Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP_04
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP_04_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Vovk, Tina
Data file producer:
ADP - Arhiv družboslovnih podatkov, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2006)

Funding agency:

UPK - Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije (KORUP02 in KORUP03); KPK - Komisija za preprečevanje korupcije (KORUP04)

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  ija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med podjetji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o gospodarskem in poslovnem okolju, poslovni etiki in neuradnih plačilih na Slovenskem je bila narejena med vodilnimi delavci slovenskih podjetij, kjer so spraševali o oceni razširjenosti korupcije, mnenju o plačevanju dodatnih neuradnih plačil, vplivu različnih obliko korupcije na delovanje podjetja in o etičnem kodeksu podjetja. Raziskave, Stališča o korupciji, narejene na splošni populaciji, pa raziskuje odnos anketiranih do korupcije v javnem sektorju. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Methodology


Collection date: 1. julij - 4. julij 2002, 13. oktober - 15. oktober 2003, 11. oktober - 13. oktober 2004
Date of production: 2006
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP_04 - Stališča o korupciji 2002 - 2004 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 127
 • number of units: 2726

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2002 914
2003 901
2004 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2726 0

Valid range from 2002 to 2004

V0 STE IMELI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 22 Frequency
1 da, imeli smo 109
2 ne, nismo imeli 1681
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1790 936

Valid range from 1 to 2

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 847
2 NEZADOVOLJNI 1664
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2511 215

Valid range from 1 to 3

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 1127 Frequency
2002 914
2003 901
2004 911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2726 0

Valid range from 2002 to 2004

V0 STE IMELI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI OZIROMA ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 2126 Frequency
1 da, imeli smo 109
2 ne, nismo imeli 1681
3 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1790 936

Valid range from 1 to 2

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 3125 Frequency
1 ZADOVOLJNI 847
2 NEZADOVOLJNI 1664
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2511 215

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 4124 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 524
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 670
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 898
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 564
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 44
6 ne vem, b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2700 26

Valid range from 1 to 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 5123 Frequency
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 1815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 1838

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Value 6122 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 912
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 89
3 NAJ UPORABI ZVEZE 507
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 525
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 128
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 376
7 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2537 189

Valid range from 1 to 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 7121 Frequency
1 zelo majhen problem 38
2 majhen problem 130
3 niti velik niti majhen problem 910
4 velik problem 795
5 zelo velik problem 722
6 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2595 131

Valid range from 1 to 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 8120 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 65
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 989
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 1211
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 262
5 ne vem, b.o. 187
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2527 199

Valid range from 1 to 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 9119 Frequency
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 808
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 181
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 374
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 545
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 622
6 ne vem, b.o. 180
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2530 196

Valid range from 1 to 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 10118 Frequency
1 MOČNO NARASLA 865
2 NEKOLIKO NARASLA 893
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 520
4 NEKOLIKO UPADLA 155
5 MOČNO UPADLA 40
6 ne vem, b.o. 240
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2473 253

Valid range from 1 to 6

V9A ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Value 11117 Frequency
1 je verjetno 1461
2 ni verjetno 1015
3 ne vem, b.o. 222
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2476 250

Valid range from 1 to 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Value 12116 Frequency
1 je verjetno 1029
2 ni verjetno 1148
3 ne vem, b.o. 525
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2177 549

Valid range from 1 to 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Value 13115 Frequency
1 je verjetno 1332
2 ni verjetno 970
3 ne vem, b.o. 394
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2302 424

Valid range from 1 to 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Value 14114 Frequency
1 je verjetno 1063
2 ni verjetno 1243
3 ne vem, b.o. 387
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2306 420

Valid range from 1 to 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Value 15113 Frequency
1 je verjetno 1103
2 ni verjetno 1128
3 ne vem, b.o. 463
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2231 495

Valid range from 1 to 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Value 16112 Frequency
1 je verjetno 909
2 ni verjetno 1280
3 ne vem, b.o. 511
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2189 537

Valid range from 1 to 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Value 17111 Frequency
1 je verjetno 960
2 ni verjetno 1399
3 ne vem, b.o. 334
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2359 367

Valid range from 1 to 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Value 18110 Frequency
1 je verjetno 1098
2 ni verjetno 1043
3 ne vem, b.o. 557
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2141 585

Valid range from 1 to 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Value 19109 Frequency
1 je verjetno 1148
2 ni verjetno 956
3 ne vem, b.o. 591
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2104 622

Valid range from 1 to 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Value 20108 Frequency
1 je verjetno 1204
2 ni verjetno 1155
3 ne vem, b.o. 343
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2359 367

Valid range from 1 to 3

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Value 21107 Frequency
1 je verjetno 1201
2 ni verjetno 1160
3 ne vem, b.o. 338
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2361 365

Valid range from 1 to 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Value 22106 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 501
2 PRENIZKE KAZNI 502
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 676
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 241
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 195
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 362
7 drugo 119
8 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2596 130

Valid range from 1 to 8

V11A ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI...: OBISKU ZDRAVNIKA ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Value 23105 Frequency
1 DA 161
2 NE 749
Sysmiss 1816
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 1816

Valid range from 1 to 2

V11A0 STE IMELI KAKŠEN STIK - ZDRAVNIKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠEN STIK Z ZDRAVNIKI OZIROMA DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI?

Value 24104 Frequency
1 DA 1448
2 NE 348
Sysmiss 930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 930

Valid range from 1 to 2

V11A_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - ZDRAVNIKI?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 25103 Frequency
1 DA 114
2 NE 1333
Sysmiss 1279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1447 1279

Valid range from 1 to 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 26102 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 118
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 117
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 25
4 drugo 10
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 2452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 2456

Valid range from 1 to 5

V12DOD NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

ČE JE ŠLO ZA DENAR ALI DARILA, NA ČIGAVO POBUDO JE BILO TO DANO?

Value 27101 Frequency
1 ZDRAVNIKA OZ. ZDR.DELAVCA 4
2 NA VAŠO POBUDO 11
3 PRIJATELJEV IN ZNANCEV 5
4 drugih oseb 2
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2703
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 2704

Valid range from 1 to 4

V11B PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN O

PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN OPRAVLJANJU IZPITOV

Value 28100 Frequency
1 DA 75
2 NE 834
Sysmiss 1817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 1817

Valid range from 1 to 2

V11B0 STE IMELI KAKŠEN STIK - IZOBRAŽEVANJE?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z IZOBRAŽEVANJEM, Z VPISOM V ŠOLO, Z OPRAVLJANJEM IZPITOV?

Value 2999 Frequency
1 DA 625
2 NE 1170
Sysmiss 931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1795 931

Valid range from 1 to 2

V11B_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - IZOBRAŽEVANJE?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3098 Frequency
1 DA 33
2 NE 591
Sysmiss 2102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 2102

Valid range from 1 to 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3197 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 60
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 27
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 11
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
105 2621

Valid range from 1 to 5

V11C PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Value 3296 Frequency
1 DA 28
2 NE 875
Sysmiss 1823
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 1823

Valid range from 1 to 2

V11C0 STE IMELI KAKŠEN STIK - DAVKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADENJM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODMERO IN PLAČEVANJEM DAVKOV?

Value 3395 Frequency
1 DA 725
2 NE 1068
Sysmiss 933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1793 933

Valid range from 1 to 2

V11C_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - DAVKI?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3494 Frequency
1 DA 28
2 NE 697
Sysmiss 2001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 2001

Valid range from 1 to 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3593 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 20
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 15
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 10
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
53 2673

Valid range from 1 to 5

V11D PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NA

PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Value 3692 Frequency
1 DA 63
2 NE 839
Sysmiss 1824
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 1824

Valid range from 1 to 2

V11D0 STE IMELI KAKŠEN STIK - JAVNO NAROČANJE?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z ODDAJO PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA?

Value 3791 Frequency
1 DA 122
2 NE 1673
Sysmiss 931
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1795 931

Valid range from 1 to 2

V11D_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - JAVNO NAROČANJE

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 3890 Frequency
1 DA 41
2 NE 81
Sysmiss 2604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 2604

Valid range from 1 to 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3989 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 63
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 11
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2622
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 2623

Valid range from 1 to 5

V11E PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE,

PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Value 4088 Frequency
1 DA 63
2 NE 835
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 1828

Valid range from 1 to 2

V11E0 STE IMELI KAKŠEN STIK - PRAVICA DO POKOJNINE, DOKLAD?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO Z UVELJAVLJANJEM PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PODPORE ZA NEZAPOSLENE?

Value 4187 Frequency
1 DA 478
2 NE 1316
Sysmiss 932
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1794 932

Valid range from 1 to 2

V11E_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - PRAVICA DO POKO

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4286 Frequency
1 DA 37
2 NE 440
Sysmiss 2249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 2249

Valid range from 1 to 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4385 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 48
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 23
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 12
4 drugo 13
5 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 2626
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 2630

Valid range from 1 to 5

V11F PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONA

PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE

Value 4484 Frequency
1 DA 51
2 NE 849
Sysmiss 1826
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 1826

Valid range from 1 to 2

V11F0 STE IMELI KAKŠEN STIK - PRIVATIZACIJA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKI PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE?

Value 4583 Frequency
1 DA 142
2 NE 1650
Sysmiss 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1792 934

Valid range from 1 to 2

V11F_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - PRIVATIZACIJA?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 4682 Frequency
1 DA 34
2 NE 108
Sysmiss 2584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 2584

Valid range from 1 to 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4781 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 38
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 16
5 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 2642
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 2644

Valid range from 1 to 5

V11G PRI CARINSKIH POSTOPKIH

PRI CARINSKIH POSTOPKIH

Value 4880 Frequency
1 DA 59
2 NE 840
Sysmiss 1827
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 1827

Valid range from 1 to 2

V11G0 STE IMELI KAKŠEN STIK - CARINSKI POSTOPKI?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S CARINSKIMI POSTOPKI?

Value 4979 Frequency
1 DA 120
2 NE 1671
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1791 935

Valid range from 1 to 2

V11G_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - CARINSKI POSTOP

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5078 Frequency
1 DA 23
2 NE 96
Sysmiss 2607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 2607

Valid range from 1 to 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5177 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 43
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 25
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 8
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 2645

Valid range from 1 to 5

V11H PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Value 5276 Frequency
1 DA 65
2 NE 830
Sysmiss 1831
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 1831

Valid range from 1 to 2

V11H0 STE IMELI KAKŠEN STIK - POLICIJA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POLICIJSKIMI POSTOPKI?

Value 5375 Frequency
1 DA 300
2 NE 1490
Sysmiss 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1790 936

Valid range from 1 to 2

V11H_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - POLICIJA?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5474 Frequency
1 DA 49
2 NE 249
Sysmiss 2428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 2428

Valid range from 1 to 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5573 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 71
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 24
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 9
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2612
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 2615

Valid range from 1 to 5

V11I PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE B

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Value 5672 Frequency
1 DA 38
2 NE 860
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 1828

Valid range from 1 to 2

V11I0 STE IMELI KAKŠEN STIK - SODIŠČA (SODNIK, TOŽILEC)?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC?

Value 5771 Frequency
1 DA 217
2 NE 1575
Sysmiss 934
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1792 934

Valid range from 1 to 2

V11I_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - SODIŠČA (SODNIK

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 5870 Frequency
1 DA 33
2 NE 182
Sysmiss 2511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 2511

Valid range from 1 to 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 5969 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 40
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 17
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 5
4 drugo 8
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2655
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 2656

Valid range from 1 to 5

V11J PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO S

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Value 6068 Frequency
1 DA 25
2 NE 867
Sysmiss 1834
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 1834

Valid range from 1 to 2

V11J0 STE IMELI KAKŠEN STIK - SODIŠČA (DRUGI DELAVCI)?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI?

Value 6167 Frequency
1 DA 141
2 NE 1619
Sysmiss 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1760 966

Valid range from 1 to 2

V11J_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - SODIŠČA (DRUGI

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 6266 Frequency
1 DA 11
2 NE 129
Sysmiss 2586
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 2586

Valid range from 1 to 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 6365 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 21
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 2690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 2690

Valid range from 1 to 5

V11K PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTA

PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Value 6464 Frequency
1 DA 50
2 NE 844
Sysmiss 1832
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 1832

Valid range from 1 to 2

V11K0 STE IMELI KAKŠEN STIK - ODVETNIŠKA PISARNA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA?

Value 6563 Frequency
1 DA 333
2 NE 1458
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1791 935

Valid range from 1 to 2

V11K_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - ODVETNIŠKA PISA

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 6662 Frequency
1 DA 33
2 NE 299
Sysmiss 2394
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 2394

Valid range from 1 to 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 6761 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 38
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 32
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 6
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2643
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 2644

Valid range from 1 to 5

V11L PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URAD

PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Value 6860 Frequency
1 DA 86
2 NE 811
Sysmiss 1829
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 1829

Valid range from 1 to 2

V11L0 STE IMELI KAKŠEN STIK - OBČINSKI URAD?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE?

Value 6959 Frequency
1 DA 572
2 NE 1218
Sysmiss 936
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1790 936

Valid range from 1 to 2

V11L_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - OBČINSKI URAD?

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 7058 Frequency
1 DA 46
2 NE 523
Sysmiss 2157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 2157

Valid range from 1 to 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 7157 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 97
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 20
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2594
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 2595

Valid range from 1 to 5

V11M PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 7256 Frequency
1 DA 47
2 NE 841
Sysmiss 1838
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 1838

Valid range from 1 to 2

V11M0 STE IMELI KAKŠEN STIK - INŠPEKCIJSKA SLUŽBA?

ALI STE IMELI VI ALI ČLANI VAŠE DRUŽINE V ZADNJEM LETU KAKŠNO IZKUŠNJO S POSTOPKOM INŠPEKCIJSKE SLUŽBE?

Value 7355 Frequency
1 DA 139
2 NE 1652
Sysmiss 935
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1791 935

Valid range from 1 to 2

V11M_1 STE IMELI KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO - INŠPEKCIJSKA SL

ALI STE IMELI PRI TEM KAKRŠNEKOLI IZKUŠNJE S KORUPCIJO

Value 7454 Frequency
1 DA 18
2 NE 121
Sysmiss 2587
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 2587

Valid range from 1 to 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 7553 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 32
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 25
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 2661
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 2664

Valid range from 1 to 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 7652 Frequency
1 tisti, ki jo daje 485
2 tisti, ki jo sprejme 1060
3 oba enako 1089
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 75
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2634 92

Valid range from 1 to 4

V14A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA USTANOVI SPLOH NE ZAUPATE, 5 DA JI POPOLNOMA ZAUPATE, 3 PA JE NEKJE VMES. VLADI V CELOTI

Value 7751 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 202
3 nekaj vmes 389
4 . 127
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 1838

Valid range from 1 to 6

V14B PREDSEDNIKU VLADE

PREDSEDNIKU VLADE

Value 7850 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 122
3 nekaj vmes 260
4 . 259
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 1849

Valid range from 1 to 6

V14C DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU

Value 7949 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 214
3 nekaj vmes 360
4 . 149
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 1848

Valid range from 1 to 6

V14D PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Value 8048 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 55
3 nekaj vmes 200
4 . 280
5 najbolj zaupa 256
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 1842

Valid range from 1 to 6

V14E POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM

Value 8147 Frequency
1 najmanj zaupa 230
2 . 297
3 nekaj vmes 273
4 . 39
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 1875

Valid range from 1 to 6

V14F SODIŠČEM

SODIŠČEM

Value 8246 Frequency
1 najmanj zaupa 120
2 . 171
3 nekaj vmes 344
4 . 167
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 1885

Valid range from 1 to 6

V14G POLICIJI

POLICIJI

Value 8345 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 149
3 nekaj vmes 334
4 . 240
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 1864

Valid range from 1 to 6

V14H VOJSKI

VOJSKI

Value 8444 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 66
3 nekaj vmes 270
4 . 317
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 1907

Valid range from 1 to 6

V14I ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

Value 8543 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 143
3 nekaj vmes 399
4 . 196
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 1873

Valid range from 1 to 6

V14J INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

Value 8642 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 165
3 nekaj vmes 353
4 . 169
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 1907

Valid range from 1 to 6

V14K CERKVI IN DUHOVŠČINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI

Value 8741 Frequency
1 najmanj zaupa 243
2 . 200
3 nekaj vmes 236
4 . 121
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 1874

Valid range from 1 to 6

V14L BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE

Value 8840 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 83
3 nekaj vmes 276
4 . 336
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 1861

Valid range from 1 to 6

V14M USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU

Value 8939 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 79
3 nekaj vmes 300
4 . 293
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 1819
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 1910

Valid range from 1 to 6

V14N SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

Value 9038 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 309
4 . 382
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 1861

Valid range from 1 to 6

V14O SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

Value 9137 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 107
3 nekaj vmes 289
4 . 344
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 1820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 1846

Valid range from 1 to 6

V14P ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

Value 9236 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 132
3 nekaj vmes 349
4 . 249
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1818
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 1855

Valid range from 1 to 6

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 9335 Frequency
1 da 1412
2 ne 847
3 ne vem, b.o. 449
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2259 467

Valid range from 1 to 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 9434 Frequency
1 POLICIJI 479
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 60
3 SODIŠČU 38
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 471
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 16
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 176
7 drugo 62
8 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 1314
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1302 1424

Valid range from 1 to 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 9533 Frequency
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 39
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 195
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 42
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 154
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 275
6 drugo 104
7 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 1879
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 1917

Valid range from 1 to 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Value 9632 Frequency
1 sploh niso pripomogle 449
2 . 595
3 nekaj vmes 987
4 . 283
5 močno so pripomogle 96
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 199
Sysmiss 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2410 316

Valid range from 1 to 6

V18B VLADA

VLADA

Value 9731 Frequency
1 sploh niso pripomogle 610
2 . 723
3 nekaj vmes 793
4 . 248
5 močno so pripomogle 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 180
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2437 289

Valid range from 1 to 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Value 9830 Frequency
1 sploh niso pripomogle 305
2 . 555
3 nekaj vmes 1002
4 . 472
5 močno so pripomogle 113
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 166
Sysmiss 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2447 279

Valid range from 1 to 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Value 9929 Frequency
1 sploh niso pripomogle 246
2 . 308
3 nekaj vmes 783
4 . 658
5 močno so pripomogle 219
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 342
Sysmiss 170
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2214 512

Valid range from 1 to 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Value 10028 Frequency
1 sploh niso pripomogle 303
2 . 385
3 nekaj vmes 798
4 . 466
5 močno so pripomogle 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 390
Sysmiss 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2089 637

Valid range from 1 to 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Value 10127 Frequency
1 sploh niso pripomogle 348
2 . 531
3 nekaj vmes 914
4 . 444
5 močno so pripomogle 87
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 255
Sysmiss 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2324 402

Valid range from 1 to 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Value 10226 Frequency
1 sploh niso pripomogle 536
2 . 608
3 nekaj vmes 800
4 . 263
5 močno so pripomogle 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 296
Sysmiss 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2265 461

Valid range from 1 to 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Value 10325 Frequency
1 sploh niso pripomogle 478
2 . 631
3 nekaj vmes 852
4 . 248
5 močno so pripomogle 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 286
Sysmiss 174
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2266 460

Valid range from 1 to 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Value 10424 Frequency
1 sploh niso pripomogle 460
2 . 517
3 nekaj vmes 807
4 . 419
5 močno so pripomogle 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 263
Sysmiss 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2305 421

Valid range from 1 to 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Value 10523 Frequency
1 sploh niso pripomogle 171
2 . 240
3 nekaj vmes 724
4 . 908
5 močno so pripomogle 389
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 185
Sysmiss 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2432 294

Valid range from 1 to 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 10622 Frequency
1 sploh niso pripomogle 247
2 . 461
3 nekaj vmes 1008
4 . 479
5 močno so pripomogle 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 289
Sysmiss 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2284 442

Valid range from 1 to 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 10721 Frequency
1 dnevnik tvs 1499
2 odmevi tvs 182
3 24ur - pop tv 836
4 ne spremljam informativnih oddaj 185
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2702 24

Valid range from 1 to 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 10820 Frequency
1 dnevnik tvs 189
2 odmevi tvs 627
3 24ur - pop tv 378
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 1530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1196 1530

Valid range from 1 to 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 10919 Frequency
1 dnevnik tvs 23
2 odmevi tvs 95
3 24ur - pop tv 264
4 ne spremljam informativnih oddaj 2
Sysmiss 2342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
384 2342

Valid range from 1 to 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 11018 Frequency
1 DELO 807
2 DNEVNIK 391
3 VEČER 372
4 SLOVENSKE NOVICE 543
5 nobenega 403
6 182
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2698 28

Valid range from 1 to 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 11117 Frequency
1 DELO 104
2 DNEVNIK 178
3 VEČER 68
4 SLOVENSKE NOVICE 176
5 nobenega 21
Sysmiss 2179
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
547 2179

Valid range from 1 to 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 11216 Frequency
1 DELO 9
2 DNEVNIK 11
3 VEČER 15
4 SLOVENSKE NOVICE 24
5 nobenega 13
Sysmiss 2654
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 2654

Valid range from 1 to 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 11315 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 3
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 5
5 nobenega 0
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 2716

Valid range from 1 to 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 11414 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 32
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 421
3 NSI - krscanska ljudska stranka 90
4 SLS -slovenska ljudska stranka 69
5 SMS - stranka mladih Slovenije 40
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 87
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 369
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 170
9 drugo 115
0 ne vem, b.o. 1314
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1393 1333

Valid range from 0 to 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2712 14 15 86 56.223 17.071

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 11612 Frequency
1 OSNOVNA 433
2 KONČANA POKLICNA 410
3 KONČANA SREDNJA 1228
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 636
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2707 19

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 11711 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 716
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 505
3 SAMOZAPOSLEN 105
4 KMET 25
5 GOSPODINJA 43
6 UPOKOJENEC 867
7 ŠTUDENT, DIJAK 274
8 BREZPOSELN 159
9 DRUGO... 19
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2713 13

Valid range from 1 to 9

TIPK KRAJ BIVANJA

Value 11810 Frequency
1 PODEŽELJE 606
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 630
3 VEČJE MESTO 216
4 LJUBLJANA,MARIBORU 350
Sysmiss 924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1802 924

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 1199 Frequency
1 sem veren 1374
2 nisem veren 884
3 nekaj vmes... 359
4 zavrnil odg.,b.o. 97
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2617 109

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 1208 Frequency
1 moški 1197
2 ženska 1521
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2718 8

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 1217 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 2
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 3
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 3
8 drugo,...? 0
Sysmiss 2718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 2718

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 1226 Frequency
30 ->30 575
45 30 - 45 760
60 46 - 60 730
99 61 -> 647
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2712 14

Valid range from 30 to 99

OMR Omrežna skupina

Value 1235 Frequency
1 01 - Ljubljana 800
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 603
3 03 - Celje, Trbovlje 413
4 04 - Kranj 278
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 400
7 07 - Novo Mesto, Krsko 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2726 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 1244 Frequency
1 POMURSKA 123
2 PODRAVSKA 388
3 KOROSKA 83
4 SAVINJSKA 348
5 GORENJSKA 266
6 ZASAVSKA 60
7 OSREDNJA 783
8 SPOD. POSAVSKA 83
9 DOLENJSKA 151
10 GORISKA 180
11 OBALNO-KRASKA 158
12 KRASKA 74
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2697 29

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 1253 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 877
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 461
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 164
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 291
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 369
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 555
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2717 9

Valid range from 1 to 6

W1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 1812 0.464 2.602 1 0.676

Valid range from 0.464299 to 2.601507

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1812 914 0.314 3.434 1 0.672

Valid range from 0.314028473289243 to 3.43418509909947

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2002). KORUP02 - Stališča o korupciji 2002 [vprašalnik] (SI).
 2. Toš, Niko (2003). KORUP03 - STALIŠČA O KORUPCIJI; oktober 2003 [vprašalnik] (SI).
 3. Toš, Niko (2004). KORUP04 - Stališča o korupciji; oktober 2004 [vprašalnik] (SI).

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevaje korupcije.
 3. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. Toš, Niko (2002-2004). Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2006). Stališča o korupciji 2002-2004: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP_04. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP_04_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si