Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAPRE03
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAPRE03_V1
Main author(s):
 • Miheljak, Vlado
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Repe, Božo
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Malnar, Brina
 • Filej, Živa
 • Falle, Rebeka
 • Švara, Sergio
 • Kovačič, Matej
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2003)

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP-KS-155/02 V5-0649-0582-02 (MŠZŠ)

Study Content

Keywords:

šolski pouk, šolska socializacija, vrednotenje preteklosti, interes za preteklost, vrednote, nazorske orientacije, NOB, kolaboracija, druga svetovna vojna, socializacijski proces, vrednotna reprodukcija, družinska iniciacija, vrstniška socializacija, politična socializacija, oblikovanje identitete, nacionalna in državna identiteta, vzgojna in vrednotna konceptualizacija šolskih programov, ekvidistanca, odnos do t.i. javnih vprašanj, odnos do političnih stališč, odnos do vrednot, anticipacija perspektiv posameznika in naroda v novih evropskih povezavah

Keywords ELSST:
ZGODOVINA, SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE, NARODNA IDENTITETA, KULTURNA IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
Topic Classification CERIF
Socialna pedagogika
Topic Classification ADP
Izobraževanje
Zgodovina
Nacionalna identiteta
Socializacija


Abstract:

Namen raziskave je preveriti razumevanje in vrednotenje dogajanj, ki se potencialno pojavljajo kot zastavki državne (državotvorne) in nacionalne identitete ter izpostaviti determinante tega vrednotenja, zlasti povezanost med percepcijo sedanjosti in ocenjevanjem tiste preteklosti, ki je izven dometa empirične izkušnje ter je posredovana preko šolskega pouka in družinske socializacije. Raziskovalci so želeli preveriti in oceniti tudi kolikšna je moč in vpliv šolske socializacije. Kot tretje pa so želeli preveriti, koliko je anticipacija in vrednotenje prihodnosti v novih političnih, kulturnih in ekonomskih povezavah povezana s percepcijo sedanjosti ter ocenjevanjem in razumevanjem preteklosti. V kontekstu tega sklopa je bilo preverjeno, kolikšen je mobilnostni potencial generacije, ki vstopa v novo kompetitivno in konkurenčno okolje združene Evrope. Da bi omogočili čim boljšo primerjavo, je bil večji del vprašalnika sestavljen tako, da omogoča medgeneracijsko primerjavo ter tudi mednarodno primerjavo. Pri preverjanju odnosa do preteklosti je vprašalnik grajen na osnovi vprašalnikov odnosa do preteklosti v raziskavah SJM (SJM 95/3, SJM98/2 in SJM 03/1). Pri vprašanju vrednot, javnih vprašanj, političnih orientacij so se raziskovalci upirali na Inglehartovovo mednarodno študijo World Values Survey (WVS 95), ki je bila v Sloveniji aplicirana pod oznako SJM 95/2, ter Europen Values Study, ki je bila pri nas aplicirana kot SJM99/1, kar omogoča mednarodno in slovensko medgeneracijsko primerjavo. Pri preverjanju odnosa do EU so gradili na vprašalnikih SJM, odnos do prihodnosti ter zaznavo integracijskih učinkov pa neposredno na raziskavi Mladina 2000.

Methodology


Collection date: 10. december - 18. december 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Murska Sobota, Ptuj, Slovenj Gradec, Celje, Trbovlje, Krško, Novo mesto, Ljubljana, Postojna, Radovljica, Nova Gorica in Koper

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Dijakinje in dijaki tretjih in četrtih letnikov štiriletnih srednjih šol in dijakinje in dijaki drugih in tretjih letnikov triletnih srednjih poklicnih šol.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

V vzorčnem načrtu, ki je zgrajen po podatkih srednješolske mreže Ministrstva za šolstvo, znanost in šport so raziskovalci izhajali iz zastopanosti 12 šolskih regij ter treh temeljnih izobraževalnih smeri (srednje poklicno izobraževanje - SPI, srednje tehnično in strokovno izobraževanje - STSI ter gimnazijski program). Znotraj vsake šolske regije je bil narejen slučajni izbor šolskega centra in razreda. Vzorec je bil načrtovan tako, da (z nekaterimi apriornimi uvrstitvami) repezentira strukturo po regijah in v republiki.

Mode of data collection:

Raziskava je po načinu izvedbe samoizpolnjevalna anketa. Izvajala so se skupinska anketiranja (v vsak izbran razred je prišel en anketar), ki so v povprečju trajala eno šolsko uro.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAPRE03 - Učinki pouka zgodovinskih tem na oblikovanje slovenske identitete [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 345
 • number of units: 1077

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

Z1 KRAJ

Value 13 Frequency
1 Murska Sobota 70
2 Ptuj 128
3 Slovenj Gradec 56
4 Celje 118
5 Trbovlje 45
6 Krško 60
7 Novo mesto 80
8 Ljubljana 273
9 Postojna 60
10 Radovljica 73
11 Nova Gorica 70
12 Koper 44
13 drugo 0
99 , b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 99

Z2 SOLA

Value 22 Frequency
1 Gimnazija Murska Sobota 26
2 Srednja poklicna in tehniska sola Murs 21
3 Ekonomska sola Murska Sobota 23
4 Gimnazija Ptuj 43
5 Poklicna in tehniska elektro sola - Pt 47
6 Poklicna in tehniska strojna sola - Pt 38
7 Solski center Slovenj Gradec - gimnazi 29
8 Poklicna in srednja ekonomska sola - S 27
9 Gimnazija Celje – Center 54
10 Solski center v Celju - Poklicna in te 0
11 Solski center v Celju - Poklicna in te 64
12 Gimnazija in ekonomska srednja sola Tr 28
13 Srednja tehnicna in poklicna sola Trbo 17
14 Srednja sola Krsko 60
15 Gimnazija Novo mesto 25
16 Strokovna zdravstvena in poklicna ter 55
17 Gimnazija Vic 56
18 Gimnazija Ledina 60
19 Gimnazija Moste 45
20 Srednja kemijska, lesarska, strojna so 31
21 Srednja trgovska sola 81
22 Srednja sola Postojna 60
23 Srednja gostinska sola Radovljica 73
24 Gimnazija Nova Gorica 59
25 Srednja poklicna in tehniska kmetijska 11
26 Gimnazija Koper 19
27 Srednja ekonomsko-poslovna sola Koper 25
30 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 30

Z3 USMERITEV

Value 31 Frequency
1 avtomehanik 24
2 bolnicar negovalec 26
3 ekonomski tehnik 88
4 elektro 20
5 elektronik 36
6 energetik 7
7 finomehanik 17
8 gimnazijski maturant 458
9 gradbeni tehnik 27
10 kemijski tehnik 12
11 kmetijski tehnik 11
12 kuhar 17
13 stojnik, kovinar 45
14 poslovni tajnik 27
15 racunalniski tehnik 27
16 strojni tehnik 79
17 tehnicna gimnazija 30
18 tehnik zdr nege 29
19 trgovec prodajalec 41
20 turisticni tehnik 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 20

Z1 KRAJ

Value 1345 Frequency
1 Murska Sobota 70
2 Ptuj 128
3 Slovenj Gradec 56
4 Celje 118
5 Trbovlje 45
6 Krško 60
7 Novo mesto 80
8 Ljubljana 273
9 Postojna 60
10 Radovljica 73
11 Nova Gorica 70
12 Koper 44
13 drugo 0
99 , b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 99

