Mladina '98: Socialna ranljivost mladih

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA98_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
Co-workers:
  • Rener, Tanja
  • Mencin Čeplak, Metka
  • Tivadar, Blanka
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1998)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Project number:

no information

Series:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Study Content

Keywords:

doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, zadovoljstvo z učnim uspehom, doseženi učni uspeh, prijateljstvo, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, pričakovanja glede lastne in prihodnosti družbe, navezanost na deželo, lestvica osebnostnih lastnosti (agresivnost, anksioznost, depresivnost), vrednote, lestvica avtoritarnosti, samopodoba, problemi in negotovost mladih, poročanje o izkušnji nasilja - žrtev, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, problemi v družini, starost ob mejnikih odraščanja, odnos do prostovoljnih dejavnosti, poraba časa, zanimanje za razna področja, iskanje institucionalne pomoči, stiki s policijo, poročanje o lastni udeležbi pri delikventni dejavnosti - storilec, pogostost hoje zvečer ven, religioznost, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, socialni položaj staršev, lastna narodnost, narodnost staršev, tip naselja

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, MLADOSTNIŠTVO, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
problemi in negotovost mladih
mladoletno prestopništvo


Abstract:

Cilj projekta je bil analiza odgovorov mlade generacije na sedanje družbene in življenjske pogoje, posebej na težave, ki jih povzroča serija tranzicij v Sloveniji. Analiza je zasnovana na dveh tipih podatkov: 1. kvantitativna raziskava s katero smo ugotavljali osnovne socialne in življenjske pogoje, posebej tiste povezane s težavami, ki jih povzročajo tranzicijski procesi v Sloveniji, 2. kvalitativne študije (študije primerov), ki smo jih uporabili za analizo socialne ranljivosti posebnih socialnih skupin mladih. Zdi se, da mladina v Sloveniji sledi splošnim značilnostim (post)moderne mladine, za katero je značilen obrat od velikih socialnih tem, ideologij in zgodovinskih zgodb in povratek k svetu zasebnosti in vsakdanjemu življenju. Mladi v Sloveniji postajajo vse bolj občutvljivi na ogrožanje življenjskih možnosti. Neizoblikovan in neekspresiven značaj mlade generacije 90 tih v Sloveniji je po našem mnenju tudi posledica negativnih učinkov ukinjanja in preseganja madosti oz. socialne dekonstrukcije mladosti.

Methodology


Collection date: marec 1998 - april 1998
Date of production: 1998
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Učenci in učenke stari od 14 - 16 let vpisani v osmi razred osnovne šole v Sloveniji

Excluded: no information
Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

V vzorcu so zajeli 1677 mladih ( med 14 in 16 letom) . V vzorcu so zastopane vse šolske regije po podatkih Zavoda za šolstvo. Razen Posoške regije (ker je bilo to po potresu) in v Bele Krajine, regijo v vzorcu predstavlja ena Osnovna Šola in znotraj nje en razred. Izbor šole in razreda je poljuben.

Mode of data collection:

skupinsko anketiranje, samoizpolnjevana anketa

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA98 - Mladina '98; Socialna ranljivost mladih [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 253
  • number of units: 1677

Variable list

ID1 Zaporedna številka ankete

ID1 Zaporedna številka ankete

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1693 1
1694 1
1695 1
1696 1

Valid range from 1 to 1696

ID4 Regija

ID4 Regija

Value 22 Frequency
1 Celjska 244
2 Novogoriška 21
3 Slovenjegraška 79
4 Mariborska 133
5 Murskosoboška 84
6 Koprska 99
7 Novogoriška 64
8 Novomeška 90
9 Krška 65
10 Kranjska 228
11 Ljubljanska 570

Valid range from 1 to 11

V1 Kako doživljaš šolo

V1. Kako doživljaš šolo? (Obkroži en odgovor.)

Value 31 Frequency
1 Imam se zelo lepo 101
2 Je čisto v redu 863
3 Nič posebnega, nujno zlo 341
4 Več jeze kot veselja 146
5 Sovražim jo 102
9 Ne vem 104
" " 20

Valid range from 1 to 5

ID1 Zaporedna številka ankete

ID1 Zaporedna številka ankete

Value 1251 Frequency
1 1
2 1
3 1
1693 1
1694 1
1695 1
1696 1

Valid range from 1 to 1696

ID4 Regija

ID4 Regija

Value 2250 Frequency
1 Celjska 244
2 Novogoriška 21
3 Slovenjegraška 79
4 Mariborska 133
5 Murskosoboška 84
6 Koprska 99
7 Novogoriška 64
8 Novomeška 90
9 Krška 65
10 Kranjska 228
11 Ljubljanska 570

Valid range from 1 to 11

V1 Kako doživljaš šolo

V1. Kako doživljaš šolo? (Obkroži en odgovor.)

Value 3249 Frequency
1 Imam se zelo lepo 101
2 Je čisto v redu 863
3 Nič posebnega, nujno zlo 341
4 Več jeze kot veselja 146
5 Sovražim jo 102
9 Ne vem 104
" " 20

Valid range from 1 to 5

V2 Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V2. Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli.

Value 4248 Frequency
1 Zelo velja 157
2 Srednje velja 478
3 Sploh ne velja 1015
" " 27

Valid range from 1 to 3

V3 Imam občutek, da me imajo starši zelo radi V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V3. Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.

Value 5247 Frequency
1 Zelo velja 1278
2 Srednje velja 335
3 Sploh ne velja 47
" " 17

Valid range from 1 to 3

V4 Za moje starše je spričevalo zelo pomembno V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V4. Za moje starše je spričevalo zelo pomembno.

Value 6246 Frequency
1 Zelo velja 1064
2 Srednje velja 538
3 Sploh ne velja 58
" " 17

Valid range from 1 to 3

V5 Starši me imajo za zelo bistrega/bistro V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V5. Starši me imajo za zelo bistrega/bistro.

Value 7245 Frequency
1 Zelo velja 651
2 Srednje velja 885
3 Sploh ne velja 112
" " 29

Valid range from 1 to 3

V6 V moji družini preživimo skupaj malo časa V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V6. V moji družini preživimo skupaj malo časa.

Value 8244 Frequency
1 Zelo velja 175
2 Srednje velja 829
3 Sploh ne velja 648
" " 25

Valid range from 1 to 3

V7 Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V7. Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost.

Value 9243 Frequency
1 Zelo velja 351
2 Srednje velja 808
3 Sploh ne velja 485
" " 33

Valid range from 1 to 3

V8 Zelo se bojim staršev V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V8. Zelo se bojim staršev.

Value 10242 Frequency
1 Zelo velja 53
2 Srednje velja 282
3 Sploh ne velja 1316
" " 26

Valid range from 1 to 3

V9 Starši mi redno pomagajo pri domačih nalogah V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V9. Starši mi redno pomagajo pri domačih nalogah.

Value 11241 Frequency
1 Zelo velja 186
2 Srednje velja 817
3 Sploh ne velja 659
" " 15

Valid range from 1 to 3

V10 Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene nikoli nič ne bo V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V10. Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene nikoli nič ne bo.

Value 12240 Frequency
1 Zelo velja 109
2 Srednje velja 327
3 Sploh ne velja 1211
" " 30

Valid range from 1 to 3

V11 Doma se ne počutim dobro V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V11. Doma se ne počutim dobro.

Value 13239 Frequency
1 Zelo velja 302
2 Srednje velja 237
3 Sploh ne velja 1107
" " 31

Valid range from 1 to 3

V12 Občutek imam, da me starši kar naprej nadzorujejo V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V12. Občutek imam, da me starši kar naprej nadzorujejo.

Value 14238 Frequency
1 Zelo velja 222
2 Srednje velja 687
3 Sploh ne velja 733
" " 35

Valid range from 1 to 3

V13 Starši me zelo spodbujajo k učenju V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V13. Starši me zelo spodbujajo k učenju.

Value 15237 Frequency
1 Zelo velja 1070
2 Srednje velja 507
3 Sploh ne velja 83
" " 17

Valid range from 1 to 3

V14 Ali si zadovoljen/zadovoljna s svojim učnim uspehom

V14. Ali si zadovoljen/zadovoljns svojim učnim uspehom? (Obkroži en odgovor.)

Value 16236 Frequency
1 Da, zadovoljen/zadovoljnsem 631
2 Ne, ker bi lahko dosegel/la več 723
3 Ne, ker bom imel/a težave pri vpisu naprej 140
4 Ne, ker znam več, kot kaže uspeh 113
5 Ne, ker starši pritiskajo name, da bi dosegel/la več 39
6 Ne, ker_____ 7
" " 24

Valid range from 1 to 6

V14A Ni zadovoljen s svojim učnim uspehom drugo

V14A Ni zadovoljen s svojim učnim uspehom drugo

Value 17235 Frequency
1 2,5 1672
2 ne vem 1
3 ne pomaga 1
4 površen 1
5 pre dober 1

Valid range from 1 to 5

V15 Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem letu

V15. Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem letu? (Obkroži en odgovor.)

Value 18234 Frequency
1 Odličen 456
2 Prav dober 449
3 Dober 517
4 Zadosten 248
5 Nezadosten 3
6 Bil/a sem neocenjen/a 0
" " 4

Valid range from 1 to 6

V16 Med sošolci in sošolkami nimam nikogar, ki bi mi pomagal, kadar potrebuj Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V16. Med sošolci in sošolkami nimam nikogar, ki bi mi pomagal, kadar potrebujem pomoč v zvezi s šolo.

