Evrobarometer 70.1 : Globalizacija, evropski parlament in volitve, gradnja Evrope, gruzijski konflikt, mobilnost, proračun Evropske unije in javni organi v EU, oktober–november 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB701
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2008

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo, družbene spremembe, mnenje kdo ima največ / najmanj koristi od odnosov z EU, mnenje o globalizaciji, članstvo v EU, Evropski proračun, Evropski parlament, odnos do Evropske unije, konflikt med Rusijo in Gruzijo, zaposlitvene razmere, selitev v drugo državo, selitev, zaposlitvene možnosti, evropske volitve, javne oblasti, migracije

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, PRORAČUN, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, EVROPSKI PARLAMENT, MEDNARODNI KONFLIKT, GLOBALIZACIJA , DELOVNA MIGRACIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GLOBALIZACIJA
EVROPSKI PARLAMENT IN VOLITVE
IZGRADNJA EVROPSKE UNIJE
GRUZIJSKI KONFLIKT
MOBILNOST/SELITVE
PRORAČUN EVROPSKE UNIJE
JAVNE OBLASTI


Abstract:

Raziskava obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot na primer: kako zadovoljni so anketiranci s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali spodbuditi ljudi, ki so jim blizu, da delijo poglede o temah, o katerih imajo trdno mnenje, ali so z drugimi razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in če menijo, da so potrebne družbene spremembe. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro so obveščeni o EU, katere vire informacij o EU uporabljajo, ali menijo, da ima njihova država od članstva v EU kakšne koristi ter obseg njihovega osebnega interesa do EU zadev. Nadaljnja vprašanja so se nanašala na vključenost EU v različne politične sfere, nadaljnjo evropsko integracijo, širitev EU, evropski proračun ter mnenje glede Evropskega parlamenta. Raziskava je poizvedovala še o mnenju o globalizaciji in njenih vplivih na lokalno skupnost, podjetja in Evropsko unijo. Vprašani so bili, če so že slišali za konflikt med Rusijo in Gruzijo ter o tem, kdo je po njihovem mnenju odigral najpomembnejšo vlogo pri končanju konflikta. V nadaljevanju se je fokus prestavil na zaposlitvene možnosti. Respondenti so bili vprašani o trenutnih zaposlitvenih možnostih, selitvi v tujino, o razlogih in času bivanja v tujini, pripravah pred selitvijo ter dejavnikih, ki bi sprožili selitev, ki sicer ne bi bila načrtovana. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem stanu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih večjih dobrin.

Methodology


Collection date: 6. oktober 2008 - 24. november 2008, Avstrija: 06. oktober 2008 - 05. november 2008,, Belgija: 10. oktober 2008 - 06. november 2008,, Bolgarija: 09. oktober 2008 - 20. oktober 2008,, Ciper (Republika): 08. oktober 2008 - 02. november 2008,, Hrvaška: 08. oktober 2008 - 29. oktober 2008,, Češka: 06. oktober 2008 - 22. oktober 2008,, Danska: 06. oktober 2008 - 02. november 2008,, Estonija: 10. oktober 2008 - 03. november 2008,, Finska: 15. oktober 2008 - 06. november 2008,, Francija: 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Nemčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Velika Britanija: 07. oktober 2008 - 02. november 2008,, Grčija: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Madžarska: 10. oktober 2008 - 02. november 2008,, Irska (Republika): 06. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Italija: 08. oktober 2008 - 24. november 2008,, Latvija: 10. oktober 2008 - 04. november 2008,, Litva: 09. oktober 2008 - 28. oktober 2008,, Luksemburg: 06. oktober 2008 - 03. november 2008,, Makedonija (NJRM): 07. oktober 2008 - 16. oktober 2008,, Malta: 09. oktober 2008 - 03. november 2008,, Nizozemska: 09. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severna Irska: 10. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Poljska: 11. oktober 2008 - 31. oktober 2008,, Portugalska: 11. oktober 2008 - 03. november 2008,, Romunija: 07. oktober 2008 - 03. november 2008,, Slovaška: 09. oktober 2008 - 26. oktober 2008,, Slovenija: 07. oktober 2008 - 04. november 2008,, Španija: 09. oktober 2008 - 06. november 2008,, Švedska: 13. oktober 2008 - 03. november 2008,, Turčija: 08. oktober 2008 - 05. november 2008,, Severni del Cipra pod turško zasedbo: 07. oktober 2008 - 27. oktober 2008.
Date of production: 2008
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Hrvaška, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 25 držav članic EU po širitvi leta 2004 s prebivalci držav pristopnic - Bolgarije in Romunije ter držav kandidatk – Hrvaška, Turčija, Severni del Cipra pod turško zasedbo in bivša država Republike Jugoslavije, Makedonija. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Vzorci so bili ločeni za Severno Irsko in Vzhodno Nemčijo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Ciper (TCC): KADEM

