Evrobarometer 74.2: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah, november-december 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB742
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: gospodarska kriza, politične zadeve, prednostne naloge Evropske unije, Evropska Unija, poznavanje politik EU, medijske navade in branje, poznavanje evropskih institucij, Evropsko gospodarstvo, mediji, politične informacije
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, GOSPODARSKA POLITIKA, MEDIJSKO POROČANJE, POLITIČNA OZAVEŠČENOST

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Množični mediji
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPA 2020
FINANČNA TER GOSPODARSKA KRIZA
INFORMACIJE O EVROPSKIH POLITIČNAH ZADEVAH


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra in sledeče glavne teme: Evropa 2020, finančna in gospodarska kriza ter informacije o evropskih političnih zadevah. Vprašanja se nanašajo na mnenja o ciljnih in prednostnih nalogah Evropske unije (EU) v naslednjem desetletju pa tudi o pobudah EU za okrevanje po finančni krizi. Vprašanja obravnavajo poznavanje politik in institucij EU, medijskih navad, respondenti podajo mnenje tudi o medijskem poročanju o politiki. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, o zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, o izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, o uporabi interneta, tipu in velikosti naselja, regiji bivanja ter jeziku ankete.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 11. november 2010 - 28. november 2010, Belgija: 11. november 2010 - 01. december 2010, Bolgarija: 12. november 2010 - 22. november 2010, Ciper: 11. november 2010 - 28. november 2010, Češka: 12. november 2010 - 25. november 2010, Danska: 11. november 2010 - 27. november 2010, Estonija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Finska: 11. november 2010 - 29. november 2010, Francija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Grčija: 11. november 2010 - 25. november 2010, Hrvaška: 12. november 2010 - 28. november 2010, Irska: 11. november 2010 - 25. november 2010, Islandija: 12. november 2010 - 29. november 2010, Italija: 11. november 2010 - 24. november 2010, Latvija: 12. november 2010 - 28. november 2010, Litva: 12. november 2010 - 28. november 2010, Luksemburg: 11. november 2010 - 27. november 2010, Madžarska: 12. november 2010 - 28. november 2010, Makedonija: 13. november 2010 - 21. november 2010, Malta: 12. november 2010 - 27. november 2010, Nemčija: 12. november 2010 - 28. november 2010, Nizozemska: 12. november 2010 - 27. november 2010, Poljska: 12. november 2010 - 28. november 2010, Portugalska: 19. november 2010 - 29. november 2010, Romunija: 11. november 2010 - 25. november 2010, Severna Irska: 12. november 2010 - 30. november 2010, Slovaška: 12. november 2010 - 28. november 2010, Slovenija: 11. november 2010 - 28. november 2010, Španija: 15. november 2010 - 28. november 2010, Švedska: 12. november 2010 - 30. november 2010, Turčija: 11. november 2010 - 29. november 2010, Turško-ciprska skupnost: 12. november 2010 - 28. november 2010, Velika Britanija: 12. november 2010 - 30. november 2010
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Islandija, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Osebe, starejše od 15 let. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavik

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima, Skopje

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11626.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11626.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11626.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11626.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5449: Eurobarometer 74.2 (2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 729
  • število enot: 30780

Verzija: 2.2.0, doi:10.4232/1.11626

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 5449 5449 5449 0

Vrednosti spremenljivk od 5449 do 5449

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 5449 5449 5449 0

Vrednosti spremenljivk od 5449 do 5449

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
2.2.0 (2013-04-30) 30780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 5449 5449 5449 0

Vrednosti spremenljivk od 5449 do 5449

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 5449 5449 5449 0

Vrednosti spremenljivk od 5449 do 5449

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3727 Frekvenca
2.2.0 (2013-04-30) 30780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4726 Frekvenca
742 Eurobarometer 74.2 30780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 742 742

Vrednosti spremenljivk od 742 do 742

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 1000001 63001056 25302627.427 16758797.119