Value 19233 Frequency
1 Zelo značilna 121
2 Srednje značilna 442
3 Ni značilna 1091
" " 23

Valid range from 1 to 3

V17 Učitelji oz učiteljice radi pomagajo učenkam in učencem v težavah Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V17. Učitelji oz. učiteljice radi pomagajo učenkam in učencem v težavah.

Value 20232 Frequency
1 Zelo značilna 647
2 Srednje značilna 849
3 Ni značilna 163
" " 18

Valid range from 1 to 3

V18 Učitelji oz učiteljice ne spoštujejo slabših učenk in učencev Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V18. Učitelji oz. učiteljice ne spoštujejo slabših učenk in učencev.

Value 21231 Frequency
1 Zelo značilna 240
2 Srednje značilna 729
3 Ni značilna 681
" " 27

Valid range from 1 to 3

V19 Učitelji oz učiteljice hočejo o meni in moji družini vedeti vse Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V19. Učitelji oz. učiteljice hočejo o meni in moji družini vedeti vse.

Value 22230 Frequency
1 Zelo značilna 96
2 Srednje značilna 406
3 Ni značilna 1147
" " 28

Valid range from 1 to 3

V20 Učitelji oz učiteljice delajo očitne razlike med dekleti in fanti Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V20. Učitelji oz. učiteljice delajo očitne razlike med dekleti in fanti.

Value 23229 Frequency
1 Zelo značilna 263
2 Srednje značilna 589
3 Ni značilna 799
" " 26

Valid range from 1 to 3

V21 Imaš med sošolkami ali sošolci tudi dobrega prijatelja oz. prijateljico?

V21. Imaš med sošolkami ali sošolci tudi dobrega prijatelja oz. prijateljico?

Value 24228 Frequency
1 Da 1577
2 Ne 91
" " 9

Valid range from 1 to 2

V22 Po OŠ želim Kaj želiš in kaj boš najverjetneje počel/a po končani osnovni šoli? (V vsakem stolpcu obkroži en odgovor.)

V22. Želim...

Value 25227 Frequency
1 nadaljevati šolanje na dvoinpolletni nižji poklicni šoli 13
2 nadaljevati šolanje na triletni srednji poklicni šoli 222
3 nadaljevati šolanje na štiriletni strokovni ali tehnični šoli 447
4 nadaljevati šolanje na splošni ali strokovni gimnaziji 697
5 se zaposliti 17
6 najraje ne bi počel/a nič 24
9 ne vem še 0
7 Ne vem se 234
" " 23

Valid range from 1 to 6

V23 Po OŠ najverjetneje Kaj želiš in kaj boš najverjetneje počel/a po končani osnovni šoli? (V vsakem stolpcu obkroži en odgovor.)

V23. Najverjetneje...

Value 26226 Frequency
1 bom nadaljeval/a šolanje na dvoinpolletni nižji poklicni šoli 12
2 bom nadaljeval/a šolanje na triletni srednji poklicni šoli 255
3 bom nadaljeval/a šolanje na štiriletni strokovni ali tehnični šoli 435
4 bom nadaljeval/a šolanje na splošni ali strokovni gimnaziji 693
5 se bom zaposlil/a 10
6 nič ne bom počel/a 6
7 ne vem se 226
" " 40

Valid range from 1 to 5

V24 Ali starši podpirajo tvoje želje glede nadaljnjega šolanja oz. poklica

V24. Ali starši podpirajo tvoje želje glede nadaljnjega šolanja oz. poklica? (Obkroži en odgovor.)

Value 27225 Frequency
1 Da, podpirajo jih 1527
2 Ne, ker menijo, da zmorem več 65
3 Ne, ker menijo, da bi bilo zame prezahtevno 26
4 Ne, ker menijo, da se ne bom mogel/la zaposliti 19
5 Ne, ker finančno ne bi zmogli 4
6 Ne, ker_____ 17
7 To jih ne zanima, s tem se ne ukvarjajo 9
" " 10

Valid range from 1 to 7

V24A Starši ne podpirajo želja drugo

V24A Starši ne podpirajo želja drugo

Value 28224 Frequency
1 dru. mne 1
2 ni še odl 1
3 sla. usp 1
12 ne vem 2
13 ne strinj 1
14 0
15 i_zensk 1

Valid range from 1 to 15

V25 Napiši kateri poklic misliš, da boš opravljal v življenju Ljudje imajo različna pričakovanja v zvezi s svojo prihodnostjo:

V25. Napiši kateri poklic misliš, da boš opravljal/a v življenju:

Value 29223 Frequency
1 dvoinpolletna nižja poklicna šola 20
2 triletna srednja poklicna šoli 230
3 štiriletna srednja šola 332
4 fakulteta in več 567
5 ne vem še 217
" " 311

Valid range from 1 to 4

V25A Ime poklica, ki ga bo najverjetneje opravljal

V25A Ime poklica, ki ga bo najverjetneje opravljal

Value 30222 Frequency
1 tur. teh 1
2 učitelj 1
3 šiv. tehn 1
382 zoboz/ve 1
383 zobozdr. 1
384 zobozdra 4
385 zobozdrv 1

Valid range from 1 to 385

V26 In kateri poklic bi si izbral/a, če bi imel za to vse možnosti

V26. In kateri poklic bi si izbral/a, če bi imel za to vse možnosti:

Value 31221 Frequency
1 dvoinpolletna nižja poklicna šola 10
2 triletna srednja poklicna šoli 122
3 štiriletna srednja šola 287
4 fakulteta in več 814
5 ne vem še 141
" " 303

Valid range from 1 to 4

V26A Ime poklica, ki bi ga rad opravljal

V26A Ime poklica, ki bi ga rad opravljal

Value 32220 Frequency
1 'babica' 1
2 441
3 3.gimnaz 1
369 zobotehn 4
370 zobozdr. 1
371 zobozdra 4
372 zobozdrv 1

Valid range from 1 to 372

V27 Materialni položaj družine Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V27. Materialni položaj družine

Value 33219 Frequency
1 Precej se razlikujeva 223
2 Malo se razlikujeva 1007
3 Nič se ne razlikujeva 414
" " 33

Valid range from 1 to 3

V28 Razgledanost, izobraženost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V28. Razgledanost, izobraženost

Value 34218 Frequency
1 Precej se razlikujeva 251
2 Malo se razlikujeva 993
3 Nič se ne razlikujeva 403
" " 30

Valid range from 1 to 3

V29 Nacionalna pripadnost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V29. Nacionalna pripadnost

Value 35217 Frequency
1 Precej se razlikujeva 147
2 Malo se razlikujeva 436
3 Nič se ne razlikujeva 1024
" " 70

Valid range from 1 to 3

V30 Vera Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V30. Vera

Value 36216 Frequency
1 Precej se razlikujeva 332
2 Malo se razlikujeva 323
3 Nič se ne razlikujeva 984
" " 38

Valid range from 1 to 3

V31 Šolski uspeh Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V31. Šolski uspeh

Value 37215 Frequency
1 Precej se razlikujeva 259
2 Malo se razlikujeva 980
3 Nič se ne razlikujeva 417
" " 21

Valid range from 1 to 3

V32 Dojemanje življenja Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V32. Dojemanje življenja

Value 38214 Frequency
1 Precej se razlikujeva 193
2 Malo se razlikujeva 843
3 Nič se ne razlikujeva 589
" " 52

Valid range from 1 to 3

V33 Interes za glasbo, šport, zabavo Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V33. Interes za glasbo, šport, zabavo

Value 39213 Frequency
1 Precej se razlikujeva 298
2 Malo se razlikujeva 715
3 Nič se ne razlikujeva 644
" " 20

Valid range from 1 to 3

V34 Moralne vrline (iskrenost, pomoč) Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V34. Moralne vrline (iskrenost, pomoč)

Value 40212 Frequency
1 Precej se razlikujeva 110
2 Malo se razlikujeva 730
3 Nič se ne razlikujeva 803
" " 34

Valid range from 1 to 3

V35 Inteligentnost, duhovitost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V35. Inteligentnost, duhovitost

Value 41211 Frequency
1 Precej se razlikujeva 174
2 Malo se razlikujeva 851
3 Nič se ne razlikujeva 623
" " 29

Valid range from 1 to 3

V36 Odnosi v družini Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V36. Odnosi v družini

Value 42210 Frequency
1 Precej se razlikujeva 269
2 Malo se razlikujeva 808
3 Nič se ne razlikujeva 568
" " 32

Valid range from 1 to 3

V37 Moja prihodnost bo Kako ti osebno gledaš na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe? Obkroži en odgovor za svojo in enega družbeno prihodnost?

V37. Moja prihodnost bo:

Value 43209 Frequency
1 Veliko boljša od sedanjosti 544
2 Nekoliko boljša od sedanjosti 552
3 Enaka kot je sedaj 168
4 Nekoliko slabša od sedanjosti 26
5 Veliko slabša od sedanjosti 10
9 Ne vem 0
6 Ne vem 315
" " 62

Valid range from 1 to 5

V38 Prihodnost družbe bo Kako ti osebno gledaš na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe? Obkroži en odgovor za svojo in enega družbeno prihodnost?

V38. Prihodnost družbe bo:

Value 44208 Frequency
1 Veliko boljša od sedanjosti 240
2 Nekoliko boljša od sedanjosti 415
3 Enaka kot je sedaj 264
4 Nekoliko slabša od sedanjosti 206
5 Veliko slabša od sedanjosti 101
9 Ne vem 0
6 Ne vem 364
" " 87

Valid range from 1 to 6

V39 Če bi imel/a možnost izbrati deželo, v kateri bi želel/a živeti, ali bi

V39. Če bi imel/a možnost izbrati deželo, v kateri bi želel/a živeti, ali bi si izbral/a Slovenijo? (Obkroži en odgovor)

Value 45207 Frequency
1 Zanesljivo bi izbral/a Slovenijo 440
2 Verjetno bi izbral/a Slovenijo 520
3 Verjetno bi izbral/a katero drugo deželo 368
4 Zanesljivo bi izbral/a katero drugo deželo 178
5 Ne vem 163
" " 8

Valid range from 1 to 4

V40 Če bi ljudem pokazal, kaj čutim, bi rekli, da težim Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V40. Če bi ljudem pokazal/a, kaj čutim, bi rekli, da težim.

