Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR0909
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0909_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
slovenski mediji


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije svobode medijev, odprtosti za različne poglede in zadovoljstva z mediji v Sloveniji. V povezavi s tem analizirajo percepcijo pritiskov na medije, percepcijo naklonjenosti medijev do posameznih političnih opcij in zaupanje v posamezen medij. Tako zastavljena raziskava omogoča analizo v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 31. avgust 2009 - 3. september 2009
Čas izdelave: 2009
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 39
 • število enot: 923

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 139 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 238 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 337 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 436 Frekvenca
1 Urbano 464
2 Ruralno 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 535 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 144
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 38
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 26
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Kakovost: Ocena od 1 do 5

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Vrednost 634 Frekvenca
1 najnižja ocena kakovosti 28
2 75
3 391
4 325
5 najvišja ocena kakovosti 90
6 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Svoboda: Ocena od 1 do 5

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Vrednost 733 Frekvenca
1 povsem nesvobodni 51
2 110
3 348
4 262
5 povsem svobodni 130
6 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Kdo po vašem mnenju pogosteje izvaja pritiske na novinarje:

3. Kdo po vašem mnenju pogosteje izvaja pritiske na novinarje:

Vrednost 832 Frekvenca
1 Politiki 423
2 Lastniki kapitala 327
3 Druge skupine 36
4 Nihče ne izvaja pritiskov 61
9 Ne vem, brez odgovora 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q4_1 Odprtost za različne poglede: Ocena od 1 do 5

4. Z oceno od 1 do 5 ocenite odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev, pri čemer ocena 1 pomeni popolno zaprtost, ocena 5 pa popolno odprtost.

Vrednost 931 Frekvenca
1 popolna zaprtost 28
2 86
3 407
4 276
5 popolna odprtost 101
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

5. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Vrednost 1030 Frekvenca
1 Politični levici 274
2 Politični desnici 96
3 Do obeh imajo enak odnos 401
9 Ne vem, brez odgovora 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
771 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q6_1 Televizija Slovenija

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1129 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 43
2 90
3 229
4 365
5 mediju popolnoma zaupam 176
6 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_2 Radio Slovenija

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1228 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 53
3 189
4 361
5 mediju popolnoma zaupam 160
6 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_3 POP TV

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1327 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 26
2 66
3 265
4 314
5 mediju popolnoma zaupam 190
6 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_4 Kanal A

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1426 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 50
2 102
3 249
4 248
5 mediju popolnoma zaupam 144
6 130
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_5 Info TV

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1525 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 48
3 166
4 146
5 mediju popolnoma zaupam 52
6 486
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
437 486

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_6 Delo

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1624 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 76
3 208
4 231
5 mediju popolnoma zaupam 83
6 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
644 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_7 Dnevnik

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1723 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 46
3 193
4 242
5 mediju popolnoma zaupam 93
6 312
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_8 Večer

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1822 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 51
3 159
4 167
5 mediju popolnoma zaupam 60
6 461
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 461

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_9 Žurnal

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 1921 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 53
2 102
3 178
4 170
5 mediju popolnoma zaupam 86
6 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_10 Finance

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2020 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 46
3 131
4 206
5 mediju popolnoma zaupam 99
6 416
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_11 Slovenske novice

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2119 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 97
2 117
3 194
4 128
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
615 308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_12 Mladina

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2218 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 43
3 125
4 186
5 mediju popolnoma zaupam 102
6 430
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 430

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_13 Reporter

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2317 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 39
2 46
3 121
4 77
5 mediju popolnoma zaupam 43
6 597
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_14 Družina

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2416 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 39
3 125
4 127
5 mediju popolnoma zaupam 73
6 513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
410 513

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_15 Komercialne radijske postaje

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2515 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 32
2 71
3 245
4 195
5 mediju popolnoma zaupam 78
6 302
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 302

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6_16 Lokalni mediji

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Vrednost 2614 Frekvenca
1 mediju sploh ne zaupam 22
2 61
3 262
4 246
5 mediju popolnoma zaupam 76
6 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
667 256

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q7 Kaj bi bila po vašem mnenju najboljša rešitev za Pivovarno Laško in drugo premoženje, ki so ga banke zaradi neplačevanja kreditov zasegle tajkunom? Bi moralo to premoženje:

7. Kaj bi bila po vašem mnenju najboljša rešitev za Pivovarno Laško in drugo premoženje, ki so ga banke zaradi neplačevanja kreditov zasegle tajkunom? Bi moralo to premoženje:

Vrednost 2713 Frekvenca
1 postati večinska zasebna last tistega, ki bo zanj največ pon 213
2 postati večinska last države 546
9 ne vem, drugo 164
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
759 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8_1 Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure? Če da, koliko?

8. Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure?

Vrednost 2812 Frekvenca
1 Ne 571
9 Ne vem 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
238 685 2 25000 382.433 2253.96

Vrednosti spremenljivk od 2 do 25000

mura Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure? Če da, koliko? (rekodirani odgovori)

Vrednost 2911 Frekvenca
1 Ne 571
2 do 10 43
3 11-100 162
4 101-1000 29
5 nad 1000 4
9 Ne vem 114
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 1 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3010 Frekvenca
1 Da 454
2 Ne 360
3 Ne vem 109
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

10. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 319 Frekvenca
1 SD 175
2 SDS 150
3 LDS 40
4 ZARES 48
5 SLS 10
6 NSI 16
7 DESUS 20
8 SNS 48
9 drugo 9
11 nobene 132
99 ne bi šel na volitve 60
10 ne vem 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 215

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

spol Spol?

11. spol

Vrednost 328 Frekvenca
1 M 406
2 Ž 517
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. izobrazba

Vrednost 337 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 116
2 Poklicna 102
3 Srednja 397
4 Višja, visoka ali več 305
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3 1756 1995 1958.362 17.562

Vrednosti spremenljivk od 1756 do 1995

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Vrednost 355 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 211
2 500-1000 381
3 Nad 1000-2000 166
4 Nad 2000 EUR 32
5 Nima dohodkov 74
9 Brez odgovora 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

utez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja in spolu

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 0.355 3.015 1 0.709

Vrednosti spremenljivk od 0.354852993186976 do 3.01547298939228

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3 14 253 50.638 17.562

Vrednosti spremenljivk od 14 do 253

kstarost Starostne kategorije

Vrednost 382 Frekvenca
1 do 30 142
2 31-55 375
3 nad 55 403
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
920 3 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Statistična regija rekodirana

Vrednost 391 Frekvenca
1 Novo mesto 65
2 Nova Gorica 56
3 Drugo 802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 0 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR0909. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0909_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si