Vsakdan in gibanje, 2012

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: VIG12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_VIG12_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kustec Lipicer, Simona
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kropivnik, Samo
  • Čehovin, Gregor
  • Ličen, Simon
  • Slabe Erker, Renata
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Slovenija, Ljubljana; 2012)

Finančna podpora:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
Ciljno raziskovalni projekt

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ukvarjanje s športom, najpogostejši šport/fizična aktivnost, razlogi za šport/igre, šport, športna ponudba v mestu, politika in šport, spodbujanje športnih aktivnosti, fizična aktivnost

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
DRUŽBA IN KULTURA - prosti čas, turizem in šport
ZDRAVSTVO - telesna pripravljenost in vadba
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
ODNOS DO ŠPORTNE AKTIVNOSTI
MOTIVI ZA UKVARJANJE S ŠPORTOM
OVIRE PRI UKVARJANJU S ŠPORTOM
PODPORA PRI UKVARJANJU S ŠPORTOM
VLOGA DRŽAVE PRI UKVARJANJE S ŠPORTOM
POZNAVANJE VLOGE INSTITUCIJ IN ŠPORTNIH PROGRAMOV
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Glavni namen raziskave Vsakdan in gibanje je prepoznati odnos do telesne oz. športne aktivnosti respondentov in v tej povezavi nadalje tudi njihov odnos do posameznih ukrepov za njihovo spodbujanje. Pri tem je poseben poudarek namenjen tudi vlogi obstoječih in morebitnih prihodnjih ukrepov države. Vprašanja zajemajo teme: prostočasne gibalne aktivnosti, pogostost telesnih aktivnosti, ovire pri telesni aktivnosti ter ukrepi in programi za spodbujanje telesne aktivnosti. Primerjalne raziskave: SJM062, ISSP07.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: marec 2012 - maj 2012
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci, ki živijo na stalnem naslovu v Republiki Sloveniji in so uporabniki interneta.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje. Anketa je bila na spletni strani http://www.1ka.si/cpr dostopna vsem, ki so želeli dostopati do nje. Informacija o anketi s povezavo nanjo je bila objavljena na spletnih portalih MMC RTV, SIOL.NET, Šport TV, Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Spolint, Zlata leta in na družbenih omrežjih, na individualne naslove pa je bila posredovana tudi preko e-pošte. Na objavo povezave do ankete v na portalih, družbenih omrežjih in po e-pošti sta se odzvali 3102 enoti. Od tega je bilo ustreznih 1467 oz. 47,3% enot (1138 popolnoma izpolnjenih anket, 329 delno izpolnjenih anket). 1635 oz. 52,7% enot ni bilo vključenih v analizo (156 prazna anketa, 317 le klik na anketo, 1162 le klik na nagovor). Realiziran vzorec so uporabniki interneta, ki razumejo slovensko.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: VIG12 - Vsakdan in gibanje, 2012 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 152
  • število enot: 1467

Verzija: V1 R2

Spremenljivke

Q1a Kako pogosto ste se vi osebno : Sprehajanje Kako pogosto ste se vi osebno v zadnjem letu dni ukvarjali s posamezno od spodaj navedenih telesnih oz. športnih aktivnosti?

Q1a Kako pogosto v zadnjem letu: Sprehajanje

Vrednost 13 Frekvenca
1 Nikoli 38
2 Nekajkrat letno 119
3 Nekajkrat mesečno 339
4 Nekajkrat tedensko 448
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 489
-1 Ni odgovoril 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1b Kako pogosto ste se vi osebno : Ples

Q1b Kako pogosto v zadnjem letu: Ples

Vrednost 22 Frekvenca
1 Nikoli 509
2 Nekajkrat letno 608
3 Nekajkrat mesečno 204
4 Nekajkrat tedensko 67
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 16
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1404 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1c Kako pogosto ste se vi osebno : Planinarjenje

Q1c Kako pogosto v zadnjem letu: Planinarjenje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Nikoli 324
2 Nekajkrat letno 669
3 Nekajkrat mesečno 321
4 Nekajkrat tedensko 81
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 23
-1 Ni odgovoril 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1418 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1a Kako pogosto ste se vi osebno : Sprehajanje Kako pogosto ste se vi osebno v zadnjem letu dni ukvarjali s posamezno od spodaj navedenih telesnih oz. športnih aktivnosti?

Q1a Kako pogosto v zadnjem letu: Sprehajanje

Vrednost 1153 Frekvenca
1 Nikoli 38
2 Nekajkrat letno 119
3 Nekajkrat mesečno 339
4 Nekajkrat tedensko 448
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 489
-1 Ni odgovoril 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1433 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1b Kako pogosto ste se vi osebno : Ples

Q1b Kako pogosto v zadnjem letu: Ples

Vrednost 2152 Frekvenca
1 Nikoli 509
2 Nekajkrat letno 608
3 Nekajkrat mesečno 204
4 Nekajkrat tedensko 67
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 16
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1404 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1c Kako pogosto ste se vi osebno : Planinarjenje

Q1c Kako pogosto v zadnjem letu: Planinarjenje

Vrednost 3151 Frekvenca
1 Nikoli 324
2 Nekajkrat letno 669
3 Nekajkrat mesečno 321
4 Nekajkrat tedensko 81
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 23
-1 Ni odgovoril 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1418 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1d Kako pogosto ste se vi osebno : Tek v naravi

Q1d Kako pogosto v zadnjem letu: Tek v naravi

Vrednost 4150 Frekvenca
1 Nikoli 355
2 Nekajkrat letno 325
3 Nekajkrat mesečno 281
4 Nekajkrat tedensko 318
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 132
-1 Ni odgovoril 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1411 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1e Kako pogosto ste se vi osebno : Nordijska hoja

Q1e Kako pogosto v zadnjem letu: Nordijska hoja

Vrednost 5149 Frekvenca
1 Nikoli 1076
2 Nekajkrat letno 183
3 Nekajkrat mesečno 89
4 Nekajkrat tedensko 35
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 14
-1 Ni odgovoril 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1f Kako pogosto ste se vi osebno : Smučanje, smučarski teki

Q1f Kako pogosto v zadnjem letu: Smučanje, smučarski teki

Vrednost 6148 Frekvenca
1 Nikoli 675
2 Nekajkrat letno 509
3 Nekajkrat mesečno 148
4 Nekajkrat tedensko 40
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 24
-1 Ni odgovoril 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1396 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1g Kako pogosto ste se vi osebno : Kolesarjenje

Q1g Kako pogosto v zadnjem letu: Kolesarjenje

Vrednost 7147 Frekvenca
1 Nikoli 256
2 Nekajkrat letno 378
3 Nekajkrat mesečno 372
4 Nekajkrat tedensko 260
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 148
-1 Ni odgovoril 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1414 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1h Kako pogosto ste se vi osebno : Golf

