Evrobarometer držav kandidatk: Informacija o seriji (Začetni opis raziskave)

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CCEB
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije
Izdelal datoteko podatkov:
GALLUP - GALLUP Organization Hungary, Budimpešta / GALLUP Europe, Bruselj (Budimpešta, Madžarska, Bruselj, Belgija; oktober 2001 - marec 2004)

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • CCEB/Evrobarometer držav kandidatk

    Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

kmetijska politika, informiranost in stališča do EU, stališča do proračuna EU, stališče do politik EU, stališča do tujcev, stališča do EU, bančno in finančno poslovanje, koristi od članstva v EU, epidemija "bolezni norih krav" (BSE - Bovine Spongiform Encephalopathy), zaupanje v evropsko komisijo, zaupanje v evropski parlament, zaščita potrošnika, stiki z drugimi državami in kulturami, korupcija v EU, kriminal v državi, kulturne aktivnosti, starejši ljudje, zaposlenost, nezaposlenost, kakovost dela, okolje, evropska valuta, evropske volitve, pričakovanja in zadovoljstvo z življenjem, družina in otroci, goljufije v EU, razlike med spoloma, genetsko spremenjena hrana, zdravje, problemi priseljevanja in zavetišč, Informacijske in komunikacijske tehnologije, dostop medijev do informacij, znanje jezikov, življenje v državah kandidatkah, nacionalna in evropska identiteta, osebne in družbene vrednote, politična participacija in zaupanje v institucije, upokojitev in pokojnine, varnost v Evropi, storitve splošnega interesa, družbena in politična stališča, socialna varnost in socialna izključenost, podpora skupni obrambni politiki, podpora skupni zunanji politiki, podpora širitvi EU, podpora ustavi EU, poraba časa, vzgoja, tečaji in izobraževanje odraslih, zaupanje v institucije, zaupanje javno-mnenjskim raziskavam, zaupanje v politične stranke, zaupanje v medije, zaupanje v vojsko, zaupanje v pravni sistem države, zaupanje v policijo, zaupanje v verske institucije, brezposlenost, prostovoljne družbene aktivnosti

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
ČLANSTVO V EVROPSKI UNIJI IN NATU
DELOVNO MESTO
DEMOGRAFIJA
FINANČNE STORITVE
INFORMIRANOST O EVROPSKI UNIJI
INTERNET
IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH
IZOBRAŽEVANJE
IZRABA ČASA
KMETIJSKA POLITIKA
KMETIJSKA ZAKONODAJA
KORUPCIJA
KULTURA
MEDIJI
MLADINA
ODNOSI Z EVROPSKO UNIJO
POLITIKA
PROCES ŠIRITVE EU
RAZISKOVANJE
SPLOŠEN RAZVOJ in SPOŠTOVANJE ČLOVEKOVIH PRAVIC
SPLOŠEN RAZVOJ
STANOVANJSKA POLITIKA
UPOKOJITEV
VARNOST NA INTERNETU
VARNOST
VARNOSTNA POLITIKA
VETERINARSTVO
ZAPOSLOVANJE
ZDRAVSTVO
ZNANOST


Povzetek:

Serija raziskav "Evrobarometer držav kandidatk" (CCEB) je bila prvič izvedena oktobra leta 2001 v državah, ki prosijo za članstvo v EU. Metodologija izvedbe ankete je sorodna uveljavljenemu "Evrobarometru", ki se izvaja v državah članicah EU. CCEB omogoča tako odločevalcem kot državljanom EU vpogled v javnomnenjske podobnosti in razlike med EU in državami kandidatkami. Raziskava CCEB vsebuje jedro stalnih vprašanj o podpori članstvu države v EU in odnos do evropskih zadev v državah kandidatkah. Serija je izvedena med 11. oktobrom in 8. novembrom leta 2003 v 13 državah kandidatkah: Bolgariji, Cipru (do konca leta 2002 se v severnem delu Cipra izvaja ločena, paralelna raziskava), Češki, Estoniji, Madžarski, Latviji, Litvi, Malti, Poljski, Romuniji, Slovaški, Sloveniji in Turčiji. Po štiriletnem premoru CCEB nadomešča nekdanji "CEEB". Anketirance vprašujejo o: pričakovanjih in zadovoljstvu z življenjem, politični participaciji, zaupanju v institucije, nacionalni in evropski identiteti, mednarodnih grožnjah, zadovoljstvu z demokracijo, evropski valuti, evropskih volitvah, korupciji v EU in zaupanju v javnomnenjske raziskave. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov, na način osebnega anketiranja z obiskom na domu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 2001 - marec 2004
Čas izdelave: 2001 - 2004
Država: Bolgarija, Ciper, Češka, Estonija, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Turčija.
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v sodelujoči državi.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinatorja: GALLUP Hungary and GALLUP Europe

Bolgarija, VITOSHA RESEARCH

Ciper, CYMAR MARKET RESEARCH

Češka Republika, THE GALLUP ORGANIZATION, CZECH

Estonija, SAAR POLL 1004 21

Madžarska, THE GALLUP ORGANIZATION, HUNGARY

Latvija, LATVIAN FACTS LTD.

Litva, BALTIC SURVEYS

Malta, MISCO

Poljska, THE GALLUP ORGANIZATION

Romunija, THE GALLUP ORGANIZATION

Slovašk, FOCUS CENTER FOR SOCIAL AND MARKET ANALYSIS

Slovenija, CATI D.O.O.

Turčija, KONSENSUS RESEARCH AND CONSULTANCY

Tip vzorca:

Temeljni vzorčni načrt v državah kandidatkah je večstopenjsko slučajno vzorčenje. V vsaki državi je bilo število vzorčnih enot izbrano z verjetnostjo sorazmerno velikosti populacije (za celotno pokritje države) in gostoti prebivalstva. Vsaka raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let razen na Malti in Cipru, kjer sta vzorca sestavljena iz 500 respondentov.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

V vseh državah kandidatkah je bil izveden postopek uteževanja z uporabo robnih in posamičnih uteži. Spremenljivke spol, starost, regija NUTS2, velikost naselja, velikost gospodinjstva in stopnja izobrazbe so bile uporabljene v postopku oblikovanja uteži z namenom približevanja karakteristikam populacije. Za mednarodne uteži znotraj posameznih držav je Gallup uporabil velikost populacije države, podane s strani nacionalnih statističnih uradov. Velikosti posameznih populacij so za postopke uteževanja podane v Tehnični dokumentaciji raziskave.

Omejitve dostopa

Posamezne datoteke iz serije CCEB so proste za uporabo v izobraževalne in raziskovalne namene za slovenske uporabnike. Tuji uporabniki lahko dobijo podatke preko Zentral Archiva, Koeln, Nemčija ali ICPSR, Michigan. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

  1. Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung (2001 - 2004). Candidate Countries Eurobarometer 2001-2004: Study descriptions, codebooks and reports.

Povezane objave

  1. European Commission: Directorate General Press and Communication (2004). Candidate countries Eurobarometer (CCEB).
  2. European Commission: Directorate General Press and Communication (2005). Public Opinion Analysis: Eurobarometer Surveys.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

Opis

Raziskava ni dostopna v pregledovalniku Nesstar.

STATUS RAZISKAVE

1 - Začetni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Evropska komisija, Generalni direktorat za tisk in komunikacije: Evrobarometer držav kandidatk : Informacija o seriji [datoteka podatkov]. Koeln, Nemčija: Zentralarchiv fur Empirische Sozialforschung / Budimpešta, Madžarska: Gallup Organization Hungary [izdelava], 2001 - 2004. Koeln, Nemčija: Zentralarchiv für Empirische Sozialforschung / Ljubljana, Slovenija: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2006. ADP - IDNo: CCEB.

Več informacij lahko najdete na strani izdajatelja.

COBISS.SI
Raziskava ni primerna za vpis v cobiss
Datum prve podatkovne objave: 2006
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si