Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SPSTUD08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SPSTUD08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Ule, Mirjana
  • Tivadar, Blanka
  • Kurdija, Slavko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Rajšp, Simona
Izdelal datoteko podatkov:
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Študentska organizacija Slovenije

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mladi, študenti, socialno-ekonomski položaj mladine, zaposlitev, vrednote, družbene spremembe, družbenopolitična angažiranost

Ključne besede ELSST:
ŠTUDENT, IZOBRAŽEVANJE, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, VREDNOTA, VISOKOŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
Študij
Socialni pogoji študija
Način življenja in nazori mladih
Pogledi na študentsko organizacijo
Vrednote študentske mladine


Povzetek:

Raziskava Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji (Ule et al., 2008) je bila opravljena na štirih univerzah v Sloveniji: Univerzi v Ljubljani, Univerzi v Mariboru, Univerzi na Primorskem in Univerzi v Novi Gorici. V raziskavo je bilo vključenih skupno 3006 oseb, in sicer 1827 študentk in 1175 študentov. Cilj raziskave je bil dobiti osnovne parametre o socialno-ekonomskem položaju, pogojih študija, percepciji vpliva na družbene spremembe, pripravljenosti za družbeni angažma ter problemih in strategijah prehoda v zaposlitev. Rezultati raziskave dajejo uvid v trenuten profil študentske populacije in razkrivajo ozadje ambivalentne situacije položaja študentske populacije danes.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. april 2008 - 30. maj 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Prostorske enote niso določene.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študenti, ki so v času anketiranja obiskovali eno izmed 4 univerz, na katerih je potekala raziskava: Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem, Univerza v Novi Gorici.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za socialno psihologijo

Tip vzorca:

Kvotni vzorec. Vzorčni načrt je bil izdelan na podlagi vzorčenja po skupinah, kjer so skupine posamezne fakultete na univerzah za katere so bile definirane kvote. Kvote predstavljajo število vpisanih študentov na fakultetah na vsaki od univerz. Vzorčenje je tako sledilo izpolnitvi zahtevanih kvot števila anketiranih znotraj vzorčnih skupin. Razmerja v realiziranem vzorcu se ujemajo z dejanskim stanjem glede na število vpisanih študentov na posamezni fakulteti oz. univerzi (Univerza v Ljubljani: 71 %, Univerza v Mariboru: 23 %, Univerza na Primorskem: 4 % in Univerza v Novi Gorici: 1 %), njihov letnik študija (prvi: 39 %, drugi: 29 %, tretji: 20 % in četrti 12 %) ter njihov spol (ženske: 61 %, moški: 39 %).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Samoizpolnjevalna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja. Uteževanje podatkov zaradi uravnotežene realizacije vzorčnega načrta ni bilo potrebno.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SPSTUD08 - Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji, 2008 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 295
  • število enot: 3006

Verzija: julij 2015

Spremenljivke

ID id/ ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3006 0 1 3006 1503.5 867.902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3006

Univerza Univerza

Vrednost 22 Frekvenca
1 Ljubljana 2143
2 Maribor 706
3 Primorska 135
4 N.Gorica 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3006 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Vrednost 31 Frekvenca
1 Da 1637
3 Ne 457
2 Mogoče, ne vem 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2094 912 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ID id/ ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3006 0 1 3006 1503.5 867.902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3006

Univerza Univerza

Vrednost 2294 Frekvenca
1 Ljubljana 2143
2 Maribor 706
3 Primorska 135
4 N.Gorica 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3006 0 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 v1/ Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Če bi lahko še enkrat izbiral/-a svoj študij, ali bi se danes odločil/-a enako?

Vrednost 3293 Frekvenca
1 Da 1637
3 Ne 457
2 Mogoče, ne vem 881
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2094 912 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2 v2/ Moje lastne poklicne želje Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Moje lastne poklicne želje

Vrednost 4292 Frekvenca
1 Sploh ni 136
2 Malo 486
3 Precej 1167
4 Zelo močno 1193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2982 24 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3 v3/ Družinska poklicna, poslovna tradicija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Družinska poklicna, poslovna tradicija

Vrednost 5291 Frekvenca
1 Sploh ni 1963
2 Malo 624
3 Precej 309
4 Zelo močno 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2978 28 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4 v4/ Nasveti staršev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nasveti staršev

Vrednost 6290 Frekvenca
1 Sploh ni 1124
2 Malo 1252
3 Precej 503
4 Zelo močno 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2980 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V5 v5/ Nasveti strokovnjakov Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nasveti strokovnjakov

Vrednost 7289 Frekvenca
1 Sploh ni 1555
2 Malo 1011
3 Precej 358
4 Zelo močno 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2979 27 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V6 v6/ Medijske informacije Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Medijske informacije

Vrednost 8288 Frekvenca
1 Sploh ni 1366
2 Malo 1082
3 Precej 465
4 Zelo močno 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2978 28 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V7 v7/ Odločitve prijateljev/znancev Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Odločitve prijateljev/znancev

Vrednost 9287 Frekvenca
1 Sploh ni 1673
2 Malo 803
3 Precej 415
4 Zelo močno 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2973 33 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V8 v8/ Bližina kraja študija Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Bližina kraja študija

Vrednost 10286 Frekvenca
1 Sploh ni 1797
2 Malo 596
3 Precej 409
4 Zelo močno 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2980 26 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 v9/ Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto Kateri dejavniki so najbolj vplivali na tvojo izbiro študija? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

V9. Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto

Vrednost 11285 Frekvenca
1 Sploh ni 2015
2 Malo 526
3 Precej 247
4 Zelo močno 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2983 23 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V10 v10/ Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

Vrednost 12284 Frekvenca
1 Sploh ne 37
2 Zelo redko 159
3 Redko 431
4 Pogosto 981
5 Zelo pogosto 736
6 Redno 647
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2991 15 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V11 v11/ Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?

