Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI08_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2008)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

Ni podatka. (CJMMK)

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Janezu Janši kot predsedniku vlade, zaupanje v institucije, udeležba na volitvah, levo-desna politična orientacija, ocena problemskega stanja, materialni položaj gospodinjstva, razlog za visoko inflacijo v Sloveniji, gledanje televizijskih informativnih oddaj, objektivna televizijska poročila, kritika ministrstev, štirinajst slovenskih pokrajin, podpora neodvisnosti Kosova, podpora političnim strankam, volitve v državni zbor, najprimernejši kandidat za slovenskega mandatarja, aktivno politično delovanje Milana Kučana, vladna brošura o izboljšanju socialnega položaja prebivalstva, podpora političnim strankam, ocena dela vlade pod dosedanjim vodstvom Janeza Janše, predsedniške volitve v ZDA, oklepniki Patrija, Slovenija v mednarodnih mirovnih misijah, volitve v državni zbor, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, imenovanje kandidatov za veleposlanike, imenovane Dimitrija Rupla za odposlanca za zunanje zadeve, oddaja Blejskega otoka v najem cerkvi, mnenje o podpori ustanovitve t. im. Jambrekove univerze, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, upoštevanje slovenske vlade, odločbe sodišča o položaju t. im. izbrisanih, občutek osebne sreče, podpora Janševi vladi

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO, v EU ter strankarske preference. Aktualni bloki tega leta so vključevali vprašanja o: zaupanju v policijo ter o ameriških predsedniških kandidatih Obami in McCainu, o neimenovanju ambasadorjev, o D. Ruplu kot posebnemu odposlancu, o najemu Blejskega otoka s strani RKC, o novi univerzi ter o vplivu krize na ravnanje z denarjem. Poleg tega so bila vključena še vprašanja o gledanosti TV informativnih oddaj, o neodvisnosti Kosova, vprašanja o pogledu na regionalizacijo Slovenije ter nazadnje primerjava trenutnega političnega stanja z letom 2004.

Methodology


Collection date: Podatki so se z mesečnimi ponovitvami zbirali med 11.2. - 10.12.2008., Datumi vseh zbiranj: 11.2. - 13.2.,, 14.4. - 17.4.,, 20.6. - 22.6.,, 8.12. - 10.12.2008
Date of production: 2008
Country: Ljubljana, Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI08 - Politbarometer PB08 (Kumulativna datoteka) [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 126
 • number of units: 3515

Variable list

ANKETA anketa

Value 13 Frequency
2008-02-14 955
2008-04-14 813
2008-06-14 804
2008-12-14 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 2008-02-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 1352
2 ni zadovoljen 1943
3 ne vem, b.o. 218
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3295 220

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 2022
2 ni zadovoljen 1425
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3447 68

Valid range from 1 to 2

ANKETA anketa

Value 1126 Frequency
2008-02-14 955
2008-04-14 813
2008-06-14 804
2008-12-14 943
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 2008-02-14 2008-12-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 2125 Frequency
1 zadovoljen 1352
2 ni zadovoljen 1943
3 ne vem, b.o. 218
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3295 220

Valid range from 1 to 2

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 3124 Frequency
1 zadovoljen 2022
2 ni zadovoljen 1425
3 ne vem, b.o. 66
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3447 68

Valid range from 1 to 2

Q481C ALI PODPIRATE VLADO JANEZA JANŠE, ALI NE?

Value 4123 Frequency
1 da, podpiram 819
2 ne, ne podpiram 1535
3 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 945
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2354 1161

Valid range from 1 to 2

Q481D ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 5122 Frequency
1 da, podpiram 522
2 ne, ne podpiram 300
3 ne vem, b.o. 121
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
822 2693

Valid range from 1 to 2

V1 ČE UPOSTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 6121 Frequency
1 zelo neuspešno 90
2 . 199
3 nekje vmes 358
4 . 109
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2719
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 2719

Valid range from 1 to 5

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA JANŠE KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 7120 Frequency
1 zelo neuspešno 112
2 . 190
3 nekje vmes 245
4 . 143
5 zelo uspešno 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 2733

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 8119 Frequency
1 zelo neuspešno 68
2 . 190
3 nekje vmes 377
4 . 111
5 zelo uspešno 11
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2758
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 2758

Valid range from 1 to 5

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, FRANCETA CUKJATIJA?

Value 9118 Frequency
1 zelo neuspešno 63
2 . 126
3 nekje vmes 273
4 . 192
5 zelo uspešno 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2787
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 2787

Valid range from 1 to 5

V4 KAJ PA DRŽAVNI SVET?

Value 10117 Frequency
1 zelo neuspešno 75
2 . 113
3 nekje vmes 301
4 . 102
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2904
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
611 2904

Valid range from 1 to 5

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 11116 Frequency
1 zelo neuspešno 72
2 . 152
3 nekje vmes 309
4 . 147
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 2817

Valid range from 1 to 5

V9A KAKO OCENJUJETE DELO STRANK KOALICIJE?