Q1h Kako pogosto v zadnjem letu: Golf

Vrednost 8146 Frekvenca
1 Nikoli 1343
2 Nekajkrat letno 23
3 Nekajkrat mesečno 9
4 Nekajkrat tedensko 5
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 3
-1 Ni odgovoril 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1383 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1i Kako pogosto ste se vi osebno : Ribolov

Q1i Kako pogosto v zadnjem letu: Ribolov

Vrednost 9145 Frekvenca
1 Nikoli 1258
2 Nekajkrat letno 78
3 Nekajkrat mesečno 21
4 Nekajkrat tedensko 11
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 8
-1 Ni odgovoril 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1376 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1j Kako pogosto ste se vi osebno : Vadba v športnih objektih (npr. v telovadnicah, dvoranah ali na zunanjih športnih igriščih)

Q1j Kako pogosto v zadnjem letu: Vadba v športnih objektih (npr. v telovadnicah, dvoranah ali na zunanjih športnih igriščih)

Vrednost 10144 Frekvenca
1 Nikoli 489
2 Nekajkrat letno 256
3 Nekajkrat mesečno 287
4 Nekajkrat tedensko 259
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 111
-1 Ni odgovoril 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1402 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1k Kako pogosto ste se vi osebno : Vadba v športnih centrih (npr. v fitnes centrih ali klubih)

Q1k Kako pogosto v zadnjem letu: Vadba v športnih centrih (npr. v fitnes centrih ali klubih)

Vrednost 11143 Frekvenca
1 Nikoli 772
2 Nekajkrat letno 214
3 Nekajkrat mesečno 148
4 Nekajkrat tedensko 174
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 77
-1 Ni odgovoril 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1385 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1l Kako pogosto ste se vi osebno : Športna vzgoja v šolah in/ali na univerzi

Q1l Kako pogosto v zadnjem letu: Športna vzgoja v šolah in/ali na univerzi

Vrednost 12142 Frekvenca
1 Nikoli 1111
2 Nekajkrat letno 76
3 Nekajkrat mesečno 66
4 Nekajkrat tedensko 83
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 35
-1 Ni odgovoril 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1371 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1m Kako pogosto ste se vi osebno : Vadba doma (npr. telovadba, razgibavanje, raztezanje)

Q1m Kako pogosto v zadnjem letu: Vadba doma (npr. telovadba, razgibavanje, raztezanje)

Vrednost 13141 Frekvenca
1 Nikoli 235
2 Nekajkrat letno 280
3 Nekajkrat mesečno 366
4 Nekajkrat tedensko 307
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 210
-1 Ni odgovoril 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1398 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1n Kako pogosto ste se vi osebno : Urejanje doma (npr. vrtnarjenje, čiščenje okolice doma)

Q1n Kako pogosto v zadnjem letu: Urejanje doma (npr. vrtnarjenje, čiščenje okolice doma)

Vrednost 14140 Frekvenca
1 Nikoli 221
2 Nekajkrat letno 362
3 Nekajkrat mesečno 451
4 Nekajkrat tedensko 238
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 133
-1 Ni odgovoril 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1405 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1o Kako pogosto ste se vi osebno : Šah

Q1o Kako pogosto v zadnjem letu: Šah

Vrednost 15139 Frekvenca
1 Nikoli 1077
2 Nekajkrat letno 227
3 Nekajkrat mesečno 48
4 Nekajkrat tedensko 19
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 11
-1 Ni odgovoril 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1382 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1p Kako pogosto ste se vi osebno : Obiskovanje športnih prireditev

Q1p Kako pogosto v zadnjem letu: Obiskovanje športnih prireditev

Vrednost 16138 Frekvenca
1 Nikoli 539
2 Nekajkrat letno 567
3 Nekajkrat mesečno 220
4 Nekajkrat tedensko 49
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 14
-1 Ni odgovoril 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1389 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1q Kako pogosto ste se vi osebno : Podpiranje športa in športnikov (npr. sponzorstvo, plačevanje treningov otrokom)

Q1q Kako pogosto v zadnjem letu: Podpiranje športa in športnikov (npr. sponzorstvo, plačevanje treningov otrokom)

Vrednost 17137 Frekvenca
1 Nikoli 881
2 Nekajkrat letno 195
3 Nekajkrat mesečno 133
4 Nekajkrat tedensko 64
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 88
-1 Ni odgovoril 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1361 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1r Kako pogosto ste se vi osebno : Drugo:

Q1r Kako pogosto v zadnjem letu: Drugo

Vrednost 18136 Frekvenca
1 Nikoli 235
2 Nekajkrat letno 19
3 Nekajkrat mesečno 32
4 Nekajkrat tedensko 24
5 Skoraj vsak dan ali vsak dan 30
-1 Ni odgovoril 1127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 1127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q1r_text Kako pogosto ste se vi osebno : Drugo: (tekst)

Q1r_text Kako pogosto v zadnjem letu: Drugo (navedite)

Vrednost 19135 Frekvenca
-1: Ni odgovoril 1379
12-24kilometrov teka 1
Alpinizem in plezanje 1
AtletiKa 1
Hokej 1
Nic drugega 1
Plavanje 5
Plezanje 2
Potaplanje, jadranje na deski 1
Smucanje 1
Speedminton 1
TAROK 1
Taekwondo 1
Tenis 1
Turno kolesarjenje 1
Windsurf 1
aktivno igranje nogometa 1
bowling 1
delo na kmetiji 1
deskanje 1
fizioterapija 1
hokej 1
igra 1
jahanje 2
ježa 1
joga 3
kajak 1
karate 1
lov 1
masaža 1
meditacija 1
navijanje! :D 1
obisk surf šole (za 1 teden ali več) 1
plavanje 23
plavanje, drsanje v naravi 1
plavanje,rolanje 1
plezanje 2
plezanje, rolanje 1
potapljanje 1
rokomet 1
rolanje 3
se* :) 1
seks 1
sex 1
spelunking 1
sprehajanje psa 1
streljanje 2
tai dži 1
tek 1
tek na smučeh 1
treniram šport rokomet 1
udeležba na športnih tekmovanjih 1
učenje otrok (telovadba, rolanje, smučanje) 1
vožnja sobnega kolesa 1
športno plezanje 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 0

Q2 Ali ste član kakšnega športnega društva?

Q2 Ali ste član kakšnega športnega društva?

Vrednost 20134 Frekvenca
1 Ne, nikoli nisem bil 472
2 Ne več, sem pa bil v preteklosti 444
3 Da, enega 391
4 Da, več 135
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1442 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q3 Ali ste član kakšnega športnega centra (npr. fitnes kluba, rekreacijskega centra)?

Q3 Ali ste član kakšnega športnega centra (npr. fitnes kluba, rekreacijskega centra)?

