Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0912
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0912_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
razvoj in delo


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju zaupanja v soljudi, povezavi zasebne in državne lastnine za blaginjo Slovenije, mnenj o prispevku k gospodarski uspešnosti in lastni samoiniciativnosti pri predlaganju inovacij ali tehnoloških sprememb v službi. Vključena je tudi percepcija varnosti v nasprotju s tveganostjo zaposlitve. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 30. november 2009 - 2. december 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 906

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 129 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 228 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 327 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 906
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 426 Frekvenca
1 Urbano 441
2 Ruralno 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 525 Frekvenca
1 Pomurska 51
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 218
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Vrednost 624 Frekvenca
1 Večini ljudi lahko zaupamo 164
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 724
3 Ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

2. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Vrednost 723 Frekvenca
1 Da 189
2 Ne 636
3 Ne vem 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Vrednost 822 Frekvenca
1 Da je večina gospodarstva v ZASEBNI LASTI ali 390
2 Da je večina gospodarstva v DRŽAVNI LASTI 389
3 Ne vem 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q4 Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

4. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Vrednost 921 Frekvenca
1 Pridni delavci 379
2 Investicije 105
3 Inovacije 382
4 Ne vem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q5 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če DA: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da:

5. Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

Vrednost 1020 Frekvenca
1 Da 180
2 Ne 279
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 447
4 brez odgovora 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
459 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_1 Se dodatno usposabljati?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Vrednost 1119 Frekvenca
1 DA 720
2 NE 186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Vrednost 1218 Frekvenca
1 DA 472
2 NE 434
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_3 Se preseliti v drugo regijo?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Vrednost 1317 Frekvenca
1 DA 255
2 NE 651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q6_4 Se preseliti v drugo državo?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Vrednost 1416 Frekvenca
1 DA 199
2 NE 707
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

7. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Vrednost 1515 Frekvenca
1 službo z VIŠJO PLAČO, a VEČJIM TVEGANJEM izgube zaposlitve a 294
2 službo z NIŽJO PLAČO, a z MANJŠIM TVEGANJEM izgube zaposlitv 550
3 ne vem 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 So zahteve, ki so jih na zborovanju v soboto, izrazili sindikati po vašem mnenju realne in uresničljive?

8. So zahteve, ki so jih na zborovanju v soboto, izrazili sindikati po vašem mnenju realne in uresničljive?

Vrednost 1614 Frekvenca
1 Da 549
2 Ne 279
3 Ne vem 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Če te zahteve sindikatov ne bodo uresničene, kdo ali kaj od naštetega bo po vašem mnenju najbolj krivo za to?

9. Če te zahteve sindikatov ne bodo uresničene, kdo ali kaj od naštetega bo po vašem mnenju najbolj krivo za to?

Vrednost 1713 Frekvenca
1 Vlada 377
2 Delodajalci 191
3 Sindikati 49
4 Gospodarske razmere v svetu 214
5 drugo 29
6 ne vem 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10 Bi lahko po enem letu dela Pahorjeve vlade dejali, da je delovala boljše, slabše ali približno tako, kot ste pričakovali?

10. Bi lahko po enem letu dela Pahorjeve vlade dejali, da je delovala boljše, slabše ali približno tako, kot ste pričakovali?

Vrednost 1812 Frekvenca
1 Boljše od pričakovanj 51
2 Slabše od pričakovanj 405
3 Skladno s pričakovanji 394
4 ne vem 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 Ali podpirate sedanjo vlado?

11. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1911 Frekvenca
1 Da 448
2 Ne 403
3 Ne vem 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

12. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2010 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 170
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 142
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 33
4 ZARES 36
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 36
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 51
9 drugo 20
11 nobene 116
99 ne bi šel na volitve 50
10 ne vem 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
697 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

spol Spol?

13. spol

Vrednost 219 Frekvenca
1 M 347
2 Ž 559
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. izobrazba

Vrednost 228 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 89
2 Poklicna 131
3 Srednja 391
4 Višja, visoka ali več 288
9 Brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q15_1 Letnica rojstva

15. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 0 9999 1975.744 477.737

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9999

q16 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 246 Frekvenca
1 Pod 500 eur 189
2 od 500 do 1000 372
3 Nad 1000 do 2000 193
4 Nad 2000 eur 27
5 Nima dohodkov 71
9 brez odgovora 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

utez Utež po spolu, izobrazbi in tipu naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.287 6.132 1 0.844

Vrednosti spremenljivk od 0.287490965403261 do 6.13238044886038

korutez Popravljena utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 0.299 3.12 1 0.724

Vrednosti spremenljivk od 0.298981543682692 do 3.11990545438511

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 -7990 2009 33.256 477.737

Vrednosti spremenljivk od -7990 do 2009

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 282 Frekvenca
1 do 30 93
2 od 31 do 55 402
3 od 56 410
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 1 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Goriška regija

Vrednost 291 Frekvenca
1 Goriška 55
2 Drugo 851
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0912. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0912_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si