Prehranjevalne navade v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: PREHRA00
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PREHRA00_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Co-workers:
  • Tivadar, Blanka
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani
CSP - Center za socialno psihologijo, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana; 2000

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Project number:

Razvoj orodij in modela za spremljanje porabe kmetijskih in živilskih proizvodov (None)

Study Content

Keywords:

gospodinjstva, pogostost uživanja zajtrka, kosila, večerje, priprava živil, nakup živil, viri preskrbe z živili (formalni/neformalni), stroški nakupa živil, zadovoljstvo in užitki, nakupovalne navade, dejavniki vpliva na nakup hrane, trditve o hrani, uživanje hrane, lastnosti hrane pomembne za vsakdanjo prehrano anketiranca, posamezne vrste živil, uživanje dnevnih obrokov, približna ura posameznega obroka, kraj posameznega obroka, uživanje izbranih živil, pomen lastnosti živil, obiskovanje restavracij, trditve o prehranjevanju, simbolni vidiki prehranjevanja, uživanje posameznih vrst živil, uživanje "zdravih" živil, kuhanje, uporaba že pripravljene hrane, odnos do kuhanja, demografija

Keywords ELSST:
PREHRAMBENE NAVADE, DRUŽBENE NAVADE, HRANA , VARNA HRANA, KUHANJE, PRIPRAVA HRANE

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
prehranjevalne navade gospodinjstva
prehranjevalne navade posameznika
nakupovanje hrane
uživanje hrane
kuhanje
demografija


Abstract:

Prvi sklop vprašanj se nanaša na prehranjevalne navade v gospodinjstvu anketiranca. V njem so vprašanja glede pogostosti uživanja dnevnih obrokov, pripravi in nakupu hrane ter izdatkih za njen nakup. Drugi sklop vprašuje po osebnih prehranjevalnih navadah. V tem sklopu najdemo najprej vprašanja o nakupovalnih navadah anketiranih oseb, ki jim sledijo vprašanja v zvezi z njihovim prehranjevanjem. Na začetku je nekaj vprašanj glede pomena izbranih lastnosti hrane za vsakodnevno prehrano anketiranih oseb. Temu sledijo vprašanja v zvezi z njihovimi prehrambenimi navadami, ki ga zaključi blok vprašanj glede pogostosti uživanja posameznih vrst živil. Na koncu pa so vprašanja glede uporabe gotove oz. napol pripravljene hrane in odnosa do kuhanja. Zadnji sklop predstavljajo demografska vprašanja.

Methodology


Collection date: pozimi 1999 - 2000, in jeseni 2000
Date of production: 2000
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Ninamedia d.o.o.

Sampling procedure:

Vzorčni okvir predstavlja register prebivalcev RS, iz katerega je bilo prvič v vzorec izbranih 1400 in drugič 554 odraslih oseb. Vzorec je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Je dvostopenjski, najprej so bile zbrane enote prve stopnje (popisni okoliši), znotraj katerih so bile nato izbrane osebe, stare 18 let in več.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PREHRA00 - PREHRANA 2000 [datoteka podatkov], 2000

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 412
  • number of units: 639

Variable list

A zajtrk Najprej vam bom postavil/a nekaj vprašanj, ki se nanašajo na prehrano v vašem gospodinjstvu. Kako pogosto pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo? * od ponedeljka do petka:

A. Zajtrk

Value 13 Frequency
0 nikoli 149
1 enkrat 19
2 dvakrat 43
3 trikrat 36
4 širikrat 8
5 vsak dan 378
" " 6

Valid range from 0 to 5

B kosilo

B. Kosilo 0

Value 22 Frequency
1 enkrat 10
2 dvakrat 9
3 trikrat 18
4 štirikrat 14
5 vsak dan 550
0 nikoli 31
" " 7

Valid range from 1 to 5

C večerjo

C. Večerja 0

Value 31 Frequency
1 enkrat 13
2 dvakrat 40
3 trikrat 64
4 štirikrat 32
5 vsak dan 403
0 nikoli 78
" " 9

Valid range from 1 to 5

A zajtrk Najprej vam bom postavil/a nekaj vprašanj, ki se nanašajo na prehrano v vašem gospodinjstvu. Kako pogosto pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo? * od ponedeljka do petka:

A. Zajtrk

Value 1410 Frequency
0 nikoli 149
1 enkrat 19
2 dvakrat 43
3 trikrat 36
4 širikrat 8
5 vsak dan 378
" " 6

Valid range from 0 to 5

B kosilo

B. Kosilo 0

Value 2409 Frequency
1 enkrat 10
2 dvakrat 9
3 trikrat 18
4 štirikrat 14
5 vsak dan 550
0 nikoli 31
" " 7

Valid range from 1 to 5

C večerjo

C. Večerja 0

Value 3408 Frequency
1 enkrat 13
2 dvakrat 40
3 trikrat 64
4 štirikrat 32
5 vsak dan 403
0 nikoli 78
" " 9

Valid range from 1 to 5

D zajtrk ob sobotah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

D. Zajtrk: sobota

Value 4407 Frequency
1 nikoli 68
2 redko 24
3 včasih 62
4 vedno 477
" " 8

Valid range from 1 to 4

E zajtrk ob nedeljah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

E. Zajtrk: nedelja

Value 5406 Frequency
1 nikoli 59
2 redko 24
3 včasih 63
4 vedno 480
" " 13

Valid range from 1 to 4

F kosilo ob sobotah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

F. Kosilo: sobota

Value 6405 Frequency
1 nikoli 5
2 redko 2
3 včasih 23
4 vedno 602
" " 7

Valid range from 1 to 4

G kosilo on nedeljah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

G. Kosilo: nedelja

Value 7404 Frequency
1 nikoli 6
2 redko 3
3 včasih 19
4 vedno 600
" " 11

Valid range from 1 to 4

H večerja ob sobotah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

H. Večerja: sobota

Value 8403 Frequency
1 nikoli 60
2 redko 41
3 včasih 86
4 vedno 440
" " 12

Valid range from 1 to 4

I večerja ob nedeljah Ali pri vas doma kuhate oz. pripravljate zajtrk, kosilo ali večerjo ob sobotah in nedeljah?

I. Večerja: nedelja

Value 9402 Frequency
1 nikoli 63
2 redko 36
3 včasih 91
4 vedno 437
" " 12

Valid range from 1 to 4

J Okrasni vrt Ali pri vas doma obdelujete... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

J. okrasni vrt

Value 10401 Frequency
1 da 343
2 ne 293
" " 3

Valid range from 1 to 2

K Zelenjavni vrt (do 100 m2) Ali pri vas doma obdelujete... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

K. zelenjavni vrt (do 100 m2)

Value 11400 Frequency
1 da 431
2 ne 205
" " 3

Valid range from 1 to 2

L Manjšo njivo (nad 100 do 500 m2 metrov) Ali pri vas doma obdelujete... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

L. manjšo njivo (nad100 - 500 m2)

Value 12399 Frequency
1 da 181
2 ne 449
" " 9

Valid range from 1 to 2

M Več kot 500 m2 zemlje? Ali pri vas doma obdelujete... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

M. več kot 500 m2 obdelovalne zemlje

Value 13398 Frequency
1 da 125
2 ne 506
" " 8

Valid range from 1 to 2

N pečete kruh Ali v vašem gospodinjstvu kdaj... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

N. pečete kruh

Value 14397 Frequency
1 nikoli 311
2 redko 131
3 včasih 144
4 redno 49
" " 4

Valid range from 1 to 4

O zamrzujete doma skuhane jedi Ali v vašem gospodinjstvu kdaj... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

O. zamrzujete doma skuhane jedi

Value 15396 Frequency
1 nikoli 249
2 redko 135
3 včasih 188
4 redno 63
" " 4

Valid range from 1 to 4

P pečete pecivo, slaščice Ali v vašem gospodinjstvu kdaj... (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

P. pečete pecivo, slaščice

Value 16395 Frequency
1 nikoli 67
2 redko 80
3 včasih 290
4 redno 197
" " 5

Valid range from 1 to 4

Q vkuhavate zelenjavo (papriko , kumarice, paradižnikovo mezgo ipd.) Kako pogosto pa v vašem gospodinjstvu pripravljate ozimnico oz. shranjujete večje količine živil? (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

Q. vkuhavate zelenjavo (papriko , kumarice, paradižnikovo mezgo ipd.)

Value 17394 Frequency
1 nikoli 170
2 redko 56
3 včasih 94
4 redno 315
" " 4

Valid range from 1 to 4

R vkuhavate sadje (kompote, marmelade ipd.) Kako pogosto pa v vašem gospodinjstvu pripravljate ozimnico oz. shranjujete večje količine živil? (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

R. vkuhavate sadje (kompote, marmelade ipd.)

Value 18393 Frequency
1 nikoli 209
2 redko 63
3 včasih 114
4 redno 248
" " 5

Valid range from 1 to 4

S pripravljate mesnine (klobase, salame, zaseko ipd.) Kako pogosto pa v vašem gospodinjstvu pripravljate ozimnico oz. shranjujete večje količine živil? (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

S. pripravljate mesnine (klobase, salame, zaseko ipd.)

Value 19392 Frequency
1 nikoli 372
2 redko 37
3 včasih 64
4 redno 156
" " 10

Valid range from 1 to 4

T zamrzujete večje količine sveže zelenjave Kako pogosto pa v vašem gospodinjstvu pripravljate ozimnico oz. shranjujete večje količine živil? (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

T. zamrzujete večje količine sveže zelenjave

Value 20391 Frequency
1 nikoli 270
2 redko 87
3 včasih 102
4 redno 174
" " 6

Valid range from 1 to 4

U zamrzujete večje količine svežega mesa Kako pogosto pa v vašem gospodinjstvu pripravljate ozimnico oz. shranjujete večje količine živil? (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

U. zamrzujete večje količine svežega mesa

Value 21390 Frequency
1 nikoli 222
2 redko 75
3 včasih 104
4 redno 231
" " 7

Valid range from 1 to 4

V peče kruh Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

V. peče kruh

Value 22389 Frequency
1 ponavadi ženska/e 318
2 ponavadi moški 13
3 ponavadi oba spola 16
9 nihče 278
" " 14

Valid range from 1 to 3

W zamrzuje doma skuhane jedi Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

W. zamrzuje doma skuhane jedi

Value 23388 Frequency
1 ponavadi ženska/e 380
2 ponavadi moški 10
3 ponavadi oba spola 26
9 nihče 206
" " 17

Valid range from 1 to 3

X peče pecivo, slaščice Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

X. peče pecivo, slaščice

Value 24387 Frequency
1 ponavadi ženska/e 523
2 ponavadi moški 14
3 ponavadi oba spola 29
9 nihče 63
" " 10

Valid range from 1 to 3

Y vkuhava zelenjavo Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

Y. vkuhava zelenjavo

Value 25386 Frequency
1 ponavadi ženska/e 443
2 ponavadi moški 7
3 ponavadi oba spola 31
9 nihče 147
" " 11

Valid range from 1 to 3

Z vkuhava sadje Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

Z. vkuhava sadje

Value 26385 Frequency
1 ponavadi ženska/e 417
2 ponavadi moški 9
3 ponavadi oba spola 23
9 nihče 176
" " 14

Valid range from 1 to 3

AA pripravlja mesnine Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

AA. pripravlja mesnine

Value 27384 Frequency
1 ponavadi ženska/e 175
2 ponavadi moški 63
3 ponavadi oba spola 99
9 nihče 282
" " 20

Valid range from 1 to 3

AB zamrzuje večje količine sveže zelenjave Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

AB. zamrzuje večje količine sveže zelenjave

Value 28383 Frequency
1 ponavadi ženska/e 346
2 ponavadi moški 7
3 ponavadi oba spola 42
9 nihče 231
" " 13

Valid range from 1 to 3

AC zamrzuje večje količine svežega mesa Kdo je tisti, ki ponavadi v vašem gospodinjstvu....?

AC. zamrzuje večje količine svežega mesa

Value 29382 Frequency
1 ponavadi ženska/e 294
2 ponavadi moški 30
3 ponavadi oba spola 101
9 nihče 200
" " 14

Valid range from 1 to 3

AS Mesečni izdatki gospodinjstva za hrano in pijačo zaužito doma (SIT) Koliko denarja porabite za hrano in pijačo v mesecu dni (navedite en odgovor)?

AS. za hrano in pijačo, ki jo v vašem gospodinjstvu gospodinjstva pojeste in popijete doma:

Value 30381 Frequency
1 do 10.000 SIT mesečno 15
2 – nad 10.000 - 20.000 SIT 49
3 nad 20.000 - 30.000 SIT 75
4 nad 30.000 - 40.000 SIT 104
5 nad 40.000 - 50.000 SIT 90
6 nad 50.000 - 60.000 SIT 78
7 nad 60.000 - 70.000 SIT 49
8 nad 70.000 - 80.000 SIT 28
9 nad 80.000 - 90.000 SIT 18
10 nad 90.000 - 100.000 SIT 22
11 ve kot 100.000 SIT 19
12 Ne vem, o tem ne razmišljam 92

Valid range from 1 to 11

AT Mesečni izdatki gospodinjstva za hrano in pijačo zaužito zunaj doma (SIT) Koliko denarja porabite za hrano in pijačo v mesecu dni (navedite en odgovor)?

AT. za hrano in pijačo, ki jo v vašem gospodinjstvu pojeste zunaj doma (hrana v restavracijah, na delovnem mestu, malica v šoli ipd.)

Value 31380 Frequency
1 do 10.000 SIT mesečno 261
2 – nad 10.000 - 20.000 SIT 119
3 nad 20.000 - 30.000 SIT 57
4 nad 30.000 - 40.000 SIT 26
5 nad 40.000 - 50.000 SIT 12
6 nad 50.000 - 60.000 SIT 13
7 nad 60.000 - 70.000 SIT 0
8 nad 70.000 - 80.000 SIT 1
9 nad 80.000 - 90.000 SIT 1
10 nad 90.000 - 100.000 SIT 0
11 ve kot 100.000 SIT 0
12 Ne vem, o tem ne razmišljam 149

Valid range from 1 to 12

AV Kdo je zadnji opravil nakup hrane?

AV. Kdo iz vašega gospodinjstva je zadnji opravil nakup hrane? Izberite osebo iz kartice. Več možnih odgovorov, če je skupaj nakupovalo več oseb.:

Value 32379 Frequency
1 jaz moški 93
2 jaz ženska 240
3 moj partner 28
4 moja partnerka 86
5 moj oče 19
6 moja mati 96
8 moja stara mati 4
9 moj vnuk 1
10 moja vnukinja 1
12 moja tašča 1
13 moja hči 24
14 moj sin 12
15 moj brat 2
16 moja sestra 2
18 moja snaha 6
" " 24

Valid range from 1 to 6

AW Kdo je zadnji opravil nakup hrane?

AW. Kdo iz vašega gospodinjstva je zadnji opravil nakup hrane? Izberite osebo iz kartice. Več možnih odgovorov, če je skupaj nakupovalo več oseb.:

Value 33378 Frequency
2 jaz ženska 1
3 moj partner 31
4 moja partnerka 19
5 moj oče 3
6 moja mati 11
9 moj vnuk 2
13 moja hči 6
14 moj sin 5
16 moja sestra 1
18 moja snaha 2
19 1
" " 557

Valid range from 2 to 6

AX Kdo je zadnji opravil nakup hrane?

AX. Kdo iz vašega gospodinjstva je zadnji opravil nakup hrane? Izberite osebo iz kartice. Več možnih odgovorov, če je skupaj nakupovalo več oseb.:

Value 34377 Frequency
10 moja vnukinja 1
13 moja hči 1
14 moj sin 2
" " 635

Valid range from 999 to -999

AZ Mleko Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

AZ. Mleko

Value 35376 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 499
2 pretežno kupim/o na tržnici. 3
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 60
4 pretežno pridelam/o sam/i. 71
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 2
9 tega ne uporabljamo 1
" " 3

Valid range from 1 to 5

BA Mlečne izdelke (sir, smetano, maslo...) Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BA. Mlečni izdelki (sir,smetana, maslo....)

Value 36375 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 565
2 pretežno kupim/o na tržnici. 9
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 10
4 pretežno pridelam/o sam/i. 40
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 5
9 tega ne uporabljamo 4
" " 6

Valid range from 1 to 5

BB Jajca Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BB. Jajca

Value 37374 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 322
2 pretežno kupim/o na tržnici. 21
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 106
4 pretežno pridelam/o sam/i. 142
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 41
9 tega ne uporabljamo 1
" " 6

Valid range from 1 to 5

BC Meso Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BC. Meso

Value 38373 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 376
2 pretežno kupim/o na tržnici. 6
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 111
4 pretežno pridelam/o sam/i. 113
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 21
9 tega ne uporabljamo 3
" " 9

Valid range from 1 to 5

BD Mesne izdelke (salame, klobase,...) Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BD. Mesni izdelki (salame, klobase, ...)

Value 39372 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 461
2 pretežno kupim/o na tržnici. 5
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 30
4 pretežno pridelam/o sam/i. 110
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 15
9 tega ne uporabljamo 9
" " 9

Valid range from 1 to 5

BE Ribe, mehkužce Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BE. Ribe in mehkužci

Value 40371 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 502
2 pretežno kupim/o na tržnici. 62
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 4
4 pretežno pridelam/o sam/i. 8
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 8
9 tega ne uporabljamo 45
" " 10

Valid range from 1 to 5

BF Maščobe (olje, mast, ocvirke...) Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BF. Maščobe (olje, mast, ocvirki...)

Value 41370 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 520
2 pretežno kupim/o na tržnici. 1
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 21
4 pretežno pridelam/o sam/i. 74
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 10
9 tega ne uporabljamo 3
" " 10

Valid range from 1 to 5

BG Moko Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BG. Moka

Value 42369 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 569
2 pretežno kupim/o na tržnici. 5
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 12
4 pretežno pridelam/o sam/i. 39
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 6
9 tega ne uporabljamo 0
" " 8

Valid range from 1 to 5

BH Svežo zelenjavo Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BH. Sveža zelenjava

Value 43368 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 190
2 pretežno kupim/o na tržnici. 111
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 12
4 pretežno pridelam/o sam/i. 307
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 11
9 tega ne uporabljamo 3
" " 5

Valid range from 1 to 5

BI Sveže sadje Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BI. Sveže sadje

Value 44367 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 284
2 pretežno kupim/o na tržnici. 110
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 18
4 pretežno pridelam/o sam/i. 209
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 10
9 tega ne uporabljamo 2
" " 6

Valid range from 1 to 5

BJ Vino Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BJ. Vino

Value 45366 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 304
2 pretežno kupim/o na tržnici. 1
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 65
4 pretežno pridelam/o sam/i. 145
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 54
9 tega ne uporabljamo 63
" " 7

Valid range from 1 to 5

BK Žganje Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BK. Žganje

Value 46365 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 241
2 pretežno kupim/o na tržnici. 1
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 46
4 pretežno pridelam/o sam/i. 96
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 45
9 tega ne uporabljamo 201
" " 9

Valid range from 1 to 5

BL Sadne sokove Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BL. Sadni sokovi

Value 47364 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 533
2 pretežno kupim/o na tržnici. 1
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 3
4 pretežno pridelam/o sam/i. 87
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 4
9 tega ne uporabljamo 7
" " 4

Valid range from 1 to 5

BM Izdelke iz sadja (marmelade, kompote,...) Kje nabavljate osnovna živila za potrebe gospodinjstva (v vsaki vrstici navedite eno številko)?

