Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0412
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0412_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; december 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, podpora koaliciji, ocena osebne sreče

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanje o podpori Janeza Janše kot predsedniku vlade ter oceno osebne sreče.

Methodology


Collection date: 15. december 2004 - 20. december 2004
Date of production: 2004-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0412 - Politbarometer PB12/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 71
 • number of units: 924

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-12-14 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 2004-12-14 2004-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 406
2 ni zadovoljen 451
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 544
2 ni zadovoljen 349
3 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 31

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 171 Frequency
2004-12-14 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 2004-12-14 2004-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 270 Frequency
1 zadovoljen 406
2 ni zadovoljen 451
3 ne vem, b.o. 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 67

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 369 Frequency
1 zadovoljen 544
2 ni zadovoljen 349
3 ne vem, b.o. 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 31

Valid range from 1 to 3

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 468 Frequency
1 da, podpiram 519
2 ne, ne podpiram 242
3 ne vem, b.o. 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 163

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 567 Frequency
1 da 720
2 ne 151
3 ne vem, b.o. 49
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 53

Valid range from 1 to 3

W2_1 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 666 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 109
3 NSI - krscanska ljudska stranka 23
4 SDS - slovenska demokratska stranka 257
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 64
9 drugo stranko 27
0 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 399

Valid range from 0 to 9

W3_1 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 765 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 11
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 40
3 NSI - krscanska ljudska stranka 2
4 SDS - slovenska demokratska stranka 55
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 21
9 drugo stranko 9
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
150 774

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 864 Frequency
1 prej levo 243
2 v sredino 180
3 prej desno 187
4 b.o. 311
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 314

Valid range from 1 to 4

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES,

ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 963 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 107
3 nekje vmes 364
4 . 108
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
677 247

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1062 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 86
3 nekje vmes 203
4 . 198
5 zelo uspešno 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
646 278

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1161 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 124
3 nekje vmes 312
4 . 140
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
660 264

Valid range from 1 to 6

V10_2 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA

Value 1260 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 81
3 nekje vmes 225
4 . 147
5 zelo uspešno 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
571 353

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1359 Frequency
1 zelo neuspešno 49
2 . 137
3 nekje vmes 285
4 . 104
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
604 320

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 1458 Frequency
1 zelo neuspešno 54
2 . 85
3 nekje vmes 263
4 . 90
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 404

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1557 Frequency
1 zelo neuspešno 153
2 . 198
3 nekje vmes 267
4 . 123
5 zelo uspešno 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 147

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1656 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 89
3 nekje vmes 257
4 . 328
5 zelo uspešno 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 46

Valid range from 1 to 6

M1_1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER JANEZ DROBNIČ

Value 1755 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 105
3 nekje vmes 204
4 . 118
5 zelo uspešno 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 421
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
503 421

Valid range from 1 to 6

M3_1 M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

M. ZA FINANCE, MINISTER ANDREJ BAJUK

Value 1854 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 117
3 nekje vmes 211
4 . 114
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
597 327

Valid range from 1 to 6

M4_2 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJ

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER ANDREJ VIZJAK

Value 1953 Frequency
1 zelo neuspešno 25
2 . 81
3 nekje vmes 239
4 . 119
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 420

Valid range from 1 to 6

M5_2 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTRICA MARIJA LUKAČIČ

Value 2052 Frequency
1 zelo neuspešno 45
2 . 90
3 nekje vmes 207
4 . 100
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 459

Valid range from 1 to 6

M6_1 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTER VASKO SIMONITI

Value 2151 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 45
3 nekje vmes 202
4 . 148
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 463

Valid range from 1 to 6

M7_1 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER DRAGUTIN MATE

Value 2250 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 66
3 nekje vmes 203
4 . 92
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
447 477

Valid range from 1 to 6

M8_1 M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

M. ZA OBRAMBO, MINISTER KARL ERJAVEC

Value 2349 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 51
3 nekje vmes 206
4 . 133
5 zelo uspešno 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 447

Valid range from 1 to 6

M9_1 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ PODOBNIK

Value 2448 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 119
3 nekje vmes 242
4 . 103
5 zelo uspešno 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 347
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
577 347

Valid range from 1 to 6

M10_2 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER LOVRO ŠTURM

Value 2547 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 73
3 nekje vmes 206
4 . 112
5 zelo uspešno 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 424
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 424

Valid range from 1 to 6

M11_2 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER JANEZ BOŽIČ

Value 2646 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 60
3 nekje vmes 184
4 . 131
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 465

Valid range from 1 to 6

M13_1 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER ANDREJ BRUČAN

Value 2745 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 75
3 nekje vmes 198
4 . 162
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 389

Valid range from 1 to 6

M15_2 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2844 Frequency
1 zelo neuspešno 82
2 . 93
3 nekje vmes 194
4 . 162
5 zelo uspešno 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
633 291

Valid range from 1 to 6

M21 M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN Z

M. ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT, MINISTER MILAN ZVER

Value 2943 Frequency
1 zelo neuspešno 31
2 . 73
3 nekje vmes 185
4 . 170
5 zelo uspešno 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
519 405

Valid range from 1 to 6

M22 M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOG

M. ZA VISOKO ŠOLSTVO ZNANOST IN TEHNOLOGIJO, MINISTER JURE ZUPAN

Value 3042 Frequency
1 zelo neuspešno 16
2 . 49
3 nekje vmes 158
4 . 139
5 zelo uspešno 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
405 519

Valid range from 1 to 6

M23 M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRA

M. ZA JAVNO UPRAVO, MINISTER GREGOR VIRANT

Value 3141 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 44
3 nekje vmes 185
4 . 125
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 484

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3240 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 156
3 nekaj vmes 369
4 . 199
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 51

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3339 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 116
3 nekaj vmes 269
4 . 256
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 60

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3438 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 128
3 nekaj vmes 403
4 . 200
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 87

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3537 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 76
3 nekaj vmes 227
4 . 342
5 najbolj zaupa 195
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 36

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3636 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 261
3 nekaj vmes 355
4 . 80
5 najbolj zaupa 24
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 89

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3735 Frequency
1 najmanj zaupa 186
2 . 259
3 nekaj vmes 269
4 . 110
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 62

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3834 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 203
3 nekaj vmes 322
4 . 173
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 39

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3933 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 93
3 nekaj vmes 263
4 . 293
5 najbolj zaupa 122
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 111

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4032 Frequency
1 najmanj zaupa 213
2 . 172
3 nekaj vmes 251
4 . 148
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 54

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4131 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 100
3 nekaj vmes 313
4 . 304
5 najbolj zaupa 95
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 55

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4230 Frequency
1 najmanj zaupa 30
2 . 72
3 nekaj vmes 279
4 . 354
5 najbolj zaupa 154
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 35

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4329 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 129
3 nekaj vmes 332
4 . 278
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 65

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4428 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 163
3 nekaj vmes 373
4 . 222
5 najbolj zaupa 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 28

Valid range from 1 to 6

I20 RDEČEMU KRIŽU?

RDEČEMU KRIŽU?

Value 4527 Frequency
1 najmanj zaupa 188
2 . 203
3 nekaj vmes 261
4 . 151
5 najbolj zaupa 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 39

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4626 Frequency
1 najmanj zaupa 52
2 . 113
3 nekaj vmes 306
4 . 240
5 najbolj zaupa 73
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 140

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4725 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 106
3 nekaj vmes 342
4 . 272
5 najbolj zaupa 60
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 104

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 4824 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 163
3 nekaj vmes 296
4 . 184
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 122

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 4923 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 192
3 nekaj vmes 307
4 . 161
5 najbolj zaupa 48
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 114

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 5022 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 129
3 nekaj vmes 350
4 . 270
5 najbolj zaupa 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 27

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 5121 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 178
3 nekaj vmes 398
4 . 138
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 121

Valid range from 1 to 6

I25 EVROPSKI VALUTI EURU?

EVROPSKI VALUTI EURU?

Value 5220 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 43
3 nekaj vmes 195
4 . 373
5 najbolj zaupa 213
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 75

Valid range from 1 to 6

I16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 5319 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 119
3 nekaj vmes 277
4 . 276
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 71

Valid range from 1 to 6

W10 PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO

PRI VOLITVAH OKTOBRA 2004 JE BILO VELIKO DRŽAVLJANOV, KI SE ZARADI UTEMELJENIH RAZLOGOV NISO MOGLI ALI NISO HOTELI UDELEŽITI VOLITEV. KAKO JE BILO Z VAMI: ALI STE VOLILI ALI NISTE?

Value 5418 Frequency
1 je volil 713
2 ni volil 197
3 ne vem, b.o. 11
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 14

Valid range from 1 to 3

W20 IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLIL

IN ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 5517 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 16
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 126
3 NSI - krscanska ljudska stranka 25
4 SDS - slovenska demokratska stranka 234
5 SLS - slovenska ljudska stranka 14
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 23
7 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 56
9 drugo stranko 31
0 ne vem, b.o. 188
Sysmiss 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
525 399

Valid range from 0 to 9

Q7651 NOVO VLADNO KOALICIJO SESTAVLJAJO POLEG

NOVO VLADNO KOALICIJO SESTAVLJAJO POLEG SDS IN NSI TUDI SLS IN DESUS. ALI PODPIRATE TAKO VLADNO KOALICIJO?

Value 5616 Frequency
1 podpira 503
2 ne podpira 274
3 ne ve, b.o. 143
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 147

Valid range from 1 to 3

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE

ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE, PRI ČEMER 1 POMENI DA NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 5715 Frequency
1 nisem srečen 38
2 . 64
3 nekaj vmes 307
4 . 341
5 zelo srečen 158
6 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 16

Valid range from 1 to 6

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5814 Frequency
8 1
12 1
18 1
20 5
21 4
22 5
23 8
24 2
25 4
26 4
27 11
28 11
29 9
30 10
31 11
32 18
33 13
34 13
35 11
36 9
37 16
38 11
39 17
40 22
41 13
42 25
43 17
44 16
45 14
46 16
47 18
48 14
49 17
50 18
51 23
52 17
53 18
54 13
55 21
56 10
57 14
58 14
59 15
60 14
61 11
62 16
63 13
64 17
65 14
66 15
67 10
68 22
69 14
70 11
71 10
72 14
73 13
74 10
75 18
76 20
77 16
78 13
79 20
80 14
81 12
82 7
83 13
84 16
85 15
86 24
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2 8 86 55.624 17.879

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5913 Frequency
1 OSNOVNA 173
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 400
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 218
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6012 Frequency
1 NA PODEŽELJU 348
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 275
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 175
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6111 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 232
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 151
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 339
7 ŠTUDENT, DIJAK 90
8 BREZPOSELN 41
9 DRUGO... 3
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6210 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 64
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 116
3 NE, TO ME NE SKRBI 202
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
382 542

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 639 Frequency
1 sem veren 468
2 nisem veren 294
3 nekaj vmes... 138
4 zavrnil odg.,b.o. 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 24

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 648 Frequency
1 moški 374
2 ženska 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 657 Frequency
Zakrita vrednost 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0

RSTAR STAROST

Value 666 Frequency
30 ->30 198
45 30 - 45 209
60 46 - 60 243
99 61 -> 272
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2

Valid range from 30 to 99

WSKUP_1 Str. preference

Value 675 Frequency
1 DESUS 21
2 LDS 149
3 NSI 25
4 SDS 312
5 SLS 21
6 SNS 26
7 ZLSD 85
9 drugo 36
0 ne vem 245
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
675 249

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 684 Frequency
1 01 - Ljubljana 278
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 215
3 03 - Celje, Trbovlje 130
4 04 - Kranj 86
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 128
7 07 - Novo Mesto, Krsko 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0 1 7

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 693 Frequency
1 POMURSKA 54
2 PODRAVSKA 122
3 KOROSKA 23
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 85
6 ZASAVSKA 10
7 OSREDNJA 259
8 SPOD. POSAVSKA 24
9 DOLENJSKA 61
10 GORISKA 57
11 OBALNO-KRASKA 57
12 KRASKA 18
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 34

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 702 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 151
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 184
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 93
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 142
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 146
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0 1 6

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 0 0.168 4.329 1 0.816

Valid range from 0.168373 to 4.329427

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0412. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0412_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si