Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 16.10.2019

Vsebinska področja

V Katalogu ADP so dostopni raziskovalni podatki s področja družboslovja, ki so večinoma povezani s Slovenijo in segajo na raznolika vsebinska področja.

 

 

Spodnji seznam prikazuje Evropsko klasifikacijo raziskovalne dejavnosti (CERIF - CERS) za družboslovne vede (S 000), ki jo uporablja tudi Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

 

S 100 Zgodovina in filozofija družboslovja
S 110 Pravo
S 111 Upravno pravo
S 112 Človekove pravice
S 114 Primerjalno pravo
S 115 Filozofija in teorija prava
  Zgodovina prava: glej H 300
S 120 Zakon o varstvu okolja
S 121 Zakon o mladoletnikih
S 122 Zakon o občilih
S 123 Zakon o informatiki
S 124 Patenti, avtorske in sorodne pravice, blagovne in storitvene znamke, modeli in vzorci, označbe porekla
S 130 Civilno pravo: osebe, družina, poročne pogodbe, nasledstva, darila, posesti, obveze, garancije
S 136 Zakon o prevozništvu
S 137 Zakon o zavarovanjih
S 140 Državno pravo
S 141 Finančno pravo
S 142 Sodno pravo
S 143 Socialno pravo
S 144 Gospodarsko in trgovinsko pravo
S 145 Notarsko pravo
S 146 Delovno pravo
S 148 Ustavno pravo
S 149 Kazensko pravo, kazenski postopek
S 150 Mednarodno zasebno in javno pravo
S 151 Zračno, pomorsko in vesoljsko pravo
S 155 Evropsko pravo
  Cerkveno pravo: glej H 165
S 160 Kriminologija
S 170 Politične in upravne vede
  Politična zgodovina: glej H 271
S 175 Polemologija
  Tisk in komunikacijske vede: glej S 265
S 180 Ekonomija, ekonometrija, ekonomska teorija, ekonomski sistemi, ekonomska politika
S 181 Finančna veda
  Računovodstvo: glej S 192
S 182 Aktuarska veda
  Aktuarska matematika: glej P 160
S 183 Ciklična ekonomija
S 184 Ekonomsko planiranje
S 185 Tržna in industrijska ekonomika
S 186 Mednarodna trgovina
S 187 Ekonomika kmetijstva
S 188 Razvojna ekonomika
S 189 Organizacijske vede
S 190 Vodenje podjetij
S 191 Trženje
S 192 Računovodstvo
S 195 Razvojno sodelovanje
S 196 Socialna ekonomika
  Ekonomska zgodovina: glej H 270
S 210 Sociologija
S 211 Sociologija znanosti
S 212 Sociologija dela, sociologija podjetij
S 213 Socialne strukture
S 214 Družbene spremembe, teorija socialnega dela
S 215 Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
  Socialna medicina: glej S 290
  Socialna pedagogika: glej S 285
  Socialno pravo: glej S 143
S 216 Skrbstvo in pomoč prizadetim
  Defektologija: glej S 286
S 220 Kulturna antropologija, etnologija
  Sociolingvistika: glej H 360
S 230 Družbena geografija
  Socialna psihologija: glej S 263
  Tisk in komunikacijske vede: glej S 265
  Kriminologija: glej S 160
  Socialna ekonomika: glej S 196
  Socialna zgodovina: glej H 270
S 240 Načrtovanje mest in podeželja
  Prostorsko planiranje: glej T 260
  Oblikovanje krajine: glej T 250
S 250 Demografija
S 260 Psihologija
  Človeška etologija: glej B 381
  Psihonomika: glej B 760
  Umetna inteligenca: glej P 176
  Psiholingvistika: glej H 361
S 261 Diferencialna in individualna psihologija
S 262 Razvojna psihologija
S 263 Socialna psihologija
S 264 Uporabna in eksperimentalna psihologija
S 265 Tisk in komunikacijske vede
S 266 Industrijska psihologija
  Psihopatologija: glej B 650
S 270 Pedagogika in didaktika
S 271 Specialna didaktika
S 272 Izobraževanje učiteljev
S 273 Telesna kultura, motorično učenje, šport
  Okostje, mišice: glej B 580
  Biomehanika, biometrika: glej B 110 in B 115
S 274 Raziskovalna metodologija v znanosti
S 280 Andragogika, stalno izobraževanje
S 281 Računalniško podprto izobraževanje
  Poučevanje tujih jezikov: glej H 360
S 282 Primerjalna pedagogika in zgodovina pedagogike
S 283 Psihopedagogika
S 284 Eksperimentalna pedagogika
S 285 Socialna pedagogika
S 286 Defektologija
  Skrbstvo in pomoč prizadetim: glej S 216
  Fizikalna medicina, revalidacija, rehabilitacija: glej B 710
S 290 Socialna medicina
  Sociolingvistika: glej H 360
  Socialna zgodovina: glej H 270
  Socialna psihologija: glej S 263

 

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si