Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0408
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; avgust 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v državne organe, izbor stranke za volitve v parlament, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, podpora Foruma 21, stališče o t. im. izbrisanih, zahteva za interpelacijo vladi

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok sprašuje po pogledih ljudi na interpelacijo ter o urejanju položaja izbrisanih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. avgust 2004 - 1. september
Čas izdelave: 2004-08
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0408 - Politbarometer PB8/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 82
 • število enot: 928

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2004-08-14 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 2004-08-14 2004-08-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 374
2 ni zadovoljen 488
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 541
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 182 Frekvenca
2004-08-14 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 2004-08-14 2004-08-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 281 Frekvenca
1 zadovoljen 374
2 ni zadovoljen 488
3 ne vem, b.o. 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 380 Frekvenca
1 zadovoljen 541
2 ni zadovoljen 370
3 ne vem, b.o. 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 479 Frekvenca
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 370
3 ne vem, b.o. 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 578 Frekvenca
1 da 641
2 ne 243
3 ne vem, b.o. 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 44

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 677 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 147
3 NSI - krscanska ljudska stranka 45
4 SLS - slovenska ljudska stranka 21
5 SMS - stranka mladih Slovenije 6
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 17
7 SDS - slovenska demokratska stranka 100
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 51
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 242
Sysmiss 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 776 Frekvenca
junijska lista 1
nobenega 1
slovenija je naša 1
stranka za podjetno slovenijo 1
zeleni 1
zeleno 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 875 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 48
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SLS - slovenska ljudska stranka 6
5 SMS - stranka mladih Slovenije 18
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 15
7 SDS - slovenska demokratska stranka 29
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 15
9 drugo 9
0 ne vem, b.o 374
Sysmiss 400
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
154 774

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 974 Frekvenca
aktivna slovenija 1
zeleni 4
zeleni slovenije 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1073 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 247
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 31
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 33
5 SMS-stranko mladih Slovenije 5
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 14
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 89
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 64
9 nisem šel na volitve 194
0 ne vem, b.o., drugo 241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
687 241

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 1172 Frekvenca
1 prej levo 234
2 v sredino 147
3 prej desno 194
4 b.o. 352
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
575 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1271 Frekvenca
1 zelo neuspešno 108
2 . 173
3 nekje vmes 435
4 . 158
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1370 Frekvenca
1 zelo neuspešno 107
2 . 160
3 nekje vmes 283
4 . 245
5 zelo uspešno 76
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1469 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 211
3 nekje vmes 385
4 . 145
5 zelo uspešno 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10_1 HORVAT

Vrednost 1568 Frekvenca
1 zelo neuspešno 47
2 . 82
3 nekje vmes 215
4 . 115
5 zelo uspešno 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1667 Frekvenca
1 zelo neuspešno 96
2 . 176
3 nekje vmes 307
4 . 179
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1766 Frekvenca
1 zelo neuspešno 151
2 . 237
3 nekje vmes 266
4 . 118
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 123

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1865 Frekvenca
1 zelo neuspešno 67
2 . 106
3 nekje vmes 263
4 . 296
5 zelo uspešno 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1964 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 109
3 nekje vmes 339
4 . 225
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 163
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 2063 Frekvenca
1 zelo neuspešno 56
2 . 120
3 nekje vmes 260
4 . 254
5 zelo uspešno 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4_1 GOSPODARSTVO

Vrednost 2162 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 110
3 nekje vmes 257
4 . 175
5 zelo uspešno 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M5_1 KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

Vrednost 2261 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 115
3 nekje vmes 311
4 . 142
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 291
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
637 291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 2360 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 91
3 nekje vmes 291
4 . 277
5 zelo uspešno 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 2459 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 190
3 nekje vmes 300
4 . 172
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 2558 Frekvenca
1 zelo neuspešno 35
2 . 102
3 nekje vmes 301
4 . 245
5 zelo uspešno 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 179
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2657 Frekvenca
1 zelo neuspešno 91
2 . 154
3 nekje vmes 320
4 . 187
5 zelo uspešno 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10_2 PRAVOSODJE

Vrednost 2756 Frekvenca
1 zelo neuspešno 121
2 . 174
3 nekje vmes 241
4 . 177
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 140

