Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: MBSSMM10
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2012.

Project number:

Uradni list RS: 92/2011 (None)

Study Content

Keywords:

brezposelnost, nadomestilo za brezposelnost, dohodki, davčni prispevki, davčne olajšave, mesečne subvencije, socialna pomoč, pokojnine, dodatki k pokojnini, porodniški dopust, očetovski dopust, dodatek za nego in varstvo otroka, število oseb v gospodinjstvu, vrsta izobraževalnega programa, bivanje v času študija, vrsta študija, vrsta štipendije, znesek štipendije, zaposlitev, poklic, izobrazba, tip vozila, delovna prostornina in moč motorja, bivanje v stanovanju, lastništvo stanovanja, lastništvo delov stavb, lastništvo parcel

Keywords ELSST:
DOHODKOVNA POLITIKA, SOCIALNA POLITIKA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ZAKONODAJA, STROŠKI ZDRAVSTVA, POKOJNINA, DENARNO NADOMESTILO ZA BREZPOSELNOST

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - gospodarska politika
POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE - posebne socialne storitve: uporaba in zagotavljanje
Topic Classification CERIF
Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
Topic Classification ADP
brezposelni
dohodnina
nepremičnine
pokojnine
prejemki z naslova brezposelnosti
registrski popis
socialni transferi
Statistični register delovno aktivnega prebivalstva
študenti
štipendisti
vozila


Abstract:

Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela 2010 je bila na Statističnem uradu Republike Slovenije pripravljena za potrebe razvoja mikrosimulacijskega modela za modeliranje učinkov sprememb davčne zakonodaje, zakonodaje socialnih transferjev in zdravstveno zakonodaje. Naključen vzorec vključuje 120.046 oseb. Sestavljena oziroma združena je iz več zbirk podatkov, večina za leto 2010 (npr. registrirano brezposelni, dohodnina, prejemki, študenti itd.), nekatere pa tudi za 2011 (npr. nepremičnine, Registrski popis) in 2012 (štipendisti). Uporabljeni administrativni podatki so izhajali iz različnih administrativnih virov inštitucij Republike Slovenije, kot so Ministrstvo za notranje zadeve, Geodetska uprava, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve, Davčna uprava, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Zavod za zaposlovanje, Inštitut za varovanje zdravja in Zavod za zdravstveno zavarovanje. Poleg teh pa so uporabljeni še statistični registri in podatki statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Statistični urad.

Methodology


Collection date: 2010 - 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe z običajnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Zajete so vse osebe, ki imajo v Sloveniji običajno prebivališče na osnovi prijavljenega prebivališča (stalno ali začasno).

Excluded: no information
Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Pripravljen je bil nov (v primerjavi z 2007) naključni vzorec več kot 40.000 gospodinjstev, ki jim pripada 120.046 oseb.

Mode of data collection:

Urejanje, združevanje in obdelava administrativnih podatkov.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Nataša Zidar

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: MBSSMM10 - Mikropodatkovna baza socialnih statistik za razvoj mikrosimulacijskega modela, 2010 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 1058
  • number of units: 120046

Version: november 2014

Additional information:

Datoteka je bila združena iz posameznih podatkovnih datotek z administrativnimi podatki producentov državne statistike.

Variable list

V1 »ID_OSEBA« - Identifikator člana gospodinjstva

V2 »ID_GO« - Identifikator gospodinjstva

V3 »GO_OS« - Število oseb v gospodinjstvu

Value 31 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 1 Zaščitena vrednost 10.364 109.042

Valid range from 1 to Zaščitena vrednost

V1 »ID_OSEBA« - Identifikator člana gospodinjstva

V2 »ID_GO« - Identifikator gospodinjstva

V3 »GO_OS« - Število oseb v gospodinjstvu

Value 31056 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 1 Zaščitena vrednost 10.364 109.042

Valid range from 1 to Zaščitena vrednost

V4 »GO_OS_ADM« - Število oseb v gospodinjstvu - administrativni vir

Value 41055 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 1 Zaščitena vrednost 3.318 1.589

Valid range from 1 to Zaščitena vrednost

V5 »REF_GO« - Razmerje do referenčne osebe gospodinjstva

Value 51054 Frequency
0 Referenčna oseba zasebnega gospodinjstva Zaščitena vrednost
1 Mož / Žena Zaščitena vrednost
2 Zunajzakonski partner / partnerka Zaščitena vrednost
3 Otrok (sin / hči) Zaščitena vrednost
5 Oče / Mati Zaščitena vrednost
6 Tast / Tašča Zaščitena vrednost
7 Stari oče / Stara mati Zaščitena vrednost
8 Zet / Snaha Zaščitena vrednost
9 Vnuk / Vnukinja Zaščitena vrednost
10 Brat / Sestra Zaščitena vrednost
11 Nečak / Nečakinja Zaščitena vrednost
12 Druga oblika sorodstva Zaščitena vrednost
13 Ni sorodnik Zaščitena vrednost
18 Zunajzakonski partner / partnerka sina/hčerke referenčne o Zaščitena vrednost
21 Član skupinskega gospodinjstva Zaščitena vrednost
31 Član posebnega gospodinjstva Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 31

V6 »TIP_GO« - Tip gospodinjstva

Value 61053 Frequency
1 enočlansko 13829
2 veččlansko nedružinsko sorodnikov in nesorodnikov 1248
3 veččlansko nedružinsko starih staršev, vnukov oz bratov 999
4 veččlansko enodružinsko 80612
5 veččlansko enodružinsko razširjeno 8988
6 veččlansko dvo- ali večdružinsko 11677
7 veččlansko dvo- ali večdružinsko razširjeno 837
8 skupinsko gospodinjstvo 1769
9 posebno gospodinjstvo 87
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 9

V7 »GO_POL« - Položaj v gospodinjstvu

Value 71052 Frequency
1 zakonec brez otrok 15715
2 zakonec z otroki 28109
3 mati z otroki 7300
4 oče z otroki 1410
5 zunajzakonski partner brez otrok 1474
6 zunajzakonski partner z otroki 5888
7 otrok v zakonski skupnosti 23683
8 otrok v enostarševski družini, živi z mamo 9752
9 otrok v enostarševski družini, živi z očetom 1798
10 otrok v zunajzakonski skupnosti 4703
11 ni član družine, živi sam 13829
12 ni član družine, živi v družinskem gospodinjstvu 2282
13 ni član družine, živi v nedružinskem gospodinjstvu sorod 1248
14 ni član družine, živi v nedružinskem gospodinjstvu stari 364
15 ni član družine, živi v nedružinskem gospodinjstvu brato 635
16 član skupinskega gospodinjstva 1769
17 član posebnega gospodinjstva 87
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 17

V8 »ID_DRUZ« - Identifikator družine

V9 »TIP_DRUZ« - Tip družine

Value 91050 Frequency
1 Zakonca brez otrok Zaščitena vrednost
2 Zakonca z otroki Zaščitena vrednost
3 Mati z otroki Zaščitena vrednost
4 Oče z otroki Zaščitena vrednost
5 Zunajzakonska partnerja Zaščitena vrednost
6 Zunajzakonska partnerja z otroki Zaščitena vrednost
7 Stari starš z vnuki Zaščitena vrednost
8 Stara starša z vnuki Zaščitena vrednost
9 Bratje / sestre Zaščitena vrednost
10 Ni član družine Zaščitena vrednost
11 Skupinsko gospodinjstvo Zaščitena vrednost
12 Posebno gospodinjstvo Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 12

V10 »DRUZ_POL« - Položaj v družini

Value 101049 Frequency
1 Starš / zakonec 43824
2 Otrok v zakonski skupnosti 23683
3 Zunajzakonski partner 7362
4 Otrok v zunajzakonski skupnosti 4703
5 Samski starš 8710
6 Otrok v enostarševski družini 11550
7 Stari starš 106
8 Stara starša 93
9 Vnuk 165
10 Brat / sestra 635
11 Ni član družine 17359
12 Član skupinskega / posebnega gospodinjstva 1856
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 12

V11 »PREB« - Tip prebivalca

Value 111048 Frequency
1 Državljan RS s prebivališčem na stalnem naslovu 113726
2 Državljan RS s prebivališčem na začasnem naslovu 4101
3 Tuj državljan s prebivališčem na stalnem naslovu Zaščitena vrednost
4 Tuj državljan s prebivališčem na začasnem naslovu Zaščitena vrednost
6 Oseba s prebivališčem v Sloveniji, ki po statistični defi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 6

V12 »PREB_ADM« - Tip prebivalca - administrativni vir

Value 121047 Frequency
1 Državljan RS s prebivališčem na stalnem naslovu 113726
2 Državljan RS s prebivališčem na začasnem naslovu 4101
3 Tuj državljan s prebivališčem na stalnem naslovu Zaščitena vrednost
4 Tuj državljan s prebivališčem na začasnem naslovu Zaščitena vrednost
6 Oseba s prebivališčem v Sloveniji, ki po statistični defi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 6

