Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0408
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; avgust 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v državne organe, izbor stranke za volitve v parlament, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, podpora Foruma 21, stališče o t. im. izbrisanih, zahteva za interpelacijo vladi

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok sprašuje po pogledih ljudi na interpelacijo ter o urejanju položaja izbrisanih.

Methodology


Collection date: 30. avgust 2004 - 1. september
Date of production: 2004-08
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0408 - Politbarometer PB8/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 82
 • number of units: 928

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2004-08-14 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 2004-08-14 2004-08-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 374
2 ni zadovoljen 488
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 66

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 541
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 17

Valid range from 1 to 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 182 Frequency
2004-08-14 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 2004-08-14 2004-08-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 281 Frequency
1 zadovoljen 374
2 ni zadovoljen 488
3 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 66

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 380 Frequency
1 zadovoljen 541
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 17

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 479 Frequency
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 370
3 ne vem, b.o. 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 96

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 578 Frequency
1 da 641
2 ne 243
3 ne vem, b.o. 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 44

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 677 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 147
3 NSI - krscanska ljudska stranka 45
4 SLS - slovenska ljudska stranka 21
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SDS - slovenska demokratska stranka 100
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 529

Valid range from 0 to 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 776 Frequency
junijska lista 1
nobenega 1
slovenija je naša 1
stranka za podjetno slovenijo 1
zeleni 1
zeleno 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 875 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 6
5 SMS - stranka mladih Slovenije 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 29
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo 9
0 ne vem, b.o 374
Sysmiss 400
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
154 774

Valid range from 0 to 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 974 Frequency
aktivna slovenija 1
zeleni 4
zeleni slovenije 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1073 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 247
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 31
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 5
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 89
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 64
9 nisem šel na volitve 194
0 ne vem, b.o., drugo 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 241

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1172 Frequency
1 prej levo 234
2 v sredino 147
3 prej desno 194
4 b.o. 352
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
575 353

Valid range from 1 to 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 1271 Frequency
1 zelo neuspešno 108
2 . 173
3 nekje vmes 435
4 . 158
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 33

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1370 Frequency
1 zelo neuspešno 107
2 . 160
3 nekje vmes 283
4 . 245
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 57

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1469 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 211
3 nekje vmes 385
4 . 145
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 74

Valid range from 1 to 6

V10_1 HORVAT

Value 1568 Frequency
1 zelo neuspešno 47
2 . 82
3 nekje vmes 215
4 . 115
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 430

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1667 Frequency
1 zelo neuspešno 96
2 . 176
3 nekje vmes 307
4 . 179
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 135

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1766 Frequency
1 zelo neuspešno 151
2 . 237
3 nekje vmes 266
4 . 118
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 123

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1865 Frequency
1 zelo neuspešno 67
2 . 106
3 nekje vmes 263
4 . 296
5 zelo uspešno 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 71

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1964 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 109
3 nekje vmes 339
4 . 225
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 163

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 2063 Frequency
1 zelo neuspešno 56
2 . 120
3 nekje vmes 260
4 . 254
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 141

Valid range from 1 to 6

M4_1 GOSPODARSTVO

Value 2162 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 110
3 nekje vmes 257
4 . 175
5 zelo uspešno 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 261

Valid range from 1 to 5

M5_1 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

Value 2261 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 115
3 nekje vmes 311
4 . 142
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 291
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
637 291

Valid range from 1 to 5

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 2360 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 91
3 nekje vmes 291
4 . 277
5 zelo uspešno 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 175

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 2459 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 190
3 nekje vmes 300
4 . 172
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 126

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 2558 Frequency
1 zelo neuspešno 35
2 . 102
3 nekje vmes 301
4 . 245
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 179

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2657 Frequency
1 zelo neuspešno 91
2 . 154
3 nekje vmes 320
4 . 187
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 139

Valid range from 1 to 6

M10_2 PRAVOSODJE

Value 2756 Frequency
1 zelo neuspešno 121
2 . 174
3 nekje vmes 241
4 . 177
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 140