Vrednost 21133 Frekvenca
1 Ne, nikoli nisem bil 552
2 Ne več, sem pa bil v preteklosti 439
3 Da, enega 385
4 Da, več 61
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 12
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1437 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q4a V kolikšni meri so za vas ose: Kakovostno preživljanje prostega časa V kolikšni meri so za vas osebno pomembni naslednji motivi/razlogi za vašo telesno oz. športno aktivnost?

Q4a Pomembnost motiva: Kakovostno preživljanje prostega časa

Vrednost 22132 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 17
2 Nepomembni 24
3 Niti nepomembni niti pomembni 120
4 Pomembni 483
5 Zelo pomembni 732
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1376 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4b V kolikšni meri so za vas ose: Druženje s prijatelji, sorodniki

Q4b Pomembnost motiva: Druženje s prijatelji, sorodniki

Vrednost 23131 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 56
2 Nepomembni 91
3 Niti nepomembni niti pomembni 261
4 Pomembni 533
5 Zelo pomembni 423
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4c V kolikšni meri so za vas ose: Iskanje novih znanstev, somišljenikov

Q4c Pomembnost motiva: Iskanje novih znanstev, somišljenikov

Vrednost 24130 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 204
2 Nepomembni 275
3 Niti nepomembni niti pomembni 468
4 Pomembni 289
5 Zelo pomembni 127
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1363 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4d V kolikšni meri so za vas ose: Zdravje

Q4d Pomembnost motiva: Zdravje

Vrednost 25129 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 12
2 Nepomembni 13
3 Niti nepomembni niti pomembni 52
4 Pomembni 302
5 Zelo pomembni 996
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1375 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4e V kolikšni meri so za vas ose: Hujšanje

Q4e Pomembnost motiva: Hujšanje

Vrednost 26128 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 183
2 Nepomembni 174
3 Niti nepomembni niti pomembni 400
4 Pomembni 372
5 Zelo pomembni 238
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1367 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4f V kolikšni meri so za vas ose: Osebna rast in zadovoljstvo

Q4f Pomembnost motiva: Osebna rast in zadovoljstvo

Vrednost 27127 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 15
2 Nepomembni 29
3 Niti nepomembni niti pomembni 130
4 Pomembni 475
5 Zelo pomembni 723
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1372 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4g V kolikšni meri so za vas ose: Boljša pripravljenost na obremenitve v šoli ali pri delu

Q4g Pomembnost motiva: Boljša pripravljenost na obremenitve v šoli ali pri delu

Vrednost 28126 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 33
2 Nepomembni 55
3 Niti nepomembni niti pomembni 192
4 Pomembni 529
5 Zelo pomembni 554
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1363 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4h V kolikšni meri so za vas ose: Preverjanje meja lastnih zmožnosti

Q4h Pomembnost motiva: Preverjanje meja lastnih zmožnosti

Vrednost 29125 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 111
2 Nepomembni 176
3 Niti nepomembni niti pomembni 405
4 Pomembni 391
5 Zelo pomembni 281
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4i V kolikšni meri so za vas ose: Tekmovalni naboj

Q4i Pomembnost motiva: Tekmovalni naboj

Vrednost 30124 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 307
2 Nepomembni 309
3 Niti nepomembni niti pomembni 374
4 Pomembni 239
5 Zelo pomembni 133
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1362 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4j V kolikšni meri so za vas ose: Oblikovanje telesa

Q4j Pomembnost motiva: Oblikovanje telesa

Vrednost 31123 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 61
2 Nepomembni 120
3 Niti nepomembni niti pomembni 341
4 Pomembni 524
5 Zelo pomembni 318
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1364 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q4k V kolikšni meri so za vas ose: Podpiranje športa in športnega duha v Sloveniji

Q4k Pomembnost motiva: Podpiranje športa in športnega duha v Sloveniji

Vrednost 32122 Frekvenca
1 Povsem nepomembni 230
2 Nepomembni 205
3 Niti nepomembni niti pomembni 349
4 Pomembni 305
5 Zelo pomembni 266
-3 Prekinjeno 67
-1 Ni odgovoril 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1355 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5a Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Pomanjkanje denarja Ocenite na lestvici od 1 do 5, koliko vas pri vaši telesni oz. športni aktivnosti ovira naslednje:

Q5a Koliko vas ovira: Pomanjkanje denarja

Vrednost 33121 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 318
2 Me ne ovira 247
3 Niti me ne ovira niti me ovira 336
4 Me ovira 310
5 Zelo me ovira 105
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1316 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5b Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Službene / šolske obveznosti

Q5b Koliko vas ovira: Službene / šolske obveznosti

Vrednost 34120 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 107
2 Me ne ovira 149
3 Niti me ne ovira niti me ovira 331
4 Me ovira 500
5 Zelo me ovira 220
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5c Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Pomanjkanje časa nasploh

Q5c Koliko vas ovira: Pomanjkanje časa nasploh

Vrednost 35119 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 108
2 Me ne ovira 196
3 Niti me ne ovira niti me ovira 316
4 Me ovira 451
5 Zelo me ovira 238
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1309 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5d Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Družinske obveznosti

Q5d Koliko vas ovira: Družinske obveznosti

Vrednost 36118 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 261
2 Me ne ovira 357
3 Niti me ne ovira niti me ovira 361
4 Me ovira 246
5 Zelo me ovira 83
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1308 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5e Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Zdravstvene težave oz. bolezen

Q5e Koliko vas ovira: Zdravstvene težave oz. bolezen

Vrednost 37117 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 584
2 Me ne ovira 354
3 Niti me ne ovira niti me ovira 190
4 Me ovira 143
5 Zelo me ovira 35
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1306 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5f Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Invalidnost

Q5f Koliko vas ovira: Invalidnost

Vrednost 38116 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 1177
2 Me ne ovira 69
3 Niti me ne ovira niti me ovira 22
4 Me ovira 19
5 Zelo me ovira 13
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1300 167

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5g Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Starost

Q5g Koliko vas ovira: Starost

Vrednost 39115 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 1034
2 Me ne ovira 151
3 Niti me ne ovira niti me ovira 90
4 Me ovira 22
5 Zelo me ovira 10
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1307 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5h Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Moje slabe izkušnje z ukvarjanjem s športom v preteklosti

Q5h Koliko vas ovira: Moje slabe izkušnje z ukvarjanjem s športom v preteklosti

Vrednost 40114 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 995
2 Me ne ovira 164
3 Niti me ne ovira niti me ovira 82
4 Me ovira 45
5 Zelo me ovira 18
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1304 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5i Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Pomanjkanje samozavesti pri športu

Q5i Koliko vas ovira: Pomanjkanje samozavesti pri športu

Vrednost 41113 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 809
2 Me ne ovira 238
3 Niti me ne ovira niti me ovira 152
4 Me ovira 76
5 Zelo me ovira 26
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1301 166

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5j Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost ...) mojim željam in potrebam primerne ponudbe športnih aktivnosti

Q5j Koliko vas ovira: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost...) mojim željam in potrebam primerne ponudbe športnih aktivnosti