Z2 SOLA

Value 2344 Frequency
1 Gimnazija Murska Sobota 26
2 Srednja poklicna in tehniska sola Murs 21
3 Ekonomska sola Murska Sobota 23
4 Gimnazija Ptuj 43
5 Poklicna in tehniska elektro sola - Pt 47
6 Poklicna in tehniska strojna sola - Pt 38
7 Solski center Slovenj Gradec - gimnazi 29
8 Poklicna in srednja ekonomska sola - S 27
9 Gimnazija Celje – Center 54
10 Solski center v Celju - Poklicna in te 0
11 Solski center v Celju - Poklicna in te 64
12 Gimnazija in ekonomska srednja sola Tr 28
13 Srednja tehnicna in poklicna sola Trbo 17
14 Srednja sola Krsko 60
15 Gimnazija Novo mesto 25
16 Strokovna zdravstvena in poklicna ter 55
17 Gimnazija Vic 56
18 Gimnazija Ledina 60
19 Gimnazija Moste 45
20 Srednja kemijska, lesarska, strojna so 31
21 Srednja trgovska sola 81
22 Srednja sola Postojna 60
23 Srednja gostinska sola Radovljica 73
24 Gimnazija Nova Gorica 59
25 Srednja poklicna in tehniska kmetijska 11
26 Gimnazija Koper 19
27 Srednja ekonomsko-poslovna sola Koper 25
30 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 30

Z3 USMERITEV

Value 3343 Frequency
1 avtomehanik 24
2 bolnicar negovalec 26
3 ekonomski tehnik 88
4 elektro 20
5 elektronik 36
6 energetik 7
7 finomehanik 17
8 gimnazijski maturant 458
9 gradbeni tehnik 27
10 kemijski tehnik 12
11 kmetijski tehnik 11
12 kuhar 17
13 stojnik, kovinar 45
14 poslovni tajnik 27
15 racunalniski tehnik 27
16 strojni tehnik 79
17 tehnicna gimnazija 30
18 tehnik zdr nege 29
19 trgovec prodajalec 41
20 turisticni tehnik 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 1 to 20

Z4 DOLZINA SOLANJA

Value 4342 Frequency
3 3 leta 257
4 4 leta 820
9 ne vem, b.o. 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 0

Valid range from 3 to 9

V1 ALI LAHKO ZASE RECES DA...?

V mladosti so prijatelji, posebej najboljši prijatelji, zelo pomembni. Ali zase lahko rečeš, da: (izberi en odgovor)

Value 5341 Frequency
1 imam najboljsega prijateljarijateljico 797
2 imam prijatelje/ice, ne pa tudi najbol 245
3 nimam prijateljev 9
9 ne vem 1
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 26

Valid range from 1 to 9

V2 ALI ZA TVOJEGA NAJBOLJSEGA PRIJATELJA VE Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

mu/ji popolnoma zaupaš

Value 6340 Frequency
1 da 719
2 ne 42
3 ne povsem 199
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 117

Valid range from 1 to 9

V3 mu poves vse, ne skrivas nicesar Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

mu/ji poveš vse, ne skrivaš ničesar

Value 7339 Frequency
1 da 515
2 ne 113
3 ne povsem 319
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 130

Valid range from 1 to 9

V4 ga lahko vedno prosis za pomoc Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

ga/jo lahko vedno prosiš za pomoč

Value 8338 Frequency
1 da 812
2 ne 41
3 ne povsem 96
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 78
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 128

Valid range from 1 to 9

V5 se z njim zelo pogosto druzis Ali za tvojega najboljšega prijatelja velja, da:

se z njim/njo zelo pogosto družiš

Value 9337 Frequency
1 da 802
2 ne 35
3 ne povsem 113
9 nimam najboljsega prijatelja, b.o. 79
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 127

Valid range from 1 to 9

V601 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Prva navedba

Value 10336 Frequency
1 vrstnik 560
2 vrstnica 334
3 mama 21
4 oce 3
5 brat, sestra 10
6 kak drug sorodnik 11
7 nekdo drug 39
9 nimam najboljsega prijatalja 92
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
978 99

Valid range from 1 to 9

V602 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Druga navedba

Value 11335 Frequency
1 vrstnik 1
2 vrstnica 179
3 mama 45
4 oce 16
5 brat, sestra 39
6 kak drug sorodnik 23
7 nekdo drug 17
9 nimam najboljsega prijatalja 2
Sysmiss 755
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 757

Valid range from 1 to 9

V603 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Tretja navedba

Value 12334 Frequency
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 27
4 oce 20
5 brat, sestra 44
6 kak drug sorodnik 21
7 nekdo drug 14
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 951
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 951

Valid range from 1 to 9

V604 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Četrta navedba

Value 13333 Frequency
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 14
5 brat, sestra 22
6 kak drug sorodnik 10
7 nekdo drug 13
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 1018

Valid range from 1 to 9

V605 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Peta navedba

Value 14332 Frequency
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 8
6 kak drug sorodnik 7
7 nekdo drug 2
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 1060

Valid range from 1 to 9

V606 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Šesta navedba

Value 15331 Frequency
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 0
6 kak drug sorodnik 5
7 nekdo drug 2
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1070

Valid range from 1 to 9

V607 KDO JE TVOJ NAJBOLJSI PRIJATELJ?(VEC ODG Kdo pa je tvoj najboljši prijatelj/ica? (več možnih odgovorov)

Sedma navedba

Value 16330 Frequency
1 vrstnik 0
2 vrstnica 0
3 mama 0
4 oce 0
5 brat, sestra 0
6 kak drug sorodnik 0
7 nekdo drug 1
9 nimam najboljsega prijatalja 0
Sysmiss 1076
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1076

Valid range from 1 to 9

V7 NAJVEC SEM O SLOVENSKI PRETEKLOSTI ZVEDE

V7. Največ sem o slovenski preteklosti izvedel … (en odgovor)

Value 17329 Frequency
1 od starsev, starih starsev, sorodnikov 167
2 v soli (ucitelji, ucbeniki) 595
3 iz politicnih razprav 5
4 v cerkvi, od duhovnika 6
5 iz poljudnih zgodovinskih knjig, spomi 34
6 iz TV, radia, casopisov, revij in drug 152
7 drugo 11
9 ne vem, ne morem oceniti 93
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 107

Valid range from 1 to 9

V8 KOMU OD NASTETIH PRI OBRAVNAVI ZGODOVINS

V8. In komu od naštetih pri obravnavi zgodovinskih tem najbolj zaupaš? (en odgovor)

Value 18328 Frequency
1 starsem, starim starsem, sorodnikom 241
2 soli (od uciteljem, ucbenikom...) 448
3 politikom 15
4 cerkvi in duhovnikom 17
5 poljudnim zgodovinskim knjigam, spomin 136
6 casopisom, revijam in drugih medijem 32
7 drugo 25
9 ne vem, ne morem oceniti 154
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 163

Valid range from 1 to 9

V9 CE BI TO NUDILO BOLJSE USTVARJALNE IN ZI V9. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti….

v drugi kraj lastne države

Value 19327 Frequency
1 da 618
2 ne 265
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 194

Valid range from 1 to 3

V10 v drugo drzavo Evrope V10. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti…

v drugo državo Evrope

Value 20326 Frequency
1 da 576
2 ne 270
3 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 231

Valid range from 1 to 3

V11 na drug kontinent V11. Če bi ti to nudilo boljše ustvarjalne in sploh življenjske možnosti, ali bi se bil pripravljen za dalj časa ali trajno preseliti…

na drugi kontinent

Value 21325 Frequency
1 da 433
2 ne 367
3 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 277

Valid range from 1 to 3

V12 ALI BI SE BIL PRIPRAVLJEN IZSELITI IZ DR V12. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi bile v lastni državi grobo kršene človekove pravice