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Podatki so bili zbrani s CAPI metodo (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacijo. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.10989.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB701 - Eurobarometer 70.1 oktober - november 2008 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 793
  • number of units: 30130

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4819 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 4819 to 4819

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4819 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 4819 to 4819

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.2 (2012-07-02) 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1793 Frequency
4819 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 4819 to 4819

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2792 Frequency
4819 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 4819 to 4819

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3791 Frequency
3.0.2 (2012-07-02) 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4790 Frequency
701 Eurobarometer 70.1 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 701 to 701

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 1000001 63001009 24932679.198 16663247.572

Valid range from 1000001 to 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6788 Frequency
1 France 1027
2 Belgium 1002
3 The Netherlands 1041
4 Germany West 1016
5 Italy 1061
6 Luxembourg 500
7 Denmark 1029
8 Ireland 1000
9 Great Britain 1007
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 510
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1004
17 Sweden 1002
18 Austria 1003
19 Cyprus (Republic) 503
20 Czech Republic 1026
21 Estonia 1000
22 Hungary 1002
23 Latvia 1002
24 Lithuania 1011
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1006
28 Slovenia 1006
29 Bulgaria 1006
30 Romania 1053
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7787 Frequency
AT 1003
BE 1002
BG 1006
CY 503
CY-TCC 500
CZ 1026
DE-E 510
DE-W 1016
DK 1029
EE 1000
ES 1000
FI 1004
FR 1027
GB-GBN 1007
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1002
IE 1000
IT 1061
LT 1011
LU 500
LV 1002
MK 1009
MT 500
NL 1041
PL 1000
PT 1000
RO 1053
SE 1002
SI 1006
SK 1006
TR 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0.327 3.148 1 0.351

Valid range from 0.327 to 3.148

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9785 Frequency
0 Other 28822
1 United Kingdom 1308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 2.199 0.0434 0.236

Valid range from 0 to 2.198649

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11783 Frequency
0 Other 28604
1 Germany 1526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 3.588 0.0506 0.255

Valid range from 0 to 3.588032

v13 NATION GROUP EU6

Value 13781 Frequency
0 Other 24483
1 EU6 5647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 5.06 0.187 0.527

Valid range from 0 to 5.05959

v15 NATION GROUP EU9

Value 15779 Frequency
0 Other 21146
1 EU9 8984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 5.988 0.298 0.696

Valid range from 0 to 5.987612

v17 NATION GROUP EU10

Value 17777 Frequency
0 Other 20146
1 EU10 9984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 6.409 0.331 0.743

Valid range from 0 to 6.409454

v19 NATION GROUP EU12

Value 19775 Frequency
0 Other 18146
1 EU12 11984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 6.426 0.398 0.777

Valid range from 0 to 6.426185

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21773 Frequency
0 Other 17636
1 EU12+ 12494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 6.413 0.415 0.781

Valid range from 0 to 6.412529

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23771 Frequency
0 Other 27121
1 EU NMS 3 3009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 3.601 0.0999 0.331

Valid range from 0 to 3.600749

v25 NATION GROUP EU15

Value 25769 Frequency
0 Other 14627
1 EU15 15503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 7.478 0.515 0.901

Valid range from 0 to 7.478392

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Value 27767 Frequency
0 Other 16960
1 EURO ZONE 2007 13170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 7.874 0.437 0.874

Valid range from 0 to 7.874374

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Value 29765 Frequency
0 Other 21074
1 EU NMS 10 9056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 9.163 0.301 0.929

Valid range from 0 to 9.162529

v31 NATION GROUP EU25

Value 31763 Frequency
0 Other 5571
1 EU25 24559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 9.916 0.815 1.189

Valid range from 0 to 9.916401

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 33761 Frequency
0 Other 26068
1 AC/CC 4062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 4.629 0.135 0.498

