Stališča o korupciji 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP09_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
RAZŠIRJENOST KORUPCIJE V JAVNIH SLUŽBAH
KORUPTIVNI POTENCIAL
REFERENČNO OBDOBJE KORUPCIJE
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1. december 2009 - 9. december 2009
Čas izdelave: 2009;
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost, izobrazbo in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP09 - Stališča o korupciji 2009 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 78
 • število enot: 966

Verzija: april 2012

Spremenljivke

kraj0 Kraj

Vrednost 13 Frekvenca
Zakrita vrednost 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

regija Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 171
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 79
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 44
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 33
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 31 Frekvenca
0 miss 0
1 POD 500 325
2 500-4000 223
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

kraj0 Kraj

Vrednost 177 Frekvenca
Zakrita vrednost 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

regija Regija

Vrednost 276 Frekvenca
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 171
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 79
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 44
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 33
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Vrednost 375 Frekvenca
0 miss 0
1 POD 500 325
2 500-4000 223
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 474 Frekvenca
1 da, imel 52
2 ne, ni imel 908
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Vrednost 573 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJEJO 332
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJEJO 190
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJEJO 292
4 SPLOH NE ZADOSTUJEJO 140
5 ne prejema dohodkov 9
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAV

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: 'BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE'.

Vrednost 672 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 428
2 NAJ PONUDI URADNIKU 'NAPITNINO', DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 11
3 NAJ UPORABI ZVEZE 134
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 180
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO KAR NAMERAVA 35
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 135
7 ne vem, b.o. 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Vrednost 771 Frekvenca
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 22
3 niti velik niti majhen problem 236
4 velik problem 279
5 zelo velik problem 396
6 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 870 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 27
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 353
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 394
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUČBENCI 109
5 ne vem, b.o. 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 969 Frekvenca
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 350
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 64
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 127
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 154
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 204
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 1068 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 478
2 NEKOLIKO NARASLA 229
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 156
4 NEKOLIKO UPADLA 33
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1167 Frekvenca
1 je verjetno 421
2 ni verjetno 459
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1266 Frekvenca
1 je verjetno 387
2 ni verjetno 425
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1365 Frekvenca
1 je verjetno 525
2 ni verjetno 336
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1464 Frekvenca
1 je verjetno 368
2 ni verjetno 491
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1563 Frekvenca
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 443
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1662 Frekvenca
1 je verjetno 305
2 ni verjetno 485
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 176

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1761 Frekvenca
1 je verjetno 258
2 ni verjetno 577
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1860 Frekvenca
1 je verjetno 405
2 ni verjetno 396
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 165

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1959 Frekvenca
1 je verjetno 376
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2058 Frekvenca
1 je verjetno 353
2 ni verjetno 502
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9a ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2157 Frekvenca
1 je verjetno 520
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 2256 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 228
2 PRENIZKE KAZNI 164
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 296
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 60
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 21
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 128
7 drugo 46
8 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Vrednost 2355 Frekvenca
1 DA 117
2 NE 845
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
962 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2454 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 57
2 DENAR ALI DARILA 56
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
117 849

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2553 Frekvenca
1 da 55
2 ne 53
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 849
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
108 858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV?

Vrednost 2652 Frekvenca
1 DA 27
2 NE 933
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2751 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 17
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27 939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2850 Frekvenca
1 da 13
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 939
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA?

Vrednost 2949 Frekvenca
1 DA 19
2 NE 927
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
946 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3048 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA 6
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3147 Frekvenca
1 da 9
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Vrednost 3246 Frekvenca
1 DA 26
2 NE 913
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3345 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 13
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3444 Frekvenca
1 da 13
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH?

Vrednost 3543 Frekvenca
1 DA 53
2 NE 884
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3642 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 37
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 6
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 915

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3741 Frekvenca
1 da 22
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Vrednost 3840 Frekvenca
1 DA 31
2 NE 913
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3939 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 935

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4038 Frekvenca
1 da 15
2 ne 10
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 935
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Vrednost 4137 Frekvenca
1 DA 39
2 NE 896
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4236 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 19
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 927

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4335 Frekvenca
1 da 28
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Vrednost 4434 Frekvenca
1 DA 37
2 NE 911
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4533 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4632 Frekvenca
1 da 23
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 929
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Vrednost 4731 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 928
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4830 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 941

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4929 Frekvenca
1 da 18
2 ne 6
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 941
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI S

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 5028 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 142
2 tisti, ki jo sprejema 330
3 oba enako 483
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 7
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 5127 Frekvenca
1 da 524
2 ne 278
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 5226 Frekvenca
1 POLICIJI 203
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 13
3 SODIŠČU 10
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 200
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 1
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 58
7 drugo 12
8 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
497 469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 5325 Frekvenca
1 KER NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 16
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 67
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 14
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROČILI 47
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 90
6 drugo 39
7 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 688
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
273 693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5424 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 246
2 . 220
3 nekaj vmes 332
4 . 84
5 močno so pripomogle 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5523 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 254
2 . 315
3 nekaj vmes 245
4 . 68
5 močno so pripomogle 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5622 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 184
3 nekaj vmes 404
4 . 167
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5721 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 108
3 nekaj vmes 275
4 . 286
5 močno so pripomogle 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5820 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 153
3 nekaj vmes 245
4 . 161
5 močno so pripomogle 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5919 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 139
2 . 245
3 nekaj vmes 303
4 . 121
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6018 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 272
2 . 278
3 nekaj vmes 217
4 . 54
5 močno so pripomogle 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6117 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 182
2 . 244
3 nekaj vmes 276
4 . 88
5 močno so pripomogle 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 157

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6216 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 186
2 . 250
3 nekaj vmes 265
4 . 103
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6315 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 75
2 . 79
3 nekaj vmes 278
4 . 343
5 močno so pripomogle 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6414 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 125
2 . 210
3 nekaj vmes 340
4 . 135
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
831 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 6513 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 159
5 SLS - slovenska ljudska stranka 11
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 SD - socialni demokrati 156
8 ZARES - nova stranka 26
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o., ne bi volil 522
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v25a PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 6612 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 15
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 12
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 29
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SD - socialni demokrati 41
8 ZARES - nova stranka 11
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 381
Sysmiss 449
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v28 ALI NAJ SE PODROČJE DELOVANJA KOMISIJE RAZŠIRI?

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IMA V OKVIRU SVOJEGA DELA OPREDELJENO TAKO PODROČJE DELOVANJA KAKOR TUDI SVOJE PRISTOJNOSTI. POVEJTE, ALI BI BILO DOBRO, DA BI SE PODROČJE DELOVANJA KOMISIJE V BODOČE ŠE RAZŠIRILO, ALI NE?

Vrednost 6711 Frekvenca
1 da, dobro bi bilo 707
2 ne, ne bi bilo dobro 151
3 niti dobro, niti slabo 56
4 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v29 ALI NAJ IMA KOMISIJA VEČ PRISTOJNOSTI IN MOČI PRI PREPREČEVA

ZANIMA NAS ŠE, KAJ MENITE - ALI BI BILO DOBRO, DA BI KOMISIJA V BODOČE IMELA TUDI VEČ PRISTOJNOSTI IN MOČI PRI PREPREČEVANJU IN ODKRIVANJU KORUPCIJE, ALI NE?

Vrednost 6810 Frekvenca
1 da, dobro bi bilo 841
2 ne, ne bi bilo dobro 56
3 niti dobro, niti slabo 29
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 2 17 91 55.128 16.66

Vrednosti spremenljivk od 17 do 91

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 708 Frekvenca
1 OSNOVNA 112
2 KONČANA POKLICNA 146
3 KONČANA SREDNJA 430
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 277
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 717 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 168
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 446
7 ŠTUDENT, DIJAK 54
8 BREZPOSELN 61
9 DRUGO... 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 726 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 334
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 319
3 V VEČJEM MESTU 126
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Vrednost 735 Frekvenca
1 POD TO POVPREČJE 521
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 211
3 NAD TO POVPREČJE 205
4 b.o. 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

Vrednost 744 Frekvenca
1 moški 360
2 ženska 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 753 Frekvenca
30 30 in manj 107
45 31 - 45 179
60 46 - 60 320
99 61 in več 358
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
964 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 762 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 26
3 NSI 6
4 SDS 159
5 SLS 11
6 SNS 27
7 SD 156
8 ZARES 26
9 drugo 16
0 ne vem, b.o 522
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 527

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez POSTSTRATIFIKACIJSKA UTEZ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
966 0 0.311 4.146 1 0.911

Vrednosti spremenljivk od 0.3109443 do 4.145924

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2009). KORUP09 - Stališča o korupciji 2009 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Kurdija, Slavko (2010). Stališča o korupciji 2009 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2012). Stališča o korupciji 2009 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP09. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP09_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2012
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si