Value 22324 Frequency
1 da 551
2 ne 167
3 ne vem, b.o. 326
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 359

Valid range from 1 to 3

V13 bi lastni drzavi resno grozila vojna ali V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi lastni državi resno grozila vojna ali bi bila v vojni

Value 23323 Frequency
1 da 651
2 ne 231
3 ne vem, b.o. 172
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 195

Valid range from 1 to 3

V14 bi lastna drzava zapadla v hudo ekonomsk V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi lastna država zapadla v hudo ekonomsko krizo in revščino

Value 24322 Frequency
1 da 547
2 ne 180
3 ne vem, b.o. 322
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 350

Valid range from 1 to 3

V15 bi ti to nudilo boljse zivljenjske prilo V13. Ali bi se bil/a pripravljen/a izseliti iz države, če …

bi ti to nudilo boljše življenjske priložnosti, kot jih imaš doma

Value 25321 Frequency
1 da 552
2 ne 197
3 ne vem, b.o. 297
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 328

Valid range from 1 to 3

V16 KAKO ZANIMIV SE TI JE ZDEL POUK NASLEDNJ V16. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

kemije

Value 26320 Frequency
1 zelo dolgocasen 185
2 dolgocasen 138
3 niti-niti 208
4 zanimiv 175
5 zelo zanimiv 54
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 317

Valid range from 1 to 9

V16A biologije V16a. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

biologije

Value 27319 Frequency
1 zelo dolgocasen 154
2 dolgocasen 198
3 niti-niti 294
4 zanimiv 282
5 zelo zanimiv 136
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1064 13

Valid range from 1 to 9

V17 fizike V17. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

fizike

Value 28318 Frequency
1 zelo dolgocasen 256
2 dolgocasen 240
3 niti-niti 261
4 zanimiv 223
5 zelo zanimiv 86
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 11

Valid range from 1 to 9

V18 zgodovina V18. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

zgodovina

Value 29317 Frequency
1 zelo dolgocasen 135
2 dolgocasen 137
3 niti-niti 228
4 zanimiv 307
5 zelo zanimiv 258
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 12

Valid range from 1 to 9

V19 tujega jezika V19. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

tujega jezika

Value 30316 Frequency
1 zelo dolgocasen 146
2 dolgocasen 143
3 niti-niti 291
4 zanimiv 281
5 zelo zanimiv 204
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 12

Valid range from 1 to 9

V20 Slovenskega jezika V20. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

Slovenskega jezika

Value 31315 Frequency
1 zelo dolgocasen 165
2 dolgocasen 226
3 niti-niti 347
4 zanimiv 238
5 zelo zanimiv 87
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 14

Valid range from 1 to 9

V21 geografije V21. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

geografije

Value 32314 Frequency
1 zelo dolgocasen 93
2 dolgocasen 102
3 niti-niti 230
4 zanimiv 367
5 zelo zanimiv 269
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 16

Valid range from 1 to 9

V22 matematike V22. Kako zanimiv se ti je zdel pouk naslednjih osnovnošolskih predmetov (1 je najbolj dolgočasno, 5 najbolj zanimivo)

matematike

Value 33313 Frequency
1 zelo dolgocasen 202
2 dolgocasen 181
3 niti-niti 290
4 zanimiv 260
5 zelo zanimiv 134
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 10

Valid range from 1 to 9

V23 KOLIKO PO TVOJI OCENI DRZIJO NASLEDNJE T V23. Koliko po tvoji oceni držijo naslednje trditve:

Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Value 34312 Frequency
1 popolnoma drzi 151
2 drzi 627
3 ne drzi 164
4 sploh ne drzi 58
9 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 77

Valid range from 1 to 9

V24 Pouk zgodovine mi je omogocil, da lazje V24. Koliko po tvoji oceni držijo naslednje trditve:

Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Value 35311 Frequency
1 popolnoma drzi 84
2 drzi 528
3 ne drzi 281
4 sploh ne drzi 86
9 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 98

Valid range from 1 to 9

V25 Pouk zgodovine mi je omogocil boljse pr V25. Pouk zgodovine mi je omogočil lažje razumevanje preteklosti mojega naroda.

Pouk zgodovine mi je omogočil boljše prestave o prihodnosti mojega naroda in države.

Value 36310 Frequency
1 popolnoma drzi 76
2 drzi 371
3 ne drzi 376
4 sploh ne drzi 132
9 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
955 122

Valid range from 1 to 9

V26 KOLIKO NASLEDNJE TRDITVE DRZIJO ZA POUK V26. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine je bil zelo zanimiv

Value 37309 Frequency
1 popolnoma drzi 210
2 drzi 466
3 ne drzi 310
4 sploh ne drzi 82
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 9

Valid range from 1 to 9

V27 Pouk zgodovine je bil precej dolgocasen V27. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine je bil precej dolgočasen

Value 38308 Frequency
1 popolnoma drzi 88
2 drzi 276
3 ne drzi 509
4 sploh ne drzi 190
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 14

Valid range from 1 to 9

V28 Pouk slovenske zgodovine je bil dokaj pr V28. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk slovenske zgodovine je bil dokaj pristranski

Value 39307 Frequency
1 popolnoma drzi 64
2 drzi 458
3 ne drzi 452
4 sploh ne drzi 68
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 35

Valid range from 1 to 9

V29 Pouk zgodovine slovenskega naroda je bil V29. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pouk zgodovine slovenskega naroda je bil manj zanimiv kot teme iz svetovne zgodovine

Value 40306 Frequency
1 popolnoma drzi 212
2 drzi 467
3 ne drzi 283
4 sploh ne drzi 95
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 20

Valid range from 1 to 9

V30 Pri pouku zgodovine smo obcasno obiskova V30. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo občasno obiskovali muzeje in zgodovinske kraje

Value 41305 Frequency
1 popolnoma drzi 115
2 drzi 447
3 ne drzi 292
4 sploh ne drzi 212
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 11

Valid range from 1 to 9

V31 Pri pouku zgodovine se je pogosto razvil V31. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine se je pogosto razvila živahna razprava med učenci

Value 42304 Frequency
1 popolnoma drzi 158
2 drzi 427
3 ne drzi 363
4 sploh ne drzi 120
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 9

Valid range from 1 to 9

V32 Pri pouku zgodovine smo ucenci aktivno s V32. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo učenci aktivno sodelovali z ustnimi nastopi, seminarskimi nalogami ipd.

Value 43303 Frequency
1 popolnoma drzi 103
2 drzi 376
3 ne drzi 409
4 sploh ne drzi 178
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 11

Valid range from 1 to 9

V33 Pri pouku zgodovine smo pogosto gledali V33. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo pogosto gledali dokumentarne video materiale

Value 44302 Frequency
1 popolnoma drzi 150
2 drzi 484
3 ne drzi 295
4 sploh ne drzi 133
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 15

Valid range from 1 to 9

V34 Pri pouku zgodovine smo spoznavali snov V34. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo spoznavali snov predvsem iz učbenika

Value 45301 Frequency
1 popolnoma drzi 221
2 drzi 570
3 ne drzi 214
4 sploh ne drzi 60
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 12

Valid range from 1 to 9

V35 Pri pouku zgodovine smo veliko uporablja V35. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo veliko uporabljali tudi delovne zvezke

Value 46300 Frequency
1 popolnoma drzi 117
2 drzi 424
3 ne drzi 327
4 sploh ne drzi 191
9 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 18

Valid range from 1 to 9

V36 Pri pouku zgodovine smo zgodovinska dejs V36. Koliko naslednje trditve držijo za pouk zgodovine, kot si ga imel/a ti v osnovni šoli?

Pri pouku zgodovine smo zgodovinska dejstva skušali ovrednotiti tudi z vidika morale in pravice.

Value 47299 Frequency
1 popolnoma drzi 66
2 drzi 453
3 ne drzi 394
4 sploh ne drzi 136
9 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 28

Valid range from 1 to 9

V37 OZNACI, ALI SE JE OB POSAMEZNIH SPREMEMB V37. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

S propadom Avstro-ogrske in vključitvijo v Kraljevino Jugoslavijo

Value 48298 Frequency
1 izrazito izboljsal 76
2 izboljsal 367
3 ostal enak 123
4 poslabsal 112
5 izrazito poslabsal 27
9 ne vem, b.o. 351
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 372

Valid range from 1 to 9

V38 S koncem druge svetovne vojne in ustanov V38. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

S koncem druge svetovne vojne in ustanovitvijo socialistične Jugoslavije

Value 49297 Frequency
1 izrazito izboljsal 131
2 izboljsal 400
3 ostal enak 147
4 poslabsal 87
5 izrazito poslabsal 36
9 ne vem, b.o. 258
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 276

Valid range from 1 to 9

V39 Z ustanovitvijo samostojne Slovenije po V39. Slovenci smo v 20. Stoletju doživeli več velikih sprememb, tako da smo živeli kar v štirih različnih državah: v avstro-ogrski monarhiji, kraljevini Jugoslaviji, v socialistični Jugoslaviji, in sedaj v samostojni Sloveniji. Prosimo te, da oceniš, ali se je ob posameznih spremembah državnega okvira položaj slovenskega naroda nasploh izboljšal, ostal enak, ali se je poslabšal.

Z ustanovitvijo samostojne Slovenije po osamosvojitvi

Value 50296 Frequency
1 izrazito izboljsal 293
2 izboljsal 366
3 ostal enak 86
4 poslabsal 118
5 izrazito poslabsal 51
9 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 163

Valid range from 1 to 9

V40 ALI JE V KATEREM OD NASTETIH OBDOBIJ PRI V40. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?V40.

ob pokristjanjevanju

Value 51295 Frequency
1 da 408
2 ne 219
3 ne vem, b.o. 422
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 450

Valid range from 1 to 3

V41 v casu reformacije in protireformacije V41. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času reformacije in protireformacije

Value 52294 Frequency
1 da 480
2 ne 177
3 ne vem, b.o. 387
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
657 420

Valid range from 1 to 3

V42 na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nasta V42. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

na prelomu 19. in 20. stoletja, ko nastanejo politične stranke

Value 53293 Frequency
1 da 427
2 ne 179
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 471

Valid range from 1 to 3

V43 v casu med obema svetovnima vojnama (Kra V43. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času med obema svetovnima vojnama (Kraljevina Jugoslavija)

Value 54292 Frequency
1 da 388
2 ne 223
3 ne vem, b.o. 439
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 466

Valid range from 1 to 3

V44 med drugo svetovno vojno V44. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

med drugo svetovno vojno

Value 55291 Frequency
1 da 485
2 ne 191
3 ne vem, b.o. 369
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 401

Valid range from 1 to 3

V45 z nastopom komunizma V45. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

z nastopom komunizma

Value 56290 Frequency
1 da 412
2 ne 180
3 ne vem, b.o. 450
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
592 485

Valid range from 1 to 3

V46 v casu od l. 1950 do osamosvojitve V46. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času od l. 1950 do osamosvojitve

Value 57289 Frequency
1 da 248
2 ne 265
3 ne vem, b.o. 530
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 564

Valid range from 1 to 3

V47 v casu po osamosvojitvi V47. Ali je v katerem od spodaj naštetih obdobij prišlo do dogodkov, ki so usodno razdelili slovenski narod? Prosimo, da za vsako obdobje posebej poveš, ali je prišlo, ali ni prišlo do takšnih delitev?

v času po osamosvojitvi

Value 58288 Frequency
1 da 313
2 ne 387
3 ne vem, b.o. 349
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 377

Valid range from 1 to 3

V48 Izberi najpomembnejsi dogodek iz slo zgo V48. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Prva navedba:

Value 59287 Frequency
1 nastanek Karantanije 112
2 pokristjanjevanje 19
3 zacetki slovenske pismenosti 175
4 boji proti Turkom 35
5 kmecki upori 47
6 nastanek protestantizma, reformacija 15
7 protireformacija 10
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 61
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 34
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 36
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 27
12 osamosvojitev Slovenije 394
99 ne vem, b.o. 55
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 112

Valid range from 1 to 99

V49 Izberi drugi najpomembnejsi dogodek iz s V49. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Druga navedba:

Value 60286 Frequency
1 nastanek Karantanije 41
2 pokristjanjevanje 25
3 zacetki slovenske pismenosti 138
4 boji proti Turkom 28
5 kmecki upori 57
6 nastanek protestantizma, reformacija 41
7 protireformacija 31
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 153
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 97
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 151
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 50
12 osamosvojitev Slovenije 146
99 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 119

Valid range from 1 to 99

V50 Izberi tretji najpomembnejsi dogodek iz V50. Spodaj so navedeni dogodki iz slovenske zgodovine. Kateri izmed njih se ti zdijo najpomembnejši za usodo slovenstva? Izberi tri in jih razvrsti po njihovem pomenu! (v okvirčku pod možnimi odgovori vpiši v V48 najpomembnejši, v V49 drugi najpomembnejši in v V50 tretji najpomembnejši dogodek)

Tretja navedba:

Value 61285 Frequency
1 nastanek Karantanije 47
2 pokristjanjevanje 32
3 zacetki slovenske pismenosti 96
4 boji proti Turkom 32
5 kmecki upori 53
6 nastanek protestantizma, reformacija 36
7 protireformacija 15
8 zacetki modernizacije v Avstroogrski ( 96
9 nastanek Kraljevine Jugoslavije (SHS) 50
10 narodnoosvobodilni boj med 2. svetovno 91
11 nastanek druge (avnojske) Jugoslavije 51
12 osamosvojitev Slovenije 301
99 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 177

Valid range from 1 to 99

V51 prva najpomembnejsa osebnost v slovenski V51. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Prva navedba:

Value 62284 Frequency
2 14
4 1
5 2
6 1
7 1
8 1
9 1
10 11
11 1
12 1
13 1
14 2
15 2
16 2
17 93
19 1
20 3
21 4
22 2
23 1
24 7
26 1
27 1
29 4
31 1
32 108
33 1
34 3
35 1
36 6
37 1
38 1
39 1
40 2
41 8
42 1
44 1
46 1
47 1
48 79
51 2
53 1
54 8
56 12
57 9
58 1
63 2
64 1
65 1
66 2
71 387
73 3
76 2
77 1
78 2
79 1
80 2
83 1
87 2
92 6
94 1
Sysmiss 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 256

Valid range from 8 to 8

V52 druga najpomembnejsa osebnost v slovensk V52. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Druga navedba:

Value 63283 Frequency
2 Adam Bohorič 8
4 Aleksander Veliki 1
5 Janez Vajkard Valvasor 20
6 Anton Korošec 1
7 Anton Martin Slomšek 3
8 Janez Bleiweis 2
10 Bojan Križaj 1
12 Brane Oblak 2
13 brata Vošnjak 1
14 Ivan Cankar 16
16 Leon Štukelj 1
17 Jurij Dalmatin 19
18 Janez Drnovšek 18
20 Dušan Keber 3
21 Feri Lainšček 1
22 Franc Jožef 1
23 France Prešeren 155
24 Franjo Malgaj 2
25 Gavrilo 1
26 Matija Gubec 1
27 Henrik -14 st. 1
28 Hitler 3
30 Ivan Kramberger 4
31 Jakob Petelin 1
32 Janez Janša 7
36 Zoran Janković 1
38 Zmago Jelinčič 4
40 Josip Broz Tito 94
41 Jože Plečnik 1
43 Jurij Vega 5
44 Jelko Kacin 1
45 Ivan Kardelj 2
46 Karel Veliki 1
47 Srečko Katanec 10
49 Kekec 1
50 Dragotin Kette 1
51 Klemen Klemen 1
52 kmečki upor 1
53 Knez Samo 4
54 Kocelj 1
55 Kolumb 1
56 Ivan Korosec 1
58 Sebastjan Krelj 5
59 Milan Kucan 104
62 Kucan Štefka 2
63 Leon Štukelj 4
64 Fran Levstik 1
65 Anton Linhart 2
66 Martin Luter 5
68 Rudolf Maister 41
70 Marija Terezija 4
71 Martin Krpan 1
74 Matija Gubec 1
75 Matija Korvin 2
77 Menart 1
79 Mostiščarji 1
80 Rašo Nesterovič 1
82 partizani 1
83 Primož Peterka 2
84 Alojz Peterle 2
85 Jože Plečnik 2
87 Bojan Prašnikar 1
89 Samo Pregelj 1
92 1
94 Puh 1
95 Jože Pučnik 1
96 Roosevelt 1
99 Mladen Rudonja 2
100 Zmago Sagadin 1
102 Sašo Peče 1
107 Stalin 4
110 Tomaž Hren 2
111 Janez Trdina 1
112 Primož Trubar 91
115 Jurij Vega 5
116 Vilko Avsenik 1
117 Valentin Vodnik 5
118 Zlatko Zahovič 1
121 Zofka Kveder 1
122 Žiga Zois 4
Sysmiss 367
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
710 367

Valid range from 2 to 122

V53 tretja najpomembnejsa osebnost v slovens V53. Ali lahko navedeš tri, po tvojem mnenju, najpomembnejše osebnosti v slovenski zgodovini?

Tretja navedba:

Value 64282 Frequency
2 Adam Bohorič 4
3 Alojz Gradnik 1
4 Andrej Kuhar 2
5 Anton Korošec 1
6 Janez Bleiweis 1
7 Ivan Bohorič 9
9 Bruce Lee 1
10 Bush jr. 1
11 Bučar 1
12 Ivan Cankar 22
14 Celjski Grofje 2
15 Ciril Kosmač 1
16 Škof Hren 3
17 Štefka Kučan 2
18 Leon Štukelj 6
19 Jurij Dalmatin 13
20 Dragica Pozun 1
21 Janez Drnovšek 20
23 Franc Rode 1
24 France Bevk 1
25 Matija Gubec 1
26 Hitler 6
27 Sadam Husein 1
29 Ivan Sivec 1
30 Božidar Jakac 1
31 Rihard Jakopič 1
32 Janez Janša 4
33 Janez Cigler 1
34 Janez Valvasor 12
36 Zmago Jelinčič 9
38 Jožef Štefan 1
39 Josip Broz Tito 57
40 Josip Jurčič 1
41 Joško Joras 1
43 Jurij Vega 4
44 Karadjordjević 1
45 Ivan Kardelj 2
46 Karničar Davo 1
47 Srečko Katanec 11
48 Dušan Keber 1
49 Kenedy 1
50 Dragotin Kette 1
51 Klemen Klemen 1
52 Knez Samo 1
53 Krištof Kolumb 1
54 Ivan Kramberger 3
55 Sebastjan Krelj 1
56 Milan Kučan 109
58 Leon Štukelj 6
60 Fran Levstik 1
61 Anton Tomaž Linhart 1
62 Lojze Peterle 1
63 Lončarič 1
65 Rudolf Maister 17
66 Marija Terezija 8
67 Marko Milič 1
68 Martin Krpan 1
69 Martin Luter 3
71 Matija Čop 2
72 Matija Korvin 2
74 Miklavčič 1
77 Mladen Rudonja 1
79 Napoleon 1
80 Oblak 1
81 Pankrti 1
82 Pavlin 1
83 Peterka 1
84 Peterle - Janša 1
85 Peterle 5
86 Prešeren 53
88 Primož Trubar 41
89 Rop 1
91 Rupel 1
92 Samo 2
93 Sašo Peče 1
94 Sebastjan Krelj 2
95 Simon Jenko 1
96 Slobodan Milošević 2
97 Slomšek 4
99 Srečko Katanec 2
100 Stalin 2
102 Ivan Tavčar 1
104 Tomaž Baraga 1
107 Ulrich 2
109 Umek 1
110 Valvasor 0
113 Vlado Kreslin 1
114 Valentin Vodnik 8
117 začetki slov. pismenosti 1
119 Zlatko Zahovič 11
121 Zmago Jelinčič 1
122 Žiga Zois 9
124 Čop 2
Sysmiss 542
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
535 542

Valid range from 2 to 124

V54 KDAJ JE NASTAL PRVI POLITICNI PRGRAM ZED

V54. Kaj meniš, kdaj je nastal prvi slovenski politični program - program zedinjene Slovenije? (en odgovor)

Value 65281 Frequency
1 leta 1515 31
2 leta 1848 287
3 leta 1919 79
4 leta 1941 50
5 leta 1945 70
6 leta 1991 104
9 ne vem, b.o. 425
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 456

Valid range from 1 to 9

V55 Za vsako od navedenih politicnih gibanj V55. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovensko narodno-politično gibanje v času habsburške monarhije

Value 66280 Frequency
1 da 223
2 ne 259
3 ne vem, b.o. 571
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
482 595

Valid range from 1 to 3

V56 Slovenska politika v Kraljevini Jugoslav V56. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovenska politika v Kraljevini Jugoslaviji v času med dvema vojnama

Value 67279 Frequency
1 da 320
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 488
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
560 517

Valid range from 1 to 3

V57 Slovenski protikomunisticni politiki in V57. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Slovenski protikomunistični politiki in stranke med 2. svetovno vojno

Value 68278 Frequency
1 da 299
2 ne 185
3 ne vem, b.o. 563
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 593

Valid range from 1 to 3

V58 Osvobodilna fronta v casu 2. svetovne vo V58. Za vsako od navedenih političnih gibanj oz. programov povej, ali je imelo ali ni imelo za svoj cilj tudi ustanovitev samostojne slovenske države?

