Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1306
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1306_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Podgornik, Nevenka
 • Suklan, Jana
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Politični pluralizem


Povzetek:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, kako blizu je anketirancem katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno se je merila tudi trenutna podpora vladi ter nekatera aktualna vprašanja, kot npr. rešitev iz krize brez mednarodne finančne pomoči, poročilo EU o ukrepih slovenske vlade in privatizacija podjetij v večinski državni lasti.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 3. junij 2013 - 7. junij 2013
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 47
 • število enot: 907

Verzija: november 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 342
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 56
2 Podravska 144
3 Koroška 38
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 25
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.a Svoboda

Vrednost 31 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 20
2 23
3 121
4 133
5 povsem pozitiven odnos 610
6 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 147 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 342
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 137
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 246 Frekvenca
1 Pomurska 56
2 Podravska 144
3 Koroška 38
4 Savinjska 116
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 25
7 Dolenjska 62
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 19
11 Goriška 57
12 Obalno-kraška 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.a Svoboda

Vrednost 345 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 20
2 23
3 121
4 133
5 povsem pozitiven odnos 610
6 Ne vem (ne beri) 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.b odgovornost

Vrednost 444 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 39
2 45
3 79
4 177
5 povsem pozitiven odnos 564
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.c enakost

Vrednost 543 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 48
2 68
3 151
4 212
5 povsem pozitiven odnos 423
6 Ne vem (ne beri) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.d tekmovalnost

Vrednost 642 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 55
2 103
3 352
4 234
5 povsem pozitiven odnos 160
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.e človekove pravice

Vrednost 741 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 54
2 71
3 115
4 153
5 povsem pozitiven odnos 509
6 Ne vem (ne beri) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.f red

Vrednost 840 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 45
2 74
3 146
4 268
5 povsem pozitiven odnos 373
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.g varnost

Vrednost 939 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 26
2 50
3 131
4 224
5 povsem pozitiven odnos 474
6 Ne vem (ne beri) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.h kapitalizem

Vrednost 1038 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 189
2 242
3 288
4 112
5 povsem pozitiven odnos 63
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.i demokracija

Vrednost 1137 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 80
2 120
3 265
4 221
5 povsem pozitiven odnos 211
6 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.j socializem

Vrednost 1236 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 103
2 168
3 315
4 211
5 povsem pozitiven odnos 97
6 Ne vem (ne beri) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.k liberalnost

Vrednost 1335 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 54
2 137
3 394
4 220
5 povsem pozitiven odnos 83
6 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.l konservativnost

Vrednost 1434 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 122
2 232
3 352
4 142
5 povsem pozitiven odnos 33
6 Ne vem (ne beri) 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.m narod

Vrednost 1533 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 32
2 69
3 235
4 307
5 povsem pozitiven odnos 255
6 Ne vem (ne beri) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.n država

Vrednost 1632 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 71
2 106
3 226
4 258
5 povsem pozitiven odnos 238
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.o resnica

Vrednost 1731 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 76
2 84
3 116
4 131
5 povsem pozitiven odnos 494
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.p religija

Vrednost 1830 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 108
2 160
3 298
4 192
5 povsem pozitiven odnos 133
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.q patriotizem

Vrednost 1929 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 80
2 146
3 318
4 213
5 povsem pozitiven odnos 126
6 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.r odprtost v svet

Vrednost 2028 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 20
2 49
3 215
4 331
5 povsem pozitiven odnos 277
6 Ne vem (ne beri) 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.s evropejstvo

Vrednost 2127 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 36
2 97
3 365
4 262
5 povsem pozitiven odnos 131
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.t multikulturnost

Vrednost 2226 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 17
2 80
3 307
4 296
5 povsem pozitiven odnos 188
6 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.u partizanstvo

Vrednost 2325 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 97
2 169
3 261
4 183
5 povsem pozitiven odnos 175
6 Ne vem (ne beri) 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

1.v domobranstvo

Vrednost 2424 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 303
2 202
3 211
4 100
5 povsem pozitiven odnos 69
6 Ne vem (ne beri) 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 2523 Frekvenca
1 desno 87
2 desno sredino 160
3 levo sredino 179
4 levo 143
5 ne vem, drugo, brez odgovora 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
569 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2622 Frekvenca
1 Da 348
2 Ne 495
3 Ne vem 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2721 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD (naprej na q6) 158
2 Slovenska demokratska stranka- SDS (naprej na q6) 115
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS (naprej na q6) 14
4 Pozitivna Slovenija-PS (naprej na q6) 57
5 Slovenska ljudska stranka- SLS (naprej na q6) 38
6 Nova Slovenija- NSI (naprej na q6) 24
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS (naprej na 30
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS (naprej na q6) 12
9 Državljanska lista - DL (naprej na q6) 22
10 Zares (naprej na q6) 13
11 drugo (anketar ne bere, naprej na q5) 22
13 nobene (anketar ne bere naprej na q5) 230
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere naprej na q5) 65
12 ne vem (anketar ne bere naprej na q5) 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 107 1 99 14.116 25.706

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q5_1 Socialni demokrati- SD 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Socialni demokrati- SD

Vrednost 2820 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 153
2 56
3 108
4 47
5 zelo mi je blizu 10
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska demokratska stranka- SDS

Vrednost 2919 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 212
2 68
3 63
4 18
5 zelo mi je blizu 12
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska ljudska stranka- SLS

Vrednost 3018 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 154
2 81
3 98
4 35
5 zelo mi je blizu 5
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_4 Pozitivna Slovenija – PS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Pozitivna Slovenija - PS

Vrednost 3117 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 183
2 71
3 83
4 31
5 zelo mi je blizu 7
6 Ne vem (ne beri) 49
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
375 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_5 Državljanska lista – DL 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Državljanska lista - DL

Vrednost 3216 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 157
2 86
3 99
4 23
5 zelo mi je blizu 7
6 Ne vem (ne beri) 52
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
372 535

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_6 Nova Slovenija- NSI 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Nova Slovenija- NSI

Vrednost 3315 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 201
2 79
3 71
4 14
5 zelo mi je blizu 9
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Vrednost 3414 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 164
2 85
3 71
4 39
5 zelo mi je blizu 15
6 Ne vem (ne beri) 50
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
374 533

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Slovenska nacionalna stranka- SNS

Vrednost 3513 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 205
2 75
3 66
4 21
5 zelo mi je blizu 6
6 Ne vem (ne beri) 51
Sysmiss 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

6. Bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

Vrednost 3612 Frekvenca
1 Da s svojim glasom prispevate, da Janez Janša NE bi ponovno postal predsednik vlade 411
2 Da s svojim glasom prispevate, da BI Janez Janša ponovno postal predsednik vlade 120
3 Nič od tega, precej vseeno je, ali bo Janez Janša ponovno predsednik vlade 322
4 Ne vem 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Pa bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

7. Pa bi vi osebno šli na naslednje volitve že samo zaradi enega od naslednjih dveh razlogov?

Vrednost 3711 Frekvenca
1 Da s svojim glasom prispevate, da Zoran Janković NE bi postal predsednik vlade 480
2 Da s svojim glasom prispevate, da BI Zoran Janković postal predsednik vlade 53
3 Nič od tega, precej vseeno je, ali bo Zoran Janković predsednik vlade 335
4 Ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Ali menite, da se bo Slovenija sposobna rešiti iz krize brez mednarodne finančne pomoči?

8. Ali menite, da se bo Slovenija sposobna rešiti iz krize brez mednarodne finančne pomoči?

Vrednost 3810 Frekvenca
1 Da 354
2 Ne 512
3 Ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Katero stališče glede poročila Evropske unije o ukrepih slovenske vlada za izhod iz krize vam je bližje:

9. Katero stališče glede poročila Evropske unije o ukrepih slovenske vlada za izhod iz krize vam je bližje:

Vrednost 399 Frekvenca
1 Omenjeno poročilo izraža zaupanje institucij EU v delo aktualne vlade 311
2 Omenjeno poročilo izraža prepričanje institucij EU, da aktualna vlada sama od sebe ni zmožna izvesti potrebnih spremb 489
3 Ne vem 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali podpirate privatizacijo podjetij v večinski državni lasti?

10. Ali podpirate privatizacijo podjetij v večinski državni lasti?

Vrednost 408 Frekvenca
1 Da 346
2 Delno 229
3 Ne 302
4 Ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

Vrednost 417 Frekvenca
1 M 451
2 Ž 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

10. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 426 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 54
2 Poklicna 136
3 Srednja 394
4 Višja, visoka ali več 321
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

12. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 435 Frekvenca
1 Pod 500 136
2 500-1000 428
3 Nad 1000-2000 197
4 Nad 2000 16
5 Nima dohodkov 68
9 b.o. (anketar ne bere) 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?. PIŠI CELO LETNICO: 1975

11. Zaupajte nam prosim še letnico vašega rojstva?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 1923 9999 2097.318 1025.363

Vrednosti spremenljivk od 1923 do 9999

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15 18 90 48.558 16.507

Vrednosti spremenljivk od 18 do 90

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 462 Frekvenca
1 18-34 let 225
2 35-54 let 321
3 55 in več 346
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.15 3.89 1 0.954

Vrednosti spremenljivk od 0.150196900828082 do 3.8904609475032

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). SUTR1306 - SU 2013: Politične orientacije, vprašalnik junij 2013 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2013). »Politične orientacije«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja, Junij 2013.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Podgornik, N. in Suklan, J. (2015). Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1306. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1306_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si