Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: HRAMUP18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_HRAMUP18_V1
Main author(s):
 • Slavec, Ana
 • Kavčič, Maša
Co-workers:
 • Marušič, Žana
 • Motnikar, Ana
 • Rehar, Žiga
 • Verbič, Blaž
 • Kavčič, Urška
 • Tavzes, Črtomir
 • Kresz, Miklos
 • Sandak, Jakub
 • Retko, Klara
 • Legan, Lea
 • Ropret, Polonca
Data file producer:
INNORENEW - InnoRenew CoE (Izola; 2018)

Funding agency:

Evropska komisija, Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (H2020 WIDESPREAD-2-Teaming)

Project number:

No. 739574 (EC)

Study Content

Keywords ADP: pogoji hranjenja, hramba muzejskih predmetov, pakiranje muzejskih predmetov, transport muzejskih predmetov

Keywords ELSST:
KULTURNA DEDIŠČINA, MUZEJ, MUZEJSKA ZBIRKA, NARAVOSLOVNI MUZEJ, PRIRODOSLOVNI MUZEJ

Topic Classification CESSDA
Bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Zaščita in restavriranje umetnin
Topic Classification ADP
ORGANIZACIJA DEPOJEV IN DOLGOTRAJNA HRAMBA MUZEJSKIH PREDMETOV V DEPOJIH
HVAC SISTEMI (SISTEM OGREVANJA, PREZRAČEVANJA IN KLIMATIZACIJE)
KLIMATSKI POGOJI V DEPOJIH
DOLGOTRAJNO PAKIRANJE MUZEJSKIH PREDMETOV V DODATNIH EMBALAŽAH
TRANSPORT MUZEJSKIH PREDMETOV


Abstract:

V okviru raziskave so avtorji zbrali dragocene podatke o razmerah, v katerih so shranjeni predmeti v slovenskih muzejih in galerijah. Respondente so spraševali o organizaciji muzejskih depojev, dolgotrajnem shranjevanju muzejskih eksponatov v teh depojih, klimatskih razmerah v depojih ter uporabi sistemov HVAC (ogrevanje, prezračevanje in klimatizacija). Prav tako so preučevali postopke dolgoročnega pakiranja muzejskih predmetov v dodatne embalaže in transportiranja teh neprecenljivih kulturnih zakladov. Pridobljeni podatki so bili ključni za izvedbo projekta, namenjenega razvoju naprednih materialov za ohranjanje kulturne dediščine. Glede na omejeno število muzejev in galerij v Sloveniji, je bila izvedena popolna populacijska študija. V anketi je sodelovalo 61 muzejev in galerij.

Methodology


Collection date: 3. september 2018 - 13. december 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Organizacija/Institucija

Universe:

Vsi muzeji v Sloveniji.

Excluded:

Organizacije, za katere se je tekom raziskovanja izkazalo, da niso muzeji ali pa so bile del drugega muzeja, s katerim si delijo depoje.

Data collected by:

InnoRenew CoE

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Vzorčni okvir za izbiro muzejev temelji na štirih seznamih slovenskih muzejev: Ministrstvo za kulturo (56 enot), kontaktni seznam Slovenskega etnografskega muzeja - SEM (62 enot), poslovni register Bizi.si (50 enot) in spletna stran Museums.si (83 enot); skupno 251 muzejev. K sodelovanju jih je bilo povabljenih 89 (tj. vsi muzeji na seznamu Museum.si in dodatno še štirje muzeji s seznama kontaktov SEM ter dva s seznama Ministrstva za kulturo).

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 432
 • number of units: 61

License: ccby

Version: 20. september 2023

Additional information:

1) SPSS: Datoteka zajema rekodirane vrednosti odprtih vprašanj, medtem, ko so dejanski odgovori dostopni v excel datoteki. = Datafile contains recoded values of open ended questions, whilst the complete answers are accessable in additiona excel file.