Vrednost 42112 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 481
2 Me ne ovira 240
3 Niti me ne ovira niti me ovira 257
4 Me ovira 233
5 Zelo me ovira 92
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1303 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5k Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost ...) mojim željam in potrebam primernih športnih objektov

Q5k Koliko vas ovira: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost ...) mojim željam in potrebam primernih športnih objektov

Vrednost 43111 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 491
2 Me ne ovira 260
3 Niti me ne ovira niti me ovira 268
4 Me ovira 196
5 Zelo me ovira 80
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1295 172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5l Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost ...) mojim željam in potrebam primernih športnih programov

Q5l Koliko vas ovira: Nedostopnost (previsoka cena, prevelika oddaljenost ...) mojim željam in potrebam primernih športnih programov

Vrednost 44110 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 513
2 Me ne ovira 251
3 Niti me ne ovira niti me ovira 269
4 Me ovira 179
5 Zelo me ovira 81
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1293 174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5m Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Premalo medijske pozornosti športnim aktivnostim za ljudi

Q5m Koliko vas ovira: Premalo medijske pozornosti športnim aktivnostim za ljudi

Vrednost 45109 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 800
2 Me ne ovira 239
3 Niti me ne ovira niti me ovira 178
4 Me ovira 55
5 Zelo me ovira 24
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1296 171

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5n Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Moje osebno nezanimanje za vse, kar je povezano s športom in športnimi aktivnostmi

Q5n Koliko vas ovira: Moje osebno nezanimanje za vse, kar je povezano s športom in športnimi aktivnostmi

Vrednost 46108 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 883
2 Me ne ovira 190
3 Niti me ne ovira niti me ovira 149
4 Me ovira 50
5 Zelo me ovira 17
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1289 178

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5o Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Moja postava/videz/konstitucija

Q5o Koliko vas ovira: Moja postava/ videz/ konstitucija

Vrednost 47107 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 835
2 Me ne ovira 240
3 Niti me ne ovira niti me ovira 152
4 Me ovira 51
5 Zelo me ovira 21
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1299 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q5p Ocenite na lestvici od 1 do 5,: Moja narodnost

Q5p Koliko vas ovira: Moja narodnost

Vrednost 48106 Frekvenca
1 Sploh me ne ovira 1175
2 Me ne ovira 82
3 Niti me ne ovira niti me ovira 27
4 Me ovira 7
5 Zelo me ovira 7
-3 Prekinjeno 128
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1298 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6a Koliko spodnje trditve držijo: V službo oz. po vsakdanjih opravkih se najpogosteje vozim z avtomobilom ali javnimi prevoznimi sredstvi. Koliko spodnje trditve držijo za vas osebno?

Q6a V službo oz. po vsakdanjih opravkih se najpogosteje vozim z avtomobilom ali javnimi prevoznimi sredstvi.

Vrednost 49105 Frekvenca
1 Sploh ne drži 199
2 Ne drži 106
3 Niti me drži niti drži 136
4 Drži 232
5 Povsem drži 530
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1203 264

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6b Koliko spodnje trditve držijo: Za ukvarjanje s športom potrebujem zunanjo spodbudo (nikoli se za aktivnost ne odločim kar tako, sam od sebe).

Q6b Za ukvarjanje s športom potrebujem zunanje spodbudo (nikoli se za aktivnost ne odločim kar tako, sam od sebe).

Vrednost 50104 Frekvenca
1 Sploh ne drži 617
2 Ne drži 313
3 Niti me drži niti drži 171
4 Drži 77
5 Povsem drži 26
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1204 263

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6c Koliko spodnje trditve držijo: Športno aktiven sem najraje sam, brez družbe.

Q6c Športno aktiven sem najraje sam, brez družbe.

Vrednost 51103 Frekvenca
1 Sploh ne drži 149
2 Ne drži 271
3 Niti me drži niti drži 467
4 Drži 201
5 Povsem drži 117
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1205 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q6d Koliko spodnje trditve držijo: Vsaj enkrat letno se udeležim tekmovanja, kjer je pomemben doseženi rezultat.

Q6d Vsaj enkrat letno se udeležim tekmovanja, kjer je pomemben doseženi rezultat.

Vrednost 52102 Frekvenca
1 Sploh ne drži 660
2 Ne drži 162
3 Niti me drži niti drži 99
4 Drži 123
5 Povsem drži 157
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1201 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7a Koliko pa za vas držijo nasle: Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi s svojimi ukrepi in dejavnostmi pomembno pomagajo športna društva in organizacije. Koliko pa za vas držijo naslednje trditve?

Q7a Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi s svojimi ukrepi in dejavnostmi pomembno pomagajo športna društva in organizacije.

Vrednost 53101 Frekvenca
1 Sploh ne drži 663
2 Ne drži 220
3 Niti me drži niti drži 157
4 Drži 114
5 Povsem drži 43
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1197 270

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7b Koliko pa za vas držijo nasle: Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi pomembno pomagajo športni centri, inštruktorji, vaditelji, ki jih plačam iz lastnih sredstev.

Q7b Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi s svojimi ukrepi in dejavnostmi pomembno pomagajo športni centri, inštruktorji, vaditelji, ki jih plačam iz lastnih sredstev.

Vrednost 54100 Frekvenca
1 Sploh ne drži 680
2 Ne drži 161
3 Niti me drži niti drži 118
4 Drži 158
5 Povsem drži 79
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1196 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7c Koliko pa za vas držijo nasle: Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi pomembno pomagajo ukrepi in pomoč, ki jo za šport namenja občina, v kateri živim.

Q7c Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi s svojimi ukrepi in dejavnostmi pomembno pomagajo ukrepi in pomoč, ki jo za šport namenja občina, v kateri živim.

Vrednost 5599 Frekvenca
1 Sploh ne drži 855
2 Ne drži 188
3 Niti me drži niti drži 90
4 Drži 50
5 Povsem drži 12
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1195 272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q7d Koliko pa za vas držijo nasle: Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi pomembno pomagajo ukrepi in pomoč, ki jo za šport namenja slovenska država.

Q7d Pri mojem ukvarjanju s športom oz. telesni aktivnosti mi s svojimi ukrepi in dejavnostmi pomembno pomagajo ukrepi in pomoč, ki jo za šport namenja slovenska država.

Vrednost 5698 Frekvenca
1 Sploh ne drži 893
2 Ne drži 177
3 Niti me drži niti drži 77
4 Drži 31
5 Povsem drži 12
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1190 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8a Koliko po vašem mnenju in izk: Športna društva dovolj podpirajo športno aktivnost svojih članov. Koliko po vašem mnenju in izkušnjah držijo spodnje trditve?

Q8a Športna društva dovolj podpirajo športno aktivnost svojih članov.

Vrednost 5797 Frekvenca
1 Sploh ne drži 56
2 Ne drži 149
3 Niti me drži niti drži 532
4 Drži 337
5 Povsem drži 97
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8b Koliko po vašem mnenju in izk: Država dovolj spodbuja ukvarjanje s športom in telesne aktivnosti za vse, ki si tega želijo.