Valid range from 0 to 4.628792

v35 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 35759 Frequency
0 Other 28071
1 AC (BG RO) 2059
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v36 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 2.539 0.0683 0.286

Valid range from 0 to 2.538679

v37 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 37757 Frequency
0 Other 28127
1 CC (TR HR) 2003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v38 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 3.39 0.0665 0.345

Valid range from 0 to 3.389712

v39 NATION GROUP EU27

Value 39755 Frequency
0 Other 3512
1 EU27 26618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v40 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 10.08 0.883 1.193

Valid range from 0 to 10.080151

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Value 41753 Frequency
0 Other 19015
1 EU NMS 12 11115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 7.996 0.369 0.895

Valid range from 0 to 7.995812

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 43751 Frequency
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 9.773 0.967 1.214

Valid range from 0 to 9.773062

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 45749 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 9.911 0.983 1.228

Valid range from 0 to 9.910902

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 47747 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 1 to 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0.0107 10.075 1 1.248

Valid range from 0.010674 to 10.074965

v49 NATION GROUP EURO ZONE 2008

Value 49745 Frequency
0 Other 15957
1 EURO ZONE 2008 14173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v50 W29 WEIGHT EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 8.442 0.47 0.936

Valid range from 0 to 8.441667

v51 NATION GROUP NON EURO ZONE 2008

Value 51743 Frequency
0 Other 17685
1 NON EURO ZONE 2008 12445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v52 W30 WEIGHT NON EURO ZONE 2008

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 0 7.241 0.413 0.94

Valid range from 0 to 7.240916

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0 160.786 151764.969 15063.571 18805.586

Valid range from 160.785538 to 151764.96875

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 54740 Frequency
0 Not mentioned 29135
1 Mentioned 995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 55739 Frequency
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 56738 Frequency
0 Not mentioned 28585
1 Mentioned 1545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 57737 Frequency
0 Not mentioned 29115
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 58736 Frequency
0 Not mentioned 29127
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 59735 Frequency
0 Not mentioned 29070
1 Mentioned 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 60734 Frequency
0 Not mentioned 29163
1 Mentioned 967
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 61733 Frequency
0 Not mentioned 29025
1 Mentioned 1105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 62732 Frequency
0 Not mentioned 29756
1 Mentioned 374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 63731 Frequency
0 Not mentioned 29076
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 64730 Frequency
0 Not mentioned 29053
1 Mentioned 1077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 65729 Frequency
0 Not mentioned 28819
1 Mentioned 1311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 66728 Frequency
0 Not mentioned 29138
1 Mentioned 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 67727 Frequency
0 Not mentioned 29140
1 Mentioned 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 68726 Frequency
0 Not mentioned 29116
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 69725 Frequency
0 Not mentioned 29138
1 Mentioned 992
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 70724 Frequency
0 Not mentioned 29099
1 Mentioned 1031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 71723 Frequency
0 Not mentioned 29130
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 72722 Frequency
0 Not mentioned 29117
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 73721 Frequency
0 Not mentioned 29130
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 74720 Frequency
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 75719 Frequency
0 Not mentioned 29635
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 76718 Frequency
0 Not mentioned 29074
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 77717 Frequency
0 Not mentioned 29115
1 Mentioned 1015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 78716 Frequency
0 Not mentioned 29124
1 Mentioned 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 79715 Frequency
0 Not mentioned 29106
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 80714 Frequency
0 Not mentioned 29046
1 Mentioned 1084
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 81713 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1003
9 Inap. (not 31 in V6) 29127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 29127

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 82712 Frequency
0 Not mentioned 5
1 Mentioned 995
9 Inap. (not 32 in V6) 29130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29130

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 83711 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not mentioned) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 84710 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1008
9 Inap. (not 34 in V6) 29121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 29121

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 85709 Frequency
0 Not mentioned 30024
1 Mentioned 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30130 0

Valid range from 0 to 1

v86 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Value 86708 Frequency
1 Frequently 4844
2 Occasionally 16798
3 Never 8342
4 DK 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29984 146

Valid range from 1 to 3

v87 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 87707 Frequency
1 Often 4149
2 From time to time 11046
3 Rarely 8323
4 Never 6425
5 DK 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29943 187

Valid range from 1 to 4

v88 QA3 LIFE SATISFACTION

Value 88706 Frequency
1 Very satisfied 5945
2 Fairly satisfied 16081
3 Not very satisfied 5989
4 Not at all satisfied 1941
5 DK 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29956 174

Valid range from 1 to 4

v89 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 89705 Frequency
1 Very good 656
2 Rather good 8851
3 Rather bad 12966
4 Very bad 6548
5 DK 609
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29021 1109

Valid range from 1 to 4

v90 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 90704 Frequency
1 Very good 821
2 Rather good 10570
3 Rather bad 11706
4 Very bad 3692
5 DK 2841
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26789 3341

Valid range from 1 to 4

v91 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 91703 Frequency
1 Very good 477
2 Rather good 6271
3 Rather bad 14287
4 Very bad 5679
5 DK 2916
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26714 3416

Valid range from 1 to 4

v92 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 92702 Frequency
1 Very good 3880
2 Rather good 11996
3 Rather bad 5347
4 Very bad 2768
5 DK 5639
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23991 6139

Valid range from 1 to 4

v93 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 93701 Frequency
1 Very good 2452
2 Rather good 15762
3 Rather bad 8225
4 Very bad 2716
5 DK 475
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29155 975

Valid range from 1 to 4

v94 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 94700 Frequency
1 Very good 1012
2 Rather good 8186
3 Rather bad 13053
4 Very bad 6334
5 DK 1045
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28585 1545

Valid range from 1 to 4

v95 QA4A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 95699 Frequency
1 Very good 1183
2 Rather good 12937
3 Rather bad 10997
4 Very bad 3416
5 DK 1097
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28533 1597

Valid range from 1 to 4

v96 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 96698 Frequency
1 Very good 58
2 Rather good 164
3 Rather bad 129
4 Very bad 141
5 DK 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 29638

Valid range from 1 to 4

v97 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 97697 Frequency
1 Very good 72
2 Rather good 196
3 Rather bad 135
4 Very bad 71
5 DK 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
474 29656

Valid range from 1 to 4

v98 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 98696 Frequency
1 Very good 43
2 Rather good 148
3 Rather bad 193
4 Very bad 94
5 DK 22
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
478 29652

Valid range from 1 to 4

v99 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 99695 Frequency
1 Very good 56
2 Rather good 248
3 Rather bad 107
4 Very bad 61
5 DK 28
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 29658

Valid range from 1 to 4

v100 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 100694 Frequency
1 Very good 55
2 Rather good 287
3 Rather bad 105
4 Very bad 49
5 DK 4
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 29634

Valid range from 1 to 4

v101 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 101693 Frequency
1 Very good 37
2 Rather good 127
3 Rather bad 157
4 Very bad 162
5 DK 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 29647

Valid range from 1 to 4

v102 QA4B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 102692 Frequency
1 Very good 42
2 Rather good 172
3 Rather bad 163
4 Very bad 104
5 DK 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
481 29649

Valid range from 1 to 4

v103 QA5A SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Value 103691 Frequency
1 Very good 5564
2 Rather good 17366
3 Rather bad 5165
4 Very bad 1265
5 DK 270
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29360 770

Valid range from 1 to 4

v104 QA5A SITUATION: HEALTH CARE COUNTRY

Value 104690 Frequency
1 Very good 2867
2 Rather good 12689
3 Rather bad 9690
4 Very bad 3895
5 DK 489
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29141 989

Valid range from 1 to 4

v105 QA5A SITUATION: PENSIONS COUNTRY

Value 105689 Frequency
1 Very good 1336
2 Rather good 8869
3 Rather bad 11349
4 Very bad 5974
5 DK 2102
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27528 2602

Valid range from 1 to 4

v106 QA5A SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 106688 Frequency
1 Very good 1391
2 Rather good 8085
3 Rather bad 10241
4 Very bad 5323
5 DK 4590
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25040 5090

Valid range from 1 to 4

v107 QA5A SITUATION: COST OF LIVING COUNTRY

Value 107687 Frequency
1 Very good 350
2 Rather good 5498
3 Rather bad 13951
4 Very bad 9446
5 DK 385
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29245 885

Valid range from 1 to 4

v108 QA5A SITUATION: MINORITY RELATIONS COUNTRY

Value 108686 Frequency
1 Very good 1129
2 Rather good 13588
3 Rather bad 10231
4 Very bad 2693
5 DK 1989
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27641 2489

Valid range from 1 to 4

v109 QA5A SITUATION: INEQUALITY/POVERTY COUNTRY

Value 109685 Frequency
1 Very good 492
2 Rather good 7187
3 Rather bad 13932
4 Very bad 6151
5 DK 1868
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27762 2368

Valid range from 1 to 4

v110 QA5A SITUATION: AFFORDBLTY ENERGY COUNTRY

Value 110684 Frequency
1 Very good 793
2 Rather good 7930
3 Rather bad 12580
4 Very bad 7077
5 DK 1250
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28380 1750

Valid range from 1 to 4

v111 QA5A SITUATION: AFFORDBLTY HOUSING COUNTRY

Value 111683 Frequency
1 Very good 498
2 Rather good 6810
3 Rather bad 12424
4 Very bad 8623
5 DK 1275
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28355 1775

Valid range from 1 to 4

v112 QA5A SITUATION: PUBL ADMINISTRATION COUNTRY

Value 112682 Frequency
1 Very good 715
2 Rather good 10265
3 Rather bad 11181
4 Very bad 4964
5 DK 2505
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27125 3005

Valid range from 1 to 4

v113 QA5B SITUATION: AREA YOU LIVE IN

Value 113681 Frequency
1 Very good 79
2 Rather good 296
3 Rather bad 83
4 Very bad 40
5 DK 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 29632

Valid range from 1 to 4

v114 QA5B SITUATION: HEALTH CARE CY-TCC

Value 114680 Frequency
1 Very good 50
2 Rather good 153
3 Rather bad 158
4 Very bad 128
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 29641

Valid range from 1 to 4

v115 QA5B SITUATION: PENSIONS CY-TCC

Value 115679 Frequency
1 Very good 87
2 Rather good 133
3 Rather bad 144
4 Very bad 44
5 DK 92
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
408 29722

Valid range from 1 to 4

v116 QA5B SITUATION: UNEMPLOYMENT BENEFITS

Value 116678 Frequency
1 Very good 46
2 Rather good 104
3 Rather bad 121
4 Very bad 88
5 DK 141
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
359 29771

Valid range from 1 to 4

v117 QA5B SITUATION: COST OF LIVING CY-TCC

Value 117677 Frequency
1 Very good 28
2 Rather good 83
3 Rather bad 164
4 Very bad 214
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 29641

Valid range from 1 to 4

v118 QA5B SITUATION: MINORITY RELATIONS CY-TCC

Value 118676 Frequency
1 Very good 77
2 Rather good 207
3 Rather bad 109
4 Very bad 42
5 DK 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 29695

Valid range from 1 to 4

v119 QA5B SITUATION: INEQUALITY/POVERTY CY-TCC

Value 119675 Frequency
1 Very good 39
2 Rather good 146
3 Rather bad 177
4 Very bad 91
5 DK 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 29677

Valid range from 1 to 4

v120 QA5B SITUATION: AFFORDBLTY ENERGY CY-TCC

Value 120674 Frequency
1 Very good 31
2 Rather good 117
3 Rather bad 187
4 Very bad 144
5 DK 21
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
479 29651

Valid range from 1 to 4

v121 QA5B SITUATION: AFFORDBLTY HOUSING CY-TCC

Value 121673 Frequency
1 Very good 35
2 Rather good 161
3 Rather bad 165
4 Very bad 106
5 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 29663

Valid range from 1 to 4

v122 QA5B SITUATION: PUBL ADMINISTRATION CY-TCC

Value 122672 Frequency
1 Very good 32
2 Rather good 108
3 Rather bad 171
4 Very bad 137
5 DK 52
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 29682

Valid range from 1 to 4

v123 QA6A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 123671 Frequency
1 Better 6375
2 Worse 6971
3 Same 15335
4 DK 949
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28681 1449

Valid range from 1 to 3

v124 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 124670 Frequency
1 Better 4141
2 Worse 15333
3 Same 8719
4 DK 1437
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28193 1937

Valid range from 1 to 3

v125 QA6A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 125669 Frequency
1 Better 4931
2 Worse 8520
3 Same 15324
4 DK 855
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28775 1355

Valid range from 1 to 3

v126 QA6A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 126668 Frequency
1 Better 3479
2 Worse 15491
3 Same 8909
4 DK 1751
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27879 2251

Valid range from 1 to 3

v127 QA6A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 127667 Frequency
1 Better 4267
2 Worse 4148
3 Same 17248
4 DK 3967
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25663 4467

Valid range from 1 to 3

v128 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 128666 Frequency
1 Better 4461
2 Worse 12296
3 Same 9013
4 DK 3860
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25770 4360

Valid range from 1 to 3

v129 QA6A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 129665 Frequency
1 Better 4093
2 Worse 14373
3 Same 7375
4 DK 3789
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25841 4289

Valid range from 1 to 3

v130 QA6A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 130664 Frequency
1 Better 5785
2 Worse 7980
3 Same 14144
4 DK 1721
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27909 2221

Valid range from 1 to 3

v131 QA6B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 131663 Frequency
1 Better 153
2 Worse 141
3 Same 165
4 DK 41
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 29671

Valid range from 1 to 3

v132 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 132662 Frequency
1 Better 101
2 Worse 236
3 Same 123
4 DK 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 29670

Valid range from 1 to 3

v133 QA6B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 133661 Frequency
1 Better 127
2 Worse 148
3 Same 177
4 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 29678

Valid range from 1 to 3

v134 QA6B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 134660 Frequency
1 Better 85
2 Worse 236
3 Same 125
4 DK 54
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 29684

Valid range from 1 to 3

v135 QA6B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 135659 Frequency
1 Better 118
2 Worse 115
3 Same 212
4 DK 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 29685

Valid range from 1 to 3

v136 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 136658 Frequency
1 Better 156
2 Worse 148
3 Same 118
4 DK 78
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 29708

Valid range from 1 to 3

v137 QA6B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 137657 Frequency
1 Better 114
2 Worse 193
3 Same 122
4 DK 71
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
429 29701

Valid range from 1 to 3

v138 QA6B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 138656 Frequency
1 Better 101
2 Worse 182
3 Same 162
4 DK 55
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 29685

Valid range from 1 to 3

v139 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 139655 Frequency
1 Much better 1066
2 Somewhat better 9294
3 Somewhat less good 11260
4 Definitely less good 5886
5 DK 2124
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27506 2624

Valid range from 1 to 4

v140 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 140654 Frequency
1 Much better 1123
2 Somewhat better 8469
3 Somewhat less good 11590
4 Definitely less good 6058
5 DK 2390
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27240 2890

Valid range from 1 to 4

v141 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Value 141653 Frequency
1 Much better 547
2 Somewhat better 5918
3 Somewhat less good 12927
4 Definitely less good 8548
5 DK 1690
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27940 2190

Valid range from 1 to 4

v142 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Value 142652 Frequency
1 Much better 381
2 Somewhat better 5107
3 Somewhat less good 12855
4 Definitely less good 7740
5 DK 3547
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26083 4047

Valid range from 1 to 4

v143 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 143651 Frequency
1 Much better 2255
2 Somewhat better 10542
3 Somewhat less good 9367
4 Definitely less good 5970
5 DK 1496
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28134 1996

Valid range from 1 to 4

v144 QA7A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Value 144650 Frequency
1 Much better 1876
2 Somewhat better 12259
3 Somewhat less good 9293
4 Definitely less good 3567
5 DK 2635
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26995 3135

Valid range from 1 to 4

v145 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Value 145649 Frequency
1 Much better 41
2 Somewhat better 80
3 Somewhat less good 151
4 Definitely less good 217
5 DK 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 29641

Valid range from 1 to 4

v146 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Value 146648 Frequency
1 Much better 28
2 Somewhat better 75
3 Somewhat less good 157
4 Definitely less good 227
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 29643

Valid range from 1 to 4

v147 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Value 147647 Frequency
1 Much better 32
2 Somewhat better 86
3 Somewhat less good 141
4 Definitely less good 231
5 DK 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 29640

Valid range from 1 to 4

v148 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Value 148646 Frequency
1 Much better 41
2 Somewhat better 81
3 Somewhat less good 140
4 Definitely less good 215
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29653

Valid range from 1 to 4

v149 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 149645 Frequency
1 Much better 36
2 Somewhat better 79
3 Somewhat less good 153
4 Definitely less good 219
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 29643

Valid range from 1 to 4

v150 QA7B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Value 150644 Frequency
1 Much better 31
2 Somewhat better 102
3 Somewhat less good 149
4 Definitely less good 195
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29653