Oceni, koliko znaša tvoja povprečna izpitna ocena dosedanjega študija?

Vrednost 13283 Frekvenca
1 6 do 7 375
2 7,01 do 8 1400
3 8,01 do 9 961
4 9,01 do 10 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2976 30 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V121 v121/ Kje se najpogosteje učiš?

V12. Kje se najpogosteje učiš?

Vrednost 14282 Frekvenca
1 Doma 1849
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 917
3 V univerzitetni knjižnici 85
4 V fakultetnih knjižnicah 77
5 Drugje 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2968 38 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V122 v122/ Kje se najpogosteje učiš?

V12. Kje se najpogosteje učiš?

Vrednost 15281 Frekvenca
1 Doma 5
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 304
3 V univerzitetni knjižnici 76
4 V fakultetnih knjižnicah 186
5 Drugje 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 2381 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V13 v13/ Zapiske Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Zapiske

Vrednost 16280 Frekvenca
1 Sploh ne 20
2 Zelo redko 70
3 Redko 194
4 Pogosto 539
5 Zelo pogosto 693
6 Vedno 1480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2996 10 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V14 v14/ Učbenike, knjige, priročnike Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Učbenike, knjige, priročnike

Vrednost 17279 Frekvenca
1 Sploh ne 43
2 Zelo redko 131
3 Redko 402
4 Pogosto 788
5 Zelo pogosto 790
6 Vedno 838
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2992 14 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15 v15/ Internet Kaj uporabljaš pri pripravi na izpit? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Internet

Vrednost 18278 Frekvenca
1 Sploh ne 174
2 Zelo redko 506
3 Redko 792
4 Pogosto 757
5 Zelo pogosto 458
6 Vedno 285
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2972 34 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V16 v16/ S kakovostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S kakovostjo predavanj profesorjev

Vrednost 19277 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 74
2 Pretežno nezadovoljen 559
3 Pretežno zadovoljen 2032
4 Zelo zadovoljen 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2998 8 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V17 v17/ Z razumljivostjo predavanj profesorjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Z razumljivostjo predavanj profesorjev

Vrednost 20276 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 61
2 Pretežno nezadovoljen 624
3 Pretežno zadovoljen 1991
4 Zelo zadovoljen 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2996 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V18 v18/ S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti

Vrednost 21275 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 79
2 Pretežno nezadovoljen 628
3 Pretežno zadovoljen 1708
4 Zelo zadovoljen 580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V19 v19/ S celotnim odnosom profesorjev do študentov Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S celotnim odnosom profesorjev do študentov

Vrednost 22274 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 88
2 Pretežno nezadovoljen 576
3 Pretežno zadovoljen 1781
4 Zelo zadovoljen 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2996 10 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V20 v20/ S potekom vaj in seminarjev Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S potekom vaj in seminarjev

Vrednost 23273 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 97
2 Pretežno nezadovoljen 681
3 Pretežno zadovoljen 1841
4 Zelo zadovoljen 381
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3000 6 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V21 v21/ S pridobljenim znanjem med samim študijem Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S pridobljenim znanjem med samim študijem

Vrednost 24272 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 119
2 Pretežno nezadovoljen 692
3 Pretežno zadovoljen 1829
4 Zelo zadovoljen 359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2999 7 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V22 v22/ S storitvami referata za študijske zadeve Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S storitvami referata za študijske zadeve

Vrednost 25271 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 393
2 Pretežno nezadovoljen 865
3 Pretežno zadovoljen 1387
4 Zelo zadovoljen 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2991 15 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V23 v23/ S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu Izrazi svoje zadovoljstvo ali nezadovoljstvo s področji dela na fakulteti. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu

Vrednost 26270 Frekvenca
1 Zelo nezadovoljen 592
2 Pretežno nezadovoljen 975
3 Pretežno zadovoljen 1161
4 Zelo zadovoljen 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2989 17 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V24 v24/ Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?

Ali si do sedaj morda del dodiplomskega študija že opravljal/-a v tujini?

Vrednost 27269 Frekvenca
1 Da 94
2 Ne (preskoči naslednje vprašanje) 2897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2991 15 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V25 v25/ Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?

Koliko časa pa si preživel/-a na tuji univerzi?

Vrednost 28268 Frekvenca
1 Do 3 mesece 31
2 En semester 55
3 Dva semestra 21
4 Več kot dva semestra 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
119 2887 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V26 v26/ Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?

Ali nameravaš v prihodnosti del dodiplomskega študija opravljati v tujini?

Vrednost 29267 Frekvenca
1 Da 413
3 Ne (preskoči naslednje vprašanje) 1387
2 Mogoče, ne vem 1165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1800 1206 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V27 v27/ Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?

Za katero državo bi se najraje odločil/-a za študij v tujini?

Vrednost 30266 Frekvenca
1 SLOVENIJA 0
2 HRVASKA 14
3 AVSTRIJA 61
4 ITALIJA 59
5 NEMCIJA 220
6 NIZOZEMSKA 41
7 NORVESKA 4
8 FRANCIJA 84
9 ANGLIJA 301
10 SVICA 12
11 SPANIJA 244
12 ZDA 97
13 RUSIJA 12
14 MAKEDONIJA 5
15 ALBANIJA 3
16 TURCIJA 4
17 JUGOSLAVIJA 0
18 BIH 4
19 KANADA 13
20 SVEDSKA 40
21 IZRAEL 0
22 BELGIJA 19
23 DANSKA 11
24 CIPER 1
25 JAPONSKA 1
26 KOSOVO 0
27 ROMUNIJA 0
28 GRCIJA 12
29 AVSTRALIJA 17
30 POLJSKA 9
31 IRSKA 18
32 MADZARSKA 2
33 SRILANKA 0
34 UKRAJINA 0
35 PORTUGALSKA 41
36 FINSKA 36
37 BOLGARIJA 1
38 SLOVAŠKA 2
39 ČEŠKA 19
40 ČRNA GORA 1
41 BRAZILIJA 2
55 DRUGO 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1415 1591 2 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 55

V281 v281/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Vrednost 31265 Frekvenca
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 558
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 626
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 310
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 834
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 171
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 49
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 437
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2548 458 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V282 v282/ Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Ali ocenjuješ, da boš imel/-a težave pri zaposlovanju v svojem poklicu?

Vrednost 32264 Frekvenca
1 Da, ker za poklic, za katerega se šolam, ni povpraševanja. 0
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali. 122
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev. 455
4 Ne, ker je poklic, za katerega se šolam, iskan. 84
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva. 154
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev. 55
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal/a. 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 2136 2 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V29 v29/ Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?

Kje bi najbolj želel/-a opravljati svoje poklicno delo?

Vrednost 33263 Frekvenca
1 V državni službi 917
2 V velikem podjetju 559
3 V manjšem podjetju 508
4 V svobodnem statusu 435
5 V mednarodnih organizacijah in inštitucijah 382
6 drugo 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2801 205 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V30 v30/ Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?

Ali bi po končanem študiju šel/šla za daljši čas ali za vedno v tujino?

Vrednost 34262 Frekvenca
1 Ne bi šel/šla niti za daljši čas niti za vedno 639
2 Ne bil šel/šla za vedno, bi pa za daljši čas. 877
3 Šel/šla bi za vedno, če bi se mi ponudila prilika in če bi m 668
4 Šel/šla bi za vedno - ne glede na vse, bi se že kako znašel/ 103
5 O tem nisem razmišljal/-a. 708
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2287 719 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V31 v31/ Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Vrednost 35261 Frekvenca
1 da 1121
2 ne 1033
3 ne vem 838
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2154 852 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V32 v32/ Preseliti se v večje slovensko mesto. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se v večje slovensko mesto.

Vrednost 36260 Frekvenca
1 da 1898
2 ne 569
3 ne vem 516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2467 539 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V33 v33/ Preseliti se tudi zunaj Slovenije. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Preseliti se tudi zunaj Slovenije.

Vrednost 37259 Frekvenca
1 da 1240
2 ne 920
3 ne vem 828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2160 846 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V34 v34/ Nadaljevati s podiplomskim študijem. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Vrednost 38258 Frekvenca
1 da 2183
2 ne 312
3 ne vem 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2495 511 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V35 v35/ Odpovedati se družini, otrokom Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Odpovedati se družini, otrokom

Vrednost 39257 Frekvenca
1 da 219
2 ne 2338
3 ne vem 433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2557 449 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V36 v36/ Dopolnilno se izobraževati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Dopolnilno se izobraževati.

Vrednost 40256 Frekvenca
1 da 2399
2 ne 210
3 ne vem 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2609 397 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V37 v37/ Spremeniti smer študija. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Spremeniti smer študija.

Vrednost 41255 Frekvenca
1 da 1066
2 ne 1206
3 ne vem 713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2272 734 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V38 v38/ Delati zunaj svojega poklica. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Delati zunaj svojega poklica.

Vrednost 42254 Frekvenca
1 da 1551
2 ne 675
3 ne vem 766
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2226 780 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V39 v39/ Politično se angažirati. Če bi s tem izboljšal/a svoje poklicne možnosti, ali bi bil/a pripravljen/-a ... V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Politično se angažirati.

Vrednost 43253 Frekvenca
1 da 655
2 ne 1470
3 ne vem 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2125 881 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V40 v40/ Dohodek-štipendija Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Štipendija

Vrednost 44252 Frekvenca
1 nič 1736
2 do 100 203
3 nad 100 do 250 944
4 nad 250 do 500 83
5 nad 500 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2973 33 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 v41/ Dohodek-starši in drugi svojci Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Starši in drugi svojci

Vrednost 45251 Frekvenca
1 nič 307
2 do 100 1254
3 nad 100 do 250 1049
4 nad 250 do 500 314
5 nad 500 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2977 29 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 v42/ Dohodek-delo prek študentskega servisa Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Delo prek študentskega servisa

Vrednost 46250 Frekvenca
1 nič 1034
2 do 100 768
3 nad 100 do 250 649
4 nad 250 do 500 419
5 nad 500 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2956 50 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V43 v43/ Dohodek-drugo delo Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Drugo delo

Vrednost 47249 Frekvenca
1 nič 2442
2 do 100 301
3 nad 100 do 250 111
4 nad 250 do 500 32
5 nad 500 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2911 95 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V44 v44/ Dohodek-drugi prihodki, kateri? Sedaj bomo našteli običajne vire prihodkov študenta. Prosimo, da s številko od 1 do 5 označiš približno vrednost prihodkov, ki jih mesečno povprečno prejmeš od posameznega vira:

Drugi prihodki, kateri? ....................................................

Vrednost 48248 Frekvenca
1 nič 2323
2 do 100 429
3 nad 100 do 250 106
4 nad 250 do 500 38
5 nad 500 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2923 83 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V45 v45/ Koliko po tvoji oceni v povprečju znašajo tvoji skupni mesečni prihodki

Koliko po tvoji oceni v povprečju znašajo tvoji skupni mesečni prihodki

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2850 156 0 5130 337.722 221.02

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5130

V46 v46/ Ali imaš ti osebno svoj lastni avtomobil?

Ali imaš svoj lastni avtomobil?

Vrednost 50246 Frekvenca
1 da 1008
2 ne 1994
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3002 4 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V47 v47/ Ali imaš ti osebno svoj lastni prenosni računalnik?

Ali imaš svoj lastni prenosni računalnik?

Vrednost 51245 Frekvenca
1 da 1624
2 ne 1377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3001 5 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V48 v48/ Ali imaš ti osebno svoj lastni stacionarni (namizni) računalnik?

Ali imaš svoj lastni stacionarni (namizni) računalnik?

Vrednost 52244 Frekvenca
1 da 1758
2 ne 1241
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2999 7 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V49 v49/ Ali kdaj uporabljaš internet?

Ali kdaj uporabljaš internet?

Vrednost 53243 Frekvenca
1 da 2970
2 Ne (pojdi na vpr. V57) 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2985 21 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V50 v50/ Ali imaš tam, kjer stanuješ večino časa, dostop do interneta?

Ali imaš tam, kjer stanuješ večino časa, dostop do interneta?

Vrednost 54242 Frekvenca
1 da 2716
2 ne 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2937 69 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V51 v51/ uporaba interneta-Tam, kjer stanujem večino časa Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Tam, kjer stanujem večino časa

Vrednost 55241 Frekvenca
1 da 2797
2 ne 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2978 28 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V52 v52/ uporaba interneta-Na fakulteti Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Na fakulteti

Vrednost 56240 Frekvenca
1 da 2260
2 ne 642
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2902 104 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V53 v53/ uporaba internetaV knjižnici, čitalnici Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

V knjižnici, čitalnici

Vrednost 57239 Frekvenca
1 da 1517
2 ne 1354
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2871 135 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54 v54/ uporaba interneta-Pri prijateljih Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Pri prijateljih

Vrednost 58238 Frekvenca
1 da 1295
2 ne 1571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2866 140 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V55 v55/ uporaba interneta-Drugje Kje uporabljaš internet? V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Drugje

Vrednost 59237 Frekvenca
1 da 1023
2 ne 1792
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2815 191 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V56 v56/ Kako pogosto si v povprečju uporabljal/-a internet v zadnjih treh mesecih?

Kako pogosto si v povprečju uporabljal/-a internet v zadnjih treh mesecih?

Vrednost 60236 Frekvenca
1 Skoraj vsak dan 2622
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 328
3 Vsaj enkrat na mesec (vendar ne vsak teden) 29
4 Manj kot enkrat na mesec (vendar vsaj enkrat v zadnjih treh 6
5 Interneta nisem uporabljal/-a v zadnjih treh mesecih 4
6 še nikoli nisem uporabljal/-a interneta 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2990 16 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V57 v57/ Strošek-študijska literatura, npr. učbeniki, fotokopije, skripta Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Študijska literatura, npr. učbeniki, fotokopije, skripta

Vrednost 61235 Frekvenca
1 nič 184
2 do 20 1476
3 nad 20 do 50 945
4 nad 50 do 100 285
5 nad 100 do 250 63
6 nad 250 do 500 8
7 nad 500 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2964 42 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V58 v58/ Strošek-Stanovanje Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Stanovanje

Vrednost 62234 Frekvenca
1 nič 1266
2 do 20 39
3 nad 20 do 50 95
4 nad 50 do 100 659
5 nad 100 do 250 840
6 nad 250 do 500 80
7 nad 500 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2987 19 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V59 v59/ Strošek-Prevoz Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Prevoz

Vrednost 63233 Frekvenca
1 nič 202
2 do 20 637
3 nad 20 do 50 1068
4 nad 50 do 100 758
5 nad 100 do 250 298
6 nad 250 do 500 22
7 nad 500 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2989 17 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V60 v60/ Strošek-Prehrana Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Prehrana

Vrednost 64232 Frekvenca
1 nič 163
2 do 20 467
3 nad 20 do 50 1225
4 nad 50 do 100 871
5 nad 100 do 250 241
6 nad 250 do 500 19
7 nad 500 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2989 17 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V61 v61/ Strošek-Oblačila in obutev Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Oblačila in obutev

Vrednost 65231 Frekvenca
1 nič 237
2 do 20 662
3 nad 20 do 50 1090
4 nad 50 do 100 740
5 nad 100 do 250 217
6 nad 250 do 500 32
7 nad 500 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2983 23 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V62 v62/ Strošek-Razvedrilo, zabava Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Razvedrilo, zabava

Vrednost 66230 Frekvenca
1 nič 195
2 do 20 996
3 nad 20 do 50 1170
4 nad 50 do 100 488
5 nad 100 do 250 106
6 nad 250 do 500 17
7 nad 500 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2977 29 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V63 v63/ Strošek-šport, rekreacija Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Šport, rekreacija

Vrednost 67229 Frekvenca
1 nič 1165
2 do 20 1005
3 nad 20 do 50 541
4 nad 50 do 100 205
5 nad 100 do 250 42
6 nad 250 do 500 11
7 nad 500 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2977 29 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V64 v64/ Strošek-Sredstva za osebno nego Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Sredstva za osebno nego

Vrednost 68228 Frekvenca
1 nič 235
2 do 20 1597
3 nad 20 do 50 898
4 nad 50 do 100 218
5 nad 100 do 250 20
6 nad 250 do 500 9
7 nad 500 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2981 25 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V65 v65/ Strošek-Obštudijsko izobraževanje Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

Obštudijsko izobraževanje

Vrednost 69227 Frekvenca
1 nič 2243
2 do 20 394
3 nad 20 do 50 188
4 nad 50 do 100 89
5 nad 100 do 250 40
6 nad 250 do 500 10
7 nad 500 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2968 38 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V66 v66/ Strošek-GSM naročnina in pogovori Sedaj bomo našteli še običajne študentske stroške. Prosimo, da v vsaki vrstici s številko od 1 do 7 izraziš približno vrednost svojih mesečnih stroškov.

GSM naročnina in pogovori

Vrednost 70226 Frekvenca
1 nič 189
2 do 20 1236
3 nad 20 do 50 1303
4 nad 50 do 100 223
5 nad 100 do 250 26
6 nad 250 do 500 2
7 nad 500 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2983 23 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V67 v67/ Kolikšni so v povprečju po tvoji oceni vsi mesečni stroški zate, ki jih imaš sam in tvoja družina?

Kolikšni so v povprečju po tvoji oceni vsi mesečni stroški zate, ki jih imaš sam in tvoja družina?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2737 269 0 5000 404.343 306.494

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5000

V68 v68/ Kolikokrat na mesec se v času študijskega leta v povprečju prehranjuješ na študentske bone?

Kolikokrat na mesec se v času študijskega leta v povprečju prehranjuješ na študentske bone?

Vrednost 72224 Frekvenca
1 Nobenkrat 242
2 od 1x do 5x 763
3 od 6x do 10x 724
4 od 11x do 15x 687
5 Več kot 15 x 586
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3002 4 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V69 v69/ Ali ti zadošča mesečno število bonov, ki je določeno?

Ali ti zadošča mesečno število bonov, ki je določeno?

Vrednost 73223 Frekvenca
1 da 2639
2 ne 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2919 87 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70 v70/ Kako dobro poznaš študentsko organizacijo Slovenije (šOS)?

Kako dobro poznaš Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS)?

Vrednost 74222 Frekvenca
1 Zelo dobro poznam 86
2 Dobro poznam 548
3 Bolj slabo poznam 1836
4 Sploh ne poznam (preskoči naslednje vpr.) 534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3004 2 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V71 v71/ V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo študentske organizacije Slovenije (šOS)?

V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS)?

Vrednost 75221 Frekvenca
1 Slabo 91
2 Srednje mešano 484
3 Dobro 823
4 Zelo dobro 151
5 Ne vem, nimam ocene 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1549 1457 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V72 v72/ Imeti visok življenjski standard S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti visok življenjski standard

Vrednost 76220 Frekvenca
1 Nepomembno 77
7 Zelo pomembno 414
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2999 7 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V73 v73/ Resnično prijateljstvo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Resnično prijateljstvo

Vrednost 77219 Frekvenca
1 Nepomembno 4
7 Zelo pomembno 1913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3000 6 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V74 v74/ Imeti družbeno moč in vpliv S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti družbeno moč in vpliv

Vrednost 78218 Frekvenca
1 Nepomembno 94
7 Zelo pomembno 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2997 9 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V75 v75/ Varovanje narave, skrb za okolje S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Varovanje narave, skrb za okolje

Vrednost 79217 Frekvenca
1 Nepomembno 20
7 Zelo pomembno 560
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2996 10 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V76 v76/ Uživati življenje z veliko žlico S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Uživati življenje z veliko žlico

Vrednost 80216 Frekvenca
1 Nepomembno 64
7 Zelo pomembno 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V77 v77/ Spoštovati tradicijo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Spoštovati tradicijo

Vrednost 81215 Frekvenca
1 Nepomembno 161
7 Zelo pomembno 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2980 26 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V78 v78/ Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Biti svoj gospodar in se ukvarjati predvsem s tistim, kar želiš

Vrednost 82214 Frekvenca
1 Nepomembno 14
7 Zelo pomembno 1292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V79 v79/ Imeti urejeno družinsko življenje S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Imeti urejeno družinsko življenje

Vrednost 83213 Frekvenca
1 Nepomembno 19
7 Zelo pomembno 1717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V80 v80/ Biti ponosen na slovensko zgodovino S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Biti ponosen na slovensko zgodovino

Vrednost 84212 Frekvenca
1 Nepomembno 192
7 Zelo pomembno 440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2993 13 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V81 v81/ Živeti zdravo S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Živeti zdravo

Vrednost 85211 Frekvenca
1 Nepomembno 23
7 Zelo pomembno 960
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V82 v82/ Uveljaviti se v svojem poklicu ali stroki S številkami od 1 do 7 označi kako pomembne so za tebe osebno naslednje stvari. V vsaki vrstici obkroži 1 odgovor.

Uveljaviti se v svojem poklicu ali stroki

Vrednost 86210 Frekvenca
1 Nepomembno 14
7 Zelo pomembno 1135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

V83 v83/ Ali se zanimaš za politiko?

Ali se zanimaš za politiko?

Vrednost 87209 Frekvenca
1 Me sploh ne zanima 940
2 Malo se zanimam 1209
3 Se zanimam 654
4 Zelo se zanimam 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V84 v84/ Če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor, katero izmed navedenih strank bi volil/

Če bi bile v nedeljo volitve v državni zbor, katero izmed navedenih strank bi volil/-a?

Vrednost 88208 Frekvenca
1 DeSUS 23
2 LDS 228
3 Lipa 103
4 NSi 91
5 SDS 365
6 SLS 120
7 SNS 255
8 SD 426
9 Zares 228
10 Nobene, ne bi volil 948
11 Drugo 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2940 66 1 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

V85 v85/ Način šolanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Način šolanja

Vrednost 89207 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 991
2 neodločen 1382
3 povzroča zadovoljstvo 619
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2992 14 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V86 v86/ Možnost zaposlovanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost zaposlovanja

Vrednost 90206 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 2030
2 neodločen 608
3 povzroča zadovoljstvo 359
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2997 9 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V87 v87/ Reševanje stanovanjskih problemov Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Reševanje stanovanjskih problemov

Vrednost 91205 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 2107
2 neodločen 684
3 povzroča zadovoljstvo 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2986 20 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V88 v88/ Možnost ta ustvarjanje družine, rojevanje otrok Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost ta ustvarjanje družine, rojevanje otrok

Vrednost 92204 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 1216
2 neodločen 1171
3 povzroča zadovoljstvo 610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2997 9 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V89 v89/ Možnost napredovanja v stroki in poklicu Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost napredovanja v stroki in poklicu

Vrednost 93203 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 849
2 neodločen 1213
3 povzroča zadovoljstvo 936
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2998 8 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V90 v90/ Možnost političnega delovanja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost političnega delovanja

Vrednost 94202 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 609
2 neodločen 1969
3 povzroča zadovoljstvo 417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V91 v91/ Možnost zabave in razvedrila Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost zabave in razvedrila

Vrednost 95201 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 153
2 neodločen 471
3 povzroča zadovoljstvo 2373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2997 9 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V92 v92/ Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Možnost svobodnega izražanja lastnega mišljenja

Vrednost 96200 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 302
2 neodločen 790
3 povzroča zadovoljstvo 1904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2996 10 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V93 v93/ Perspektive v prihodnosti Kaj po tvojem mnenju pri mladih danes povzroča zadovoljstvo in kaj nezadovoljstvo? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Perspektive v prihodnosti

Vrednost 97199 Frekvenca
1 povzroča nezadovoljstvo 670
2 neodločen 1157
3 povzroča zadovoljstvo 1167
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V94 v94/ Koliko si se pripravljen/-a angažirati v izvajanju družbenih sprememb?

Koliko si se pripravljen/-a angažirati v izvajanju družbenih sprememb?

Vrednost 98198 Frekvenca
1 Sploh se nisem pripravljen/-a angažirati 274
2 Pripravljen/-a... samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo 439
3 Pripravljen/-a... samo v tistih akcijah, ki lahko spremenijo 553
4 Pripravljen/-a... v vseh akcijah, ki prinašajo spremembe v d 829
5 Ne vem, o tem nisem razmišljal/-a 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2095 911 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V95 v95/ Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti?

Kako ocenjuješ svoj osebni vpliv na družbene spremembe, ki se bodo zgodile v tvoji prihodnosti?

Vrednost 99197 Frekvenca
1 Zelo majhen 659
2 Majhen 830
3 Srednji 722
4 Velik 247
5 Zelo velik 92
6 Ne vem 438
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2550 456 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V96 v96/ Da bi zbolel/-a Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi zbolel/-a

Vrednost 100196 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 584
2 malo 961
3 srednje 700
4 dokaj 541
5 zelo me skrbi 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V97 v97/ Da bi bil/-a brezposelen/-na Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi bil/-a brezposelen/-na

Vrednost 101195 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 389
2 malo 629
3 srednje 650
4 dokaj 765
5 zelo me skrbi 562
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2995 11 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V98 v98/ Da bi ne mogel/-a živeti na svojem Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi ne mogel/-a živeti na svojem

Vrednost 102194 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 520
2 malo 624
3 srednje 744
4 dokaj 726
5 zelo me skrbi 362
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2976 30 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V99 v99/ Da bi živel/-a v materialnem pomanjkanju Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi živel/-a v materialnem pomanjkanju

Vrednost 103193 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 367
2 malo 733
3 srednje 789
4 dokaj 688
5 zelo me skrbi 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2983 23 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V100 v100/ Da bi bil/-a osamljen/-a Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bi bil/-a osamljen/-a

Vrednost 104192 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 723
2 malo 777
3 srednje 661
4 dokaj 483
5 zelo me skrbi 344
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2988 18 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V101 v101/ Da nas bodo pestili ekološki problemi (pomanjkanje pitne vode, vremenske ujme ...) Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da nas bodo pestili ekološki problemi (pomanjkanje pitne vode, vremenske ujme ...)

Vrednost 105191 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 229
2 malo 626
3 srednje 840
4 dokaj 774
5 zelo me skrbi 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V102 v102/ Da bodo v Sloveniji nekateri vse bogatejši in mnogi vse revnejši Katere skrbi imaš o prihodnosti? V vsaki vrstici obkroži eno številko.

Da bodo v Sloveniji nekateri vse bogatejši in mnogi vse revnejši

Vrednost 106190 Frekvenca
1 nič me ne skrbi 221
2 malo 451
3 srednje 720
4 dokaj 825
5 zelo me skrbi 777
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2994 12 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ1 lj1/ V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo študentske organizacije Univerze v Ljubljani (šOULJ)?

V celoti opazovano, kako ocenjuješ delo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOULJ)?

Vrednost 107189 Frekvenca
1 Slabo 100
2 Srednje, mešano 390
3 Dobro 718
4 Zelo dobro 158
5 Ne vem, nimam ocene 765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1366 1640 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ2 lj2/ Je nepotrebna / Je potrebna organizacija Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Je nepotrebna organizacija

Vrednost 108188 Frekvenca
1 Je nepotrebna organizacija 76
5 Je potrebna organizacija 587
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 907 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ3 lj3/ Dela zelo slabo / Dela zelo dobro Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Dela zelo slabo

Vrednost 109187 Frekvenca
1 Dela zelo slabo 83
5 Dela zelo dobro 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 907 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ4 lj4/ Dela nepošteno / Dela pošteno Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Dela nepošteno

Vrednost 110186 Frekvenca
1 Dela nepošteno 119
5 Dela pošteno 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2090 916 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ5 lj5/ Zastopa politične interese / Zastopa interese študentov Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Zastopa politične interese

Vrednost 111185 Frekvenca
1 Zastopa politične interese 126
5 Zastopa interese študentov 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2097 909 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ6 lj6/ Njeni člani skrbijo samo zase / skrbijo predvsem za študente Prosimo oceni, v kolikšni meri ŠOULJ ustreza navedenim lastnostim. Odgovor 1 pomeni, da popolnoma ustreza lastnosti na levi strani tabele, odgovor 5 pa, da popolnoma ustreza lastnosti na desni strani tabele.

Njeni člani skrbijo samo zase

Vrednost 112184 Frekvenca
1 Njeni člani skrbijo sami zase 166
5 Člani skrbijo predvsem za študente 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2099 907 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LJ7 lj7/ Mesec marec - Mesec kulture Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec marec - Mesec kulture

Vrednost 113183 Frekvenca
1 ne poznam 956
2 slabo 372
3 dobro 656
4 zelo dobro 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2116 890 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ8 lj8/ Mesec sociale in zdravstva Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec sociale in zdravstva

Vrednost 114182 Frekvenca
1 ne poznam 1102
2 slabo 398
3 dobro 511
4 zelo dobro 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2115 891 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ9 lj9/ Mesec mednarodnih izivov Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Mesec mednarodnih izivov

Vrednost 115181 Frekvenca
1 ne poznam 1177
2 slabo 392
3 dobro 469
4 zelo dobro 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2112 894 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ10 lj10/ ŠOU fest Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU fest

Vrednost 116180 Frekvenca
1 ne poznam 785
2 slabo 373
3 dobro 775
4 zelo dobro 178
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2111 895 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ11 lj11/ študentska arena Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentska arena

Vrednost 117179 Frekvenca
1 ne poznam 396
2 slabo 298
3 dobro 926
4 zelo dobro 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2114 892 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ12 lj12/ BRUC Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

BRUC

Vrednost 118178 Frekvenca
1 ne poznam 465
2 slabo 348
3 dobro 888
4 zelo dobro 411
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2112 894 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ13 lj13/ Rock izziv (natečaj, predizbor, zaključna prireditev) Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Rock izziv (natečaj, predizbor, zaključna prireditev)

Vrednost 119177 Frekvenca
1 ne poznam 794
2 slabo 383
3 dobro 681
4 zelo dobro 255
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2113 893 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ14 lj14/ poznaj svojo deželo - predstavitve in izleti po Sloveniji Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Spoznaj svojo deželo - predstavitve in izleti po Sloveniji

Vrednost 120176 Frekvenca
1 ne poznam 1156
2 slabo 352
3 dobro 448
4 zelo dobro 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2109 897 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ15 lj15/ ŠOU spoznava Evropo - predstavitve in izleti po EU Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU spoznava Evropo - predstavitve in izleti po EU

Vrednost 121175 Frekvenca
1 ne poznam 1172
2 slabo 321
3 dobro 456
4 zelo dobro 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2111 895 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ16 lj16/ Dan boja proti AIDS-u Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Dan boja proti AIDS-u

Vrednost 122174 Frekvenca
1 ne poznam 448
2 slabo 318
3 dobro 896
4 zelo dobro 451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2113 893 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ17 lj17/ Marihuana marš Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Marihuana marš

Vrednost 123173 Frekvenca
1 ne poznam 946
2 slabo 441
3 dobro 535
4 zelo dobro 193
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2115 891 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ18 lj18/ šOU tabor Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

ŠOU tabor

Vrednost 124172 Frekvenca
1 ne poznam 1196
2 slabo 360
3 dobro 455
4 zelo dobro 98
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2109 897 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ19 lj19/ študentski tek na grad Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentski tek na grad

Vrednost 125171 Frekvenca
1 ne poznam 852
2 slabo 363
3 dobro 664
4 zelo dobro 237
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2116 890 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ20 lj20/ Pesem pod padalom Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Pesem pod padalom

Vrednost 126170 Frekvenca
1 ne poznam 1451
2 slabo 266
3 dobro 325
4 zelo dobro 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2112 894 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ21 lj21/ Fotografski natečaji (Biti mlad, Svet v fotografijah) Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Fotografski natečaji (Biti mlad, Svet v fotografijah)

Vrednost 127169 Frekvenca
1 ne poznam 1197
2 slabo 311
3 dobro 477
4 zelo dobro 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2114 892 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ22 lj22/ Revija študentskih pevskih zborov Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Revija študentskih pevskih zborov

Vrednost 128168 Frekvenca
1 ne poznam 1363
2 slabo 281
3 dobro 362
4 zelo dobro 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2114 892 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ23 lj23/ študentska krvodajalska akcija Prosimo te, da oceniš naslednje študentske prireditve. Obkroži eno številko v vsaki vrstici.

Študentska krvodajalska akcija

Vrednost 129167 Frekvenca
1 ne poznam 557
2 slabo 300
3 dobro 748
4 zelo dobro 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2118 888 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ24 lj24/ študentska svetovalnica šOU LJ Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska svetovalnica ŠOU LJ

Vrednost 130166 Frekvenca
1 sploh ne poznam 630
2 slabo poznam 949
3 dobro poznam 459
4 zelo dobro poznam 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ25 lj25/ M2 - brezplačna posvetovalnica sob Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

M2 - brezplačna posvetovalnica sob

Vrednost 131165 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1070
2 slabo poznam 661
3 dobro poznam 306
4 zelo dobro poznam 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 886 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ26 lj26/ študentska prehrana Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska prehrana

Vrednost 132164 Frekvenca
1 sploh ne poznam 162
2 slabo poznam 336
3 dobro poznam 920
4 zelo dobro poznam 708
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2126 880 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ27 lj27/ revija Element Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

revija Element

Vrednost 133163 Frekvenca
1 sploh ne poznam 527
2 slabo poznam 610
3 dobro poznam 693
4 zelo dobro poznam 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 886 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ28 lj28/ www.sou-lj.si Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

www.sou-lj.si <http://www.sou-lj.si>

Vrednost 134162 Frekvenca
1 sploh ne poznam 421
2 slabo poznam 761
3 dobro poznam 643
4 zelo dobro poznam 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2121 885 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ29 lj29/ Radio študent Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Radio Študent

Vrednost 135161 Frekvenca
1 sploh ne poznam 469
2 slabo poznam 811
3 dobro poznam 600
4 zelo dobro poznam 240
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 886 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ30 lj30/ šOU hostel Celica Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOU hostel Celica

Vrednost 136160 Frekvenca
1 sploh ne poznam 522
2 slabo poznam 801
3 dobro poznam 544
4 zelo dobro poznam 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2123 883 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ31 lj31/ Modri študentski servis Ljubljana Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Modri študentski servis Ljubljana

Vrednost 137159 Frekvenca
1 sploh ne poznam 304
2 slabo poznam 568
3 dobro poznam 744
4 zelo dobro poznam 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ32 lj32/ študentska založba Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Študentska založba

Vrednost 138158 Frekvenca
1 sploh ne poznam 717
2 slabo poznam 871
3 dobro poznam 393
4 zelo dobro poznam 139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 886 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ33 lj33/ Zavod šOLT Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zavod ŠOLT

Vrednost 139157 Frekvenca
1 sploh ne poznam 899
2 slabo poznam 760
3 dobro poznam 340
4 zelo dobro poznam 123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ34 lj34/ Zavod K6/4 Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zavod K6/4

Vrednost 140156 Frekvenca
1 sploh ne poznam 769
2 slabo poznam 730
3 dobro poznam 468
4 zelo dobro poznam 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2123 883 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ35 lj35/ šOUšPORT Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOUŠPORT

Vrednost 141155 Frekvenca
1 sploh ne poznam 749
2 slabo poznam 726
3 dobro poznam 474
4 zelo dobro poznam 171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2120 886 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ36 lj36/ šOVZ (šOFE, šOEF, šOFF, šOAG Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ŠOVZ (ŠOFE, ŠOEF, ŠOFF, ŠOAG …)

Vrednost 142154 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1154
2 slabo poznam 623
3 dobro poznam 254
4 zelo dobro poznam 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2119 887 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ37 lj37/ ESN (Erasmus Student Network) Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

ESN (Erasmus Student Network)

Vrednost 143153 Frekvenca
1 sploh ne poznam 637
2 slabo poznam 785
3 dobro poznam 550
4 zelo dobro poznam 151
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2123 883 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ38 lj38/ KOMISP Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

KOMISP

Vrednost 144152 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1460
2 slabo poznam 486
3 dobro poznam 139
4 zelo dobro poznam 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2121 885 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ39 lj39/ Klub K4 Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Klub K4

Vrednost 145151 Frekvenca
1 sploh ne poznam 360
2 slabo poznam 831
3 dobro poznam 642
4 zelo dobro poznam 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2129 877 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ40 lj40/ Kiberpipa Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Kiberpipa

Vrednost 146150 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1036
2 slabo poznam 672
3 dobro poznam 323
4 zelo dobro poznam 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2125 881 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ41 lj41/ Galerija Kapelica Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Galerija Kapelica

Vrednost 147149 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1334
2 slabo poznam 546
3 dobro poznam 206
4 zelo dobro poznam 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2127 879 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ42 lj42/ KISS Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

KISS

Vrednost 148148 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1193
2 slabo poznam 654
3 dobro poznam 226
4 zelo dobro poznam 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2123 883 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ43 lj43/ Talentiran.si Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Talentiran.si

Vrednost 149147 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1293
2 slabo poznam 564
3 dobro poznam 195
4 zelo dobro poznam 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ44 lj44/ student-info Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

student-info

Vrednost 150146 Frekvenca
1 sploh ne poznam 584
2 slabo poznam 625
3 dobro poznam 598
4 zelo dobro poznam 315
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ45 lj45/ revija študent Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

revija Študent

Vrednost 151145 Frekvenca
1 sploh ne poznam 386
2 slabo poznam 617
3 dobro poznam 799
4 zelo dobro poznam 325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2127 879 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ46 lj46/ Impro liga Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Impro liga

Vrednost 152144 Frekvenca
1 sploh ne poznam 646
2 slabo poznam 692
3 dobro poznam 556
4 zelo dobro poznam 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2127 879 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ47 lj47/ Zdrava zabava Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Zdrava zabava

Vrednost 153143 Frekvenca
1 sploh ne poznam 738
2 slabo poznam 698
3 dobro poznam 502
4 zelo dobro poznam 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ48 lj48/ CUš Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

CU

Vrednost 154142 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1390
2 slabo poznam 488
3 dobro poznam 177
4 zelo dobro poznam 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2121 885 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ49 lj49/ Majske igre Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Majske igre

Vrednost 155141 Frekvenca
1 sploh ne poznam 543
2 slabo poznam 425
3 dobro poznam 593
4 zelo dobro poznam 564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2125 881 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ50 lj50/ Legebitra Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Legebitra

Vrednost 156140 Frekvenca
1 sploh ne poznam 1309
2 slabo poznam 555
3 dobro poznam 189
4 zelo dobro poznam 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2122 884 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ51 lj51/ športna zveza Univerze v Ljubljani Sedaj nam prosimo povej še, kako dobro poznaš naslednje študentske dejavnosti.

Športna zveza Univerze v Ljubljani

Vrednost 157139 Frekvenca
1 sploh ne poznam 867
2 slabo poznam 739
3 dobro poznam 388
4 zelo dobro poznam 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2126 880 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LJ52 lj52/ UKL (košarkarska liga) Ali sodeluješ v naslednjih prireditvah? Obkroži 1 odgovor v vsaki vrstici.

UKL (univerzitetna košarkarska liga)

Vrednost 158138 Frekvenca
1 ne poznam 686
2 se ne udeležujem 1254
3 sem opazovalec 123
4 aktivno sodelujem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2117 889 1