Q8b Država dovolj spodbuja ukvarjanje s športom in telesne aktivnosti za vse, ki si tega želijo.

Vrednost 5896 Frekvenca
1 Sploh ne drži 226
2 Ne drži 363
3 Niti me drži niti drži 372
4 Drži 160
5 Povsem drži 54
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1175 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8c Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira športno aktivnost vrhunskih športnikov.

Q8c Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost vrhunskih športnikov.

Vrednost 5995 Frekvenca
1 Sploh ne drži 68
2 Ne drži 97
3 Niti me drži niti drži 275
4 Drži 401
5 Povsem drži 330
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8d Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost žensk.

Q8d Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost žensk.

Vrednost 6094 Frekvenca
1 Sploh ne drži 37
2 Ne drži 42
3 Niti me drži niti drži 263
4 Drži 426
5 Povsem drži 405
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8e Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost otrok in mladine.

Q8e Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost otrok in mladine.

Vrednost 6193 Frekvenca
1 Sploh ne drži 19
2 Ne drži 21
3 Niti me drži niti drži 95
4 Drži 351
5 Povsem drži 687
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8f Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira ukvarjanje s športno rekreacijo nasploh.

Q8f Država naj še bolj podpira ukvarjanje s športno rekreacijo nasploh.

Vrednost 6292 Frekvenca
1 Sploh ne drži 24
2 Ne drži 20
3 Niti me drži niti drži 119
4 Drži 393
5 Povsem drži 614
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1170 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8g Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost brezposelnih.

Q8g Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost brezposelnih.

Vrednost 6391 Frekvenca
1 Sploh ne drži 70
2 Ne drži 61
3 Niti me drži niti drži 301
4 Drži 348
5 Povsem drži 393
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8h Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost invalidov.

Q8h Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost invalidov.

Vrednost 6490 Frekvenca
1 Sploh ne drži 29
2 Ne drži 28
3 Niti me drži niti drži 230
4 Drži 396
5 Povsem drži 487
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1170 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8i Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost starejših ljudi.

Q8i Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost starejših ljudi.

Vrednost 6589 Frekvenca
1 Sploh ne drži 24
2 Ne drži 29
3 Niti me drži niti drži 190
4 Drži 417
5 Povsem drži 511
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8j Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost etničnih manjšin in skupin (npr. priseljencev iz drugih držav, Romov).

Q8j Država naj še bolj podpira telesno oz. športno aktivnost etničnih manjšin in skupin (npr. priseljencev iz drugih držav, Romov).

Vrednost 6688 Frekvenca
1 Sploh ne drži 134
2 Ne drži 107
3 Niti me drži niti drži 342
4 Drži 301
5 Povsem drži 277
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1161 306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8k Koliko po vašem mnenju in izk: V naši državi imamo dovolj športnih objektov (npr. telovadnice, dvorane, stadioni in zunanja športna igrišča).

Q8k V naši državi imamo dovolj športnih objektov (npr. telovadnice, dvorane, stadioni in zunanja športna igrišča).

Vrednost 6787 Frekvenca
1 Sploh ne drži 119
2 Ne drži 228
3 Niti me drži niti drži 370
4 Drži 322
5 Povsem drži 132
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1171 296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8l Koliko po vašem mnenju in izk: V naši državi imamo dovolj zunanjih športnih površin (npr. parkov, trim stez, kolesarskih, sprehajalnih poti).

Q8l V naši državi imamo dovolj športnih površin (npr.parkov, trim stez, kolesarskih, sprehajalnih poti).

Vrednost 6886 Frekvenca
1 Sploh ne drži 155
2 Ne drži 302
3 Niti me drži niti drži 307
4 Drži 287
5 Povsem drži 119
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1170 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q8m Koliko po vašem mnenju in izk: Država naj se v telesno aktivnost ljudi oz. šport ne vmešava na noben način.

Q8m Država naj se v telesno aktivnost ljudi oz. šport ne vmešava na noben način.

Vrednost 6985 Frekvenca
1 Sploh ne drži 549
2 Ne drži 305
3 Niti me drži niti drži 242
4 Drži 41
5 Povsem drži 30
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1167 300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9a Kaj menite še o naslednjih tr: V občini, v kateri živim, je dovolj športnih objektov (npr. telovadnice, dvorane, stadioni in zunanja športna igrišča). Kaj menite še o naslednjih trditvah? Kako držijo za vas osebno?

Q9a V občini, v kateri živim, je dovolj športnih objektov (npr. telovadnice, dvorane, stadioni in zunanja športna igrišča).

Vrednost 7084 Frekvenca
1 Sploh ne drži 105
2 Ne drži 187
3 Niti me drži niti drži 240
4 Drži 416
5 Povsem drži 228
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1176 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9b Kaj menite še o naslednjih tr: V občini, v kateri živim, je dovolj zunanjih športnih površin (npr. parkov, trim stez, kolesarskih, sprehajalnih poti).

Q9b V občini, v kateri živim, je dovolj zunanjih športnih površin (npr. parkov, trim stez, kolesarskih, sprehajalnih poti).

Vrednost 7183 Frekvenca
1 Sploh ne drži 132
2 Ne drži 236
3 Niti me drži niti drži 244
4 Drži 359
5 Povsem drži 206
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1177 290

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9c Kaj menite še o naslednjih tr: Športni objekti v občini, v kateri živim, so primerno vzdrževani.

Q9c Športni objekti v občini, v kateri živim, so primerno vzdrževani.

Vrednost 7282 Frekvenca
1 Sploh ne drži 73
2 Ne drži 177
3 Niti me drži niti drži 390
4 Drži 416
5 Povsem drži 118
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1174 293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9d Kaj menite še o naslednjih tr: Zunanje športne površine v občini, v kateri živim, so primerno vzdrževane.

Q9d Zunanje športne površine v občini, v kateri živim, so primerno vzdrževane.

Vrednost 7381 Frekvenca
1 Sploh ne drži 86
2 Ne drži 207
3 Niti me drži niti drži 381
4 Drži 389
5 Povsem drži 103
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1166 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9e Kaj menite še o naslednjih tr: V svoji okolici lahko zlahka najamem telovadnico ali se priključim skupini, ki je športno aktivna v telovadnici.

Q9e V svoji okolici lahko zlahka najamem telovadnico ali se priključim skupini, ki je športno aktivna v telovadnici.

Vrednost 7480 Frekvenca
1 Sploh ne drži 130
2 Ne drži 199
3 Niti me drži niti drži 314
4 Drži 368
5 Povsem drži 161
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1172 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q9f Kaj menite še o naslednjih tr: Občine naj v prihodnosti bolj podprejo telesno oz. športno aktivnost ljudi, a ne z gradnjo športnih objektov in površin.