BM. Izdelki iz sadja (marmelade, kompoti ipd.)

Value 48363 Frequency
1 pretežno kupim/o v trgovini 347
2 pretežno kupim/o na tržnici. 0
3 pretežno kupim/o na kmetiji. 10
4 pretežno pridelam/o sam/i. 247
5 pretežno dobim/o od sorodnikov, prijateljev,.. 14
9 tega ne uporabljamo 15
" " 6

Valid range from 1 to 5

BN V diskontu z živili S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BN. v diskontu z živili

Value 49362 Frequency
1 nikoli 174
2 enkrat ali večkrat letno 152
3 enkrat ali večkrat mese no 255
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 53
" " 5

Valid range from 1 to 4

BO V velikih nakup. centrih S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BO. v velikih nakupovalnih centrih (hipemarketi, megamarketi ipd.)

Value 50361 Frequency
1 nikoli 241
2 enkrat ali večkrat letno 140
3 enkrat ali večkrat mese no 187
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 64
" " 7

Valid range from 1 to 4

BP V samopostrežni trgovini S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BP. v samopostrežni trgovini

Value 51360 Frequency
1 nikoli 38
2 enkrat ali večkrat letno 25
3 enkrat ali večkrat mese no 110
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 461
" " 5

Valid range from 1 to 4

BQ V specializiranih trgovinah S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BQ. v specializiranih trgovinah (mesnice, pekarne delikatese, trg. z zdravo prehrano ipd.)

Value 52359 Frequency
1 nikoli 189
2 enkrat ali večkrat letno 144
3 enkrat ali večkrat mese no 213
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 83
" " 10

Valid range from 1 to 4

BR Na tržnici S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BR. na tržnici

Value 53358 Frequency
1 nikoli 276
2 enkrat ali večkrat letno 141
3 enkrat ali večkrat mese no 151
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 61
" " 10

Valid range from 1 to 4

BS Na kmetiji S številkami od 1 do 4 ocenite kako pogosto pri vas doma kupujete živila v posamezni vrsti trgovine?

BS. na kmetiji

Value 54357 Frequency
1 nikoli 353
2 enkrat ali večkrat letno 137
3 enkrat ali večkrat mese no 88
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 50
" " 11

Valid range from 1 to 4

BT Druženje s prijatelji V nadaljevanju vas bom spraševal/a o vaših osebnih prehranjevalnih navadah. Od tu naprej odgovarjajte zase in ni ve za gospodinjstvo. Ljudje imamo v življenju različna zadovoljstva in užitke. Našteli bomo nekaj področij, vi pa s številkami od 1 do 5 ocenite koliko v njih uživate oz. ne uživate. Pri tem številka 1 pomeni, da našteto za vas sploh ni užitek, številka 5 pa, da je zelo velik užitek.

BT. druženje s prijatelji

Value 55356 Frequency
1 zame to sploh ni užitek 15
2 3 - 17
4 5 - to je zame zelo velik užitek 156
3 3 - 100
5 5 - to je zame zelo velik užitek 348
" " 3

Valid range from 1 to 5

BU Poklicno delo

BU. poklicno delo

Value 56355 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 42
2 2 - 62
3 3 - 157
4 4 - 184
5 5 - to je zame zelo velik užitek 183
" " 11

Valid range from 1 to 5

BV Spolno življenje

BV. spolno življenje

Value 57354 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 48
2 2 - 29
3 3 - 115
4 4 - 145
5 5 - to je zame zelo velik užitek 265
" " 37

Valid range from 1 to 5

BW Nakupovanje

BW. nakupovanje

Value 58353 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 87
2 2 - 111
3 3 - 192
4 4 - 122
5 5 - to je zame zelo velik užitek 120
" " 7

Valid range from 1 to 5

BX Druženje s partnerjem, družino

BX. druženje s partnerjem, družinskimi člani

Value 59352 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 10
2 2 - 5
3 3 - 53
4 4 - 150
5 5 - to je zame zelo velik užitek 414
" " 7

Valid range from 1 to 5

BY1 Potovanja

BY. potovanja

Value 60351 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 60
2 2 - 76
3 3 - 109
4 4 - 141
5 5 - to je zame zelo velik užitek 247
" " 6

Valid range from 1 to 5

BZ Umetniško ustvarjanje

BZ. umetniško ustvarjanje

Value 61350 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 159
2 2 - 134
3 3 - 158
4 4 - 76
5 5 - to je zame zelo velik užitek 97
" " 15

Valid range from 1 to 5

CA Klepetanje,debatiranje

CA. klepetanje, debatiranje

Value 62349 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 30
2 2 - 59
3 3 - 182
4 4 - 168
5 5 - to je zame zelo velik užitek 194
" " 6

Valid range from 1 to 5

CB Hrana

CB. hrana

Value 63348 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 9
2 2 - 48
3 3 - 176
4 4 - 202
5 5 - to je zame zelo velik užitek 199
" " 5

Valid range from 1 to 5

CC Pijača

CC. pijača

Value 64347 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 53
2 2 - 77
3 3 - 197
4 4 - 173
5 5 - to je zame zelo velik užitek 134
" " 5

Valid range from 1 to 5

CD Branje, poslušanje glasbe, obiskovanje kult. prireditev

CD. branje, poslušanje glasbe, obiskovanje kulturnih prireditev ipd.

Value 65346 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 31
2 2 - 47
3 3 - 136
4 4 - 197
5 5 - to je zame zelo velik užitek 222
" " 6

Valid range from 1 to 5

CE Šport, rekreacija

CE. šport, rekreacija

Value 66345 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 86
2 2 - 127
3 3 - 153
4 4 - 112
5 5 - to je zame zelo velik užitek 155
" " 6

Valid range from 1 to 5

CF Surfanje po internetu

CF. surfanje po internetu

Value 67344 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 425
2 2 - 58
3 3 - 62
4 4 - 36
5 5 - to je zame zelo velik užitek 32
" " 26

Valid range from 1 to 5

CG Gledanje TV

CG. gledanje TV

Value 68343 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 36
2 2 - 79
3 3 - 206
4 4 - 140
5 5 - to je zame zelo velik užitek 173
" " 5

Valid range from 1 to 5

CH Drugo

CH. Drugo, kaj?

Value 69342 Frequency
1 1 - zame to sploh ni užitek 10
2 2 - 6
3 3 - 4
4 4 - 5
5 0
6 4
7 3
" " 607

Valid range from 1 to 7

CI V kateri državi... NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CI. v kateri državi je bilo živilo pridelano oz. izdelano.

Value 70341 Frequency
1 nikoli 201
2 redko 105
3 včasih 121
4 vedno 153
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 13
9 nikoli ne kupujem hrane 44
" " 2

Valid range from 1 to 5

CJ Kaloricno vrednost NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CJ. kalorično vrednost živila.

Value 71340 Frequency
1 nikoli 245
2 redko 92
3 včasih 127
4 vedno 117
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 9
9 nikoli ne kupujem hrane 46
" " 3

Valid range from 1 to 5

CK Rok trajanja NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CK. rok trajanja živila.

Value 72339 Frequency
1 nikoli 37
2 redko 33
3 včasih 83
4 vedno 401
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 34
9 nikoli ne kupujem hrane 46
" " 5

Valid range from 1 to 5

CL Biološka pridelava NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CL. ali je živilo biološko pridelano

Value 73338 Frequency
1 nikoli 238
2 redko 114
3 včasih 116
4 vedno 89
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 30
9 nikoli ne kupujem hrane 46
" " 6

Valid range from 1 to 5

CM Umetni konzervansi, barvila, arome NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CM. prisotnost umetnih dodatkov (konzervansov, barvil, arom)

Value 74337 Frequency
1 nikoli 216
2 redko 104
3 včasih 102
4 vedno 152
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 17
9 nikoli ne kupujem hrane 45
" " 3

Valid range from 1 to 5

CN Vitamini, minerali, vlaknine NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CN. prisotnost vitaminov, mineralov, vlaknin.

Value 75336 Frequency
1 nikoli 165
2 redko 89
3 včasih 138
4 vedno 174
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 24
9 nikoli ne kupujem hrane 46
" " 3

Valid range from 1 to 5

CO Sladkor kot dodatek NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CO. ali je živilu dodan sladkor

Value 76335 Frequency
1 nikoli 233
2 redko 87
3 včasih 110
4 vedno 136
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 23
9 nikoli ne kupujem hrane 46
" " 4

Valid range from 1 to 5

CP Ime proizvajalca, pridelovalca NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CP. ime proizvajalca/pridelo

Value 77334 Frequency
1 nikoli 144
2 redko 74
3 včasih 164
4 vedno 184
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 24
9 nikoli ne kupujem hrane 47
" " 2

Valid range from 1 to 5

CQ Blagovna znamka živila NAKUPOVANJE Prosimo vas, da s številkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto pred nakupom preverite različne informacije o živilu...: Preden kupim živilo preverim:

CQ. blagovno znamka živila

Value 78333 Frequency
1 nikoli 143
2 redko 78
3 včasih 170
4 vedno 177
5 to bi prav gotovo storil/a, če bi bilo sploh navedeno 20
9 nikoli ne kupujem hrane 48
" " 3

Valid range from 1 to 5

CR Ali kupujete hrano slovenskega izvora namenoma?

CR. Ali v trgovini oz. na tržnici kdaj iščete izdelke oz. pridelke slovenskega izvora in če, zakaj (Izberite samo en, najpomembnejši odgovor oz. razlog)?

Value 79332 Frequency
1 Ponavadi ne. 286
2 Ponavadi da, ker menim, da so bolj zdravi, bolj naravni. 142
3 Ponavadi da, ker s tem podpiram slovensko gospodarstvo/kmetijs 80
4 Ponavadi da, ker so cenejši od uvoženih. 19
5 Ponavadi da, kajti če smo tu doma, je prav, da jemo slovensko hrano. 80
" " 32

Valid range from 1 to 5

CS Na tržnici..., ki vedo kaj je dobra hrana. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CS. Na tržnici kupujejo tisti, ki vedo, kaj je dobra hrana.

Value 80331 Frequency
1 sploh ne drži 59
2 ne drži 124
3 niti ne drži niti drži 183
4 dokaj drži 124
5 zelo drži 78
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 71

Valid range from 1 to 5

CT Za vsakdanje nakupe hrane ... bližina trgovine. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CT. Za vsakdanje nakupe hrane je zame pomembnejša bližina trgovine kot njena ponudba.

Value 81330 Frequency
1 sploh ne drži 60
2 ne drži 128
3 niti ne drži niti drži 74
4 dokaj drži 157
5 zelo drži 169
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

CU Velikokrat kupim novo živilo,... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CU. Velikokrat kupim novo živilo, ki se je komaj pojavilo na tržišču.

Value 82329 Frequency
1 sploh ne drži 123
2 ne drži 188
3 niti ne drži niti drži 116
4 dokaj drži 112
5 zelo drži 48
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 52

Valid range from 1 to 5

CV ... raje nakupujem v posebnih trgovinah ... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CV. Hrano raje nakupujem v posebnih trgovinah (delikatesah, specializiranih prodajalnah), ne pa v velikih nakupovalnih centrih, kjer kupujejo množice ljudi.

Value 83328 Frequency
1 sploh ne drži 84
2 ne drži 169
3 niti ne drži niti drži 131
4 dokaj drži 104
5 zelo drži 97
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 54

Valid range from 1 to 5

CW ... vzamem dražjega, ker je prav gotovo boljši. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CW. Če se ne morem odločiti, katerega od dveh izdelkov naj kupim, vzamem dražjega, ker je prav gotovo boljši.

Value 84327 Frequency
1 sploh ne drži 139
2 ne drži 210
3 niti ne drži niti drži 110
4 dokaj drži 82
5 zelo drži 48
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 50

Valid range from 1 to 5

CX Nakupov živil ne načrtujem, ... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CX. Nakupov živil ne načrtujem; sprehodim se po trgovini in vzamem kar se mi zdi, da potrebujem.

Value 85326 Frequency
1 sploh ne drži 74
2 ne drži 129
3 niti ne drži niti drži 82
4 dokaj drži 149
5 zelo drži 152
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 53

Valid range from 1 to 5

CY ... v dobro založeni trgovini, je res pravi užitek. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CY. Kupovati hrano v dobro založeni trgovini je res pravi užitek.

Value 86325 Frequency
1 sploh ne drži 20
2 ne drži 28
3 niti ne drži niti drži 87
4 dokaj drži 183
5 zelo drži 269
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 52

Valid range from 1 to 5

CZ Ne maram nakupovati hrane ... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

CZ. Ne maram nakupovati hrane, zato to opravim, kar se da hitro.

Value 87324 Frequency
1 sploh ne drži 93
2 ne drži 161
3 niti ne drži niti drži 131
4 dokaj drži 103
5 zelo drži 100
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

DA Kupujem s pomočjo nakupovalnega seznama. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DA. Kupujem s pomočjo nakupovalnega seznama.

Value 88323 Frequency
1 sploh ne drži 126
2 ne drži 110
3 niti ne drži niti drži 94
4 dokaj drži 115
5 zelo drži 143
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

DB ... pazim na vsak tolar. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DB. Pri kupovanju hrane pazim na vsak tolar.

Value 89322 Frequency
1 sploh ne drži 75
2 ne drži 152
3 niti ne drži niti drži 154
4 dokaj drži 112
5 zelo drži 95
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

DC Velikokrat kupim veliko več kot ... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DC. Velikokrat kupim veliko več, kot sem sprva nameraval/a.

Value 90321 Frequency
1 sploh ne drži 67
2 ne drži 141
3 niti ne drži niti drži 86
4 dokaj drži 162
5 zelo drži 129
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 54

Valid range from 1 to 5

DD Uživam, ko nakupujem hrano na trznici. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DD. Uživam, ko nakupujem hrano na tržnici.

Value 91320 Frequency
1 sploh ne drži 144
2 ne drži 165
3 niti ne drži niti drži 103
4 dokaj drži 70
5 zelo drži 60
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 97

Valid range from 1 to 5

DE ... poleg kvalitete tudi primerno nizko ceno. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DE. Pri kupovanju hrane, iščem poleg kvalitete, tudi primerno nizko ceno.

Value 92319 Frequency
1 sploh ne drži 34
2 ne drži 59
3 niti ne drži niti drži 116
4 dokaj drži 211
5 zelo drži 168
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 51

Valid range from 1 to 5

DF ... bi začeli najprej varčevati pri hrani. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DF. Če bi mi/nam zmanjkovalo denarja, bi začel/i najprej varčevati pri hrani.

Value 93318 Frequency
1 sploh ne drži 165
2 ne drži 207
3 niti ne drži niti drži 108
4 dokaj drži 74
5 zelo drži 38
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 47

Valid range from 1 to 5

DG Pripravljen sem ceneje jesti ... S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DG. Pripravljen/a sem ceneje jesti, če si zato lahko privoščim kaj drugega.

Value 94317 Frequency
1 sploh ne drži 150
2 ne drži 203
3 niti ne drži niti drži 118
4 dokaj drži 70
5 zelo drži 48
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 50

Valid range from 1 to 5

DH ... doma zalogo osnovnih živil za vec mesecev. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DH. Dobro se počutim, če imam doma zalogo osnovnih živil (moka, sladkor, olje ipd.) za več mesecev.

Value 95316 Frequency
1 sploh ne drži 90
2 ne drži 108
3 niti ne drži niti drži 101
4 dokaj drži 127
5 zelo drži 167
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 46

Valid range from 1 to 5

DI Kvaliteta ... veliko pomembnejša od cene. S številkami od 1 do 5 ocenite, koliko držijo ali ne držijo za vas tele trditve:

DI. Kvaliteta hrane se mi zdi veliko pomembnejša od cene.

Value 96315 Frequency
1 sploh ne drži 2
2 ne drži 25
3 niti ne drži niti drži 118
4 dokaj drži 202
5 zelo drži 243
9 nikoli ne kupujem hrane 0
" " 49

Valid range from 1 to 5

DJ Varuje zdravje UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DJ Varuje zdravje.

Value 97314 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 26
3 dokaj pomembno 134
4 zelo pomembno 463
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 8

Valid range from 1 to 4

DK Ni gen. spremenjena UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DK. ni genetsko spremenjena

Value 98313 Frequency
1 sploh ni pomembno 38
2 malo pomembno 62
3 dokaj pomembno 118
4 zelo pomembno 322
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 99

Valid range from 1 to 4

DL Hitra priprava UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DL. jo je mogoče hitro pripraviti

Value 99312 Frequency
1 sploh ni pomembno 97
2 malo pomembno 154
3 dokaj pomembno 211
4 zelo pomembno 167
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 10

Valid range from 1 to 4

DM Prijetna za oko UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DM. je prijetna za oko

Value 100311 Frequency
1 sploh ni pomembno 34
2 malo pomembno 80
3 dokaj pomembno 188
4 zelo pomembno 331
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 6

Valid range from 1 to 4

DN Obcutek v ustih UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DN. v ustih povzroča prijeten občutek

Value 101310 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 16
3 dokaj pomembno 119
4 zelo pomembno 485
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 11

Valid range from 1 to 4

DO Brez umetnih dod. UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DO. ne vsebuje umetnih dodatkov (konzervansov, umetnih arom)

Value 102309 Frequency
1 sploh ni pomembno 56
2 malo pomembno 103
3 dokaj pomembno 150
4 zelo pomembno 310
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 20

Valid range from 1 to 4

DP Sveže sestavine UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DP. je pripravljena iz svežih sestavin

Value 103308 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 31
3 dokaj pomembno 131
4 zelo pomembno 458
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 11

Valid range from 1 to 4

DQ Lakto - ovo veget. UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DQ. je mlečno-jajčno vegetarijanska

Value 104307 Frequency
1 sploh ni pomembno 279
2 malo pomembno 158
3 dokaj pomembno 113
4 zelo pomembno 64
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 25

Valid range from 1 to 4

DR Nova, drugačna UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DR. je nova, drugačna

Value 105306 Frequency
1 sploh ni pomembno 161
2 malo pomembno 191
3 dokaj pomembno 155
4 zelo pomembno 116
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

DS Raznovrstna UŽIVANJE HRANE S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

DS. je raznovrstna

Value 106305 Frequency
1 sploh ni pomembno 29
2 malo pomembno 38
3 dokaj pomembno 159
4 zelo pomembno 400
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 13

Valid range from 1 to 4

DT Včeraj (dan v tednu)

Opišite svoj včerajšnji jedilnik. Navedite vse jedi in pijače, ki ste jih včeraj zaužili. Poleg tega navedite tudi kdaj (približna ura obroka) in kje ste jedli posamezni obrok (pri sebi doma, pri (partnerjevih) starših, v službeni menzi, šoli, gostilni,....)? ANKETARJU / KI: POSKUSITE DOBITE IM BOLJ NATANČNO INFORMACIJO, VENDAR PA ANKETIRANCA NE OBREMENJUJTE PREVEČ. DT. Včeraj, v.......(dan v tednu) sem jedel/jedla:

Value 107304 Frequency
1 ponedeljek 84
2 torek 88
3 sreda 92
4 četrtek 68
5 petek 132
6 sobota 73
7 nedelja 69
" " 33

Valid range from 1 to 7

DU Zajtrk

DU. zajtrk

Value 108303 Frequency
0 ne 183
1 – da 456

Valid range from 0 to 1

DV Pijača, napitek zjutraj

DV. pijača

Value 109302 Frequency
0 ne 0
1 – da 487
" " 152

Valid range from 0 to 1

DW Kdaj ste jedli zajtrk?

DW. približna ura

Value 110301 Frequency
2 4:00:00 1
3 4:30:00 1
4 5:00:00 5
32 11:30:00 2
33 12:00:00 3
34 13:00:00 1
1 106

Valid range from 2 to 34

DX Kje ste jedli zajtrk?

DX. kraj

Value 111300 Frequency
1 pri sebi doma 491
2 pri (partnerjevih) starših 2
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 29
4 v gostinskem lokalu 2
5 drugje 7
6 1
7 1
9 1
11 1
" " 104

Valid range from 1 to 7

DY Dopoldanska malica

DY. dopoldanska malica

Value 112299 Frequency
0 ne 420
1 da 219

Valid range from 0 to 1

DZ Pijača, napitek (ob dop. malici)

DZ. pijača

Value 113298 Frequency
0 ne 0
1 – da 166
" " 473

Valid range from 0 to 1

EA Kdaj ste jedli dopoldansko malico?

EA. približna ura

Value 114297 Frequency
2 7:00:00 1
3 7:30:00 1
4 8:00:00 2
5 8:20:00 1
6 8:45:00 1
7 9:00:00 7
8 9:30:00 23
9 9:45:00 1
10 10:00:00 82
11 10:05:00 1
12 10:15:00 2
13 10:30:00 19
14 10:50:00 1
15 11:00:00 57
16 11:30:00 13
17 12:00:00 18
18 13:00:00 4
19 13:15:00 1
20 15:00:00 1
1 403

Valid range from 2 to 20

EB Kje ste jedli dopoldansko malico?

EB. kraj

Value 115296 Frequency
1 pri sebi doma 108
2 pri (partnerjevih) starših 1
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 107
4 v gostinskem lokalu 4
5 drugje 10
6 1
8 7
9 1
" " 400

Valid range from 1 to 5

EC Kosilo

EC. kosilo

Value 116295 Frequency
0 ne 39
1 da 600

Valid range from 0 to 1

ED Pijača, napitek pri kosilu

ED. pijača

Value 117294 Frequency
0 ne 0
1 – da 445
" " 194

Valid range from 0 to 1

EE Kdaj ste jedli kosilo?

EE. približna ura

Value 118293 Frequency
2 10:55:00 1
3 11:00:00 5
4 11:30:00 10
5 11:50:00 1
6 12:00:00 81
7 12:15:00 2
8 12:30:00 40
9 12:45:00 1
10 13:00:00 130
11 13:15:00 1
12 13:20:00 1
13 13:30:00 35
14 14:00:00 91
15 14:30:00 29
16 15:00:00 64
17 15:15:00 1
18 15:20:00 1
19 15:30:00 26
20 15:40:00 1
21 16:00:00 32
22 16:15:00 1
23 16:30:00 5
24 17:00:00 21
25 17:20:00 1
26 17:30:00 1
27 18:00:00 6
28 18:15:00 1
29 20:00:00 1
1 49

Valid range from 2 to 29

EF Kje ste jedli kosilo?

EF. kraj

Value 119292 Frequency
1 pri sebi doma 526
2 pri (partnerjevih) starših 9
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 26
4 v gostinskem lokalu 14
5 drugje 3
7 4
8 4
9 1
10 2
11 1
" " 49

Valid range from 1 to 5

EG Popoldanska malica

EG. popoldanska malica

Value 120291 Frequency
0 ne 481
1 da 158

Valid range from 0 to 1

EH Pijača, napitek pri malici

EH. pijača

Value 121290 Frequency
0 ne 0
1 – da 110
" " 529

Valid range from 0 to 1

EI Kdaj ste jedli popoldansko malico?

EI. približna ura

Value 122289 Frequency
2 13:00:00 1
3 14:00:00 4
4 15:00:00 9
5 15:15:00 1
6 15:30:00 8
7 16:00:00 45
8 16:30:00 9
9 17:00:00 47
10 17:30:00 12
11 18:00:00 14
12 18:15:00 1
13 19:00:00 4
14 19:30:00 2
1 482

Valid range from 2 to 14

EJ Kje ste jedli popoldansko malico?

EJ. kraj

Value 123288 Frequency
1 pri sebi doma 132
2 pri (partnerjevih) starših 0
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 15
4 v gostinskem lokalu 3
5 drugje 6
7 3
8 2
" " 478

Valid range from 1 to 5

EK Večerja

EK. Večerja

Value 124287 Frequency
0 ne 116
1 da 523

Valid range from 0 to 1

EL Pijača, napitek pri večerji

EL. pijača

Value 125286 Frequency
0 ne 0
1 – da 380
" " 259

Valid range from 0 to 1

EM Kdaj ste jedli večerjo?

EM. približna ura

Value 126285 Frequency
2 0:30:00 1
3 16:00:00 2
4 17:00:00 20
5 17:30:00 6
6 18:00:00 86
7 18:15:00 1
8 18:30:00 37
9 18:45:00 1
10 19:00:00 159
11 19:15:00 3
12 19:30:00 38
13 19:50:00 1
14 20:00:00 100
15 20:15:00 1
16 20:30:00 21
17 21:00:00 25
18 21:15:00 2
19 21:30:00 1
20 22:00:00 8
21 22:30:00 3
22 23:00:00 1
1 122

Valid range from 2 to 22

EN Kje ste jedli večerjo?

EN. kraj

Value 127284 Frequency
1 pri sebi doma 472
2 pri (partnerjevih) starših 4
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 8
4 v gostinskem lokalu 16
5 drugje 4
6 1
7 5
8 1
10 3
11 1
" " 124

Valid range from 1 to 8

EO Nočna malica

EO. nočna malica

Value 128283 Frequency
0 ne 606
1 da 33

Valid range from 0 to 1

EP Pijača, napitek pri nočni malici

EP. pijača

Value 129282 Frequency
0 ne 0
1 – da 21
" " 618

Valid range from 0 to 1

EQ1 Kdaj ste jedli nočno malico?

EQ. približna ura

Value 130281 Frequency
2 0:00:00 15
3 1:00:00 1
4 3:00:00 1
5 4:20:00 1
6 18:00:00 1
7 19:00:00 1
8 20:00:00 1
9 21:00:00 5
10 22:00:00 6
11 22:30:00 1
12 23:00:00 3
1 603

Valid range from 2 to 12

ER Kje ste jedli nočno malico?

ER. kraj

Value 131280 Frequency
1 pri sebi doma 27
2 pri (partnerjevih) starših 0
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 2
4 v gostinskem lokalu 4
5 drugje 1
" " 605

Valid range from 1 to 5

ES Med obroki

ES. med obroki

Value 132279 Frequency
0 ne 0
1 da 127
" " 512

Valid range from 0 to 1

ET Pijača, napitek med obroki

ET. pijača

Value 133278 Frequency
0 ne 0
1 – da 84
" " 555

Valid range from 0 to 1

EU Kdaj ste jedli med obroki?

EU. približna ura

Value 134277 Frequency
2 0:00:00 1
3 0:00:00 3
4 0:00:00 1
5 0:00:00 1
6 0:00:00 3
7 0:00:00 2
8 0:00:00 2
9 0:00:00 1
10 0:00:00 3
11 0:00:00 1
12 0:00:00 1
13 0:00:01 1
14 10:30:00 1
15 11:00:00 1
16 12:00:00 3
17 12:30:00 1
18 14:00:00 2
19 15:00:00 4
20 15:30:00 1
21 16:00:00 8
22 16:30:00 1
23 17:00:00 9
24 18:00:00 3
25 19:00:00 1
26 20:00:00 4
27 20:30:00 1
28 21:00:00 1
29 22:00:00 1
1 0:00:00 1
" " 576

Valid range from 2 to 29

EV Kje ste jedli med obroki?

EV. kraj

Value 135276 Frequency
1 pri sebi doma 74
2 pri (partnerjevih) starših 0
3 v službi, šoli (službena menza, šolska jedilnica) 12
4 v gostinskem lokalu 2
5 drugje 2
6 3
7 1
" " 545

Valid range from 1 to 7

EW Mleko z malo maščobami Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

EW. mleko z malo maščobami

Value 136275 Frequency
1 nikoli 194
2 redko 114
3 včasih 129
4 vedno 198
" " 4

Valid range from 1 to 4

EX Margarina Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

EX. margarino z nenasičenimi maščobnimi kislinami

Value 137274 Frequency
1 nikoli 233
2 redko 127
3 včasih 133
4 vedno 141
" " 5

Valid range from 1 to 4

EY Olivno olje Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

EY. olivno olje

Value 138273 Frequency
1 nikoli 240
2 redko 106
3 včasih 131
4 vedno 160
" " 2

Valid range from 1 to 4

EZ Črni kruh Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

EZ. črn kruh

Value 139272 Frequency
1 nikoli 65
2 redko 62
3 včasih 249
4 vedno 261
" " 2

Valid range from 1 to 4

FA Polnozrnati kruh Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

FA. polnozrnat kruh

Value 140271 Frequency
1 nikoli 180
2 redko 100
3 včasih 241
4 vedno 115
" " 3

Valid range from 1 to 4

FB Z oznako varovalno živilo Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

FB. živila z oznako varovalno živilo

Value 141270 Frequency
1 nikoli 200
2 redko 124
3 včasih 234
4 vedno 72
" " 9

Valid range from 1 to 4

FC Ustekleničena navadna voda Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

FC. ustekleničeno navadno vodo

Value 142269 Frequency
1 nikoli 374
2 redko 118
3 včasih 83
4 vedno 55
" " 9

Valid range from 1 to 4

FD Živila z umetnimi sladili Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

FD. hrano z umetnimi sladili

Value 143268 Frequency
1 nikoli 348
2 redko 149
3 včasih 103
4 vedno 30
" " 9

Valid range from 1 to 4

FE Nizkokalorične pijace Ali kdaj uživate tale živila in če jih, kako pogosto? Pri vsakem živilu navedite eno številko.

FE. nizkokalorične pijače (npr. Deit, Stil, Dietna Cola...)

Value 144267 Frequency
1 nikoli 242
2 redko 129
3 včasih 184
4 vedno 79
" " 5

Valid range from 1 to 4

FG Veliko vit. in mineral. S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FG. vsebuje veliko vitaminov in mineralov

Value 145266 Frequency
1 sploh ni pomembno 26
2 malo pomembno 47
3 dokaj pomembno 205
4 zelo pomembno 352
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 9

Valid range from 1 to 4

FH Jo poznam S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FH. jo poznam, vem kaj jem

Value 146265 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 malo pomembno 20
3 dokaj pomembno 161
4 zelo pomembno 443
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 8

Valid range from 1 to 4

FI Vredna denarja S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FI. je vredna denarja, ki ga plačaš

Value 147264 Frequency
1 sploh ni pomembno 7
2 malo pomembno 40
3 dokaj pomembno 202
4 zelo pomembno 376
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

FJ Enostavna priprava S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FJ. jo je mogoče enostavno pripraviti

Value 148263 Frequency
1 sploh ni pomembno 39
2 malo pomembno 114
3 dokaj pomembno 225
4 zelo pomembno 251
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 10

Valid range from 1 to 4

FK Lepo diši S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FK. lepo diši

Value 149262 Frequency
1 sploh ni pomembno 8
2 malo pomembno 29
3 dokaj pomembno 191
4 zelo pomembno 404
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 7

Valid range from 1 to 4

FL Iz naravnih sestavin S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FL. vsebuje naravne sestavine

Value 150261 Frequency
1 sploh ni pomembno 15
2 malo pomembno 22
3 dokaj pomembno 165
4 zelo pomembno 422
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 15

Valid range from 1 to 4

FM Pridelana doma S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FM. je pridelana pri meni doma ali pri ljudeh, ki jih dobro poznam

Value 151260 Frequency
1 sploh ni pomembno 55
2 malo pomembno 100
3 dokaj pomembno 132
4 zelo pomembno 340
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

FN Ne redi S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FN. ne redi

Value 152259 Frequency
1 sploh ni pomembno 94
2 malo pomembno 132
3 dokaj pomembno 190
4 zelo pomembno 213
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 10

Valid range from 1 to 4

FO Strogo vegetarijanska S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FO. je strogo vegetarijanska

Value 153258 Frequency
1 sploh ni pomembno 435
2 malo pomembno 134
3 dokaj pomembno 30
4 zelo pomembno 24
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 16

Valid range from 1 to 4

FP Eksotična S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FP. je eksotična

Value 154257 Frequency
1 sploh ni pomembno 307
2 malo pomembno 162
3 dokaj pomembno 93
4 zelo pomembno 52
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 25

Valid range from 1 to 4

FQ Da sem uspešen S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FQ. da vedeti, da sem uspešen človek

Value 155256 Frequency
1 sploh ni pomembno 320
2 malo pomembno 129
3 dokaj pomembno 69
4 zelo pomembno 74
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 47

Valid range from 1 to 4

FR Da veliko energ. S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FR. mi da veliko energije

Value 156255 Frequency
1 sploh ni pomembno 67
2 malo pomembno 87
3 dokaj pomembno 208
4 zelo pomembno 263
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

FS Proizvajalec ne izkorišča S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

FS. da njen proizvajalec brezobzirno ne izkorišča delovne sile, narave ipd.

Value 157254 Frequency
1 sploh ni pomembno 122
2 malo pomembno 106
3 dokaj pomembno 149
4 zelo pomembno 159
9 ne vem, pod tem si nič ne predstavljam 0
" " 103

Valid range from 1 to 4

FT izbrana vrhunska vina Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FT. izbrana vrhunska vina

Value 158253 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 139
2 nikoli, ker tega ne maram 99
3 redko 232
4 včasih 138
5 pogosto 30
" " 1

Valid range from 1 to 5

FU vrhunska peneča vina,šampanjec Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FU. vrhunska peneča vina,šampanjec

Value 159252 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 136
2 nikoli, ker tega ne maram 148
3 redko 246
4 včasih 102
5 pogosto 6
" " 1

Valid range from 1 to 5

FV vrhunska žganja Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FV. vrhunska žganja

Value 160251 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 190
2 nikoli, ker tega ne maram 249
3 redko 131
4 včasih 60
5 pogosto 8
" " 1

Valid range from 1 to 5

FW kaviar Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FW. kaviar

Value 161250 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 320
2 nikoli, ker tega ne maram 216
3 redko 83
4 včasih 15
5 pogosto 1
" " 4

Valid range from 1 to 5

FX lososa Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FX. lososa

Value 162249 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 291
2 nikoli, ker tega ne maram 160
3 redko 112
4 včasih 61
5 pogosto 13
" " 2

Valid range from 1 to 5

FY francoske paštete Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FY. francoske paštete

Value 163248 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 359
2 nikoli, ker tega ne maram 170
3 redko 70
4 včasih 29
5 pogosto 7
" " 4

Valid range from 1 to 5

FZ jastoga Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

FZ. jastoga

Value 164247 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 372
2 nikoli, ker tega ne maram 161
3 redko 71
4 včasih 30
5 pogosto 0
" " 5

Valid range from 1 to 5

GA posebne, izbrane sire Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

GA. posebne, izbrane sire

Value 165246 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 187
2 nikoli, ker tega ne maram 92
3 redko 149
4 včasih 145
5 pogosto 62
" " 4

Valid range from 1 to 5

GB ostrige Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

GB. ostrige

Value 166245 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 329
2 nikoli, ker tega ne maram 212
3 redko 62
4 včasih 29
5 pogosto 4
" " 3

Valid range from 1 to 5

GC polže Ali kdaj uživate tele jedi in pijače in če jih, kako pogosto?

GC. polže

Value 167244 Frequency
1 nikoli, ker za to nimam priložnosti 292
2 nikoli, ker tega ne maram 289
3 redko 36
4 včasih 18
5 pogosto 1
" " 3

Valid range from 1 to 5

GD Malo holesterola S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GD. ima malo škodljivega holesterola

Value 168243 Frequency
1 sploh ni pomembno 61
2 malo pomembno 86
3 dokaj pomembno 161
4 zelo pomembno 317
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

GE1 Nasitna S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GE. je nasitna

Value 169242 Frequency
1 sploh ni pomembno 43
2 malo pomembno 101
3 dokaj pomembno 242
4 zelo pomembno 241
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 12

Valid range from 1 to 4

GF Hitra nabava S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GF. mi ni treba porabiti veliko časa, da jo nabavim

Value 170241 Frequency
1 sploh ni pomembno 70
2 malo pomembno 124
3 dokaj pomembno 243
4 zelo pomembno 188
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 14

Valid range from 1 to 4

GG Ni draga S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GG. ni preveč draga

Value 171240 Frequency
1 sploh ni pomembno 30
2 malo pomembno 95
3 dokaj pomembno 259
4 zelo pomembno 247
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 8

Valid range from 1 to 4

GH Dobrega okusa S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GH. je dobrega okusa

Value 172239 Frequency
1 sploh ni pomembno 4
2 malo pomembno 8
3 dokaj pomembno 109
4 zelo pomembno 510
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 8

Valid range from 1 to 4

GI Brez umetnih škropiv, miner. gnojil S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GI. je pridelana brez umetnih škropiv in mineralnih gnojil

Value 173238 Frequency
1 sploh ni pomembno 31
2 malo pomembno 91
3 dokaj pomembno 161
4 zelo pomembno 339
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 17

Valid range from 1 to 4

GJ Malo mascob S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GJ. ima malo maščob

Value 174237 Frequency
1 sploh ni pomembno 36
2 malo pomembno 93
3 dokaj pomembno 180
4 zelo pomembno 322
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 8

Valid range from 1 to 4

GK Navajen nanjo S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GK. sem navajen/a nanjo

Value 175236 Frequency
1 sploh ni pomembno 28
2 malo pomembno 68
3 dokaj pomembno 213
4 zelo pomembno 319
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 11

Valid range from 1 to 4

GL Makrobioticna S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GL. je makrobiotična

Value 176235 Frequency
1 sploh ni pomembno 125
2 malo pomembno 140
3 dokaj pomembno 107
4 zelo pomembno 97
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 170

Valid range from 1 to 4

GM Nenavadna S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GM. je nenavadna

Value 177234 Frequency
1 sploh ni pomembno 212
2 malo pomembno 191
3 dokaj pomembno 120
4 zelo pomembno 74
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 42

Valid range from 1 to 4

GN Izbran okus S številkami od 1 do 4 ocenite v kolikšni meri so naštete lastnosti pomembne za vašo vsakdanjo prehrano. Pri vsaki lastnosti navedite eno številko.

GN. kaže moj izbran okus

Value 178233 Frequency
1 sploh ni pomembno 178
2 malo pomembno 135
3 dokaj pomembno 134
4 zelo pomembno 158
9 ne vem, pod tem si ni ne predstavljam 0
" " 34

Valid range from 1 to 4

GO obicajnih gostilnah z mesano ponudbo S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GO. običajne gostilne z mešano ponudbo

Value 179232 Frequency
1 nikoli 170
2 enkrat ali večkrat letno 287
3 enkrat ali večkrat mesečno 139
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 43

Valid range from 1 to 4

GP gostilnah s srbsko, bosansko, albansko k. S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GP. gostilne s srbsko, bosansko, albansko kuhinjo

Value 180231 Frequency
1 nikoli 556
2 enkrat ali večkrat letno 66
3 enkrat ali večkrat mesečno 11
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 4
" " 2

Valid range from 1 to 4

GQ gostilnah s tujimi (eksoticnimi) k. S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GQ. gostilne s tujimi/eksotičnimi kuhinjami (mehiška, španska, kitajska ipd.)

Value 181230 Frequency
1 nikoli 437
2 enkrat ali večkrat letno 155
3 enkrat ali večkrat mesečno 42
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 3
" " 2

Valid range from 1 to 4

GR slow food restavracijah S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GR. slow food restavracije

Value 182229 Frequency
1 nikoli 549
2 enkrat ali večkrat letno 61
3 enkrat ali večkrat mesečno 23
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 4
" " 2

Valid range from 1 to 4

GS r. s hitro hrano S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GS. restavracije s hitro prehrano

Value 183228 Frequency
1 nikoli 438
2 enkrat ali večkrat letno 124
3 enkrat ali večkrat mesečno 64
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 11
" " 2

Valid range from 1 to 4

GT1 GT pizzerijah, spagetarijah S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GT. pizzerije, špagetarije

Value 184227 Frequency
1 nikoli 229
2 enkrat ali večkrat letno 185
3 enkrat ali večkrat mesečno 206
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 18
" " 1

Valid range from 1 to 4

GU menzah, samopostreznih r. S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GU. menze, sampostrežne restavracije

Value 185226 Frequency
1 nikoli 435
2 enkrat ali večkrat letno 92
3 enkrat ali večkrat mesečno 56
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 55
" " 1

Valid range from 1 to 4

GV kioskih z ulicno hrano (hot dog, burek) S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GV. kioske z ulično hrano (hot dog, burek)

Value 186225 Frequency
1 nikoli 493
2 enkrat ali večkrat letno 111
3 enkrat ali večkrat mesečno 30
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 3
" " 2

Valid range from 1 to 4

GW slascicarnah S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GW. slaščičarne

Value 187224 Frequency
1 nikoli 293
2 enkrat ali večkrat letno 238
3 enkrat ali večkrat mesečno 101
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 5
" " 2

Valid range from 1 to 4

GX narocate hrano po telefonu S š tevilkami od 1 do 5 ocenite kako pogosto jeste v....:

GX. naročate hrano po telefonu

Value 188223 Frequency
1 nikoli 487
2 enkrat ali večkrat letno 93
3 enkrat ali večkrat mesečno 52
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 5
" " 2

Valid range from 1 to 4

GY dobra hrana in pijača Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

GY. dobra hrana in pijača

Value 189222 Frequency
1 sploh ni pomembno 12
2 malo pomembno 6
3 dokaj pomembno 69
4 zelo pomembno 436
9 nikoli ne grem v gostilno 115
" " 1

Valid range from 1 to 4

GZ prijetno, lepo urejeno okolje Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

GZ. prijetno, lepo urejeno okolje

Value 190221 Frequency
1 sploh ni pomembno 20
2 malo pomembno 5
3 dokaj pomembno 112
4 zelo pomembno 385
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 5

Valid range from 1 to 4

HA prijazen odnos strežnega osebja Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HA. prijazen odnos strežnega osebja

Value 191220 Frequency
1 sploh ni pomembno 14
2 malo pomembno 2
3 dokaj pomembno 71
4 zelo pomembno 433
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 7

Valid range from 1 to 4

HB sproščeno vzdušje brez pretiranega bontona Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HB. sproščeno vzdušje brez pretiranega bontona

Value 192219 Frequency
1 sploh ni pomembno 21
2 malo pomembno 27
3 dokaj pomembno 158
4 zelo pomembno 313
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 8

Valid range from 1 to 4

HC dostopne cene Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HC. dostopne cene

Value 193218 Frequency
1 sploh ni pomembno 15
2 malo pomembno 16
3 dokaj pomembno 148
4 zelo pomembno 338
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 10

Valid range from 1 to 4

HD ugled, ki ga ima restavracija v javnosti Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HD. ugled, ki ga ima restavracija v javnosti

Value 194217 Frequency
1 sploh ni pomembno 57
2 malo pomembno 114
3 dokaj pomembno 169
4 zelo pomembno 180
9 nikoli ne grem v gostilno 113
" " 6

Valid range from 1 to 4

HE pestrost izbire Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HE. pestrost izbire

Value 195216 Frequency
1 sploh ni pomembno 22
2 malo pomembno 25
3 dokaj pomembno 147
4 zelo pomembno 324
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 9

Valid range from 1 to 4

HF hitra postrežba Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HF. hitra postrežba

Value 196215 Frequency
1 sploh ni pomembno 18
2 malo pomembno 35
3 dokaj pomembno 149
4 zelo pomembno 318
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 7

Valid range from 1 to 4

HG da je lokal blizu vašega doma Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HG. da je lokal blizu vašega doma

Value 197214 Frequency
1 sploh ni pomembno 159
2 malo pomembno 155
3 dokaj pomembno 103
4 zelo pomembno 103
9 nikoli ne grem v gostilno 111
" " 8

Valid range from 1 to 4

HH obnašanje gostov v lokalu Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HH. obnašanje gostov v lokalu

Value 198213 Frequency
1 sploh ni pomembno 38
2 malo pomembno 75
3 dokaj pomembno 172
4 zelo pomembno 235
9 nikoli ne grem v gostilno 113
" " 6

Valid range from 1 to 4

HI domača hrana Ko se odločate za gostinski lokal, kako pomembno se vam zdi? V vsaki vrstici navedite eno številko.

HI. domača hrana

Value 199212 Frequency
1 sploh ni pomembno 61
2 malo pomembno 79
3 dokaj pomembno 172
4 zelo pomembno 209
9 nikoli ne grem v gostilno 112
" " 6

Valid range from 1 to 4

HJ Ali kdaj vecerjate oz. kosite s prijatelji v restavraciji?

HJ. Ali kdaj večerjate oz. kosite s prijatelji v restavraciji? (Navedite en odgovor.)

Value 200211 Frequency
1 nikoli 201
2 enkrat ali večkrat letno 320
3 enkrat ali večkrat mesečno 95
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 21
" " 2

Valid range from 1 to 4

HK Ali kdaj vecerjate oz. kosite s partnerjem/ko ali druzino v restavraciji?

HK. Ali kdaj večerjate oz. kosite s svojim partnerjem ali družino v restavraciji? (Navedite en odgovor.)

Value 201210 Frequency
1 nikoli 166
2 enkrat ali večkrat letno 338
3 enkrat ali večkrat mesečno 119
4 večkrat tedensko, skoraj vsak dan 5
9 nimam partnerja, družine 4
" " 7

Valid range from 1 to 4

HL S kom jeste svoj glavni dnevni obrok? (pon-pet) Jeste svoj glavni dnevni obrok navadno sami ali v družbi in s kom bi ga želeli jesti?

HL. (Ponavadi jem) od pon. do petka

Value 202209 Frequency
1 sam/a 107
2 s člani gospodinjstva 445
3 s prijatelji 31
4 s sodelavci 53
5 s poslovnimi partnerji 1
9 ne jem tega obroka 1
" " 1

Valid range from 1 to 5

HM S kom jeste svoj glavni dnevni obrok? (vikendi) Jeste svoj glavni dnevni obrok navadno sami ali v družbi in s kom bi ga želeli jesti?

HM. med vikendom

Value 203208 Frequency
1 sam/a 50
2 s člani gospodinjstva 565
3 s prijatelji 15
4 s sodelavci 2
5 s poslovnimi partnerji 1
9 ne jem tega obroka 1
" " 5

Valid range from 1 to 5

HN (Želel/a bi) od pon. do petka Jeste svoj glavni dnevni obrok navadno sami ali v družbi in s kom bi ga želeli jesti?

HN. (Želel/a bi) od pon. do petka

Value 204207 Frequency
1 sam/a 43
2 s člani gospodinjstva 485
3 s prijatelji 74
4 s sodelavci 20
5 s poslovnimi partnerji 1
9 ne jem tega obroka 0
" " 16

Valid range from 1 to 5

HO (Želel/a bi) med vikendom Jeste svoj glavni dnevni obrok navadno sami ali v družbi in s kom bi ga želeli jesti?

HO. med vikendom

Value 205206 Frequency
1 sam/a 26
2 s člani gospodinjstva 522
3 s prijatelji 66
4 s sodelavci 4
5 s poslovnimi partnerji 0
9 ne jem tega obroka 1
" " 20

Valid range from 1 to 5

HP Kje ponavadi jeste svoj glavni dnevni obrok? (pon-pet) Kje ponavadi jeste glavni dnevni obrok in kje bi ga želeli jesti?

HP. (Ponavadi jem) od pon. do petka

Value 206205 Frequency
1 pri sebi doma 541
2 pri (partnerjevih/kinih)starših 10
3 v gostinskem lokalu 56
4 drugje, kje?................ 2
9 ne jem tega obroka 1
5 21
6 4
8 1
" " 3

Valid range from 1 to 6

HQ Kje ponavadi jeste svoj glavni dnevni obrok? (vikendi) Kje ponavadi jeste glavni dnevni obrok in kje bi ga želeli jesti?

HQ. med vikendom

Value 207204 Frequency
1 pri sebi doma 592
2 pri (partnerjevih/kinih)starših 26
3 v gostinskem lokalu 6
4 drugje, kje?................ 1
9 ne jem tega obroka 1
5 1
6 4
8 0
7 1
" " 7

Valid range from 1 to 7

HR (Želel/a bi) od pon. do petka Kje ponavadi jeste glavni dnevni obrok in kje bi ga želeli jesti?

HR. (Želel/a bi) od pon. do petka

Value 208203 Frequency
1 pri sebi doma 541
2 pri (partnerjevih/kinih)starših 13
3 v gostinskem lokalu 56
4 drugje, kje?................ 5
9 ne jem tega obroka 0
5 2
6 2
8 0
7 1
" " 19

Valid range from 1 to 7

HS (Želel/a bi) med vikendom Kje ponavadi jeste glavni dnevni obrok in kje bi ga želeli jesti?

HS. med vikendom

Value 209202 Frequency
1 pri sebi doma 494
2 pri (partnerjevih/kinih)starših 32
3 v gostinskem lokalu 81
4 drugje, kje?................ 5
9 ne jem tega obroka 0
5 0
6 3
8 0
7 1
" " 23

Valid range from 1 to 4

HV Če ješ pretežno zdravo, ni nič hudega, če si kdaj privoščiš tudi kaj nezdravega. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

HV. Če ješ pretežno zdravo, ni nič hudega, če si kdaj privoščiš tudi kaj nezdravega.

Value 210201 Frequency
1 Sploh ne drži 18
2 Ne drži 49
3 Niti ne drži niti drži 135
4 Dokaj drži 319
5 Zelo drži 115
" " 3

Valid range from 1 to 5

HW Debelost ima za lepoto hujše posledice pri ženskah kot pri moških. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

HW. Debelost ima za lepoto hujše posledice pri ženskah kot pri moških.

Value 211200 Frequency
1 Sploh ne drži 68
2 Ne drži 92
3 Niti ne drži niti drži 119
4 Dokaj drži 207
5 Zelo drži 149
" " 4

Valid range from 1 to 5

HX Jem kadarkoli se mi zahoče, ne glede na to, kdaj jedo drugi člani moje družine. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

HX. Jem kadarkoli se mi zahoče, ne glede na to, kdaj jedo drugi člani mojega gospodinjstva.

Value 212199 Frequency
1 Sploh ne drži 109
2 Ne drži 176
3 Niti ne drži niti drži 151
4 Dokaj drži 128
5 Zelo drži 70
" " 5

Valid range from 1 to 5

HY Zelo težko se uprem čokoladi. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

HY. Zelo težko se uprem čokoladi.

Value 213198 Frequency
1 Sploh ne drži 208
2 Ne drži 182
3 Niti ne drži niti drži 96
4 Dokaj drži 90
5 Zelo drži 61
" " 2

Valid range from 1 to 5

HZ Zdrava hrana je ponavadi brez pravega okusa. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

HZ. Zdrava hrana je ponavadi brez pravega okusa.

Value 214197 Frequency
1 Sploh ne drži 185
2 Ne drži 243
3 Niti ne drži niti drži 116
4 Dokaj drži 73
5 Zelo drži 16
" " 6

Valid range from 1 to 5

IA Zdi se mi zabavno pokušati hrano, ki je ne poznam. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IA. Zdi se mi zabavno preizkušati hrano, ki je ne poznaš.

Value 215196 Frequency
1 Sploh ne drži 95
2 Ne drži 132
3 Niti ne drži niti drži 138
4 Dokaj drži 178
5 Zelo drži 89
" " 7

Valid range from 1 to 5

IB Zame je pomembno predvsem, da jem zdravo. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IB. Zame je predvsem pomembno, da jem zdravo.

Value 216195 Frequency
1 Sploh ne drži 7
2 Ne drži 44
3 Niti ne drži niti drži 156
4 Dokaj drži 261
5 Zelo drži 164
" " 7

Valid range from 1 to 5

IC Za zdravje ni tako pomembno kaj ješ, temveč, da ješ vsakega po malem. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IC. Za zdravje ni tako pomembno kaj ješ temveč, da ješ vsakega po malem.

Value 217194 Frequency
1 Sploh ne drži 28
2 Ne drži 61
3 Niti ne drži niti drži 144
4 Dokaj drži 247
5 Zelo drži 149
" " 10

Valid range from 1 to 5

ID Za uzivanje kosila/večerje si rad/-a vzamem čas. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

ID. Za uživanje kosila oz. večerje si rad/a vzamem as.

Value 218193 Frequency
1 Sploh ne drži 10
2 Ne drži 53
3 Niti ne drži niti drži 121
4 Dokaj drži 288
5 Zelo drži 162
" " 5

Valid range from 1 to 5

IE Vseh pravil vedenja pri mizi se res ne moreš držati. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IE. Vseh pravil vedenja pri mizi se res ne moreš držati.

Value 219192 Frequency
1 Sploh ne drži 16
2 Ne drži 60
3 Niti ne drži niti drži 167
4 Dokaj drži 267
5 Zelo drži 120
" " 9

Valid range from 1 to 5

IF Vsako pijaco hočem piti iz ustreznega kozarca. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IF. Vsako pijačo hočem piti iz pravega kozarca.

Value 220191 Frequency
1 Sploh ne drži 167
2 Ne drži 191
3 Niti ne drži niti drži 107
4 Dokaj drži 107
5 Zelo drži 61
" " 6

Valid range from 1 to 5

IG Veliko mi je do tega, da sem pri jedi v družbi s svojo družino,s svojim partnerjem/-ko. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IG. Veliko mi je do tega, da sem pri jedi v družbi s svojo družino, s svojim partnerjem.

Value 221190 Frequency
1 Sploh ne drži 16
2 Ne drži 22
3 Niti ne drži niti drži 68
4 Dokaj drži 218
5 Zelo drži 307
" " 8

Valid range from 1 to 5

IH Uživam v pogovorih pri jedi. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IH. Uživam v pogovorih pri jedi.

Value 222189 Frequency
1 Sploh ne drži 49
2 Ne drži 98
3 Niti ne drži niti drži 161
4 Dokaj drži 204
5 Zelo drži 121
" " 6

Valid range from 1 to 5

II Urejene druzine jedo skupaj vsaj enkrat na teden. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

II. Urejene družine jedo skupaj vsaj enkrat na teden.

Value 223188 Frequency
1 Sploh ne drži 26
2 Ne drži 37
3 Niti ne drži niti drži 61
4 Dokaj drži 220
5 Zelo drži 285
" " 10

Valid range from 1 to 5

IJ Tudi kadar je človek doma, v družinskem krogu, se mi zdi menjavanje globokih in plitvih krožnikov nujno. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IJ. Tudi kadar je človek doma, v družinskem krogu, se mi zdi menjavanje globokih in plitvih krožnikov nujno.

Value 224187 Frequency
1 Sploh ne drži 153
2 Ne drži 154
3 Niti ne drži niti drži 112
4 Dokaj drži 125
5 Zelo drži 86
" " 9

Valid range from 1 to 5

IK Tezko si predstavljam, da bi gostom ponudil/-a kosilo ali večerjo brez mesa, če niso vegetarijanci/-ke. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IK. Težko si predstavljam, da bi svojim gostom ponudil/a kosilo ali večerjo brez mesa, če niso vegetarijanci.

Value 225186 Frequency
1 Sploh ne drži 81
2 Ne drži 119
3 Niti ne drži niti drži 98
4 Dokaj drži 180
5 Zelo drži 152
" " 9

Valid range from 1 to 5

IL Sovražim družinska kosila. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IL. Sovražim družinska kosila.

Value 226185 Frequency
1 Sploh ne drži 401
2 Ne drži 176
3 Niti ne drži niti drži 32
4 Dokaj drži 14
5 Zelo drži 9
" " 7

Valid range from 1 to 5

IM Čokolada je bolj primerna za otroke kot za odrasle. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IM. Čokolada je bolj primerna za otroke kot za odrasle.

Value 227184 Frequency
1 Sploh ne drži 175
2 Ne drži 183
3 Niti ne drži niti drži 113
4 Dokaj drži 107
5 Zelo drži 53
" " 8

Valid range from 1 to 5

IN Rad/-a imam eksotične jedi. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IN. Rad/a imam eksotične jedi.

Value 228183 Frequency
1 Sploh ne drži 167
2 Ne drži 152
3 Niti ne drži niti drži 148
4 Dokaj drži 104
5 Zelo drži 56
" " 12

Valid range from 1 to 5

IO Ra/-a bi shujsal/-a. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IO. Rad/a bi shujšal/a.

Value 229182 Frequency
1 Sploh ne drži 179
2 Ne drži 165
3 Niti ne drži niti drži 91
4 Dokaj drži 89
5 Zelo drži 109
" " 6

Valid range from 1 to 5

IP Pri nas doma je nedeljsko kosilo pravi družinski dogodek. S številkami od 1 do 5 ocenite ali za vas držijo ali ne držijo tele trditve:

IP. Pri nas doma je nedeljsko kosilo pravi družinski dogodek.

Value 230181 Frequency
1 Sploh ne drži 43
2