Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: SZ07
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SZ07_V1
Main author(s):
  • Kogovšek, Tina
  • Švab, Alenka
  • Kuhar, Roman
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2007)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: družba, družbeni odnosi, partnerstvo, internetne navade, spletni zmenek, internet, intimnost

Keywords ELSST:
DRUŽBENA INTERAKCIJA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, INTERNET

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Prosti čas, turizem in šport
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Spol in spolne vloge
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA IN SPLOŠNA VPRAŠANJA
INTERNETNE NAVADE
ISKANJE PARTNERJA/PARTNERKE PREKO INTERNETA
SEKSUALNOST
ZANESLJIVOST ODGOVOROV


Abstract:

Raziskava o spletnih zmenkarijah je prva sociološka raziskava o spolnem vedenju uporabnikov interneta glede internetnih zmenkov v Sloveniji. Je del triletnega raziskovalnega projekta (2007-2010), v katerem so se avtorji ukvarjali z značilnostmi uporabe spletnih portalov za spoznavanje potencialnih partnerk in partnerjev. Zanimala so jih predvsem stališča uporabnikov do partnerskih zvez, ljubezni, družine, spolnosti in podobno. Populacijo so predstavljale osebe, ki uporabljajo ali so uporabljale spletne strani z namenom iskanja partnerjev za različne aktivnosti (bodoče partnerstvo v živo, za virtualno prijateljstvo ali prijateljstvo v živo, za klepet po internetu, za spolne odnose v živo ali virtualne spolne odnose). Glavna raziskava je bila izvedena v januarju in februarju 2007, preko spletne ankete, ki je bila na voljo 17 dni. Povezava do ankete je bila deljena po elektronski pošti preko osebnih poznanstev, drugih seznamov elektronske pošte ter z oglasi, objavljenimi na nekaterih največjih slovenskih portalih za spoznavanje partneric in partnerjev (npr. Ona-on, Kupido, Frendi in flirt, Spoznaj in drugi).

Methodology


Collection date: 26. januar 2007 - 12. februar 2007
Date of production: 2007
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Uporabniki in uporabnice slovenskih portalov za zmenkarije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za družbene vede in Filozofska fakulteta

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Uporabljeno je bilo vzorčenje po načelu snežne kepe. Povezava do ankete je bila deljena po elektronski pošti preko osebnih poznanstev in drugih seznamov elektronske pošte ter z oglasi, objavljenimi na nekaterih največjih slovenskih portalih za spoznavanje partneric in partnerjev (npr. Ona-on, Kupido, Frendi in flirt, Spoznaj in drugi).

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Kogovšek, Tina

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 0
  • number of units: 1334

License: ccby

Version: 29. september 2021

Variable list

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 7 1369 688 393.609

Valid range from 7 to 1369

spol Spol Demografija in splošna vprašanja

Spol. Prosimo, izberite eno izmed možnosti:

Value 22 Frequency
1 moški 549
2 ženska 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 2

Valid range from 1 to 2

starost Starostni razredi Demografija in splošna vprašanja

Katerega leta ste rojeni? Prosimo, vpišite letnico svojega rojstva.

Value 31 Frequency
1 od 10 do 20 195
2 od 21 do 25 352
3 od 26 do 30 285
4 od 31 do 35 176
5 od 36 do 40 107
6 od 41 do 45 131
7 od 46 do 50 44
8 od 51 do 55 42
9 od 56 do 60 24
10 več kot 60 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 0 10

Valid range from 0 to 10

id

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 7 1369 688 393.609

Valid range from 7 to 1369

spol Spol Demografija in splošna vprašanja

Spol. Prosimo, izberite eno izmed možnosti:

Value 2157 Frequency
1 moški 549
2 ženska 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 2

Valid range from 1 to 2

starost Starostni razredi Demografija in splošna vprašanja

Katerega leta ste rojeni? Prosimo, vpišite letnico svojega rojstva.

Value 3156 Frequency
1 od 10 do 20 195
2 od 21 do 25 352
3 od 26 do 30 285
4 od 31 do 35 176
5 od 36 do 40 107
6 od 41 do 45 131
7 od 46 do 50 44
8 od 51 do 55 42
9 od 56 do 60 24
10 več kot 60 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 0 10

Valid range from 0 to 10

kraj_biv Kraj bivanja Demografija in splošna vprašanja

Kje trenutno živite?

Value 4155 Frequency
1 večje mesto 569
2 manjše mesto 348
3 kraj 185
4 podeželje, vas 237
5 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1339 24 1 4

Valid range from 1 to 5

izobrazb Izobrazba Demografija in splošna vprašanja

Kakšna je vaša izobrazba?

Value 5154 Frequency
1 ne/dokončana osnovna šola 129
2 dokončana poklicna šola 49
3 dokončana srednja šola 689
4 dokončana višja poklicna šola 88
5 dokončana fakulteta, visoka šola 360
6 dokončan magisterij / doktorat 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 6

Valid range from 1 to 6

zaposlen Zaposlenost Demografija in splošna vprašanja

Ste zaposleni?

Value 6153 Frequency
1 polni delovni čas 629
2 skrajšan delovni čas 25
3 študent/dijak 548
4 gospodinja/gospodinjec 3
5 upokojenec 18
6 brezposeln 59
7 drugo 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1282 81 1 6

Valid range from 1 to 7

dohodek Dohodek Demografija in splošna vprašanja

Kakšen je Vaš povprecni neto mesecni dohodek (izražen v evrih)? Seštejte vse dohodke (placa, honorarji, ipd.)

Value 7152 Frequency
1 do 500 EUR 567
2 od 501 EUR do 700 EUR 176
3 od 701 EUR do 900 EUR 170
4 od 901 EUR do 1100 EUR 160
5 od 1101 EUR do 1300 EUR 108
6 od 1301 EUR do 1500 EUR 67
7 od 1501 EUR do 2000 EUR 46
8 več kot 2000 EUR 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1324 39 1 8

Valid range from 1 to 8

vera Ali ste verni? Demografija in splošna vprašanja

Ali nam lahko poveste, ali ste verni?

Value 8151 Frequency
1 sem veren 354
2 ne morem reči, ali sem veren ali ne 443
3 nisem veren 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1358 5 1 3

Valid range from 1 to 3

veza Ali ste trenutno v partnerski vezi? Demografija in splošna vprašanja

Ali ste trenutno v partnerski zvezi?

Value 9150 Frequency
1 da 640
2 ne 723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 2

Valid range from 1 to 2

zak_stan Zakonski stan Demografija in splošna vprašanja

Kakšen je vaš trenutni zakonski stan?

Value 10149 Frequency
1 poročen / izvenzakonska 496
2 razvezan 119
3 vdovec 13
4 samski 735
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 4

Valid range from 1 to 4

dva_1 Kako pogosto uporabljate internet Internetne navad. V nadaljevanju bi Vam radi zastavili nekaj vprašanj glede Vaših navad pri uporabi interneta.

Kako pogosto uporabljate internet?

Value 11148 Frequency
1 vsak dan manj kot dve uri 798
2 vsak dan več kot dve uri 402
3 nekajkrat na teden 158
4 nekajkrat na mesec 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1362 1 1 4

Valid range from 1 to 4

dva_2 Katere internetne strani za spoznavanje partnerjev/partnerk (internetni zmenki) obiskujete? Prosimo napišite največ tri, ki jih obiskujete najpogosteje!

Katere internetne strani za spoznavanje partnerjev/partnerk (internetni zmenki) obiskujete? Prosimo napišite najvec tri, ki jih obiskujete najpogosteje!

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1363

dva_3 Kako dolgo že uporabljate te internetne strani?

Kako dolgo ste že uporabnik/uporabnica tovrstnih strani?

Value 13146 Frequency
1 manj kot pol leta 264
2 od pol leta do enega leta 212
3 od enega do dveh let 243
4 od dveh do treh let 185
5 več kot tri leta 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1201 162 1 5

Valid range from 1 to 5

dva_41 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Težave v partnerski oziroma zakonski zvezi Prosimo, odgovorite za vsako kategorijo posebej.

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Težave v partnerski oz. zakonski zvezi

Value 14145 Frequency
1 da 177
2 ne 1064
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1241 122 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_42 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Razpad partnerske zveze Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij.

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Razpad partnerske zveze

Value 15144 Frequency
1 da 112
2 ne 1131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1243 120 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_43 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Ukinitev ali zmanjšanje seksualne želje po stalnem partnerju

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Ukinitev ali zmanjšanje seksualne želje po stalnem partnerju oziroma partnerki

Value 16143 Frequency
1 da 143
2 ne 1095
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1238 125 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_44 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Občutki krivde

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Obcutki krivde

Value 17142 Frequency
1 da 244
2 ne 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1234 129 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_45 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Obsedenost z internetnim ljubimcem

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Obsedenost z internetnim ljubimcem/ljubico

Value 18141 Frequency
1 da 205
2 ne 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 121 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_46 Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev pripeljala do navedenih situacij? - Izoliranost od prijateljev

Ali je uporaba internetnih strani za spoznavanje potencialnih partnerjev oziroma partnerk kdaj pripeljala do spodaj navedenih situacij. Izoliranost od prijateljev (redkeje se dobivam s prijatelji)

Value 19140 Frequency
1 da 251
2 ne 991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1242 121 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_5 Ali ste preko interneta vzposavili tudi prijateljstva

Ali ste preko internetnih strani za spoznavanje partnerjev vzpostavili tudi nova prijateljstva?

Value 20139 Frequency
1 da 1030
2 ne 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 43 1 2

Valid range from 1 to 2

dva_61 Koliko se strinjate s trditvami o spoznavanju partnerjev/partnerk preko interneta? Seks preko interneta (cyber seks) ni varanje svojega partnerja

Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o spoznavanju partnerjev/partnerk preko interneta? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Seks preko interneta (cyber seks, virtualni seks) ni varanje svojega partnerja/partnerke.

Value 21138 Frequency
1 sploh se ne strinjam 426
2 se ne strinjam 328
3 niti niti 289
4 se strinjam 179
5 popolnoma se strinjam 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1345 18 1 5

Valid range from 1 to 5

dva_62 Koliko se strinjate s trditvami o spoznavanju partnerjev/partnerk preko interneta? Nezvestoba je, ce se preko interneta pogovarjaš o erotičnih zadevah z nekom, ki ga ne poznaš

Koliko se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o spoznavanju partnerjev/partnerk preko interneta? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Nezvestoba je, ce se po internetu z nekom, ki ga nisi nikoli v živo spoznal, pogovarjaš o eroticnih zadevah.

Value 22137 Frequency
1 sploh se ne strinjam 429
2 se ne strinjam 397
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 261
4 se strinjam 161
5 popolnoma se strinjam 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1346 17 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_11 Danes je težko vzdrževati zvezo na dolgi rok Iskanje partnerja/partnerke preko interneta. V nadaljevanju ankete sledi nekaj vprašanj o partnerskih zvezah in iskanju partnerjev in partnerk preko interneta.

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Danes je težko vzdrževati zvezo na dolgi rok.

Value 23136 Frequency
1 sploh se ne strinjam 202
2 se ne strinjam 397
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 267
4 se strinjam 385
5 popolnoma se strinjam 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1350 13 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_12 Ljudje imajo danes previsoke zahteve glede partnerskega življenja

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Ljudje imamo danes previsoke zahteve glede partnerskega življenja.

Value 24135 Frequency
1 sploh se ne strinjam 74
2 se ne strinjam 235
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 254
4 se strinjam 595
5 popolnoma se strinjam 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1345 18 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_13 Partnerske zveze odvzamejo svobodo in dušijo

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Partnerske zveze odvzamejo svobodo in dušijo.

Value 25134 Frequency
1 sploh se ne strinjam 359
2 se ne strinjam 551
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 280
4 se strinjam 126
5 popolnoma se strinjam 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1348 15 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_14 Imeti kratke avanture je boljše kot biti v partnerski zvezi

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Imeti kratke avanture je boljše kot biti v partnerski zvezi.

Value 26133 Frequency
1 sploh se ne strinjam 476
2 se ne strinjam 465
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 293
4 se strinjam 77
5 popolnoma se strinjam 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 19 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_15 Zveza prej ali slej zapade v rutino

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Zveza prej ali slej zapade v rutino.

Value 27132 Frequency
1 sploh se ne strinjam 151
2 se ne strinjam 364
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 413
4 se strinjam 343
5 popolnoma se strinjam 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1350 13 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_16 Biti v partnerski zvezi je preprosto preveč naporno

Ljudje imajo razlicna stališca glede partnerskih zvez. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Biti v partnerski zvezi je preprosto prevec naporno.

Value 28131 Frequency
1 sploh se ne strinjam 399
2 se ne strinjam 570
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 260
4 se strinjam 91
5 popolnoma se strinjam 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1344 19 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_21 Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romantične ljubezni? Prava ljubezen je le ljubezen za vedno

Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romanticne ljubezni? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Prava ljubezen je le ljubezen za vedno.

Value 29130 Frequency
1 sploh se ne strinjam 198
2 se ne strinjam 429
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 312
4 se strinjam 281
5 popolnoma se strinjam 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1348 15 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_22 Partnerska zveza je lahko uspešna le, če se partnerja poročita

Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romanticne ljubezni? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Partnerska zveza je lahko uspešna le, ce se partnerja porocita.

Value 30129 Frequency
1 sploh se ne strinjam 735
2 se ne strinjam 462
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 98
4 se strinjam 40
5 popolnoma se strinjam 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1346 17 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_23 Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romantične ljubezni? Poroka pomeni potrditev prave ljubezni

Koliko se strinjate s spodnjimi trditvami glede romanticne ljubezni? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Poroka pomeni potrditev prave ljubezni.

Value 31128 Frequency
1 sploh se ne strinjam 571
2 se ne strinjam 347
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 199
4 se strinjam 152
5 popolnoma se strinjam 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1345 18 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_3 Katerega spola so bili vaši dosedanji partnerji?

Katerega spola so bili vaši dosedanji partnerji/partnerke? Pri tem mislimo tako tiste, s katerimi ste bili v partnerski zvezi kot tiste, s katerimi ste imeli enkratne oz. bežne seksualne stike.

Value 32127 Frequency
1 izključno moškega 700
2 predvsem moškega 151
3 enako moškega in ženskega 55
4 predvsem ženskega 65
5 izključno ženskega 378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1349 14 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_41 Ali uporabljate internet za ... - iskanje partnerja za partnersko zvezo

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerja/partnerke za partnersko zvezo

Value 33126 Frequency
1 nikoli 595
2 redko 303
3 včasih 266
4 pogosto 133
5 dnevno 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1338 25 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_42 Ali uporabljate internet za ... - Iskanje partnerja za to, da si ustvarim družino

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerja/partnerke zato, da si ustvarim družino

Value 34125 Frequency
1 nikoli 1024
2 redko 125
3 včasih 102
4 pogosto 56
5 dnevno 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_43 Ali uporabljate internet za ... - Iskanje partnerja za eno noč (one night stand)

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerja/partnerke za eno noc (t.i. "one night stand" oziroma "kratka seksualna avantura")

Value 35124 Frequency
1 nikoli 871
2 redko 199
3 včasih 167
4 pogosto 69
5 dnevno 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_44 Ali uporabljate internet za ... - Iskanje partnerja za redni seks (fuck budy)

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerja/partnerke za redni seks (t.i. seksualna zveza oziroma "fuck buddy")

Value 36123 Frequency
1 nikoli 893
2 redko 176
3 včasih 160
4 pogosto 75
5 dnevno 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1333 30 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_45 Ali uporabljate internet za ... - Iskanje partnerja za virtualni seks

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerja/partnerke za virtualni seks (on-line seks)

Value 37122 Frequency
1 nikoli 1014
2 redko 178
3 včasih 90
4 pogosto 37
5 dnevno 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 31 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_46 Ali uporabljate internet za ... - Iskanje partnerjev za swingerstvo, skupinski seks in podobno

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Iskanje partnerjev za swingerstvo, skupinski seks in podobno

Value 38121 Frequency
1 nikoli 1183
2 redko 76
3 včasih 38
4 pogosto 21
5 dnevno 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_47 Ali uporabljate internet za ... - vzpostavitev stikov za prijateljstvo in druženje

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Vzpostavitev stikov za prijateljstvo in druženje (izleti, konjicki ipd.)

Value 39120 Frequency
1 nikoli 260
2 redko 256
3 včasih 472
4 pogosto 284
5 dnevno 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 28 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_48 Ali uporabljate internet za ... - Vzpostavitev stikov za klepet po internetu

Ali uporabljate internet za naslednje namene: Vzpostavitev stikov za klepet po internetu

Value 40119 Frequency
1 nikoli 131
2 redko 198
3 včasih 380
4 pogosto 486
5 dnevno 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1339 24 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_51rr S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta ste ... - se spoznali v živo?

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: spoznali v živo

Value 41118 Frequency
0 nič 158
1 od 1 do 5 ljudi 598
2 od 6 do 10 ljudi 197
3 od 11 do 15 ljudi 80
4 od 16 do 20 82
5 od 21 do 25 13
6 od 26 do 30 41
7 od 31 do 40 18
8 od 41 do 50 ljudi 28
9 od 51 do 100 ljudi 24
10 več kot 100 ljudi 11
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1250 113

Valid range from 0 to 10

tri_52rr S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste ... - imeli spolni odnos

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: imeli spolni odnos

Value 42117 Frequency
0 nič 561
1 od 1 do 5 ljudi 606
2 od 6 do 10 ljudi 52
3 od 11 do 15 ljudi 10
4 od 16 do 20 18
5 od 21 do 25 3
6 od 26 do 30 5
7 od 31 do 40 3
8 od 41 do 50 ljudi 5
9 več kot 100 ljudi 2
Sysmiss 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1265 98

Valid range from 0 to 9

tri_53rr S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste ... - imeli virtualni ali telefonski spolni odnos

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: imeli virtualni spolni odnos preko interneta ali preko telefona

Value 43116 Frequency
0 nič 800
1 od 1 do 5 ljudi 375
2 od 6 do 10 ljudi 34
3 od 11 do 15 ljudi 12
4 od 16 do 20 12
5 od 21 do 25 2
6 od 26 do 30 5
7 od 31 do 40 7
8 od 41 do 50 ljudi 3
9 od 51 do 100 ljudi 3
10 več kot 100 ljudi 0
12 1000000 1
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 110

Valid range from 0 to 10

tri_54 S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste ... - vstopili v partnersko zvezo

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: vstopili v partnersko zvezo

Value 44115 Frequency
0 nič 751
1 od 1 do 5 ljudi 501
2 od 6 do 10 ljudi 10
3 od 11 do 15 ljudi 1
7 od 31 do 40 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1264 99 0 7

Valid range from 0 to 7

tri_55 S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste ... - se poročili

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: se porocili

Value 45114 Frequency
0 nič 1217
1 od 1 do 5 ljudi 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1241 122 0 1

Valid range from 0 to 1

tri_56rr S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste ... - ste ostali prijatelji

S koliko ljudmi, ki ste jih spoznali preko interneta, ste: ste ostali prijatelji

Value 46113 Frequency
0 nič 247
1 od 1 do 5 ljudi 677
2 od 6 do 10 ljudi 178
3 od 11 do 15 ljudi 48
4 od 16 do 20 39
5 od 21 do 25 8
6 od 26 do 30 12
7 od 31 do 40 5
8 od 41 do 50 ljudi 13
9 od 51 do 100 ljudi 10
10 več kot 100 ljudi 3
14 1000000 1
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1240 123

Valid range from 0 to 10

tri_61 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - ker sem bil nezadovoljen v trenutni partnerski zvezi

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Ker sem bil/bila/sem nezadovoljen/nezadovoljna v trenutni partnerski zvezi

Value 47112 Frequency
1 da 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 1215 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_62 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - ker nikjer drugje ne najdem partnerja

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Ker nikjer drugje ne najdem partnerja/partnerke

Value 48111 Frequency
1 da 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 1092 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_63 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - nimam časa, da bi partnerja iskal drugje

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Nimam casa, da bi partnerja/partnerko iskal drugje

Value 49110 Frequency
1 da 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 1098 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_64 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - nimam drugih možnosti, da bi jo našel

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Nimam drugih možnosti, da bi ga/jo našel (npr. med prijatelji, v diskoteki ...)

Value 50109 Frequency
1 da 304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 1059 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_65 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - tako se mi zdi najlažje navezati stik

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Tako se mi zdi najlažje navezati stik

Value 51108 Frequency
1 da 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 879 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_66 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - to je najbolj anonimno, vedno se lahko umakneš

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? To je najbolj anonimno - vedno se lahko umakneš brez obveznosti

Value 52107 Frequency
1 da 520
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 843 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_67 Razlogi, da iščete partnerja preko interneta - drugo

Kateri so razlogi, da išcete oz. ste iskali osebo za potencialno partnersko zvezo preko interneta? Drugo

Value 53106 Frequency
0 drugo 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 1361 0 0

Valid range from 0 to 0

tri_701 Na katere značilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - Izgled na sliki

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Izgled na sliki

Value 54105 Frequency
1 da 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
606 757 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_702 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - višina

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? višina

Value 55104 Frequency
1 da 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 1091 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_703 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Teža

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Teža

Value 56103 Frequency
1 da 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 1103 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_704 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - Starost

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Starost

Value 57102 Frequency
1 da 695
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
695 668 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_705 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - barva las

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? barva las

Value 58101 Frequency
1 da 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 1311 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_706 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - Barva oci

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Barva oci

Value 59100 Frequency
1 da 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 1307 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_707 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? - Prehrambene navade

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Prehrambene navade

Value 6099 Frequency
1 da 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
54 1309 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_708 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Pivske navade

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Pivske navade

Value 6198 Frequency
1 da 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 1100 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_709 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Kadilske navade

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Kadilske navade

Value 6297 Frequency
1 da 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 1013 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_710 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Izobrazba

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Izobrazba

Value 6396 Frequency
1 da 446
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 917 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_711 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Znamenje v horoskopu

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Znamenje v horoskopu

Value 6495 Frequency
1 da 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
109 1254 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_712 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Vera

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Vera

Value 6594 Frequency
1 da 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 1223 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_713 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Rasa

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Rasa

Value 6693 Frequency
1 da 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 1282 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_714 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Kraj bivanja

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Kraj bivanja

Value 6792 Frequency
1 da 511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 852 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_715 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Interesne dejavnosti

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Interesne dejavnosti

Value 6891 Frequency
1 da 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 879 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_716 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Ali ima otroka

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Ali ima otroka

Value 6990 Frequency
1 da 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 1165 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_717 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Ali si želi imeti otroka

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Ali si želi imeti otroka

Value 7089 Frequency
1 da 189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
189 1174 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_718 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Spolne navade

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Spolne navade

Value 7188 Frequency
1 da 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 1120 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_719 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Pricakovanja glede spolnosti

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Pricakovanja glede spolnosti

Value 7287 Frequency
1 da 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 1106 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_720 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Dohodek

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Dohodek

Value 7386 Frequency
1 da 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 1315 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_721 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Zaposlitev / položaj na delovnem mestu

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Zaposlitev / položaj na delovnem mestu

Value 7485 Frequency
1 da 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 1261 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_722 Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Nacionalnost

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Nacionalnost

Value 7584 Frequency
1 da 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 1255 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_723 Na katere značilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Postava

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Postava

Value 7683 Frequency
1 da 321
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 1042 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_724 Na katere značilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Samo-predstavitveni tekst

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Samo-predstavitveni tekst

Value 7782 Frequency
1 da 383
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
383 980 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_725 Na katere značilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja na internetu? Drugo

Na katere znacilnosti ste pozorni, ko izbirate partnerja/partnerko na internetu? Drugo

Value 7881 Frequency
0 drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1363

Valid range from 0 to 0

tri_8 Ali ste v svojem profilu ali v internetni komunikaciji z osebo, ki ste jo spoznali preko neta, kdaj dali netočne informacije?

Ali ste v svojem profilu/oglasu na internetnih straneh za zmenke ali kasneje v internetni komunikaciji z osebo, ki ste jo spoznali preko interneta, kdaj dali netocne informacije?

Value 7980 Frequency
1 da 422
2 ne 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1287 76 1 2

Valid range from 1 to 2

tri_901 Kje ste dali netočno informacijo? - Na sliki, ki sem jo pripel oglasu, nisem bil jaz

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Na sliki, ki sem jo pripel/a oglasu, nisem bil/a jaz

Value 8079 Frequency
1 da 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 1322 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_902 Kje ste dali netočno informacijo? - - Navedel sem visjo tezo

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem višjo težo

Value 8178 Frequency
1 da 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 1347 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_903 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem nižjo težo

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem nižjo težo

Value 8277 Frequency
1 da 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 1235 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_904 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem višjo telesno višino

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem višjo telesno višino

Value 8376 Frequency
1 da 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 1308 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_905 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem nižjo telesno višino

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem nižjo telesno višino

Value 8475 Frequency
1 da 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 1350 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_906 Kje ste dali netočno informacijo? - Predstavil sem se mlajsi kot sem

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Predstavil/a sem se mlajši/mlajša kot sem

Value 8574 Frequency
1 da 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
90 1273 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_907 Kje ste dali netočno informacijo? - Predstavil sem se starejsi kot sem

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Predstavil/a sem se starejši/starejša kot sem

Value 8673 Frequency
1 da 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 1253 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_908 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem slabsi premozenjski status, kot ga imam

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem slabši premoženjski status, kot ga imam

Value 8772 Frequency
1 da 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 1346 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_909 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem boljsi premozenski status kot ga imam

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem boljši premoženjski status, kot ga imam

Value 8871 Frequency
1 da 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 1349 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_910 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem nizjo izobrazbo kot jo imam

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem nižjo izobrazbo, kot jo imam

Value 8970 Frequency
1 da 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 1341 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_911 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem visjo izobrazbo, kot jo imam

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem višjo izobrazbo, kot jo imam

Value 9069 Frequency
1 da 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1340 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_912 Kje ste dali netočno informacijo? - Nisem navedel, da imam otroke, ceprav jih imam

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Nisem navedel/navedla, da imam otroke, ceprav jih imam

Value 9168 Frequency
1 da 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1355 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_913 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem, da nisem v partnerski zvezi ali porocen, ceprav sem

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem, da nisem v partnerski zvezi ali porocen, ceprav sem

Value 9267 Frequency
1 da 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 1308 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_914 Kje ste dali netočno informacijo? - Navedel sem netocne podatke o svojih navadah (prehrana, alko, kajenje)

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Navedel/navedla sem netocne podatke o svojih navadah (prehrana, alkohol, kajenje ipd.)

Value 9366 Frequency
1 da 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1264 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_915 Kje ste dali netočno informacijo? - Drugo

Pri katerih od spodaj naštetih znacilnosti niste dali tocnih informacij? Oznacite lahko vec odgovorov! Drugo

Value 9465 Frequency
0 drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1363

Valid range from 0 to 0

tri_10 Ali ste v svojem oglasu objavili sliko?

Ali ste v svojem oglasu objavili svojo sliko?

Value 9564 Frequency
1 da, svojo 456
2 da, svojo eroticno sliko 29
3 da, ampak tujo sliko - na sliki nisem jaz 21
4 ne 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1282 81 1 4

Valid range from 1 to 4

tri_1101 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - nadlegovanje/izsiljevanje preko interneta

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Nadlegovanje/izsiljevanje preko interneta

Value 9663 Frequency
1 da 216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 1147 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1102 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - nadlegovanje/izsiljevanje po telefonu

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Nadlegovanje/izsiljevanje po telefonu

Value 9762 Frequency
1 da 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
164 1199 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1103 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - nadlegovanje/izsiljevanje v živo

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Nadlegovanje/izsiljevanje v živo

Value 9861 Frequency
1 da 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 1325 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1104 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - fizicno nasilje

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Fizicno nasilje

Value 9960 Frequency
1 da 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1355 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1105 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - posilstvo

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Posilstvo

Value 10059 Frequency
1 da 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1358 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1106 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - kraja

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Kraja

Value 10158 Frequency
1 da 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 1358 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1107 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - Nic od tega

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Nic od tega

Value 10257 Frequency
1 da 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 407 1 1

Valid range from 1 to 1

tri_1108 Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali na netu, doziveli ... - Drugo

Ali ste kdaj s strani osebe, ki ste jo spoznali preko interneta, doživeli (lahko oznacite vec odgovorov): Drugo

Value 10356 Frequency
0 drugo
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1363

Valid range from 0 to 0

tri_1201 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja kot pa če dela za plačilo

Ljudje imajo razlicna stališca glede vlog moškega in ženske v družbi. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Za žensko je prav tako izpolnjujoce, ce je gospodinja kot pa ce dela za placilo.

Value 10455 Frequency
1 sploh se ne strinjam 353
2 se ne strinjam 369
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 324
4 se strinjam 207
5 popolnoma se strinjam 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 36 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1202 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino

Ljudje imajo razlicna stališca glede vlog moškega in ženske v družbi. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino.

Value 10554 Frequency
1 sploh se ne strinjam 768
2 se ne strinjam 380
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 136
4 se strinjam 32
5 popolnoma se strinjam 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1203 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Če partnerka zasluži več kot partner, bo gotovo privedlo do problemov

Ljudje imajo razlicna stališca glede vlog moškega in ženske v družbi. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Ce partnerka zasluži vec kot partner, bo to gotovo privedlo do problemov.

Value 10653 Frequency
1 sploh se ne strinjam 380
2 se ne strinjam 485
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 296
4 se strinjam 143
5 popolnoma se strinjam 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 36 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1204 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Ni dobro, če partner ostane doma in skrbi za otroke, partnerka pa hodi na delo

Ljudje imajo razlicna stališca glede vlog moškega in ženske v družbi. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Ni dobro, ce partner ostane doma in skrbi za otroke, partnerka pa hodi na delo.

Value 10752 Frequency
1 sploh se ne strinjam 418
2 se ne strinjam 428
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 293
4 se strinjam 161
5 popolnoma se strinjam 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1328 35 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1205 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena

Ljudje imajo razlicna stališca glede vlog moškega in ženske v družbi. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Ce gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena.

Value 10851 Frequency
1 sploh se ne strinjam 346
2 se ne strinjam 356
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 303
4 se strinjam 252
5 popolnoma se strinjam 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1301 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Z nekom, ki je star čez 30 let in je samski, je gotovo kaj narobe

V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o samskem stanu? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Z nekom, ki je star že cez 30 let in še vedno samski, je gotovo kaj narobe.

Value 10950 Frequency
1 sploh se ne strinjam 515
2 se ne strinjam 498
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 205
4 se strinjam 91
5 popolnoma se strinjam 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1338 25 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1302 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Največja težava samskih ljudi je osamljenost

V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o samskem stanu? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Najvecja težava samskih ljudi je osamljenost.

Value 11049 Frequency
1 sploh se ne strinjam 178
2 se ne strinjam 321
3 se niti strinjam, niti ne strinjam 245
4 se strinjam 444
5 popolnoma se strinjam 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1336 27 1 5

Valid range from 1 to 5

tri_1303 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Bolje je biti v slabi partnerski zvezi, kot pa biti sam

V kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi trditvami o samskem stanu? Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Bolje je biti v slabi partnerski zvezi, kot pa biti sam.

Value 11148 Frequency
1 sploh se ne strinjam 808
2 se ne strinjam 347
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 117
4 se strinjam 46
5 popolnoma se strinjam 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1339 24 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_1 Kako ste na splošno zadovoljni s svojim seksualnim življenjem? Seksualnost. V zadnjem delu ankete bi Vam radi zastavili še nekaj vprašanj o seksualnosti.

Kako ste na splošno zadovoljni s svojim seksualnim življenjem?

Value 11247 Frequency
1 zelo nezadovoljen 83
2 nezadovoljen 164
3 niti niti 382
4 zadovoljen 453
5 zelo zadovoljen 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 36 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_2 Zadnja oseba, ki ste jo spoznali na netu: koliko časa je preteklo od prvega kontakta s to osebo na internetu do srečanja v živo?

Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in ste se z njo dobili v živo. Koliko casa je preteklo od prvega kontakta s to osebo na internetu do srecanja v živo?

Value 11346 Frequency
1 manj kot en teden 195
2 od enega do dveh tednov 206
3 od dveh tednov do enega meseca 262
4 od enega meseca do dveh mesecev 182
5 več kot dva meseca 286
6 nisem se še dobil v živo 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1291 72 1 6

Valid range from 1 to 6

stir_3 Zadnja oseba, ki ste jo spoznali na netu: Koliko časa je preteklo od prvega zmenka do prvega spolnega odnosa?

Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in ste se z njo dobili v živo. Koliko casa je preteklo od prvega zmenka do prvega spolnega odnosa?

Value 11445 Frequency
1 zgodilo se je na prvem zmenku 162
2 zgodilo se je v roku enega tedna 106
3 zgodilo se je v roku dveh tednov 102
4 zgodilo se je v roku enega meseca 130
5 zgodilo se je pozneje kot v enem mesecu 155
6 nisem imel spolnih odnosov 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1123 240 1 6

Valid range from 1 to 6

stir_4 Zadnja oseba, ki ste jo spoznali na netu: Če ste pri tem uporabili kondom, kakšen je bil glavne razlog za to?

Prosimo, spomnite se zadnje osebe, ki ste jo spoznali preko interneta in ste z njo imeli spolne odnose. Ce ste pri tem uporabili kondom, kakšen je bil glavni razlog za to?

Value 11544 Frequency
1 zaščita pred spolno prenosljivimi boleznimi 308
2 zaščita pred nosečnostjo 117
3 kondom sem uporabil iz drugih razlogov 29
4 nisem uporabil kondoma 247
5 nisem imel spolnih odnosov z osebo, ki sem jo spoznal prek n 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1117 246 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_51 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Odprta zveza je sprejemljiva le, če nanjo pristaneta oba partnerja

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Odprta zveza je sprejemljiva, ce nanjo pristaneta oba partnerja.

Value 11643 Frequency
1 sploh se ne strinjam 144
2 se ne strinjam 146
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 192
4 se strinjam 586
5 popolnoma se strinjam 265
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1333 30 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_52 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Človek je po naravi monogamno bitje

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Clovek je po naravi monogamno bitje (ima samo enega partnerja/partnerko v istem casu).

Value 11742 Frequency
1 sploh se ne strinjam 121
2 se ne strinjam 293
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 382
4 se strinjam 380
5 popolnoma se strinjam 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_53 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Prava zveza je samo zveza dveh partnerjev

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Prava zveza je samo zveza dveh partnerjev.

Value 11841 Frequency
1 sploh se ne strinjam 55
2 se ne strinjam 133
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 206
4 se strinjam 528
5 popolnoma se strinjam 409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_54 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Skoki čez plot so nedopustljivi

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Skoki cez plot so nedopustljivi.

Value 11940 Frequency
1 sploh se ne strinjam 58
2 se ne strinjam 168
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 292
4 se strinjam 437
5 popolnoma se strinjam 372
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 36 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_55 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Za partnersko zvezo je bolje, da partner ne izve za kakšen skok čez plot

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Za partnersko zvezo je bolje, da partner/partnerka ne izve za kakšen skok cez plot.

Value 12039 Frequency
1 sploh se ne strinjam 203
2 se ne strinjam 285
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 317
4 se strinjam 368
5 popolnoma se strinjam 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_56 Označite, v kolikšni meri se strinjate: Skok čez plot od časa do časa lahko ohrani stalno partnersko zvezo

Ljudje imajo razlicna stališca glede odprtosti partnerske zveze in zvestobe. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. ("Odprta zveza" pomeni, da se partnerja dogovorita, da ima lahko obcasna seksualna razmerja tudi z drugimi ljudmi.) Skok cez plot od casa do casa lahko ohrani stalno partnersko zvezo.

Value 12138 Frequency
1 sploh se ne strinjam 408
2 se ne strinjam 358
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 303
4 se strinjam 210
5 popolnoma se strinjam 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1333 30 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_6 Kako bi opisali svojo spolno usmerjenost?

Kako bi opisali svojo spolno usmerjenost?

Value 12237 Frequency
1 heteroseksualno 933
2 homoseksualno 186
3 biseksualno 151
4 ne vem, nisem prepričan 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1341 22 1 4

Valid range from 1 to 4

stir_71 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Homoseksualnost je bolezen

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Homoseksualnost je bolezen.

Value 12336 Frequency
1 sploh se ne strinjam 778
2 se ne strinjam 309
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 134
4 se strinjam 68
5 popolnoma se strinjam 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1336 27 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_72 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Geje zanima samo seks

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Geje zanima samo seks.

Value 12435 Frequency
1 sploh se ne strinjam 644
2 se ne strinjam 444
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 184
4 se strinjam 42
5 popolnoma se strinjam 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_73 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Geji in lezbijke so pravo tako dobri starši kot heteroseksualci

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Geji in lezbijke so prav tako dobri starši kot heteroseksualci.

Value 12534 Frequency
1 sploh se ne strinjam 90
2 se ne strinjam 136
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 270
4 se strinjam 429
5 popolnoma se strinjam 410
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 28 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_74 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Spolna usmerjenost staršev ne vpliva na spolno usmerjenost otrok

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Spolna usmerjenost staršev ne vpliva na spolno usmerjenost otrok.

Value 12633 Frequency
1 sploh se ne strinjam 78
2 se ne strinjam 158
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 285
4 se strinjam 424
5 popolnoma se strinjam 390
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 28 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_75 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Homoseksualca ne želim imeti za soseda

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Homoseksualca ne želim imeti za soseda.

Value 12732 Frequency
1 sploh se ne strinjam 825
2 se ne strinjam 320
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 118
4 se strinjam 47
5 popolnoma se strinjam 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_76 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Lezbijke so bolj primerne za vzgojo otrok kot geji

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Lezbijke so bolj primerne za vzgojo otrok kot geji.

Value 12831 Frequency
1 sploh se ne strinjam 517
2 se ne strinjam 384
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 318
4 se strinjam 91
5 popolnoma se strinjam 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 31 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_77 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Moti me, če se geji in lezbijke na cesti držijo za roke

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Moti me, ce se geji in lezbijke na cesti držijo za roke.

Value 12930 Frequency
1 sploh se ne strinjam 761
2 se ne strinjam 336
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 141
4 se strinjam 76
5 popolnoma se strinjam 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1334 29 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_78 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Nobene potrebe ni, da geji in lezbijke razkrijejo spolno usmerjenost

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Nobene potrebe ni, da geji in lezbijke razkrijejo spolno usmerjenost.

Value 13029 Frequency
1 sploh se ne strinjam 473
2 se ne strinjam 274
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 302
4 se strinjam 201
5 popolnoma se strinjam 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_79 Ljudje imajo različna stališča glede homoseksualnosti. Označite, v kolikšni meri se strinjate: Geji in lezbijke so kul

Ljudje imajo razlicna stališca glede homoseksualnosti. Prosimo, oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, koliko se strinjate z njo. Geji in lezbijke so kul.

Value 13128 Frequency
1 sploh se ne strinjam 88
2 se ne strinjam 109
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 515
4 se strinjam 259
5 popolnoma se strinjam 364
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 28 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_801 Ali prakticirate ... skupinski seks

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? skupinski seks

Value 13227 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 218
2 ne, bi si pa želel 336
3 ne in si tudi ne želim 766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1320 43 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_802 Ali prakticirate ... aktivna vloga v analnem seksu

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? aktivna vloga v analnem seksu

Value 13326 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 391
2 ne, bi si pa želel 212
3 ne in si tudi ne želim 693
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 67 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_803 Ali prakticirate ... pasivna vloga v analnem seksu

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? pasivna vloga v analnem seksu

Value 13425 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 436
2 ne, bi si pa želel 150
3 ne in si tudi ne želim 702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 75 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_804 Ali prakticirate ...dajanje oralnega seksa

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? dajanje oralnega seksa

Value 13524 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 1073
2 ne, bi si pa želel 96
3 ne in si tudi ne želim 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1308 55 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_805 Ali prakticirate ... prejemanje oralnega seksa

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? prejemanje oralnega seksa

Value 13623 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 1095
2 ne, bi si pa želel 103
3 ne in si tudi ne želim 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1313 50 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_806 Ali prakticirate ... igranje vlog

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? igranje vlog

Value 13722 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 436
2 ne, bi si pa želel 369
3 ne in si tudi ne želim 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1289 74 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_807 Ali prakticirate ...sadomazohistični seks

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? sadomazohisticni seks

Value 13821 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 76
2 ne, bi si pa želel 121
3 ne in si tudi ne želim 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1296 67 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_808 Ali prakticirate ...seks z neznano osebo

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? seks z neznano osebo

Value 13920 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 299
2 ne, bi si pa želel 281
3 ne in si tudi ne želim 732
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 51 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_809 Ali prakticirate ...seks na javnem mestu

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? seks na javnem mestu

Value 14019 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 542
2 ne, bi si pa želel 231
3 ne in si tudi ne želim 537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1310 53 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_810 Ali prakticirate ... seks pod vplivom alkohola

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? seks pod vplivom alkohola

Value 14118 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 686
2 ne, bi si pa želel 57
3 ne in si tudi ne želim 571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1314 49 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_811 Ali prakticirate ... seks pod vplivom droge

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? seks pod vplivom droge

Value 14217 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 249
2 ne, bi si pa želel 50
3 ne in si tudi ne želim 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 57 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_812 Ali prakticirate ... masturbacija

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? masturbacija

Value 14316 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 1125
2 ne, bi si pa želel 31
3 ne in si tudi ne želim 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1316 47 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_813 Ali prakticirate ... seks za plačilo

Ali prakticirate spodaj navedene seksualne aktivnosti? seks za placilo

Value 14415 Frequency
1 da, imam takšno izkušnjo 88
2 ne, bi si pa želel 67
3 ne in si tudi ne želim 1157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1312 51 1 3

Valid range from 1 to 3

stir_91 Označite, v kolikšni meri se strinjate: moški so vedno pripravljeni na seks

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Moški so vedno pripravljeni na seks.

Value 14514 Frequency
1 sploh se ne strinjam 179
2 se ne strinjam 517
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 274
4 se strinjam 286
5 popolnoma se strinjam 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 31 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_92 Označite, v kolikšni meri se strinjate: v dolgi zvezi je nemogoče vzdrževati kvalitetno seksualno življenje

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. V dolgi zvezi je nemogoce vzdrževati kvalitetno seksualno življenje.

Value 14613 Frequency
1 sploh se ne strinjam 282
2 se ne strinjam 584
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 233
4 se strinjam 170
5 popolnoma se strinjam 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1327 36 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_93 Označite, v kolikšni meri se strinjate: moški ne morejo biti zvesti

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Moški ne morejo biti zvesti.

Value 14712 Frequency
1 sploh se ne strinjam 401
2 se ne strinjam 587
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 245
4 se strinjam 80
5 popolnoma se strinjam 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1332 31 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_94 Označite, v kolikšni meri se strinjate: seks je dober, če se zaključi z orgazmom

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo.

Value 14811 Frequency
1 sploh se ne strinjam 116
2 se ne strinjam 371
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 288
4 se strinjam 377
5 popolnoma se strinjam 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1330 33 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_95 Označite, v kolikšni meri se strinjate: ženska se čustveno naveže na moškega, s katerim v seksu najbolj uživa

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Ženska se custveno naveže na moškega, s katerim v seksu najbolj uživa.

Value 14910 Frequency
1 sploh se ne strinjam 99
2 se ne strinjam 308
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 421
4 se strinjam 377
5 popolnoma se strinjam 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_96 Označite, v kolikšni meri se strinjate: istočasni orgazem obeh partnerjev je pomemben pokazatelj ljubezni

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Istocasni orgazem obeh partnerjev/partnerk je pomemben pokazatelj ljubezni.

Value 1509 Frequency
1 sploh se ne strinjam 358
2 se ne strinjam 484
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 291
4 se strinjam 149
5 popolnoma se strinjam 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

stir_97 Označite, v kolikšni meri se strinjate: dober seks lahko reši še tako slabo zvezo

Ljudje imajo razlicna mnenja o seksu. Prosimo oznacite za vsako od spodaj navedenih trditev, v kolikšni meri se strinjate z njo. Dober seks lahko reši še tako slabo zvezo.

Value 1518 Frequency
1 sploh se ne strinjam 390
2 se ne strinjam 538
3 se niti ne strinjam, niti strinjam 248
4 se strinjam 115
5 popolnoma se strinjam 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

sti_1001 Koliko se spodnje trditve nanašajo na vas: Pornografija ima pomembno vlogo v mojem življenju

Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno. Pornografija ima pomembno vlogo v mojem življenju.

Value 1527 Frequency
1 sploh ne velja zame 375
2 ne velja zame 437
3 ne morem oceniti 311
4 velja zame 168
5 popolnoma velja zame 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1331 32 1 5

Valid range from 1 to 5

sti_1002 Koliko se spodnje trditve nanašajo na vas: Brez uporabe pornografije bi težko obdržal trenutno raven želje po seksu

Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno. Brez uporabe pornografije bi težko obdržal/a trenutno raven želje po seksu.

Value 1536 Frequency
1 sploh ne velja zame 593
2 ne velja zame 499
3 ne morem oceniti 158
4 velja zame 66
5 popolnoma velja zame 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1330 33 1 5

Valid range from 1 to 5

sti_1003 Koliko se spodnje trditve nanašajo na vas: Če bi pornografija prenehala obstajati, tega sploh ne bi pogrešal

Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno. Ce bi pornografija prenehala obstajati, tega sploh ne bi pogrešal/a.

Value 1545 Frequency
1 sploh ne velja zame 106
2 ne velja zame 211
3 ne morem oceniti 288
4 velja zame 407
5 popolnoma velja zame 313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1325 38 1 5

Valid range from 1 to 5

sti_1004 Koliko se spodnje trditve nanašajo na vas: Težko bi prenehal uporabljati pornografijo, če bi moj partner/ka to zahteval/a od mene

Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno. Težko bi prenehal/a uporabljati pornografijo, ce bi moj/a partner/ka to zahteval/a od mene.

Value 1554 Frequency
1 sploh ne velja zame 541
2 ne velja zame 396
3 ne morem oceniti 222
4 velja zame 122
5 popolnoma velja zame 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 41 1 5

Valid range from 1 to 5

sti_1005 Koliko se spodnje trditve nanašajo na vas: Brez pornografije bi bil precej manj zadovoljen s svojim seksualnim življenjem

Ocenite, prosimo, koliko se spodnje trditve nanašajo na Vas osebno. Brez pornografije bi bil/a precej manj zadovoljen/zadovoljna s svojim seksualnim življenjem.

Value 1563 Frequency
1 sploh ne velja zame 560
2 ne velja zame 439
3 ne morem oceniti 213
4 velja zame 79
5 popolnoma velja zame 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 34 1 5

Valid range from 1 to 5

pet_1 Zanesljivost odgovorov Zanesljivost odgovorov

Vcasih ljudje izpolnjujejo vprašalnike, a jih ne jemljejo resno in ne odgovarjajo po resnici. Takšnih vprašalnikov v študiji ne želimo uporabiti. Prosimo, izberite enega od spodnjih dveh odgovorov:

Value 1572 Frequency
1 resni odgovori 1349
2 neresni odgovori 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1363 0 1 2

Valid range from 1 to 2

star4 Starostne skupine - razredi

Starostne skupine - razredi

Value 1581 Frequency
1 1-25 547
2 26-35 461
3 36-50 282
4 51+ 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1362 1 1 4

Valid range from 1 to 4

Materials of the Study

  1. Kogovšek, Tina (2007). SZ07 - Internet dating [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Kogovšek, Tina, Kuhar, Roman in Švab, Alenka (2010). Ljubezen na prvi klik: uporaba interneta za spoznavanje intimnih in seksualnih partnerjev, 2010.
  2. Kogovšek, Tina, Kuhar, Roman in Švab, Alenka (2011). Intimacy transformed? : perceptions of love, intimacy and partnership among on-line daters in Slovenia, 2011.
  3. Kogovšek, Tina, Kuhar, Roman in Švab, Alenka (2013). Health related aspects of sexual behaviour among internet daters in Slovenia, 2013.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Kogovšek, T., Švab, A. and Kuhar, R. (2021). Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SZ07. https://doi.org/10.17898/ADP_SZ07_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si