Osvobodilna fronta v času 2. svetovne vojne

Value 69277 Frequency
1 da 482
2 ne 130
3 ne vem, b.o. 435
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 465

Valid range from 1 to 3

V59 KDAJ SMO PO TVOJEM MNENJU SLOVENCI DOBIL V59. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

slovensko univerzo

Value 70276 Frequency
1 pred 1918 218
2 med 1918 in 1941 215
3 med 1941 in 1945 72
4 med 1945 in 1990 113
5 po letu 1990 35
9 ne vem, b.o. 398
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
653 424

Valid range from 1 to 9

V60 prvo slovensko gledalisce V60. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko gledališče

Value 71275 Frequency
1 pred 1918 226
2 med 1918 in 1941 176
3 med 1941 in 1945 116
4 med 1945 in 1990 67
5 po letu 1990 27
9 ne vem, b.o. 441
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 465

Valid range from 1 to 9

V61 dnevno casopisje v slovenskem jeziku V61. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

dnevno časopisje v slovenskem jeziku

Value 72274 Frequency
1 pred 1918 324
2 med 1918 in 1941 150
3 med 1941 in 1945 88
4 med 1945 in 1990 81
5 po letu 1990 31
9 ne vem, b.o. 370
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
674 403

Valid range from 1 to 9

V62 volilno pravico za zenske V62. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

volilno pravico za ženske

Value 73273 Frequency
1 pred 1918 85
2 med 1918 in 1941 138
3 med 1941 in 1945 100
4 med 1945 in 1990 211
5 po letu 1990 57
9 ne vem, b.o. 455
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 486

Valid range from 1 to 9

V63 slovensko vojsko V63. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

slovensko vojsko

Value 74272 Frequency
1 pred 1918 52
2 med 1918 in 1941 57
3 med 1941 in 1945 62
4 med 1945 in 1990 108
5 po letu 1990 425
9 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 373

Valid range from 1 to 9

V64 prvo slovensko vlado V64. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko vlado

Value 75271 Frequency
1 pred 1918 21
2 med 1918 in 1941 32
3 med 1941 in 1945 51
4 med 1945 in 1990 104
5 po letu 1990 516
9 ne vem, b.o. 324
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 353

Valid range from 1 to 9

V65 prvo slovensko skupscino, parlament V65. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko skupščino, parlament

Value 76270 Frequency
1 pred 1918 20
2 med 1918 in 1941 37
3 med 1941 in 1945 51
4 med 1945 in 1990 124
5 po letu 1990 472
9 ne vem, b.o. 348
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
704 373

Valid range from 1 to 9

V66 prvo slovensko ustavo V66. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

prvo slovensko ustavo

Value 77269 Frequency
1 pred 1918 18
2 med 1918 in 1941 25
3 med 1941 in 1945 40
4 med 1945 in 1990 83
5 po letu 1990 553
9 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 358

Valid range from 1 to 9

V67 svojo drzavo V67. Kdaj smo po tvojem mnenju Slovenci dobili …

svojo državo

Value 78268 Frequency
1 pred 1918 23
2 med 1918 in 1941 12
3 med 1941 in 1945 14
4 med 1945 in 1990 25
5 po letu 1990 859
9 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 144

Valid range from 1 to 9

V68 Ali je bila vkljucitev Slovencev po razp

V68. Kaj meniš, ali je bila vključitev Slovencev po razpadu Avstro-ogrske v novonastalo jugoslovansko državo (Kraljevino SHS) ...

Value 79267 Frequency
1 izraz volje slovenskega naroda in poli 328
2 je bila to vsiljena odlocitev velikih 306
3 kaj drugega 130
9 ne vem, b.o. 306
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 313

Valid range from 1 to 9

V69 Ali bi za Slovence bilo leta 1918 bolje.

V69. Kaj meniš, ali bi za Slovence bilo leta 1918 bolje...

Value 80266 Frequency
1 da bi ostali v Avstriji 109
2 da bi ustanovili svojo drzavo 233
3 da bi se zdruzili samo s Hrvati 47
4 Jugoslavija je bila takrat za Slovence 432
9 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 256

Valid range from 1 to 9

V70 Kako so v letih 1918 do 1920 Slovenci iz

V70. Kaj meniš, kako so v letih 1918 do 1920 Slovenci izgubili največ narodnega ozemlja? (le en odgovor)

Value 81265 Frequency
1 v korist Avstrije po plebiscitu na Kor 372
2 v korist Italije, kot ene od zmagovalk 265
3 zaradi meja med banovinami v Kraljevin 103
9 ne vem, b.o. 324
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 337

Valid range from 1 to 9

V71 Katera izmed nastetih slovenskih strank

V71. Ali morda veš, katera izmed naštetih slovenskih strank je bila med obema svetovnima vojnama najmočnejša in najvplivnejša? Ali je bila to... (le en odgovor)

Value 82264 Frequency
1 Liberalna stranka 75
2 Slovenska ljudska stranka 162
3 Socialisticne/socialdemokratske strank 127
4 Komunisticna stranka 259
5 drugo 14
9 ne vem, b.o. 429
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 440

Valid range from 1 to 9

V72 Kako bi s pomocjo 5-stopenjske lestvice, V72. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 83263 Frequency
1 zelo slabe 224
2 2 334
3 3 208
4 4 18
5 zelo dobre 11
9 ne vem, b.o. 266
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 282

Valid range from 1 to 9

V73 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V73. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 84262 Frequency
1 zelo slabe 116
2 2 338
3 3 297
4 4 63
5 zelo dobre 20
9 ne vem, b.o. 225
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 243

Valid range from 1 to 9

V74 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V74. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 85261 Frequency
1 zelo slabe 21
2 2 82
3 3 394
4 4 279
5 zelo dobre 86
9 ne vem, b.o. 197
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 215

Valid range from 1 to 9

V75 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V75. Sedaj pa nas zanima tvoja ocena o tem, kako smo živeli Slovenci v posameznih obdobjih tega stoletja. Zanimajo nas naslednja štiri obdobja: 1) obdobje 30-ih let, torej desetletje pred 2. svetovno vojno; 2) obdobje 50-ih let - to je prvo desetletje po 2. svetovni vojni; 3) 80-ta leta, desetletje pred osamosvojitvijo in 4) 90-ta leta, čas po osamosvojitvi do danes. Navedli vam bomo nekaj področij življenja, tebe pa prosimo, da na podlagi predstav oz. posredovanih ali lastnih izkušenj ocenil/a takratne razmere v Sloveniji. Kako bi vi torej s pomočjo 5-stopenjske lestvice, kjer 1 pomeni 'zelo slabe' in 5 'zelo dobre', ocenil/a razmere glede socialnega in zdravstvenega varstva ljudi v Sloveniji?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 86260 Frequency
1 zelo slabe 39
2 2 44
3 3 151
4 4 422
5 zelo dobre 252
9 ne vem, b.o. 151
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 169

Valid range from 1 to 9

V76 In kako bi z isto lestvico ocenil/a razm V76. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 87259 Frequency
1 zelo slabe 400
2 2 324
3 3 108
4 4 32
5 zelo dobre 14
9 ne vem, b.o. 179
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 199

Valid range from 1 to 9

V77 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V77. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 88258 Frequency
1 zelo slabe 136
2 2 400
3 3 265
4 4 61
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 168
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 193

Valid range from 1 to 9

V78 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V78. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 89257 Frequency
1 zelo slabe 28
2 2 74
3 3 358
4 4 363
5 zelo dobre 96
9 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 158

Valid range from 1 to 9

V79 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V79. In kako bi vi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede možnosti šolanja otrok?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 90256 Frequency
1 zelo slabe 27
2 2 26
3 3 92
4 4 319
5 zelo dobre 496
9 ne vem, b.o. 98
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 117

Valid range from 1 to 9

V80 Kaksne pa so bile v teh obdobjih po tvoj V80. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 91255 Frequency
1 zelo slabe 288
2 2 288
3 3 159
4 4 74
5 zelo dobre 45
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 223

Valid range from 1 to 9

V81 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V81. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 92254 Frequency
1 zelo slabe 150
2 2 289
3 3 246
4 4 124
5 zelo dobre 67
9 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 201

Valid range from 1 to 9

V82 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V82. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 93253 Frequency
1 zelo slabe 35
2 2 108
3 3 318
4 4 277
5 zelo dobre 183
9 ne vem, b.o. 135
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 156

Valid range from 1 to 9

V83 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V80. Kakšne pa so bile v teh obdobjih po tvojem mnenju razmere glede možnosti dobiti zaposlitev in varnosti zaposlitve?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 94252 Frequency
1 zelo slabe 90
2 2 150
3 3 355
4 4 256
5 zelo dobre 96
9 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 130

Valid range from 1 to 9

V84 In kako bi ocenil/a razmere v sloveniji V84. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 95251 Frequency
1 zelo slabe 313
2 2 362
3 3 134
4 4 23
5 zelo dobre 18
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 227

Valid range from 1 to 9

V85 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V85. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 96250 Frequency
1 zelo slabe 190
2 2 382
3 3 213
4 4 54
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 216

Valid range from 1 to 9

V86 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V86. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 97249 Frequency
1 zelo slabe 39
2 2 107
3 3 420
4 4 255
5 zelo dobre 74
9 ne vem, b.o. 162
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 182

Valid range from 1 to 9

V87 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V87. In kako bi z isto lestvico ocenil/a razmere v Sloveniji glede na standard in materialne pogoje življenja ljudi?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 98248 Frequency
1 zelo slabe 42
2 2 70
3 3 254
4 4 424
5 zelo dobre 147
9 ne vem, b.o. 119
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 140

Valid range from 1 to 9

V88 Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razme V88. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 99247 Frequency
1 zelo slabe 375
2 2 291
3 3 95
4 4 33
5 zelo dobre 12
9 ne vem, b.o. 253
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 271

Valid range from 1 to 9

V89 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V89. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 100246 Frequency
1 zelo slabe 217
2 2 339
3 3 201
4 4 41
5 zelo dobre 22
9 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 257

Valid range from 1 to 9

V90 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V90. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 101245 Frequency
1 zelo slabe 83
2 2 173
3 3 383
4 4 173
5 zelo dobre 38
9 ne vem, b.o. 206
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 227

Valid range from 1 to 9

V91 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V91. Kako pa bi v teh obdobjih ocenil/a razmere glede spoštovanja političnih pravic, svobode govora in izražanja političnega prepričanja?

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 102244 Frequency
1 zelo slabe 45
2 2 51
3 3 174
4 4 382
5 zelo dobre 257
9 ne vem, b.o. 149
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 168

Valid range from 1 to 9

V92 Za ista obdobja ocenite razmere glede sv V92. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

30-a leta (zadnje desetletje pred 2. svetovno vojno)

Value 103243 Frequency
1 zelo slabe 229
2 2 255
3 3 175
4 4 84
5 zelo dobre 54
9 ne vem, b.o. 261
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 280

Valid range from 1 to 9

V93 50-a leta (prvo desetletjepo 2. svetovni V93. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

50-a leta (prvo desetletje po 2. svetovni vojni)

Value 104242 Frequency
1 zelo slabe 159
2 2 260
3 3 246
4 4 97
5 zelo dobre 42
9 ne vem, b.o. 254
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 273

Valid range from 1 to 9

V94 80-a leta (desetletje predosamosvojitvij V94. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

80-a leta (desetletje pred osamosvojitvijo)

Value 105241 Frequency
1 zelo slabe 63
2 2 159
3 3 361
4 4 206
5 zelo dobre 50
9 ne vem, b.o. 219
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 238

Valid range from 1 to 9

V95 90-a leta (po osamosvojitviSlovenije) V95. Na koncu pa te prosimo, da za ista obdobja ocenite razmere glede svobode veroizpovedi in položaja cerkve v Sloveniji.

90-a leta (po osamosvojitvi Slovenije)

Value 106240 Frequency
1 zelo slabe 52
2 2 67
3 3 181
4 4 311
5 zelo dobre 270
9 ne vem, b.o. 177
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 196

Valid range from 1 to 9

V96 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V96. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Zaradi nemške in italijanske okupacije se je slovenski narod leta 1941 znašel v življenjski nevarnosti.

Value 107239 Frequency
1 strinjam se 319
2 2 203
3 3 182
4 4 37
5 ne strinjam se 31
9 ne vem, b.o. 289
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 305

Valid range from 1 to 9

V97 Komunisticna revolucija je predstavljala V97. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Komunistična revolucija je predstavljala večjo nevarnost za slovenski narod kot okupacija.

Value 108238 Frequency
1 strinjam se 87
2 2 116
3 3 201
4 4 118
5 ne strinjam se 141
9 ne vem, b.o. 396
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
663 414

Valid range from 1 to 9

V98 Ze leta 1941 je bilo jasno, da nemci in V98. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Že leta 1941 je bilo jasno, da Nemci in Italijani v vojni ne morejo zmagati.

Value 109237 Frequency
1 strinjam se 87
2 2 95
3 3 198
4 4 151
5 ne strinjam se 216
9 ne vem, b.o. 305
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
747 330

Valid range from 1 to 9

V99 Nemska okupacija je bila za ohranitev sl V99. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Nemška okupacija je bila za ohranitev slovenskega naroda bolj nevarna kot italijanska okupacija.

Value 110236 Frequency
1 strinjam se 183
2 2 143
3 3 204
4 4 112
5 ne strinjam se 91
9 ne vem, b.o. 320
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 344

Valid range from 1 to 9

V100 Ce se slovenci pod vodstvom komunistov i V100. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Če se Slovenci pod vodstvom komunistov in osvobodilne fronte leta 1941 ne bi uprli, bi kot narod verjetno izginili.

Value 111235 Frequency
1 strinjam se 211
2 2 202
3 3 194
4 4 73
5 ne strinjam se 91
9 ne vem, b.o. 286
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 306

Valid range from 1 to 9

V101 Upor proti okupatorju je povzrocil preve V101. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Upor proti okupatorju je povzročil preveč žrtev, zato bi bilo pametneje čakati na zmago zaveznikov

Value 112234 Frequency
1 strinjam se 78
2 2 65
3 3 142
4 4 146
5 ne strinjam se 289
9 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 357

Valid range from 1 to 9

V102 Glavna napaka je bila, da so osvobodilno V102. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Glavna napaka je bila, da so osvobodilno fronto in upor proti okupatorju organizirali in vodili komunisti.

Value 113233 Frequency
1 strinjam se 108
2 2 110
3 3 204
4 4 90
5 ne strinjam se 132
9 ne vem, b.o. 409
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 433

Valid range from 1 to 9

V103 Po zaslugi nob v sloveniji smo slovenci V103. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami

Po zaslugi NOB v Sloveniji smo Slovenci po koncu druge svetovne vojne dobili nazaj precejšen del svojega narodnega ozemlja

Value 114232 Frequency
1 strinjam se 143
2 2 134
3 3 232
4 4 107
5 ne strinjam se 93
9 ne vem, b.o. 339
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 368

Valid range from 1 to 9

V104 Kako bi ocenil/a vlogo slovenske komunis

V104. Kako bi na splošno ocenil/a vlogo slovenske komunistične stranke v času okupacije med drugo svetovno vojno; ali pozitivno, ali negativno?

Value 115231 Frequency
1 zelo pozitivno 66
2 pozitivno 267
3 negativno 197
4 zelo negativno 58
9 ne vem, b.o. 473
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 489

Valid range from 1 to 9

V105 Kaksno podporo med slovenskim prebivalst

V105. Kakšno podporo med slovenskim prebivalstvom sta imela osvobodilna fronta in partizanstvo?

Value 116230 Frequency
1 podporo velike vecine prebivalstva 171
2 podporo vecine prebivalstva 308
3 podporo priblizno polovice prebivalstv 172
4 podporo manjsega dela prebivalstva 78
5 podporo le neznatnega dela prebivalstv 28
6 nobene podpore 21
9 ne vem, b.o. 283
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 299

Valid range from 1 to 9

V106 Kaksno podporo je po tvojem mnenju med s

V106. In kakšno podporo je po tvojem mnenju med slovenskim prebivalstvom imelo slovensko domobranstvo?

