Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Seznam raziskav za področje DRUŽBA IN KULTURA

ID raziskave Naslov raziskave
AA Alpe - Jadran regije
ABR97 Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve 1997
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
APG00 Anketa o porabi v gospodinjstev 1998-2000
BGP01 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP99 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BGP98 Mediana Branost, Gledanost, Poslušanost
BIVOK14 Kakovost bivalnega okolja v izbranih slovenskih mestih, 2014
BSE01 BSE v Sloveniji
CCEB031 Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - april 2003: Nove evropske države in kultura
CEEB1_8 Evrobarometer Srednje in Vzhodne Evrope 1990-1997: Kumulativna medčasovna datoteka CEEB 1-8
DELOZA01 Delovnopravna zakonodaja
DENAC01 Denacionalizacija
DER82 Reguliranje družbenega in ekonomskega razvoja, 1982
DLG91 Vrednote lokalnih voditeljev 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG66_91 Vrednote lokalnih voditeljev, 1966 in 1991: Mednarodna raziskava o politični participaciji
DLG_66 Mednarodna raziskava o političnih vrednotah, 1966
DR75 Problemi razvoja Slovenije, 1975
EB772 Evrobarometer 77.2: Gospodarska in finančna kriza, telefonske številke za pomoč pri socialnih storitvah, železniška konkurenca, proizvodnja in kakovost hrane ter spletna varnost, marec 2012
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
EB732 Evrobarometer 73.2: Humanitarna pomoč, nasilje nad ženskami v družini in duševno počutje, februar-marec 2010
EB723 Evrobarometer 72.3: Javni odnos do zdravstva, vedenje in preprečevanje, oktober 2009
EB671 Evrobarometer 67.1: Kulturne vrednote, revščina in socialna izključenost, razvojna pomoč in stanovanjska mobilnost, februar-marec 2007
EGOOMR00 Kakovost merjenja egocentričnih socialnih omrežij
EKOODL Analiza izkušenj v predhodnem postopku izbora lokacije odlagališča NSRAO: Mnenja lokalnih skupnosti
EMO00 EvroMOdule: Evropska anketa o blaginji
EQLS03 Evropska raziskava kakovosti življenja, 2003
ESS12 Evropska družboslovna raziskava 2012
ESS10 Evropska družboslovna raziskava 2010
ESS08 Evropska družboslovna raziskava 2008
ESS06 Evropska družboslovna raziskava 2006
ESS04 Evropska družboslovna raziskava 2004
ESS03 Evropska družboslovna raziskava 2002/2003
ESWT04 Raziskava med podjetji o delovnem času in ravnotežju med delom in zasebnim življenjem zaposlenih, 2004-2005
EUSILC Anketa o življenjskih pogojih (EU-SILC): European Union survey on income and living conditions (EU-SILC)
FUZINE84 Neizkoriščeni potenciali soseske Fužine
ILEGAL01 Ilegalni prebežniki
INTEG70 Sociološki in politiloški aspekti procesov integracije mesta in podeželja
ISSP Mednarodna splošna družboslovna anketa: Opis serije
ISSP15 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2015: Stališča o delu IV
ISSP13 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III
ISSP11 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2011: Zdravje
ISSP10 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2010: Okolje III
ISSP09 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2009: Družbena neenakost IV
ISSP08 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2008: Religija III
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
ISSP06 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2006: Vloga države IV
ISSP03 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2003: Nacionalna identiteta II
ISSP02 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2002: Družina III
ISSP01 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki II
ISSP00 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija II
ISSP99 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost III
ISSP98 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Raziskava o vernosti in cerkvi II
ISSP97 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu II
ISSP96 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države III
ISSP95 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava narodne identitete
ISSP94 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina II
ISSP93 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Ekologija
ISSP92 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost II
ISSP91 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi I
ISSP_90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP) 1985/90: Vloga države (Skupna datoteka 1985 in 1990)
ISSP90 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države II
ISSP89 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Stališča o delu I
ISSP88 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družina I
ISSP87 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Neenakost I
ISSP86 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Družbeni stiki
ISSP85 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP): Vloga države I
ISSPSJ89 ISSP85/91: Vloga države, Slovenija, 1989: Izbor iz ankete Slovensko javno mnenje, 1989; Stališča o ustavnih spremembah
IW200067 Predstave o svetu leta 2000, 1967
KLON01 Kloniranje
KP96 Sociološki vidiki razvoja občine Koper: Anketa med koprskimi dijaki
KRISNA02 Nova religijska gibanja: Primer mednarodne skupnosti za zavest Krišne
LJ94 Ljubljančani o Ljubljani, 1994: Razvojne vrednote in prostor
LJ90 Ljubljančani o Ljubljani, 1990
LJ85 Stanje in perspektive razvoja komunalnega sistema v Ljubljani, 1985
LJ80 Problemi stanovanjske izgradnje v Ljubljani
LJ67 Prebivalci Ljubljane in urbanizem
LJKZ10 Kvaliteta življenja v Ljubljani, 2010
LOKSAM95 Konstituiranje novih občin v Sloveniji: Uvajanje lokalne samouprave
LOL94 Kvaliteta življenja v Sloveniji 1994: Retrospektivna študija 1974-1994
LOL91 Družbena struktura in kvaliteta življenja, 1991
LOL87 Stratifikacija in kvaliteta življenja v Jugoslaviji 1987
LOL84 Kvaliteta življenja v Sloveniji, 1984
MB87 IV. Samoprispevek?: Stališča občanov mariborskih občin o samoprispevku in o vprašanju razvoja
MB80 Mariborska raziskava, 1980
MB75 Mariborska raziskava, 1975
MBJM89 Mariborsko javno mnenje, 1989: Stališča občanov mariborskih občin o vprašanjih razvoja in spremembah razdelitve mesta na občine
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
MUSS82 Preverjanje novih metod povečanja družinske rabe družbenih in rehabilitacijskih servisov
NDB01 Barometer nove Evrope VI: 2001
NEDELO01 Nedeljsko delo
NEK Nuklearka Krško
NJPS13 Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013
NSRAO99 Izdelava strateškega in operativnega načrta komuniciranja z lokalnimi skupnostmi pri načrtovanju odlagališča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov
OBCINE Indikatorji družbenega razvoja občin
POBOJ01 Povojni izvensodni poboji
POMOC12 Prva pomoč kot oblika solidarnosti v sodobni slovenski družbi, 2012
POSAV92 Stališča občanov o razvojni problematiki Posavja
PROBRJ88 Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani
PRSTRG88 Sociološko prostorska analiza Prešernovega trga v Ljubljani: Presoja pripomb in predlogov občanov ob javni razgrnitvi projekta Prešernovega trga v Ljubljani
SJM Slovensko javno mnenje: Opis serije
SJM162 Slovensko javno mnenje 2016/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM161 Slovensko javno mnenje 2016/1: Raziskava o odnosu delo-družina, Stališča Slovencev o družinski problematiki in potrebah družin, Stališča o izbranih vidikih zdravja in zdravstva, Ogledalo javnega mnenja
SJM15 Slovensko javno mnenje 2015: Mednarodna raziskava Stališča o delu (ISSP 2015), Mednarodna raziskava Stališča o vlogi države (ISSP 2016), Ogledalo javnega mnenja in raziskava Stališča o varnosti
SJM14 Slovensko javno mnenje 2014: Evropska družboslovna raziskava
SJM13 Slovensko javno mnenje 2013: Mednarodna raziskava Nacionalna identiteta, mednarodna raziskava Razumevanje vloge državljana in Ogledalo javnega mnenja
SJM122 Slovensko javno mnenje 2012/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM121 Slovensko javno mnenje 2012/1: Raziskava o nacionalni in mednarodni varnosti, Mednarodna raziskava o družini in spreminjanju spolnih vlog IV., Primerjalna raziskava volilnih sistemov CSES V. in Longitudinalni program SJM 2012
SJM112 Slovensko javno mnenje 2011/2: Svetovna raziskava vrednot in Ogledalo javnega mnenja
SJM111 Slovensko javno mnenje 2011/1: Mednarodna raziskava o okolju (ISSP 2010), zdravju in zdravstvenem varstvu (ISSP 2011), o odnosu delo-družina in psihičnem nasilju na delovnem mestu
SJM10 Slovensko javno mnenje 2010: Evropska družboslovna raziskava
SJM091 Slovensko javno mnenje 2009/1: Mednarodna raziskava: religija (ISSP 2008) in družbene neenakosti (ISSP 2009)
SJM082 Slovensko javno mnenje 2008/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM081 Slovensko javno mnenje 2008/1: Evropska raziskava vrednot
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
SJM061 Slovensko javno mnenje 2006/1: Evropska družboslovna raziskava
SJM053 Slovensko javno mnenje 2005/3+4: Svetovna raziskava vrednot; Stališča o reformah
SJM051 Slovensko javno mnenje 2005/1: Mednarodna raziskava Stališča o delu
SJM042 Slovensko javno mnenje 2004/2: Evropska družboslovna raziskava
SJM031 Slovensko javno mnenje 2003/1
SJM022 Slovensko javno mnenje 2002/2: Evropska družboslovna anketa
SJM012 Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi
SJM001 Slovensko javno mnenje 2000/1
SJM993 Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot
SJM982 Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II
SJM972 Slovensko javno mnenje 1997/2: Mednarodna raziskava o veri in odnosu do cerkve
SJM961 Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM954 Slovensko javno mnenje 1995/4: Mednarodna raziskava razumevanje vloge države in socialno politične orientacije
SJM953 Slovensko javno mnenje 1995/3: Razumevanje preteklosti in mednarodna raziskava volilnih sistemov
SJM952 Slovensko javno mnenje 1995/2: Mednarodna raziskava vrednot
SJM951 Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji
SJM944 Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete
SJM942 Slovensko javno mnenje 1994/2: Slovensko javno mnenje in slovensko-avstrijska raziskava vrednot
SJM923 Slovensko javno mnenje 1992/3: Procesi demokratizacije
SJM922 Slovensko javno mnenje 1992/2: Mednarodna raziskava o neenakosti in socialno-ekonomskih orientacijah
SJM921 Slovensko javno mnenje 1992/1: Mednarodna raziskava vrednot
SJM912 Slovensko javno mnenje 1991/2: Slovenska družba na prehodu v demokracijo in mednarodna raziskava o vernosti in cerkvi
SJM90 Slovensko javno mnenje 1990
SJM88 Slovensko javno mnenje 1988
SJM87 Slovensko javno mnenje 1987
SJM86 Slovensko javno mnenje 1986
SJM84 Slovensko javno mnenje 1984
SJM83 Slovensko javno mnenje 1983
SJM82 Slovensko javno mnenje 1981/82
SJM80 Slovensko javno mnenje 1980
SJM78 Slovensko javno mnenje 1978
SJM76 Slovensko javno mnenje 1975/76
SJM73 Slovensko javno mnenje 1973
SJM72 Slovensko javno mnenje 1972
SJM71 Slovensko javno mnenje 1970/71
SJM69 Slovensko javno mnenje 1969
SJM68 Slovensko javno mnenje 1968
SLOAVS94 Slovensko-avstrijska raziskava vrednot, 1994
SPOBAR01 Športni barometer
SPORRK01 Sporazum z RKC
STILI01 Življenjski stili v medijski družbi 2001
SUTR1412 Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo
SUTR1410 Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi
SUTR1402 Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta
SUTR1312 Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo
SUTR1310 Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi
SUTR1302 Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta
SUTR1212 Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo
SUTR1210 Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi
SUTR1202 Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta
SUTR1110 Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi
SUTR1109 Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo
SUTR1102 Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta
SUTR1012 Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki
SUTR1002 Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta
SUTR0911 Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo
SUTR0910 Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi
TBS65 Raziskava o porabi časa
TURKIT15 Kitajski turisti v Sloveniji in Črni Gori, 2015: Pričakovanja, karakteristike in motivacija za potovanje
UMOPL101 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - I.del)
UMOPL401 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - IV. del)
UMOPL301 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - III.del)
UMOPL201 Referendum o umetnem oplojevanju (sledenje - II. del)
UMOPLO01 Umetna oploditev
UMOPR301 Referendum o umetnem oplojevanju (III. del)
UMOPR201 Referendum o umetnem oplojevanju
VE64 Velenje
VERPLU08 Mednarodna raziskava o verstvih: Učinki verskega pluralizma
VIG12 Vsakdan in gibanje, 2012
WVS Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije
WVS_95 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984, 1990-1993, in 1995-1997: Združeni podatki iz prvih treh izvedb ankete
WVS95 Mednarodna raziskava vrednot, 1995: Preliminarna datoteka z omejenim naborom držav
WVS_92 Mednarodna raziskava vrednot, 1981-1984 in 1990-1993
WVSEVS Mednarodna raziskava vrednot: Opis serije
WVSEVS99 Mednarodna raziskava vrednot, 1999/2000: Združeni podatki
ZALOG Problemi prebivalcev Zaloga: Kvaliteta bivanjskega prostora
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si