Slovensko javno mnenje 1999/2: Stališča o zdravju in zdravstvu III in Mednarodna raziskava o kakovosti življenja

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM992
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM992_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1999)

Funding agency:

Zavod za zdravstveno zavarovanje republike Slovenije
Inštitut za varovanje zdravja

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Study Content

Keywords:

vrednote, športna aktivnost, prehranjevalne navade, poznavanje prehrane, gensko spremenjena živila, vpliv tehnologije na zdravje, kajenje, telesno počutje, psihično počutje, zdravje, obiskovanje zdravnikov, alternativna medicina, zdravstvena služba, privatna zdravniška praksa, zdravila, zdravstveno zavarovanje, višina premije zdravstvenega zavarovanja, bivalne razmere, velikost naselja, družbena aktivnost, prijatelji, zagotavljanje eksistence, dohodki gospodinjstva, materialno stanje gospodinjstva skozi čas, izobrazba, poklic, delo, brezposelnost, osebna varnost, onesnaženje, pogled na življenje, zaščita človekovih pravic, svoboda posameznika, možnosti posameznika, pogoji za normalnost, pitje piva, pitje vina, pitje žganih pijač, obremenitve pri delu

Keywords ELSST:
PREHRAMBENE NAVADE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVJE, ALKOHOLIZEM, KAJENJE

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE
KAJENJE
OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA
KAKOVOST ŽIVLJENJA
PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ


Abstract:

Raziskava se osredotoča na izvedbo posebnih blokov vprašanj o Zdravju in Evropske raziskave kakovosti življenja. Večina podatkov tako zadeva vsakdanje navade in preživljanje prostega žasa, samoopažanja o počutju in simptomih bolezni ter poročanje o dejanskih izkušenjah z zdravniki in zdravstveno oskrbo.

The study is entirely dedicated to Health habits and European level of living survey. Most of the data are reports on everyday habits, sport related and leisure time activities, self-assessed evaluations of state of health and illness symptoms, and experiences with health care and physicians.

Methodology


Collection date: maj 1999 - junij 1999
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb, druga polovica je bila uporabljena za raziskavo SJM99/1. Raziskavi sta potekali sočasno.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM992 - Podatki [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 366
 • number of units: 1001

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KLJUC KLJUC

KLJUC

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

ID ZAPST

ID

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 2
1004 2
1005 2
1006 2

URA1 URA ZAČETEK INTERVJUJA

URA1 OB URI

Value 31 Frequency
2 1
7 8
8 21
9 44
10 90
11 53
12 47
13 53
14 71
15 93
16 127
17 147
18 113
19 78
20 55
21 7
" " 4

KLJUC KLJUC

KLJUC

Value 1418 Frequency
1 1
2 1
3 1
1119 1
1120 1
1121 1
1122 1

ID ZAPST

ID

Value 2417 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 2
1004 2
1005 2
1006 2

URA1 URA ZAČETEK INTERVJUJA

URA1 OB URI

Value 3416 Frequency
2 1
7 8
8 21
9 44
10 90
11 53
12 47
13 53
14 71
15 93
16 127
17 147
18 113
19 78
20 55
21 7
" " 4

MIN1 MIN

MIN1 MINUT

Value 4415 Frequency
0 200
1 1
2 7
57 2
58 3
60 1
" " 4

V1_01A DELO 1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE OSEM POJMOV OZIROMA STVARI PO POMENU. NA PRVO MESTU UVRSTITE STVAR, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠA, ZA NJO STVAR, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD. ZADNJA BO TISTA STVAR, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo navedeno stvar vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje, ki jo vpišete pri številki 8.

A. delo

Value 5414 Frequency
1 prvo mesto 76
2 drugo mesto 168
3 tretje mesto 346
4 cetrto mesto 153
5 peto mesto 119
6 sesto mesto 77
7 sedmo mesto 48
8 osmo mesto 19
" " 6

V1_01B DRUZINA

B. družina

Value 6413 Frequency
1 prvo mesto 432
2 drugo mesto 352
3 tretje mesto 124
4 cetrto mesto 47
5 peto mesto 22
6 sesto mesto 12
7 sedmo mesto 10
8 osmo mesto 9
" " 4

V1_01C ZABAVA

C. zabava

Value 7412 Frequency
1 prvo mesto 6
2 drugo mesto 19
3 tretje mesto 51
4 cetrto mesto 88
5 peto mesto 146
6 sesto mesto 213
7 sedmo mesto 232
8 osmo mesto 250
" " 7

V1_01D ZDRAVJE

D. zdravje

Value 8411 Frequency
1 prvo mesto 454
2 drugo mesto 322
3 tretje mesto 134
4 cetrto mesto 59
5 peto mesto 17
6 sesto mesto 15
7 sedmo mesto 5
" " 6

V1_01E VERA

E. vera

Value 9410 Frequency
1 prvo mesto 8
2 drugo mesto 31
3 tretje mesto 45
4 cetrto mesto 88
5 peto mesto 85
6 sesto mesto 107
7 sedmo mesto 198
8 osmo mesto 443
" " 7

V1_01F PRIJATELJI

F. prijatelji

Value 10409 Frequency
1 prvo mesto 19
2 drugo mesto 60
3 tretje mesto 173
4 cetrto mesto 266
5 peto mesto 240
6 sesto mesto 163
7 sedmo mesto 74
8 osmo mesto 12
" " 5

V1_01G DENAR

G. denar

Value 11408 Frequency
1 prvo mesto 8
2 drugo mesto 37
3 tretje mesto 92
4 cetrto mesto 220
5 peto mesto 230
6 sesto mesto 223
7 sedmo mesto 134
8 osmo mesto 62
" " 6

V1_01H DOMOVINA

H. domovina

Value 12407 Frequency
1 prvo mesto 5
2 drugo mesto 22
3 tretje mesto 43
4 cetrto mesto 92
5 peto mesto 140
6 sesto mesto 196
7 sedmo mesto 299
8 osmo mesto 207
" " 8

V1_02 SE UKVARJATE S SPORTOM?

1.02 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZIROMA S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Value 13406 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo 476
2 1 krat do nekajkrat letno 68
3 1 do 3 krat na mesec 86
4 1 krat tedensko 153
5 2 do 3 krat tedensko 121
6 4 do 6 krat tedensko 49
7 vsak dan 59

V1_03 KOLIKO UR NA TEDEN? (Če je aktiven)

1.03 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN? - ur:

Value 14405 Frequency
0 494
48 1
99 2

V1_04 KAKO BI OCENILI SVOJO KONDICIJO?

1.04 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE ...

Value 15404 Frequency
1 odlična 48
2 zelo dobra 99
3 dobra 640
4 slaba 164
5 zelo slaba 29
9 ne vem, ne morem presoditi 32

V1_05 KOLIKO DNI STE BILI V ZADNJEM LETU BOLNI 1.05 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI, NEZMOŽNI OPRAVLJATI SVOJE DELO IN DRUGE AKTIVNOSTI? (Če da) KOLIKO DNI PRIBLIŽNO?

- dni v letu:

Value 16403 Frequency
0 630
1 1
2 12
300 2
364 1
365 27
" " 7

V2_01A KAKO POGOSTO UZIVATE... ZAJTRK 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

a) zajtrk

Value 17402 Frequency
1 vsak dan 530
2 4-6 krat tedensko 56
3 1-3 krat tedensko 200
4 nikoli 226

V2_01B DOPOLDANSKA MALICA 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

b) dopoldanska malica

Value 18401 Frequency
1 vsak dan 348
2 4-6 krat tedensko 106
3 1-3 krat tedensko 175
4 nikoli 383

V2_01C KOSILO 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

c) kosilo

Value 19400 Frequency
1 vsak dan 894
2 4-6 krat tedensko 57
3 1-3 krat tedensko 42
4 nikoli 19

V2_01D VECERJA 2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE 2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

d) večerja

Value 20399 Frequency
1 vsak dan 548
2 4-6 krat tedensko 123
3 1-3 krat tedensko 239
4 nikoli 102

V2_02A KJE UZIVATE... ZAJTRK 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

a) zajtrk

Value 21398 Frequency
1 doma 740
2 izven doma 49
3 obroka ne jem 223

V2_02B DOPOLDANSKA MALICA 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

b) dopoldanska malica

Value 22397 Frequency
1 doma 289
2 izven doma 358
3 obroka ne jem 365

V2_02C KOSILO 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

c) kosilo

Value 23396 Frequency
1 doma 890
2 izven doma 104
3 obroka ne jem 18

V2_02D VECERJA 2.02 KJE UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE?

d) večerja

Value 24395 Frequency
1 doma 877
2 izven doma 40
3 obroka ne jem 95

V2_03 KOLIKO OBROKOV DNEVNO NAJ BI VSEBOVAL ZD

2.03 KAJ MENITE, KOLIKO OBROKOV DNEVNO NAJ BI VSEBOVAL ZDRAV JEDILNIK?

Value 25394 Frequency
9 ne vem, b.o. 16
1 1 obrok 5
2 2 obroka 43
3 3 obroke 343
4 4 obroke 187
5 5 obrokov 397
6 6 obrokov 19
8 8 obrokov in vec 2

V2_04 KJE SE PRETZNO PREHRANJUJETE?

2.04 KJE SE PRETEŽNO PREHRANJUJETE ČEZ DAN?

Value 26393 Frequency
1 doma 893
2 v internem obratu družbene prehrane 43
3 v gostinskem obratu 38
4 v obratu s hitro hrano 4
5 hrano prinesem s seboj od doma 5
6 hrano kupim v trgovini 16
7 drugo 10
9 b.o. 3

V2_05A KAKO POGOSTO JESTE... zelenjavo 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

a) zelenjavo

Value 27392 Frequency
1 3x na dan ali več 53
2 1-2x na dan 606
3 4-6x na teden 223
4 2-3x na teden 104
5 1x na teden 14
6 2-3x na mesec 3
7 1x na mesec 0
8 skoraj nikoli 9

V2_05B sadje 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

b) sadje

Value 28391 Frequency
1 3x na dan ali več 75
2 1-2x na dan 497
3 4-6x na teden 221
4 2-3x na teden 141
5 1x na teden 49
6 2-3x na mesec 11
7 1x na mesec 5
8 skoraj nikoli 13

V2_05C meso in mesne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

c) meso in mesne izdelke

Value 29390 Frequency
1 3x na dan ali več 25
2 1-2x na dan 333
3 4-6x na teden 293
4 2-3x na teden 282
5 1x na teden 49
6 2-3x na mesec 6
7 1x na mesec 4
8 skoraj nikoli 18
" " 2

V2_05D mleko in mlecne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

d) mleko in mlečne izdelke

Value 30389 Frequency
1 3x na dan ali več 51
2 1-2x na dan 498
3 4-6x na teden 157
4 2-3x na teden 151
5 1x na teden 75
6 2-3x na mesec 16
7 1x na mesec 8
8 skoraj nikoli 56

V2_05E zita in zitne izdelke 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

e) žita in žitne izdelke

Value 31388 Frequency
1 3x na dan ali več 96
2 1-2x na dan 540
3 4-6x na teden 130
4 2-3x na teden 113
5 1x na teden 57
6 2-3x na mesec 22
7 1x na mesec 12
8 skoraj nikoli 42

V2_05F jajca (samostojna jed) 2.05 KOLIKOKRAT NA TEDEN JESTE:

f) jajca (kot samostojna jed)

Value 32387 Frequency
1 3x na dan ali več 6
2 1-2x na dan 43
3 4-6x na teden 40
4 2-3x na teden 193
5 1x na teden 303
6 2-3x na mesec 135
7 1x na mesec 104
8 skoraj nikoli 188

V2_06A KATERE VRSTE MASCOB UPORABLJATE - PRVI I 2.06 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

1.

Value 33386 Frequency
1 olje 739
2 olivno olje 120
3 margarina 27
4 maslo 9
5 svinjska mast 91
6 rastlinska mast 18
7 ne uporabljamo maščob 4
9 ne vem 4

V2_06B DRUGI IZBOR MASCOB 2.06 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (Možna sta dva odgovora)

2.

Value 34385 Frequency
1 olje 144
2 olivno olje 109
3 margarina 317
4 maslo 110
5 svinjska mast 239
6 rastlinska mast 32
7 ne uporabljamo maščob 10
9 ne vem 20
" " 31

V2_07 KATERO VRSTO KRUHA JESTE

2.07 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE?

Value 35384 Frequency
1 beli 224
2 polbel 238
3 črn 307
4 polnozrnati 83
5 druge vrste kruha 21
6 različne vrste kruha 132
7 ne jem kruha 6
9 b.o. 1

V2_08A KATERI VRSTI MESA UZIVATE - PRVI IZBOR 2.08 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1.

Value 36383 Frequency
1 svinjsko 317
2 goveje 300
3 telečje 22
4 perutnino 314
5 jagnjetino 4
6 ribe 40
7 drobovino 1
8 drugo 3
9 ne jem mesa 10
0 b.o. 1

V2_08B DRUGI IZBOR MESA 2.08 KATERI DVE VRSTI MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2.

Value 37382 Frequency
1 svinjsko 152
2 goveje 289
3 telečje 39
4 perutnino 362
5 jagnjetino 7
6 ribe 118
7 drobovino 3
8 drugo 15
9 ne jem mesa 7
0 b.o. 10
" " 10

V2_09 UZIVATE VITAMINSKO MINERALNE DODATKE?

2.09 ALI UŽIVATE VITAMINSKO MINERALNE DODATKE?

Value 38381 Frequency
1 da, redno 86
2 da, občasno 343
3 nikoli 583

V2_10 ALI JIH UZIVATE... (Če uživate vitaminsko-mineralnedodatke)

2.10 ALI JIH UŽIVATE..

Value 39380 Frequency
1 po nasvetu zdravnika 39
2 po svoji presoji 347
3 po nasvetu zdravnika in po svoji presoji 41
9 ne uživa dodatkov 580
" " 5

V2_11A KOLIKO SKODELIC KAVE POPIJETE NA DAN? 2.11 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

a) skodelic prave kave

Value 40379 Frequency
1 nobene 238
2 1 do 2 539
3 3 do 4 197
4 5 in več 38

V2_11B KOLIKO SKODELIC CAJA POPIJETE NA DAN? 2.11 KOLIKO SKODELIC KAVE OZIROMA ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN?

b) skodelic pravega čaja

Value 41378 Frequency
1 nobene 757
2 1 do 2 205
3 3 do 4 32
4 5 in več 17
" " 1

V2_12 KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

2.12 KAJ BI REKLI, KAKO SE VI PREHRANJUJETE?

Value 42377 Frequency
1 v glavnem se prehranjujem zdravo 672
2 v glavnem nimam možnosti, da bi se prehranjeval zdravo 219
9 ne vem, se mi ne zdi pomembno 121

V2_13 KATERI IZJAVI BI PRITRDILI?

2.13 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI?

Value 43376 Frequency
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 400
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 370
3 pri hrani se načrtno omejujem 152
9 ne vem, ne morem se odločiti 90

V2_14 KAKSEN JE VAS ODNOS DO TELESNE TEZE?

2.14 KAKŠEN JE VAŠ ODNOS DO VAŠE TELESNE TEŽE?

Value 44375 Frequency
1 vseeno mi je 63
2 zadovoljen sem s svojo telesno težo 515
3 rad/a bi bil/a bolj suha 391
4 rad/a bi bil/a bolj debela 28
9 brez odgovora 15

V2_15 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEZAV UZIVATE DI

2.15 ALI ZARADI ZDRAVSTEVNIH TEŽAV UŽIVATE KAKRŠNOKOLI DIETO?

Value 45374 Frequency
1 da 103
2 ne 823
3 občasno 84
9 b.o. 2

V2_16A BI IMELI POMISLEKE PRI UZIVANJU PRODUKTO 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

a) mlečni

Value 46373 Frequency
1 nobenih pomislekov 173
2 malo pomislekov 283
3 veliko pomislekov 427
9 ne vem 129

V2_16B ZELENJAVNI 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

b) zelenjavni

Value 47372 Frequency
1 nobenih pomislekov 206
2 malo pomislekov 266
3 veliko pomislekov 414
9 ne vem 126

V2_16C MESNI 2.16 ALI BI IMELI KAKŠNE POMISLEKE PRI UŽIVANJU NAVEDENIH PRODUKTOV, ČE BI VEDELI, DA SO NASTALI S POMOČJO GENSKE TEHNOLOGIJE?

c) mesni

Value 48371 Frequency
1 nobenih pomislekov 153
2 malo pomislekov 251
3 veliko pomislekov 485
9 ne vem 123

V2_17 JE POTREBNO, DA BI GENSKO SPREMENJENA PO

2.17 NEKATERI SODIJO, DA BI GENSKO SPREMENJENA ŽIVILA MORALA BITI POSEBEJ OZNAČENA, DA BI POTROŠNIK LAHKO IZBIRAL MED GENSKO SPREMENJENIMI IN NESPREMENJENIMI ŽIVILI. ALI MENITE, DA BI BILO TAKŠNO OZNAČEVANJE POTREBNO?

Value 49370 Frequency
1 potrebno 866
2 nepotrebno 56
9 ne vem 90

V2_18A KOLIKO BI PRI UVAJANJU NOVIH TEHNOLOGIJ, 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

a) vladnim organom

Value 50369 Frequency
1 popolnoma zaupal 34
2 delno zaupal 431
3 ne bi zaupal 444
9 ne vem 103

V2_18B AGENCIJI ZA VARSTVO POTROSNIKOV 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

b) agenciji za varstvo potrošnikov

Value 51368 Frequency
1 popolnoma zaupal 174
2 delno zaupal 511
3 ne bi zaupal 189
9 ne vem 138

V2_18C STROKOVNJAKOM V PODJETJIH 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

c) strokovnjakom v podjetjih, ki so tehnologije proizvedle

Value 52367 Frequency
1 popolnoma zaupal 145
2 delno zaupal 428
3 ne bi zaupal 322
9 ne vem 117

V2_18D SKUPINAM ZA VARSTVO OKOLJA 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

d) skupinam za varstvo okolja

Value 53366 Frequency
1 popolnoma zaupal 246
2 delno zaupal 503
3 ne bi zaupal 148
9 ne vem 115

V2_18E UNIVERZITETNIM ZNANSTVENIKOM 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

e) univerzitetnim znanstvenikom

Value 54365 Frequency
1 popolnoma zaupal 320
2 delno zaupal 446
3 ne bi zaupal 121
9 ne vem 125

V2_18F ZDRAVNIKOM 2.18 DENIMO DA BI OBSTAJALA RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO BI UVAJANJE NEKE NOVE TEHNOLOGIJE VPLIVALO NA ZDRAVJE LJUDI IN OKOLJA. KOLIKO BI VI V TEM PRIMERU ZAUPALI NASLEDNJIM LJUDEM IN USTANOVAM:

f) zdravnikom

Value 55364 Frequency
1 popolnoma zaupal 457
2 delno zaupal 418
3 ne bi zaupal 64
9 ne vem 73

V2_19A ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEZNO POZIT 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

a) računalniške tehnologije

Value 56363 Frequency
1 pretežno pozitivne 558
2 pretežno negativne 253
9 ne vem 199
" " 2

V2_19B JEDRSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

b) jedrske tehnologije

Value 57362 Frequency
1 pretežno pozitivne 96
2 pretežno negativne 762
9 ne vem 153
" " 1

V2_19C GENSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

c) genske tehnologije

Value 58361 Frequency
1 pretežno pozitivne 154
2 pretežno negativne 589
9 ne vem 268
" " 1

V2_19D KEMICNE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

d) kemične tehnologije

Value 59360 Frequency
1 pretežno pozitivne 224
2 pretežno negativne 565
9 ne vem 222
" " 1

V2_19E MEDICINSKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

e) medicinske tehnologije

Value 60359 Frequency
1 pretežno pozitivne 788
2 pretežno negativne 91
9 ne vem 133

V2_19F VOJASKE TEHNOLOGIJE 2.19 KAJ MENITE, ALI IMA RAZVOJ TEHNOLOGIJ PRETEŽNO POZITIVNE ALI PRETEŽNO NEGATIVNE POSLEDICE ZA ČLOVEKA IN OKOLJE? PROSIMO OCENITE ZA VSAKO PODROČJE POSEBEJ.

f) vojaške tehnologije

Value 61358 Frequency
1 pretežno pozitivne 157
2 pretežno negativne 634
9 ne vem 221

V3_01 ALI KADITE?

3.00 KAJENJE 3.01 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Value 62357 Frequency
1 ne kadim in nisem nikoli kadil (preidi na 4.01) 558
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil 206
3 sedaj kadim 248

V3_02 KAKSEN KADILEC STE OZ. STE BILI? (če kadi, je kadil)

3.02 KAKŠEN KADILEC/KADILKA STE OZIROMA STE BILI?

Value 63356 Frequency
1 reden, kadim (kadil sem) vsak dan 329
2 občasen 129
9 nikoli ni kadil 554

V3_03 KOLIKO POKADITE OZ. STE POKADILI NA DAN? (če kadi, je kadil)

3.03 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? (za nekdanje kadilce) KOLIKO PRIBLIŽNO STE POKADILI NA DAN? - cigaret:

Value 64355 Frequency
98 kadi pipo 2
99 nikoli ni kadil (Če kadi, je kadil) 542
0 13
60 6
70 1
80 1
" " 1

V3_04 KOLIKO STE BILI STARI, KO STE ZACELI KAD

3.04 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI? - let:

Value 65354 Frequency
99 nikoli ni kadil 548
0 6
1 1
36 1
40 2
45 1
50 1

V3_05 KOLIKO STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI (Če je prenehal kaditi)

3.05 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI? - let:

Value 66353 Frequency
98 ni prenehal kaditi, kadi 231
99 ni nikoli kadil 561
0 8
66 1
71 2
82 1
85 1

V4_01 KAKO OCENJUJETE SVOJE ZDRAVSTVENO STANJE

4.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA 4.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Value 67352 Frequency
1 odlično 61
2 zelo dobro 172
3 dobro 631
4 slabo 119
5 zelo slabo 13
9 ne vem, neodločen 16

V4_02 ALI STE SRECNI IN ZADOVOLJNI?

4.02 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? zelo nesrečen povsem srečen 0

Value 68351 Frequency
0 zelo nesrečen 8
1 1 3
2 2 7
3 3 25
4 4 32
5 5 226
6 6 106
7 7 172
8 8 219
9 9 90
10 povsem srečen 119
99 ne vem 4
" " 1

V4_03A KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEZAVE, MOT 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Value 69350 Frequency
1 nikoli 520
2 redko 234
3 občasno 194
4 pogosto 51
5 stalno 13

V4_03C SLABOST 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Value 70349 Frequency
1 nikoli 530
2 redko 282
3 občasno 159
4 pogosto 36
5 stalno 5

V4_03E TEZAVE Z DIHANJEM 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Value 71348 Frequency
1 nikoli 705
2 redko 137
3 občasno 122
4 pogosto 33
5 stalno 15

V4_03H TEZAVE S SPANJEM 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Value 72347 Frequency
1 nikoli 484
2 redko 199
3 občasno 223
4 pogosto 80
5 stalno 26

V4_03I VRTOGLAVICA 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Value 73346 Frequency
1 nikoli 611
2 redko 176
3 občasno 164
4 pogosto 52
5 stalno 9

V4_03J MOCNE BOLECINE V PRSIH 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Value 74345 Frequency
1 nikoli 743
2 redko 133
3 občasno 98
4 pogosto 32
5 stalno 6

V4_03K NEMIRNOST, ZASKRBLJENOST 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Value 75344 Frequency
1 nikoli 269
2 redko 282
3 občasno 331
4 pogosto 106
5 stalno 24

V4_03L POBITOST, ZALOST, NESRECA 4.03 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Value 76343 Frequency
1 nikoli 403
2 redko 324
3 občasno 224
4 pogosto 49
5 stalno 12

V4_04A KAKO POGOSTO SO TO VASI OBCUTKI?... DA 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Value 77342 Frequency
1 zelo redko ali nikoli 636
2 2 183
3 3 136
4 4 39
5 zelo pogosto 18

V4_04C DA ZIVLJENJE NIMA SMISLA 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

C) Ali imate kdaj občutek, da življenje nima smisla in da je enolično?

Value 78341 Frequency
1 zelo redko ali nikoli 684
2 2 187
3 3 91
4 4 32
5 zelo pogosto 17
" " 1

V4_04D SE POCUTITE OSAMLJENO 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

D) Ali se kdaj počutite osamljeno?

Value 79340 Frequency
1 zelo redko ali nikoli 569
2 2 249
3 3 118
4 4 48
5 zelo pogosto 27
" " 1

V4_04F REAGIRATE NERVOZNO 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

F) Ali kdaj reagirate nervozno ali preobčutljivo do svoje okolice?

Value 80339 Frequency
1 zelo redko ali nikoli 229
2 2 343
3 3 304
4 4 98
5 zelo pogosto 38

V4_04G OD NAJBLIZJIH ZAHTEVATE KAJ NEPREMISLJEN 4.04 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI 'ZELO REDKO' 5 PA 'ZELO POGOSTO'.

G) Ali se kdaj zgodi, da od svojih najbližjih zahtevate kaj nepremišljenega?

Value 81338 Frequency
1 zelo redko ali nikoli 584
2 2 262
3 3 115
4 4 38
5 zelo pogosto 12
" " 1

V4_05A STE V ZADNEM LETU IMELI TEZAVE... Z VIDO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

A. z vidom

Value 82337 Frequency
1 DA 314
2 NE 698

V4_05B S SLUHOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

B. s sluhom

Value 83336 Frequency
1 DA 157
2 NE 855

V4_05C Z DIHANJEM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

C. z dihanjem

Value 84335 Frequency
1 DA 176
2 NE 836

V4_05D S SRCEM/OZILJEM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

D. s srcem/ožiljem

Value 85334 Frequency
1 DA 200
2 NE 812

V4_05E S PREBAVO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

E. s prebavo

Value 86333 Frequency
1 DA 199
2 NE 813

V4_05F S SECILI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

F. s sečili

Value 87332 Frequency
1 DA 138
2 NE 874

V4_05G Z OKONCINAMI/SKLEPI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

G. z okončinami, sklepi

Value 88331 Frequency
1 DA 391
2 NE 620
" " 1

V4_05H S KOZO 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

H. s kožo

Value 89330 Frequency
1 DA 154
2 NE 858

V4_05I Z ZIVCI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

I. z živci

Value 90329 Frequency
1 DA 216
2 NE 796

V4_05J Z ZOBMI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

J. z zobmi

Value 91328 Frequency
1 DA 269
2 NE 743

V4_05K Z ZVISANIM KRVNIM TLAKOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

K. z zvišanim krvnim tlakom

Value 92327 Frequency
1 DA 226
2 NE 786

V4_05L Z ZNIZANIM KRVNIM TLAKOM 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

L. z znižanim krvnim tlakom

Value 93326 Frequency
1 DA 178
2 NE 834

V4_05M Z ZVISANIM SLADKORJEM V KRVI 4.05 ALI STE V ZADNJIH 12-IH MESECIH IMELI TEŽAVE ...

M. z zvišanimi vrednostmi sladkorja v krvi

Value 94325 Frequency
1 DA 76
2 NE 936

V4_06 ZA KAKSNE VRSTE TEZAV JE SLO? (Če je imel težave)

4.06 ALI NAM LAHKO POVESTE, ZA KAKŠNE VRSTE TEŽAV JE PRI TEM ŠLO?

Value 95324 Frequency
1 nedefinirane bolečine 195
2 nesrečo, poškodbo 80
3 akutno bolezensko stanje 140
4 kronično bolezen 174
5 invalidnost 18
6 drugo 184
9 ni imel težav 221

V4_07 V KAKSNI MERI SKRBITE ZA ZDRAVJE?

4.07 ZANIMA NAS, V KAKŠNI MERI VI NASPLOH SKRBITE ZA LASTNO ZDRAVJE?

Value 96323 Frequency
1 zelo skrbim 101
2 skrbim 561
3 bolj malo, premalo 297
4 skoraj nič 31
9 ne vem, kaj bi rekel 22

V4_08A KAJ STE PRIPRAVLJENI STORITI ZA VAROVANJ ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

A. izboljšati kvaliteto in način prehrane

Value 97322 Frequency
1 DA 780
2 NE 230
3 se ne nanaša 0
" " 2

V4_08B ZMANJSATI/OPUSTITI KAJENJE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

B. zmanjšati oz. opustiti kajenje

Value 98321 Frequency
1 DA 218
2 NE 115
3 se ne nanaša 679

V4_08C ZMANJSATI/OPUSTITI PITJE ALKOHOLA ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

C. zmanjšati oz.opustiti pitje alkoholnih pijač

Value 99320 Frequency
1 DA 252
2 NE 257
3 se ne nanaša 503

V4_08D ZMANJSATI TELESNO TEZO ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

D. zmanjšati telesno težo (shujšati)

Value 100319 Frequency
1 DA 549
2 NE 448
3 se ne nanaša 0
" " 15

V4_08E VEC FIZICNE AKTIVNOSTI ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

E. več športa, rekreacije, fizične aktivnosti

Value 101318 Frequency
1 DA 705
2 NE 302
3 se ne nanaša 0
" " 5

V4_08F POISKATI USTREZNEJSE DELO ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

F. poiskati ustreznejše delo, zaposlitev

Value 102317 Frequency
1 DA 260
2 NE 482
3 se ne nanaša 268
" " 2

V4_08G VEC ZABAVE, DRUZENJA S PRIJATELJI ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

G. več zabave, druženja s prijatelji in znanci

Value 103316 Frequency
1 DA 660
2 NE 350
3 se ne nanaša 0
" " 2

V4_08H POISKATI USTREZNEGA ZDRAVNIKA ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

H. poiskati ustreznega zdravnika

Value 104315 Frequency
1 DA 458
2 NE 546
3 se ne nanaša 0
" " 8

V4_08I POGOSTEJE NA PREVENTIVNE PREGLEDE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

I. pogosteje hoditi na preventivne preglede

Value 105314 Frequency
1 DA 583
2 NE 425
3 se ne nanaša 0
" " 4

V4_08J ALTERNATIVNO ZDRAVLJENJE ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

J. preusmeriti se v alternativno zdravljenje

Value 106313 Frequency
1 DA 295
2 NE 708
3 se ne nanaša 0
" " 9

V4_08K PRAKTICIRATI VARNO SPOLNOST ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA 4.08 ZANIMA NAS, KAJ OD NAŠTETEGA STE PRIPRAVLJENI STORITI V PRID VAROVANJA IN IZBOLJŠANJA SVOJEGA ZDRAVJA?

K. prakticirati varno spolnost

Value 107312 Frequency
1 DA 480
2 NE 322
3 se ne nanaša 208
" " 2

V4_09 KDAJ GRESTE K ZDRAVNIKU?

4.09 KDAJ OBIČAJNO GRESTE K ZDRAVNIKU?

Value 108311 Frequency
1 hodim na preglede, da bi ugotovil, če sem zdrav 126
2 grem k zdravniku, ko se pojavijo prvi znaki bolezni 411
3 grem tedaj, ko me bolezen (oz. poškodba) močno ovira pri delu 248
4 grem le tedaj, kadar sem zelo hudo bolan (poškodovan) 183
5 k zdravniku sploh ne hodim 44

V4_10 ALI HODITE REDNO K ZOBOZDRAVNIKU?

4.10 ALI HODITE REDNO, VSAJ ENKRAT NA LETO, NA PREGLED K ZOBOZDRAVNIKU, TUDI ČE VAS NE BOLI ZOB?

Value 109310 Frequency
1 da 477
2 ne 534
" " 1

V4_11 KOLIKOKRAT GRESTE NAS PREGLED H GINEKOLO (Le za ženske)

4.11 KOLIKOKRAT GRESTE NAS PREGLED H GINEKOLOGU, TUDI ČE NIMATE TEŽAV?

Value 110309 Frequency
1 enkrat letno 298
2 enkrat na 2-3 leta 71
3 ne hodim redno 204
9 moški 428
" " 11

V4_12A ALI SE POSLUZUJETE KATERE OD ALTERNATIVN 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

A. dieta, post, makrobiotika

Value 111308 Frequency
1 DA 238
2 NE 774

V4_12B ZDRAVLJENJE Z ZELISCI 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

B. zdravljenje z zelišči

Value 112307 Frequency
1 DA 248
2 NE 764

V4_12C AKUPUNKTURA,AKUPRESURA,SHIATSU 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

C. akupunktura, akupresura, shiatsu

Value 113306 Frequency
1 DA 62
2 NE 950

V4_12D BIOENERGIJA,RADIOSTEZIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

D. bioenergija, radiostezija

Value 114305 Frequency
1 DA 90
2 NE 922

V4_12E MASAZA,KIROPRAKTIKA,REFLEKSOLOGIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

E. masaža, kiropraktika, refleksologija

Value 115304 Frequency
1 DA 160
2 NE 851
" " 1

V4_12F MEDITACIJA,AVTOGENI TRENING 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

F. meditacija, avtogeni trening

Value 116303 Frequency
1 DA 58
2 NE 954

V4_12G JOGA,TAI CHI,PLESNA TERAPIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

G. joga, tai chi, plesna terapija

Value 117302 Frequency
1 DA 37
2 NE 975

V4_12H BIORITEM,ASTROLOGIJA,NUMEROLOGIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

H. bioritem, astrologija, numerologija

Value 118301 Frequency
1 DA 26
2 NE 986

V4_12I HOMEOPATIJA 4.12 ALI STE SE ŽE, OZIROMA SE ŠE POSLUŽUJETE KATERE OD NASLEDNJIH TAKO IMENOVANIH ALTERNATIVNIH OBLIK POMOČI OZ. SKRBI ZA LASTNO ZDRAVJE?

I. homeopatija

Value 119300 Frequency
1 DA 20
2 NE 992

V4_13 ALI SO LJUDJE ZADOVOLJNI ALI ZADOVOLJNI

4.13 ALI MENITE, DA SO LJUDJE V GLAVNEM IN NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z NAŠO ZDRAVSTVENO SLUŽBO?

Value 120299 Frequency
1 zelo zadovoljni 16
2 zadovoljni 258
3 niti zadovoljni, niti nezadovoljni 326
4 nezadovoljni 302
5 zelo nezadovoljni 30
6 ne vem, o tem nisem razmišljal, neodločen 80

V4_14 ALI STE PREPRICANI, DA BI V PRIMERU BOLE

4.14 ALI STE PREPRIČANI ALI NE, DA BI V PRIMERU VAŠE BOLEZNI ZDRAVSTVENA SLUŽBA STORILA ZA VAS RES VSE, KAR ZNA IN MORE V OKVIRU TEGA, KAR JE MEDICINI DANES NA VOLJO?

Value 121298 Frequency
1 da, prepričan sem 469
2 nisem prepričan 427
3 ne vem, neodločen 116

V4_15 ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNISK

4.15 KAJ MENITE, ALI SE JE Z UVAJANJEM PRIVATNE ZDRAVNIŠKE PRAKSE IZBOLJŠALA RAVEN ZDRAVSTVENIH USLUG, ALI JE OSTALA NA ISTI RAVNI, ALI SE JE POSLABŠALA?

Value 122297 Frequency
1 raven uslug se je izboljšala 435
2 ostala je na isti ravni 307
3 poslabšala se je 101
9 ne vem 169

V4_16A KAKO STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDN 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

a) zobozdravstvene službe

Value 123296 Frequency
1 zelo zadovoljen 152
2 zadovoljen 526
3 nezadovoljen 111
4 zelo nezadovoljen 41
9 nimam izkušenj, ne vem 182

V4_16B SPLOSNE AMBULANTE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

b) splošne ambulante

Value 124295 Frequency
1 zelo zadovoljen 143
2 zadovoljen 664
3 nezadovoljen 114
4 zelo nezadovoljen 18
9 nimam izkušenj, ne vem 73

V4_16C SPECIALISTICNE ORDINACIJE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

c) specialistične ordinacije

Value 125294 Frequency
1 zelo zadovoljen 95
2 zadovoljen 429
3 nezadovoljen 113
4 zelo nezadovoljen 14
9 nimam izkušenj, ne vem 361

V4_16D LEKARNE 4.16 IN KAKO STE VI OSEBNO ZADOVOLJNI ALI PA NEZADOVOLJNI Z DELOVANJEM NASLEDNJIH ZDRAVSTVENIH SLUŽB V VAŠEM KRAJU, OBČINI?

d) lekarne

Value 126293 Frequency
1 zelo zadovoljen 286
2 zadovoljen 619
3 nezadovoljen 28
4 zelo nezadovoljen 5
9 nimam izkušenj, ne vem 74

V4_17 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJEM LETU PRI

4.17 KAKO POGOSTO STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU ALI PRI SPECIALISTU? (ŠTEJTE TUDI OBISKE ZDRAVNIKA NA DOMU, ČE STE BILI VI BOLNI)

Value 127292 Frequency
99 nikoli (preidi na 4.24) 203
0 107
1 195
2 149
3 76
98 1

V4_18A KATERO VRSTO POMOCI STE RABILI V ZADNJEM 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

A. splošni zdravnik

Value 128291 Frequency
1 DA 624
2 NE 104
9 ni bil pri zdravniku 283
" " 1

V4_18B ZOBOZDRAVNIK 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

B. zobozdravnik

Value 129290 Frequency
1 DA 305
2 NE 420
9 ni bil pri zdravniku 284
" " 3

V4_18C SPECIALIST 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

C. specialist

Value 130289 Frequency
1 DA 342
2 NE 383
9 ni bil pri zdravniku 284
" " 3

V4_18D BOLNICA,KLINIKA 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

D. bolnica, klinika

Value 131288 Frequency
1 DA 125
2 NE 599
9 ni bil pri zdravniku 285
" " 3

V4_18E ZDRAVILISCE 4.18 (Če je bil pri zdravniku) IN KATERO VRSTO ZDRAVNIŠKE POMOČI STE RABILI V ZADNJIH 12-IH MESECIH?

E. zdravilišče

Value 132287 Frequency
1 da 34
2 ne 690
9 ni bil pri zdravniku 286
" " 2

V4_19A KAKO DOLGO STE CAKATI ZA PREGLED PRI... 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Value 133286 Frequency
1 nisem čakal 583
2 manj kot 1 mesec 52
3 manj kot 6 mesecev 10
4 več kot 6 mesecev 1
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 364
" " 2

V4_19B specialist 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Value 134285 Frequency
1 nisem čakal 142
2 manj kot 1 mesec 120
3 manj kot 6 mesecev 101
4 več kot 6 mesecev 27
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 615
" " 7

V4_19C zobozdravnik 4.19 (Če je bil pri zdravniku) KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI, DA STE PRIŠLI NA VRSTO ZA PREGLED PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Value 135284 Frequency
1 nisem čakal 194
2 manj kot 1 mesec 122
3 manj kot 6 mesecev 46
4 več kot 6 mesecev 21
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 621
" " 8

V4_20A KAKO DOLGO STE CAKALI V AMBULANTI PRI... 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

a) splošni zdravnik

Value 136283 Frequency
1 nisem čakal 186
2 manj kot 1 uro 251
3 1 do 2 uri 125
4 več kot 2 uri 89
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 359
" " 2

V4_20B specialist 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

b) specialist

Value 137282 Frequency
1 nisem čakal 111
2 manj kot 1 uro 117
3 1 do 2 uri 82
4 več kot 2 uri 77
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 619
" " 6

V4_20C zobozdravnik 4.20 (Če je bil pri zdravniku) IN KAKO DOLGO STE MORALI ČAKATI V SAMI AMBULANTI PRI SPLOŠNEM ZDRAVNIKU, PRI SPECIALISTU ALI ZOBOZDRAVNIKU?

c) zobozdravnik

Value 138281 Frequency
1 nisem čakal 151
2 manj kot 1 uro 163
3 1 do 2 uri 49
4 več kot 2 uri 12
9 ni bil pri zdravniku, ne vem, b.o. 630
" " 7

V4_21 STE PREPRICANI, DA JE ZDRAVNIK NAREDIL V

4.21 (Če je bil pri zdravniku) ALI STE PREPRIČANI, DA JE V VAŠEM PRIMERU ZDRAVNIK NAREDIL ZA VAS RES VSE, KAR JE BILO MOŽNO NAREDITI, ALI NI NAREDIL?

Value 139280 Frequency
1 da 525
2 ne 63
3 ne morem reči 124
9 ni bil pri zdravniku 300

V4_22 ALI STE PREDPISANA ZDRAVILA UPORABILI

4.22 (Če je bil pri zdravniku) ALI VAM JE ZDRAVNIK PREDPISAL ZDRAVILA? (če da) ALI STE JIH V CELOTI UPORABILI, LE DELOMA UPORABILI, ALI JIH SPLOH NISTE UPORABILI?

Value 140279 Frequency
1 uporabil sem jih v celoti 487
2 le deloma sem jih uporabil 92
3 le manjši del sem jih uporabil 14
4 sploh jih nisem uporabil 9
5 zdravnik mi ni predpisal zdravil 103
9 ni bil pri zdravniku 307

V4_23A STE BILI V ZADNJEM LETU KDAJ PRISILJENI 4.23 (Če je bil pri zdravniku) ALI STE BILI V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH KDAJ PRISILJENI DATI DENAR ALI PA DARILO ZATO, DA BI HITREJE PRIŠLI DO USTREZNIH ZDRAVSTEVNIH USLUG, OZIROMA DA BI PRIŠLI DO BOLJ KAKOVOSTNIH USLUG? (Izberite vse ustrezne odgovore)

- pri splošnem zdravniku

Value 141278 Frequency
1 (ni izbral/a) 25
3 da, pri splošnem zdravniku 6
4 ni bilo takega dogodka 679
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_23B SPECIALISTU

- pri specialistu

Value 142277 Frequency
1 (ni izbral/a) 11
3 da, pri specialistu 19
4 ni bilo takega dogodka 680
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_23C ZOBOZDRAVNIKU

- pri zobozdravniku

Value 143276 Frequency
1 (ni izbral/a) 26
3 da, pri zobozdravniku 8
4 ni bilo takega dogodka 676
9 ni bil pri zdravniku 302

V4_24A KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

a) vitamine, minerale v tabletah ali tekočinah

Value 144275 Frequency
5 vsak dan 104
4 večkrat na teden 57
3 1x do 2x na teden 99
2 redkeje 246
1 nikoli 505
" " 1

V4_24B PROTI BOLECINAM 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

b) zdravila, tablete proti bolečinam (npr. aspirin, fenalgin, plivadon)

Value 145274 Frequency
5 vsak dan 47
4 večkrat na teden 29
3 1x do 2x na teden 66
2 redkeje 577
1 nikoli 292
" " 1

V4_24C POMIRJEVALA,USPAVALA 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

c) pomirjevalna sredstva, uspavalne tablete, npr. cerson, dormicum, apaurin, ansilan

Value 146273 Frequency
5 vsak dan 26
4 večkrat na teden 9
3 1x do 2x na teden 11
2 redkeje 93
1 nikoli 872
" " 1

V4_24D PROTI AKUTNIM TEZAVAM,BOLEZNIM 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

d) tablete proti akutnim težavam in boleznim (krvni obtok, jetra, želodec, alergije, revmatizem)

Value 147272 Frequency
5 vsak dan 123
4 večkrat na teden 14
3 1x do 2x na teden 22
2 redkeje 86
1 nikoli 766
" " 1

V4_24E ZELISCNE TABLETE 4.24 (Odgovarjajo vsi!) KAKO POGOSTO JEMLJETE NASLEDNJA ZDRAVILA?

e) zeliščne tablete, npr. persen

Value 148271 Frequency
5 vsak dan 7
4 večkrat na teden 8
3 1x do 2x na teden 13
2 redkeje 113
1 nikoli 870
" " 1

V4_25A STE V ZADNJEM LETU ISKALI POMOC PRI PRIV 4.25 ALI STE V ZADNJIH 12 MESECIH KDAJ POISKALI POMOČ PRI PRIVATNEM ZDRAVNIKU? (Če da) PRI KATEREM PRIVATNEM ZDRAVNIKU STE ISKALI POMOČ?

- zobozdravnik

Value 149270 Frequency
1 (ni izbral/a) 98
3 zobozdravnik 162
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 752

V4_25B SPLOSNI ZDRAVNIK

- zdravnik splošne prakse

Value 150269 Frequency
1 (ni izbral/a) 186
3 zdravnik splošne prakse 66
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 760

V4_25C ZDRAVNIK SPECIALIST

- zdravniki specialisti

Value 151268 Frequency
1 (ni izbral/a) 173
3 zdravniki specialisti 77
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (k vprašanju 4.28) 761
" " 1

V4_26 STE ZA POMOC PRIVATNEMU ZDRAVNIKU PLACAL (če je obiskal privatnega zdravnika)

4.26 ALI STE ZA POMOČ PRIVATNEMU ZDRAVNIKU KAJ PLAČALI, ALI STE LAHKO UVELJAVILI ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE?

