Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014

Basic Study Information

ADP - IDNo: MP14
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MP14_V1
Main author(s):
  • Rek, Mateja
  • Kovačič, Andrej
  • Milanovski Brumat, Kristina
Data file producer:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

1000-16-2916 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Series:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Study Content

Keywords:

zaupanje v medije, ocena objektivnosti poročanja medijev, informativna raba medijev, internet, uporaba množičnih medijev in interneta, kakovost informacij, družbena omrežja, informacijska pismenost

Keywords ELSST:
MEDIJSKA PISMENOST, MEDIJSKO POROČANJE, MNOŽIČNI MEDIJI, INTERNET, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, ZAUPANJE, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, BRANJE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede


Abstract:

Medijska pismenost Slovenija 2014 zajema analizo stanja medijske pismenosti v Sloveniji. Kvantitativna raziskava omogoča mednarodno primerjavo posameznih indikatorjev medijske pismenosti. Raziskava se osredotoča na izpostavljenost medijem, uporabo sodobnih tehnologij, kritično razmišljanje in deljenje informacij na spletu.

Methodology


Collection date: december 2013 - april 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za medije

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Z namenom pridobiti čim boljšo pokritost prebivalstva pri vzorčenju je bilo organizirano anketiranje izvedeno na štirih lokacijah po Sloveniji in sicer v Ljubljani, Novem mestu, Novi Gorici ter v Mariboru. Na podlagi popisa prebivalcev Slovenije (iz leta 2011) je bil narejen vzorec, ki je pokril osnovno porazdelitev prebivalcev po izbranih krajih. Na posameznih lokacijah so bili respondenti naključno zajeti. Pri spletnem anketiranju so bili vključeni dodiplomski in podiplomski študentje fakultet FIŠ - Fakulteta za informacijske študije, FAM - Fakulteta za medije, DOBA - Fakulteta za uporabne poslovne in družbene študije in FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije na lokacijah v Ljubljani, Novem mestu, Novi Gorici ter v Mariboru, glede na dostopne e-maile.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Spletna anketa.

Weighting:

Podatki so uteženi po starosti in spolu.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MP14 - Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 119
  • number of units: 301

Version: oktober 2016

Variable list

V2 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno gledali televizijo? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Gledali televizijo

Value 13 Frequency
1 Praktično vsak dan 157
2 Vsaj enkrat tedensko 82
3 Manj kot enkrat tedensko 42
4 Nikoli 20
5 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 4

Valid range from 1 to 4

V3 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno šli v kino? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Šli v kino

Value 22 Frequency
1 Praktično vsak dan 2
2 Vsaj enkrat tedensko 8
3 Manj kot enkrat tedensko 108
4 Nikoli 166
5 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 285.37 17 15.66 1 4

Valid range from 1 to 4

V4 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno poslušali radio? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Poslušali radio

Value 31 Frequency
1 Praktično vsak dan 173
2 Vsaj enkrat tedensko 68
3 Manj kot enkrat tedensko 42
4 Nikoli 15
5 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 297.36 3 3.67 1 4

Valid range from 1 to 4

V2 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno gledali televizijo? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Gledali televizijo

Value 1119 Frequency
1 Praktično vsak dan 157
2 Vsaj enkrat tedensko 82
3 Manj kot enkrat tedensko 42
4 Nikoli 20
5 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 4

Valid range from 1 to 4

V3 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno šli v kino? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Šli v kino

Value 2118 Frequency
1 Praktično vsak dan 2
2 Vsaj enkrat tedensko 8
3 Manj kot enkrat tedensko 108
4 Nikoli 166
5 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 285.37 17 15.66 1 4

Valid range from 1 to 4

V4 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno poslušali radio? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Poslušali radio

Value 3117 Frequency
1 Praktično vsak dan 173
2 Vsaj enkrat tedensko 68
3 Manj kot enkrat tedensko 42
4 Nikoli 15
5 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 297.36 3 3.67 1 4

Valid range from 1 to 4

V5 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih brali tiskani časopis? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Brali tiskani časopis

Value 4116 Frequency
1 Praktično vsak dan 83
2 Vsaj enkrat tedensko 102
3 Manj kot enkrat tedensko 69
4 Nikoli 39
5 Ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 294.28 8 6.75 1 4

Valid range from 1 to 4

V6 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno brali knjigo? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Brali knjigo

Value 5115 Frequency
1 Praktično vsak dan 52
2 Vsaj enkrat tedensko 58
3 Manj kot enkrat tedensko 104
4 Nikoli 77
5 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 294.19 10 6.84 1 4

Valid range from 1 to 4

V7 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih predvajali video ali igrali video igro? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Predvajali video ali igrali video igro

Value 6114 Frequency
1 Praktično vsak dan 88
2 Vsaj enkrat tedensko 63
3 Manj kot enkrat tedensko 35
4 Nikoli 109
5 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 294.03 6 7 1 4

Valid range from 1 to 4

V8 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih uporabljali mobilni telefon? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Uporabljali mobilni telefon

Value 7113 Frequency
1 Praktično vsak dan 280
2 Vsaj enkrat tedensko 9
3 Manj kot enkrat tedensko 4
4 Nikoli 8
5 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 4

Valid range from 1 to 4

V9 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno uporabljali splet? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih povprečno delali naslednje?

Uporabljali splet

Value 8112 Frequency
1 Praktično vsak dan 264
2 Vsaj enkrat tedensko 15
3 Manj kot enkrat tedensko 6
4 Nikoli 15
5 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 299.92 1 1.11 1 4

Valid range from 1 to 4

V10 Zanesljivost informacij časopisa (5-stopenjska lestvica). Na lestvici od 1 do 5 kjer je 1 = popolnoma nezanesljivo in 5= popolnoma zanesljivo ocenite zanesljivost informacij v naslednjih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če navedenega medija ne uporabljate.

Časopis

Value 9111 Frequency
1 1-popolnoma nezanesljivo 8
2 2 38
3 3 136
4 4 89
5 5-popolnoma zanesljivo 21
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 293.17 9 7.86 1 5

Valid range from 1 to 5

V11 Zanesljivost informacij na televiziji (5-stopenjska lestvica). Na lestvici od 1 do 5 kjer je 1 = popolnoma nezanesljivo in 5= popolnoma zanesljivo ocenite zanesljivost informacij v naslednjih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če navedenega medija ne uporabljate.

Televizija

Value 10110 Frequency
1 1-popolnoma nezanesljivo 9
2 2 54
3 3 133
4 4 78
5 5-popolnoma zanesljivo 17
6 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 292.06 10 8.97 1 5

Valid range from 1 to 5

V12 Zanesljivost informacij radio (5-stopenjska lestvica). Na lestvici od 1 do 5 kjer je 1 = popolnoma nezanesljivo in 5= popolnoma zanesljivo ocenite zanesljivost informacij v naslednjih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če navedenega medija ne uporabljate.

Radio

Value 11109 Frequency
1 1-popolnoma nezanesljivo 7
2 2 32
3 3 140
4 4 93
5 5-popolnoma zanesljivo 20
6 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 293.17 9 7.86 1 5

Valid range from 1 to 5

V13 Zanesljivost informacij splet (5-stopenjska lestvica). Na lestvici od 1 do 5 kjer je 1 = popolnoma nezanesljivo in 5= popolnoma zanesljivo ocenite zanesljivost informacij v naslednjih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če navedenega medija ne uporabljate.

Splet

Value 12108 Frequency
1 1-popolnoma nezanesljivo 3
2 2 58
3 3 125
4 4 76
5 5-popolnoma zanesljivo 15
6 Ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
277 270.56 24 30.47 1 5

Valid range from 1 to 5

V14 Različne televizijske postaje iste informacije/novice predstavijo na različne načine? V spodnji tabeli izrazite vaše mnenje o načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če ne uporabljate navedenega medija.

Različne televizijske postaje iste informacije/novice predstavijo na različne načine

Value 13107 Frequency
1 Da 241
2 Ne 34
3 Ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 271.18 26 29.85 1 2

Valid range from 1 to 2

V15 Različne radijske postaje iste informacije/novice predstavijo na različne načine? V spodnji tabeli izrazite vaše mnenje o načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če ne uporabljate navedenega medija.

Različne radijske postaje iste informacije/novice predstavijo na različne načine

Value 14106 Frequency
1 Da 214
2 Ne 45
3 Ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 254.5 42 46.53 1 2

Valid range from 1 to 2

V16 Različni časopisi iste informacije/novice predstavijo na različne načine? V spodnji tabeli izrazite vaše mnenje o načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če ne uporabljate navedenega medija.

Različni časopisi iste informacije/novice predstavijo na različne načine

Value 15105 Frequency
1 Da 228
2 Ne 33
3 Ne vem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 256.38 40 44.65 1 2

Valid range from 1 to 2

V17 Različne spletne strani iste informacije/novice predstavijo na različne načine? V spodnji tabeli izrazite vaše mnenje o načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih. Prosimo, da izrazite svoje mnenje, tudi če ne uporabljate navedenega medija.

Različne spletne strani iste informacije/novice predstavijo na različne načine

Value 16104 Frequency
1 Da 239
2 Ne 25
3 Ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
264 257.21 37 43.82 1 2

Valid range from 1 to 2

V18 Strinjanje z trditvijo: Če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih ne naredite nič. Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Ne upoštevate razlik

Value 17103 Frequency
1 Da 87
2 Ne 166
3 Ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 250.68 48 50.35 1 2

Valid range from 1 to 2

V19 Strinjanje z trditvijo: Če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih verjamete po malem vsakemu. Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Verjamete po malem vsakemu glede na vaše poznavanje posameznega vira (na primer splet, radio, televizija…)

Value 18102 Frequency
1 Da 202
2 Ne 77
3 Ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
279 278.8 22 22.23 1 2

Valid range from 1 to 2

V20 Strinjanje z trditvijo: Če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih primerjate informacije z drugimi viri. Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Primerjate informacije z drugimi viri (na primer knjige, druge televizijske postaje, enciklopedije…)

Value 19101 Frequency
1 Da 182
2 Ne 109
3 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 291.72 10 9.31 1 2

Valid range from 1 to 2

V21 Strinjanje z trditvijo: Če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic povprašate druge. Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Povprašate prijatelje, družinske člane ali druge ljudi za njihovo mnenje

Value 20100 Frequency
1 Da 192
2 Ne 98
3 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 291.32 11 9.71 1 2

Valid range from 1 to 2

V22 Če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih delite pomisleke v okviru civilnodružbenih organizacij? Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Delite pomisleke v okviru civilnodružbenih organizacij

Value 2199 Frequency
1 Da 83
2 Ne 199
3 Ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 284.57 19 16.46 1 2

Valid range from 1 to 2

V23 Strinjanje z trditvijo: Navadno dobim informacije le iz enega vira. Kaj naredite, če opazite razlike v načinu prikazovanja istih informacij/novic v različnih medijih?

