Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SPSTUD08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SPSTUD08_V1
Main author(s):
  • Ule, Mirjana
  • Tivadar, Blanka
  • Kurdija, Slavko
Co-workers:
  • Rajšp, Simona
Data file producer:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Študentska organizacija Slovenije

Project number:

1-CSP-2008 (Študentska organizacija Slovenije)

Study Content

Keywords:

mladi, študenti, socialno-ekonomski položaj mladine, zaposlitev, vrednote, družbene spremembe, družbenopolitična angažiranost

Keywords ELSST:
ŠTUDENT, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, VREDNOTA, VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
Študij
Socialni pogoji študija
Način življenja in nazori mladih
Pogledi na študentsko organizacijo
Vrednote študentske mladine


Abstract:

Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. V raziskavo je bilo vključenih skupno 3006 oseb, in sicer 1827 študentk in 1175 študentov. Cilj raziskave je bil dobiti osnovne parametre o socialno-ekonomskem položaju, pogojih študija, percepciji vpliva na družbene spremembe, pripravljenosti za družbeni angažma ter problemih in strategijah prehoda v zaposlitev. Rezultati raziskave dajejo uvid v trenuten profil študentske populacije in razkrivajo ozadje ambivalentne situacije položaja študentske populacije danes.

Methodology


Collection date: 21. april 2008 - 30. maj 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Prostorske enote niso določene.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študenti, ki so v času anketiranja obiskovali eno izmed 4 univerz, na katerih je potekala raziskava: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za socialno psihologijo

Sampling procedure:

Kvotni vzorec. Vzorčni načrt je bil izdelan na podlagi vzorčenja po skupinah, kjer so skupine posamezne fakultete na univerzah za katere so bile definirane kvote. Kvote predstavljajo število vpisanih študentov na fakultetah na vsaki od univerz. Vzorčenje je tako sledilo izpolnitvi zahtevanih kvot števila anketiranih znotraj vzorčnih skupin. Razmerja v realiziranem vzorcu se ujemajo z dejanskim stanjem glede na število vpisanih študentov na posamezni fakulteti oz. univerzi (Univerza v Ljubljani: 71 %, Univerza v Mariboru: 23 %, Univerza na Primorskem: 4 % in Univerza v Novi Gorici: 1 %), njihov letnik študija (prvi: 39 %, drugi: 29 %, tretji: 20 % in četrti 12 %) ter njihov spol (ženske: 61 %, moški: 39 %).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Samoizpolnjevalna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja. Uteževanje podatkov zaradi uravnotežene realizacije vzorčnega načrta ni bilo potrebno.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SPSTUD08 - Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji, 2008 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 295
  • number of units: 3006

Version: julij 2015

Variable list

ID id/ ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3006 0 1 3006 1503.5 867.902

Valid range from 1 to 3006

Univerza Univerza

Value 22 Frequency
1 Ljubljana 2143
2 Maribor 706
3 Primorska 135
4 N.Gorica 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3006 0 1 4

Valid range from 1 to 4

V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Value 31 Frequency
1 Da 1637
3 Ne 457
2 Mogoče, ne vem 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2094 912 1 3

Valid range from 1 to 3

ID id/ ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3006 0 1 3006 1503.5 867.902

Valid range from 1 to 3006

Univerza Univerza

Value 2294 Frequency
1 Ljubljana 2143
2 Maribor 706
3 Primorska 135
4 N.Gorica 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3006 0 1 4

Valid range from 1 to 4

V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Value 3293 Frequency
1 Da 1637
3 Ne 457
2 Mogoče, ne vem 881
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2094 912 1 3

Valid range from 1 to 3

V2 v2/ Moje lastne poklicne želje Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Moje lastne poklicne želje

Value 4292 Frequency
1 Sploh ni 136
2 Malo 486
3 Precej 1167
4 Zelo močno 1193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2982 24 1 4

Valid range from 1 to 4

V3 v3/ Družinska poklicna, poslovna tradicija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Družinska poklicna, poslovna tradicija

Value 5291 Frequency
1 Sploh ni 1963
2 Malo 624
3 Precej 309
4 Zelo močno 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2978 28 1 4

Valid range from 1 to 4

V4 v4/ Nasveti staršev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nasveti staršev

Value 6290 Frequency
1 Sploh ni 1124
2 Malo 1252
3 Precej 503
4 Zelo močno 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2980 26 1 4

Valid range from 1 to 4

V5 v5/ Nasveti strokovnjakov Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nasveti strokovnjakov

Value 7289 Frequency
1 Sploh ni 1555
2 Malo 1011
3 Precej 358
4 Zelo močno 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2979 27 1 4

Valid range from 1 to 4

V6 v6/ Medijske informacije Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Medijske informacije

Value 8288 Frequency
1 Sploh ni 1366
2 Malo 1082
3 Precej 465
4 Zelo močno 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2978 28 1 4

Valid range from 1 to 4

V7 v7/ Odločitve prijateljev/znancev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Odločitve prijateljev/znancev

Value 9287 Frequency
1 Sploh ni 1673
2 Malo 803
3 Precej 415
4 Zelo močno 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2973 33 1 4

Valid range from 1 to 4

V8 v8/ Bližina kraja študija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Bližina kraja študija

Value 10286 Frequency
1 Sploh ni 1797
2 Malo 596
3 Precej 409
4 Zelo močno 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2980 26 1 4

Valid range from 1 to 4

V9 v9/ Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

V9. Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto

Value 11285 Frequency
1 Sploh ni 2015
2 Malo 526
3 Precej 247
4 Zelo močno 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2983 23 1 4

Valid range from 1 to 4

V10 v10/ Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

Value 12284 Frequency
1 Sploh ne 37
2 Zelo redko 159
3 Redko 431
4 Pogosto 981
5 Zelo pogosto 736
6 Redno 647
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 15 1 6

Valid range from 1 to 6

V11 v11/ Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?

Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?

Value 13283 Frequency
1 6 do 7 375
2 7,01 do 8 1400
3 8,01 do 9 961
4 9,01 do 10 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2976 30 1 4

Valid range from 1 to 4

V121 v121/ Kje se najpogosteje učiš?

V12. Kje se najpogosteje učiš?

Value 14282 Frequency
1 Doma 1849
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 917
3 V univerzitetni knjižnici 85
4 V fakultetnih knjižnicah 77
5 Drugje 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2968 38 1 5

Valid range from 1 to 5

V122 v122/ Kje se najpogosteje učiš?

V12. Kje se najpogosteje učiš?

Value 15281 Frequency
1 Doma 5
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 304
3 V univerzitetni knjižnici 76
4 V fakultetnih knjižnicah 186
5 Drugje 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 2381 1 5

Valid range from 1 to 5

V13 v13/ Zapiske Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Zapiske

Value 16280 Frequency
1 Sploh ne 20
2 Zelo redko 70
3 Redko 194
4 Pogosto 539
5 Zelo pogosto 693
6 Vedno 1480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 10 1 6

Valid range from 1 to 6

V14 v14/ Učbenike, knjige, priročnike Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Učbenike, knjige, priročnike

Value 17279 Frequency
1 Sploh ne 43
2 Zelo redko 131
3 Redko 402
4 Pogosto 788
5 Zelo pogosto 790
6 Vedno 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2992 14 1 6

Valid range from 1 to 6

V15 v15/ Internet Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Internet

Value 18278 Frequency
1 Sploh ne 174
2 Zelo redko 506
3 Redko 792
4 Pogosto 757
5 Zelo pogosto 458
6 Vedno 285
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2972 34 1 6

Valid range from 1 to 6

V16 v16/ S kakovostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S kakovostjo predavanj profesorjev

Value 19277 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 74
2 Pretežno nezadovoljen 559
3 Pretežno zadovoljen 2032
4 Zelo zadovoljen 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2998 8 1 4

Valid range from 1 to 4

V17 v17/ Z razumljivostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Z razumljivostjo predavanj profesorjev

Value 20276 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Pretežno nezadovoljen 624
3 Pretežno zadovoljen 1991
4 Zelo zadovoljen 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 10 1 4

Valid range from 1 to 4

V18 v18/ S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti

Value 21275 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 79
2 Pretežno nezadovoljen 628
3 Pretežno zadovoljen 1708
4 Zelo zadovoljen 580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 4

Valid range from 1 to 4

V19 v19/ S celotnim odnosom profesorjev do študentov Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S celotnim odnosom profesorjev do študentov

Value 22274 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 88
2 Pretežno nezadovoljen 576
3 Pretežno zadovoljen 1781
4 Zelo zadovoljen 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 10 1 4

Valid range from 1 to 4

V20 v20/ S potekom vaj in seminarjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S potekom vaj in seminarjev

Value 23273 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 97
2 Pretežno nezadovoljen 681
3 Pretežno zadovoljen 1841
4 Zelo zadovoljen 381
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3000 6 1 4

Valid range from 1 to 4

V21 v21/ S pridobljenim znanjem med samim študijem Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S pridobljenim znanjem med samim študijem

Value 24272 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 119
2 Pretežno nezadovoljen 692
3 Pretežno zadovoljen 1829
4 Zelo zadovoljen 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2999 7 1 4

Valid range from 1 to 4

V22 v22/ S storitvami referata za študijske zadeve Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S storitvami referata za študijske zadeve

Value 25271 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 393
2 Pretežno nezadovoljen 865
3 Pretežno zadovoljen 1387
4 Zelo zadovoljen 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 15 1 4

Valid range from 1 to 4

V23 v23/ S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu

Value 26270 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 592
2 Pretežno nezadovoljen 975
3 Pretežno zadovoljen 1161
4 Zelo zadovoljen 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2989 17 1 4

Valid range from 1 to 4

V24 v24/ Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?

Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?

Value 27269 Frequency
1 Da 94
2 Ne (preskoči naslednje vprašanje) 2897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 15 1 2

Valid range from 1 to 2

V25 v25/ Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?

Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?

Value 28268 Frequency
1 Do 3 mesece 31
2 En semester 55
3 Dva semestra 21
4 Več kot dva semestra 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 2887 1 4

Valid range from 1 to 4

V26 v26/ Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?

Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?

Value 29267 Frequency
1 Da 413
3 Ne (preskoči naslednje vprašanje) 1387
2 Mogoče, ne vem 1165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1800 1206 1 3

Valid range from 1 to 3

V27 v27/ Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?

Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?

Value 30266 Frequency
1 SLOVENIJA 0
2 HRVASKA 14
3 AVSTRIJA 61
4 ITALIJA 59
5 NEMCIJA 220
6 NIZOZEMSKA 41
7 NORVESKA 4
8 FRANCIJA 84
9 ANGLIJA 301
10 SVICA 12
11 SPANIJA 244
12 ZDA 97
13 RUSIJA 12
14 MAKEDONIJA 5
15 ALBANIJA 3
16 TURCIJA 4
17 JUGOSLAVIJA 0
18 BIH 4
19 KANADA 13
20 SVEDSKA 40
21 IZRAEL 0
22 BELGIJA 19
23 DANSKA 11
24 CIPER 1
25 JAPONSKA 1
26 KOSOVO 0
27 ROMUNIJA 0
28 GRCIJA 12
29 AVSTRALIJA 17
30 POLJSKA 9
31 IRSKA 18
32 MADZARSKA 2
33 SRILANKA 0
34 UKRAJINA 0
35 PORTUGALSKA 41
36 FINSKA 36
37 BOLGARIJA 1
38 SLOVAŠKA 2
39 ČEŠKA 19
40 ČRNA GORA 1
41 BRAZILIJA 2
55 DRUGO 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1415 1591 2 55

Valid range from 1 to 55

V281 v281/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Value 31265 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 558
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 626
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 310
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 834
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 171
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 49
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2548 458 1 6

Valid range from 1 to 6

V282 v282/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Value 32264 Frequency
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 0
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 122
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 455
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 84
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 154
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 55
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 2136 2 6

Valid range from 1 to 6

V29 v29/ Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?

Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?

Value 33263 Frequency
1 V državni službi 917
2 V velikem podjetju 559
3 V manjšem podjetju 508
4 V svobodnem statusu 435
5 V mednarodnih organizacijah in inštitucijah 382
6 drugo 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2801 205 1 5

Valid range from 1 to 5

V30 v30/ Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?

Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?

Value 34262 Frequency
1 Ne bi šel/šla niti za daljši čas niti za vedno 639
2 Ne bil šel/šla za vedno, bi pa za daljši čas. 877
3 Šel/šla bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi m 668
4 Šel/šla bi za vedno - ne glede na vse, bi se že kako znašel/ 103
5 O tem nisem razmišljal/-a. 708
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2287 719 1 4

Valid range from 1 to 4

V31 v31/ Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Value 35261 Frequency
1 da 1121
2 ne 1033
3 ne vem 838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2154 852 1 2

Valid range from 1 to 2

V32 v32/ Preseliti se v večje slovensko mesto. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se v večje slovensko mesto.

Value 36260 Frequency
1 da 1898
2 ne 569
3 ne vem 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2467 539 1 2

Valid range from 1 to 2

V33 v33/ Preseliti se tudi zunaj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se tudi zunaj Slovenije.

Value 37259 Frequency
1 da 1240
2 ne 920
3 ne vem 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2160 846 1 2

Valid range from 1 to 2

V34 v34/ Nadaljevati s podiplomskim študijem. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Value 38258 Frequency
1 da 2183
2 ne 312
3 ne vem 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2495 511 1 2

Valid range from 1 to 2

V35 v35/ Odpovedati se družini, otrokom Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Odpovedati se družini, otrokom

Value 39257 Frequency
1 da 219
2 ne 2338
3 ne vem 433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2557 449 1 2

Valid range from 1 to 2

V36 v36/ Dopolnilno se izobraževati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Dopolnilno se izobraževati.

Value 40256 Frequency
1 da 2399
2 ne 210
3 ne vem 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2609 397 1 2

Valid range from 1 to 2

V37 v37/ Spremeniti smer študija. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Spremeniti smer študija.

Value 41255 Frequency
1 da 1066
2 ne 1206
3 ne vem 713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2272 734 1 2

Valid range from 1 to 2

V38 v38/ Delati zunaj svojega poklica. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Delati zunaj svojega poklica.

Value 42254 Frequency
1 da 1551
2 ne 675
3 ne vem 766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2226 780 1 2

Valid range from 1 to 2

V39 v39/ Politično se angažirati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Politično se angažirati.

Value 43253 Frequency
1 da 655
2 ne 1470
3 ne vem 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 881 1 2

Valid range from 1 to 2

V40 v40/ Dohodek-štipendija Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Štipendija

Value 44252 Frequency
1 nič 1736
2 do 100 203
3 nad 100 do 250 944
4 nad 250 do 500 83
5 nad 500 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2973 33 1 5

Valid range from 1 to 5

V41 v41/ Dohodek-starši in drugi svojci Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Starši in drugi svojci

Value 45251 Frequency
1 nič 307
2 do 100 1254
3 nad 100 do 250 1049
4 nad 250 do 500 314
5 nad 500 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2977 29 1 5

Valid range from 1 to 5

V42 v42/ Dohodek-delo prek študentskega servisa Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Delo prek študentskega servisa

Value 46250 Frequency
1 nič 1034
2 do 100 768
3 nad 100 do 250 649
4 nad 250 do 500 419
5 nad 500 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2956 50 1 5

Valid range from 1 to 5

V43 v43/ Dohodek-drugo delo Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Drugo delo

Value 47249 Frequency
1 nič 2442
2 do 100 301
3 nad 100 do 250 111
4 nad 250 do 500 32
5 nad 500 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2911 95 1 5

Valid range from 1 to 5

V44 v44/ Dohodek-drugi prihodki, kateri? Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Drugi prihodki, kateri? ....................................................

Value 48248 Frequency
1 nič 2323
2 do 100 429
3 nad 100 do 250 106
4 nad 250 do 500 38
5 nad 500 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2923 83 1 5

Valid range from 1 to 5

V45 v45/ Koliko po tvoji oceni v povprečju znašajo tvoji skupni mesečni prihodki

Koliko po tvoji oceni v povprečju znašajo tvoji skupni mesečni prihodki

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2850 156 0 5130 337.722 221.02

Valid range from 0 to 5130

V46 v46/ Ali imaš ti osebno svoj lastni avtomobil?

Ali imaš svoj lastni avtomobil?

Value 50246 Frequency
1 da 1008
2 ne 1994
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3002 4 1 2

Valid range from 1 to 2

V47 v47/ Ali imaš ti osebno svoj lastni prenosni računalnik?

Ali imaš svoj lastni prenosni računalnik?

Value 51245 Frequency
1 da 1624
2 ne 1377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3001 5 1 2

Valid range from 1 to 2

V48 v48/ Ali imaš ti osebno svoj lastni stacionarni (namizni) računalnik?

Ali imaš svoj lastni stacionarni (namizni) računalnik?

Value 52244 Frequency
1 da 1758
2 ne 1241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2999 7 1 2

Valid range from 1 to 2

V49 v49/ Ali kdaj uporabljaš internet?

Ali kdaj uporabljaš internet?

Value 53243 Frequency
1 da 2970
2 Ne (pojdi na vpr. V57) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2985 21 1 2

Valid range from 1 to 2

V50 v50/ Ali imaš tam, kjer stanuješ večino časa, dostop do interneta?

Ali imaš tam, kjer stanuješ večino časa, dostop do interneta?

Value 54242 Frequency
1 da 2716
2 ne 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2937 69 1 2

Valid range from 1 to 2

V51 v51/ uporaba interneta-Tam, kjer stanujem večino časa Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Tam, kjer stanujem večino časa

Value 55241 Frequency
1 da 2797
2 ne 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2978 28 1 2

Valid range from 1 to 2

V52 v52/ uporaba interneta-Na fakulteti Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Na fakulteti

Value 56240 Frequency
1 da 2260
2 ne 642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2902 104 1 2

Valid range from 1 to 2

V53 v53/ uporaba internetaV knjižnici, čitalnici Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

V knjižnici, čitalnici

Value 57239 Frequency
1 da 1517
2 ne 1354
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2871 135 1 2

Valid range from 1 to 2

V54 v54/ uporaba interneta-Pri prijateljih Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Pri prijateljih

Value 58238 Frequency
1 da 1295
2 ne 1571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2866 140 1 2

Valid range from 1 to 2

V55 v55/ uporaba interneta-Drugje Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Drugje

Value 59237 Frequency
1 da 1023
2 ne 1792
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2815 191 1 2

Valid range from 1 to 2

V56 v56/ Kako pogosto si v povprečju uporabljal/-a internet v zadnjih treh mesecih?

Kako pogosto si v povprečju uporabljal/-a internet v zadnjih treh mesecih?

Value 60236 Frequency
1 Skoraj vsak dan 2622
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 328
3 Vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 29
4 Manj kot enkrat na mesec (vendar vsaj enkrat v zadnjih treh 6
5 Interneta nisem uporabljal/-a v zadnjih treh mesecih 4
6 še nikoli nisem uporabljal/-a interneta 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2990 16 1 6

Valid range from 1 to 6

V57 v57/ Strošek-študijska literatura, npr. učbeniki, fotokopije, skripta Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Študijska literatura, npr. učbeniki, fotokopije, skripta

Value 61235 Frequency
1 nič 184
2 do 20 1476
3 nad 20 do 50 945
4 nad 50 do 100 285
5 nad 100 do 250 63
6 nad 250 do 500 8
7 nad 500 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2964 42 1 7

Valid range from 1 to 7

V58 v58/ Strošek-Stanovanje Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Stanovanje

Value 62234 Frequency
1 nič 1266
2 do 20 39
3 nad 20 do 50 95
4 nad 50 do 100 659
5 nad 100 do 250 840
6 nad 250 do 500 80
7 nad 500 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2987 19 1 7

Valid range from 1 to 7

V59 v59/ Strošek-Prevoz Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Prevoz

Value 63233 Frequency
1 nič 202
2 do 20 637
3 nad 20 do 50 1068
4 nad 50 do 100 758
5 nad 100 do 250 298
6 nad 250 do 500 22
7 nad 500 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2989 17 1 7

Valid range from 1 to 7

V60 v60/ Strošek-Prehrana Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Prehrana

Value 64232 Frequency
1 nič 163
2 do 20 467
3 nad 20 do 50 1225
4 nad 50 do 100 871
5 nad 100 do 250 241
6 nad 250 do 500 19
7 nad 500 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2989 17 1 7

Valid range from 1 to 7

V61 v61/ Strošek-Oblačila in obutev Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Oblačila in obutev

Value 65231 Frequency
1 nič 237
2 do 20 662
3 nad 20 do 50 1090
4 nad 50 do 100 740
5 nad 100 do 250 217
6 nad 250 do 500 32
7 nad 500 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2983 23 1 7

Valid range from 1 to 7

V62 v62/ Strošek-Razvedrilo, zabava Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Razvedrilo, zabava

Value 66230 Frequency
1 nič 195
2 do 20 996
3 nad 20 do 50 1170
4 nad 50 do 100 488
5 nad 100 do 250 106
6 nad 250 do 500 17
7 nad 500 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2977 29 1 7

Valid range from 1 to 7

V63 v63/ Strošek-šport, rekreacija Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Šport, rekreacija

Value 67229 Frequency
1 nič 1165
2 do 20 1005
3 nad 20 do 50 541
4 nad 50 do 100 205
5 nad 100 do 250 42
6 nad 250 do 500 11
7 nad 500 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2977 29 1 7

Valid range from 1 to 7

V64 v64/ Strošek-Sredstva za osebno nego Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Sredstva za osebno nego

Value 68228 Frequency
1 nič 235
2 do 20 1597
3 nad 20 do 50 898
4 nad 50 do 100 218
5 nad 100 do 250 20
6 nad 250 do 500 9
7 nad 500 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2981 25 1 7

Valid range from 1 to 7

V65 v65/ Strošek-Obštudijsko izobraževanje Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Obštudijsko izobraževanje

Value 69227 Frequency
1 nič 2243
2 do 20 394
3 nad 20 do 50 188
4 nad 50 do 100 89
5 nad 100 do 250 40
6 nad 250 do 500 10
7 nad 500 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2968 38 1 7

Valid range from 1 to 7

V66 v66/ Strošek-GSM naročnina in pogovori Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

GSM naročnina in pogovori

Value 70226 Frequency
1 nič 189
2 do 20 1236
3 nad 20 do 50 1303
4 nad 50 do 100 223
5 nad 100 do 250 26
6 nad 250 do 500 2
7 nad 500 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2983 23 1 7

Valid range from 1 to 7

V67 v67/ Kolikšni so v povprečju po tvoji oceni vsi mesečni stroški zate, ki jih imaš sam in tvoja družina?

Kolikšni so v povprečju po tvoji oceni vsi mesečni stroški zate, ki jih imaš sam in tvoja družina?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2737 269 0 5000 404.343 306.494

Valid range from 0 to 5000

V68 v68/ Kolikokrat na mesec se v času študijskega leta v povprečju prehranjuješ na študentske bone?

Kolikokrat na mesec se v času študijskega leta v povprečju prehranjuješ na študentske bone?

Value 72224 Frequency
1 Nobenkrat 242
2 od 1x do 5x 763
3 od 6x do 10x 724
4 od 11x do 15x 687
5 Več kot 15 x 586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3002 4 1 5

Valid range from 1 to 5

V69 v69/ Ali ti zadošča mesečno število bonov, ki je določeno?

Ali ti zadošča mesečno število bonov, ki je določeno?

Value 73223 Frequency
1 da 2639
2 ne 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2919 87 1 2

Valid range from 1 to 2

V70 v70/ Kako dobro poznaš študentsko organizacijo Slovenije (šOS)?

Kako dobro poznaš Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS)?

Value 74222 Frequency
1 Zelo dobro poznam 86
2 Dobro poznam 548
3 Bolj slabo poznam 1836
4 Sploh ne poznam (preskoči naslednje vpr.) 534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3004 2 1 4

Valid range from 1 to 4

V71 v71/ V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo študentske organizacije Slovenije (šOS)?

V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS)?

Value 75221 Frequency
1 Slabo 91
2 Srednje mešano 484
3 Dobro 823
4 Zelo dobro 151
5 Ne vem, nimam ocene 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1549 1457 1 4

Valid range from 1 to 4

V72 v72/ Imeti visok življenjski standard S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti visok življenjski standard

Value 76220 Frequency
1 Nepomembno 77
7 Zelo pomembno 414
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2999 7 1 7

Valid range from 1 to 7

V73 v73/ Resnično prijateljstvo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Resnično prijateljstvo

Value 77219 Frequency
1 Nepomembno 4
7 Zelo pomembno 1913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3000 6 1 7

Valid range from 1 to 7

V74 v74/ Imeti družbeno moč in vpliv S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti družbeno moč in vpliv

Value 78218 Frequency
1 Nepomembno 94
7 Zelo pomembno 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2997 9 1 7

Valid range from 1 to 7

V75 v75/ Varovanje narave, skrb za okolje S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Varovanje narave, skrb za okolje

Value 79217 Frequency
1 Nepomembno 20
7 Zelo pomembno 560
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 10 1 7

Valid range from 1 to 7

V76 v76/ Uživati življenje z veliko žlico S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Uživati življenje z veliko žlico

Value 80216 Frequency
1 Nepomembno 64
7 Zelo pomembno 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 7

Valid range from 1 to 7

V77 v77/ Spoštovati tradicijo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Spoštovati tradicijo

Value 81215 Frequency
1 Nepomembno 161
7 Zelo pomembno 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2980 26 1 7

Valid range from 1 to 7

V78 v78/ Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš

Value 82214 Frequency
1 Nepomembno 14
7 Zelo pomembno 1292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 7

Valid range from 1 to 7

V79 v79/ Imeti urejeno družinsko življenje S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti urejeno družinsko življenje

Value 83213 Frequency
1 Nepomembno 19
7 Zelo pomembno 1717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 7

Valid range from 1 to 7

V80 v80/ Biti ponosen na slovensko zgodovino S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Biti ponosen na slovensko zgodovino

Value 84212 Frequency
1 Nepomembno 192
7 Zelo pomembno 440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2993 13 1 7

Valid range from 1 to 7

V81 v81/ Živeti zdravo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Živeti zdravo

Value 85211 Frequency
1 Nepomembno 23
7 Zelo pomembno 960
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 7

Valid range from 1 to 7

V82 v82/ Uveljaviti se v svojem poklicu ali stroki S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Uveljaviti se v svojem poklicu ali stroki

Value 86210 Frequency
1 Nepomembno 14
7 Zelo pomembno 1135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 7

Valid range from 1 to 7

V83 v83/ Ali se zanimaš za politiko?

Ali se zanimaš za politiko?

Value 87209 Frequency
1 Me sploh ne zanima 940
2 Malo se zanimam 1209
3 Se zanimam 654
4 Zelo se zanimam 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 4

Valid range from 1 to 4

V84 v84/ Če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor, katero izmed navedenih strank bi volil/

Če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor, katero izmed navedenih strank bi volil/-a?

Value 88208 Frequency
1 DeSUS 23
2 LDS 228
3 Lipa 103
4 NSi 91
5 SDS 365
6 SLS 120
7 SNS 255
8 SD 426
9 Zares 228
10 Nobene, ne bi volil 948
11 Drugo 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2940 66 1 11

Valid range from 1 to 11

V85 v85/ Način šolanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Način šolanja

Value 89207 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 991
2 neodločen 1382
3 povzroča zadovoljstvo 619
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2992 14 1 3

Valid range from 1 to 3

V86 v86/ Možnost zaposlovanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost zaposlovanja

Value 90206 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 2030
2 neodločen 608
3 povzroča zadovoljstvo 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2997 9 1 3

Valid range from 1 to 3

V87 v87/ Reševanje stanovanjskih problemov Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Reševanje stanovanjskih problemov

Value 91205 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 2107
2 neodločen 684
3 povzroča zadovoljstvo 195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2986 20 1 3

Valid range from 1 to 3

V88 v88/ Možnost ta ustvarjanje družine, rojevanje otrok Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost ta ustvarjanje družine, rojevanje otrok

Value 92204 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 1216
2 neodločen 1171
3 povzroča zadovoljstvo 610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2997 9 1 3

Valid range from 1 to 3

V89 v89/ Možnost napredovanja v stroki in poklicu Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost napredovanja v stroki in poklicu

Value 93203 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 849
2 neodločen 1213
3 povzroča zadovoljstvo 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2998 8 1 3

Valid range from 1 to 3

V90 v90/ Možnost političnega delovanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost političnega delovanja

Value 94202 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 609
2 neodločen 1969
3 povzroča zadovoljstvo 417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 3

Valid range from 1 to 3

V91 v91/ Možnost zabave in razvedrila Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost zabave in razvedrila

Value 95201 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 153
2 neodločen 471
3 povzroča zadovoljstvo 2373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2997 9 1 3

Valid range from 1 to 3

V92 v92/ Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja

Value 96200 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 302
2 neodločen 790
3 povzroča zadovoljstvo 1904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2996 10 1 3

Valid range from 1 to 3

V93 v93/ Perspektive v prihodnosti Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Perspektive v prihodnosti

Value 97199 Frequency
1 povzroča nezadovoljstvo 670
2 neodločen 1157
3 povzroča zadovoljstvo 1167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 3

Valid range from 1 to 3

V94 v94/ Koliko si se pripravljen/-a angažirati v izvajanju družbenih sprememb?

Koliko si se pripravljen/-a angažirati v izvajanju družbenih sprememb?

Value 98198 Frequency
1 Sploh se nisem pripravljen/-a angažirati 274
2 Pripravljen/-a... samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo 439
3 Pripravljen/-a... samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo 553
4 Pripravljen/-a... v vseh akcijah, ki prinašajo spremembe v d 829
5 Ne vem, o tem nisem razmišljal/-a 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2095 911 1 4

Valid range from 1 to 4

V95 v95/ Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti?

Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti?

Value 99197 Frequency
1 Zelo majhen 659
2 Majhen 830
3 Srednji 722
4 Velik 247
5 Zelo velik 92
6 Ne vem 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2550 456 1 5

Valid range from 1 to 5

V96 v96/ Da bi zbolel/-a Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi zbolel/-a

Value 100196 Frequency
1 nič me ne skrbi 584
2 malo 961
3 srednje 700
4 dokaj 541
5 zelo me skrbi 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 5

Valid range from 1 to 5

V97 v97/ Da bi bil/-a brezposelen/-na Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi bil/-a brezposelen/-na

Value 101195 Frequency
1 nič me ne skrbi 389
2 malo 629
3 srednje 650
4 dokaj 765
5 zelo me skrbi 562
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2995 11 1 5

Valid range from 1 to 5

V98 v98/ Da bi ne mogel/-a živeti na svojem Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi ne mogel/-a živeti na svojem

Value 102194 Frequency
1 nič me ne skrbi 520
2 malo 624
3 srednje 744
4 dokaj 726
5 zelo me skrbi 362
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2976 30 1 5

Valid range from 1 to 5

V99 v99/ Da bi živel/-a v materialnem pomanjkanju Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi živel/-a v materialnem pomanjkanju

Value 103193 Frequency
1 nič me ne skrbi 367
2 malo 733
3 srednje 789
4 dokaj 688
5 zelo me skrbi 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2983 23 1 5

Valid range from 1 to 5

V100 v100/ Da bi bil/-a osamljen/-a Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi bil/-a osamljen/-a

Value 104192 Frequency
1 nič me ne skrbi 723
2 malo 777
3 srednje 661
4 dokaj 483
5 zelo me skrbi 344
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2988 18 1 5

Valid range from 1 to 5

V101 v101/ Da nas bodo pestili ekološki problemi (pomanjkanje pitne vode, vremenske ujme ...) Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da nas bodo pestili ekološki problemi (pomanjkanje pitne vode, vremenske ujme ...)

Value 105191 Frequency
1 nič me ne skrbi 229
2 malo 626
3 srednje 840
4 dokaj 774
5 zelo me skrbi 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 5

Valid range from 1 to 5

V102 v102/ Da bodo v Sloveniji nekateri vse bogatejši in mnogi vse revnejši Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bodo v Sloveniji nekateri vse bogatejši in mnogi vse revnejši

Value 106190 Frequency
1 nič me ne skrbi 221
2 malo 451
3 srednje 720
4 dokaj 825
5 zelo me skrbi 777
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2994 12 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ1 lj1/ V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo študentske organizacije Univerze v Ljubljani (šOULJ)?

V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOULJ)?

Value 107189 Frequency
1 Slabo 100
2 Srednje, mešano 390
3 Dobro 718
4 Zelo dobro 158
5 Ne vem, nimam ocene 765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1366 1640 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ2 lj2/ Je nepotrebna / Je potrebna organizacija Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Je nepotrebna organizacija

Value 108188 Frequency
1 Je nepotrebna organizacija 76
5 Je potrebna organizacija 587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 907 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ3 lj3/ Dela zelo slabo / Dela zelo dobro Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Dela zelo slabo

Value 109187 Frequency
1 Dela zelo slabo 83
5 Dela zelo dobro 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 907 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ4 lj4/ Dela nepošteno / Dela pošteno Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Dela nepošteno

Value 110186 Frequency
1 Dela nepošteno 119
5 Dela pošteno 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2090 916 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ5 lj5/ Zastopa politične interese / Zastopa interese študentov Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Zastopa politične interese

Value 111185 Frequency
1 Zastopa politične interese 126
5 Zastopa interese študentov 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2097 909 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ6 lj6/ Njeni člani skrbijo samo zase / skrbijo predvsem za študente Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Njeni člani skrbijo samo zase

Value 112184 Frequency
1 Njeni člani skrbijo sami zase 166
5 Člani skrbijo predvsem za študente 220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2099 907 1 5

Valid range from 1 to 5

LJ7 lj7/ Mesec marec - Mesec kulture Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec marec - Mesec kulture

Value 113183 Frequency
1 ne poznam 956
2 slabo 372
3 dobro 656
4 zelo dobro 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 890 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ8 lj8/ Mesec sociale in zdravstva Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec sociale in zdravstva

Value 114182 Frequency
1 ne poznam 1102
2 slabo 398
3 dobro 511
4 zelo dobro 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 891 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ9 lj9/ Mesec mednarodnih izivov Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec mednarodnih izivov

Value 115181 Frequency
1 ne poznam 1177
2 slabo 392
3 dobro 469
4 zelo dobro 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 894 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ10 lj10/ ŠOU fest Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU fest

Value 116180 Frequency
1 ne poznam 785
2 slabo 373
3 dobro 775
4 zelo dobro 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2111 895 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ11 lj11/ študentska arena Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentska arena

Value 117179 Frequency
1 ne poznam 396
2 slabo 298
3 dobro 926
4 zelo dobro 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2114 892 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ12 lj12/ BRUC Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

BRUC

Value 118178 Frequency
1 ne poznam 465
2 slabo 348
3 dobro 888
4 zelo dobro 411
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 894 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ13 lj13/ Rock izziv (natečaj, predizbor, zaključna prireditev) Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Rock izziv (natečaj, predizbor, zaključna prireditev)

Value 119177 Frequency
1 ne poznam 794
2 slabo 383
3 dobro 681
4 zelo dobro 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 893 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ14 lj14/ poznaj svojo deželo - predstavitve in izleti po Sloveniji Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Spoznaj svojo deželo - predstavitve in izleti po Sloveniji

Value 120176 Frequency
1 ne poznam 1156
2 slabo 352
3 dobro 448
4 zelo dobro 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2109 897 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ15 lj15/ ŠOU spoznava Evropo - predstavitve in izleti po EU Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU spoznava Evropo - predstavitve in izleti po EU

Value 121175 Frequency
1 ne poznam 1172
2 slabo 321
3 dobro 456
4 zelo dobro 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2111 895 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ16 lj16/ Dan boja proti AIDS-u Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Dan boja proti AIDS-u

Value 122174 Frequency
1 ne poznam 448
2 slabo 318
3 dobro 896
4 zelo dobro 451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2113 893 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ17 lj17/ Marihuana marš Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Marihuana marš

Value 123173 Frequency
1 ne poznam 946
2 slabo 441
3 dobro 535
4 zelo dobro 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 891 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ18 lj18/ šOU tabor Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU tabor

Value 124172 Frequency
1 ne poznam 1196
2 slabo 360
3 dobro 455
4 zelo dobro 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2109 897 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ19 lj19/ študentski tek na grad Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentski tek na grad

Value 125171 Frequency
1 ne poznam 852
2 slabo 363
3 dobro 664
4 zelo dobro 237
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2116 890 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ20 lj20/ Pesem pod padalom Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Pesem pod padalom

Value 126170 Frequency
1 ne poznam 1451
2 slabo 266
3 dobro 325
4 zelo dobro 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2112 894 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ21 lj21/ Fotografski natečaji (Biti mlad, Svet v fotografijah) Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Fotografski natečaji (Biti mlad, Svet v fotografijah)

Value 127169 Frequency
1 ne poznam 1197
2 slabo 311
3 dobro 477
4 zelo dobro 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2114 892 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ22 lj22/ Revija študentskih pevskih zborov Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Revija študentskih pevskih zborov

Value 128168 Frequency
1 ne poznam 1363
2 slabo 281
3 dobro 362
4 zelo dobro 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2114 892 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ23 lj23/ študentska krvodajalska akcija Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentska krvodajalska akcija

Value 129167 Frequency
1 ne poznam 557
2 slabo 300
3 dobro 748
4 zelo dobro 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2118 888 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ24 lj24/ študentska svetovalnica šOU LJ Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska svetovalnica ŠOU LJ

Value 130166 Frequency
1 sploh ne poznam 630
2 slabo poznam 949
3 dobro poznam 459
4 zelo dobro poznam 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ25 lj25/ M2 - brezplačna posvetovalnica sob Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

M2 - brezplačna posvetovalnica sob

Value 131165 Frequency
1 sploh ne poznam 1070
2 slabo poznam 661
3 dobro poznam 306
4 zelo dobro poznam 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 886 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ26 lj26/ študentska prehrana Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska prehrana

Value 132164 Frequency
1 sploh ne poznam 162
2 slabo poznam 336
3 dobro poznam 920
4 zelo dobro poznam 708
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2126 880 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ27 lj27/ revija Element Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

revija Element

Value 133163 Frequency
1 sploh ne poznam 527
2 slabo poznam 610
3 dobro poznam 693
4 zelo dobro poznam 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 886 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ28 lj28/ www.sou-lj.si Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

www.sou-lj.si <http://www.sou-lj.si>

Value 134162 Frequency
1 sploh ne poznam 421
2 slabo poznam 761
3 dobro poznam 643
4 zelo dobro poznam 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2121 885 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ29 lj29/ Radio študent Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Radio Študent

Value 135161 Frequency
1 sploh ne poznam 469
2 slabo poznam 811
3 dobro poznam 600
4 zelo dobro poznam 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 886 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ30 lj30/ šOU hostel Celica Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOU hostel Celica

Value 136160 Frequency
1 sploh ne poznam 522
2 slabo poznam 801
3 dobro poznam 544
4 zelo dobro poznam 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2123 883 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ31 lj31/ Modri študentski servis Ljubljana Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Modri študentski servis Ljubljana

Value 137159 Frequency
1 sploh ne poznam 304
2 slabo poznam 568
3 dobro poznam 744
4 zelo dobro poznam 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ32 lj32/ študentska založba Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska založba

Value 138158 Frequency
1 sploh ne poznam 717
2 slabo poznam 871
3 dobro poznam 393
4 zelo dobro poznam 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 886 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ33 lj33/ Zavod šOLT Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zavod ŠOLT

Value 139157 Frequency
1 sploh ne poznam 899
2 slabo poznam 760
3 dobro poznam 340
4 zelo dobro poznam 123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ34 lj34/ Zavod K6/4 Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zavod K6/4

Value 140156 Frequency
1 sploh ne poznam 769
2 slabo poznam 730
3 dobro poznam 468
4 zelo dobro poznam 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2123 883 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ35 lj35/ šOUšPORT Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOUŠPORT

Value 141155 Frequency
1 sploh ne poznam 749
2 slabo poznam 726
3 dobro poznam 474
4 zelo dobro poznam 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2120 886 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ36 lj36/ šOVZ (šOFE, šOEF, šOFF, šOAG Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOVZ (ŠOFE, ŠOEF, ŠOFF, ŠOAG …)

Value 142154 Frequency
1 sploh ne poznam 1154
2 slabo poznam 623
3 dobro poznam 254
4 zelo dobro poznam 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2119 887 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ37 lj37/ ESN (Erasmus Student Network) Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ESN (Erasmus Student Network)

Value 143153 Frequency
1 sploh ne poznam 637
2 slabo poznam 785
3 dobro poznam 550
4 zelo dobro poznam 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2123 883 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ38 lj38/ KOMISP Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

KOMISP

Value 144152 Frequency
1 sploh ne poznam 1460
2 slabo poznam 486
3 dobro poznam 139
4 zelo dobro poznam 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2121 885 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ39 lj39/ Klub K4 Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Klub K4

Value 145151 Frequency
1 sploh ne poznam 360
2 slabo poznam 831
3 dobro poznam 642
4 zelo dobro poznam 296
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2129 877 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ40 lj40/ Kiberpipa Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Kiberpipa

Value 146150 Frequency
1 sploh ne poznam 1036
2 slabo poznam 672
3 dobro poznam 323
4 zelo dobro poznam 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 881 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ41 lj41/ Galerija Kapelica Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Galerija Kapelica

Value 147149 Frequency
1 sploh ne poznam 1334
2 slabo poznam 546
3 dobro poznam 206
4 zelo dobro poznam 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2127 879 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ42 lj42/ KISS Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

KISS

Value 148148 Frequency
1 sploh ne poznam 1193
2 slabo poznam 654
3 dobro poznam 226
4 zelo dobro poznam 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2123 883 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ43 lj43/ Talentiran.si Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Talentiran.si

Value 149147 Frequency
1 sploh ne poznam 1293
2 slabo poznam 564
3 dobro poznam 195
4 zelo dobro poznam 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ44 lj44/ student-info Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

student-info

Value 150146 Frequency
1 sploh ne poznam 584
2 slabo poznam 625
3 dobro poznam 598
4 zelo dobro poznam 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ45 lj45/ revija študent Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

revija Študent

Value 151145 Frequency
1 sploh ne poznam 386
2 slabo poznam 617
3 dobro poznam 799
4 zelo dobro poznam 325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2127 879 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ46 lj46/ Impro liga Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Impro liga

Value 152144 Frequency
1 sploh ne poznam 646
2 slabo poznam 692
3 dobro poznam 556
4 zelo dobro poznam 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2127 879 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ47 lj47/ Zdrava zabava Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zdrava zabava

Value 153143 Frequency
1 sploh ne poznam 738
2 slabo poznam 698
3 dobro poznam 502
4 zelo dobro poznam 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ48 lj48/ CUš Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

CU

Value 154142 Frequency
1 sploh ne poznam 1390
2 slabo poznam 488
3 dobro poznam 177
4 zelo dobro poznam 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2121 885 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ49 lj49/ Majske igre Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Majske igre

Value 155141 Frequency
1 sploh ne poznam 543
2 slabo poznam 425
3 dobro poznam 593
4 zelo dobro poznam 564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 881 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ50 lj50/ Legebitra Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Legebitra

Value 156140 Frequency
1 sploh ne poznam 1309
2 slabo poznam 555
3 dobro poznam 189
4 zelo dobro poznam 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 884 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ51 lj51/ športna zveza Univerze v Ljubljani Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Športna zveza Univerze v Ljubljani

Value 157139 Frequency
1 sploh ne poznam 867
2 slabo poznam 739
3 dobro poznam 388
4 zelo dobro poznam 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2126 880 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ52 lj52/ UKL (košarkarska liga) Ali sodeluješ v naslednjih prireditvah? Obkroži 1 odgovor v vsaki vrstici.

UKL (univerzitetna košarkarska liga)

Value 158138 Frequency
1 ne poznam 686
2 se ne udeležujem 1254
3 sem opazovalec 123
4 aktivno sodelujem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 889 1 4

Valid range from 1 to 4

LJ53 lj53/ UNL (nogometna liga) Ali sodeluješ v naslednjih prireditvah? Obkroži 1 odgovor v vsaki vrstici.

UNL (univerzitetna nogometna liga)

Value 159137 Frequency