Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija

Basic Study Information

ADP - IDNo: JMOOSA10
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSA10_V1
Main author(s):
  • Bufon, Milan
  • Sedmak, Mateja
  • Simčič, Blaž
  • Medarić, Zorana
  • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
  • MIGR/Migracije

    Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, materni jezik, jezik, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, stiki z drugimi državami in kulturami, stiki med prebivalci, odnosi z manjšinami in priseljenci, Avstrija

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, MEDDRŽAVNA MEJA, MANJŠINA, MATERNI JEZIK, JEZIK, MANJŠINSKI JEZIK, JEZIK, KI SE GOVORI DOMA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
VPLIV SCHENGENA
POZNAVANJE SOSEDNJEGA JEZIKA
ČEZMEJNI OBISK
ČEZMEJNO SODELOVANJE
ODNOS DO VEČKULTURNOSTI
ODNOS DO VEČJEZIČNOSTI
ODNOS DO ETNIČNO-KULTURNE MEŠANOSTI
RAZUMEVANJE PRAVIC ETNIČNIH SKUPIN
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Raziskava, izvedena leta 2010 na obmejnem območju Slovenije z Avstrijo, preučuje različne vidike čezmejne mobilnosti ter prostorske mejne propustnosti in soodvisnosti ter položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU. Avtorji so želeli tudi spoznati pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov. Podatki so bili zbrani s pomočjo javnomnenjske telefonske ankete v okviru programske skupine ARRS »Območja kulturnega stika v integracijskih procesih« in sicer na štirih obmejnih območjih Slovenije (območju z Avstrijo, s Hrvaško, z Italijo in z Madžarsko). Podatki iz vseh območij so dostopni v ADP (glej ADP-IDNo JMOOSI10, JMOOSH10 in JMOOSM10).

Methodology


Collection date: 15. marec 2010 - 19. marec 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Občine: Jesenice, Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Tržič, Jezersko, Žirovnica, Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Muta, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ruše, Slovenj Gradec, Vuzenica, Lovrenc na Pohorju, Prevalje, Ribnica na Pohorju, Selnica ob Dravi, Solčava, Sveta Ana, Kungota, Maribor, Pesnica, Šentilj, Tišina, Gornja Radgona, Kuzma, Murska Sobota, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij, Cankova, Grad, Križevci, Veržej. Natančneje, vključena so bila naslednja naselja (glede na poštno številko): Maribor, Zgornja Kungota, Pesnica pri Mariboru, Šentilj v Slovenskih goricah, Zgornja Velka, Ceršak, Jarenina, Jakobski Dol, Malečnik, Pernica, Sv. Ana v Slovenskih goricah, Limbuš, Ruše, Lovrenc na Pohorju, Bistrica ob Dravi, Kamnica, Selnica ob Dravi, Bresternica, Radlje ob Dravi, Ožbalt, Podvelka, Ribnica na Pohorju, Vuhred, Muta, Vuzenica, Dravograd, Šentjanž pri Dravogradu, Slovenj Gradec, Šmartno pri Slovenj Gradcu, Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica, Črna na Koroškem, Kotlje, Solčava, Naklo, Duplje, Preddvor, Zgornje Jezersko, Radovljica, Podnart, Kropa, Lesce, Jesenice, Blejska Dobrava, Begunje na Gorenjskem, Hrušica, Kranjska Gora, Mojstrana, Gozd Martuljek, Tržič, Murska Sobota, Puconci, Mačkovci, Veržej, Križevci pri Ljutomeru, Sveti Jurij ob Ščavnici, Spodnji Ivanjci, Gornja Radgona, Tišina, Radenci, Apače, Cankova, Rogašovci, Bodonci.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci obmejnega območja (zajete občine) na meji z Avstrijo.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Uporabljeno je bilo dvostopenjsko vzorčenje - najprej stratificirani vzorec obmejnih občin, znotraj katerega je bil izbran slučajnostni vzorec telefonskih številk iz Telefonskega imenika Slovenije.

Mode of data collection:

Telefonski intervju: CATI

Weighting:

Brez uteževanja.

Podatki so bili uteženi za potrebe analiz, vendar so v ADP predani brez uteži - kar pomeni, da so v publiciranih člankih in drugih objavah predstavljeni uteženi podatki.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Simčič, Blaž; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 134
  • number of units: 250

License: ccbync

Version: 17. maj 2022

Variable list

regija Regija

Regija

Value 13 Frequency
1 Zahod 51
2 Koroška in Podravska 74
3 Maribor z okolico 76
4 Pomurje 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Avstrijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Avstrijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 22 Frequency
1 Poslabšale 29
2 Ostale nespremenjene 132
3 Izboljšale 75
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev v Avstriji

Value 31 Frequency
1 Sploh ni vplival 40
2 Ni vplival 36
3 Niti niti 93
4 Je vplival 51
5 Je zelo vplival 17
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 5

regija Regija

Regija

Value 1134 Frequency
1 Zahod 51
2 Koroška in Podravska 74
3 Maribor z okolico 76
4 Pomurje 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v1 Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Avstrijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Ali so se po vašem mnenju čezmejne vezi med Slovenijo in Avstrijo po vstopu Slovenije v Schengenski prostor (2007) poslabšale, ostale nespremenjene ali izboljšale?

Value 2133 Frequency
1 Poslabšale 29
2 Ostale nespremenjene 132
3 Izboljšale 75
99 Brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 14

Valid range from 1 to 3

v2_1 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk kulturnih prireditev v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk kulturnih prireditev v Avstriji

Value 3132 Frequency
1 Sploh ni vplival 40
2 Ni vplival 36
3 Niti niti 93
4 Je vplival 51
5 Je zelo vplival 17
99 Brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 13

Valid range from 1 to 5

v2_2 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na obisk športnih prireditev v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na obisk športnih prireditev v Avstriji

Value 4131 Frequency
1 Sploh ni vplival 32
2 Ni vplival 39
3 Niti niti 82
4 Je vplival 56
5 Je zelo vplival 22
99 Brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 19

Valid range from 1 to 5

v2_3 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na razvijanje osebnih stikov v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na razvijanje osebnih stikov v Avstriji

Value 5130 Frequency
1 Sploh ni vplival 47
2 Ni vplival 43
3 Niti niti 83
4 Je vplival 45
5 Je zelo vplival 22
99 Brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 10

Valid range from 1 to 5

v2_4 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za delo v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za delo v Avstriji

Value 6129 Frequency
1 Sploh ni vplival 28
2 Ni vplival 32
3 Niti niti 62
4 Je vplival 82
5 Je zelo vplival 26
99 Brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 20

Valid range from 1 to 5

v2_5 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za študij v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za študij v Avstriji

Value 7128 Frequency
1 Sploh ni vplival 18
2 Ni vplival 19
3 Niti niti 73
4 Je vplival 82
5 Je zelo vplival 29
99 Brez odgovora 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221 29

Valid range from 1 to 5

v2_6 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na možnosti za nakupe v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na možnosti za nakupe Avstriji

Value 8127 Frequency
1 Sploh ni vplival 41
2 Ni vplival 36
3 Niti niti 42
4 Je vplival 66
5 Je zelo vplival 54
99 Brez odgovora 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
239 11

Valid range from 1 to 5

v2_7 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na nakupovanje nepremičnin v Avstriji Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na nakupovanje nepremičnin v Avstriji

Value 9126 Frequency
1 Sploh ni vplival 41
2 Ni vplival 41
3 Niti niti 66
4 Je vplival 34
5 Je zelo vplival 12
99 Brez odgovora 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
194 56

Valid range from 1 to 5

v2_8 Vpliv vstopa Slovenije v Schengenski prostor_na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje Kako je po vašem mnenju vplival vstop Slovenije v schengenski prostor na različna področja vsakdanjega življenja v vašem okolju? Prosimo ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni sploh ni vplival, 5 pa je zelo vplival.

na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 10125 Frequency
1 Sploh ni vplival 17
2 Ni vplival 34
3 Niti niti 64
4 Je vplival 80
5 Je zelo vplival 39
99 Brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 16

Valid range from 1 to 5

v3_1_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vi-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (razumejo)

Value 11124 Frequency
0 Ni izbran 37
1 Izbran 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vi-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (govorijo)

Value 12123 Frequency
0 Ni izbran 112
1 Izbran 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vi-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (nimam)

Value 13122 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_1_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vi-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vi (brez odgovora)

Value 14121 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vaš partner-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (razumejo)

Value 15120 Frequency
0 Ni izbran 93
1 Izbran 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vaš partner-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (govorijo)

Value 16119 Frequency
0 Ni izbran 139
1 Izbran 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vaš partner-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (nimam)

Value 17118 Frequency
0 Ni izbran 230
1 Izbran 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_2_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vaš partner-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vaš partner (brez odgovora)

Value 18117 Frequency
0 Ni izbran 241
1 Izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (razumejo)

Value 19116 Frequency
0 Ni izbran 73
1 Izbran 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (govorijo)

Value 20115 Frequency
0 Ni izbran 94
1 Izbran 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_starši-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (nimam)

Value 21114 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_3_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

starši (brez odgovora)

Value 22113 Frequency
0 Ni izbran 231
1 Izbran 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_otroci-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (razumejo)

Value 23112 Frequency
0 Ni izbran 87
1 Izbran 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_otroci-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (govorijo)

Value 24111 Frequency
0 Ni izbran 110
1 Izbran 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_otroci-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (nimam)

Value 25110 Frequency
0 Ni izbran 219
1 Izbran 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_4_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_otroci-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

otroci (brez odgovora)

Value 26109 Frequency
0 Ni izbran 243
1 Izbran 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_stari starši-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (razumejo)

Value 27108 Frequency
0 Ni izbran 92
1 Izbran 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_stari starši-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (govorijo)

Value 28107 Frequency
0 Ni izbran 109
1 Izbran 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_stari starši-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (nimam)

Value 29106 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_5_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_stari starši-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

stari starši (brez odgovora)

Value 30105 Frequency
0 Ni izbran 221
1 Izbran 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_1 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vnuki-razumejo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (razumejo)

Value 31104 Frequency
0 Ni izbran 192
1 Izbran 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_2 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vnuki-govorijo Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (govorijo)

Value 32103 Frequency
0 Ni izbran 207
1 Izbran 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_3 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vnuki-nimam Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (nimam)

Value 33102 Frequency
0 Ni izbran 140
1 Izbran 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v3_6_99 Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik_vnuki-brez odgovora Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo nemški jezik (odgovoriti tudi za morebiti že umrle starše ali stare starše)?

vnuki (brez odgovora)

Value 34101 Frequency
0 Ni izbran 239
1 Izbran 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v4_1 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije_radio Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije?

radio

Value 35100 Frequency
1 Nikoli 158
2 Občasno 74
3 Redno 18
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_2 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije_TV Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije?

TV

Value 3699 Frequency
1 Nikoli 63
2 Občasno 131
3 Redno 56
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v4_3 Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije_časopis ali revija Ali vi oz. člani vaše družine sledite kateremu od naslednjih medijev iz Avstrije?

casopis ali revija

Value 3798 Frequency
1 Nikoli 184
2 Občasno 53
3 Redno 13
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v5 Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (v Avstriji)? (OPOMBA: v primeru, da se člani različno vedejo, upoštevamo višjo pogostost)

Kako pogosto vi oz. člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje (v Avstriji)?

Value 3897 Frequency
1 Nikoli 21
2 Nekajkrat letno 137
3 Nekajkrat mesečno 63
4 Nekajkrat tedensko 20
5 Vsak dan 9
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 5

v6_1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) vaše družine - delo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

delo

Value 3996 Frequency
0 Ni izbran 207
1 Izbran 22
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_2 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - nakupi Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

nakupi

Value 4095 Frequency
0 Ni izbran 60
1 Izbran 169
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_3 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - obisk sorodnikov ali znancev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk sorodnikov ali znancev

Value 4194 Frequency
0 Ni izbran 171
1 Izbran 58
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_4 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - obisk kulturnih prireditev Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

obisk kulturnih prireditev

Value 4293 Frequency
0 Ni izbran 199
1 Izbran 30
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_5 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - izleti, dopusti, obisk gostilne Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

izleti, dopusti, obisk gostilne

Value 4392 Frequency
0 Ni izbran 112
1 Izbran 117
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_6 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - šolanje Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

šolanje

Value 4491 Frequency
0 Ni izbran 221
1 Izbran 8
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_7 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - drugo Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)

Value 4590 Frequency
0 Ni izbran 214
1 Izbran 15
97 nikoli ne obiskujejo sosednjih krajev 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 21

Valid range from 0 to 1

v6_dr1 Glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje (v Avstriji) - drugo_tekst Odgovarjajo tisti, ki so pri v5 podali odgovor v5>1 in v5<6. Kateri so glavni razlogi obiska krajev na drugi strani meje vaše družine?

drugo (navesti)_tekst

Value 4689 Frequency
Avtopralnica 1
Bližnji prehod 1
Bližnjica 1
Nakup zdravil 2
Osebne stvari 1
Prehod (bližnjica) 1
Prehod v službo 1
Srečevanja na vinogradniških srečanjih 1
Tekma 1
Tranzit 1
Vsakdanje stvari 1
Šport 2
Športne prireditve in planinska srečanja 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 0

v7_1 Katere kraje v Avstriji ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Katere kraje v Avstrijii ste v zadnjem letu največkrat obiskali?

Value 4788 Frequency
Arihova peč, Rajzek 1
Avstrijska Radgona 2
Avstrijsko Koroško 1
Bad Radkersburg 3
Badgraifensburg 1
Badkleinkirchen 1
Beljak 6
Beljak, Celovec 3
Beljak, Celovec, Borovlje 1
Beljak,Celovc 1
Beljak,Celovec,Lienz,Špital 1
Betrovberburg 1
Borovlje, Celoveec, Beljak 1
Celovec 18
Celovec Dunaj Gredec 1
Celovec in okolica 1
Celovec, Beljak 1
Celovec, Eibiswald 1
Celovec, Gradec 3
Celovec, Gradec, Kitzbuel 1
Celovec, Klagenfurt, Borovle, Pliberk 1
Celovec, Klopinsko jezero 1
Celovec, Pliberk 1
Celovec, Villach 1
Celovec, Volčji breg 1
Celovec, Vrbsko jezero, Gradec 1
Celovec, Wolfberg 1
Celovec, Železna Kapra, Koprivna 1
Celovec, Železna kapla, Beljak, Borovlje 1
Dunaj 5
Dunaj pred 7 leti 1
Dunaj, Av.Radgona, Gradec 1
Dunaj, Celovec, Gradec 1
Dunaj, Gradec 2
Dunaj, Radkersburg 1
Dunaj, Salzburg, Gradec, Lipnica 1
Eibesvalt 1
Eibiswald, Pliberk 1
Gleisdorf 1
Gornja Radgona 2
Gradec 46
Gradec Dunaj 3
Gradec Lipnica 1
Gradec, Celovec, Beljak, Lavamünd 1
Gradec, Celovec, Dunaj 2
Gradec, Deutschlandsberg 1
Gradec, Dunaj 5
Gradec, Dunaj, Fresing Radgona 1
Gradec, Dunaj, Salzburg 2
Gradec, Klagenfurt 1
Gradec, Lipnica 3
Gradec, Lipnica, Celovec 2
Gradec, Lipnik 1
Gradec, Lipniz 1
Gradec, Radgona 1
Gradec, Roseheim 1
Gradec, Železna kaplja 1
Gradec,Dunaj 1
Gradz, Dunaj 1
Graz, Vrbsko jezero 1
Halberain,Avstrij.Radgono 1
Jenezdorf 1
Jernnstdors 1
Kancijan 1
Klagenfurt 2
Koroška 1
Lebnica, Lučine 1
Liberk 1
Lipnica 10
Lipnica - Lepcih 1
Lipnica, Dunaj, Graz, Pliberk 1
Lipnica, Gracec 1
Lipnica, Gradec 3
Lipnica, Halbarein 1
Lipnica,Lučane,Salzburg 1
Munchen 1
Neko jezero 1
Nikjer 1
Obmejni kraji, Pliberk, Celovec 1
Peca, Pliberk 1
Pleh, Gradec 1
Pliberg 1
Pliberk 3
Pliberk, Celovec 2
Pliberk, Celovec, Gradec 1
Pliberk, Velikovec 2
Pliberk,Celovec, 1
Pliberk,Celovec,Velikovec 1
Radgona 4
Radgona - avstrijska 1
Radgona, Gradec 1
Radgona, Lipnica 1
Radgono, Dunaj 1
Radkersburg 1
Radkersburg, Gradec 1
Ratkesburg, Gradec 1
Riegersburg Straden 1
Saltzburg 1
Salzburg 1
Salzburg, Dunaj 1
Salzubrg,Dunaj,Garmisch, Innsbruk,Lienz,Celovc,Beljak,Gradec 1
Schladming 1
Schladming, Koral, Gradec 1
Sladnik 1
Straß in der Steiermark, Gradec 1
Tromeja, Rožica, Šentjakob 1
Veinebene, Radgona, Gradec 1
Veinstrase, Gamniz, 1
Velikovec 1
Velikovec, Pliberk, Železna kaplja. Celovec 1
Villach 1
Villach-Land 1
Višarje, Zallbach 1
Vlavamint 1
Volšperg,Franča 1
Voralberg 1
Škocjan, Klopinsko jezero, Celovec 1
Špilhel 1
Študgart, Dunaj 1
Železna kaplja 1
/ 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 20

v8_1 S katerimi kraji, občinami ali območji v Avstriji bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite? (OPOMBA: lahko navede več krajev ali občin)

S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Value 4887 Frequency
Aibisvald 1
Arnfels 1
Arnoldstein 2
Avstrijska Radgona 6
Bad Radkersburg 4
Beljak 3
Beljak, Celovec 1
Betrovberburg 1
Borovlje 2
Celovec 9
Celovec, Beljak 1
Celovec, Pliberk 2
Cmurek, Radgona 1
Dunaj 1
Eibiswald 2
Eibiswald, Pliberk 1
Eiswelt 1
Gamniz 1
Gornja Radgona 2
Gradec 31
Gradec, Dunaj, Passau 1
Gradec, Leibnitz, Radgona, Radkersburg 1
Gradec, Lipnica 1
Gradec, Radgona, Villach 1
Gradec, Radkersburg 1
Gradec,Lipnica 1
Graz 2
Graz, Gornja Radgona, Avstrijska Radgona 1
Itak je dobro 1
Je že 1
Konkretno čez meje 1
Koroška 1
Kungota 1
Lavamund 1
Lavamünd 1
Leibnitz 1
Lipnica 7
Lipnica, Gamlica, Lavamünd 1
Lipnica, Lučane 1
Lipnica, Radgona 1
Lučane, Leutschach 1
Lučane, Šentilj 1
Lučane,Gamlitz, Lipnica, Špilje, Cmurek 1
Luče 1
Lučine, Gradec 1
Muta 1
Ne bi vedela imena krajev ampak povezave so potrebne 1
Ne ve točnih imen ampak tisti ob meji z mariborom 1
Ne vem 1
Ne vem,koroška pač 1
Ni potebe 1
Ni potrebe 1
Ni potrebe po povezavi 1
Ni potrebe po povezavi ker so odnosi že dobri 1
Nič, je že 1
Noben 1
Oberwart 1
Obmejni 1
Obmejnimi in širše, 1
Pliberk 15
Pliberk, Draberk 1
Pliberk,Celovec 1
Podjuna 1
Podrožca 1
Poklošter 1
Radgona 9
Radgona,Sveta ana, Jennersdorf 1
Radkersburg 4
Radkersburg (Sv. radgona) 1
Radkersburg, Sv. Ana 1
S štajermaktom 1
So že 2
So že povezane 2
Spielfeld, Lipnica 1
Turističnimi 1
Velikovec 1
Volčji Breg 1
Voralberg 1
Vse 1
Z bližnjimi 1
jenezdorf felbach fishenfeld kleihenberg 1
koroška mesta 1
radiše 1
Šentilj, Lipnica 1
Šentjakob, Beljak 1
Šentpavel, Celovec 1
Železna Kapla - Pliberk 1
Železna kaplja 3
/ 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 73

v9 Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj slovenske manjšine v Avstriji?

Kako ocenjujete, da je vstop Slovenije v Schengenski prostor vplival na položaj naslednjih manjšin: slovenske manjšine v Avstriji

Value 4986 Frequency
1 Poslabšal 48
2 Ostal nespremenjen 142
3 Izboljšal 41
99 Brez odgovora 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
231 19

Valid range from 1 to 3

v10 Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Ali bi rekli, da imate v vašem okolju na splošno...

Value 5085 Frequency
1 več stikov s slovensko govorečimi osebami 198
2 več stikov z drugače govorečimi osebami (npr. ital., nemško, 7
3 v enaki meri stike s slovensko in drugače govorečimi osebami 42
99 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 3

v101_1 Katerimi? Odgovarjajo tisti, ki so pri v10 odgovorili z 2 ali 3.

Katerimi?

Value 5184 Frequency
Angleški 1
Angleški, Italijanski, Nemški 1
Angleški, Španski, Italijanski, Hrvaški 1
Angleško tu z Avstrjici 1
Avstrijci 9
Avstrijci in Hrvati 2
Avstrijci, Hrvati, Srbi 1
Avstrijski 3
Avstrijski, Italijanski in Angleški. 1
Avstrijski-Nemški 1
Avstrijsko govorečimi 1
Ex yugo, 1
Hrvati, Bosanci, Makedonci, Srbi 1
Hrvati, Bosanci, Srbi, Albanci 1
Hrvaško 1
Hrvaško, Nemško, Angleško 1
Hrvaščina, Srbščina 1
Madžarsko 1
Madžarsko, Nemško 1
Narodi ex yugo 1
Nemški 8
Nemško 1
Nemško govoreči 2
Nemško, Angleško 1
Nemško, Hrvaško 1
Srbo-hrvaščina 1
Srbohrvaško 1
Srbski, Hrvaški 1
Srbsko-Hrvaški 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 0

v11_1 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Italijane Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Italijane

Value 5283 Frequency
1 Ne 53
2 Raje ne 18
3 Ne vem, vseeno mi je 71
4 Da, v omejenem obsegu 23
5 Da 84
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 5

v11_2 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Avstrijce Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Avstrijce

Value 5382 Frequency
1 Ne 8
2 Raje ne 10
3 Ne vem, vseeno mi je 60
4 Da, v omejenem obsegu 51
5 Da 120
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 5

v11_3 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Madžare Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Madžare

Value 5481 Frequency
1 Ne 35
2 Raje ne 32
3 Ne vem, vseeno mi je 68
4 Da, v omejenem obsegu 34
5 Da 75
99 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 6

Valid range from 1 to 5

v11_4 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Hrvate Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Hrvate

Value 5580 Frequency
1 Ne 40
2 Raje ne 31
3 Ne vem, vseeno mi je 60
4 Da, v omejenem obsegu 33
5 Da 85
99 Brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 5

v11_5 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Rome Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Rome

Value 5679 Frequency
1 Ne 75
2 Raje ne 40
3 Ne vem, vseeno mi je 55
4 Da, v omejenem obsegu 26
5 Da 52
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 5

v11_6 Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Slovence Ali lahko navedete, katere pripadnike naslednjih etničnih skupin bi imeli za sosede? Ocenite na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne, 5 pa da.

Slovence

Value 5778 Frequency
1 Ne 0
2 Raje ne 0
3 Ne vem, vseeno mi je 20
4 Da, v omejenem obsegu 36
5 Da 194
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 5

v12 Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki manjšin v Sloveniji, po vašem mnenju:

Value 5877 Frequency
1 Niso ne obvezni ne potrebni 31
2 Potrebni, a ne obvezni 97
3 Obvezni 117
98 Ne vem, mi je vseeno 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 5

Valid range from 1 to 3

v13 Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Za prebivalce obmejnih območij Slovenije znanje jezikov sosednjih držav:

Value 5976 Frequency
1 Ni ne obvezno ne potrebno 22
2 Potrebno, a ne obvezno 187
3 Obvezno 38
98 Ne vem, mi je vseeno 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 3

Valid range from 1 to 3

v14 Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Kateri jezik največkrat uporabljate v družinskem okolju?

Value 6075 Frequency
1 Slovenski jezik 244
2 Slovenski in drug jezik v enaki meri 4
3 Drug jezik 2
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 3

v141_1 Kateri? Odgovarjajo tisti, ki so pri v14 odgovorili z 2 ali 3

Kateri?

Value 6174 Frequency
Avstrijski/Nemški 1
Hrvaščina 1
Nemški 3
Nemški/Bosanski 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 0

v15 V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

V vsakodnevnem življenju vašega kraja prevladuje:

Value 6273 Frequency
1 Slovenska kultura in jezik, drugi jeziki in kulture so obrob 231
2 Slovenski in avstrijski jezik in kultura, drugi jeziki in ku 4
3 Enakovredno sobivajo različni jeziki in kulture. 14
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 1

Valid range from 1 to 3

v16_1 Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti). Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Posameznik ima lahko dva materna jezika in se čuti pripadnik dveh narodov (ima dve narodni identiteti).

Value 6372 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 24
3 Niti niti 42
4 Se strinjam 59
5 Popolnoma se strinjam 104
99 Brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 5

Valid range from 1 to 5

v16_2 Slovenci, živeči ob slovensko-avstrijski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Avstrijcem kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Slovenci, živeči ob slovensko-avstrijski meji, so po splošnem načinu življenja, mentaliteti bolj podobni Avstrijcem kot npr. Slovencem iz NOTRANJE SLOVENIJE.

Value 6471 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 42
2 Se ne strinjam 36
3 Niti niti 62
4 Se strinjam 76
5 Popolnoma se strinjam 30
99 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 4

Valid range from 1 to 5

v16_3 Ljudje živeči ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Avstrijcev. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ljudje živeci ob meji imajo nekatere lastnosti, ki so jih prevzeli od Avstrijcev.

Value 6570 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 18
2 Se ne strinjam 15
3 Niti niti 52
4 Se strinjam 116
5 Popolnoma se strinjam 41
99 Brez odgovora 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 8

Valid range from 1 to 5

v16_4 Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote. Na lestvici od 1 do 5 ocenite, v kolikšne meri se strinjate z navedenimi trditvami, kjer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam.

Ne glede na vero, raso, narodnost imajo ljudje lahko skupne in iste vrednote.

Value 6669 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 6
3 Niti niti 10
4 Se strinjam 60
5 Popolnoma se strinjam 169
99 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 2

Valid range from 1 to 5

v17 Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Katera od naslednjih trditev po vašem mnenju najbolje opisuje situacijo v kraju, v katerem živite?

Value 6768 Frequency
1 Pripadniki različnih narodov sobivajo, so prisotni drug ob d 54
2 Pripadniki različnih narodov so v intenzivnih stikih, prijat 178
99 Brez odgovora, ne vem, ne želim odgovoriti. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
232 18

Valid range from 1 to 2

v18_1_1 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 6867 Frequency
0 Ni izbran 56
1 Izbran 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_2 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 6966 Frequency
0 Ni izbran 130
1 Izbran 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_3 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7065 Frequency
0 Ni izbran 25
1 Izbran 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_1_99 Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je priseljencem z območja nekdanje Jugoslavije, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7164 Frequency
0 Ni izbran 241
1 Izbran 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_1 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti- Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7263 Frequency
0 Ni izbran 100
1 Izbran 150
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_2 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7362 Frequency
0 Ni izbran 150
1 Izbran 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_3 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7461 Frequency
0 Ni izbran 49
1 Izbran 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_2_99 Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Romunom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7560 Frequency
0 Ni izbran 234
1 Izbran 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_1 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 7659 Frequency
0 Ni izbran 72
1 Izbran 178
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_2 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 7758 Frequency
0 Ni izbran 141
1 Izbran 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_3 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 7857 Frequency
0 Ni izbran 39
1 Izbran 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_3_99 Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Afričanom, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 7956 Frequency
0 Ni izbran 237
1 Izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_1 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8055 Frequency
0 Ni izbran 83
1 Izbran 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_2 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8154 Frequency
0 Ni izbran 141
1 Izbran 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_3 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8253 Frequency
0 Ni izbran 39
1 Izbran 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_4_99 Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Kitajcem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8352 Frequency
0 Ni izbran 235
1 Izbran 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_1 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Ohranitev njihove kulture (učeje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Ohranitev njihove kulture (učenje maternega jezika v šolah, financiranje kulturnih društev ...)

Value 8451 Frequency
0 Ni izbran 63
1 Izbran 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_2 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Politične pravice (voliti, biti voljen,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Politične pravice (voliti, biti voljen,...)

Value 8550 Frequency
0 Ni izbran 137
1 Izbran 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_3 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...) Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

Socialne pravice (bivališče, socialno in zdravstveno zavarovanje,...)

Value 8649 Frequency
0 Ni izbran 39
1 Izbran 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v18_5_99 Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti - brez odgovora Ali je Angležem, ki ostanejo v Sloveniji, potrebno zagotoviti:

brez odgovora

Value 8748 Frequency
0 Ni izbran 239
1 Izbran 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

v19 Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Komu bi rekli, da ste »glede na način življenja, mentaliteto« bolj podobni?

Value 8847 Frequency
1 Slovencem iz drugih delov Slovenije 114
2 Avstrijcem živečim na drugi strani meje 14
3 Na splošno drugim ljudem iste starosti, spola in izobrazbe n 107
98 Ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
235 15

Valid range from 1 to 3

v20 Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Kdo menite, da vam je osebno bližje?

Value 8946 Frequency
1 Nekdo, ki je isto star kot vi, opravlja isti poklic, je iste 165
2 Nekdo, ki vam po starosti, spolu in zanimanjih ni nujno podo 65
99 Brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
230 20

Valid range from 1 to 2

star_1r Starost

Starost

Value 9045 Frequency
18 1
20 1
21 3
22 2
23 1
24 1
25 1
26 3
27 1
28 4
29 2
30 1
31 1
32 3
33 2
34 1
35 5
36 1
37 3
38 2
39 4
40 3
41 4
42 3
43 6
44 3
45 2
46 5
47 3
48 6
49 5
50 10
51 4
52 4
53 6
54 7
55 11
56 3
57 8
58 7
59 4
60 9
61 5
62 8
63 11
64 4
65 10
66 5
67 4
68 2
69 2
70 6
71 1
72 6
73 2
74 4
75 3
76 5
77 1
78 3
80 9
81 1
82 1
86 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 18 to 86

izob Izobrazba

Izobrazba

Value 9144 Frequency
1 Osnovnošolska izobrazba ali manj 26
2 Poklicna izobrazba 36
3 Srednješolska izobrazba 93
4 Višješolska izobrazba 51
5 Univerzitetna izobrazba 34
6 Magisterij, doktorat 10
99 Brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 6

narod_1 Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!) - slovenska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Slovenska

Value 9243 Frequency
0 Ni izbran 7
1 Izbran 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_2 Italijanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Italijanska

Value 9342 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_3 Madžarska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Madžarska

Value 9441 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_4 Hrvaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Hrvaška

Value 9540 Frequency
0 Ni izbran 246
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_5 Srbska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Srbska

Value 9639 Frequency
0 Ni izbran 246
1 Izbran 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_6 Bošnjaška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Bošnjaška

Value 9738 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_7 Albanska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Albanska

Value 9837 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_8 Makedonska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Makedonska

Value 9936 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_9 Črnogorska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Črnogorska

Value 10035 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_10 Nemška Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Nemška

Value 10134 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_11 Avstrijska Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Avstrijska

Value 10233 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_99 Brez odgovora Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Brez odgovora

Value 10332 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

narod_12 Drugo Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo

Value 10431 Frequency
0 Ni izbran 248
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

nar_dr_r Narodna pripadnost drugo_tekst_rec Narodna pripadnost (možnih je več odgovorov!)

Drugo_tekst

Value 10530 Frequency
-1 zakrita vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 248 -1 -1

Valid range from -1 to -1

naro2_1 Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov) - slovenska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Slovenska

Value 10629 Frequency
0 Ni izbran 39
1 Izbran 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_2 Italijanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Italijanska

Value 10728 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_3 Madžarska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Madžarska

Value 10827 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_4 Hrvaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Hrvaška

Value 10926 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_5 Srbska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Srbska

Value 11025 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_6 Bošnjaška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Bošnjaška

Value 11124 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_7 Albanska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Albanska

Value 11223 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_8 Makedonska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Makedonska

Value 11322 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_9 Črnogorska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Črnogorska

Value 11421 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_10 Nemška Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nemška

Value 11520 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_11 Avstrijska Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Avstrijska

Value 11619 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_12 Nimam moža-žene-partnerja Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Nimam moža-žene-partnerja

Value 11718 Frequency
0 Ni izbran 222
1 Izbran 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_99 Brez odgovora Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Brez odgovora

Value 11817 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

naro2_13 Drugo Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo

Value 11916 Frequency
0 Ni izbran 245
1 Izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

na2_dr_r Narodna pripadnost partnerja drugo_tekst_rec Narodna pripadnost moža-žene (izvenzakonskega partnerja) (možnih je več odgovorov)

Drugo_tekst

Value 12015 Frequency
-1 zakrita vrednost 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 245 -1 -1

Valid range from -1 to -1

mater_1 Materni jezik (možna sta največ dva odgovora, če gre za dvojezičnost) - slovenski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Slovenski

Value 12114 Frequency
0 Ni izbran 9
1 Izbran 241
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_2 Italijanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Italijanski

Value 12213 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_3 Madžarski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Madžarski

Value 12312 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_4 Hrvaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Hrvaški

Value 12411 Frequency
0 Ni izbran 245
1 Izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_5 Srbski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Srbski

Value 12510 Frequency
0 Ni izbran 245
1 Izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_6 Bošnjaški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Bošnjaški

Value 1269 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_7 Albanski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Albanski

Value 1278 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_8 Makedonski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Makedonski

Value 1287 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_9 Črnogorski Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Črnogorski

Value 1296 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_10 Nemški Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Nemški

Value 1305 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_99 Brez odgovora Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Brez odgovora

Value 1314 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_11 Drugo Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo

Value 1323 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 0 to 1

mater_dr Drugo_tekst Materni jezik (možna sta maks. dva odgovora, če gre za dvojezičnost)

Drugo_tekst

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

spol Spol

Spol

Value 1341 Frequency
1 Moški 95
2 Ženski 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 0

Valid range from 1 to 2

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Bufon, M., Sedmak, M., Simčič, B., Medarić, Z. and Zadel, M. (2022). Javnomnenjska raziskava na 4 obmejnih območjih Slovenije, 2010: Avstrija [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: JMOOSA10. https://doi.org/10.17898/ADP_JMOOSA10_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si