Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0601
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0601_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; januar 2006)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, zaupanje v humanitarne organizacije v Sloveniji, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, reforme Damjanove skupine, stališče o ameriško - koalicijskem posegu v Iraku, članstvo v EU, članstvo v NATO, odnos države do t.im. izbrisanih, avstrijske dvojezične krajevne table, podpora sedanjemu županu, najprimernejši kandidat za predsednika države

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
ZUNANJE ZADEVE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje vprašanja o vojni v Iraku, o odnosu države do izbrisanih, o avstrijske dvojezične krajevne table ter o najprimernejšem kandidatu za predsednika države.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 23. januar 2006 - 25. januar 2006
Čas izdelave: 2006-01
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0601 - Politbarometer PB1/06 [datoteka podatkov], 2006

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 71
 • število enot: 873

Spremenljivke

anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2006-01-15 873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 2006-01-15 2006-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 454
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 564
2 ni zadovoljen 277
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

anketa

Vrednost 171 Frekvenca
2006-01-15 873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 2006-01-15 2006-01-15

q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 270 Frekvenca
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 454
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 369 Frekvenca
1 zadovoljen 564
2 ni zadovoljen 277
3 ne vem, b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q481c ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 468 Frekvenca
1 da, podpiram 336
2 ne, ne podpiram 428
3 ne vem, b.o. 108
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

i1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 567 Frekvenca
1 najmanj zaupa 112
2 . 180
3 nekaj vmes 371
4 . 143
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 666 Frekvenca
1 najmanj zaupa 139
2 . 166
3 nekaj vmes 237
4 . 205
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 765 Frekvenca
1 najmanj zaupa 114
2 . 204
3 nekaj vmes 350
4 . 137
5 najbolj zaupa 36
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 864 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 59
3 nekaj vmes 182
4 . 334
5 najbolj zaupa 242
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 11
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 963 Frekvenca
1 najmanj zaupa 150
2 . 255
3 nekaj vmes 349
4 . 47
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 1062 Frekvenca
1 najmanj zaupa 179
2 . 225
3 nekaj vmes 253
4 . 124
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 1161 Frekvenca
1 najmanj zaupa 89
2 . 164
3 nekaj vmes 313
4 . 216
5 najbolj zaupa 68
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 1260 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 83
3 nekaj vmes 238
4 . 286
5 najbolj zaupa 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 1359 Frekvenca
1 najmanj zaupa 249
2 . 187
3 nekaj vmes 221
4 . 115
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 1458 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 76
3 nekaj vmes 290
4 . 323
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 1557 Frekvenca
1 najmanj zaupa 13
2 . 49
3 nekaj vmes 223
4 . 356
5 najbolj zaupa 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 24
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 1656 Frekvenca
1 najmanj zaupa 37
2 . 114
3 nekaj vmes 346
4 . 259
5 najbolj zaupa 79
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 35
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 1755 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 156
3 nekaj vmes 313
4 . 260
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 9
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1854 Frekvenca
1 najmanj zaupa 29
2 . 108
3 nekaj vmes 343
4 . 261
5 najbolj zaupa 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 60
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i21 NATU?

NATU?

Vrednost 1953 Frekvenca
1 najmanj zaupa 113
2 . 168
3 nekaj vmes 296
4 . 157
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
784 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 2052 Frekvenca
1 najmanj zaupa 49
2 . 106
3 nekaj vmes 305
4 . 237
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2151 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 129
3 nekaj vmes 296
4 . 197
5 najbolj zaupa 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2250 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 132
3 nekaj vmes 352
4 . 237
5 najbolj zaupa 78
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 2349 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 168
3 nekaj vmes 405
4 . 130
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 79
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 2448 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 51
3 nekaj vmes 183
4 . 333
5 najbolj zaupa 206
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i16 VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

VARUHU ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 2547 Frekvenca
1 najmanj zaupa 77
2 . 123
3 nekaj vmes 255
4 . 273
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 38
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 2646 Frekvenca
1 najmanj zaupa 120
2 . 174
3 nekaj vmes 224
4 . 209
5 najbolj zaupa 77
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 64
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

i28 SINDIKATOM?

SINDIKATOM?

Vrednost 2745 Frekvenca
1 najmanj zaupa 116
2 . 166
3 nekaj vmes 274
4 . 199
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q820a POVEJTE ŠE, KAKO ZAUPATE NASLEDNJIM HUMA

POVEJTE ŠE, KAKO ZAUPATE NASLEDNJIM HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM V SLOVENIJI: UNICEF

Vrednost 2844 Frekvenca
1 najmanj zaupa 65
2 . 110
3 nekaj vmes 243
4 . 287
5 najbolj zaupa 136
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 27
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q820b KARITAS

KARITAS

Vrednost 2943 Frekvenca
1 najmanj zaupa 72
2 . 119
3 nekaj vmes 241
4 . 280
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 33
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

q820c RDEČI KRIŽ

RDEČI KRIŽ

Vrednost 3042 Frekvenca
1 najmanj zaupa 130
2 . 205
3 nekaj vmes 262
4 . 177
5 najbolj zaupa 71
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

w DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3141 Frekvenca
1 da 585
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

w2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3240 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 110
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 123
5 SLS - slovenska ljudska stranka 12
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 19
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 83
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 204
Sysmiss 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
380 493

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3339 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 6
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 61
3 NSI - krscanska ljudska stranka 8
4 SDS - slovenska demokratska stranka 42
5 SLS - slovenska ljudska stranka 7
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 21
7 SD (ZLSD) - socialni demokrati 35
9 drugo stranko 12
0 ne vem, b.o. 295
Sysmiss 386
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 681

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

w20a KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA

KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3438 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 13
4 SDS - slovenska demokratska stranka 200
5 SLS - slovenska ljudska stranka 13
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 23
7 ZL(SD) - socialni demokrati 71
8 drugo stranko 17
9 ni volil 179
0 ne vem, b.o. 184
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
683 190

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

ld MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3537 Frekvenca
1 prej levo 285
2 v sredino 151
3 prej desno 157
4 b.o. 276
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
593 280

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q805 ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA

ALI STE KAJ SLIŠALI ALI NE, DA JE VLADA NEDAVNO SPREJELA OKVIRNI PROGRAM REFORM, KI GA JE PRIPRAVILA T.I. DAMJANOVA SKUPINA?

Vrednost 3636 Frekvenca
1 da, slišal 625
2 ne, ni slišal 227
3 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q806 ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI N

ALI TE REFORME V GLAVNEM PODPIRATE ALI NE?

Vrednost 3735 Frekvenca
1 v glavnem podpira 217
2 v glavnem ne podpira 293
3 ne vem, b.o. 115
Sysmiss 248
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 363

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_1 NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REF

NAVEDLI VAM BOMO NEKATERE PREDVIDENE REFORMNE UKREPE, VI PA ZA VSAKEGA POVEJTE ALI GA ODOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... UMIK DRŽAVE IZ GOSPODARSTVA

Vrednost 3834 Frekvenca
1 odobrava 544
2 ne odobrava 243
3 ne ve, b.o. 80
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_2 ...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

...ZMANJŠEVANJE STROŠKOV DRŽAVE

Vrednost 3933 Frekvenca
1 odobrava 750
2 ne odobrava 67
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_3 ...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

...UKINITEV DAVKA NA IZPLAČANE PLAČE

Vrednost 4032 Frekvenca
1 odobrava 630
2 ne odobrava 140
3 ne ve, b.o. 97
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_4 ...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

...UVEDBA ENOTNE DAVČNE STOPNJE

Vrednost 4131 Frekvenca
1 odobrava 192
2 ne odobrava 588
3 ne ve, b.o. 87
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q807_5 ...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČA

...VEČ PRAVIC DELODAJALCEM GLEDE ODPUŠČANJA ZAPOSLENIH

Vrednost 4230 Frekvenca
1 odobrava 148
2 ne odobrava 670
3 ne ve, b.o. 49
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_1 POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE

POVEJTE ŠE ZA NASLEDNJE KONKRETNE UKREPE, ALI JIH DOBRAVATE ALI NE? NAJPREJ... ...ODPRODAJA DRŽAVNIH DELEŽEV V GOSPODARSKIH DRUŽBAH

Vrednost 4329 Frekvenca
1 odobrava 341
2 ne odobrava 370
3 ne ve, b.o. 155
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
711 162

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_2 ...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVARO

...PRIVATIZACIJA DRŽAVNIH BANK IN ZAVAROVALNIC

Vrednost 4428 Frekvenca
1 odobrava 267
2 ne odobrava 477
3 ne ve, b.o. 123
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_3 ...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUG

...DVIG DDV ZA PREHRANO IN NEKATERE DRUGE OSNOVNE DOBRINE IZ DOSEDANJIH 8,5% NA 20%

Vrednost 4527 Frekvenca
1 odobrava 67
2 ne odobrava 750
3 ne ve, b.o. 50
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_4 ...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOH

...UKINITEV PROGRESIVNEGA OBDAVČENJA DOHODKOV, KAR POMENI, DA VSI, NE GLEDE NA VIŠINO DOHODKA, PLAČAJO ENOTEN ODSTOTEK DAVKA

Vrednost 4626 Frekvenca
1 odobrava 154
2 ne odobrava 635
3 ne ve, b.o. 78
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 84

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q810_5 ...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

...POSPEŠITEV PRIVATIZACIJE ZDRAVSTVA

Vrednost 4725 Frekvenca
1 odobrava 324
2 ne odobrava 453
3 ne ve, b.o. 90
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q663 MINILO JE VEČ LET OD POSEGA ZDA IN KOALI

MINILO JE VEČ LET OD POSEGA ZDA IN KOALICIJSKIH SIL V IRAKU. KAKO OCENJUJETE TA POSEG Z DANAŠNJE TOČKE? ALI TA POSEG...?

Vrednost 4824 Frekvenca
1 POVSEM ODOBRAVATE 12
2 DELNO ODOBRAVATE 141
3 BOLJ ZAVRAČATE 228
4 POPOLNOMA ZAVRAČATE 437
5 se ne spomnim, b.o. 50
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q821 SLOVENSKA VLADA SE JE PRED DNEVI ODLOČIL

SLOVENSKA VLADA SE JE PRED DNEVI ODLOČILA POSLATI 4 SLOVENSKE VOJAKE V IRAK. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 4923 Frekvenca
1 odobrava 244
2 ne odobrava 559
3 ne vem, b.o. 64
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q822_1 KMALU BODO MINILA 3 LETA, KO SMO SE V SL

KMALU BODO MINILA 3 LETA, KO SMO SE V SLOVENIJI ODLOČALI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. ZANIMA NAS, KAKO STE TEDAJ GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Vrednost 5022 Frekvenca
1 za članstvo 633
2 proti članstvu 66
3 nisem glasoval 93
4 se ne spomnim, b.o. 74
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q822_2 IN KAKO STE GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE

IN KAKO STE GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 5121 Frekvenca
1 za članstvo 446
2 proti članstvu 212
3 nisem glasoval 110
4 se ne spomnim, b.o. 96
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
768 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q823_1 DENIMO, DA BI SE DANES MORALI PONOVNO OD

DENIMO, DA BI SE DANES MORALI PONOVNO ODLOČATI O ČLANSTVU V EU IN VSTOPU V NATO. POVEJTE NAJPREJ KAKO BI DANES GLASOVALI O ČLANSTVU V EU?

Vrednost 5220 Frekvenca
1 za članstvo 615
2 proti članstvu 140
3 ne bi glasoval 43
4 ne vem, b.o. 68
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q823_2 IN KAKO BI DANES GLASOVALI O VSTOPU SLOV

IN KAKO BI DANES GLASOVALI O VSTOPU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 5319 Frekvenca
1 za članstvo 381
2 proti članstvu 326
3 ne bi glasoval 44
4 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
751 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE Ž

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 5418 Frekvenca
1 da, dolžna 460
2 ne, ni dolžna 208
3 ne vem, b.o. 198
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
668 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q824_2 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE AVSTRIJE JE SP

USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE AVSTRIJE JE SPREJELO ODLOČBO O POSTAVITVI DVOJEZIČNIH KRAJEVNIH TABEL. KAJ MENITE, ALI JE AVSTRIJSKA VLADA DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO AVSTRIJSKEGA USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 5517 Frekvenca
1 da, dolžna 735
2 ne, ni dolžna 48
3 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q825 JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLI

JESENI LETOS BODO PO VSEJ SLOVENIJI VOLITVE ŽUPANOV. ALI BOSTE NA TEH VOLITVAH DALI PREDNOST SEDANJEMU ŽUPANU OZ. ŽUPANJI, ALI NE?

Vrednost 5616 Frekvenca
1 da, prednost sedanjemu 350
2 ne 319
3 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
669 204

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q826_1 PRIHODNJE LETO PA BODO PREDSEDNIŠKE VOLI

PRIHODNJE LETO PA BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI LAHKO NAVEDETE IME ENE ALI DVEH OSEB, KI BI JI VI ZAUPALI TAKŠNO VLOGO? prvo ime:

Vrednost 5715 Frekvenca
1 1
11 1
122 1
2 1
3 1
5 1
anton rop 2
aurelio juri 1
barbara brezigar 13
borut pahor 23
brezigar 1
drnovšek 11
france arhar 1
france cukjati 1
janez drnovsek 3
janez drnovše 1
janez drnovšek 110
janez drnošek 1
janez drobniè 1
janez jansa 1
janez janša 5
janez, drnovšek 1
janša 1
jelincic 1
jelko kacin 2
jože mencinger 2
jože p damjan 1
kacin 1
kuèan 1
kuèan milan 1
lev kreft 1
lojze peterle 1
mencinger jože 1
milan kucan 1
milan kuèan 16
mojca drèar murko 2
pahor 1
rop 1
sašo peèe 1
zmago jelinèiè 3
zoran jankoviè 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
221

q826_2 drugo ime...

drugo ime...

Vrednost 5814 Frekvenca
andrej bajuk 1
anton rop 4
barbara brezigar 4
boris pahor 1
borut pahor 11
borut, pahor 1
dimitrij rupel 1
drnovšek 2
france cukjati 3
janeuz drnovsek 1
janez drnovšek 13
janez janša 5
jankoviè zoran 1
janša 1
jelko kacin 5
joze mencinger 1
jože mencinger 3
jože p. damjan 1
kacin 1
kuèan 1
lahovnik 1
lev kreft 1
lojze peterle 2
matej lahovnik 1
milan kuèan 13
pahor 2
pahor borut 1
peterle 1
sašo lap 1
sašo peèe 1
tone rop 1
zoran jankoviæ 1
štefka kuèan 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88

lroj POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5913 Frekvenca
14 1
15 1
18 1
19 1
21 1
22 3
23 6
24 4
25 4
26 6
27 2
28 3
29 12
30 7
31 8
32 14
33 6
34 12
35 14
36 7
37 10
38 6
39 16
40 11
41 13
42 20
43 17
44 10
45 14
46 15
47 15
48 16
49 19
50 20
51 24
52 16
53 15
54 16
55 23
56 20
57 17
58 15
59 10
60 23
61 16
62 14
63 16
64 16
65 15
66 22
67 13
68 17
69 13
70 11
71 13
72 13
73 15
74 10
75 13
76 18
77 8
78 12
79 9
80 15
81 7
82 7
83 20
84 8
85 17
86 17
87 21
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 3 14 87 57.386 17.071

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

izob KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6012 Frekvenca
1 OSNOVNA 113
2 KONČANA POKLICNA 147
3 KONČANA SREDNJA 370
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 240
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

tipk ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6111 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 303
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 318
3 V VEČJEM MESTU 113
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 136
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6210 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 214
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 164
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 13
5 GOSPODINJA 8
6 UPOKOJENEC 302
7 ŠTUDENT, DIJAK 89
8 BREZPOSELN 47
9 DRUGO... 4
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 639 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 53
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 114
3 NE, TO ME NE SKRBI 206
4 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
373 500

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

reg1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 648 Frekvenca
1 sem veren 434
2 nisem veren 286
3 nekaj vmes... 128
4 zavrnil odg.,b.o. 22
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

spol SPOL

SPOL

Vrednost 657 Frekvenca
1 moški 367
2 ženska 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

kraj0 Kraj

Vrednost 666 Frekvenca
Zakrita vrednost 873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 0

regija Regija

Vrednost 675 Frekvenca
1 POMURSKA 42
2 PODRAVSKA 113
3 KOROŠKA 31
4 SAVINJSKA 119
5 GORENJSKA 60
6 ZASAVSKA 21
7 OSREDNJA 247
8 SPOD. POSAVSKA 34
9 DOLENJSKA 83
10 GORIŠKA 54
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

Vrednost 684 Frekvenca
1 ->500 289
2 500-4000 203
3 4000-50000 217
4 NAD 50000 164
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

rstar STAROST

Vrednost 693 Frekvenca
30 ->30 159
45 31 - 45 217
60 46 - 60 264
99 61 -> 230
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 3

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 702 Frekvenca
1 DESUS 13
2 LDS 171
3 NSI 21
4 SDS 165
5 SLS 19
6 SNS 40
7 ZLSD - SD 118
9 drugo 25
0 ne vem 295
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
572 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 0 0.269 5.095 1 0.745

Vrednosti spremenljivk od 0.268685897759605 do 5.09546048710212

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0601. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0601_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si