ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 27.09.2023

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA

Study ID Title of the study
AA Alpe - Jadran regije
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
BSE01 BSE v Sloveniji
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
COVTUR20 COVID-19 in turizem, 2020
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EB732 Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
EB772 Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012
EGOOMR00 Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESS03 Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ESS14 Evropska družboslovna raziskava 2014
ESS16 Evropska družboslovna raziskava 2016
ESS18 Evropska družboslovna raziskava 2018
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
ETNOD201 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/1
ETNOD202 Vsakdanjik: Participativni spletni dnevnik o preživljanju epidemije, 2020/2
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP03 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
ISSP08 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP10 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
ISSP13 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III
ISSP15 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
ISSP_90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
KLON01 Kloniranje
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
LOL84 Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
LOL94 Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MEDJUG19 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
MEDJUG20 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
NEDELO01 Nedeljsko delo
NJPS13 Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM001 Slovensko javno mnenje 2000/1
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SJM081 Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot
SJM082 Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SJM14 Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SJM161 Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
SJM162 Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM171 Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot
SJM181 Slovensko javno mnenje 2018/1: Ogledalo javnega mnenja, mednarodna raziskava Socialna omrežja in socialni viri (ISSP 2017), Vrednote prostora in okolja, Uporaba novih tehnologij/interneta
SJM182 Slovensko javno mnenje 2018/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM191 Slovensko javno mnenje 2019/1: Ogledalo javnega mnenja, Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi, Raba obnovljivih virov energije, Vegetarijanstvo in veganstvo, Odnos do nudenja prve pomoči, Uporaba interneta in internetnih družbenih omrežij, Sovražni govor
SJM192 Slovensko javno mnenje 2019/2: Stališča o neenakosti (ISSP), Ogledalo javnega mnenja, Odnos do dela in družine
SJM201 Slovensko javno mnenje 2020/1: Ogledalo javnega mnenja, Življenje in stališča v času epidemije COVID-19
SJM203 Slovensko javno mnenje 2020/3: Ogledalo javnega mnenja, Odnos do okolja (ISSP 2020), Mediji in problematika migracij, Odnos do uporabe pripravkov iz industrijske konoplje
SJM68 Slovensko javno mnenje 1968
SJM69 Slovensko javno mnenje 1969
SJM71 Slovensko javno mnenje 1970/71
SJM72 Slovensko javno mnenje 1972
SJM73 Slovensko javno mnenje 1973
SJM76 Slovensko javno mnenje 1975/76
SJM78 Slovensko javno mnenje 1978
SJM80 Slovensko javno mnenje 1980
SJM82 Slovensko javno mnenje 1981/82
SJM83 Slovensko javno mnenje 1983
SJM84 Slovensko javno mnenje 1984
SJM86 Slovensko javno mnenje 1986
SJM87 Slovensko javno mnenje 1987
SJM88 Slovensko javno mnenje 1988
SJM90 Slovensko javno mnenje 1990
SJM912 Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM923 Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije
SJM942 Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot
SJM944 Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete
SJM951 Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji
SJM952 Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot
SJM953 Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM954 Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
SJM961 Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM972 Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve
SJM982 Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II
SJM993 Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot
SLOAVS94 Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
SPOBAR01 Športni barometer
SPORRK01 Sporazum z RKC
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
SUTR0910 Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi
SUTR0911 Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo
SUTR1002 Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta
SUTR1012 Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki
SUTR1102 Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta
SUTR1109 Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo
SUTR1110 Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi
SUTR1202 Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta
SUTR1210 Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi
SUTR1212 Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo
SUTR1302 Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta
SUTR1310 Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi
SUTR1312 Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo
SUTR1402 Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta
SUTR1410 Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi
SUTR1412 Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo
SZ07 Raziskava o spletnih zmenkarijah, 2007
TBS65 Raziskava o porabi časa
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje
UMAOS20 Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020
UMOPL101 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)
UMOPL201 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)
UMOPL301 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)
UMOPL401 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del)
UMOPLO01 Umetna oploditev
UMOPR201 Referendum o umetnem oplojevanju
UMOPR301 Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)
VE64 Velenje
VERPLU08 Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
WVS Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
WVS_95 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si