Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAPRE03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAPRE03_V1
Glavni avtor(ji):
 • Miheljak, Vlado
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Repe, Božo
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Filej, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Švara, Sergio
 • Kovačič, Matej
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Finančna podpora:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Vsebina raziskave

Ključne besede:

šolski pouk, šolska socializacija, vrednotenje preteklosti, interes za preteklost, vrednote, nazorske orientacije, NOB, kolaboracija, druga svetovna vojna, socializacijski proces, vrednotna reprodukcija, družinska iniciacija, vrstniška socializacija, politična socializacija, oblikovanje identitete, nacionalna in državna identiteta, vzgojna in vrednotna konceptualizacija šolskih programov, ekvidistanca, odnos do t.i. javnih vprašanj, odnos do političnih stališč, odnos do vrednot, anticipacija perspektiv posameznika in naroda v novih evropskih povezavah

Ključne besede ELSST:
ZGODOVINA, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, NARODNA IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Vsebinsko področja CERIF
Socialna pedagogika
Vsebinska področja ADP
Izobraževanje
Zgodovina
Nacionalna identiteta
Socializacija


Povzetek:

Namen raziskave je preveriti razumevanje in vrednotenje dogajanj, ki se potencialno pojavljajo kot zastavki državne (državotvorne) in nacionalne identitete ter izpostaviti determinante tega vrednotenja, zlasti povezanost med percepcijo sedanjosti in ocenjevanjem tiste preteklosti, ki je izven dometa empirične izkušnje ter je posredovana preko šolskega pouka in družinske socializacije. Raziskovalci so želeli preveriti in oceniti tudi kolikšna je moč in vpliv šolske socializacije. Kot tretje pa so želeli preveriti, koliko je anticipacija in vrednotenje prihodnosti v novih političnih, kulturnih in ekonomskih povezavah povezana s percepcijo sedanjosti ter ocenjevanjem in razumevanjem preteklosti. V kontekstu tega sklopa je bilo preverjeno, kolikšen je mobilnostni potencial generacije, ki vstopa v novo kompetitivno in konkurenčno okolje združene Evrope. Da bi omogočili čim boljšo primerjavo, je bil večji del vprašalnika sestavljen tako, da omogoča medgeneracijsko primerjavo ter tudi mednarodno primerjavo. Pri preverjanju odnosa do preteklosti je vprašalnik grajen na osnovi vprašalnikov odnosa do preteklosti v raziskavah SJM (SJM 95/3, SJM98/2 in SJM 03/1). Pri vprašanju vrednot, javnih vprašanj, političnih orientacij so se raziskovalci upirali na Inglehartovovo mednarodno študijo World Values Survey (WVS 95), ki je bila v Sloveniji aplicirana pod oznako SJM 95/2, ter Europen Values Study, ki je bila pri nas aplicirana kot SJM99/1, kar omogoča mednarodno in slovensko medgeneracijsko primerjavo. Pri preverjanju odnosa do EU so gradili na vprašalnikih SJM, odnos do prihodnosti ter zaznavo integracijskih učinkov pa neposredno na raziskavi Mladina 2000.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. december - 18. december 2003
Čas izdelave: 2003
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Celje, Trbovlje, Krško, Novo mesto, Ljubljana, Postojna, Radovljica, Nova Gorica in Koper

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Dijakinje in dijaki tretjih in četrtih letnikov štiriletnih srednjih šol in dijakinje in dijaki drugih in tretjih letnikov triletnih srednjih poklicnih šol.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

V vzorčnem načrtu, ki je zgrajen po podatkih srednješolske mreže Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so raziskovalci izhajali iz zastopanosti 12 šolskih regij ter treh temeljnih izobraževalnih smeri (srednje poklicno izobraževanje - SPI, srednje tehnično in strokovno izobraževanje - STSI ter gimnazijski program). Znotraj vsake šolske regije je bil narejen slučajni izbor šolskega centra in razreda. Vzorec je bil načrtovan tako, da (z nekaterimi apriornimi uvrstitvami) repezentira strukturo po regijah in v republiki.

Način zbiranja podatkov:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa. Izvajala so se skupinska anketiranja (v vsak izbran razred je prišel en anketar), ki so v povprečju trajala eno šolsko uro.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAPRE03 - Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 345
 • število enot: 1077

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

Z1 KRAJ

Vrednost 13 Frekvenca
1 Murska Sobota 70
2 Ptuj 128
3 Slovenj Gradec 56
4 Celje 118
5 Trbovlje 45
6 Krško 60
7 Novo mesto 80
8 Ljubljana 273
9 Postojna 60
10 Radovljica 73
11 Nova Gorica 70
12 Koper 44
13 drugo 0
99 , b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Z2 SOLA

Vrednost 22 Frekvenca
1 Gimnazija Murska Sobota 26
2 Srednja poklicna in tehniska sola Murs 21
3 Ekonomska sola Murska Sobota 23
4 Gimnazija Ptuj 43
5 Poklicna in tehniska elektro sola - Pt 47
6 Poklicna in tehniska strojna sola - Pt 38
7 Solski center Slovenj Gradec - gimnazi 29
8 Poklicna in srednja ekonomska sola - S 27
9 Gimnazija Celje – Center 54
10 Solski center v Celju - Poklicna in te 0
11 Solski center v Celju - Poklicna in te 64
12 Gimnazija in ekonomska srednja sola Tr 28
13 Srednja tehnicna in poklicna sola Trbo 17
14 Srednja sola Krsko 60
15 Gimnazija Novo mesto 25
16 Strokovna zdravstvena in poklicna ter 55
17 Gimnazija Vic 56
18 Gimnazija Ledina 60
19 Gimnazija Moste 45
20 Srednja kemijska, lesarska, strojna so 31
21 Srednja trgovska sola 81
22 Srednja sola Postojna 60
23 Srednja gostinska sola Radovljica 73
24 Gimnazija Nova Gorica 59
25 Srednja poklicna in tehniska kmetijska 11
26 Gimnazija Koper 19
27 Srednja ekonomsko-poslovna sola Koper 25
30 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

Z3 USMERITEV

Vrednost 31 Frekvenca
1 avtomehanik 24
2 bolnicar negovalec 26
3 ekonomski tehnik 88
4 elektro 20
5 elektronik 36
6 energetik 7
7 finomehanik 17
8 gimnazijski maturant 458
9 gradbeni tehnik 27
10 kemijski tehnik 12
11 kmetijski tehnik 11
12 kuhar 17
13 stojnik, kovinar 45
14 poslovni tajnik 27
15 racunalniski tehnik 27
16 strojni tehnik 79
17 tehnicna gimnazija 30
18 tehnik zdr nege 29
19 trgovec prodajalec 41
20 turisticni tehnik 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

Z1 KRAJ

Vrednost 1345 Frekvenca
1 Murska Sobota 70
2 Ptuj 128
3 Slovenj Gradec 56
4 Celje 118
5 Trbovlje 45
6 Krško 60
7 Novo mesto 80
8 Ljubljana 273
9 Postojna 60
10 Radovljica 73
11 Nova Gorica 70
12 Koper 44
13 drugo 0
99 , b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Z2 SOLA

Vrednost 2344 Frekvenca
1 Gimnazija Murska Sobota 26
2 Srednja poklicna in tehniska sola Murs 21
3 Ekonomska sola Murska Sobota 23
4 Gimnazija Ptuj 43
5 Poklicna in tehniska elektro sola - Pt 47
6 Poklicna in tehniska strojna sola - Pt 38
7 Solski center Slovenj Gradec - gimnazi 29
8 Poklicna in srednja ekonomska sola - S 27
9 Gimnazija Celje – Center 54
10 Solski center v Celju - Poklicna in te 0
11 Solski center v Celju - Poklicna in te 64
12 Gimnazija in ekonomska srednja sola Tr 28
13 Srednja tehnicna in poklicna sola Trbo 17
14 Srednja sola Krsko 60
15 Gimnazija Novo mesto 25
16 Strokovna zdravstvena in poklicna ter 55
17 Gimnazija Vic 56
18 Gimnazija Ledina 60
19 Gimnazija Moste 45
20 Srednja kemijska, lesarska, strojna so 31
21 Srednja trgovska sola 81
22 Srednja sola Postojna 60
23 Srednja gostinska sola Radovljica 73
24 Gimnazija Nova Gorica 59
25 Srednja poklicna in tehniska kmetijska 11
26 Gimnazija Koper 19
27 Srednja ekonomsko-poslovna sola Koper 25
30 drugo 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

Z3 USMERITEV

Vrednost 3343 Frekvenca
1 avtomehanik 24
2 bolnicar negovalec 26
3 ekonomski tehnik 88
4 elektro 20
5 elektronik 36
6 energetik 7
7 finomehanik 17
8 gimnazijski maturant 458
9 gradbeni tehnik 27
10 kemijski tehnik 12
11 kmetijski tehnik 11
12 kuhar 17
13 stojnik, kovinar 45
14 poslovni tajnik 27
15 racunalniski tehnik 27
16 strojni tehnik 79
17 tehnicna gimnazija 30
18 tehnik zdr nege 29
19 trgovec prodajalec 41
20 turisticni tehnik 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

Z4 DOLZINA SOLANJA

Vrednost 4342 Frekvenca
3 3 leta 257
4 4 leta 820
9 ne vem, b.o. 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1077 0

Vrednosti spremenljivk od 3 do 9

V1 ALI LAHKO ZASE RECES DA...?

V mladosti so prijatelji, posebej najboljši prijatelji, zelo pomembni. Ali zase lahko rečeš, da: (izberi en odgovor)

Vrednost 5341 Frekvenca
1 imam najboljsega prijateljarijateljico 797
2 imam prijatelje/ice, ne pa tudi najbol 245
3 nimam prijateljev 9
9 ne vem 1
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1051 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V2 ALI ZA TVOJEGA NAJBOLJSEGA PRIJATELJA VE Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

mu/ji popolnoma zaupaš

Vrednost 6340 Frekvenca
1 da 719
2 ne 42
3 ne povsem 199
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V3 mu poves vse, ne skrivas nicesar Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

mu/ji poveš vse, ne skrivaš ničesar

Vrednost 7339 Frekvenca
1 da 515
2 ne 113
3 ne povsem 319
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4 ga lahko vedno prosis za pomoc Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

ga/jo lahko vedno prosiš za pomoč

Vrednost 8338 Frekvenca
1 da 812
2 ne 41
3 ne povsem 96
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 se z njim zelo pogosto druzis Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

se z njim/njo zelo pogosto družiš

Vrednost 9337 Frekvenca
1 da 802
2 ne 35
3 ne povsem 113
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 79
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V601 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Prva navedba

Vrednost 10336 Frekvenca
1 vrstnik 560
2 vrstnica 334
3 mama 21
4 oce 3
5 brat, sestra 10
6 kak drug sorodnik 11
7 nekdo drug 39
9 nimam najboljsega prijatalja 92
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
978 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V602 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Druga navedba

Vrednost 11335 Frekvenca
1 vrstnik 1
2 vrstnica 179
3 mama 45
4 oce 16
5 brat, sestra 39
6 kak drug sorodnik 23
7 nekdo drug 17
9 nimam najboljsega prijatalja 2
Sysmiss 755
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
320 757

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V603 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Tretja navedba

Vrednost 12334 Frekvenca
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 27
4 oce 20
5 brat, sestra 44
6 kak drug sorodnik 21
7 nekdo drug 14
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 951
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V604 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Četrta navedba

Vrednost 13333 Frekvenca
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 14
5 brat, sestra 22
6 kak drug sorodnik 10
7 nekdo drug 13
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 1018

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V605 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Peta navedba

Vrednost 14332 Frekvenca
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 8
6 kak drug sorodnik 7
7 nekdo drug 2
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 1060

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V606 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Šesta navedba

Vrednost 15331 Frekvenca
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 0
6 kak drug sorodnik 5
7 nekdo drug 2
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V607 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Sedma navedba

Vrednost 16330 Frekvenca
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 0
6 kak drug sorodnik 0
7 nekdo drug 1
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1076
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V7 NAJVEC SEM O SLOVENSKI PRETEKLOSTI ZVEDE

V7. Največ sem o slovenski preteklosti izvedel … (en odgovor)

Vrednost 17329 Frekvenca
1 od starsev, starih starsev, sorodnikov 167
2 v soli (ucitelji, ucbeniki) 595
3 iz politicnih razprav 5
4 v cerkvi, od duhovnika 6
5 iz poljudnih zgodovinskih knjig, spomi 34
6 iz TV, radia, casopisov, revij in drug 152
7 drugo 11
9 ne vem, ne morem oceniti 93
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
970 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 KOMU OD NASTETIH PRI OBRAVNAVI ZGODOVINS

V8. In komu od naštetih pri obravnavi zgodovinskih tem najbolj zaupaš? (en odgovor)

