Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel

Basic Study Information

ADP - IDNo: SARSVE20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SARSVE20_V1
Main author(s):
 • Petravić, Luka
 • Arh, Rok
 • Gabrovec, Tina
 • Jazbec, Lucija
 • Rupčić, Nika
 • Starešinič, Nina
 • Zorman, Lea
 • Zwitter, Matjaž
 • Slavec, Ana
Co-workers:
 • Zorko, Andraž
 • Arhar, Igor
 • Hohkraut, Tomaž
 • Pretnar, Ajda
 • Srakar, Andrej
Data file producer:
VALICON - Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o (Ljubljana, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

no information

Study Content

Keywords ADP: epidemija, covid-19, SARS-CoV-2, nakupovalne navade, stanovanje, zaposlitev, volitve, kajenje

Keywords ELSST:
CEPLJENJE, COVID-19, BAKTERIJSKE IN VIRUSNE BOLEZNI, NAKUPOVANJE, VOLITVE

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - Zdravila in zdravljenje
ZDRAVSTVO - Javno zdravje
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
OKUŽENOST
ZAUPANJE VIROM INFORMACIJ
UKREPI PROTI EPIDEMIJI
CEPLJENJE
STANOVANJSKE RAZMERE
ZAPOSLITEV
GOSPODINJSTVO IN DOHODEK
NAKUPOVANJE IN UPORABA GORIVA
INTERNET IN ŽIVLJENSKI STIL
VOLITVE
KAJENJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Decembra 2020 je bilo cepivo proti SARS-CoV-2 prvič odobreno v zahodnem svetu, vendar je učinkovitost nacionalnih načrtov cepljenja odvisna od pripravljenosti prebivalstva, da se cepi. Prejšnje raziskave o oklevanju s cepljenjem so pokazale različne dejavnike, ki vplivajo na odločitev o cepljenju, kot so spol, starost, izobrazba, socialno-ekonomski status, poklic, izkušnje s cepljenjem, izkušnje z boleznijo in zaupanje v strokovnjake. Za boljše razumevanje odnosa do cepljenja proti COVID-19 je bila izvedena raziskava na verjetnostnem vzorcu članov anketnega panela JazVem, ki je reprezentativen za slovensko populacijo in v katerem je sodelovalo 516 članov panela. Vprašalnik je bil uporabljen tudi v raziskavi na velikem spletnem ne verjetnostnem vzorcu v izvedbi študentov Medicinske fakultete UM (ADP - IDNo: SARSPR20). Podatkovna datoteka, ki je na voljo poleg vprašanj iz pričujoče raziskave, zajema tudi druge vsebinske sklope vprašanj (stanovanjske razmere, zaposlitev, gospodinjstvo in dohodek, nakupovanje in uporaba goriva, internet in življenjski stil, volitve, kajenje), ki so bila del posameznih anket v okviru panela tekom leta 2020, pri čemer vprašalniki niso na voljo. Datoteka je dostopna pod posebnimi pogoji t.j. na zahtevo in sicer v dveh verzijah: kot Scientific use file (SUF - delno anonimizirana in na voljo le za raziskovalne namene) in Secure use file (SCUF - neanonimizirana, na voljo le za znanstveno raziskovanje in dostopna registriranim raziskovalcem). Dodatno je v dveh verzijah dostopna datoteka z odgovori na dve odprti vprašanji, in sicer kot Public use file (PUF - anonimizirana in brez možnosti povezave odgovorov z enotami v datoteki) in na zahtevo kot Scientific use file (SUF - možnost povezave odgovorov z enotami v datoteki).

Methodology


Collection date: 21. december 2020 - 22. december 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Prebivalci Slovenije stari 15 let in več, ki so člani spletnega panela JazVem

Excluded:

/

Data collected by:

Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o

Sampling procedure:

Mešano verjetnostno in neverjetnostno

Več kot tričetrtine članov JazVem spletnega panela je vključenih po principu verjetnostnega vzorčenja. Ker obstaja tudi določena stopnja zavrnitve, je ostala četrtina udeležencev izbranih po principu neverjetnostnega vzorčenja.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Podatki so uteženi po spolu, starosti, izobrazbi in regiji, glede na populacijske parametre SURS-a. Spremenljivka utež wrakin1 se nahaja na koncu podatkovne datoteke.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 166
 • number of units: 516

License: ccby

Version: 20. oktober 2021

Additional information:

Podatkovna datoteka je dostopna pod posebnimi pogoji t. j. 1) na zahtevo preko varne povezave (SUF verzija) in 2) na zahtevo v varovanem okolju (SCUF verzija). Prikazane so frekvence SUF verzije datoteke. = Data file is available under special conditions i. e. 1) upon request over a secure connection (SUF edition) and 2) upon request in a secure environment (SCUF edition). The frequencies of the SUF edition are displayed.

Title of Data file: Odnos do cepljenja proti SARS-CoV-2, 2020: Verjetnostni panel. Odprti vprašanji Q13, END1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Petravić, Luka; Arh, Rok; Gabrovec, Tina; Jazbec, Lucija; Rupčić, Nika; Starešinič, Nina; Zorman, Lea; Zwitter, Matjaž; Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 2
 • number of units: 516

License: ccby

Version: 7. oktober 2021

Additional information:

Dostopni sta dve verziji datoteke t. j. 1) PUF, kjer odgovore ni moč povezati z enotami v podatkovni datoteki in 2) SUF, ki je dostopna na zahtevo in omogoča povezovanje odgovorov z enotami v podatkovni datoteki. = Two editions of the data file are available i. e. 1) PUF, where the responses cannot be associated with units in the data file, and 2) SUF, which is available upon request and allows linking responses with units in the data file.

Variable list

QA_FIRST Date of the first survey run

Date of the first survey run

Value 13 Frequency
2020-12-21 290
2020-12-22 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 2020-12-21 2020-12-22

QA_LAST Date of the last survey answer

Date of the last survey answer

Value 22 Frequency
2020-12-21 288
2020-12-22 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 2020-12-21 2020-12-22

QA_ENV_D Device Type

Device Type

Value 31 Frequency
mobile 233
tablet 15
undefined 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0

QA_FIRST Date of the first survey run

Date of the first survey run

Value 1166 Frequency
2020-12-21 290
2020-12-22 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 2020-12-21 2020-12-22

QA_LAST Date of the last survey answer

Date of the last survey answer

Value 2165 Frequency
2020-12-21 288
2020-12-22 228
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 2020-12-21 2020-12-22

QA_ENV_D Device Type

Device Type

Value 3164 Frequency
mobile 233
tablet 15
undefined 268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0

Q2 Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali ste oziroma ste bili kadarkoli letos okuženi z virusom SARS-CoV-2?

Value 4163 Frequency
1 Ne 465
2 Da, potrjena okužba. 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki se je okužil z virusom SARS-CoV-2?

Value 5162 Frequency
1 Ne 79
2 Da 437
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Q4 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 potreboval zdravljenje v bolnišnici?

Value 6161 Frequency
1 Ne 315
2 Da 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Q5 Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali osebno poznate koga, ki je zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2 umrl?

Value 7160 Frequency
1 Ne 380
2 Da 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

Q6_1 Poročilom na televiziji in radiu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Poročilom na televiziji in radiu.

Value 8159 Frequency
1 sploh ne zaupam 53
2 ne zaupam 72
3 niti zaupam niti ne zaupam 206
4 zaupam 162
5 popolnoma zaupam 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_2 Dnevnim časopisom. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Dnevnim časopisom.

Value 9158 Frequency
1 sploh ne zaupam 56
2 ne zaupam 78
3 niti zaupam niti ne zaupam 232
4 zaupam 132
5 popolnoma zaupam 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_3 Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ). - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ).

Value 10157 Frequency
1 sploh ne zaupam 50
2 ne zaupam 50
3 niti zaupam niti ne zaupam 163
4 zaupam 201
5 popolnoma zaupam 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_4 Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Ministrstvu za zdravje Republike Slovenije.

Value 11156 Frequency
1 sploh ne zaupam 59
2 ne zaupam 92
3 niti zaupam niti ne zaupam 177
4 zaupam 160
5 popolnoma zaupam 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_5 Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO). - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO).

Value 12155 Frequency
1 sploh ne zaupam 51
2 ne zaupam 75
3 niti zaupam niti ne zaupam 190
4 zaupam 173
5 popolnoma zaupam 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_6 Vladi Republike Slovenije. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Vladi Republike Slovenije.

Value 13154 Frequency
1 sploh ne zaupam 134
2 ne zaupam 121
3 niti zaupam niti ne zaupam 148
4 zaupam 83
5 popolnoma zaupam 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_7 Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Alternativnim razlagam na družabnih omrežjih.

Value 14153 Frequency
1 sploh ne zaupam 147
2 ne zaupam 169
3 niti zaupam niti ne zaupam 164
4 zaupam 34
5 popolnoma zaupam 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_8 Strokovnim člankom in rezultatom raziskav. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Strokovnim člankom in rezultatom raziskav.

Value 15152 Frequency
1 sploh ne zaupam 18
2 ne zaupam 34
3 niti zaupam niti ne zaupam 161
4 zaupam 242
5 popolnoma zaupam 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_9 Mnenju strokovnjakov. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Mnenju strokovnjakov.

Value 16151 Frequency
1 sploh ne zaupam 15
2 ne zaupam 31
3 niti zaupam niti ne zaupam 134
4 zaupam 272
5 popolnoma zaupam 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_10 Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Informacijam, ki mi jih posredujejo znanci, zaposleni v zdravstvu.

Value 17150 Frequency
1 sploh ne zaupam 18
2 ne zaupam 60
3 niti zaupam niti ne zaupam 243
4 zaupam 175
5 popolnoma zaupam 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q6_11 Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu. - Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Koliko zaupate posameznim virom informacij o cepljenju proti SARS-CoV-2?

Informacijam prijateljev in znancev, ki niso zaposleni v zdravstvu.

Value 18149 Frequency
1 sploh ne zaupam 69
2 ne zaupam 157
3 niti zaupam niti ne zaupam 235
4 zaupam 50
5 popolnoma zaupam 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q7_1 Obvezno nošenje maske. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Obvezno nošenje maske.

Value 19148 Frequency
1 zelo moteč 89
2 malo moteč 215
3 ni moteč 211
4 ukrep se ne nanaša name 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 1 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_2 Spoštovanje razdalje med ljudmi. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Spoštovanje razdalje med ljudmi.

Value 20147 Frequency
1 zelo moteč 33
2 malo moteč 126
3 ni moteč 354
4 ukrep se ne nanaša name 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
513 3 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_3 Omejitev gibanja na občino prebivališča. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja na občino prebivališča.

Value 21146 Frequency
1 zelo moteč 288
2 malo moteč 156
3 ni moteč 66
4 ukrep se ne nanaša name 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 6 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_4 Omejitev gibanja na državne meje. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja na državne meje

Value 22145 Frequency
1 zelo moteč 125
2 malo moteč 147
3 ni moteč 211
4 ukrep se ne nanaša name 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 33 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_5 Omejitev gibanja v nočnem času. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Omejitev gibanja v nočnem času.

Value 23144 Frequency
1 zelo moteč 120
2 malo moteč 125
3 ni moteč 254
4 ukrep se ne nanaša name 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
499 17 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_6 Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn). - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje trgovin (razen živilskih in lekarn).

Value 24143 Frequency
1 zelo moteč 161
2 malo moteč 241
3 ni moteč 112
4 ukrep se ne nanaša name 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 2 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_7 Zaprtje gostinskih obratov. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje gostinskih obratov.

Value 25142 Frequency
1 zelo moteč 112
2 malo moteč 189
3 ni moteč 205
4 ukrep se ne nanaša name 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 10 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_8 Zaprtje kulturnih ustanov. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje kulturnih ustanov.

Value 26141 Frequency
1 zelo moteč 93
2 malo moteč 180
3 ni moteč 223
4 ukrep se ne nanaša name 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
496 20 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_9 Zaprtje vrtcev in šol. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Zaprtje vrtcev in šol.

Value 27140 Frequency
1 zelo moteč 243
2 malo moteč 139
3 ni moteč 78
4 ukrep se ne nanaša name 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 56 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_10 Ukinitev javnega prevoza. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Ukinitev javnega prevoza.

Value 28139 Frequency
1 zelo moteč 147
2 malo moteč 171
3 ni moteč 144
4 ukrep se ne nanaša name 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 54 1 3

Valid range from 1 to 3

Q7_11 Prepoved zasebnega druženja. - Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Spodaj so navedeni ukrepi proti epidemiji. Na lestvici ocenite, koliko je bil posamezen ukrep moteč za vas.

Prepoved zasebnega druženja.

Value 29138 Frequency
1 zelo moteč 157
2 malo moteč 221
3 ni moteč 132
4 ukrep se ne nanaša name 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 6 1 3

Valid range from 1 to 3

Q8 Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali menite, da bi moralo biti za zdravstvene delavce in zaposlene v DSO (domu starejših občanov) cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 obvezno (z izjemo tistih, ki iz zdravstvenih razlogov ne smejo biti cepljeni)?

Value 30137 Frequency
1 Ne 152
2 Da 289
3 Ne vem 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
441 75 1 2

Valid range from 1 to 2

Q9 Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kot najpomembnejši ukrep proti epidemiji virusa SARS-CoV-2 povsod po svetu in tudi pri nas načrtujemo cepljenje, ki bo predvidoma brezplačno in prostovoljno. Ali se nameravate udeležiti cepljenja takoj, ko bo mogoče?

Value 31136 Frequency
1 Zagotovo se ne bom cepil(a) 91
2 Verjetno se ne bom cepil(a) 150
3 Verjetno se bom cepil(a) 154
4 Zagotovo se bom cepil(a) 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 4

Valid range from 1 to 4

Q10_1 Zaupam, da je cepivo proti virusu SARS-CoV-2 varno. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Zaupam, da je cepivo proti virusu SARS-CoV-2 varno.

Value 32135 Frequency
1 sploh se ne strinjam 76
2 se ne strinjam 62
3 sem neodločen(a) 201
4 se strinjam 134
5 se popolnoma strinjam 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_2 Verjamem, da je cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 učinkovito. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Verjamem, da je cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 učinkovito.

Value 33134 Frequency
1 sploh se ne strinjam 60
2 se ne strinjam 43
3 sem neodločen(a) 218
4 se strinjam 153
5 se popolnoma strinjam 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_3 Želim počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva proti virusu SARS-CoV-2 . - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Želim počakati, da bo na voljo več informacij o varnosti cepiva proti virusu

Value 34133 Frequency
1 sploh se ne strinjam 25
2 se ne strinjam 60
3 sem neodločen(a) 94
4 se strinjam 218
5 se popolnoma strinjam 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_4 Zelo me je strah, da bi se okužil z virusom SARS-Co-V2. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Zelo me je strah, da bi se okužil z virusom SARS-Co-V2.

Value 35132 Frequency
1 sploh se ne strinjam 59
2 se ne strinjam 137
3 sem neodločen(a) 121
4 se strinjam 155
5 se popolnoma strinjam 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_5 Menim, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Menim, da je virus SARS-CoV-2 enako nevaren kot virus gripe.

Value 36131 Frequency
1 sploh se ne strinjam 60
2 se ne strinjam 165
3 sem neodločen(a) 132
4 se strinjam 113
5 se popolnoma strinjam 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_6 Imam slabe izkušnje s preteklimi cepljenji pri sebi ali bližnji osebi. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Imam slabe izkušnje s preteklimi cepljenji pri sebi ali bližnji osebi.

Value 37130 Frequency
1 sploh se ne strinjam 120
2 se ne strinjam 176
3 sem neodločen(a) 122
4 se strinjam 64
5 se popolnoma strinjam 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_7 Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 predstavlja poskus nadzora nad populacijo. - Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami. Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo. Na lestvici ocenite, koliko se strinjate s spodnjimi trditvami.

Cepljenje proti virusu SARS-CoV-2 predstavlja poskus nadzora nad populacijo.

Value 38129 Frequency
1 sploh se ne strinjam 131
2 se ne strinjam 140
3 sem neodločen(a) 129
4 se strinjam 71
5 se popolnoma strinjam 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q11 Kakšno je vaše splošno mnenje o cepljenju proti drugim nalezljivim boleznim? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kakšno je vaše splošno mnenje o cepljenju proti drugim nalezljivim boleznim?

Value 39128 Frequency
1 Sem proti vsem vrstam cepiv. 40
2 Podpiram le cepljenja, ki so trenutno obvezna. 171
3 Podpiram tako obvezna kot tudi neobvezna cepljenja (proti HP 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Q12 Ali ste se v preteklosti cepili proti gripi? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali ste se v preteklosti cepili proti gripi?

Value 40127 Frequency
1 Nikoli se še nisem cepil(a). 299
2 Cepim se le občasno. 151
3 Da, redno se cepim (vsako leto). 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 3

Valid range from 1 to 3

Q13_r Ali bi o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2 želeli dodati še kaj, o čemer vas nismo vprašali?_rec Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali bi o cepljenju proti virusu SARS-CoV-2 želeli dodati še kaj, o čemer vas nismo vprašali?

Value 41126 Frequency
podatki dostopni v excelovi datoteki 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0

Q18 Ali delate v zdravstvu (vključeni so tudi domovi starejših občanov)? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Ali delate v zdravstvu (vključeni so tudi domovi starejših občanov)?

Value 42125 Frequency
1 Ne. 494
2 Da, kot zdravnik/zdravnica. 1
3 Da, kot drugo osebje, zaposleno v zdravstvu (medicinska sest 19
4 Da, kot študent/študentka medicine. 0
5 Da, kot dijak/dijakinja zdravstvene srednje šole ali študent 1
6 Da, kot študent/študentka drugih smeri. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 6

Valid range from 1 to 6

Q20 Kje živite? Z naslednjimi vprašanji želimo preveriti, kakšne so bile vaše dosedanje izkušnje z epidemijo.

Kje živite?

Value 43124 Frequency
1 V mestu 246
2 V predmestju 74
3 Na vasi 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 3

Valid range from 1 to 3

GENDER0 Spol

Spol

Value 44123 Frequency
1 moški 263
2 ženski 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

BIRTHY Letnica rojstva

Letnica rojstva

Value 45122 Frequency
99 ne želim odgovoriti
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1941 2002

Valid range from 99 to 2002

SI_MUN_r Občina kjer živi (september 2012)

Value 46121 Frequency
-1 Zakrita vrednost 516
998 ne želim odgovoriti 0
999 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0

Valid range from -1 to -1

SI_NUTS3 Regija

Regija

Value 47120 Frequency
1 Pomurska 33
2 Podravska 88
3 Koroška 16
4 Savinjska 66
5 Zasavska 14
6 Posavska 17
7 Jugovzhodna Slovenija (Dolenjska) 36
8 Osrednjeslovenska 128
9 Gorenjska 46
10 Primorsko-notranjska 15
11 Goriška 30
12 Obalno-kraška 27
13 (trenutno) ne živim v Sloveniji 0
98 ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 12

Valid range from 1 to 13

EDU0 Dokončana izobrazba

Dokončana izobrazba

Value 48119 Frequency
1 nedokončana osnovna šola 0
2 končana osnovna šola 9
3 poklicna šola 62
4 štiriletna srednja šola 189
5 višja strokovna (star sistem) / višješolska izobrazba (6 sto 62
6 visokošolska strokovna (star sistem) / univerzitetna strokov 69
8 visokošolska univerzitetna (star sistem) / magistrska izobra 94
9 znanstveni magisterij 12
10 doktorat 6
111 specializacija po višji šoli 1
112 specializacija po visoki šoli 1
113 specializacija po univerzitetni izobrazbi 7
98 ne želim odgovoriti 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 4 2 113

Valid range from 1 to 113

EDU0_S Ali ste naveden študij tudi končali?

Ali ste naveden študij tudi končali?

Value 49118 Frequency
1 da, sem končal 12
2 ne 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 504 1 1

Valid range from 1 to 2

MARITAL0 Zakonski stan

Zakonski stan

Value 50117 Frequency
1 samski(a) 77
2 poročen(a) 235
3 zunajzakonska skupnost 147
4 ločen(a) 22
5 poročen(a), a živim ločeno 3
6 vdovec, vdova 20
98 ne želim odgovoriti 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 12 1 6

Valid range from 1 to 6

KINDER0 Ali imate vi osebno otroke?

Ali imate vi osebno otroke?

Value 51116 Frequency
1 da 368
2 ne 142
98 Ne želim odgovoriti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 6 1 2

Valid range from 1 to 2

SI_TOWN Velikost naselja

Velikost naselja

Value 52115 Frequency
1 manj kot 500 prebivalcev 92
2 500 - 1.999 prebivalcev 89
3 2.000 - 10.000 prebivalcev 131
4 10.001 - 100.000 prebivalcev 72
5 Maribor 35
6 Ljubljana 74
7 ne vem 22
98 ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
515 1 1 7

Valid range from 1 to 7

SI_MN Tip naselja Slovenija

Tip naselja Slovenija

Value 53114 Frequency
1 urbano 303
2 neurbano 213
98 ni povedal 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

SI_MNA Lahko prosim vsaj ocenite v katerem tipu naselja živite?

Lahko prosim vsaj ocenite v katerem tipu naselja živite?

Value 54113 Frequency
1 mestno/urbano 10
2 nemestno 7
98 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 499 1 2

Valid range from 1 to 2

STTYPE Tip naselja enoten

Tip naselja enoten

Value 55112 Frequency
1 urbano - city 303
2 ruralno 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 2

Valid range from 1 to 2

SI_SETT Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ

Tip naselja Slovenija- posebej MB in LJ

Value 56111 Frequency
1 NE-mestno 213
2 mestno 196
3 MB 34
4 LJ 73
98 ni podatka 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 4

Valid range from 1 to 4

PRF1_ODL Kdo v vašem gospodinjstvu odloča ali soodloča o načinu ogrevanja ali je seznanjen s porabo?

Kdo v vašem gospodinjstvu odloča ali soodloča o načinu ogrevanja ali je seznanjen s porabo?

Value 57110 Frequency
1 v glavnem jaz 178
2 jaz in drugi približno enako 263
3 nekdo drug 70
98 ne želim odgovoriti 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 5 1 3

Valid range from 1 to 3

PRF1_P11 PROFIL: Lastniško vs najemniško stanovanje

PROFIL: Lastniško vs najemniško stanovanje

Value 58109 Frequency
1 lastniško 402
2 najemniško 49
3 od staršev, vendar ne plačujem(o) najemnine 61
998 drugo, navedite: 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 1 998

Valid range from 1 to 998

PRF1_998 PROFIL: Lastniško vs najemniško stanovanje - <I>drugo, navedite:</I>

PROFIL: Lastniško vs najemniško stanovanje - <I>drugo, navedite:</I>

Value 59108 Frequency
Sklada 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

PRF1_P12 PROFIL: Velikost bivalne površine v m2

PROFIL: Velikost bivalne površine v m2

Value 60107 Frequency
9999 ne vem 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 71 12 400 112.402 67.162

Valid range from 12 to 400

PRF1_P13 PROFIL: Število stanovanj v objektu

PROFIL: Število stanovanj v objektu

Value 61106 Frequency
1 1 176
2 2 107
3 3 31
4 4 do 5 26
5 6 do 20 83
6 21 do 50 50
7 več kot 50 31
998 drugo, navedite: 2
999 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 10 1 998

Valid range from 1 to 998

PRF1_398 PROFIL: Število stanovanj v objektu - <I>drugo, navedite:</I>

PROFIL: Število stanovanj v objektu - <I>drugo, navedite:</I>

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

WACTIV0 Zaposlitveni status

Zaposlitveni status

Value 63104 Frequency
1 zaposlen (pri delodajalcu) 269
2 lastnik podjetja - delodajalec 10
3 obrtnik 0
4 samostojni podjetnik 16
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 2
6 svobodni poklici (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 nezaposlen 36
9 upokojenec 134
10 osnovnošolec 0
11 srednješolec 4
12 študent 28
13 vajenec 0
14 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 4
15 gospodinja, služkinja, negovalka na domu 1
16 pomagajoči član v gospodinjstvu (delavnica, gostilna) 1
17 delovno nezmožen - invalid, ... 3
97 drugo 2
98 ne želim odgovoriti 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 6 1 97

Valid range from 1 to 97

WACTIV0o Stara vrednost zaposlitveni status (Wactivity0)

Stara vrednost zaposlitveni status (Wactivity0)

Value 64103 Frequency
1 zaposlen (pri delodajalcu) 267
2 lastnik podjetja - delodajalec 10
3 obrtnik 0
4 samostojni podjetnik 16
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 2
6 svobodni poklici (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 0
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 nezaposlen 36
9 upokojenec 135
10 osnovnošolec 0
11 srednješolec 3
12 študent 29
13 vajenec 0
14 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 4
15 gospodinja, služkinja, negovalka na domu 1
16 pomagajoči član v gospodinjstvu (delavnica, gostilna) 1
17 delovno nezmožen - invalid, ... 2
97 drugo 3
98 ne želim odgovoriti 7
9999 NI PODATKA OD PREJ 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 7 1 97

Valid range from 1 to 97

WP_POS Položaj na delovnem mestu

Položaj na delovnem mestu

Value 65102 Frequency
1 Vodstveni položaj na ravni podjetja, organizacije, ustanove 8
2 Vodstveni položaj na ravni delovne enote, službe, sektorja, 42
3 Zaposleni, ki neposredno vodi ali nadzira delo drugih zaposl 50
4 Zaposleni, ki nima neposredno podrejenih (izvršilni delavec) 158
98 ne želim odgovoriti 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 258 1 4

Valid range from 1 to 4

WP_ACT Glavna dejavnost podjetja

Glavna dejavnost podjetja

Value 66101 Frequency
1 Proizvodnja ali kmetijstvo 56
2 Storitve 112
3 Zaposlen-a v javni upravi, zavodu, nevladni organizaciji 96
98 ne želim odgovoriti 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
264 252 1 3

Valid range from 1 to 3

WACT_XX Delovna aktivnost - tvorjene skupine ANDR (WACTIV0, WP_POS, WP_ACT)

Delovna aktivnost - tvorjene skupine ANDR (WACTIV0, WP_POS, WP_ACT)

Value 67100 Frequency
1 zaposlen-vodstveni ali vodilni 60
2 zaposlen s podrejenimi delavci 50
3 obrtnik, s.p. 16
4 zaposlen-brez podrejenih-javna uprava, zavodi 64
5 zaposlen-brez podrejenih-storitveni sektor 64
6 zaposlen-brez podrejenih-kmetijstvo, proizvodnja 31
7 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 4
8 nezaposlen, gospodinja, delovno nezmožen 40
9 upokojenec 134
10 osnovnošolec 0
11 srednješolec 4
12 študent 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 21 1 12

Valid range from 1 to 12

B2B_EM_r Koliko zaposlenih šteje podjetje oziroma organizacija v kateri delate?_rec

Koliko zaposlenih šteje podjetje oziroma organizacija v kateri delate?_rec

Value 6899 Frequency
1 1 do 10 34
2 11 do 50 9
3 51 do 250 22
4 251 in več 13
Sysmiss 438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 438

Valid range from 1 to 4

WACT_TIM Katerega leta ste se upokojili?

Katerega leta ste se upokojili?

Value 6998 Frequency
1960 1960 0
1961 1961 0
1962 1962 0
1963 1963 0
1964 1964 0
1965 1965 0
1966 1966 0
1967 1967 0
1968 1968 0
1969 1969 0
1970 1970 0
1971 1971 0
1972 1972 0
1973 1973 0
1974 1974 0
1975 1975 0
1976 1976 0
1977 1977 0
1978 1978 0
1979 1979 0
1980 1980 0
1981 1981 0
1982 1982 0
1983 1983 0
1984 1984 0
1985 1985 0
1986 1986 0
1987 1987 0
1988 1988 0
1989 1989 0
1990 1990 1
1991 1991 0
1992 1992 0
1993 1993 1
1994 1994 0
1995 1995 1
1996 1996 2
1997 1997 0
1998 1998 1
1999 1999 0
2000 2000 5
2001 2001 2
2002 2002 2
2003 2003 5
2004 2004 4
2005 2005 6
2006 2006 3
2007 2007 5
2008 2008 9
2009 2009 7
2010 2010 15
2011 2011 14
2012 2012 7
2013 2013 8
2014 2014 9
2015 2015 5
2016 2016 4
2017 2017 2
2018 2018 4
2019 2019 5
2020 2020 7
2021 2021 0
2022 2022 0
2023 2023 0
2024 2024 0
2025 2025 0
2026 2026 0
2027 2027 0
2028 2028 0
2029 2029 0
99 ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 382 1990 2020

Valid range from 1960 to 2029

WACT_WHA Zaposlitveni status pred upokojitvijo

Zaposlitveni status pred upokojitvijo

Value 7097 Frequency
1 zaposlen (pri delodajalcu) 110
2 lastnik podjetja - delodajalec 6
3 obrtnik 0
4 samostojni podjetnik 7
5 samozaposleni strokovnjaki (odvetnik, zdravnik, arhitekt) 1
6 svobodni poklici (umetnik, svob. novinar, svob. igralec) 1
7 pogodbeno delo, avtorska pogodba 0
8 nezaposlen 4
14 kmetovalec, dela-pomaga na kmetiji 0
15 gospodinja, služkinja, negovalka na domu 1
16 pomagajoči član v gospodinjstvu (delavnica, gostilna) 0
17 delovno nezmožen - invalid, ... 0
97 drugo 3
98 ne želim odgovoriti 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
133 383 1 97

Valid range from 1 to 97

WACT_POS Položaj na delovnem mestu pred upokojitvijo

Položaj na delovnem mestu pred upokojitvijo

Value 7196 Frequency
1 Vodstveni položaj na ravni podjetja, organizacije, ustanove 12
2 Vodstveni položaj na ravni delovne enote, službe, sektorja, 29
3 Zaposleni, ki neposredno vodi ali nadzira delo drugih zaposl 22
4 Zaposleni, ki nima neposredno podrejenih (izvršilni delavec) 44
98 ne želim odgovoriti 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
107 409 1 4

Valid range from 1 to 4

WACT_ACT Glavna dejavnost podjetja pred upokojitvijo

Glavna dejavnost podjetja pred upokojitvijo

Value 7295 Frequency
1 Proizvodnja ali kmetijstvo 35
2 Storitve 37
3 Zaposlen-a v javni upravi, zavodu, nevladni organizaciji 38
98 ne želim odgovoriti 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
110 406 1 3

Valid range from 1 to 3

HHSIZE1 Velikost gospodinjstva

Velikost gospodinjstva

Value 7394 Frequency
1 1 član 49
2 2 172
3 3 116
4 4 124
5 5 38
6 6 8
7 7 2
8 8 ali več članov 3
98 ne želim odgovoriti 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
512 4 1 8

Valid range from 1 to 8

PINCOME0 Osebni dohodek

Osebni dohodek

Value 7493 Frequency
1 brez dohodkov 14
2 nad 0 EUR do 365 EUR 19
3 nad 365 EUR do 550 EUR 26
4 nad 550 EUR do 730 EUR 53
5 nad 730 EUR do 920 EUR 81
6 nad 920 EUR do 1100 EUR 63
7 nad 1100 EUR do 1280 EUR 37
8 nad 1280 EUR do 1460 EUR 45
9 nad 1460 EUR do 1830 EUR 45
10 nad 1830 EUR do 2200 EUR 25
11 nad 2200 EUR 20
98 ne želim odgovoriti 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
428 88 1 11

Valid range from 1 to 11

PINCOME1 Osebni dohodek - samo 1 član v gosp.

Osebni dohodek - samo 1 član v gosp.

Value 7592 Frequency
1 brez dohodkov 1
2 nad 0 EUR do 365 EUR 1
3 nad 365 EUR do 550 EUR 2
4 nad 550 EUR do 730 EUR 9
5 nad 730 EUR do 920 EUR 10
6 nad 920 EUR do 1100 EUR 9
7 nad 1100 EUR do 1280 EUR 6
8 nad 1280 EUR do 1460 EUR 2
9 nad 1460 EUR do 1830 EUR 2
10 nad 1830 EUR do 2200 EUR 0
11 nad 2200 EUR do 2500 EUR 2
12 nad 2500 EUR do 2900 EUR 0
13 nad 2900 EUR do 3300 EUR 1
14 nad 3300 EUR 0
98 Ne želim odgovoriti 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 471 1 13

Valid range from 1 to 14

HM_A1_r starost 2. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 7691 Frequency
-1 Zakrita vrednost 422
99 ne vem 39
Sysmiss 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 94

Valid range from -1 to -1

HM_A2_r starost 3. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 7790 Frequency
-1 Zakrita vrednost 262
99 ne vem 27
Sysmiss 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 254

Valid range from -1 to -1

HM_A3_r starost 4. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 7889 Frequency
-1 Zakrita vrednost 155
99 ne vem 18
Sysmiss 343
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
155 361

Valid range from -1 to -1

HM_A4_r starost 5. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 7988 Frequency
-1 Zakrita vrednost 45
99 ne vem 4
Sysmiss 467
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 471

Valid range from -1 to -1

HM_A5_r starost 6. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8087 Frequency
-1 Zakrita vrednost 10
99 ne vem 1
Sysmiss 505
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 506

Valid range from -1 to -1

HM_A6_r starost 7. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8186 Frequency
-1 Zakrita vrednost 3
99 ne vem 0
Sysmiss 513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 513

Valid range from -1 to -1

HM_A7_r starost 8. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8285 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1
99 ne vem 0
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 515

Valid range from -1 to -1

HM_A8_r starost 9. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8384 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1
99 ne vem 0
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 515

Valid range from -1 to -1

HM_A9_r starost 10. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8483 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1
99 ne vem 0
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 515

Valid range from -1 to -1

HM_A10_r starost 11. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8582 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1
99 ne vem 0
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 515

Valid range from -1 to -1

HM_A11_r starost 12. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8681 Frequency
-1 Zakrita vrednost 1
99 ne vem 0
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 515

Valid range from -1 to -1

HM_A12_r starost 13. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8780 Frequency
-1 Zakrita vrednost 0
99 ne vem 1
Sysmiss 515
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 516

Valid range from -1 to -1

HM_A13_r starost 14. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8879 Frequency
-1 Zakrita vrednost 0
99 ne vem 0
Sysmiss 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 516

Valid range from -1 to -1

HM_A14_r starost 15. člana - Kakšna je starost ostalih članov gospodinjstva?

Value 8978 Frequency
-1 Zakrita vrednost 0
99 ne vem 0
Sysmiss 516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 516

Valid range from -1 to -1

HINCOM0 Dohodek gospodinjstva

Dohodek gospodinjstva

Value 9077 Frequency
1 730 EUR ali manj 17
2 nad 730 EUR do 1100 EUR 51
3 nad 1100 EUR do 1460 EUR 54
4 nad 1460 EUR do 1830 EUR 80
5 nad 1830 EUR do 2200 EUR 43
6 nad 2200 EUR do 2500 EUR 48
7 nad 2500 EUR do 2900 EUR 40
8 nad 2900 EUR do 3300 EUR 31
9 nad 3300 EUR 46
95 brez dohodkov 2
98 ne želim odgovoriti 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 106 1 9

Valid range from 1 to 9

HINCOM_D Nam lahko, prosim, poveste bolj natančno, v kateri od naslednjih razredov spadajo dohodki gospodinjstva:

Nam lahko, prosim, poveste bolj natančno, v kateri od naslednjih razredov spadajo dohodki gospodinjstva:

Value 9176 Frequency
1 100 EUR ali manj 1
2 nad 100 EUR, do 200 EUR 0
3 nad 200 EUR, do 300 EUR 1
4 nad 300 EUR, do 400 EUR 2
5 nad 400 EUR, do 500 EUR 1
6 nad 500 EUR, do 700 EUR 10
7 nad 700 EUR, do 900 EUR 30
8 nad 900 EUR, do 1.100 EUR 16
9 nad 1.100 EUR, do 1.400 EUR 39
10 nad 1.400 EUR, do 1.700 EUR 80
11 nad 1.700 EUR, do 2.000 EUR 31
12 nad 2.000 EUR, do 2.200 EUR 17
98 ne želim odgovoriti 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 288 1 12

Valid range from 1 to 12

HINCOM_I Razredi dohodki gospodinjstva international:

Razredi dohodki gospodinjstva international:

Value 9275 Frequency
0 brez dohodkov 2
1 100 EUR ali manj 1
2 nad 100 EUR, do 200 EUR 0
3 nad 200 EUR, do 300 EUR 1
4 nad 300 EUR, do 400 EUR 2
5 nad 400 EUR, do 500 EUR 1
6 nad 500 EUR, do 700 EUR 10
7 nad 700 EUR, do 900 EUR 30
8 nad 900 EUR, do 1.100 EUR 25
9 nad 1.100 EUR, do 1.400 EUR 45
10 nad 1.400 EUR, do 1.700 EUR 80
11 nad 1.700 EUR, do 2.000 EUR 31
12 nad 2.000 EUR, do 2.200 EUR 17
13 nad 2.200 EUR, do 2.500 EUR 48
14 nad 2.500 EUR, do 2.900 EUR 40
15 nad 2.900 EUR, do 3.300 EUR 31
16 nad 3.300 EUR 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 106 0 16

Valid range from 0 to 16

BUYER0 Nakupni član

Nakupni član

Value 9374 Frequency
1 v glavnem jaz 220
2 jaz in drugi približno enako 241
3 nekdo drug 53
98 ne želim odgovoriti 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 2 1 3

Valid range from 1 to 3

BBUCKS0 Glava družine

Glava družine

Value 9473 Frequency
1 v glavnem jaz 176
2 jaz in drugi približno enako 228
3 nekdo drug 101
98 ne želim odgovoriti 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
505 11 1 3

Valid range from 1 to 3

PRF11A Kje najpogosteje kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki?

Kje najpogosteje kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki?

Value 9572 Frequency
101292 ne opravljam nakupov / nikjer 2
104404 Mercator mala trgovina 49
104405 Mercator velika trgovina 72
104406 Spar/Interspar 126
104407 Tuš 49
104408 E.Leclerc 8
104409 Hofer 83
104410 Lidl 83
104411 Eurospin 14
104413 Jager 10
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 3
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 0
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 0
104423 mesnica 2
104424 ribarnica 0
104425 trafika / kiosk 0
104426 tujina 0
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 2
104429 DM (Drogerie Markt) 1
104430 Muller 3
104431 Tuš drogerija 0
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 1
104434 Petrol 0
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 5
105442 Agraria 1
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 0 101292 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11A_Q Kje najpogosteje kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki? - ostale trgovine VPIŠITE!

Kje najpogosteje kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki? - ostale trgovine VPIŠITE!

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

PRF11B01 1. mention - Kje še kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki?

1. mention - Kje še kupujete izdelke vsakodnevne potrošnje, kot so hrana, pijača, kozmetika, čistila in ostali izdelki?

Value 9770 Frequency
101292 nikjer več 5
104404 Mercator mala trgovina 48
104405 Mercator velika trgovina 57
104406 Spar/Interspar 66
104407 Tuš 37
104408 E.Leclerc 22
104409 Hofer 90
104410 Lidl 78
104411 Eurospin 38
104413 Jager 14
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 3
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 8
104422 pekarna 21
104423 mesnica 4
104424 ribarnica 0
104425 trafika / kiosk 1
104426 tujina 0
104427 druge manjše trgovine 0
104428 Mercator spletna trgovina 5
104429 DM (Drogerie Markt) 8
104430 Muller 2
104431 Tuš drogerija 0
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 0
104434 Petrol 0
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 2
105442 Agraria 1
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
514 2 101292 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B02 2. mention

2. mention

Value 9869 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 40
104405 Mercator velika trgovina 37
104406 Spar/Interspar 55
104407 Tuš 42
104408 E.Leclerc 12
104409 Hofer 64
104410 Lidl 58
104411 Eurospin 35
104413 Jager 16
104414 Fama 1
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 2
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 10
104422 pekarna 20
104423 mesnica 17
104424 ribarnica 2
104425 trafika / kiosk 1
104426 tujina 0
104427 druge manjše trgovine 0
104428 Mercator spletna trgovina 5
104429 DM (Drogerie Markt) 10
104430 Muller 3
104431 Tuš drogerija 1
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 0
104434 Petrol 0
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 0
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
432 84 104404 104431

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B03 3. mention

3. mention

Value 9968 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 31
104405 Mercator velika trgovina 33
104406 Spar/Interspar 35
104407 Tuš 33
104408 E.Leclerc 17
104409 Hofer 56
104410 Lidl 43
104411 Eurospin 29
104413 Jager 10
104414 Fama 2
104415 Klasek 0
104416 Nama 1
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 4
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 3
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 16
104423 mesnica 11
104424 ribarnica 6
104425 trafika / kiosk 2
104426 tujina 2
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 2
104429 DM (Drogerie Markt) 14
104430 Muller 9
104431 Tuš drogerija 3
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 0
104434 Petrol 5
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 0
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 141 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B04 4. mention

4. mention

Value 10067 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 17
104405 Mercator velika trgovina 27
104406 Spar/Interspar 23
104407 Tuš 28
104408 E.Leclerc 6
104409 Hofer 40
104410 Lidl 29
104411 Eurospin 21
104413 Jager 5
104414 Fama 3
104415 Klasek 0
104416 Nama 1
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 7
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 2
104420 tržnica 5
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 1
104422 pekarna 8
104423 mesnica 12
104424 ribarnica 9
104425 trafika / kiosk 4
104426 tujina 2
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 2
104429 DM (Drogerie Markt) 30
104430 Muller 7
104431 Tuš drogerija 5
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 3
104434 Petrol 5
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 4
105444 MOL 2
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 203 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B05 5. mention

5. mention

Value 10166 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 2
104405 Mercator velika trgovina 20
104406 Spar/Interspar 15
104407 Tuš 18
104408 E.Leclerc 5
104409 Hofer 17
104410 Lidl 23
104411 Eurospin 11
104413 Jager 7
104414 Fama 3
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 3
104418 kmetijska zadruga 8
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 1
104420 tržnica 7
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 9
104423 mesnica 7
104424 ribarnica 5
104425 trafika / kiosk 3
104426 tujina 3
104427 druge manjše trgovine 0
104428 Mercator spletna trgovina 3
104429 DM (Drogerie Markt) 27
104430 Muller 21
104431 Tuš drogerija 4
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 3
104434 Petrol 9
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 1
105442 Agraria 0
105444 MOL 1
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
244 272 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B06 6. mention

6. mention

Value 10265 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 13
104405 Mercator velika trgovina 5
104406 Spar/Interspar 11
104407 Tuš 11
104408 E.Leclerc 5
104409 Hofer 4
104410 Lidl 8
104411 Eurospin 5
104413 Jager 1
104414 Fama 1
104415 Klasek 1
104416 Nama 1
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 3
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 2
104420 tržnica 6
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 1
104422 pekarna 8
104423 mesnica 4
104424 ribarnica 3
104425 trafika / kiosk 7
104426 tujina 4
104427 druge manjše trgovine 2
104428 Mercator spletna trgovina 2
104429 DM (Drogerie Markt) 24
104430 Muller 18
104431 Tuš drogerija 4
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 4
104434 Petrol 7
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 2
105444 MOL 2
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
176 340 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B07 7. mention

7. mention

Value 10364 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 2
104405 Mercator velika trgovina 8
104406 Spar/Interspar 3
104407 Tuš 5
104408 E.Leclerc 3
104409 Hofer 2
104410 Lidl 6
104411 Eurospin 5
104413 Jager 2
104414 Fama 1
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 8
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 7
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 3
104423 mesnica 3
104424 ribarnica 2
104425 trafika / kiosk 5
104426 tujina 1
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 1
104429 DM (Drogerie Markt) 19
104430 Muller 17
104431 Tuš drogerija 5
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 5
104434 Petrol 6
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 1
105442 Agraria 1
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
132 384 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B08 8. mention

8. mention

Value 10463 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 1
104405 Mercator velika trgovina 5
104406 Spar/Interspar 3
104407 Tuš 2
104408 E.Leclerc 0
104409 Hofer 3
104410 Lidl 2
104411 Eurospin 2
104413 Jager 1
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 6
104420 tržnica 5
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 2
104422 pekarna 2
104423 mesnica 2
104424 ribarnica 2
104425 trafika / kiosk 0
104426 tujina 0
104427 druge manjše trgovine 4
104428 Mercator spletna trgovina 0
104429 DM (Drogerie Markt) 18
104430 Muller 18
104431 Tuš drogerija 7
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 3
104434 Petrol 11
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 1
105444 MOL 1
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
108 408 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B09 9. mention

9. mention

Value 10562 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 0
104405 Mercator velika trgovina 1
104406 Spar/Interspar 2
104407 Tuš 1
104408 E.Leclerc 2
104409 Hofer 1
104410 Lidl 1
104411 Eurospin 3
104413 Jager 0
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 1
104420 tržnica 7
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 2
104422 pekarna 5
104423 mesnica 3
104424 ribarnica 0
104425 trafika / kiosk 2
104426 tujina 2
104427 druge manjše trgovine 0
104428 Mercator spletna trgovina 1
104429 DM (Drogerie Markt) 6
104430 Muller 12
104431 Tuš drogerija 11
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 2
104434 Petrol 10
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 2
105444 MOL 3
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 434 104405 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B10 10. mention

10. mention

Value 10661 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 1
104405 Mercator velika trgovina 0
104406 Spar/Interspar 0
104407 Tuš 0
104408 E.Leclerc 0
104409 Hofer 0
104410 Lidl 0
104411 Eurospin 0
104413 Jager 0
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 1
104418 kmetijska zadruga 2
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 1
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 2
104422 pekarna 4
104423 mesnica 5
104424 ribarnica 0
104425 trafika / kiosk 1
104426 tujina 2
104427 druge manjše trgovine 0
104428 Mercator spletna trgovina 0
104429 DM (Drogerie Markt) 5
104430 Muller 13
104431 Tuš drogerija 4
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 3
104434 Petrol 8
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 1
105444 MOL 1
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 456 104404 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B11 11. mention

11. mention

Value 10760 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 0
104405 Mercator velika trgovina 0
104406 Spar/Interspar 0
104407 Tuš 0
104408 E.Leclerc 1
104409 Hofer 2
104410 Lidl 1
104411 Eurospin 1
104413 Jager 0
104414 Fama 1
104415 Klasek 0
104416 Nama 1
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 2
104420 tržnica 3
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 2
104423 mesnica 1
104424 ribarnica 3
104425 trafika / kiosk 0
104426 tujina 1
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 0
104429 DM (Drogerie Markt) 3
104430 Muller 4
104431 Tuš drogerija 5
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 2
104434 Petrol 6
104436 ostale bencinske črpalke 1
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 0
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 471 104408 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B12 12. mention

12. mention

Value 10859 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 0
104405 Mercator velika trgovina 0
104406 Spar/Interspar 0
104407 Tuš 0
104408 E.Leclerc 0
104409 Hofer 0
104410 Lidl 0
104411 Eurospin 0
104413 Jager 0
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 1
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 0
104420 tržnica 4
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 0
104423 mesnica 1
104424 ribarnica 1
104425 trafika / kiosk 2
104426 tujina 1
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 0
104429 DM (Drogerie Markt) 3
104430 Muller 6
104431 Tuš drogerija 3
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 2
104434 Petrol 1
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 0
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 484 104417 105509

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B13 13. mention

13. mention

Value 10958 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 1
104405 Mercator velika trgovina 0
104406 Spar/Interspar 0
104407 Tuš 0
104408 E.Leclerc 0
104409 Hofer 0
104410 Lidl 0
104411 Eurospin 0
104413 Jager 0
104414 Fama 1
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 1
104420 tržnica 4
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 0
104423 mesnica 0
104424 ribarnica 1
104425 trafika / kiosk 0
104426 tujina 1
104427 druge manjše trgovine 1
104428 Mercator spletna trgovina 0
104429 DM (Drogerie Markt) 1
104430 Muller 3
104431 Tuš drogerija 3
104432 ostale drogerije 0
104433 OMV Istrabenz 2
104434 Petrol 4
104436 ostale bencinske črpalke 0
104437 ostale trgovine VPIŠITE! 0
105442 Agraria 0
105444 MOL 0
105509 pri kmetu / pridelovalcu / na kmetiji 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 492 104404 104434

Valid range from 101292 to 105509

PRF11B14 14. mention

14. mention

Value 11057 Frequency
101292 nikjer več 0
104404 Mercator mala trgovina 0
104405 Mercator velika trgovina 0
104406 Spar/Interspar 0
104407 Tuš 0
104408 E.Leclerc 0
104409 Hofer 0
104410 Lidl 0
104411 Eurospin 0
104413 Jager 0
104414 Fama 0
104415 Klasek 0
104416 Nama 0
104417 Maxi 0
104418 kmetijska zadruga 1
104419 industrijska prodajalna (npr. Žito, Mlinotest, PP, …) 1
104420 tržnica 0
104421 manjše trgovine, kioski s sadjem in zelenjavo 0
104422 pekarna 0
104423 mesnica 0
104424 ribarnica 0
104425 trafika / kiosk 0
104426