned 967
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 61733 Frekvenca
0 Not mentioned 29025
1 Mentioned 1105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 62732 Frekvenca
0 Not mentioned 29756
1 Mentioned 374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 63731 Frekvenca
0 Not mentioned 29076
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 64730 Frekvenca
0 Not mentioned 29053
1 Mentioned 1077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 65729 Frekvenca
0 Not mentioned 28819
1 Mentioned 1311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 66728 Frekvenca
0 Not mentioned 29138
1 Mentioned 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 67727 Frekvenca
0 Not mentioned 29140
1 Mentioned 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 68726 Frekvenca
0 Not mentioned 29116
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 69725 Frekvenca
0 Not mentioned 29138
1 Mentioned 992
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 70724 Frekvenca
0 Not mentioned 29099
1 Mentioned 1031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 71723 Frekvenca
0 Not mentioned 29130
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 72722 Frekvenca
0 Not mentioned 29117
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 73721 Frekvenca
0 Not mentioned 29130
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 74720 Frekvenca
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 75719 Frekvenca
0 Not mentioned 29635
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 76718 Frekvenca
0 Not mentioned 29074
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 77717 Frekvenca
0 Not mentioned 29115
1 Mentioned 1015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 78716 Frekvenca
0 Not mentioned 29124
1 Mentioned 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 79715 Frekvenca
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 80714 Frekvenca
0 Not mentioned 29046
1 Mentioned 1084
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 81713 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 29127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 29127

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 82712 Frekvenca
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
9 Inap. (not 32 in V6) 29130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29130

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 83711 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not mentioned) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 84710 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 29121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 29121

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 85709 Frekvenca
0 Not mentioned 30024
1 Mentioned 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30130 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Vrednost 86708 Frekvenca
1 Frequently 4844
2 Occasionally 16798
3 Never 8342
4 DK 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29984 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v87 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 87707 Frekvenca
1 Often 4149
2 From time to time 11046
3 Rarely 8323
4 Never 6425
5 DK 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29943 187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA3 LIFE SATISFACTION

Vrednost 88706 Frekvenca
1 Very satisfied 5945
2 Fairly satisfied 16081
3 Not very satisfied 5989
4 Not at all satisfied 1941
5 DK 174
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29956 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 89705 Frekvenca
1 Very good 656
2 Rather good 8851
3 Rather bad 12966
4 Very bad 6548
5 DK 609
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29021 1109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v90 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 90704 Frekvenca
1 Very good 821
2 Rather good 10570
3 Rather bad 11706
4 Very bad 3692
5 DK 2841
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26789 3341

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 91703 Frekvenca
1 Very good 477
2 Rather good 6271
3 Rather bad 14287
4 Very bad 5679
5 DK 2916
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26714 3416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 92702 Frekvenca
1 Very good 3880
2 Rather good 11996
3 Rather bad 5347
4 Very bad 2768
5 DK 5639
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23991 6139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 93701 Frekvenca
1 Very good 2452
2 Rather good 15762
3 Rather bad 8225
4 Very bad 2716
5 DK 475
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29155 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 94700 Frekvenca
1 Very good 1012
2 Rather good 8186
3 Rather bad 13053
4 Very bad 6334
5 DK 1045
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28585 1545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA4A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 95699 Frekvenca
1 Very good 1183
2 Rather good 12937
3 Rather bad 10997
4 Very bad 3416
5 DK 1097
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28533 1597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 96698 Frekvenca
1 Very good 58
2 Rather good 164
3 Rather bad 129
4 Very bad 141
5 DK 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 29638

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 97697 Frekvenca
1 Very good 72
2 Rather good 196
3 Rather bad 135
4 Very bad 71
5 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
474 29656

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 98696 Frekvenca
1 Very good 43
2 Rather good 148
3 Rather bad 193
4 Very bad 94
5 DK 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
478 29652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 99695 Frekvenca
1 Very good 56
2 Rather good 248
3 Rather bad 107
4 Very bad 61
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
472 29658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 100694 Frekvenca
1 Very good 55
2 Rather good 287
3 Rather bad 105
4 Very bad 49
5 DK 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
496 29634

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 101693 Frekvenca
1 Very good 37
2 Rather good 127
3 Rather bad 157
4 Very bad 162
5 DK 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 29647

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA4B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 102692 Frekvenca
1 Very good 42
2 Rather good 172
3 Rather bad 163
4 Very bad 104
5 DK 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
481 29649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA5A SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 103691 Frekvenca
1 Very good 5564
2 Rather good 17366
3 Rather bad 5165
4 Very bad 1265
5 DK 270
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29360 770

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA5A SITUATION: HEALTH CARE COUNTRY

Vrednost 104690 Frekvenca
1 Very good 2867
2 Rather good 12689
3 Rather bad 9690
4 Very bad 3895
5 DK 489
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29141 989

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA5A SITUATION: PENSIONS COUNTRY

Vrednost 105689 Frekvenca
1 Very good 1336
2 Rather good 8869
3 Rather bad 11349
4 Very bad 5974
5 DK 2102
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27528 2602

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA5A SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 106688 Frekvenca
1 Very good 1391
2 Rather good 8085
3 Rather bad 10241
4 Very bad 5323
5 DK 4590
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25040 5090

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA5A SITUATION: COST OF LIVING COUNTRY

Vrednost 107687 Frekvenca
1 Very good 350
2 Rather good 5498
3 Rather bad 13951
4 Very bad 9446
5 DK 385
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29245 885

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA5A SITUATION: MINORITY RELATIONS COUNTRY

Vrednost 108686 Frekvenca
1 Very good 1129
2 Rather good 13588
3 Rather bad 10231
4 Very bad 2693
5 DK 1989
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27641 2489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA5A SITUATION: INEQUALITY/POVERTY COUNTRY

Vrednost 109685 Frekvenca
1 Very good 492
2 Rather good 7187
3 Rather bad 13932
4 Very bad 6151
5 DK 1868
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27762 2368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA5A SITUATION: AFFORDBLTY ENERGY COUNTRY

Vrednost 110684 Frekvenca
1 Very good 793
2 Rather good 7930
3 Rather bad 12580
4 Very bad 7077
5 DK 1250
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28380 1750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA5A SITUATION: AFFORDBLTY HOUSING COUNTRY

Vrednost 111683 Frekvenca
1 Very good 498
2 Rather good 6810
3 Rather bad 12424
4 Very bad 8623
5 DK 1275
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28355 1775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA5A SITUATION: PUBL ADMINISTRATION COUNTRY

Vrednost 112682 Frekvenca
1 Very good 715
2 Rather good 10265
3 Rather bad 11181
4 Very bad 4964
5 DK 2505
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27125 3005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA5B SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Vrednost 113681 Frekvenca
1 Very good 79
2 Rather good 296
3 Rather bad 83
4 Very bad 40
5 DK 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 29632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v114 QA5B SITUATION: HEALTH CARE CY-TCC

Vrednost 114680 Frekvenca
1 Very good 50
2 Rather good 153
3 Rather bad 158
4 Very bad 128
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 29641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v115 QA5B SITUATION: PENSIONS CY-TCC

Vrednost 115679 Frekvenca
1 Very good 87
2 Rather good 133
3 Rather bad 144
4 Very bad 44
5 DK 92
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
408 29722

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v116 QA5B SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Vrednost 116678 Frekvenca
1 Very good 46
2 Rather good 104
3 Rather bad 121
4 Very bad 88
5 DK 141
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
359 29771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v117 QA5B SITUATION: COST OF LIVING CY-TCC

Vrednost 117677 Frekvenca
1 Very good 28
2 Rather good 83
3 Rather bad 164
4 Very bad 214
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 29641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA5B SITUATION: MINORITY RELATIONS CY-TCC

Vrednost 118676 Frekvenca
1 Very good 77
2 Rather good 207
3 Rather bad 109
4 Very bad 42
5 DK 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 29695

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA5B SITUATION: INEQUALITY/POVERTY CY-TCC

Vrednost 119675 Frekvenca
1 Very good 39
2 Rather good 146
3 Rather bad 177
4 Very bad 91
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 29677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA5B SITUATION: AFFORDBLTY ENERGY CY-TCC

Vrednost 120674 Frekvenca
1 Very good 31
2 Rather good 117
3 Rather bad 187
4 Very bad 144
5 DK 21
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
479 29651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA5B SITUATION: AFFORDBLTY HOUSING CY-TCC

Vrednost 121673 Frekvenca
1 Very good 35
2 Rather good 161
3 Rather bad 165
4 Very bad 106
5 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 29663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v122 QA5B SITUATION: PUBL ADMINISTRATION CY-TCC

Vrednost 122672 Frekvenca
1 Very good 32
2 Rather good 108
3 Rather bad 171
4 Very bad 137
5 DK 52
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 29682

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v123 QA6A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 123671 Frekvenca
1 Better 6375
2 Worse 6971
3 Same 15335
4 DK 949
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28681 1449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 124670 Frekvenca
1 Better 4141
2 Worse 15333
3 Same 8719
4 DK 1437
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28193 1937

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v125 QA6A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 125669 Frekvenca
1 Better 4931
2 Worse 8520
3 Same 15324
4 DK 855
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28775 1355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA6A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 126668 Frekvenca
1 Better 3479
2 Worse 15491
3 Same 8909
4 DK 1751
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27879 2251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA6A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 127667 Frekvenca
1 Better 4267
2 Worse 4148
3 Same 17248
4 DK 3967
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25663 4467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v128 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 128666 Frekvenca
1 Better 4461
2 Worse 12296
3 Same 9013
4 DK 3860
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25770 4360

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v129 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 129665 Frekvenca
1 Better 4093
2 Worse 14373
3 Same 7375
4 DK 3789
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25841 4289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v130 QA6A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 130664 Frekvenca
1 Better 5785
2 Worse 7980
3 Same 14144
4 DK 1721
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27909 2221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v131 QA6B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 131663 Frekvenca
1 Better 153
2 Worse 141
3 Same 165
4 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 29671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v132 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 132662 Frekvenca
1 Better 101
2 Worse 236
3 Same 123
4 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
460 29670

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v133 QA6B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 133661 Frekvenca
1 Better 127
2 Worse 148
3 Same 177
4 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 29678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v134 QA6B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 134660 Frekvenca
1 Better 85
2 Worse 236
3 Same 125
4 DK 54
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 29684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v135 QA6B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 135659 Frekvenca
1 Better 118
2 Worse 115
3 Same 212
4 DK 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 29685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v136 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 136658 Frekvenca
1 Better 156
2 Worse 148
3 Same 118
4 DK 78
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
422 29708

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v137 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 137657 Frekvenca
1 Better 114
2 Worse 193
3 Same 122
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
429 29701

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v138 QA6B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 138656 Frekvenca
1 Better 101
2 Worse 182
3 Same 162
4 DK 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 29685

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v139 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 139655 Frekvenca
1 Much better 1066
2 Somewhat better 9294
3 Somewhat less good 11260
4 Definitely less good 5886
5 DK 2124
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27506 2624

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v140 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 140654 Frekvenca
1 Much better 1123
2 Somewhat better 8469
3 Somewhat less good 11590
4 Definitely less good 6058
5 DK 2390
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27240 2890

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v141 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 141653 Frekvenca
1 Much better 547
2 Somewhat better 5918
3 Somewhat less good 12927
4 Definitely less good 8548
5 DK 1690
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27940 2190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v142 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 142652 Frekvenca
1 Much better 381
2 Somewhat better 5107
3 Somewhat less good 12855
4 Definitely less good 7740
5 DK 3547
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26083 4047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v143 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 143651 Frekvenca
1 Much better 2255
2 Somewhat better 10542
3 Somewhat less good 9367
4 Definitely less good 5970
5 DK 1496
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28134 1996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v144 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 144650 Frekvenca
1 Much better 1876
2 Somewhat better 12259
3 Somewhat less good 9293
4 Definitely less good 3567
5 DK 2635
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26995 3135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v145 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Vrednost 145649 Frekvenca
1 Much better 41
2 Somewhat better 80
3 Somewhat less good 151
4 Definitely less good 217
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 29641

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 146648 Frekvenca
1 Much better 28
2 Somewhat better 75
3 Somewhat less good 157
4 Definitely less good 227
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 29643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 147647 Frekvenca
1 Much better 32
2 Somewhat better 86
3 Somewhat less good 141
4 Definitely less good 231
5 DK 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 29640

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 148646 Frekvenca
1 Much better 41
2 Somewhat better 81
3 Somewhat less good 140
4 Definitely less good 215
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 149645 Frekvenca
1 Much better 36
2 Somewhat better 79
3 Somewhat less good 153
4 Definitely less good 219
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 29643

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 150644 Frekvenca
1 Much better 31
2 Somewhat better 102
3 Somewhat less good 149
4 Definitely less good 195
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29653

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v151 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 151643 Frekvenca
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 5856
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 152642 Frekvenca
0 Not mentioned 18988
1 Mentioned 10642
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 153641 Frekvenca
0 Not mentioned 18151
1 Mentioned 11479
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 154640 Frekvenca
0 Not mentioned 27686
1 Mentioned 1944
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 155639 Frekvenca
0 Not mentioned 22062
1 Mentioned 7568
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 156638 Frekvenca
0 Not mentioned 28077
1 Mentioned 1553
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 157637 Frekvenca
0 Not mentioned 29147
1 Mentioned 483
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 158636 Frekvenca
0 Not mentioned 27846
1 Mentioned 1784
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 159635 Frekvenca
0 Not mentioned 27619
1 Mentioned 2011
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 160634 Frekvenca
0 Not mentioned 24569
1 Mentioned 5061
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 161633 Frekvenca
0 Not mentioned 27699
1 Mentioned 1931
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 162632 Frekvenca
0 Not mentioned 26500
1 Mentioned 3130
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 163631 Frekvenca
0 Not mentioned 28381
1 Mentioned 1249
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 164630 Frekvenca
0 Not mentioned 27831
1 Mentioned 1799
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 165629 Frekvenca
0 Not mentioned 29082
1 Mentioned 548
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 166628 Frekvenca
0 Not mentioned 29425
1 Mentioned 205
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 167627 Frekvenca
0 Not mentioned 27348
1 Mentioned 2282
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 168626 Frekvenca
0 Not mentioned 22353
1 Mentioned 7277
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA8B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Vrednost 169625 Frekvenca
0 Not mentioned 14348
1 Mentioned 15282
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 170624 Frekvenca
0 Not mentioned 26670
1 Mentioned 2960
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA8B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 171623 Frekvenca
0 Not mentioned 25483
1 Mentioned 4147
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 172622 Frekvenca
0 Not mentioned 28999
1 Mentioned 631
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA8B IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AF

Vrednost 173621 Frekvenca
0 Not mentioned 29343
1 Mentioned 287
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 174620 Frekvenca
0 Not mentioned 27364
1 Mentioned 2266
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA8B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 175619 Frekvenca
0 Not mentioned 28793
1 Mentioned 837
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 176618 Frekvenca
0 Not mentioned 24364
1 Mentioned 5266
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA8B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 177617 Frekvenca
0 Not mentioned 27172
1 Mentioned 2458
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA8B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 178616 Frekvenca
0 Not mentioned 24727
1 Mentioned 4903
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Vrednost 179615 Frekvenca
0 Not mentioned 28210
1 Mentioned 1420
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 180614 Frekvenca
0 Not mentioned 27078
1 Mentioned 2552
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA8B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 181613 Frekvenca
0 Not mentioned 29051
1 Mentioned 579
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA8B IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 182612 Frekvenca
0 Not mentioned 28740
1 Mentioned 890
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29630 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 183611 Frekvenca
0 Not mentioned 412
1 Mentioned 88
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 184610 Frekvenca
0 Not mentioned 328
1 Mentioned 172
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Vrednost 185609 Frekvenca
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 125
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 186608 Frekvenca
0 Not mentioned 427
1 Mentioned 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 187607 Frekvenca
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 125
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 188606 Frekvenca
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 189605 Frekvenca
0 Not mentioned 367
1 Mentioned 133
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 190604 Frekvenca
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 191603 Frekvenca
0 Not mentioned 467
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Vrednost 192602 Frekvenca
0 Not mentioned 442
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29630

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 193601 Frekvenca
0 Not mentioned