Nasilje v družini: Analiza družinskega nasilja v Sloveniji - predlogi preventive in ukrepov

Basic Study Information

ADP - IDNo: NASILD05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NASILD05_V1
Main author(s):
  • Sedmak, Mateja
Co-workers:
  • Kralj, Ana
  • Medarič, Zorana
  • Simčič, Blaž
Data file producer:
CRJM UP ZRS - Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper ( Koper, Slovenija ; 2005)

Funding agency:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-0954 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Study Content

Keywords:

poročanje medijev o nasilju v družini, psihično nasilje, fizično nasilje, nasilje nad otroki, nasilje nad starostniki, nasilje nad partnerjem, izkušnje z nasiljem v družini, dejavniki nasilja v družini, ozaveščanje o nasilju v družini, preventivni ukrepi na področju nasilja v družini, poznavanje zakonodaje na področju nasilja v družini, pomoč žrtvam nasilja v družini

Keywords ELSST:
NASILJE V DRUŽINI, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, DRUŽINSKO ŽIVLJENJE, DRUŽINA, DRUŽBENI KAZALCI

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
MEDIJI IN NASILJE V DRUŽINI
VRSTE NASILJA V DRUŽINI
PREVENTIVA IN OZAVEŠČANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Osrednji namen predstavljenega projekta je analiza družinskega nasilja v Sloveniji s posebnim poudarkom na stopnji družbene tolerance v odnosu do nasilja, stopnji ozaveščenosti in senzibilnosti za omenjeno problematiko ter analiza medijskega diskurza družinskega nasilja. Konkretni cilji projekta so bili: 1) Statistična analiza družinskega nasilja v Sloveniji v zadnjih dvajsetih letih in analiza trendov gibanja; 2) Analiza obče družbene klime v Sloveniji v odnosu do družinskega nasilja; 3) Analiza medijskega diskurza in obravnave družinskega nasilja; 4) Oblikovanje strokovnih iztočnic in strategij ukrepov (obravnave) ter preventive nasilja v družinskih okoljih (poudarek na ozaveščanju in senzibilizaciji javnosti).

Methodology


Collection date: 1. junij 2005 - 9. junij 2005
Date of production: 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovano središče Koper

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Vzorčni okvir je predstavljal Telefonski imenik Slovenije 2005, ki je bil razdeljen na 12 statističnih regij.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa.

Weighting:

Podatki so bili uteženi po spolu in starosti anketirancev s poststratifikacijo.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: NASILD05 - Nasilje v družini [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 190
  • number of units: 1006

Variable list

t_day dan anketiranja

Value 13 Frequency
1 99
2 104
3 110
4 151
5 153
6 79
7 120
8 112
9 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 9

t_month mesec anketiranja

Value 22 Frequency
6 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 6 to 6

t_year leto anketiranja

Value 31 Frequency
2005 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 2005 to 2005

t_day dan anketiranja

Value 1190 Frequency
1 99
2 104
3 110
4 151
5 153
6 79
7 120
8 112
9 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 9

t_month mesec anketiranja

Value 2189 Frequency
6 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 6 to 6

t_year leto anketiranja

Value 3188 Frequency
2005 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 2005 to 2005

tp_posta poštna številka

Value 4187 Frequency
0 Zakrita vrednost 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sifobc šifra občine

Value 5186 Frequency
0 Zakrita vrednost 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0 0 0

Valid range from 0 to 0

vpr1s 1. Ste v zadnjem mesecu v medijih (časopisi, televizija, radio) zasledili vsebine o nasilju v družinah?

1. Ste v zadnjem mesecu v medijih (casopisi, televizija, radio) zasledili vsebine o nasilju v družinah?

Value 6185 Frequency
1 da 720
2 ne 277
3 ne vem, bo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 9

Valid range from 1 to 2

vpr2s 2. Od kod pridobivate o nasilju v družini največ informacij?

2. Od kod pridobivate o nasilju v družini najvec informacij?

Value 7184 Frequency
1 V družinskem krogu 11
2 Pri prijateljih 32
3 V službi-šoli 71
4 Preko medijev 869
6 drugo 13
5 ne vem, bo 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 10

Valid range from 1 to 6

vpr2s_dr

2. Od kod pridobivate o nasilju v družini najvec informacij?

Value 8183 Frequency
SOseska 1
iz okolice 1
mediji, pa na uho 1
nič 1
po pogovorih 1
prebere iz knjig 1
sama opazi 1
seminarji, casopisi sluzba 1
sluzba plus mediji 1
soseska 1
vsakega malo 1
vsepovsod 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13

vpr3s 3. Ali se vam zdi, da mediji o nasilju v družinah poročajo:

3. Ali se vam zdi, da mediji o nasilju v družinah porocajo:

Value 9182 Frequency
1 premalo 443
2 ravno prav 396
3 preveč 103
4 ne vem, bo 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 64

Valid range from 1 to 3

vpr4s 4. Ali imajo mediji pri obveščanju javnosti o nasilju v družini:

4. Ali imajo mediji pri obvešcanju javnosti o nasilju v družini:

Value 10181 Frequency
1 negativno vlogo 124
2 nevtralno vlogo 256
3 pozitivno vlogo 529
4 ne vem, bo 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 97

Valid range from 1 to 3

vpr5s_1 5. Zakaj?

