ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies that were produced by ORC

Study ID Title of the study
CVSVPR09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Pogodbeni pripadniki rezervne sestave
CVSVRC09 Upravljanje človeških virov v SV: pogodbena rezerva, družine in konec vojaške službe, 2009: Rezervni častniki vojnih enot in pogodbena rezerva
JEK12 Pripravljenost na evakuacijo v primeru jedrske nesreče, 2012
MLAVOJ00 Slovenska mladina in vojaški poklic, 2000
SK90 Starešinski kader v oboroženih silah Republike Slovenije
SLODS Pripravljenost družbenopolitičnega sistema za SLO in DS
SLOOBR85 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1985
SLOOBR89 Slovenci in vojaško-obrambni ter obramboslovni poklic, 1989: Stališča študentov prvih letnikov visokih šol v Sloveniji glede vojaških, obrambnih in obramboslovnih poklicev
SV91 Slovenski vojak: Pripadniki teritorialne obrambe med oboroženimi spopadi v Sloveniji
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si