Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB742
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: gospodarska kriza, politične zadeve, prednostne naloge Evropske unije, Evropska Unija, poznavanje politik EU, medijske navade in branje, poznavanje evropskih institucij, Evropsko gospodarstvo, mediji, politične informacije

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, GOSPODARSKA POLITIKA, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNA OZAVEŠČENOST

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPA 2020
FINANČNA TER GOSPODARSKA KRIZA
INFORMACIJE O EVROPSKIH POLITIČNAH ZADEVAH


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in sledeče glavne teme: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah. Vprašanja se nanašajo na mnenja o ciljnih in prednostnih nalogah Evropske unije (EU) v naslednjem desetletju pa tudi o pobudah EU za okrevanje po finančni krizi. Vprašanja obravnavajo poznavanje politik in institucij EU, medijskih navad, respondenti podajo mnenje tudi o medijskem poročanju o politiki. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, o izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, o uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. november 2010 - 28. november 2010, Belgija: 11. november 2010 - 01. december 2010, Bolgarija: 12. november 2010 - 22. november 2010, Ciper: 11. november 2010 - 28. november 2010, Češka: 12. november 2010 - 25. november 2010, Danska: 11. november 2010 - 27. november 2010, Estonija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Finska: 11. november 2010 - 29. november 2010, Francija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Grčija: 11. november 2010 - 25. november 2010, Hrvaška: 12. november 2010 - 28. november 2010, Irska: 11. november 2010 - 25. november 2010, Islandija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Italija: 11. november 2010 - 24. november 2010, Latvija: 12. november 2010 - 28. november 2010, Litva: 12. november 2010 - 28. november 2010, Luksemburg: 11. november 2010 - 27. november 2010, Madžarska: 12. november 2010 - 28. november 2010, Makedonija: 13. november 2010 - 21. november 2010, Malta: 12. november 2010 - 27. november 2010, Nemčija: 12. november 2010 - 28. november 2010, Nizozemska: 12. november 2010 - 27. november 2010, Poljska: 12. november 2010 - 28. november 2010, Portugalska: 19. november 2010 - 29. november 2010, Romunija: 11. november 2010 - 25. november 2010, Severna Irska: 12. november 2010 - 30. november 2010, Slovaška: 12. november 2010 - 28. november 2010, Slovenija: 11. november 2010 - 28. november 2010, Španija: 15. november 2010 - 28. november 2010, Švedska: 12. november 2010 - 30. november 2010, Turčija: 11. november 2010 - 29. november 2010, Turško-ciprska skupnost: 12. november 2010 - 28. november 2010, Velika Britanija: 12. november 2010 - 30. november 2010
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11626.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11626.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11626.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5449: Eurobarometer 74.2 (2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 729
  • number of units: 30780

Version: 2.2.0, doi:10.4232/1.11626

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 5449 5449 5449 0

Valid range from 5449 to 5449

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 5449 5449 5449 0

Valid range from 5449 to 5449

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
2.2.0 (2013-04-30) 30780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 5449 5449 5449 0

Valid range from 5449 to 5449

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 5449 5449 5449 0

Valid range from 5449 to 5449

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3727 Frequency
2.2.0 (2013-04-30) 30780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4726 Frequency
742 Eurobarometer 74.2 30780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 742 742

Valid range from 742 to 742

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 1000001 63001056 25302627.427 16758797.119

Valid range from 1000001 to 63001056

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6724 Frequency
1 France 1036
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1040
4 Germany West 1052
5 Italy 1019
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1049
8 Ireland 1007
9 Great Britain 999
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1001
13 Portugal 1018
14 Germany East 557
16 Finland 1005
17 Sweden 1020
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1024
21 Estonia 1000
22 Hungary 1031
23 Latvia 1003
24 Lithuania 1005
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1031
28 Slovenia 1004
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1001
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1056
43 Iceland 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 1 43

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7723 Frequency
AT 1000
BE 1003
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1024
DE-E 557
DE-W 1052
DK 1049
EE 1000
ES 1001
FI 1005
FR 1036
GB-GBN 999
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1031
IE 1007
IS 501
IT 1019
LT 1005
LU 513
LV 1003
MK 1056
MT 500
NL 1040
PL 1000
PT 1018
RO 1001
SE 1020
SI 1004
SK 1031
TR 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0.33 3.332 1 0.306

Valid range from 0.3299 to 3.3322

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9721 Frequency
0 Other 29480
1 United Kingdom 1300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 2.958 0.0422 0.237

Valid range from 0 to 2.95799

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11719 Frequency
0 Other 29171
1 Germany 1609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 3.587 0.0523 0.261

Valid range from 0 to 3.587443

v13 NATION GROUP EU6

Value 13717 Frequency
0 Other 25117
1 EU6 5663
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 4.74 0.184 0.51

Valid range from 0 to 4.740461

v15 NATION GROUP EU9

Value 15715 Frequency
0 Other 21761
1 EU9 9019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 5.621 0.293 0.683

Valid range from 0 to 5.621

v17 NATION GROUP EU10

Value 17713 Frequency
0 Other 20761
1 EU10 10019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 6.018 0.326 0.729

Valid range from 0 to 6.017677

v19 NATION GROUP EU12

Value 19711 Frequency
0 Other 18742
1 EU12 12038
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 6.042 0.391 0.763

Valid range from 0 to 6.042174

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21709 Frequency
0 Other 18185
1 EU12+ 12595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 6.026 0.409 0.768

Valid range from 0 to 6.026227

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23707 Frequency
0 Other 27755
1 EU NMS 3 3025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 3.596 0.0983 0.339

Valid range from 0 to 3.596265

v25 NATION GROUP EU15

Value 25705 Frequency
0 Other 15160
1 EU15 15620
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 7.027 0.507 0.886

Valid range from 0 to 7.027114

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27703 Frequency
0 Other 21678
1 EU NMS 10 9102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.815 0.296 0.926

Valid range from 0 to 9.814734

v29 NATION GROUP EU25

Value 29701 Frequency
0 Other 6058
1 EU25 24722
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.313 0.803 1.17

Valid range from 0 to 9.313491

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31699 Frequency
0 Other 26779
1 AC/CC 4001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 5.048 0.13 0.499

Valid range from 0 to 5.047827

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33697 Frequency
0 Other 28779
1 AC (BG RO) 2001
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 2.447 0.065 0.279

Valid range from 0 to 2.447187

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 35695 Frequency
0 Other 28780
1 CC (TR HR) 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 3.633 0.065 0.343

Valid range from 0 to 3.632701

v37 NATION GROUP EU27

Value 37693 Frequency
0 Other 4057
1 EU27 26723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v38 W22 WEIGHT EU 27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.453 0.868 1.173

Valid range from 0 to 9.452854

v39 NATION GROUP EU27 + HR

Value 39691 Frequency
0 Other 3057
1 EU27 + HR 27723
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v40 W23 WEIGHT EU27 + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.717 0.901 1.2

Valid range from 0 to 9.717039

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Value 41689 Frequency
0 Other 19677
1 EU NMS 12 11103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 8.553 0.361 0.891

Valid range from 0 to 8.553092

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 43687 Frequency
0 Other 1557
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.074 0.949 1.203

Valid range from 0 to 9.074282

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 45685 Frequency
0 Other 1001
1 EU27 + TR + HR + MK 29779
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.216 0.967 1.219

Valid range from 0 to 9.216402

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 47683 Frequency
0 Other 501
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.368 0.984 1.239

Valid range from 0 to 9.368264

v49 NATION GROUP EU27 + IS

Value 49681 Frequency
0 Other 3556
1 EU27 + IS 27224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v50 W86 WEIGHT EU27 + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.624 0.884 1.194

Valid range from 0 to 9.624107

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Value 51679 Frequency
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v52 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0.0126 9.518 1 1.259

Valid range from 0.012584 to 9.51811

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 53677 Frequency
0 Other 15490
1 EURO ZONE 2009 15290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v54 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 8.34 0.497 0.955

Valid range from 0 to 8.340093

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 55675 Frequency
0 Other 19347
1 NON EURO ZONE 2009 11433
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v56 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 0 9.293 0.371 0.901

Valid range from 0 to 9.292743

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0 190.261 143911.563 15119.759 19031.766

Valid range from 190.261261 to 143911.5625

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 58672 Frequency
0 Not mentioned 29783
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 59671 Frequency
0 Not mentioned 29724
1 Mentioned 1056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 60670 Frequency
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 1604
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 61669 Frequency
0 Not mentioned 29775
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 62668 Frequency
0 Not mentioned 29796
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 63667 Frequency
0 Not mentioned 29702
1 Mentioned 1078
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 64666 Frequency
0 Not mentioned 29800
1 Mentioned 980
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 65665 Frequency
0 Not mentioned 29705
1 Mentioned 1075
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 66664 Frequency
0 Not mentioned 30440
1 Mentioned 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 67663 Frequency
0 Not mentioned 29726
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 68662 Frequency
0 Not mentioned 29680
1 Mentioned 1100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 69661 Frequency
0 Not mentioned 29487
1 Mentioned 1293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 70660 Frequency
0 Not mentioned 29770
1 Mentioned 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 71659 Frequency
0 Not mentioned 29768
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 72658 Frequency
0 Not mentioned 29760
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 73657 Frequency
0 Not mentioned 30122
1 Mentioned 658
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 74656 Frequency
0 Not mentioned 29750
1 Mentioned 1030
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 75655 Frequency
0 Not mentioned 29782
1 Mentioned 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 76654 Frequency
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 77653 Frequency
0 Not mentioned 29762
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 78652 Frequency
0 Not mentioned 29768
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 79651 Frequency
0 Not mentioned 30288
1 Mentioned 492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 80650 Frequency
0 Not mentioned 29728
1 Mentioned 1052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 81649 Frequency
0 Not mentioned 29736
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 82648 Frequency
0 Not mentioned 29767
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 83647 Frequency
0 Not mentioned 29756
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 84646 Frequency
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 85645 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 31 in V6) 29780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29780

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 86644 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 29780
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29780

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 87643 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 30280

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Value 88642 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1056
9 Inap. (not 34 in V6) 29724
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 29724

Valid range from 0 to 1

v89 Q1 NATIONALITY ICELAND

Value 89641 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 499
9 Inap. (not 43 in V6) 30279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 30279

Valid range from 0 to 1

v90 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 90640 Frequency
0 Not mentioned 30667
1 Mentioned 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30780 0

Valid range from 0 to 1

v91 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 91639 Frequency
1 Very satisfied 6511
2 Fairly satisfied 16199
3 Not very satisfied 5668
4 Not at all satisfied 2267
5 DK 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30645 135

Valid range from 1 to 4

v92 QA2 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Value 92638 Frequency
1 Frequently 6261
2 Occasionally 16918
3 Never 7506
4 DK 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30685 95

Valid range from 1 to 3

v93 QA2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Value 93637 Frequency
1 Frequently 3351
2 Occasionally 15906
3 Never 11361
4 DK 162
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30618 162

Valid range from 1 to 3

v94 QA2 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Value 94636 Frequency
1 Frequently 7238
2 Occasionally 16383
3 Never 7035
4 DK 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30656 124

Valid range from 1 to 3

v95 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 95635 Frequency
1 Often 3805
2 From time to time 11076
3 Rarely 8656
4 Never 6920
5 DK 323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30457 323

Valid range from 1 to 4

v96 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 96634 Frequency
1 Very good 609
2 Rather good 7494
3 Rather bad 12930
4 Very bad 8816
5 DK 431
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29849 931

Valid range from 1 to 4

v97 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 97633 Frequency
1 Very good 509
2 Rather good 8849
3 Rather bad 14247
4 Very bad 4051
5 DK 2624
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27656 3124

Valid range from 1 to 4

v98 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 98632 Frequency
1 Very good 404
2 Rather good 7335
3 Rather bad 15114
4 Very bad 4381
5 DK 3046
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27234 3546

Valid range from 1 to 4

v99 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 99631 Frequency
1 Very good 3797
2 Rather good 11901
3 Rather bad 5675
4 Very bad 3509
5 DK 5398
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24882 5898

Valid range from 1 to 4

v100 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 100630 Frequency
1 Very good 2451
2 Rather good 15919
3 Rather bad 8576
4 Very bad 2833
5 DK 501
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29779 1001

Valid range from 1 to 4

v101 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 101629 Frequency
1 Very good 296
2 Rather good 5363
3 Rather bad 13077
4 Very bad 10939
5 DK 605
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29675 1105

Valid range from 1 to 4

v102 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 102628 Frequency
1 Very good 28
2 Rather good 135
3 Rather bad 166
4 Very bad 162
5 DK 9
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 30289

Valid range from 1 to 4

v103 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 103627 Frequency
1 Very good 47
2 Rather good 194
3 Rather bad 141
4 Very bad 39
5 DK 79
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 30359

Valid range from 1 to 4

v104 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 104626 Frequency
1 Very good 27
2 Rather good 208
3 Rather bad 167
4 Very bad 50
5 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 30328

Valid range from 1 to 4

v105 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 105625 Frequency
1 Very good 35
2 Rather good 274
3 Rather bad 105
4 Very bad 70
5 DK 16
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 30296

Valid range from 1 to 4

v106 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 106624 Frequency
1 Very good 27
2 Rather good 298
3 Rather bad 117
4 Very bad 51
5 DK 7
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
493 30287

Valid range from 1 to 4

v107 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 107623 Frequency
1 Very good 15
2 Rather good 85
3 Rather bad 197
4 Very bad 158
5 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
455 30325

Valid range from 1 to 4

v108 QA5A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 108622 Frequency
1 Better 7217
2 Worse 5555
3 Same 16717
4 DK 791
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29489 1291

Valid range from 1 to 3

v109 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 109621 Frequency
1 Better 7010
2 Worse 10063
3 Same 12098
4 DK 1109
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29171 1609

Valid range from 1 to 3

v110 QA5A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 110620 Frequency
1 Better 5637
2 Worse 6456
3 Same 17465
4 DK 722
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29558 1222

Valid range from 1 to 3

v111 QA5A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 111619 Frequency
1 Better 6696
2 Worse 10998
3 Same 11392
4 DK 1194
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29086 1694

Valid range from 1 to 3

v112 QA5A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 112618 Frequency
1 Better 4720
2 Worse 3754
3 Same 18169
4 DK 3637
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26643 4137

Valid range from 1 to 3

v113 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 113617 Frequency
1 Better 6956
2 Worse 7995
3 Same 12036
4 DK 3293
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26987 3793

Valid range from 1 to 3

v114 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 114616 Frequency
1 Better 6993
2 Worse 7621
3 Same 12171
4 DK 3495
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26785 3995

Valid range from 1 to 3

v115 QA5B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 115615 Frequency
1 Better 117
2 Worse 137
3 Same 213
4 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
467 30313

Valid range from 1 to 3

v116 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 116614 Frequency
1 Better 76
2 Worse 230
3 Same 146
4 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 30328

Valid range from 1 to 3

v117 QA5B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 117613 Frequency
1 Better 100
2 Worse 135
3 Same 223
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 30322

Valid range from 1 to 3

v118 QA5B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 118612 Frequency
1 Better 70
2 Worse 230
3 Same 125
4 DK 75
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 30355

Valid range from 1 to 3

v119 QA5B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 119611 Frequency
1 Better 102
2 Worse 101
3 Same 251
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 30326

Valid range from 1 to 3

v120 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 120610 Frequency
1 Better 114
2 Worse 123
3 Same 142
4 DK 121
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
379 30401

Valid range from 1 to 3

v121 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 121609 Frequency
1 Better 107
2 Worse 137
3 Same 136
4 DK 120
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 30400

Valid range from 1 to 3

v122 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 122608 Frequency
0 Not mentioned 12782
1 Mentioned 2490
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v123 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 123607 Frequency
0 Not mentioned 8915
1 Mentioned 6357
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v124 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 124606 Frequency
0 Not mentioned 12179
1 Mentioned 3093
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v125 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 125605 Frequency
0 Not mentioned 14066
1 Mentioned 1206
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v126 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 126604 Frequency
0 Not mentioned 7811
1 Mentioned 7461
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v127 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 127603 Frequency
0 Not mentioned 14467
1 Mentioned 805
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v128 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 128602 Frequency
0 Not mentioned 15085
1 Mentioned 187
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v129 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 129601 Frequency
0 Not mentioned 14731
1 Mentioned 541
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v130 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 130600 Frequency
0 Not mentioned 13967
1 Mentioned 1305
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v131 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 131599 Frequency
0 Not mentioned 12823
1 Mentioned 2449
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v132 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 132598 Frequency
0 Not mentioned 14291
1 Mentioned 981
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v133 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 133597 Frequency
0 Not mentioned 13763
1 Mentioned 1509
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v134 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Value 134596 Frequency
0 Not mentioned 14734
1 Mentioned 538
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v135 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 135595 Frequency
0 Not mentioned 14842
1 Mentioned 430
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v136 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 136594 Frequency
0 Not mentioned 14908
1 Mentioned 364
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v137 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Value 137593 Frequency
0 Not mentioned 15244
1 Mentioned 28
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v138 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 138592 Frequency
0 Not mentioned 15211
1 Mentioned 61
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v139 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 139591 Frequency
0 Not mentioned 14250
1 Mentioned 1022
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v140 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 140590 Frequency
0 Not mentioned 10875
1 Mentioned 4397
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v141 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 141589 Frequency
0 Not mentioned 9292
1 Mentioned 5980
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v142 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 142588 Frequency
0 Not mentioned 13468
1 Mentioned 1804
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v143 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 143587 Frequency
0 Not mentioned 12082
1 Mentioned 3190
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v144 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 144586 Frequency
0 Not mentioned 14984
1 Mentioned 288
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v145 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 145585 Frequency
0 Not mentioned 15174
1 Mentioned 98
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v146 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 146584 Frequency
0 Not mentioned 14409
1 Mentioned 863
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v147 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 147583 Frequency
0 Not mentioned 14822
1 Mentioned 450
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v148 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 148582 Frequency
0 Not mentioned 12246
1 Mentioned 3026
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v149 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 149581 Frequency
0 Not mentioned 13978
1 Mentioned 1294
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v150 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 150580 Frequency
0 Not mentioned 12640
1 Mentioned 2632
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v151 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 151579 Frequency
0 Not mentioned 14373
1 Mentioned 899
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v152 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 152578 Frequency
0 Not mentioned 14601
1 Mentioned 671
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v153 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 153577 Frequency
0 Not mentioned 14990
1 Mentioned 282
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v154 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 154576 Frequency
0 Not mentioned 14504
1 Mentioned 768
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v155 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 155575 Frequency
0 Not mentioned 15136
1 Mentioned 136
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15272 15508

Valid range from 0 to 1

v156 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 156574 Frequency
0 Not mentioned 12667
1 Mentioned 2341
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v157 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 157573 Frequency
0 Not mentioned 9068
1 Mentioned 5940
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v158 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 158572 Frequency
0 Not mentioned 12219
1 Mentioned 2789
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v159 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 159571 Frequency
0 Not mentioned 13934
1 Mentioned 1074
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v160 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 160570 Frequency
0 Not mentioned 7835
1 Mentioned 7173
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v161 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 161569 Frequency
0 Not mentioned 14275
1 Mentioned 733
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v162 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CNTRY EXT INFLUENCE

Value 162568 Frequency
0 Not mentioned 14760
1 Mentioned 248
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v163 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: GOVERNMENT DEBT

Value 163567 Frequency
0 Not mentioned 13174
1 Mentioned 1834
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v164 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 164566 Frequency
0 Not mentioned 13871
1 Mentioned 1137
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v165 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 165565 Frequency
0 Not mentioned 12803
1 Mentioned 2205
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v166 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 166564 Frequency
0 Not mentioned 14121
1 Mentioned 887
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v167 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 167563 Frequency
0 Not mentioned 13559
1 Mentioned 1449
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v168 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Value 168562 Frequency
0 Not mentioned 14580
1 Mentioned 428
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v169 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY SUPPLY

Value 169561 Frequency
0 Not mentioned 14648
1 Mentioned 360
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v170 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CLIMATE CHANGE

Value 170560 Frequency
0 Not mentioned 14779
1 Mentioned 229
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v171 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 171559 Frequency
0 Not mentioned 14660
1 Mentioned 348
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v172 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Value 172558 Frequency
0 Not mentioned 14985
1 Mentioned 23
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v173 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 173557 Frequency
0 Not mentioned 14943
1 Mentioned 65
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v174 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 174556 Frequency
0 Not mentioned 14123
1 Mentioned 885
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v175 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 175555 Frequency
0 Not mentioned 10975
1 Mentioned 4033
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v176 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 176554 Frequency
0 Not mentioned 9273
1 Mentioned 5735
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v177 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 177553 Frequency
0 Not mentioned 13259
1 Mentioned 1749
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v178 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 178552 Frequency
0 Not mentioned 11869
1 Mentioned 3139
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v179 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 179551 Frequency
0 Not mentioned 14732
1 Mentioned 276
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v180 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CNTRY EXT INFLUENCE

Value 180550 Frequency
0 Not mentioned 14854
1 Mentioned 154
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v181 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: PRIVATE DEBT

Value 181549 Frequency
0 Not mentioned 14208
1 Mentioned 800
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v182 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 182548 Frequency
0 Not mentioned 14588
1 Mentioned 420
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v183 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 183547 Frequency
0 Not mentioned 12126
1 Mentioned 2882
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v184 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 184546 Frequency
0 Not mentioned 13704
1 Mentioned 1304
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v185 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 185545 Frequency
0 Not mentioned 12518
1 Mentioned 2490
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v186 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 186544 Frequency
0 Not mentioned 14297
1 Mentioned 711
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v187 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY COSTS

Value 187543 Frequency
0 Not mentioned 13547
1 Mentioned 1461
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v188 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CLIMATE CHANGE

Value 188542 Frequency
0 Not mentioned 14682
1 Mentioned 326
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v189 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 189541 Frequency
0 Not mentioned 14688
1 Mentioned 320
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v190 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 190540 Frequency
0 Not mentioned 14338
1 Mentioned 670
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v191 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 191539 Frequency
0 Not mentioned 14866
1 Mentioned 142
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15008 15772

Valid range from 0 to 1

v192 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 192538 Frequency
0 Not mentioned 204
1 Mentioned 47
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 30529

Valid range from 0 to 1

v193 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 193537 Frequency
0 Not mentioned 133
1 Mentioned 118
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 30529

Valid range from 0 to 1

v194 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 194536 Frequency
0 Not mentioned 213
1 Mentioned 38
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 30529

Valid range from 0 to 1

v195 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 195535 Frequency
0 Not mentioned 231
1 Mentioned 20
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 30529

Valid range from 0 to 1

v196 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 196534 Frequency
0 Not mentioned 145
1 Mentioned 106
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 30529

Valid range from 0 to 1

v197 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 197533 Frequency
0 Not mentioned 239
1 Mentioned 12
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Valid cases Invalid cases