Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1306_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA, KULTURNI PLURALIZEM, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Politični pluralizem


Abstract:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, kako blizu je anketirancem katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno se je merila tudi trenutna podpora vladi ter nekatera aktualna vprašanja, kot npr. rešitev iz krize brez mednarodne finančne pomoči, poročilo EU o ukrepih slovenske vlade in privatizacija podjetij v večinski državni lasti.

Methodology


Collection date: 3. junij 2013 - 7. junij 2013
Date of production: 2013
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 47
 • number of units: 907

Version: november 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 342
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 56
2 Podravska 144
3 Koroška 38
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 25
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.a Svoboda

Value 31 Frequency
1 povsem negativen odnos 20
2 23
3 121
4 133
5 povsem pozitiven odnos 610
6 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 147 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 342
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 246 Frequency
1 Pomurska 56
2 Podravska 144
3 Koroška 38
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 25
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.a Svoboda

Value 345 Frequency
1 povsem negativen odnos 20
2 23
3 121
4 133
5 povsem pozitiven odnos 610
6 Ne vem (ne beri) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.b odgovornost

Value 444 Frequency
1 povsem negativen odnos 39
2 45
3 79
4 177
5 povsem pozitiven odnos 564
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.c enakost

Value 543 Frequency
1 povsem negativen odnos 48
2 68
3 151
4 212
5 povsem pozitiven odnos 423
6 Ne vem (ne beri) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.d tekmovalnost

Value 642 Frequency
1 povsem negativen odnos 55
2 103
3 352
4 234
5 povsem pozitiven odnos 160
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 3

Valid range from 1 to 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.e človekove pravice

Value 741 Frequency
1 povsem negativen odnos 54
2 71
3 115
4 153
5 povsem pozitiven odnos 509
6 Ne vem (ne beri) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 5

Valid range from 1 to 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.f red

Value 840 Frequency
1 povsem negativen odnos 45
2 74
3 146
4 268
5 povsem pozitiven odnos 373
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 1

Valid range from 1 to 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.g varnost

Value 939 Frequency
1 povsem negativen odnos 26
2 50
3 131
4 224
5 povsem pozitiven odnos 474
6 Ne vem (ne beri) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.h kapitalizem

Value 1038 Frequency
1 povsem negativen odnos 189
2 242
3 288
4 112
5 povsem pozitiven odnos 63
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.i demokracija

Value 1137 Frequency
1 povsem negativen odnos 80
2 120
3 265
4 221
5 povsem pozitiven odnos 211
6 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 10

Valid range from 1 to 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.j socializem

Value 1236 Frequency
1 povsem negativen odnos 103
2 168
3 315
4 211
5 povsem pozitiven odnos 97
6 Ne vem (ne beri) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 13

Valid range from 1 to 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.k liberalnost

Value 1335 Frequency
1 povsem negativen odnos 54
2 137
3 394
4 220
5 povsem pozitiven odnos 83
6 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.l konservativnost

Value 1434 Frequency
1 povsem negativen odnos 122
2 232
3 352
4 142
5 povsem pozitiven odnos 33
6 Ne vem (ne beri) 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 26

Valid range from 1 to 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.m narod

Value 1533 Frequency
1 povsem negativen odnos 32
2 69
3 235
4 307
5 povsem pozitiven odnos 255
6 Ne vem (ne beri) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.n država

Value 1632 Frequency
1 povsem negativen odnos 71
2 106
3 226
4 258
5 povsem pozitiven odnos 238
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 8

Valid range from 1 to 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.o resnica

Value 1731 Frequency
1 povsem negativen odnos 76
2 84
3 116
4 131
5 povsem pozitiven odnos 494
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 6

Valid range from 1 to 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.p religija

Value 1830 Frequency
1 povsem negativen odnos 108
2 160
3 298
4 192
5 povsem pozitiven odnos 133
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.q patriotizem

Value 1929 Frequency
1 povsem negativen odnos 80
2 146
3 318
4 213
5 povsem pozitiven odnos 126
6 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 24

Valid range from 1 to 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.r odprtost v svet

Value 2028 Frequency
1 povsem negativen odnos 20
2 49
3 215
4 331
5 povsem pozitiven odnos 277
6 Ne vem (ne beri) 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.s evropejstvo

Value 2127 Frequency
1 povsem negativen odnos 36
2 97
3 365
4 262
5 povsem pozitiven odnos 131
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.t multikulturnost

Value 2226 Frequency
1 povsem negativen odnos 17
2 80
3 307
4 296
5 povsem pozitiven odnos 188
6 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 19

Valid range from 1 to 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.u partizanstvo

Value 2325 Frequency
1 povsem negativen odnos 97
2 169
3 261
4 183
5 povsem pozitiven odnos 175
6 Ne vem (ne beri) 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 22

Valid range from 1 to 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.v domobranstvo

Value 2424 Frequency
1 povsem negativen odnos 303
2 202
3 211
4 100
5 povsem pozitiven odnos 69
6 Ne vem (ne beri) 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 22

Valid range from 1 to 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Value 2523 Frequency
1 desno 87
2 desno sredino 160
3 levo sredino 179
4 levo 143
5 ne vem, drugo, brez odgovora 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
569 338

Valid range from 1 to 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2622 Frequency
1 Da 348
2 Ne 495
3 Ne vem 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 64

Valid range from 1 to 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2721 Frequency
1 Socialni demokrati- SD (naprej na q6) 158
2 Slovenska demokratska stranka- SDS (naprej na q6) 115
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS (naprej na q6) 14
4 Pozitivna Slovenija-PS (naprej na q6) 57
5 Slovenska ljudska stranka- SLS (naprej na q6) 38
6 Nova Slovenija- NSI (naprej na q6) 24
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS (naprej na 30
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS (naprej na q6) 12
9 Državljanska lista - DL (naprej na q6) 22
10 Zares (naprej na q6) 13
11 drugo (anketar ne bere, naprej na q5) 22
13 nobene (anketar ne bere naprej na q5) 230
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere naprej na q5) 65
12 ne vem (anketar ne bere naprej na q5) 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 107 1 99 14.116 25.706

Valid range from 1 to 99

q5_1 Socialni demokrati- SD 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Socialni demokrati- SD

Value 2820 Frequency
1 sploh mi ni blizu 153
2 56
3 108
4 47
5 zelo mi je blizu 10
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 533

Valid range from 1 to 5

q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska demokratska stranka- SDS

Value 2919 Frequency
1 sploh mi ni blizu 212
2 68
3 63
4 18
5 zelo mi je blizu 12
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 534

Valid range from 1 to 5

q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska ljudska stranka- SLS

Value 3018 Frequency
1 sploh mi ni blizu 154
2 81
3 98
4 35
5 zelo mi je blizu 5
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 534

Valid range from 1 to 5

q5_4 Pozitivna Slovenija – PS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Pozitivna Slovenija - PS

Value 3117 Frequency
1 sploh mi ni blizu 183
2 71
3 83
4 31
5 zelo mi je blizu 7
6 Ne vem (ne beri) 49
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 532

Valid range from 1 to 5

q5_5 Državljanska lista – DL 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Državljanska lista - DL

Value 3216 Frequency
1 sploh mi ni blizu 157
2 86
3 99
4 23
5 zelo mi je blizu 7
6 Ne vem (ne beri) 52
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 535

Valid range from 1 to 5

q5_6 Nova Slovenija- NSI 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Nova Slovenija- NSI

Value 3315 Frequency
1 sploh mi ni blizu 201
2 79
3 71
4 14
5 zelo mi je blizu 9
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 533

Valid range from 1 to 5

q5_7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Value 3414 Frequency
1 sploh mi ni blizu 164
2 85
3 71
4 39
5 zelo mi je blizu 15
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
374 533

Valid range from 1 to 5

q5_8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska nacionalna stranka- SNS

Value 3513 Frequency
1 sploh mi ni blizu 205
2 75
3 66
4 21
5 zelo mi je blizu 6
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 534

Valid range from 1 to 5

q6 Bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

6. Bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

Value 3612 Frequency
1 Da s svojim glasom prispevate, da Janez Janša NE bi ponovno postal predsednik vlade 411
2 Da s svojim glasom prispevate, da BI Janez Janša ponovno postal predsednik vlade 120
3 Nič od tega, precej vseeno je, ali bo Janez Janša ponovno predsednik vlade 322
4 Ne vem 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 54

Valid range from 1 to 3

q7 Pa bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

7. Pa bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

Value 3711 Frequency
1 Da s svojim glasom prispevate, da Zoran Janković NE bi postal predsednik vlade 480
2 Da s svojim glasom prispevate, da BI Zoran Janković postal predsednik vlade 53
3 Nič od tega, precej vseeno je, ali bo Zoran Janković predsednik vlade 335
4 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 39

Valid range from 1 to 3

q8 Ali menite, da se bo Slovenija sposobna rešiti iz krize brez mednarodne finančne pomoči?

8. Ali menite, da se bo Slovenija sposobna rešiti iz krize brez mednarodne finančne pomoči?

Value 3810 Frequency
1 Da 354
2 Ne 512
3 Ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 41

Valid range from 1 to 2

q9 Katero stališče glede poročila Evropske unije o ukrepih slovenske vlada za izhod iz krize vam je bližje:

9. Katero stališče glede poročila Evropske unije o ukrepih slovenske vlada za izhod iz krize vam je bližje:

Value 399 Frequency
1 Omenjeno poročilo izraža zaupanje institucij EU v delo aktualne vlade 311
2 Omenjeno poročilo izraža prepričanje institucij EU, da aktualna vlada sama od sebe ni zmožna izvesti potrebnih spremb 489
3 Ne vem 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 107

Valid range from 1 to 2

q10 Ali podpirate privatizacijo podjetij v večinski državni lasti?

10. Ali podpirate privatizacijo podjetij v večinski državni lasti?

Value 408 Frequency
1 Da 346
2 Delno 229
3 Ne 302
4 Ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 30

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

Value 417 Frequency
1 M 451
2 Ž 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 426 Frequency
1 Osnovna ali manj 54
2 Poklicna 136
3 Srednja 394
4 Višja, visoka ali več 321
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 2

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 435 Frequency
1 Pod 500 136
2 500-1000 428
3 Nad 1000-2000 197
4 Nad 2000 16
5 Nima dohodkov 68
9 b.o. (anketar ne bere) 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 62

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

11. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 1923 9999 2097.318 1025.363

Valid range from 1923 to 9999

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15 18 90 48.558 16.507

Valid range from 18 to 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 462 Frequency
1 18-34 let 225
2 35-54 let 321
3 55 in več 346
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.15 3.89 1 0.954

Valid range from 0.150196900828082 to 3.8904609475032

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1306 - SU 2013: Politične orientacije, vprašalnik junij 2013 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2013). »Politične orientacije«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Junij 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. and Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1306. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1306_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si