Value 12115 Frequency
1 zelo neuspešno 71
2 . 190
3 nekje vmes 311
4 . 108
5 zelo uspešno 14
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2821
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 2821

Valid range from 1 to 5

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 13114 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 188
3 nekje vmes 255
4 . 146
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2806
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
709 2806

Valid range from 1 to 5

V8A IN KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE BARBARE BREZIGAR?

Value 14113 Frequency
1 zelo neuspešno 114
2 . 170
3 nekje vmes 221
4 . 175
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 2785

Valid range from 1 to 5

V11A KAKO PA OCENJUJETE DELO VARUHINJE ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKE ČEBAŠEK - TRAVNIK?

Value 15112 Frequency
1 zelo neuspešno 58
2 . 137
3 nekje vmes 240
4 . 203
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2810
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 2810

Valid range from 1 to 5

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 16111 Frequency
1 zelo neuspešno 4
2 . 10
3 nekje vmes 94
4 . 300
5 zelo uspešno 359
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2748
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 2748

Valid range from 1 to 5

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...VLADI V CELOTI?

Value 17110 Frequency
1 najmanj zaupa 457
2 . 640
3 nekaj vmes 898
4 . 354
5 najbolj zaupa 170
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2519 996

Valid range from 1 to 5

I1_1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. KAKO TOREJ ZAUPATE...: NOVI VLADI V CELOTI?

Value 18109 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 134
3 nekaj vmes 401
4 . 236
5 najbolj zaupa 57
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 2606

Valid range from 1 to 5

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

Value 19108 Frequency
1 najmanj zaupa 602
2 . 577
3 nekaj vmes 624
4 . 409
5 najbolj zaupa 308
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2520 995

Valid range from 1 to 5

I2_1 PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 20107 Frequency
1 najmanj zaupa 81
2 . 138
3 nekaj vmes 303
4 . 261
5 najbolj zaupa 139
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 21
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 2593

Valid range from 1 to 5

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 21106 Frequency
1 najmanj zaupa 247
2 . 507
3 nekaj vmes 1116
4 . 459
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2419 1096

Valid range from 1 to 5

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 22105 Frequency
1 najmanj zaupa 57
2 . 93
3 nekaj vmes 439
4 . 927
5 najbolj zaupa 933
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 82
Sysmiss 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2449 1066

Valid range from 1 to 5

I4_1 PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 23104 Frequency
1 najmanj zaupa 95
2 . 108
3 nekaj vmes 202
4 . 279
5 najbolj zaupa 251
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 2580

Valid range from 1 to 5

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

Value 24103 Frequency
1 najmanj zaupa 370
2 . 755
3 nekaj vmes 1119
4 . 158
5 najbolj zaupa 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 65
Sysmiss 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2430 1085

Valid range from 1 to 5

I6 SODIŠČEM?

Value 25102 Frequency
1 najmanj zaupa 489
2 . 715
3 nekaj vmes 822
4 . 341
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 78
Sysmiss 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2430 1085

Valid range from 1 to 5

I7 POLICIJI?

Value 26101 Frequency
1 najmanj zaupa 326
2 . 635
3 nekaj vmes 1340
4 . 865
5 najbolj zaupa 262
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3428 87

Valid range from 1 to 5

I8 VOJSKI?

Value 27100 Frequency
1 najmanj zaupa 150
2 . 330
3 nekaj vmes 881
4 . 712
5 najbolj zaupa 274
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 118
Sysmiss 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2347 1168

Valid range from 1 to 5

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2899 Frequency
1 najmanj zaupa 1168
2 . 739
3 nekaj vmes 778
4 . 478
5 najbolj zaupa 246
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 59
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3409 106

Valid range from 1 to 5

I10 BANKI SLOVENIJE?

Value 2998 Frequency
1 najmanj zaupa 127
2 . 275
3 nekaj vmes 871
4 . 980
5 najbolj zaupa 306
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2559 956

Valid range from 1 to 5

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3097 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 205
3 nekaj vmes 647
4 . 618
5 najbolj zaupa 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 47
Sysmiss 1814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1654 1861

Valid range from 1 to 5

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3196 Frequency
1 najmanj zaupa 142
2 . 331
3 nekaj vmes 693
4 . 413
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 6
Sysmiss 1785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 1791

Valid range from 1 to 5

I23 EVROPSKI UNIJI?

Value 3295 Frequency
1 najmanj zaupa 191
2 . 445
3 nekaj vmes 1388
4 . 998
5 najbolj zaupa 254
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3276 239

Valid range from 1 to 5

I21 NATU?

Value 3394 Frequency
1 najmanj zaupa 216
2 . 390
3 nekaj vmes 571
4 . 300
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 96
Sysmiss 1867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1552 1963

Valid range from 1 to 5

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 3493 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 237
3 nekaj vmes 645
4 . 444
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 110
Sysmiss 1873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1532 1983

Valid range from 1 to 5

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3592 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 318
3 nekaj vmes 658
4 . 388
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 77
Sysmiss 1855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1583 1932

Valid range from 1 to 5

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3691 Frequency
1 najmanj zaupa 257
2 . 638
3 nekaj vmes 1450
4 . 853
5 najbolj zaupa 249
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3447 68

Valid range from 1 to 5

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

Value 3790 Frequency
1 najmanj zaupa 140
2 . 417
3 nekaj vmes 1176
4 . 566
5 najbolj zaupa 86
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2385 1130

Valid range from 1 to 5

I25 EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 3889 Frequency
1 najmanj zaupa 177
2 . 361
3 nekaj vmes 991
4 . 1309
5 najbolj zaupa 576
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3414 101

Valid range from 1 to 5

I16 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC?

Value 3988 Frequency
1 najmanj zaupa 121
2 . 244
3 nekaj vmes 487
4 . 475
5 najbolj zaupa 150
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 50
Sysmiss 1988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1477 2038

Valid range from 1 to 5

I27 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE?

Value 4087 Frequency
1 najmanj zaupa 201
2 . 300
3 nekaj vmes 478
4 . 460
5 najbolj zaupa 193
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 1828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1632 1883

Valid range from 1 to 5

I28 SINDIKATOM?

Value 4186 Frequency
1 najmanj zaupa 375
2 . 660
3 nekaj vmes 1171
4 . 827
5 najbolj zaupa 298
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 120
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3331 184

Valid range from 1 to 5

I29 POVEJTE, KOLIKO PA ZAUPATE NASLEDNJIM INSTITUCIJAM IN NJIHOVIM NOSILCEM? RAČUNSKEMU SODIŠČU IN IGORJU ŠOLTESU?

Value 4285 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 141
3 nekaj vmes 244
4 . 216
5 najbolj zaupa 83
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 204
Sysmiss 2574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 2778

Valid range from 1 to 5

I16_1 VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK

Value 4384 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 112
3 nekaj vmes 278
4 . 325
5 najbolj zaupa 110
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 75
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 2650

Valid range from 1 to 5

I27_1 KOMISIJI ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE IN DRAGU KOSU?

Value 4483 Frequency
1 najmanj zaupa 113
2 . 167
3 nekaj vmes 243
4 . 242
5 najbolj zaupa 123
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 2627

Valid range from 1 to 5

I30 IN INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 4582 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 96
3 nekaj vmes 216
4 . 291
5 najbolj zaupa 190
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 94
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
846 2669

Valid range from 1 to 5

I20 RDEČEMU KRIŽU?

Value 4681 Frequency
1 najmanj zaupa 109
2 . 198
3 nekaj vmes 258
4 . 163
5 najbolj zaupa 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 2733
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 2733

Valid range from 1 to 5

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4780 Frequency
1 da 2655
2 ne 731
3 ne vem, b.o. 105
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3386 129

Valid range from 1 to 2

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 4879 Frequency
1 DESUS 104
2 LDS 117
3 NSI 59
4 SDS 469
5 SLS 47
6 SNS 118
7 SD 632
8 ZARES 216
9 drugo stranko 26
10 8
0 ne vem, b.o. 855
Sysmiss 864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1796 1719

Valid range from 1 to 10

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?

Value 4978 Frequency
1 DESUS 40
2 LDS 68
3 NSI 14
4 SDS 116
5 SLS 29
6 SNS 48
7 SD 175
8 ZARES 104
9 drugo stranko 27
10 7
0 ne vem, b.o. 1052
Sysmiss 1835
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
628 2887

Valid range from 1 to 10

W20A KAKO PA STE RAVNALI NA VOLITVAH OKTOBRA 2004. ZA KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?

Value 5077 Frequency
1 DESUS 56
2 LDS 355
3 NSI 62
4 SDS 572
5 SLS 67
6 SNS 101
7 ZL(SD) 292
8 drugo stranko 24
9 ni volil 408
0 ne vem, b.o. 612
Sysmiss 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1937 1578

Valid range from 1 to 9

W20B SEPTEMBRA LETOS SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI

Value 5176 Frequency
1 DESUS 50
2 LDS 33
3 NSI 17
4 SDS 150
5 SLS 26
6 SNS 29
7 SD 289
8 ZARES 50
9 drugo stranko 12
10 LIPA 5
99 ni volil 142
0 ne vem, b.o. 136
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 2712

Valid range from 1 to 99

Q750 KDAJ PRIBLIŽNO STE SE ODLOČILI, DA BOSTE VOLILI TO STRANKO?

Value 5275 Frequency
1 V ZADNJIH DNEH 82
2 V ZADNJEM MESECU 90
3 OD ZAČETKA LETOŠNJEGA LETA 91
4 ŽE DALJ ČASA SEM ODLOČEN 391
5 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
654 2861

Valid range from 1 to 4

Q751 KAJ BI REKLI, ALI STE VI OSEBNO Z IZIDOM VOLITEV ZADOVOLJNI ALI NISTE ZADOVOLJNI ?

Value 5374 Frequency
1 zadovoljen 589
2 ni zadovoljen 294
3 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 2579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 2632

Valid range from 1 to 2

Q895 KAKO PA STE RAVNALI NA LANSKIH VOLITVAH ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE V PRVEM KROGU? KOGA MED NAŠTETIMI STE TAKRAT PODPRLI?

Value 5473 Frequency
1 JELINČIČ 52
2 GASPARI 127
3 PETERLE 115
4 TÜRK 384
5 nisem volil 77
7 volil sem nekoga drugega 5
6 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 2718
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 2755

Valid range from 1 to 7

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O LEVIH ALI O DESNIH. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5572 Frequency
1 prej levo 1247
2 v sredino 780
3 prej desno 652
4 b.o. 810
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2679 836

Valid range from 1 to 3

Q846A NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIALNI P

Value 5671 Frequency
1 danes boljše 87
2 danes slabše 681
3 nič se ni spremenilo 157
4 ne vem, b.o. 19
Sysmiss 2571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 2590

Valid range from 1 to 3

Q846A_1 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRA TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIA

Value 5770 Frequency
1 danes boljše 72
2 danes slabše 581
3 nič se ni spremenilo 127
4 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 2714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 2735

Valid range from 1 to 3

Q846A_2 NAŠTELI VAM BOMO PROBLEME, KI SO MOČNO IZSTOPALI V PREDVOLILNEM ČASU PRED ZADNJIMI DRŽAVNOZBORSKIMI VOLITVAMI LETA 2004. OCENITE, KAKŠNO JE STANJE TEH PROBLEMOV DANES, DOBRE TRI LETA PO VOLITVAH. ALI JE DANES BOLJŠE, SLABŠE ALI JE ENAKO? NAJPREJ: ... SOCIA

Value 5869 Frequency
1 danes boljše 93
2 danes slabše 539
3 nič se ni spremenilo 150
4 ne vem, b.o. 17
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 2733

Valid range from 1 to 3

Q846B ... OBJEKTIVNOST PRI POROČANJU MEDIJEV:

Value 5968 Frequency
1 danes boljše 430
2 danes slabše 509
3 nič se ni spremenilo 676
4 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 1770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1615 1900

Valid range from 1 to 3

Q846C ... VPLETANJE POLITIKE V GOSPODARSTVO:

Value 6067 Frequency
1 danes boljše, manj vpletanja 228
2 danes slabše, več vpletanja 1478
3 nič se ni spremenilo 603
4 ne vem, b.o. 234
Sysmiss 972
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2309 1206

Valid range from 1 to 3

Q846H ...UREJANJE ODNOSOV S HRVAŠKO

Value 6166 Frequency
1 danes boljše 87
2 danes slabše 1112
3 nič se ni spremenilo 472
4 ne vem, b.o. 72
Sysmiss 1772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1671 1844

Valid range from 1 to 3

Q846E ... KORUPCIJA

Value 6265 Frequency
1 danes boljše, manj korupcije 178
2 danes slabše, več korupcije 1518
3 nič se ni spremenilo 664
4 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 973
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2360 1155

Valid range from 1 to 3

Q874 ALI AKTUALNE PODRAŽITVE PREHRAMBENIH DOBRIN IN INFLACIJA KAJ VPLIVA NA MATERIALNI POLOŽAJ VAŠEGA GOSPODINJSTVA?

Value 6364 Frequency
1 NE BO BISTVENO VPLIVALO 138
2 VPLIVALO BO DO NEKE MERE 437
3 MOČNO BO VPLIVALO 367
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 2573

Valid range from 1 to 3

Q885 KAJ JE POGLAVITNI RAZLOG ZA VISOKO INFLACIJO V SLOVENIJI? ALI SO TO PREDVSEM MEDNARODNE GOSPODARSKE RAZMERE ALI PREDVSEM SLABA POLITIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 6463 Frequency
1 mednarodne gospodarske razmere 232
2 slaba politika slovenske vlade 579
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 2572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 2704

Valid range from 1 to 2

TV3NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6562 Frequency
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 243
3 24 UR POP TV 248
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 31
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 19
7 ni gledal inf. odd. 158
Sysmiss 2577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 2577

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6661 Frequency
1 SVET NA KANALU A 34
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 101
3 24 UR POP TV 160
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 83
5 24 UR ZVEČER 43
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 20
7 ni gledal inf. odd. 1
Sysmiss 3073
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
442 3073

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6760 Frequency
1 SVET NA KANALU A 10
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 17
3 24 UR POP TV 50
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 43
5 24 UR ZVEČER 37
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
170 3345

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6859 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 2
3 24 UR POP TV 2
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 23
5 24 UR ZVEČER 17
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 13
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 3457

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA5 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6958 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 1
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 2
5 24 UR ZVEČER 10
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 3
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 3498

Valid range from 1 to 7

TV3NOVA6 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 7057 Frequency
1 SVET NA KANALU A 1
2 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE 0
3 24 UR POP TV 0
4 ODMEVI TV SLOVENIJE 0
5 24 UR ZVEČER 0
6 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE 5
7 ni gledal inf. odd. 0
Sysmiss 3509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 3509

Valid range from 1 to 7

Q853A KATERA TELEVIZIJSKA POROČILA MED NAŠTETIMI SO PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ OBJEKTIVNA?

Value 7156 Frequency
1 SVET NA KANALU A 196
2 TV DNEVNIK - RTV SLOVENIJE 277
3 24 UR - POP TV 327
4 nobena 50
5 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 2665

Valid range from 1 to 4

Q8861 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA

Value 7255 Frequency
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 6
2 za finance, Andrej Bajuk 154
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 23
4 za javno upravo, Gregor Virant 11
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 6
6 za kulturo, Vasko Simoniti 3
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 44
8 za obrambo, Karl Erjavec 40
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 92
10 za pravosodje, Lovro Šturm 8
11 za promet, Radovan Žerjav 9
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 16
13 za vis. šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 5
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 59
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 155
16 služba vlade za lok.samoup. in reg. politiko, Ivan Žagar 1
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 11
19 nobeno 57
20 ne vem, b.o. 238
Sysmiss 2577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
700 2815

Valid range from 1 to 19

Q8862 V ZADNJEM ČASU LETI VELIKO KRITIK NA NEKATERA MINISTRSTVA. NAVEDITE DVE MINISTRSTVI OZIROMA DVA MINISTRA, ZA KATERE MENITE, DA JE TA KRITIKA NAJBOLJ UPRAVIČENA

Value 7354 Frequency
1 za delo, družino in socialne zadeve, Marjeta Cotman 19
2 za finance, Andrej Bajuk 73
3 za gospodarstvo, Andrej Vizjak 45
4 za javno upravo, Gregor Virant 10
5 za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Iztok Jarc 8
6 za kulturo, Vasko Simoniti 10
7 za notranje zadeve, Dragutin Mate 42
8 za obrambo, Karl Erjavec 32
9 za okolje in prostor, Janez Podobnik 80
10 za pravosodje, Lovro Šturm 13
11 za promet, Radovan Žerjav 8
12 za šolstvo, znanost in šport, Milan Zver 25
13 za vis. šolstvo znanost in tehnologijo, Mojca Kucler Dolinar 4
14 za zdravje, Zofija Mazej Kukovič 57
15 za zunanje zadeve, Dimitrij Rupel 91
16 služba vlade za lok.samoup. in reg. politiko, Ivan Žagar 6
17 služba vlade za razvoj, Žiga Turk 0
18 vsa po vrsti 4
19 nobeno 10
20 ne vem, b.o. 14
Sysmiss 2964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 2978

Valid range from 1 to 19

Q887 VLADA JE PO DOLGEM DOGOVARJANJU O REGIONALIZACIJI PONUDILA REŠITEV RAZDELITVE SLOVENIJE NA ŠTIRINAJST POKRAJIN. ALI TAK PREDLOG PODPIRATE, ALI NE?

Value 7453 Frequency
1 podpira 150
2 ne podpira 665
3 ne vem, ne poznam, b.o. 123
Sysmiss 2577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 2700

Valid range from 1 to 2

Q888 OBSTAJA VERJETNOST, DA BO KOSOVO V KRATKEM RAZGLASILO SVOJO NEODVISNOST. SE VAM ZDI PRIMERNO ALI NE, DA SLOVENIJA MED PRVIMI PRIZNA NEODVISNOST KOSOVA?

Value 7552 Frequency
1 je primerno 251
2 ni primerno 587
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 2677

Valid range from 1 to 2

Q896A VLADA JE NEDAVNO RAZPOSLALA BROŠURO, V KATERI POUDARJA TUDI NASLEDNJE TRDITVE. POVEJTE, ALI SE S TEMI TRDITVAMI STRINJATE, ALI NE. IZBOLJŠALA SE JE SOCIALNA VARNOST UPOKOJENCEV.

Value 7651 Frequency
1 se strinja 192
2 se ne strinja 532
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 2791

Valid range from 1 to 2

Q896B MLADIM JE OLAJŠAN DOSTOP DO STANOVANJ.

Value 7750 Frequency
1 se strinja 128
2 se ne strinja 560
3 ne vem, b.o. 111
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 2827

Valid range from 1 to 2

Q896C SKRAJŠALE SO SE ČAKALNE DOBE V ZDRAVSTVU.

Value 7849 Frequency
1 se strinja 171
2 se ne strinja 528
3 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
699 2816

Valid range from 1 to 2

Q896D LAŽJI JE DOSTOP DO ZAPOSLITEV.

Value 7948 Frequency
1 se strinja 203
2 se ne strinja 479
3 ne vem, b.o. 116
Sysmiss 2717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
682 2833

Valid range from 1 to 2

Q896E PLAČE IN POKOJNIJE SO PRAVIČNEJŠE.

Value 8047 Frequency
1 se strinja 117
2 se ne strinja 624
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 2774

Valid range from 1 to 2

Q896F DAVKI SO SE ZNIŽALI.

Value 8146 Frequency
1 se strinja 117
2 se ne strinja 534
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 2717
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
651 2864

Valid range from 1 to 2

Q889 NAVEDLI VAM BOMO POLITIČNE STRANKE IN NJIHOVE PREDSEDNIKE, VI PA POVEJTE, KATERO OD NJIH BOSTE NA LETOŠNJIH VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI?

Value 8245 Frequency
1 DESUS S KARLOM ERJAVCEM 156
2 LDS S KATARINO KRESAL 128
3 LIPA S SAŠOM PEČETOM 40
4 NSI Z ANDREJEM BAJUKOM 48
5 SD Z BORUTOM PAHORJEM 619
6 SDS Z JANEZOM JANŠO 419
7 SLS Z BOJANOM ŠROTOM 62
8 SNS Z ZMAGOM JELINČIČEM 188
9 ZARES Z GREGORJEM GOLOBIČEM 262
0 ne vem, b.o. 617
Sysmiss 976
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1922 1593

Valid range from 1 to 9

Q890 OKTOBRA LETOS BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJ SPREJEMLJVO ALI..

Value 8344 Frequency
1 DA ŠE NAPREJ VLADA DESNOSREDINSKA KOALICIJA 194
2 DA MANDAT DOBI LEVOSREDINSKA KOALICIJA 322
3 KAJ TRETJEGA 234
4 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2575
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 2765

Valid range from 1 to 3

Q890B LETOS JESENI BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. KAJ JE PO VAŠEM MNENJU ZA SLOVENIJO BOLJE ALI...

Value 8443 Frequency
1 DA VLADO PREVZAME LEVOSREDINSKA KOALICIJA 145
2 DA VLADO PREVZAME DESNOSREDINSKA KOALICIJA 58
3 ALI KOALICIJA TAKO DESNIH KOT LEVIH STRANK? 242
4 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 2923
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 3070

Valid range from 1 to 3

Q891 KDO BI BIL PO VAŠEM MNENJU NAJPRIMERNEJŠI MANDATAR IN PREDSEDNIK PRIHODNJE SLOVENSKE VLADE?

Value 8542 Frequency
1 Janez Janša 145
2 Borut Pahor 247
3 Andrej Bajuk 0
4 Karl Erjavec 2
5 Mitja Gaspari 39
6 Gregor Golobič 38
7 Zoran Janković 4
8 Zmago Jelinčič 19
9 Katarina Kresal 5
10 Milan Kučan 7
11 Janez Potočnik 2
12 Bojan Šrot 12
13 drugo 32
14 ne vem, b.o. 389
Sysmiss 2574
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
552 2963

Valid range from 1 to 13

Q893 NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI VIDNA IMENA POLITIČNEGA ŽIVLJENJA SLOVENIJE. POVEJTE NAM, KDO IZMED NJIH BI, GLEDE NA SVOJE SPOSOBNOSTI, NAJBOLJE VODIL SLOVENIJO KOT MANDATAR V BODOČEM MANDATU?

Value 8641 Frequency
1 GREGOR GOLOBIČ 252
2 ZORAN JANKOVIĆ 246
3 JANEZ JANŠA 378
4 BORUT PAHOR 527
5 ne vem, b.o. 195
Sysmiss 1917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1403 2112

Valid range from 1 to 4

Q892 KAJ MENITE, ALI BI BILO DOBRO ALI NE, DA BI V SLOVENSKO POLITIČNO ŽIVLJENJE ZOPET AKTIVNO VSTOPIL MILAN KUČAN?

Value 8740 Frequency
1 bi bilo dobro 700
2 ne bi bilo dobro 908
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 1776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1608 1907

Valid range from 1 to 2

Q897 ALI BI BILO ZA SLOVENIJO KORISTNO ALI NE, DA JANŠEVA VLADA V SEDANJI SESTAVI DOBI MANDAT ŠE ZA NASLEDNJA 4 LETA?

Value 8839 Frequency
1 koristno 220
2 nekorisno 504
3 ne vem, b.o. 75
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 2791

Valid range from 1 to 2

Q900 JESENI BODO V ZDA PREDSEDNIŠKE VOLITVE. ALI BI BILO ZA SVET BOLJE, DA ZMAGA....

Value 8938 Frequency
1 DEMOKRAT OBAMA, ALI.... 505
2 REPUBLIKANEC McCAIN 62
3 vseeno mi je, ne vem, b.o. 232
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
567 2948

Valid range from 1 to 2

Q901 PRED DNEVI JE FINSKA POLICIJA PRIČELA PREISKAVO SUMA KORUPCIJE V ZVEZI Z NABAVO OKLEPNIKOV PATRIA TUDI V SLOVENIJI. ALI VERJAMETE, DA BOSTA SLOVENSKA POLICIJA IN TOŽILSTVO PRI TEM OPRAVILA SVOJO VLOGO ODGOVORNO IN NEPRISTRANSKO?

Value 9037 Frequency
1 verjame 259
2 ne verjame 456
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 2800

Valid range from 1 to 2

Q902A KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA DANILA TÜRKA, DA ZADRŽI IMENOVANJE NEKATERIH KANDIDATOV ZA VELEPOSLANIKE? ALI NJEGOVO ODLOČITEV...

Value 9136 Frequency
1 ODOBRAVATE 602
2 NE ODOBRAVATE 222
3 ne vem, b.o. 114
Sysmiss 2577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 2691

Valid range from 1 to 2

Q902B KAKO OCENJUJETE ODLOČITEV PREDSEDNIKA VLADE BORUTA PAHORJA, DA DIMITRIJA RUPLA IMENUJE KOT POSEBNEGA ODPOSLANCA ZA ZUNANJE ZADEVE? ALI TO ODLOČITEV...

Value 9235 Frequency
1 ODOBRAVATE 221
2 NE ODOBRAVATE 661
3 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 2633

Valid range from 1 to 2

Q902C KAKO PA OCENJUJETE ODLOČITEV BIVŠEGA MINISTRA SIMONITIJA, DA ODDA BLEJSKI OTOK V NAJEM CERKVI? ALI TO ODLOČITEV...

Value 9334 Frequency
1 ODOBRAVATE 170
2 NE ODOBRAVATE 665
3 ne vem, b.o. 104
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 2680

Valid range from 1 to 2

Q902D IN ŠE, ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE ODLOČITEV BIVŠE MINISTRICE MOJCE KUCLER DOLINAR, DA PODPRE USTANOVITEV NOVE, T.I. JAMBREKOVE UNIVERZE?

Value 9433 Frequency
1 ODOBRAVATE 200
2 NE ODOBRAVATE 464
3 ne vem, b.o. 275
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
664 2851

Valid range from 1 to 2

Q903 V ZADNJEM ČASU JE PRECEJ GOVORA O SVETOVNI GOSPODARSKI IN FINANČNI KRIZI. POVEJTE, ALI BO TO KAJ VPLIVALO NA VAŠE RAVNANJE Z DENARJEM?

Value 9532 Frequency
1 BO VPLIVALO 613
2 NE BO PREVEČ VPLIVALO 293
3 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 2609

Valid range from 1 to 2

Q824_1 USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE JE ŽE PRED LETI SPREMENILO ODLOČBO O UREDITVI POLOŽAJA T.I. IZBRISANIH. KAJ MENITE, ALI JE SLOVENSKA VLADA OB TEM VPRAŠANJU DOLŽNA UPOŠTEVATI ODLOČBO USTAVNEGA SODIŠČA ALI NE?

Value 9631 Frequency
1 da, dolžna 499
2 ne, ni dolžna 250
3 ne vem, b.o. 190
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
749 2766

Valid range from 1 to 2

Q770 ČE POGLEDATE IZTEKAJOČE SE LETO IN VAŠE OBČUTKE OSEBNE (DRUŽINSKE) SREČE, OCENITE KAKO SREČNO/SREČNEGA SE POČUTITE.

Value 9730 Frequency
1 nisem srečen 31
2 . 48
3 nekaj vmes 264
4 . 416
5 zelo srečen 170
6 ne vem, b.o. 10
Sysmiss 2576
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 2586

Valid range from 1 to 5

Q898 POVEJTE NAM ŠE, KOLIKO STE SEZNANJENI O SODELOVANJU SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Value 9829 Frequency
1 KAR DOBRO 297
2 BOLJ SLABO 386
3 SPLOH NISEM SEZNANJEN 107
4 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 2725

Valid range from 1 to 3

Q899 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI PODPIRATE ALI NE, SODELOVANJE SLOVENIJE V MEDNARODNIH MIROVNIH MISIJAH?

Value 9928 Frequency
1 podpira 393
2 ne podpira 347
3 ne vem, b.o. 59
Sysmiss 2716
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 2775

Valid range from 1 to 2

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 6 0 90 55.411 17.544

Valid range from 0 to 90

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 10126 Frequency
1 OSNOVNA 495
2 POKLICNA 482
3 SREDNJA 1504
4 VIŠJA, VISOKA 1021
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3502 13

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

Value 10225 Frequency
1 PODEŽELJE 1293
2 MANJŠI KRAJ 1175
3 VECJE MESTO 460
4 LJ ALI MB 580
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3508 7

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 10324 Frequency
1 GOSPODARSTVO 799
2 NEGOSPODARSTVO 581
3 SAMOZAPOSLEN 153
4 KMET 42
5 GOSPODINJA 61
6 UPOKOJENEC 1475
7 ŠTUDENT, DIJAK 260
8 BREZPOSELN 122
9 DRUGO... 18
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3511 4

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 10423 Frequency
1 ZELO ME SKRBI 160
2 DO NEKE MERE 369
3 TO ME NE SKRBI 845
4 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 2135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1374 2141

Valid range from 1 to 3

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 10522 Frequency
1 sem veren 1645
2 nisem veren 1185
3 nekaj vmes... 620
4 zavrnil odg.,b.o. 59
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3450 65

Valid range from 1 to 3

SPOL SPOL

Value 10621 Frequency
1 moški 1399
2 ženska 2116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 10720 Frequency
Zakrita vrednost 3515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 0

REGIJA Regija

Value 10819 Frequency
1 POMURSKA 185
2 PODRAVSKA 522
3 KOROŠKA 111
4 SAVINJSKA 428
5 GORENJSKA 262
6 ZASAVSKA 90
7 OSREDNJA 931
8 SPOD. POSAVSKA 116
9 DOLENJSKA 337
10 GORIŠKA 209
11 OBALNO-KRAŠKA 155
12 KRAŠKA 120
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3466 49

Valid range from 1 to 12

VELN2 Veln2

Value 10918 Frequency
1 ->500 1195
2 500-4000 856
3 4000-50000 786
4 NAD 50000 678
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 0

Valid range from 1 to 4

RSTAR STAROST

Value 11017 Frequency
30 ->30 510
45 31 - 45 762
60 46 - 60 1017
99 61 -> 1220
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3509 6

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 11116 Frequency
0 ne vem 1052
1 DESUS 144
2 LDS 185
3 NSI 73
4 SDS 585
5 SLS 76
6 SNS 166
7 SD 807
8 ZARES 320
9 drugo 53
10 15
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3476 39

Valid range from 0 to 10

C1A1 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11215 Frequency
1 DELO 63
2 DNEVNIK 39
3 VEČER 22
4 SLOVENSKE NOVICE 29
5 ŽURNAL 18
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 1
Sysmiss 3334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
181 3334

Valid range from 1 to 8

C1A2 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11314 Frequency
1 DELO 9
2 DNEVNIK 18
3 VEČER 4
4 SLOVENSKE NOVICE 23
5 ŽURNAL 24
6 FINANCE 14
7 PRIMORSKE NOVICE 8
8 INDIREKT 2
Sysmiss 3413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
102 3413

Valid range from 1 to 8

C1A3 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11413 Frequency
1 DELO 3
2 DNEVNIK 2
3 VEČER 2
4 SLOVENSKE NOVICE 6
5 ŽURNAL 10
6 FINANCE 5
7 PRIMORSKE NOVICE 7
8 INDIREKT 6
Sysmiss 3474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 3474

Valid range from 1 to 8

C1A4 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11512 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 2
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 4
7 PRIMORSKE NOVICE 2
8 INDIREKT 4
Sysmiss 3501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 3501

Valid range from 1 to 8

C1A5 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11611 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 2
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 1
Sysmiss 3511
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 3511

Valid range from 1 to 8

C1A6 ČASOPIS BERE REDNO

Value 11710 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 1
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3514

Valid range from 1 to 8

C1A7 ČASOPIS BERE REDNO

Value 1189 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3515

Valid range from 1 to 8

C1A8 ČASOPIS BERE REDNO

Value 1198 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 0
4 SLOVENSKE NOVICE 0
5 ŽURNAL 0
6 FINANCE 0
7 PRIMORSKE NOVICE 0
8 INDIREKT 0
Sysmiss 3515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 3515

Valid range from 1 to 8

C22 NEDELJSKI DNEVNIK

Value 1207 Frequency
1 bere 91
2 ne bere 118
Sysmiss 3306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 3306

Valid range from 1 to 2

C23 MAG

Value 1216 Frequency
1 bere 30
2 ne bere 179
Sysmiss 3306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 3306

Valid range from 1 to 2

C31 DEMOKRACIJA

Value 1225 Frequency
1 bere 12
2 ne bere 195
Sysmiss 3308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 3308

Valid range from 1 to 2

C24 MLADINA

Value 1234 Frequency
1 bere 47
2 ne bere 160
Sysmiss 3308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
207 3308

Valid range from 1 to 2

C27 DRUŽINA

Value 1243 Frequency
1 bere 33
2 ne bere 175
Sysmiss 3307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 3307

Valid range from 1 to 2

C30 SLOVENSKI TEDNIK

Value 1252 Frequency
1 bere 23
2 ne bere 185
Sysmiss 3307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 3307

Valid range from 1 to 2

WUTEZ UTEŽ

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3515 0 0.301 4.096 1 0.841

Valid range from 0.3014832 to 4.095548

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Due to certain reasons the Slovenian Social Science Data Archives was not able to gain Licence agreement from the author. If you hold copyrights please contact us.

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2009). Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI08. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI08_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si