Stališča o korupciji 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP09
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP09_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Hočevar, Martina
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališča o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
RAZŠIRJENOST KORUPCIJE V JAVNIH SLUŽBAH
KORUPTIVNI POTENCIAL
REFERENČNO OBDOBJE KORUPCIJE
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference in pristojnosti Komisije za preprečevanje korupcije.

Methodology


Collection date: 1. december 2009 - 9. december 2009
Date of production: 2009;
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost, izobrazbo in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP09 - Stališča o korupciji 2009 [datoteka podatkov]

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 78
 • number of units: 966

Version: april 2012

Variable list

kraj0 Kraj

Value 13 Frequency
Zakrita vrednost 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

regija Regija

Value 22 Frequency
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 171
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 79
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 44
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 33
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 9

Valid range from 1 to 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Value 31 Frequency
0 miss 0
1 POD 500 325
2 500-4000 223
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

Valid range from 0 to 4

kraj0 Kraj

Value 177 Frequency
Zakrita vrednost 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

regija Regija

Value 276 Frequency
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 171
3 KOROSKA 39
4 SAVINJSKA 113
5 GORENJSKA 79
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 268
8 SPOD. POSAVSKA 44
9 DOLENJSKA 60
10 GORIŠKA 64
11 OBALNO-KRAŠKA 33
12 KRAŠKA 23
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 9

Valid range from 1 to 12

veln2 VELIKOST NASELJA

Value 375 Frequency
0 miss 0
1 POD 500 325
2 500-4000 223
3 4000-50000 223
4 NAD 50000 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

Valid range from 0 to 4

v1 ALI STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 474 Frequency
1 da, imel 52
2 ne, ni imel 908
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 6

Valid range from 1 to 2

v2 ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE?

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Value 573 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJEJO 332
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJEJO 190
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJEJO 292
4 SPLOH NE ZADOSTUJEJO 140
5 ne prejema dohodkov 9
6 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 3

Valid range from 1 to 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAV

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: 'BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE'.

Value 672 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 428
2 NAJ PONUDI URADNIKU 'NAPITNINO', DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 11
3 NAJ UPORABI ZVEZE 134
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 180
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO KAR NAMERAVA 35
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 135
7 ne vem, b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 43

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Value 771 Frequency
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 22
3 niti velik niti majhen problem 236
4 velik problem 279
5 zelo velik problem 396
6 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 23

Valid range from 1 to 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA JE V SLOVENIJI KORUPCIJA V JAVNIH SLUŽBAH?

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 870 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 27
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 353
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 394
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUČBENCI 109
5 ne vem, b.o. 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 83

Valid range from 1 to 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 969 Frequency
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 350
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 64
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 127
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 154
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 204
6 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 67

Valid range from 1 to 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED 1990 KORUPCIJA V DANAŠNJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 1068 Frequency
1 MOČNO NARASLA 478
2 NEKOLIKO NARASLA 229
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 156
4 NEKOLIKO UPADLA 33
5 MOČNO UPADLA 10
6 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 60

Valid range from 1 to 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1167 Frequency
1 je verjetno 421
2 ni verjetno 459
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 86

Valid range from 1 to 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1266 Frequency
1 je verjetno 387
2 ni verjetno 425
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 154

Valid range from 1 to 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1365 Frequency
1 je verjetno 525
2 ni verjetno 336
3 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 105

Valid range from 1 to 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1464 Frequency
1 je verjetno 368
2 ni verjetno 491
3 ne vem, b.o. 92
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 107

Valid range from 1 to 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1563 Frequency
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 443
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 179

Valid range from 1 to 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1662 Frequency
1 je verjetno 305
2 ni verjetno 485
3 ne vem, b.o. 155
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 176

Valid range from 1 to 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1761 Frequency
1 je verjetno 258
2 ni verjetno 577
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 131

Valid range from 1 to 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1860 Frequency
1 je verjetno 405
2 ni verjetno 396
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 165

Valid range from 1 to 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1959 Frequency
1 je verjetno 376
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 195

Valid range from 1 to 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2058 Frequency
1 je verjetno 353
2 ni verjetno 502
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 111

Valid range from 1 to 2

v9a ZDRAVNIKI, DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2157 Frequency
1 je verjetno 520
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 71
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 79

Valid range from 1 to 2

v10 NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Value 2256 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 228
2 PRENIZKE KAZNI 164
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 296
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 60
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 21
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 128
7 drugo 46
8 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 23

Valid range from 1 to 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Value 2355 Frequency
1 DA 117
2 NE 845
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 4

Valid range from 1 to 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2454 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 57
2 DENAR ALI DARILA 56
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117 849

Valid range from 1 to 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2553 Frequency
1 da 55
2 ne 53
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 858

Valid range from 1 to 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV?

