Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI08_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, razlog za visoko inflacijo v Sloveniji, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, kritika ministrstev, štirinajst slovenskih pokrajin, podpora neodvisnosti Kosova, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana, vladna brošura o izboljšanju socialnega položaja prebivalstva, podpora političnim strankam, ocena dela vlade pod dosedanjim vodstvom Janeza Janše, predsedniške volitve v ZDA, oklepniki Patrija, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah, volitve v državni zbor, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, imenovanje kandidatov za veleposlanike, imenovane Dimitrija Rupla za odposlanca za zunanje zadeve, oddaja Blejskega otoka v najem cerkvi, mnenje o podpori ustanovitve t. im. Jambrekove univerze, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, upoštevanje slovenske vlade, odločbe sodišča o položaju t. im. izbrisanih, občutek osebne sreče, podpora Janševi vladi

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: zaupanju v policijo ter o ameriških predsedniških kandidatih Obami in McCainu, o neimenovanju ambasadorjev, o D. Ruplu kot posebnemu odposlancu, o najemu Blejskega otoka s strani RKC, o novi univerzi ter o vplivu krize na ravnanje z denarjem. Poleg tega so bila vključena še vprašanja o gledanosti TV informativnih oddaj, o neodvisnosti Kosova, vprašanja o pogledu na regionalizacijo Slovenije ter nazadnje primerjava trenutnega političnega stanja z letom 2004.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 11.2. - 10.12.2008., Datumi vseh zbiranj: 11.2. - 13.2.,, 14.4. - 17.4.,, 20.6. - 22.6.,, 8.12. - 10.12.2008
Čas izdelave: 2008
Država: Ljubljana, Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI08 - Politbarometer PB08 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 126
 • število enot: 3515

Spremenljivke

ANKETA anketa

Vrednost 13 Frekvenca
2008-02-14 955
2008-04-14 813
2008-06-14 804
2008-12-14 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 2008-02-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 1352
2 ni zadovoljen 1943
3 ne vem, b.o. 218
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3295 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 2022
2 ni zadovoljen 1425
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3447 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ANKETA anketa

Vrednost 1126 Frekvenca
2008-02-14 955
2008-04-14 813
2008-06-14 804
2008-12-14 943
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 2008-02-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 2125 Frekvenca
1 zadovoljen 1352
2 ni zadovoljen 1943
3 ne vem, b.o. 218
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3295 220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 3124 Frekvenca
1 zadovoljen 2022
2 ni zadovoljen 1425
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3447 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Vrednost 4123 Frekvenca
1 da, podpiram 819
2 ne, ne podpiram 1535
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 945
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2354 1161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 5122 Frekvenca
1 da, podpiram 522
2 ne, ne podpiram 300
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
822 2693

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 6121 Frekvenca
1 zelo neuspešno 90
2 . 199
3 nekje vmes 358
4 . 109
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2719
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 2719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 7120 Frekvenca
1 zelo neuspešno 112
2 . 190
3 nekje vmes 245
4 . 143
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 2733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 8119 Frekvenca
1 zelo neuspešno 68
2 . 190
3 nekje vmes 377
4 . 111
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2758
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 2758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Vrednost 9118 Frekvenca
1 zelo neuspešno 63
2 . 126
3 nekje vmes 273
4 . 192
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2787
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 2787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Vrednost 10117 Frekvenca
1 zelo neuspešno 75
2 . 113
3 nekje vmes 301
4 . 102
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2904
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
611 2904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 11116 Frekvenca
1 zelo neuspešno 72
2 . 152
3 nekje vmes 309
4 . 147
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 2817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Vrednost 12115 Frekvenca
1 zelo neuspešno 71
2 . 190
3 nekje vmes 311
4 . 108
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2821
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
694 2821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 13114 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 188
3 nekje vmes 255
4 . 146
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2806
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
709 2806

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8A IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Vrednost 14113 Frekvenca
1 zelo neuspešno 114
2 . 170
3 nekje vmes 221
4 . 175
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 2785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V11A KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKE ČEBAŠEK - TRAVNIK?

Vrednost 15112 Frekvenca
1 zelo neuspešno 58
2 . 137
3 nekje vmes 240
4 . 203
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2810
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 2810

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 16111 Frekvenca
1 zelo neuspešno 4
2 . 10
3 nekje vmes 94
4 . 300
5 zelo uspešno 359
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2748
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 2748

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...VLADI V CELOTI?

Vrednost 17110 Frekvenca
1 najmanj zaupa 457
2 . 640
3 nekaj vmes 898
4 . 354
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2519 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I1_1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Vrednost 18109 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 134
3 nekaj vmes 401
4 . 236
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 2606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 19108 Frekvenca
1 najmanj zaupa 602
2 . 577
3 nekaj vmes 624
4 . 409
5 najbolj zaupa 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2520 995

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I2_1 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 20107 Frekvenca
1 najmanj zaupa 81
2 . 138
3 nekaj vmes 303
4 . 261
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 2593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 21106 Frekvenca
1 najmanj zaupa 247
2 . 507
3 nekaj vmes 1116
4 . 459
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2419 1096

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 22105 Frekvenca
1 najmanj zaupa 57
2 . 93
3 nekaj vmes 439
4 . 927
5 najbolj zaupa 933
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2449 1066

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I4_1 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 23104 Frekvenca
1 najmanj zaupa 95
2 . 108
3 nekaj vmes 202
4 . 279
5 najbolj zaupa 251
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 2580

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 24103 Frekvenca
1 najmanj zaupa 370
2 . 755
3 nekaj vmes 1119
4 . 158
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2430 1085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I6 SODIŠČEM?

Vrednost 25102 Frekvenca
1 najmanj zaupa 489
2 . 715
3 nekaj vmes 822
4 . 341
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2430 1085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I7 POLICIJI?

Vrednost 26101 Frekvenca
1 najmanj zaupa 326
2 . 635
3 nekaj vmes 1340
4 . 865
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3428 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I8 VOJSKI?

Vrednost 27100 Frekvenca
1 najmanj zaupa 150
2 . 330
3 nekaj vmes 881
4 . 712
5 najbolj zaupa 274
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2347 1168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2899 Frekvenca
1 najmanj zaupa 1168
2 . 739
3 nekaj vmes 778
4 . 478
5 najbolj zaupa 246
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3409 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2998 Frekvenca
1 najmanj zaupa 127
2 . 275
3 nekaj vmes 871
4 . 980
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2559 956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3097 Frekvenca
1 najmanj zaupa 55
2 . 205
3 nekaj vmes 647
4 . 618
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1654 1861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3196 Frekvenca
1 najmanj zaupa 142
2 . 331
3 nekaj vmes 693
4 . 413
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 1785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1724 1791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 3295 Frekvenca
1 najmanj zaupa 191
2 . 445
3 nekaj vmes 1388
4 . 998
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3276 239

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I21 NATU?

Vrednost 3394 Frekvenca
1 najmanj zaupa 216
2 . 390
3 nekaj vmes 571
4 . 300
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 1867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1552 1963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 3493 Frekvenca
1 najmanj zaupa 90
2 . 237
3 nekaj vmes 645
4 . 444
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 1873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1532 1983

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3592 Frekvenca
1 najmanj zaupa 115
2 . 318
3 nekaj vmes 658
4 . 388
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 1855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1583 1932

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3691 Frekvenca
1 najmanj zaupa 257
2 . 638
3 nekaj vmes 1450
4 . 853
5 najbolj zaupa 249
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3447 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 3790 Frekvenca
1 najmanj zaupa 140
2 . 417
3 nekaj vmes 1176
4 . 566
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2385 1130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 3889 Frekvenca
1 najmanj zaupa 177
2 . 361
3 nekaj vmes 991
4 . 1309
5 najbolj zaupa 576
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3414 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Vrednost 3988 Frekvenca
1 najmanj zaupa 121
2 . 244
3 nekaj vmes 487
4 . 475
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 1988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1477 2038

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Vrednost 4087 Frekvenca
1 najmanj zaupa 201
2 . 300
3 nekaj vmes 478
4 . 460
5 najbolj zaupa 193
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1828
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1632 1883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I28 SINDIKATOM?

Vrednost 4186 Frekvenca
1 najmanj zaupa 375
2 . 660
3 nekaj vmes 1171
4 . 827
5 najbolj zaupa 298
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 120
Sysmiss 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3331 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Vrednost 4285 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 244
4 . 216
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 2574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 2778

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I16_1 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK

Vrednost 4384 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 325
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 2650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Vrednost 4483 Frekvenca
1 najmanj zaupa 113
2 . 167
3 nekaj vmes 243
4 . 242
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 2627

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 4582 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 96
3 nekaj vmes 216
4 . 291
5 najbolj zaupa 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
846 2669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

I20 RDEČEMU KRIŽU?

Vrednost 4681 Frekvenca
1 najmanj zaupa 109
2 . 198
3 nekaj vmes 258
4 . 163
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2733
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 2733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4780 Frekvenca
1 da 2655
2 ne 731
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3386 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 4879 Frekvenca
1 DESUS 104
2 LDS 117
3 NSI 59
4 SDS 469
5 SLS 47
6 SNS 118
7 SD 632
8 ZARES 216
9 drugo stranko 26
10 8
0 ne vem, b.o. 855
Sysmiss 864
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1796 1719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Vrednost 4978 Frekvenca
1 DESUS 40
2 LDS 68
3 NSI 14
4 SDS 116
5 SLS 29
6 SNS 48
7 SD 175
8 ZARES 104
9 drugo stranko 27
10 7
0 ne vem, b.o. 1052
Sysmiss 1835
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
628 2887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Vrednost 5077 Frekvenca
1 DESUS 56
2 LDS 355
3 NSI 62
4 SDS 572
5 SLS 67
6 SNS 101
7 ZL(SD) 292
8 drugo stranko 24
9 ni volil 408
0 ne vem, b.o. 612
Sysmiss 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1937 1578

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

W20B SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI

Vrednost 5176 Frekvenca
1 DESUS 50
2 LDS 33
3 NSI 17
4 SDS 150
5 SLS 26
6 SNS 29
7 SD 289
8 ZARES 50
9 drugo stranko 12
10 LIPA 5
99 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 2712

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Vrednost 5275 Frekvenca
1 V ZADNJIH DNEH 82
2 V ZADNJEM MESECU 90
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 91
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 391
5 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2855
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
654 2861

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Vrednost 5374 Frekvenca
1 zadovoljen 589
2 ni zadovoljen 294
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 2579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 2632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q895 KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE V PRVEM KROGU? KOGA MED NAŠTETIMI STE TAKRAT PODPRLI?

Vrednost 5473 Frekvenca
1 JELINČIČ 52
2 GASPARI 127
3 PETERLE 115
4 TÜRK 384
5 nisem volil 77
7 volil sem nekoga drugega 5
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 2718
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 2755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5572 Frekvenca
1 prej levo 1247
2 v sredino 780
3 prej desno 652
4 b.o. 810
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2679 836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI P

Vrednost 5671 Frekvenca
1 danes boljše 87
2 danes slabše 681
3 nič se ni spremenilo 157
4 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 2571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 2590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846A_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRA TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIA

Vrednost 5770 Frekvenca
1 danes boljše 72
2 danes slabše 581
3 nič se ni spremenilo 127
4 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 2714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 2735

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846A_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRE TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIA

Vrednost 5869 Frekvenca
1 danes boljše 93
2 danes slabše 539
3 nič se ni spremenilo 150
4 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 2733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Vrednost 5968 Frekvenca
1 danes boljše 430
2 danes slabše 509
3 nič se ni spremenilo 676
4 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 1770
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1615 1900

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Vrednost 6067 Frekvenca
1 danes boljše, manj vpletanja 228
2 danes slabše, več vpletanja 1478
3 nič se ni spremenilo 603
4 ne vem, b.o. 234
Sysmiss 972
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2309 1206

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846H ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO

Vrednost 6166 Frekvenca
1 danes boljše 87
2 danes slabše 1112
3 nič se ni spremenilo 472
4 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1671 1844

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q846E ... KORUPCIJA

Vrednost 6265 Frekvenca
1 danes boljše, manj korupcije 178
2 danes slabše, več korupcije 1518
3 nič se ni spremenilo 664
4 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 973
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2360 1155

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q874 ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA KAJ VPLIVA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Vrednost 6364 Frekvenca
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 138
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 437
3 MOČNO BO VPLIVALO 367
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 2573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q885 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLACIJO V SLOVENIJI? ALI SO TO PREDVSEM MEDNARODNE GOSPODARSKE RAZMERE ALI PREDVSEM SLABA POLITIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 6463 Frekvenca
1 mednarodne gospodarske razmere 232
2 slaba politika slovenske vlade 579
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 2572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 2704

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

TV3NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6562 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 243
3 24 UR POP TV 248
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 31
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 19
7 ni gledal inf. odd. 158
Sysmiss 2577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 2577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TV3NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6661 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 34
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 101
3 24 UR POP TV 160
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 83
5 24 UR ZVEČER 43
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 20
7 ni gledal inf. odd. 1
Sysmiss 3073
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
442 3073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TV3NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6760 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 10
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 17
3 24 UR POP TV 50
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 37
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
170 3345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TV3NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6859 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 2
3 24 UR POP TV 2
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 23
5 24 UR ZVEČER 17
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 3457

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TV3NOVA5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 6958 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 2
5 24 UR ZVEČER 10
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 3
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 3498

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

TV3NOVA6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Vrednost 7057 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 5
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6 3509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q853A KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Vrednost 7156 Frekvenca
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 277
3 24 UR - POP TV 327
4 nobena 50
5 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 2665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q8861 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA

Vrednost 7255 Frekvenca
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 6
2 za finance, Andrej Bajuk 154
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 23
4 za javno upravo, Gregor Virant 11
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 6
6 za kulturo, Vasko Simoniti 3
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 44
8 za obrambo, Karl Erjavec 40
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 92
10 za pravosodje, Lovro Šturm 8
11 za promet, Radovan Žerjav 9
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 16
13 za vis. šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 5
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 59
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 155
16 služba vlade za lok.samoup. in reg. politiko, Ivan Žagar 1
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 11
19 nobeno 57
20 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 2577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
700 2815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

Q8862 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA

Vrednost 7354 Frekvenca
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 19
2 za finance, Andrej Bajuk 73
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 45
4 za javno upravo, Gregor Virant 10
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 8
6 za kulturo, Vasko Simoniti 10
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 42
8 za obrambo, Karl Erjavec 32
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 80
10 za pravosodje, Lovro Šturm 13
11 za promet, Radovan Žerjav 8
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 25
13 za vis. šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 4
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 57
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 91
16 služba vlade za lok.samoup. in reg. politiko, Ivan Žagar 6
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 4
19 nobeno 10
20 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 2964
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
537 2978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

Q887 VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGIONALIZACIJI PONUDILA REŠITEV RAZDELITVE SLOVENIJE NA ŠTIRINAJST POKRAJIN. ALI TAK PREDLOG PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 7453 Frekvenca
1 podpira 150
2 ne podpira 665
3 ne vem, ne poznam, b.o. 123
Sysmiss 2577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 2700

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q888 OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATKEM RAZGLASILO SVOJO NEODVISNOST. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA SLOVENIJA MED PRVIMI PRIZNA NEODVISNOST KOSOVA?

Vrednost 7552 Frekvenca
1 je primerno 251
2 ni primerno 587
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 2677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896A VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V KATERI POUDARJA TUDI NASLEDNJE TRDITVE. POVEJTE, ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE. IZBOLJŠALA SE JE SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV.

Vrednost 7651 Frekvenca
1 se strinja 192
2 se ne strinja 532
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 2791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896B MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

Vrednost 7750 Frekvenca
1 se strinja 128
2 se ne strinja 560
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 2827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896C SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU.

Vrednost 7849 Frekvenca
1 se strinja 171
2 se ne strinja 528
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
699 2816

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896D LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

Vrednost 7948 Frekvenca
1 se strinja 203
2 se ne strinja 479
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 2717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
682 2833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896E PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

Vrednost 8047 Frekvenca
1 se strinja 117
2 se ne strinja 624
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
741 2774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q896F DAVKI SO SE ZNIŽALI.

Vrednost 8146 Frekvenca
1 se strinja 117
2 se ne strinja 534
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 2717
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
651 2864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI?

Vrednost 8245 Frekvenca
1 DESUS S KARLOM ERJAVCEM 156
2 LDS S KATARINO KRESAL 128
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 40
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 48
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 619
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 419
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 62
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 188
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 262
0 ne vem, b.o. 617
Sysmiss 976
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1922 1593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q890 OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJ SPREJEMLJVO ALI..

Vrednost 8344 Frekvenca
1 DA ŠE NAPREJ VLADA DESNOSREDINSKA KOALICIJA 194
2 DA MANDAT DOBI LEVOSREDINSKA KOALICIJA 322
3 KAJ TRETJEGA 234
4 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2575
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 2765

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q890B LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJE ALI...

Vrednost 8443 Frekvenca
1 DA VLADO PREVZAME LEVOSREDINSKA KOALICIJA 145
2 DA VLADO PREVZAME DESNOSREDINSKA KOALICIJA 58
3 ALI KOALICIJA TAKO DESNIH KOT LEVIH STRANK? 242
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 2923
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 3070

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q891 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR IN PREDSEDNIK PRIHODNJE SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 8542 Frekvenca
1 Janez Janša 145
2 Borut Pahor 247
3 Andrej Bajuk 0
4 Karl Erjavec 2
5 Mitja Gaspari 39
6 Gregor Golobič 38
7 Zoran Janković 4
8 Zmago Jelinčič 19
9 Katarina Kresal 5
10 Milan Kučan 7
11 Janez Potočnik 2
12 Bojan Šrot 12
13 drugo 32
14 ne vem, b.o. 389
Sysmiss 2574
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
552 2963

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

Q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI, GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Vrednost 8641 Frekvenca
1 GREGOR GOLOBIČ 252
2 ZORAN JANKOVIĆ 246
3 JANEZ JANŠA 378
4 BORUT PAHOR 527
5 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 1917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1403 2112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Vrednost 8740 Frekvenca
1 bi bilo dobro 700
2 ne bi bilo dobro 908
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1776
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1608 1907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q897 ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE, DA JANŠEVA VLADA V SEDANJI SESTAVI DOBI MANDAT ŠE ZA NASLEDNJA 4 LETA?

Vrednost 8839 Frekvenca
1 koristno 220
2 nekorisno 504
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 2791

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q900 JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI BI BILO ZA SVET BOLJE, DA ZMAGA....

Vrednost 8938 Frekvenca
1 DEMOKRAT OBAMA, ALI.... 505
2 REPUBLIKANEC McCAIN 62
3 vseeno mi je, ne vem, b.o. 232
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
567 2948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q901 PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PREISKAVO SUMA KORUPCIJE V ZVEZI Z NABAVO OKLEPNIKOV PATRIA TUDI V SLOVENIJI. ALI VERJAMETE, DA BOSTA SLOVENSKA POLICIJA IN TOŽILSTVO PRI TEM OPRAVILA SVOJO VLOGO ODGOVORNO IN NEPRISTRANSKO?

Vrednost 9037 Frekvenca
1 verjame 259
2 ne verjame 456
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 2800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q902A KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA, DA ZADRŽI IMENOVANJE NEKATERIH KANDIDATOV ZA VELEPOSLANIKE? ALI NJEGOVO ODLOČITEV...

Vrednost 9136 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 602
2 NE ODOBRAVATE 222
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 2577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 2691

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q902B KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VLADE BORUTA PAHORJA, DA DIMITRIJA RUPLA IMENUJE KOT POSEBNEGA ODPOSLANCA ZA ZUNANJE ZADEVE? ALI TO ODLOČITEV...

Vrednost 9235 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 221
2 NE ODOBRAVATE 661
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 2633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q902C KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MINISTRA SIMONITIJA, DA ODDA BLEJSKI OTOK V NAJEM CERKVI? ALI TO ODLOČITEV...

Vrednost 9334 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 170
2 NE ODOBRAVATE 665
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 2680

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q902D IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV BIVŠE MINISTRICE MOJCE KUCLER DOLINAR, DA PODPRE USTANOVITEV NOVE, T.I. JAMBREKOVE UNIVERZE?

Vrednost 9433 Frekvenca
1 ODOBRAVATE 200
2 NE ODOBRAVATE 464
3 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
664 2851

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q903 V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOVNI GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. POVEJTE, ALI BO TO KAJ VPLIVALO NA VAŠE RAVNANJE Z DENARJEM?

Vrednost 9532 Frekvenca
1 BO VPLIVALO 613
2 NE BO PREVEČ VPLIVALO 293
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 2609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Vrednost 9631 Frekvenca
1 da, dolžna 499
2 ne, ni dolžna 250
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
749 2766

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE.

Vrednost 9730 Frekvenca
1 nisem srečen 31
2 . 48
3 nekaj vmes 264
4 . 416
5 zelo srečen 170
6 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2576
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 2586

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q898 POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O SODELOVANJU SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Vrednost 9829 Frekvenca
1 KAR DOBRO 297
2 BOLJ SLABO 386
3 SPLOH NISEM SEZNANJEN 107
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 2725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q899 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE ALI NE, SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Vrednost 9928 Frekvenca
1 podpira 393
2 ne podpira 347
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2716
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
740 2775

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3509 6 0 90 55.411 17.544

Vrednosti spremenljivk od 0 do 90

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 10126 Frekvenca
1 OSNOVNA 495
2 POKLICNA 482
3 SREDNJA 1504
4 VIŠJA, VISOKA 1021
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3502 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

Vrednost 10225 Frekvenca
1 PODEŽELJE 1293
2 MANJŠI KRAJ 1175
3 VECJE MESTO 460
4 LJ ALI MB 580
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3508 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 10324 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 799
2 NEGOSPODARSTVO 581
3 SAMOZAPOSLEN 153
4 KMET 42
5 GOSPODINJA 61
6 UPOKOJENEC 1475
7 ŠTUDENT, DIJAK 260
8 BREZPOSELN 122
9 DRUGO... 18
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3511 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 10423 Frekvenca
1 ZELO ME SKRBI 160
2 DO NEKE MERE 369
3 TO ME NE SKRBI 845
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1374 2141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 10522 Frekvenca
1 sem veren 1645
2 nisem veren 1185
3 nekaj vmes... 620
4 zavrnil odg.,b.o. 59
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3450 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL SPOL

Vrednost 10621 Frekvenca
1 moški 1399
2 ženska 2116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 10720 Frekvenca
Zakrita vrednost 3515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 0

REGIJA Regija

Vrednost 10819 Frekvenca
1 POMURSKA 185
2 PODRAVSKA 522
3 KOROŠKA 111
4 SAVINJSKA 428
5 GORENJSKA 262
6 ZASAVSKA 90
7 OSREDNJA 931
8 SPOD. POSAVSKA 116
9 DOLENJSKA 337
10 GORIŠKA 209
11 OBALNO-KRAŠKA 155
12 KRAŠKA 120
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3466 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELN2 Veln2

Vrednost 10918 Frekvenca
1 ->500 1195
2 500-4000 856
3 4000-50000 786
4 NAD 50000 678
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

RSTAR STAROST

Vrednost 11017 Frekvenca
30 ->30 510
45 31 - 45 762
60 46 - 60 1017
99 61 -> 1220
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3509 6

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 11116 Frekvenca
0 ne vem 1052
1 DESUS 144
2 LDS 185
3 NSI 73
4 SDS 585
5 SLS 76
6 SNS 166
7 SD 807
8 ZARES 320
9 drugo 53
10 15
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3476 39

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

C1A1 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11215 Frekvenca
1 DELO 63
2 DNEVNIK 39
3 VEČER 22
4 SLOVENSKE NOVICE 29
5 ŽURNAL 18
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 1
Sysmiss 3334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
181 3334

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A2 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11314 Frekvenca
1 DELO 9
2 DNEVNIK 18
3 VEČER 4
4 SLOVENSKE NOVICE 23
5 ŽURNAL 24
6 FINANCE 14
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 2
Sysmiss 3413
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
102 3413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A3 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11413 Frekvenca
1 DELO 3
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 6
5 ŽURNAL 10
6 FINANCE 5
7 PRIMORSKE NOVICE 7
8 INDIREKT 6
Sysmiss 3474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 3474

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A4 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11512 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 2
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 4
7 PRIMORSKE NOVICE 2
8 INDIREKT 4
Sysmiss 3501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 3501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A5 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11611 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 1
Sysmiss 3511
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 3511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A6 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 11710 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 3514

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A7 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 1189 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C1A8 ČASOPIS BERE REDNO

Vrednost 1198 Frekvenca
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3515
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 3515

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

C22 NEDELJSKI DNEVNIK

Vrednost 1207 Frekvenca
1 bere 91
2 ne bere 118
Sysmiss 3306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 3306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C23 MAG

Vrednost 1216 Frekvenca
1 bere 30
2 ne bere 179
Sysmiss 3306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 3306

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C31 DEMOKRACIJA

Vrednost 1225 Frekvenca
1 bere 12
2 ne bere 195
Sysmiss 3308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 3308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C24 MLADINA

Vrednost 1234 Frekvenca
1 bere 47
2 ne bere 160
Sysmiss 3308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
207 3308

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C27 DRUŽINA

Vrednost 1243 Frekvenca
1 bere 33
2 ne bere 175
Sysmiss 3307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 3307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C30 SLOVENSKI TEDNIK

Vrednost 1252 Frekvenca
1 bere 23
2 ne bere 185
Sysmiss 3307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
208 3307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

WUTEZ UTEŽ

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3515 0 0.301 4.096 1 0.841

Vrednosti spremenljivk od 0.3014832 do 4.095548

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Arhiv družboslovnih podatkov zaradi določenih razlogov ni uspel pridobiti izjave o izročitvi. V kolikor ste nosilec avtorskih pravic, prosimo, da kontaktirate ADP.

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2009). Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI08. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI08_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si