Valid range from 1 to 5

M11_1 PROMET

Value 2855 Frequency
1 zelo neuspešno 30
2 . 92
3 nekje vmes 263
4 . 212
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
648 280

Valid range from 1 to 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2954 Frequency
1 zelo neuspešno 117
2 . 133
3 nekje vmes 249
4 . 234
5 zelo uspešno 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 95

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 3053 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 186
3 nekje vmes 269
4 . 186
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 94

Valid range from 1 to 6

M15_1 ZUNANJE ZADEVE

Value 3152 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 74
3 nekje vmes 254
4 . 161
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
579 349

Valid range from 1 to 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 3251 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 151
3 nekje vmes 290
4 . 159
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 260

Valid range from 1 to 6

M17_1 EVROPSKE ZADEVE

Value 3350 Frequency
1 zelo neuspešno 14
2 . 46
3 nekje vmes 236
4 . 181
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 420
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
508 420

Valid range from 1 to 5

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 3449 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 135
3 nekje vmes 269
4 . 113
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 356
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 356

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3548 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 178
3 nekaj vmes 365
4 . 179
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 35

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3647 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 144
3 nekaj vmes 277
4 . 237
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 42

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3746 Frequency
1 najmanj zaupa 78
2 . 196
3 nekaj vmes 399
4 . 160
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 57

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3845 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 108
3 nekaj vmes 251
4 . 317
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 41

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3944 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 257
3 nekaj vmes 384
4 . 53
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 91

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 4043 Frequency
1 najmanj zaupa 164
2 . 273
3 nekaj vmes 293
4 . 124
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 53

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4142 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 184
3 nekaj vmes 337
4 . 218
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 34

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4241 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 96
3 nekaj vmes 280
4 . 305
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 107

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4340 Frequency
1 najmanj zaupa 235
2 . 169
3 nekaj vmes 264
4 . 124
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 62

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4439 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 109
3 nekaj vmes 305
4 . 317
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 48

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4538 Frequency
1 najmanj zaupa 31
2 . 61
3 nekaj vmes 273
4 . 369
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 41

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4637 Frequency
1 najmanj zaupa 64
2 . 130
3 nekaj vmes 306
4 . 293
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 63

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4736 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 151
3 nekaj vmes 370
4 . 247
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 28

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4835 Frequency
1 najmanj zaupa 0
2 . 0
3 nekaj vmes 0
4 . 0
5 najbolj zaupa 0
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4934 Frequency
1 najmanj zaupa 41
2 . 93
3 nekaj vmes 348
4 . 276
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 109

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 5033 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 182
3 nekaj vmes 275
4 . 200
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 122

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 5132 Frequency
1 najmanj zaupa 105
2 . 202
3 nekaj vmes 315
4 . 156
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 107

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 5231 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 152
3 nekaj vmes 322
4 . 280
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 43

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 5330 Frequency
1 najmanj zaupa 59
2 . 181
3 nekaj vmes 407
4 . 143
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 108

Valid range from 1 to 6

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Value 5429 Frequency
1 najmanj zaupa 27
2 . 39
3 nekaj vmes 168
4 . 401
5 najbolj zaupa 187
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 106

Valid range from 1 to 6

Q720A JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA

JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Value 5528 Frequency
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 0 to 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 5627 Frequency
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 0 to 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Value 5726 Frequency
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 0 to 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 5825 Frequency
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 0 to 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Value 5924 Frequency
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 928

Valid range from 0 to 9

Q722 ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČAN

ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČANOV FORUM 21 IN ZBOR ZA REPUBLIKO OKROG JANŠE IN BAJUKA, JAVNO IZREKLA SVOJA POLITIČNA STALIŠA, KOMU BOSTE PREJ PRISLUHNILI? (anketar ne beri možnosti!!!!!)

Value 6023 Frequency
1 forum 21 334
2 zbor za republiko 286
3 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
4 LDS - liberalna demokracija Slovenije 5
5 NSI - krscanska ljudska stranka 4
6 SLS - slovenska ljudska stranka 0
7 SMS - stranka mladih Slovenije 1
8 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
9 SDS - slovenska demokratska stranka 5
10 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
99 drugo 23
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
658 270

Valid range from 0 to 99

Q695A V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISAN

V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISANIH. KAJ MENITE, JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČA ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Value 6122 Frequency
1 je prav 428
2 ni prav 266
3 ne vem, b.o. 231
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 234

Valid range from 1 to 3

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 6221 Frequency
1 anton rop 448
2 janez jansa 292
3 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 188

Valid range from 1 to 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 6320 Frequency
1 anton rop 511
2 janez jansa 227
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 190

Valid range from 1 to 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Value 6419 Frequency
1 anton rop 494
2 janez jansa 221
3 ne vem, b.o. 210
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 213

Valid range from 1 to 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 6518 Frequency
1 anton rop 419
2 janez jansa 294
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 215

Valid range from 1 to 3

Q725 VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA S

VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA SOOČENJE MED PREDSEDNIKOM VLADE ANTONOM ROPOM IN JANEZOM JANŠO. KDO OD NJIJU JE BIL PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Value 6617 Frequency
1 Anton Rop 119
2 Janez Janša 93
3 nisem spremljal, ne vem, b.o. 366
Sysmiss 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 716

Valid range from 1 to 3

Q726 SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VL

SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VLADO TIK PRED VOLITVAMI SMISELNA ALI NE?

Value 6716 Frequency
1 da, smiselna 173
2 ne, ni smiselna 628
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 127

Valid range from 1 to 3

Q727 V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI

V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI SPOPAD MED KOALICIJO IN OPOZICIJO. KATERI STRANI BOLJ VERJAMETE?

Value 6815 Frequency
1 koaliciji 258
2 opoziciji 213
3 ne vem, b.o. 454
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 457

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6914 Frequency
13 2
14 1
16 2
17 2
18 1
19 2
20 1
21 4
22 3
23 5
24 5
25 13
26 8
27 8
28 7
29 13
30 12
31 18
32 10
33 11
34 15
35 12
36 15
37 12
38 15
39 20
40 12
41 11
42 17
43 14
44 15
45 12
46 12
47 26
48 12
49 17
50 15
51 15
52 22
53 15
54 10
55 20
56 20
57 12
58 19
59 17
60 10
61 20
62 19
63 16
64 10
65 21
66 16
67 14
68 11
69 17
70 15
71 16
72 16
73 14
74 10
75 11
76 12
77 18
78 11
79 12
80 16
81 18
82 6
83 23
84 19
85 9
86 15
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 3 13 86 55.278 17.98

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7013 Frequency
1 OSNOVNA 141
2 KONČANA POKLICNA 130
3 KONČANA SREDNJA 412
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 243
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 2

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7112 Frequency
1 NA PODEŽELJU 313
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 116
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 182
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7211 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 228
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 345
7 ŠTUDENT, DIJAK 88
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7310 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 131
3 NE, TO ME NE SKRBI 199
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 555

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 749 Frequency
1 sem veren 433
2 nisem veren 314
3 nekaj vmes... 156
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 25

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 758 Frequency
1 moški 367
2 ženska 561
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 767 Frequency
Zakrita vrednost 928
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0

RSTAR STAROST

Value 776 Frequency
30 ->30 180
45 30 - 45 232
60 46 - 60 242
99 61 -> 271
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 3

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 785 Frequency
1 DESUS 12
2 LDS 195
3 NSI 53
4 SLS 27
5 SMS 24
6 SNS 32
7 SDS 129
8 ZLSD 66
9 drugo 15
0 ne vem 374
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
553 375

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 794 Frequency
1 01 - Ljubljana 264
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 146
4 04 - Kranj 90
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 803 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 155
3 KOROSKA 33
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 87
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 45
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 29
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 6

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 812 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 277
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 167
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 0 0.307 3.416 1 0.75

Valid range from 0.306803479144993 to 3.41640916306083

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0408. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si