Navadno dobite informacije le iz enega vira (en časopis, ena spletna stran, ena TV postaja)

Value 2298 Frequency
1 Da 69
2 Ne 215
3 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 287.84 17 13.19 1 2

Valid range from 1 to 2

V24 Ste ob spremljanju medijev kdaj pomislili naslednje: “To bi v dejanskem življenju veliko bolj bolelo” Ste ob spremljanju medijev (gledanju televizije, branju časopisa, deskanju po spletu, igranju video iger) kdaj pomislili naslednje?

“To bi v dejanskem življenju veliko bolj bolelo”

Value 2397 Frequency
1 Da 242
2 Ne 48
3 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 289.9 11 11.13 1 2

Valid range from 1 to 2

V25 Ste ob spremljanju medijev kdaj pomislili naslednje: “Verjel sem, da je kajenje zabavno” Ste ob spremljanju medijev (gledanju televizije, branju časopisa, deskanju po spletu, igranju video iger) kdaj pomislili naslednje?

“Verjel sem, da je kajenje zabavno”

Value 2496 Frequency
1 Da 36
2 Ne 254
3 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 291.66 11 9.37 1 2

Valid range from 1 to 2

V26 Ste ob spremljanju medijev kdaj pomislili naslednje: “To je v resnici oglaševanje, čeprav je narejeno, da ne zgleda tako” Ste ob spremljanju medijev (gledanju televizije, branju časopisa, deskanju po spletu, igranju video iger) kdaj pomislili naslednje?

“To je v resnici oglaševanje, čeprav je narejeno, da ne zgleda tako”

Value 2595 Frequency
1 Da 261
2 Ne 28
3 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 288.45 12 12.58 1 2

Valid range from 1 to 2

V27 Ste ob spremljanju medijev kdaj pomislili naslednje: “To ni naravna oblika telesa, ki bi jo nekdo imel” Ste ob spremljanju medijev (gledanju televizije, branju časopisa, deskanju po spletu, igranju video iger) kdaj pomislili naslednje?

“To ni naravna oblika telesa, ki bi jo nekdo imel”

Value 2694 Frequency
1 Da 246
2 Ne 43
3 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 291.26 12 9.77 1 2

Valid range from 1 to 2

V28 Ste ob spremljanju medijev kdaj pomislili, da bi delili pomisleke z drugimi? Ste ob spremljanju medijev (gledanju televizije, branju časopisa, deskanju po spletu, igranju video iger) kdaj pomislili naslednje?

…da bi delili pomisleke z drugimi

Value 2793 Frequency
1 Da 199
2 Ne 79
3 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 279.45 23 21.58 1 2

Valid range from 1 to 2

V29 Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo vsebino oglasov? Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo naslednje:

Vsebino oglasov

Value 2892 Frequency
1 Da 223
2 Ne 48
3 Ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 265.32 30 35.71 1 2

Valid range from 1 to 2

V30 Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo kdaj in kje so oglasi lahko prikazani? Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo naslednje:

Kdaj in kje so oglasi lahko prikazani

Value 2991 Frequency
1 Da 232
2 Ne 44
3 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 270.87 25 30.16 1 2

Valid range from 1 to 2

V31 Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo pravice avtorjev do zaščite njihovih avtorskih pravic? Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo naslednje:

Pravice avtorjev do zaščite njihovih avtorskih pravic

Value 3090 Frequency
1 Da 266
2 Ne 12
3 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 280.16 23 20.87 1 2

Valid range from 1 to 2

V32 Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo nasilna ali erotična vsebina? Ali po vašem mnenju obstajajo pravila (zakoni), ki regulirajo naslednje:

Vrste vsebine, ki je lahko predstavljena (na primer nasilna ali erotična vsebina)

Value 3189 Frequency
1 Da 253
2 Ne 18
3 Ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 271.68 30 29.35 1 2

Valid range from 1 to 2

v120 Ste v zadnjem letu sami ustvarili prispevek, novico ali članek Ste v zadnjem letu sami ustvarili katero izmed naslednjih medijskih vsebin?

Prispevek, novico ali članek

Value 3288 Frequency
1 Da 118
2 Ne 178
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 297.61 5 3.42 1 2

Valid range from 1 to 2

v121 Ste v zadnjem letu sami napisali pismo bralcev Ste v zadnjem letu sami ustvarili katero izmed naslednjih medijskih vsebin?

Pismo bralcev

Value 3387 Frequency
1 Da 128
2 Ne 170
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.12 3 1.91 1 2

Valid range from 1 to 2

v122 Ste v zadnjem letu sami ustvarili kakršenkoli pisan tekst (knjigo, članek, poezijo…) Ste v zadnjem letu sami ustvarili katero izmed naslednjih medijskih vsebin?

Kakršenkoli pisan tekst (knjigo, članek, poezijo…)

Value 3486 Frequency
1 Da 100
2 Ne 196
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 296.9 5 4.13 1 2

Valid range from 1 to 2

v123 Ste v zadnjem letu sami ustvarili kakršenkoli video ali audio izdelek (video, animacija, glasba) Ste v zadnjem letu sami ustvarili katero izmed naslednjih medijskih vsebin?

Kakršenkoli video ali audio izdelek (video, animacija, glasba)

Value 3585 Frequency
1 Da 107
2 Ne 191
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.12 3 1.91 1 2

Valid range from 1 to 2

V33 Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje tako da ste kontaktirali politika ali politično stranko? Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje na enega izmed spodaj naštetih načinov?

Kontaktirali politika ali politično stranko

Value 3684 Frequency
1 Da 34
2 Ne 265
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V34 Ste v zadnjem letu donirali denar za civilno iniciativo ali politični namen? Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje na enega izmed spodaj naštetih načinov?

Donirali denar za civilno iniciativo ali politični namen

Value 3783 Frequency
1 Da 47
2 Ne 253
3 Ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 300.63 1 0.4 1 2

Valid range from 1 to 2

V35 Ste v zadnjem letu podpisali peticijo v podporo civilnodružbeni ali politični iniciativi? Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje na enega izmed spodaj naštetih načinov?

Podpisali peticijo v podporo civilnodružbeni ali politični iniciativi

Value 3882 Frequency
1 Da 126
2 Ne 173
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 299.52 2 1.51 1 2

Valid range from 1 to 2

V36 Ste v zadnjem letu sodelovali v javnih, miroljubnih demonstracijah? Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje na enega izmed spodaj naštetih načinov?

Sodelovali v javnih, miroljubnih demonstracijah

Value 3981 Frequency
1 Da 52
2 Ne 246
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.83 3 1.2 1 2

Valid range from 1 to 2

V37 Ste v zadnjem letu komentirali politične ali civilne zadeve na blogu, Twitterju ali družbenem omrežju? Ste v zadnjem letu izrazili svoje mnenje na enega izmed spodaj naštetih načinov?

Komentirali politične ali civilne zadeve na blogu, Twitterju ali družbenem omrežju

Value 4080 Frequency
1 Da 70
2 Ne 228
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.83 3 1.2 1 2

Valid range from 1 to 2

V38 Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno, da komunicirate s sorodniki, prijatelji in kolegi preko spleta? Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno da …

komunicirate s sorodniki, prijatelji in kolegi preko spleta

Value 4179 Frequency
1 Da 272
2 Ne 26
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 298.41 3 2.62 1 2

Valid range from 1 to 2

V39 Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno, da zaščitite svoje osebne podatke? Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno da …

zaščitite svoje osebne podatke (na primer domači naslov, telefonsko številko, kreditno kartico ali številko bančnega računa)

Value 4278 Frequency
1 Da 210
2 Ne 60
3 Ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 269.15 31 31.88 1 2

Valid range from 1 to 2

V40 Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno, da pri iskanju nove službe ali zamenjave obstoječe, službo iščete preko spleta? Je vaše poznavanje računalnika in spleta zadostno da …

… v primeru iskanja nove službe ali zamenjave obstoječe, službo iščete preko spleta

Value 4377 Frequency
1 Da 240
2 Ne 50
3 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 289.9 11 11.13 1 2

Valid range from 1 to 2

V41 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi poslali ali prejeli elektronsko pošto? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

poslali ali prejeli elektronsko pošto

Value 4476 Frequency
1 Da 278
2 Ne 19
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 298.72 4 2.31 1 2

Valid range from 1 to 2

V42 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi iskali informacije o izdelkih ali storitvah? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

iskali informacije o izdelkih ali storitvah

Value 4575 Frequency
1 Da 272
2 Ne 24
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 296.9 5 4.13 1 2

Valid range from 1 to 2

V43 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi nalagali vsebine, ki ste jih sami ustvarili na katerokoli spletno stran? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

nalagali vsebine, ki ste jih sami ustvarili (slike, tekst, video, glasba…) na katerokoli spletno stran, da bi jih delili z drugimi

Value 4674 Frequency
1 Da 185
2 Ne 114
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V44 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi pisali blog? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

pisali blog

Value 4773 Frequency
1 Da 47
2 Ne 252
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V45 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi gledali ali nalagali TV, filme ali video posnetke? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

gledali ali nalagali TV, filme ali video posnetke

Value 4872 Frequency
1 Da 196
2 Ne 102
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.12 3 1.91 1 2

Valid range from 1 to 2

V46 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi poslušali ali nalagali glasbo? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

poslušali ali nalagali glasbo

Value 4971 Frequency
1 Da 230
2 Ne 68
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.83 3 1.2 1 2

Valid range from 1 to 2

V47 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi brali ali nalagali spletne novice, časopise, revije? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

brali ali nalagali spletne novice, časopise, revije

Value 5070 Frequency
1 Da 233
2 Ne 65
3 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.83 3 1.2 1 2

Valid range from 1 to 2

V48 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi uporabljali spletno bančništvo? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

uporabljali spletno bančništvo

Value 5169 Frequency
1 Da 154
2 Ne 145
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V49 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi komunicirali z javnimi institucijami (na primer pridobili informacije)? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

komunicirali z javnimi institucijami (na primer pridobili informacije)

Value 5268 Frequency
1 Da 168
2 Ne 129
3 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 298.72 4 2.31 1 2

Valid range from 1 to 2

V50 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi kupili izdelke ali storitve za osebno uporabo? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

kupili izdelke ali storitve za osebno uporabo

Value 5367 Frequency
1 Da 178
2 Ne 121
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V51 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi sodelovali na družbenih omrežij (kot na primer Facebook, Myspace, Twitter…)? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

sodelovali na družbenih omrežij (kot na primer Facebook, Myspace, Twitter…)

Value 5466 Frequency
1 Da 202
2 Ne 97
3 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 300.23 2 0.8 1 2

Valid range from 1 to 2

V52 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi sodelovali v razpraveh glede civilnih ali političnih tem? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

sodelovali v razprave glede civilnih ali političnih tem

Value 5565 Frequency
1 Da 48
2 Ne 247
3 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 297.92 6 3.11 1 2

Valid range from 1 to 2

V53 Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi sodelovali z drugimi na skupnih projektih? Ste v zadnjih treh mesecih uporabljali splet, da bi …

sodelovali z drugimi na skupnih projektih

Value 5664 Frequency
1 Da 133
2 Ne 163
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 297.61 5 3.42 1 2

Valid range from 1 to 2

V54 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih namenoma kliknili na katerikoli oglas, ki ste ga videli na spletni strani ali elektronski pošti? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih:

namenoma kliknili na katerikoli oglas, ki ste ga videli na spletni strani ali elektronski pošti?

Value 5763 Frequency
1 Praktično vsak dan 26
2 Vsaj enkrat tedensko 46
3 Manj kot enkrat tedensko 60
4 Manj kot enkrat mesečno 57
5 Nikoli 105
6 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 296.81 7 4.22 1 5

Valid range from 1 to 5

V55 Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih NEnamenoma kliknili na oglas, ki ste ga videli na spletni strani ali elektronski pošti? Kako pogosto ste v zadnjih treh mesecih:

NEnamenoma kliknili na oglas, ki ste ga videli na spletni strani ali elektronski pošti?

Value 5862 Frequency
1 Praktično vsak dan 16
2 Vsaj enkrat tedensko 60
3 Manj kot enkrat tedensko 59
4 Manj kot enkrat mesečno 76
5 Nikoli 77
6 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 290.15 13 10.88 1 5

Valid range from 1 to 5

V56 Ali ste kdaj naredili karkoli, da bi preprečili prejemanje SPAM pošte s tem, da niste vpisali elektronskega naslova na spletu? Ali ste kdaj naredili karkoli, da bi:

preprečili prejemanje nezaželene elektronske pošte (SPAM) s tem, da niste vpisali elektronskega naslova na spletu

Value 5961 Frequency
1 Da 231
2 Ne 63
3 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 294.34 7 6.69 1 2

Valid range from 1 to 2

V57 Ali ste kdaj naredili karkoli, da b preprečili okužbo z virusi (na primer tako, da ste namestili zaščito proti virusom)? Ali ste kdaj naredili karkoli, da bi:

preprečili okužbo z virusi (na primer tako, da ste namestili zaščito proti virusom)

Value 6060 Frequency
1 Da 249
2 Ne 47
3 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 296.9 5 4.13 1 2

Valid range from 1 to 2

V58 Ali ste kdaj naredili karkoli, da bi preprečili neprijetne doživetja (npr. nezaželena elektronska pošta) da ste vzpostavili blokado ali filtre? Ali ste kdaj naredili karkoli, da bi:

preprečili neprijetne doživetja (npr. nezaželena elektronska pošta) da ste vzpostavili blokado ali filtre

Value 6159 Frequency
1 Da 200
2 Ne 89
3 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
289 290.92 12 10.11 1 2

Valid range from 1 to 2

V59 Kako navadno iščete informacije na spletu?

Kako iščete informacije na spletu:

Value 6258 Frequency
1 Naravnost na spletno stran 14
2 Spletni iskalniki 181
3 Oboje 88
4 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 277.93 18 23.1 1 3

Valid range from 1 to 3

V60 Če greste naravnost na določeno spletno stran, kako dobite naslov spletne strani?

Če greste naravnost na določeno spletno stran, kako dobite naslov spletne strani?

Value 6357 Frequency
1 Najdem sam 115
2 Priporočijo drugi 34
3 Oboje 96
4 Ne vem 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 243.59 56 57.44 1 3

Valid range from 1 to 3

V61 Ali opazite razlike v informacijah glede na različne iskalnike (Google, Najdi.si, Yahoo…)?

Ali opazite razlike v informacijah glede na različne iskalnike (Google, Najdi.si, Yahoo…)?

Value 6456 Frequency
1 Da 146
2 Ne 11
3 Uporabljam le enega 118
4 Ne vem 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
275 269.05 26 31.98 1 3

Valid range from 1 to 3

V62 Ali upoštevate splošni občutek in izgled strani ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Upoštevam splošni občutek in izgled strani

Value 6555 Frequency
1 Da 230
2 Ne 46
3 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 273.34 25 27.69 1 2

Valid range from 1 to 2

V63 Ali preverite informacije preko spletnih strani ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Preverim informacije preko spletnih strani

Value 6654 Frequency
1 Da 160
2 Ne 110
3 Ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
270 270.57 31 30.46 1 2

Valid range from 1 to 2

V64 Ali preverite http ali IP naslov spletne strani ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Preverim http ali IP naslov spletne strani

Value 6753 Frequency
1 Da 59
2 Ne 219
3 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 275.9 23 25.13 1 2

Valid range from 1 to 2

V65 Ali preverite ali so informacije skladne z vašim obstoječim znanjem ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Preverim ali so informacije skladne z mojim obstoječim znanjem?

Value 6852 Frequency
1 Da 181
2 Ne 95
3 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 276.15 25 24.88 1 2

Valid range from 1 to 2

V66 Ali preverite namen in verodostojnost avtorjev spletne strani (lastnik, avtor…) ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani (lastnik, avtor…)

Value 6951 Frequency
1 Da 120
2 Ne 152
3 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 272.42 29 28.61 1 2

Valid range from 1 to 2

V67 Ali vprašate druge ali so že obiskali to spletno stran ob prvem obisku nove spletne strani? Kaj (če sploh kaj) od navedenega naredite ob prvem obisku nove spletne strani?

Vprašam druge ali so že obiskali to spletno stran

Value 7050 Frequency
1 Da 144
2 Ne 128
3 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
272 271.71 29 29.32 1 2

Valid range from 1 to 2

V68 Ocenite, kako težko je za vas razumeti kompleksna besedila (tehnična navodila ali specializirane članke) prvič, ko jih berete. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 zelo lahko in 5 zelo težko) ocenite (obkrožite po en odgovor v vrstici), kako težko je za vas:

Razumeti kompleksna besedila (tehnična navodila ali specializirane članke) prvič, ko jih berete

Value 7149 Frequency
1 1-zelo lahko 32
2 2 83
3 3 125
4 4 36
5 5-zelo težko 21
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 297.67 4 3.36 1 5

Valid range from 1 to 5

V69 Ocenite, kako težko je za vas pisati kompleksna besedila na jasen in logično strukturiran način. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 zelo lahko in 5 zelo težko) ocenite (obkrožite po en odgovor v vrstici), kako težko je za vas:

pisati kompleksna besedila, kot so na primer poročila povezana z vašim delom ali študijem, na jasen in logično strukturiran način

Value 7248 Frequency
1 1-zelo lahko 33
2 2 84
3 3 111
4 4 37
5 5-zelo težko 19
6 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 280.46 17 20.57 1 5

Valid range from 1 to 5

V70 Ocenite, kako težko je za vas jasno opredeliti, kakšne informacije potrebujete pri reševanju problemov ali nalog. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 zelo lahko in 5 zelo težko) ocenite (obkrožite po en odgovor v vrstici), kako težko je za vas:

jasno opredeliti, kakšne informacije potrebujete pri reševanju problemov ali nalog povezanih z vašim delom ali študijem

Value 7347 Frequency
1 1-zelo lahko 46
2 2 91
3 3 113
4 4 28
5 5-zelo težko 10
6 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 285.24 13 15.79 1 5

Valid range from 1 to 5

V71 Ocenite, kako težko je za vas pravilno ovrednotiti nasprotujoče si informacije, ki ste jih zbrali za reševanje nalog. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 zelo lahko in 5 zelo težko) ocenite (obkrožite po en odgovor v vrstici), kako težko je za vas:

pravilno ovrednotiti nasprotujoče si informacije, ki ste jih zbrali za reševanje nalog povezanih z vašim delom ali študijem

Value 7446 Frequency
1 1-zelo lahko 27
2 2 88
3 3 113
4 4 38
5 5-zelo težko 17
6 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 278.3 18 22.73 1 5

Valid range from 1 to 5

V72 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da je gledalce je potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Gledalce je potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami

Value 7545 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 10
2 2 20
3 3 64
4 4 42
5 5-popolnoma ne strinjam 161
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 296.96 4 4.07 1 5

Valid range from 1 to 5

V73 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da dokler televizijska postaja nudi dober program ni pomembno kdo je lastnik oz . kako je financirana. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Dokler televizijska postaja nudi dober program ni pomembno kdo je lastnik oz . kako je financirana

Value 7644 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 21
2 2 32
3 3 68
4 4 50
5 5-popolnoma ne strinjam 119
6 Ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 288.85 11 12.18 1 5

Valid range from 1 to 5

V74 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da ko gledade televizijske novice, navadno verjamete temu, kar vidite. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ko gledam televizijske novice, navadno verjamem temu, kar vidim

Value 7743 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 35
2 2 77
3 3 104
4 4 55
5 5-popolnoma ne strinjam 26
6 Ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
297 298.72 4 2.31 1 5

Valid range from 1 to 5

V75 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da televizija pomembno vpliva na oblikovanje mnenja o političnih in drugih pomembnih temah. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Televizija pomembno vpliva na oblikovanje mnenja o političnih in drugih pomembnih temah

Value 7842 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 13
2 2 18
3 3 65
4 4 92
5 5-popolnoma ne strinjam 108
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 296.9 5 4.13 1 5

Valid range from 1 to 5

V76 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da dokler časopis nudi novice ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Dokler časopis nudi novice ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran

Value 7941 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 32
2 2 50
3 3 73
4 4 39
5 5-popolnoma ne strinjam 94
6 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
288 287.34 13 13.69 1 5

Valid range from 1 to 5

V77 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da ko berete novice v časopisu , navadno verjamete temu kar preberete. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ko berem novice v časopisu , navadno verjamem temu, kar preberem

Value 8040 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 25
2 2 60
3 3 121
4 4 58
5 5-popolnoma ne strinjam 31
6 Ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 295.79 6 5.24 1 5

Valid range from 1 to 5

V78 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da je poslušalce radijskih postaj potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Poslušalce radijskih postaj je potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami

Value 8139 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 16
2 2 33
3 3 67
4 4 38
5 5-popolnoma ne strinjam 142
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
296 298.32 5 2.71 1 5

Valid range from 1 to 5

V79 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da dokler radio posreduje dobre novice ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Dokler radio posreduje dobre novice ni pomembno kdo je lastnik ali kako je financiran

Value 8238 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 29
2 2 34
3 3 73
4 4 51
5 5-popolnoma ne strinjam 104
6 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 292.43 10 8.6 1 5

Valid range from 1 to 5

V80 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da ko poslušam radijske novice, navadno verjamem temu, kar slišim. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ko poslušam radijske novice, navadno verjamem temu, kar slišim

Value 8337 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 21
2 2 62
3 3 134
4 4 53
5 5-popolnoma ne strinjam 28
6 Ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
298 299.12 3 1.91 1 5

Valid range from 1 to 5

V81 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da je spletne uporabnike potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Spletne uporabnike je potrebno zaščititi pred neprimernimi in žaljivimi vsebinami

Value 8436 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 11
2 2 25
3 3 69
4 4 49
5 5-popolnoma ne strinjam 140
6 Ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 295.05 7 5.98 1 5

Valid range from 1 to 5

V82 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da dokler splet nudi dobre spletne strani ni pomembno kdo je lastnik ali kako so financirane. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Dokler splet nudi dobre spletne strani ni pomembno kdo je lastnik ali kako so financirane

Value 8535 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 27
2 2 38
3 3 67
4 4 55
5 5-popolnoma ne strinjam 99
6 Ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 287.96 15 13.07 1 5

Valid range from 1 to 5

V83 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da ko gledam spletne strani navadno verjamem temu kar preberem ali vidim Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Ko gledam spletne strani navadno verjamem temu kar preberem ali vidim

Value 8634 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 22
2 2 75
3 3 123
4 4 49
5 5-popolnoma ne strinjam 11
6 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 276.02 21 25.01 1 5

Valid range from 1 to 5

V84 Ocenite, v kolikšni meri se strinjate, da na družbenih omrežjih (Facebook..) navadno verjamete temu kar preberete ali vidite. Na lestvici od 1 do 5 (kjer je 1 sploh se ne strinjam in 5 se popolnoma strinjam) ocenite, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami:

Na družbenih omrežjih (Facebook..) navadno verjamem temu kar preberem ali vidim

Value 8733 Frequency
1 1-popolnoma strinjam 65
2 2 85
3 3 82
4 4 23
5 5-popolnoma ne strinjam 10
6 Ne vem 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 261.16 36 39.87 1 5

Valid range from 1 to 5

V85 Koliko časa ste na spletu DOMA povprečno na dan? Čas na spletu povprečno na dan:

doma:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 25 3.017 2.59 2.975 2.748

Valid range from 0 to 25

V86 Koliko časa ste na spletu V SLUŽBI povprečno na dan? Čas na spletu povprečno na dan:

v službi:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 10 2.239 2.127 2.708 2.766

Valid range from 0 to 10

V94 Koliko časa ste na spletu DRUGJE povprečno na dan? Čas na spletu povprečno na dan:

drugje:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 12 1.159 0.909 1.927 1.734

Valid range from 0 to 12

V95 Ali imate profil na družbenih omrežjih?

Ali imate profil na družbenih omrežjih?

Value 9129 Frequency
1 Ne 79
2 Da, enega 107
3 Da, dva 40
4 Da, tri ali več 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 4

Valid range from 1 to 4

v115 Ima Facebook profil Ali imate profil na družbenih omrežjih:

Facebook

Value 9228 Frequency
1 Ne 99
2 Da 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v116 Ima LinkedIn profil Ali imate profil na družbenih omrežjih:

LinkedIn

Value 9327 Frequency
1 Ne 213
2 Da 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v117 Ima Myspace profil Ali imate profil na družbenih omrežjih:

Myspace

Value 9426 Frequency
1 Ne 282
2 Da 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v118 Ima Twitter profil Ali imate profil na družbenih omrežjih:

Twitter

Value 9525 Frequency
1 Ne 234
2 Da 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V96 Kako pogosto obiskujete družbena omrežja?

Kako pogosto obiskujete družbena omrežja?

Value 9624 Frequency
1 Praktično vsak dan 164
2 Vsak drugi dan 11
3 Nekajkrat na teden 21
4 Tedensko 7
5 Manj pogosto 59
6 Ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 253.94 39 47.09 1 5

Valid range from 1 to 5

V97 Ali bi objavili informacije o tem kaj delate zadnje čase? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih straneh. Zanima nas vaše mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali bi objavili?

informacije kaj delate zadnje čase

Value 9723 Frequency
1 Z veseljem 35
2 Pomisleki, a bi objavil 81
3 Ne bi tega objavil 165
4 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
281 280.99 20 20.04 1 3

Valid range from 1 to 3

V98 Ali bi objavili informacije glede kako se počutite na splošno? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih straneh. Zanima nas vaše mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali bi objavili?

informacije kako se počutite na splošno

Value 9822 Frequency
1 Z veseljem 22
2 Pomisleki, a bi objavil 69
3 Ne bi tega objavil 193
4 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 282.9 17 18.13 1 3

Valid range from 1 to 3

V99 Ali bi objavili informacije glede dela ali študija na družbenih omrežjih ali spletnih straneh? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih straneh. Zanima nas vaše mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali bi objavili?

informacije kako se počutite glede dela ali študija

Value 9921 Frequency
1 Z veseljem 24
2 Pomisleki, a bi objavil 66
3 Ne bi tega objavil 188
4 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 276.61 23 24.42 1 3

Valid range from 1 to 3

V100 Ali bi objavili fotografije s potovanj? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih straneh. Zanima nas vaše mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali bi objavili?

fotografije s potovanj

Value 10020 Frequency
1 Z veseljem 67
2 Pomisleki, a bi objavil 85
3 Ne bi tega objavil 128
4 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 281.3 21 19.73 1 3

Valid range from 1 to 3

V101 Ali bi objavili fotografije iz zabave? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih straneh. Zanima nas vaše mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali bi objavili?

fotografije iz zabave

Value 10119 Frequency
1 Z veseljem 40
2 Pomisleki, a bi objavil 70
3 Ne bi tega objavil 168
4 Ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
278 280.5 23 20.53 1 3

Valid range from 1 to 3

V102 Najvišja stopnja izobrazbe, ki jo trenutno imate:

Najvišja stopnja izobrazbe, ki jo trenutno imate:

Value 10218 Frequency
1 Osnovna šola ali manj 18
2 Srednja šola 176
3 Višja šola / diploma 91
5 Magisterij / doktorat 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 5

Valid range from 1 to 5

V103 Ali še študirate na fakulteti ali višji šoli:

Ali še študirate na fakulteti ali višji šoli:

Value 10317 Frequency
1 Da 180
2 Ne 121
3 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

V104 Ali ste trenutno zaposleni:

Ali ste trenutno zaposleni:

Value 10416 Frequency
1 polno zaposlen 124
2 polovično zaposlen 12
3 iščem zaposlitev 19
5 študent 123
6 upokojen 20
7 ne iščem zaposlitve 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 7

Valid range from 1 to 7

V105 Živite v mestu ali na podeželju?

Živite v:

Value 10515 Frequency
1 V mestu 110
2 v okolici mesta 111
3 na podeželju 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 3

Valid range from 1 to 3

V106 Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 8 3.445 3.345 1.231 1.196

Valid range from 1 to 8

V107 Število otrok do 7 let Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Od tega število otrok do 7 let

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 299.92 1 1.11 0 4 0.25 0.287 0.695 0.735

Valid range from 0 to 4

V108 Število otrok od 7 in 15 let Koliko članov šteje vaše gospodinjstvo?

Od tega število otrok med 7 in 15 let

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 5 0.309 0.318 0.693 0.679

Valid range from 0 to 5

V109 Neto mesečni prihodki GOSPODINJSTVA – vsi prihodki vseh članov skupaj:

Kakšne neto mesečne prihodke ima vaše GOSPODINJSTVO - vsi prihodki vseh članov skupaj:

Value 10911 Frequency
1 do 1100 € 51
2 1100 € do 1350 48
3 1350 € do 1650 32
4 1650 €do 2750 77
5 2750 € do 3300 52
6 3300 €do 4450 20
7 4450 €do 8800 8
8 nad 8800 6
9 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 296.81 7 4.22 1 8

Valid range from 1 to 9

V110 Spol anketiranega

Spol:

Value 11010 Frequency
1 Moški 146
2 Ženski 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v113 Starostna skupina

Starostna skupina:

Value 1119 Frequency
1 18-24 88
2 25-34 75
3 35-44 45
4 45-54 40
5 55-64 25
6 nad 65 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 6

Valid range from 1 to 6

v114 Starostna skupina (mlajši, srednji, starejši)

Value 1128 Frequency
1 manj kot 25 88
2 25-64 185
3 nad 65 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 1 3

Valid range from 1 to 3

v119 Weigt

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 0 0.4 2.16 1 0.489

Valid range from 0.4 to 2.16

filter_$ v113 = 1 (FILTER)

Value 1146 Frequency
0 Not Selected 213
1 Selected 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 1

Valid range from 0 to 1

d1 Profil na družbenih omrežjih

Value 1155 Frequency
Facebook 92
Facebook, Google+ 1
Facebook, Instagram 1
Facebook, Linkedln 26
Facebook, Linkedln, G+ 1
Facebook, Linkedln, Instagram 1
Facebook, Linkedln, lastna spletno stran 3
Facebook, Linkedln, lastna spletno stran, YouPorn 1
Facebook, Linkedln, tumbrl 2
Facebook, Myspace, Linkedln 6
Facebook, Myspace, Linkedln, lastna spletno stran 1
Facebook, Twitter 18
Facebook, Twitter, Linkedln 21
Facebook, Twitter, Linkedln, Instagram, Povio 1
Facebook, Twitter, Linkedln, lastna spletno stran 4
Facebook, Twitter, Linkedln, lastna spletno stran, tumblr 1
Facebook, Twitter, Linkedln, snapchat ;) 1
Facebook, Twitter, Myspace 2
Facebook, Twitter, Myspace, Linkedln 4
Facebook, Twitter, Myspace, Linkedln, lastna spletno stran 2
Facebook, Twitter, Myspace, instagram 1
Facebook, Twitter, lastna spletno stran 5
Facebook, Twitter, lastna spletno stran, Deviantart, Flickr 1
Facebook, Twitter, lastna spletno stran, nobenega, red tube 2
Facebook, gmail 1
Facebook, lastna spletno stran 2
Facebook, nobenega 2
Facebook, tumblr 1
Linkedln 10
Linkedln, lastna spletno stran 1
Myspace 2
Myspace, Linkedln, g+, pinterest 1
Twitter 2
Twitter, Linkedln, blog 1
Twitter, lastna spletno stran 1
lastna spletno stran 1
nobenega 76
nobenega, skype le ime 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
300 299.92 0 0

int_r Internet skupna datoteka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 301.03 0 0 0 42 6.415 5.626 5.826 5.447

Valid range from 0 to 42

V85_r Koliko časa preživite DOMA na internetu v povprečju na dan

Value 1173 Frequency
0 25
1 86
2 56
3 30
4 38
5 25
6 12
7 8
8 8
9 1
10 2
12 1
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 293.88 9 7.15

Valid range from 0 to 12

V86_r Kako pogosto preživite V SLUŽBI na internetu v povprečju na dan

Value 1182 Frequency
0 112
1 50
2 41
3 19
4 22
5 14
6 8
7 6
8 16
10 4
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 293.88 9 7.15

Valid range from 0 to 10

V94_r koliko časa prežitive na internetu v povprečju na dan DRUGJE

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
292 293.88 9 7.15 0 10 0.942 0.741 1.329 1.23

Valid range from 0 to 10

Materials of the Study

  1. Rek, Mateja (2014). MP14 - RAZISKAVA FAKULTETE ZA MEDIJE [Vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Rek, Mateja, Kovačič, Andrej in Brumat, Kristina (2014). MEDIJSKA PISMENOST - SLOVENIJA 2014.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Rek, M., Kovačič, A. and Milanovski Brumat, K. (2016). Raziskava medijske pismenosti v Sloveniji 2014 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MP14. https://doi.org/10.17898/ADP_MP14_V1

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si