Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021

Basic Study Information

ADP - IDNo: ZAPMED21
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPMED21_V1
Main author(s):
 • Vobič, Igor
 • Bembič, Branko
 • Stanojević, Miroslav
 • Ignjatović, Miroljub
 • Splichal, Slavko
Data file producer:
CPO - Center za proučevanje organizacij in človeških virov, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
CDK - Center za raziskovanje družbenega komuniciranja, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2021

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-9335; P5-0051 (ARRS)

Study Content

Keywords ADP: novinarstvo, mediji, delo, zaposlovanje, časopisi, proletarizacija, profesionalizacija, industrijski odnosi, javna radiotelevizija

Keywords ELSST:
NOVINARSTVO

Topic Classification CESSDA
Delo in zaposlovanje
Mediji, komuniciranje in jezik
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
KONTEKST PODJETJA
NIVO PROIZVODNEGA OBRATA
STANDARDNO IN NESTANDARDNO ZAPOSLOVANJE
PREŽIVETVENE STRATEGIJE
ODPRTA VPRAŠANJA


Abstract:

Raziskava preučuje vidike in prakse nestandardnega zaposlovanja medijskih delavcev znotraj dveh slovenskih medijskih in časopisnih hiš. S kombinacijo sociološkega in političnoekonomskega pristopa v proučevanju novinarstva se osredotoča na napetosti v delovnih odnosih v medijih, pri čemer se specifično loteva dveh problemov: procesa in posledic standardizacije zaposlovanja, ter učinkov zatona časopisne industrije na organizacijo zaposlovanja. Raziskava temelji na kvalitativnih intervjujih z medijskimi delavci znotraj javne radiotelevizije Slovenija in časopisne hiše Dnevnik. Nastala je v okviru temeljnega raziskovalnega projekta Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v Sloveniji (J5-9335) in programske skupine Množični mediji, javna sfera in družbene spremembe (P5-0051).

Methodology


Collection date: 19. avgust 2019 - 18. februar 2021
Date of production: 2021
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

Posameznik

Dogodek/proces/dejavnost

Universe:

Medijski delavci v časopisni hiši Dnevnik in na javni RTV Slovenija.

Excluded:

Medijski delavci v drugih medijih.

Data collected by:

Igor Vobič, Center za raziskovanje družbenega komuniciranja

Branko Bembič, Center za proučevanje organizacij in človeških virov

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Pri sestavljanju vzorca intervjuvancev je šlo za kombinacijo namenskega vzorčenja in snežne kepe. Respondenti so bili izbrani glede na funkcijo oziroma specifično delovno mesto, ki ga zasedajo v formalni strukturi organizacije (npr. direktor, vodja kadrovske službe, odgovorni urednik, vodja koordinacije in predsednika sindikata,...), potencialni kandidati iz vrst delavk in delavcev medijskega prostora pa so bili kontaktirani glede na osebno poznanstvo z raziskovalci in tudi z metodo snežne kepe (respondenti so sami predlagali sodelavce, ki bi bili pripravljeni sodelovati).

Mode of data collection:

Osebni intervju

Spletni intervju

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 2

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 5 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 6 [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 7 [Podatkovna datoteka]

File ID: F7

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 8 [Podatkovna datoteka]

File ID: F8

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 9 [Podatkovna datoteka]

File ID: F9

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 10 [Podatkovna datoteka]

File ID: F10

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 11 [Podatkovna datoteka]

File ID: F11

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 12 [Podatkovna datoteka]

File ID: F12

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 13 [Podatkovna datoteka]

File ID: F13

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 14 [Podatkovna datoteka]

File ID: F14

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 15 [Podatkovna datoteka]

File ID: F15

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 16 [Podatkovna datoteka]

File ID: F16

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 17 [Podatkovna datoteka]

File ID: F17

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 18 [Podatkovna datoteka]

File ID: F18

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 19 [Podatkovna datoteka]

File ID: F19

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 20 [Podatkovna datoteka]

File ID: F20

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 21 [Podatkovna datoteka]

File ID: F21

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 22 [Podatkovna datoteka]

File ID: F22

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 23 [Podatkovna datoteka]

File ID: F23

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 24 [Podatkovna datoteka]

File ID: F24

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Title of Data file: Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 - intervju 25 [Podatkovna datoteka]

File ID: F25

Author of Data file: Vobič, Igor ; Bembič, Branko

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: 0
 • number of units: 1

License: ccbync

Version: 28. oktober 2022

Additional information:

Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

 1. Vobič, Igor (2019). ZAPMED21 - Obveščeno soglasje za udeležbo v raziskavi [Ostalo gradivo].
 2. Vobič, Igor et al. (2021). ZAPMED21 - Intervju z delavci [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

 1. Bembič, Branko in Vobič, Igor (2021). Koalicije preživetja v obdobju zatona časopisne industrije: študija primera.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

NOTE: Podatkovna datoteka dostopna na zahtevo. = Data File available upon request.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Vobič, I., Bembič, B., Stanojević, M., Ignjatović, M. and Splichal, S. (2021). Segmentacija nestandardnega zaposlovanja v medijih, 2021 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ZAPMED21. https://doi.org/10.17898/ADP_ZAPMED21_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si