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001056

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6724 Frekvenca
1 France 1036
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1040
4 Germany West 1052
5 Italy 1019
6 Luxembourg 513
7 Denmark 1049
8 Ireland 1007
9 Great Britain 999
10 Northern Ireland 301
11 Greece 1000
12 Spain 1001
13 Portugal 1018
14 Germany East 557
16 Finland 1005
17 Sweden 1020
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 504
20 Czech Republic 1024
21 Estonia 1000
22 Hungary 1031
23 Latvia 1003
24 Lithuania 1005
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1031
28 Slovenia 1004
29 Bulgaria 1000
30 Romania 1001
31 Turkey 1000
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1056
43 Iceland 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7723 Frekvenca
AT 1000
BE 1003
BG 1000
CY 504
CY-TCC 500
CZ 1024
DE-E 557
DE-W 1052
DK 1049
EE 1000
ES 1001
FI 1005
FR 1036
GB-GBN 999
GB-NIR 301
GR 1000
HR 1000
HU 1031
IE 1007
IS 501
IT 1019
LT 1005
LU 513
LV 1003
MK 1056
MT 500
NL 1040
PL 1000
PT 1018
RO 1001
SE 1020
SI 1004
SK 1031
TR 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0.33 3.332 1 0.306

Vrednosti spremenljivk od 0.3299 do 3.3322

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9721 Frekvenca
0 Other 29480
1 United Kingdom 1300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 2.958 0.0422 0.237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.95799

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11719 Frekvenca
0 Other 29171
1 Germany 1609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 3.587 0.0523 0.261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.587443

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13717 Frekvenca
0 Other 25117
1 EU6 5663
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 4.74 0.184 0.51

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.740461

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15715 Frekvenca
0 Other 21761
1 EU9 9019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 5.621 0.293 0.683

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.621

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17713 Frekvenca
0 Other 20761
1 EU10 10019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 6.018 0.326 0.729

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.017677

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19711 Frekvenca
0 Other 18742
1 EU12 12038
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 6.042 0.391 0.763

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.042174

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21709 Frekvenca
0 Other 18185
1 EU12+ 12595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 6.026 0.409 0.768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.026227

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23707 Frekvenca
0 Other 27755
1 EU NMS 3 3025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 3.596 0.0983 0.339

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.596265

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25705 Frekvenca
0 Other 15160
1 EU15 15620
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 7.027 0.507 0.886

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.027114

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27703 Frekvenca
0 Other 21678
1 EU NMS 10 9102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.815 0.296 0.926

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.814734

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29701 Frekvenca
0 Other 6058
1 EU25 24722
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.313 0.803 1.17

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.313491

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31699 Frekvenca
0 Other 26779
1 AC/CC 4001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 5.048 0.13 0.499

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.047827

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33697 Frekvenca
0 Other 28779
1 AC (BG RO) 2001
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 2.447 0.065 0.279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.447187

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 35695 Frekvenca
0 Other 28780
1 CC (TR HR) 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 3.633 0.065 0.343

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.632701

v37 NATION GROUP EU27

Vrednost 37693 Frekvenca
0 Other 4057
1 EU27 26723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W22 WEIGHT EU 27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.453 0.868 1.173

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.452854

v39 NATION GROUP EU27 + HR

Vrednost 39691 Frekvenca
0 Other 3057
1 EU27 + HR 27723
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W23 WEIGHT EU27 + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.717 0.901 1.2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.717039

v41 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 41689 Frekvenca
0 Other 19677
1 EU NMS 12 11103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 8.553 0.361 0.891

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.553092

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 43687 Frekvenca
0 Other 1557
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.074 0.949 1.203

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.074282

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 45685 Frekvenca
0 Other 1001
1 EU27 + TR + HR + MK 29779
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.216 0.967 1.219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.216402

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 47683 Frekvenca
0 Other 501
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.368 0.984 1.239

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.368264

v49 NATION GROUP EU27 + IS

Vrednost 49681 Frekvenca
0 Other 3556
1 EU27 + IS 27224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W86 WEIGHT EU27 + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.624 0.884 1.194

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.624107

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Vrednost 51679 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS 30780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v52 W88 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0.0126 9.518 1 1.259

Vrednosti spremenljivk od 0.012584 do 9.51811

v53 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 53677 Frekvenca
0 Other 15490
1 EURO ZONE 2009 15290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 8.34 0.497 0.955

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.340093

v55 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 55675 Frekvenca
0 Other 19347
1 NON EURO ZONE 2009 11433
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 0 9.293 0.371 0.901

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.292743

v57 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0 190.261 143911.563 15119.759 19031.766

Vrednosti spremenljivk od 190.261261 do 143911.5625

v58 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 58672 Frekvenca
0 Not mentioned 29783
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 59671 Frekvenca
0 Not mentioned 29724
1 Mentioned 1056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 60670 Frekvenca
0 Not mentioned 29176
1 Mentioned 1604
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 61669 Frekvenca
0 Not mentioned 29775
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 62668 Frekvenca
0 Not mentioned 29796
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 63667 Frekvenca
0 Not mentioned 29702
1 Mentioned 1078
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 64666 Frekvenca
0 Not mentioned 29800
1 Mentioned 980
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 65665 Frekvenca
0 Not mentioned 29705
1 Mentioned 1075
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 66664 Frekvenca
0 Not mentioned 30440
1 Mentioned 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 67663 Frekvenca
0 Not mentioned 29726
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 68662 Frekvenca
0 Not mentioned 29680
1 Mentioned 1100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 69661 Frekvenca
0 Not mentioned 29487
1 Mentioned 1293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 70660 Frekvenca
0 Not mentioned 29770
1 Mentioned 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 71659 Frekvenca
0 Not mentioned 29768
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 72658 Frekvenca
0 Not mentioned 29760
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 73657 Frekvenca
0 Not mentioned 30122
1 Mentioned 658
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 74656 Frekvenca
0 Not mentioned 29750
1 Mentioned 1030
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 75655 Frekvenca
0 Not mentioned 29782
1 Mentioned 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 76654 Frekvenca
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 77653 Frekvenca
0 Not mentioned 29762
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 78652 Frekvenca
0 Not mentioned 29768
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 79651 Frekvenca
0 Not mentioned 30288
1 Mentioned 492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 80650 Frekvenca
0 Not mentioned 29728
1 Mentioned 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 81649 Frekvenca
0 Not mentioned 29736
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 82648 Frekvenca
0 Not mentioned 29767
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 83647 Frekvenca
0 Not mentioned 29756
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 84646 Frekvenca
0 Not mentioned 29735
1 Mentioned 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 85645 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 31 in V6) 29780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29780

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 86644 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 29780
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29780

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 87643 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 500
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 30280

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY MACEDONIA (FYROM)

Vrednost 88642 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1056
9 Inap. (not 34 in V6) 29724
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1056 29724

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 Q1 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 89641 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 499
9 Inap. (not 43 in V6) 30279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 30279

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v90 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 90640 Frekvenca
0 Not mentioned 30667
1 Mentioned 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30780 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v91 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 91639 Frekvenca
1 Very satisfied 6511
2 Fairly satisfied 16199
3 Not very satisfied 5668
4 Not at all satisfied 2267
5 DK 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30645 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA2 POLITICAL DISCUSSION - NATIONAL MATTERS

Vrednost 92638 Frekvenca
1 Frequently 6261
2 Occasionally 16918
3 Never 7506
4 DK 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30685 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA2 POLITICAL DISCUSSION - EUROPEAN MATTERS

Vrednost 93637 Frekvenca
1 Frequently 3351
2 Occasionally 15906
3 Never 11361
4 DK 162
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30618 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA2 POLITICAL DISCUSSION - LOCAL MATTERS

Vrednost 94636 Frekvenca
1 Frequently 7238
2 Occasionally 16383
3 Never 7035
4 DK 124
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30656 124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v95 QA3 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 95635 Frekvenca
1 Often 3805
2 From time to time 11076
3 Rarely 8656
4 Never 6920
5 DK 323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30457 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA4A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 96634 Frekvenca
1 Very good 609
2 Rather good 7494
3 Rather bad 12930
4 Very bad 8816
5 DK 431
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29849 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA4A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 97633 Frekvenca
1 Very good 509
2 Rather good 8849
3 Rather bad 14247
4 Very bad 4051
5 DK 2624
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27656 3124

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA4A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 98632 Frekvenca
1 Very good 404
2 Rather good 7335
3 Rather bad 15114
4 Very bad 4381
5 DK 3046
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27234 3546

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA4A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 99631 Frekvenca
1 Very good 3797
2 Rather good 11901
3 Rather bad 5675
4 Very bad 3509
5 DK 5398
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24882 5898

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA4A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 100630 Frekvenca
1 Very good 2451
2 Rather good 15919
3 Rather bad 8576
4 Very bad 2833
5 DK 501
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29779 1001

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA4A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 101629 Frekvenca
1 Very good 296
2 Rather good 5363
3 Rather bad 13077
4 Very bad 10939
5 DK 605
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29675 1105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA4B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 102628 Frekvenca
1 Very good 28
2 Rather good 135
3 Rather bad 166
4 Very bad 162
5 DK 9
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 30289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA4B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 103627 Frekvenca
1 Very good 47
2 Rather good 194
3 Rather bad 141
4 Very bad 39
5 DK 79
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 30359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA4B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 104626 Frekvenca
1 Very good 27
2 Rather good 208
3 Rather bad 167
4 Very bad 50
5 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 30328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA4B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 105625 Frekvenca
1 Very good 35
2 Rather good 274
3 Rather bad 105
4 Very bad 70
5 DK 16
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 30296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA4B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 106624 Frekvenca
1 Very good 27
2 Rather good 298
3 Rather bad 117
4 Very bad 51
5 DK 7
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
493 30287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA4B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 107623 Frekvenca
1 Very good 15
2 Rather good 85
3 Rather bad 197
4 Very bad 158
5 DK 45
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
455 30325

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA5A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 108622 Frekvenca
1 Better 7217
2 Worse 5555
3 Same 16717
4 DK 791
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29489 1291

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v109 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 109621 Frekvenca
1 Better 7010
2 Worse 10063
3 Same 12098
4 DK 1109
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29171 1609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v110 QA5A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 110620 Frekvenca
1 Better 5637
2 Worse 6456
3 Same 17465
4 DK 722
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29558 1222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v111 QA5A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 111619 Frekvenca
1 Better 6696
2 Worse 10998
3 Same 11392
4 DK 1194
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29086 1694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA5A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 112618 Frekvenca
1 Better 4720
2 Worse 3754
3 Same 18169
4 DK 3637
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26643 4137

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 113617 Frekvenca
1 Better 6956
2 Worse 7995
3 Same 12036
4 DK 3293
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26987 3793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA5A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 114616 Frekvenca
1 Better 6993
2 Worse 7621
3 Same 12171
4 DK 3495
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26785 3995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QA5B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 115615 Frekvenca
1 Better 117
2 Worse 137
3 Same 213
4 DK 33
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
467 30313

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v116 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 116614 Frekvenca
1 Better 76
2 Worse 230
3 Same 146
4 DK 48
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 30328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v117 QA5B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 117613 Frekvenca
1 Better 100
2 Worse 135
3 Same 223
4 DK 42
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 30322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v118 QA5B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 118612 Frekvenca
1 Better 70
2 Worse 230
3 Same 125
4 DK 75
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
425 30355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v119 QA5B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 119611 Frekvenca
1 Better 102
2 Worse 101
3 Same 251
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 30326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v120 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 120610 Frekvenca
1 Better 114
2 Worse 123
3 Same 142
4 DK 121
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
379 30401

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v121 QA5B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 121609 Frekvenca
1 Better 107
2 Worse 137
3 Same 136
4 DK 120
9 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 30400

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v122 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 122608 Frekvenca
0 Not mentioned 12782
1 Mentioned 2490
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 123607 Frekvenca
0 Not mentioned 8915
1 Mentioned 6357
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 124606 Frekvenca
0 Not mentioned 12179
1 Mentioned 3093
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 125605 Frekvenca
0 Not mentioned 14066
1 Mentioned 1206
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 126604 Frekvenca
0 Not mentioned 7811
1 Mentioned 7461
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 127603 Frekvenca
0 Not mentioned 14467
1 Mentioned 805
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 128602 Frekvenca
0 Not mentioned 15085
1 Mentioned 187
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 129601 Frekvenca
0 Not mentioned 14731
1 Mentioned 541
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 130600 Frekvenca
0 Not mentioned 13967
1 Mentioned 1305
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 131599 Frekvenca
0 Not mentioned 12823
1 Mentioned 2449
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 132598 Frekvenca
0 Not mentioned 14291
1 Mentioned 981
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 133597 Frekvenca
0 Not mentioned 13763
1 Mentioned 1509
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Vrednost 134596 Frekvenca
0 Not mentioned 14734
1 Mentioned 538
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 135595 Frekvenca
0 Not mentioned 14842
1 Mentioned 430
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 136594 Frekvenca
0 Not mentioned 14908
1 Mentioned 364
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Vrednost 137593 Frekvenca
0 Not mentioned 15244
1 Mentioned 28
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA6A1 IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 138592 Frekvenca
0 Not mentioned 15211
1 Mentioned 61
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 139591 Frekvenca
0 Not mentioned 14250
1 Mentioned 1022
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 140590 Frekvenca
0 Not mentioned 10875
1 Mentioned 4397
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 141589 Frekvenca
0 Not mentioned 9292
1 Mentioned 5980
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 142588 Frekvenca
0 Not mentioned 13468
1 Mentioned 1804
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 143587 Frekvenca
0 Not mentioned 12082
1 Mentioned 3190
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 144586 Frekvenca
0 Not mentioned 14984
1 Mentioned 288
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 145585 Frekvenca
0 Not mentioned 15174
1 Mentioned 98
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 146584 Frekvenca
0 Not mentioned 14409
1 Mentioned 863
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 147583 Frekvenca
0 Not mentioned 14822
1 Mentioned 450
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 148582 Frekvenca
0 Not mentioned 12246
1 Mentioned 3026
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 149581 Frekvenca
0 Not mentioned 13978
1 Mentioned 1294
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 150580 Frekvenca
0 Not mentioned 12640
1 Mentioned 2632
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Vrednost 151579 Frekvenca
0 Not mentioned 14373
1 Mentioned 899
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 152578 Frekvenca
0 Not mentioned 14601
1 Mentioned 671
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 153577 Frekvenca
0 Not mentioned 14990
1 Mentioned 282
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 154576 Frekvenca
0 Not mentioned 14504
1 Mentioned 768
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA7A1 IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 155575 Frekvenca
0 Not mentioned 15136
1 Mentioned 136
9 Inap. (Split B) 15008
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15272 15508

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 156574 Frekvenca
0 Not mentioned 12667
1 Mentioned 2341
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 157573 Frekvenca
0 Not mentioned 9068
1 Mentioned 5940
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 158572 Frekvenca
0 Not mentioned 12219
1 Mentioned 2789
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 159571 Frekvenca
0 Not mentioned 13934
1 Mentioned 1074
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 160570 Frekvenca
0 Not mentioned 7835
1 Mentioned 7173
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 161569 Frekvenca
0 Not mentioned 14275
1 Mentioned 733
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CNTRY EXT INFLUENCE

Vrednost 162568 Frekvenca
0 Not mentioned 14760
1 Mentioned 248
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: GOVERNMENT DEBT

Vrednost 163567 Frekvenca
0 Not mentioned 13174
1 Mentioned 1834
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 164566 Frekvenca
0 Not mentioned 13871
1 Mentioned 1137
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 165565 Frekvenca
0 Not mentioned 12803
1 Mentioned 2205
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 166564 Frekvenca
0 Not mentioned 14121
1 Mentioned 887
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 167563 Frekvenca
0 Not mentioned 13559
1 Mentioned 1449
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Vrednost 168562 Frekvenca
0 Not mentioned 14580
1 Mentioned 428
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY SUPPLY

Vrednost 169561 Frekvenca
0 Not mentioned 14648
1 Mentioned 360
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: CLIMATE CHANGE

Vrednost 170560 Frekvenca
0 Not mentioned 14779
1 Mentioned 229
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 171559 Frekvenca
0 Not mentioned 14660
1 Mentioned 348
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Vrednost 172558 Frekvenca
0 Not mentioned 14985
1 Mentioned 23
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA6A2 IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 173557 Frekvenca
0 Not mentioned 14943
1 Mentioned 65
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 174556 Frekvenca
0 Not mentioned 14123
1 Mentioned 885
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 175555 Frekvenca
0 Not mentioned 10975
1 Mentioned 4033
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 176554 Frekvenca
0 Not mentioned 9273
1 Mentioned 5735
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 177553 Frekvenca
0 Not mentioned 13259
1 Mentioned 1749
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 178552 Frekvenca
0 Not mentioned 11869
1 Mentioned 3139
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 179551 Frekvenca
0 Not mentioned 14732
1 Mentioned 276
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CNTRY EXT INFLUENCE

Vrednost 180550 Frekvenca
0 Not mentioned 14854
1 Mentioned 154
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: PRIVATE DEBT

Vrednost 181549 Frekvenca
0 Not mentioned 14208
1 Mentioned 800
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 182548 Frekvenca
0 Not mentioned 14588
1 Mentioned 420
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 183547 Frekvenca
0 Not mentioned 12126
1 Mentioned 2882
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 184546 Frekvenca
0 Not mentioned 13704
1 Mentioned 1304
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 185545 Frekvenca
0 Not mentioned 12518
1 Mentioned 2490
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Vrednost 186544 Frekvenca
0 Not mentioned 14297
1 Mentioned 711
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: ENERGY COSTS

Vrednost 187543 Frekvenca
0 Not mentioned 13547
1 Mentioned 1461
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: CLIMATE CHANGE

Vrednost 188542 Frekvenca
0 Not mentioned 14682
1 Mentioned 326
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 189541 Frekvenca
0 Not mentioned 14688
1 Mentioned 320
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 190540 Frekvenca
0 Not mentioned 14338
1 Mentioned 670
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA7A2 IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 191539 Frekvenca
0 Not mentioned 14866
1 Mentioned 142
9 Inap. (Split A) 15272
99 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15008 15772

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 192538 Frekvenca
0 Not mentioned 204
1 Mentioned 47
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 30529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 193537 Frekvenca
0 Not mentioned 133
1 Mentioned 118
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 30529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 194536 Frekvenca
0 Not mentioned 213
1 Mentioned 38
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 30529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 195535 Frekvenca
0 Not mentioned 231
1 Mentioned 20
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 30529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 196534 Frekvenca
0 Not mentioned 145
1 Mentioned 106
9 Inap. (Split B) 249
99 Inap. (not 33 in V6) 30280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 30529

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA6B1 IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM