Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM991
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM991_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Grizold, Anton
 • Bruszt, László
 • Simon, János
 • Barnes, Samuel
Co-workers:
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; 1999)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Fakulteta za družbene vede. Obramboslovno-raziskovalni center

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • TD/Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe

  Raziskava je plod sodelovanja družboslovnih institutov vzhodnoevropskih držav in s koordinacijo Instituta za politične znanosti pri Madžarski akademiji znanosti iz Budimpešte (János Simon), Wissenschaftszentrum, Berlin (H. D. Klingemann) in Center for German and European Studies, Georgetown (Samuel Barnes). Podatki za ostale sodelujoče države Vzhodne Evrope bodo ob sodelovanju z nemškim arhivom podatkov ZA kmalu na razpolago. Raziskava je bila v podobni obliki ponovljena leta 1999 (ADP IDNo. SJM991).

Study Content

Keywords:

politična aktivnost, razumevanje demokracije, zadovoljstvo z razvojem demokracije, politična orientacija, družbena aktivnost, odnos do tržne ekonomije, ocena spremembe ekonomskega položaja, prejšnji sistem, nacionalni ponos, stopnja zaupanja institucijam, nasprotja v družbi, volilne preference, ocena politične situacije, odnos do politike in politikov, dejavniki ogrožanja varnosti, vojaška ogroženost Slovenije, lasten odziv v primeru oborožene agresije na Slovenijo, izbira vojaškega poklica, delovanje Slovenske vojske, služenje vojaškega roka, naloge vojske, sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah, ženske v vojaškem poklicu, dejavniki ogrožanja miru v Evropi, pričakovanje pomoči Sloveniji, ukrepi za zagotavljanje vojaške varnosti, sprejem Slovenije v Nato, posledice sprejema Slovenije v NATO, obveznosti Slovenije ob sprejemu v NATO

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , DEMOKRATIZACIJA, DEMOKRACIJA, ZAUPANJE, STALIŠČE, ZADOVOLJSTVO, MIR

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
POLITIKA - spori, varnost in mir
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
RAZVOJ DEMOKRACIJE
OGROŽANJE VARNOSTI
VARNOSTNA KULTURA
VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE
VARNOSTNE INTEGRACIJE V EVROPI


Abstract:

Prvi del raziskave predstavlja ponovitev mednarodne raziskave o prehodu v demokracijo, ki je hkrati potekala v več vzhodnoevropskih državah. Glavne teme raziskave so razumevanje demokracije in ocenjevanje delovanja političnih inštitucij, gospodarske situacije, strankarskega življenja in volitev. Večina indikatorjev je prirejenih iz standardne literature raziskav zahodnih demokracij. Drugi del raziskave pa je ponovitev stalne raziskave odnosa javnosti do obrambne pripravljenosti in vojske. Posebni poudarek raziskave je tema vključevanja v NATO. Vprašalnik zaključuje obsežen blok standardnih demografskih vprašanj ankete SJM.

Methodology


Collection date: maj 1999 - maj 1999
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Za potrebe pričujoče raziskave je bila uporabljena polovica vzorca izbranih oseb, tako da je velikost ciljne populacije 1050 oseb, druga polovica je bila uporabljena za raziskavo SJM99/2. Raziskavi sta potekali sočasno.Vzorčni okvir predstavljajo volilni imeniki.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM991 - Podatki [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 361
 • number of units: 1001

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

ZACCAS ZACCAS

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

KEYSTRNG

KEYSTRNG

Value 1388 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

ZACCAS ZACCAS

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 3386 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

ID ZAPST

ID

Value 4385 Frequency
1 1
2 1
3 1
998 1
999 1
1000 1
1001 1

URA1 URA ZACETKA ZAČETEK INTERVJUJA

URA1 OB URI

Value 5384 Frequency
7 4
8 22
9 51
10 93
11 66
12 33
13 42
14 60
15 83
16 110
17 146
18 117
19 83
20 49
21 11
22 1
" " 30

MIN1 MIN ZACETKA

MIN1 MINUT

Value 6383 Frequency
0 181
1 3
2 6
56 1
58 3
59 1
" " 30

V101A bere o politiki 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

a) berete o politiki v časopisih

Value 7382 Frequency
1 pogosto 223
2 včasih 305
3 redko 293
4 nikoli 178
9 ne vem 1
" " 1

V101B razpravlja o politiki 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

b) razpravljate o politiki z drugimi ljudmi

Value 8381 Frequency
1 pogosto 133
2 včasih 340
3 redko 305
4 nikoli 218
9 ne vem 4
" " 1

V101C prepricuje prijatelje 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

c) skušate prepričati prijatelje, naj glasujejo tako kot vi

Value 9380 Frequency
1 pogosto 28
2 včasih 51
3 redko 72
4 nikoli 842
9 ne vem 7
" " 1

V101D resuje lokalne probleme 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

d) skupaj z drugimi v vašem kraju se trudite, da bi rešili nekatere lokalne probleme

Value 10379 Frequency
1 pogosto 100
2 včasih 249
3 redko 183
4 nikoli 451
9 ne vem 17
" " 1

V101E udelezuje polit. sestankov 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

e) se udeležujete političnih sestankov ali množičnih zborovanj

Value 11378 Frequency
1 pogosto 14
2 včasih 55
3 redko 80
4 nikoli 846
9 ne vem 5
" " 1

V101F ima stike s politiki 1.00 RAZVOJ DEMOKRACIJE 1.01 PREBRAL-A VAM BOM NEKAJ STVARI V ZVEZI S POLITIKO, VI PA POVEJTE, KAKO POGOSTO SE UKVARJATE Z NJIMI? PRVA STVAR JE: KAKO POGOSTO...

f) imate stike s politiki (funkcionarji)

Value 12377 Frequency
1 pogosto 22
2 včasih 70
3 redko 92
4 nikoli 811
9 ne vem 5
" " 1

V101G delujete v polit. stranki

g) delujete v politični stranki ali za kandidata stranke

Value 13376 Frequency
1 pogosto 16
2 vcasih 14
3 redko 16
4 nikoli 948
9 ne vem 6
" " 1

V102 KAJ JE DEMOKRACIJA?

1.02 VELIKO JE RAZPRAV O TEM, KAJ POMENI DEMOKRACIJA. KAKŠNO JE VAŠE MNENJE O TEM? KAJ ZA VAS POMENI DEMOKRACIJA? (anketar: natančno zapišite odgovor)

Value 14375 Frequency
98 drugo 0
99 ne vem, b.o. 329
1 SVOBODA 286
2 PARTICIPACIJA 78
3 SOCIALNA IN EKONOMSKA DEMOKRACIJA 62
4 STRANKE, VOLITVE 21
5 LEGALNO-INSTITUCIONALNA DEMOKRACIJA 70
6 VREDNOTE 11
7 CUSTVA, ODNOSI 82
8 DRUGO 59
" " 3

V103 DEMOKRACIJA KOT OBLIKA VLADANJA

1.03 ALI VERJAMETE, DA JE DEMOKRACIJA NAJBOLJŠA OBLIKA VLADANJA, ALI PA OBSTAJA ŠE KAKŠNA DRUGA, KI JE BOLJŠA?

Value 15374 Frequency
1 demokracija je najboljša oblika vladanja 491
2 obstaja še druga oblika vladanja, ki je še boljša 187
3 neodločen 148
9 ne vem, b.o. 174
" " 1

V104 DEMOKRACIJA V SLO KOT OBLIKA VLADANJA

1.04 ALI VERJAMETE, DA JE DEMOKRACIJA, KI JO IMAMO V SLOVENIJI, NAJBOLJŠA OBLIKA VLADANJA, ALI PA OBSTAJA ŠE KAKŠNA DRUGA OBLIKA VLADANJA, KI JE ZA SLOVENIJO BOLJŠA?

Value 16373 Frequency
1 demokracija v Sloveniji je najboljša oblika vladanja 355
2 obstaja še druga oblika vladanja, ki je še boljša 335
3 neodločen 155
9 ne vem, b.o. 156

V105 CLOVEKOVE PRAVICE V SLO

1.05 V KOLIKŠNI MERI SO V SLOVENIJI SPOŠTOVANE ČLOVEKOVE PRAVICE? ALI SO:

Value 17372 Frequency
1 zelo spoštovane 28
2 dokaj spoštovane 430
3 ne preveč spoštovane 432
4 sploh niso spoštovane 77
9 ne vem, b.o. 34

V106 DVE IZJAVI - ENAKOST, SVOBODA

1.06 PREBRALI VAM BOMO DVE IZJAVI, VI PA POVEJTE, S KATERO VI OSEBNO BOLJ SOGLAŠATE? A) POMEMBNI STA TAKO ENAKOST, KOT SVOBODA. ČE PA BI MORAL IZBIRATI MED OBEMA, BI DAL PREDNOST SVOBODI, TO JE, DA LAHKO VSAK ŽIVI SVOBODNO IN SE RAZVIJA BREZ OVIR. B) POMEMBNI STA TAKO ENAKOST, KOT SVOBODA. ČE PA BI MORAL IZBIRATI MED OBEMA, BI DAL PREDNOST ENAKOSTI, TO JE, DA NI NIHČE ZAPOSTAVLJEN TER DA RAZLIKE MED DRUŽBENIMI RAZREDI NISO PREVELIKE.

Value 18371 Frequency
1 soglašam z izjavo A 399
2 soglašam z izjavo B 508
3 ne soglašam z nobeno 37
9 ne vem, b.o. 54
" " 3

V107 LESTVICA LEVO-DESNO

1.07 MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O "LEVIH" ALI "DESNIH". TU JE LESTVICA, KI SE RAZTEZA OD "LEVIH" DO "DESNIH" STALIŠČ. KAJ SODITE O VAŠIH LASTNIH POLITIČNIH STALIŠČIH? KAM BI JIH UVRSTILI NA TEJ LESTVICI? (Prosimo, označite na lestvici)

Value 19370 Frequency
1 levica 21
2 2 28
3 3 67
4 4 78
5 5 231
6 6 84
7 7 37
8 8 37
9 9 6
10 desnica 22
99 ne vem, b.o. 390

V108 KAJ JE LEVICA?

1.08 KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "LEVICA", "LEVO"?

Value 20369 Frequency
99 ne vem 608
11 vrednote 40
12 odnosi 13
13 druz.verdnote 64
20 ideologije 95
31 oblike vlade 15
32 odnos do vlade 10
33 rezim 27
40 stranke 52
50 ekonomija 4
60 interesi 12
70 mednarodni odnosi 1
80 splosne ocene 28
90 drugo 26
" " 6

V109 KAJ JE DESNICA?

1.09 IN KAJ ZA VAS V POLITIKI POMENI "DESNICA", "DESNO"?

Value 21368 Frequency
99 ne vem 628
11 vrednote 11
12 odnosi 12
13 druz.verdnote 49
20 ideologije 114
31 oblike vlade 16
32 odnos do vlade 7
33 rezim 10
40 stranke 64
50 ekonomija 5
60 interesi 16
70 mednarodni odnosi 1
80 splosne ocene 40
90 drugo 23
" " 5

V110A prostocasno drustvo 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

a) društva in klubi za prostočasno dejavnost (turistična, kulturna, kinološka itd.)

Value 22367 Frequency
1 da 164
2 ne 832
9 b.o. 5

V110B gasilsko, lokalno drustvo 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

b) gasilska in druga lokalna društva

Value 23366 Frequency
1 da 111
2 ne 885
9 b.o. 5

V110C politicna stranka 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

c) politična stranka

Value 24365 Frequency
1 da 37
2 ne 957
9 b.o. 7

V110D druzbena gibanja 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

d) družbena gibanja

Value 25364 Frequency
1 da 27
2 ne 964
9 b.o. 9
" " 1

V110E ekoloske skupine 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

e) ekološke skupine

Value 26363 Frequency
1 da 22
2 ne 973
9 b.o. 6

V110F poklicna drustva, zdruzenja 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

f) poklicna društva, združenja (inženirjev, tehnikov, zdravnikov itd.)

Value 27362 Frequency
1 da 125
2 ne 873
9 b.o. 3

V110G sportni klubi in drustva 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

g) športni klubi in društva

Value 28361 Frequency
1 da 194
2 ne 803
9 b.o. 4

V110H sindikat 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

h) sindikat

Value 29360 Frequency
1 da 225
2 ne 772
9 b.o. 4

V110I studentsko zdruzenje 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

i) študentsko združenje

Value 30359 Frequency
1 da 43
2 ne 954
9 b.o. 4

V110J zupnijske verske skupnosti 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

j) župnijske verske skupnosti

Value 31358 Frequency
1 da 83
2 ne 911
9 b.o. 7

V110K drugo 1.10 ALI STE ČLAN KATEREGA OD ZDRUŽENJ ALI ORGANIZACIJ NA TEM SEZNAMU?

k) drugo

Value 32357 Frequency
1 da 67
2 ne 912
9 b.o. 15
" " 7

V111A politicne svoboscine 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

a) politične svoboščine, svoboda govora, svoboda združevanja

Value 33356 Frequency
1 močno 393
2 precej 355
3 ne dosti 115
4 nič 22
9 ne vem 116

V111B vecja socialna enakost 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

b) večja socialna enakost

Value 34355 Frequency
1 močno 192
2 precej 273
3 ne dosti 312
4 nič 104
9 ne vem 120

V111C regionalnost polit.odlocitev 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

c) da je lahko več političnih odločitev sprejetih na ravni občine, regije

Value 35354 Frequency
1 močno 157
2 precej 380
3 ne dosti 211
4 nič 49
9 ne vem 204

V111D manj korupcije 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

d) manj korupcije in zlorab pooblastil

Value 36353 Frequency
1 močno 222
2 precej 250
3 ne dosti 228
4 nič 128
9 ne vem 173

V111E svoboda moralnih opredelitev 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

e) svoboda moralnih in seksualnih opredelitev

Value 37352 Frequency
1 močno 205
2 precej 333
3 ne dosti 168
4 nič 75
9 ne vem 220

V111F enakost pred zakonom 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

f) enakost ljudi pred zakonom

Value 38351 Frequency
1 močno 392
2 precej 263
3 ne dosti 162
4 nič 63
9 ne vem 121

V111G drzavni nadzor nad podjetji 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

g) državni nadzor nad bankami in velikimi zasebnimi podjetji

Value 39350 Frequency
1 močno 154
2 precej 290
3 ne dosti 253
4 nič 96
9 ne vem 208

V111H enake pravice za zenske 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

h) enake pravice za ženske

Value 40349 Frequency
1 močno 386
2 precej 332
3 ne dosti 129
4 nič 37
9 ne vem 117

V111I manj nezaposlenosti 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

i) več dela, manj nezaposlenosti

Value 41348 Frequency
1 močno 275
2 precej 264
3 ne dosti 233
4 nič 113
9 ne vem 116

V111J boljse ekonomske razmere 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

j) izboljšanje ekonomskih razmer

Value 42347 Frequency
1 močno 253
2 precej 283
3 ne dosti 255
4 nič 92
9 ne vem 118

V111K vecstrankarski sistem 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

k) večstrankarski sistem

Value 43346 Frequency
1 močno 402
2 precej 298
3 ne dosti 104
4 nič 29
9 ne vem 168

V111L pravica do soodlocanja 1.11 LJUDJE SI POD BESEDO "DEMOKRACIJA" PREDSTAVLJAJO RAZLIČNE STVARI. NA PRIMER TUDI TE, KI VAM JIH BOM PREBRAL-A. ZA VSAKO OD TEH STVARI MI POVEJTE, V KOLIKŠNI MERI JE PO VAŠEM MNENJU DEMOKRACIJA Z NJO POVEZANA (ALI PA NI POVEZANA):

l) pravica državljanov do soodločanja

Value 44345 Frequency
1 močno 433
2 precej 274
3 ne dosti 154
4 nič 35
9 ne vem 105

V112 ZADOVOLJNI Z DEMOKRACIJO V SLO?

1.12 V KOLIKŠNI MERI STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S TRENUTNIM DELOVANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 45344 Frequency
1 nezadovoljen 110
2 2 71
3 3 122
4 4 138
5 5 257
6 6 106
7 7 78
8 8 36
9 9 12
10 zadovoljen 12
99 ne vem, b.o. 59

V114 UVAJANJE TRZNE EKONOMIJE JE...

1.14 ALI MENITE, DA JE UVAJANJE TRŽNE EKONOMIJE, KI JE NEODVISNA OD DRŽAVNE KONTROLE, ZA SLOVENIJO PRAVA STVAR, ALI NI PRAVA STVAR?

Value 46343 Frequency
1 prava stvar 445
2 ni prava stvar 212
9 ne vem, neodločen 344

V115 ZADOVOLJNI S TRZNO EKONOMIJO V SLO?

1.15 ALI STE ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI Z NAČINOM, KAKO SEDAJ TRŽNA EKONOMIJA DELUJE V SLOVENIJI?

Value 47342 Frequency
1 nezadovoljen 100
2 2 87
3 3 132
4 4 128
5 5 210
6 6 77
7 7 58
8 8 20
9 9 4
10 zadovoljen 5
99 ne vem, b.o. 180

V116 VAS EKONOMSKI POLOZAJ PO LETU 1996

1.16 ALI BI REKLI, DA SE JE VAŠ EKONOMSKI POLOŽAJ V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH 1996) IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI POSLABŠAL?

Value 48341 Frequency
1 izboljšal 109
2 ostal enak 467
3 poslabšal 365
9 ne vem, ne morem oceniti 60

V117 VAS EKONOMSKI POLOZAJ V PRIHODNOSTI

1.17 ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO VAŠ EKONOMSKI POLOŽAJ V PRIHODNOSTI IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI POSLABŠAL?

Value 49340 Frequency
1 izboljšal 302
2 ostal enak 321
3 poslabšal 224
9 ne vem, ne morem oceniti 154

V118 VAS DANASNJI MATERIALNI POLOZAJ

1.18 ČE PRIMERJATE VAŠ DANAŠNJI OSEBNI MATERIALNI POLOŽAJ Z MATERIALNIM POLOŽAJEM, KI STE GA IMELI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE IZBOLJŠAL, OSTAL ENAK, ALI POSLABŠAL?

Value 50339 Frequency
1 izboljšal 242
2 ostal enak 281
3 poslabšal 391
9 ne vem, ne morem oceniti 87

V119 EKONOMSKE RAZMERE V SLO PO LETU 1996

1.19 ALI SO SE EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH 1996) IZBOLJŠALE, OSTALE ENAKE, ALI POSLABŠALE?

Value 51338 Frequency
1 izboljšale 154
2 ostale enake 344
3 poslabšale 394
9 ne vem, ne morem oceniti 109

V120 EKONOMSKA SITUACIJA V SLO V LETU 2000

1.20 ALI PRIČAKUJETE, DA SE BO NASLEDNJE LETO EKONOMSKA SITUACIJA V SLOVENIJI IZBOLJŠALA, POSLABŠALA ALI BO OSTALA ENAKA?

Value 52337 Frequency
1 izboljšala se bo 227
2 ostala bo enaka 367
3 poslabšala se bo 249
9 ne vem, b.o. 158

V121 EKONOMSKE RAZMERE V SLO GLEDE NA LETO 85

1.21 ALI SO SE EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI V PRIMERJAVI Z ZADNJIMI PETIMI LETI V PREJŠNJEM SISTEMU (PRED LETOM 1990) IZBOLJŠALE, POSLABŠALE ALI SO OSTALE ENAKE?

Value 53336 Frequency
1 izboljšale 278
2 ostale so enake 196
3 poslabšale 389
9 ne vem, b.o. 138

V122A delavci-po letu 1996 1.22 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH LETA 1996) POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Value 54335 Frequency
1 izboljšal se je 38
2 ostal je bolj ali manj enak 232
3 poslabšal se je 696
9 ne vem 35

V122B kmetje-po letu 1996 1.22 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH LETA 1996) POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Value 55334 Frequency
1 izboljšal se je 76
2 ostal je bolj ali manj enak 227
3 poslabšal se je 563
9 ne vem 135

V122C usluzbenci-po letu 1996 1.22 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH LETA 1996) POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Value 56333 Frequency
1 izboljšal se je 206
2 ostal je bolj ali manj enak 373
3 poslabšal se je 321
9 ne vem 101

V122D podjetniki-po letu 1996 1.22 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU SEDANJE VLADE (PO VOLITVAH LETA 1996) POLOŽAJ DELAVCEV IZBOLJŠAL, POSLABŠAL ALI OSTAL ENAK? KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Value 57332 Frequency
1 izboljšal se je 451
2 ostal je bolj ali manj enak 232
3 poslabšal se je 180
9 ne vem 138

V123A delavci-glede na 85-90 1.23 IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERAMI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK. KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

a) delavcev

Value 58331 Frequency
1 izboljšal se je 67
2 ostal je bolj ali manj enak 141
3 poslabšal se je 739
9 ne vem 53
" " 1

V123B kmetje-glede na 85-90 1.23 IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERAMI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK. KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

b) kmetov

Value 59330 Frequency
1 izboljšal se je 105
2 ostal je bolj ali manj enak 216
3 poslabšal se je 549
9 ne vem 130
" " 1

V123C usluzbenci-glede na 85-90 1.23 IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERAMI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK. KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

c) uslužbencev

Value 60329 Frequency
1 izboljšal se je 228
2 ostal je bolj ali manj enak 329
3 poslabšal se je 327
9 ne vem 116
" " 1

V123D podjetniki-glede na 85-90 1.23 IN ČE PRIMERJATE DANAŠNJE RAZMERE Z RAZMERAMI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SE JE POLOŽAJ DELAVCEV DANES IZBOLJŠAL, POSLABŠAL, ALI JE OSTAL BOLJ ALI MANJ ENAK. KAJ PA POLOŽAJ KMETOV? KAJ PA POLOŽAJ USLUŽBENCEV? KAJ PA POLOŽAJ PODJETNIKOV?

d) podjetnikov

Value 61328 Frequency
1 izboljšal se je 494
2 ostal je bolj ali manj enak 193
3 poslabšal se je 168
9 ne vem 145
" " 1

V124 V CASU SEDANJE VLADE KORUPCIJA...

1.24 ALI BI REKLI, DA SE JE V ČASU SEDANJE VLADE KORUPCIJA IN ZLORABA POOBLASTIL POVEČALA, OSTALA ENAKA, ALI ZMANJŠALA?

Value 62327 Frequency
1 povečala 619
2 ostala enaka 207
3 zmanjšala 42
4 ni korupcije in zlorab 2
9 ne vem, neodločen 131

V125 JAVNA VARNOST DANES

1.25 ALI SO SE RAZMERE NA PODROČJU JAVNE VARNOSTI V ČASU SEDANJE VLADE IZBOLJŠALE, OSTALE ENAKE, ALI POSLABŠALE?

Value 63326 Frequency
1 izboljšale 180
2 ostale enake 382
3 poslabšale 346
9 ne vem, neodločen 93

V126 JAVNA VARNOST V PRIH.

1.26 ALI PRIČAKUJETE, DA SE BODO RAZMERE NA PODROČJU JAVNE VARNOSTI V SLOVENIJI V PRIHODNOSTI IZBOLJŠALE, OSTALE ENAKE, ALI POSLABŠALE?

Value 64325 Frequency
1 izboljšale 357
2 ostale enake 298
3 poslabšale 209
9 ne vem, neodločen 137

V127 JAVNA VARNOST GLEDE NA 85-90

1.27 ČE PRIMERJATE RAZMERE NA PODROČJU JAVNE VARNOSTI V SLOVENIJI DANES Z RAZMERAMI V ZADNJIH PETIH LETIH PREJŠNJEGA SISTEMA (PRED LETOM 1990), ALI BI REKLI, DA SO SE IZBOLJŠALE, OSTALE ENAKE, ALI POSLABŠALE?

Value 65324 Frequency
1 izboljšale 198
2 ostale enake 261
3 poslabšale 427
9 ne vem, neodločen 115

V128 RAZLIKE V ZASLUZKIH ZAPOSLENIH

1.28 KAKŠNE BI NAJ BILE PO VAŠEM MNENJU RAZLIKE V ZASLUŽKIH ZAPOSLENIH?

Value 66323 Frequency
1 razlike naj bi bile velike 71
2 bilo bi naj nekaj razlik 763
3 praktično ne bi smelo biti razlik 136
9 ne vem, b.o. 31

V129 FINANCNI POLOZAJ GLEDE NA STARSE

1.29 ČE PRIMERJATE VAŠ SEDANJI FINANČNI POLOŽAJ S POLOŽAJEM VAŠIH STARŠEV, KO SO BILI VAŠIH LET, KAJ BI REKLI, ALI VAM GRE BOLJE ALI SLABŠE KOT NJIM?

Value 67322 Frequency
1 bolje kot njim 614
2 enako kot njim 143
3 slabše kot njim 190
9 ne vem, b.o. 54

V130 FINANCNI POLOZAJ GLEDE NA SOSESKO

1.30 ČE SE PRIMERJATE Z LJUDMI V VAŠI SOSEŠČINI, ALI SODITE, DA VAM GRE V FINANČNEM POGLEDU BOLJE KOT NJIM, ENAKO ALI SLABŠE?

Value 68321 Frequency
1 bolje 113
2 enako 636
3 slabše 140
9 ne vem, b.o. 112

V131 SPREMEMBE V SLO

1.31 KAJ MENITE, ALI SE STVARI V SLOVENIJI SPREMINJAJO PREHITRO, RAVNO PRAV HITRO, ALI PREPOČASI?

Value 69320 Frequency
1 prehitro 130
2 ravno prav hitro 169
3 prepočasi 577
9 ne vem, b.o. 125

V132 ZADOVOLJNI S SEDANJO VLADO?

1.32 ALI STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S SEDANJO VLADO?

Value 70319 Frequency
1 nezadovoljen 151
2 2 70
3 3 118
4 4 130
5 5 261
6 6 79
7 7 59
8 8 49
9 9 19
10 zelo zadovoljen 16
99 ne vem, b.o. 48
" " 1

V133 ZADOVOLJNI S PREJSNJIM SISTEMOM

1.33 ALI STE BILI NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI S PREJŠNJIM SISTEMOM (PRED LETOM 1990)?

Value 71318 Frequency
1 nezadovoljen 71
2 2 62
3 3 103
4 4 81
5 5 208
6 6 107
7 7 85
8 8 96
9 9 34
10 zelo zadovoljen 42
99 ne vem, b.o. 112

V134 IDEJA SAMOUP.DOBRA-SLABO IZVAJANA

1.34 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S STALIŠČEM, DA JE BILA IDEJA SOCIALISTIČNEGA SAMOUPRAVLJANJA DOBRA, VENDAR SE JE SLABO IZVAJALA?

Value 72317 Frequency
1 da, se strinjam 574
2 ne, se ne strinjam 166
9 ne vem, neodločen 261

V136 PONOSEN, DA JE SLOVENEC

1.36 KAKO PONOSNI STE, DA STE SLOVENEC?

Value 73316 Frequency
1 zelo ponosen 557
2 ponosen 335
3 ne preveč ponosen 49
4 sploh nisem ponosen 13
9 ne vem, neodločen 42
" " 5

V136A PONOSEN, DA ZIVI V SLO

1.36A KAKO PONOSNI STE, DA ŽIVITE V SLOVENIJI?

Value 74315 Frequency
1 zelo ponosen 560
2 ponosen 348
3 ne preveč ponosen 51
4 sploh nisem ponosen 9
9 ne vem, neodločen 33

V138A druzini in sorodnikom 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

a) družini in sorodnikom

Value 75314 Frequency
1 v celoti 633
2 precej 288
3 malo 66
4 nič 9
9 ne vem 5

V138B slovenski vladi 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

b) slovenski vladi

Value 76313 Frequency
1 v celoti 18
2 precej 161
3 malo 522
4 nič 256
9 ne vem 44

V138C cerkvi in duhovnikom 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

c) cerkvi in duhovnikom

Value 77312 Frequency
1 v celoti 32
2 precej 132
3 malo 396
4 nič 388
9 ne vem 53

V138D sosedom 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

d) sosedom

Value 78311 Frequency
1 v celoti 57
2 precej 374
3 malo 435
4 nič 120
9 ne vem 15

V138E ljudem, ki govorijo vas jezik 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

e) ljudem, ki govorijo vaš jezik

Value 79310 Frequency
1 v celoti 64
2 precej 323
3 malo 472
4 nič 85
9 ne vem 57

V138F TV, casopisom, radiu 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

f) televiziji, časopisom, radiu

Value 80309 Frequency
1 v celoti 26
2 precej 278
3 malo 573
4 nič 110
9 ne vem 13
" " 1

V138G sindikatom 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

g) sindikatom

Value 81308 Frequency
1 v celoti 22
2 precej 135
3 malo 430
4 nič 269
9 ne vem 144
" " 1

V138H bogu 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

h) bogu

Value 82307 Frequency
1 v celoti 151
2 precej 154
3 malo 238
4 nič 345
9 ne vem 112
" " 1

V138I sebi samemu 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

i) sebi samemu

Value 83306 Frequency
1 v celoti 695
2 precej 241
3 malo 39
4 nič 12
9 ne vem 13
" " 1

V138J kolegom pri delu 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

j) kolegom pri delu

Value 84305 Frequency
1 v celoti 113
2 precej 502
3 malo 223
4 nič 45
9 ne vem 115
" " 3

V138K politicnim strankam 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

k) političnim strankam

Value 85304 Frequency
1 v celoti 6
2 precej 49
3 malo 461
4 nič 421
9 ne vem 64

V138L sefom,delodajalcem 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

l) predpostavljenim, šefom, delodajalcem

Value 86303 Frequency
1 v celoti 55
2 precej 260
3 malo 366
4 nič 144
9 ne vem 168
" " 8

V138M policiji 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

m) policiji

Value 87302 Frequency
1 v celoti 58
2 precej 305
3 malo 448
4 nič 140
9 ne vem 50

V138N LDS 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

n) LDS - Liberalni demokraciji Slovenije

Value 88301 Frequency
1 v celoti 25
2 precej 104
3 malo 376
4 nič 331
9 ne vem 165

V138O SDS 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

o) SDS - Socialni demokraciji Slovenije

Value 89300 Frequency
1 v celoti 20
2 precej 89
3 malo 347
4 nič 363
9 ne vem 182

V138P drzavnemu zboru 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

p) državnemu zboru

Value 90299 Frequency
1 v celoti 18
2 precej 120
3 malo 465
4 nič 276
9 ne vem 122

V138R slovenski vojski 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

r) slovenski vojski

Value 91298 Frequency
1 v celoti 86
2 precej 377
3 malo 358
4 nič 103
9 ne vem 77

V138S predsedniku vlade 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

s) predsedniku vlade

Value 92297 Frequency
1 v celoti 88
2 precej 275
3 malo 381
4 nič 176
9 ne vem 81

V138T SLS 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

SLS - Slovenski ljudski stranki

Value 93296 Frequency
1 v celoti 11
2 precej 74
3 malo 389
4 nič 357
9 ne vem 170

V138U predsedniku republike 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

u) predsedniku republike

Value 94295 Frequency
1 v celoti 138
2 precej 344
3 malo 324
4 nič 127
9 ne vem 68

V138V slovenskemu tolarju 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

v) slovenskemu tolarju

Value 95294 Frequency
1 v celoti 122
2 precej 446
3 malo 312
4 nič 68
9 ne vem 52
" " 1

V138Z ZLSD 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

z) ZLSD - Združeni listi socialnih demokratov

Value 96293 Frequency
1 v celoti 22
2 precej 88
3 malo 361
4 nič 340
9 ne vem 189
" " 1

V138X SKD 1.38 LJUDJE MORAJO NEKOMU ZAUPATI IN IMETI OBČUTEK, DA SE LAHKO ZANESEJO NASE IN NA DRUGE. V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ZAUPATE NASLEDNJIM, ALI ZAUPATE V CELOTI, PRECEJ, LE MALO, ALI PA ČISTO NIČ?

x) SKD - Slovenskim krščanskim demokratom

Value 97292 Frequency
1 v celoti 12
2 precej 58
3 malo 332
4 nič 420
9 ne vem 178
" " 1

V139A S KATERO OD TRDITEV SOGLASATE? 1.39 PREBRALI VAM BOMO NEKAJ PAROV TRDITEV, VI PA POVEJTE, S KATERO OD TRDITEV V POSAMEZNEM PARU SOGLAŠATE?

a)

Value 98291 Frequency
1 državljani naj sami plačujejo svojo zdravstveno oskrbo in zdravila 73
2 vlada naj poravna stroške za zdravstveno oskrbo državljanov in za zdravila 713
3 ne morem izbrati, neodločen 174
9 ne vem, b.o. 41

V139B S KATERO OD TRDITEV SOGLASATE?

b)

Value 99290 Frequency
1 zaslužki posameznikov ne bi smeli biti omejeni 283
2 zaslužki morajo biti omejeni 571
3 ne morem izbrati, neodločen 102
9 ne vem, b.o. 45

V139C S KATERO OD TRDITEV SOGLASATE?

c)

Value 100289 Frequency
1 ljudje bi se morali manj zanašati na državo (vlado) in bolj skrbeti sami zase 237
2 država ne naredi dovolj, da bi ljudi obvarovala pred ekonomskimi težavami 649
3 ne morem izbrati, neodločen 84
9 ne vem, b.o. 31

V139D S KATERO OD TRDITEV SOGLASATE?

d)

Value 101288 Frequency
1 okolje je treba očistiti oz. varovati, četudi bi to pomenilo izgubo nekaterih delovnih mest v industriji 569
2 gospodarska rast in ohranitev delovnih mest sta bolj pomembni kot zaščita okolja 156
3 ne morem izbrati, neodločen 238
9 ne vem, b.o. 38

V140A bogati/revni 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

a) med bogatimi in revnimi

Value 102287 Frequency
1 zelo 393
2 precej 395
3 malo 129
4 nepomembno 43
9 ne vem 41

V140B spostovalci zakonovrestopniki 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

b) med državljani, ki spoštujejo zakone in med prestopniki

Value 103286 Frequency
1 zelo 471
2 precej 367
3 malo 85
4 nepomembno 9
9 ne vem 69

V140C slovensko/neslovensko govoreci 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

c) med tistimi, ki govorijo slovensko in tistimi, ki ne govorijo slovensko

Value 104285 Frequency
1 zelo 201
2 precej 286
3 malo 271
4 nepomembno 179
9 ne vem 64

V140D politicna levica/desnica 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

d) med tistimi na politični levici in tistimi na desnici

Value 105284 Frequency
1 zelo 127
2 precej 223
3 malo 231
4 nepomembno 146
9 ne vem 274

V140E mladi/stari 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

e) med mladimi in starimi

Value 106283 Frequency
1 zelo 158
2 precej 343
3 malo 274
4 nepomembno 159
9 ne vem 67

V140F ravnanje po zapovedih cerkve/ne 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

f) med tistimi, ki se ravnajo po moralnih zapovedih cerkve in tistimi, ki se ne

Value 107282 Frequency
1 zelo 73
2 precej 163
3 malo 276
4 nepomembno 343
9 ne vem 146

V140G nacionalno zavedni/ostali 1.40 V SLOVENIJI JE TREBA REŠITI MNOGO NASPROTIJ IN PROBLEMOV. KAKO POMEMBNO SE VAM ZDI VSAKO OD SPODAJ NAVEDENIH NASPROTIJ? ALI SE VAM ZDI ZELO POMEMBNO, PRECEJ POMEMBNO, MALO POMEMBNO ALI NEPOMEMBNO? NASPROTJA:

g) med nacionalno zavednimi in ostalimi

Value 108281 Frequency
1 zelo 118
2 precej 263
3 malo 288
4 nepomembno 172
9 ne vem 160

V141A policija uporabi silo proti demonstranto 1.41 KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

a) če bi policija uporabila silo proti demonstrantom

Value 109280 Frequency
1 močno bi odobraval 24
2 odobraval bi 146
3 nasprotoval bi 477
4 močno bi nasprotoval 221
9 ne vem 133

V141B sodisce strogo obsodi demonstrante... 1.41 KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

b) če bi sodišča strogo obsodila demonstrante, ki bi se upirali policiji

Value 110279 Frequency
1 močno bi odobraval 32
2 odobraval bi 146
3 nasprotoval bi 469
4 močno bi nasprotoval 192
9 ne vem 162

V141C vlada z zakoni prepove jvne proteste 1.41 KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

c) če bi vlada z zakoni, prepovedala vse javne proteste (demonstracije)

Value 111278 Frequency
1 močno bi odobraval 17
2 odobraval bi 62
3 nasprotoval bi 479
4 močno bi nasprotoval 343
9 ne vem 100

V141D uporaba vojske proti stavkajocim 1.41 KAKŠNO BI BILO VAŠE STALIŠČE, ČE BI SLOVENSKA VLADA (OBLAST) SPREJELA KATERO OD SPODAJ NAVEDENIH ODLOČITEV - ALI BI JIH ODOBRAVALI, ALI BI JIM NASPROTOVALI?

d) če bi vlada uporabila vojsko proti stavkajočim

Value 112277 Frequency
1 močno bi odobraval 10
2 odobraval bi 20
3 nasprotoval bi 375
4 močno bi nasprotoval 513
9 ne vem 83

V142 SLOVENSKA VLADA SKRBI ZA...

1.42 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI MENITE, DA SLOVENSKA VLADA RESNIČNO SKRBI ZA KORIST VSEH LJUDI, ALI PA DELUJE LE V PRID LASTNIH POLITIČNIH CILJEV?

Value 113276 Frequency
1 skrbi predvsem za korist vseh ljudi 124
2 skrbi predvsem za lastne politične cilje 723
9 drugo 154

V143 KAKO ZAUPATE SEDANJI SLO VLADI, DA DELA

1.43 V KAKŠNI MERI ZAUPATE SEDANJI SLOVENSKI VLADI, DA DELA TO, KAR JE PRAV? ALI JI ZAUPATE SKORAJ VEDNO, NAJVEČKRAT, SAMO VČASIH ALI SKORAJ NIKOLI?

Value 114275 Frequency
1 skoraj vedno 31
2 največkrat 140
3 samo včasih 589
4 skoraj nikoli 195
9 ne vem, b.o. 46

V144 SO VOLITVE NAJBOLJŠI NACIN IZBIRE VLADE?

1.44 ALI SO PO VAŠEM MNENJU VOLITVE NAJBOLJŠI NAČIN ZA IZBIRO VLADE IN DRUGIH ORGANOV OBLASTI V SLOVENIJI, ALI NISO?

Value 115274 Frequency
1 so najboljši način 749
2 niso najboljši način 153
9 ne vem, b.o. 99

V145 POTREBUJEMO PARLAMENT?

1.45 ČE GLEDATE NA STVARI Z VIDIKA NJIHOVE KORISTNOSTI, ALI SODITE, DA POTREBUJEMO PARLAMENT, DA BI STVARI DOBRO POTEKALE, ALI PA MORDA MENITE, DA BI LAHKO OPRAVILI TUDI BREZ PARLAMENTA?

Value 116273 Frequency
1 potrebujemo parlament 676
2 lahko bi bili tudi brez njega 170
9 ne vem, b.o. 154
" " 1

V146A SE JE UDELEZIL VOLITEV V NOV 1996?

1.46A ALI STE SE UDELEŽILI VOLITEV V NOVEMBRU 1996?

Value 117272 Frequency
1 da 758
2 ne 195
3 ne želim odgovoriti 18
9 ne vem, b.o. 29
" " 1

V146B NI VOLIL,KER NI IMEL VOL.PRAVICE? (Če ne)

1.46B ALI NISTE VOLILI ZATO, KER NISTE IMELI VOLILNE PRAVICE?

Value 118271 Frequency
1 da, zato, ker nisem imel volilne pravice 57
2 ne 116
3 ne želim odgovoriti 30
9 ne vem, b.o. 125
" " 673

V146C KATERO STRANKO STE VOLILI 1996? (Če da)

1.46C KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE VOLILI LETA 1996?

Value 119270 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 15
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 21
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 192
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 76
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 15
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 79
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 42
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 41
9 ZS - Zeleni Slovenije 12
10 drugo stranko 11
99 ne vem, b.o. 356
" " 141

V147 VOLITVE NASLEDNJI TEDEN...

1.47 IN ČE BI BILE VOLITVE NASLEDNJI TEDEN, ZA KATERO STRANKO OZ. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE BI VOLILI?

Value 120269 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 16
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 21
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 160
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 52
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 15
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 104
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 32
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 51
9 ZS - Zeleni Slovenije 14
10 druga stranka 14
88 ne bi šel na volitve 170
99 ne vem, b.o. 351
" " 1

V147A KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIZJA? (Če ni navedel stranke)

1.47A KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA IZMED NAVEDENIH STRANK VAM JE NAJBLIŽJA? (Možen je en odgovor!)

Value 121268 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 10
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 13
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 49
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 36
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 5
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 38
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 8
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 17
9 ZS - Zeleni Slovenije 22
10 za drugo stranko 18
11 je navedel stranko 385
99 ne vem, b.o. 332
" " 68

V148A zagotavljanje dela vsakemu 1.48 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

a) zagotavljanje dela vsakemu, ki ga želi

Value 122267 Frequency
1 da, v celoti 501
2 da, delno 395
3 sploh ne 77
9 ne vem 27
" " 1

V148B zagotavljanje ydravstvene oskrbe 1.48 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

b) zagotavljanje zdravstvene oskrbe vsem bolnikom

Value 123266 Frequency
1 da, v celoti 763
2 da, delno 198
3 sploh ne 15
9 ne vem 24
" " 1

V148C dostojno zivljenje starim 1.48 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

c) zagotavljanje dostojnega življenja starim ljudem

Value 124265 Frequency
1 da, v celoti 743
2 da, delno 224
3 sploh ne 11
9 ne vem 22
" " 1

V148D nezaposlenim dostojen standard 1.48 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

d) zagotavljanje nezaposlenim dostojen življenjski standard

Value 125264 Frequency
1 da, v celoti 492
2 da, delno 406
3 sploh ne 66
9 ne vem 36
" " 1

V148E zmanjsevanje razlik v dohodkih 1.48 ČE GLEDATE NA SPLOŠNO, ALI NAJ BI VLADA BILA V CELOTI ODGOVORNA - ALI PA SPLOH NE - ZA NASLEDNJE STVARI:

e) zmanjševanje razlik v dohodkih med bogatimi in revnimi

Value 126263 Frequency
1 da, v celoti 548
2 da, delno 321
3 sploh ne 88
9 ne vem 42
" " 2

V149 ZNIZANJE INFLACIJE ALI NEZAPOSLENOSTI

1.49 ČE BI MORALA VLADA IZBIRATI MED ZNIŽANJEM INFLACIJE IN ZNIŽANJEM NEZAPOSLENOSTI, KATERI OD OBEH STVARI BI MORALA DATI PREDNOST?

Value 127262 Frequency
1 znižanje inflacije 216
2 znižanje nezaposlenosti 625
9 ne vem, b.o. 159
" " 1

V151 V ZAHODNOEVROPSKI DEZELI...

1.51 ČE BI ŽIVELI V NEKI ZAHODNO-EVROPSKI DEŽELI, ALI MENITE DA:

Value 128261 Frequency
1 bi vam bilo bolje 239
2 bilo bi enako 308
3 bilo bi vam slabše 122
9 ne vem, b.o. 331
" " 1

V152A Slo po vzoru Z Evrope 1.52 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Slovenija naj bi se razvijala po vzoru zahodnoevropskih držav

Value 129260 Frequency
1 soglašam 747
2 ne soglašam 89
9 ne vem 164
" " 1

V152B v Slo ne bo nikoli demokracije 1.52 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) v Sloveniji se demokracija ne bo nikoli uveljavila

Value 130259 Frequency
1 soglašam 130
2 ne soglašam 574
9 ne vem 296
" " 1

V152C demokracija v Slo podobna Z Evropi 1.52 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) demokracija v Sloveniji je podobna demokraciji v zahodnoevropskih državah

Value 131258 Frequency
1 soglašam 310
2 ne soglašam 372
9 ne vem 318
" " 1

V152D demokracijo v Slo bo tezko uveljaviti 1.52 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) demokracijo v Sloveniji bo težko uveljaviti

Value 132257 Frequency
1 soglašam 399
2 ne soglašam 347
9 ne vem 254
" " 1

V152E ne vem,ce smo v Slo dosegli demokracijo 1.52 PROSIM POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) ne moremo reči, da smo v Sloveniji že dosegli demokracijo

Value 133256 Frequency
1 soglašam 628
2 ne soglašam 170
9 ne vem 202
" " 1

V154 SEDANJA POLITICNA SITUACIJA V SLO?

1.54 KAKO OCENJUJETE SEDANJO POLITIČNO SITUACIJO V SLOVENIJI?

Value 134255 Frequency
1 je zelo dobra 7
2 je precej dobra 87
3 niti dobra, niti slaba 607
4 je precej slaba 188
5 je zelo slaba 56
9 ne vem, b.o. 55
" " 1

V155 POLIT. SITUACIJA V SLO NASLEDNJE LETO...

1.55 ALI SODITE, DA SE BO POLITIČNA SITUACIJA V SLOVENIJI NASLEDNJE LETO...

Value 135254 Frequency
1 izboljšala 217
2 ostala bo enaka 471
3 poslabšala 118
9 ne vem, b.o. 194
" " 1

V156 KAKO STE ZADOVOLJNI Z DEMOKRACIJO V SLO?

1.56 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI S SEDANJIM STANJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 136253 Frequency
1 popolnoma 15
2 do določene mere 458
3 le v manjši meri 320
4 sploh nisem zadovoljen 112
9 ne vem, neodločen 95
" " 1

V157A za demokracijo potreben vecstrank.sistem 1.57 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) za razvoj demokracije je potreben večstrankarski sistem

Value 137252 Frequency
1 soglašam 717
2 ne soglašam 73
9 ne vem 211

V157B ni razlik med strankami 1.57 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) ne vidim nobene razlike med obstoječimi strankami

Value 138251 Frequency
1 soglašam 272
2 ne soglašam 530
9 ne vem 199

V157C stranke nudijo sodelovanje 1.57 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) stranke nudijo možnost sodelovanja v politični dejavnosti

Value 139250 Frequency
1 soglašam 515
2 ne soglašam 188
9 ne vem 298

V157D stranke sluzijo lastnim interesom 1.57 POVEJTE MI, ALI SOGLAŠATE ALI NA SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) stranke služijo le interesom njihovih voditeljev

Value 140249 Frequency
1 soglašam 521
2 ne soglašam 247
9 ne vem 232
" " 1

V158 ALI BI IZBRALI SLOVENIJO?

1.58 ČE BI IMELI MOŽNOST IZBRATI DEŽELO, V KATERI BI ŽELELI ŽIVETI, ALI BI IZBRALI SLOVENIJO?

Value 141248 Frequency
1 zanesljivo bi izbral Slovenijo 523
2 verjetno bi izbral Slovenijo 340
3 verjetno ne bi izbral Slovenije 57
4 zanesljivo ne bi izbral Slovenije 18
9 ne vem 63

V159 SE PO OSAMOSVOJITVI STVARI V SLO ODVIJAJ

1.59 ALI SE PO LETU 1990 PO SPREMEMBI SISTEMA IN OSAMOSVOJITVI STVARI V SLOVENIJI NA SPLOŠNO ODVIJAJO:

Value 142247 Frequency
1 bolje kot ste pričakovali 58
2 slabše kot ste pričakovali 321
3 tako kot ste pričakovali 93
4 neke stvari gredo bolje, druge pa slabše 473
9 ne vem, neodločen 56

V160A_A stavka - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo a) stavka

Value 143246 Frequency
1 ustreza 525
2 ne ustreza 231
9 ne vem 245

V160A_B stavka - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo a) stavka

Value 144245 Frequency
1 ustreza 368
2 ne ustreza 397
9 ne vem 235
" " 1

V160B_A svoboda - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo b) svoboda

Value 145244 Frequency
1 ustreza 527
2 ne ustreza 246
9 ne vem 227
" " 1

V160B_B svoboda - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo b) svoboda

Value 146243 Frequency
1 ustreza 510
2 ne ustreza 267
9 ne vem 224

V160C_A neenkost - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo c) neenakost

Value 147242 Frequency
1 ustreza 556
2 ne ustreza 222
9 ne vem 223

V160C_B neenkost - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo c) neenakost

Value 148241 Frequency
1 ustreza 273
2 ne ustreza 496
9 ne vem 231
" " 1

V160D_A teh.napredek - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo d) tehnični napredek

Value 149240 Frequency
1 ustreza 707
2 ne ustreza 68
9 ne vem 226

V160D_B teh.napredek - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo d) tehnični napredek

Value 150239 Frequency
1 ustreza 378
2 ne ustreza 354
9 ne vem 268
" " 1

V160E_A blagostanje - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo e) blagostanje

Value 151238 Frequency
1 ustreza 390
2 ne ustreza 249
9 ne vem 361
" " 1

V160E_B blagostanje - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo e) blagostanje

Value 152237 Frequency
1 ustreza 398
2 ne ustreza 265
9 ne vem 335
" " 3

V160F_A sebicnost - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo f) sebičnost

Value 153236 Frequency
1 ustreza 604
2 ne ustreza 144
9 ne vem 252
" " 1

V160F_B sebicnost - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo f) sebičnost

Value 154235 Frequency
1 ustreza 267
2 ne ustreza 444
9 ne vem 287
" " 3

V160G_A moc - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo g) moč

Value 155234 Frequency
1 ustreza 703
2 ne ustreza 74
9 ne vem 223
" " 1

V160G_B moc - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo g) moč

Value 156233 Frequency
1 ustreza 420
2 ne ustreza 323
9 ne vem 255
" " 3

V160H_A dobicek - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo h) dobiček

Value 157232 Frequency
1 ustreza 725
2 ne ustreza 66
9 ne vem 209
" " 1

V160H_B dobicek - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo h) dobiček

Value 158231 Frequency
1 ustreza 306
2 ne ustreza 438
9 ne vem 254
" " 3

V160I_A pravicnost - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo i) pravičnost

Value 159230 Frequency
1 ustreza 215
2 ne ustreza 546
9 ne vem 238
" " 2

V160I_B pravicnost - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo i) pravičnost

Value 160229 Frequency
1 ustreza 469
2 ne ustreza 294
9 ne vem 235
" " 3

V160J_A pomanjkanje - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo j) pomanjkanje

Value 161228 Frequency
1 ustreza 446
2 ne ustreza 304
9 ne vem 249
" " 2

V160J_B pomanjkanje - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo j) pomanjkanje

Value 162227 Frequency
1 ustreza 309
2 ne ustreza 436
9 ne vem 251
" " 5

V160K_A clovecnost - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo k) človečnost

Value 163226 Frequency
1 ustreza 225
2 ne ustreza 476
9 ne vem 298
" " 2

V160K_B clovecnost - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo k) človečnost

Value 164225 Frequency
1 ustreza 526
2 ne ustreza 184
9 ne vem 288
" " 3

V160L_A napredek - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo l) napredek

Value 165224 Frequency
1 ustreza 682
2 ne ustreza 95
9 ne vem 223
" " 1

V160L_B napredek - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo l) napredek

Value 166223 Frequency
1 ustreza 396
2 ne ustreza 343
9 ne vem 258
" " 4

V160M_A nacrtovnje - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo m) načrtovanje

Value 167222 Frequency
1 ustreza 637
2 ne ustreza 94
9 ne vem 269
" " 1

V160M_B nacrtovanje - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo m) načrtovanje

Value 168221 Frequency
1 ustreza 489
2 ne ustreza 228
9 ne vem 280
" " 4

V160N_A ucinkovitost - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo n) učinkovitost

Value 169220 Frequency
1 ustreza 641
2 ne ustreza 92
9 ne vem 267
" " 1

V160N_B ucinkovitost - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo n) učinkovitost

Value 170219 Frequency
1 ustreza 294
2 ne ustreza 408
9 ne vem 295
" " 4

V160O_A pritisk - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo o) pritisk

Value 171218 Frequency
1 ustreza 594
2 ne ustreza 138
9 ne vem 268
" " 1

V160O_B pritisk - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo o) pritisk

Value 172217 Frequency
1 ustreza 349
2 ne ustreza 368
9 ne vem 281
" " 3

V160P_A korupcija - kapitalizem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

A - kapitalistično gospodarstvo p) korupcija

Value 173216 Frequency
1 ustreza 572
2 ne ustreza 151
9 ne vem 277
" " 1

V160P_B korupija - socializem 1.60 PROSIM POVEJTE MI, KATERA OD BESED NA SEZNAMU NAJBOLJ USTREZA VAŠI PREDSTAVI O KAPITALISTIČNEM GOSPODARSTVU SVOBODNEGA PODJETNIŠTVA IN O SOCIALISTIČNEM GOSPODARSTVU BREZ PRIVATNIH PODJETIJ?

B - socialistično gospodarstvo p) korupcija

Value 174215 Frequency
1 ustreza 421
2 ne ustreza 277
9 ne vem 300
" " 3

V161A Kapitalisticno gosp.je za Slo naj ekonom 1.61 PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi je za Slovenijo najboljši ekonomski sistem

Value 175214 Frequency
1 soglašam 365
2 ne soglašam 253
9 ne vem 382
" " 1

V161B Kapitalisticno gosp. bo resilo probleme 1.61 PROSIM POVEJTE, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) Kapitalistično gospodarstvo, ki temelji na zasebni pobudi nam bo omogočilo, da bomo rešili probleme, pred katerimi smo sedaj v Sloveniji

Value 176213 Frequency
1 soglašam 291
2 ne soglašam 281
9 ne vem 428
" " 1

V162 NACIN VODENJA IND. PODJETIJ

1.62 VELIKO JE RAZPRAV O NAČINIH VODENJA INDUSTRIJSKIH PODJETIJ. S KATERO OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ SOGLAŠATE?

Value 177212 Frequency
1 podjetje naj vodijo lastniki, ali pa naj oni imenujejo direktorje podjetja 239
2 lastniki in zaposleni v podjetju naj bi skupaj imenovali direktorje 423
3 podjetje naj bi bilo last države in le-ta bi imenovala direktorje podjetja 57
4 podjetje naj bi bilo last zaposlenih v njem in le-ti bi imenovali direktorje podjetja 191
9 ne vem 90
" " 1

V163A STE KATERI OD POLIT.STRANK BLIZU? SEDAJ PA BI VAM RAD POSTAVIL NEKAJ VPRAŠANJ O POLITIČNIH STRANKAH (GIBANJIH) V SLOVENIJI

1.63a ALI SE KATERI OD POLITIČNIH STRANK OZ. GIBANJ ČUTITE BLIZU?

Value 178211 Frequency
1 da 250
2 ne 643
9 ne vem 107
" " 1

V163B KATERI OD POLIT. STRANK SE NAGIBAJO VASE (Če da)

1.63b KATERI OD SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH STRANK SE V TEM TRENUTKU NAGIBAJO VAŠE SIMPATIJE?

Value 179210 Frequency
1 DS - Demokratska stranka 11
2 DESUS - Demokratska stranka upokojencev 9
3 LDS - Liberalna demokracija Slovenije 74
4 SLS - Slovenska ljudska stranka 32
5 SNS - Slovenska nacionalna stranka 7
6 SDS - Socialna demokracija Slovenije 62
7 SKD - Slovenski krščanski demokrati 22
8 ZLSD - Združena lista socialnih demokratov 37
9 ZS - Zeleni Slovenije 10
10 drugi stranki 4
99 ne vem, b.o. 172
" " 561

V164 SE CUTITE TEJ STRANKI BLIZU?

1.64 ALI BI REKLI, DA SE ČUTITE TEJ STRANKI ZELO BLIZU, PRECEJ BLIZU ALI NE PREVEČ BLIZU?

Value 180209 Frequency
1 zelo blizu 25
2 precej blizu 175
3 ne preveč blizu 85
9 ne vem 175
" " 541

V165A peticije 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

a) peticije (zbiranje podpisov)

Value 181208 Frequency
1 močno odobravam 163
2 odobravam 604
3 nasprotujem 119
4 močno nasprotujem 17
9 ne vem 97
" " 1

V165B bojkoti 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

b) bojkoti

Value 182207 Frequency
1 močno odobravam 53
2 odobravam 348
3 nasprotujem 390
4 močno nasprotujem 44
9 ne vem 165
" " 1

V165C zakonite demonstracije 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

c) zakonite demonstracije

Value 183206 Frequency
1 močno odobravam 200
2 odobravam 626
3 nasprotujem 66
4 močno nasprotujem 12
9 ne vem 96
" " 1

V165D groznje s stavko 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

d) grožnje s stavko

Value 184205 Frequency
1 močno odobravam 63
2 odobravam 454
3 nasprotujem 328
4 močno nasprotujem 49
9 ne vem 106
" " 1

V165E nezakonite stavke 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

e) nezakonite stavke

Value 185204 Frequency
1 močno odobravam 15
2 odobravam 82
3 nasprotujem 611
4 močno nasprotujem 174
9 ne vem 118
" " 1

V165F zasedbe poslopij, tovarn 1.65 ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE UPORABO NASLEDNJIH NAČINOV SKUPINSKIH PROTESTOV?

f) zasedbe poslopij, tovarn

Value 186203 Frequency
1 močno odobravam 21
2 odobravam 165
3 nasprotujem 483
4 močno nasprotujem 188
9 ne vem 143
" " 1

V166 ZA SLO BOLJSI...

1.66 ALI JE PO VAŠI OCENI ZA SLOVENIJO BOLJŠI ENOSTRANKARSKI ALI VEČSTRANKARSKI SISTEM?

Value 187202 Frequency
1 enostrankarski sistem 116
2 večstrankarski sistem 678
9 ne vem 204
" " 3

V167A dokler gredo stvari v redu... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

a) dokler gredo stvari v redu, me ne zanima, kdo je na oblasti

Value 188201 Frequency
1 soglašam 621
2 ne soglašam 333
9 ne vem 46
" " 1

V167B politiki ne vidijo radi... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

b) politiki ne vidijo radi, da se ljudje vmešavajo v njihove zadeve

Value 189200 Frequency
1 soglašam 744
2 ne soglašam 163
9 ne vem 92
" " 2

V167C danes lahko v Sloveniji... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

c) danes lahko v Sloveniji vsak pove svoje mnenje o najpomembnejših zadevah

Value 190199 Frequency
1 soglašam 607
2 ne soglašam 293
9 ne vem 100
" " 1

V167D vedno je bolje, da se... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

d) vedno je bolje, da se človek ne vmešava v politiko, ker se bo prej ali slej opekel

Value 191198 Frequency
1 soglašam 578
2 ne soglašam 289
9 ne vem 133
" " 1

V167E politikom raje ne zaupaj 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

e) politikom raje ne zaupaj

Value 192197 Frequency
1 soglašam 639
2 ne soglašam 192
9 ne vem 169
" " 1

V167F politiki si zelo prizadevajo... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

f) politiki si zelo prizadevajo, da bi ugodili mnenju ljudi

Value 193196 Frequency
1 soglašam 297
2 ne soglašam 557
9 ne vem 146
" " 1

V167G navadni ljudje so vedno odrinjeni... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

g) navadni ljudje so vedno odrinjeni od oblasti

Value 194195 Frequency
1 soglašam 764
2 ne soglašam 135
9 ne vem 101
" " 1

V167H danes se s politiko ukvarjajo... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

h) danes se s politiko ukvarjajo le tisti, ki bi se s tem radi okoristili

Value 195194 Frequency
1 soglašam 643
2 ne soglašam 206
9 ne vem 151
" " 1

V167I politiki se zanimajo za mnenja... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

i) politiki se zanimajo za mnenja ljudi le takrat, kadar pride do težav

Value 196193 Frequency
1 soglašam 735
2 ne soglašam 152
9 ne vem 113
" " 1

V167J sodelovanje v politiki je domoljubna... 1.67 POVEJTE MI PROSIM, ALI SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI:

j) sodelovanje v politiki je domoljubna dolžnost

Value 197192 Frequency
1 soglašam 359
2 ne soglašam 436
9 ne vem 205
" " 1

V168A delavci 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

a) delavci

Value 198191 Frequency
1 pridobili 60
2 izgubili 852
9 ne vem 88
" " 1

V168B inzenirji 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

b) inženirji

Value 199190 Frequency
1 pridobili 388
2 izgubili 287
9 ne vem 325
" " 1

V168C umetniki, pisatelji 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

c) umetniki, pisatelji

Value 200189 Frequency
1 pridobili 309
2 izgubili 270
9 ne vem 419
" " 3

V168D znanstveniki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

d) znanstveniki

Value 201188 Frequency
1 pridobili 373
2 izgubili 229
9 ne vem 398
" " 1

V168E uradniki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

e) uradniki

Value 202187 Frequency
1 pridobili 501
2 izgubili 193
9 ne vem 306
" " 1

V168F kmetje 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

f) kmetje

Value 203186 Frequency
1 pridobili 147
2 izgubili 648
9 ne vem 205
" " 1

V168G rudarji 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

g) rudarji

Value 204185 Frequency
1 pridobili 41
2 izgubili 749
9 ne vem 210
" " 1

V168H zasebni podjetniki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

h) zasebni podjetniki

Value 205184 Frequency
1 pridobili 661
2 izgubili 144
9 ne vem 195
" " 1

V168I politiki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

i) politiki

Value 206183 Frequency
1 pridobili 829
2 izgubili 33
9 ne vem 138
" " 1

V168J vojaski castniki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

j) vojaški častniki

Value 207182 Frequency
1 pridobili 514
2 izgubili 147
9 ne vem 339
" " 1

V168K policisti 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

k) policisti

Value 208181 Frequency
1 pridobili 582
2 izgubili 125
9 ne vem 292
" " 2

V168L prejsnji voditelji ZK Slo 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

l) prejšnji voditelji ZK Slovenije

Value 209180 Frequency
1 pridobili 245
2 izgubili 410
9 ne vem 345
" " 1

V168M verniki 1.68 LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KDO JE KAJ PRIDOBIL IN KDO IZGUBIL OB SPREMEMBI POLITIČNEGA SISTEMA PRI NAS. ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE SKUPINE PREJ PRIDOBILE ALI PREJ IZGUBILE S SPREMEMBAMI PO LETU 1990?

m) verniki

Value 210179 Frequency
1 pridobili 543
2 izgubili 97
9 ne vem 360
" " 1

V201A unicevnje okolja 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

a) uničevanje okolja

Value 211178 Frequency
1 zelo močno 711
2 srednje 204
3 malo 44
4 sploh ne 7
9 ne vem 34
" " 1

V201B naravne in tehnološke nesrece 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

b) naravne in tehnološke nesreče

Value 212177 Frequency
1 zelo močno 610
2 srednje 311
3 malo 46
4 sploh ne 8
9 ne vem 25
" " 1

V201C mamila, narkotiki 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

c) mamila, narkotiki

Value 213176 Frequency
1 zelo močno 709
2 srednje 200
3 malo 61
4 sploh ne 5
9 ne vem 25
" " 1

V201D politicni in ekonomski begunci 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

d) politični in ekonomski begunci ekonomske krize

Value 214175 Frequency
1 zelo močno 384
2 srednje 396
3 malo 133
4 sploh ne 34
9 ne vem 53
" " 1

V201E terorizem 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

e) terorizem

Value 215174 Frequency
1 zelo močno 564
2 srednje 274
3 malo 85
4 sploh ne 13
9 ne vem 64
" " 1

V201F staranje prebivalstva 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

f) staranje prebivalstva

Value 216173 Frequency
1 zelo močno 221
2 srednje 310
3 malo 207
4 sploh ne 163
9 ne vem 99
" " 1

V201G zdravstveni problemi 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

g) zdravstveni problemi globalnih razsežnosti (AIDS...)

Value 217172 Frequency
1 zelo močno 522
2 srednje 299
3 malo 108
4 sploh ne 23
9 ne vem 48
" " 1

V201H islamski fundamentalizem 2.00 OGROŽANJE VARNOSTI 2.01 V ZADNJEM ČASU VELIKO RAZPRAVLJAMO NE LE O VOJNI, TEMVEČ TUDI O NEVARNOSTIH, KI IZVIRAJO IZ SODOBNE CIVILIZACIJE. KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST V SVETU? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, LE MALO ALI PA SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

h) islamski fundamentalizem

Value 218171 Frequency
1 zelo močno 274
2 srednje 209
3 malo 143
4 sploh ne 46
9 ne vem 327
" " 2

V202A prevelika rast prebivalstva 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

a) prevelika rast prebivalstva v nerazvitih državah

Value 219170 Frequency
1 zelo močno 477
2 srednje 326
3 malo 106
4 sploh ne 30
9 ne vem 61
" " 1

V202B skrajni nacionalizmi 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

b) skrajni nacionalizmi

Value 220169 Frequency
1 zelo močno 470
2 srednje 262
3 malo 104
4 sploh ne 17
9 ne vem 147
" " 1

V202C razdeljenost sveta na bogate/revne 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

c) razdeljenost sveta na bogate in revne

Value 221168 Frequency
1 zelo močno 481
2 srednje 339
3 malo 115
4 sploh ne 17
9 ne vem 48
" " 1

V202D razlike v dostopnosti do naravnih virov 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

d) razlike v dostopnosti do življenjsko pomembnih naravnih virov (voda, hrana...)

Value 222167 Frequency
1 zelo močno 506
2 srednje 334
3 malo 82
4 sploh ne 18
9 ne vem 60
" " 1

V202E orgamnizirani kriminal 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

e) organizirani kriminal

Value 223166 Frequency
1 zelo močno 631
2 srednje 269
3 malo 57
4 sploh ne 4
9 ne vem 39
" " 1

V202F sirjenje orozja za mnozicno unicevnje 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

f) širjenje orožja za množično uničevanje (jedrsko, biološko, kemično)

Value 224165 Frequency
1 zelo močno 767
2 srednje 146
3 malo 36
4 sploh ne 7
9 ne vem 44
" " 1

V202G meddrzavni regionalni konflikti 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

g) meddržavni regionalni konflikti

Value 225164 Frequency
1 zelo močno 384
2 srednje 376
3 malo 126
4 sploh ne 15
9 ne vem 99
" " 1

V202H etnicni spopadi znotraj drzav 2.02 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE. ALI TI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO VARNOSTI V SVETU? ogrožajo varnost v svetu:

h) etnični spopadi znotraj držav ter državljanske vojne

Value 226163 Frequency
1 zelo močno 523
2 srednje 301
3 malo 96
4 sploh ne 21
9 ne vem 59
" " 1

V203A unicevanje okolja 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

a) uničevanje okolja

Value 227162 Frequency
1 zelo močno 475
2 srednje 379
3 malo 102
4 sploh ne 15
9 ne vem 29
" " 1

V203B naravne in tehnoloske nesrece 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

b) naravne in tehnološke nesreče

Value 228161 Frequency
1 zelo močno 380
2 srednje 425
3 malo 148
4 sploh ne 19
9 ne vem 28
" " 1

V203C vojaske groznje drugih drzav 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 229160 Frequency
1 zelo močno 157
2 srednje 170
3 malo 301
4 sploh ne 291
9 ne vem 81
" " 1

V203D zaostajanje v znanosti in tehnologiji 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 230159 Frequency
1 zelo močno 240
2 srednje 352
3 malo 200
4 sploh ne 93
9 ne vem 115
" " 1

V203E razprodaja druzbenega premozenja 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

e) razprodaja družbenega premoženja

Value 231158 Frequency
1 zelo močno 402
2 srednje 282
3 malo 141
4 sploh ne 67
9 ne vem 108
" " 1

V203F prometne nesrece 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

f) prometne nesreče

Value 232157 Frequency
1 zelo močno 447
2 srednje 326
3 malo 146
4 sploh ne 46
9 ne vem 35
" " 1

V203G kriminal 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

g) kriminal

Value 233156 Frequency
1 zelo močno 551
2 srednje 330
3 malo 73
4 sploh ne 15
9 ne vem 31
" " 1

V203H mamila, narkotiki 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

h) mamila, narkotiki

Value 234155 Frequency
1 zelo močno 577
2 srednje 286
3 malo 90
4 sploh ne 21
9 ne vem 26
" " 1

V203I begunci, ilegalci, priseljenci 2.03 IN KOLIKO PO VAŠEM MNENJU NASLEDNJI DEJAVNIKI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

i) begunci, ilegalci, priseljenci

Value 235154 Frequency
1 zelo močno 315
2 srednje 366
3 malo 222
4 sploh ne 56
9 ne vem 41
" " 1

V204A gospodarski problemi 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

a) gospodarski problemi

Value 236153 Frequency
1 zelo močno 373
2 srednje 431
3 malo 114
4 sploh ne 22
9 ne vem 60
" " 1

V204B terorizem 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

b) terorizem

Value 237152 Frequency
1 zelo močno 228
2 srednje 260
3 malo 306
4 sploh ne 126
9 ne vem 79
" " 2

V204C skrajni nacionalizem 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

c) skrajni nacionalizem

Value 238151 Frequency
1 zelo močno 167
2 srednje 242
3 malo 329
4 sploh ne 118
9 ne vem 144
" " 1

V204D notranjepoliticna nestabilnost 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

d) notranjepolitična nestabilnost

Value 239150 Frequency
1 zelo močno 281
2 srednje 351
3 malo 186
4 sploh ne 73
9 ne vem 108
" " 2

V204E konflikti na ozemlju nekdanje YU 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 240149 Frequency
1 zelo močno 244
2 srednje 330
3 malo 277
4 sploh ne 103
9 ne vem 45
" " 2

V204F brezposelnost 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

f) brezposelnost

Value 241148 Frequency
1 zelo močno 510
2 srednje 319
3 malo 121
4 sploh ne 24
9 ne vem 25
" " 2

V204G AIDS 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

g) AIDS

Value 242147 Frequency
1 zelo močno 261
2 srednje 292
3 malo 299
4 sploh ne 85
9 ne vem 63
" " 1

V204H samomori 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

h) samomori

Value 243146 Frequency
1 zelo močno 408
2 srednje 286
3 malo 192
4 sploh ne 66
9 ne vem 48
" " 1

V204I revscina 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

i) revščina

Value 244145 Frequency
1 zelo močno 362
2 srednje 393
3 malo 180
4 sploh ne 28
9 ne vem 37
" " 1

V204J majhna nataliteta 2.04 IN SEDAJ OCENITE ŠE NASLEDNJE DEJAVNIKE, KOLIKO TI OGROŽAJO VARNOST SLOVENIJE? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽAJO? ogrožajo varnost Slovenije:

j) majhna nataliteta (zmanjševanje števila rojstev)

Value 245144 Frequency
1 zelo močno 494
2 srednje 280
3 malo 116
4 sploh ne 52
9 ne vem 58
" " 1

V205A Italija 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

a) Italija

Value 246143 Frequency
1 zelo močno 14
2 srednje 77
3 malo 192
4 sploh ne 580
9 ne vem 137
" " 1

V205B Avstrija 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

b) Avstrija

Value 247142 Frequency
1 zelo močno 6
2 srednje 43
3 malo 149
4 sploh ne 675
9 ne vem 127
" " 1

V205C Madzarska 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

c) Madžarska

Value 248141 Frequency
1 zelo močno 1
2 srednje 21
3 malo 113
4 sploh ne 735
9 ne vem 130
" " 1

V205D Hrvaska 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

d) Hrvaška

Value 249140 Frequency
1 zelo močno 57
2 srednje 180
3 malo 307
4 sploh ne 342
9 ne vem 114
" " 1

V205E ZRJ 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

e) ZRJ

Value 250139 Frequency
1 zelo močno 63
2 srednje 165
3 malo 256
4 sploh ne 391
9 ne vem 125
" " 1

V205F Rusija 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

f) Rusija

Value 251138 Frequency
1 zelo močno 17
2 srednje 99
3 malo 150
4 sploh ne 575
9 ne vem 159
" " 1

V205G Nemcija 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

g) Nemčija

Value 252137 Frequency
1 zelo močno 3
2 srednje 25
3 malo 79
4 sploh ne 760
9 ne vem 133
" " 1

V205H Kitajska 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

h) Kitajska

Value 253136 Frequency
1 zelo močno 4
2 srednje 35
3 malo 92
4 sploh ne 712
9 ne vem 157
" " 1

V205I ZDA 2.05 KOLIKO PO VAŠEM MNENJU VSAKA OD NAVEDENIH DRŽAV VOJAŠKO OGROŽA SLOVENIJO? ALI ZELO MOČNO, SREDNJE, MALO ALI SPLOH NE OGROŽA? vojaško ogroža Slovenijo:

i) ZDA

Value 254135 Frequency
1 zelo močno 7
2 srednje 21
3 malo 73
4 sploh ne 764
9 ne vem 135
" " 1

V301A enakopravnost med spoloma 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- enakopravnost med spoloma

Value 255134 Frequency
1 (ni izbral/a) 335
3 (izbral/a) 613
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301B zascita okolja 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- zaščita okolja

Value 256133 Frequency
1 (ni izbral/a) 216
3 (izbral/a) 732
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301C svetovni mir 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- svetovni mir

Value 257132 Frequency
1 (ni izbral/a) 185
3 (izbral/a) 763
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301D boj proti rasizmu 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- boj proti rasizmu

Value 258131 Frequency
1 (ni izbral/a) 378
3 (izbral/a) 570
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301E obramba Slovenije 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- obramba Slovenije

Value 259130 Frequency
1 (ni izbral/a) 282
3 (izbral/a) 666
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301F moje versko prepricanje 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- moje versko prepričanje

Value 260129 Frequency
1 (ni izbral/a) 655
3 (izbral/a) 293
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301G zdruzevanje Evrope 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- združevanje Evrope

Value 261128 Frequency
1 (ni izbral/a) 565
3 (izbral/a) 383
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301H boj proti revscini 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- boj proti revščini

Value 262127 Frequency
1 (ni izbral/a) 224
3 (izbral/a) 724
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301I svoboda posameznika 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- svoboda posameznika

Value 263126 Frequency
1 (ni izbral/a) 228
3 (izbral/a) 720
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V301J clovekove pravice 3.00 VARNOSTNA KULTURA 3.01 ZA KATERE OD NAŠTETIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU VREDNO TVEGATI IN NEKAJ TUDI ŽRTVOVATI?

- človekove pravice

Value 264125 Frequency
1 (ni izbral/a) 116
3 (izbral/a) 832
9 nič od tega, neodločen 51
" " 2

V302 KAKO BI SE VEDLI V PRIMERU AGRESIJE NA S

3.02 KAKO BI SE VI OSEBNO VEDLI V PRIMERU OBOROŽENE AGRESIJE NA SLOVENIJO?

Value 265124 Frequency
1 boril bi se z orožjem 327
2 boril in upiral bi se na kak drug način 389
3 ne bi se niti boril, niti upiral 89
9 ne vem, neodločen 195
" " 1

V303 OTROK HOTEL IZBRATI VOJASKI POKLIC?

3.03 ČE BI VAŠ OTROK HOTEL IZBRATI VOJAŠKI POKLIC, KAKO BI SE ODZVALI?

Value 266123 Frequency
1 veselilo bi me 46
2 imel bi pomisleke, vendar bi spoštoval njegovo odločitev 343
3 ne bi se vmešaval v njegovo odločitev 381
4 odsvetoval bi mu 145
9 ne vem, ne morem oceniti 85
" " 1

V304 V SREDNJE SOLE NEK PREDMET...

3.04 ČE BI IMELI MOŽNOST UVESTI V SREDNJE ŠOLE NEK PREDMET, ZA KATEREGA OD PONUJENIH BI SE NAJPREJ ODLOČILI?

Value 267122 Frequency
1 mirovna vzgoja 100
2 obrambna vzgoja 31
3 vojaška vzgoja 13
4 zaščita in reševanje 140
5 verska vzgoja/verouk 48
6 človekoljubje 111
7 kultura miru in nenasilja 280
8 ekologija 181
9 ne vem, neodločen 95
" " 2

V401 ODLOCILNA VLOGA PRI OHRANJANJU SUVERENOS

4.00 VARNOSTNI SISTEM SLOVENIJE 4.01 KDO IMA PO VAŠI OCENI ODLOČILNO VLOGO PRI OHRANJANJU SUVERENOSTI IN NEODVISNOSTI SLOVENIJE V PRIHODNJE?

Value 268121 Frequency
1 predsednik republike 143
2 policija 13
3 vojska 36
4 vlada 145
5 parlament 128
6 državljani Slovenije 353
9 ne vem, neodločen 181
" " 2

V402 POMEMBNO ZA PREZIVETJE DRUZBE OB NAPADU

4.02 KAJ JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ POMEMBNO ZA PREŽIVETJE DOLOČENE DRUŽBE V PRIMERU OBOROŽENEGA NAPADA? (Možen je en odgovor)

Value 269120 Frequency
1 oboroženo upiranje sovražniku 362
2 ohranjanje administrativne in politične funkcije države 34
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 46
4 zaščita ljudi, materialnih in kulturnih dobrin 245
5 ohranjanje komunikacijske (informacijske) dejavnosti v družbi 34
6 neoboroženo upiranje sovražniku (bojkot, sabotaža, štrajk,...) 21
7 to, da se sploh ne upira 16
9 ne vem, ne morem oceniti 242
" " 1

V403 ZADOVOLJSTVO S SLOVENSKO VOJSKO?

4.03 V KOLIKŠI MERI STE ZADOVOLJNI Z DELOVANJEM SLOVENSKE VOJSKE?

Value 270119 Frequency
1 sploh nisem zadovoljen 36
2 dokaj nezadovoljen 102
3 niti zadovoljen, niti nezadovoljen 289
4 dokaj zadovoljen 350
5 zelo zadovoljen 45
9 ne vem, ne morem oceniti 178
" " 1

V404 SLUZENJE VOJASKEGA ROKA V SLO V PRIHODJE

4.04 SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA V SLOVENIJI TRAJA SEDEM MESECEV. KAJ MENITE, ALI NAJ BI BILO V PRIHODNJE SLUŽENJE VOJAŠKEGA ROKA ENAKO DOLGO, KRAJŠE, ALI DALJŠE KOT SEDAJ?

Value 271118 Frequency
1 enako dolgo kot sedaj 634
2 krajše 127
3 daljše 102
4 sem proti služenju vojaškega roka 44
9 ne vem, ne morem oceniti 93
" " 1

V405 SISTEM SLUZENJA VOJASKEGA ROKA...

4.05 SLOVENSKA VOJSKA ZMANJŠUJE SVOJ OBSEG, ZATO V PRIHODNJE NE BO POTREBOVALA TOLIKO VOJAKOV KOT DOSLEJ. KAKŠEN SISTEM SLUŽENJA VOJAŠKEGA ROKA BI BIL PO VAŠEM MNENJU V PRIHODNJE NAJPRIMERNEJŠI?

Value 272117 Frequency
1 obvezni vojaški rok za vse, tako kot sedaj 500
2 obvezni vojaški rok samo za najbolj psiho-fizično sposobne 100
3 obvezni vojaški rok samo za tiste, ki bi bili izžrebani ("loterija") 4
4 prostovoljno služenje vojaškega rok (samo za tiste, ki bi to sami želeli) 319
9 ne vem, neodločen 77
" " 1

V406A Vojska naj varuje drzavo... 4.06 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI?

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem

Value 273116 Frequency
1 v celoti se strinjam 763
2 strinjam se 190
3 niti strinjam, niti ne strinjam 13
4 ne strinjam se 4
5 sploh se ne strinjam 1
9 ne vem, b.o. 29
" " 1

V406B Vojska naj sodeluje pri gradnji... 4.06 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI?

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih

Value 274115 Frequency
1 v celoti se strinjam 212
2 strinjam se 268
3 niti strinjam, niti ne strinjam 183
4 ne strinjam se 197
5 sploh se ne strinjam 82
9 ne vem, b.o. 58
" " 1

V406C Vojska naj vzgaja mladino... 4.06 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI?

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu

Value 275114 Frequency
1 v celoti se strinjam 339
2 strinjam se 348
3 niti strinjam, niti ne strinjam 121
4 ne strinjam se 89
5 sploh se ne strinjam 42
9 ne vem, b.o. 61
" " 1

V406D Vojska naj pomaga v primeru nesrec 4.06 ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJIMI OPREDELITVAMI NALOG VOJSKE V DRUŽBI?

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Value 276113 Frequency
1 v celoti se strinjam 690
2 strinjam se 263
3 niti strinjam, niti ne strinjam 17
4 ne strinjam se 7