Title of Data file: Razmere hranjenja muzejskih predmetov v Sloveniji, 2018. Odprti odgovori [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 62
 • number of units: 61

License: ccby

Version: 9. november 2023

Additional information:

2) Excel: Odprte odgovore ni mogoče povezati z enotami v spss datoteki. Dodatno odgovore ni moč povezati z enotami znotraj samega excela. = Open answers cannot be linked to units in spss file. Additionally, answers cannot be linked to units within Excel itself.

Variable list

id Muzej

Id Muzeja

Value 13 Frequency
m01 1
m03 1
m05 1
m06 1
m07 1
m08 1
m09 1
m11 1
m12 1
m14 1
m15 1
m18 1
m19 1
m20 1
m21 1
m22 1
m23 1
m25 1
m26 1
m27 1
m28 1
m30 1
m31 1
m33 1
m35 1
m36 1
m37 1
m38 1
m40 1
m41 1
m42 1
m43 1
m45 1
m46 1
m47 1
m49 1
m50 1
m51 1
m54 1
m55 1
m56 1
m57 1
m58 1
m60 1
m62 1
m63 1
m64 1
m65 1
m66 1
m67 1
m71 1
m74 1
m77 1
m79 1
m80 1
m81 1
m82 1
m84 1
m86 1
m87 1
m89 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

niv Nivo

Nivo

Value 22 Frequency
1 Nacionalni 17
2 Lokalni 44
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Neustrezno 0
98 Zavrnil 0
99 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 99

reg Regija

Regija

Value 31 Frequency
1 Zahodna 36
2 Vzhodna 25
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Neustrezno 0
98 Zavrnil 0
99 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 99

id Muzej

Id Muzeja

Value 1432 Frequency
m01 1
m03 1
m05 1
m06 1
m07 1
m08 1
m09 1
m11 1
m12 1
m14 1
m15 1
m18 1
m19 1
m20 1
m21 1
m22 1
m23 1
m25 1
m26 1
m27 1
m28 1
m30 1
m31 1
m33 1
m35 1
m36 1
m37 1
m38 1
m40 1
m41 1
m42 1
m43 1
m45 1
m46 1
m47 1
m49 1
m50 1
m51 1
m54 1
m55 1
m56 1
m57 1
m58 1
m60 1
m62 1
m63 1
m64 1
m65 1
m66 1
m67 1
m71 1
m74 1
m77 1
m79 1
m80 1
m81 1
m82 1
m84 1
m86 1
m87 1
m89 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

niv Nivo

Nivo

Value 2431 Frequency
1 Nacionalni 17
2 Lokalni 44
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Neustrezno 0
98 Zavrnil 0
99 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 99

reg Regija

Regija

Value 3430 Frequency
1 Zahodna 36
2 Vzhodna 25
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Neustrezno 0
98 Zavrnil 0
99 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 99

datum Datum

Datum

Value 4429 Frequency
2018-09-03 9
2018-09-04 2
2018-09-06 2
2018-09-07 1
2018-09-13 2
2018-09-17 3
2018-09-18 2
2018-09-19 3
2018-09-21 1
2018-09-24 2
2018-09-25 2
2018-09-26 1
2018-09-27 1
2018-09-28 1
2018-10-01 1
2018-10-03 1
2018-10-04 2
2018-10-05 1
2018-10-08 2
2018-10-09 1
2018-10-10 2
2018-10-11 1
2018-10-12 1
2018-10-16 1
2018-10-18 1
2018-10-19 1
2018-10-23 1
2018-10-24 1
2018-10-25 2
2018-10-29 1
2018-11-16 1
2018-11-20 2
2018-11-28 1
2018-12-07 1
2018-12-10 1
2018-12-11 2
2018-12-13 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 2018-09-03 2018-12-13

Q3 Vaše delovno mesto v muzeju

Vaše delovno mesto v muzeju?

