Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0912
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0912_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zaupanje ljudem, razvojni cilji Slovenije, gospodarska uspešnost, ukrepi za izboljšanje ekonomske položaja respondenta, sindikati, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, GOSPODARSKI IN DRUŽBENI RAZVOJ, GOSPODARSKI SISTEM, VARNOST PRI DELU, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
razvoj in delo


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju zaupanja v soljudi, povezavi zasebne in državne lastnine za blaginjo Slovenije, mnenj o prispevku k gospodarski uspešnosti in lastni samoiniciativnosti pri predlaganju inovacij ali tehnoloških sprememb v službi. Vključena je tudi percepcija varnosti v nasprotju s tveganostjo zaposlitve. Navedeno je mogoče analizirati tudi v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 30. november 2009 - 2. december 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 29
 • number of units: 906

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 129 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 228 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 319
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 147
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 327 Frequency
0 Zakrita vrednost 906
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 426 Frequency
1 Urbano 441
2 Ruralno 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 525 Frequency
1 Pomurska 51
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 218
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-Kraška 25
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 12

q1 Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

1. Če ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 624 Frequency
1 Večini ljudi lahko zaupamo 164
2 Z ljudmi moramo biti zelo previdni 724
3 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 18

Valid range from 1 to 2

q2 Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

2. Ali po vašem mnenju obstaja v Sloveniji široko soglasje o viziji razvoja?

Value 723 Frequency
1 Da 189
2 Ne 636
3 Ne vem 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 81

Valid range from 1 to 2

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za razvoj in blaginjo slovenske družbe boljša:

Value 822 Frequency
1 Da je večina gospodarstva v ZASEBNI LASTI ali 390
2 Da je večina gospodarstva v DRŽAVNI LASTI 389
3 Ne vem 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 127

Valid range from 1 to 2

Q4 Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

4. Kaj po vašem mnenju najbolj prispeva h gospodarski uspešnosti?

Value 921 Frequency
1 Pridni delavci 379
2 Investicije 105
3 Inovacije 382
4 Ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 40

Valid range from 1 to 3

Q5 Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če DA: Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo? Ste zaposleni ali pa imate svoje podjetje? Če da:

5. Ste v zadnjem letu v svoji organizaciji ali podjetju predlagali kakršnokoli tehnološko ali organizacijsko izboljšavo?

Value 1020 Frequency
1 Da 180
2 Ne 279
3 Ni zaposlen in ni podjetnik 447
4 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
459 447

Valid range from 1 to 2

Q6_1 Se dodatno usposabljati?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Value 1119 Frequency
1 DA 720
2 NE 186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

Q6_2 Začeti študij na fakulteti za pridobitev višje stopnje izobrazbe?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Value 1218 Frequency
1 DA 472
2 NE 434
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

Q6_3 Se preseliti v drugo regijo?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Value 1317 Frequency
1 DA 255
2 NE 651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

Q6_4 Se preseliti v drugo državo?

6. Kaj od naštetega bi bili pripravljeni storiti, da bi dobili znatno bolje plačano službo?

Value 1416 Frequency
1 DA 199
2 NE 707
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

q7 Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

7. Kakšno zaposlitev bi vi osebno raje izbrali, če bi lahko izbirali med

Value 1515 Frequency
1 službo z VIŠJO PLAČO, a VEČJIM TVEGANJEM izgube zaposlitve a 294
2 službo z NIŽJO PLAČO, a z MANJŠIM TVEGANJEM izgube zaposlitv 550
3 ne vem 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 62

Valid range from 1 to 2

q8 So zahteve, ki so jih na zborovanju v soboto, izrazili sindikati po vašem mnenju realne in uresničljive?

8. So zahteve, ki so jih na zborovanju v soboto, izrazili sindikati po vašem mnenju realne in uresničljive?

Value 1614 Frequency
1 Da 549
2 Ne 279
3 Ne vem 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 78

Valid range from 1 to 2

q9 Če te zahteve sindikatov ne bodo uresničene, kdo ali kaj od naštetega bo po vašem mnenju najbolj krivo za to?

9. Če te zahteve sindikatov ne bodo uresničene, kdo ali kaj od naštetega bo po vašem mnenju najbolj krivo za to?

Value 1713 Frequency
1 Vlada 377
2 Delodajalci 191
3 Sindikati 49
4 Gospodarske razmere v svetu 214
5 drugo 29
6 ne vem 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 46

Valid range from 1 to 5

q10 Bi lahko po enem letu dela Pahorjeve vlade dejali, da je delovala boljše, slabše ali približno tako, kot ste pričakovali?

10. Bi lahko po enem letu dela Pahorjeve vlade dejali, da je delovala boljše, slabše ali približno tako, kot ste pričakovali?

Value 1812 Frequency
1 Boljše od pričakovanj 51
2 Slabše od pričakovanj 405
3 Skladno s pričakovanji 394
4 ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 56

Valid range from 1 to 3

q11 Ali podpirate sedanjo vlado?

11. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1911 Frequency
1 Da 448
2 Ne 403
3 Ne vem 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 55

Valid range from 1 to 2

q12 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

12. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2010 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 170
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 142
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 33
4 ZARES 36
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 23
6 Nova Slovenija- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 36
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 51
9 drugo 20
11 nobene 116
99 ne bi šel na volitve 50
10 ne vem 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
697 209

Valid range from 1 to 99

spol Spol?

13. spol

Value 219 Frequency
1 M 347
2 Ž 559
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

14. izobrazba

Value 228 Frequency
1 Osnovna ali manj 89
2 Poklicna 131
3 Srednja 391
4 Višja, visoka ali več 288
9 Brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 7

Valid range from 1 to 4

q15_1 Letnica rojstva

15. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 0 9999 1975.744 477.737

Valid range from 0 to 9999

q16 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 246 Frequency
1 Pod 500 eur 189
2 od 500 do 1000 372
3 Nad 1000 do 2000 193
4 Nad 2000 eur 27
5 Nima dohodkov 71
9 brez odgovora 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 54

Valid range from 1 to 5

utez Utež po spolu, izobrazbi in tipu naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.287 6.132 1 0.844

Valid range from 0.287490965403261 to 6.13238044886038

korutez Popravljena utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 0.299 3.12 1 0.724

Valid range from 0.298981543682692 to 3.11990545438511

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 -7990 2009 33.256 477.737

Valid range from -7990 to 2009

kstarost starost po kategorijah

Value 282 Frequency
1 do 30 93
2 od 31 do 55 402
3 od 56 410
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 1 1 3

Valid range from 1 to 3

regija Goriška regija

Value 291 Frequency
1 Goriška 55
2 Drugo 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0912. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0912_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja