Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: POV_18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POV_18_V1
Main author(s):
 • Hočevar, Marjan
 • Uršič, Matjaž
 • Zavratnik, Simona
 • Medved, Primož
Co-workers:
 • Kos, Drago
 • Makarovič, Jan
 • Trček, Franc
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana, Slovenija; 2018

Funding agency:

Ministrstvo za okolje in prostor
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

V5-0714; V5-1732 (MOP)

Series:
 • POV/Prostorske in okoljske vrednote

  Raziskave Prostorske in okoljske vrednote so raziskave, katerih avtor je Center za prostorsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani. Prva izvedba je bila v letu 2004, druga pa 2018. Slednjo je za Center za prostorsko sociologijo izvedel Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani pri izvajanju raziskave SJM 2018. Raziskava pokriva naslednje sklope: splošne vrednote, teritorialnost, meje, priseljevanje, migracije, mobilnost, kraj, vplivi iz okolja, mesto, urbanizem, suburbanizacija, krajevne preference bivanja, telekomunikacije in demografijo.

 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

Study Content

Keywords ADP: stališča, javno mnenje

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, OKOLJE, PROSTOR

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč
TRANSPORT IN POTOVANJE
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
SPLOŠNE VREDNOTE
TERITORIALNOST, MEJE, PRISELJEVANJE
MIGRACIJE, MOBILNOST
KRAJ, VPLIVI IZ OKOLJA
MESTO, URBANIZEM, SUBURBANIZACIJA
KRAJEVNE PREFERENCE BIVANJA
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Prvo raziskavo z naslovom »Prostorske in okoljske vrednote« je v okviru projekta CRP - »Konkurenčnost Slovenije 2001-2006«, leta 2004 izvedel Center za prostorsko sociologijo (CPS) na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ključno vprašanje je bilo, kako je mogoče nasprotujoče skupne družbene, tj. javne razvojne cilje, in posamične individualistične, tj. zasebne vrednote, medsebojno približati. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako prebivalstvo Slovenije zaznava okolje oziroma prostor, v katerem živi ter procese v njem. V drugi raziskavi, izvedeni leta 2018, z naslovom »Javnomnenjska raziskava družbenih vrednot o prostoru in okolju: longitudinalna študija med leti 2003 in 2018«, gre za podrobnejše ugotavljanje (ne)skladnosti nacionalnih prostorskih strategij z naraščajočo refleksivnostjo posameznikov v zvezi z okoljskimi prepričanji in načini rabe prostora. Razvit je bil natančnejši merski instrument za analizo predvidenega spreminjanja preferenc prebivalstva po razpršenosti ali strnjenosti bivanja. Premiki vrednotnega vzorca prebivalcev Slovenije so obravnavani povezano s trendi pospešene socialne diferenciacije v prostoru in novih življenjskih slogov bivanjskosti, dela, mobilnosti ter prostočasovnosti. Podatkovna datoteka zajema le spremenljivke, ki so se pojavljale v obeh raziskavah.

Methodology


Collection date: 2. april 2004 - 5. maj 2004, 14. marec 2018 - 12. junij 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Leto 2004: Vzorec je naredil Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Centralnega registra prebivalstva. Vzorec je zajemal 1437 naključno izbranih polnoletnih oseb, ki prebivajo na stalnem naslovu na ozemlju Republike Slovenije. Zaradi dodatnih dveh naročnikov, sta bila v raziskavo vključena dva podvzorca, kar je povečalo vzorec na 1731 enot.

Verjetnostno: večstopenjsko

Leto 2018: Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. V vsakem PSU je bilo tako izbranih 10 posameznikov. Velikost izhodiščnega bruto vzorca je tako: N=2000 (200 PSU * 10).

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POV_18 - Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 198
 • number of units: 2052

Version: februar 2019

Additional information:

Datoteka vsebuje le spremenljivke, ki so se pojavile v obeh raziskavah.

Variable list

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 1 to 1801999

RAZ Raziskava:

Raziskava:

Value 22 Frequency
1 2004 1005
2 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 1 to 2

P1a Pomembno: Delo

Pomembno: Delo

Value 31 Frequency
1 Zelo pomembna 1288
2 (precej) pomembna 694
3 ne preveč (manj) pomembna 58
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 6
8 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2046 6

Valid range from 1 to 4

IF_VPR šifra vprašalnika

Šifra vprašalnika

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 1 to 1801999

RAZ Raziskava:

Raziskava:

Value 2197 Frequency
1 2004 1005
2 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 1 to 2

P1a Pomembno: Delo

Pomembno: Delo

Value 3196 Frequency
1 Zelo pomembna 1288
2 (precej) pomembna 694
3 ne preveč (manj) pomembna 58
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 6
8 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2046 6

Valid range from 1 to 4

P1b Pomembno: Družina

Pomembno: Družina

Value 4195 Frequency
1 Zelo pomembna 1799
2 (precej) pomembna 217
3 ne preveč (manj) pomembna 23
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 7
8 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2046 6

Valid range from 1 to 4

P1c Pomembno: Prijatelji

Pomembno: Prijatelji

Value 5194 Frequency
1 Zelo pomembna 1176
2 (precej) pomembna 754
3 ne preveč (manj) pomembna 107
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 7
8 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2044 8

Valid range from 1 to 4

P1d Pomembno: Prosti čas (2004: Prostočasovne aktivnosti)

Pomembno: Prosti čas (2004: Prostočasovne aktivnosti)

Value 6193 Frequency
1 Zelo pomembna 984
2 (precej) pomembna 797
3 ne preveč (manj) pomembna 208
4 Sploh ni pomembna (nepomembna) 46
8 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2035 17

Valid range from 1 to 4

P2 Regija, ki ji pripadate:

Regija, ki ji pripadate:

Value 7192 Frequency
1 Štajerska 347
2 Gorenjska 222
3 Primorska 147
4 Dolenjska 144
5 Ljubljanska 175
6 Osrednja Slovenska 110
7 Savinjska 76
8 Notranjska 56
9 Koroška 64
10 Prekmurje 61
11 zakrita vrednost 36
12 zakrita vrednost 22
13 Pomurska 30
14 zakrita vrednost 29
15 zakrita vrednost 22
16 Bela Krajina 19
17 Celjska 31
18 zakrita vrednost 11
19 zakrita vrednost 15
20 zakrita vrednost 10
21 zakrita vrednost 5
22 Posavska 23
23 zakrita vrednost 4
24 zakrita vrednost 5
25 zakrita vrednost 3
26 zakrita vrednost 3
27 zakrita vrednost 2
28 zakrita vrednost 3
29 zakrita vrednost 2
30 zakrita vrednost 2
31 zakrita vrednost 3
32 zakrita vrednost 2
33 zakrita vrednost 2
34 zakrita vrednost 7
35 zakrita vrednost 1
36 zakrita vrednost 1
37 zakrita vrednost 1
38 zakrita vrednost 7
39 zakrita vrednost 1
40 zakrita vrednost 1
41 zakrita vrednost 1
42 zakrita vrednost 1
43 zakrita vrednost 1
44 zakrita vrednost 1
45 zakrita vrednost 1
46 zakrita vrednost 1
47 zakrita vrednost 1
48 zakrita vrednost 1
49 zakrita vrednost 3
50 zakrita vrednost 1
51 zakrita vrednost 4
52 zakrita vrednost 2
53 zakrita vrednost 1
54 zakrita vrednost 1
55 zakrita vrednost 2
56 zakrita vrednost 1
57 zakrita vrednost 1
58 zakrita vrednost 1
59 zakrita vrednost 1
60 zakrita vrednost 8
61 zakrita vrednost 1
62 Slovenija 22
63 zakrita vrednost 11
64 zakrita vrednost 4
65 zakrita vrednost 4
66 zakrita vrednost 4
67 zakrita vrednost 3
68 zakrita vrednost 3
69 zakrita vrednost 3
70 zakrita vrednost 3
71 zakrita vrednost 3
72 zakrita vrednost 3
73 zakrita vrednost 3
74 zakrita vrednost 3
75 zakrita vrednost 2
76 zakrita vrednost 2
77 zakrita vrednost 2
78 zakrita vrednost 2
79 zakrita vrednost 2
80 zakrita vrednost 2
81 zakrita vrednost 1
82 zakrita vrednost 1
83 zakrita vrednost 1
84 zakrita vrednost 1
85 zakrita vrednost 1
86 zakrita vrednost 1
87 zakrita vrednost 1
88 zakrita vrednost 1
89 zakrita vrednost 1
90 zakrita vrednost 1
91 zakrita vrednost 1
92 zakrita vrednost 1
93 zakrita vrednost 1
94 zakrita vrednost 1
95 zakrita vrednost 1
96 zakrita vrednost 1
97 zakrita vrednost 1
98 zakrita vrednost 1
99 zakrita vrednost 1
100 zakrita vrednost 1
101 zakrita vrednost 1
102 zakrita vrednost 1
103 zakrita vrednost 1
104 zakrita vrednost 1
105 zakrita vrednost 1
106 zakrita vrednost 1
107 zakrita vrednost 1
108 zakrita vrednost 1
109 zakrita vrednost 1
110 zakrita vrednost 1
997 nima regionalne pripadnosti 101
998 ne vem, b.o. 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1851 201

Valid range from 1 to 110

P3a Navezan na: kraj ali mesto

Navezan na: kraj ali mesto

Value 8191 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 52
2 (malo) nisem navezan 222
3 navezan 905
4 močno navezan 870
8 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2049 3

Valid range from 1 to 4

P3b Navezan na: regijo, pokrajino

Navezan na: regijo, pokrajino

Value 9190 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 69
2 (malo) nisem navezan 300
3 navezan 974
4 močno navezan 701
8 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2044 8

Valid range from 1 to 4

P3c Navezan na: Slovenijo

Navezan na: Slovenijo

Value 10189 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 27
2 (malo) nisem navezan 123
3 navezan 901
4 močno navezan 990
8 ne vem, b.o. 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2041 11

Valid range from 1 to 4

P3d Navezan na: bivšo SFRJ

Navezan na: bivšo SFRJ

Value 11188 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 681
2 (malo) nisem navezan 773
3 navezan 450
4 močno navezan 118
8 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2022 30

Valid range from 1 to 4

P3e Navezan na: Evropo kot celoto

Navezan na: Evropo kot celoto

Value 12187 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 324
2 (malo) nisem navezan 723
3 navezan 796
4 močno navezan 144
8 ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1987 65

Valid range from 1 to 4

P3f Navezan na: Svet kot celoto

Navezan na: Svet kot celoto

Value 13186 Frequency
1 (sploh) nisem navezan 336
2 (malo) nisem navezan 696
3 navezan 750
4 močno navezan 187
8 ne vem, b.o. 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1969 83

Valid range from 1 to 4

P4a Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države

Nadzor na državnih mejah: ozemeljska suverenost države

Value 14185 Frequency
1 sploh se ne strinjam 91
2 ne strinjam se 316
3 strinjam se 1102
4 popolnoma se strinjam 433
8 ne vem, b.o. 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1942 110

Valid range from 1 to 4

P4b Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov

Nadzor na državnih mejah: varnost državljanov

Value 15184 Frequency
1 sploh se ne strinjam 61
2 ne strinjam se 227
3 strinjam se 1104
4 popolnoma se strinjam 579
8 ne vem, b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 81

Valid range from 1 to 4

P4c Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah

Povezanost sveta: nesmiselnost nadzora na državnih mejah

Value 16183 Frequency
1 sploh se ne strinjam 344
2 ne strinjam se 999
3 strinjam se 445
4 popolnoma se strinjam 134
8 ne vem, b.o. 130
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1922 130

Valid range from 1 to 4

P4d Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov

Nadzor na državnih mejah: zaščita gospodarskih interesov

Value 17182 Frequency
1 sploh se ne strinjam 167
2 ne strinjam se 534
3 strinjam se 955
4 popolnoma se strinjam 265
8 ne vem, b.o. 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1921 131

Valid range from 1 to 4

P4e Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev

Nadzor na državnih mejah: omejitev priseljevanja tujcev

Value 18181 Frequency
1 sploh se ne strinjam 93
2 ne strinjam se 362
3 strinjam se 981
4 popolnoma se strinjam 500
8 ne vem, b.o. 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1936 116

Valid range from 1 to 4

P5a Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz držav nekdanje JU (2018)

Value 19180 Frequency
1 zelo omejevati 98
2 omejevati 611
3 vzpodbujati 189
4 zelo vzpodbujati 16
8 ne vem, b.o. 133
9 druga formulacija leta 2004 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 1138

Valid range from 1 to 4

P5a_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Hrvaške (2004)

Value 20179 Frequency
1 zelo omejevati 147
2 omejevati 605
3 vzpodbujati 116
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 128
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 1175

Valid range from 1 to 4

P5a_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz ost. držav nekd. JU (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz ost. držav nekd. JU (2004)

Value 21178 Frequency
1 zelo omejevati 191
2 omejevati 588
3 vzpodbujati 93
4 zelo vzpodbujati 5
8 Ne vem, b.o. 128
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 1175

Valid range from 1 to 4

P5b Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz sosednjih držav (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz sosednjih držav (2018)

Value 22177 Frequency
1 zelo omejevati 83
2 omejevati 621
3 vzpodbujati 206
4 zelo vzpodbujati 11
8 ne vem, b.o. 126
9 druga formulacija leta 2004 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 1131

Valid range from 1 to 4

P5b_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Madžarske (2004)

Value 23176 Frequency
1 zelo omejevati 134
2 omejevati 615
3 vzpodbujati 115
4 zelo vzpodbujati 5
8 ne vem, b.o. 136
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1183

Valid range from 1 to 4

P5b_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Avstrije (2004)

Value 24175 Frequency
1 zelo omejevati 105
2 omejevati 586
3 vzpodbujati 174
4 zelo vzpodbujati 6
8 ne vem, b.o. 134
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 1181

Valid range from 1 to 4

P5b_3 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Italije (2004)

Value 25174 Frequency
1 zelo omejevati 113
2 omejevati 599
3 vzpodbujati 148
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 136
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 1183

Valid range from 1 to 4

P5c Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih držav EU

Value 26173 Frequency
1 zelo omejevati 195
2 omejevati 1137
3 vzpodbujati 432
4 zelo vzpodbujati 34
8 ne vem, b.o. 254
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1798 254

Valid range from 1 to 4

P5d Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih delov sveta (2018)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz drugih delov sveta (2018)

Value 27172 Frequency
1 zelo omejevati 221
2 omejevati 539
3 vzpodbujati 162
4 zelo vzpodbujati 12
8 ne vem, b.o. 113
9 druga formulacija leta 2004 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 1118

Valid range from 1 to 4

P5d_1 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr.(2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz S Am. in Avstr.(2004)

Value 28171 Frequency
1 zelo omejevati 119
2 omejevati 566
3 vzpodbujati 163
4 zelo vzpodbujati 17
8 ne vem, b.o. 140
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 1187

Valid range from 1 to 4

P5d_2 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Afrike (2004)

Value 29170 Frequency
1 zelo omejevati 164
2 omejevati 579
3 vzpodbujati 106
4 zelo vzpodbujati 9
8 ne vem, b.o. 147
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 1194

Valid range from 1 to 4

P5d_3 Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije (2004)

Omejevati / vzpodbujati priseljevanje: Iz Azije (2004)

Value 30169 Frequency
1 zelo omejevati 172
2 omejevati 576
3 vzpodbujati 101
4 zelo vzpodbujati 8
8 ne vem, b.o. 148
9 druga formulacija leta 2018 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 1195

Valid range from 1 to 4

P6 Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

Priseljevanje strok. želene del. sile brez znanja jezika

Value 31168 Frequency
1 vzpodbujati 1071
2 omejevati 710
8 ne vem, b.o. 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1781 271

Valid range from 1 to 2

P7 Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

Število preselitev za več kot 15 kilometrov?

Value 32167 Frequency
1 549
2 248
3 93
4 62
5 30
6 13
7 10
8 6
9 2
10 4
11 1
12 1
13 2
15 1
18 1
20 1
25 1
30 1
50 1
60 1
997 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
998 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 1024

Valid range from 1 to 60

P7r Število preselitev (rekodirano)

Število preselitev (rekodirano)

Value 33166 Frequency
1 1x 549
2 2x do 4x 403
3 5x do 9x 61
4 več kot 10x 15
7 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
8 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 1024

Valid range from 1 to 4

P8 Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve v kilometrih? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so se selili.

Kolikšna je bila največja oddaljenost preselitve?

Value 34165 Frequency
0 1
1 2
2 1
3 4
5 5
6 1
8 1
9 1
10 7
12 3
13 2
14 1
15 44
16 23
17 11
18 11
19 2
20 69
22 6
23 3
24 4
25 60
26 1
28 4
30 54
31 1
35 18
37 2
38 1
40 36
42 1
45 16
50 40
52 1
53 1
55 3
60 35
65 5
66 1
70 34
75 11
80 23
84 1
85 5
88 1
90 6
93 2
95 4
100 71
103 1
105 1
110 15
115 3
120 21
123 1
125 3
130 16
135 3
140 6
149 1
150 22
160 7
170 3
175 1
180 10
185 1
189 1
190 2
200 42
205 1
210 1
211 1
220 6
230 4
234 1
240 4
245 1
250 14
260 2
270 2
280 3
300 24
301 1
330 1
350 7
365 1
376 1
379 1
383 1
390 1
400 16
420 1
440 2
450 3
470 2
480 1
500 21
550 2
600 8
650 2
660 1
680 2
700 11
720 1
750 2
800 13
860 1
900 6
920 1
950 1
961 1
995 ni se preselil več kot 15 km (samo 2004) 15
996 preselil se je več kot 1000 km (samo 2004) 30
997 v tem kraju živim že od rojstva (nikoli se nisem selil) 1017
998 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 1031

Valid range from 0 to 996

P9 Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so se selili.

Najpomembnejši razlog vaše zadnje preselitve?

Value 35164 Frequency
1 Nakup, najem večjega ali boljšega stanovanja, hiše 168
2 Nakup, najem cenejšega stanovanja, hiše 29
3 Nižji skupni življenjski stroški 11
4 Služba, delovno mesto 270
5 Priselitev k ženi, možu oz. partnerju ali partnerici 269
6 Kvaliteta bivalnega okolja 54
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 9
8 Prometna dostopnost 4
9 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 7
10 Drugi, bolj zanimiv ljudje 5
11 Kakšen drug razlog (navede) 190
98 ne vem, b.o. 19
99 nisem se selil 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 1036

Valid range from 1 to 11

P101 Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 1. pogoj

Value 36163 Frequency
1 Večji dohodek 308
2 Boljše ali večje stanovanje 121
3 Boljša služba 176
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 112
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 156
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 14
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 13
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 16
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 7
10 Pod kakšnim drugim pogojem 40
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 588
98 ne vem, b.o. 53
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1551 501

Valid range from 1 to 11

P102 Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 2. pogoj

Value 37162 Frequency
1 Večji dohodek 45
2 Boljše ali večje stanovanje 82
3 Boljša služba 198
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 142
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 165
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 56
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 43
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 32
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 15
10 Pod kakšnim drugim pogojem 10
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 2
98 ne vem, b.o. 0
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 0
Sysmiss 1262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 1262

Valid range from 1 to 11

P103 Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj

Pogoji za preselitev v drug kraj? 3. pogoj

Value 38161 Frequency
1 Večji dohodek 30
2 Boljše ali večje stanovanje 22
3 Boljša služba 83
4 Če bi v istem kraju dobila delo oba s partnerjem 86
5 Boljša kvaliteta bivalnega okolja 158
6 Boljše prometne povezave in dostopnost 43
7 Večja dostopnost do raznovrstnih storitev 80
8 Večja pestrost dogajanja in živahnosti v kraju 86
9 Drugi, bolj zanimivi ljudje 54
10 Pod kakšnim drugim pogojem 29
11 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil 7
98 ne vem, b.o. 0
99 nisem se selil (preskok samo leta 2004) 0
Sysmiss 1374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
678 1374

Valid range from 1 to 11

P11a Koliko časa se sedaj vozite v službo?

Koliko časa se sedaj vozite v službo?

Value 39160 Frequency
1 do 15 minut 642
2 od 15 do 30 minut 324
3 od 30 do 60 minut 170
4 od 1 do 2 uri 32
5 več kot 2 uri 4
7 se ne nanaša (ni zaposlen, se ne vozi) 799
8 ne vem, b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1172 880

Valid range from 1 to 5

P11b Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo?

Koliko časa bi se bili pripravljeni voziti v službo?

Value 40159 Frequency
1 do 15 minut 107
2 od 15 do 30 minut 356
3 od 30 do 60 minut 657
4 od 1 do 2 uri 163
5 več kot 2 uri 40
7 se ne nanaša (ni zaposlen, se ne vozi) 619
8 ne vem, b.o. 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1323 729

Valid range from 1 to 5

P12 Kako daleč je od vašega doma do kraja zaposlitve?

Kako daleč je od vašega doma do kraja zaposlitve?

Value 41158 Frequency
1 do 5 km 468
2 od 5 do 10 km 241
3 od 10 do 20 km 262
4 od 20 do 30 km 136
5 nad 30 km 187
8 ne vem, b.o. 13
9 se ne nanaša (ni zaposlen, ne hodi v šolo) 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1294 758

Valid range from 1 to 5

P13 Kakšno prevozno sredstvo uporabljate za prihod na delo?

Kakšno prevozno sredstvo uporabljate za prihod na delo?

Value 42157 Frequency
1 peš 127
2 kolo 54
3 avto 917
4 avtobus 88
5 vlak 28
6 kombinirana prevozna sredstva 39
7 delam doma 31
8 ne vem, b.o. 23
9 se ne nanaša (ni zaposlen, ne hodi v šolo) 745
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1253 799

Valid range from 1 to 6

P14a1 Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju

Stalni stiki - sorodniki - v vašem ožjem bivalnem okolju

Value 43156 Frequency
0 ne navede 683
1 navede 1357
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14b1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu

Stalni stiki - sorodniki - drugje v mestu

Value 44155 Frequency
0 ne navede 1129
1 navede 911
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14c1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji

Stalni stiki - sorodniki - drugje v isti regiji

Value 45154 Frequency
0 ne navede 1005
1 navede 1035
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14d1 Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji

Stalni stiki - sorodniki - drugje v Sloveniji

Value 46153 Frequency
0 ne navede 1132
1 navede 908
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14e1 Stalni stiki - sorodniki - v sosednji državi

Stalni stiki - sorodniki - v sosednji državi

Value 47152 Frequency
0 ne navede 1692
1 navede 348
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14f1 Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi

Stalni stiki - sorodniki - v neki drugi evropski državi

Value 48151 Frequency
0 ne navede 1643
1 navede 397
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14g1 Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu

Stalni stiki - sorodniki - drugod po svetu

Value 49150 Frequency
0 ne navede 1706
1 navede 334
9 nima stikov 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2040 12

Valid range from 0 to 1

P14a2 Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju

Stalni stiki - prijatelji - v vašem ožjem bivalnem okolju

Value 50149 Frequency
0 ne navede 464
1 navede 1524
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14b2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu

Stalni stiki - prijatelji - drugje v mestu

Value 51148 Frequency
0 ne navede 953
1 navede 1035
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14c2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji

Stalni stiki - prijatelji - drugje v isti regiji

Value 52147 Frequency
0 ne navede 1025
1 navede 963
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14d2 Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji

Stalni stiki - prijatelji - drugje v Sloveniji

Value 53146 Frequency
0 ne navede 1113
1 navede 875
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14e2 Stalni stiki - prijatelji - v sosednji državi

Stalni stiki - prijatelji - v sosednji državi

Value 54145 Frequency
0 ne navede 1664
1 navede 324
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14f2 Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi

Stalni stiki - prijatelji - v neki drugi evropski državi

Value 55144 Frequency
0 ne navede 1663
1 navede 325
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P14g2 Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu

Stalni stiki - prijatelji - drugod po svetu

Value 56143 Frequency
0 ne navede 1758
1 navede 230
9 nima stikov 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 0 to 1

P15 Ali ste kdaj razmišljali, da bi se preselili v tujino?

Ali ste kdaj razmišljali, da bi se preselili v tujino?

Value 57142 Frequency
1 da 436
2 ne 1560
8 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1996 56

Valid range from 1 to 2

P16 Če da, v katero državo bi se najraje preselili? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so že razmišljali o selitvi v tujino (P15=1)

Če da, v katero državo bi se najraje preselili?

Value 58141 Frequency
1 Nemčija 56
2 Avstralija 41
3 Francija 16
4 Italija 19
5 Hrvaška 14
6 Anglija 24
7 Nova Zelandija 25
8 Avstrija 68
9 Švica 17
10 Kanada 13
11 ZDA 16
12 Nizozemska 12
13 Švedska 9
14 Zimbabve 0
15 Grčija 2
16 Bosna 5
17 Španija 10
18 Srbija 2
19 Skandinavija 0
20 Kenija 2
21 Maroko 0
22 Belgija 3
23 JAR 0
24 Finska 2
25 Libanon 0
26 Indija 2
27 Evropa 4
28 Monako 0
29 Brazilija 1
30 Slonokoščena obala 0
31 Norveška 4
32 Filipini 3
33 Portugalska 2
34 Aljaska 1
35 Argentina 1
36 Avstrija-Nemčija 1
37 Bali 1
38 Danska 1
39 Dubai 1
40 Gana 1
41 Irska 1
42 Islandija 1
43 Japonska 1
44 Kuba 1
45 Lihtenštajn 1
46 Malta 1
47 Palma de Coco 1
48 Škotska 1
49 Tajska 2
50 Maroko 1
51 Libanon 1
52 Slonokoščena obala 1
53 Skandinavija 1
54 Monako 1
98 Ne vem, b.o. 42
99 Nisem razmišljal o tem, da bi živel zunaj Slovenije 1616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 1658

Valid range from 1 to 54

P17 Kakšen bi bil osnovni razlog preselitve iz Slovenije? Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so že razmišljali o selitvi v tujino (P15=1).

Kakšen bi bil osnovni razlog preselitve iz Slovenije?

Value 59140 Frequency
1 boljši zaslužek 156
2 boljše možnosti za zaposlitev 82
3 da bi bil čim dlje od doma 15
4 da bi začel življenje čisto znova 42
5 bolj razburljivo življenje 36
6 ker mi življenjske navade v Sloveniji ne ustrezajo 47
7 drugo 53
8 ne vem, b.o. 5
9 ne razmišlja o selitvi v tujino 1616
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 1621

Valid range from 1 to 7

P19 Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

Verjetnost, da se boste v petih letih preselili v tujino?

Value 60139 Frequency
1 Sploh ni verjetno 1388
2 Malo verjetno 486
3 Precej verjetno 95
4 Zelo verjetno, vsekakor 30
8 ne vem, b.o. 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1999 53

Valid range from 1 to 4

P20 Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

Ali ste bili v zadnjih dvanajstih mesecih kdaj v tujini?

Value 61138 Frequency
1 Nikoli 545
2 Enkrat 276
3 Dvakrat 278
4 Trikrat 254
5 Štirikrat do desetkrat 391
6 Več kot desetkrat 305
8 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2049 3

Valid range from 1 to 6

P211 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 1.navedba

Value 62137 Frequency
1 Na Hrvaškem 1029
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 65
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 249
4 Drugje v Evropi 87
5 Izven Evrope 20
8 b.o. 3
9 Ni bil v tujini 599
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1450 602

Valid range from 1 to 5

P212 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 2.navedba

Value 63136 Frequency
1 Na Hrvaškem 42
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 203
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 432
4 Drugje v Evropi 139
5 Izven Evrope 15
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 1221

Valid range from 1 to 5

P213 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 3.navedba

Value 64135 Frequency
1 Na Hrvaškem 10
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 13
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 245
4 Drugje v Evropi 160
5 Izven Evrope 22
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1602

Valid range from 1 to 5

P214 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 4.navedba

Value 65134 Frequency
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 3
4 Drugje v Evropi 66
5 Izven Evrope 4
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 1979
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
73 1979

Valid range from 1 to 5

P215 Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Kje vse ste bili v zadnjih 12 mesecih v tujini? 5.navedba

Value 66133 Frequency
1 Na Hrvaškem 0
2 Kje drugje na območju bivše Jugoslavije 0
3 V obmejnih krajih v Italiji, Avstriji ali Madžarski 0
4 Drugje v Evropi 3
5 Izven Evrope 13
8 b.o. 0
9 Ni bil v tujini 0
Sysmiss 2036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 2036

Valid range from 1 to 5

P22a Tujina - Nakupovalni izlet Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Nakupovalni izlet

Value 67132 Frequency
0 ne navede 981
1 navede 526
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22b Tujina - Dopust, počitnice Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Dopust, počitnice

Value 68131 Frequency
0 ne navede 497
1 navede 1010
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22c Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Obisk sorodnikov, prijateljev

Value 69130 Frequency
0 ne navede 1107
1 navede 400
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22d Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd. Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Kulturne, športne prireditve, razstave, ipd.

Value 70129 Frequency
0 ne navede 1318
1 navede 189
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22e Tujina - Poslovna potovanja, sejem Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Poslovna potovanja, sejem

Value 71128 Frequency
0 ne navede 1216
1 navede 291
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22f Tujina - Romanje, verska srečanja Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Romanje, verska srečanja

Value 72127 Frequency
0 ne navede 1453
1 navede 54
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P22g Tujina - Drug namen Na vprašanje odgovarjajo samo tisti, ki so v zadnjih 12 mesecih bili v tujini. Možnih je več odgovorov.

Tujina - Drug namen

Value 73126 Frequency
0 ne navede 1399
1 navede 108
9 ni bil v tujini 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 545

Valid range from 0 to 1

P23 Katera je najbolj oddaljena država, ki ste jo že obiskali? Odgovarjajo vsi.

Katera je najbolj oddaljena država, ki ste jo že obiskali?

Value 74125 Frequency
1 Nemčija 246
2 Španija 102
3 Italija 108
4 Avstrija 66
5 Hrvaška 66
6 Francija 78
7 ZDA 79
8 Grčija 75
9 Anglija 57
10 Nizozemska 54
11 Avstralija 34
12 Turčija 42
13 Egipt 34
14 Tunizija 40
15 Češka 56
16 Švica 37
17 Kanada 33
18 Rusija 34
19 Črna Gora 25
20 Makedonija 25
21 Portugalska 18
22 Madžarska 33
23 Bosna 19
24 Švedska 27
25 Poljska 20
26 Srbija 25
27 Indonezija 14
28 Kitajska 16
29 Belgija 16
30 Japonska 12
31 Malta 13
32 Nova Zelandija 9
33 Dominikanska rep. 9
34 Norveška 8
35 Tajska 9
36 Bolgarija 7
37 Danska 12
38 Finska 9
39 Maroko 8
40 Tajvan 7
41 Brazilija 5
42 Dubaj 4
43 Irak 11
44 Izrael 5
45 Singapur 6
46 ZAE 5
47 Argentina 4
48 Ciper 3
49 Indija 6
50 Kanarski otoki 10
51 Kuba 3
52 Mauricius 3
53 Mehika 5
54 Romunija 5
55 Šri Lanka 5
56 Ukrajina 1
57 Afrika 3
58 Alžirija 3
59 Bali 2
60 Filipini 2
61 Irska 6
62 JAR 6
63 Kazahstan 3
64 Kenija 3
65 Libija 2
66 Luksemburg 2
67 Maldivi 3
68 Vietnam 3
69 Afganistan 1
70 Albanija 1
71 Azija 1
72 Čile 3
73 Gana 1
74 Grenada 1
75 Havaji 1
76 Islandija 2
77 Jamajka 2
78 Jordanija 1
79 J Amerika 2
80 J Koreja 1
81 Kambodža 1
82 Kostarika 2
83 Kuvajt 1
84 Libanon 1
85 Madagaskar 1
86 Madeira 1
87 Mali 1
88 Martinik 1
89 Monte Carlo 1
90 Pakistan 2
91 Sibirija 1
92 Škotska 1
93 Tanzanija 1
94 Venezuela 3
95 Zambija 1
96 Slovaška 0
97 Skandinavija 2
98 Nepal 2
99 Kosovo 1
100 Iran 1
101 Burma 1
102 Bolivija 1
103 Peru 1
104 Gibraltar 1
105 Ukrajina 3
998 ne vem, b.o. 302
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1750 302

Valid range from 1 to 105

P24a Več kot 1 mesec - 1. država

Več kot 1 mesec - 1. država

Value 75124 Frequency
1 Italija 25
2 Hrvaška 33
3 Madžarska 1
4 Avstrija 32
5 Grčija 2
6 BiH 21
7 Francija 6
8 Rusija 6
9 Španija 4
10 Makedonija 10
11 Kanada 14
12 Črna Gora 5
13 Avstralija 11
14 Srbija 16
15 Nemčija 78
16 Češka 3
17 Anglija 17
18 Poljska 4
19 ZDA 13
20 Švica 16
21 Turčija 4
22 Skandinavija 1
23 Kitajska 3
24 Finska 2
25 Nizozemska 4
26 Belgija 3
27 JAR 0
28 Švedska 9
29 Japonska 1
30 Kosovo 3
31 Libanon 1
32 Iran 0
33 Irak 9
34 Sirija 0
35 Indija 3
36 Danska 3
37 Afrika 0
38 Alžirija 2
39 Madagaskar 1
40 Mehika 2
41 Venezuela 1
42 Bolivija 0
43 Peru 0
44 Vietnam 0
45 Brazilija 4
46 Indonezija 3
47 Argentina 3
48 Dominikanska R. 2
49 Tajska 1
50 bivša SFRJ 2
51 Jordanija 1
52 Albanija 1
53 Bolgarija 1
54 Čile 1
55 Egipt 1
56 Filipini 1
57 Izrael 1
58 Kenija 1
59 Latvija 1
60 Libija 2
61 Malezija 1
62 Mali 1
63 Maroko 1
64 Mauricius 1
65 Nigerija 1
66 Norveška 2
67 Nova Zelandija 2
68 ZDA 9
69 Sibirija 0
70 Singapur 1
71 Tajvan 1
72 Ukrajina 1
73 Uzbekistan 1
74 ZAE 1
75 Ciper 0
76 Katar 0
77 Kostarika 0
78 Malta 0
79 Nepal 0
80 Tadžikistan 0
81 Bali 0
82 J. Koreja 0
83 Portugalska 0
84 Kuba 0
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1627
99 Ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
418 1634

Valid range from 1 to 84

P24b Več kot 1 mesec - 2. država

Več kot 1 mesec - 2. država

Value 76123 Frequency
1 Italija 7
2 Hrvaška 7
3 Madžarska 0
4 Avstrija 9
5 Grčija 1
6 BiH 5
7 Francija 3
8 Rusija 6
9 Španija 4
10 Makedonija 1
11 Kanada 4
12 Črna Gora 2
13 Avstralija 1
14 Srbija 3
15 Nemčija 19
16 Češka 1
17 Anglija 3
18 Poljska 0
19 ZDA 2
20 Švica 2
21 Turčija 0
22 Skandinavija 0
23 Kitajska 1
24 Finska 0
25 Nizozemska 2
26 Belgija 1
27 JAR 2
28 Švedska 0
29 Japonska 1
30 Kosovo 0
31 Libanon 0
32 Iran 2
33 Irak 1
34 Sirija 2
35 Indija 1
36 Danska 0
37 Afrika 1
38 Alžirija 1
39 Madagaskar 0
40 Mehika 1
41 Venezuela 0
42 Bolivija 1
43 Peru 1
44 Vietnam 1
45 Brazilija 0
46 Indonezija 1
47 Argentina 0
48 Dominikanska R. 0
49 Tajska 2
50 bivša SFRJ 0
51 Jordanija 0
52 Albanija 0
53 Bolgarija 0
54 Čile 0
55 Egipt 0
56 Filipini 1
57 Izrael 1
58 Kenija 1
59 Latvija 1
60 Libija 0
61 Malezija 0
62 Mali 1
63 Maroko 0
64 Mauricius 0
65 Nigerija 0
66 Norveška 0
67 Nova Zelandija 1
68 ZDA 7
69 Sibirija 0
70 Singapur 0
71 Tajvan 0
72 Ukrajina 0
73 Uzbekistan 0
74 ZAE 0
75 Ciper 1
76 Katar 1
77 Kostarika 1
78 Malta 1
79 Nepal 2
80 Tadžikistan 1
81 Bali 0
82 J. Koreja 0
83 Portugalska 0
84 Kuba 1
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1763
99 Ne vem, b.o. 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1929

Valid range from 1 to 84

P24c Več kot 1 mesec - 3. država

Več kot 1 mesec - 3. država

Value 77122 Frequency
1 Italija 0
2 Hrvaška 2
3 Madžarska 2
4 Avstrija 4
5 Grčija 0
6 BiH 1
7 Francija 3
8 Rusija 1
9 Španija 0
10 Makedonija 0
11 Kanada 0
12 Črna Gora 1
13 Avstralija 0
14 Srbija 1
15 Nemčija 3
16 Češka 0
17 Anglija 2
18 Poljska 1
19 ZDA 1
20 Švica 4
21 Turčija 0
22 Skandinavija 0
23 Kitajska 2
24 Finska 0
25 Nizozemska 2
26 Belgija 3
27 JAR 0
28 Švedska 1
29 Japonska 1
30 Kosovo 1
31 Libanon 0
32 Iran 0
33 Irak 2
34 Sirija 0
35 Indija 2
36 Danska 0
37 Afrika 1
38 Alžirija 1
39 Madagaskar 0
40 Mehika 1
41 Venezuela 0
42 Bolivija 1
43 Peru 0
44 Vietnam 0
45 Brazilija 1
46 Indonezija 1
47 Argentina 0
48 Dominikanska R. 0
49 Tajska 1
50 bivša SFRJ 0
51 Jordanija 1
52 Albanija 0
53 Bolgarija 0
54 Čile 0
55 Egipt 0
56 Filipini 0
57 Izrael 0
58 Kenija 0
59 Latvija 0
60 Libija 0
61 Malezija 0
62 Mali 0
63 Maroko 0
64 Mauricius 0
65 Nigerija 0
66 Norveška 0
67 Nova Zelandija 0
68 ZDA 3
69 Sibirija 0
70 Singapur 0
71 Tajvan 0
72 Ukrajina 0
73 Uzbekistan 0
74 ZAE 0
75 Ciper 0
76 Katar 1
77 Kostarika 0
78 Malta 0
79 Nepal 0
80 Tadžikistan 0
81 Bali 1
82 J. Koreja 1
83 Portugalska 1
84 Kuba 0
98 Ni bil 1 mesec v tujini 1780
99 Ne vem, b.o. 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 1997

Valid range from 1 to 84

P25 Razlog za potovanje iz bližnjih letališč izven Slo?

Razlog za potovanje iz bližnjih letališč izven Slo?

Value 78121 Frequency
1 Nižja cena letalskih vozovnic 464
2 Zaradi bližine 187
3 Zaradi boljših letalskih povezav 227
4 Zaradi večje udobnosti in boljših storitev 54
5 Vedno potujem iz slovenskih letališč 188
6 Več direktnih letov (2018) 32
7 Ne bi se odločil za potovanje z letalom (2018) 170
9 Ne vem, b.o. 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1322 730

Valid range from 1 to 7

P261 Odlike mesta - 1. odlika

Odlike mesta - 1. odlika

Value 79120 Frequency
1 Varnost 1383
2 Čisto okolje 267
3 Urejenost kraja 102
4 Bližina vode 88
5 Bližina narave 31
6 Bližina gora 7
7 Bližina večjega mesta 21
8 Da ni hrupno 33
9 Da ni preveč prometno 1
10 Dobra komunalna opremljenost 10
11 Oskrba 23
12 Dobre ceste 6
13 Občutek pripadnosti skupnosti 18
14 Bližina šol 0
15 Višina življenjskih stroškov 6
16 Razvojna naravnanost kraja 4
17 Dober župan ali županja 0
18 Tradicionalni običaji, navade 1
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 17
20 Bližina avtoceste 7
21 Možnost za rekreacijo 5
22 Veliko dogajanj v kraju 0
23 Raznovrstna kulturna ponudba 7
24 Bogata stavbna dediščina 2
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2039 13

Valid range from 1 to 24

P262 Odlike mesta - 2. odlika

Odlike mesta - 2. odlika

Value 80119 Frequency
1 Varnost 43
2 Čisto okolje 866
3 Urejenost kraja 311
4 Bližina vode 219
5 Bližina narave 109
6 Bližina gora 16
7 Bližina večjega mesta 65
8 Da ni hrupno 100
9 Da ni preveč prometno 16
10 Dobra komunalna opremljenost 50
11 Oskrba 86
12 Dobre ceste 20
13 Občutek pripadnosti skupnosti 26
14 Bližina šol 1
15 Višina življenjskih stroškov 20
16 Razvojna naravnanost kraja 11
17 Dober župan ali županja 0
18 Tradicionalni običaji, navade 5
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 29
20 Bližina avtoceste 5
21 Možnost za rekreacijo 14
22 Veliko dogajanj v kraju 0
23 Raznovrstna kulturna ponudba 5
24 Bogata stavbna dediščina 3
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2020 32

Valid range from 1 to 24

P263 Odlike mesta - 3. odlika

Odlike mesta - 3. odlika

Value 81118 Frequency
1 Varnost 23
2 Čisto okolje 35
3 Urejenost kraja 351
4 Bližina vode (2004) 283
5 Bližina narave 151
6 Bližina gora (2004) 42
7 Bližina večjega mesta 110
8 Da ni hrupno 232
9 Da ni preveč prometno (2004) 40
10 Dobra komunalna opremljenost 123
11 Oskrba 227
12 Dobre ceste 58
13 Občutek pripadnosti skupnosti 79
14 Bližina šol (2004) 15
15 Višina življenjskih stroškov 51
16 Razvojna naravnanost kraja 17
17 Dober župan ali županja (2004) 3
18 Tradicionalni običaji, navade (2004) 12
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 71
20 Bližina avtoceste 13
21 Možnost za rekreacijo 27
22 Veliko dogajanj v kraju (2004) 8
23 Raznovrstna kulturna ponudba 11
24 Bogata stavbna dediščina 6
99 Ne vem, b.o. 0
Sysmiss 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1988 64

Valid range from 1 to 99

P264 Odlike mesta - 4. odlika

Odlike mesta - 4. odlika

Value 82117 Frequency
1 Varnost 22
2 Čisto okolje 28
3 Urejenost kraja 28
4 Bližina vode 147
5 Bližina narave 62
6 Bližina gora 31
7 Bližina večjega mesta 61
8 Da ni hrupno 206
9 Da ni preveč prometno 89
10 Dobra komunalna opremljenost 141
11 Oskrba 274
12 Dobre ceste 125
13 Občutek pripadnosti skupnosti 124
14 Bližina šol 38
15 Višina življenjskih stroškov 96
16 Razvojna naravnanost kraja 38
17 Dober župan ali županja 23
18 Tradicionalni običaji, navade 35
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 103
20 Bližina avtoceste 49
21 Možnost za rekreacijo 82
22 Veliko dogajanj v kraju 24
23 Raznovrstna kulturna ponudba 38
24 Bogata stavbna dediščina 8
Sysmiss 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1872 180

Valid range from 1 to 24

P265 Odlike mesta - 5. odlika

Odlike mesta - 5. odlika

Value 83116 Frequency
1 Varnost 21
2 Čisto okolje 26
3 Urejenost kraja 27
4 Bližina vode 45
5 Bližina narave 14
6 Bližina gora 7
7 Bližina večjega mesta 38
8 Da ni hrupno 103
9 Da ni preveč prometno 39
10 Dobra komunalna opremljenost 81
11 Oskrba 192
12 Dobre ceste 90
13 Občutek pripadnosti skupnosti 113
14 Bližina šol 50
15 Višina življenjskih stroškov 109
16 Razvojna naravnanost kraja 43
17 Dober župan ali županja 31
18 Tradicionalni običaji, navade 31
19 Možnost, da živiš po svoje, kakor ti ustreza 211
20 Bližina avtoceste 64
21 Možnost za rekreacijo 167
22 Veliko dogajanj v kraju 67
23 Raznovrstna kulturna ponudba 102
24 Bogata stavbna dediščina 54
Sysmiss 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1725 327

Valid range from 1 to 24

P27a Otroci imajo prav, če se hočejo čim prej odseliti od doma

Otroci imajo prav, če se hočejo čim prej odseliti od doma

Value 84115 Frequency
1 sploh se ne strinjam 50
2 se ne strinjam 282
3 strinjam se 1098
4 popolnoma se strinjam 497
9 ne vem, b.o. 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1927 125

Valid range from 1 to 4

P27b Hiša naj bo zadosti velika tudi za družino mojih otrok

Hiša naj bo zadosti velika tudi za družino mojih otrok

Value 85114 Frequency
1 sploh se ne strinjam 360
2 se ne strinjam 646
3 strinjam se 640
4 popolnoma se strinjam 325
9 ne vem, b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1971 81

Valid range from 1 to 4

P27c Ločena gradnja socialnih in profitnih stanovanj

Ločena gradnja socialnih in profitnih stanovanj

Value 86113 Frequency
1 sploh se ne strinjam 710
2 se ne strinjam 828
3 strinjam se 347
4 popolnoma se strinjam 64
9 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1949 103

Valid range from 1 to 4

P27d Ljudje z veliko neizkorišč. prostora naj plačajo višji davek

Ljudje z veliko neizkorišč. prostora naj plačajo višji davek

Value 87112 Frequency
1 sploh se ne strinjam 457
2 se ne strinjam 811
3 strinjam se 479
4 popolnoma se strinjam 169
9 ne vem, b.o. 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1916 136

Valid range from 1 to 4

P27e Rajši bi se odrekel zaslužku, kot pa oddajal sobe v najem

Rajši bi se odrekel zaslužku, kot pa oddajal sobe v najem

Value 88111 Frequency
1 sploh se ne strinjam 190
2 se ne strinjam 597
3 strinjam se 777
4 popolnoma se strinjam 347
9 ne vem, b.o. 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1911 141

Valid range from 1 to 4

P27f Na stanovanje gledam praktično in ne estetsko

Na stanovanje gledam praktično in ne estetsko

Value 89110 Frequency
1 sploh se ne strinjam 213
2 se ne strinjam 757
3 strinjam se 824
4 popolnoma se strinjam 206
9 ne vem, b.o. 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2000 52

Valid range from 1 to 4

P29_1_a Nameniti več prostora - v Sloveniji - industrija

Nameniti več prostora - v Sloveniji - industrija

Value 90109 Frequency
0 ne navede 1172
1 navede 880
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_b Nameniti več prostora - v Sloveniji - kmetijske površine

Nameniti več prostora - v Sloveniji - kmetijske površine

Value 91108 Frequency
0 ne navede 1247
1 navede 805
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_c Nameniti več prostora - v Sloveniji - stanovanja

Nameniti več prostora - v Sloveniji - stanovanja

Value 92107 Frequency
0 ne navede 1016
1 navede 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_d Nameniti več prostora - v Sloveniji - manjše trgovine

Nameniti več prostora - v Sloveniji - manjše trgovine

Value 93106 Frequency
0 ne navede 1737
1 navede 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_e Nameniti več prostora - v Sloveniji - storitvene dejavnosti (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - storitvene dejavnosti (2004)

Value 94105 Frequency
0 ne navede 752
1 navede 253
Sysmiss 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1047

Valid range from 0 to 1

P29_1_f Nameniti več prostora - v Sloveniji - veliki nakupovalni centri

Nameniti več prostora - v Sloveniji - veliki nakupovalni centri

Value 95104 Frequency
0 ne navede 1909
1 navede 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_g Nameniti več prostora - v Sloveniji - obrtniške cone

Nameniti več prostora - v Sloveniji - obrtniške cone

Value 96103 Frequency
0 ne navede 1558
1 navede 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_h Nameniti več prostora - v Sloveniji - tehnološki parki

Nameniti več prostora - v Sloveniji - tehnološki parki

Value 97102 Frequency
0 ne navede 1506
1 navede 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_i Nameniti več prostora - v Sloveniji - rekreacija, šport

Nameniti več prostora - v Sloveniji - rekreacija, šport

Value 98101 Frequency
0 ne navede 1082
1 navede 970
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_j Nameniti več prostora - v Sloveniji - turizem

Nameniti več prostora - v Sloveniji - turizem

Value 99100 Frequency
0 ne navede 1091
1 navede 961
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_k Nameniti več prostora - v Sloveniji - zaščitena nar. območja

Nameniti več prostora - v Sloveniji - zaščitena nar. območja

Value 10099 Frequency
0 ne navede 1262
1 navede 790
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_l Nameniti več prostora - v Sloveniji - prostori umetnosti

Nameniti več prostora - v Sloveniji - prostori umetnosti

Value 10198 Frequency
0 ne navede 1715
1 navede 337
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_m Nameniti več prostora - v Sloveniji - mladinski centri (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - mladinski centri (2004)

Value 10297 Frequency
0 ne navede 724
1 navede 281
Sysmiss 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1047

Valid range from 0 to 1

P29_1_n Nameniti več prostora - v Sloveniji - cen. za odvis. drog (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - cen. za odvis. drog (2004)

Value 10396 Frequency
0 ne navede 859
1 navede 146
Sysmiss 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1047

Valid range from 0 to 1

P29_1_o Nameniti več prostora - v Sloveniji - gozdovi (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - gozdovi (2004)

Value 10495 Frequency
0 ne navede 733
1 navede 272
Sysmiss 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1047

Valid range from 0 to 1

P29_1_p Nameniti več prostora - v Sloveniji - ceste

Nameniti več prostora - v Sloveniji - ceste

Value 10594 Frequency
0 ne navede 1484
1 navede 568
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_q Nameniti več prostora - v Sloveniji - parkirišča

Nameniti več prostora - v Sloveniji - parkirišča

Value 10693 Frequency
0 ne navede 1526
1 navede 526
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0

Valid range from 0 to 1

P29_1_r Nameniti več prostora - v Sloveniji - letališča (2004)

Nameniti več prostora - v Sloveniji - letališča (2004)

Value 10792 Frequency
0 ne navede 952
1 navede 53
Sysmiss 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 1047

Valid range from 0 to 1

P29_2_a Nameniti več prostora - v mojem kraju - industrija

Nameniti več prostora - v mojem kraju - industrija

Value 10891 Frequency
0 ne navede 1624
1 navede 428
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2052 0