Value 5428 Frequency
1 Direktor 11
2 Kustos 26
3 Konservator-restavrator 9
4 Drugo: 15
90 Ni možno kategorizirati 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 4

Q3_txt Vaše delovno mesto v muzeju_navedba

Vaše delovno mesto v muzeju?_navedba

Value 6427 Frequency
Odgovori dostopni v excel datoteki 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Q5a Kje se nahajajo depoji vašega muzeja: V sklopu muzejske stavbe (A. ORGANIZACIJA DEPOJEV IN DOLGOTRAJNA HRAMBA MUZEJSKIH PREDMETOV V DEPOJIH ) V prvem anketnem sklopu nas bo zanimalo, kako so organizirani depoji v vašem muzeju in katere muzejske predmete dolgotrajno hranite v njih. Izraz depo pomeni v tem vprašalniku celotno prostorsko enoto, ki je v določeni zgradbi namenjena trajnemu shranjevanju muzejskih predmetov. Izraz depojski prostor se v tem vprašalniku nanaša na posamezen prostor v depoju (sobo, dvorano ipd.), ki je od drugih prostorov ločen s stenami in vrati.

Kje se nahajajo depoji vašega muzeja? V sklopu muzejske stavbe

Value 7426 Frequency
0 ni izbran 14
1 izbran 47
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

Q5b Kje se nahajajo depoji vašega muzeja: Na lokaciji oziroma lokacijah ločenih/oddaljenih od muzejske stavbe

Kje se nahajajo depoji vašega muzeja? Na lokaciji oziroma lokacijah ločenih/oddaljenih od muzejske stavbe

Value 8425 Frequency
0 ni izbran 20
1 izbran 41
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 0 to 1

Q6 Kje hranite glavnino muzejskih predmetov? IF (2) Q5 = [Q5a] in Q5 = [Q5b]

Kje hranite glavnino muzejskih predmetov?

Value 9424 Frequency
1 V sklopu muzejske stavbe 15
2 Na lokaciji ločeni/oddaljeni od muzejske stavbe 12
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 34
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 34

Valid range from 1 to 2

Q8_rec Koliko meri celotna površina (kvadratnih metrov) (rekodirana) IF (2) Q5 = [Q5a] in Q5 = [Q5b]

Koliko meri celotna površina depoja, namenjenega hrambi muzejskih predmetov (v kvadratnih metrih)?

Value 10423 Frequency
1 Manj kot 100 17
2 Od 100 do manj kot 250 15
3 Od 250 do manj kot 500 9
4 Od 500 do manj kot 1000 13
5 Več kot 1000 7
90 Ni možno kategorizirati 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 5

Q9_rec Kolikšna je povprečna višina (metrov) (rekodirana) IF (2) Q5 = [Q5a] in Q5 = [Q5b]

Kolikšna je povprečna višina depojskega prostora, namenjenega hrambi muzejskih predmetov? Prosimo, vnesite vsaj približno vrednost.

Value 11422 Frequency
1 Do 2 m 6
2 Nad 2 do 3 m 32
3 Nad 3 do pod 4 m 10
4 4 m in več 13
90 Ni možno kategorizirati 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 4

Q10_rec Na koliko depojskih prostorov, med seboj ločenih s stenami in vrati, je razdeljen depo? (rekodirana) IF (2) Q5 = [Q5a] in Q5 = [Q5b]

Na koliko depojskih prostorov, med seboj ločenih s stenami in vrati, je razdeljen depo?

Value 12421 Frequency
1 1 prostor 14
2 2 do 5 prostorov 21
3 6 do 9 prostorov 15
4 10 ali več prostorov 11
90 Ni možno kategorizirati 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 4

Q11 Ali je depojski prostor pregrajen (npr. s predelnimi stenami, med katerimi ni vrat)? Prosimo, opišite, kako. IF (3) Q10 = '1'

Ali je depojski prostor pregrajen (npr. s predelnimi stenami, med katerimi ni vrat)? Prosimo, opišite, kako.

Value 13420 Frequency
1 Ne, ves inventar je v enem samem, nepregrajenem prostoru 12
2 Da, prostor je pregrajen, in sicer: 2
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 47
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 47

Valid range from 1 to 2

Q11_txt Ali je depojski prostor pregrajen (npr. s predelnimi stenami, med katerimi ni vrat)? Prosimo, opišite, kako._navedba

Ali je depojski prostor pregrajen (npr. s predelnimi stenami, med katerimi ni vrat)? Prosimo, opišite, kako._navedba

Value 14419 Frequency
Odgovori dostopni v excel datoteki 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Q12_rec Koliko meri povprečna površina depojskega prostora (v kvadratnih metrih)? (rekodirano) IF (4) Q10 > '1'

Koliko meri povprečna površina depojskega prostora (v kvadratnih metrih)? Prosimo, vnesite vsaj približno vrednost.

Value 15418 Frequency
1 Manj kot 50 m2 16
2 50 m2 do manj kot 100 m2 14
3 100 do manj kot 200 m2 10
4 200 ali več m2 6
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 15

Valid range from 1 to 4

Q13a Po katerih kriterijih se muzejski predmeti hranijo v različnih depojskih prostorih: Enak/podoben material IF (4) Q10 > '1'

Po katerih kriterijih se muzejski predmeti hranijo v različnih depojskih prostorih? Prosimo, razvrstite kriterije od najbolj uveljavljenega do najmanj uveljavljenega v vašem muzeju, pri čemer 1 pomeni najbolj uveljavljen in 4 najmanj uveljavljen. - Enak/podoben material

Value 16417 Frequency
1 1 najbolj uveljavljen 20
2 2 13
3 3 7
4 4 najmanj uveljavljen 4
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 17

Valid range from 1 to 4

Q13b Enak/podoben tip predmeta IF (4) Q10 > '1'

Po katerih kriterijih se muzejski predmeti hranijo v različnih depojskih prostorih? Prosimo, razvrstite kriterije od najbolj uveljavljenega do najmanj uveljavljenega v vašem muzeju, pri čemer 1 pomeni najbolj uveljavljen in 4 najmanj uveljavljen. - Enak/podoben tip predmeta

Value 17416 Frequency
1 1 najbolj uveljavljen 10
2 2 11
3 3 15
4 4 najmanj uveljavljen 7
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 18

Valid range from 1 to 4

Q13c Enake/podobne klimatske zahteve IF (4) Q10 > '1'

Po katerih kriterijih se muzejski predmeti hranijo v različnih depojskih prostorih? Prosimo, razvrstite kriterije od najbolj uveljavljenega do najmanj uveljavljenega v vašem muzeju, pri čemer 1 pomeni najbolj uveljavljen in 4 najmanj uveljavljen. - Enake/podobne klimatske zahteve

Value 18415 Frequency
1 1 najbolj uveljavljen 6
2 2 15
3 3 16
4 4 najmanj uveljavljen 7
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 17

Valid range from 1 to 4

Q13d Ustrezen kustodiat IF (4) Q10 > '1'

Po katerih kriterijih se muzejski predmeti hranijo v različnih depojskih prostorih? Prosimo, razvrstite kriterije od najbolj uveljavljenega do najmanj uveljavljenega v vašem muzeju, pri čemer 1 pomeni najbolj uveljavljen in 4 najmanj uveljavljen. - Ustrezen kustodiat

Value 19414 Frequency
1 1 najbolj uveljavljen 8
2 2 5
3 3 5
4 4 najmanj uveljavljen 25
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 18

Valid range from 1 to 4

Q14 Ali pri hranjenju muzejskih predmetov upoštevate še kakšne druge kriterije, ki niso bili našteti?_navedba IF (4) Q10 > '1'

Ali pri hranjenju muzejskih predmetov upoštevate še kakšne druge kriterije, ki niso bili našteti?

Value 20413 Frequency
Odgovori dostopni v excel datoteki 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Q14_rec Ali pri hranjenju muzejskih predmetov upoštevate še kakšne druge kriterije, ki niso bili našteti? IF (4) Q10 > '1'

Ali pri hranjenju muzejskih predmetov upoštevate še kakšne druge kriterije, ki niso bili našteti?_rekodirani odg.

Value 21412 Frequency
1 Ne 20
2 Da, stopnja ohranjenosti 2
3 Da, pomembnost predmeta 2
4 Da, občutljivost 4
5 Da, dimenzije 13
6 Da, pogostost uporabe 2
7 Da, pripadnost zbirki 2
8 Da, prostorska razpoložljivost 2
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 14
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 14

Valid range from 1 to 8

Q15a Kolikšen del muzejskih predmetov hranite v: Zaprti pohištveni sistem (predalniki, omare, komore ipd.)

Kolikšen del muzejskih predmetov hranite v zaprtih pohištvenih sistemih, kolikšen v odprtih in kolikšen je brez pohištva? Noben predmet, manjše število predmetov ali večje število predmetov? - Zaprti pohištveni sistem (predalniki, omare, komore ipd.)

Value 22411 Frequency
1 Noben predmet 4
2 Manjše število predmetov 33
3 Večje število predmetov 24
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

Q15b Kolikšen del muzejskih predme: Odprti pohištveni sistem (odprti regali s policami, regali za obešanje slik, mize ipd.)

Kolikšen del muzejskih predmetov hranite v zaprtih pohištvenih sistemih, kolikšen v odprtih in kolikšen je brez pohištva? Noben predmet, manjše število predmetov ali večje število predmetov? - Odprti pohištveni sistem (odprti regali s policami, regali za obešanje slik, mize ipd.)

Value 23410 Frequency
1 Noben predmet 1
2 Manjše število predmetov 13
3 Večje število predmetov 47
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

Q15c Kolikšen del muzejskih predme: Brez pohištva

Kolikšen del muzejskih predmetov hranite v zaprtih pohištvenih sistemih, kolikšen v odprtih in kolikšen je brez pohištva? Noben predmet, manjše število predmetov ali večje število predmetov? - Brez pohištva

Value 24409 Frequency
1 Noben predmet 12
2 Manjše število predmetov 39
3 Večje število predmetov 10
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 0
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Valid range from 1 to 3

Q16a Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi: Prašno barvano kovinsko pohištvo, ki ga je izdelal specializiran proizvajalec po standardih za hrambo muzejskih predmetov IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Prašno barvano kovinsko pohištvo, ki ga je izdelal specializiran proizvajalec po standardih za hrambo muzejskih predmetov

Value 25408 Frequency
0 ni izbran 28
1 izbran 29
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16b Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo iz kovine, obdelane z zaščitnimi premazi IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo iz kovine, obdelane z zaščitnimi premazi

Value 26407 Frequency
0 ni izbran 25
1 izbran 32
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16c Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo iz kovine, neobdelane z zaščitnimi premazi IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo iz kovine, neobdelane z zaščitnimi premazi

Value 27406 Frequency
0 ni izbran 54
1 izbran 3
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16d Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo iz masivnega lesa, obdelanega z zaščitnimi premazi IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo iz masivnega lesa, obdelanega z zaščitnimi premazi

Value 28405 Frequency
0 ni izbran 38
1 izbran 19
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16e Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo iz surovega masivnega lesa IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo iz surovega masivnega lesa

Value 29404 Frequency
0 ni izbran 42
1 izbran 15
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16f Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo, izdelano iz iverk IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo, izdelano iz iverk

Value 30403 Frequency
0 ni izbran 31
1 izbran 26
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16g Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo, izdelano iz plošč OSB IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo, izdelano iz plošč OSB

Value 31402 Frequency
0 ni izbran 50
1 izbran 7
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q16h Iz katerih materialov so izdel: Pohištvo, izdelano iz plastike IF (5) Q15a = [2, 3]

Iz katerih materialov so izdelani vaši zaprti pohištveni sistemi? Prosimo, ustrezno odkljukajte. Možnih je več odgovorov. - Pohištvo, izdelano iz plastike

Value 32401 Frequency
0 ni izbran 56
1 izbran 1
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 1

Q17 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov._navedba IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov.

Value 33400 Frequency
Odgovori dostopni v excel datoteki 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61 0

Q17_r1 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 1)_rekodirani odg.

Value 34399 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 2
21 Predmeti majhnih dimenzij 7
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 1
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 1
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 20
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 10
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 1
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 1
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 1
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 2
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 2
75 Fotografsko gradivo 4
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 1
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 2
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 4

Valid range from 0 to 831

Q17_r2 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 2)_rekodirani odg.

Value 35398 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 4
21 Predmeti majhnih dimenzij 2
22 Predmeti večjih dimenzij 1
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 1
33 Kovinski predmeti 2
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 5
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 1
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 3
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 2
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 2
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 4
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 1
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 1
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 2
75 Fotografsko gradivo 2
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 3
80 Umetniška dela 1
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 10
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 2
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 2
743 Oblačila 1
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 9

Valid range from 0 to 831

Q17_r3 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 3)_rekodirani odg.

Value 36397 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 5
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 5
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 3
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 2
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 1
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 1
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 2
72 Avdio, video in filmsko gradivo 1
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 2
75 Fotografsko gradivo 6
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 3
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 2
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 3
83 Grafike in grafične mape 1
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 2
744 Obutev 1
745 Orožje 1
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 1
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 18

Valid range from 0 to 831

Q17_r4 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 4)_rekodirani odg.

Value 37396 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 2
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 1
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 2
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 3
42 Papirno gradivo 2
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 1
45 Usnjeni predmeti 1
50 Občutljivi predmeti 1
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 1
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 1
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 1
72 Avdio, video in filmsko gradivo 2
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 4
75 Fotografsko gradivo 1
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 1
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 2
82 Slikarska dela 1
83 Grafike in grafične mape 5
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 1
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 1
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 25

Valid range from 0 to 831

Q17_r5 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 5)_rekodirani odg.

Value 38395 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 1
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 6
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 2
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 1
44 Tekstilni predmeti 2
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 1
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 1
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 1
76 Geološke zbirke 1
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 2
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 1
82 Slikarska dela 1
83 Grafike in grafične mape 1
84 Knjige 1
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 1
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 1
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 35

Valid range from 0 to 831

Q17_r6 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 6)_rekodirani odg.

Value 39394 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 2
22 Predmeti večjih dimenzij 1
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 1
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 1
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 1
32 Keramični predmeti 1
33 Kovinski predmeti 1
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 1
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 1
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 1
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 1
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 1
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 2
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 1
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 44

Valid range from 0 to 831

Q17_r7 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 7)_rekodirani odg.

Value 40393 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 1
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 1
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 1
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 1
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 1
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 1
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 1
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 2
744 Obutev 0
745 Orožje 3
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 48

Valid range from 0 to 831

Q17_r8 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 8)_rekodirani odg.

Value 41392 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 1
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 1
41 Leseni predmeti 1
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 1
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 1
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 1
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 1
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 54

Valid range from 0 to 831

Q17_r9 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 9)_rekodirani odg.

Value 42391 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 1
40 Organski materiali 1
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 1
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 1
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 1
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 56

Valid range from 0 to 831

Q17_r10 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 10)_rekodirani odg.

Value 43390 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 1
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 1
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 59

Valid range from 0 to 831

Q17_r11 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 11)_rekodirani odg.

Value 44389 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 1
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 60

Valid range from 0 to 831

Q17_r12 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 12)_rekodirani odg.

Value 45388 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 1
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 60

Valid range from 0 to 831

Q17_r13 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 13)_rekodirani odg.

Value 46387 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 1
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 60

Valid range from 0 to 831

Q17_r14 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 14)_rekodirani odg.

Value 47386 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 1
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 0
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 60

Valid range from 0 to 831

Q17_r15 Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. IF (5) Q15a = [2, 3]

Katere vrste predmetov običajno hranite v zaprtih pohištvenih sistemih? Opredelite glede na dimenzijo, občutljivost na določene klimatske in okoljske dejavnike, krhkost in specifičnost materialov. (navedba 15)_rekodirani odg.

Value 48385 Frequency
0 Ne, nobenih 0
1 Ni omenjeno 0
10 Predmeti hranjeni v odprtih sistemih 0
11 Predmeti hranjeni v zaprtih sistemih 0
12 Predmeti na oddaljeni lokaciji 0
13 Predmeti, ki grejo v posojo ali na razstavo 0
14 Težko dostopni predmeti 0
20 Predmeti določenih dimenzij 0
21 Predmeti majhnih dimenzij 0
22 Predmeti večjih dimenzij 0
23 Predmeti določene oblike 0
24 Predmeti določenih materialov 0
25 Predmeti večje teže 0
26 Predmeti večje vrednosti 0
27 Predmeti, ki kombinirajo različne materiale 0
28 Predmeti, ki s hlapi lahko vplivajo na druge predmete 0
30 Anorganski materiali 0
31 Kamniti predmeti 0
32 Keramični predmeti 0
33 Kovinski predmeti 0
34 Stekleni predmeti 0
40 Organski materiali 0
41 Leseni predmeti 0
42 Papirno gradivo 0
43 Predmeti iz umetnih mas 0
44 Tekstilni predmeti 0
45 Usnjeni predmeti 0
50 Občutljivi predmeti 0
51 Predmeti občutljivi na klimatske spremembe 0
52 Predmeti občutljivi na mikroorganizmi 0
53 Predmeti občutljivi na prah 0
54 Predmeti občutljivi na mehanske dejavnike 0
55 Predmeti občutljivi na svetlobo 0
56 Predmeti občutljivi na škodljivce 0
57 Predmeti občutljivi na temperaturo 0
58 Predmeti občutljivi na vlago 0
59 Predmeti občutljivi na suh zrak 0
61 Fizično ali kemijsko zaščiteni predmeti 0
62 Predmeti manj občutljivi na okoljske dejavnike 0
63 Predmeti manj občutljivi na mehanske dejavnike 0
71 Arheološke zbirke 0
72 Avdio, video in filmsko gradivo 0
73 Biološke zbirke 0
74 Etnografske zbirke 0
75 Fotografsko gradivo 0
76 Geološke zbirke 0
77 Kartografsko gradivo 0
78 Pohištvo 0
79 Tehnični predmeti 0
80 Umetniška dela 0
81 Kiparska dela 0
82 Slikarska dela 0
83 Grafike in grafične mape 1
84 Knjige 0
100 Večina 0
741 Glasbila 0
742 Gledališki predmeti 0
743 Oblačila 0
744 Obutev 0
745 Orožje 0
746 Športni predmeti 0
831 Grafične matrice 0
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 0
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 60

Valid range from 0 to 831

Q18a Koliko predmetov, trenutno hranjenih v zaprtih pohištvenih sistemih, je izpostavljeno naslednjim okoljskim dejavnikom: Nabiranje prahu IF (5) Q15a = [2, 3]

Koliko predmetov, trenutno hranjenih v zaprtih pohištvenih sistemih, je izpostavljenih naslednjim okoljskim dejavnikom? - Nabiranje prahu

Value 49384 Frequency
1 Noben predmet 22
2 Manjše število predmetov 28
3 Večje  število predmetov 6
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 3

Q18b Koliko predmetov, trenutno hra: Svetlobno sevanje IF (5) Q15a = [2, 3]

Koliko predmetov, trenutno hranjenih v zaprtih pohištvenih sistemih, je izpostavljenih naslednjim okoljskim dejavnikom? - Svetlobno sevanje

Value 50383 Frequency
1 Noben predmet 37
2 Manjše število predmetov 17
3 Večje  število predmetov 2
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 5

Valid range from 1 to 3

Q18c Koliko predmetov, trenutno hra: Večja nihanja relativne zračne vlage IF (5) Q15a = [2, 3]

Koliko predmetov, trenutno hranjenih v zaprtih pohištvenih sistemih, je izpostavljenih naslednjim okoljskim dejavnikom? - Večja nihanja relativne zračne vlage

Value 51382 Frequency
1 Noben predmet 20
2 Manjše število predmetov 19
3 Večje  število predmetov 17
90 Ni možno kategorizirati 0
92 Ne odgovori na vprašanje 0
94 Ne želi odgovoriti na vprašanje 0
95 Ne vem 0
96 Nič od navedenega 0
97 Komentar ne odgovori na vprašanje 0
98 Preskok 4
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56