Value 152267 Frequency
1 plačal sem vse 105
2 plačal sem samo tisto, za kar nisem bil zavarovan 40
3 plačal sem, vendar mi je kasneje zavarovalnica povrnila 0
4 nič nisem plačal, ker sem uveljavil zavarovanje 113
9 ni obiskal privatnega zdravnika 754

V4_27 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIV (če je obiskal privatnega zdravnika)

4.27 KAKO STE BILI ZADOVOLJNI Z USLUGAMI PRIVATNEGA ZDRAVNIKA, ČE JIH PRIMERJATE Z ZADOVOLJSTVOM V JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Value 153266 Frequency
1 bolj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 175
2 ni razlik 76
3 manj zadovoljen kot v javnih zdravstvenih ustanovah 8
9 ni iskal pomoči pri privatnem zdravniku (odgovarjajo vsi!) 753

V4_28 NEKATERI PREDLAGAJO, DA BI ZA MANJSE ZDR

4.28 NEKATERI UGOTAVLJAJO, DA LJUDJE PRI NAS PREPOGOSTO OBISKUJEJO ZDRAVNIKA. ZATO PREDLAGAJO, DA BI KLJUB OBVEZNEMU IN PROSTOVOLJNEMU ZDRAVSTVENEMU ZAVAROVANJU ZA MANJŠE ZDRAVSTVENE PROBLEME POOVNO UVEDLI NEPOSREDNO DOPLAČILO OZIROMA PARTICIPACIJO. KAJ MENITE O TEM?

Value 154265 Frequency
1 to bi bilo sprejemljivo 224
2 to ne bi bilo sprejemljivo 511
9 ne vem, ne poznam 277

V5_01A KOLIKO PLACUJEJO ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE. 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

a) zaposleni v gospodarstvu

Value 155264 Frequency
1 premalo 78
2 preveč 289
9 ne vem 645

V5_01B ZAPOSLENI V JAVNIH SLUZBAH 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

b) zaposleni v javnih službah

Value 156263 Frequency
1 premalo 146
2 preveč 167
9 ne vem 699

V5_01C OBRTNIKI,PODJETNIKI,SAMOZAPOSLENI 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

c) obrtniki, podjetniki, samozaposleni

Value 157262 Frequency
1 premalo 205
2 preveč 165
9 ne vem 642

V5_01D UPOKOJENCI 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

d) upokojenci

Value 158261 Frequency
1 premalo 41
2 preveč 376
9 ne vem 595

V5_01E KMETJE 5.00 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN POLITIKA 5.01 ZA OBVEZNO ZAVAROVANJE SO ZNAČILNI SOLIDARNI ODNOSI. VANJ PLAČUJEMO PRISPEVKE SORAZMERNO SVOJIM DOHODKOM. ALI SO PO VAŠEM MNENJU NA TA NAČIN PRISPEVKI POSAMEZNIH SKUPIN PREBIVALSTVA PRAVIČNO PORAZDELJENI? KOLIKO PO VAŠEM MNENJU PLAČUJEJO ...

e) kmetje

Value 159260 Frequency
1 premalo 70
2 preveč 299
9 ne vem 643

V5_02A Posameznik bo bolje skrbel za zdravje, c 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

a) Posameznik bo bolje skrbel za svoje zdravje, če bo zdravljenje moral plačati tudi iz svojega žepa oziroma prostovoljnega zavarovanja

Value 160259 Frequency
1 sploh se ne strinjam 312
2 2 96
3 3 202
4 4 128
5 v celoti se strinjam 215
9 ne vem 59

V5_02B Ni prav, da drzava prenasa financno brem 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

b) Ni prav, da država prenaša finančno breme skrbi za zdravje na posameznika.

Value 161258 Frequency
1 sploh se ne strinjam 157
2 2 95
3 3 196
4 4 143
5 v celoti se strinjam 328
9 ne vem 93

V5_02C Prav je, da so pravice posameznika do st 5.02 TUKAJ JE NEKAJ TRDITEV, KI SE NANAŠAJO NA SEDANJI SISTEM ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA. PROSIM, DA OB VSAKI TRDITVI POVESTE, ALI SE Z NJO STRINJATE, ALI SE Z NJO NE STRINJATE. OCENE SO OD 1 DO 5.

c) Prav je, da so pravice posameznika do zdravstvenih storitev povezane z njegovim prispevkom

Value 162257 Frequency
1 sploh se ne strinjam 275
2 2 85
3 3 211
4 4 114
5 v celoti se strinjam 240
9 ne vem 87

V5_03 STE OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI

5.03 ALI STE VI OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI OZ. ALI IMATE UREJENO ZDRAVSTVENO IZKAZNICO?

Value 163256 Frequency
1 da 1004
2 ne (preskok na 5.06) 8

V5_04 STE PRI UREJANJU ZAVAROVANJA ALI PRI UVE

5.04 OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IZVAJA ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE. ALI STE PRI UREJANJU TEGA ZAVAROVANJA ALI PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME?

Value 164255 Frequency
1 da 42
2 ne 957
9 ni obvezno zavarovan, b.o. 13

V5_05 KJE STE NALETELI NA TEZAVE? (Če je naletel na težave)

5.05 KJE STE NALETELI NA TEŽAVE?

Value 165254 Frequency
1 na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (npr.predolgo čakanje in zapleti pri urejanju statusa) 17
2 v zdravstvenih ustanovah (npr. zapleti pri izkazovanju statusa in uveljavljanju pravic, zavrnitev nudenja zdravstvenih storitev) 11
3 drugo 4
8 ni bilo problemov 861
9 ni uveljavljal pravic, ni obvezno zavarovan 112
" " 7

V5_06 BI SE V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA PRI UVELJ (Odgovarjajo vsi)

5.06 ZANIMA NAS, ALI BI SE V PRIMERU NEZADOVOLJSTVA PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ OBVEZNEGA ZAVAROVANJA PRITOŽILI?

Value 166253 Frequency
1 da 531
2 ne (preidi na vpr. 5.09) 301
9 ne vem, b.o. 180

V5_07 KAKO OCENJUJETE MOZNOSTI PRITOZBE, KI JI (Če bi se pritožil)

5.07 KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI PRITOŽBE, KI JIH NUDI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE?

Value 167252 Frequency
1 pritožbene možnosti na Zavodu so dobro organizirane 114
2 pritožbene možnosti na Zavodu so slabo organizirane 173
9 ne vem, ne bi se pritožil 723
" " 2

V5_08 KAKO OCENJUJETE MOZNOSTI PRITOZBE PRI ZD (Če bi se pritožil)

5.08 IN KAKO OCENJUJETE MOŽNOSTI PRITOŽBE, KI SO VAM NA VOLJO PRI ZDRAVSTVENIH USTANOVAH?

Value 168251 Frequency
1 pritožbene možnosti v zdravstvenih ustanovah so dobro organizirane 121
2 pritožbene možnosti v zdravstvenih ustanovah so slabo organizirane 187
9 ne vem, ne bi se pritožil 702
" " 2

V5_09 KAKO DOBRO STE SEZNANJENI Z NOVO KARTICO (Odgovarjajo vsi!)

5.09 V ZDRAVSTVU POTEKA POSODABLJANJE INFORMACIJSKEGA SISTEMA - UVAJANJE ELEKTRONSKE KARTICE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA, KI BO ZAMENJALA SEDANJO. KAKO DOBRO STE SEZNANJENI Z NOVO KARTICO ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA?

Value 169250 Frequency
1 zelo dobro sem seznanjem 54
2 dobro sem seznanjen 213
3 nisem dobro seznanjen 437
4 sploh nisem seznanjen 273
9 ne morem oceniti, b.o. 35

V5_10 STE DODATNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI?

5.10 ALI STE PROSTOVOLJNO (DODATNO) ZDRAVSTVENO ZAVAROVANI? (Če da) PRI KATERI ZAVAROVALNICI?

Value 170249 Frequency
1 da, pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije 537
2 da, pri Zavarovalni družbi Adriatic 157
3 da, vendar ne vem pri kateri zavarovalnici 88
4 nisem dodatno zavarovan (preidi na vpr. 5.15) 204
5 ne vem, ali sem zavarovan (preidi na vpr. 5.15) 19
9 druga zavarovalnica 0
" " 7

V5_11 ZA KATERE PAKETE STE ZAVAROVANI? (Če je prostovoljno zavarovan)

5.11 ZA KATERE PAKETE NA PODROČJU PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA STE ZAVAROVANI?

Value 171248 Frequency
1 samo za paket, ki pokriva doplačila (popolno zdravstveno zavarovanje) 697
2 za paket, ki pokriva doplačila in druge pakete (nadstandardno) 63
3 drugo 18
9 ni dodatno zavarovan, ne ve ali je zavarovan (Če je prostovoljno zavarovan) 232
" " 2

V5_12 ZNESEK PREMIJE, KI STE JO PLACALI ZADNJI

5.12 ALI LAHKO OCENITE ZNESEK PREMIJE, KI STE JO PLAČALI V ZADNJEM MESECU?

Value 172247 Frequency
1 od 2.000 do 2.500 sit 113
2 od 2.501 do 3.000 sit 239
3 od 3.001 do 3.500 sit 246
7 ne ve zadnjega zneska premije 113
8 plačuje letno premijo 76
9 ni dodatno zavarovan 222
" " 3

V5_13 ALI STE PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC NALETEL (Če je prostovoljno zavarovan)

5.13 ALI STE PRI UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA NALETELI NA KAKŠNE PROBLEME?

Value 173246 Frequency
1 da, naletel sem na določene probleme (z zavarovalnico, z uveljavljanjem pravic pri zdravstvenem osebju idr.) 13
2 ni bilo problemov 715
9 ni uveljavljal pravic, ni prostovoljno zavarovan 283
" " 1

V5_14 KAKSNA JE CENA PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVEN (Če je prostovoljno zavarovan)

5.14 KAJ MENITE, KAKŠNA JE CENA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA DANES V SLOVENIJI?

Value 174245 Frequency
1 ravno pravšnja 310
2 previsoka 319
3 prenizka 14
9 ne vem, b.o. 366
" " 3

V5_15 BI SE MORALA VISINA PREMIJ RAZLIKOVATI G (Odgovarjajo vsi!)

5.15 KAJ MENITE, ALI BI SE MORALA VIŠINA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA RAZLIKOVATI GLEDE NA STAROST ZAVAROVANCEV, ALI NE?

Value 175244 Frequency
1 Da, starejši bi morali plačevati višje prispevke, ker bolj uporabljajo zdravstvene storitve 118
2 Ne, vse starostne skupine naj plačujejo približno enake prispevke, saj se bo mladim povečan prispevek povrnil v starosti 780
9 ne vem, b.o. 114

V5_16 BI SE MORALA VISINA PREMIJ RAZLIKOVATI G

5.16 KAJ MENITE, ALI BI SE MORALA VIŠINA PREMIJ PROSTOVOLJNEGA ZAVAROVANJA RAZLIKOVATI GLEDE NA RAZLIKE V NAČINU ŽIVLJENJA IN S TEM TVEGANJI, KI SE JIM POSAMEZNIKI IZPOSTAVLJAJO? TO POMENI, DA BI MORALI TISTI, KI SE UKVARJAJO S TVEGANIMI DEJAVNOSTMI, KOT NPR. PADALSTVO, ALPINIZEM, PLAČEVATI VIŠJE PREMIJE?

Value 176243 Frequency
1 da, tem skupinam bi morali določiti višje zavarovalne premije 407
2 ne, način življenja naj ne bo povezan z višino premije 468
9 ne vem, b.o. 137

V6_01 KOLIKO SOB IMA VASE STANOVANJE/HISA? 6.00 EVROPSKA RAZISKAVA O KAKOVOSTI ŽIVLJENJA 6.01 KOLIKO SOB IMA VAŠE STANOVANJE OZIROMA HIŠA? PRI ŠTETJU NE UPOŠTEVAJTE KUHINJE, KOPALNICE, HODNIKA OZIROMA PREDSOBE, SHRAMBE TER SOB, V KATERIH ŽIVIJO PODNAJEMNIKI.

- število sob

Value 177242 Frequency
0 15
1 56
2 256
3 293
4 199
5 102
6 50
7 20
8 12
9 8
" " 1

V6_02A ALI IMA VASE STANOVANJE... KUHINJO 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

a) kuhinjo

Value 178241 Frequency
1 DA 1006
2 NE 6

V6_02B KOPALNO KAD/TUS 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

b) kopalno kad ali tuš

Value 179240 Frequency
1 DA 984
2 NE 28

V6_02C STRANISCE NA IZPLAKOVANJE 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

c) stranišče na izplakovanje

Value 180239 Frequency
1 DA 988
2 NE 24

V6_02D TOPLO VODO 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

d) toplo vodo

Value 181238 Frequency
1 DA 979
2 NE 33

V6_02E CENTRALNO OGREVANJE/ELEKTRICNO PEC 6.02 ZANIMA NAS, ALI IMA VAŠE STANOVANJE NASLEDNJE:

e) centralno ogrevanje ali električno peč

Value 182237 Frequency
1 DA 911
2 NE 101

V6_02F BALKON,TERASO ALI VRT

f) balkon, teraso ali vrt

Value 183236 Frequency
1 DA 923
2 NE 89

V6_03 ZIVITE V...

6.03 ALI ŽIVITE V:

Value 184235 Frequency
1 najetem stanovanju (ali sobi) 58
2 najeti hiši 12
3 stanovanju, ki je vaša oziroma družinska last 252
4 hiši, ki je vaša oziroma družinska last 679
5 drugo 11

V6_04 KAKO ZADOVOLJNI STE S STANOVANJEM/HISO?

6.04 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM STANOVANJEM OZIROMA HIŠO? ŠTEVILKA 10 POMENI, DA STE POVSEM ZADOVOLJNI, ŠTEVILKA 0 PA, DA STE POVSEM NEZADOVOLJNI. ČE PA JE VAŠA OCENA NEKJE VMES, IZBERITE ŠTEVILKE MED 1 IN 9.

Value 185234 Frequency
0 povsem nezadovoljen 10
1 1 10
2 2 12
3 3 21
4 4 37
5 5 115
6 6 85
7 7 111
8 8 191
9 9 107
10 povsem zadovoljen 312
99 ne vem, b.o. 1

V6_05 VELIKOST NASELJA V KATEREM ZIVITE?

6.05 KAKŠNA JE VELIKOST NASELJA V KATEREM ŽIVITE?

Value 186233 Frequency
1 veliko mesto 102
2 predmestje velikega mesta 91
3 srednje veliko mesto 114
4 majhno mesto 130
5 vas 434
6 podeželsko območje 141

V6_06A ALI STE TRENUTNO CLAN KATEREGA DRUSTVA? 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

a) sindikat

Value 187232 Frequency
1 DA 287
2 NE 614
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06B POLITICNA STRANKA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

b) politična stranka

Value 188231 Frequency
1 DA 46
2 NE 855
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06D DRUSTVO ZA VAROVANJE OKOLJA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

d) društvo za varovanje okolja

Value 189230 Frequency
1 DA 19
2 NE 882
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06E DOBRODELNO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

e) dobrodelno društvo

Value 190229 Frequency
1 DA 82
2 NE 819
9 ni član društva ali organizacije 111

V6_06F DRUSTVO POVEZANO S CERKVIJO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

f) društvo povezano s cerkvijo

Value 191228 Frequency
1 DA 39
2 NE 861
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06G KULTURNO DRUSTVO ALI SKUPINA 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

g) kulturno društvo ali skupina

Value 192227 Frequency
1 DA 77
2 NE 823
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06H SPORTNO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

h) športno društvo

Value 193226 Frequency
1 DA 145
2 NE 755
9 ni član društva ali organizacije 112

V6_06I DRUGO DRUSTVO 6.06 NAVEDLI VAM BOMO SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ IN ZVEZ. ALI STE TRENUTNO ČLAN KATERE OD NJIH?

i) drugo društvo

Value 194225 Frequency
1 DA 208
2 NE 691
9 ni član društva ali organizacije 113

V6_07 IMATE DOBREGA PRIJATELJA, S KATERIM SE L

6.07 ČE NE UPOŠTEVATE MOŽA, ŽENE, PARTNERJA IN DRUŽINSKIH ČLANOV - ALI IMATE KAKEGA DOBREGA PRIJATELJA, S KATERIM SE LAHKO POSVETUJETE O OSEBNIH IN POMEMBNIH STVAREH?

Value 195224 Frequency
1 da 744
2 ne 268

V6_08 KOLIKO TAKIH DOBRIH PRIJATELJEV IMATE? 6.08 IN KOLIKO TAKIH DOBRIH PRIJATELJEV IMATE?

- število dobrih prijateljev:

Value 196223 Frequency
0 263
1 136
2 202
3 179
4 72
5 79
6 9
7 8
8 6
9 1
10 32
11 1
12 2
15 6
20 8
22 1
30 1
50 2
99 1
" " 3

V6_09 KAKO POGOSTO SE DRUZITE Z DOBRIMI PRIJAT

6.09 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE Z VAŠIMI DOBRIMI PRIJATELJI?

Value 197222 Frequency
1 skoraj vsak dan 186
2 večkrat tedensko 260
3 enkrat tedensko 234
4 enkrat mesečno 101
5 nekajkrat letno 34
6 se ne druži, nima prijateljev 196
" " 1

V6_10 JE LJUDEM NA MOGOCE ZAUPATI, ALI MORA BI

6.10 KAJ BI REKLI, ALI JE LJUDEM NA SPLOŠNO MOGOČE ZAUPATI, ALI PA MORA BITI ČLOVEK NA SPLOŠNO Z LJUDMI ZELO PREVIDEN?

Value 198221 Frequency
1 ljudem je skoraj vedno mogoče zaupati 140
2 vedno je treba biti precej previden z ljudmi 832
9 ne vem, b.o. 40

V6_11A KAKO OSTRI SO KONFLIKTI MED... REVNIMI I 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

a) med revnimi in bogatimi

Value 199220 Frequency
1 zelo ostri 107
2 ostri 281
3 niso preveč ostri 406
4 ni teh sporov 82
9 ne vem 136

V6_11B NEZAPOSLENIMI IN ZAPOSLENIMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

b) med nezaposlenimi in zaposlenimi

Value 200219 Frequency
1 zelo ostri 72
2 ostri 258
3 niso preveč ostri 401
4 ni teh sporov 122
9 ne vem 159

V6_11C VODSTVI PODJETIJ IN DELAVCI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

c) med vodstvi podjetij in delavci

Value 201218 Frequency
1 zelo ostri 171
2 ostri 415
3 niso preveč ostri 260
4 ni teh sporov 33
9 ne vem 133

V6_11D MLADIMI IN STARIMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

d) med mladimi in starimi

Value 202217 Frequency
1 zelo ostri 54
2 ostri 206
3 niso preveč ostri 524
4 ni teh sporov 144
9 ne vem 84

V6_11E MOSKIMI IN ZENSKAMI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

e) med moškimi in ženskami

Value 203216 Frequency
1 zelo ostri 19
2 ostri 112
3 niso preveč ostri 519
4 ni teh sporov 251
9 ne vem 111

V6_11F SLOVENCI IN PRISELJENCI 6.11 V VEČINI DEŽEL OBSTAJAJO RAZLIKE IN CELO SPORI IN KONFLIKTI MED RAZLIČNIMI DRUŽBENIMI SKUPINAMI. KAKO OSTRI SO PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI KONFLIKTI MED SPODAJ NAVEDENIMI SKUPINAMI?

f) med Slovenci in priseljenci

Value 204215 Frequency
1 zelo ostri 109
2 ostri 295
3 niso preveč ostri 384
4 ni teh sporov 103
9 ne vem 121

V6_12A KATERE OD STVARI SO ZAZELENE, NUJNE IN K 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

a) bivališče, v katerem ima vsak član gospodinjstva svojo sobo

Value 205214 Frequency
1 se lahko dopove 123
2 zaželjeno 554
3 nujno 325
9 ne vem 10

V6_12B STANOVANJE,KI IMA STRANISCE,KAD/TUS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

b) stanovanje, ki ima stranišče, ter kopalno kad oziroma tuš

Value 206213 Frequency
1 se lahko dopove 9
2 zaželjeno 98
3 nujno 905
9 ne vem 0

V6_12C VRT,BALKON ALI TERASA 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

c) vrt, balkon ali teraso

Value 207212 Frequency
1 se lahko dopove 168
2 zaželjeno 681
3 nujno 160
9 ne vem 3

V6_12D TEDEN DNI POCITNIKOVANJA NA LETO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

d) teden dni počitnikovanja ali potovanja na leto

Value 208211 Frequency
1 se lahko dopove 212
2 zaželjeno 504
3 nujno 291
9 ne vem 5

V6_12E NAROCEN CASOPIS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

e) naročen časopis

Value 209210 Frequency
1 se lahko dopove 342
2 zaželjeno 477
3 nujno 189
9 ne vem 4

V6_12F TELEFON 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

f) telefon

Value 210209 Frequency
1 se lahko dopove 79
2 zaželjeno 333
3 nujno 600
9 ne vem 0

V6_12G DA LAHKO REDNO KUPUJE NOVA OBLACILA 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

g) da lahko redno kupuje nova oblačila

Value 211208 Frequency
1 se lahko dopove 400
2 zaželjeno 507
3 nujno 97
9 ne vem 7
" " 1

V6_12H DA LAHKO NADOMESTI IZRABLJENO POHISTVO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

h) da lahko nadomesti izrabljeno pohištvo

Value 212207 Frequency
1 se lahko dopove 359
2 zaželjeno 575
3 nujno 59
9 ne vem 19

V6_12I NA DAN EN KUHAN OBROK 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

i) da ima na dan povprečno en kuhan obrok

Value 213206 Frequency
1 se lahko dopove 9
2 zaželjeno 97
3 nujno 905
9 ne vem 1

V6_12J DA LAHKO 1X MESECNO NA KOSILO/VECERJO PO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

j) da lahko enkrat mesečno na kosilo ali večerjo povabi prijatelje

Value 214205 Frequency
1 se lahko dopove 393
2 zaželjeno 544
3 nujno 63
9 ne vem 12

V6_12K DA LAHKO 1X MESECNO DRUZINO PELJE NA KOS 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

k) da lahko enkrat mesečno svojo družino pelje na kosilo ali večerjo v gostinski lokal

Value 215204 Frequency
1 se lahko dopove 410
2 zaželjeno 528
3 nujno 61
9 ne vem 13

V6_12L DA IMA AVTO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

l) da ima avto

Value 216203 Frequency
1 se lahko dopove 86
2 zaželjeno 343
3 nujno 581
9 ne vem 2

V6_12M DA IMA TELEVIZIJO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

m) da ima televizijo

Value 217202 Frequency
1 se lahko dopove 83
2 zaželjeno 434
3 nujno 492
9 ne vem 3

V6_12N DA IMA PRALNI STROJ 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

n) da ima pralni stroj

Value 218201 Frequency
1 se lahko dopove 11
2 zaželjeno 152
3 nujno 849
9 ne vem 0

V6_12O DA IMA POMIVALNI STROJ 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

o) da ima pomivalni stroj

Value 219200 Frequency
1 se lahko dopove 401
2 zaželjeno 478
3 nujno 130
9 ne vem 3

V6_12P DA LAHKO PRIHRANI 8.000 SIT MESECNO 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

p) da lahko prihrani vsaj 8.000 sit na mesec

Value 220199 Frequency
1 se lahko dopove 90
2 zaželjeno 648
3 nujno 258
9 ne vem 16

V6_12R DA SI PLACUJE POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

r) da si plačuje dodatno pokojninsko zavarovanje

Value 221198 Frequency
1 se lahko dopove 117
2 zaželjeno 501
3 nujno 348
9 ne vem 46

V6_12S DA IMA VIDEO-RECORDER 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

s) da ima video-recorder

Value 222197 Frequency
1 se lahko dopove 704
2 zaželjeno 277
3 nujno 23
9 ne vem 8

V6_12T DA IMA RACUNALNIK 6.12 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAJ ČLOVEK MORA IMETI ZA SPODOBNO ŽIVLJENJE. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE? KATERE OD STVARI NA SEZNAMU VSAKO GOSPODINJSTVO MORA IMETI, DA BI LAHKO REKLI, DA ŽIVI SPODOBNO? KATERE OD STVARI SO ZAŽELJENE, NE PA NUJNE? IN KATERIM STVAREM SE LAHKO ODPOVE?

t) da ima računalnik

Value 223196 Frequency
1 se lahko dopove 513
2 zaželjeno 408
3 nujno 80
9 ne vem 11

V6_13A KATERE STVARI IMATEOCNETE IN KATERIH NE? 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

a) bivališče, v katerem ima vsak član gospodinjstva svojo sobo

Value 224195 Frequency
1 imam ali počnem 794
2 ne morem si privoščiti 129
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 89

V6_13B STANOVANJE,KI IMA STRANISCE,KAD/TUS 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

b) stanovanje, ki ima stranišče, ter kopalno kad oziroma tuš

Value 225194 Frequency
1 imam ali počnem 984
2 ne morem si privoščiti 21
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 7

V6_13C VRT,BALKON ALI TERASO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

c) vrt, balkon ali teraso

Value 226193 Frequency
1 imam ali počnem 922
2 ne morem si privoščiti 28
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 62

V6_13D TEDEN DNI POCITNIKOVANJA NA LETO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

d) teden dni počitnikovanja ali potovanja na leto

Value 227192 Frequency
1 imam ali počnem 647
2 ne morem si privoščiti 182
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 183

V6_13E NAROCEN CASOPIS 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

e) naročen časopis

Value 228191 Frequency
1 imam ali počnem 711
2 ne morem si privoščiti 59
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 242

V6_13F TELEFON 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

f) telefon

Value 229190 Frequency
1 imam ali počnem 960
2 ne morem si privoščiti 24
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 28

V6_13G REDNO KUPOVATI NOVA OBLACILA 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

g) redno kupovati nova oblačila

Value 230189 Frequency
1 imam ali počnem 420
2 ne morem si privoščiti 227
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 364
" " 1

V6_13H NADOMESTITI IZRABLJENO POHISTVO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

h) nadomestiti izrabljeno pohištvo

Value 231188 Frequency
1 imam ali počnem 362
2 ne morem si privoščiti 266
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 384

V6_13I IMETI NA DAN POVPRECNO EN KUHAN OBROK 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

i) imeti na dan povprečno en kuhan obrok

Value 232187 Frequency
1 imam ali počnem 998
2 ne morem si privoščiti 2
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 12

V6_13J 1X MESECNO NA KOSILO/VECERJO POVABITI PR 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

j) enkrat mesečno na kosilo ali večerjo povabiti prijatelje

Value 233186 Frequency
1 imam ali počnem 427
2 ne morem si privoščiti 164
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 421

V6_13K 1X MESECNO DRUZINO PELJATI NA KOSILO/VEC 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

k) enkrat mesečno svojo družino peljati na kosilo ali večerjo v gostinski lokal

Value 234185 Frequency
1 imam ali počnem 405
2 ne morem si privoščiti 171
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 436

V6_13L AVTO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

l) avto

Value 235184 Frequency
1 imam ali počnem 854
2 ne morem si privoščiti 77
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 81

V6_13M TELEVIZIJO 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

m) televizijo

Value 236183 Frequency
1 imam ali počnem 991
2 ne morem si privoščiti 6
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 15

V6_13N PRALNI STROJ 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

n) pralni stroj

Value 237182 Frequency
1 imam ali počnem 990
2 ne morem si privoščiti 8
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 12
" " 2

V6_13O POMIVALNI STROJ 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

o) pomivalni stroj

Value 238181 Frequency
1 imam ali počnem 356
2 ne morem si privoščiti 190
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 465
" " 1

V6_13P PRIHRANITI 8.000 SIT NA MESEC 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

p) prihraniti vsaj 8.000 sit na mesec

Value 239180 Frequency
1 imam ali počnem 559
2 ne morem si privoščiti 284
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 168
" " 1

V6_13R PLACEVATI SI POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

r) plačevati si dodatno pokojninsko zavarovanje

Value 240179 Frequency
1 imam ali počnem 514
2 ne morem si privoščiti 125
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 372
" " 1

V6_13S VIDEO-RECORDER 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

s) video-recorder

Value 241178 Frequency
1 imam ali počnem 518
2 ne morem si privoščiti 130
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 363
" " 1

V6_13T RACUNALNIK 6.13 ČE ZDAJ POMISLITE NA LASTNO SITUACIJO: KATERIH STVARI NIMATE ALI NE MORETE STORITI ZATO, KER SI TEGA NE MORETE PRIVOŠČITI? IN KATERIH STVARI NIMATE ALI NE STORITE ZARADI DRUGIH RAZLOGOV?

t) računalnik

Value 242177 Frequency
1 imam ali počnem 392
2 ne morem si privoščiti 180
3 nimam ali ne počnem zaradi drugih razlogov 438
" " 2

V6_14 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZIVLJENJSKIM STAND

6.14 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM ŽIVLJENJSKIM STANDARDOM? MISLIMO NA DOBRINE IN STORITVE, KOT SO NPR. STANOVANJE, OBLEKA, HRANA, AVTO, POČITNICE, POTOVANJA. PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 243176 Frequency
0 povsem nezadovoljen 11
1 1 7
2 2 12
3 3 32
4 4 35
5 5 188
6 6 128
7 7 172
8 8 232
9 9 98
10 povsem povsem nezadovoljen zadovoljen 95
99 ne vem, b.o. 2

V6_15 CE PRIMERJATE FINANCNO SITUACIJO GOSPODI

6.15 ČE PRIMERJATE FINANČNO SITUACIJO VAŠEGA GOSPODINJSTVA S TISTO PRED LETOM DNI, KAJ BI REKLI, ALI JE DANES TA SITUACIJA...

Value 244175 Frequency
1 precej boljša 36
2 nekoliko boljša 178
3 enaka 492
4 nekoliko slabša 234
5 precej slabša 65
9 b.o. 7

V6_16 KAKO DRUZINA SKOZI MESEC SHAJA S SREDSTV

6.16 KAKO VAŠA DRUŽINA OZIROMA GOSPODINJSTVO SKOZI MESEC SHAJA S SREDSTVI, KI JIH IMA NA VOLJO?

Value 245174 Frequency
1 zelo težko 46
2 težko 302
3 lahko 602
4 zelo lahko 26
9 ne vem, b.o. 36

V6_17 KAKO ZADOVOLJNI STE Z DOHODKI VASEGA GOS

6.17 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO Z DOHODKI VAŠEGA GOSPODINJSTVA? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 246173 Frequency
0 povsem nezadovoljen 31
1 1 14
2 2 28
3 3 58
4 4 68
5 5 229
6 6 147
7 7 188
8 8 162
9 9 26
10 povsem zadovoljen 49
99 ne vem, b.o. 12

V6_18 VAS PRI VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH OVIRA F

6.18 ALI VAS PRI VAŠIH VSAKODNEVNIH DEJAVNOSTIH KAJ OVIRA KRONIČNA FIZIČNA ALI PSIHIČNA TEŽAVA, BOLEZEN, INVALIDNOST?

Value 247172 Frequency
1 da resno me ovira 95
2 da, do določene mere me ovira 189
3 ne 728

V6_19 MORATE REDNO JEMATI ZDRAVILA?

6.19 ALI MORATE REDNO JEMATI ZDRAVILA? V MISLIH IMAMO PRAVA ZDRAVILA, NE VITAMINSKE TABLETE.

Value 248171 Frequency
1 da 261
2 ne 751

V6_20A IMATE POGOSTO OBDOBJA UTRUJENOSTI 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

a) Ali imate pogosto obdobja, ko ste povsem izčrpani, utrujeni?

Value 249170 Frequency
1 DA 373
2 NE 639

V6_20B STE POGOSTO NESRECNI OZ. DEPRESIVNI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

b) Ali ste pogosto nesrečni oziroma depresivni?

Value 250169 Frequency
1 DA 108
2 NE 904

V6_20C SE POGOSTO TRESETE OZ. DRHTITE? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

c) Ali se pogosto tresete oziroma drhtite?

Value 251168 Frequency
1 DA 61
2 NE 951

V6_20D STE KAR NAPREJ NAPETI IN ZIVCNI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

d) Ali ste kar naprej napeti in živčni?

Value 252167 Frequency
1 DA 166
2 NE 846

V6_20E VAS OBLETAVAJO ZASTRASUJOCE MISLI? 6.20 PROSIMO VAS, DA NA NASLEDNJA VPRAŠANJA ODGOVORITE PREPROSTO Z 'DA' ALI 'NE'

e) Ali vas kar naprej obletavajo zastrašujoče misli?

Value 253166 Frequency
1 DA 81
2 NE 931

V6_21 KAKO ZADOVOLJNI STE Z ZDRAVJEM?

6.21 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJIM ZDRAVJEM? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 254165 Frequency
0 povsem nezadovoljen 16
1 1 10
2 2 13
3 3 34
4 4 43
5 5 191
6 6 100
7 7 175
8 8 240
9 9 116
10 povsem zadovoljen 73
99 ne vem, b.o. 1

V6_22 KAKO ZADOVOLJNI STE Z IZOBRAZBO?

6.22 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO IZOBRAZBO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 255164 Frequency
0 povsem nezadovoljen 27
1 1 13
2 2 18
3 3 44
4 4 43
5 5 179
6 6 118
7 7 154
8 8 182
9 9 89
10 povsem zadovoljen 120
99 ne vem, b.o. 25

V6_23 IMATE TRENUTNO PLACANO ZAPOSLITEV?

ZDAJ PA VAM BOMO ZASTAVILI NEKAJ VPRAŠANJ V ZVEZI Z VAŠIM DELOM IN POKLICEM. 6.23 ALI TRENUTNO IMATE PLAČANO ZAPOSLITEV?

Value 256163 Frequency
1 da, s polnim delovnim časom 507
2 da, s skrajšanim delovnim časom 14
3 samo občasno sem zaposlen 19
4 ni zaposlen (preidi na vpr. 6.30) 469
5 je v vojski (preidi na vpr. 6.32) 2
" " 1

V6_24 KAKSEN JE VAS POKLICNI STATUS/KVALIFIKAC (če ima plačano zaposlitev)

6.24 PROSIMO POVEJTE, KAKŠEN JE VAŠ POKLICNI STATUS OZIROMA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 257162 Frequency
1 NK delavec 30
2 PK, priučen delavec 22
3 KV delavec 103
4 VKV delavec 15
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 26
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 208
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 120
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 9
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 7
10 svobodni poklic 4
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član kmetijstvu 15
12 drugo 41
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije (če ima plačano zaposlitev) 386
" " 26

V6_25 KAKSEN JE VAS SEDANJI POKLIC?

6.25 KAKŠEN JE VAŠ SEDANJI POKLIC? (Anketar: kodiranje na podlagi ISCO šifranta)

Value 258161 Frequency
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije 415
1 2
11 2
97 15
98 1
99 2
" " 32

V6_26 KAKSNA IZOBRAZBA IN USPOSABLJANJE JE POT (če ima plačano zaposlitev)

6.26 KAKŠNA VRSTA IZOBRAZBE IN USPOSABLJANJA JE OBIČAJNO POTREBNA ZA DELO, KI GA SEDAJ OPRAVLJATE?

Value 259160 Frequency
1 delo ne zahteva poklicne izobrazbe ali posebnega usposabljanja 59
2 delo ne zahteva poklicne izobrazbe, zahteva pa precej obsežno usposabljanje na delovnem mestu 49
3 delo ne zahteva poklicne izobrazbe, zahteva pa opravljanje nekaterih tečajev 17
4 delo zahteva poklicno izobrazbo do višine srednje šole 284
5 delo zahteva fakultetno oziroma visokošolsko izobrazbo 125
9 ne vem, b.o. 13
0 ni zaposlen 460
" " 5

V6_27 KOLIKO UR NA TEDEN DELATE? (če ima plačano zaposlitev)

6.27 KOLIKO UR NA TEDEN OBIČAJNO DELATE? - ur na teden:

Value 260159 Frequency
0 ni zaposlen 471
3 1
4 1
84 1
85 1
99 3
" " 4

V6_28 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJO ZAPOSLITVIJO (če ima plačano zaposlitev)

6.28 ČE UPOŠTEVATE CELOTNO SITUACIJO, KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SVOJO SEDANJO ZAPOSLITVIJO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 261158 Frequency
0 povsem nezadovoljen 17
1 1 1
2 2 10
3 3 19
4 4 18
5 5 78
6 6 54
7 7 102
8 8 123
9 9 47
10 povsem zadovoljen 74
98 ni zaposlen 460
99 ne vem, b.o. 8
" " 1

V6_29 KAKO LAHKO BI NASLI PODOBNO ZAPOSLITEV, (če ima plačano zaposlitev)

6.29 KAJ MENITE, KAKO LAHKO ALI TEŽKO BI NAŠLI PODOBNO ZAPOSLITEV, ČE BI SVOJO SEDANJO ZAPOSLITEV IZGUBILI?

Value 262157 Frequency
1 lahko 111
2 težko 339
3 skoraj nemogoče 84
0 ni zaposlen (preidite na vpr. 6.34) 436
" " 42

V6_30 ZAKAJ TRENTNO NISTE ZAPOSLENI? (odgovarjajo tisti, ki niso zaposleni)

6.30 NA SEZNAMU JE VEČ RAZLOGOV ZA TO, DA NEKDO NI ZAPOSLEN. KATERI MED NJIMI NAJBOLJ USTREZA VAŠI SEDANJI SITUACIJI?

Value 263156 Frequency
1 upokojen 235
2 predčasno upokojen 35
3 delovno nezmožen, bolan 11
4 učenec, študent 77
5 na dodatnem usposabljanju 1
6 nezaposlen 42
7 gospodinja 47
8 drugo 31
0 je zaposlen 529
" " 4

V6_31 STE KDAJ BILI ZAPOSLENI? (če ni zaposlen)

6.31 STE KDAJ BILI ZAPOSLENI?

Value 264155 Frequency
1 da 336
2 ne (preidite na vpr. 6.37) 139
0 je zaposlen 533
" " 4

V6_32 KAKSEN JE BIL VAS STATUS/KVALIFIKACIJA?

6.32 NE GLEDE NA TO, DA SEDAJ NISTE ZAPOSLENI, PROSIMO POVEJTE, KAKŠEN JE BIL VAŠ POKLICNI STATUS OZIROMA PRIZNANA KVALIFIKACIJA?

Value 265154 Frequency
1 NK delavec 68
2 PK, priučen delavec 49
3 KV delavec 71
4 VKV delavec 15
5 uslužbenec z nižjo izobrazbo 13
6 uslužbenec s srednjo izobrazbo 76
7 uslužbenec z višjo ali visoko izobrazbo 46
8 obrtnik ali podjetnik, zaposluje druge 4
9 obrtnik ali podjetnik, ki ne zaposluje drugih 0
10 svobodni poklic 0
11 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član kmetijstvu 22
12 drugo 6
0 nikoli ni bil zaposlen, nima kvalifikacije, je zaposlen 640
" " 2

V6_33 KAKSEN JE BIL VAS TEDANJI POKLIC?

6.33 IN KAKŠEN JE BIL VAŠ TEDANJI POKLIC? (Anketar: kodiranje na podlagi ISCO šifranta)

Value 266153 Frequency
0 je zaposlen 556
1 1
2 2
97 114
98 4
99 1
" " 5

V6_34 STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ BREZ (Odgovarjajo vsi!)

6.34 STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH KDAJ BREZPOSELNI?

Value 267152 Frequency
1 da 187
2 ne (preidite na vpr. 6.37) 810
" " 15

V6_35 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETI 6.35 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH BREZ ZAPOSLITVE?

- krat:

Value 268151 Frequency
0 780
1 134
2 17
3 4
4 2
5 5
10 1
35 1
99 2
" " 66

V6_36 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETI 6.36 KOLIKOKRAT STE BILI V ZADNJIH PETIH LETIH BREZ ZAPOSLITVE VEČ KOT 6 MESECEV?

- krat:

Value 269150 Frequency
0 816
1 106
2 12
3 2
5 6
8 1
9 1
" " 68

V6_37 KAKO ZADOVOLJNI STE S SOSESKO,V KATERI Z

BIVALNO OKOLJE IN OSEBNA VARNOST 6.37 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S SOSESKO, V KATERI ŽIVITE? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 270149 Frequency
0 povsem nezadovoljen 10
1 1 3
2 2 20
3 3 27
4 4 25
5 5 121
6 6 73
7 7 129
8 8 232
9 9 149
10 povsem zadovoljen 219
99 ne vem, b.o. 3
" " 1

V6_38 KAKO VARNO SE POCUTITE,CE PO SVOJI SOSES

6.38 KAKO VARNO SE POČUTITE, ČE PO SVOJI SOSEŠČINI HODITE PONOČI?

Value 271148 Frequency
1 zelo varno 411
2 še kar varno 447
3 ne preveč varno 92
4 sploh ne varno 18
9 ne vem, b.o. 44

V6_39A STE V ZADNJEM LETU DOZIVELI KAJ OD NASTE 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

a) so vam kaj ukradli

Value 272147 Frequency
1 DA 70
2 NE 942

V6_39B so vas nadlegovali ali vam grozili 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

b) so vas nadlegovali ali vam grozili

Value 273146 Frequency
1 DA 47
2 NE 965

V6_39C so vas spolno nadlegovali 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

c) so vas spolno nadlegovali

Value 274145 Frequency
1 DA 7
2 NE 1005

V6_39D so vas pretepli ali poskodovali 6.39 STE V ZADNJIH DVANAJSTIH MESECIH DOŽIVELI KATERO OD NASLEDNJIH STVARI:

d) so vas pretepli ali poškodovali

Value 275144 Frequency
1 DA 7
2 NE 1005

V6_40 KAKO ZADOVOLJNI STE Z JAVNO VARNOSTJO?

6.40 KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO Z JAVNO VARNOSTJO? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 276143 Frequency
0 povsem nezadovoljen 16
1 1 7
2 2 24
3 3 59
4 4 52
5 5 194
6 6 142
7 7 173
8 8 163
9 9 64
10 povsem zadovoljen 81
99 ne vem, b.o. 37

V6_41A KOLIKO SO V VASI SOSESKI PRISOTNI NASLED 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

a) hrup

Value 277142 Frequency
1 zelo močno 82
2 močno 198
3 zelo malo 392
4 niso prisotni 335
9 ne vem 4
" " 1

V6_41B ONESNAZENOST ZRAKA 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

b) onesnaženost zraka

Value 278141 Frequency
1 zelo močno 55
2 močno 169
3 zelo malo 347
4 niso prisotni 426
9 ne vem 14
" " 1

V6_41C POMANJKANJE PROSTORA ZA REKREACIJO,ZELEN 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

c) pomanjkanje prostora za rekreacijo, zelenic

Value 279140 Frequency
1 zelo močno 63
2 močno 99
3 zelo malo 175
4 niso prisotni 657
9 ne vem 17
" " 1

V6_41D SLABA KAKOVOST VODE 6.41 POMISLITE NA SVOJO SEDANJO BIVALNO SOSESKO. KOLIKO SO V NJEJ PRISOTNI NASLEDNJI POJAVI:

d) slaba kakovost vode

Value 280139 Frequency
1 zelo močno 36
2 močno 98
3 zelo malo 203
4 niso prisotni 624
9 ne vem 50
" " 1

V6_42 KAKO ZADOVOLJNI STE Z OKOLJEM V SLOVENIJ

6.42 IN KAKO ZADOVOLJNI STE NA SPLOŠNO S STANJEM OKOLJA V SLOVENIJI? PROSIMO UPORABITE LESTVICO OD 0 DO 10.

Value 281138 Frequency
0 povsem nezadovoljen 9
1 1 3
2 2 22
3 3 44
4 4 56
5 5 213
6 6 175
7 7 213
8 8 141
9 9 34
10 povsem zadovoljen 47
99 ne vem, b.o. 55

V6_43A NA PROBLEME DANASNJEGA CASA NIMAM VPLIVA 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

a) na večino problemov današnjega časa nimam vpliva

Value 282137 Frequency
1 v celoti soglašam 376
2 soglašam 401
3 ne soglašam 141
4 sploh ne soglašam 29
9 ne vem 64
" " 1

V6_43B POGOSTO SE POCUTIM OSAMLJENO 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

b) pogosto se počutim osamljeno

Value 283136 Frequency
1 v celoti soglašam 33
2 soglašam 128
3 ne soglašam 476
4 sploh ne soglašam 349
9 ne vem 25
" " 1

V6_43C NE UZIVAM PREVEC V SVOJEM DELU 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

c) ne uživam preveč v svojem delu

Value 284135 Frequency
1 v celoti soglašam 51
2 soglašam 154
3 ne soglašam 404
4 sploh ne soglašam 324
9 ne vem 77
" " 2

V6_43D ZIVLJENJE JE ZAPLETENO,DA SE NE ZNAJDEM 6.43 ZDAJ VAM BOMO PREBRALI NEKAJ TRDITEV, KI ZADEVAJO POGLED NA DANAŠNJE ŽIVLJENJE NASPLOH. PROSIMO POVEJTE, KOLIKO SOGLAŠATE Z VSAKO OD TRDITEV.

d) življenje je postalo tako zapleteno, da se skoraj ne znajdem

Value 285134 Frequency
1 v celoti soglašam 73
2 soglašam 147
3 ne soglašam 457
4 sploh ne soglašam 294
9 ne vem 40