Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0412
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0412_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; december 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, podpora koaliciji, ocena osebne sreče

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanje o podpori Janeza Janše kot predsedniku vlade ter oceno osebne sreče.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. december 2004 - 20. december 2004
Čas izdelave: 2004-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0412 - Politbarometer PB12/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 71
 • število enot: 924

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-12-14 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 2004-12-14 2004-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 406
2 ni zadovoljen 451
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 544
2 ni zadovoljen 349
3 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 171 Frekvenca
2004-12-14 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 2004-12-14 2004-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 270 Frekvenca
1 zadovoljen 406
2 ni zadovoljen 451
3 ne vem, b.o. 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 369 Frekvenca
1 zadovoljen 544
2 ni zadovoljen 349
3 ne vem, b.o. 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 468 Frekvenca
1 da, podpiram 519
2 ne, ne podpiram 242
3 ne vem, b.o. 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 567 Frekvenca
1 da 720
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 666 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 109
3 NSI - krscanska ljudska stranka 23
4 SDS - slovenska demokratska stranka 257
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 64
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 399

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 765 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 40
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 55
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
150 774

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 864 Frekvenca
1 prej levo 243
2 v sredino 180
3 prej desno 187
4 b.o. 311
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 963 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 107
3 nekje vmes 364
4 . 108
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 247
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
677 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1062 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 86
3 nekje vmes 203
4 . 198
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 278
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
646 278

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1161 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 124
3 nekje vmes 312
4 . 140
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
660 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Vrednost 1260 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 81
3 nekje vmes 225
4 . 147
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
571 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1359 Frekvenca
1 zelo neuspešno 49
2 . 137
3 nekje vmes 285
4 . 104
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
604 320

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 1458 Frekvenca
1 zelo neuspešno 54
2 . 85
3 nekje vmes 263
4 . 90
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
520 404

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1557 Frekvenca
1 zelo neuspešno 153
2 . 198
3 nekje vmes 267
4 . 123
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1656 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 89
3 nekje vmes 257
4 . 328
5 zelo uspešno 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1_1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Vrednost 1755 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 105
3 nekje vmes 204
4 . 118
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 421
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
503 421

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3_1 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Vrednost 1854 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 117
3 nekje vmes 211
4 . 114
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
597 327

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4_2 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Vrednost 1953 Frekvenca
1 zelo neuspešno 25
2 . 81
3 nekje vmes 239
4 . 119
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5_2 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Vrednost 2052 Frekvenca
1 zelo neuspešno 45
2 . 90
3 nekje vmes 207
4 . 100
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 459

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6_1 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Vrednost 2151 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 45
3 nekje vmes 202
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 463

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7_1 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Vrednost 2250 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 66
3 nekje vmes 203
4 . 92
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 477
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
447 477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8_1 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Vrednost 2349 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 51
3 nekje vmes 206
4 . 133
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9_1 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Vrednost 2448 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 119
3 nekje vmes 242
4 . 103
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
577 347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10_2 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Vrednost 2547 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 73
3 nekje vmes 206
4 . 112
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 424
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11_2 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Vrednost 2646 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 60
3 nekje vmes 184
4 . 131
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13_1 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Vrednost 2745 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 75
3 nekje vmes 198
4 . 162
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 389

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15_2 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2844 Frekvenca
1 zelo neuspešno 82
2 . 93
3 nekje vmes 194
4 . 162
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
633 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Vrednost 2943 Frekvenca
1 zelo neuspešno 31
2 . 73
3 nekje vmes 185
4 . 170
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 405
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
519 405

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Vrednost 3042 Frekvenca
1 zelo neuspešno 16
2 . 49
3 nekje vmes 158
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 519
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
405 519

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Vrednost 3141 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 44
3 nekje vmes 185
4 . 125
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3240 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 156
3 nekaj vmes 369
4 . 199
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3339 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 116
3 nekaj vmes 269
4 . 256
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3438 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 128
3 nekaj vmes 403
4 . 200
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3537 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 76
3 nekaj vmes 227
4 . 342
5 najbolj zaupa 195
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3636 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 261
3 nekaj vmes 355
4 . 80
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3735 Frekvenca
1 najmanj zaupa 186
2 . 259
3 nekaj vmes 269
4 . 110
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3834 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 203
3 nekaj vmes 322
4 . 173
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3933 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 93
3 nekaj vmes 263
4 . 293
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 111

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4032 Frekvenca
1 najmanj zaupa 213
2 . 172
3 nekaj vmes 251
4 . 148
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4131 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 100
3 nekaj vmes 313
4 . 304
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4230 Frekvenca
1 najmanj zaupa 30
2 . 72
3 nekaj vmes 279
4 . 354
5 najbolj zaupa 154
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4329 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 129
3 nekaj vmes 332
4 . 278
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4428 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 163
3 nekaj vmes 373
4 . 222
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 4527 Frekvenca
1 najmanj zaupa 188
2 . 203
3 nekaj vmes 261
4 . 151
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4626 Frekvenca
1 najmanj zaupa 52
2 . 113
3 nekaj vmes 306
4 . 240
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4725 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 106
3 nekaj vmes 342
4 . 272
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 4824 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 163
3 nekaj vmes 296
4 . 184
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 4923 Frekvenca
1 najmanj zaupa 102
2 . 192
3 nekaj vmes 307
4 . 161
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 5022 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 129
3 nekaj vmes 350
4 . 270
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 5121 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 178
3 nekaj vmes 398
4 . 138
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Vrednost 5220 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 43
3 nekaj vmes 195
4 . 373
5 najbolj zaupa 213
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 5319 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 119
3 nekaj vmes 277
4 . 276
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Vrednost 5418 Frekvenca
1 je volil 713
2 ni volil 197
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 5517 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 126
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SDS - slovenska demokratska stranka 234
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 23
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 56
9 drugo stranko 31
0 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
525 399

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q7651 NOVO VLADNO KOALICIJO SESTAVLJAJO POLEG

NOVO VLADNO KOALICIJO SESTAVLJAJO POLEG SDS IN NSI TUDI SLS IN DESUS. ALI PODPIRATE TAKO VLADNO KOALICIJO?

Vrednost 5616 Frekvenca
1 podpira 503
2 ne podpira 274
3 ne ve, b.o. 143
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE

ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE, PRI ČEMER 1 POMENI DA NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 5715 Frekvenca
1 nisem srečen 38
2 . 64
3 nekaj vmes 307
4 . 341
5 zelo srečen 158
6 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5814 Frekvenca
8 1
12 1
18 1
20 5
21 4
22 5
23 8
24 2
25 4
26 4
27 11
28 11
29 9
30 10
31 11
32 18
33 13
34 13
35 11
36 9
37 16
38 11
39 17
40 22
41 13
42 25
43 17
44 16
45 14
46 16
47 18
48 14
49 17
50 18
51 23
52 17
53 18
54 13
55 21
56 10
57 14
58 14
59 15
60 14
61 11
62 16
63 13
64 17
65 14
66 15
67 10
68 22
69 14
70 11
71 10
72 14
73 13
74 10
75 18
76 20
77 16
78 13
79 20
80 14
81 12
82 7
83 13
84 16
85 15
86 24
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2 8 86 55.624 17.879

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5913 Frekvenca
1 OSNOVNA 173
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 400
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 218
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6012 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 348
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 275
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6111 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 232
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 151
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 339
7 ŠTUDENT, DIJAK 90
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 3
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6210 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 64
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 116
3 NE, TO ME NE SKRBI 202
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
382 542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 639 Frekvenca
1 sem veren 468
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 648 Frekvenca
1 moški 374
2 ženska 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 657 Frekvenca
Zakrita vrednost 924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0

RSTAR STAROST

Vrednost 666 Frekvenca
30 ->30 198
45 30 - 45 209
60 46 - 60 243
99 61 -> 272
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP_1 Str. preference

Vrednost 675 Frekvenca
1 DESUS 21
2 LDS 149
3 NSI 25
4 SDS 312
5 SLS 21
6 SNS 26
7 ZLSD 85
9 drugo 36
0 ne vem 245
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
675 249

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 684 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 278
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 215
3 03 - Celje, Trbovlje 130
4 04 - Kranj 86
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 693 Frekvenca
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 122
3 KOROSKA 23
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 85
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 259
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 61
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 57
12 KRASKA 18
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 702 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 151
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 184
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 93
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 142
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 146
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 0 0.168 4.329 1 0.816

Vrednosti spremenljivk od 0.168373 do 4.329427

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0412. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0412_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si