5. Zakaj?

Value 11180 Frequency
BO 2
DA VIDIMO KAJ SE DOGAJA 1
Da se prava resnica ve! 1
JE PRAV da se razkrije 1
KER JE PRAV, DA POVEJO 1
KER POROčAJO DEJSTVA 1
Ker se o tem treba pogovarjat 1
bi morali druzine zascititi 1
bo 246
bo. 1
bolj glasno 1
bolj kot se govori bolj se družba sprašuje 1
bolj postaja vsakdabnje 1
ce bereš o nasilju se ti to zdi normalno, te ne prizadane 1
ce se dogaja naj se ve inj bo kaznovan 1
ce vzames kot info 1
da se izve 1
da se ljudi o tem seznani, ker nekatere družine sploh ne vejo, da gre za nasilje in niti ne vejo, kje in kako naj poiščejo pomoč 1
da bi bili nevtralni 1
da bi ljudi obvescajo 1
da bi realno opozorili na probleme 1
da bi se moglo tudi preprečiti, pomembo je, da se o tem govori 1
da drugi vidijo kaj se dogaja drugod 1
da drugi vidijo kako je to, 1
da javnost izve 1
da javnost sploh zve kaj se dogaja 1
da javnost zna 1
da ljudem mislit 1
da ljudi osveščajo 1
da ljudje malo premišljujejo 1
da ljudje vedo za kaj se gre 1
da ljudje vidimo kako ni prav, da se dogaja nasilje 1
da ljudje začnejo o tem govoriti in razmišljati 1
da ne ostane zamolčano 1
da niso ne za ne proti 1
da objavijo podatke o nasilju 1
da obvescajo javnost 1
da obveščajo javnost 1
da obveščajo javost 1
da pride to v javnost 1
da prikažejo kot javno zlo 1
da razkrijejo 1
da razkrivajo stravi 1
da se dobi občutek resnosti tega položaja v družbi 1
da se govori o tem 1
da se izve za te stvari, da lahko vsi izvejo, da je nasilnež tak kot je ("linč") 1
da se javnost zave 1
da se koga od nasilnežev odkrije 1
da se lahko ukrepa 1
da se ljudi obvešča, da se ve kaj se dogaja 1
da se ljudje osvešča 1
da se ljudje zamislijo nad seboj 1
da se ljudje zamislijo nad tem 1
da se ljudje zavedajo, da je tega vedno več in da je prav o tem spregovoriti 1
da se ljudje zavejo kaj se dogaja 1
da se ne skriva 1
da se nebi se vec dogajale 1
da se o tem govori, morda bi to koga spametovalo 1
da se o tem izve 1
da se obelodanijo 1
da se obvešča 1
da se osvešča ljudi 1
da se postavimo na stran žrtve 1
da se pove 1
da se prijavlja 1
da se razkrinka 1
da se se premalo govori 1
da se seznani ljudi o tem 1
da se seznanimo s tem 1
da se te stvari zvedo, ker so precej skrite 1
da se ve 8
da se ve kaj se dogaja 3
da se ve kako ljudje obnašajo 1
da se ve vse kaj lahko 1
da se ve, da se ukrepa 1
da se ve, da se ustrašijo 1
da se ve, objekt 1
da se vec govori in vec odkrije 1
da se vidi kaj se dogaja 2
da se vidi kako je stanje 1
da se zamislimo 1
da se znamo pripraviti na to 1
da se zva kaj se dogaja 1
da se zve 1
da se zve o dogajanju 1
da seznanijo javnost 1
da smo obveščeni 1
da smo seznanjeni in začnemo razmišljat v tej smeri 1
da smo seznanjeni kaj se dogaja 1
da smo vsi obveščeni o tem 1
da so ljudje obveščeni 1
da so ljudje obveščeni kaj se dogaja 1
da so ljudje seznanjeni 1
da so objek 1
da so realni 1
da veliko ljudi razmišlja o tem in da včasih tudi koga, ki si ne upa povedati, vzpodbudijo, da povedo 1
da vemo kaj se dogaja, ukrepanje 1
da vemo, kaj se dopgaj 1
da vidmo kar se dejansko dogaja 1
daa se opozarja na to 1
dac se ve 1
dejansko stanje 1
dejstva 1
delikatno, 1
dobro da se o tem govori 1
dobro je čim več da se vidi 1
dobro jeo kaj se dopgaja 1
dobro za ozaveščanje 1
dobro, da se ljudi osvešča, da se ne skriva, kot se je včasih 1
dodatno spodbujajo 1
dolocene stvari nso objektivno prikazane 1
določene stvari tudi vpliva 1
dosti stvari pride na dan 1
drugače se nič pove 1
drugče se o tem ne govori 1
edina moznost 1
enim je to vseeno 1
enim pomaga, drugim škodi 1
funkcija obveščanja 1
funkcija osveščanja 1
glede na pisanje in poročanjee 1
hladno in objektivno poročajo, jih ne gane in jih tudi ne sme 1
imajo pasivno vlogo 1
info dobra 1
informirajo 1
informiranost vpliva na ljudi 1
informitasjo 1
iscejo populisticno porocati bi morali drugace 1
izboljšanje stanja - ozaveščanje 1
izkušnje 1
izpostavljajo prizadete osebe 1
izve se, da tudi nasilje obstaja 1
iščejo senzacije 1
javno 1
javno povedat da ljudje postanejo bolj pozorni na to 1
javnost seznanijo s problemi 1
je dobro da se ve 1
je nujno, da se resnica pove 1
je prav da ljudje to vejo, bi mogli bit še nasveti 1
je prav da so obveščeni 1
je pravilno da se zve 1
ker je mogoče potem manj nasilja 1
ker objavijo nasilje 1
ker bi se nasilje zmanjšalo 1
ker bi šlo zaozaveščanje ljudi 1
ker bodo storilci bolj pazljivi :) 1
ker bolje ukrepajo v primeru nasilja 1
ker dajejo ideje drugim za nasilje 1
ker dejansko o tem obveščajo in ljudje se prej odzovejo in tudi prej ukrepajo 1
ker dolocene stvari prevec izpostavljajo 1
ker določene stvari izpostavijo 1
ker drugače bi bilo vse skrito za 4 zidovi 1
ker gledajo le z enega stališča, mogoče bi se morali postaviti v posameznih primerih tudi na stran tistih, ki trpinčijo 1
ker govorijo prevec 1
ker imensko izpostavljajo probleme 1
ker informirajo nevtralno 1
ker izobražujejo ljudi o tej tematiki 1
ker javnost o tem obveščajo in ker se taka dejanja obsojajo 1
ker javnost soočajo s temi problemi 1
ker je dobro da zveš kaj se dogaja 1
ker je dobro, da se ljudi osvešča, ker je tega vsak dan več 1
ker je dobro, da se o tem kaj pove 1
ker je dobro, da se o tem čimveč govori, da se nekateri lažje odločijo, da to povedo 1
ker je dobro, da smo s tem seznanjeni 1
ker je javnost obvescena 1
ker je možno, da je zaradi poročanja le manj nasilja 1
ker je nasilje skrito in je treba potegnit na dan z mediji 1
ker je negativno dejanje 1
ker je nekaj srednjega pri prikazu stanje 1
ker je objavljeno 1
ker je poročanje nevtralno 1
ker je prav da se ve 1
ker je prav, da se pove javnosu, da se dogaja nasilje v družini 1
ker je prevec 1
ker je taka vloga medijev-poročanje ne izrekanje sodb 1
ker je to nekaj kar se ne bi smelo dogajat 1
ker je treba ozavestit 1
ker je veliko preveč v javnosti, kar bi morali bolj anonimno delat 1
ker je zraven tega še dosti tistega, ki povzroča nasilje 1
ker jih to spodbuja 1
ker jo morajo 1
ker kritično obravnavajo ,obsojajo 1
ker ljudi osveščajo in se morda tudi bojijo, da jih bi kdo odkril 1
ker ljudi spodbuja k nasilju 1
ker ljudi strezni to dejanje, ker bi tako vedo kar jih čaka 1
ker ljudje kar vidijo in slišijo tudi sami probajo 1
ker ljudje malo o tem tudi razmišljajo 1
ker ljudje spoznajo dAse to dogaja 1
ker ljudje vidijo vse grozote in dobijo do nasilja negativen odnos 1
ker ljudje začnejo potem razmišljat 1
ker mediji morajo biti nevtra 1
ker mogoče kdo spregovori 1
ker mogoče kdo zaradi tega tudi sam spregovori o tej temi 1
ker mora obvestiti javnost, kar se dogajav družinah 1
ker morajo biti objektivni 1
ker morajo obveščat 1
ker naj bi pomagalo, če se o tem pove 1
ker napihujejo stvari 1
ker ne javljajo objektivno 1
ker ne podpirajo tega 1
ker ne ponujajo rešitev 1
ker ni efekta 1
ker nimajo strokovne podlage 1
ker nimajo vpliva na to 1
ker niso dovolj poglobljeni v določene primere 1
ker niso opredeljeni 1
ker nobeden ne ukrepa 1
ker numajo srcne kultzure 1
ker obelodanijo 1
ker objavijo 1
ker objavijo kar se dogaja 1
ker objektivno poročajo 1
ker obsojajo in je tako prav 1
ker obvescajo 3
ker obvescajo ljudi 3
ker obvescajo objektivno 1
ker obveščajo 4
ker obveščajo javnost, da se lahko varujemo nasilja 1
ker obveščajo ljudi 4
ker obveščajo ljudi, da se vidi kdo so nasilneži 1
ker obveščajo o problemih 1
ker opisujejo to kar je skrito 1
ker opozarjajo ljudi na nasilje 1
ker opozarjajo na skrite odnose, ki ne prihajajo v javnost 1
ker opozarjajo pred nasiljem 1
ker opozorijo ljudi, ta problem - in tudi nevarnoist - obstaja 1
ker osebno niso prizadeti so objektivni 1
ker osveščajo ljudi 4
ker osveščajo oškodovance, šibkejše 1
ker otroci dobijo slab zgled 1
ker otroci se to naučijo 1
ker ozavescajo 1
ker ozavescajo ljudi 4
ker pišejo o tem 1
ker pišejo tako kot je 1
ker pokažejo stališče obeh strani 1
ker pomagat ne morejo 1
ker porocajo objektivno 1
ker poročajo 1
ker poročajo bistvo 1
ker poročajo kar je res 1
ker poročanje medijev zelo malo vpliva na izboljšanje situacije 1
ker posamezniki ne govorijo o tem 1
ker povejo kar se dogaja da se odstirajo skriti 1
ker pretiravajo 1
ker prevec obravnavajo to 1
ker prevec pisejo 1
ker pride nq dan 1
ker prikazujejo velike afere 1
ker prikažejo kaj se dogaja in podajo tudi možne rešitve 1
ker prikažejo realno stanje 1
ker razkrijejo to 1
ker razkrinkajo nasilneže in nasilje 1
ker razkrivajo in s tem opozarjajo na nasilje 1
ker s tem lahko kaj spremenilo, pokažejo realnost svareh, dajo drugim razmislek 1
ker s tem obveščajo ljudi 1
ker samo "prodajo" zgodbo, pomagati pa ne morejo 1
ker samo objavijo novico 1
ker samo poročajo 3
ker samo poročajo kaj se dogaja 1
ker samo poročajo, novinarska nevtralna vloga 1
ker se govori o tem 1
ker se lahko pomaga žrtvam 1
ker se lahko ukrepa 1
ker se ljudi obvešča o tem, da se zavemo, da nasilje obstaja 1
ker se ljudi osvewšča in da jih seznani kje lahko iščejo pomoč 1
ker se ljudje lahko zatečejo po pomoč 1
ker se ljudje seznanijo z dejanjem in tudi s posledicami 1
ker se ne dela naprej, osveščanje 1
ker se ne zavzamejoi za resnico 1
ker se o tem govori 1
ker se o tem spregovori 1
ker se obvešča 1
ker se obvešča javnost o nasilnežih in se jih zatem kaznuje 1
ker se osredotocijo na dolocen dogodek 1
ker se piše in pove o tem, vpliv pozitivno 1
ker se spregovori o tem 1
ker se to mora razvedeti 1
ker se ve 1
ker se človek tega naveliča 1
ker seznanijo javnost 1
ker seznanja ljudi 1
ker skušajo objektivno poročati 1
ker slabo vpliva na osebo ki je v to vpletena 1
ker smo obveščeni 1
ker smo seznanjeni 1
ker so enostranski 1
ker so ljudje le tako lahko bolj osveščeni 1
ker so neprizadeti 1
ker so objektivni 1
ker sooča družbo s problemi 1
ker spodbujajo k nasilju 1
ker spodbujajo negativizem in nasilje 1
ker tako pokažejo realno stanje 1
ker tako vplivajo na nasilneže 1
ker tega ne slišmo radi 1
ker to vzbudi razmišlanje 1
ker to ni prav 1
ker to vzbuja nasilje 1
ker ugotavljajo, da kaj vidijo to poročajo 1
ker vedno poudarjajo, da je treba pomagati ljudem, ki so v takih situacijah 1
ker več ljudi ve o tem 1
ker vidiš kaj bi lahko spremenili 1
ker vpliva na ljudi 1
ker vpliva na otroke slabo 1
ker vplivajo na ravnanje ljudi 1
ker vsaj poročajo 1
ker z objavljanjem spodbujajo nasilneze k delu 1
ker zadeve poročajo na tak način, da se veča branost, ne pa da bi vplivali na izboljšanje situacije - senzacionalizem 1
ker zelijo dobro 1
ker še zmeraj premalo povejo 1
ker žrtve sane nasilje skrivajo 1
ker če ne bi povedali, ne bi vedeli 1
kerda se ljudi opozarja na ta problem 1
kerobveščajo 1
kerr obvescajo ljudi 1
kljub vsemu se premalo govori o tem, ker ljudje o tem še vedno molčijo 1
ko ozvescajo ljudi 1
ko pride v javnost se lažje reši 1
ko zgodbo pribljižajo ljudem, da se osveščajo in morda drugače ravnajo 1
komentiranje dogodkov 1
končno so začeli opozarjati, da je to prisotno tudi pri nas 1
korektni 1
korektno poročajo 1
korektno poročanje 1
korist 1
kot je 1
krivda je na obeh straneh 1
ler nepristransko poročajo in ne obsojajo 1
ljudi je treba osveščati 1
ljudje izvejo kaj se dogaja 1
ljudje na to nič ne dajo 1
ljudje razmisljajo zaradi objav v medijih 1
ljudje se zamislijo 1
ljudje slišijo 1
ljudje vedo kako je 1
ljudje vejo kaj se dogaja 1
ljudje začnejo razmišljat 1
medij mora biti nevtralen 1
mediji lepo napisejo 1
mediji na to lahko zelo malo vplivajo, mediji nimajo moči da na to vplivajo 1
mediji naj bi bili nevtralni poročilo 1
mediji ne vlivajo na to 1
mediji preveč konkretno opisujejo postopek (klanje, itd.) 1
mogoce se kdo zamisli 1
mora se vedet 1
morda koga spametuje 1
more se govorit o tem 1
naj se zve 1
naj svet ve 1
naj vedo več 1
napihnjeno poročajo 1
napišejo samo dejstva 1
napišejo samo zato, da pridobijo več bralcev in vse preveč napihnejo 1
nas ne prizadane, dokler se nam ne naredi kaj 1
nas obveščajo 1
nas obveščajo o dogajanju v naši okolici 1
natolčujejo, resnica je relativna 1
nauk, izkusnje preko drugih, ozavescanje 1
navajajo le dejstva 1
navajanje golih dejstev 1
ne bi se smeli vmešavat 1
ne morejo narediti zelo veliko 1
ne nAPI©EJO KOT BI 1
ne opredelijo se na nobeno stran 1
ne povečujejo, ne zmanj 1
ne spuščajo se na nobeno stran 1
ne upajo napisat več 1
ne ve 4
ne vem 3
ne vem kritike proti temu 1
ne ves ozadja in nw vws točno 1
ne vplivaj 1
ne vplivajo 2
ne vplivajo na nasilje 1
ne vplivajo na nič 1
nekateri pretiravajo, ali so skopi tako, da je relativno 1
nerodno tistim 1
nevtralno 1
ni dobila občutek,da bi bili negativni do teme ali pa da bi dali preveč pozornosti 1
ni dovolj informiranosti-splošne, bolj za prodajo-šokirati 1
ni koristi, ne škode...morda samo večajo branost s poročanjem o nasilju 1
ni moralno 1
ni prav 1
ni treba dajati v javnosti 1
ni ucinkovito 1
nimajo pristopa da bi svoje mnenje podajali 1
niso prikazana prava stališča 1
nič ne pomaga 1
nič ne pomaga, 1
nič ne vpliva 1
nnn 1
novice pisejo neumnosti 1
novinarji morajo biti objektivni 1
novinarji so nevtralni 1
o tem je treba govorit 1
objave zgodb prizadanejo vse 1
obje 1
objektiven pogled 1
objektivni 3
objektivni so 1
objektivno 2
objektivno ocenjevanje medijev 1
objektivno opisujejo 1
objektivno porocajo 2
objektivno poročajo 2
objektivno poročajo, njihov vpliv na stanje v družbi je pod vprašajem 1
objektivno poročanje 1
objektivnost 1
obsojanje 1
obvescajho ljudi 1
obvescajo 1
obvescajo ljudi 2
obveščajo 8
obveščajo in osveščajo, da se vse izve 1
obveščajo javnost 2
obveščajo kaj se dogaka 1
obveščajo o tem problemu 1
obveščajo pa se ljudje zamislijo 1
obveščajo prizadete 1
obveščajo razne dogodke in način nasilja 1
obveščajo samo 1
obveščajo, ozaveščajo, na 1
obveščajo, samo premalo poročajo o tem kaj storiti! 1
obveščanje 6
obveščanje drugih 1
obveščanje in drugačna reakcija 1
obveščanje in seznanjanje ljudi 1
obveščanje javnosti 2
obveščanje je del osveščanja 1
obveščanje o tem kaj nasilje sploh je 1
obveščanje širše javnosti, da se potem grozote ne bi več ponavljale 1
obveščanje, ozaveščanje 1
obveščanje, zavedanje nasilja 1
obveščanje, življenjski, premalo znano 1
obveščanju drugih da ne bi do tega prišlo v družinah 1
obveščevanje 1
obveščevanje drugih 1
odvisno kdo poroča 1
odvisno od medija 1
odvisno od primera 2
odvusno od članka sporocila nekatera porocajo druga sodija 1
oni pokažejo en vidik 1
opozarjajo 3
opozarjajo na problem 1
opozarjajo na probleme, kar je pozitivno 1
opozarjajo, obveščajo ljudi kaj se dogaja 1
opozarjajo, pritegnejo pozornost javnosti 1
opozarjajpo 1
opozarjanje javnosti - sicer odvisno, katere medije se spremlja (Slovenske novice vs. strokovne publikacije 1
opozarjanje na dejstva, razkrivanje tabu tem 1
opozorilo 1
opozorilo, obveščeni, izvejo kako pomagati 1
opredelijo se tako da človek ne ve ali so na eni ali na drugi strani 1
osvescajo ljudi 2
osvescanje 1
osvešč 1
osvešča 1
osveščajo 2
osveščajo javnost 1
osveščajo kaj se dogaja 1
osveščajo ljudi 2
osveščajo ljudi kaj se dogaja 1
osveščanje 3
osveščanje ljudi 2
osveščanje žrtev 1
osveščanje, kam se obrniti za žrtve 1
osveščanje, opozorilo 1
ozav3escajo 1
ozavescajo ljudi 1
ozaveščajo družbo, kaj se dogaja 1
ozaveščajo ljudi 1
ozaveščanje 5
ozaveščanje družbe 1
ozaveščanje in s tem zmanjševanje nasilja v družini 1
ozaveščanje o posledicah nasilja v družini 1
ozaveščanje, da se nasilnež zamisli 1
ozaveščanje, nasilnež se zave svojih dejanj 1
ozaveščanje, silijo v razmislek 1
ozaveščenje 1
ozaveščevanje 1
po kodeksu obveščanja morejo biti pristranski 1
po tem je še več nasilja 1
podatki bi morali biti bolj poglobljeni 1
pohujšujejo, preveč slabega kažejo 1
pokazejo oz ozavescajo ljudi 1
pomagajo tistim, ki tega ne vedo, kam se lahko obrnejo po pomoč 1
pomagajo žrtvam 1
pomanjkanje dela 1
ponavadi gre bolj za privat zadeve in za prizadetega to ni prijetno, ker ozadja ne vemo 1
porocajo o tem kar slisijo 1
porocajo objektivno 1
poročajo 1
poročajo javnosti 1
poročajo realno 1
poročajo realno stanje 1
poročajo zgolj 1
poročanje 1
poročanje samih dejstev 1
poseganje v intimo 1
posredujejo info 1
poudarijo problem, da ne ostane za 4 stenami 1
povdarjajo negativno in so populisticni 1
povedo realno 1
povedo tako kot je 1
povedo tako kot je-nevtralno poročajo 1
povejo 1
povejo detajle 1
povejo kaj se dogaja v resnici 1
povejo kaj se dogaja, a æe premalo poročajo o tem 1
povejo kaj se dogaja, vzrok nasilja 1
povejo resnico 1
povejo samo objektivne stvari 1
povejo tako, kot so bili obveščeni, kar včasih ni realno 1
povejo, kar je.n ponudijo možnost za svetovanje 1
pozitivno, le ukrepati bi se moralo 1
pozivajo k prep 1
prav da povedo dejansko stanje 1
prav da se nve 1
prav da se obvešča 1
prav je da obveščajo ni pa prav da tako podrobno 1
prav je, da se o tem govori, družinsko nasilje ne sme biti več tabu 1
prav je3 da se zve 1
preberejo in vidijo kaksne strahote se dogajajo 1
predstavijo nekaj novega 1
premalo razlage, več osveščati mlade, že pri sami vzgoji 1
premalo se o tem obvesca 1
premalo ukrepov 1
premalo vplivna 1
prenapihnjeno pišejo 1
presplošno, odvisni od zunanjih 1
pretirano 1
prevec informacij, za mlade imajo mogoce pozitivno 1
prevec napihujejo 1
prevec potencirajo 1
preventiva 1
preveč 2
preveč poročajo enostransko 1
preveč hladno poročajo o tem 1
preveč informacij 1
preveč napihujejo 1
preveč obsojanja, ljudje so premalo objektivni 1
preveč pišejo o tem 1
preveč povdarjajo stvari, ki jih ne bi bilo potreba 1
preveč prikažejo v negativni luči, premalo konkretnih možnosti za reševanje 1
preveč se vtikajo, neresnično 1
preveč vse "napihnejo" 1
prikaz stvari kot so le premalo 1
prikažejo realno s liko 1
prispeva k informiranje javnost 1
pristranska vloga 1
pritegujejo pozornost javnosti 1
probajo drugi 1
publiciteta ... zaslužek 1
raje delajo kronične novice 1
razkrijejo se stvari 1
razkrivajo 2
razkrivajo stavri 1
razkrivajo temo delujejo preveč negativistično 1
razsodimo sami 1
resnica pride na dan 1
resnično prikažejo stanje 1
s tem opozarjajo ljudi 1
s tem osvescajo 1
s tem se sami išče gledanost medija 1
sami rešiti ljudje 1
samo en del zgodbe prikažejo 1
samo golo poročanje, se nič ne spremeni 1
samo informacije 1
samo naštevajo dejstva 1
samo obveščajo javnost, to ni neg, mogoče včasih poz 1
samo poročajo 2
samo sporočevalci, niso vpleteni 1
samoreklamiranje 1
se bo prej ustavilo 1
se boljse dase stvari razkrijejo 1
se izve, kaj se dogaja 1
se ljudje zamislijo 1
se naučijo nasilneži 1
se ne lotevajo stavri iz pravega zornrga kota 1
se ne opredelijo je to + ali - 1
se ne opredeljujejo 2
se ne postavijo na stran nasilnežev 1
se ne skriva 1
se prevec vtikajo v to 1
se razkrije 1
se razkrivajo stavri 1
se vidi kaj se dogaja 1
se zve 1
se zve kaj 1
senzacionalizem, poročajo samo zaradi povečevanja naklade 1
seznanjanje ljudi s tem 1
seznanjenost ljudi 1
slabo mnenje o medijih nasploh 1
so pistranski 1
so prevec senzacionalisticni 1
so pristranski 1
soočenje s problemi 1
spodbuja nasilje, postaja samouveno 1
spodbujajo k reševanju 1
sporočajo 1
sredstvo za povečanje prodaje 1
stigmatizacija nasilneža in pomilovanje žrtve 1
stvari ne prikažejo realno 1
stvari se povejo javnosti 1
stvari tako pridejo na dan 1
subjektivnost 1
tako se razkrijejo povzročæitelji nasilja 1
tako se zamislijo kaj se dogaja 1
tema se mora odpreti in o tem čim več pogovarjati 1
težka temAtika o kateri se težko govori 1
tisti, ki imajo vpliv, ne upoštevajo medijev 1
to nič ne pomaga tudi če govoriš o tem, rešitve bi morale biti drugje 1
to se nas ne tiče, je intimni problem družine 1
to so negativne stvari 1
treba je spregovoriti o tem, da bi bilo nasilja čimmanj 1
treba o tem spregovoriti 1
treba obveščat 1
treba pomagat, zbirat denar 1
ukvarjajo se s temi stvarmi, jih ne spregledajo 1
upliva na to da se kaj spremeni 1
ustreza tistim ki iščejo info 1
v prazno ciljajo samo nakladnje 1
vcasih pretiravajo, niso vedno objektivni 1
vcasih se je dogajalo med 4 stenami, zdaj je javno 1
vec kot se bo govorilo, bolje bo 1
vec stvari se izve 1
vedet 1
veliko se piše, kako pomagat pa ni nič napisanega 1
veliko stvari je skritih 1
vemo kaj se dogaja 1
verjetno osvescajo 1
več ko govorijo o tem, večji je prag tolerance 1
več ko se bo govorilo manj bodo zadeve prikrite 1
več kot boljše je 1
več ljudi seznanijo s tem 1
več vedo, bolj mislijo 1
vidiš kaj se dejansko dogaja 1
vidiš kaj se okoli dogaja 1
vpletene oblatijo 1
vpliva negativno na miselnost otrok 1
vplivajo na ljudi 2
vsako nasilje teror, da se javnost odzove nanjo 1
vsasi pozitivno vcasih nrgativno vlogo 1
vse je negativno, prevec kriminala 1
vse pride na dan 1
vsi spremljajo tv 1
vzpodbudijo razmišljanje 1
včasih je treba obe plati poznati 1
včasih negativno, ali obratno 1
včasih pretiravajo 1
z osveščanjem se pomaga ljudem 1
za druzino je to negativno 1
za svoj zaslužek ... profit 1
zagovarjajo, in prepovedujejo 1
zakaj bi skrivali to kar je slabo, 1
zaradi informiranosti 1
zaradi novinarske dolžnosti 1
zaradi objektivnega poročanja 1
zaradi obvescanja 1
zaradi osvescanja 1
zaradi osveščanja in tudi zaradi preprečevanja 1
zaradi osveščanja- glavni razlog 1
zaradi preprečevanja nasilja 1
zaradi seznanjosti ljudi 1
zaradi streznjenja ljudi! 1
zaradi vsebine, ker nakazujejo rešitve 1
zato ker hočejo iz tega narediti senzacijo, niso realni 1
zato ker ne vplivajo s poročanjem 1
zato ker obvescajo 1
zato ker pride na dan 1
zaščitijo predvsem otroke in matere 1
zelo različni, nekaj je potenciranega, nekaj preveč osebnega, itd. 1
zelo skopi podatki 1
še slabše 1
še vedno premalo vlogo 1
še več poročanja, ker bi to lahko še bolj izpostavili, saj samih sankcij ni dovolj, največ lahko naredijo mediji 1
šola za ostale 1
že to je pozitivno, da seznanijo ljudi o nasilju in da razkrinjkajo nasilneža 1
žrtev je potem še bolj ogrožena 1
žrtev se laho brani ... javnost je z njo 1
žrtve nasilja lažej poiščejo pomoč 1
če bi blo več govora o pozitivnih stvareh bi blo manj nasilja 1
če mediji ne bi poročali, se o tem ne bi govorilo 1
če pokažejo dejansko sliko situacije, lahko pozitivno vplivajo na zmanjšanje nasilja. 1
če se ne ve se ne da ukrepat 1
čeprav anonimnost bi morala biti, da bi preprečili 1
čim več ljudi izve kaj se dogaja 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006

vpr6s_1 Mediji dovolj upoštevajo pravice varovanja osebnih podatkov žrtve.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 12179 Frequency
1 sploh se ne strinjam 122
2 se ne strinjam 152
3 se niti ne strinjam niti strinjam 317
4 se strinjam 238
5 se popolnoma strinjam 138
6 ne vem, bo. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 39

Valid range from 1 to 5

vpr6s_2 Prav je, da mediji objavijo ime in priimek nasilneža.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 13178 Frequency
1 sploh se ne strinjam 148
2 se ne strinjam 75
3 se niti ne strinjam niti strinjam 140
4 se strinjam 179
5 se popolnoma strinjam 449
6 ne vem, bo. 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 15

Valid range from 1 to 5

vpr6s_3 Nasilne vsebine v filmih spodbujajo nasilje v družinah.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 14177 Frequency
1 sploh se ne strinjam 76
2 se ne strinjam 68
3 se niti ne strinjam niti strinjam 155
4 se strinjam 238
5 se popolnoma strinjam 445
6 ne vem, bo. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 24

Valid range from 1 to 5

vpr6s_4 Nasilja v družini v Sloveniji je več kot drugod po Evropi.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 15176 Frequency
1 sploh se ne strinjam 156
2 se ne strinjam 253
3 se niti ne strinjam niti strinjam 268
4 se strinjam 78
5 se popolnoma strinjam 35
6 ne vem, bo. 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 216

Valid range from 1 to 5

vpr6s_5 Nasilje v družinah je posledica splošnega nasilja v družbi.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 16175 Frequency
1 sploh se ne strinjam 70
2 se ne strinjam 109
3 se niti ne strinjam niti strinjam 236
4 se strinjam 338
5 se popolnoma strinjam 214
6 ne vem, bo. 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 39

Valid range from 1 to 5

vpr6s_6 Nasilno ravnanje je prirojena lastnost posameznika.

6. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 17174 Frequency
1 sploh se ne strinjam 198
2 se ne strinjam 195
3 se niti ne strinjam niti strinjam 272
4 se strinjam 180
5 se popolnoma strinjam 127
6 ne vem, bo. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 34

Valid range from 1 to 5

vpr7s 7. Ali osebno poznate družine, v katerih je klofuta otrokom običajni način kaznovanja?

7. Ali osebno poznate družine, v katerih je klofuta otrokom obicajni nacin kaznovanja?

Value 18173 Frequency
1 Da, eno družino 81
2 Da, dve družini 69
3 Da, več kot dve družini 183
4 Ne, ne poznam 658
5 ne vem, bo 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 15

Valid range from 1 to 4

vpr8s 8. Ali osebno poznate družine, v katerih je kričanje na otroke običajni način komunikacije?

8. Ali osebno poznate družine, v katerih je kricanje na otroke obicajni nacin komunikacije?

Value 19172 Frequency
1 Da, eno družino 151
2 Da, dve družini 114
3 Da, več kot dve družini 293
4 Ne, ne poznam 430
5 ne vem, bo 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 18

Valid range from 1 to 4

vpr9s_1 Udarec po riti

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 20171 Frequency
1 sploh ni pogosto 203
2 ni pogosto 267
3 ni pogosto niti nepogosto 245
4 je pogosto 149
5 je zelo pogosto 97
6 ne vem, bo 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 45

Valid range from 1 to 5

vpr9s_2 udarec po ustih

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 21170 Frequency
1 sploh ni pogosto 586
2 ni pogosto 215
3 ni pogosto niti nepogosto 79
4 je pogosto 46
5 je zelo pogosto 14
6 ne vem, bo 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 66

Valid range from 1 to 5

vpr9s_3 Grožnja

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 22169 Frequency
1 sploh ni pogosto 181
2 ni pogosto 173
3 ni pogosto niti nepogosto 279
4 je pogosto 214
5 je zelo pogosto 112
6 ne vem, bo 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
959 47

Valid range from 1 to 5

vpr9s_4 kričanje

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 23168 Frequency
1 sploh ni pogosto 101
2 ni pogosto 153
3 ni pogosto niti nepogosto 293
4 je pogosto 265
5 je zelo pogosto 164
6 ne vem, bo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 30

Valid range from 1 to 5

vpr9s_5 izsiljevanje

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 24167 Frequency
1 sploh ni pogosto 339
2 ni pogosto 239
3 ni pogosto niti nepogosto 201
4 je pogosto 105
5 je zelo pogosto 51
6 ne vem, bo 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 71

Valid range from 1 to 5

vpr9s_6 Ustrahovanje

9. Kako pogosto se ljudje, ki jih poznate, do svojih otrok poslužujejo naslednjih ravnanj:

Value 25166 Frequency
1 sploh ni pogosto 312
2 ni pogosto 209
3 ni pogosto niti nepogosto 237
4 je pogosto 132
5 je zelo pogosto 62
6 ne vem, bo 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 54

Valid range from 1 to 5

vpr10s 10. Ali bi obvestili policijo, če bi vedeli, da vaš sosed-a večkrat pretepa svojega otroka?

10. Ali bi obvestili policijo, ce bi vedeli, da vaš sosed-a veckrat pretepa svojega otroka?

Value 26165 Frequency
1 Zagotovo bi 538
2 Verjetno bi 292
3 Verjetno ne bi 100
4 Zagotovo ne bi 46
5 ne vem, bo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 30

Valid range from 1 to 4

vpr11s 11. Ali bi obvestili policijo, če bi vedeli, da vaš bližnji sorodnik izvaja psihično nasilje nad svojim otrokom?

11. Ali bi obvestili policijo, ce bi vedeli, da vaš bližnji sorodnik izvaja psihicno nasilje nad svojim otrokom?

Value 27164 Frequency
1 Zagotovo bi 475
2 Verjetno bi 268
3 Verjetno ne bi 159
4 Zagotovo ne bi 62
5 ne vem, bo 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 42

Valid range from 1 to 4

vpr12s_1 Nič ni narobe, če otroka udarimo po riti, ko si to res zasluži.

12. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 28163 Frequency
1 sploh se ne strinjam 113
2 se ne strinjam 115
3 se niti ne strinjam niti strinjam 204
4 se strinjam 259
5 se popolnoma strinjam 307
6 ne vem, bo. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 8

Valid range from 1 to 5

vpr12s_2 Otroku bi morali dovoliti, da sam izbere primerno kazen, ko je neubogljiv.

12. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 29162 Frequency
1 sploh se ne strinjam 251
2 se ne strinjam 180
3 se niti ne strinjam niti strinjam 227
4 se strinjam 192
5 se popolnoma strinjam 124
6 ne vem, bo. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 32

Valid range from 1 to 5

vpr12s_3 Poslati otroka spat brez večerje je primeren vzgojni ukrep, če je otrok zelo neubogljiv.

12. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 30161 Frequency
1 sploh se ne strinjam 762
2 se ne strinjam 127
3 se niti ne strinjam niti strinjam 52
4 se strinjam 34
5 se popolnoma strinjam 22
6 ne vem, bo. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 9

Valid range from 1 to 5

vpr12s_4 Otroku morajo starši ugoditi vse želje, če je le mogoče.

12. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 31160 Frequency
1 sploh se ne strinjam 580
2 se ne strinjam 207
3 se niti ne strinjam niti strinjam 132
4 se strinjam 42
5 se popolnoma strinjam 39
6 ne vem, bo. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 6

Valid range from 1 to 5

vpr12s_5 Otroci vzgajani »s trdo roko« so bolje pripravljeni za življenje.

12. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 32159 Frequency
1 sploh se ne strinjam 384
2 se ne strinjam 226
3 se niti ne strinjam niti strinjam 215
4 se strinjam 110
5 se popolnoma strinjam 57
6 ne vem, bo. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
992 14

Valid range from 1 to 5

vpr13s 13. Ali osebno poznate družino v kateri je prisotno nasilje nad starim človekom?

13. Ali osebno poznate družino v kateri je prisotno nasilje nad starim clovekom?

Value 33158 Frequency
1 Da, eno družino 65
2 Da, dve družini 18
3 Da, več kot dve družini 50
4 Ne, ne poznam 864
5 ne vem, bo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 9

Valid range from 1 to 4

vpr14s_1 14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je več odgovorov): - Zanemarjanje osebe

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 34157 Frequency
0 88
1 Zanemarjanje osebe 45
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

vpr14s_2 Fizično nasilje

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 35156 Frequency
0 89
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 44
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

vpr14s_3 Psihično nasilje

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 36155 Frequency
0 41
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 92
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

vpr14s_4 Finančno nasilje

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 37154 Frequency
0 90
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 43
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

vpr14s_5 Spolno nasilje

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 38153 Frequency
0 128
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 5
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

vpr14s_6 ne vem, bo

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 39152 Frequency
0 131
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 2
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 875

Valid range from 0 to 7

vpr14s_7 Drugo

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Value 40151 Frequency
0 133
1 Zanemarjanje osebe 0
2 Fizično nasilje 0
3 Psihično nasilje 0
4 Finančno nasilje 0
5 Spolno nasilje 0
7 Drugo 0
6 ne vem, bo 0
Sysmiss 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 873

Valid range from 0 to 7

v14s_dr1

14. Ali gre v navedenih primerih za (možnih je vec odgovorov):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

vpr15s 15. Ali bi obvestili ustrezno službo, če bi vedeli, da vaši znanci bolnega in ostarelega člana družine ne želijo dati v dom upokojencev, četudi zanj ne morejo več skrbeti ?

15. Ali bi obvestili ustrezno službo, ce bi vedeli, da vaši znanci bolnega in ostarelega clana družine ne želijo dati v dom upokojencev, cetudi zanj ne morejo vec skrbeti ?

Value 42149 Frequency
1 Zagotovo bi 415
2 Verjetno bi 334
3 Verjetno ne bi 124
4 Zagotovo ne bi 68
5 Ne vem, bo 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 65

Valid range from 1 to 4

vpr16s 16. Kaj pa če bi šlo za ponavljajoče fizično nasilje:

16. Kaj pa ce bi šlo za ponavljajoce fizicno nasilje:

Value 43148 Frequency
1 Zagotovo bi 696
2 Verjetno bi 242
3 Verjetno ne bi 28
4 Zagotovo ne bi 21
5 Ne vem, bo 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 19

Valid range from 1 to 4

vpr17s 17. Ali osebno poznate družine v katerih se izvaja nasilje nad ženo?

17. Ali osebno poznate družine v katerih se izvaja nasilje nad ženo?

Value 44147 Frequency
1 Da, eno družino 109
2 Da, dve družini 44
3 Da, več kot dve družini 77
4 Ne, ne poznam 767
5 ne vem, bo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
997 9

Valid range from 1 to 4

vpr18s_1 18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je več odgovorov): - fizično

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 45146 Frequency
0 70
1 fizično 160
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 776

Valid range from 0 to 6

vpr18s_2 psihično ozr. čustveno

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 46145 Frequency
0 52
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 178
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 776

Valid range from 0 to 6

vpr18s_3 spolno

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 47144 Frequency
0 204
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 26
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 776

Valid range from 0 to 6

vpr18s_4 ekonomsko (nadzor nad denarjem)

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 48143 Frequency
0 180
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 50
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 776

Valid range from 0 to 6

vpr18s_5 ne vem, bo

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 49142 Frequency
0 229
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 1
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 777

Valid range from 0 to 6

vpr18s_6 drugo

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 50141 Frequency
0 230
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 776

Valid range from 0 to 6

v18s_dr1

18. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

vpr19s 19. Ali osebno poznate družine v katerih se izvaja nasilje nad možem?

19. Ali osebno poznate družine v katerih se izvaja nasilje nad možem?

Value 52139 Frequency
1 Da, eno družino 43
2 Da, dve družini 6
3 Da, več kot dve družini 16
4 Ne, ne poznam 933
5 ne vem, bo 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 8

Valid range from 1 to 4

vpr20s_1 20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je več odgovorov): - fizično

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 53138 Frequency
0 38
1 fizično 27
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

vpr20s_2 psihično ozr. čustveno

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 54137 Frequency
0 17
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 48
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

vpr20s_3 spolno

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 55136 Frequency
0 63
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 2
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

vpr20s_4 ekonomsko (nadzor nad denarjem)

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 56135 Frequency
0 52
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 13
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

vpr20s_5 ne vem, bo

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 57134 Frequency
0 65
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

vpr20s_6 drugo

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 58133 Frequency
0 63
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 2
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 941

Valid range from 0 to 6

v20s_dr1

20. Za kakšno obliko nasilja gre (možnih je vec odgovorov):

Value 59132 Frequency
besedno nasilje 1
kričanje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2

vpr21s 21. Ali bi obvestili policijo, če bi domnevali, da se pri sosedih dogaja fizično nasilje ?

21. Ali bi obvestili policijo, ce bi domnevali, da se pri sosedih dogaja fizicno nasilje ?

Value 60131 Frequency
1 Zagotovo bi 382
2 Verjetno bi 312
3 Verjetno ne bi 182
4 Zagotovo ne bi 81
5 Ne vem, bo 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 49

Valid range from 1 to 4

vpr22s_1 Ženska, ki jo mož udari, si je včasih tudi sama kriva.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 61130 Frequency
1 sploh se ne strinjam 449
2 se ne strinjam 170
3 se niti ne strinjam niti strinjam 193
4 se strinjam 124
5 se popolnoma strinjam 53
6 ne vem, bo. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 17

Valid range from 1 to 5

vpr22s_2 Ena klofuta ženi-možu še ne pomeni, da gre za družinsko nasilje.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 62129 Frequency
1 sploh se ne strinjam 418
2 se ne strinjam 201
3 se niti ne strinjam niti strinjam 141
4 se strinjam 137
5 se popolnoma strinjam 86
6 ne vem, bo. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 23

Valid range from 1 to 5

vpr22s_3 Nikoli in pod nobenim pogojem mož ne sme udarit žene in obratno.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 63128 Frequency
1 sploh se ne strinjam 51
2 se ne strinjam 35
3 se niti ne strinjam niti strinjam 56
4 se strinjam 161
5 se popolnoma strinjam 691
6 ne vem, bo. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
994 12

Valid range from 1 to 5

vpr22s_4 če mož ali žena partnerju prepove stike s svojo družino, je to zelo veliko omejevanje partnerja.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 64127 Frequency
1 sploh se ne strinjam 39
2 se ne strinjam 32
3 se niti ne strinjam niti strinjam 54
4 se strinjam 213
5 se popolnoma strinjam 650
6 ne vem, bo. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 18

Valid range from 1 to 5

vpr22s_5 Zastraševanje partnerja ni družinsko nasilje.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 65126 Frequency
1 sploh se ne strinjam 547
2 se ne strinjam 236
3 se niti ne strinjam niti strinjam 84
4 se strinjam 69
5 se popolnoma strinjam 43
6 ne vem, bo. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 27

Valid range from 1 to 5

vpr22s_6 če mož ali žena partnerja udari zaradi ljubosumja, to pomeni, da ga resnično ljubi.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 66125 Frequency
1 sploh se ne strinjam 571
2 se ne strinjam 173
3 se niti ne strinjam niti strinjam 111
4 se strinjam 57
5 se popolnoma strinjam 57
6 ne vem, bo. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 37

Valid range from 1 to 5

vpr22s_7 Nasilje v družini še vedno ostaja skrito za štirimi stenami dóma.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 67124 Frequency
1 sploh se ne strinjam 24
2 se ne strinjam 36
3 se niti ne strinjam niti strinjam 85
4 se strinjam 347
5 se popolnoma strinjam 496
6 ne vem, bo. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 18

Valid range from 1 to 5

vpr22s_8 Informiranje o nasilju v družini prispeva k njegovemu zmanjševanju.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 68123 Frequency
1 sploh se ne strinjam 43
2 se ne strinjam 91
3 se niti ne strinjam niti strinjam 219
4 se strinjam 327
5 se popolnoma strinjam 281
6 ne vem, bo. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 45

Valid range from 1 to 5

vpr22s_9 Na splošno je premalo informacij o tem, kam se obrniti na pomoč, če se nad nami dogaja nasilje v krogu družine.

22. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi izjavami:

Value 69122 Frequency
1 sploh se ne strinjam 85
2 se ne strinjam 164
3 se niti ne strinjam niti strinjam 203
4 se strinjam 289
5 se popolnoma strinjam 239
6 ne vem, bo. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 26

Valid range from 1 to 5

vpr23s 23. Ali menite, da je nasilje v družinah v Sloveniji:

23. Ali menite, da je nasilje v družinah v Sloveniji:

Value 70121 Frequency
1 sploh ni pogost pojav 7
2 ni pogost pojav 79
3 niti pogost, niti ne pogost pojav 285
4 pogost pojav 468
5 zelo pogost pojav 130
6 bo 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
969 37

Valid range from 1 to 5

vpr24s_1 24. Od kod poznate pojav nasilja? (možnih je več odgovorov) - iz medijev

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 71120 Frequency
0 86
1 iz medijev 920
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 0
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

vpr24s_2 iz osebne izkušnje

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 72119 Frequency
0 869
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 137
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 0
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

vpr24s_3 pojav poznam iz soseske, ulice

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 73118 Frequency
0 738
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 268
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 0
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

vpr24s_4 od prijateljev, znancev

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 74117 Frequency
0 670
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 336
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 0
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

vpr24s_5 nekoč se je to dogajalo v moji družini

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 75116 Frequency
0 905
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 101
7 drugo 0
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

vpr24s_6 ne vem,bo

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 76115 Frequency
0 999
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 0
6 ne vem,bo 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 7

Valid range from 0 to 7

vpr24s_7 drugo

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 77114 Frequency
0 969
1 iz medijev 0
2 iz osebne izkušnje 0
3 pojav poznam iz soseske, ulice 0
4 od prijateljev, znancev 0
5 nekoč se je to dogajalo v moji družini 0
7 drugo 37
6 ne vem,bo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 0 to 7

v24s_dr1

24. Od kod poznate pojav nasilja?

Value 78113 Frequency
daljno sorodstvo 1
delam na tem 1
delo 1
iz delovnega okolja 1
iz resničnega življenja 1
iz službe 1
izobraževanje 1
knjige 1
literatura 1
na delovnem mestu 1
poklic - je učitelj 1
predvsem iz delovnega okolja 1
pri posredovanju 1
seminarji 1
sluzba 3
služba 12
službe 1
službeno 2
starsi 1
v mojem poklicu (zdravstvo) 1
v šoli 1
zaposlena v šoli 1
šola 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37

vpr25s 25. Ali ste osebno doživeli nasilje v družini?

25. Ali ste osebno doživeli nasilje v družini?

Value 79112 Frequency
1 da 235
2 ne 764
3 ne ve, bo 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 7

Valid range from 1 to 2

vpr251s 25.1 Ali ste osebno doživeli nasilje v družini, v kateri ste bili otrok?

25.1 Ali ste osebno doživeli nasilje v družini, v kateri ste bili otrok?

Value 80111 Frequency
1 da 160
2 ne 75
3 ne vem,bo 1
Sysmiss 770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 1 to 2

vpr252s 25.2 Ali ste osebno doživeli nasilje v družini, v kateri ste živeli kot odrasla oseba?

25.2 Ali ste osebno doživeli nasilje v družini, v kateri ste živeli kot odrasla oseba?

Value 81110 Frequency
1 da 106
2 ne 127
3 ne vem,bo 3
Sysmiss 770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 773

Valid range from 1 to 2

vpr26s_1 26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo? (možnih je več odgovorov) - fizično

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 82109 Frequency
0 86
1 fizično 149
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 0 to 6

vpr26s_2 psihično ozr. čustveno

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 83108 Frequency
0 67
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 168
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 0 to 6

vpr26s_3 spolno

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 84107 Frequency
0 224
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 11
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 0 to 6

vpr26s_4 ekonomsko (nadzor nad denarjem)

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 85106 Frequency
0 216
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 19
6 drugo 0
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 0 to 6

vpr26s_5 ne vem, bo

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 86105 Frequency
0 224
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 0
5 ne vem, bo 11
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 782

Valid range from 0 to 6

vpr26s_6 drugo

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 87104 Frequency
0 231
1 fizično 0
2 psihično ozr. čustveno 0
3 spolno 0
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 0
6 drugo 4
5 ne vem, bo 0
Sysmiss 771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 771

Valid range from 0 to 6

v26s_dr1

26. Za kakšno vrsto nasilja je šlo?

Value 88103 Frequency
brez odgovora 1
malo po riti 1
manipulacija 1
odtegovanje hrane, morala je pustiti službo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

vpr27s_1 ena klofuta

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 89102 Frequency
1 da 651
2 ne 313
3 ne vem,bo 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 42

Valid range from 1 to 2

vpr27s_2 pregledovanje žepov

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 90101 Frequency
1 da 487
2 ne 455
3 ne vem,bo 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 64

Valid range from 1 to 2

vpr27s_3 grožnja

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 91100 Frequency
1 da 823
2 ne 157
3 ne vem,bo 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
980 26

Valid range from 1 to 2

vpr27s_4 verbalno poniževanje posameznika

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 9299 Frequency
1 da 871
2 ne 112
3 ne vem,bo 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 23

Valid range from 1 to 2

vpr27s_5 odpiranje pisem

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 9398 Frequency
1 da 649
2 ne 305
3 ne vem,bo 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
954 52

Valid range from 1 to 2

vpr27s_6 kontrola nad finančnimi sredstvi partnerja

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 9497 Frequency
1 da 580
2 ne 344
3 ne vem,bo 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 82

Valid range from 1 to 2

vpr27s_7 siljenje v spolni odnos

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 9596 Frequency
1 da 909
2 ne 73
3 ne vem,bo 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 24

Valid range from 1 to 2

vpr27s_8 ustrahovanje

27. Ali menite, da je nasilje nad posameznikom tudi:

Value 9695 Frequency
1 da 923
2 ne 65
3 ne vem,bo 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
988 18

Valid range from 1 to 2

vpr28s_1 moški

28. Kako pogosto so po vašem mnenju žrtve nasilja v družini naslednje osebe?

Value 9794 Frequency
1 zelo redko 353
2 redko 392
3 niti redko niti pogosto 168
4 pogosto 38
5 zelo pogosto 14
6 ne vem, bo 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 41

Valid range from 1 to 5

vpr28s_2 ženske

28. Kako pogosto so po vašem mnenju žrtve nasilja v družini naslednje osebe?

Value 9893 Frequency
1 zelo redko 15
2 redko 36
3 niti redko niti pogosto 139
4 pogosto 490
5 zelo pogosto 297
6 ne vem, bo 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
977 29

Valid range from 1 to 5

vpr28s_3 otroci

28. Kako pogosto so po vašem mnenju žrtve nasilja v družini naslednje osebe?

Value 9992 Frequency
1 zelo redko 11
2 redko 64
3 niti redko niti pogosto 177
4 pogosto 381
5 zelo pogosto 343
6 ne vem, bo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 30

Valid range from 1 to 5

vpr28s_4 starši

28. Kako pogosto so po vašem mnenju žrtve nasilja v družini naslednje osebe?

Value 10091 Frequency
1 zelo redko 86
2 redko 281
3 niti redko niti pogosto 384
4 pogosto 162
5 zelo pogosto 38
6 ne vem, bo 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 55

Valid range from 1 to 5

vpr28s_5 ostareli

28. Kako pogosto so po vašem mnenju žrtve nasilja v družini naslednje osebe?

Value 10190 Frequency
1 zelo redko 105
2 redko 242
3 niti redko niti pogosto 343
4 pogosto 184
5 zelo pogosto 57
6 ne vem, bo 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 75

Valid range from 1 to 5

vpr29s_1 29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša? (razvrstite od 1 do 4) - 1 najpogostejša

29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša?

Value 10289 Frequency
1 fizično 463
2 psihično-čustveno 445
3 spolno 48
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

vpr29s_2 29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša? (razvrstite od 1 do 4) - 2 druga najpogostejša

29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša?

Value 10388 Frequency
1 fizično 331
2 psihično-čustveno 377
3 spolno 150
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

vpr29s_3 29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša? (razvrstite od 1 do 4) - 3 tretja najpogostejša

29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša?

Value 10487 Frequency
1 fizično 159
2 psihično-čustveno 146
3 spolno 484
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

vpr29s_4 29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša? (razvrstite od 1 do 4) - 4 četrta najpogostejša

29. Katera vrsta nasilja se vam zdi najpogostejša?

Value 10586 Frequency
1 fizično 53
2 psihično-čustveno 38
3 spolno 324
4 ekonomsko (nadzor nad denarjem) 591
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 0

Valid range from 1 to 4

vpr30s_1 nezadovoljstvo s partnerskim življenjem

30. Prosim navedite na lestvici od 1 do 5 v kolikšni meri spodaj navedeni dejavniki oz okolišcine po vašem mnenju vplivajo na nasilje v družini?

Value 10685 Frequency
1 sploh ne vpliva 20
2 ne vpliva 58
3 niti ne vpliva niti vpliva 302
4 vpliva 340
5 zelo vpliva 256
6 ne vem,bo 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 30

Valid range from 1 to 5

vpr30s_2 alkohol

30. Prosim navedite na lestvici od 1 do 5 v kolikšni meri spodaj navedeni dejavniki oz okolišcine po vašem mnenju vplivajo na nasilje v družini?

Value 10784 Frequency
1 sploh ne vpliva 6
2 ne vpliva 9
3 niti ne vpliva niti vpliva 36
4 vpliva 169
5 zelo vpliva 773
6 ne vem,bo 13