Value 46206 Frequency
1 da 578
2 ne 1079
" " 20

Valid range from 1 to 2

V41 Včasih imam občutek, da bom vsak hip eksplodiral Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V41. Včasih imam občutek, da bom vsak hip eksplodiral/a.

Value 47205 Frequency
1 da 1058
2 ne 610
" " 9

Valid range from 1 to 2

V42 Pri učenju se težko zberem Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V42. Pri učenju se težko zberem.

Value 48204 Frequency
1 da 729
2 ne 923
" " 25

Valid range from 1 to 2

V43 Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V43. Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.

Value 49203 Frequency
1 da 514
2 ne 1146
" " 17

Valid range from 1 to 2

V44 Rad koga nalašč izzivam Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V44. Rad/a koga nalašč izzivam.

Value 50202 Frequency
1 da 622
2 ne 1042
" " 13

Valid range from 1 to 2

V45 Pogosto me ljudje motijo že s svojo prisotnostjo Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V45. Pogosto me ljudje motijo že s svojo prisotnostjo.

Value 51201 Frequency
1 da 591
2 ne 1072
" " 14

Valid range from 1 to 2

V46 Zdi se mi, da me ljudje ne cenijo dovolj Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V46. Zdi se mi, da me ljudje ne cenijo dovolj.

Value 52200 Frequency
1 da 527
2 ne 1122
" " 28

Valid range from 1 to 2

V47 Za svoje pravice sem se pripravljen tudi fizično boriti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V47. Za svoje pravice sem se pripravljen/a tudi fizično boriti.

Value 53199 Frequency
1 da 1081
2 ne 575
" " 21

Valid range from 1 to 2

V48 Pogosto čutim, da je moj način življenja zgrešen Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V48. Pogosto čutim, da je moj način življenja zgrešen.

Value 54198 Frequency
1 da 392
2 ne 1262
" " 23

Valid range from 1 to 2

V49 Večkrat imam občutek, da se mi drugi posmehujejo Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V49. Večkrat imam občutek, da se mi drugi posmehujejo.

Value 55197 Frequency
1 da 604
2 ne 1061
" " 12

Valid range from 1 to 2

V50 Zahtevam, da ljudje spoštujejo moje mnenje Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V50. Zahtevam, da ljudje spoštujejo moje mnenje.

Value 56196 Frequency
1 da 1172
2 ne 491
" " 14

Valid range from 1 to 2

V51 Ljudje, ki te stalno sekirajo, iščejo pretep Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V51. Ljudje, ki te stalno sekirajo, iščejo pretep.

Value 57195 Frequency
1 da 584
2 ne 1069
" " 24

Valid range from 1 to 2

V52 Če me kdo udari, udarec vrnem Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V52. Če me kdo udari, udarec vrnem.

Value 58194 Frequency
1 da 1078
2 ne 552
" " 47

Valid range from 1 to 2

V53 Sem bolj občutljiv kot večina ljudi Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V53. Sem bolj občutljiv/a kot večina ljudi.

Value 59193 Frequency
1 da 550
2 ne 1102
" " 25

Valid range from 1 to 2

V54 Včasih se počutim krivega/krivo zaradi popolnoma nepomembnih stvari Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V54. Včasih se počutim krivega/krivo zaradi popolnoma nepomembnih stvari.

Value 60192 Frequency
1 da 971
2 ne 683
" " 23

Valid range from 1 to 2

V55 Pogosto sem potrt Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V55. Pogosto sem potrt/a.

Value 61191 Frequency
1 da 475
2 ne 1169
" " 33

Valid range from 1 to 2

V56 Kadar storim kaj slabega, me vest hudo peče Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V56. Kadar storim kaj slabega, me vest hudo peče.

Value 62190 Frequency
1 da 1330
2 ne 327
" " 20

Valid range from 1 to 2

V57 Drugi imajo boljše mnenje o meni, kot ga imam sam o sebi Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V57. Drugi imajo boljše mnenje o meni, kot ga imam sam o sebi.

Value 63189 Frequency
1 da 844
2 ne 774
" " 59

Valid range from 1 to 2

V58 Pogosto me skrbi, kako bo z menoj v prihodnosti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V58. Pogosto me skrbi, kako bo z menoj v prihodnosti.

Value 64188 Frequency
1 da 1073
2 ne 582
" " 22

Valid range from 1 to 2

V59 Biti neodvisen, svoboden Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V59. Biti neodvisen, svoboden

Value 65187 Frequency
1 Popolnoma pomembno 50
2 Dokaj pomembno 38
3 Niti pomembno niti nepomembno 94
4 Dokaj nepomembno 419
5 Zelo nepomembno 1053
" " 23

Valid range from 1 to 5

V60 Udobno živeti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V60. Udobno živeti

Value 66186 Frequency
1 Popolnoma pomembno 23
2 Dokaj pomembno 39
3 Niti pomembno niti nepomembno 146
4 Dokaj nepomembno 547
5 Zelo nepomembno 910
" " 12

Valid range from 1 to 5

V61 Uspeh v šoli, poklicu Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V61. Uspeh v šoli, poklicu

Value 67185 Frequency
1 Popolnoma pomembno 17
2 Dokaj pomembno 16
3 Niti pomembno niti nepomembno 34
4 Dokaj nepomembno 315
5 Zelo nepomembno 1286
" " 9

Valid range from 1 to 5

V62 Uveljaviti se v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V62. Uveljaviti se v družbi

Value 68184 Frequency
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 43
3 Niti pomembno niti nepomembno 199
4 Dokaj nepomembno 659
5 Zelo nepomembno 731
" " 17

Valid range from 1 to 5

V63 Biti ustvarjalen, originalen Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V63. Biti ustvarjalen, originalen

Value 69183 Frequency
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 47
3 Niti pomembno niti nepomembno 268
4 Dokaj nepomembno 645
5 Zelo nepomembno 674
" " 15

Valid range from 1 to 5

V64 Živeti vznemirljivo in napeto Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V64. Živeti vznemirljivo in napeto

Value 70182 Frequency
1 Popolnoma pomembno 317
2 Dokaj pomembno 238
3 Niti pomembno niti nepomembno 530
4 Dokaj nepomembno 380
5 Zelo nepomembno 202
" " 10

Valid range from 1 to 5

V65 Red in disciplina v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V65. Red in disciplina v družbi

Value 71181 Frequency
1 Popolnoma pomembno 56
2 Dokaj pomembno 118
3 Niti pomembno niti nepomembno 348
4 Dokaj nepomembno 705
5 Zelo nepomembno 435
" " 15

Valid range from 1 to 5

V66 Uživati v lepih stvareh Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V66. Uživati v lepih stvareh

Value 72180 Frequency
1 Popolnoma pomembno 18
2 Dokaj pomembno 31
3 Niti pomembno niti nepomembno 134
4 Dokaj nepomembno 494
5 Zelo nepomembno 973
" " 27

Valid range from 1 to 5

V67 Pridno delati Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V67. Pridno delati

Value 73179 Frequency
1 Popolnoma pomembno 30
2 Dokaj pomembno 30
3 Niti pomembno niti nepomembno 131
4 Dokaj nepomembno 596
5 Zelo nepomembno 870
" " 20

Valid range from 1 to 5

V68 Dobro jesti, piti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V68. Dobro jesti, piti

Value 74178 Frequency
1 Popolnoma pomembno 34
2 Dokaj pomembno 83
3 Niti pomembno niti nepomembno 323
4 Dokaj nepomembno 613
5 Zelo nepomembno 605
" " 19

Valid range from 1 to 5

V69 Živeti varno in mirno v krogu svoje družine Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V69. Živeti varno in mirno v krogu svoje družine

Value 75177 Frequency
1 Popolnoma pomembno 13
2 Dokaj pomembno 25
3 Niti pomembno niti nepomembno 86
4 Dokaj nepomembno 345
5 Zelo nepomembno 1188
" " 20

Valid range from 1 to 5

V70 Ljubezen in spolnost Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V70. Ljubezen in spolnost

Value 76176 Frequency
1 Popolnoma pomembno 23
2 Dokaj pomembno 33
3 Niti pomembno niti nepomembno 160
4 Dokaj nepomembno 483
5 Zelo nepomembno 965
" " 13

Valid range from 1 to 5

V71 Znanje in spoznavanje novega Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V71. Znanje in spoznavanje novega

Value 77175 Frequency
1 Popolnoma pomembno 16
2 Dokaj pomembno 25
3 Niti pomembno niti nepomembno 130
4 Dokaj nepomembno 682
5 Zelo nepomembno 802
" " 22

Valid range from 1 to 5

V72 Pomagati drugim Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V72. Pomagati drugim

Value 78174 Frequency
1 Popolnoma pomembno 12
2 Dokaj pomembno 21
3 Niti pomembno niti nepomembno 88
4 Dokaj nepomembno 568
5 Zelo nepomembno 966
" " 22

Valid range from 1 to 5

V73 Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V73. Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja.

Value 79173 Frequency
1 Popolnoma pomembno 22
2 Dokaj pomembno 55
3 Niti pomembno niti nepomembno 302
4 Dokaj nepomembno 646
5 Zelo nepomembno 632
" " 20

Valid range from 1 to 5

V74 Veliko se zabavati Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V74. Veliko se zabavati

Value 80172 Frequency
1 Popolnoma pomembno 20
2 Dokaj pomembno 43
3 Niti pomembno niti nepomembno 204
4 Dokaj nepomembno 561
5 Zelo nepomembno 830
" " 19

Valid range from 1 to 5

V75 Biti varčen in skromen Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V75. Biti varčen in skromen

Value 81171 Frequency
1 Popolnoma pomembno 69
2 Dokaj pomembno 82
3 Niti pomembno niti nepomembno 332
4 Dokaj nepomembno 675
5 Zelo nepomembno 494
" " 25

Valid range from 1 to 5

V76 Prijateljstvo Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V76. Prijateljstvo

Value 82170 Frequency
1 Popolnoma pomembno 11
2 Dokaj pomembno 9
3 Niti pomembno niti nepomembno 24
4 Dokaj nepomembno 128
5 Zelo nepomembno 1474
" " 31

Valid range from 1 to 5

V77 Imeti moč in vpliv v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V77. Imeti moč in vpliv v družbi

Value 83169 Frequency
1 Popolnoma pomembno 51
2 Dokaj pomembno 104
3 Niti pomembno niti nepomembno 454
4 Dokaj nepomembno 639
5 Zelo nepomembno 412
" " 17

Valid range from 1 to 5

V78 Zdravje Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V78. Zdravje

Value 84168 Frequency
1 Popolnoma pomembno 11
2 Dokaj pomembno 4
3 Niti pomembno niti nepomembno 17
4 Dokaj nepomembno 87
5 Zelo nepomembno 1536
" " 22

Valid range from 1 to 5

V79 Uživati življenje, dobro se imeti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V79. Uživati življenje, dobro se imeti

Value 85167 Frequency
1 Popolnoma pomembno 16
2 Dokaj pomembno 14
3 Niti pomembno niti nepomembno 64
4 Dokaj nepomembno 366
5 Zelo nepomembno 1204
" " 13

Valid range from 1 to 5

V80 Vera v boga Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V80. Vera v boga

Value 86166 Frequency
1 Popolnoma pomembno 306
2 Dokaj pomembno 153
3 Niti pomembno niti nepomembno 395
4 Dokaj nepomembno 419
5 Zelo nepomembno 382
" " 22

Valid range from 1 to 5

V81 Biti slaven in občudovan Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V81. Biti slaven in občudovan

Value 87165 Frequency
1 Popolnoma pomembno 167
2 Dokaj pomembno 226
3 Niti pomembno niti nepomembno 599
4 Dokaj nepomembno 435
5 Zelo nepomembno 227
" " 23

Valid range from 1 to 5

V82 Biti pošten in dober Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V82. Biti pošten in dober

Value 88164 Frequency
1 Popolnoma pomembno 10
2 Dokaj pomembno 12
3 Niti pomembno niti nepomembno 55
4 Dokaj nepomembno 281
5 Zelo nepomembno 1294
" " 25

Valid range from 1 to 5

V83 Spoštovati odrasle Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V83. Spoštovati odrasle

Value 89163 Frequency
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 28
3 Niti pomembno niti nepomembno 138
4 Dokaj nepomembno 521
5 Zelo nepomembno 946
" " 16

Valid range from 1 to 5

V84 Živeti za danes, ne misliti na jutri Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V84. Živeti za danes, ne misliti na jutri

Value 90162 Frequency
1 Popolnoma pomembno 211
2 Dokaj pomembno 145
3 Niti pomembno niti nepomembno 358
4 Dokaj nepomembno 488
5 Zelo nepomembno 455
" " 20

Valid range from 1 to 5

V85 Nositi obleke znanih blagovnih znamk Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V85. Nositi obleke znanih blagovnih znamk

Value 91161 Frequency
1 Popolnoma pomembno 235
2 Dokaj pomembno 157
3 Niti pomembno niti nepomembno 498
4 Dokaj nepomembno 447
5 Zelo nepomembno 324
" " 16

Valid range from 1 to 5

V86 Izmed zgoraj naštetih stvari tisto, ki je za tebe najpomembnejša, in jo

V86. Zdaj te pa prosimo, da izbereš izmed zgoraj naštetih stvari tisto, ki je za tebe najpomembnejša, in jo napišeš:____________

Value 92160 Frequency
59 Biti neodvisen, svoboden 40
60 Udobno živeti 6
61 Uspeh v šoli, poklicu 50
62 Uveljaviti se v družbi 1
63 Biti ustvarjalen, originalen 2
64 Živeti vznemirljivo in napeto 15
65 Red in disciplina v družbi 9
66 Uživati v lepih stvareh 37
67 Pridno delati 15
68 Dobro jesti, piti 16
69 Živeti varno in mirno v krogu svoje družine 160
70 Ljubezen in spolnost 144
71 Znanje in spoznavanje novega 16
72 Pomagati drugim 37
73 Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja 59
74 Veliko se zabavati 41
75 Biti varčen in skromen 4
76 Prijateljstvo 268
77 Imeti moč in vpliv v družbi 2
78 Zdravje 337
79 Uživati življenje, dobro se imeti 82
80 Vera v boga 25
81 Biti slaven in občudovan 10
82 Biti pošten in dober 74
83 Spoštovati odrasle 18
84 Živeti za danes, ne misliti na jutri 20
85 Nositi obleke znanih blagovnih znamk 6
" " 183

Valid range from 1 to 3

V87 Kaj pri sebi najbolj ceniš

V87. Kaj pri sebi najbolj ceniš ? (Obkroži en odgovor.)

Value 93159 Frequency
1 Da sem dober prijatelj/ica 795
2 Da dobro izgledam 48
3 Da sem v družbi zelo priljubljen/a 126
4 Da veliko razmišljam o stvareh 203
5 Da znam oz. obvladam stvari, ki jih drugi ne 178
6 Drugo_____ 64
7 Nič takega ni, zaradi česar bi se cenil/a 215
" " 48

Valid range from 1 to 7

V87A Kaj pri sebi najbolj ceniš drugo

V87A Kaj pri sebi najbolj ceniš drugo

Value 94158 Frequency
0 1615
1 šport 2
2 diskretn 1
3 dober 1
39 vztrajen 1
40 zaupanje 1
41 zmogljiv 1
42 znacaj 5

Valid range from 0 to 42

V88 Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, ki se ji mora V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V88. Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, ki se ji mora brez zadržkov podrejati. .

Value 95157 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 700
2 2 309
3 3 452
4 4 115
5 5-močno se strinjam 87
" " 14

Valid range from 1 to 5

V89 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V89. Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju morajo otroci naučiti.

Value 96156 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 71
2 2 206
3 3 544
4 4 494
5 5-močno se strinjam 333
" " 29

Valid range from 1 to 5

V90 Sem poslušen/na in discipliniran/a V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V90. Sem poslušen/na in discipliniran/a.

Value 97155 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 48
2 2 110
3 3 439
4 4 642
5 5-močno se strinjam 389
" " 49

Valid range from 1 to 5

V91 Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti pres V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V91. Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti preseči in se lotiti resnejšega dela.

Value 98154 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 65
2 2 94
3 3 427
4 4 513
5 5-močno se strinjam 538
" " 40

Valid range from 1 to 5

V92 To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost i V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V92. To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost in volja, da dela in se bori za družino in domovino.

Value 99153 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 225
2 2 242
3 3 461
4 4 370
5 5-močno se strinjam 350
" " 29

Valid range from 1 to 5

V93 Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in s V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V93. Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in spoštovanja do svojih staršev.

Value 100152 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 163
2 2 116
3 3 220
4 4 313
5 5-močno se strinjam 824
" " 41

Valid range from 1 to 5

V94 Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je treba ostro kazno V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V94. Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je treba ostro kaznovati.

Value 101151 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 823
2 2 200
3 3 208
4 4 135
5 5-močno se strinjam 274
" " 37

Valid range from 1 to 5

V95 Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov , potrebuje nekaj pogu V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V95. Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov , potrebuje nekaj pogumnih voditeljev, v katere bi ljudje lahko verjeli

Value 102150 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 136
2 2 171
3 3 462
4 4 356
5 5-močno se strinjam 493
" " 59

Valid range from 1 to 5

V96 Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V96. Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki.

Value 103149 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 279
2 2 143
3 3 375
4 4 272
5 5-močno se strinjam 539
" " 69

Valid range from 1 to 5

V97 Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvez V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V97. Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvezd)

Value 104148 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 276
2 2 239
3 3 533
4 4 342
5 5-močno se strinjam 250
" " 37

Valid range from 1 to 5

V98 Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V98. Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s kakšnim potresom ali poplavo, ki bo uničila cel svet.

Value 105147 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 502
2 2 257
3 3 368
4 4 243
5 5-močno se strinjam 273
" " 34

Valid range from 1 to 5

V99 Žalitev časti je treba vedno kaznovati V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V99. Žalitev časti je treba vedno kaznovati.

Value 106146 Frequency
1 1-sploh ne strinjam 294
2 2 326
3 3 519
4 4 254
5 5-močno se strinjam 252
" " 32

Valid range from 1 to 5

V100 Kaj bi pri sebi najraje spremenil

V100. Kaj bi pri sebi najraje spremenil/a? (Obkroži samo en, najpomembnejši odgovor.)

