Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: PZID15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PZID15_V1
Main author(s):
  • Bončina, Klemen
  • Suklan, Jana
  • Kavčič, Klemen
Data file producer:
Bončina, Klemen
Suklan, Jana
Kavčič, Klemen

Place; date:

Koper, Slovenija; 2015

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Study Content

Keywords:

zunanje izvajanje dejavnosti, razvojna politika, Pošta Slovenije, organizacija, IT-storitev

Keywords ELSST:
PODJETJE, PODJETJE, ORGANIZACIJA, TRG, RAZVOJNA POLITIKA, RAZVOJ, RAZVOJNI PROGRAM, PREVOZ BLAGA, POŠTNI URAD

Topic Classification CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - poslovno/industrijsko upravljanje in organizacija
Topic Classification CERIF
Vodenje podjetij
Topic Classification ADP
Management


Abstract:

Namen raziskave je preučiti značilnosti zunanjega izvajanja dejavnosti na področju logističnih in IT-storitev in pomena tovrstnega načina obvladovanja poslovnih procesov na snovanje razvojne politike posamezne organizacije. Cilj raziskave je opredeliti bistvene pomenske značilnosti, učinke in vplive zunanjega izvajanja dejavnosti na posamezno organizacijo, natančneje na Pošto Slovenije; identificirati kratkoročne in srednjeročne poslovne strategije organizacij različnih gospodarskih panog z osredotočanjem na področje oddajanja logističnih in IT-storitev v zunanje izvajanje; ugotoviti kolikšen je pri tem pričakovani bodoči tržni potencial Pošte Slovenije in katere panoge izkazujejo največjo perspektivo ter potrebo po prilagajanju poslovnega modela in morebitno redefinicijo razvojnih politik; ugotoviti kateri segment oziroma kriterij/lastnost je v okviru logističnih oziroma IT-storitev organizacijam višjega pomena; ugotoviti razloge zaradi katerih so/bi organizacije bile pripravljene s Pošto Slovenije sodelovati v prihodnje ter ugotoviti delež organizacij, ki sodelovanje s Pošto Slovenije zavračajo.

Methodology


Collection date: 21. december 2014 - 21. marec 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

organizacija

Universe:

Podjetja in organizacije vpisana v bazi Obrtne in Gospodarske zbornice Slovenije v letu 2014.

Excluded: no information
Data collected by:

Bončina, Klemen

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija. Vzorec je zajemal 6.201 organizacijo, pri čemer je 5.895 naslovov elektronskih pošt zagotovila Gospodarska zbornica Slovenije, 300 Obrtna zbornica Slovenije, 6 pa jih je bilo zagotovljenih na podlagi znanstev v različnih organizacijah.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa.

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PZID15 - Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 55
  • number of units: 295

Version: junij 2016

Variable list

itime Datum

Value 13 Frequency
02.02.2015 1
03.02.2015 1
04.02.2015 1
09.02.2015 31
10.02.2015 22
11.02.2015 33
12.02.2015 44
13.02.2015 16
14.02.2015 1
16.02.2015 17
17.02.2015 26
18.02.2015 34
19.02.2015 35
20.02.2015 18
21.12.2014 1
22.02.2015 1
23.02.2015 7
24.02.2015 2
24.12.2014 1
26.02.2015 2
30.01.2015 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 0

Q1 Izberite panogo v kateri posluje vaša organizacija.

Q1 - Izberite panogo, v kateri posluje vaša organizacija.

Value 22 Frequency
1 A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 9
2 B Rudarstvo 1
3 C Predelovalne dejavnosti 53
4 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 0
5 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 2
6 F Gradbeništvo 20
7 G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 34
8 H Promet in skladiščenje 22
9 I Gostinstvo 1
10 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 31
11 K Finančne in zavarovalniške storitve 2
12 L Poslovanje z nepremičninami 3
13 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 21
14 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 24
15 O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socia 0
16 P Izobraževanje 3
17 Q Zdravstvo in socialno varstvo 2
18 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0
19 S Druge dejavnosti 38
20 T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proiz 0
21 U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 29

Valid range from 1 to 21

Q2 Med kakšna podjetja glede na velikost sodi vaša organizacija?

Q2 - Med kakšna podjetja glede na velikost sodi vaša organizacija?

Value 31 Frequency
1 mikro (manj kot 10 zaposlenih) 128
2 mala (11 - 49 zaposlenih) 100
3 srednje velika (50 - 249 zaposlenih) 43
4 velika (250 ali več zaposlenih) 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 11

Valid range from 1 to 4

itime Datum

Value 155 Frequency
02.02.2015 1
03.02.2015 1
04.02.2015 1
09.02.2015 31
10.02.2015 22
11.02.2015 33
12.02.2015 44
13.02.2015 16
14.02.2015 1
16.02.2015 17
17.02.2015 26
18.02.2015 34
19.02.2015 35
20.02.2015 18
21.12.2014 1
22.02.2015 1
23.02.2015 7
24.02.2015 2
24.12.2014 1
26.02.2015 2
30.01.2015 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 0

Q1 Izberite panogo v kateri posluje vaša organizacija.

Q1 - Izberite panogo, v kateri posluje vaša organizacija.

Value 254 Frequency
1 A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo 9
2 B Rudarstvo 1
3 C Predelovalne dejavnosti 53
4 D Oskrba z električno energijo, plinom in paro 0
5 E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje 2
6 F Gradbeništvo 20
7 G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil 34
8 H Promet in skladiščenje 22
9 I Gostinstvo 1
10 J Informacijske in komunikacijske dejavnosti 31
11 K Finančne in zavarovalniške storitve 2
12 L Poslovanje z nepremičninami 3
13 M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti 21
14 N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti 24
15 O Dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socia 0
16 P Izobraževanje 3
17 Q Zdravstvo in socialno varstvo 2
18 R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti 0
19 S Druge dejavnosti 38
20 T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proiz 0
21 U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 29

Valid range from 1 to 21

Q2 Med kakšna podjetja glede na velikost sodi vaša organizacija?

Q2 - Med kakšna podjetja glede na velikost sodi vaša organizacija?

Value 353 Frequency
1 mikro (manj kot 10 zaposlenih) 128
2 mala (11 - 49 zaposlenih) 100
3 srednje velika (50 - 249 zaposlenih) 43
4 velika (250 ali več zaposlenih) 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 1
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 11

Valid range from 1 to 4

XLOKACRE V kateri regiji ima vaša organizacija sedež?

XLOKACREGs - V kateri regiji ima vaša organizacija sedež?

Value 452 Frequency
1 Pomurska regija 9
2 Podravska regija 24
3 Koroška regija 5
4 Savinjska regija 28
5 Zasavska regija 3
6 Spodnjeposavska regija 4
7 Jugovzhodna Slovenija 12
8 Osrednjeslovenska regija 130
9 Gorenjska regija 30
10 Notranjsko - kraška regija 9
11 Goriška regija 12
12 Obalno - kraška regija 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 9

Valid range from 1 to 12

Q3 Ali vaša organizacija v tem trenutku koristi zunanje izvajalce poslovnih dejavnosti (npr. logistične storitve, IT rešitve...)?

Q3 - Ali vaša organizacija v tem trenutku koristi zunanje izvajalce poslovnih dejavnosti (npr. logistične storitve, IT-rešitve ...)?

Value 551 Frequency
1 Da 222
2 Ne 65
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 8

Valid range from 1 to 2

Q4a V katerih segmentih poslovnih : logistične storitve

Q4 - V katerih segmentih poslovnih dejavnosti vaša organizacija že koristi zunanje izvajalce? logistične storitve

Value 650 Frequency
0 ni izbran 58
1 izbran 164
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 65
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 73

Valid range from 0 to 1

Q4b V katerih segmentih poslovnih : IT rešitve

Q4 - V katerih segmentih poslovnih dejavnosti vaša organizacija že koristi zunanje izvajalce? IT-rešitve

Value 749 Frequency
0 ni izbran 83
1 izbran 139
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 65
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 73

Valid range from 0 to 1

Q4c V katerih segmentih poslovnih : druge poslovne dejavnosti (vpišite za katere dejavnosti):

Q4 - V katerih segmentih poslovnih dejavnosti vaša organizacija že koristi zunanje izvajalce? druge poslovne dejavnosti

Value 848 Frequency
0 ni izbran 176
1 izbran 46
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 65
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 73

Valid range from 0 to 1

Q5a Ali spodaj navedene trditve ve: Logistične storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku enega leta iskali novega partnerja. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

Logistične storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku enega leta iskali novega partnerja.

Value 947 Frequency
1 Da 22
2 Ne 138
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 135

Valid range from 1 to 2

Q5b Ali spodaj navedene trditve ve: Logistične storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku treh let iskali novega partnerja. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

Logistične storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku treh let iskali novega partnerja.

Value 1046 Frequency
1 Da 30
2 Ne 111
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 154

Valid range from 1 to 2

Q5c Ali spodaj navedene trditve ve: IT storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku enega leta iskali novega partnerja. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

IT-storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku enega leta iskali novega partnerja.

Value 1145 Frequency
1 Da 16
2 Ne 115
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 164

Valid range from 1 to 2

Q5d Ali spodaj navedene trditve ve: IT storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku treh let iskali novega partnerja. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

IT-storitve smo oddali v zunanje izvajanje, vendar bomo v roku treh let iskali novega partnerja.

Value 1244 Frequency
1 Da 20
2 Ne 95
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 180

Valid range from 1 to 2

Q5e Ali spodaj navedene trditve ve: Logistične storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku enega leta nameravamo oddati v zunanje izvajanje. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

Logistične storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku enega leta nameravamo oddati v zunanje izvajanje.

Value 1343 Frequency
1 Da 7
2 Ne 111
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 177

Valid range from 1 to 2

Q5f Ali spodaj navedene trditve ve: Logistične storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku treh let nameravamo oddati v zunanje izvajanje. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

Logistične storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku treh let nameravamo oddati v zunanje izvajanje.

Value 1442 Frequency
1 Da 6
2 Ne 105
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 163
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
111 184

Valid range from 1 to 2

Q5g Ali spodaj navedene trditve ve: IT storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku enega leta nameravamo oddati v zunanje izvajanje. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

IT-storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku enega leta nameravamo oddati v zunanje izvajanje.

Value 1541 Frequency
1 Da 18
2 Ne 127
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
145 150

Valid range from 1 to 2

Q5h Ali spodaj navedene trditve ve: IT storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku treh let nameravamo oddati v zunanje izvajanje. Q5 - Ali spodaj navedene trditve veljajo za vašo organizacijo?

IT-storitve v tem trenutku izvajamo sami, vendar jih v roku treh let nameravamo oddati v zunanje izvajanje.

Value 1640 Frequency
1 Da 6
2 Ne 122
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 21
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 167

Valid range from 1 to 2

Q6a V kolikšni meri se strinjate : Skladiščenje

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Skladiščenje

Value 1739 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 66
2 2 Ne strinjam se 20
3 3 Niti-niti 16
4 4 Strinjam se 18
5 5 Popolnoma se strinjam 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 149

Valid range from 1 to 5

Q6b V kolikšni meri se strinjate : Skladiščenje z načrtovanjem distribucije in distribucija

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Skladiščenje z načrtovanjem distribucije in distribucija

Value 1838 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 66
2 2 Ne strinjam se 21
3 3 Niti-niti 19
4 4 Strinjam se 20
5 5 Popolnoma se strinjam 16
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 153

Valid range from 1 to 5

Q6c V kolikšni meri se strinjate : Komisioniranje, embaliranje in priprava proizvodov na transport

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Komisioniranje, embaliranje in priprava proizvodov na transport

Value 1937 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 69
2 2 Ne strinjam se 23
3 3 Niti-niti 22
4 4 Strinjam se 15
5 5 Popolnoma se strinjam 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 151

Valid range from 1 to 5

Q6d V kolikšni meri se strinjate : Transportna funkcija (planiranje, organiziranje voznih redov)

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Transportna funkcija (načrtovanje, organiziranje voznih redov)

Value 2036 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 35
2 2 Ne strinjam se 18
3 3 Niti-niti 22
4 4 Strinjam se 36
5 5 Popolnoma se strinjam 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 154

Valid range from 1 to 5

Q6e V kolikšni meri se strinjate : Izvajanje celovitih rešitev v sklopu oskrbnih verig

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Izvajanje celovitih rešitev v sklopu oskrbnih verig

Value 2135 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 49
2 2 Ne strinjam se 24
3 3 Niti-niti 29
4 4 Strinjam se 29
5 5 Popolnoma se strinjam 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 153

Valid range from 1 to 5

Q6f V kolikšni meri se strinjate : Ekspresni prevoz tovora in pošiljk

Q6 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja logističnih storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Ekspresni prevoz tovora in pošiljk

Value 2234 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 18
2 2 Ne strinjam se 5
3 3 Niti-niti 10
4 4 Strinjam se 41
5 5 Popolnoma se strinjam 73
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 148

Valid range from 1 to 5

Q7a V kolikšni meri (1 = povsem n: Stroškovna učinkovitost/ugodna cena

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Stroškovna učinkovitost/ugodna cena

Value 2333 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 5
2 2 Manj pomembno 0
3 3 Niti-niti 2
4 4 Pomembno 42
5 5 Zelo pomembno 91
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
140 155

Valid range from 1 to 5

Q7b V kolikšni meri (1 = povsem n: Kakovost storitev

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Kakovost storitev

Value 2432 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 5
2 2 Manj pomembno 0
3 3 Niti-niti 4
4 4 Pomembno 22
5 5 Zelo pomembno 107
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 157

Valid range from 1 to 5

Q7c V kolikšni meri (1 = povsem n: Hitra in učinkovita odzivnost

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Hitra in učinkovita odzivnost

Value 2531 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 5
2 2 Manj pomembno 0
3 3 Niti-niti 2
4 4 Pomembno 24
5 5 Zelo pomembno 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 156

Valid range from 1 to 5

Q7d V kolikšni meri (1 = povsem n: Zmožnost prilagajanja procesom naročnika

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Zmožnost prilagajanja procesom naročnika

Value 2630 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 5
2 2 Manj pomembno 2
3 3 Niti-niti 11
4 4 Pomembno 43
5 5 Zelo pomembno 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 157

Valid range from 1 to 5

Q7e V kolikšni meri (1 = povsem n: Vpliv na okolje

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Vpliv na okolje

Value 2729 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 9
2 2 Manj pomembno 11
3 3 Niti-niti 40
4 4 Pomembno 52
5 5 Zelo pomembno 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 156

Valid range from 1 to 5

Q7f V kolikšni meri (1 = povsem n: Zmožnost zagotavljanja celovitih logističnih storitev (oskrbne verige, komisioniranje...)

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Zmožnost zagotavljanja celovitih logističnih storitev (oskrbne verige, komisioniranje ...)

Value 2828 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 14
2 2 Manj pomembno 19
3 3 Niti-niti 32
4 4 Pomembno 46
5 5 Zelo pomembno 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 156

Valid range from 1 to 5

Q7g V kolikšni meri (1 = povsem n: Logistika podprta z dobrim IT podsistemom

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Logistika podprta z dobrim IT podsistemom

Value 2927 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 10
2 2 Manj pomembno 14
3 3 Niti-niti 31
4 4 Pomembno 50
5 5 Zelo pomembno 34
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 156

Valid range from 1 to 5

Q7h V kolikšni meri (1 = povsem n: Prepoznavna in močna blagovna znamka izvajalca

Q7 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci logističnih storitev pomembne naslednje lastnosti? Prepoznavna in močna blagovna znamka izvajalca

Value 3026 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 27
2 2 Manj pomembno 35
3 3 Niti-niti 50
4 4 Pomembno 18
5 5 Zelo pomembno 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 48
-2 Preskok (if) 102
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 156

Valid range from 1 to 5

Q8a V kolikšni meri se strinjate : E-arhiv in varovanje podatkov

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? E-arhiv in varovanje podatkov

Value 3125 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 13
2 2 Ne strinjam se 10
3 3 Niti-niti 27
4 4 Strinjam se 50
5 5 Popolnoma se strinjam 32
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 163

Valid range from 1 to 5

Q8b V kolikšni meri se strinjate : Digitaliziranje vhodne pošte in drugega dokumentarnega gradiva

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Digitaliziranje vhodne pošte in drugega dokumentarnega gradiva

Value 3224 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 22
2 2 Ne strinjam se 22
3 3 Niti-niti 28
4 4 Strinjam se 36
5 5 Popolnoma se strinjam 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 163

Valid range from 1 to 5

Q8c V kolikšni meri se strinjate : Zagotavljanje nadomestnih sistemskih kapacitet

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Zagotavljanje nadomestnih sistemskih kapacitet

Value 3323 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 10
2 2 Ne strinjam se 22
3 3 Niti-niti 38
4 4 Strinjam se 42
5 5 Popolnoma se strinjam 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 163

Valid range from 1 to 5

Q8d V kolikšni meri se strinjate : E-vročanje pošiljk in drugega dokumentarnega gradiva

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? E-vročanje pošiljk in drugega dokumentarnega gradiva

Value 3422 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 19
2 2 Ne strinjam se 22
3 3 Niti-niti 33
4 4 Strinjam se 38
5 5 Popolnoma se strinjam 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 163

Valid range from 1 to 5

Q8e V kolikšni meri se strinjate : Izvajanje celovitih rešitev prilagojenih uporabniku

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Izvajanje celovitih rešitev prilagojenih uporabniku

Value 3521 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 11
2 2 Ne strinjam se 13
3 3 Niti-niti 24
4 4 Strinjam se 50
5 5 Popolnoma se strinjam 32
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 165

Valid range from 1 to 5

Q8f V kolikšni meri se strinjate : Najem strojne opreme z zagotovljeno podporo

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Najem strojne opreme z zagotovljeno podporo

Value 3620 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 20
2 2 Ne strinjam se 15
3 3 Niti-niti 31
4 4 Strinjam se 36
5 5 Popolnoma se strinjam 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 164

Valid range from 1 to 5

Q8g V kolikšni meri se strinjate : Najem programske opreme z zagotovljeno podporo

Q8 - V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da v okviru izvajanja IT-storitev vaša organizacija koristi oziroma bi (v kratkoročnem, srednjeročnem načrtu) koristila eno izmed spodaj navedenih storitev? Najem programske opreme z zagotovljeno podporo

Value 3719 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 13
2 2 Ne strinjam se 12
3 3 Niti-niti 16
4 4 Strinjam se 53
5 5 Popolnoma se strinjam 36
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
130 165

Valid range from 1 to 5

Q9a V kolikšni meri (1 = povsem n: Stroškovna učinkovitost/ugodna cena

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Stroškovna učinkovitost/ugodna cena

Value 3818 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 2
2 2 Manj pomembno 1
3 3 Niti-niti 6
4 4 Pomembno 52
5 5 Zelo pomembno 68
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 166

Valid range from 1 to 5

Q9b V kolikšni meri (1 = povsem n: Kakovost storitev

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Kakovost storitev

Value 3917 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 2
2 2 Manj pomembno 0
3 3 Niti-niti 2
4 4 Pomembno 23
5 5 Zelo pomembno 102
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 166

Valid range from 1 to 5

Q9c V kolikšni meri (1 = povsem n: Hitra in učinkovita odzivnost

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Hitra in učinkovita odzivnost

Value 4016 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 2
2 2 Manj pomembno 1
3 3 Niti-niti 1
4 4 Pomembno 25
5 5 Zelo pomembno 99
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 167

Valid range from 1 to 5

Q9d V kolikšni meri (1 = povsem n: Zmožnost prilagajanja poslovnim procesom naročnika

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Zmožnost prilagajanja poslovnim procesom naročnika

Value 4115 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 2
2 2 Manj pomembno 2
3 3 Niti-niti 5
4 4 Pomembno 40
5 5 Zelo pomembno 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 169

Valid range from 1 to 5

Q9e V kolikšni meri (1 = povsem n: Sodelovanje pri razvoju storitev in izdelkov naročnika outsourcinga

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Sodelovanje pri razvoju storitev in izdelkov naročnika outsourcinga

Value 4214 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 2
2 2 Manj pomembno 9
3 3 Niti-niti 30
4 4 Pomembno 51
5 5 Zelo pomembno 37
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 166

Valid range from 1 to 5

Q9f V kolikšni meri (1 = povsem n: Zmožnost zagotavljanja celovitih IT rešitev

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Zmožnost zagotavljanja celovitih IT-rešitev

Value 4313 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 4
2 2 Manj pomembno 6
3 3 Niti-niti 18
4 4 Pomembno 56
5 5 Zelo pomembno 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
129 166

Valid range from 1 to 5

Q9g V kolikšni meri (1 = povsem n: Garancija in varnost podatkov

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Jamstvo in varnost podatkov

Value 4412 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 3
2 2 Manj pomembno 1
3 3 Niti-niti 3
4 4 Pomembno 35
5 5 Zelo pomembno 86
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 167

Valid range from 1 to 5

Q9h V kolikšni meri (1 = povsem n: Prepoznavna in močna blagovna znamka izvajalca

Q9 - V kolikšni meri (1 = povsem nepomembno, 5 = zelo pomembno) so vam pri sodelovanju z zunanjimi izvajalci IT-storitev pomembne naslednje lastnosti? Prepoznavna in močna blagovna znamka izvajalca

Value 4511 Frequency
1 1 Povsem nepomembno 13
2 2 Manj pomembno 31
3 3 Niti-niti 48
4 4 Pomembno 24
5 5 Zelo pomembno 12
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 109
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
128 167

Valid range from 1 to 5

Q10a Pošta Slovenije s svojim stor: Ugleda podjetja in blagovnih znamk

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Ugleda podjetja in blagovnih znamk

Value 4610 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 30
2 2 Ne strinjam se 38
3 3 Niti-niti 79
4 4 Strinjam se 61
5 5 Popolnoma se strinjam 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 76

Valid range from 1 to 5

Q10b Pošta Slovenije s svojim stor: Priporočil

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Priporočil

Value 479 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 23
2 2 Ne strinjam se 28
3 3 Niti-niti 81
4 4 Strinjam se 64
5 5 Popolnoma se strinjam 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 79

Valid range from 1 to 5

Q10c Pošta Slovenije s svojim stor: Zmožnosti prilagajanja potrebam naročnika

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Zmožnosti prilagajanja potrebam naročnika

Value 488 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 20
2 2 Ne strinjam se 16
3 3 Niti-niti 68
4 4 Strinjam se 78
5 5 Popolnoma se strinjam 38
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 75

Valid range from 1 to 5

Q10d Pošta Slovenije s svojim stor: Tehnološkega ujemanja

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Tehnološkega ujemanja

Value 497 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 21
2 2 Ne strinjam se 19
3 3 Niti-niti 75
4 4 Strinjam se 77
5 5 Popolnoma se strinjam 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 77

Valid range from 1 to 5

Q10e Pošta Slovenije s svojim stor: Kakovosti

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Kakovosti

Value 506 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 15
2 2 Ne strinjam se 10
3 3 Niti-niti 57
4 4 Strinjam se 90
5 5 Popolnoma se strinjam 46
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 77

Valid range from 1 to 5

Q10f Pošta Slovenije s svojim stor: Cene storitev

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Cene storitev

Value 515 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 19
2 2 Ne strinjam se 19
3 3 Niti-niti 56
4 4 Strinjam se 66
5 5 Popolnoma se strinjam 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 76

Valid range from 1 to 5

Q10g Pošta Slovenije s svojim stor: Izkušenj

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Izkušenj

Value 524 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 17
2 2 Ne strinjam se 18
3 3 Niti-niti 55
4 4 Strinjam se 94
5 5 Popolnoma se strinjam 34
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 77

Valid range from 1 to 5

Q10h Pošta Slovenije s svojim stor: Medsebojnega zaupanja

Q10 - Pošta Slovenije s svojim storitvenim portfeljem zagotavlja izvajanje logističnih in tudi IT-storitev. V kolikšni meri se strinjate (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam), da bi se za sodelovanje s Pošto odločili zaradi naslednjih lastnosti? Medsebojnega zaupanja

Value 533 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 18
2 2 Ne strinjam se 18
3 3 Niti-niti 67
4 4 Strinjam se 74
5 5 Popolnoma se strinjam 43
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 69
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 75

Valid range from 1 to 5

Q11a V kolikšni meri (1 = sploh se: S Pošto bi na področju logističnih storitev želeli sodelovati.

Q11 - V kolikšni meri (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) se strinjate s spodnjimi trditvami? S Pošto bi na področju logističnih storitev želeli sodelovati.

Value 542 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 23
2 2 Ne strinjam se 20
3 3 Niti-niti 69
4 4 Strinjam se 81
5 5 Popolnoma se strinjam 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
219 76

Valid range from 1 to 5

Q11b V kolikšni meri (1 = sploh se: S Pošto bi na področju IT storitev želeli sodelovati.

Q11 - V kolikšni meri (1 = sploh se ne strinjam, 5 = popolnoma se strinjam) se strinjate s spodnjimi trditvami? S Pošto bi na področju IT-storitev želeli sodelovati.

Value 551 Frequency
1 1 Sploh se ne strinjam 48
2 2 Ne strinjam se 40
3 3 Niti-niti 81
4 4 Strinjam se 35
5 5 Popolnoma se strinjam 12
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
216 79

Valid range from 1 to 5

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Bončina, K., Suklan, J. and Kavčič, K. (2016). Pomen zunanjega izvajanja dejavnosti pri snovanju razvojne politike organizacije, 2015: Zunanje izvajanje aktivnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PZID15. https://doi.org/10.17898/ADP_PZID15_V1

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si