Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS11
Main author(s):
  • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2011.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS: 93/2010 (None)

Series:
  • ADS/Anketa o delovni sili

    Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2011 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. V vsakem četrtletju je v vzorec izbranih približno 19.750 posameznikov. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey, v katero je bilo v letu 2011 zajetih 27 držav Evropske unije, 4 države kandidatke ter 2 EFTA državi – Norveška in Švica. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2011-01-04 - 2012-01-06
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2011 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva, če to ima telefon.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

File ID: ADS11_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 214
  • number of units: 61888

Version: avgust 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011 [datoteka podatkov]

File ID: ADS11_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 199
  • number of units: 61888

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61626 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

sid Statistični identifikator

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61626 0

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 90

val Val anketiranja

Value 5195 Frequency
1 1. val 17797
2 2.val 13491
3 3. val 11580
4 4. val 9892
5 5. val 9128
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 6194 Frequency
2 terensko anketiranje 21390
3 telefonsko anketiranje 40498
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 04.01.2011 to 06.01.2012

starost Starost anketiranca

Value 8192 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 0 42.034 21.877

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 999

refted Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Value 10190 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 2 53 26.137 14.991

Valid range from 2 to 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 11189 Frequency
1 Da 25189
2 Ne 36699
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 12188 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 15097
2 otrok (njegov ali partnerjev) 18311
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 3123
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2308
5 drugo (snaha, zet) 928
6 sam je nosilec gospodinjstva 22121
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 13187 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 28467
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 14186 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 43453
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 15185 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 39981
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_8 Spol:

Value 16184 Frequency
1 moški 30409
2 ženski 31479
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Value 17183 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 1 31 15.58 8.847

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Value 19181 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0 2011 1968.472 21.878

Valid range from Zaščitena vrednost to 2011

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 20180 Frequency
1 Da 61018
2 Ne 870
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate? šifrant!

Value 21179 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 61888

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 22178 Frequency
1 Da 56576
2 Ne 5312
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 23177 Frequency
AT 85
BA 2288
DE 171
HR 1340
IT 82
ME 107
MK 259
RS 549
UA 36
XK 238
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 157
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5312 56576

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Value 24176 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5312 56576 1918 2011 1978.428 16.703

Valid range from 1918 to 2011

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Value 25175 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 61888

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 26174 Frequency
1 stalno prebivališče 61231
2 začasno prebivališče 465
3 na tem naslovu niste prijavljeni 192
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 27173 Frequency
1 Samski 14986
2 Poročen 29544
3 Vdovec 3455
4 Razvezan 1253
5 Zunajzakonska skupnost 4614
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 28172 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe 284
2 nepopolna osnovna izobrazba (4-7 oz. 6-8 razredov) 1595
3 osnovna izobrazba 11098
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 12970
5 srednja strokovna izobrazba 13541
6 srednja splošna izobrazba 3790
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba 3203
8 visokošolska strokovna izobrazba 1680
9 visokošolska univerzitetna izobrazba 4766
10 specializacija 169
11 magisterij 483
12 doktorat 275
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53854 8034 1 12

Valid range from 1 to 12

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 30170 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1925 2011 1983.965 19.118

Valid range from 1925 to 2011

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 31169 Frequency
1 Da 8474
2 Ne 45113
3 Ne, ker so bile počitnice 265
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 32168 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 103
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 318
3 Srednjo strokovno izobrazbo 1737
4 Srednjo splošno izobrazbo 1179
5 Višjo strokovno izobrazbo 864
6 Visoko strokovno izobrazbo 1229
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2567
8 Specializacijo 70
9 Magisterij 526
10 Doktorat 146
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 53149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8739 53149 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 33167 Frequency
1 Da 4562
2 Ne 49290
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Value 34166 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4562 57326 1 160 15.792 16.603