Value 117229 Frequency
1 podporo velike vecine prebivalstva 114
2 podporo vecine prebivalstva 174
3 podporo priblizno polovice prebivalstv 159
4 podporo manjsega dela prebivalstva 231
5 podporo le neznatnega dela prebivalstv 57
6 nobene podpore 36
9 ne vem, b.o. 293
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 306

Valid range from 1 to 9

V107 Kako bi ocenil/a vlogo vodstva slovenske

V107. Kako bi na splošno ocenil/a vlogo vodstva slovenske rimsko-katoliške cerkve v ljubljanski pokrajini v času okupacije med drugo svetovno vojno? Kot...

Value 118228 Frequency
1 zelo pozitivno 31
2 pozitivno 192
3 negativno 226
4 zelo negativno 93
9 ne vem, b.o. 523
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
542 535

Valid range from 1 to 9

V108 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V108. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizani so se borili za slovenske interese

Value 119227 Frequency
1 strinjam se 457
2 2 206
3 3 158
4 4 51
5 ne strinjam se 60
9 ne vem, b.o. 133
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 145

Valid range from 1 to 9

V109 Domobranci so se borili za slovenske int V109. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Domobranci so se borili za slovenske interese

Value 120226 Frequency
1 strinjam se 259
2 2 199
3 3 175
4 4 86
5 ne strinjam se 149
9 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 209

Valid range from 1 to 9

V110 Partizani so se borili predvsem za ustan V110. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizani so se borili predvsem za ustanovitev boljševiške države.

Value 121225 Frequency
1 strinjam se 63
2 2 82
3 3 167
4 4 78
5 ne strinjam se 75
9 ne vem, b.o. 577
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 612

Valid range from 1 to 9

V111 Zaradi komunisticnega nasilja je bila us V111. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Zaradi komunističnega nasilja je bila ustanovitev domobranske vojske nujno dejanje samoobrambe

Value 122224 Frequency
1 strinjam se 110
2 2 128
3 3 204
4 4 90
5 ne strinjam se 102
9 ne vem, b.o. 420
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 443

Valid range from 1 to 9

V112 Slovensko domo-branstvo je bilo predvsem V112. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Slovensko domobranstvo je bilo predvsem rezultat protikomunistične politike nekaterih političnih voditeljev in strank.

Value 123223 Frequency
1 strinjam se 90
2 2 118
3 3 197
4 4 86
5 ne strinjam se 62
9 ne vem, b.o. 503
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 524

Valid range from 1 to 9

V113 Boj domobranskih enot na strani okupator V113. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Boj domobranskih enot na strani okupatorja je bil dejanje izdaje lastnega naroda.

Value 124222 Frequency
1 strinjam se 208
2 2 140
3 3 156
4 4 74
5 ne strinjam se 58
9 ne vem, b.o. 420
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 441

Valid range from 1 to 9

V114 Od ustanovitve domobranske vojske je ime V114. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Od ustanovitve domobranske vojske je imel največ koristi okupator.

Value 125221 Frequency
1 strinjam se 172
2 2 133
3 3 160
4 4 82
5 ne strinjam se 68
9 ne vem, b.o. 424
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 462

Valid range from 1 to 9

V115 V slovenskem domobranstvu je imela odloc V115. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

V slovenskem domobranstvu je imela odločilno vlogo slovenska Cerkev s svojo protikomunistično politiko.

Value 126220 Frequency
1 strinjam se 113
2 2 122
3 3 190
4 4 86
5 ne strinjam se 83
9 ne vem, b.o. 461
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
594 483

Valid range from 1 to 9

V116 V casu druge svetovne vojne je bila part V116. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

V času druge svetovne vojne je bila partizanska vojska edina prava slovenska vojska

Value 127219 Frequency
1 strinjam se 294
2 2 175
3 3 163
4 4 69
5 ne strinjam se 62
9 ne vem, b.o. 295
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
763 314

Valid range from 1 to 9

V117 Leta 1945 so jugoslovanske in slovenske

V117. Leta 1945 so jugoslovanske in slovenske komunistične oblasti v Rogu in drugod skrivoma pobile tisoče domobrancev in drugih beguncev, ki so jih iz Avstrije v Slovenijo vrnili Angleži. Izberite odgovor, ki najbolje izraža tvoj pogled na te poboje! Kako bi torej ti označil/a te dogodke... (le en odgovor!)

Value 128218 Frequency
1 kot strahoten zlocin 357
2 kot veliko politicno napako 116
3 kot razumljivo dejanje mascevanja 97
4 kot tragicno, a neizogibno posledico d 124
5 kot kazen za izdajo lastnega naroda 102
9 ne vem, b.o. 256
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 281

Valid range from 1 to 9

V118 Kako bi po tvojem mnenju partizani moral

V118. Kako bi po tvojem mnenju partizani - zmagovalci morali leta 1945 ravnati z nasprotniki narodno-osvobodilnega gibanja? (le en odgovor)

Value 129217 Frequency
1 vse bi morali postaviti pred sodisce 258
2 morali bi dopustiti, da mirno odidejo 78
3 pred sodisce bi morali postaviti samo 214
4 odpustiti bi jim morali, proglasiti sp 50
5 pustiti bi jih morali pri miru, ker ni 43
6 drugace kot so, po vojni niso mogli ra 45
7 ravnali so popolnoma prav 53
9 ne vem, b.o. 308
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 336

Valid range from 1 to 9

V119 Ali lahko ocenis vlogo dr. Gregorija Roz

V119. Ali lahko oceniš vlogo dr. Gregorija Rožmana kot ljubljanskega škofa v času druge svetovne vojne z vidika ohranitve slovenskega naroda? Ali je bila ta vloga...

Value 130216 Frequency
1 zelo pozitivna 47
2 pozitivna 71
3 negativna 51
4 zelo negativna 40
8 ne morem oceniti 190
9 ne vem, kdo je Rozman, b.o. 652
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 678

Valid range from 1 to 9

V120 Ali se strinjas, ali se ne strinjas z na V120. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Jugoslovanski narodi so se leta 1945 osvobodili sami.

Value 131215 Frequency
1 strinjam se 137
2 2 146
3 3 200
4 4 75
5 ne strinjam se 85
9 ne vem, b.o. 405
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 434

Valid range from 1 to 9

V121 Slovenski partizani so kot del jugoslova V121. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Slovenski partizani so kot del jugoslovanskega osvobodilnega gibanja prispevali k zmagi zaveznikov v Evropi.

Value 132214 Frequency
1 strinjam se 170
2 2 206
3 3 199
4 4 60
5 ne strinjam se 44
9 ne vem, b.o. 373
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
679 398

Valid range from 1 to 9

V122 Partizansko gibanje ni bistveno pripomog V122. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Partizansko gibanje ni bistveno pripomoglo k osvoboditvi Jugoslavije.

Value 133213 Frequency
1 strinjam se 67
2 2 86
3 3 163
4 4 221
5 ne strinjam se 203
9 ne vem, b.o. 306
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 337

Valid range from 1 to 9

V123 Jugoslavijo je osvobodila Rdeca armada. V123. Ali se strinjaš, ali se ne strinjaš z naslednjimi trditvami?

Jugoslavijo je osvobodila Rdeča armada.

Value 134212 Frequency
1 strinjam se 61
2 2 91
3 3 156
4 4 108
5 ne strinjam se 125
9 ne vem, b.o. 481
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
541