Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0502
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0502_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; februar 2005)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, program dela vlade, vlada v senci, odnosi z našimi sosednjimi državami, stališče o možnosti vstopa v EU za štiri nove kandidatke

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, POLITIKA, VOLITVE , VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o medsosedskih odnosih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. februar 2005 - 24. februar 2005
Čas izdelave: 2005-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0502 - Politbarometer PB2/05 [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 84
 • število enot: 942

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2005-02-15 942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 2005-02-15 2005-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 421
2 ni zadovoljen 463
3 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 348
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 184 Frekvenca
2005-02-15 942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 2005-02-15 2005-02-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 283 Frekvenca
1 zadovoljen 421
2 ni zadovoljen 463
3 ne vem, b.o. 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 382 Frekvenca
1 zadovoljen 571
2 ni zadovoljen 348
3 ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 481 Frekvenca
1 da, podpiram 544
2 ne, ne podpiram 285
3 ne vem, b.o. 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 580 Frekvenca
1 zelo neuspešno 60
2 . 149
3 nekje vmes 422
4 . 169
5 zelo uspešno 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 679 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 104
3 nekje vmes 248
4 . 254
5 zelo uspešno 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 119
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 778 Frekvenca
1 zelo neuspešno 81
2 . 165
3 nekje vmes 409
4 . 135
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 122
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 877 Frekvenca
1 zelo neuspešno 82
2 . 131
3 nekje vmes 277
4 . 179
5 zelo uspešno 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 976 Frekvenca
1 zelo neuspešno 116
2 . 164
3 nekje vmes 273
4 . 87
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 288
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1075 Frekvenca
1 zelo neuspešno 78
2 . 194
3 nekje vmes 325
4 . 125
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 197
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v6a KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1174 Frekvenca
1 zelo neuspešno 154
2 . 212
3 nekje vmes 272
4 . 124
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 143
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1273 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 100
3 nekje vmes 252
4 . 323
5 zelo uspešno 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1372 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 141
3 nekje vmes 267
4 . 159
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 243
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1471 Frekvenca
1 zelo neuspešno 108
2 . 170
3 nekje vmes 268
4 . 134
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 217
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
722 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1570 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 131
3 nekje vmes 305
4 . 130
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 289
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
650 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 1669 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 144
3 nekje vmes 275
4 . 110
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 346
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 1768 Frekvenca
1 zelo neuspešno 37
2 . 82
3 nekje vmes 287
4 . 161
5 zelo uspešno 44
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 327
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 1867 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 108
3 nekje vmes 275
4 . 131
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 340
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
599 343

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 1966 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 86
3 nekje vmes 258
4 . 216
5 zelo uspešno 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 279
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
659 283

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 2065 Frekvenca
1 zelo neuspešno 85
2 . 157
3 nekje vmes 301
4 . 129
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 231
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 2164 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 117
3 nekje vmes 250
4 . 147
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 298
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2263 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 101
3 nekje vmes 276
4 . 161
5 zelo uspešno 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 335
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
603 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2362 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 113
3 nekje vmes 258
4 . 195
5 zelo uspešno 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 272
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
665 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 2461 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 61
3 nekje vmes 236
4 . 158
5 zelo uspešno 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 403
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 112
3 nekje vmes 258
4 . 210
5 zelo uspešno 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2659 Frekvenca
1 zelo neuspešno 107
2 . 111
3 nekje vmes 236
4 . 216
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

m23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 2758 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 94
3 nekje vmes 229
4 . 151
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 327
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20_1 5p. LOK. SAMOUPRAVA,REG.POLITIKA

Vrednost 2857 Frekvenca
1 zelo neuspešno 23
2 . 77
3 nekje vmes 223
4 . 72
5 zelo uspešno 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 520
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
419 523

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

m17 SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJ

SLUŽBA VLADE RS ZA EVROPSKE ZADEVE, VODJA SLUŽBE MARCEL KOPROL

Vrednost 2956 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 50
3 nekje vmes 204
4 . 131
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 503
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3055 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 146
3 nekaj vmes 371
4 . 228
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3154 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 126
3 nekaj vmes 257
4 . 276
5 najbolj zaupa 163
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3253 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 138
3 nekaj vmes 436
4 . 192
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3352 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 93
3 nekaj vmes 259
4 . 341
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3451 Frekvenca
1 najmanj zaupa 149
2 . 255
3 nekaj vmes 384
4 . 62
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3550 Frekvenca
1 najmanj zaupa 184
2 . 293
3 nekaj vmes 278
4 . 106
5 najbolj zaupa 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3649 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 203
3 nekaj vmes 329
4 . 196
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3748 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 91
3 nekaj vmes 272
4 . 328
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3847 Frekvenca
1 najmanj zaupa 205
2 . 172
3 nekaj vmes 274
4 . 135
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3946 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 112
3 nekaj vmes 329
4 . 302
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4045 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 51
3 nekaj vmes 294
4 . 368
5 najbolj zaupa 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4144 Frekvenca
1 najmanj zaupa 43
2 . 136
3 nekaj vmes 377
4 . 253
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4243 Frekvenca
1 najmanj zaupa 69
2 . 202
3 nekaj vmes 342
4 . 225
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4342 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 102
3 nekaj vmes 362
4 . 270
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 92
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 4441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 126
2 . 166
3 nekaj vmes 298
4 . 188
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 122
3 nekaj vmes 326
4 . 238
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 114
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 121
2 . 181
3 nekaj vmes 322
4 . 158
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 147
3 nekaj vmes 366
4 . 253
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 4837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 175
3 nekaj vmes 430
4 . 153
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 4936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 23
2 . 40
3 nekaj vmes 184
4 . 397
5 najbolj zaupa 210
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 88

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 5035 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 149
3 nekaj vmes 273
4 . 269
5 najbolj zaupa 112
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 5134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 106
3 nekaj vmes 152
4 . 131
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 383
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
505 437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 5233 Frekvenca
1 je volil 740
2 ni volil 193
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5332 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 14
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 122
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SDS - slovenska demokratska stranka 253
5 SLS - slovenska ljudska stranka 21
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 30
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 62
9 drugo stranko 26
0 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 202
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
554 388

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 5431 Frekvenca
1 da 719
2 ne 163
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5530 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 100
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SDS - slovenska demokratska stranka 255
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 25
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 69
9 drugo stranko 21
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
514 428

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 5629 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 37
3 NSI - krscanska ljudska stranka 4
4 SDS - slovenska demokratska stranka 42
5 SLS - slovenska ljudska stranka 5
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 13
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 17
9 drugo stranko 6
0 ne vem, b.o. 298
Sysmiss 518
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 816

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5728 Frekvenca
1 prej levo 258
2 v sredino 191
3 prej desno 181
4 b.o. 309
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
630 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q782 PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI

PREDSEDNIK VLADE JANEZ JANŠA JE JAVNOSTI PREDSTAVIL PROGRAM DELA VLADE S PREDNOSTNIMI NALOGAMI ZA PRIHODNJE OBDOBJE. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 5827 Frekvenca
1 da 518
2 ne 368
3 nič nisem slišal, b.o. 51
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q783 ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

ALI TA PROGRAM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 5926 Frekvenca
1 podpira 412
2 ne podpira 104
3 ne vem, b.o. 421
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q784 PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE

PREDSEDNIK NAJVEČJE OPOZICIJSKE STRANKE TONE ROP JE JAVNOSTI PREDSTAVIL T.I. VLADO V SENCI. ALI STE KAJ SLIŠALI O TEM?

Vrednost 6025 Frekvenca
1 da 603
2 ne 289
3 nič nisem slišal, b.o. 45
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q785 ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

ALI TO ODLOČITEV PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 6124 Frekvenca
1 podpira 282
2 ne podpira 318
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q641a KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJI

KAKO OCENJUJETE ODNOSE Z NAŠIMI SOSEDNJIMI DRŽAVAMI. OCENITE Z OCENAMI 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA SO ODNOSI ZELO SLABI, 5 ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ OCENITE ODNOSE S HRVAŠKO.

Vrednost 6223 Frekvenca
1 zelo slabi 246
2 slabi 387
3 nekaj vmes 233
4 dobri 33
5 zelo dobri 11
6 ne vem,b.o. 28
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q641b Z ITALIJO

Z ITALIJO

Vrednost 6322 Frekvenca
1 zelo slabi 126
2 slabi 265
3 nekaj vmes 364
4 dobri 129
5 zelo dobri 17
6 ne vem,b.o. 37
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q641c AVSTRIJO

AVSTRIJO

Vrednost 6421 Frekvenca
1 zelo slabi 63
2 slabi 166
3 nekaj vmes 348
4 dobri 270
5 zelo dobri 51
6 ne vem,b.o. 40
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q641d OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

OCENITE ŠE ODNOSE Z MADŽARSKO

Vrednost 6520 Frekvenca
1 zelo slabi 8
2 slabi 46
3 nekaj vmes 240
4 dobri 421
5 zelo dobri 110
6 ne vem,b.o. 113
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q786 PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA

PRED KRATKIM JE TV SLOVENIJA PREDVAJALA ITALIJANSKI FILM -SRCE V BREZNU-. ZANIMA NAS, ALI STE FILM GLEDALI ALI NE?

Vrednost 6619 Frekvenca
1 da 357
2 gledal sem ga le delno 169
3 ne 402
4 posnel sem ga 2
5 b.o. 4
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q787 KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM F

KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM FILMOM?

Vrednost 6718 Frekvenca
1 FILM JE OBJEKTIVEN IN ODOBRAVAM NJEGOVO SPOROČILO 68
2 FILM JE NEOBJEKTIVEN, PRISTRANSKI IN GA NE ODOBRAVAM 581
3 ne vem, nimam mnenja, b.o. 126
4 ne vem, nisem gledal filma 160
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
649 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q788a EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA

EVROPSKA UNIJA JE ODPRLA OZIROMA ODPIRA MOŽNOST ZA VSTOPNA POGAJANJA ŠTIRIM NOVIM KANDIDATKAM. ZANIMA NAS KAKŠNO JE VAŠE STALIŠČE V ZVEZI S TEM ZA VSAKO OD NJIH. NAJPREJ ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP BOLGARIJE V EU?

Vrednost 6817 Frekvenca
1 podpira 649
2 ne podpira 126
3 ne vem, b.o. 161
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
775 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q788b ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP HRVAŠKE V EU?

Vrednost 6916 Frekvenca
1 podpira 531
2 ne podpira 313
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q788c ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP ROMUNIJE V EU?

Vrednost 7015 Frekvenca
1 podpira 633
2 ne podpira 156
3 ne vem, b.o. 145
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q788d ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

ALI PODPIRATE ALI NE VSTOP TURČIJE V EU?

Vrednost 7114 Frekvenca
1 podpira 531
2 ne podpira 253
3 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7213 Frekvenca
14 1
16 2
17 1
19 3
20 2
21 2
22 3
23 4
24 6
25 4
26 6
27 5
28 13
29 6
30 10
31 10
32 8
33 19
34 14
35 13
36 11
37 11
38 11
39 17
40 15
41 9
42 19
43 25
44 19
45 9
46 13
47 21
48 16
49 21
50 26
51 20
52 10
53 18
54 15
55 18
56 22
57 12
58 16
59 16
60 21
61 13
62 19
63 19
64 16
65 16
66 20
67 13
68 16
69 9
70 13
71 18
72 17
73 13
74 16
75 16
76 14
77 13
78 12
79 11
80 17
81 16
82 21
83 11
84 13
85 11
86 18
87 7
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1 14 87 56.397 17.389

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7312 Frekvenca
1 OSNOVNA 167
2 KONČANA POKLICNA 139
3 KONČANA SREDNJA 410
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 223
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7411 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 352
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 304
3 V VEČJEM MESTU 125
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 160
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7510 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 266
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 142
3 SAMOZAPOSLEN 39
4 KMET 12
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 326
7 ŠTUDENT, DIJAK 82
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 7
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 769 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 65
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 137
3 NE, TO ME NE SKRBI 205
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
407 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 778 Frekvenca
1 sem veren 505
2 nisem veren 276
3 nekaj vmes... 143
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 787 Frekvenca
1 moški 392
2 ženska 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj Kraj

Vrednost 796 Frekvenca
Zakrita vrednost 942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

regija Regija

Vrednost 805 Frekvenca
1 POMURSKA 49
2 PODRAVSKA 132
3 KOROŠKA 35
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 69
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 242
8 SPOD. POSAVSKA 27
9 DOLENJSKA 106
10 GORIŠKA 57
11 OBALNO-KRAŠKA 41
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2

Vrednost 814 Frekvenca
0 miss 0
1 ->500 326
2 500-4000 232
3 4000-50000 222
4 NAD 50000 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

rstar STAROST

Vrednost 823 Frekvenca
30 ->30 180
45 31 - 45 239
60 46 - 60 253
99 61 -> 269
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 1

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 832 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 137
3 NSI 26
4 SDS 297
5 SLS 17
6 SNS 38
7 ZLSD 86
9 drugo 27
0 ne vem 298
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
640 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0 0.272 5.433 1 0.65

Vrednosti spremenljivk od 0.271771457494128 do 5.43260204437818

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0502. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0502_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si