V13 »DRZ« - Državljanstvo

V14 »OBC« - Občina stalnega prebivališča

Value 141045 Frequency
1 Ajdovščina 1118
2 Beltinci 531
3 Bled 502
4 Bohinj 269
5 Borovnica 267
6 Bovec 207
7 Brda 331
8 Brezovica 700
9 Brežice 1484
10 Tišina 259
11 Celje 2750
12 Cerklje na Gorenjskem 474
13 Cerknica 624
14 Cerkno 292
15 Črenšovci 200
16 Črna na Koroškem 214
17 Črnomelj 902
18 Destrnik 162
19 Divača 239
20 Dobrepolje 234
21 Dobrova - Polhov Gradec 365
22 Dol pri Ljubljani 292
23 Domžale 1945
24 Dornava 228
25 Dravograd 562
26 Duplek 360
27 Gorenja vas - Poljane 404
28 Gorišnica 230
29 Gornja Radgona 520
30 Gornji Grad 168
31 Gornji Petrovci 133
32 Grosuplje 1055
33 Šalovci 95
34 Hrastnik 602
35 Hrpelje - Kozina 229
36 Idrija 727
37 Ig 476
38 Ilirska Bistrica 811
39 Ivančna Gorica 967
40 Izola/Isola 936
41 Jesenice 1228
42 Juršinci 148
43 Kamnik 1727
44 Kanal 327
45 Kidričevo 403
46 Kobarid 233
47 Kobilje 30
48 Kočevje 1013
49 Komen 176
50 Koper/Capodistria 3108
51 Kozje 251
52 Kranj 3193
53 Kranjska Gora 366
54 Krško 1497
55 Kungota 276
56 Kuzma 93
57 Laško 748
58 Lenart 475
59 Lendava/Lendva 632
60 Litija 865
61 Ljubljana 16243
62 Ljubno 160
63 Ljutomer 751
64 Logatec 717
65 Loška dolina 206
66 Loški Potok 125
67 Luče 101
68 Lukovica 312
69 Majšperk 216
70 Maribor 6383
71 Medvode 880
72 Mengeš 440
73 Metlika 466
74 Mežica 183
75 Miren - Kostanjevica 268
76 Mislinja 297
77 Moravče 284
78 Moravske Toplice 354
79 Mozirje 237
80 Murska Sobota 1161
81 Muta 189
82 Naklo 307
83 Nazarje 205
84 Nova Gorica 1838
85 Novo mesto 2061
86 Odranci 109
87 Ormož 724
88 Osilnica Zaščitena vrednost
89 Pesnica 507
90 Piran/Pirano 1009
91 Pivka 327
92 Podčetrtek 186
93 Podvelka 149
94 Postojna 997
95 Preddvor 146
96 Ptuj 1371
97 Puconci 361
98 Rače - Fram 415
99 Radeče 239
100 Radenci 307
101 Radlje ob Dravi 429
102 Radovljica 1169
103 Ravne na Koroškem 668
104 Ribnica 579
105 Rogašovci 179
106 Rogaška Slatina 662
107 Rogatec 179
108 Ruše 437
109 Semič 223
110 Sevnica 1007
111 Sežana 686
112 Slovenj Gradec 997
113 Slovenska Bistrica 1474
114 Slovenske Konjice 834
115 Starše 187
116 Sveti Jurij 144
117 Šenčur 529
118 Šentilj 503
119 Šentjernej 407
120 Šentjur 1084
121 Škocjan 209
122 Škofja Loka 1318
123 Škofljica 557
124 Šmarje pri Jelšah 629
125 Šmartno ob Paki 188
126 Šoštanj 484
127 Štore 234
128 Tolmin 679
129 Trbovlje 1011
130 Trebnje 825
131 Tržič 886
132 Turnišče 203
133 Velenje 1981
134 Velike Lašče 267
135 Videm 336
136 Vipava 295
137 Vitanje 154
138 Vodice 278
139 Vojnik 466
140 Vrhnika 919
141 Vuzenica 201
142 Zagorje ob Savi 1009
143 Zavrč 98
144 Zreče 362
146 Železniki 439
147 Žiri 269
148 Benedikt 122
149 Bistrica ob Sotli 90
150 Bloke 85
151 Braslovče 303
152 Cankova 104
153 Cerkvenjak 104
154 Dobje 56
155 Dobrna 71
156 Dobrovnik/Dobronak 86
157 Dolenjske Toplice 248
158 Grad 137
159 Hajdina 239
160 Hoče - Slivnica 573
161 Hodoš/Hodos Zaščitena vrednost
162 Horjul 175
163 Jezersko 42
164 Komenda 370
165 Kostel 44
166 Križevci 254
167 Lovrenc na Pohorju 206
168 Markovci 273
169 Miklavž na Dravskem polju 383
170 Mirna Peč 181
171 Oplotnica 197
172 Podlehnik 85
173 Polzela 349
174 Prebold 321
175 Prevalje 378
176 Razkrižje 58
177 Ribnica na Pohorju 70
178 Selnica ob Dravi 316
179 Sodražica 106
180 Solčava Zaščitena vrednost
181 Sveta Ana 157
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 65
183 Šempeter - Vrtojba 397
184 Tabor 79
185 Trnovska vas 84
186 Trzin 225
187 Velika Polana 95
188 Veržej 65
189 Vransko 175
190 Žalec 1349
191 Žetale 51
192 Žirovnica 252
193 Žužemberk 233
194 Šmartno pri Litiji 284
195 Apače 193
196 Cirkulane 168
197 Kostanjevica na Krki 126
198 Makole 101
199 Mokronog - Trebelno 148
200 Poljčane 280
201 Renče - Vogrsko 292
202 Središče ob Dravi 112
203 Straža 222
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 113
205 Sveti Tomaž 113
206 Šmarješke Toplice 165
207 Gorje 171
208 Log - Dragomer 250
209 Rečica ob Savinji 141
210 Sveti Jurij v Slov. goricah 120
211 Šentrupert 177
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 1 211

Valid range from 1 to 211

V15 »OBC_ADM« - Občina prebivališča - administrativni vir

Value 151044 Frequency
1 Ajdovščina 1144
2 Beltinci 544
3 Bled 499
4 Bohinj 277
5 Borovnica 265
6 Bovec 205
7 Brda 332
8 Brezovica 698
9 Brežice 1497
10 Tišina 263
11 Celje 2767
12 Cerklje na Gorenjskem 478
13 Cerknica 631
14 Cerkno 312
15 Črenšovci 206
16 Črna na Koroškem 212
17 Črnomelj 906
18 Destrnik 166
19 Divača 247
20 Dobrepolje 229
21 Dobrova - Polhov Gradec 369
22 Dol pri Ljubljani 287
23 Domžale 1937
24 Dornava 219
25 Dravograd 553
26 Duplek 363
27 Gorenja vas - Poljane 416
28 Gorišnica 225
29 Gornja Radgona 513
30 Gornji Grad 160
31 Gornji Petrovci 136
32 Grosuplje 1050
33 Šalovci 99
34 Hrastnik 617
35 Hrpelje - Kozina 230
36 Idrija 733
37 Ig 460
38 Ilirska Bistrica 827
39 Ivančna Gorica 960
40 Izola/Isola 927
41 Jesenice 1215
42 Juršinci 152
43 Kamnik 1721
44 Kanal 340
45 Kidričevo 405
46 Kobarid 240
47 Kobilje 30
48 Kočevje 1019
49 Komen 173
50 Koper/Capodistria 3100
51 Kozje 266
52 Kranj 3204
53 Kranjska Gora 373
54 Krško 1525
55 Kungota 280
56 Kuzma 96
57 Laško 755
58 Lenart 455
59 Lendava/Lendva 642
60 Litija 880
61 Ljubljana 15806
62 Ljubno 162
63 Ljutomer 772
64 Logatec 706
65 Loška dolina 209
66 Loški Potok 125
67 Luče 102
68 Lukovica 312
69 Majšperk 219
70 Maribor 6224
71 Medvode 875
72 Mengeš 434
73 Metlika 465
74 Mežica 195
75 Miren - Kostanjevica 273
76 Mislinja 299
77 Moravče 281
78 Moravske Toplice 367
79 Mozirje 235
80 Murska Sobota 1158
81 Muta 197
82 Naklo 314
83 Nazarje 203
84 Nova Gorica 1837
85 Novo mesto 2070
86 Odranci 111
87 Ormož 752
88 Osilnica Zaščitena vrednost
89 Pesnica 508
90 Piran/Pirano 983
91 Pivka 325
92 Podčetrtek 190
93 Podvelka 151
94 Postojna 996
95 Preddvor 147
96 Ptuj 1382
97 Puconci 373
98 Rače - Fram 416
99 Radeče 240
100 Radenci 303
101 Radlje ob Dravi 432
102 Radovljica 1159
103 Ravne na Koroškem 688
104 Ribnica 581
105 Rogašovci 181
106 Rogaška Slatina 675
107 Rogatec 178
108 Ruše 440
109 Semič 228
110 Sevnica 1005
111 Sežana 690
112 Slovenj Gradec 1020
113 Slovenska Bistrica 1477
114 Slovenske Konjice 843
115 Starše 192
116 Sveti Jurij 149
117 Šenčur 524
118 Šentilj 513
119 Šentjernej 408
120 Šentjur 1127
121 Škocjan 214
122 Škofja Loka 1315
123 Škofljica 552
124 Šmarje pri Jelšah 623
125 Šmartno ob Paki 191
126 Šoštanj 485
127 Štore 231
128 Tolmin 689
129 Trbovlje 1028
130 Trebnje 821
131 Tržič 899
132 Turnišče 208
133 Velenje 2019
134 Velike Lašče 270
135 Videm 341
136 Vipava 299
137 Vitanje 154
138 Vodice 280
139 Vojnik 469
140 Vrhnika 906
141 Vuzenica 204
142 Zagorje ob Savi 1024
143 Zavrč 98
144 Zreče 368
146 Železniki 446
147 Žiri 279
148 Benedikt 119
149 Bistrica ob Sotli 90
150 Bloke 86
151 Braslovče 310
152 Cankova 107
153 Cerkvenjak 103
154 Dobje 56
155 Dobrna 71
156 Dobrovnik/Dobronak 87
157 Dolenjske Toplice 256
158 Grad 136
159 Hajdina 239
160 Hoče - Slivnica 569
161 Hodoš/Hodos Zaščitena vrednost
162 Horjul 170
163 Jezersko 43
164 Komenda 369
165 Kostel 44
166 Križevci 253
167 Lovrenc na Pohorju 207
168 Markovci 280
169 Miklavž na Dravskem polju 387
170 Mirna Peč 187
171 Oplotnica 198
172 Podlehnik 86
173 Polzela 339
174 Prebold 328
175 Prevalje 373
176 Razkrižje 57
177 Ribnica na Pohorju 71
178 Selnica ob Dravi 322
179 Sodražica 106
180 Solčava Zaščitena vrednost
181 Sveta Ana 162
182 Sveti Andraž v Slov. goricah 65
183 Šempeter - Vrtojba 410
184 Tabor 81
185 Trnovska vas 83
186 Trzin 225
187 Velika Polana 94
188 Veržej 62
189 Vransko 175
190 Žalec 1373
191 Žetale 51
192 Žirovnica 254
193 Žužemberk 240
194 Šmartno pri Litiji 274
195 Apače 192
196 Cirkulane 173
197 Kostanjevica na Krki 133
198 Makole 111
199 Mokronog - Trebelno 152
200 Poljčane 270
201 Renče - Vogrsko 294
202 Središče ob Dravi 117
203 Straža 228
204 Sveta Trojica v Slov. goricah 109
205 Sveti Tomaž 117
206 Šmarješke Toplice 168
207 Gorje 174
208 Log - Dragomer 252
209 Rečica ob Savinji 145
210 Sveti Jurij v Slov. goricah 119
211 Šentrupert 161
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 1 211

Valid range from 1 to 211

V16 »AKT« - Status aktivnosti

Value 161043 Frequency
1 zaposlen 43309
2 samozaposlen 3622
3 kmet 1005
4 brezposelen, išče prvo zaposlitev 751
5 brezposelen, že bil zaposlen 5634
6 oseba, stara 14 let ali manj 16988
7 učenec, dijak 5262
8 študent 5499
9 upokojenec 30451
10 prejemnik socialnih transferjev 3170
11 druga neaktivna oseba 4355
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 11

V17 »IZB« - Izobrazba

Value 171042 Frequency
0 Brez izobrazbe 336
11001 Nepopolna nižja stopnja osnovnošolske 421
11002 Popolna nižja stopnja osnovnošolske 565
11003 Nepopolna višja stopnja osnovnošolske 3273
12001 Osnovnošolska 25203
13001 Nižja poklicna 1476
14001 Srednja poklicna 22169
15001 Srednja strokovna 24635
15002 Srednja splošna 6528
16101 Višja strokovna 1235
16102 Višješolska (prejšnja) 3735
16201 Specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja) Zaščitena vrednost
16202 Visokošolska strokovna (prejšnja) 3093
16203 Visokošolska strokovna (1. bolonjska stopnja) 132
16204 Visokošolska univerzitetna (1. bolonjska stopnja) 205
17001 Specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšn 104
17002 Visokošolska univerzitetna (prejšnja) 8535
17003 Magistrska (2. bolonjska stopnja) 94
18101 Specializacija po univerzitetni izobrazbi (prejšnja) Zaščitena vrednost
18102 Magisterij znanosti (prejšnji) 842
18201 Doktorat znanosti (prejšnji) 446
18202 Doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 16988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103058 16988 0 18202

Valid range from 0 to 18202

V18 »ID_GOSP« - Enolični identifikator gospodinjstva

V19 »REF_GO_ADM« - Sorodstveno razmerje člana gospodinjstva do nosilca gospodinjstva

Value 191040 Frequency
0 Nosilec gospodinjstva Zaščitena vrednost
1 Mož / Žena Zaščitena vrednost
2 Zunajzakonski partner / partnerka Zaščitena vrednost
3 Otrok (sin / hči) Zaščitena vrednost
5 Oče / Mati Zaščitena vrednost
6 Tast / Tašča Zaščitena vrednost
7 Stari oče / Stara mati Zaščitena vrednost
8 Zet / Snaha Zaščitena vrednost
9 Vnuk / Vnukinja Zaščitena vrednost
10 Brat / Sestra Zaščitena vrednost
11 Nečak / Nečakinja Zaščitena vrednost
12 Druga oblika sorodstva Zaščitena vrednost
13 Ni sorodnik Zaščitena vrednost
98 Članstvo neurejeno Zaščitena vrednost
99 Neznano 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119576 470

Valid range from 0 to 13

V20 »STAR« - Starost

Value 201039 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 78 (95. centil) 41.476 22.361

V21 »SP« - Spol

Value 211038 Frequency
1 Moški 58535
2 Ženska 61511
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 1 to 2

V22 »DATOBD1« - Datum obdobja (stanja) - januar 2010

Value 221037 Frequency
-2 114200
2010-01-31 5846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V23 »MESBREZP1« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - januar 2010

Value 231036 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200 0 315 19.245 34.097

Valid range from 0 to 315

V24 »ID_IZOB1« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - januar 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

V25 »STIZOB1« - Stopnja izobrazbe - januar 2010

Value 251034 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1907
2 II. stopnja 332
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1495
5 V. stopnja 1493
6 VI. stopnja 158
7 VII. stopnja 400
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200

Valid range from 0 to 9

V26 »PREJDNDP1« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - januar 2010

Value 261033 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1756
N Ni upravi?enec DN/DP 4090
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200

V27 »IZOB1« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - januar 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 271032 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5843 114203 10101 99402 40932.569 18564.83

Valid range from 10101 to 99402

V28 »DATOBD2« - Datum obdobja (stanja) - februar 2010

Value 281031 Frequency
-2 114246
2010-02-28 5800
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V29 »MESBREZP2« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - februar 2010

Value 291030 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5800 114246 0 316 19.519 33.742

Valid range from 0 to 316

V30 »ID_IZOB2« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - februar 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 301029 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5800 114246 0 2148 625.792 510.252

Valid range from 0 to 2148

V31 »STIZOB2« - Stopnja izobrazbe - februar 2010

Value 311028 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1873
2 II. stopnja 335
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1504
5 V. stopnja 1465
6 VI. stopnja 161
7 VII. stopnja 397
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5799 114247

Valid range from 0 to 9

V32 »PREJDNDP2« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - februar 2010

Value 321027 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1722
N Ni upravi?enec DN/DP 4078
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5800 114246

V33 »IZOB2« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - februar 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 331026 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5797 114249 10101 99999 40962.799 18508.32

Valid range from 10101 to 99999

V34 »DATOBD3« - Datum obdobja (stanja) - marec 2010

Value 341025 Frequency
-2 114278
2010-03-31 5768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V35 »MESBREZP3« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - marec 2010

Value 351024 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5768 114278 0 317 19.909 33.81

Valid range from 0 to 317

V36 »ID_IZOB3« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - marec 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 361023 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5768 114278 1 2236 627.534 511.113

Valid range from 1 to 2236

V37 »STIZOB3« - Stopnja izobrazbe - marec 2010

Value 371022 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1865
2 II. stopnja 325
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1486
5 V. stopnja 1486
6 VI. stopnja 162
7 VII. stopnja 382
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5768 114278

Valid range from 0 to 9

V38 »PREJDNDP3« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - april 2010

Value 381021 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1696
N Ni upravi?enec DN/DP 4072
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5768 114278

V39 »IZOB3« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - april 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 391020 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5764 114282 10101 97301 40992.88 18479.4

Valid range from 10101 to 97301

V40 »DATOBD4« - Datum obdobja (stanja) - april 2010

Value 401019 Frequency
-2 114204
2010-04-30 5842
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V41 »MESBREZP4« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - april 2010

Value 411018 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5842 114204 0 318 20.014 33.67

Valid range from 0 to 318

V42 »ID_IZOB4« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - april 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 421017 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5842 114204 0 2236 630.955 510.374

Valid range from 0 to 2236

V43 »STIZOB4« - Stopnja izobrazbe - april 2010

Value 431016 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1872
2 II. stopnja 324
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1502
5 V. stopnja 1523
6 VI. stopnja 164
7 VII. stopnja 397
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5842 114204

Valid range from 0 to 9

V44 »PREJDNDP4« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - april 2010

Value 441015 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1624
N Ni upravi?enec DN/DP 4218
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5842 114204

V45 »IZOB4« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - april 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 451014 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5838 114208 10101 99999 41207.985 18525.017

Valid range from 10101 to 99999

V46 »DATOBD5« - Datum obdobja (stanja) - maj 2010

Value 461013 Frequency
-2 114275
2010-05-31 5771
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V47 »MESBREZP5« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - maj 2010

Value 471012 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5771 114275 0 319 20.51 33.917

Valid range from 0 to 319

V48 »ID_IZOB5« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - maj 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 481011 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5771 114275 0 2236 634.036 511.514

Valid range from 0 to 2236

V49 »STIZOB5« - Stopnja izobrazbe - maj 2010

Value 491010 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1844
2 II. stopnja 305
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1473
5 V. stopnja 1518
6 VI. stopnja 163
7 VII. stopnja 402
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5771 114275

Valid range from 0 to 9

V50 »PREJDNDP5« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - maj 2010

Value 501009 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1610
N Ni upravi?enec DN/DP 4161
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5771 114275

V51 »IZOB5« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - maj 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 511008 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114278
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5768 114278 10101 99999 41390.912 18607.02

Valid range from 10101 to 99999

V52 »DATOBD6« - Datum obdobja (stanja) - junij 2010

Value 521007 Frequency
-2 114299
2010-06-30 5747
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V53 »MESBREZP6« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - junij 2010

Value 531006 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 114299 0 320 20.955 34.114

Valid range from 0 to 320

V54 »ID_IZOB6« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - junij 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 541005 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 114299 0 2236 637.708 512.944

Valid range from 0 to 2236

V55 »STIZOB6« - Stopnja izobrazbe - junij 2010

Value 551004 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1829
2 II. stopnja 297
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1465
5 V. stopnja 1508
6 VI. stopnja 168
7 VII. stopnja 415
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 114299

Valid range from 0 to 9

V56 »PREJDNDP6« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - junij 2010

Value 561003 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1603
N Ni upravi?enec DN/DP 4144
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5747 114299

V57 »IZOB6« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - junij 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 571002 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5745 114301 10101 99999 41552.492 18658.641

Valid range from 10101 to 99999

V58 »DATOBD7« - Datum obdobja (stanja) - julij 2010

Value 581001 Frequency
-2 114264
2010-07-31 5782
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V59 »MESBREZP7« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - julij 2010

Value 591000 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5782 114264 0 321 20.882 33.762

Valid range from 0 to 321

V60 »ID_IZOB7« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - julij 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 60999 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5782 114264 0 2236 640.559 516.24

Valid range from 0 to 2236

V61 »STIZOB7« - Stopnja izobrazbe - julij 2010

Value 61998 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1847
2 II. stopnja 288
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1467
5 V. stopnja 1508
6 VI. stopnja 167
7 VII. stopnja 439
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5782 114264

Valid range from 0 to 9

V62 »PREJDNDP7« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - julij 2010

Value 62997 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1615
N Ni upravi?enec DN/DP 4167
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5782 114264

V63 »IZOB7« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - julij 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 63996 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5781 114265 10101 99999 41706.556 18827.391

Valid range from 10101 to 99999

V64 »DATOBD8« - Datum obdobja (stanja) - avgust 2010

Value 64995 Frequency
-2 114200
2010-08-31 5846
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V65 »MESBREZP8« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - avgust 2010

Value 65994 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200 0 322 21.062 33.741

Valid range from 0 to 322

V66 »ID_IZOB8« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - avgust 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 66993 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200 0 2248 642.61 516.164

Valid range from 0 to 2248

V67 »STIZOB8« - Stopnja izobrazbe - avgust 2010

Value 67992 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1856
2 II. stopnja 298
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1479
5 V. stopnja 1528
6 VI. stopnja 173
7 VII. stopnja 441
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200

Valid range from 0 to 9

V68 »PREJDNDP8« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - avgust 2010

Value 68991 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1623
N Ni upravi?enec DN/DP 4223
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5846 114200

V69 »IZOB8« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - avgust 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 69990 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5844 114202 10101 99999 41707.825 18782.265

Valid range from 10101 to 99999

V70 »DATOBD9« - Datum obdobja (stanja) - september 2010

Value 70989 Frequency
-2 114262
2010-09-30 5784
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V71 »MESBREZP9« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - september 2010

Value 71988 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5784 114262 0 323 21.397 33.97

Valid range from 0 to 323

V72 »ID_IZOB9« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - september 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 72987 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5784 114262 0 2382 646.832 522.322

Valid range from 0 to 2382

V73 »STIZOB9« - Stopnja izobrazbe - september 2010

Value 73986 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1859
2 II. stopnja 295
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1445
5 V. stopnja 1503
6 VI. stopnja 177
7 VII. stopnja 433
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5784 114262

Valid range from 0 to 9

V74 »PREJDNDP9« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - september 2010

Value 74985 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1662
N Ni upravi?enec DN/DP 4122
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5784 114262

V75 »IZOB9« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - september 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 75984 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 114265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5781 114265 10101 99999 41570.948 18822.67

Valid range from 10101 to 99999

V76 »DATOBD10« - Datum obdobja (stanja) - oktober 2010

Value 76983 Frequency
-2 113971
2010-10-31 6075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V77 »MESBREZP10« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - oktober 2010

Value 77982 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6075 113971 0 324 20.463 33.647

Valid range from 0 to 324

V78 »ID_IZOB10« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - oktober 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 78981 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6075 113971 0 2382 669.824 529.476

Valid range from 0 to 2382

V79 »STIZOB10« - Stopnja izobrazbe - oktober 2010

Value 79980 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1884
2 II. stopnja 293
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1480
5 V. stopnja 1693
6 VI. stopnja 186
7 VII. stopnja 459
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6075 113971

Valid range from 0 to 9

V80 »PREJDNDP10« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - oktober 2010

Value 80979 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1650
N Ni upravi?enec DN/DP 4425
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6075 113971

V81 »IZOB10« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - oktober 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 81978 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6072 113974 10101 99999 42239.412 18881.48

Valid range from 10101 to 99999

V82 »DATOBD11« - Datum obdobja (stanja) - november 2010

Value 82977 Frequency
-2 113907
2010-11-30 6139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V83 »MESBREZP11« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - november 2010

Value 83976 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 113907 0 325 20.311 33.624

Valid range from 0 to 325

V84 »ID_IZOB11« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - november 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 84975 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 113907 0 2397 668.687 531.709

Valid range from 0 to 2397

V85 »STIZOB11« - Stopnja izobrazbe - november 2010

Value 85974 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 1913
2 II. stopnja 294
3 III. stopnja Zaščitena vrednost
4 IV. stopnja 1496
5 V. stopnja 1689
6 VI. stopnja 193
7 VII. stopnja 471
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 113907

Valid range from 0 to 9

V86 »PREJDNDP11« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - november 2010

Value 86973 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1668
N Ni upravi?enec DN/DP 4471
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113907
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6139 113907

V87 »IZOB11« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - november 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 87972 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6134 113912 10101 99999 42234.928 18962.083

Valid range from 10101 to 99999

V88 »DATOBD12« - Datum obdobja (stanja) - december 2010

Value 88971 Frequency
-2 113611
2010-12-31 6435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

V89 »MESBREZP12« - Brezposelnost v mesecih (?akalna doba) - december 2010

Value 89970 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6435 113611 0 326 19.402 32.917

Valid range from 0 to 326

V90 »ID_IZOB12« - ID_Poklicne / strokovne izobrazbe osebe - december 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 90969 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6435 113611 0 2397 665.249 532.583

Valid range from 0 to 2397

V91 »STIZOB12« - Stopnja izobrazbe - december 2010

Value 91968 Frequency
0 Neznana Zaščitena vrednost
1 1 I. stopnja 2007
2 II. stopnja 311
3 III. stopnja 57
4 IV. stopnja 1620
5 V. stopnja 1717
6 VI. stopnja 196
7 VII. stopnja 492
8 VIII. stopnja Zaščitena vrednost
9 Bolonjski programi Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6435 113611

Valid range from 0 to 9

V92 »PREJDNDP12« - Status ali je oseba prejemnik denarnega nadomestila ali pomo?i na Zavodu - december 2010

Value 92967 Frequency
D Je upravi?enec DN/DP 1805
N Ni upravi?enec DN/DP 4630
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6435 113611

V93 »IZOB12« - Šifra poklicne / strokovne izobrazbe osebe - december 2010 - GLEJ ŠIFRANT ID_IZOB

Value 93966 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 113616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6430 113616 10101 99999 42104.761 18965.133

Valid range from 10101 to 99999

V94 »leto« - Leto.

Value 94965 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 2010 2010 2010 0

Valid range from 2010 to 2010

V95 »k_1101« - Vrsta zapisa - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 95964 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 119029
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V96 »bruto_1101« - Bruto dohodek - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 96963 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 44867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75179 44867 0 (5. centil) 0 (95. centil) 232.876 2668.609

V97 »prisp_soc_1101« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 97962 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74516 45530 0 (5. centil) 0 (95. centil) 21.989 321.515

V98 »strosek_1101« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 98961 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V99 »akont_slo_1101« - V RS plačana akontacija dohodnine. - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 99960 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 44212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75834 44212 0 (5. centil) 0 (95. centil) 15.304 353.5

V100 »akont_tuj_1101« - V tujini plačan davek. - plača, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom

Value 100959 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119951 95 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.019 6.589

V101 »k_1102« - Vrsta zapisa - bonitete

Value 101958 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V102 »bruto_1102« - Bruto dohodek - bonitete

Value 102957 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112948 7098 0 (5. centil) 0 (95. centil) 1.441 72.334

V103 »prisp_soc_1102« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - bonitete

Value 103956 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120041 5 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V104 »strosek_1102« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - bonitete

Value 104955 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V105 »akont_slo_1102« - V RS plačana akontacija dohodnine. - bonitete

Value 105954 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120041 5 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0117 4.055

V106 »akont_tuj_1102« - V tujini plačan davek. - bonitete

Value 106953 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V107 »k_1103« - Vrsta zapisa - regres za letni dopust

Value 107952 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 119728
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V108 »bruto_1103« - Bruto dohodek - regres za letni dopust

Value 108951 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 14834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105212 14834 0 (5. centil) 950 (95. centil) 197.911 361.855

V109 »prisp_soc_1103« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - regres za letni dopust

Value 109950 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118062 1984 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0398 2.21

V110 »strosek_1103« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - regres za letni dopust

Value 110949 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V111 »akont_slo_1103« - V RS plačana akontacija dohodnine. - regres za letni dopust

Value 111948 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 37321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82725 37321 0 (5. centil) 0 (95. centil) 4.922 27.393

V112 »akont_tuj_1103« - V tujini plačan davek. - regres za letni dopust

Value 112947 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V113 »k_1104« - Vrsta zapisa - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 113946 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V114 »bruto_1104« - Bruto dohodek - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 114945 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119158 888 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.493 46.517

V115 »prisp_soc_1104« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 115944 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119101 945 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0268 4.696

V116 »strosek_1104« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 116943 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V117 »akont_slo_1104« - V RS plačana akontacija dohodnine. - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 117942 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119144 902 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0134 2.488

V118 »akont_tuj_1104« - V tujini plačan davek. - jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči

Value 118941 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V119 »k_1105« - Vrsta zapisa - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 119940 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke Zaščitena vrednost
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V120 »bruto_1105« - Bruto dohodek - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 120939 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120019 27 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.00221 0.697

V121 »prisp_soc_1105« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 121938 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V122 »strosek_1105« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 122937 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V123 »akont_slo_1105« - V RS plačana akontacija dohodnine. - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 123936 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V124 »akont_tuj_1105« - V tujini plačan davek. - premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PDPZ)

Value 124935 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V125 »k_1106« - Vrsta zapisa - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 125934 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 96567
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V126 »bruto_1106« - Bruto dohodek - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 126933 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 31543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88503 31543 0 (5. centil) 0 (95. centil) 10.109 211.384

V127 »prisp_soc_1106« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 127932 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120045 1 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V128 »strosek_1106« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 128931 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V129 »akont_slo_1106« - V RS plačana akontacija dohodnine. - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 129930 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1710
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118336 1710 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.066 10.546

V130 »akont_tuj_1106« - V tujini plačan davek. - pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 130929 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120045 1 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V131 »k_1107« - Vrsta zapisa - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 131928 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 119814
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V132 »bruto_1107« - Bruto dohodek - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 132927 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 2925
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117121 2925 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.844 58.863

V133 »prisp_soc_1107« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 133926 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V134 »strosek_1107« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 134925 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V135 »akont_slo_1107« - V RS plačana akontacija dohodnine. - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 135924 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1565
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118481 1565 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0358 4.361

V136 »akont_tuj_1107« - V tujini plačan davek. - nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (PIZ)

Value 136923 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V137 »k_1108« - Vrsta zapisa - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 137922 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 119408
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V138 »bruto_1108« - Bruto dohodek - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 138921 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112629 7417 0 (5. centil) 0 (95. centil) 3.003 166.751

V139 »prisp_soc_1108« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 139920 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 7436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
112610 7436 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.6 33.384

V140 »strosek_1108« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 140919 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V141 »akont_slo_1108« - V RS plačana akontacija dohodnine. - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 141918 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 5825
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
114221 5825 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.337 33.284

V142 »akont_tuj_1108« - V tujini plačan davek. - nadomestila in drugi dohodki iz naslova obveznega socialnega zavarovanja

Value 142917 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V143 »k_1109« - Vrsta zapisa - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 143916 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 119944
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V144 »bruto_1109« - Bruto dohodek - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 144915 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 2671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117375 2671 0 (5. centil) 0 (95. centil) 15.262 493.717

V145 »prisp_soc_1109« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 145914 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 2872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
117174 2872 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.226 48.356

V146 »strosek_1109« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 146913 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120045 1 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V147 »akont_slo_1109« - V RS plačana akontacija dohodnine. - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 147912 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 3561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
116485 3561 0 (5. centil) 0 (95. centil) 1.089 56.073

V148 »akont_tuj_1109« - V tujini plačan davek. - drugi dohodki iz delovnega razmerja

Value 148911 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0.0644 22.296

V149 »k_1211« - Vrsta zapisa - dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Value 149910 Frequency
0 zapis je vzet iz odmerne datoteke 114879
1 zapis je vzet iz kontrolne datoteke Zaščitena vrednost
2 zapis je vzet iz kontrolne datoteke, ker gre za dohodke, ki Zaščitena vrednost
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0

Valid range from 0 to 2

V150 »bruto_1211« - Bruto dohodek - dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Value 150909 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 4488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115558 4488 0 (5. centil) 0 (95. centil) 46.914 418.611

V151 »prisp_soc_1211« - Znesek plačanih prispevkov ali pristojbin. - dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Value 151908 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120046 0 0 (5. centil) 0 (95. centil) 0 0

V152 »strosek_1211« - Dejanski ali normirani stroški. Podatek je lahko določen tudi avtomatično. - dohodki dijakov in študentov, upravičenih do posebne olajšave

Value 152907 Frequency
-2 se ne nanaša/manjkajoča vrednost 6648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
113398 6648 0 (5. centil)