Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS01
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2001.

Project number:

Uradni list RS, št. 75/2001 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2001 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V vsakem četrtletju sodeluje skoraj 20.000 anketirancev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2001
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2001 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so na ravni posameznikov uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001 [datoteka podatkov]

File ID: ADS01_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 129
 • number of units: 78424

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001, SUF [datoteka podatkov]

File ID: ADS01_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 111
 • number of units: 78424

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0 1201010022 4214062028

Valid range from 1201010022 to 4214062028

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 13

L_SIFRA Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0 1201010022 4214062028

Valid range from 1201010022 to 4214062028

SIFRA Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

V0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 13

TIP Tip anketiranja

Value 4108 Frequency
1 8010
2 terensko anketiranje 15162
3 telefonsko anketiranje 55252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 3

STAROST Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0 0 39.245 20.951

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

V1_3 Kje živi oseba?

Value 6106 Frequency
1 V tem gospodinjstvu Zaščitena vrednost
2 V drugem gospodinjstvu na istem naslovu Zaščitena vrednost
3 Na drugem naslovu v Sloveniji Zaščitena vrednost
4 V drugi državi Zaščitena vrednost
5 Je na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
6 Je umrla Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58281 20143 1 1

Valid range from 1 to 6

V1_4 Kakšno je vaše razmerje do nosilca gospodinjstva?

Value 7105 Frequency
1 Sam je nosilec gospodinjstva 25141
2 Njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 19259
3 Otrok (njegov ali partnerjev) 26923
4 Starejši sorodnik nosilca gospodinjstva ali njegovega partne 2518
5 Brat, sestra, vnuk, vnukinja ali drug sorodnik 3484
6 Drugo, kaj? 1098
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78423 1 1 6

Valid range from 1 to 6

V1_5 Spol

Value 8104 Frequency
1 Moški 38745
2 Ženski 39679
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 2

V1_6 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 9103 Frequency
1 Da 78070
2 Ne 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78423 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V1_7 Državljanstvo katere države imate?

Value 10102 Frequency
1 Hrvaške 72
2 BIH 130
3 ZRJ 54
4 Makedonije 35
5 Druge države 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 78071 1 5

Valid range from 1 to 5

V1_8 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 11101 Frequency
1 Da 73151
2 Ne 5272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78423 1 1 2

Valid range from 1 to 2

V1_9 V kateri državi ste bili rojeni?

Value 12100 Frequency
1 Hrvaški 1633
2 BIH 2078
3 ZRJ 782
4 Makedoniji 206
5 Drugi državi 573
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5272 73152 1 5

Valid range from 1 to 5

V1_10 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5272 73152 1918 2001 1971.649 13.449

Valid range from 1918 to 2001

V1_11 Ali imate na tem naslovu stalno prebivališče, začasno prebivališče ali na njem niste prijavljeni?

Value 1498 Frequency
1 Stalno prebivališče 77790
2 Začasno prebivališče 368
3 Ni prijavljen 260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78418 6 1 3

Valid range from 1 to 3

V1_12A Datum rojstva - dan

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78416 8 1 31 15.592 8.809

Valid range from 1 to 31

V1_12B Datum rojstva:mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78416 8 1 12 6.372 3.437

Valid range from 1 to 12

V1_12C Datum rojstva: leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0 2001 1961.26 20.953

Valid range from Zaščitena vrednost to 2001

V1_13 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 1894 Frequency
1 Samski 20278
2 Poročen 38664
3 Vdovec 4434
4 Razvezan 1308
5 Zunajzakonska skupnost 3092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67776 10648 1 5

Valid range from 1 to 5

V2_1 Katero stopnjo izobrazbe ste dosegli?

Value 1993 Frequency
1 Je brez šolske izobrazbe oz. ima nepopolno osnovno izobrazbo 538
2 Ima nepopolno osnovno izobrazbo (4-7 razredov) 3039
3 Ima osnovno izobrazbo 18271
4 Ima nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 17176
5 Ima srednjo strokovno izobrazbo 16359
6 Ima srednjo splošno izobrazbo 4210
7 Ima višjo strokovno izobrazbo, višješolsko izobrazbo, specia 3511
8 Ima visoko strokovno izobrazbo 1098
9 Ima visoko univerzitetno izobrazbo 3117
10 Ima specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, dok 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67775 10649 1 10

Valid range from 1 to 10

V2_1A Ali ste sedanjo stopnjo izobrazbe dosegli v zadnjih desetih letih?

Value 2092 Frequency
1 Da 17988
2 Ne 49788
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67776 10648 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_1B Katerega leta?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17988 60436 1990 2001 1997.09 2.739

Valid range from 1990 to 2001

V2_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vpisani v kakšen redni šolski program, šolo?

Value 2290 Frequency
1 Da 9655
2 Ne 58119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67774 10650 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_3 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v kakšen drug izobraževalni program?

Value 2389 Frequency
1 Da 1883
2 Ne 56236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58119 20305 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_4 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili v tem izobraževalnem programu?

Value 2488 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 163
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 875
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2251
4 Srednjo splošno izobrazbo 1488
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 560
6 Visoko strokovno izobrazbo 1527
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2347
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo 129
9 Magistrsko, doktorsko izobrazbo 315
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9655 68769 1 9

Valid range from 1 to 9

V2_5 Za kakšno obliko izobraževanja, usposabljanja gre oz. je šlo?

Value 2587 Frequency
1 Izobraževanje v razredu 10556
2 Izobraževanje izključno v delovnem okolju 156
3 Kombinirano izobraževanje v razredu in v delovnem okolju 149
4 Izobraževanje na daljavo, korespondenčni tečaji 68
5 Samoizobraževanje 197
6 Konference, seminarji, delavnice 412
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11538 66886 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_6 Za kakšen način izobraževanja gre oz. je šlo?

Value 2686 Frequency
1 Redno šolanje pred prvo zaposlitvijo 8345
2 Nadaljnje usposabljanje za sedanje delo 2031
3 Usposabljanje za drugo delo 903
4 Priprava za vrnitev na delo po daljši odsotnosti Zaščitena vrednost
5 Izobraževanje, usposabljanje kot program zavoda za zaposlova Zaščitena vrednost
6 Tečaji, ki niso povezani z delom 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11538 66886 1 6

Valid range from 1 to 6

V2_7 Ali gre za daljše izobraževanje, ki v celoti traja eno leto ali več?

Value 2785 Frequency
1 Da 10724
2 Ne 814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11538 66886 1 2

Valid range from 1 to 2

V2_8 Koliko let traja ta izobraževalni program?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10724 67700 1 45 3.617 1.299

Valid range from 1 to 45

V2_9 Koliko tednov traja ta izobraževalni program?

Value 2983 Frequency
99 manj kot 1 teden 370
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 77610 1 99

Valid range from 1 to 99

V2_10 Povprečno koliko ur na teden?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11538 66886 1 50 24.101 11.79

Valid range from 1 to 50

V3_1 Ali ste:

Value 3181 Frequency
1 Ima zaposlitev, samozaposlitev ali pomaga na družinski kmeti 33626
2 Je brezposeln 5373
3 Je učenec, dijak, študent 8305
4 Je gospodinja 2499
5 Je upokojenec 17485
6 Je nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 354
7 Drugo, kaj? 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67773 10651 1 7

Valid range from 1 to 7

V3_2 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 3280 Frequency
1 Da 30990
2 Ne 36783
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67773 10651 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_3 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 3379 Frequency
1 Da 2783
2 Ne 34000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36783 41641 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_4 Ali ste zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 3478 Frequency
1 Da 3562
2 Ne 30438
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34000 44424 1 2

Valid range from 1 to 2

V3_5 Zakaj V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) niste delali, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3577 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 31
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 974
6 Zaradi dopusta 1874
7 Zaradi praznika 121
8 Ni delal, ker je na čakanju 76
9 Zaradi porodniškega dopusta 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3562 74862 1 9

Valid range from 1 to 9

V3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 3676 Frequency
99 manj kot 1 mesec 2304
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3562 74862 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_1 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri delu, ki ste ga opravljali v V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Value 3775 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 26072
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 3429
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 258
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 506
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1113
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 863
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 1580
10 Kmet, zaposluje delavce 59
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 100
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 2424
14 Delal po pogodbi o delu 221
15 Delal po avtorski pogodbi 32
16 Delal za neposredno plačilo 113
17 Delal preko študentskega servisa 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37335 41089 1 17

Valid range from 1 to 17

V4_2 Ali imate delo za nedoločen ali določen čas ? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 3874 Frequency
1 Za nedoločen čas 26410
2 Za določen čas 3110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29520 48904 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_3 Koliko mesecev traja delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 3973 Frequency
99 manj kot 1 mesec 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4007 74417 1 99

Valid range from 1 to 99

V4_4 Kakšni so razlogi, da opravljate delo za določen čas? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4072 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 333
2 Ne more najti stalne zaposlitve 1540
3 Ne želi stalne zaposlitve 368
4 Je na poskusni dobi Zaščitena vrednost
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 1291
6 Trajni presežni delavec (s končno odločbo) Zaščitena vrednost
7 Drugo, kaj? 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4007 74417 1 7

Valid range from 1 to 7

V4_5C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer ste delali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4171 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087

V4_6C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu od ponedeljka do nedelje?

Value 4270 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 41087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087

V4_7 V kateri državi delate? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4369 Frequency
1 V Sloveniji 36920
2 V drugih državah z zaščitenimi vrednostmi 126
3 V Avstriji 149
4 V Italiji 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37308 41116 1 4

Valid range from 1 to 6

V4_8 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1900 2001 1987.863 11.882

Valid range from 1900 to 2001

V4_9 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu) (če v zadnjih 2 letih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8538 69886 1 12 6.156 3.431

Valid range from 1 to 12

V4_10 Koliko delavcev dela na lokaciji, kjer delate (vključno z vami)? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3000 135.95 406.412

Valid range from 1 to 3000

V4_11 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37334 41090 1 168 41.914 9.988

Valid range from 1 to 168

V4_12 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 4864 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 504
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 784
3 Ne more najti dela z daljšim delovnim časom 191
4 Ne želi dela z daljšim delovnim časom 269
5 Zaradi pomanjkanja dela 400
6 Zaradi družinskih razlogov 64
7 Drugo, kaj? 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2377 76047 1 7

Valid range from 1 to 7

V4_13 Koliko ur ste delali V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) pri delu, o katerem se pogovarjava?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37334 41090 0 168 35.837 17.3

Valid range from 0 to 168

V4_14 Zakaj ne toliko ur kot navadno? (manj kot navadno ali več kot navadno)

Value 5062 Frequency
1 Ker ima premakljiv delovni čas 69
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 1013
3 Drugo, kaj? 48
4 Zaradi slabega vremena 221
5 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 88
6 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
7 Ker se je izobraževal, usposabljal 61
8 Ker ima premakljiv delovni čas 122
9 Zaradi bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1438
10 Zaradi porodniškega dopusta 466
11 Zaradi družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
12 Zaradi dopusta 2721
13 Zaradi praznikov 2320
14 Zaradi začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu 126
15 Zaradi izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
16 Ker ni bilo pravega dela, ker čaka na delo 139
17 Drugo, kaj? 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9030 69394 1 17

Valid range from 1 to 17

V4_15 Ali bi radi delali več ur na teden, kot običajno delate?

Value 5161 Frequency
1 Da, z dodatnim delom 63
2 Da, z drugim osnovnim delom 199
3 Da, v okviru sedanjega dela 138
4 Ne 2097
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2497 75927 1 4

Valid range from 1 to 4

V4_16 Koliko ur na teden bi radi delali vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 78024 2 70 38.18 7.112

Valid range from 2 to 70

V4_17 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 5359 Frequency
1 Da 354
2 Ne 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 78021 1 2

Valid range from 1 to 2

V4_18A Ali delate v izmenah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5458 Frequency
1 Običajno 9641
2 Včasih 1244
3 Nikoli 26452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18B Ali delate zvečer? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5557 Frequency
1 Običajno 7316
2 Včasih 7982
3 Nikoli 22039
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18C Ali delate ponoči? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5656 Frequency
1 Običajno 2513
2 Včasih 4174
3 Nikoli 30650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18D Ali delate ob sobotah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5755 Frequency
1 Običajno 9605
2 Včasih 12810
3 Nikoli 14922
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18E Ali delate ob nedeljah? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5854 Frequency
1 Običajno 5704
2 Včasih 6025
3 Nikoli 25608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V4_18F Ali opravljate svojo osnovno dejavnost doma, v stanovanju? (nanaša se na delo, ki ste ga opravljali v preteklem tednu)

Value 5953 Frequency
1 Običajno 1481
2 Včasih 1284
3 Nikoli 34572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37337 41087 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_1 Ali ste V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE) poleg do sedaj opisanega osnovnega dela opravljali še kakšno dodatno delo za plačilo ali dobiček?

Value 6052 Frequency
1 Da 903
2 Ne 36431
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37334 41090 1 2

Valid range from 1 to 2

V5_2 Kakšen je bil vaš zaposlitveni status pri dodatnem delu?

Value 6151 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 64
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) Zaščitena vrednost
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 67
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 136
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 446
14 Delal po pogodbi o delu 68
15 Delal po avtorski pogodbi 37
16 Delal za neposredno plačilo 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 77521 1 16

Valid range from 1 to 16

V5_3C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer opravljate dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se opravljajo na lokaciji, kjer delate?

Value 6250 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 77521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 77521

V5_4C Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite dodatno delo, ki ga opravljate.

Value 6349 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 77521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 77521

V5_5 Koliko ur ste opravili pri dodatnem delu V ZADNJEM TEDNU (OD PONEDELJKA DO NEDELJE)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 77521 0 72 18.411 13.063

Valid range from 0 to 72

V5_6 Ali je to delo redno, občasno ali sezonsko?

Value 6547 Frequency
1 Redno 616
2 Občasno 245
3 Sezonsko 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 77521 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_7 Ali iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6646 Frequency
1 Drugo osnovno delo 1084
2 Dodatno delo 103
3 Niti eno niti drugo 36147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37334 41090 1 3

Valid range from 1 to 3

V5_8 Zakaj iščete drugo osnovno ali drugo dodatno delo?

Value 6745 Frequency
1 Boji se ali ve, da bo izgubil delo 90
2 Ima zaposlitev za določen čas oziroma opravlja priložnostna, 206
3 Išče dodatno delo, ker želi delati več ur Zaščitena vrednost
4 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal več ur Zaščitena vrednost
5 Išče drugo osnovno delo, kjer bi delal manj ur Zaščitena vrednost
6 Želi boljšo plačo 260
7 Želi imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na de 275
8 Želi opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 209
9 Drugo, kaj? 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1187 77237 1 9

Valid range from 1 to 9

V6_1 Ali ste kdaj prej delali bodisi kot zaposlena oseba, samozaposlena oseba ali pomagajoči družinski član? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa ne štejeta!)

Value 6844 Frequency
1 Da 19162
2 Ne 11276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30438 47986 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_2 Katerega leta ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19162 59262 1929 2001 1990.137 9.042

Valid range from 1929 to 2001

V6_3 Kateri mesec ste nazadnje delali? (če v zadnjih 2 letih)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1946 76478 -1 12 6.773 3.553

Valid range from -1 to 12

V6_4 Zakaj ne opravljate več tega dela?

Value 7141 Frequency
1 Ker je bil odpuščen 970
2 Ker je dal odpoved 314
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 453
4 Zaradi izteka pogodbe 132
5 Zaradi upokojitve - brez dokupa zavarovalne dobe (redna, pre 12064
6 Zaradi upokojitve - z dokupom zavarovalne dobe 765
7 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 1182
8 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 428
9 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 718
10 Zaradi izobraževanja Zaščitena vrednost
11 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
12 Drugo, kaj? 2077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19158 59266 1 12

Valid range from 1 to 12

V6_5 Kakšen je bil vaš takratni zaposlitveni status?

Value 7240 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 16059
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 861
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 80
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 48
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 265
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 137
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 616
10 Kmet, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 837
14 Delal po pogodbi o delu 91
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19158 59266 1 16

Valid range from 1 to 16

V6_6C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali?

Value 7339 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19158 59266

V6_7C Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 7438 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 59266
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19158 59266

V6_8 Ali ste V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH iskali kakšno delo?

Value 7537 Frequency
1 Da 2571
2 Ne 27813
3 Ne, ker je delo že našel 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30438 47986 1 3

Valid range from 1 to 3

V6_9 Ali bi, čeprav ne iščete dela, radi delali?

Value 7636 Frequency
1 Da 1508
2 Ne 26305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27813 50611 1 2

Valid range from 1 to 2

V6_10 Kaj je poglavitni razlog, da ne iščete dela?

Value 7735 Frequency
1 Čaka, da ga pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 114
2 Nezmožen za delo (bolezen, invalidnost) 1567
3 Osebni ali družinski razlogi 1603
4 Izobraževanje, usposabljanje 7594
5 Upokojitev 16258
6 Meni, da dela ni na voljo 240
7 Ne želi takoj začeti iskati dela 102
8 Drugo, kaj 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27813 50611 1 9

Valid range from 1 to 9

V7_1 Ali iščete oziroma ste že našli zaposlitev ali samozaposlitev?

Value 7834 Frequency
1 Zaposlitev 3732
2 Samozaposlitev 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3812 74612 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_2 Kakšno zaposlitev iščete oziroma ste jo že našli?

Value 7933 Frequency
1 Išče zaposlitev s polnim delovnim časom 3517
2 Išče zaposlitev s skrajšanim delovnim časom 172
3 Je že našel zaposlitev s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
4 Je že našel zaposlitev s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3732 74692 1 4

Valid range from 1 to 4

V7_3 Ali bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 8032 Frequency
1 Da 2747
2 Ne 770
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3517 74907 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_4 Ali bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 8131 Frequency
1 Da 52
2 Ne 120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 78252 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_5 Koliko mesecev že iščete (oziroma ste iskali) delo ali dodatno delo?

Value 8230 Frequency
999 manj kot 1 mesec 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3812 74612 1 999

Valid range from 1 to 999

V7_6 Katero glavno metodo iskanja dela uporabljate oziroma ste uporabljali?

Value 8329 Frequency
1 Vprašal je pri zavodu za zaposlovanje 1469
2 Čaka, da ga pokličejo iz zavoda za zaposlovanje 101
3 Vprašal je neposredno pri delodajalcu 468
4 Vprašal je sorodnike, prijatelje, znance 370
5 Priglasil se je na oglas v časopisu ali reviji 765
6 Intenzivno je pregledoval oglase v časopisih ali revijah 482
7 Vprašal je pri zasebnih agencijah za zaposlovanje Zaščitena vrednost
8 Dal je oglas v časopise ali revije Zaščitena vrednost
9 Iskal je zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev Zaščitena vrednost
10 Iskal je dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposl Zaščitena vrednost
11 Čaka na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev 32
12 Bil je na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu Zaščitena vrednost
13 Uporabil je drugo metodo, katero 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3812 74612 1 13

Valid range from 1 to 13

V7_7 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 8428 Frequency
1 Bil je redno zaposlen za nedoločen čas 984
2 Bil je redno zaposlen za določen čas 536
3 Bil je podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), Zaščitena vrednost
4 Pomagal je na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrt Zaščitena vrednost
5 Opravljal je pogodbena oziroma priložnostna dela 93
6 Redno se je izobraževal, šolal 698
7 Bil je na služenju vojaškega roka 72
8 Imel je družinske obveznosti oziroma opravljal je gospodinjs 70
9 Bil je upokojen Zaščitena vrednost
10 Drugo, kaj? 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2625 75799 1 10

Valid range from 1 to 10

V7_8 Če bi sedaj našli delo, ali bi lahko začeli delati V NASLEDNJIH DVEH TEDNIH?

Value 8527 Frequency
1 Da 3336
2 Ne 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3812 74612 1 2

Valid range from 1 to 2

V7_9 Zakaj ne bi mogli začeti z delom?

Value 8626 Frequency
1 Zaključiti mora izobraževanje, šolanje 40
2 Sedanjega dela ne more zapustiti v dveh tednih 271
3 Osebni ali družinski razlogi 50
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 55
5 Ureja si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna sr Zaščitena vrednost
6 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 77948 1 6

Valid range from 1 to 6

V7_9A Ali bi mogoče lahko začeli delati v NASLEDNJIH TREH MESECIH?

Value 8725 Frequency
1 Da 382
2 Ne 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 77948 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_1 Ali ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 8824 Frequency
1 Da, kot iskalec zaposlitve 3718
2 Da, kot iskalec premestitve 46
3 Ne 27861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31625 46799 1 3

Valid range from 1 to 3

V8_2 Ali ste bili V ZADNJIH ŠTIRIH TEDNIH vključeni v katerega od programov zavoda za zaposlovanje (javna dela, izobraževanje, usposabljanje)?

Value 8923 Frequency
1 Da 500
2 Ne 3264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3764 74660 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_3 Pred enim letom ste bili:

Value 9022 Frequency
1 Zaposleni v podjetju, organizaciji 3172
2 Zaposleni pri obrtniku (s.p.) Zaščitena vrednost
3 Zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delali ste v lastnem podjetju, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
6 Delali ste v lastnem podjetju, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
7 Obrtnik (s.p.), niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
8 Obrtnik (s.p.), zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
9 Kmet, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
10 Kmet, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
11 V svobodnem poklicu, niste zaposlovali delavcev Zaščitena vrednost
12 V svobodnem poklicu, zaposlovali ste delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagali ste na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, Zaščitena vrednost
14 Delali ste po podjemni pogodbi, pogodbi o delu Zaščitena vrednost
15 Delali ste po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delali ste za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
18 Delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
19 Brezposelni Zaščitena vrednost
20 Učenec, dijak, študent Zaščitena vrednost
21 Upokojeni Zaščitena vrednost
22 Skrbeli ste za gospodinjstvo Zaščitena vrednost
23 Nezmožni za delo Zaščitena vrednost
24 Na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
25 Drugo, kaj? Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3764 74660 1 2

Valid range from 1 to 25

V8_4A Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto!

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3172 75252 1 12 6.463 3.557

Valid range from 1 to 12

V8_4B Kdaj ste zadnjič iskali informacije ali pomoč na zavodu za zaposlovanje? Povejte mesec in leto! - leto

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3172 75252 1997 2001 2000.887 0.324

Valid range from 1997 to 2001

V8_5A Ali prejemate - denarno nadomestilo za čas brezposelnosti

Value 9319 Frequency
1 Da 1120
2 Ne 2644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3764 74660 1 2

Valid range from 1 to 2

V8_5B Ali prejemate - denarno pomoč za čas brezposelnosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3764 74660

Valid range from 1 to 2

V8_6 Kaj je veljalo za vas PRED ENIM LETOM?

Value 9517 Frequency
1 Zaposlen v podjetju, družbi ali organizaciji 26237
2 Zaposlen pri samostojnem podjetniku posamezniku (obrtniku) 2898
3 Zaposlen pri kmetu Zaščitena vrednost
4 Zaposlen pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 Delal v lastnem podjetju, ne zaposluje delavcev 223
6 Delal v lastnem podjetju, zaposluje delavce 466
7 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), ne zaposluje dela 1044
8 Samostojni podjetnik posameznik (obrtnik), zaposluje delavce 794
9 Kmet, ne zaposluje delavcev 862
10 Kmet, zaposluje delavce 34
11 V svobodnem poklicu, ne zaposluje delavcev 81
12 V svobodnem poklicu, zaposluje delavce Zaščitena vrednost
13 Pomagal na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrt 508
14 Delal je po pogodbi o delu 67
15 Delal po avtorski pogodbi Zaščitena vrednost
16 Delal za neposredno plačilo Zaščitena vrednost
17 Brezposeln 5543
18 Učenec, dijak, študent 8768
19 Upokojenec 17001
20 Gospodinja 2509
21 Nezmožen za delo 367
22 Na služenju vojaškega roka 156
23 Drugo, kaj? 164
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67772 10652 1 23

Valid range from 1 to 23

V8_7C Kakšen je naziv podjetja, organizacije ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oziroma kakšne storitve so se opravljale na lokaciji, kjer ste delali pred enim letom?

Value 9616 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 45160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33264 45160

V8_8 Ali so bile informacije pridobljene neposredno?

Value 9715 Frequency
1 Da 28665
2 Ne 39107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
67772 10652 1 2

Valid range from 1 to 2

ZAP1 Brezposelni

Value 9814 Frequency
1 brezposelni 2483
-2 niso brezposelni 75941
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2483 75941 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP2 Zaposleni

Value 9913 Frequency
1 zaposleni 30417
-2 niso zaposleni 48007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30417 48007 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP3 Samozaposleni

Value 10012 Frequency
1 samozaposleni 4494
-2 niso samozaposleni 73930
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4494 73930 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP4 Pomagajoči družinski člani

Value 10111 Frequency
1 pomagajoči družinski člani 2424
-2 niso pomagajoči družinski člani 76000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2424 76000 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP12 Neaktivni

Value 10210 Frequency
1 neaktivni 27955
-2 niso neaktivni 50469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27955 50469 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP20 Delovno aktivni

Value 1039 Frequency
1 delovno aktivni 37335
-2 niso delovno aktivni 41089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37335 41089 1 1

Valid range from 1 to 1

ZAP21 Aktivni

Value 1048 Frequency
1 aktivni 39818
-2 niso aktivni 38606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39818 38606 1 1

Valid range from 1 to 1

OZNAKA Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 1057 Frequency
201 2000, prvo četrtletje 6727
202 2000, drugo četrtletje 7001
203 2000, tretje četrtletje 10715
204 2000, četrto četrtletje 11490
211 2001, prvo četrtletje 12664
212 2001, drugo četrtletje 13248
213 2001, tretje četrtletje 8872
214 2001, četrto četrtletje 4615
994 1999, četrto četrtletje 3092
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0 201 994

Valid range from 201 to 994

NUTS3 Statistična regija

Value 1066 Frequency
1 Pomurska 5190
2 Podravska 12555
3 Koroška 3045
4 Savinjska 9993
5 Zasavska 1893
6 Spodnjeposavska 2772
7 Jugovzhodna Slovenija 5316
8 Osrednjeslovenska 20061
9 Gorenjska 7502
10 Notranjsko-kraška 1741
11 Goriška 4392
12 Obalno-kraška 3964
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 12

C3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1075 Frequency
1 Mesto 28401
2 Primesto 9627
3 Strnjeno vaško naselje 27033
4 Raztresene hiše in hiše na samem 13254
9 106
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78421 3

Valid range from 1 to 9

C4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu. Če Da, število oseb?

Value 1084 Frequency
1 50063
2 18015
3 2342
4 2137
5 481
6 5161
7 120
9 102
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78421 3

Valid range from 1 to 9

del Četrtletje

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

WP_1209 Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

STRATUM Stratum

Value 1111 Frequency
1 20063
2 20860
3 12456
4 9765
5 4164
6 11116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78424 0

Valid range from 1 to 6

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS01 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS01 - Sintaksa ADS2001letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS01 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2000/1 naprej).
 4. Statistični urad Republike Slovenije (1999). ADS01 - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 1999 [šifrant].
 5. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 8. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 10. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat in Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS01 - Internal quality report standard form for LFS data.
 2. Eurostat (2003). ADS01 - The European Union labour force survey Methods and definitions – 2001.
 3. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 4. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 5. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS01. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads01/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si