Q9f Občine naj v prihodnosti bolj podprejo telesno oz. športno aktivnost ljudi, a ne z gradnjo športnih objektov in površin.

Vrednost 7579 Frekvenca
1 Sploh ne drži 58
2 Ne drži 109
3 Niti me drži niti drži 356
4 Drži 372
5 Povsem drži 278
-3 Prekinjeno 234
-1 Ni odgovoril 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1173 294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q10a Kdo od navedenih bi po vašem : Športna društva Kdo od navedenih bi po vašem mnenju moral še posebej skrbeti za spodbujanje telesne oz. športne aktivnosti ljudi? Izberite največ 3 najpomembnejše.

Q10a Kdo od navedenih bi po vašem: Športna društva

Vrednost 7678 Frekvenca
0 ni izbran 888
1 izbran 274
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10b Kdo od navedenih bi po vašem : Športne zveze in klubi

Q10b Kdo od navedenih bi po vašem: Športne zveze in klubi

Vrednost 7777 Frekvenca
0 ni izbran 981
1 izbran 181
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10c Kdo od navedenih bi po vašem : Športni centri (fitnes klubi, centri ipd.)

Q10c Kdo od navedenih bi po vašem: Športni centri (fitnes klubi, centri ipd.)

Vrednost 7876 Frekvenca
0 ni izbran 1078
1 izbran 84
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10d Kdo od navedenih bi po vašem : Šolski sistem

Q10d Kdo od navedenih bi po vašem: Šolski sistem

Vrednost 7975 Frekvenca
0 ni izbran 401
1 izbran 761
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10e Kdo od navedenih bi po vašem : Država

Q10e Kdo od navedenih bi po vašem: Država

Vrednost 8074 Frekvenca
0 ni izbran 764
1 izbran 398
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10f Kdo od navedenih bi po vašem : Občine

Q10f Kdo od navedenih bi po vašem: Občine

Vrednost 8173 Frekvenca
0 ni izbran 813
1 izbran 349
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10g Kdo od navedenih bi po vašem : Evropska unija

Q10g Kdo od navedenih bi po vašem: Evropska unija

Vrednost 8272 Frekvenca
0 ni izbran 1103
1 izbran 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10h Kdo od navedenih bi po vašem : Delodajalske organizacije

Q10h Kdo od navedenih bi po vašem: Delodajalske organizacije

Vrednost 8371 Frekvenca
0 ni izbran 839
1 izbran 323
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10i Kdo od navedenih bi po vašem : Vsak posameznik sam

Q10i Kdo od navedenih bi po vašem: Vsak posameznik sam

Vrednost 8470 Frekvenca
0 ni izbran 336
1 izbran 826
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10j Kdo od navedenih bi po vašem : Drugi (navedite, kdo):

Q10j Kdo od navedenih bi po vašem: Drugo

Vrednost 8569 Frekvenca
0 ni izbran 1130
1 izbran 32
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 267
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1162 305

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q10j_txt Kdo od navedenih bi po vašem : Drugi (navedite, kdo): (tekst)

Vrednost 8668 Frekvenca
-1: Ni odgovoril 1169
-3: Prekinjeno 267
STARŠI 1
Starši otrok 1
Zdravstvo 1
delodajalci 1
domovi za starejše 1
družina 5
družine - + drž./občin. ukrepi za spodbujanje družinskih športnih aktivnosti 1
gasilci( mladina gasilcel) 1
ljudje sami 1
ljudje, ki so že visoko športno aktivni 1
mediji 2
pijatelji 1
prijatelji, sorodniki 1
se ne spoznam na te stvari 1
starši 4
starši otrok 1
tisti ki so že plačani za to 1
vsak je od sebe odvisen, če se hoče gibati se bo. 1
vsak sam naj osebno energijo uporabi za ustvarjalno delo ne pa osnaževanje okolice s športom 1
zdravstvo 1
četrtne skupnosti 1
človek sam 1
Šolski sistem bi moral urejati zadeve v zvezi s športom tako, da bi lahko vsak učenec našel šport, ki ga zares veseli. 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467

q10j_0 Kdo od navedenih bi po vašem : Drugi (navedite, kdo): (tekst)

q10j_0 Kdo od navedenih bi po vašem: Drugo (navedite)

Vrednost 8767 Frekvenca
Sysmiss 1467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1467

Q11a V kolikšni meri bi podprli na: Povečanje finančne porabe države za spodbujanje večje telesno oz. športne aktivnosti ljudi. V kolikšni meri bi podprli naslednje ukrepe za spodbujanje vaše telesne oz. športne aktivnosti, četudi bi jih morali posredno sofinancirati tudi vi osebno (npr. preko davkov)?

Q11a Povečanje finančne porabe države za spodbujanje večje telesno oz. športne aktivnosti ljudi.

Vrednost 8866 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 127
2 Ne bi podprl 161
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 288
4 Bi podprl 369
5 Vsekakor bi podprl 205
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1150 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11b V kolikšni meri bi podprli na: Uvedba finančne spodbude delodajalcem za spodbujanje telesno oz. športne aktivnosti zaposlenih.

Q11b Uvedba finančne spodbude delodajalcem za spodbujanje telesno oz. športne aktivnosti zaposlenih.

Vrednost 8965 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 85
2 Ne bi podprl 100
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 214
4 Bi podprl 427
5 Vsekakor bi podprl 323
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1149 318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11c V kolikšni meri bi podprli na: Povečanje sedanje finančne spodbude upokojencem (dodatek za rekreacijo).

Q11c Povečanje sedanje finančne spodbude upokojencem (dodatek za rekreacijo).

Vrednost 9064 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 116
2 Ne bi podprl 177
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 334
4 Bi podprl 341
5 Vsekakor bi podprl 178
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11d V kolikšni meri bi podprli na: Gradnja novih športnih objektov in površin tam, kjer jih ni.

Q11d Gradnja novih športnih objektov in površin tam, kjer jih ni.

Vrednost 9163 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 87
2 Ne bi podprl 130
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 287
4 Bi podprl 435
5 Vsekakor bi podprl 207
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11e V kolikšni meri bi podprli na: Boljše vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.

Q11e Boljše vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin.

Vrednost 9262 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 47
2 Ne bi podprl 69
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 262
4 Bi podprl 518
5 Vsekakor bi podprl 249
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1145 322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q11f V kolikšni meri bi podprli na: Znižanje stopnje obdavčitve športnih pripomočkov (npr. oblačil, obutve, smuči, žog).

Q11f Znižanje stopnje obdavčitve športnih pripomočkov (npr. oblačil, obutve, smuči, žog).

Vrednost 9361 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 45
2 Ne bi podprl 62
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 149
4 Bi podprl 327
5 Vsekakor bi podprl 563
-3 Prekinjeno 267
-1 Ni odgovoril 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1146 321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12a V kolikšni meri bi podprli na: Priprava novih športnih programov. kolikšni meri bi podprli naslednje ukrepe za spodbujanje vaše telesne oz. športne aktivnosti, četudi bi jih morali posredno sofinancirati tudi vi osebno (npr. preko davkov)?

Q12a Priprava novih športnih programov.

Vrednost 9460 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 93
2 Ne bi podprl 167
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 387
4 Bi podprl 344
5 Vsekakor bi podprl 137
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1128 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12b V kolikšni meri bi podprli na: Več brezplačnih športnih programov.

Q12b Več brezplačnih športnih programov.

Vrednost 9559 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 42
2 Ne bi podprl 58
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 172
4 Bi podprl 462
5 Vsekakor bi podprl 396
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1130 337

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12c V kolikšni meri bi podprli na: Brezplačno ali cenejše usposabljanje športnih vaditeljev in trenerjev.

Q12c Brezplačno ali cenejše usposabljanje športnih vaditeljev in trenerjev.

Vrednost 9658 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 92
2 Ne bi podprl 142
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 326
4 Bi podprl 335
5 Vsekakor bi podprl 227
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1122 345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12d V kolikšni meri bi podprli na: Obsežnejše informacijske kampanje o prednostih ukvarjanja s športom.

Q12d Obsežnejše informacijske kampanje o prednostih ukvarjanja s športom.

Vrednost 9757 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 100
2 Ne bi podprl 178
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 342
4 Bi podprl 336
5 Vsekakor bi podprl 165
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1121 346

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12e V kolikšni meri bi podprli na: Obsežnejše informacijske kampanje o možnih vrstah in oblikah športne vadbe.

Q12e Obsežnejše informacijske kampanje o možnih vrstah in oblikah športne vadbe.

Vrednost 9856 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 85
2 Ne bi podprl 151
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 330
4 Bi podprl 379
5 Vsekakor bi podprl 174
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q12f V kolikšni meri bi podprli na: Več medijskih prispevkov o telesni oz. športni aktivnosti in njenih vplivih na ljudi.

Q12f Več medijskih prispevkov o telesni oz. športni aktivnosti in njenih vplivih na ljudi.

Vrednost 9955 Frekvenca
1 Nikakor ne bi podprl 79
2 Ne bi podprl 144
3 Niti ne bi podprl niti bi podprl 312
4 Bi podprl 366
5 Vsekakor bi podprl 218
-3 Prekinjeno 290
-1 Ni odgovoril 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1119 348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q13_r Bi podprli še kakšen drug uk (Vpišite besedilo)

Q13 Bi podprli še kakšen drug ukrep za spodbujanje vaše telesne oz. športne aktivnosti poleg teh, ki so bili pravkar našteti, četudi bi ga morali posredno sofinancirati tudi vi osebno (npr. preko davkov)?Če da, vas prosimo, da ukrep/e navedete.

Vrednost 10054 Frekvenca
1 Odprto vprašanje, glej dokument vig12_om3_sl_v1_r0.pdf 1467
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

Q14a Koliko so vam osebno poznani : Državni zbor

Q14a Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Državni zbor

Vrednost 10153 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 839
2 V glavnem ne poznam 148
3 Niti ne poznam niti poznam 83
4 V glavnem poznam 36
5 Popolnoma poznam 9
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1115 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14b Koliko so vam osebno poznani : Direktorat za šport

Q14b Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Direktorat za šport

Vrednost 10252 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 590
2 V glavnem ne poznam 228
3 Niti ne poznam niti poznam 173
4 V glavnem poznam 103
5 Popolnoma poznam 18
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14c Koliko so vam osebno poznani : Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

Q14c Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Generalni direktorat za izobraževanje in kulturo

Vrednost 10351 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 689
2 V glavnem ne poznam 211
3 Niti ne poznam niti poznam 165
4 V glavnem poznam 35
5 Popolnoma poznam 11
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14d Koliko so vam osebno poznani : Občine in njihovi za šport pristojni oddelki

Q14d Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Občine in njihovi za šport pristojni oddelki

Vrednost 10450 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 355
2 V glavnem ne poznam 212
3 Niti ne poznam niti poznam 276
4 V glavnem poznam 243
5 Popolnoma poznam 26
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1112 355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14e Koliko so vam osebno poznani : Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez

Q14e Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Olimpijski komite Slovenije . Združenje športnih zvez

Vrednost 10549 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 360
2 V glavnem ne poznam 211
3 Niti ne poznam niti poznam 272
4 V glavnem poznam 232
5 Popolnoma poznam 34
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1109 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14f Koliko so vam osebno poznani : Zveza za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijski komite

Q14f Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Zveza za šport invalidov - Paraolimpijski komite

Vrednost 10648 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 502
2 V glavnem ne poznam 220
3 Niti ne poznam niti poznam 246
4 V glavnem poznam 124
5 Popolnoma poznam 19
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14g Koliko so vam osebno poznani : Športna unija Slovenije

Q14g Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Športna unija Slovenije

Vrednost 10747 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 561
2 V glavnem ne poznam 213
3 Niti ne poznam niti poznam 206
4 V glavnem poznam 109
5 Popolnoma poznam 19
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14h Koliko so vam osebno poznani : Javni zavod za šport Republike Slovenije Planica

Q14h Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Javni zavod za šport Republike Slovenije Planica

Vrednost 10846 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 498
2 V glavnem ne poznam 207
3 Niti ne poznam niti poznam 224
4 V glavnem poznam 148
5 Popolnoma poznam 34
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1111 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14i Koliko so vam osebno poznani : Fundacija za šport

Q14i Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Fundacija za šport

Vrednost 10945 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 463
2 V glavnem ne poznam 205
3 Niti ne poznam niti poznam 238
4 V glavnem poznam 163
5 Popolnoma poznam 39
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1108 359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14j Koliko so vam osebno poznani : Vaša delodajalska organizacija

Q14j Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Vaša delodajalska organizacija

Vrednost 11044 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 420
2 V glavnem ne poznam 141
3 Niti ne poznam niti poznam 159
4 V glavnem poznam 247
5 Popolnoma poznam 139
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1106 361

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q14k Koliko so vam osebno poznani : Vaše društvo

Q14k Koliko so vam osebno poznani za spodbujanje športa: Vaše društvo

Vrednost 11143 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 334
2 V glavnem ne poznam 87
3 Niti ne poznam niti poznam 174
4 V glavnem poznam 249
5 Popolnoma poznam 230
-3 Prekinjeno 309
-1 Ni odgovoril 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1074 393

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15a Koliko poznate naslednje progr: Zlati sonček Koliko poznate naslednje programe ali projekte za spodbujanje telesne oz. športne aktivnosti ljudi

Q15a Koliko poznate: Zlati sonček

Vrednost 11242 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 555
2 V glavnem ne poznam 110
3 Niti ne poznam niti poznam 82
4 V glavnem poznam 170
5 Popolnoma poznam 188
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15b Koliko poznate naslednje progr: Moj dnevnik zdravja

Q15b Koliko poznate: Moj dnevnik zdravja

Vrednost 11341 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 814
2 V glavnem ne poznam 181
3 Niti ne poznam niti poznam 77
4 V glavnem poznam 19
5 Popolnoma poznam 11
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1102 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15c Koliko poznate naslednje progr: S športom do zdravja

Q15c Koliko poznate: S športom do zdravja

Vrednost 11440 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 566
2 V glavnem ne poznam 179
3 Niti ne poznam niti poznam 177
4 V glavnem poznam 141
5 Popolnoma poznam 38
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1101 366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15d Koliko poznate naslednje progr: Podarim Dobim

Q15d Koliko poznate: Podarim Dobim

Vrednost 11539 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 349
2 V glavnem ne poznam 107
3 Niti ne poznam niti poznam 155
4 V glavnem poznam 280
5 Popolnoma poznam 211
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1102 365

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15e Koliko poznate naslednje progr: Veter v laseh

Q15e Koliko poznate: Veter v laseh

Vrednost 11638 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 399
2 V glavnem ne poznam 146
3 Niti ne poznam niti poznam 192
4 V glavnem poznam 255
5 Popolnoma poznam 113
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1105 362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15f Koliko poznate naslednje progr: Migaj raje z nami

Q15f Koliko poznate: Migaj raje z nami

Vrednost 11737 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 603
2 V glavnem ne poznam 165
3 Niti ne poznam niti poznam 156
4 V glavnem poznam 123
5 Popolnoma poznam 57
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1104 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15g Koliko poznate naslednje progr: Športna mreža enakih

Q15g Koliko poznate: Športna mreža enakih

Vrednost 11836 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 807
2 V glavnem ne poznam 176
3 Niti ne poznam niti poznam 88
4 V glavnem poznam 17
5 Popolnoma poznam 9
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1097 370

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15h Koliko poznate naslednje progr: Minute za rekreacijo

Q15h Koliko poznate: Minute za rekreacijo

Vrednost 11935 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 556
2 V glavnem ne poznam 138
3 Niti ne poznam niti poznam 142
4 V glavnem poznam 193
5 Popolnoma poznam 69
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1098 369

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15i Koliko poznate naslednje progr: Slovenija kolesari

Q15i Koliko poznate: Slovenija kolesari

Vrednost 12034 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 426
2 V glavnem ne poznam 130
3 Niti ne poznam niti poznam 194
4 V glavnem poznam 257
5 Popolnoma poznam 96
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1103 364

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q15j Koliko poznate naslednje progr: Slovenija teče

Q15j Koliko poznate: Slovenija teče

Vrednost 12133 Frekvenca
1 Sploh ne poznam 321
2 V glavnem ne poznam 140
3 Niti ne poznam niti poznam 204
4 V glavnem poznam 309
5 Popolnoma poznam 135
-3 Prekinjeno 321
-1 Ni odgovoril 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1109 358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q16 Kako bi opisali svoj nivo telesne oz. športne aktivnosti?

Q16 Kako bi opisali svoj nivo telesne oz. športne aktivnosti?

Vrednost 12232 Frekvenca
1 Nisem telesno oz. športno aktiven in to nikoli ne bom 18
2 Nisem še telesno oz. športno aktiven, a to nameravam postati 53
3 Sem občasni (priložnostni) športnik 217
4 Sem rekreativni športnik brez tekmovalnih motivov 647
5 Sem rekreativni športnik s tekmovalnimi motivi 164
6 Sem poklicni ali vrhunski športnik 16
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 321
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1115 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q17 Za konec vas prosimo, da nam zaupate nekaj vaših demografskih podatkov.Spol: Za konec vas prosimo, da nam zaupate nekaj vaših demografskih podatkov.

Q17 Spol:

Vrednost 12331 Frekvenca
1 Moški 443
2 Ženski 674
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1117 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q18 Letnica rojstva:

Q18 Letnica rojstva

Vrednost 12430 Frekvenca
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1089 378 1060 2003 1974.049 41.24

Vrednosti spremenljivk od -99 do 2003

Q19 Stopnja izobrazbe:

Q19 Stopnja izobrazbe:

Vrednost 12529 Frekvenca
1 Brez formalne izobrazbe 5
2 Osnovnošolska 19
3 Poklicna šola 27
4 Srednja šola 298
5 Višja ali visoka šola 605
6 Znanstveni magisterij ali doktorat znanosti 166
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1120 347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q20a Med spodnjimi odgovori izberit: Skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: Med spodnjimi odgovori izberite tiste, ki veljajo za vas in pri vsakem od izbranih navedite število oseb, s katerimi živite v skupnem gospodinjstvu - vključno z vami:

Q20a Skupaj oseb v gospodinjstvu: izbere/ ne izbere

Vrednost 12628 Frekvenca
0 ni izbran 39
1 izbran 1057
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q20a_txt Med spodnjimi odgovori izberit: Skupaj vseh oseb v gospodinjstvu: (tekst)

Q20a_txt Skupaj vseh oseb v gospodinjstvu:

Vrednost 12727 Frekvenca
-1: Ni odgovoril 87
-3: Prekinjeno 329
00 1
1 91
10 1
12 1
2 201
3 277
4 317
4 osebe 1
5 101
6 41
7 15
8 1
9 1
dve 1
ena 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 0

Q20b Med spodnjimi odgovori izberit: Od tega oseb mlajših od 6 let:

Q20b Od tega oseb mlajših od 6 let: izbere/ ne izbere

Vrednost 12826 Frekvenca
0 ni izbran 756
1 izbran 340
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q20b_txt Med spodnjimi odgovori izberit: Od tega oseb mlajših od 6 let:  (tekst)

Q20b_txt Od tega oseb mlajših od 6 let:

Vrednost 12925 Frekvenca
- 2
-1: Ni odgovoril 814
-3: Prekinjeno 329
/ 1
0 143
1 121
12 1
2 49
3 5
nic 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1466 0

Q20c Med spodnjimi odgovori izberit: Od tega oseb od 6 do 10 let:

Q20c Od tega oseb od 6 do 10 let: izbere/ ne izbere

Vrednost 13024 Frekvenca
0 ni izbran 812
1 izbran 284
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 329
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1096 371

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

Q20c_txt Med spodnjimi odgovori izberit: Od tega oseb od 6 do 10 let: (tekst)

Q20c_txt Od tega oseb od 6 do 10 let:

Vrednost 13123 Frekvenca
- 2
-1: Ni odgovoril 861
-3: Prekinjeno 329
/ 1
0 134
1 108
1 oseba 1
2 27
3 1
6 1
nic 1
o 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1467 0

Q20d Med spodnjimi odgovori izberit: Od tega oseb od 11 do 17 let:

Q20d Od tega oseb od 11 do 17 let: izbere/ ne izbere

Vrednost 13222 Frekvenca
0 ni izbran 754
1 izbran 342
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-5 Prazna enota 0
-4