Value 107145 Frequency
1 Ničesar ne bi želel/a spremeniti 707
2 Telesni izgled 494
3 Način oblačenja 38
4 Značajske lastnosti 254
5 Raje bi živel/a v drugačni družini 37
6 Raje bi hodila na kako drugo šolo 48
7 Drugo_____ 46
" " 53

Valid range from 1 to 7

V100A Kaj bi pri sebi najraje spremenil drugo

V100A Kaj bi pri sebi najraje spremenil drugo

Value 108144 Frequency
1 apetit 1
2 1638
3 ži. barok 1
27 VSE 1
28 zdravje 2
29 ZDRAVJE 1
30 znanje 2

Valid range from 1 to 30

V101 Ali si že kdaj poskusil s kakšno shujševalno dieto

V101. Ali si že kdaj poskusil/a s kakšno shujševalno dieto? (Obkroži en odgovor.)

Value 109143 Frequency
1 Enkrat 283
2 Večkrat 259
3 Nikoli 1116
" " 19

Valid range from 1 to 3

V102 Bojim se, da se ne bom mogel/la zaposliti Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V102. Bojim se, da se ne bom mogel/la zaposliti.

Value 110142 Frequency
1 Zelo velik problem 454
2 Srednje velik problem 825
3 Sploh ni problem 384
" " 14

Valid range from 1 to 3

V103 Osamljenost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V103. Osamljenost.

Value 111141 Frequency
1 Zelo velik problem 370
2 Srednje velik problem 560
3 Sploh ni problem 728
" " 19

Valid range from 1 to 3

V104 Bojim, da bi bil odvisen od drog Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V104. Bojim, da bi bil/a odvisen od drog.

Value 112140 Frequency
1 Zelo velik problem 499
2 Srednje velik problem 246
3 Sploh ni problem 905
" " 27

Valid range from 1 to 3

V105 Pomanjkanje prostega časa Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V105. Pomanjkanje prostega časa.

Value 113139 Frequency
1 Zelo velik problem 355
2 Srednje velik problem 889
3 Sploh ni problem 401
" " 32

Valid range from 1 to 3

V106 Strah me je neuspehov v šoli Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V106. Strah me je neuspehov v šoli.

Value 114138 Frequency
1 Zelo velik problem 637
2 Srednje velik problem 756
3 Sploh ni problem 260
" " 24

Valid range from 1 to 3

V107 Starši preveč pričakujejo od mene Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V107. Starši preveč pričakujejo od mene.

Value 115137 Frequency
1 Zelo velik problem 237
2 Srednje velik problem 723
3 Sploh ni problem 691
" " 26

Valid range from 1 to 3

V108 Večkrat pomislim na samomor Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V108. Večkrat pomislim na samomor.

Value 116136 Frequency
1 Zelo velik problem 263
2 Srednje velik problem 206
3 Sploh ni problem 1185
" " 23

Valid range from 1 to 3

V109 Spolnost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V109. Spolnost.

Value 117135 Frequency
1 Zelo velik problem 177
2 Srednje velik problem 611
3 Sploh ni problem 859
" " 30

Valid range from 1 to 3

V110 Učitelji mi delajo krivico Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V110. Učitelji mi delajo krivico.

Value 118134 Frequency
1 Zelo velik problem 284
2 Srednje velik problem 657
3 Sploh ni problem 707
" " 29

Valid range from 1 to 3

V111 Pomanjkanje denarja Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V111. Pomanjkanje denarja.

Value 119133 Frequency
1 Zelo velik problem 299
2 Srednje velik problem 724
3 Sploh ni problem 626
" " 28

Valid range from 1 to 3

V112 Bolezen, invalidnost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V112. Bolezen, invalidnost.

Value 120132 Frequency
1 Zelo velik problem 642
2 Srednje velik problem 280
3 Sploh ni problem 731
" " 24

Valid range from 1 to 3

V113 Fizično nasilje (pretepanje) s strani staršev Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V113. Fizično nasilje (pretepanje) s strani staršev.

Value 121131 Frequency
1 Enkrat 205
2 Večkrat 136
3 Nikoli 1312
" " 24

Valid range from 1 to 3

V114 Fizično nasilje (pretepanje) s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V114. Fizično nasilje (pretepanje) s strani vrstnikov/ic.

Value 122130 Frequency
1 Enkrat 295
2 Večkrat 328
3 Nikoli 1019
" " 35

Valid range from 1 to 3

V115 Poniževanja s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V115. Poniževanja s strani vrstnikov.

Value 123129 Frequency
1 Enkrat 371
2 Večkrat 512
3 Nikoli 768
" " 26

Valid range from 1 to 3

V116 Poniževanja s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V116. Poniževanja s strani odraslih.

Value 124128 Frequency
1 Enkrat 209
2 Večkrat 200
3 Nikoli 1237
" " 31

Valid range from 1 to 3

V117 Spolno nasilje s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V117. Spolno nasilje s strani odraslih.

Value 125127 Frequency
1 Enkrat 26
2 Večkrat 25
3 Nikoli 1604
" " 22

Valid range from 1 to 3

V118 Spolno nasilje s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V118. Spolno nasilje s strani vrstnikov/ic.

Value 126126 Frequency
1 Enkrat 45
2 Večkrat 47
3 Nikoli 1558
" " 27

Valid range from 1 to 3

V119 Posilstvo Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V119. Posilstvo.

Value 127125 Frequency
1 Enkrat 15
2 Večkrat 18
3 Nikoli 1620
" " 24

Valid range from 1 to 3

V120 Izsiljevanja s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V120. Izsiljevanja s strani vrstnikov.

Value 128124 Frequency
1 Enkrat 140
2 Večkrat 82
3 Nikoli 1423
" " 32

Valid range from 1 to 3

V121 Izsiljevanja s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V121 Izsiljevanja s strani odraslih.

Value 129123 Frequency
1 Enkrat 39
2 Večkrat 28
3 Nikoli 1580
" " 30

Valid range from 1 to 3

V122 Drugo, kaj? Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V122. Drugo_____

Value 130122 Frequency
1 Enkrat 10
2 Večkrat 21
3 Nikoli 138
" " 1508

Valid range from 1 to 3

V122A Nasilje drugo

V122A Nasilje drugo

Value 131121 Frequency
1 1650
2 žalitev 2
3 droga 1
22 ugrabili 1
23 zafrkava 1
24 ZAHTEVE 1
25 zasledov 1

Valid range from 1 to 25

V123 Če se želiš otresti skrbi Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V123. Če se želiš otresti skrbi?

Value 132120 Frequency
1 Fant, dekle 135
2 Svetovalec v šoli 41
3 Prijatelj, prijateljica 563
4 Mati 434
5 Sestra, brat 109
6 Dober učitelj, učiteljica 16
7 Dober sorodnik, sorodnica 25
8 Oče 70
9 Nikogar ne bi zaprosil 161
" " 123

Valid range from 1 to 9

V124 Če ti gre slabo v šoli Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V124. Če ti gre slabo v šoli?

Value 133119 Frequency
1 Fant, dekle 28
2 Svetovalec v šoli 95
3 Prijatelj, prijateljica 249
4 Mati 622
5 Sestra, brat 145
6 Dober učitelj, učiteljica 128
7 Dober sorodnik, sorodnica 39
8 Oče 150
9 Nikogar ne bi zaprosil 79
" " 142

Valid range from 1 to 9

V125 Če si žalosten Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V125. Če si žalosten/na?

Value 134118 Frequency
1 Fant, dekle 256
2 Svetovalec v šoli 10
3 Prijatelj, prijateljica 542
4 Mati 292
5 Sestra, brat 96
6 Dober učitelj, učiteljica 7
7 Dober sorodnik, sorodnica 29
8 Oče 42
9 Nikogar ne bi zaprosil 278
" " 125

Valid range from 1 to 9

V126 Če ne znaš rešiti šolskih problemov Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V126. Če ne znaš rešiti šolskih problemov?

Value 135117 Frequency
1 Fant, dekle 27
2 Svetovalec v šoli 184
3 Prijatelj, prijateljica 250
4 Mati 463
5 Sestra, brat 147
6 Dober učitelj, učiteljica 156
7 Dober sorodnik, sorodnica 22
8 Oče 172
9 Nikogar ne bi zaprosil 93
" " 163

Valid range from 1 to 9

V127 Če moraš sprejeti kakšno pomembno odločitev Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V127. Če moraš sprejeti kakšno pomembno odločitev?

Value 136116 Frequency
1 Fant, dekle 62
2 Svetovalec v šoli 43
3 Prijatelj, prijateljica 220
4 Mati 593
5 Sestra, brat 83
6 Dober učitelj, učiteljica 23
7 Dober sorodnik, sorodnica 43
8 Oče 258
9 Nikogar ne bi zaprosil 125
" " 227

Valid range from 1 to 9

V128 Če želiš zaupati intimna občutja Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V128. Če želiš zaupati intimna občutja?

Value 137115 Frequency
1 Fant, dekle 313
2 Svetovalec v šoli 27
3 Prijatelj, prijateljica 502
4 Mati 183
5 Sestra, brat 84
6 Dober učitelj, učiteljica 11
7 Dober sorodnik, sorodnica 25
8 Oče 36
9 Nikogar ne bi zaprosil 337
" " 159

Valid range from 1 to 9

V129 Če si zelo tečen in napet/a Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V129. Če si zelo tečen/na in napet/a?

Value 138114 Frequency
1 Fant, dekle 99
2 Svetovalec v šoli 28
3 Prijatelj, prijateljica 475
4 Mati 226
5 Sestra, brat 162
6 Dober učitelj, učiteljica 22
7 Dober sorodnik, sorodnica 30
8 Oče 53
9 Nikogar ne bi zaprosil 442
" " 140

Valid range from 1 to 9

V130 Če si srečen in zaljubljen/a Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V130. Če si srečen/na in zaljubljen/a?

Value 139113 Frequency
1 Fant, dekle 301
2 Svetovalec v šoli 22
3 Prijatelj, prijateljica 642
4 Mati 123
5 Sestra, brat 101
6 Dober učitelj, učiteljica 11
7 Dober sorodnik, sorodnica 32
8 Oče 32
9 Nikogar ne bi zaprosil 264
" " 149

Valid range from 1 to 9

V131 Če želiš nasvet glede nadaljnjega šolanja, izbire poklica Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V131. Če želiš nasvet glede nadaljnjega? šolanja, izbire poklica?

Value 140112 Frequency
1 Fant, dekle 24
2 Svetovalec v šoli 398
3 Prijatelj, prijateljica 78
4 Mati 464
5 Sestra, brat 56
6 Dober učitelj, učiteljica 68
7 Dober sorodnik, sorodnica 31
8 Oče 212
9 Nikogar ne bi zaprosil 93
" " 253

Valid range from 1 to 9

V132 Če želiš zabave in razvedrila Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V132. Če želiš zabave in razvedrila?

Value 141111 Frequency
1 Fant, dekle 242
2 Svetovalec v šoli 26
3 Prijatelj, prijateljica 870
4 Mati 92
5 Sestra, brat 81
6 Dober učitelj, učiteljica 17
7 Dober sorodnik, sorodnica 30
8 Oče 52
9 Nikogar ne bi zaprosil 104
" " 163

Valid range from 1 to 9

V133 Če želiš biti tak kot res si Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V133. Če želiš biti tak/a kot res si?

Value 142110 Frequency
1 Fant, dekle 130
2 Svetovalec v šoli 24
3 Prijatelj, prijateljica 491
4 Mati 222
5 Sestra, brat 83
6 Dober učitelj, učiteljica 16
7 Dober sorodnik, sorodnica 38
8 Oče 46
9 Nikogar ne bi zaprosil 461
" " 166

Valid range from 1 to 9

V134 Če bi te izključili iz šole Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V134. Če bi te izključili iz šole?

Value 143109 Frequency
1 Fant, dekle 33
2 Svetovalec v šoli 167
3 Prijatelj, prijateljica 137
4 Mati 586
5 Sestra, brat 70
6 Dober učitelj, učiteljica 42
7 Dober sorodnik, sorodnica 37
8 Oče 240
9 Nikogar ne bi zaprosil 123
" " 242

Valid range from 1 to 9

V135 Če bi bil v hudi življenjski stiski Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V135. Če bi bil/a v hudi življenjski stiski?

Value 144108 Frequency
1 Fant, dekle 61
2 Svetovalec v šoli 57
3 Prijatelj, prijateljica 203
4 Mati 591
5 Sestra, brat 59
6 Dober učitelj, učiteljica 13
7 Dober sorodnik, sorodnica 65
8 Oče 249
9 Nikogar ne bi zaprosil 107
" " 272

Valid range from 1 to 9

V136 Nezaposlenost enega ali obeh staršev Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V136. Nezaposlenost enega ali obeh staršev

Value 145107 Frequency
1 Zelo velik problem 261
2 Srednje velik problem 326
3 Sploh ni problem 1015
" " 75

Valid range from 1 to 3

V137 Pogosti prepiri med staršema Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V137. Pogosti prepiri med staršema

Value 146106 Frequency
1 Zelo velik problem 258
2 Srednje velik problem 401
3 Sploh ni problem 938
" " 80

Valid range from 1 to 3

V138 Pogosti prepiri med starši in otroki Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V138. Pogosti prepiri med starši in otroki

Value 147105 Frequency
1 Zelo velik problem 238
2 Srednje velik problem 518
3 Sploh ni problem 834
" " 87

Valid range from 1 to 3

V139 Alkoholizem, druge odvisnosti Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V139. Alkoholizem, druge odvisnosti

Value 148104 Frequency
1 Zelo velik problem 273
2 Srednje velik problem 129
3 Sploh ni problem 1194
" " 81

Valid range from 1 to 3

V140 Nasilje Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V140. Nasilje

Value 149103 Frequency
1 Zelo velik problem 268
2 Srednje velik problem 80
3 Sploh ni problem 1251
" " 78

Valid range from 1 to 3

V141 Dolgotrajne bolezni Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V141. Dolgotrajne bolezni

Value 150102 Frequency
1 Zelo velik problem 265
2 Srednje velik problem 253
3 Sploh ni problem 1078
" " 81

Valid range from 1 to 3

V142 Pogosti prepiri med brati in sestrami Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V142. Pogosti prepiri med brati in sestrami

Value 151101 Frequency
1 Zelo velik problem 236
2 Srednje velik problem 676
3 Sploh ni problem 674
" " 91

Valid range from 1 to 3

V143 Drugo, kaj? Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V143. Drugo_____

Value 152100 Frequency
1 Zelo velik problem 25
2 Srednje velik problem 23
3 Sploh ni problem 192
" " 1437

Valid range from 1 to 3

V143A Problemi v družini drugo

V143A Problemi v družini drugo

Value 15399 Frequency
1 1651
2 brat 1
3 droge 1
23 učenje 1
24 vpitje 1
25 zaničeva 1
26 čiščenje 1

Valid range from 1 to 26

V144 Odhajati in prihajati domov, kadar želiš V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V144. Odhajati in prihajati domov, kadar želiš

Value 15498 Frequency
0 116
1 1
5 1
6 3
7 5
8 2
9 3
10 34
11 22
12 42
13 82
14 86
15 98
16 177
17 108
18 549
19 49
20 79
21 9
22 6
23 5
24 7
25 13
26 2
27 2
28 1
30 8
" " 167

Valid range from 0 to 30

V145 Odseliti se od staršev V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V145. Odseliti se od staršev

Value 15597 Frequency
0 142
1 2
2 1
6 2
10 2
11 4
12 1
13 2
14 1
15 5
16 3
17 2
18 206
19 95
20 408
21 44
22 106
23 99
24 68
25 192
26 20
27 11
28 25
29 3
30 17
32 1
35 2
50 1
99 1
" " 211

Valid range from 0 to 99

V146 Prvi spolni odnosi V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V146. Prvi spolni odnosi

Value 15696 Frequency
0 59
6 1
7 1
9 1
10 4
11 8
12 5
13 25
14 70
15 114
16 201
17 235
18 277
19 74
20 166
21 9
22 34
23 16
24 27
25 44
26 15
27 5
28 6
30 7
31 3
40 2
91 1
" " 267

Valid range from 0 to 91

V147 Zaslužiti denar za lastno preživljanje V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V147. Zaslužiti denar za lastno preživljanje

Value 15795 Frequency
0 49
8 1
9 1
10 6
11 2
12 4
13 5
14 17
15 37
16 36
17 34
18 286
19 126
20 316
21 55
22 99
23 72
24 101
25 142
26 33
27 29
28 22
29 2
30 16
51 2
62 1
" " 183

Valid range from 0 to 62

V148 Zaključiti šolanje V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V148. Zaključiti šolanje

Value 15894 Frequency
0 46
10 1
11 2
12 1
14 12
15 8
16 10
17 32
18 197
19 114
20 195
21 47
22 186
23 130
24 186
25 186
26 43
27 29
28 21
29 2
30 24
32 2
35 1
42 2
50 1
" " 199

Valid range from 0 to 50

V149 Prvič kaditi cigarete V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V149. Prvič kaditi cigarete

Value 15993 Frequency
0 757
2 2
4 2
90 1
98 1
99 6
" " 300

Valid range from 0 to 99

V150 Sam/a odločati o svojem videzu, oblačenju V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V150. Sam/a odločati o svojem videzu, oblačenju

Value 16092 Frequency
0 47
1 11
4 3
5 11
6 12
7 27
8 45
9 42
10 312
11 108
12 238
13 169
14 205
15 73
16 48
17 15
18 82
19 14
20 29
22 3
23 1
25 3
26 1
27 1
30 1
41 1
71 1
89 1
" " 173

Valid range from 0 to 89

V151 Prvič iti v disco V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V151. Prvič iti v disco

Value 16191 Frequency
0 88
1 1
4 2
5 3
6 2
7 5
8 6
9 13
10 62
11 70
12 140
13 216
14 274
15 249
16 172
17 64
18 82
19 15
20 12
23 1
24 1
27 1
30 2
43 1
50 2
56 1
70 1
" " 191

Valid range from 0 to 70

V152 Prvič se zaljubiti V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V152. Prvič se zaljubiti

Value 16290 Frequency
0 34
1 10
2 5
30 1
60 1
70 1
" " 193

Valid range from 0 to 70

V153 Poročiti se V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V153. Poročiti se

Value 16389 Frequency
0 98
6 1
10 1
11 2
12 3
13 3
14 2
16 4
18 13
19 14
20 124
21 45
22 101
23 111
24 138
25 354
26 121
27 67
28 71
29 20
30 119
32 9
33 2
35 10
36 1
39 1
43 1
50 1
85 1
" " 239

Valid range from 0 to 85

V154 Prvič postati oče/mati V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V154. Prvič postati oče/mati

Value 16488 Frequency
0 83
3 1
9 1
38 2
40 3
50 1
" " 250

Valid range from 0 to 50

V155 Prvič špricati šolo V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V155. Prvič špricati šolo

Value 16587 Frequency
0 428
1 1
3 1
5 2
7 10
8 11
9 27
10 52
11 65
12 140
13 257
14 163
15 96
16 90
17 37
18 21
19 6
20 2
21 1
22 1
25 1
28 1
42 1
" " 263

Valid range from 0 to 42

V156 Prvič se napiti V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V156. Prvič se napiti

Value 16686 Frequency
0 514
2 1
3 4
80 2
83 1
99 1
" " 278

Valid range from 0 to 99

V157 Ali bi bil pripravljen sodelovati pri kateri od prostovoljnih dejavnosti

V157. Tudi v Sloveniji se v zadnjem času razvijajo številne prostovoljne dejavnosti. Ali bi bil/a pripravljen/a sodelovati pri kateri od njih? (Obkroži en odgovor.)