Valid range from 1 to 160

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 35165 Frequency
1 potreb dela 2431
2 osebnega razvoja, interesa 2131
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4562 57326 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 36164 Frequency
1 samo med delovnim časom 1169
2 večinoma med delovnim časom 268
3 samo zunaj delovnega časa 1035
4 večinoma zunaj delovnega časa 363
5 v tem času nisem bil zaposlen 1727
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4562 57326 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 37163 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1635
2 Delodajalec 1941
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 846
4 Drugo 140
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4562 57326 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 38162 Frequency
1 Pomanjkanje časa 7791
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 2218
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 3179
4 Družinske obveznosti 1651
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1293
6 Zdravstveni razlogi 2782
7 Ni interesa (tudi starost) 20732
8 Drugo 1942
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 20300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41588 20300 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39161 Frequency
1 Da 24066
2 Ne 29786
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40160 Frequency
1 Da 1225
2 Ne 28561
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 32102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29786 32102 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste kjub temu, da prejšnji teden niste delali, zaposleni, samozaposleni ali opravljate kakršno koli redno delo za plačilo, dobiček oz. družinsko dobrobit?

Value 41159 Frequency
1 Da 2624
2 Ne 25937
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28561 33327 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42158 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 653
6 Zaradi dopusta 1384
7 Zaradi praznika 50
8 Ker ste na čakanju Zaščitena vrednost
9 Zaradi porodniškega dopusta 378
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
11 Zaradi koriščenja ur Zaščitena vrednost
12 Drugo 46
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2624 59264 1 12

Valid range from 1 to 12

v3_5a Koliko časa boste vse skupaj odsotni z dela?

Value 43157 Frequency
0 manj kot 1 mesec 1500
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2502 59386 0 99

Valid range from 0 to 99

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 44156 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61741
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 61741 0 58

Valid range from 0 to 58

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 45155 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 19893
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 1540
3 zaposleni pri kmetu 38
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 728
6 obrtnik (s.p.) 1664
7 kmet 1016
8 v svobodnem poklicu 91
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1337
10 delali ste po pogodbi 297
11 delali ste za neposredno plačilo 54
12 delali ste preko študentskega servisa 1164
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 Vajenec, praktikant 55
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27915 33973 1 14

Valid range from 1 to 14

v4_1a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 46154 Frequency
1 Da 801
2 Ne 215
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 60872 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_1b Ali pridelke v glavnem porabite sami?

Value 47153 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 61673 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_1c Ali ti pridelki predstavljajo pomemben del porabe hrane v vašem gospodinjstvu?

Value 48152 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
212 61676 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 49151 Frequency
1 Da 1337
2 Ne 117
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1454 60434 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 50150 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 60551 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 51149 Frequency
1 Da 1401
2 Ne 21623
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23024 38864 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 52148 Frequency
1 Da 997
2 Ne 2488
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3485 58403 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 53147 Frequency
1 nedoločen čas 18867
2 določen čas 2616
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40405
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21483 40405 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 54146 Frequency
0 manj kot 1 mesec 340
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4212 57676 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 55145 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 191
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 1602
3 Ne želite stalne zaposlitve 73
4 Ste v poskusni dobi 276
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 226
6 Izobraževanje, šolanje 1213
7 Drugo 631
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57676
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4212 57676 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: V prejšnjem tednu ste delali pri…?) Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v4_11a V kateri državi delate?

Value 58142 Frequency
AT 150
IT 59
SI 27608
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 84
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987

v4_11xs V kateri občini?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24180 37708

Valid range from 1 to 211

v4_11b V kateri občini?

Value 60140 Frequency
SI01 13137
SI02 14469
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27606 34282

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 61139 Frequency
1 Da 4594
2 Ne 18430
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23024 38864 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 62138 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1932 2011 1997.958 12.034

Valid range from 1932 to 2011

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Value 63137 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55384
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6504 55384 1 12 6.36 3.485

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 64136 Frequency
1 Da 253
2 Ne 1832
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59803
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2085 59803 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 65135 Frequency
1 Da 108
2 Ne 1724
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1832 60056 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 66134 Frequency
1 Da 74
2 Ne 1650
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 60164 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu ?

Value 67133 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1650 60238 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 68132 Frequency
1 Da 64
2 Ne 1576
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1640 60248 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Value 69131 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 61888

v4_21 Tam dela:

Value 70130 Frequency
1 1 - 10 oseb 5943
2 11 oseb ali več 19470
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36475
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25413 36475 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 71129 Frequency
1 s polnim delovnim časom 24806
2 s skrajšanim delovnim časom 3095
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)? PONOVLJENO ANKETIRANJE: Navadno delate ___ ur na teden?

Value 72128 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 112 39.355 9.487

Valid range from 1 to 112

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 73127 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 940
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 643
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 207
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 152
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 553
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 141
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 62
10 Drugo 435
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58712
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3176 58712 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 74126 Frequency
1 Da 66
2 Ne 118
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
184 61704 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Value 75125 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 0 120 34.217 15.977

Valid range from 0 to 120

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 76124 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 83
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1480
3 Drugo 204
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1767 60121 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 77123 Frequency
1 slabega vremena 115
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 63
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 81
5 ker imate premakljiv delovni čas 54
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 899
7 porodniškega dopusta 419
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2458
10 praznikov 1135
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 179
14 koriščenja ur 54
15 drugo 226
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5739 56149 1 15

Valid range from 1 to 15

V5_8 Ali imate gibljiv delovni čas?

Value 78122 Frequency
1 Da 6028
2 Ne 15536
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21564 40324 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Ste v prejšnjem tednu na delovnem mestu opravili kaj dela izven delovnega časa?

Value 79121 Frequency
1 Da 1129
2 Ne 4899
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 55860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6028 55860 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10 Koliko?

Value 80120 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 60759 1 75 7.765 7.178

Valid range from 1 to 75

v5_10a Koliko od teh je bilo plačanih?

Value 81119 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60759
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1129 60759 0 60 2.346 4.971

Valid range from 0 to 60

v5_10b Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 82118 Frequency
1 Da 1563
2 Ne 13973
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 46352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15536 46352 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_10c Koliko?

Value 83117 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1563 60325 1 60 8.629 6.861

Valid range from 1 to 60

v5_10d Koliko od teh je bilo plačanih?

Value 84116 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1563 60325 0 60 4.573 6.151

Valid range from 0 to 60

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate, če bi prejeli večjo plačo?

Value 85115 Frequency
1 Da 5268
2 Ne 22481
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27749 34139 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 86114 Frequency
1 z dodatnim delom 332
2 z drugim osnovnim delom 211
3 v okviru sedanjega dela 3298
4 z dodatnim, drugim oz. sedanjim delom 1427
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5268 56620 1 4

Valid range from 1 to 4

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Value 87113 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5268 56620 4 150 49.244 7.844

Valid range from 4 to 150

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 88112 Frequency
1 Da 4742
2 Ne 526
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5268 56620 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 89111 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 52
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 284
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 59
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 94
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
526 61362 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 90110 Frequency
1 Običajno 6470
2 Včasih 795
3 Nikoli 15814
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23079 38809 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 91109 Frequency
1 Običajno 6430
2 Včasih 6492
3 Nikoli 14979
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 92108 Frequency
1 Običajno 2037
2 Včasih 3622
3 Nikoli 22242
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 93107 Frequency
1 Običajno 6409
2 Včasih 10120
3 Nikoli 11372
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 94106 Frequency
1 Običajno 4351
2 Včasih 5309
3 Nikoli 18241
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19d Ali ste v prejšnjem tednu koristili kakšen dan dopusta?

Value 95105 Frequency
1 Da 2712
2 Ne 18759
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 40417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21471 40417 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_19e Koliko dni dopusta ste koristili v preteklem tednu?

Value 96104 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2712 59176 1 7 3.472 1.706

Valid range from 1 to 7

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 97103 Frequency
1 Običajno 1939
2 Včasih 2280
3 Nikoli 23682
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 98102 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2826
2 dogovora z delodajalcem Zaščitena vrednost
3 dodatnega plačila Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 57669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4219 57669 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 99101 Frequency
1 Da 933
2 Ne 26968
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 100100 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 37
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 132
7 kmet 140
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 394
10 delali ste po pogodbi 142
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko študentskega servisa 37
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 60955 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_2a Ali je mogoče vsaj del pridelkov z vaše kmetije namenjen prodaji?

Value 10199 Frequency
1 Da 83
2 Ne 57
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 61748 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 10298 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61596
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 61596 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Value 10595 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 60955 1 70 15.384 10.881

Valid range from 1 to 70

v7_7 Iščete

Value 10694 Frequency
1 Drugo osnovno delo 962
2 Drugo, dodatno delo 91
3 Niti eno niti drugo 26848
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 33987
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27901 33987 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10793 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 132
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 149
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 175
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 198
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 198
8 Drugo 63
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 60926 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10892 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 58
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61797
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 61797 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit?

Value 10991 Frequency
1 Da 18917
2 Ne 7034
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25951 35937 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_1a Ali ste mogoče med študijem redno delali preko študentskega servisa?

Value 11090 Frequency
1 Da 396
2 Ne 6638
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 54854
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7034 54854 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Nazadnje ste delali oz. bili zaposleni pri… ) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Delali ste kot….) Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61888 0

v8_4 Takrat ste bili:

Value 11387 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 16156
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 758
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 172
6 obrtnik (s.p.) 724
7 kmet 290
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 378
10 delali ste po pogodbi 100
11 delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
12 delali ste preko javnih del 78
13 delali preko študentskega servisa 592
14 delali ste kot vajenec, praktikant Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19313 42575 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 11486 Frequency
1 Da 398
2 Ne 806
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1204 60684 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Value 11585 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19313 42575 1940 2011 1999.171 10.231

Valid range from 1940 to 2011

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Value 11684 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 56332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5556 56332 1 12 7.473 3.533

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11783 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 874
2 Ker ste dali odpoved 187
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 557
4 Zaradi izteka pogodbe 331
5 Zaradi upokojitve 13230
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1732
7 Zaradi izobraževanja 437
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1441
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 119
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 307
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 42621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19267 42621 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11882 Frequency
1 Da 644
2 Ne 12586
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 48658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13230 48658 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 11981 Frequency
1 Da 2550
2 Ne 23319
3 Ne, ker ste delo že našli 69
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25938 35950 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 12080 Frequency
1 Da 1792
2 Ne 21527
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23319 38569 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 12179 Frequency
1 Upokojitev 13299
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2785
3 Izobraževanje, usposabljanje 4944
4 Osebni ali družinski razlogi 1260
5 čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 71
6 Menite, da dela ni na voljo 326
7 Ne želite takoj začeti iskati dela Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 93
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 89
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl 58
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 349
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23319 38569 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 12278 Frequency
1 Da 127
2 Ne 123
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 61638 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 12377 Frequency
1 zaposlitev 3526
2 samozaposlitev 77
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 12476 Frequency
1 s polnim delovnim časom 3365
2 s skrajšanim delovnim časom 161
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3526 58362 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 12575 Frequency
1 Da 2636
2 Ne 729
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3365 58523 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 12674 Frequency
1 Da 55
2 Ne 106
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61727
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
161 61727 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že aktivno iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Value 12773 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 0 999 15.006 26.288

Valid range from 0 to 999

v10_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12872 Frequency
1 Da 1942
2 Ne 1661
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12971 Frequency
1 Da 1758
2 Ne 1845
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 13070 Frequency
1 Da 2648
2 Ne 955
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 13169 Frequency
1 Da 3098
2 Ne 505
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 13268 Frequency
1 Da 2481
2 Ne 1122
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 13367 Frequency
1 Da 3230
2 Ne 373
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 13466 Frequency
1 Da 814
2 Ne 2789
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 13565 Frequency
1 Da 1756
2 Ne 1847
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13664 Frequency
1 Da 2626
2 Ne 977
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13763 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 61811 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13862 Frequency
1 Da 33
2 Ne 44
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61811
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 61811 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13961 Frequency
1 Da 148
2 Ne 3455
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 14060 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1219
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 912
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 150
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 152
6 Redno ste se izobraževali, šolali 752
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 155
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 219
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3603 58285 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli

Value 14159 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev

Value 14258 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61822
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66 61822 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste aktivno iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 14357 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 0 40

Valid range from 0 to 40

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 14456 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 14555 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14654 Frequency
1 Da 36
2 Ne 33
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14753 Frequency
1 Da 37
2 Ne 32
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14852 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14951 Frequency
1 Da 33
2 Ne 36
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 15050 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 15149 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 15248 Frequency
1 Da 32
2 Ne 37
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 15347 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 61885 1 1

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 15446 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61885
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 61885 1 1

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 15545 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15644 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit 32
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 61819 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih DVEH TEDNIH?

Value 15743 Frequency
1 Da 3268
2 Ne 22670
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35950
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25938 35950 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15842 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 4642
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 2844
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 13606
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22670 39218 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih TREH MESECIH?

Value 15941 Frequency
1 Da 265
2 Ne 22405
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 39218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22670 39218 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 16040 Frequency
1 Da 3384
2 Ne 50468
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 16139 Frequency
1 Da 1265
2 Ne 52587
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 16238 Frequency
1 Da 354
2 Ne 53498
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3a Ali ste:

Value 16337 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 25380
2 brezposelni 4082
3 učenec, dijak, študent 6592
4 skrbite za gospodinjstvo 934
5 upokojeni 15690
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 1033
7 drugo 141
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 7

Valid range from 1 to 7

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 16436 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 20603
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 1494
3 zaposleni pri kmetu 38
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 733
6 obrtnik (s.p.) 1660
7 kmet 966
8 v svobodnem poklicu 86
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1260
10 delali ste po pogodbi 228
11 delali ste za neposredno plačilo 37
12 delali ste preko študentskega servisa 674
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
14 brezposelni 3248
15 učenec, dijak, študent 6396
16 upokojeni 14455
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 847
18 nezmožni za delo 996
19 drugo 93
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 8036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53852 8036 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 16535 Frequency
1 Da 1010
2 Ne 2435
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3445 58443 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? (PONOVLJENO ANKETIRANJE: Pred enim letom ste delali pri…?) Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 16634 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 34071
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27817 34071

Valid range from 0 to 97

v13_7 Ali ste pred enim letom živeli na istem naslovu?

Value 16733 Frequency
1 Da 37273
2 Ne 352
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 24263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37625 24263 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_8 Ste živeli v Sloveniji?

Value 16832 Frequency
1 Da 321
2 Ne 31
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 61536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 61536 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_10 V kateri državi ste živeli?

Value 16931 Frequency
SI01 30978
SI02 30388
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 31
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61397 491

zap1 Brezposelni

Value 17030 Frequency
1 brezposelni 2477
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2477 59411 1 1

Valid range from 1 to 1

zap2 Zaposleni

Value 17129 Frequency
1 zaposleni 23079
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38809
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23079 38809 1 1

Valid range from 1 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 17228 Frequency
1 samozaposleni 3485
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 58403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3485 58403 1 1

Valid range from 1 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 17327 Frequency
1 pomagajoči družinski člani 1337
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 60551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 60551 1 1

Valid range from 1 to 1

zap12 Neaktivni

Value 17426 Frequency
1 neaktivni 23474
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 38414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23474 38414