ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije

Study ID Title of the study
DZRS Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije
DZRS04 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004
DZRS06 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006
DZRS08 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008
DZRS91 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
PARLAM01 Delo parlamenta
POSDZ94 Anketa med poslanci Državnega Zbora
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SUTR1010 Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010
SUTR1112 Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve
SUTR1211 Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve
VZPORV00 Vzporedne volitve 2000
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si