Value 16785 Frequency
1 Da, bi sodeloval/a (Če 1, pojdi na vprašanje št. 158) 1040
2 Da, že sodelujem (Če 2, pojdi na vprašanje št. 158) 123
3 Ne, ne bi sodeloval/a (Če 3, pojdi na vprašanje št. 159) 331
" " 183

Valid range from 1 to 3

V158 Če da, v kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ

V158. Če da, v kateri dejavnosti bi najraje sodeloval/a oz. že sodeluješ? (Obkroži en odgovor.)

Value 16884 Frequency
1 Pomoč vrstnikom/cam pri učenju 271
2 Pomoč prizadetim ljudem 142
3 Svetovanju vrstnikom/cam v težavah 228
4 Pomoč starejšim ljudem 142
5 Pri urejanju prostorov za našo zabavo 283
6 Drugo_____ 40
" " 571

Valid range from 1 to 6

V158A V kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ drugo

V158A V kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ drugo

Value 16983 Frequency
1 1643
2 živali 1
3 živali 1
28 unicef 2
29 v tujini 1
30 zavetišče 1
31 zivali 2

Valid range from 1 to 31

V159 Učenje in priprava na šolo Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V159. Učenje in priprava na šolo

Value 17082 Frequency
1 Manj kot 1 uro 335
2 1-2 uri 747
3 Več kot 2 uri 396
4 Ne delam tega 25
" " 174

Valid range from 1 to 4

V160 Gledanje TV Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V160. Gledanje TV

Value 17181 Frequency
1 Manj kot 1 uro 261
2 1-2 uri 491
3 Več kot 2 uri 728
4 Ne delam tega 27
" " 170

Valid range from 1 to 4

V161 Poslušanje glasbe Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V161. Poslušanje glasbe

Value 17280 Frequency
1 Manj kot 1 uro 614
2 1-2 uri 360
3 Več kot 2 uri 458
4 Ne delam tega 78
" " 167

Valid range from 1 to 4

V162 Delo z računalnikom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V162. Delo z računalnikom

Value 17379 Frequency
1 Manj kot 1 uro 466
2 1-2 uri 242
3 Več kot 2 uri 212
4 Ne delam tega 587
" " 170

Valid range from 1 to 4

V163 Pomoč doma Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V163. Pomoč doma (v gospodinjstvu, na kmetiji ipd.)

Value 17478 Frequency
1 Manj kot 1 uro 747
2 1-2 uri 355
3 Več kot 2 uri 172
4 Ne delam tega 229
" " 174

Valid range from 1 to 4

V164 Dodatne izvenšolske dejavnosti Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V164. Dodatne izvenšolske dejavnosti (jeziki, glasba, ples itd.)

Value 17577 Frequency
1 Manj kot 1 uro 221
2 1-2 uri 525
3 Več kot 2 uri 417
4 Ne delam tega 334
" " 180

Valid range from 1 to 4

V165 Ukvarjanje s športom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V165. Ukvarjanje s športom

Value 17676 Frequency
1 Manj kot 1 uro 326
2 1-2 uri 508
3 Več kot 2 uri 450
4 Ne delam tega 215
" " 178

Valid range from 1 to 4

V166 Sem zunaj s prijatelji Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V166. Sem zunaj s prijatelji/cami

Value 17775 Frequency
1 Manj kot 1 uro 369
2 1-2 uri 473
3 Več kot 2 uri 551
4 Ne delam tega 101
" " 183

Valid range from 1 to 4

V167 Branje, dopisovanje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V167. Branje, dopisovanje

Value 17874 Frequency
1 Manj kot 1 uro 627
2 1-2 uri 309
3 Več kot 2 uri 116
4 Ne delam tega 444
" " 181

Valid range from 1 to 4

V168 Lenarjenje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V168. Lenarjenje

Value 17973 Frequency
1 Manj kot 1 uro 550
2 1-2 uri 258
3 Več kot 2 uri 323
4 Ne delam tega 367
" " 179

Valid range from 1 to 4

V169 Sem s fantom/ dekletom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V169. Sem s fantom/ dekletom

Value 18072 Frequency
1 Manj kot 1 uro 174
2 1-2 uri 298
3 Več kot 2 uri 360
4 Ne delam tega 639
" " 206

Valid range from 1 to 4

V170 Drugo, kaj? Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V170. Drugo_____

Value 18171 Frequency
1 Manj kot 1 uro 13
2 1-2 uri 33
3 Več kot 2 uri 44
4 Ne delam tega 123
" " 1464

Valid range from 1 to 4

V170A Dnevne aktivnosti drugo

V170A Dnevne aktivnosti drugo

Value 18270 Frequency
1 1616
2 žuranje 1
3 0 1
41 zabava 3
42 z družino 1
43 zivali 4
44 zmenek 1

Valid range from 1 to 44

V171 Pri psihologu v šoli Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V171. Pri psihologu/inji v šoli.

Value 18369 Frequency
1 Gotovo bi 160
2 Mogoče bi 749
3 Gotovo ne bi 563
" " 205

Valid range from 1 to 3

V172 Pri strokovnjaku v svetovalnici za mlade Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V172. Pri strokovnjaku/inji v svetovalnici za mlade.

Value 18468 Frequency
1 Gotovo bi 222
2 Mogoče bi 789
3 Gotovo ne bi 460
" " 206

Valid range from 1 to 3

V173 Pri vrstniku v svetovalnici za mlade Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V173. Pri vrstniku/ci v svetovalnici za mlade.

Value 18567 Frequency
1 Gotovo bi 280
2 Mogoče bi 752
3 Gotovo ne bi 426
" " 219

Valid range from 1 to 3

V174 Na mladinskem SOS telefonu Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V174. Na mladinskem SOS telefonu.

Value 18666 Frequency
1 Gotovo bi 194
2 Mogoče bi 620
3 Gotovo ne bi 648
" " 215

Valid range from 1 to 3

V175 Pri učitelju, ki mu zaupam Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V175. Pri učitelju/ici, ki mu/ji zaupam.

Value 18765 Frequency
1 Gotovo bi 201
2 Mogoče bi 549
3 Gotovo ne bi 706
" " 221

Valid range from 1 to 3

V176 Pri starših ali bližnjih sorodnikih Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V176. Pri starših ali bližnjih sorodnikih/cah.

Value 18864 Frequency
1 Gotovo bi 874
2 Mogoče bi 391
3 Gotovo ne bi 199
" " 213

Valid range from 1 to 3

V177 Pri prijateljih Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V177. Pri prijateljih/cah.

Value 18963 Frequency
1 Gotovo bi 753
2 Mogoče bi 561
3 Gotovo ne bi 139
" " 224

Valid range from 1 to 3

V178 Pri duhovniku v cerkvi Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V178. Pri duhovniku v cerkvi.

Value 19062 Frequency
1 Gotovo bi 64
2 Mogoče bi 295
3 Gotovo ne bi 1078
" " 240

Valid range from 1 to 3

V179 Nikogar nimam, sam bi našel rešitev Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V179. Nikogar nimam, sam/a bi našel/la rešitev.

Value 19161 Frequency
1 Gotovo bi 104
2 Mogoče bi 357
3 Gotovo ne bi 941
" " 275

Valid range from 1 to 3

V180 Drugo, kaj? Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V180. Drugo_____

Value 19260 Frequency
1 Gotovo bi 12
2 Mogoče bi 24
3 Gotovo ne bi 5
" " 1636

Valid range from 1 to 3

V180A Pomoč bi iskal drugje

V180A Pomoč bi iskal drugje

Value 19359 Frequency
1 fant 1666
2 fantu 3
3 partner 1
4 punca 5
5 sosedje 1

Valid range from 1 to 5

V181 Si imel/a že kdaj težave s policijo

V181. Si imel/a že kdaj težave s policijo? (Obkroži en odgovor.)

Value 19458 Frequency
1 Enkrat 188
2 Nekajkrat 67
3 Večkrat 49
4 Nikoli 1116
5 Ne želim povedati 71
" " 186

Valid range from 1 to 5

V182 Pisanje grafitov V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V182. Pisanje grafitov.

Value 19557 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 183
2 Tega ne počnem, me pa mika 352
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 738
4 Tako ravnanje obsojam 188
" " 216

Valid range from 1 to 4

V183 Pitje mešanic iz alkohola in energetskih napitkov npr. iz piva in red bu V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V183. Pitje mešanic iz alkohola in energetskih napitkov (npr. iz piva in red bulla).

Value 19656 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 215
2 Tega ne počnem, me pa mika 193
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 674
4 Tako ravnanje obsojam 375
" " 220

Valid range from 1 to 4

V184 Beg od doma V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V184. Beg od doma.

Value 19755 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 51
2 Tega ne počnem, me pa mika 161
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 501
4 Tako ravnanje obsojam 722
" " 242

Valid range from 1 to 4

V185 Vožnja avtomobilov brez vozniškega dovoljenja V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V185. Vožnja avtomobilov brez vozniškega dovoljenja.

Value 19854 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 137
2 Tega ne počnem, me pa mika 192
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 447
4 Tako ravnanje obsojam 660
" " 241

Valid range from 1 to 4

V186 Uživanje ectasya V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V186. Uživanje ectasya.