Value 2652 Frequency
1 DA 27
2 NE 933
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 6

Valid range from 1 to 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2751 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 17
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 939

Valid range from 1 to 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2850 Frequency
1 da 13
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 939
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 946

Valid range from 1 to 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA?

Value 2949 Frequency
1 DA 19
2 NE 927
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 20

Valid range from 1 to 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3048 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 11
2 DENAR ALI DARILA 6
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 948

Valid range from 1 to 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3147 Frequency
1 da 9
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 948

Valid range from 1 to 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Value 3246 Frequency
1 DA 26
2 NE 913
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 27

Valid range from 1 to 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3345 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 13
2 DENAR ALI DARILA 10
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 941

Valid range from 1 to 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3444 Frequency
1 da 13
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 944

Valid range from 1 to 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH?

Value 3543 Frequency
1 DA 53
2 NE 884
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 29

Valid range from 1 to 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3642 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 37
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 6
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 915

Valid range from 1 to 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3741 Frequency
1 da 22
2 ne 23
3 ne vem, b.o. 8
Sysmiss 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 921

Valid range from 1 to 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Value 3840 Frequency
1 DA 31
2 NE 913
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 22

Valid range from 1 to 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3939 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 935

Valid range from 1 to 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4038 Frequency
1 da 15
2 ne 10
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 941

Valid range from 1 to 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Value 4137 Frequency
1 DA 39
2 NE 896
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 31

Valid range from 1 to 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4236 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 19
3 drugo 2
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 927

Valid range from 1 to 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4335 Frequency
1 da 28
2 ne 7
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 931

Valid range from 1 to 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Value 4434 Frequency
1 DA 37
2 NE 911
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 18

Valid range from 1 to 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4533 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 931

Valid range from 1 to 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4632 Frequency
1 da 23
2 ne 9
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 929
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 934

Valid range from 1 to 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Value 4731 Frequency
1 DA 25
2 NE 928
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 13

Valid range from 1 to 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4830 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 14
2 DENAR ALI DARILA 8
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 941

Valid range from 1 to 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4929 Frequency
1 da 18
2 ne 6
3 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 942

Valid range from 1 to 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI S

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 5028 Frequency
1 tisti, ki jo daje 142
2 tisti, ki jo sprejema 330
3 oba enako 483
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 7
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 11

Valid range from 1 to 3

v21 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 5127 Frequency
1 da 524
2 ne 278
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 164

Valid range from 1 to 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 5226 Frequency
1 POLICIJI 203
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 13
3 SODIŠČU 10
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 200
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 1
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 58
7 drugo 12
8 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
497 469

Valid range from 1 to 7

v23 ZAKAJ NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 5325 Frequency
1 KER NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 16
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 67
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 14
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROČILI 47
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 90
6 drugo 39
7 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 688
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
273 693

Valid range from 1 to 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5424 Frequency
1 sploh niso pripomogle 246
2 . 220
3 nekaj vmes 332
4 . 84
5 močno so pripomogle 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 64

Valid range from 1 to 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5523 Frequency
1 sploh niso pripomogle 254
2 . 315
3 nekaj vmes 245
4 . 68
5 močno so pripomogle 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 60

Valid range from 1 to 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5622 Frequency
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 184
3 nekaj vmes 404
4 . 167
5 močno so pripomogle 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 76

Valid range from 1 to 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5721 Frequency
1 sploh niso pripomogle 106
2 . 108
3 nekaj vmes 275
4 . 286
5 močno so pripomogle 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 68

Valid range from 1 to 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5820 Frequency
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 153
3 nekaj vmes 245
4 . 161
5 močno so pripomogle 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 235
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 243

Valid range from 1 to 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5919 Frequency
1 sploh niso pripomogle 139
2 . 245
3 nekaj vmes 303
4 . 121
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 131

Valid range from 1 to 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6018 Frequency
1 sploh niso pripomogle 272
2 . 278
3 nekaj vmes 217
4 . 54
5 močno so pripomogle 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 129

Valid range from 1 to 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6117 Frequency
1 sploh niso pripomogle 182
2 . 244
3 nekaj vmes 276
4 . 88
5 močno so pripomogle 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 148
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 157

Valid range from 1 to 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6216 Frequency
1 sploh niso pripomogle 186
2 . 250
3 nekaj vmes 265
4 . 103
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 139

Valid range from 1 to 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6315 Frequency
1 sploh niso pripomogle 75
2 . 79
3 nekaj vmes 278
4 . 343
5 močno so pripomogle 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 81
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 89

Valid range from 1 to 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6414 Frequency
1 sploh niso pripomogle 125
2 . 210
3 nekaj vmes 340
4 . 135
5 močno so pripomogle 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 128
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 135

Valid range from 1 to 5

v25 KOGA BI VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 6513 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 12
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 26
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SDS - slovenska demokratska stranka 159
5 SLS - slovenska ljudska stranka 11
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 27
7 SD - socialni demokrati 156
8 ZARES - nova stranka 26
9 drugo stranko 16
0 ne vem, b.o., ne bi volil 522
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 527

Valid range from 1 to 9

v25a PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 6612 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 15
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 12
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 29
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SD - socialni demokrati 41
8 ZARES - nova stranka 11
9 drugo stranko 2
0 ne vem, b.o. 381
Sysmiss 449
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 830

Valid range from 1 to 9

v28 ALI NAJ SE PODROČJE DELOVANJA KOMISIJE RAZŠIRI?

KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IMA V OKVIRU SVOJEGA DELA OPREDELJENO TAKO PODROČJE DELOVANJA KAKOR TUDI SVOJE PRISTOJNOSTI. POVEJTE, ALI BI BILO DOBRO, DA BI SE PODROČJE DELOVANJA KOMISIJE V BODOČE ŠE RAZŠIRILO, ALI NE?

Value 6711 Frequency
1 da, dobro bi bilo 707
2 ne, ne bi bilo dobro 151
3 niti dobro, niti slabo 56
4 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 52

Valid range from 1 to 3

v29 ALI NAJ IMA KOMISIJA VEČ PRISTOJNOSTI IN MOČI PRI PREPREČEVA

ZANIMA NAS ŠE, KAJ MENITE - ALI BI BILO DOBRO, DA BI KOMISIJA V BODOČE IMELA TUDI VEČ PRISTOJNOSTI IN MOČI PRI PREPREČEVANJU IN ODKRIVANJU KORUPCIJE, ALI NE?

Value 6810 Frequency
1 da, dobro bi bilo 841
2 ne, ne bi bilo dobro 56
3 niti dobro, niti slabo 29
4 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 40

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 2 17 91 55.128 16.66

Valid range from 17 to 91

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 708 Frequency
1 OSNOVNA 112
2 KONČANA POKLICNA 146
3 KONČANA SREDNJA 430
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 277
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 1

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 717 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 168
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 163
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 17
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 446
7 ŠTUDENT, DIJAK 54
8 BREZPOSELN 61
9 DRUGO... 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

Valid range from 1 to 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 726 Frequency
1 NA PODEŽELJU 334
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 319
3 V VEČJEM MESTU 126
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

Valid range from 1 to 4

doh NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK PRIBLIŽNO 850 EVROV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Value 735 Frequency
1 POD TO POVPREČJE 521
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 211
3 NAD TO POVPREČJE 205
4 b.o. 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 29

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

Value 744 Frequency
1 moški 360
2 ženska 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 753 Frequency
30 30 in manj 107
45 31 - 45 179
60 46 - 60 320
99 61 in več 358
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 2

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 762 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 26
3 NSI 6
4 SDS 159
5 SLS 11
6 SNS 27
7 SD 156
8 ZARES 26
9 drugo 16
0 ne vem, b.o 522
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 527

Valid range from 1 to 9

wutez POSTSTRATIFIKACIJSKA UTEZ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 0 0.311 4.146 1 0.911

Valid range from 0.3109443 to 4.145924

Materials of the Study

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2009). KORUP09 - Stališča o korupciji 2009 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij in Kurdija, Slavko (2010). Stališča o korupciji 2009 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2012). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2012). Stališča o korupciji 2009 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP09. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP09_V1

COBISS.SI
Publication date: 2012
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si