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M11_1 PROMET

Vrednost 2855 Frekvenca
1 zelo neuspešno 30
2 . 92
3 nekje vmes 263
4 . 212
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
648 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2954 Frekvenca
1 zelo neuspešno 117
2 . 133
3 nekje vmes 249
4 . 234
5 zelo uspešno 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 3053 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 186
3 nekje vmes 269
4 . 186
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
834 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15_1 ZUNANJE ZADEVE

Vrednost 3152 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 74
3 nekje vmes 254
4 . 161
5 zelo uspešno 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
579 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 3251 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 151
3 nekje vmes 290
4 . 159
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 260
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 260

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17_1 EVROPSKE ZADEVE

Vrednost 3350 Frekvenca
1 zelo neuspešno 14
2 . 46
3 nekje vmes 236
4 . 181
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 420
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
508 420

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 3449 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 135
3 nekje vmes 269
4 . 113
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 356
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3548 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 178
3 nekaj vmes 365
4 . 179
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3647 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 144
3 nekaj vmes 277
4 . 237
5 najbolj zaupa 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3746 Frekvenca
1 najmanj zaupa 78
2 . 196
3 nekaj vmes 399
4 . 160
5 najbolj zaupa 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3845 Frekvenca
1 najmanj zaupa 60
2 . 108
3 nekaj vmes 251
4 . 317
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3944 Frekvenca
1 najmanj zaupa 131
2 . 257
3 nekaj vmes 384
4 . 53
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 4043 Frekvenca
1 najmanj zaupa 164
2 . 273
3 nekaj vmes 293
4 . 124
5 najbolj zaupa 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4142 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 184
3 nekaj vmes 337
4 . 218
5 najbolj zaupa 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4241 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 96
3 nekaj vmes 280
4 . 305
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4340 Frekvenca
1 najmanj zaupa 235
2 . 169
3 nekaj vmes 264
4 . 124
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4439 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 109
3 nekaj vmes 305
4 . 317
5 najbolj zaupa 107
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4538 Frekvenca
1 najmanj zaupa 31
2 . 61
3 nekaj vmes 273
4 . 369
5 najbolj zaupa 153
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4637 Frekvenca
1 najmanj zaupa 64
2 . 130
3 nekaj vmes 306
4 . 293
5 najbolj zaupa 72
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4736 Frekvenca
1 najmanj zaupa 62
2 . 151
3 nekaj vmes 370
4 . 247
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4835 Frekvenca
1 najmanj zaupa 0
2 . 0
3 nekaj vmes 0
4 . 0
5 najbolj zaupa 0
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4934 Frekvenca
1 najmanj zaupa 41
2 . 93
3 nekaj vmes 348
4 . 276
5 najbolj zaupa 61
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
819 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 5033 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 182
3 nekaj vmes 275
4 . 200
5 najbolj zaupa 51
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 5132 Frekvenca
1 najmanj zaupa 105
2 . 202
3 nekaj vmes 315
4 . 156
5 najbolj zaupa 43
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 5231 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 152
3 nekaj vmes 322
4 . 280
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 5330 Frekvenca
1 najmanj zaupa 59
2 . 181
3 nekaj vmes 407
4 . 143
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Vrednost 5429 Frekvenca
1 najmanj zaupa 27
2 . 39
3 nekaj vmes 168
4 . 401
5 najbolj zaupa 187
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q720A JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA

JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Vrednost 5528 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 5627 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Vrednost 5726 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 5825 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Vrednost 5924 Frekvenca
0 ne vem, b.o. 0
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
3 NSI - krscanska ljudska stranka 0
4 SLS - slovenska ljudska stranka 0
5 SMS - stranka mladih Slovenije 0
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
7 SDS - slovenska demokratska stranka 0
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
9 drugo 0
Sysmiss 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 928

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q722 ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČAN

ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČANOV FORUM 21 IN ZBOR ZA REPUBLIKO OKROG JANŠE IN BAJUKA, JAVNO IZREKLA SVOJA POLITIČNA STALIŠA, KOMU BOSTE PREJ PRISLUHNILI? (anketar ne beri možnosti!!!!!)

Vrednost 6023 Frekvenca
1 forum 21 334
2 zbor za republiko 286
3 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
4 LDS - liberalna demokracija Slovenije 5
5 NSI - krscanska ljudska stranka 4
6 SLS - slovenska ljudska stranka 0
7 SMS - stranka mladih Slovenije 1
8 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
9 SDS - slovenska demokratska stranka 5
10 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 0
99 drugo 23
0 ne vem, b.o. 268
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
658 270

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q695A V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISAN

V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISANIH. KAJ MENITE, JE PRAV, DA DRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČA ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Vrednost 6122 Frekvenca
1 je prav 428
2 ni prav 266
3 ne vem, b.o. 231
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 6221 Frekvenca
1 anton rop 448
2 janez jansa 292
3 ne vem, b.o. 186
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 6320 Frekvenca
1 anton rop 511
2 janez jansa 227
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Vrednost 6419 Frekvenca
1 anton rop 494
2 janez jansa 221
3 ne vem, b.o. 210
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 213

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 6518 Frekvenca
1 anton rop 419
2 janez jansa 294
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q725 VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA S

VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA SOOČENJE MED PREDSEDNIKOM VLADE ANTONOM ROPOM IN JANEZOM JANŠO. KDO OD NJIJU JE BIL PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Vrednost 6617 Frekvenca
1 Anton Rop 119
2 Janez Janša 93
3 nisem spremljal, ne vem, b.o. 366
Sysmiss 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
212 716

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q726 SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VL

SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VLADO TIK PRED VOLITVAMI SMISELNA ALI NE?

Vrednost 6716 Frekvenca
1 da, smiselna 173
2 ne, ni smiselna 628
3 ne vem, b.o. 123
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q727 V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI

V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI SPOPAD MED KOALICIJO IN OPOZICIJO. KATERI STRANI BOLJ VERJAMETE?

Vrednost 6815 Frekvenca
1 koaliciji 258
2 opoziciji 213
3 ne vem, b.o. 454
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
471 457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6914 Frekvenca
13 2
14 1
16 2
17 2
18 1
19 2
20 1
21 4
22 3
23 5
24 5
25 13
26 8
27 8
28 7
29 13
30 12
31 18
32 10
33 11
34 15
35 12
36 15
37 12
38 15
39 20
40 12
41 11
42 17
43 14
44 15
45 12
46 12
47 26
48 12
49 17
50 15
51 15
52 22
53 15
54 10
55 20
56 20
57 12
58 19
59 17
60 10
61 20
62 19
63 16
64 10
65 21
66 16
67 14
68 11
69 17
70 15
71 16
72 16
73 14
74 10
75 11
76 12
77 18
78 11
79 12
80 16
81 18
82 6
83 23
84 19
85 9
86 15
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 3 13 86 55.278 17.98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7013 Frekvenca
1 OSNOVNA 141
2 KONČANA POKLICNA 130
3 KONČANA SREDNJA 412
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 243
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7112 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 313
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 314
3 V VEČJEM MESTU 116
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 182
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7211 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 228
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 147
3 SAMOZAPOSLEN 38
4 KMET 10
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 345
7 ŠTUDENT, DIJAK 88
8 BREZPOSELN 50
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7310 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 43
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 131
3 NE, TO ME NE SKRBI 199
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 749 Frekvenca
1 sem veren 433
2 nisem veren 314
3 nekaj vmes... 156
4 zavrnil odg.,b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 758 Frekvenca
1 moški 367
2 ženska 561
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 767 Frekvenca
Zakrita vrednost 928
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0

RSTAR STAROST

Vrednost 776 Frekvenca
30 ->30 180
45 30 - 45 232
60 46 - 60 242
99 61 -> 271
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 785 Frekvenca
1 DESUS 12
2 LDS 195
3 NSI 53
4 SLS 27
5 SMS 24
6 SNS 32
7 SDS 129
8 ZLSD 66
9 drugo 15
0 ne vem 374
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
553 375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 794 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 264
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 238
3 03 - Celje, Trbovlje 146
4 04 - Kranj 90
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 119
7 07 - Novo Mesto, Krsko 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 803 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 155
3 KOROSKA 33
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 87
6 ZASAVSKA 23
7 OSREDNJA 254
8 SPOD. POSAVSKA 25
9 DOLENJSKA 47
10 GORISKA 45
11 OBALNO-KRASKA 55
12 KRASKA 29
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 812 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 277
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 167
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 90
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 0 0.307 3.416 1 0.75

Vrednosti spremenljivk od 0.306803479144993 do 3.41640916306083

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0408. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si