ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 28.03.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije

Study ID Title of the study
DZRS Državni zbor Republike Slovenije: Opis serije
DZRS04 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2004
DZRS06 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2006
DZRS08 Vloga nacionalnega parlamenta v EU – primer Državnega zbora RS, 2008
DZRS91 Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991
DZRS98 Stališča poslancev o delovanju Državnega zbora, 1998
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
KULPOL01 Oblikovanje kulturne politike v Sloveniji: Primer Zakona o filmskem skladu RS in Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture
LUSTR12 Indeks lustracije, 2012: Merjenje postkomunistične tranzicijske pravičnosti
OAO14 Odprava administrativnih ovir, 2014
PARLAM01 Delo parlamenta
POSDZ94 Anketa med poslanci Državnega Zbora
POSDZ98 Slovenski parlament - funkcije in delovanje: Razvoj parlamentarnih funkcij v procesu tranzicije
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SUTR1010 Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010
SUTR1112 Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve
SUTR1211 Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve
VZPORV00 Vzporedne volitve 2000