Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR0909
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0909_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2009)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo s poročanjem medijev, pritiski na medije, naklonjenost medijev, zaupanje v medije, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
MNOŽIČNI MEDIJI, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNO STALIŠČE, ZAUPANJE, PRISTRANOST MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
slovenski mediji


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju percepcije svobode medijev, odprtosti za različne poglede in zadovoljstva z mediji v Sloveniji. V povezavi s tem analizirajo percepcijo pritiskov na medije, percepcijo naklonjenosti medijev do posameznih političnih opcij in zaupanje v posamezen medij. Tako zastavljena raziskava omogoča analizo v povezavi s strankarsko-političnimi preferencami in v odnosu do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 31. avgust 2009 - 3. september 2009
Date of production: 2009
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 39
 • number of units: 923

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 139 Frequency
0 Zakrita vrednost 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 238 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 303
2 vas (500-1999 prebivalcev) 185
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 153
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 337 Frequency
0 Zakrita vrednost 923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 436 Frequency
1 Urbano 464
2 Ruralno 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 535 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 144
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 38
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 227
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 26
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Kakovost: Ocena od 1 do 5

1. Z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko ste zadovoljni s poročanjem slovenskih medijev, pri čemer pomeni 1 najnižjo, 5 pa najvišjo oceno kakovosti

Value 634 Frequency
1 najnižja ocena kakovosti 28
2 75
3 391
4 325
5 najvišja ocena kakovosti 90
6 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 14

Valid range from 1 to 5

q2_1 Svoboda: Ocena od 1 do 5

2. Zdaj pa na enak način ocenite stanje medijske svobode v Sloveniji, pri čemer ocena 1 pomeni, da so mediji povsem nesvobodni, ocena 5 pa, da so povsem svobodni.

Value 733 Frequency
1 povsem nesvobodni 51
2 110
3 348
4 262
5 povsem svobodni 130
6 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 22

Valid range from 1 to 5

q3 Kdo po vašem mnenju pogosteje izvaja pritiske na novinarje:

3. Kdo po vašem mnenju pogosteje izvaja pritiske na novinarje:

Value 832 Frequency
1 Politiki 423
2 Lastniki kapitala 327
3 Druge skupine 36
4 Nihče ne izvaja pritiskov 61
9 Ne vem, brez odgovora 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 76

Valid range from 1 to 4

q4_1 Odprtost za različne poglede: Ocena od 1 do 5

4. Z oceno od 1 do 5 ocenite odprtost slovenskega medijskega prostora za izražanje različnih stališč, političnih pogledov in nazorskih usmeritev, pri čemer ocena 1 pomeni popolno zaprtost, ocena 5 pa popolno odprtost.

Value 931 Frequency
1 popolna zaprtost 28
2 86
3 407
4 276
5 popolna odprtost 101
6 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 25

Valid range from 1 to 5

q5 Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

5. Komu so po vašem mnenju mediji bolj naklonjeni:

Value 1030 Frequency
1 Politični levici 274
2 Politični desnici 96
3 Do obeh imajo enak odnos 401
9 Ne vem, brez odgovora 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
771 152

Valid range from 1 to 3

q6_1 Televizija Slovenija

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1129 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 43
2 90
3 229
4 365
5 mediju popolnoma zaupam 176
6 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 20

Valid range from 1 to 5

q6_2 Radio Slovenija

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1228 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 29
2 53
3 189
4 361
5 mediju popolnoma zaupam 160
6 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 131

Valid range from 1 to 5

q6_3 POP TV

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1327 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 26
2 66
3 265
4 314
5 mediju popolnoma zaupam 190
6 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 62

Valid range from 1 to 5

q6_4 Kanal A

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1426 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 50
2 102
3 249
4 248
5 mediju popolnoma zaupam 144
6 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 130

Valid range from 1 to 5

q6_5 Info TV

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1525 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 48
3 166
4 146
5 mediju popolnoma zaupam 52
6 486
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 486

Valid range from 1 to 5

q6_6 Delo

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1624 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 76
3 208
4 231
5 mediju popolnoma zaupam 83
6 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
644 279

Valid range from 1 to 5

q6_7 Dnevnik

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1723 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 46
3 193
4 242
5 mediju popolnoma zaupam 93
6 312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 312

Valid range from 1 to 5

q6_8 Večer

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1822 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 51
3 159
4 167
5 mediju popolnoma zaupam 60
6 461
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 461

Valid range from 1 to 5

q6_9 Žurnal

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 1921 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 53
2 102
3 178
4 170
5 mediju popolnoma zaupam 86
6 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 334

Valid range from 1 to 5

q6_10 Finance

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2020 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 25
2 46
3 131
4 206
5 mediju popolnoma zaupam 99
6 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 416

Valid range from 1 to 5

q6_11 Slovenske novice

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2119 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 97
2 117
3 194
4 128
5 mediju popolnoma zaupam 79
6 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
615 308

Valid range from 1 to 5

q6_12 Mladina

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2218 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 37
2 43
3 125
4 186
5 mediju popolnoma zaupam 102
6 430
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 430

Valid range from 1 to 5

q6_13 Reporter

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2317 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 39
2 46
3 121
4 77
5 mediju popolnoma zaupam 43
6 597
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 597

Valid range from 1 to 5

q6_14 Družina

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2416 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 46
2 39
3 125
4 127
5 mediju popolnoma zaupam 73
6 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 513

Valid range from 1 to 5

q6_15 Komercialne radijske postaje

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2515 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 32
2 71
3 245
4 195
5 mediju popolnoma zaupam 78
6 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 302

Valid range from 1 to 5

q6_16 Lokalni mediji

6. Navedli vam bomo nekaj slovenskih medijev, vi pa prosim za vsakega od njih z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko mu zaupate!

Value 2614 Frequency
1 mediju sploh ne zaupam 22
2 61
3 262
4 246
5 mediju popolnoma zaupam 76
6 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
667 256

Valid range from 1 to 5

q7 Kaj bi bila po vašem mnenju najboljša rešitev za Pivovarno Laško in drugo premoženje, ki so ga banke zaradi neplačevanja kreditov zasegle tajkunom? Bi moralo to premoženje:

7. Kaj bi bila po vašem mnenju najboljša rešitev za Pivovarno Laško in drugo premoženje, ki so ga banke zaradi neplačevanja kreditov zasegle tajkunom? Bi moralo to premoženje:

Value 2713 Frequency
1 postati večinska zasebna last tistega, ki bo zanj največ pon 213
2 postati večinska last države 546
9 ne vem, drugo 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 164

Valid range from 1 to 2

q8_1 Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure? Če da, koliko?

8. Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure?

Value 2812 Frequency
1 Ne 571
9 Ne vem 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 685 2 25000 382.433 2253.96

Valid range from 2 to 25000

mura Bi bili pripravljeni iz svojega žepa prispevati kaj denarja za reševanje Mure? Če da, koliko? (rekodirani odgovori)

Value 2911 Frequency
1 Ne 571
2 do 10 43
3 11-100 162
4 101-1000 29
5 nad 1000 4
9 Ne vem 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 1 9

Valid range from 1 to 9

q9 Ali podpirate sedanjo vlado?

9. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3010 Frequency
1 Da 454
2 Ne 360
3 Ne vem 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 109

Valid range from 1 to 2

q10 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

10. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 319 Frequency
1 SD 175
2 SDS 150
3 LDS 40
4 ZARES 48
5 SLS 10
6 NSI 16
7 DESUS 20
8 SNS 48
9 drugo 9
11 nobene 132
99 ne bi šel na volitve 60
10 ne vem 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 215

Valid range from 1 to 99

spol Spol?

11. spol

Value 328 Frequency
1 M 406
2 Ž 517
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0

Valid range from 1 to 2

iz Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

12. izobrazba

Value 337 Frequency
1 Osnovna ali manj 116
2 Poklicna 102
3 Srednja 397
4 Višja, visoka ali več 305
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3

Valid range from 1 to 4

q13_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3 1756 1995 1958.362 17.562

Valid range from 1756 to 1995

q14 Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

14. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek?

Value 355 Frequency
1 Pod 500 EUR 211
2 500-1000 381
3 Nad 1000-2000 166
4 Nad 2000 EUR 32
5 Nima dohodkov 74
9 Brez odgovora 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 59

Valid range from 1 to 5

utez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja in spolu

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 0.355 3.015 1 0.709

Valid range from 0.354852993186976 to 3.01547298939228

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3 14 253 50.638 17.562

Valid range from 14 to 253

kstarost Starostne kategorije

Value 382 Frequency
1 do 30 142
2 31-55 375
3 nad 55 403
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 3 1 3

Valid range from 1 to 3

regija Statistična regija rekodirana

Value 391 Frequency
1 Novo mesto 65
2 Nova Gorica 56
3 Drugo 802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2009). SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR0909. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR0909_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si