Drugi viri podatkov

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Katalog CESSDA       CESSDA (Council of European Social Science Data Archives) je krovna organizacija evropskih arhivov družboslovnih podatkov, katere član je, od leta 1999, tudi ADP. Organizacija se že od leta 1970 trudi izboljšati dostop do podatkov raziskovalcem in študentom. CESSDA portal ponuja enovit dostop do različnih raziskovalnih podatkov in metapodatkov držav članic, vključuje splošne družboslovne raziskave, volilne raziskave, longitudinalne raziskave, javnomnenjske ankete in popisne podatke. Med gradivi so poleg nacionalnih tudi mednarodni podatki nekaterih raziskav in za njihovo hrambo so pooblaščeni arhivi, ki so člani CESSDA. Uporabnikom ponujajo tako podatkovne datoteke kot tudi vprašalnike in hkrati spremenljivke znotraj datotek. Za dostop do mikropodatkov se je običajno treba prijaviti pri posameznem arhivu, ADP pa lahko pri tem posreduje. 
         
         
Katalog ICPSR       ICPSR (Inter-University Consortium for Political and Social Research iz ZDA). Njihov arhiv podatkov zajema izjemno bogato gradivo iz vseh najbolj znanih kontinuiranih raziskav v ZDA, s področij raziskav volitev, kriminologije, demografije in ekonomije, splošnega družboslovja, zgodovine, pedagogike in drugih. Obsega tudi vrsto primerjalnih datotek ter pomembnejših raziskav iz nekaterih drugih držav. Kvalitetni podatki iz ICPSR-ja so zagotovilo za dobre raziskave in pomembne objave! Več >
         
         
Katalog SURS       Statistični urad Republike Slovenije (SURS) kot pooblaščeni izvajalec državne statistike razpolaga s širokim naborom kakovostnih mikropodatkov iz Letnega programa raziskovanj. Za dostop do statistično zaščitenih mikropodatkov SURS se je potrebno prijaviti skladno z navodili. Pripravljen je Seznam razpoložljivih mikropodatkov na SURS. Pri pripravi metapodatkov in mikropodatkov za uporabnike ADP sodeluje s SURS. Sodelovanje se širi tudi v sklopu mednarodnega projekta DwB. Izbrani mikropodatki SURS so v anonimizirani obliki na voljo tudi v ADP. Prav tako so za iskanje in seznanjanje z mikropodatki iz SURS v ADP na voljo popolni metapodatki. Na spletni strani SURS se nahaja tudi SI-STAT podatkovni portal, ki na enem mestu vsebuje povezave do statističnih podatkov, bodisi po tematskih področjih bodisi po presečnih pregledih vsebin.
         
         
Katalog SiStory       Portal Zgodovina Slovenije - SIstory je spletni portal namenjen prostemu online dostopu do različnih verificiranih digitalnih vsebin, objavljenih na spletu. Portal upravlja INZ in je brezplačno dostopen javnosti na spletnem naslovu.
         
         
Katalog GESIS       Gesis-ov katalog za sprotno analizo dostopnih podatkov ZACAT vključuje široko ponudbo podatkov družboslovnih raziskav. Posebej pomembni so mikro podatki Evrobarometrov in Mednarodne splošne družboslovne ankete (ISSP). Katalog nacionalnih raziskav obsega preko 1000 enot, ponujajo pa tudi možnosti iskanja po vprašalnikih, dostop do statističnih mikropodatkov, zbirk politoloških gradiv za analizo vsebine besedil, podatke za zgodovinske analize, družbene indikatorje, ipd.
         
         

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Drugi viri podatkov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/drugi_viri/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB1/95, Slovenija, Januar 1995, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si