Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0502
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0502_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2005)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, program dela vlade, vlada v senci, odnosi z našimi sosednjimi državami, stališče o možnosti vstopa v EU za štiri nove kandidatke

Keywords ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o medsosedskih odnosih.

Methodology


Collection date: 22. februar 2005 - 24. februar 2005
Date of production: 2005-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0502 - Politbarometer PB2/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 84
 • number of units: 942

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2005-02-15 942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 2005-02-15 2005-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 421
2 ni zadovoljen 463
3 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 58

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 348
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 23

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 184 Frequency
2005-02-15 942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 2005-02-15 2005-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 283 Frequency
1 zadovoljen 421
2 ni zadovoljen 463
3 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 58

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 382 Frequency
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 348
3 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 23

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 481 Frequency
1 da, podpiram 544
2 ne, ne podpiram 285
3 ne vem, b.o. 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 113

Valid range from 1 to 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 580 Frequency
1 zelo neuspešno 60
2 . 149
3 nekje vmes 422
4 . 169
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 87

Valid range from 1 to 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 679 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 104
3 nekje vmes 248
4 . 254
5 zelo uspešno 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 121

Valid range from 1 to 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 778 Frequency
1 zelo neuspešno 81
2 . 165
3 nekje vmes 409
4 . 135
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 124

Valid range from 1 to 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 877 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 131
3 nekje vmes 277
4 . 179
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 201

Valid range from 1 to 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 976 Frequency
1 zelo neuspešno 116
2 . 164
3 nekje vmes 273
4 . 87
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 288
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 290

Valid range from 1 to 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1075 Frequency
1 zelo neuspešno 78
2 . 194
3 nekje vmes 325
4 . 125
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 199

Valid range from 1 to 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1174 Frequency
1 zelo neuspešno 154
2 . 212
3 nekje vmes 272
4 . 124
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 145

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1273 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 100
3 nekje vmes 252
4 . 323
5 zelo uspešno 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 61

Valid range from 1 to 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1372 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 141
3 nekje vmes 267
4 . 159
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 243
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 246

Valid range from 1 to 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1471 Frequency
1 zelo neuspešno 108
2 . 170
3 nekje vmes 268
4 . 134
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 217
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
722 220

Valid range from 1 to 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1570 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 131
3 nekje vmes 305
4 . 130
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 289
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
650 292

Valid range from 1 to 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 1669 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 144
3 nekje vmes 275
4 . 110
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 346
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 349

Valid range from 1 to 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 1768 Frequency
1 zelo neuspešno 37
2 . 82
3 nekje vmes 287
4 . 161
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 327
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 331

Valid range from 1 to 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 1867 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 108
3 nekje vmes 275
4 . 131
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 340
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
599 343

Valid range from 1 to 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 1966 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 86
3 nekje vmes 258
4 . 216
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 279
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
659 283

Valid range from 1 to 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 2065 Frequency
1 zelo neuspešno 85
2 . 157
3 nekje vmes 301
4 . 129
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 234

Valid range from 1 to 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2164 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 117
3 nekje vmes 250
4 . 147
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 298
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 303

Valid range from 1 to 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2263 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 101
3 nekje vmes 276
4 . 161
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 335
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
603 339

Valid range from 1 to 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2362 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 113
3 nekje vmes 258
4 . 195
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 272
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
665 277

Valid range from 1 to 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 2461 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 61
3 nekje vmes 236
4 . 158
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 403
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 407

Valid range from 1 to 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2560 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 112
3 nekje vmes 258
4 . 210
5 zelo uspešno 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 236

Valid range from 1 to 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2659 Frequency
1 zelo neuspešno 107
2 . 111
3 nekje vmes 236
4 . 216
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 190

Valid range from 1 to 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 2758 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 94
3 nekje vmes 229
4 . 151
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 327
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 331

Valid range from 1 to 6

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

Value 2857 Frequency
1 zelo neuspešno 23
2 . 77
3 nekje vmes 223
4 . 72
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 520
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
419 523

Valid range from 1 to 5

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Value 2956 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 50
3 nekje vmes 204
4 . 131
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 503
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 507

Valid range from 1 to 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3055 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 146
3 nekaj vmes 371
4 . 228
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 41

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3154 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 126
3 nekaj vmes 257
4 . 276
5 najbolj zaupa 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 46

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3253 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 138
3 nekaj vmes 436
4 . 192
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 62

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3352 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 93
3 nekaj vmes 259
4 . 341
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 40

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3451 Frequency
1 najmanj zaupa 149
2 . 255
3 nekaj vmes 384
4 . 62
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 80

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3550 Frequency
1 najmanj zaupa 184
2 . 293
3 nekaj vmes 278
4 . 106
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 49

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3649 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 203
3 nekaj vmes 329
4 . 196
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 39

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3748 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 91
3 nekaj vmes 272
4 . 328
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 80

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3847 Frequency
1 najmanj zaupa 205
2 . 172
3 nekaj vmes 274
4 . 135
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 55

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3946 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 112
3 nekaj vmes 329
4 . 302
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 45

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4045 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 51
3 nekaj vmes 294
4 . 368
5 najbolj zaupa 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 38

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4144 Frequency
1 najmanj zaupa 43
2 . 136
3 nekaj vmes 377
4 . 253
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 63

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4243 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 202
3 nekaj vmes 342
4 . 225
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 28

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4342 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 102
3 nekaj vmes 362
4 . 270
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 98

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 4441 Frequency
1 najmanj zaupa 126
2 . 166
3 nekaj vmes 298
4 . 188
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 106

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4540 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 122
3 nekaj vmes 326
4 . 238
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 120

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4639 Frequency
1 najmanj zaupa 121
2 . 181
3 nekaj vmes 322
4 . 158
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 123

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4738 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 147
3 nekaj vmes 366
4 . 253
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 38

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 4837 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 175
3 nekaj vmes 430
4 . 153
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 100

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 4936 Frequency
1 najmanj zaupa 23
2 . 40
3 nekaj vmes 184
4 . 397
5 najbolj zaupa 210
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 88

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 5035 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 149
3 nekaj vmes 273
4 . 269
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 65

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 5134 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 106
3 nekaj vmes 152
4 . 131
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 437

Valid range from 1 to 6

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 5233 Frequency
1 je volil 740
2 ni volil 193
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9

Valid range from 1 to 3

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5332 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 122
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SDS - slovenska demokratska stranka 253
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 30
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 62
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
554 388

Valid range from 0 to 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 5431 Frequency
1 da 719
2 ne 163
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 60

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5530 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 100
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 255
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 25
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 69
9 drugo stranko 21
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 428

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 5629 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 37
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 42
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 518
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 816

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5728 Frequency
1 prej levo 258
2 v sredino 191
3 prej desno 181
4 b.o. 309
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
630 312

Valid range from 1 to 4

q782 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI PREDSTAVIL PROGRAM DELA VLADE S PREDNOSTNIMI NALOGAMI ZA PRIHODNJE OBDOBJE. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 5827 Frequency
1 da 518
2 ne 368
3 nič nisem slišal, b.o. 51
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 56

Valid range from 1 to 3

q783 ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

Value 5926 Frequency
1 podpira 412
2 ne podpira 104
3 ne vem, b.o. 421
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 426

Valid range from 1 to 3

q784 PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE

PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE TONE ROP JE JAVNOSTI PREDSTAVIL T.I. VLADO V SENCI. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Value 6025 Frequency
1 da 603
2 ne 289
3 nič nisem slišal, b.o. 45
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 50

Valid range from 1 to 3

q785 ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

Value 6124 Frequency
1 podpira 282
2 ne podpira 318
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 342

Valid range from 1 to 3

q641a KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJI

KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Value 6223 Frequency
1 zelo slabi 246
2 slabi 387
3 nekaj vmes 233
4 dobri 33
5 zelo dobri 11
6 ne vem,b.o. 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 32

Valid range from 1 to 6

q641b Z ITALIJO

Z ITALIJO

Value 6322 Frequency
1 zelo slabi 126
2 slabi 265
3 nekaj vmes 364
4 dobri 129
5 zelo dobri 17
6 ne vem,b.o. 37
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 41

Valid range from 1 to 6

q641c AVSTRIJO

AVSTRIJO

Value 6421 Frequency
1 zelo slabi 63
2 slabi 166
3 nekaj vmes 348
4 dobri 270
5 zelo dobri 51
6 ne vem,b.o. 40
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 44

Valid range from 1 to 6

q641d OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Value 6520 Frequency
1 zelo slabi 8
2 slabi 46
3 nekaj vmes 240
4 dobri 421
5 zelo dobri 110
6 ne vem,b.o. 113
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 117

Valid range from 1 to 6

q786 PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA

PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA ITALIJANSKI FILM -SRCE V BREZNU-. ZANIMA NAS, ALI STE FILM GLEDALI ALI NE?

Value 6619 Frequency
1 da 357
2 gledal sem ga le delno 169
3 ne 402
4 posnel sem ga 2
5 b.o. 4
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 12

Valid range from 1 to 5

q787 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM F

KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM FILMOM?

Value 6718 Frequency
1 FILM JE OBJEKTIVEN IN ODOBRAVAM NJEGOVO SPOROČILO 68
2 FILM JE NEOBJEKTIVEN, PRISTRANSKI IN GA NE ODOBRAVAM 581
3 ne vem, nimam mnenja, b.o. 126
4 ne vem, nisem gledal filma 160
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
649 293

Valid range from 1 to 4

q788a EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA

EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA MOŽNOST ZA VSTOPNA POGAJANJA ŠTIRIM NOVIM KANDIDATKAM. ZANIMA NAS KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM ZA VSAKO OD NJIH. NAJPREJ ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP BOLGARIJE V EU?

Value 6817 Frequency
1 podpira 649
2 ne podpira 126
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
775 167

Valid range from 1 to 3

q788b ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

Value 6916 Frequency
1 podpira 531
2 ne podpira 313
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 98

Valid range from 1 to 3

q788c ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU?

Value 7015 Frequency
1 podpira 633
2 ne podpira 156
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 153

Valid range from 1 to 3

q788d ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

Value 7114 Frequency
1 podpira 531
2 ne podpira 253
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 158

Valid range from 1 to 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7213 Frequency
14 1
16 2
17 1
19 3
20 2
21 2
22 3
23 4
24 6
25 4
26 6
27 5
28 13
29 6
30 10
31 10
32 8
33 19
34 14
35 13
36 11
37 11
38 11
39 17
40 15
41 9
42 19
43 25
44 19
45 9
46 13
47 21
48 16
49 21
50 26
51 20
52 10
53 18
54 15
55 18
56 22
57 12
58 16
59 16
60 21
61 13
62 19
63 19
64 16
65 16
66 20
67 13
68 16
69 9
70 13
71 18
72 17
73 13
74 16
75 16
76 14
77 13
78 12
79 11
80 17
81 16
82 21
83 11
84 13
85 11
86 18
87 7
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1 14 87 56.397 17.389

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7312 Frequency
1 OSNOVNA 167
2 KONČANA POKLICNA 139
3 KONČANA SREDNJA 410
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 3

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7411 Frequency
1 NA PODEŽELJU 352
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 304
3 V VEČJEM MESTU 125
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 160
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7510 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 266
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 142
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 326
7 ŠTUDENT, DIJAK 82
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 2

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 769 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 137
3 NE, TO ME NE SKRBI 205
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 535

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 778 Frequency
1 sem veren 505
2 nisem veren 276
3 nekaj vmes... 143
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 18

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 787 Frequency
1 moški 392
2 ženska 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 1 to 2

kraj Kraj

Value 796 Frequency
Zakrita vrednost 942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

regija Regija

Value 805 Frequency
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 69
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 242
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 106
10 GORIŠKA 57
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 15

Valid range from 1 to 12

veln2

Value 814 Frequency
0 miss 0
1 ->500 326
2 500-4000 232
3 4000-50000 222
4 NAD 50000 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 0 to 4

rstar STAROST

Value 823 Frequency
30 ->30 180
45 31 - 45 239
60 46 - 60 253
99 61 -> 269
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 1

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 832 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 137
3 NSI 26
4 SDS 297
5 SLS 17
6 SNS 38
7 ZLSD 86
9 drugo 27
0 ne vem 298
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 302

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0 0.272 5.433 1 0.65

Valid range from 0.271771457494128 to 5.43260204437818

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0502. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0502_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si