Mladina '98: Socialna ranljivost mladih

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLA98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Rener, Tanja
  • Mencin Čeplak, Metka
  • Tivadar, Blanka
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; 1998)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino

Serija:
  • MLA/Mladina

    Raziskave iz serije Mladina so namenjene longitudinalnemu spremljanju mladinske populacije s poudarkom na spreminjanju vrednot in življenjskih stilov. Mladina'85 je bila prva v seriji raziskav, poleg slovenskih obstajajo za leto 1985 vzporedni podatki za ostale republike SFR Jugoslavije. Nekatera vprašanja iz Mladine 1985 se ponovijo v raziskavah Mladina 1993 (srednješolska populacija), Mladina 1995 (študentska populacija), Mladina 1998 in Mladina 2000.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

doživljanje šole, emocionalna in instrumentalna starševska podpora, zadovoljstvo z učnim uspehom, doseženi učni uspeh, prijateljstvo, pričakovanja glede šolanja in poklicne prihodnosti, pričakovanja glede lastne in prihodnosti družbe, navezanost na deželo, lestvica osebnostnih lastnosti (agresivnost, anksioznost, depresivnost), vrednote, lestvica avtoritarnosti, samopodoba, problemi in negotovost mladih, poročanje o izkušnji nasilja - žrtev, socialna omrežja - koga bi zaprosil za pomoč v stiski, problemi v družini, starost ob mejnikih odraščanja, odnos do prostovoljnih dejavnosti, poraba časa, zanimanje za razna področja, iskanje institucionalne pomoči, stiki s policijo, poročanje o lastni udeležbi pri delikventni dejavnosti - storilec, pogostost hoje zvečer ven, religioznost, informiranost, spol, leto rojstva, izobrazba staršev, socialni položaj staršev, lastna narodnost, narodnost staršev, tip naselja

Ključne besede ELSST:
MLADOSTNIK , SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, MLADOSTNIŠTVO, MLADOLETNIŠKO PRESTOPNIŠTVO

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
problemi in negotovost mladih
mladoletno prestopništvo


Povzetek:

Cilj projekta je bil analiza odgovorov mlade generacije na sedanje družbene in življenjske pogoje, posebej na težave, ki jih povzroča serija tranzicij v Sloveniji. Analiza je zasnovana na dveh tipih podatkov: 1. kvantitativna raziskava s katero smo ugotavljali osnovne socialne in življenjske pogoje, posebej tiste povezane s težavami, ki jih povzročajo tranzicijski procesi v Sloveniji, 2. kvalitativne študije (študije primerov), ki smo jih uporabili za analizo socialne ranljivosti posebnih socialnih skupin mladih. Zdi se, da mladina v Sloveniji sledi splošnim značilnostim (post)moderne mladine, za katero je značilen obrat od velikih socialnih tem, ideologij in zgodovinskih zgodb in povratek k svetu zasebnosti in vsakdanjemu življenju. Mladi v Sloveniji postajajo vse bolj občutvljivi na ogrožanje življenjskih možnosti. Neizoblikovan in neekspresiven značaj mlade generacije 90 tih v Sloveniji je po našem mnenju tudi posledica negativnih učinkov ukinjanja in preseganja madosti oz. socialne dekonstrukcije mladosti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 1998 - april 1998
Čas izdelave: 1998
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Učenci in učenke stari od 14 - 16 let vpisani v osmi razred osnovne šole v Sloveniji

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

V vzorcu so zajeli 1677 mladih ( med 14 in 16 letom) . V vzorcu so zastopane vse šolske regije po podatkih Zavoda za šolstvo. Razen Posoške regije (ker je bilo to po potresu) in v Bele Krajine, regijo v vzorcu predstavlja ena Osnovna Šola in znotraj nje en razred. Izbor šole in razreda je poljuben.

Način zbiranja podatkov:

skupinsko anketiranje, samoizpolnjevana anketa

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA98 - Mladina '98; Socialna ranljivost mladih [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 253
  • število enot: 1677

Spremenljivke

ID1 Zaporedna številka ankete

ID1 Zaporedna številka ankete

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1693 1
1694 1
1695 1
1696 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1696

ID4 Regija

ID4 Regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Celjska 244
2 Novogoriška 21
3 Slovenjegraška 79
4 Mariborska 133
5 Murskosoboška 84
6 Koprska 99
7 Novogoriška 64
8 Novomeška 90
9 Krška 65
10 Kranjska 228
11 Ljubljanska 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V1 Kako doživljaš šolo

V1. Kako doživljaš šolo? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 31 Frekvenca
1 Imam se zelo lepo 101
2 Je čisto v redu 863
3 Nič posebnega, nujno zlo 341
4 Več jeze kot veselja 146
5 Sovražim jo 102
9 Ne vem 104
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

ID1 Zaporedna številka ankete

ID1 Zaporedna številka ankete

Vrednost 1251 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1693 1
1694 1
1695 1
1696 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1696

ID4 Regija

ID4 Regija

Vrednost 2250 Frekvenca
1 Celjska 244
2 Novogoriška 21
3 Slovenjegraška 79
4 Mariborska 133
5 Murskosoboška 84
6 Koprska 99
7 Novogoriška 64
8 Novomeška 90
9 Krška 65
10 Kranjska 228
11 Ljubljanska 570

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V1 Kako doživljaš šolo

V1. Kako doživljaš šolo? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 3249 Frekvenca
1 Imam se zelo lepo 101
2 Je čisto v redu 863
3 Nič posebnega, nujno zlo 341
4 Več jeze kot veselja 146
5 Sovražim jo 102
9 Ne vem 104
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V2. Starši me nikdar ne sprašujejo, kako je v šoli.

Vrednost 4248 Frekvenca
1 Zelo velja 157
2 Srednje velja 478
3 Sploh ne velja 1015
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3 Imam občutek, da me imajo starši zelo radi V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V3. Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.

Vrednost 5247 Frekvenca
1 Zelo velja 1278
2 Srednje velja 335
3 Sploh ne velja 47
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4 Za moje starše je spričevalo zelo pomembno V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V4. Za moje starše je spričevalo zelo pomembno.

Vrednost 6246 Frekvenca
1 Zelo velja 1064
2 Srednje velja 538
3 Sploh ne velja 58
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5 Starši me imajo za zelo bistrega/bistro V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V5. Starši me imajo za zelo bistrega/bistro.

Vrednost 7245 Frekvenca
1 Zelo velja 651
2 Srednje velja 885
3 Sploh ne velja 112
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6 V moji družini preživimo skupaj malo časa V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V6. V moji družini preživimo skupaj malo časa.

Vrednost 8244 Frekvenca
1 Zelo velja 175
2 Srednje velja 829
3 Sploh ne velja 648
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7 Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V7. Starši imajo velike načrte za mojo prihodnost.

Vrednost 9243 Frekvenca
1 Zelo velja 351
2 Srednje velja 808
3 Sploh ne velja 485
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8 Zelo se bojim staršev V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V8. Zelo se bojim staršev.

Vrednost 10242 Frekvenca
1 Zelo velja 53
2 Srednje velja 282
3 Sploh ne velja 1316
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V9 Starši mi redno pomagajo pri domačih nalogah V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V9. Starši mi redno pomagajo pri domačih nalogah.

Vrednost 11241 Frekvenca
1 Zelo velja 186
2 Srednje velja 817
3 Sploh ne velja 659
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene nikoli nič ne bo V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V10. Starši mi kar naprej očitajo, da iz mene nikoli nič ne bo.

Vrednost 12240 Frekvenca
1 Zelo velja 109
2 Srednje velja 327
3 Sploh ne velja 1211
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 Doma se ne počutim dobro V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V11. Doma se ne počutim dobro.

Vrednost 13239 Frekvenca
1 Zelo velja 302
2 Srednje velja 237
3 Sploh ne velja 1107
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12 Občutek imam, da me starši kar naprej nadzorujejo V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V12. Občutek imam, da me starši kar naprej nadzorujejo.

Vrednost 14238 Frekvenca
1 Zelo velja 222
2 Srednje velja 687
3 Sploh ne velja 733
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13 Starši me zelo spodbujajo k učenju V kakšni meri veljajo spodnje trditve za odnos med teboj in tvojimi starši? (Ob vsaki trditvi posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.) ne

V13. Starši me zelo spodbujajo k učenju.

Vrednost 15237 Frekvenca
1 Zelo velja 1070
2 Srednje velja 507
3 Sploh ne velja 83
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14 Ali si zadovoljen/zadovoljna s svojim učnim uspehom

V14. Ali si zadovoljen/zadovoljns svojim učnim uspehom? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 16236 Frekvenca
1 Da, zadovoljen/zadovoljnsem 631
2 Ne, ker bi lahko dosegel/la več 723
3 Ne, ker bom imel/a težave pri vpisu naprej 140
4 Ne, ker znam več, kot kaže uspeh 113
5 Ne, ker starši pritiskajo name, da bi dosegel/la več 39
6 Ne, ker_____ 7
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14A Ni zadovoljen s svojim učnim uspehom drugo

V14A Ni zadovoljen s svojim učnim uspehom drugo

Vrednost 17235 Frekvenca
1 2,5 1672
2 ne vem 1
3 ne pomaga 1
4 površen 1
5 pre dober 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V15 Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem letu

V15. Kakšen je bil tvoj učni uspeh v zadnjem šolskem letu? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 18234 Frekvenca
1 Odličen 456
2 Prav dober 449
3 Dober 517
4 Zadosten 248
5 Nezadosten 3
6 Bil/a sem neocenjen/a 0
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V16 Med sošolci in sošolkami nimam nikogar, ki bi mi pomagal, kadar potrebuj Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V16. Med sošolci in sošolkami nimam nikogar, ki bi mi pomagal, kadar potrebujem pomoč v zvezi s šolo.

Vrednost 19233 Frekvenca
1 Zelo značilna 121
2 Srednje značilna 442
3 Ni značilna 1091
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V17 Učitelji oz učiteljice radi pomagajo učenkam in učencem v težavah Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V17. Učitelji oz. učiteljice radi pomagajo učenkam in učencem v težavah.

Vrednost 20232 Frekvenca
1 Zelo značilna 647
2 Srednje značilna 849
3 Ni značilna 163
" " 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V18 Učitelji oz učiteljice ne spoštujejo slabših učenk in učencev Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V18. Učitelji oz. učiteljice ne spoštujejo slabših učenk in učencev.

Vrednost 21231 Frekvenca
1 Zelo značilna 240
2 Srednje značilna 729
3 Ni značilna 681
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V19 Učitelji oz učiteljice hočejo o meni in moji družini vedeti vse Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V19. Učitelji oz. učiteljice hočejo o meni in moji družini vedeti vse.

Vrednost 22230 Frekvenca
1 Zelo značilna 96
2 Srednje značilna 406
3 Ni značilna 1147
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V20 Učitelji oz učiteljice delajo očitne razlike med dekleti in fanti Oceni, v kolikšni meri je vsaka od naštetih okoliščin značilna za tvoj razred. Pri vsaki okoliščini obkroži eno možnost.

V20. Učitelji oz. učiteljice delajo očitne razlike med dekleti in fanti.

Vrednost 23229 Frekvenca
1 Zelo značilna 263
2 Srednje značilna 589
3 Ni značilna 799
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V21 Imaš med sošolkami ali sošolci tudi dobrega prijatelja oz. prijateljico?

V21. Imaš med sošolkami ali sošolci tudi dobrega prijatelja oz. prijateljico?

Vrednost 24228 Frekvenca
1 Da 1577
2 Ne 91
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V22 Po OŠ želim Kaj želiš in kaj boš najverjetneje počel/a po končani osnovni šoli? (V vsakem stolpcu obkroži en odgovor.)

V22. Želim...

Vrednost 25227 Frekvenca
1 nadaljevati šolanje na dvoinpolletni nižji poklicni šoli 13
2 nadaljevati šolanje na triletni srednji poklicni šoli 222
3 nadaljevati šolanje na štiriletni strokovni ali tehnični šoli 447
4 nadaljevati šolanje na splošni ali strokovni gimnaziji 697
5 se zaposliti 17
6 najraje ne bi počel/a nič 24
9 ne vem še 0
7 Ne vem se 234
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V23 Po OŠ najverjetneje Kaj želiš in kaj boš najverjetneje počel/a po končani osnovni šoli? (V vsakem stolpcu obkroži en odgovor.)

V23. Najverjetneje...

Vrednost 26226 Frekvenca
1 bom nadaljeval/a šolanje na dvoinpolletni nižji poklicni šoli 12
2 bom nadaljeval/a šolanje na triletni srednji poklicni šoli 255
3 bom nadaljeval/a šolanje na štiriletni strokovni ali tehnični šoli 435
4 bom nadaljeval/a šolanje na splošni ali strokovni gimnaziji 693
5 se bom zaposlil/a 10
6 nič ne bom počel/a 6
7 ne vem se 226
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V24 Ali starši podpirajo tvoje želje glede nadaljnjega šolanja oz. poklica

V24. Ali starši podpirajo tvoje želje glede nadaljnjega šolanja oz. poklica? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 27225 Frekvenca
1 Da, podpirajo jih 1527
2 Ne, ker menijo, da zmorem več 65
3 Ne, ker menijo, da bi bilo zame prezahtevno 26
4 Ne, ker menijo, da se ne bom mogel/la zaposliti 19
5 Ne, ker finančno ne bi zmogli 4
6 Ne, ker_____ 17
7 To jih ne zanima, s tem se ne ukvarjajo 9
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V24A Starši ne podpirajo želja drugo

V24A Starši ne podpirajo želja drugo

Vrednost 28224 Frekvenca
1 dru. mne 1
2 ni še odl 1
3 sla. usp 1
12 ne vem 2
13 ne strinj 1
14 0
15 i_zensk 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

V25 Napiši kateri poklic misliš, da boš opravljal v življenju Ljudje imajo različna pričakovanja v zvezi s svojo prihodnostjo:

V25. Napiši kateri poklic misliš, da boš opravljal/a v življenju:

Vrednost 29223 Frekvenca
1 dvoinpolletna nižja poklicna šola 20
2 triletna srednja poklicna šoli 230
3 štiriletna srednja šola 332
4 fakulteta in več 567
5 ne vem še 217
" " 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V25A Ime poklica, ki ga bo najverjetneje opravljal

V25A Ime poklica, ki ga bo najverjetneje opravljal

Vrednost 30222 Frekvenca
1 tur. teh 1
2 učitelj 1
3 šiv. tehn 1
382 zoboz/ve 1
383 zobozdr. 1
384 zobozdra 4
385 zobozdrv 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 385

V26 In kateri poklic bi si izbral/a, če bi imel za to vse možnosti

V26. In kateri poklic bi si izbral/a, če bi imel za to vse možnosti:

Vrednost 31221 Frekvenca
1 dvoinpolletna nižja poklicna šola 10
2 triletna srednja poklicna šoli 122
3 štiriletna srednja šola 287
4 fakulteta in več 814
5 ne vem še 141
" " 303

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26A Ime poklica, ki bi ga rad opravljal

V26A Ime poklica, ki bi ga rad opravljal

Vrednost 32220 Frekvenca
1 'babica' 1
2 441
3 3.gimnaz 1
369 zobotehn 4
370 zobozdr. 1
371 zobozdra 4
372 zobozdrv 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 372

V27 Materialni položaj družine Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V27. Materialni položaj družine

Vrednost 33219 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 223
2 Malo se razlikujeva 1007
3 Nič se ne razlikujeva 414
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V28 Razgledanost, izobraženost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V28. Razgledanost, izobraženost

Vrednost 34218 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 251
2 Malo se razlikujeva 993
3 Nič se ne razlikujeva 403
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V29 Nacionalna pripadnost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V29. Nacionalna pripadnost

Vrednost 35217 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 147
2 Malo se razlikujeva 436
3 Nič se ne razlikujeva 1024
" " 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V30 Vera Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V30. Vera

Vrednost 36216 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 332
2 Malo se razlikujeva 323
3 Nič se ne razlikujeva 984
" " 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V31 Šolski uspeh Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V31. Šolski uspeh

Vrednost 37215 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 259
2 Malo se razlikujeva 980
3 Nič se ne razlikujeva 417
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V32 Dojemanje življenja Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V32. Dojemanje življenja

Vrednost 38214 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 193
2 Malo se razlikujeva 843
3 Nič se ne razlikujeva 589
" " 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V33 Interes za glasbo, šport, zabavo Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V33. Interes za glasbo, šport, zabavo

Vrednost 39213 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 298
2 Malo se razlikujeva 715
3 Nič se ne razlikujeva 644
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V34 Moralne vrline (iskrenost, pomoč) Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V34. Moralne vrline (iskrenost, pomoč)

Vrednost 40212 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 110
2 Malo se razlikujeva 730
3 Nič se ne razlikujeva 803
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V35 Inteligentnost, duhovitost Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V35. Inteligentnost, duhovitost

Vrednost 41211 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 174
2 Malo se razlikujeva 851
3 Nič se ne razlikujeva 623
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V36 Odnosi v družini Pomisli na svojega najboljšega prijatelja oz. prijateljico. S številkami od 1 do 3 oceni koliko se od njega oz nje razlikuješ v naslednjih stvareh: (Pri vsaki stvari obkroži eno številko.)

V36. Odnosi v družini

Vrednost 42210 Frekvenca
1 Precej se razlikujeva 269
2 Malo se razlikujeva 808
3 Nič se ne razlikujeva 568
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V37 Moja prihodnost bo Kako ti osebno gledaš na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe? Obkroži en odgovor za svojo in enega družbeno prihodnost?

V37. Moja prihodnost bo:

Vrednost 43209 Frekvenca
1 Veliko boljša od sedanjosti 544
2 Nekoliko boljša od sedanjosti 552
3 Enaka kot je sedaj 168
4 Nekoliko slabša od sedanjosti 26
5 Veliko slabša od sedanjosti 10
9 Ne vem 0
6 Ne vem 315
" " 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 Prihodnost družbe bo Kako ti osebno gledaš na svojo lastno prihodnost in na prihodnost naše družbe? Obkroži en odgovor za svojo in enega družbeno prihodnost?

V38. Prihodnost družbe bo:

Vrednost 44208 Frekvenca
1 Veliko boljša od sedanjosti 240
2 Nekoliko boljša od sedanjosti 415
3 Enaka kot je sedaj 264
4 Nekoliko slabša od sedanjosti 206
5 Veliko slabša od sedanjosti 101
9 Ne vem 0
6 Ne vem 364
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V39 Če bi imel/a možnost izbrati deželo, v kateri bi želel/a živeti, ali bi

V39. Če bi imel/a možnost izbrati deželo, v kateri bi želel/a živeti, ali bi si izbral/a Slovenijo? (Obkroži en odgovor)

Vrednost 45207 Frekvenca
1 Zanesljivo bi izbral/a Slovenijo 440
2 Verjetno bi izbral/a Slovenijo 520
3 Verjetno bi izbral/a katero drugo deželo 368
4 Zanesljivo bi izbral/a katero drugo deželo 178
5 Ne vem 163
" " 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V40 Če bi ljudem pokazal, kaj čutim, bi rekli, da težim Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V40. Če bi ljudem pokazal/a, kaj čutim, bi rekli, da težim.

Vrednost 46206 Frekvenca
1 da 578
2 ne 1079
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V41 Včasih imam občutek, da bom vsak hip eksplodiral Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V41. Včasih imam občutek, da bom vsak hip eksplodiral/a.

Vrednost 47205 Frekvenca
1 da 1058
2 ne 610
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V42 Pri učenju se težko zberem Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V42. Pri učenju se težko zberem.

Vrednost 48204 Frekvenca
1 da 729
2 ne 923
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V43 Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V43. Pogosto se mi zdi, da ni vredno živeti.

Vrednost 49203 Frekvenca
1 da 514
2 ne 1146
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V44 Rad koga nalašč izzivam Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V44. Rad/a koga nalašč izzivam.

Vrednost 50202 Frekvenca
1 da 622
2 ne 1042
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V45 Pogosto me ljudje motijo že s svojo prisotnostjo Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V45. Pogosto me ljudje motijo že s svojo prisotnostjo.

Vrednost 51201 Frekvenca
1 da 591
2 ne 1072
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V46 Zdi se mi, da me ljudje ne cenijo dovolj Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V46. Zdi se mi, da me ljudje ne cenijo dovolj.

Vrednost 52200 Frekvenca
1 da 527
2 ne 1122
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47 Za svoje pravice sem se pripravljen tudi fizično boriti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V47. Za svoje pravice sem se pripravljen/a tudi fizično boriti.

Vrednost 53199 Frekvenca
1 da 1081
2 ne 575
" " 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48 Pogosto čutim, da je moj način življenja zgrešen Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V48. Pogosto čutim, da je moj način življenja zgrešen.

Vrednost 54198 Frekvenca
1 da 392
2 ne 1262
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49 Večkrat imam občutek, da se mi drugi posmehujejo Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V49. Večkrat imam občutek, da se mi drugi posmehujejo.

Vrednost 55197 Frekvenca
1 da 604
2 ne 1061
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V50 Zahtevam, da ljudje spoštujejo moje mnenje Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V50. Zahtevam, da ljudje spoštujejo moje mnenje.

Vrednost 56196 Frekvenca
1 da 1172
2 ne 491
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51 Ljudje, ki te stalno sekirajo, iščejo pretep Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V51. Ljudje, ki te stalno sekirajo, iščejo pretep.

Vrednost 57195 Frekvenca
1 da 584
2 ne 1069
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V52 Če me kdo udari, udarec vrnem Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V52. Če me kdo udari, udarec vrnem.

Vrednost 58194 Frekvenca
1 da 1078
2 ne 552
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V53 Sem bolj občutljiv kot večina ljudi Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V53. Sem bolj občutljiv/a kot večina ljudi.

Vrednost 59193 Frekvenca
1 da 550
2 ne 1102
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54 Včasih se počutim krivega/krivo zaradi popolnoma nepomembnih stvari Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V54. Včasih se počutim krivega/krivo zaradi popolnoma nepomembnih stvari.

Vrednost 60192 Frekvenca
1 da 971
2 ne 683
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V55 Pogosto sem potrt Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V55. Pogosto sem potrt/a.

Vrednost 61191 Frekvenca
1 da 475
2 ne 1169
" " 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V56 Kadar storim kaj slabega, me vest hudo peče Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V56. Kadar storim kaj slabega, me vest hudo peče.

Vrednost 62190 Frekvenca
1 da 1330
2 ne 327
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V57 Drugi imajo boljše mnenje o meni, kot ga imam sam o sebi Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V57. Drugi imajo boljše mnenje o meni, kot ga imam sam o sebi.

Vrednost 63189 Frekvenca
1 da 844
2 ne 774
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V58 Pogosto me skrbi, kako bo z menoj v prihodnosti Spodaj je naštetih nekaj načinov reagiranja ljudi. Če neka trditev zate velja, oz. se z njo strinjaš, obkroži DA, v nasprotnem primeru obkroži NE. Delaj hitro in ne razmišljaj preveč.

V58. Pogosto me skrbi, kako bo z menoj v prihodnosti.

Vrednost 64188 Frekvenca
1 da 1073
2 ne 582
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V59 Biti neodvisen, svoboden Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V59. Biti neodvisen, svoboden

Vrednost 65187 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 50
2 Dokaj pomembno 38
3 Niti pomembno niti nepomembno 94
4 Dokaj nepomembno 419
5 Zelo nepomembno 1053
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V60 Udobno živeti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V60. Udobno živeti

Vrednost 66186 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 23
2 Dokaj pomembno 39
3 Niti pomembno niti nepomembno 146
4 Dokaj nepomembno 547
5 Zelo nepomembno 910
" " 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V61 Uspeh v šoli, poklicu Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V61. Uspeh v šoli, poklicu

Vrednost 67185 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 17
2 Dokaj pomembno 16
3 Niti pomembno niti nepomembno 34
4 Dokaj nepomembno 315
5 Zelo nepomembno 1286
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V62 Uveljaviti se v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V62. Uveljaviti se v družbi

Vrednost 68184 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 43
3 Niti pomembno niti nepomembno 199
4 Dokaj nepomembno 659
5 Zelo nepomembno 731
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V63 Biti ustvarjalen, originalen Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V63. Biti ustvarjalen, originalen

Vrednost 69183 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 47
3 Niti pomembno niti nepomembno 268
4 Dokaj nepomembno 645
5 Zelo nepomembno 674
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V64 Živeti vznemirljivo in napeto Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V64. Živeti vznemirljivo in napeto

Vrednost 70182 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 317
2 Dokaj pomembno 238
3 Niti pomembno niti nepomembno 530
4 Dokaj nepomembno 380
5 Zelo nepomembno 202
" " 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V65 Red in disciplina v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V65. Red in disciplina v družbi

Vrednost 71181 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 56
2 Dokaj pomembno 118
3 Niti pomembno niti nepomembno 348
4 Dokaj nepomembno 705
5 Zelo nepomembno 435
" " 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V66 Uživati v lepih stvareh Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V66. Uživati v lepih stvareh

Vrednost 72180 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 18
2 Dokaj pomembno 31
3 Niti pomembno niti nepomembno 134
4 Dokaj nepomembno 494
5 Zelo nepomembno 973
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V67 Pridno delati Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V67. Pridno delati

Vrednost 73179 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 30
2 Dokaj pomembno 30
3 Niti pomembno niti nepomembno 131
4 Dokaj nepomembno 596
5 Zelo nepomembno 870
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V68 Dobro jesti, piti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V68. Dobro jesti, piti

Vrednost 74178 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 34
2 Dokaj pomembno 83
3 Niti pomembno niti nepomembno 323
4 Dokaj nepomembno 613
5 Zelo nepomembno 605
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V69 Živeti varno in mirno v krogu svoje družine Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V69. Živeti varno in mirno v krogu svoje družine

Vrednost 75177 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 13
2 Dokaj pomembno 25
3 Niti pomembno niti nepomembno 86
4 Dokaj nepomembno 345
5 Zelo nepomembno 1188
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V70 Ljubezen in spolnost Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V70. Ljubezen in spolnost

Vrednost 76176 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 23
2 Dokaj pomembno 33
3 Niti pomembno niti nepomembno 160
4 Dokaj nepomembno 483
5 Zelo nepomembno 965
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V71 Znanje in spoznavanje novega Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V71. Znanje in spoznavanje novega

Vrednost 77175 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 16
2 Dokaj pomembno 25
3 Niti pomembno niti nepomembno 130
4 Dokaj nepomembno 682
5 Zelo nepomembno 802
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V72 Pomagati drugim Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V72. Pomagati drugim

Vrednost 78174 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 12
2 Dokaj pomembno 21
3 Niti pomembno niti nepomembno 88
4 Dokaj nepomembno 568
5 Zelo nepomembno 966
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V73 Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V73. Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja.

Vrednost 79173 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 22
2 Dokaj pomembno 55
3 Niti pomembno niti nepomembno 302
4 Dokaj nepomembno 646
5 Zelo nepomembno 632
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V74 Veliko se zabavati Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V74. Veliko se zabavati

Vrednost 80172 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 20
2 Dokaj pomembno 43
3 Niti pomembno niti nepomembno 204
4 Dokaj nepomembno 561
5 Zelo nepomembno 830
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V75 Biti varčen in skromen Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V75. Biti varčen in skromen

Vrednost 81171 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 69
2 Dokaj pomembno 82
3 Niti pomembno niti nepomembno 332
4 Dokaj nepomembno 675
5 Zelo nepomembno 494
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V76 Prijateljstvo Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V76. Prijateljstvo

Vrednost 82170 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 11
2 Dokaj pomembno 9
3 Niti pomembno niti nepomembno 24
4 Dokaj nepomembno 128
5 Zelo nepomembno 1474
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V77 Imeti moč in vpliv v družbi Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V77. Imeti moč in vpliv v družbi

Vrednost 83169 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 51
2 Dokaj pomembno 104
3 Niti pomembno niti nepomembno 454
4 Dokaj nepomembno 639
5 Zelo nepomembno 412
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V78 Zdravje Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V78. Zdravje

Vrednost 84168 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 11
2 Dokaj pomembno 4
3 Niti pomembno niti nepomembno 17
4 Dokaj nepomembno 87
5 Zelo nepomembno 1536
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V79 Uživati življenje, dobro se imeti Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V79. Uživati življenje, dobro se imeti

Vrednost 85167 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 16
2 Dokaj pomembno 14
3 Niti pomembno niti nepomembno 64
4 Dokaj nepomembno 366
5 Zelo nepomembno 1204
" " 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V80 Vera v boga Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V80. Vera v boga

Vrednost 86166 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 306
2 Dokaj pomembno 153
3 Niti pomembno niti nepomembno 395
4 Dokaj nepomembno 419
5 Zelo nepomembno 382
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V81 Biti slaven in občudovan Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V81. Biti slaven in občudovan

Vrednost 87165 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 167
2 Dokaj pomembno 226
3 Niti pomembno niti nepomembno 599
4 Dokaj nepomembno 435
5 Zelo nepomembno 227
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V82 Biti pošten in dober Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V82. Biti pošten in dober

Vrednost 88164 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 10
2 Dokaj pomembno 12
3 Niti pomembno niti nepomembno 55
4 Dokaj nepomembno 281
5 Zelo nepomembno 1294
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V83 Spoštovati odrasle Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V83. Spoštovati odrasle

Vrednost 89163 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 28
2 Dokaj pomembno 28
3 Niti pomembno niti nepomembno 138
4 Dokaj nepomembno 521
5 Zelo nepomembno 946
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V84 Živeti za danes, ne misliti na jutri Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V84. Živeti za danes, ne misliti na jutri

Vrednost 90162 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 211
2 Dokaj pomembno 145
3 Niti pomembno niti nepomembno 358
4 Dokaj nepomembno 488
5 Zelo nepomembno 455
" " 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V85 Nositi obleke znanih blagovnih znamk Sedaj bomo našteli nekaj stvari, ki so lahko pomembne v življenju. Označi kako pomembne so zate, tako, da pri vsaki obkrožiš en znak x.

V85. Nositi obleke znanih blagovnih znamk

Vrednost 91161 Frekvenca
1 Popolnoma pomembno 235
2 Dokaj pomembno 157
3 Niti pomembno niti nepomembno 498
4 Dokaj nepomembno 447
5 Zelo nepomembno 324
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V86 Izmed zgoraj naštetih stvari tisto, ki je za tebe najpomembnejša, in jo

V86. Zdaj te pa prosimo, da izbereš izmed zgoraj naštetih stvari tisto, ki je za tebe najpomembnejša, in jo napišeš:____________

Vrednost 92160 Frekvenca
59 Biti neodvisen, svoboden 40
60 Udobno živeti 6
61 Uspeh v šoli, poklicu 50
62 Uveljaviti se v družbi 1
63 Biti ustvarjalen, originalen 2
64 Živeti vznemirljivo in napeto 15
65 Red in disciplina v družbi 9
66 Uživati v lepih stvareh 37
67 Pridno delati 15
68 Dobro jesti, piti 16
69 Živeti varno in mirno v krogu svoje družine 160
70 Ljubezen in spolnost 144
71 Znanje in spoznavanje novega 16
72 Pomagati drugim 37
73 Veliko zaslužiti, imeti veliko denarja 59
74 Veliko se zabavati 41
75 Biti varčen in skromen 4
76 Prijateljstvo 268
77 Imeti moč in vpliv v družbi 2
78 Zdravje 337
79 Uživati življenje, dobro se imeti 82
80 Vera v boga 25
81 Biti slaven in občudovan 10
82 Biti pošten in dober 74
83 Spoštovati odrasle 18
84 Živeti za danes, ne misliti na jutri 20
85 Nositi obleke znanih blagovnih znamk 6
" " 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V87 Kaj pri sebi najbolj ceniš

V87. Kaj pri sebi najbolj ceniš ? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 93159 Frekvenca
1 Da sem dober prijatelj/ica 795
2 Da dobro izgledam 48
3 Da sem v družbi zelo priljubljen/a 126
4 Da veliko razmišljam o stvareh 203
5 Da znam oz. obvladam stvari, ki jih drugi ne 178
6 Drugo_____ 64
7 Nič takega ni, zaradi česar bi se cenil/a 215
" " 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V87A Kaj pri sebi najbolj ceniš drugo

V87A Kaj pri sebi najbolj ceniš drugo

Vrednost 94158 Frekvenca
0 1615
1 šport 2
2 diskretn 1
3 dober 1
39 vztrajen 1
40 zaupanje 1
41 zmogljiv 1
42 znacaj 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 42

V88 Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, ki se ji mora V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V88. Vsak človek mora popolnoma verjeti v neko nadnaravno silo, ki se ji mora brez zadržkov podrejati. .

Vrednost 95157 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 700
2 2 309
3 3 452
4 4 115
5 5-močno se strinjam 87
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V89 Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V89. Poslušnost in spoštovanje avtoritete sta najpomembnejši vrlini, ki se ju morajo otroci naučiti.

Vrednost 96156 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 71
2 2 206
3 3 544
4 4 494
5 5-močno se strinjam 333
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V90 Sem poslušen/na in discipliniran/a V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V90. Sem poslušen/na in discipliniran/a.

Vrednost 97155 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 48
2 2 110
3 3 439
4 4 642
5 5-močno se strinjam 389
" " 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V91 Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti pres V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V91. Včasih mlade ljudi vodijo uporniške ideje, vendar jih morajo z leti preseči in se lotiti resnejšega dela.

Vrednost 98154 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 65
2 2 94
3 3 427
4 4 513
5 5-močno se strinjam 538
" " 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V92 To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost i V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V92. To, kar mladina potrebuje, je stroga disciplina, brezobzirna odločnost in volja, da dela in se bori za družino in domovino.

Vrednost 99153 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 225
2 2 242
3 3 461
4 4 370
5 5-močno se strinjam 350
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V93 Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in s V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V93. Nič ni slabšega od človeka, ki ne čuti velike ljubezni, hvaležnosti in spoštovanja do svojih staršev.

Vrednost 100152 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 163
2 2 116
3 3 220
4 4 313
5 5-močno se strinjam 824
" " 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V94 Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je treba ostro kazno V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V94. Homoseksualci niso nič boljši od kriminalcev in jih je treba ostro kaznovati.

Vrednost 101151 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 823
2 2 200
3 3 208
4 4 135
5 5-močno se strinjam 274
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V95 Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov , potrebuje nekaj pogu V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V95. Ta dežela bolj od zakonov in političnih programov , potrebuje nekaj pogumnih voditeljev, v katere bi ljudje lahko verjeli

Vrednost 102150 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 136
2 2 171
3 3 462
4 4 356
5 5-močno se strinjam 493
" " 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V96 Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V96. Sta dve vrsti ljudi: močni in šibki.

Vrednost 103149 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 279
2 2 143
3 3 375
4 4 272
5 5-močno se strinjam 539
" " 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V97 Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvez V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V97. Verjetno bo nekega dne dokazano, da se da z astrologijo (branjem iz zvezd)

Vrednost 104148 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 276
2 2 239
3 3 533
4 4 342
5 5-močno se strinjam 250
" " 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V98 Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V98. Vse vojne in vsi socialni problemi bodo mogoče nekega dne odpravljeni s kakšnim potresom ali poplavo, ki bo uničila cel svet.

Vrednost 105147 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 502
2 2 257
3 3 368
4 4 243
5 5-močno se strinjam 273
" " 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V99 Žalitev časti je treba vedno kaznovati V nadaljevanju navajamo nekaj trditev, tebe pa prosimo, da s številkami od 1 do 5 označiš koliko se strinjaš z vsako od njih. Številka 1 pomeni, da se z njo sploh ne strinjaš, številka 5 pa, da se močno strinjaš. Ostale številke označujejo stopnje strinjanja med tema dvema skrajnostima. (Pri vsaki trditvi obkroži eno številko.)

V99. Žalitev časti je treba vedno kaznovati.

Vrednost 106146 Frekvenca
1 1-sploh ne strinjam 294
2 2 326
3 3 519
4 4 254
5 5-močno se strinjam 252
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V100 Kaj bi pri sebi najraje spremenil

V100. Kaj bi pri sebi najraje spremenil/a? (Obkroži samo en, najpomembnejši odgovor.)

Vrednost 107145 Frekvenca
1 Ničesar ne bi želel/a spremeniti 707
2 Telesni izgled 494
3 Način oblačenja 38
4 Značajske lastnosti 254
5 Raje bi živel/a v drugačni družini 37
6 Raje bi hodila na kako drugo šolo 48
7 Drugo_____ 46
" " 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V100A Kaj bi pri sebi najraje spremenil drugo

V100A Kaj bi pri sebi najraje spremenil drugo

Vrednost 108144 Frekvenca
1 apetit 1
2 1638
3 ži. barok 1
27 VSE 1
28 zdravje 2
29 ZDRAVJE 1
30 znanje 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

V101 Ali si že kdaj poskusil s kakšno shujševalno dieto

V101. Ali si že kdaj poskusil/a s kakšno shujševalno dieto? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 109143 Frekvenca
1 Enkrat 283
2 Večkrat 259
3 Nikoli 1116
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V102 Bojim se, da se ne bom mogel/la zaposliti Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V102. Bojim se, da se ne bom mogel/la zaposliti.

Vrednost 110142 Frekvenca
1 Zelo velik problem 454
2 Srednje velik problem 825
3 Sploh ni problem 384
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V103 Osamljenost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V103. Osamljenost.

Vrednost 111141 Frekvenca
1 Zelo velik problem 370
2 Srednje velik problem 560
3 Sploh ni problem 728
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V104 Bojim, da bi bil odvisen od drog Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V104. Bojim, da bi bil/a odvisen od drog.

Vrednost 112140 Frekvenca
1 Zelo velik problem 499
2 Srednje velik problem 246
3 Sploh ni problem 905
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V105 Pomanjkanje prostega časa Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V105. Pomanjkanje prostega časa.

Vrednost 113139 Frekvenca
1 Zelo velik problem 355
2 Srednje velik problem 889
3 Sploh ni problem 401
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V106 Strah me je neuspehov v šoli Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V106. Strah me je neuspehov v šoli.

Vrednost 114138 Frekvenca
1 Zelo velik problem 637
2 Srednje velik problem 756
3 Sploh ni problem 260
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V107 Starši preveč pričakujejo od mene Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V107. Starši preveč pričakujejo od mene.

Vrednost 115137 Frekvenca
1 Zelo velik problem 237
2 Srednje velik problem 723
3 Sploh ni problem 691
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V108 Večkrat pomislim na samomor Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V108. Večkrat pomislim na samomor.

Vrednost 116136 Frekvenca
1 Zelo velik problem 263
2 Srednje velik problem 206
3 Sploh ni problem 1185
" " 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V109 Spolnost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V109. Spolnost.

Vrednost 117135 Frekvenca
1 Zelo velik problem 177
2 Srednje velik problem 611
3 Sploh ni problem 859
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V110 Učitelji mi delajo krivico Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V110. Učitelji mi delajo krivico.

Vrednost 118134 Frekvenca
1 Zelo velik problem 284
2 Srednje velik problem 657
3 Sploh ni problem 707
" " 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V111 Pomanjkanje denarja Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V111. Pomanjkanje denarja.

Vrednost 119133 Frekvenca
1 Zelo velik problem 299
2 Srednje velik problem 724
3 Sploh ni problem 626
" " 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V112 Bolezen, invalidnost Spodaj je naštetih nekaj možnih problemov in težav mladih danes. Ob vsakem posebej označi, kako velik problem predstavlja zate osebno, tako da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu.

V112. Bolezen, invalidnost.

Vrednost 120132 Frekvenca
1 Zelo velik problem 642
2 Srednje velik problem 280
3 Sploh ni problem 731
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V113 Fizično nasilje (pretepanje) s strani staršev Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V113. Fizično nasilje (pretepanje) s strani staršev.

Vrednost 121131 Frekvenca
1 Enkrat 205
2 Večkrat 136
3 Nikoli 1312
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V114 Fizično nasilje (pretepanje) s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V114. Fizično nasilje (pretepanje) s strani vrstnikov/ic.

Vrednost 122130 Frekvenca
1 Enkrat 295
2 Večkrat 328
3 Nikoli 1019
" " 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V115 Poniževanja s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V115. Poniževanja s strani vrstnikov.

Vrednost 123129 Frekvenca
1 Enkrat 371
2 Večkrat 512
3 Nikoli 768
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V116 Poniževanja s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V116. Poniževanja s strani odraslih.

Vrednost 124128 Frekvenca
1 Enkrat 209
2 Večkrat 200
3 Nikoli 1237
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V117 Spolno nasilje s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V117. Spolno nasilje s strani odraslih.

Vrednost 125127 Frekvenca
1 Enkrat 26
2 Večkrat 25
3 Nikoli 1604
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V118 Spolno nasilje s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V118. Spolno nasilje s strani vrstnikov/ic.

Vrednost 126126 Frekvenca
1 Enkrat 45
2 Večkrat 47
3 Nikoli 1558
" " 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V119 Posilstvo Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V119. Posilstvo.

Vrednost 127125 Frekvenca
1 Enkrat 15
2 Večkrat 18
3 Nikoli 1620
" " 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V120 Izsiljevanja s strani vrstnikov Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V120. Izsiljevanja s strani vrstnikov.

Vrednost 128124 Frekvenca
1 Enkrat 140
2 Večkrat 82
3 Nikoli 1423
" " 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V121 Izsiljevanja s strani odraslih Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V121 Izsiljevanja s strani odraslih.

Vrednost 129123 Frekvenca
1 Enkrat 39
2 Večkrat 28
3 Nikoli 1580
" " 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122 Drugo, kaj? Ali si osebno že kdaj doživel/a katero od navedenih oblik nasilja? Pri vsaki obliki obkroži znak x v ustreznem stolpcu.

V122. Drugo_____

Vrednost 130122 Frekvenca
1 Enkrat 10
2 Večkrat 21
3 Nikoli 138
" " 1508

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V122A Nasilje drugo

V122A Nasilje drugo

Vrednost 131121 Frekvenca
1 1650
2 žalitev 2
3 droga 1
22 ugrabili 1
23 zafrkava 1
24 ZAHTEVE 1
25 zasledov 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

V123 Če se želiš otresti skrbi Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V123. Če se želiš otresti skrbi?

Vrednost 132120 Frekvenca
1 Fant, dekle 135
2 Svetovalec v šoli 41
3 Prijatelj, prijateljica 563
4 Mati 434
5 Sestra, brat 109
6 Dober učitelj, učiteljica 16
7 Dober sorodnik, sorodnica 25
8 Oče 70
9 Nikogar ne bi zaprosil 161
" " 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V124 Če ti gre slabo v šoli Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V124. Če ti gre slabo v šoli?

Vrednost 133119 Frekvenca
1 Fant, dekle 28
2 Svetovalec v šoli 95
3 Prijatelj, prijateljica 249
4 Mati 622
5 Sestra, brat 145
6 Dober učitelj, učiteljica 128
7 Dober sorodnik, sorodnica 39
8 Oče 150
9 Nikogar ne bi zaprosil 79
" " 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V125 Če si žalosten Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V125. Če si žalosten/na?

Vrednost 134118 Frekvenca
1 Fant, dekle 256
2 Svetovalec v šoli 10
3 Prijatelj, prijateljica 542
4 Mati 292
5 Sestra, brat 96
6 Dober učitelj, učiteljica 7
7 Dober sorodnik, sorodnica 29
8 Oče 42
9 Nikogar ne bi zaprosil 278
" " 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V126 Če ne znaš rešiti šolskih problemov Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V126. Če ne znaš rešiti šolskih problemov?

Vrednost 135117 Frekvenca
1 Fant, dekle 27
2 Svetovalec v šoli 184
3 Prijatelj, prijateljica 250
4 Mati 463
5 Sestra, brat 147
6 Dober učitelj, učiteljica 156
7 Dober sorodnik, sorodnica 22
8 Oče 172
9 Nikogar ne bi zaprosil 93
" " 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V127 Če moraš sprejeti kakšno pomembno odločitev Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V127. Če moraš sprejeti kakšno pomembno odločitev?

Vrednost 136116 Frekvenca
1 Fant, dekle 62
2 Svetovalec v šoli 43
3 Prijatelj, prijateljica 220
4 Mati 593
5 Sestra, brat 83
6 Dober učitelj, učiteljica 23
7 Dober sorodnik, sorodnica 43
8 Oče 258
9 Nikogar ne bi zaprosil 125
" " 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V128 Če želiš zaupati intimna občutja Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V128. Če želiš zaupati intimna občutja?

Vrednost 137115 Frekvenca
1 Fant, dekle 313
2 Svetovalec v šoli 27
3 Prijatelj, prijateljica 502
4 Mati 183
5 Sestra, brat 84
6 Dober učitelj, učiteljica 11
7 Dober sorodnik, sorodnica 25
8 Oče 36
9 Nikogar ne bi zaprosil 337
" " 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V129 Če si zelo tečen in napet/a Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V129. Če si zelo tečen/na in napet/a?

Vrednost 138114 Frekvenca
1 Fant, dekle 99
2 Svetovalec v šoli 28
3 Prijatelj, prijateljica 475
4 Mati 226
5 Sestra, brat 162
6 Dober učitelj, učiteljica 22
7 Dober sorodnik, sorodnica 30
8 Oče 53
9 Nikogar ne bi zaprosil 442
" " 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V130 Če si srečen in zaljubljen/a Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V130. Če si srečen/na in zaljubljen/a?

Vrednost 139113 Frekvenca
1 Fant, dekle 301
2 Svetovalec v šoli 22
3 Prijatelj, prijateljica 642
4 Mati 123
5 Sestra, brat 101
6 Dober učitelj, učiteljica 11
7 Dober sorodnik, sorodnica 32
8 Oče 32
9 Nikogar ne bi zaprosil 264
" " 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V131 Če želiš nasvet glede nadaljnjega šolanja, izbire poklica Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V131. Če želiš nasvet glede nadaljnjega? šolanja, izbire poklica?

Vrednost 140112 Frekvenca
1 Fant, dekle 24
2 Svetovalec v šoli 398
3 Prijatelj, prijateljica 78
4 Mati 464
5 Sestra, brat 56
6 Dober učitelj, učiteljica 68
7 Dober sorodnik, sorodnica 31
8 Oče 212
9 Nikogar ne bi zaprosil 93
" " 253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V132 Če želiš zabave in razvedrila Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V132. Če želiš zabave in razvedrila?

Vrednost 141111 Frekvenca
1 Fant, dekle 242
2 Svetovalec v šoli 26
3 Prijatelj, prijateljica 870
4 Mati 92
5 Sestra, brat 81
6 Dober učitelj, učiteljica 17
7 Dober sorodnik, sorodnica 30
8 Oče 52
9 Nikogar ne bi zaprosil 104
" " 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V133 Če želiš biti tak kot res si Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V133. Če želiš biti tak/a kot res si?

Vrednost 142110 Frekvenca
1 Fant, dekle 130
2 Svetovalec v šoli 24
3 Prijatelj, prijateljica 491
4 Mati 222
5 Sestra, brat 83
6 Dober učitelj, učiteljica 16
7 Dober sorodnik, sorodnica 38
8 Oče 46
9 Nikogar ne bi zaprosil 461
" " 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V134 Če bi te izključili iz šole Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V134. Če bi te izključili iz šole?

Vrednost 143109 Frekvenca
1 Fant, dekle 33
2 Svetovalec v šoli 167
3 Prijatelj, prijateljica 137
4 Mati 586
5 Sestra, brat 70
6 Dober učitelj, učiteljica 42
7 Dober sorodnik, sorodnica 37
8 Oče 240
9 Nikogar ne bi zaprosil 123
" " 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V135 Če bi bil v hudi življenjski stiski Našteli bomo nekaj pomembnih življenjskih situacij. Iz skupine spodaj naštetih ljudi pri vsaki situaciji izberi eno osebo, ki bi jo v tej situaciji zaprosil/a za pomoč. Odgovarjaj tako, da obkrožiš znak x v ustreznem stolpcu. Situacije

V135. Če bi bil/a v hudi življenjski stiski?

Vrednost 144108 Frekvenca
1 Fant, dekle 61
2 Svetovalec v šoli 57
3 Prijatelj, prijateljica 203
4 Mati 591
5 Sestra, brat 59
6 Dober učitelj, učiteljica 13
7 Dober sorodnik, sorodnica 65
8 Oče 249
9 Nikogar ne bi zaprosil 107
" " 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V136 Nezaposlenost enega ali obeh staršev Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V136. Nezaposlenost enega ali obeh staršev

Vrednost 145107 Frekvenca
1 Zelo velik problem 261
2 Srednje velik problem 326
3 Sploh ni problem 1015
" " 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V137 Pogosti prepiri med staršema Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V137. Pogosti prepiri med staršema

Vrednost 146106 Frekvenca
1 Zelo velik problem 258
2 Srednje velik problem 401
3 Sploh ni problem 938
" " 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V138 Pogosti prepiri med starši in otroki Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V138. Pogosti prepiri med starši in otroki

Vrednost 147105 Frekvenca
1 Zelo velik problem 238
2 Srednje velik problem 518
3 Sploh ni problem 834
" " 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V139 Alkoholizem, druge odvisnosti Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V139. Alkoholizem, druge odvisnosti

Vrednost 148104 Frekvenca
1 Zelo velik problem 273
2 Srednje velik problem 129
3 Sploh ni problem 1194
" " 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V140 Nasilje Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V140. Nasilje

Vrednost 149103 Frekvenca
1 Zelo velik problem 268
2 Srednje velik problem 80
3 Sploh ni problem 1251
" " 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V141 Dolgotrajne bolezni Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V141. Dolgotrajne bolezni

Vrednost 150102 Frekvenca
1 Zelo velik problem 265
2 Srednje velik problem 253
3 Sploh ni problem 1078
" " 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V142 Pogosti prepiri med brati in sestrami Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V142. Pogosti prepiri med brati in sestrami

Vrednost 151101 Frekvenca
1 Zelo velik problem 236
2 Srednje velik problem 676
3 Sploh ni problem 674
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V143 Drugo, kaj? Našteli bomo nekaj možnih okoliščin v družini. Ob vsaki posebej označi, kako velik problem predstavlja v tvoji družini. (Za vsako okoliščino posebej obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V143. Drugo_____

Vrednost 152100 Frekvenca
1 Zelo velik problem 25
2 Srednje velik problem 23
3 Sploh ni problem 192
" " 1437

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V143A Problemi v družini drugo

V143A Problemi v družini drugo

Vrednost 15399 Frekvenca
1 1651
2 brat 1
3 droge 1
23 učenje 1
24 vpitje 1
25 zaničeva 1
26 čiščenje 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 26

V144 Odhajati in prihajati domov, kadar želiš V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V144. Odhajati in prihajati domov, kadar želiš

Vrednost 15498 Frekvenca
0 116
1 1
5 1
6 3
7 5
8 2
9 3
10 34
11 22
12 42
13 82
14 86
15 98
16 177
17 108
18 549
19 49
20 79
21 9
22 6
23 5
24 7
25 13
26 2
27 2
28 1
30 8
" " 167

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

V145 Odseliti se od staršev V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V145. Odseliti se od staršev

Vrednost 15597 Frekvenca
0 142
1 2
2 1
6 2
10 2
11 4
12 1
13 2
14 1
15 5
16 3
17 2
18 206
19 95
20 408
21 44
22 106
23 99
24 68
25 192
26 20
27 11
28 25
29 3
30 17
32 1
35 2
50 1
99 1
" " 211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V146 Prvi spolni odnosi V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V146. Prvi spolni odnosi

Vrednost 15696 Frekvenca
0 59
6 1
7 1
9 1
10 4
11 8
12 5
13 25
14 70
15 114
16 201
17 235
18 277
19 74
20 166
21 9
22 34
23 16
24 27
25 44
26 15
27 5
28 6
30 7
31 3
40 2
91 1
" " 267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 91

V147 Zaslužiti denar za lastno preživljanje V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V147. Zaslužiti denar za lastno preživljanje

Vrednost 15795 Frekvenca
0 49
8 1
9 1
10 6
11 2
12 4
13 5
14 17
15 37
16 36
17 34
18 286
19 126
20 316
21 55
22 99
23 72
24 101
25 142
26 33
27 29
28 22
29 2
30 16
51 2
62 1
" " 183

Vrednosti spremenljivk od 0 do 62

V148 Zaključiti šolanje V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V148. Zaključiti šolanje

Vrednost 15894 Frekvenca
0 46
10 1
11 2
12 1
14 12
15 8
16 10
17 32
18 197
19 114
20 195
21 47
22 186
23 130
24 186
25 186
26 43
27 29
28 21
29 2
30 24
32 2
35 1
42 2
50 1
" " 199

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V149 Prvič kaditi cigarete V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V149. Prvič kaditi cigarete

Vrednost 15993 Frekvenca
0 757
2 2
4 2
90 1
98 1
99 6
" " 300

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V150 Sam/a odločati o svojem videzu, oblačenju V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V150. Sam/a odločati o svojem videzu, oblačenju

Vrednost 16092 Frekvenca
0 47
1 11
4 3
5 11
6 12
7 27
8 45
9 42
10 312
11 108
12 238
13 169
14 205
15 73
16 48
17 15
18 82
19 14
20 29
22 3
23 1
25 3
26 1
27 1
30 1
41 1
71 1
89 1
" " 173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 89

V151 Prvič iti v disco V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V151. Prvič iti v disco

Vrednost 16191 Frekvenca
0 88
1 1
4 2
5 3
6 2
7 5
8 6
9 13
10 62
11 70
12 140
13 216
14 274
15 249
16 172
17 64
18 82
19 15
20 12
23 1
24 1
27 1
30 2
43 1
50 2
56 1
70 1
" " 191

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

V152 Prvič se zaljubiti V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V152. Prvič se zaljubiti

Vrednost 16290 Frekvenca
0 34
1 10
2 5
30 1
60 1
70 1
" " 193

Vrednosti spremenljivk od 0 do 70

V153 Poročiti se V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V153. Poročiti se

Vrednost 16389 Frekvenca
0 98
6 1
10 1
11 2
12 3
13 3
14 2
16 4
18 13
19 14
20 124
21 45
22 101
23 111
24 138
25 354
26 121
27 67
28 71
29 20
30 119
32 9
33 2
35 10
36 1
39 1
43 1
50 1
85 1
" " 239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 85

V154 Prvič postati oče/mati V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V154. Prvič postati oče/mati

Vrednost 16488 Frekvenca
0 83
3 1
9 1
38 2
40 3
50 1
" " 250

Vrednosti spremenljivk od 0 do 50

V155 Prvič špricati šolo V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V155. Prvič špricati šolo

Vrednost 16587 Frekvenca
0 428
1 1
3 1
5 2
7 10
8 11
9 27
10 52
11 65
12 140
13 257
14 163
15 96
16 90
17 37
18 21
19 6
20 2
21 1
22 1
25 1
28 1
42 1
" " 263

Vrednosti spremenljivk od 0 do 42

V156 Prvič se napiti V okenca na koncu vrstic, vpiši, koliko si bil/a star/a, ko so se zgodile spodaj omenjene situacije, oz. koliko misliš, da boš star/a, ko se bodo. (Za situacije, za katere meniš, da jih ne boš doživel/a, vpiši številko 0.)

V156. Prvič se napiti

Vrednost 16686 Frekvenca
0 514
2 1
3 4
80 2
83 1
99 1
" " 278

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

V157 Ali bi bil pripravljen sodelovati pri kateri od prostovoljnih dejavnosti

V157. Tudi v Sloveniji se v zadnjem času razvijajo številne prostovoljne dejavnosti. Ali bi bil/a pripravljen/a sodelovati pri kateri od njih? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 16785 Frekvenca
1 Da, bi sodeloval/a (Če 1, pojdi na vprašanje št. 158) 1040
2 Da, že sodelujem (Če 2, pojdi na vprašanje št. 158) 123
3 Ne, ne bi sodeloval/a (Če 3, pojdi na vprašanje št. 159) 331
" " 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V158 Če da, v kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ

V158. Če da, v kateri dejavnosti bi najraje sodeloval/a oz. že sodeluješ? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 16884 Frekvenca
1 Pomoč vrstnikom/cam pri učenju 271
2 Pomoč prizadetim ljudem 142
3 Svetovanju vrstnikom/cam v težavah 228
4 Pomoč starejšim ljudem 142
5 Pri urejanju prostorov za našo zabavo 283
6 Drugo_____ 40
" " 571

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V158A V kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ drugo

V158A V kateri dejavnosti bi najraje sodeloval oz. že sodeluješ drugo

Vrednost 16983 Frekvenca
1 1643
2 živali 1
3 živali 1
28 unicef 2
29 v tujini 1
30 zavetišče 1
31 zivali 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

V159 Učenje in priprava na šolo Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V159. Učenje in priprava na šolo

Vrednost 17082 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 335
2 1-2 uri 747
3 Več kot 2 uri 396
4 Ne delam tega 25
" " 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V160 Gledanje TV Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V160. Gledanje TV

Vrednost 17181 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 261
2 1-2 uri 491
3 Več kot 2 uri 728
4 Ne delam tega 27
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V161 Poslušanje glasbe Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V161. Poslušanje glasbe

Vrednost 17280 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 614
2 1-2 uri 360
3 Več kot 2 uri 458
4 Ne delam tega 78
" " 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V162 Delo z računalnikom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V162. Delo z računalnikom

Vrednost 17379 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 466
2 1-2 uri 242
3 Več kot 2 uri 212
4 Ne delam tega 587
" " 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V163 Pomoč doma Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V163. Pomoč doma (v gospodinjstvu, na kmetiji ipd.)

Vrednost 17478 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 747
2 1-2 uri 355
3 Več kot 2 uri 172
4 Ne delam tega 229
" " 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V164 Dodatne izvenšolske dejavnosti Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V164. Dodatne izvenšolske dejavnosti (jeziki, glasba, ples itd.)

Vrednost 17577 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 221
2 1-2 uri 525
3 Več kot 2 uri 417
4 Ne delam tega 334
" " 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V165 Ukvarjanje s športom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V165. Ukvarjanje s športom

Vrednost 17676 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 326
2 1-2 uri 508
3 Več kot 2 uri 450
4 Ne delam tega 215
" " 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V166 Sem zunaj s prijatelji Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V166. Sem zunaj s prijatelji/cami

Vrednost 17775 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 369
2 1-2 uri 473
3 Več kot 2 uri 551
4 Ne delam tega 101
" " 183

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V167 Branje, dopisovanje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V167. Branje, dopisovanje

Vrednost 17874 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 627
2 1-2 uri 309
3 Več kot 2 uri 116
4 Ne delam tega 444
" " 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V168 Lenarjenje Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V168. Lenarjenje

Vrednost 17973 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 550
2 1-2 uri 258
3 Več kot 2 uri 323
4 Ne delam tega 367
" " 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V169 Sem s fantom/ dekletom Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V169. Sem s fantom/ dekletom

Vrednost 18072 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 174
2 1-2 uri 298
3 Več kot 2 uri 360
4 Ne delam tega 639
" " 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V170 Drugo, kaj? Pomisli na običajni delovni dan v tednu. Koliko časa (v urah) poleg šole porabiš za spodaj naštete dejavnosti? (Pri vsaki dejavnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V170. Drugo_____

Vrednost 18171 Frekvenca
1 Manj kot 1 uro 13
2 1-2 uri 33
3 Več kot 2 uri 44
4 Ne delam tega 123
" " 1464

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V170A Dnevne aktivnosti drugo

V170A Dnevne aktivnosti drugo

Vrednost 18270 Frekvenca
1 1616
2 žuranje 1
3 0 1
41 zabava 3
42 z družino 1
43 zivali 4
44 zmenek 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

V171 Pri psihologu v šoli Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V171. Pri psihologu/inji v šoli.

Vrednost 18369 Frekvenca
1 Gotovo bi 160
2 Mogoče bi 749
3 Gotovo ne bi 563
" " 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V172 Pri strokovnjaku v svetovalnici za mlade Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V172. Pri strokovnjaku/inji v svetovalnici za mlade.

Vrednost 18468 Frekvenca
1 Gotovo bi 222
2 Mogoče bi 789
3 Gotovo ne bi 460
" " 206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V173 Pri vrstniku v svetovalnici za mlade Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V173. Pri vrstniku/ci v svetovalnici za mlade.

Vrednost 18567 Frekvenca
1 Gotovo bi 280
2 Mogoče bi 752
3 Gotovo ne bi 426
" " 219

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V174 Na mladinskem SOS telefonu Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V174. Na mladinskem SOS telefonu.

Vrednost 18666 Frekvenca
1 Gotovo bi 194
2 Mogoče bi 620
3 Gotovo ne bi 648
" " 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V175 Pri učitelju, ki mu zaupam Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V175. Pri učitelju/ici, ki mu/ji zaupam.

Vrednost 18765 Frekvenca
1 Gotovo bi 201
2 Mogoče bi 549
3 Gotovo ne bi 706
" " 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V176 Pri starših ali bližnjih sorodnikih Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V176. Pri starših ali bližnjih sorodnikih/cah.

Vrednost 18864 Frekvenca
1 Gotovo bi 874
2 Mogoče bi 391
3 Gotovo ne bi 199
" " 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V177 Pri prijateljih Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V177. Pri prijateljih/cah.

Vrednost 18963 Frekvenca
1 Gotovo bi 753
2 Mogoče bi 561
3 Gotovo ne bi 139
" " 224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V178 Pri duhovniku v cerkvi Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V178. Pri duhovniku v cerkvi.

Vrednost 19062 Frekvenca
1 Gotovo bi 64
2 Mogoče bi 295
3 Gotovo ne bi 1078
" " 240

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V179 Nikogar nimam, sam bi našel rešitev Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V179. Nikogar nimam, sam/a bi našel/la rešitev.

Vrednost 19161 Frekvenca
1 Gotovo bi 104
2 Mogoče bi 357
3 Gotovo ne bi 941
" " 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V180 Drugo, kaj? Kje bi iskal/a pomoč, če bi se znašel/šla v resnih življenjskih težavah? (Pri vsaki od navedenih možnosti obkroži znak x v ustreznem stolpcu.)

V180. Drugo_____

Vrednost 19260 Frekvenca
1 Gotovo bi 12
2 Mogoče bi 24
3 Gotovo ne bi 5
" " 1636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V180A Pomoč bi iskal drugje

V180A Pomoč bi iskal drugje

Vrednost 19359 Frekvenca
1 fant 1666
2 fantu 3
3 partner 1
4 punca 5
5 sosedje 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V181 Si imel/a že kdaj težave s policijo

V181. Si imel/a že kdaj težave s policijo? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 19458 Frekvenca
1 Enkrat 188
2 Nekajkrat 67
3 Večkrat 49
4 Nikoli 1116
5 Ne želim povedati 71
" " 186

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V182 Pisanje grafitov V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V182. Pisanje grafitov.

Vrednost 19557 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 183
2 Tega ne počnem, me pa mika 352
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 738
4 Tako ravnanje obsojam 188
" " 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V183 Pitje mešanic iz alkohola in energetskih napitkov npr. iz piva in red bu V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V183. Pitje mešanic iz alkohola in energetskih napitkov (npr. iz piva in red bulla).

Vrednost 19656 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 215
2 Tega ne počnem, me pa mika 193
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 674
4 Tako ravnanje obsojam 375
" " 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V184 Beg od doma V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V184. Beg od doma.

Vrednost 19755 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 51
2 Tega ne počnem, me pa mika 161
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 501
4 Tako ravnanje obsojam 722
" " 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V185 Vožnja avtomobilov brez vozniškega dovoljenja V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V185. Vožnja avtomobilov brez vozniškega dovoljenja.

Vrednost 19854 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 137
2 Tega ne počnem, me pa mika 192
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 447
4 Tako ravnanje obsojam 660
" " 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V186 Uživanje ectasya V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V186. Uživanje ectasya.

Vrednost 19953 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 32
2 Tega ne počnem, me pa mika 84
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 381
4 Tako ravnanje obsojam 939
" " 241

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V187 Razbijanje oken, uničevanje telefonskih govorilnic, prometnih znakov, ip V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V187. Razbijanje oken, uničevanje telefonskih govorilnic, prometnih znakov, ipd.

Vrednost 20052 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 62
2 Tega ne počnem, me pa mika 82
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 296
4 Tako ravnanje obsojam 1008
" " 229

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V188 Pripadnost uličnim skupinam V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V188. Pripadnost uličnim skupinam.

Vrednost 20151 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 91
2 Tega ne počnem, me pa mika 128
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 653
4 Tako ravnanje obsojam 553
" " 252

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V189 Izzivanje, žaljenje učiteljev V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V189. Izzivanje, žaljenje učiteljev.

Vrednost 20250 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 114
2 Tega ne počnem, me pa mika 151
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 536
4 Tako ravnanje obsojam 632
" " 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V190 Manjše kraje,tatvine koles V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V190. Manjše kraje,tatvine koles.

Vrednost 20349 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 47
2 Tega ne počnem, me pa mika 61
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 270
4 Tako ravnanje obsojam 1052
" " 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V191 Nošenje nožev, verig ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V191. Nošenje nožev, verig ipd.

Vrednost 20448 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 100
2 Tega ne počnem, me pa mika 87
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 523
4 Tako ravnanje obsojam 723
" " 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V192 Jemanje heroina, kokaina, cracka, LSD, ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V192. Jemanje heroina, kokaina, cracka, LSD, ipd.

Vrednost 20547 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 33
2 Tega ne počnem, me pa mika 52
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 274
4 Tako ravnanje obsojam 1071
" " 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V193 Vlomi v avtomobile, stanovanja, trgovine V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V193. Vlomi v avtomobile, stanovanja, trgovine.

Vrednost 20646 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 26
2 Tega ne počnem, me pa mika 50
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 196
4 Tako ravnanje obsojam 1150
" " 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V194 Pretepanje na športnih tekmah V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V194. Pretepanje na športnih tekmah.

Vrednost 20745 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 83
2 Tega ne počnem, me pa mika 98
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 493
4 Tako ravnanje obsojam 752
" " 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V195 Popivanje V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V195. Popivanje.

Vrednost 20844 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 108
2 Tega ne počnem, me pa mika 117
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 519
4 Tako ravnanje obsojam 672
" " 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V196 Kajenje marihuane, hašiša V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V196. Kajenje marihuane, hašiša.

Vrednost 20943 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 66
2 Tega ne počnem, me pa mika 76
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 329
4 Tako ravnanje obsojam 956
" " 250

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V197 Izsiljevanje vrstnikov V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V197. Izsiljevanje vrstnikov.

Vrednost 21042 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 43
2 Tega ne počnem, me pa mika 54
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 238
4 Tako ravnanje obsojam 1093
" " 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V198 Skupinski pretepi V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V198. Skupinski pretepi.

Vrednost 21141 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 85
2 Tega ne počnem, me pa mika 97
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 366
4 Tako ravnanje obsojam 874
" " 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V199 Uničevanje šolskih miz, stolov, tabel ipd. V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V199. Uničevanje šolskih miz, stolov, tabel ipd.

Vrednost 21240 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 108
2 Tega ne počnem, me pa mika 94
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 529
4 Tako ravnanje obsojam 685
" " 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V200 Kajenje cigaret V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V200. Kajenje cigaret.

Vrednost 21339 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 171
2 Tega ne počnem, me pa mika 127
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 540
4 Tako ravnanje obsojam 573
" " 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V201 Hitra vožnja z motorji, avtomobili V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V201. Hitra vožnja z motorji, avtomobili.

Vrednost 21438 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 228
2 Tega ne počnem, me pa mika 314
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 487
4 Tako ravnanje obsojam 376
" " 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V202 Špricanje šole V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V202. Špricanje šole.

Vrednost 21537 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 190
2 Tega ne počnem, me pa mika 250
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 635
4 Tako ravnanje obsojam 337
" " 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V203 Napadi na ljudi na ulici V nadaljevanju navajamo nekatere stvari, ki jih včasih počnejo mladi. S številkami od 1 do 4 označi kakšen je tvoj odnos do njih?.

V203. Napadi na ljudi na ulici.

Vrednost 21636 Frekvenca
1 Tudi jaz to počnem 36
2 Tega ne počnem, me pa mika 58
3 Tega ne počnem, vendar me ne moti 203
4 Tako ravnanje obsojam 1125
" " 255

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V204 Kako pogosto hodiš zvečer ven

V204. Kako pogosto hodiš zvečer ven? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 21735 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 343
2 Približno enkrat na teden 533
3 Približno enkrat na mesec 164
4 Nekajkrat na leto 221
5 Nikoli 190
" " 226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V205 Zakaj predvsem hodiš zvečer ven

V205. Zakaj predvsem hodiš zvečer ven? (Obkroži samo najpomembnejši razlog.)

Vrednost 21834 Frekvenca
1 Zvečer ne hodim ven 225
2 Da srečam prijatelje 624
3 Da srečam ljudi nasprotnega spola 162
4 Da vidim, če se kaj dogaja 203
5 Ker nimam kaj boljšega početi 81
6 Da grem od doma 49
7 Drugo_____ 53
" " 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V205A Zakaj predvsem hodiš zvečer ven drugo

V205A Zakaj predvsem hodiš zvečer ven drugo

Vrednost 21933 Frekvenca
1 1626
2 fant 1
3 igr. z žogo 1
30 vsi hodi 1
31 zabava 9
32 zabavam 2
33 zabavanj 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 33

V206 Kam greš najraje v prostem času

V206. Kam greš najraje v prostem času? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 22032 Frekvenca
1 V priljubljen lokal 78
2 V disco 43
3 V kino, gledališče, na koncert 248
4 Na kak žur 184
5 Srečujem se s prijatelji/cami na prostem 578
6 K prijatelju/ici domov 179
7 Nikamor ne hodim, najraje sem doma 106
8 Drugo_____ 100
" " 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

V206A Kam greš najraje v prostem času drugo

V206A Kam greš najraje v prostem času drugo

Vrednost 22131 Frekvenca
1 1580
2 0 1
3 biljard 1
50 ven-prij 1
51 vsepovsod 1
52 za blok 1
53 zur 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 53

DEM1 Katerega spola si Na koncu te prosimo, da odgovoriš še na nekaj splošnih vprašanj.

DEM1. Katerega spola si?

Vrednost 22230 Frekvenca
1 Moški 790
2 Ženski 873
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DEM2A Mati_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O1 Mati

Vrednost 22329 Frekvenca
1 da 1581
0 ne 96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DEM2B Oče_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O2 Oče

Vrednost 22428 Frekvenca
1 da 1362
0 ne 315

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DEM2C Krušna mati_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O3 Krušna mati

Vrednost 22527 Frekvenca
1 da 5
0 ne 1672

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DEM2D Očim_ živi skupaj DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O4 Očim

Vrednost 22626 Frekvenca
1 da 45
0 ne 1632

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DEM2E Živi v rejniški družini DEM2. S katerim od staršev živiš skupaj v družini? (Obkroži.)

O5 Živim v rejniški družini

Vrednost 22725 Frekvenca
1 da 30
0 ne 1647

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

DEM3 Kako bi ocenil/a materialni položaj svoje družine

DEM3. Kako bi ocenil/a materialni položaj svoje družine? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 22824 Frekvenca
1 Živimo razkošno 76
2 Živimo udobno 1284
3 Živimo skromno 258
4 Komaj shajamo 26
5 Zelo težko se preživljamo 11
" " 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

DEM4 Ali bereš dnevne časopise

DEM4. Ali bereš dnevne časopise? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 22923 Frekvenca
1 Nikoli 207
2 Da, redko 583
3 Da, občasno 656
4 Da, redno 214
" " 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DEM5 Koliko ur na teden uporabljaš internet

DEM5. Koliko ur na teden uporabljaš internet? (Obkroži en odgovor.)

Vrednost 23022 Frekvenca
1 do 2 uri 219
2 2 - 5 ur 72
3 6 ur in več 62
4 Interneta ne uporabljam 1299
" " 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DEM6A Srbsko, hrvaško, bosansko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O1 Srbsko, hrvaško, bosansko

Vrednost 23121 Frekvenca
1 da 589
" " 1088

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

DEM6B Angleško DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O2 Angleško

Vrednost 23220 Frekvenca
1 da 1383
" " 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

DEM6C Nemško DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O3 Nemško

Vrednost 23319 Frekvenca
1 da 420
" " 1257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

DEM6D Italijansko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O4 Italijansko

Vrednost 23418 Frekvenca
1 da 137
" " 1540

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

DEM6E Francosko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O5 Francosko

Vrednost 23517 Frekvenca
1 da 69
" " 1608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

DEM6F Madžarsko DEM6. Kateri jezik poleg slovenskega še obvladaš? (Obkroži.)

O6 Madžarsko

Vrednost 23616 Frekvenca
1 da 23