Value 19953 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 32
2 Tega ne počnem, me pa mika 84
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 381
4 Tako ravnanje obsojam 939
" " 241

Valid range from 1 to 4

V187 Razbijanje oken, uničevanje telefonskih govorilnic, prometnih znakov, ip V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V187. Razbijanje oken, uničevanje telefonskih govorilnic, prometnih znakov, ipd.

Value 20052 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 62
2 Tega ne počnem, me pa mika 82
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 296
4 Tako ravnanje obsojam 1008
" " 229

Valid range from 1 to 4

V188 Pripadnost uličnim skupinam V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V188. Pripadnost uličnim skupinam.

Value 20151 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 91
2 Tega ne počnem, me pa mika 128
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 653
4 Tako ravnanje obsojam 553
" " 252

Valid range from 1 to 4

V189 Izzivanje, žaljenje učiteljev V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V189. Izzivanje, žaljenje učiteljev.

Value 20250 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 114
2 Tega ne počnem, me pa mika 151
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 536
4 Tako ravnanje obsojam 632
" " 244

Valid range from 1 to 4

V190 Manjše kraje,tatvine koles V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V190. Manjše kraje,tatvine koles.

Value 20349 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 47
2 Tega ne počnem, me pa mika 61
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 270
4 Tako ravnanje obsojam 1052
" " 247

Valid range from 1 to 4

V191 Nošenje nožev, verig ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V191. Nošenje nožev, verig ipd.

Value 20448 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 100
2 Tega ne počnem, me pa mika 87
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 523
4 Tako ravnanje obsojam 723
" " 244

Valid range from 1 to 4

V192 Jemanje heroina, kokaina, cracka, LSD, ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V192. Jemanje heroina, kokaina, cracka, LSD, ipd.

Value 20547 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 33
2 Tega ne počnem, me pa mika 52
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 274
4 Tako ravnanje obsojam 1071
" " 247

Valid range from 1 to 4

V193 Vlomi v avtomobile, stanovanja, trgovine V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V193. Vlomi v avtomobile, stanovanja, trgovine.

Value 20646 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 26
2 Tega ne počnem, me pa mika 50
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 196
4 Tako ravnanje obsojam 1150
" " 255

Valid range from 1 to 4

V194 Pretepanje na športnih tekmah V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V194. Pretepanje na športnih tekmah.

Value 20745 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 83
2 Tega ne počnem, me pa mika 98
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 493
4 Tako ravnanje obsojam 752
" " 251

Valid range from 1 to 4

V195 Popivanje V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V195. Popivanje.

Value 20844 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 108
2 Tega ne počnem, me pa mika 117
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 519
4 Tako ravnanje obsojam 672
" " 261

Valid range from 1 to 4

V196 Kajenje marihuane, hašiša V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V196. Kajenje marihuane, hašiša.

Value 20943 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 66
2 Tega ne počnem, me pa mika 76
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 329
4 Tako ravnanje obsojam 956
" " 250

Valid range from 1 to 4

V197 Izsiljevanje vrstnikov V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V197. Izsiljevanje vrstnikov.

Value 21042 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 43
2 Tega ne počnem, me pa mika 54
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 238
4 Tako ravnanje obsojam 1093
" " 249

Valid range from 1 to 4

V198 Skupinski pretepi V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V198. Skupinski pretepi.

Value 21141 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 85
2 Tega ne počnem, me pa mika 97
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 366
4 Tako ravnanje obsojam 874
" " 255

Valid range from 1 to 4

V199 Uničevanje šolskih miz, stolov, tabel ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V199. Uničevanje šolskih miz, stolov, tabel ipd.

Value 21240 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 108
2 Tega ne počnem, me pa mika 94
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 529
4 Tako ravnanje obsojam 685
" " 261

Valid range from 1 to 4

V200 Kajenje cigaret V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V200. Kajenje cigaret.

Value 21339 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 171
2 Tega ne počnem, me pa mika 127
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 540
4 Tako ravnanje obsojam 573
" " 266

Valid range from 1 to 4

V201 Hitra vožnja z motorji, avtomobili V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V201. Hitra vožnja z motorji, avtomobili.

Value 21438 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 228
2 Tega ne počnem, me pa mika 314
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 487
4 Tako ravnanje obsojam 376
" " 272

Valid range from 1 to 4

V202 Špricanje šole V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V202. Špricanje šole.

Value 21537 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 190
2 Tega ne počnem, me pa mika 250
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 635
4 Tako ravnanje obsojam 337
" " 265

Valid range from 1 to 4

V203 Napadi na ljudi na ulici V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V203. Napadi na ljudi na ulici.

Value 21636 Frequency
1 Tudi jaz to počnem 36
2 Tega ne počnem, me pa mika 58
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 203
4 Tako ravnanje obsojam 1125
" " 255

Valid range from 1 to 4

V204 Kako pogosto hodiš zvečer ven

V204. Kako pogosto hodiš zvečer ven? (Obkroži en odgovor.)

Value 21735 Frequency
1 Skoraj vsak dan 343
2 Približno enkrat na teden 533
3 Približno enkrat na mesec 164
4 Nekajkrat na leto 221
5 Nikoli 190
" " 226

Valid range from 1 to 5

V205 Zakaj predvsem hodiš zvečer ven

V205. Zakaj predvsem hodiš zvečer ven? (Obkroži samo najpomembnejši razlog.)

Value 21834 Frequency
1 Zvečer ne hodim ven 225
2 Da srečam prijatelje 624
3 Da srečam ljudi nasprotnega spola 162
4 Da vidim, če se kaj dogaja 203
5 Ker nimam kaj boljšega početi 81
6 Da grem od doma 49
7 Drugo_____ 53
" " 280

Valid range from 1 to 7

V205A Zakaj predvsem hodiš zvečer ven drugo

V205A Zakaj predvsem hodiš zvečer ven drugo

Value 21933 Frequency
1 1626
2 fant 1
3 igr. z žogo 1
30 vsi hodi 1
31 zabava 9
32 zabavam 2
33 zabavanj 1

Valid range from 1 to 33

V206 Kam greš najraje v prostem času

V206. Kam greš najraje v prostem času? (Obkroži en odgovor.)

Value 22032 Frequency
1 V priljubljen lokal 78
2 V disco 43
3 V kino, gledališče, na koncert 248
4 Na kak žur 184
5 Srečujem se s prijatelji/cami na prostem 578
6 K prijatelju/ici domov 179
7 Nikamor ne hodim, najraje sem doma 106
8 Drugo_____ 100
" " 161

Valid range from 1 to 8

V206A Kam greš najraje v prostem času drugo

V206A Kam greš najraje v prostem času drugo

Value 22131 Frequency
1 1580
2 0 1
3 biljard 1
50 ven-prij 1
51 vsepovsod 1
52 za blok 1
53 zur 1

Valid range from 1 to 53

DEM1 Katerega spola si Na koncu te prosimo, da odgovoriš še na nekaj splošnih vprašanj.

DEM1. Katerega spola si?

Value 22230 Frequency
1 Moški 790
2 Ženski 873
" " 14

Valid range from 1 to 2

DEM2A Mati_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O1 Mati

Value 22329 Frequency
1 da 1581
0 ne 96

Valid range from 0 to 1

DEM2B Oče_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O2 Oče

Value 22428 Frequency
1 da 1362
0 ne 315

Valid range from 0 to 1

DEM2C Krušna mati_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O3 Krušna mati

Value 22527 Frequency
1 da 5
0 ne 1672

Valid range from 0 to 1

DEM2D Očim_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O4 Očim

Value 22626 Frequency
1 da 45
0 ne 1632

Valid range from 0 to 1

DEM2E Živi v rejniški družini DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O5 Živim v rejniški družini

Value 22725 Frequency
1 da 30
0 ne 1647

Valid range from 0 to 1

DEM3 Kako bi ocenil/a materialni položaj svoje družine

DEM3. Kako bi ocenil/a materialni položaj svoje družine? (Obkroži en odgovor.)

Value 22824 Frequency
1 Živimo razkošno 76
2 Živimo udobno 1284
3 Živimo skromno 258
4 Komaj shajamo 26
5 Zelo težko se preživljamo 11
" " 22

Valid range from 1 to 5

DEM4 Ali bereš dnevne časopise

DEM4. Ali bereš dnevne časopise? (Obkroži en odgovor.)

Value 22923 Frequency
1 Nikoli 207
2 Da, redko 583
3 Da, občasno 656
4 Da, redno 214
" " 17

Valid range from 1 to 4

DEM5 Koliko ur na teden uporabljaš internet

DEM5. Koliko ur na teden uporabljaš internet? (Obkroži en odgovor.)

Value 23022 Frequency
1 do 2 uri 219
2 2 - 5 ur 72
3 6 ur in več 62
4 Interneta ne uporabljam 1299
" " 25

Valid range from 1 to 4

DEM6A Srbsko, hrvaško, bosansko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O1 Srbsko, hrvaško, bosansko

Value 23121 Frequency
1 da 589
" " 1088

Valid range from 1 to 1

DEM6B Angleško DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O2 Angleško

Value 23220 Frequency
1 da 1383
" " 294

Valid range from 1 to 1

DEM6C Nemško DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O3 Nemško

Value 23319 Frequency
1 da 420
" " 1257

Valid range from 1 to 1

DEM6D Italijansko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O4 Italijansko

Value 23418 Frequency
1 da 137
" " 1540

Valid range from 1 to 1

DEM6E Francosko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O5 Francosko

Value 23517 Frequency
1 da 69
" " 1608

Valid range from 1 to 1

DEM6F Madžarsko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O6 Madžarsko

Value 23616 Frequency
1 da 23
" " 1654