Valid range from 1 to 4

v151 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 151643 Frequency
0 Not mentioned 23774
1 Mentioned 5856
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v152 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 152642 Frequency
0 Not mentioned 18988
1 Mentioned 10642
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v153 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 153641 Frequency
0 Not mentioned 18151
1 Mentioned 11479
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v154 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 154640 Frequency
0 Not mentioned 27686
1 Mentioned 1944
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v155 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 155639 Frequency
0 Not mentioned 22062
1 Mentioned 7568
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v156 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 156638 Frequency
0 Not mentioned 28077
1 Mentioned 1553
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v157 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 157637 Frequency
0 Not mentioned 29147
1 Mentioned 483
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v158 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 158636 Frequency
0 Not mentioned 27846
1 Mentioned 1784
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v159 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 159635 Frequency
0 Not mentioned 27619
1 Mentioned 2011
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v160 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 160634 Frequency
0 Not mentioned 24569
1 Mentioned 5061
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v161 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 161633 Frequency
0 Not mentioned 27699
1 Mentioned 1931
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v162 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 162632 Frequency
0 Not mentioned 26500
1 Mentioned 3130
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v163 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ENVIRONMENT PROTECT

Value 163631 Frequency
0 Not mentioned 28381
1 Mentioned 1249
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v164 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 164630 Frequency
0 Not mentioned 27831
1 Mentioned 1799
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v165 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 165629 Frequency
0 Not mentioned 29082
1 Mentioned 548
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v166 QA8A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 166628 Frequency
0 Not mentioned 29425
1 Mentioned 205
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v167 QA8B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 167627 Frequency
0 Not mentioned 27348
1 Mentioned 2282
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v168 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 168626 Frequency
0 Not mentioned 22353
1 Mentioned 7277
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v169 QA8B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFL

Value 169625 Frequency
0 Not mentioned 14348
1 Mentioned 15282
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v170 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 170624 Frequency
0 Not mentioned 26670
1 Mentioned 2960
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v171 QA8B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 171623 Frequency
0 Not mentioned 25483
1 Mentioned 4147
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v172 QA8B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 172622 Frequency
0 Not mentioned 28999
1 Mentioned 631
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v173 QA8B IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AF

Value 173621 Frequency
0 Not mentioned 29343
1 Mentioned 287
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v174 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 174620 Frequency
0 Not mentioned 27364
1 Mentioned 2266
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v175 QA8B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 175619 Frequency
0 Not mentioned 28793
1 Mentioned 837
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v176 QA8B IMPORT ISSUES PERS: HEALTH CARE SYSTEM

Value 176618 Frequency
0 Not mentioned 24364
1 Mentioned 5266
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v177 QA8B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 177617 Frequency
0 Not mentioned 27172
1 Mentioned 2458
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v178 QA8B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 178616 Frequency
0 Not mentioned 24727
1 Mentioned 4903
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v179 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ENVIRONMENT PROTEC

Value 179615 Frequency
0 Not mentioned 28210
1 Mentioned 1420
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v180 QA8B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 180614 Frequency
0 Not mentioned 27078
1 Mentioned 2552
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v181 QA8B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 181613 Frequency
0 Not mentioned 29051
1 Mentioned 579
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v182 QA8B IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 182612 Frequency
0 Not mentioned 28740
1 Mentioned 890
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29630 500

Valid range from 0 to 1

v183 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 183611 Frequency
0 Not mentioned 412
1 Mentioned 88
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v184 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 184610 Frequency
0 Not mentioned 328
1 Mentioned 172
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v185 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFL

Value 185609 Frequency
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 125
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v186 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 186608 Frequency
0 Not mentioned 427
1 Mentioned 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v187 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 187607 Frequency
0 Not mentioned 375
1 Mentioned 125
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v188 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 188606 Frequency
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v189 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 189605 Frequency
0 Not mentioned 367
1 Mentioned 133
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v190 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 190604 Frequency
0 Not mentioned 474
1 Mentioned 26
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v191 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 191603 Frequency
0 Not mentioned 467
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v192 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTH CARE SYSTEM

Value 192602 Frequency
0 Not mentioned 442
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29630

Valid range from 0 to 1

v193 QA8C IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 193601 Frequency
0 Not mentioned 449
1 Mentioned 51
9 Inap. (not 33 in V6) 29630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation