Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0601
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0601_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2006)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v humanitarne organizacije v Sloveniji, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, članstvo v EU, članstvo v NATO, odnos države do t.im. izbrisanih, avstrijske dvojezične krajevne table, podpora sedanjemu županu, najprimernejši kandidat za predsednika države

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
ZUNANJE ZADEVE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o vojni v Iraku, o odnosu države do izbrisanih, o avstrijske dvojezične krajevne table ter o najprimernejšem kandidatu za predsednika države.

Methodology


Collection date: 23. januar 2006 - 25. januar 2006
Date of production: 2006-01
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0601 - Politbarometer PB1/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 71
 • number of units: 873

Variable list

anketa

Value 13 Frequency
2006-01-15 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 2006-01-15 2006-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 454
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 65

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 564
2 ni zadovoljen 277
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 32

Valid range from 1 to 3

anketa

Value 171 Frequency
2006-01-15 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 2006-01-15 2006-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 270 Frequency
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 454
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 65

Valid range from 1 to 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 369 Frequency
1 zadovoljen 564
2 ni zadovoljen 277
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 32

Valid range from 1 to 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 468 Frequency
1 da, podpiram 336
2 ne, ne podpiram 428
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 109

Valid range from 1 to 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 567 Frequency
1 najmanj zaupa 112
2 . 180
3 nekaj vmes 371
4 . 143
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 17

Valid range from 1 to 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 666 Frequency
1 najmanj zaupa 139
2 . 166
3 nekaj vmes 237
4 . 205
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 23

Valid range from 1 to 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 765 Frequency
1 najmanj zaupa 114
2 . 204
3 nekaj vmes 350
4 . 137
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 32

Valid range from 1 to 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 864 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 59
3 nekaj vmes 182
4 . 334
5 najbolj zaupa 242
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 12

Valid range from 1 to 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 963 Frequency
1 najmanj zaupa 150
2 . 255
3 nekaj vmes 349
4 . 47
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 60

Valid range from 1 to 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 1062 Frequency
1 najmanj zaupa 179
2 . 225
3 nekaj vmes 253
4 . 124
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 62

Valid range from 1 to 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 1161 Frequency
1 najmanj zaupa 89
2 . 164
3 nekaj vmes 313
4 . 216
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 23

Valid range from 1 to 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 1260 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 83
3 nekaj vmes 238
4 . 286
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 82

Valid range from 1 to 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 1359 Frequency
1 najmanj zaupa 249
2 . 187
3 nekaj vmes 221
4 . 115
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 32

Valid range from 1 to 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 1458 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 76
3 nekaj vmes 290
4 . 323
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 48

Valid range from 1 to 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 1557 Frequency
1 najmanj zaupa 13
2 . 49
3 nekaj vmes 223
4 . 356
5 najbolj zaupa 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 27

Valid range from 1 to 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 1656 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 114
3 nekaj vmes 346
4 . 259
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 38

Valid range from 1 to 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 1755 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 156
3 nekaj vmes 313
4 . 260
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 12

Valid range from 1 to 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 1854 Frequency
1 najmanj zaupa 29
2 . 108
3 nekaj vmes 343
4 . 261
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 65

Valid range from 1 to 6

i21 NATU?

NATU?

Value 1953 Frequency
1 najmanj zaupa 113
2 . 168
3 nekaj vmes 296
4 . 157
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
784 89

Valid range from 1 to 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 2052 Frequency
1 najmanj zaupa 49
2 . 106
3 nekaj vmes 305
4 . 237
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 92

Valid range from 1 to 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2151 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 129
3 nekaj vmes 296
4 . 197
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 136

Valid range from 1 to 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2250 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 132
3 nekaj vmes 352
4 . 237
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 19

Valid range from 1 to 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 2349 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 168
3 nekaj vmes 405
4 . 130
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 82

Valid range from 1 to 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 2448 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 51
3 nekaj vmes 183
4 . 333
5 najbolj zaupa 206
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 79

Valid range from 1 to 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 2547 Frequency
1 najmanj zaupa 77
2 . 123
3 nekaj vmes 255
4 . 273
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 43

Valid range from 1 to 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 2646 Frequency
1 najmanj zaupa 120
2 . 174
3 nekaj vmes 224
4 . 209
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 69

Valid range from 1 to 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Value 2745 Frequency
1 najmanj zaupa 116
2 . 166
3 nekaj vmes 274
4 . 199
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 63

Valid range from 1 to 6

q820a POVEJTE ŠE, KAKO ZAUPATE NASLEDNJIM HUMA

POVEJTE ŠE, KAKO ZAUPATE NASLEDNJIM HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V SLOVENIJI: UNICEF

Value 2844 Frequency
1 najmanj zaupa 65
2 . 110
3 nekaj vmes 243
4 . 287
5 najbolj zaupa 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 32

Valid range from 1 to 6

q820b KARITAS

KARITAS

Value 2943 Frequency
1 najmanj zaupa 72
2 . 119
3 nekaj vmes 241
4 . 280
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 38

Valid range from 1 to 6

q820c RDEČI KRIŽ

RDEČI KRIŽ

Value 3042 Frequency
1 najmanj zaupa 130
2 . 205
3 nekaj vmes 262
4 . 177
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 28

Valid range from 1 to 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3141 Frequency
1 da 585
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 48

Valid range from 1 to 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3240 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 110
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 123
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 83
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 204
Sysmiss 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 493

Valid range from 0 to 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3339 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 61
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SDS - slovenska demokratska stranka 42
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 295
Sysmiss 386
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 681

Valid range from 0 to 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3438 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 200
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 23
7 ZL(SD) - socialni demokrati 71
8 drugo stranko 17
9 ni volil 179
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
683 190

Valid range from 0 to 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3537 Frequency
1 prej levo 285
2 v sredino 151
3 prej desno 157
4 b.o. 276
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
593 280

Valid range from 1 to 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Value 3636 Frequency
1 da, slišal 625
2 ne, ni slišal 227
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 21

Valid range from 1 to 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Value 3735 Frequency
1 v glavnem podpira 217
2 v glavnem ne podpira 293
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 248
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 363

Valid range from 1 to 3

q807_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Value 3834 Frequency
1 odobrava 544
2 ne odobrava 243
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 86

Valid range from 1 to 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Value 3933 Frequency
1 odobrava 750
2 ne odobrava 67
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 56

Valid range from 1 to 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Value 4032 Frequency
1 odobrava 630
2 ne odobrava 140
3 ne ve, b.o. 97
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 103

Valid range from 1 to 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Value 4131 Frequency
1 odobrava 192
2 ne odobrava 588
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 93

Valid range from 1 to 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Value 4230 Frequency
1 odobrava 148
2 ne odobrava 670
3 ne ve, b.o. 49
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 55

Valid range from 1 to 3

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Value 4329 Frequency
1 odobrava 341
2 ne odobrava 370
3 ne ve, b.o. 155
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
711 162

Valid range from 1 to 3

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVARO

...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Value 4428 Frequency
1 odobrava 267
2 ne odobrava 477
3 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 129

Valid range from 1 to 3

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUG

...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Value 4527 Frequency
1 odobrava 67
2 ne odobrava 750
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 56

Valid range from 1 to 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Value 4626 Frequency
1 odobrava 154
2 ne odobrava 635
3 ne ve, b.o. 78
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 84

Valid range from 1 to 3

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Value 4725 Frequency
1 odobrava 324
2 ne odobrava 453
3 ne ve, b.o. 90
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 96

Valid range from 1 to 3

q663 MINILO JE VEČ LET OD POSEGA ZDA IN KOALI

MINILO JE VEČ LET OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO OCENJUJETE TA POSEG Z DANAŠNJE TOČKE? ALI TA POSEG...?

Value 4824 Frequency
1 POVSEM ODOBRAVATE 12
2 DELNO ODOBRAVATE 141
3 BOLJ ZAVRAČATE 228
4 POPOLNOMA ZAVRAČATE 437
5 se ne spomnim, b.o. 50
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 55

Valid range from 1 to 5

q821 SLOVENSKA VLADA SE JE PRED DNEVI ODLOČIL

SLOVENSKA VLADA SE JE PRED DNEVI ODLOČILA POSLATI 4 SLOVENSKE VOJAKE V IRAK. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 4923 Frequency
1 odobrava 244
2 ne odobrava 559
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 70

Valid range from 1 to 3

q822_1 KMALU BODO MINILA 3 LETA, KO SMO SE V SL

KMALU BODO MINILA 3 LETA, KO SMO SE V SLOVENIJI ODLOČALI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. ZANIMA NAS, KAKO STE TEDAJ GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Value 5022 Frequency
1 za članstvo 633
2 proti članstvu 66
3 nisem glasoval 93
4 se ne spomnim, b.o. 74
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 81

Valid range from 1 to 4

q822_2 IN KAKO STE GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE

IN KAKO STE GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 5121 Frequency
1 za članstvo 446
2 proti članstvu 212
3 nisem glasoval 110
4 se ne spomnim, b.o. 96
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 105

Valid range from 1 to 4

q823_1 DENIMO, DA BI SE DANES MORALI PONOVNO OD

DENIMO, DA BI SE DANES MORALI PONOVNO ODLOČATI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. POVEJTE NAJPREJ KAKO BI DANES GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Value 5220 Frequency
1 za članstvo 615
2 proti članstvu 140
3 ne bi glasoval 43
4 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 75

Valid range from 1 to 4

q823_2 IN KAKO BI DANES GLASOVALI O VSTOPU SLOV

IN KAKO BI DANES GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Value 5319 Frequency
1 za članstvo 381
2 proti članstvu 326
3 ne bi glasoval 44
4 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 122

Valid range from 1 to 4

q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 5418 Frequency
1 da, dolžna 460
2 ne, ni dolžna 208
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 205

Valid range from 1 to 3

q824_2 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE AVSTRIJE JE SP

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE AVSTRIJE JE SPREJELO ODLOČBO O POSTAVITVI DVOJEZIČNIH KRAJEVNIH TABEL. KAJ MENITE, ALI JE AVSTRIJSKA VLADA DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO AVSTRIJSKEGA USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 5517 Frequency
1 da, dolžna 735
2 ne, ni dolžna 48
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 90

Valid range from 1 to 3

q825 JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLI

JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLITVE ŽUPANOV. ALI BOSTE NA TEH VOLITVAH DALI PREDNOST SEDANJEMU ŽUPANU OZ. ŽUPANJI, ALI NE?

Value 5616 Frequency
1 da, prednost sedanjemu 350
2 ne 319
3 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
669 204

Valid range from 1 to 3

q826_1 PRIHODNJE LETO PA BODO PREDSEDNIŠKE VOLI

PRIHODNJE LETO PA BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI LAHKO NAVEDETE IME ENE ALI DVEH OSEB, KI BI JI VI ZAUPALI TAKŠNO VLOGO? prvo ime:

Value 5715 Frequency
1 1
11 1
122 1
2 1
3 1
5 1
anton rop 2
aurelio juri 1
barbara brezigar 13
borut pahor 23
brezigar 1
drnovšek 11
france arhar 1
france cukjati 1
janez drnovsek 3
janez drnovše 1
janez drnovšek 110
janez drnošek 1
janez drobniè 1
janez jansa 1
janez janša 5
janez, drnovšek 1
janša 1
jelincic 1
jelko kacin 2
jože mencinger 2
jože p damjan 1
kacin 1
kuèan 1
kuèan milan 1
lev kreft 1
lojze peterle 1
mencinger jože 1
milan kucan 1
milan kuèan 16
mojca drèar murko 2
pahor 1
rop 1
sašo peèe 1
zmago jelinèiè 3
zoran jankoviè 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
221

q826_2 drugo ime...

drugo ime...

Value 5814 Frequency
andrej bajuk 1
anton rop 4
barbara brezigar 4
boris pahor 1
borut pahor 11
borut, pahor 1
dimitrij rupel 1
drnovšek 2
france cukjati 3
janeuz drnovsek 1
janez drnovšek 13
janez janša 5
jankoviè zoran 1
janša 1
jelko kacin 5
joze mencinger 1
jože mencinger 3
jože p. damjan 1
kacin 1
kuèan 1
lahovnik 1
lev kreft 1
lojze peterle 2
matej lahovnik 1
milan kuèan 13
pahor 2
pahor borut 1
peterle 1
sašo lap 1
sašo peèe 1
tone rop 1
zoran jankoviæ 1
štefka kuèan 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5913 Frequency
14 1
15 1
18 1
19 1
21 1
22 3
23 6
24 4
25 4
26 6
27 2
28 3
29 12
30 7
31 8
32 14
33 6
34 12
35 14
36 7
37 10
38 6
39 16
40 11
41 13
42 20
43 17
44 10
45 14
46 15
47 15
48 16
49 19
50 20
51 24
52 16
53 15
54 16
55 23
56 20
57 17
58 15
59 10
60 23
61 16
62 14
63 16
64 16
65 15
66 22
67 13
68 17
69 13
70 11
71 13
72 13
73 15
74 10
75 13
76 18
77 8
78 12
79 9
80 15
81 7
82 7
83 20
84 8
85 17
86 17
87 21
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 3 14 87 57.386 17.071

Valid range from 0 to 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6012 Frequency
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 147
3 KONČANA SREDNJA 370
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 240
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 3

Valid range from 1 to 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6111 Frequency
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 318
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 136
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 3

Valid range from 1 to 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6210 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 164
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 302
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 4
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 3

Valid range from 1 to 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 639 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 114
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 500

Valid range from 1 to 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 648 Frequency
1 sem veren 434
2 nisem veren 286
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 25

Valid range from 1 to 4

spol SPOL

SPOL

Value 657 Frequency
1 moški 367
2 ženska 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 0

Valid range from 1 to 2

kraj0 Kraj

Value 666 Frequency
Zakrita vrednost 873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 0

regija Regija

Value 675 Frequency
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 119
5 GORENJSKA 60
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 247
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 83
10 GORIŠKA 54
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 13

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

Value 684 Frequency
1 ->500 289
2 500-4000 203
3 4000-50000 217
4 NAD 50000 164
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 0

Valid range from 1 to 4

rstar STAROST

Value 693 Frequency
30 ->30 159
45 31 - 45 217
60 46 - 60 264
99 61 -> 230
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 3

Valid range from 30 to 99

wskup STR. PREFERENCE

Value 702 Frequency
1 DESUS 13
2 LDS 171
3 NSI 21
4 SDS 165
5 SLS 19
6 SNS 40
7 ZLSD - SD 118
9 drugo 25
0 ne vem 295
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
572 301

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 0 0.269 5.095 1 0.745

Valid range from 0.268685897759605 to 5.09546048710212

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0601. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0601_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si