Vrednost 18328 Frekvenca
1 starsem, starim starsem, sorodnikom 241
2 soli (od uciteljem, ucbenikom...) 448
3 politikom 15
4 cerkvi in duhovnikom 17
5 poljudnim zgodovinskim knjigam, spomin 136
6 casopisom, revijam in drugih medijem 32
7 drugo 25
9 ne vem, ne morem oceniti 154
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V9 CE BI TO NUDILO BOLJSE USTVARJALNE IN ZI V9. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti….

v drugi kraj lastne države

Vrednost 19327 Frekvenca
1 da 618
2 ne 265
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V10 v drugo drzavo Evrope V10. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti…

v drugo državo Evrope

Vrednost 20326 Frekvenca
1 da 576
2 ne 270
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V11 na drug kontinent V11. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti…

na drugi kontinent

Vrednost 21325 Frekvenca
1 da 433
2 ne 367
3 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V12 ALI BI SE BIL PRIPRAVLJEN IZSELITI IZ DR V12. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi bile v lastni državi grobo kršene človekove pravice

Vrednost 22324 Frekvenca
1 da 551
2 ne 167
3 ne vem, b.o. 326
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V13 bi lastni drzavi resno grozila vojna ali V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi lastni državi resno grozila vojna ali bi bila v vojni

Vrednost 23323 Frekvenca
1 da 651
2 ne 231
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 195

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V14 bi lastna drzava zapadla v hudo ekonomsk V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi lastna država zapadla v hudo ekonomsko krizo in revščino

Vrednost 24322 Frekvenca
1 da 547
2 ne 180
3 ne vem, b.o. 322
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V15 bi ti to nudilo boljse zivljenjske prilo V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi ti to nudilo boljše življenjske priložnosti, kot jih imaš doma

Vrednost 25321 Frekvenca
1 da 552
2 ne 197
3 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V16 KAKO ZANIMIV SE TI JE ZDEL POUK NASLEDNJ V16. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

kemije

Vrednost 26320 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 185
2 dolgocasen 138
3 niti-niti 208
4 zanimiv 175
5 zelo zanimiv 54
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16A biologije V16a. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

biologije

Vrednost 27319 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 154
2 dolgocasen 198
3 niti-niti 294
4 zanimiv 282
5 zelo zanimiv 136
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1064 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 fizike V17. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

fizike

Vrednost 28318 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 256
2 dolgocasen 240
3 niti-niti 261
4 zanimiv 223
5 zelo zanimiv 86
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V18 zgodovina V18. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

zgodovina

Vrednost 29317 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 135
2 dolgocasen 137
3 niti-niti 228
4 zanimiv 307
5 zelo zanimiv 258
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V19 tujega jezika V19. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

tujega jezika

Vrednost 30316 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 146
2 dolgocasen 143
3 niti-niti 291
4 zanimiv 281
5 zelo zanimiv 204
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 Slovenskega jezika V20. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

Slovenskega jezika

Vrednost 31315 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 165
2 dolgocasen 226
3 niti-niti 347
4 zanimiv 238
5 zelo zanimiv 87
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 geografije V21. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

geografije

Vrednost 32314 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 93
2 dolgocasen 102
3 niti-niti 230
4 zanimiv 367
5 zelo zanimiv 269
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1061 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 matematike V22. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

matematike

Vrednost 33313 Frekvenca
1 zelo dolgocasen 202
2 dolgocasen 181
3 niti-niti 290
4 zanimiv 260
5 zelo zanimiv 134
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1067 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 KOLIKO PO TVOJI OCENI DRZIJO NASLEDNJE T V23. Koliko po tvoji oceni držijo naslednje trditve:

Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Vrednost 34312 Frekvenca
1 popolnoma drzi 151
2 drzi 627
3 ne drzi 164
4 sploh ne drzi 58
9 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V24 Pouk zgodovine mi je omogocil, da lazje V24. Koliko po tvoji oceni držijo naslednje trditve:

Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Vrednost 35311 Frekvenca
1 popolnoma drzi 84
2 drzi 528
3 ne drzi 281
4 sploh ne drzi 86
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
979 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V25 Pouk zgodovine mi je omogocil boljse pr V25. Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Pouk zgodovine mi je omogočil boljše prestave o prihodnosti mojega naroda in države.

Vrednost 36310 Frekvenca
1 popolnoma drzi 76
2 drzi 371
3 ne drzi 376
4 sploh ne drzi 132
9 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
955 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 KOLIKO NASLEDNJE TRDITVE DRZIJO ZA POUK V26. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine je bil zelo zanimiv

Vrednost 37309 Frekvenca
1 popolnoma drzi 210
2 drzi 466
3 ne drzi 310
4 sploh ne drzi 82
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 Pouk zgodovine je bil precej dolgocasen V27. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine je bil precej dolgočasen

Vrednost 38308 Frekvenca
1 popolnoma drzi 88
2 drzi 276
3 ne drzi 509
4 sploh ne drzi 190
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1063 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 Pouk slovenske zgodovine je bil dokaj pr V28. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk slovenske zgodovine je bil dokaj pristranski

Vrednost 39307 Frekvenca
1 popolnoma drzi 64
2 drzi 458
3 ne drzi 452
4 sploh ne drzi 68
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1042 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V29 Pouk zgodovine slovenskega naroda je bil V29. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine slovenskega naroda je bil manj zanimiv kot teme iz svetovne zgodovine

Vrednost 40306 Frekvenca
1 popolnoma drzi 212
2 drzi 467
3 ne drzi 283
4 sploh ne drzi 95
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1057 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30 Pri pouku zgodovine smo obcasno obiskova V30. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo občasno obiskovali muzeje in zgodovinske kraje

Vrednost 41305 Frekvenca
1 popolnoma drzi 115
2 drzi 447
3 ne drzi 292
4 sploh ne drzi 212
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31 Pri pouku zgodovine se je pogosto razvil V31. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine se je pogosto razvila živahna razprava med učenci

Vrednost 42304 Frekvenca
1 popolnoma drzi 158
2 drzi 427
3 ne drzi 363
4 sploh ne drzi 120
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1068 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 Pri pouku zgodovine smo ucenci aktivno s V32. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo učenci aktivno sodelovali z ustnimi nastopi, seminarskimi nalogami ipd.

Vrednost 43303 Frekvenca
1 popolnoma drzi 103
2 drzi 376
3 ne drzi 409
4 sploh ne drzi 178
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1066 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V33 Pri pouku zgodovine smo pogosto gledali V33. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo pogosto gledali dokumentarne video materiale

Vrednost 44302 Frekvenca
1 popolnoma drzi 150
2 drzi 484
3 ne drzi 295
4 sploh ne drzi 133
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1062 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V34 Pri pouku zgodovine smo spoznavali snov V34. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo spoznavali snov predvsem iz učbenika

Vrednost 45301 Frekvenca
1 popolnoma drzi 221
2 drzi 570
3 ne drzi 214
4 sploh ne drzi 60
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1065 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V35 Pri pouku zgodovine smo veliko uporablja V35. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo veliko uporabljali tudi delovne zvezke

Vrednost 46300 Frekvenca
1 popolnoma drzi 117
2 drzi 424
3 ne drzi 327
4 sploh ne drzi 191
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1059 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V36 Pri pouku zgodovine smo zgodovinska dejs V36. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo zgodovinska dejstva skušali ovrednotiti tudi z vidika morale in pravice.

Vrednost 47299 Frekvenca
1 popolnoma drzi 66
2 drzi 453
3 ne drzi 394
4 sploh ne drzi 136
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1049 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V37 OZNACI, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMB V37. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

S propadom Avstro-ogrske in vključitvijo v Kraljevino Jugoslavijo

Vrednost 48298 Frekvenca
1 izrazito izboljsal 76
2 izboljsal 367
3 ostal enak 123
4 poslabsal 112
5 izrazito poslabsal 27
9 ne vem, b.o. 351
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 372

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V38 S koncem druge svetovne vojne in ustanov V38. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

S koncem druge svetovne vojne in ustanovitvijo socialistične Jugoslavije

Vrednost 49297 Frekvenca
1 izrazito izboljsal 131
2 izboljsal 400
3 ostal enak 147
4 poslabsal 87
5 izrazito poslabsal 36
9 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 276

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V39 Z ustanovitvijo samostojne Slovenije po V39. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

Z ustanovitvijo samostojne Slovenije po osamosvojitvi

Vrednost 50296 Frekvenca
1 izrazito izboljsal 293
2 izboljsal 366
3 ostal enak 86
4 poslabsal 118
5 izrazito poslabsal 51
9 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V40 ALI JE V KATEREM OD NASTETIH OBDOBIJ PRI V40. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?V40.

ob pokristjanjevanju

Vrednost 51295 Frekvenca
1 da 408
2 ne 219
3 ne vem, b.o. 422
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V41 v casu reformacije in protireformacije V41. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času reformacije in protireformacije

Vrednost 52294 Frekvenca
1 da 480
2 ne 177
3 ne vem, b.o. 387
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
657 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V42 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nasta V42. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nastanejo politične stranke

Vrednost 53293 Frekvenca
1 da 427
2 ne 179
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
606 471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V43 v casu med obema svetovnima vojnama (Kra V43. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času med obema svetovnima vojnama (Kraljevina Jugoslavija)

Vrednost 54292 Frekvenca
1 da 388
2 ne 223
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 466

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V44 med drugo svetovno vojno V44. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

med drugo svetovno vojno

Vrednost 55291 Frekvenca
1 da 485
2 ne 191
3 ne vem, b.o. 369
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
676 401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V45 z nastopom komunizma V45. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

z nastopom komunizma

Vrednost 56290 Frekvenca
1 da 412
2 ne 180
3 ne vem, b.o. 450
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
592 485

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V46 v casu od l. 1950 do osamosvojitve V46. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času od l. 1950 do osamosvojitve

Vrednost 57289 Frekvenca
1 da 248
2 ne 265
3 ne vem, b.o. 530
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
513 564

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47 v casu po osamosvojitvi V47. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času po osamosvojitvi

Vrednost 58288 Frekvenca
1 da 313
2 ne 387
3 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48 Izberi najpomembnejsi dogodek iz slo zgo V48. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Prva navedba:

Vrednost 59287 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 112
2 pokristjanjevanje 19
3 zacetki slovenske pismenosti 175
4 boji proti Turkom 35
5 kmecki upori 47
6 nastanek protestantizma, reformacija 15
7 protireformacija 10
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 61
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 34
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 36
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 27
12 osamosvojitev Slovenije 394
99 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
965 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V49 Izberi drugi najpomembnejsi dogodek iz s V49. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Druga navedba:

Vrednost 60286 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 41
2 pokristjanjevanje 25
3 zacetki slovenske pismenosti 138
4 boji proti Turkom 28
5 kmecki upori 57
6 nastanek protestantizma, reformacija 41
7 protireformacija 31
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 153
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 97
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 151
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 50
12 osamosvojitev Slovenije 146
99 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
958 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V50 Izberi tretji najpomembnejsi dogodek iz V50. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Tretja navedba:

Vrednost 61285 Frekvenca
1 nastanek Karantanije 47
2 pokristjanjevanje 32
3 zacetki slovenske pismenosti 96
4 boji proti Turkom 32
5 kmecki upori 53
6 nastanek protestantizma, reformacija 36
7 protireformacija 15
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 96
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 50
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 91
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 51
12 osamosvojitev Slovenije 301
99 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V51 prva najpomembnejsa osebnost v slovenski V51. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Prva navedba:

Vrednost 62284 Frekvenca
2 14
4 1
5 2
6 1
7 1
8 1
9 1
10 11
11 1
12 1
13 1
14 2
15 2
16 2
17 93
19 1
20 3
21 4
22 2
23 1
24 7
26 1
27 1
29 4
31 1
32 108
33 1
34 3
35 1
36 6
37 1
38 1
39 1
40 2
41 8
42 1
44 1
46 1
47 1
48 79
51 2
53 1
54 8
56 12
57 9
58 1
63 2
64 1
65 1
66 2
71 387
73 3
76 2
77 1
78 2
79 1
80 2
83 1
87 2
92 6
94 1
Sysmiss 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 256

Vrednosti spremenljivk od 8 do 8

V52 druga najpomembnejsa osebnost v slovensk V52. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Druga navedba:

Vrednost 63283 Frekvenca
2 Adam Bohorič 8
4 Aleksander Veliki 1
5 Janez Vajkard Valvasor 20
6 Anton Korošec 1
7 Anton Martin Slomšek 3
8 Janez Bleiweis 2
10 Bojan Križaj 1
12 Brane Oblak 2
13 brata Vošnjak 1
14 Ivan Cankar 16
16 Leon Štukelj 1
17 Jurij Dalmatin 19
18 Janez Drnovšek 18
20 Dušan Keber 3
21 Feri Lainšček 1
22 Franc Jožef 1
23 France Prešeren 155
24 Franjo Malgaj 2
25 Gavrilo 1
26 Matija Gubec 1
27 Henrik -14 st. 1
28 Hitler 3
30 Ivan Kramberger 4
31 Jakob Petelin 1
32 Janez Janša 7
36 Zoran Janković 1
38 Zmago Jelinčič 4
40 Josip Broz Tito 94
41 Jože Plečnik 1
43 Jurij Vega 5
44 Jelko Kacin 1
45 Ivan Kardelj 2
46 Karel Veliki 1
47 Srečko Katanec 10
49 Kekec 1
50 Dragotin Kette 1
51 Klemen Klemen 1
52 kmečki upor 1
53 Knez Samo 4
54 Kocelj 1
55 Kolumb 1
56 Ivan Korosec 1
58 Sebastjan Krelj 5
59 Milan Kucan 104
62 Kucan Štefka 2
63 Leon Štukelj 4
64 Fran Levstik 1
65 Anton Linhart 2
66 Martin Luter 5
68 Rudolf Maister 41
70 Marija Terezija 4
71 Martin Krpan 1
74 Matija Gubec 1
75 Matija Korvin 2
77 Menart 1
79 Mostiščarji 1
80 Rašo Nesterovič 1
82 partizani 1
83 Primož Peterka 2
84 Alojz Peterle 2
85 Jože Plečnik 2
87 Bojan Prašnikar 1
89 Samo Pregelj 1
92 1
94 Puh 1
95 Jože Pučnik 1
96 Roosevelt 1
99 Mladen Rudonja 2
100 Zmago Sagadin 1
102 Sašo Peče 1
107 Stalin 4
110 Tomaž Hren 2
111 Janez Trdina 1
112 Primož Trubar 91
115 Jurij Vega 5
116 Vilko Avsenik 1
117 Valentin Vodnik 5
118 Zlatko Zahovič 1
121 Zofka Kveder 1
122 Žiga Zois 4
Sysmiss 367
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
710 367

Vrednosti spremenljivk od 2 do 122

V53 tretja najpomembnejsa osebnost v slovens V53. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Tretja navedba:

Vrednost 64282 Frekvenca
2 Adam Bohorič 4
3 Alojz Gradnik 1
4 Andrej Kuhar 2
5 Anton Korošec 1
6 Janez Bleiweis 1
7 Ivan Bohorič 9
9 Bruce Lee 1
10 Bush jr. 1
11 Bučar 1
12 Ivan Cankar 22
14 Celjski Grofje 2
15 Ciril Kosmač 1
16 Škof Hren 3
17 Štefka Kučan 2
18 Leon Štukelj 6
19 Jurij Dalmatin 13
20 Dragica Pozun 1
21 Janez Drnovšek 20
23 Franc Rode 1
24 France Bevk 1
25 Matija Gubec 1
26 Hitler 6
27 Sadam Husein 1
29 Ivan Sivec 1
30 Božidar Jakac 1
31 Rihard Jakopič 1
32 Janez Janša 4
33 Janez Cigler 1
34 Janez Valvasor 12
36 Zmago Jelinčič 9
38 Jožef Štefan 1
39 Josip Broz Tito 57
40 Josip Jurčič 1
41 Joško Joras 1
43 Jurij Vega 4
44 Karadjordjević 1
45 Ivan Kardelj 2
46 Karničar Davo 1
47 Srečko Katanec 11
48 Dušan Keber 1
49 Kenedy 1
50 Dragotin Kette 1
51 Klemen Klemen 1
52 Knez Samo 1
53 Krištof Kolumb 1
54 Ivan Kramberger 3
55 Sebastjan Krelj 1
56 Milan Kučan 109
58 Leon Štukelj 6
60 Fran Levstik 1
61 Anton Tomaž Linhart 1
62 Lojze Peterle 1
63 Lončarič 1
65 Rudolf Maister 17
66 Marija Terezija 8
67 Marko Milič 1
68 Martin Krpan 1
69 Martin Luter 3
71 Matija Čop 2
72 Matija Korvin 2
74 Miklavčič 1
77 Mladen Rudonja 1
79 Napoleon 1
80 Oblak 1
81 Pankrti 1
82 Pavlin 1
83 Peterka 1
84 Peterle - Janša 1
85 Peterle 5
86 Prešeren 53
88 Primož Trubar 41
89 Rop 1
91 Rupel 1
92 Samo 2
93 Sašo Peče 1
94 Sebastjan Krelj 2
95 Simon Jenko 1
96 Slobodan Milošević 2
97 Slomšek 4
99 Srečko Katanec 2
100 Stalin 2
102 Ivan Tavčar 1
104 Tomaž Baraga 1
107 Ulrich 2
109 Umek 1
110 Valvasor 0
113 Vlado Kreslin 1
114 Valentin Vodnik 8
117 začetki slov. pismenosti 1
119 Zlatko Zahovič 11
121 Zmago Jelinčič 1
122 Žiga Zois 9
124 Čop 2
Sysmiss 542
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
535 542

Vrednosti spremenljivk od 2 do 124

V54 KDAJ JE NASTAL PRVI POLITICNI PRGRAM ZED

V54. Kaj meniš, kdaj je nastal prvi slovenski politični program - program zedinjene Slovenije? (en odgovor)

Vrednost 65281 Frekvenca
1 leta 1515 31
2 leta 1848 287
3 leta 1919 79
4 leta 1941 50
5 leta 1945 70
6 leta 1991 104
9 ne vem, b.o. 425
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V55 Za vsako od navedenih politicnih gibanj V55. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovensko narodno-politično gibanje v času habsburške monarhije

Vrednost 66280 Frekvenca
1 da 223
2 ne 259
3 ne vem, b.o. 571
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
482 595

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V56 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslav V56. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovenska politika v Kraljevini Jugoslaviji v času med dvema vojnama

Vrednost 67279 Frekvenca
1 da 320
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 488
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
560 517

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V57 Slovenski protikomunisticni politiki in V57. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovenski protikomunistični politiki in stranke med 2. svetovno vojno

Vrednost 68278 Frekvenca
1 da 299
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 563
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V58 Osvobodilna fronta v casu 2. svetovne vo V58. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Osvobodilna fronta v času 2. svetovne vojne

Vrednost 69277 Frekvenca
1 da 482
2 ne 130
3 ne vem, b.o. 435
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V59 KDAJ SMO PO TVOJEM MNENJU SLOVENCI DOBIL V59. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

slovensko univerzo

Vrednost 70276 Frekvenca
1 pred 1918 218
2 med 1918 in 1941 215
3 med 1941 in 1945 72
4 med 1945 in 1990 113
5 po letu 1990 35
9 ne vem, b.o. 398
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
653 424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V60 prvo slovensko gledalisce V60. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko gledališče

Vrednost 71275 Frekvenca
1 pred 1918 226
2 med 1918 in 1941 176
3 med 1941 in 1945 116
4 med 1945 in 1990 67
5 po letu 1990 27
9 ne vem, b.o. 441
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V61 dnevno casopisje v slovenskem jeziku V61. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

dnevno časopisje v slovenskem jeziku

Vrednost 72274 Frekvenca
1 pred 1918 324
2 med 1918 in 1941 150
3 med 1941 in 1945 88
4 med 1945 in 1990 81
5 po letu 1990 31
9 ne vem, b.o. 370
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
674 403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V62 volilno pravico za zenske V62. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

volilno pravico za ženske

Vrednost 73273 Frekvenca
1 pred 1918 85
2 med 1918 in 1941 138
3 med 1941 in 1945 100
4 med 1945 in 1990 211
5 po letu 1990 57
9 ne vem, b.o. 455
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
591 486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V63 slovensko vojsko V63. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

slovensko vojsko

Vrednost 74272 Frekvenca
1 pred 1918 52
2 med 1918 in 1941 57
3 med 1941 in 1945 62
4 med 1945 in 1990 108
5 po letu 1990 425
9 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V64 prvo slovensko vlado V64. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko vlado

Vrednost 75271 Frekvenca
1 pred 1918 21
2 med 1918 in 1941 32
3 med 1941 in 1945 51
4 med 1945 in 1990 104
5 po letu 1990 516
9 ne vem, b.o. 324
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V65 prvo slovensko skupscino, parlament V65. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko skupščino, parlament

Vrednost 76270 Frekvenca
1 pred 1918 20
2 med 1918 in 1941 37
3 med 1941 in 1945 51
4 med 1945 in 1990 124
5 po letu 1990 472
9 ne vem, b.o. 348
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
704 373

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V66 prvo slovensko ustavo V66. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko ustavo

Vrednost 77269 Frekvenca
1 pred 1918 18
2 med 1918 in 1941 25
3 med 1941 in 1945 40
4 med 1945 in 1990 83
5 po letu 1990 553
9 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V67 svojo drzavo V67. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

svojo državo

Vrednost 78268 Frekvenca
1 pred 1918 23
2 med 1918 in 1941 12
3 med 1941 in 1945 14
4 med 1945 in 1990 25
5 po letu 1990 859
9 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V68 Ali je bila vkljucitev Slovencev po razp

V68. Kaj meniš, ali je bila vključitev Slovencev po razpadu Avstro-ogrske v novonastalo jugoslovansko državo (Kraljevino SHS) ...

Vrednost 79267 Frekvenca
1 izraz volje slovenskega naroda in poli 328
2 je bila to vsiljena odlocitev velikih 306
3 kaj drugega 130
9 ne vem, b.o. 306
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V69 Ali bi za Slovence bilo leta 1918 bolje.

V69. Kaj meniš, ali bi za Slovence bilo leta 1918 bolje...

Vrednost 80266 Frekvenca
1 da bi ostali v Avstriji 109
2 da bi ustanovili svojo drzavo 233
3 da bi se zdruzili samo s Hrvati 47
4 Jugoslavija je bila takrat za Slovence 432
9 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V70 Kako so v letih 1918 do 1920 Slovenci iz

V70. Kaj meniš, kako so v letih 1918 do 1920 Slovenci izgubili največ narodnega ozemlja? (le en odgovor)

Vrednost 81265 Frekvenca
1 v korist Avstrije po plebiscitu na Kor 372
2 v korist Italije, kot ene od zmagovalk 265
3 zaradi meja med banovinami v Kraljevin 103
9 ne vem, b.o. 324
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V71 Katera izmed nastetih slovenskih strank

V71. Ali morda veš, katera izmed naštetih slovenskih strank je bila med obema svetovnima vojnama najmočnejša in najvplivnejša? Ali je bila to... (le en odgovor)

Vrednost 82264 Frekvenca
1 Liberalna stranka 75
2 Slovenska ljudska stranka 162
3 Socialisticne/socialdemokratske strank 127
4 Komunisticna stranka 259
5 drugo 14
9 ne vem, b.o. 429
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 440

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V72 Kako bi s pomocjo 5-stopenjske lestvice, V72. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 83263 Frekvenca
1 zelo slabe 224
2 2 334
3 3 208
4 4 18
5 zelo dobre 11
9 ne vem, b.o. 266
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V73 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V73. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 84262 Frekvenca
1 zelo slabe 116
2 2 338
3 3 297
4 4 63
5 zelo dobre 20
9 ne vem, b.o. 225
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V74 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V74. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 85261 Frekvenca
1 zelo slabe 21
2 2 82
3 3 394
4 4 279
5 zelo dobre 86
9 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V75 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V75. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 86260 Frekvenca
1 zelo slabe 39
2 2 44
3 3 151
4 4 422
5 zelo dobre 252
9 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V76 In kako bi z isto lestvico ocenil/a razm V76. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 87259 Frekvenca
1 zelo slabe 400
2 2 324
3 3 108
4 4 32
5 zelo dobre 14
9 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V77 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V77. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 88258 Frekvenca
1 zelo slabe 136
2 2 400
3 3 265
4 4 61
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V78 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V78. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 89257 Frekvenca
1 zelo slabe 28
2 2 74
3 3 358
4 4 363
5 zelo dobre 96
9 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V79 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V79. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 90256 Frekvenca
1 zelo slabe 27
2 2 26
3 3 92
4 4 319
5 zelo dobre 496
9 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
960 117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V80 Kaksne pa so bile v teh obdobjih po tvoj V80. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 91255 Frekvenca
1 zelo slabe 288
2 2 288
3 3 159
4 4 74
5 zelo dobre 45
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 223

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V81 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V81. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 92254 Frekvenca
1 zelo slabe 150
2 2 289
3 3 246
4 4 124
5 zelo dobre 67
9 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 201

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V82 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V82. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 93253 Frekvenca
1 zelo slabe 35
2 2 108
3 3 318
4 4 277
5 zelo dobre 183
9 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V83 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V80. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 94252 Frekvenca
1 zelo slabe 90
2 2 150
3 3 355
4 4 256
5 zelo dobre 96
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
947 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V84 In kako bi ocenil/a razmere v sloveniji V84. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 95251 Frekvenca
1 zelo slabe 313
2 2 362
3 3 134
4 4 23
5 zelo dobre 18
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V85 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V85. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 96250 Frekvenca
1 zelo slabe 190
2 2 382
3 3 213
4 4 54
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 216

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V86 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V86. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 97249 Frekvenca
1 zelo slabe 39
2 2 107
3 3 420
4 4 255
5 zelo dobre 74
9 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 182

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V87 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V87. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 98248 Frekvenca
1 zelo slabe 42
2 2 70
3 3 254
4 4 424
5 zelo dobre 147
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V88 Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razme V88. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 99247 Frekvenca
1 zelo slabe 375
2 2 291
3 3 95
4 4 33
5 zelo dobre 12
9 ne vem, b.o. 253
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V89 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V89. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 100246 Frekvenca
1 zelo slabe 217
2 2 339
3 3 201
4 4 41
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V90 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V90. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 101245 Frekvenca
1 zelo slabe 83
2 2 173
3 3 383
4 4 173
5 zelo dobre 38
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V91 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V91. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 102244 Frekvenca
1 zelo slabe 45
2 2 51
3 3 174
4 4 382
5 zelo dobre 257
9 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V92 Za ista obdobja ocenite razmere glede sv V92. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Vrednost 103243 Frekvenca
1 zelo slabe 229
2 2 255
3 3 175
4 4 84
5 zelo dobre 54
9 ne vem, b.o. 261
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V93 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V93. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Vrednost 104242 Frekvenca
1 zelo slabe 159
2 2 260
3 3 246
4 4 97
5 zelo dobre 42
9 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 273

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V94 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V94. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Vrednost 105241 Frekvenca
1 zelo slabe 63
2 2 159
3 3 361
4 4 206
5 zelo dobre 50
9 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 238

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V95 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V95. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Vrednost 106240 Frekvenca
1 zelo slabe 52
2 2 67
3 3 181
4 4 311
5 zelo dobre 270
9 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V96 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V96. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Zaradi nemške in italijanske okupacije se je slovenski narod leta 1941 znašel v življenjski nevarnosti.

Vrednost 107239 Frekvenca
1 strinjam se 319
2 2 203
3 3 182
4 4 37
5 ne strinjam se 31
9 ne vem, b.o. 289
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 305

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V97 Komunisticna revolucija je predstavljala V97. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Komunistična revolucija je predstavljala večjo nevarnost za slovenski narod kot okupacija.

Vrednost 108238 Frekvenca
1 strinjam se 87
2 2 116
3 3 201
4 4 118
5 ne strinjam se 141
9 ne vem, b.o. 396
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
663 414

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V98 Ze leta 1941 je bilo jasno, da nemci in V98. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Že leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in Italijani v vojni ne morejo zmagati.

Vrednost 109237 Frekvenca
1 strinjam se 87
2 2 95
3 3 198
4 4 151
5 ne strinjam se 216
9 ne vem, b.o. 305
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
747 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V99 Nemska okupacija je bila za ohranitev sl V99. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Nemška okupacija je bila za ohranitev slovenskega naroda bolj nevarna kot italijanska okupacija.

Vrednost 110236 Frekvenca
1 strinjam se 183
2 2 143
3 3 204
4 4 112
5 ne strinjam se 91
9 ne vem, b.o. 320
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 344

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V100 Ce se slovenci pod vodstvom komunistov i V100. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Če se Slovenci pod vodstvom komunistov in osvobodilne fronte leta 1941 ne bi uprli, bi kot narod verjetno izginili.

Vrednost 111235 Frekvenca
1 strinjam se 211
2 2 202
3 3 194
4 4 73
5 ne strinjam se 91
9 ne vem, b.o. 286
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V101 Upor proti okupatorju je povzrocil preve V101. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Upor proti okupatorju je povzročil preveč žrtev, zato bi bilo pametneje čakati na zmago zaveznikov

Vrednost 112234 Frekvenca
1 strinjam se 78
2 2 65
3 3 142
4 4 146
5 ne strinjam se 289
9 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V102 Glavna napaka je bila, da so osvobodilno V102. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Glavna napaka je bila, da so osvobodilno fronto in upor proti okupatorju organizirali in vodili komunisti.

Vrednost 113233 Frekvenca
1 strinjam se 108
2 2 110
3 3 204
4 4 90
5 ne strinjam se 132
9 ne vem, b.o. 409
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 433

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V103 Po zaslugi nob v sloveniji smo slovenci V103. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci po koncu druge svetovne vojne dobili nazaj precejšen del svojega narodnega ozemlja

Vrednost 114232 Frekvenca
1 strinjam se 143
2 2 134
3 3 232
4 4 107
5 ne strinjam se 93
9 ne vem, b.o. 339
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 368

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V104 Kako bi ocenil/a vlogo slovenske komunis

V104. Kako bi na splošno ocenil/a vlogo slovenske komunistične stranke v času okupacije med drugo svetovno vojno; ali pozitivno, ali negativno?

Vrednost 115231 Frekvenca
1 zelo pozitivno 66
2 pozitivno 267
3 negativno 197
4 zelo negativno 58
9 ne vem, b.o. 473
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V105 Kaksno podporo med slovenskim prebivalst

V105. Kakšno podporo med slovenskim prebivalstvom sta imela osvobodilna fronta in partizanstvo?

Vrednost 116230 Frekvenca
1 podporo velike vecine prebivalstva 171
2 podporo vecine prebivalstva 308
3 podporo priblizno polovice prebivalstv 172
4 podporo manjsega dela prebivalstva 78
5 podporo le neznatnega dela prebivalstv 28
6 nobene podpore 21
9 ne vem, b.o. 283
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 299

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V106 Kaksno podporo je po tvojem mnenju med s

V106. In kakšno podporo je po tvojem mnenju med slovenskim prebivalstvom imelo slovensko domobranstvo?

Vrednost 117229 Frekvenca
1 podporo velike vecine prebivalstva 114
2 podporo vecine prebivalstva 174
3 podporo priblizno polovice prebivalstv 159
4 podporo manjsega dela prebivalstva 231
5 podporo le neznatnega dela prebivalstv 57
6 nobene podpore 36
9 ne vem, b.o. 293
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V107 Kako bi ocenil/a vlogo vodstva slovenske

V107. Kako bi na splošno ocenil/a vlogo vodstva slovenske rimsko-katoliške cerkve v ljubljanski pokrajini v času okupacije med drugo svetovno vojno? Kot...

Vrednost 118228 Frekvenca
1 zelo pozitivno 31
2 pozitivno 192
3 negativno 226
4 zelo negativno 93
9 ne vem, b.o. 523
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
542 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V108 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V108. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizani so se borili za slovenske interese

Vrednost 119227 Frekvenca
1 strinjam se 457
2 2 206
3 3 158
4 4 51
5 ne strinjam se 60
9 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V109 Domobranci so se borili za slovenske int V109. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Domobranci so se borili za slovenske interese

Vrednost 120226 Frekvenca
1 strinjam se 259
2 2 199
3 3 175
4 4 86
5 ne strinjam se 149
9 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V110 Partizani so se borili predvsem za ustan V110. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizani so se borili predvsem za ustanovitev boljševiške države.

Vrednost 121225 Frekvenca
1 strinjam se 63
2 2 82
3 3 167
4 4 78
5 ne strinjam se 75
9 ne vem, b.o. 577
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
465 612

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V111 Zaradi komunisticnega nasilja je bila us V111. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Zaradi komunističnega nasilja je bila ustanovitev domobranske vojske nujno dejanje samoobrambe

Vrednost 122224 Frekvenca
1 strinjam se 110
2 2 128
3 3 204
4 4 90
5 ne strinjam se 102
9 ne vem, b.o. 420
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
634 443

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V112 Slovensko domo-branstvo je bilo predvsem V112. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Slovensko domobranstvo je bilo predvsem rezultat protikomunistične politike nekaterih političnih voditeljev in strank.

Vrednost 123223 Frekvenca
1 strinjam se 90
2 2 118
3 3 197
4 4 86
5 ne strinjam se 62
9 ne vem, b.o. 503
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 524

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V113 Boj domobranskih enot na strani okupator V113. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Boj domobranskih enot na strani okupatorja je bil dejanje izdaje lastnega naroda.

Vrednost 124222 Frekvenca
1 strinjam se 208
2 2 140
3 3 156
4 4 74
5 ne strinjam se 58
9 ne vem, b.o. 420
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
636 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V114 Od ustanovitve domobranske vojske je ime V114. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Od ustanovitve domobranske vojske je imel največ koristi okupator.

Vrednost 125221 Frekvenca
1 strinjam se 172
2 2 133
3 3 160
4 4 82
5 ne strinjam se 68
9 ne vem, b.o. 424
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 462

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V115 V slovenskem domobranstvu je imela odloc V115. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

V slovenskem domobranstvu je imela odločilno vlogo slovenska Cerkev s svojo protikomunistično politiko.

Vrednost 126220 Frekvenca
1 strinjam se 113
2 2 122
3 3 190
4 4 86
5 ne strinjam se 83
9 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
594 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V116 V casu druge svetovne vojne je bila part V116. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

V času druge svetovne vojne je bila partizanska vojska edina prava slovenska vojska

Vrednost 127219 Frekvenca
1 strinjam se 294
2 2 175
3 3 163
4 4 69
5 ne strinjam se 62
9 ne vem, b.o. 295
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
763 314

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V117 Leta 1945 so jugoslovanske in slovenske

V117. Leta 1945 so jugoslovanske in slovenske komunistične oblasti v Rogu in drugod skrivoma pobile tisoče domobrancev in drugih beguncev, ki so jih iz Avstrije v Slovenijo vrnili Angleži. Izberite odgovor, ki najbolje izraža tvoj pogled na te poboje! Kako bi torej ti označil/a te dogodke... (le en odgovor!)

Vrednost 128218 Frekvenca
1 kot strahoten zlocin 357
2 kot veliko politicno napako 116
3 kot razumljivo dejanje mascevanja 97
4 kot tragicno, a neizogibno posledico d 124
5 kot kazen za izdajo lastnega naroda 102
9 ne vem, b.o. 256
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 281

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V118 Kako bi po tvojem mnenju partizani moral

V118. Kako bi po tvojem mnenju partizani - zmagovalci morali leta 1945 ravnati z nasprotniki narodno-osvobodilnega gibanja? (le en odgovor)

Vrednost 129217 Frekvenca
1 vse bi morali postaviti pred sodisce 258
2 morali bi dopustiti, da mirno odidejo 78
3 pred sodisce bi morali postaviti samo 214
4 odpustiti bi jim morali, proglasiti sp 50
5 pustiti bi jih morali pri miru, ker ni 43
6 drugace kot so, po vojni niso mogli ra 45
7 ravnali so popolnoma prav 53
9 ne vem, b.o. 308
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V119 Ali lahko ocenis vlogo dr. Gregorija Roz

V119. Ali lahko oceniš vlogo dr. Gregorija Rožmana kot ljubljanskega škofa v času druge svetovne vojne z vidika ohranitve slovenskega naroda? Ali je bila ta vloga...

Vrednost 130216 Frekvenca
1 zelo pozitivna 47
2 pozitivna 71
3 negativna 51
4 zelo negativna 40
8 ne morem oceniti 190
9 ne vem, kdo je Rozman, b.o. 652
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 678

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V120 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V120. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osvobodili sami.

Vrednost 131215 Frekvenca
1 strinjam se 137
2 2 146
3 3 200
4 4 75
5 ne strinjam se 85
9 ne vem, b.o. 405
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 434

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V121 Slovenski partizani so kot del jugoslova V121. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Slovenski partizani so kot del jugoslovanskega osvobodilnega gibanja prispevali k zmagi zaveznikov v Evropi.

Vrednost 132214 Frekvenca
1 strinjam se 170
2 2 206
3 3 199
4 4 60
5 ne strinjam se 44
9 ne vem, b.o. 373
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
679 398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V122 Partizansko gibanje ni bistveno pripomog V122. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizansko gibanje ni bistveno pripomoglo k osvoboditvi Jugoslavije.

Vrednost 133213 Frekvenca
1 strinjam se 67
2 2 86
3 3 163
4 4 221
5 ne strinjam se 203
9 ne vem, b.o. 306
Sysmiss 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V123 Jugoslavijo je osvobodila Rdeca armada. V123. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Jugoslavijo je osvobodila Rdeča armada.

Vrednost 134212 Frekvenca
1 strinjam se 61
2 2 91
3 3 156
4 4 108
5 ne strinjam se 125
9 ne vem, b.o. 481
Sysmiss 55