Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DZRS91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS91_V1
Glavni avtor(ji):
  • Zajc, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1991)

Finančna podpora:

ni podatka

Serija:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

parlament, skupščina RS, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, preoblikovanje Skupščine, delovna telesa, opozicija, interesne skupine

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Vloga in delovanje delovnih teles Skupščine RS
Vloga delovnih teles v skupščinskem odločanju
Odnos med delovnimi telesi Skupščine in vladnimi resorji
Vloga Vlade RS v procesu odločanja
Povezanost poslancev
Odnos med pozicijo in opozicijo
Interesne skupine in politične stranke
Splošna ocena dela in učinkovitosti delovnih teles in Skupščine ter predlogi sprememb


Povzetek:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Skupščine RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v državi v tranziciji ter znotraj institucije, ki je v procesu svojega preoblikovanja. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci percipirajo vlogo in delovanje delovnih teles Skupščine RS, vlogo delovnih teles v skupščinskem odločanju, odnos med delovnimi telesi Skupščine in vladnimi resorji, vlogo Vlade RS v procesu odločanja, povezanost poslancev, odnos med pozicijo in opozicijo, interesnih skupin in političnih strank. Posebna pozornost je namenjena tudi mnenjem poslancev o predlogih sprememb Skupščine.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: november 1991 - november 1991
Čas izdelave: 1991
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

Poslanec Skupščine RS.

Populacija:

Poslanci Skupščine RS 1990-1992 sklica.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevana anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DZRS91 - Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 218
  • število enot: 100

Dodatna pojasnila:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Spremenljivke

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 13 Frekvenca
001 1
002 1
003 1
004 1
005 1
006 1
007 1
008 1
009 1
010 1
011 1
012 1
013 1
014 1
015 1
016 1
017 1
018 1
019 1
020 1
021 1
022 1
023 1
024 1
025 1
026 1
027 1
028 1
029 1
030 1
031 1
032 1
033 1
034 1
035 1
036 1
037 1
038 1
040 1
041 1
042 1
043 1
044 1
045 1
046 1
047 1
048 1
049 1
050 1
052 1
053 1
054 1
055 1
056 1
057 1
058 1
059 1
060 1
061 1
062 1
063 1
064 1
065 1
066 1
067 1
068 1
069 1
070 1
071 1
072 1
073 1
074 1
075 1
076 1
077 1
078 1
079 1
080 1
081 1
082 1
083 1
084 1
085 1
086 1
087 1
088 1
089 1
090 1
091 1
092 1
093 1
094 1
095 1
096 1
097 1
098 1
099 1
100 1
101 1
102 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

V1_A Komisija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Ni podatka 34
999 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_B Odbor

Vrednost 31 Frekvenca
1 Ni podatka 75
999 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

ID Identifikator vprašalnika

Vrednost 1218 Frekvenca
001 1
002 1
003 1
004 1
005 1
006 1
007 1
008 1
009 1
010 1
011 1
012 1
013 1
014 1
015 1
016 1
017 1
018 1
019 1
020 1
021 1
022 1
023 1
024 1
025 1
026 1
027 1
028 1
029 1
030 1
031 1
032 1
033 1
034 1
035 1
036 1
037 1
038 1
040 1
041 1
042 1
043 1
044 1
045 1
046 1
047 1
048 1
049 1
050 1
052 1
053 1
054 1
055 1
056 1
057 1
058 1
059 1
060 1
061 1
062 1
063 1
064 1
065 1
066 1
067 1
068 1
069 1
070 1
071 1
072 1
073 1
074 1
075 1
076 1
077 1
078 1
079 1
080 1
081 1
082 1
083 1
084 1
085 1
086 1
087 1
088 1
089 1
090 1
091 1
092 1
093 1
094 1
095 1
096 1
097 1
098 1
099 1
100 1
101 1
102 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

V1_A Komisija

Vrednost 2217 Frekvenca
1 Ni podatka 34
999 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_B Odbor

Vrednost 3216 Frekvenca
1 Ni podatka 75
999 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_1 Ali ste vi osebno zadovoljni, da ste bili imenovani v to delovno telo - komisijo ali odbor?

Vrednost 4215 Frekvenca
1 da 83
2 deloma, kakor kdaj 15
3 ne 1
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_2_A Ali se vaša vključenost vanj ujema z vašimi strokovnimi interesi?

Vrednost 5214 Frekvenca
1 v celoti 46
2 deloma 47
3 sploh ne 4
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_2_B Ali se vaša vključenost vanj ujema z vašimi političnimi interesi?

Vrednost 6213 Frekvenca
1 v celoti 44
2 deloma 39
3 sploh ne 4
999 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_3 Ali lahko posvetite vprašanjem, ki jih obravnava vaše delovno telo dovolj časa?

Vrednost 7212 Frekvenca
1 da, dovolj 31
2 deloma, kakor kdaj 54
3 ne, ne morem 14
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_4 Ali lahko posvetite vprašanjem, ki jih obravnava vađe delovno telo tudi potrebno strokovno pozornost?

Vrednost 8211 Frekvenca
1 večinoma da 43
2 deloma, kakor kdaj 48
3 večinoma ne 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_5_1 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? poslanci so člani več delovnih teles in ne morejo biti na vseh

Vrednost 9210 Frekvenca
0 ne 19
1 da 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_2 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? prepozno dobivamo gradiva

Vrednost 10209 Frekvenca
0 ne 83
1 da 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_3 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? gradiva so preobsežna in preveč strokovna

Vrednost 11208 Frekvenca
0 ne 96
1 da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_4 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? seje se sklicuje tik pred zasedanji zborov ali pa sploh ne, ker ni časa

Vrednost 12207 Frekvenca
0 ne 74
1 da 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_5 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? seje so prepogoste

Vrednost 13206 Frekvenca
0 ne 95
1 da 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_6 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? slaba udeležba, nesklepčnost sej

Vrednost 14205 Frekvenca
0 ne 67
1 da 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_7 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? neusposobljenost poslancev, nizka raven razprav

Vrednost 15204 Frekvenca
0 ne 78
1 da 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_8 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? k drugega, kaj

Vrednost 16203 Frekvenca
0 ne 96
1 da 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_5_9 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? nič me ne moti

Vrednost 17202 Frekvenca
0 ne 88
1 da 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V1_6 Ali vam strokovna služba nudi kakšno pomoč pri delu oz. pomaga pri zavzemanju stališč v delovnem telesu (administrativna pomoč, strokovna gradiva, obiski na terenu, seminarji, itd.)?

Vrednost 18201 Frekvenca
1 ne 48
2 da 51
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V1_6A Ali vam strokovna služba nudi kakšno pomoč pri delu oz. pomaga pri zavzemanju stališč v delovnem telesu (administrativna pomoč, strokovna gradiva, obiski na terenu, seminarji, itd.)? (če da) Opišite prosim kaj

Vrednost 19200 Frekvenca
1 Ni podatka 40
997 5
998 43
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_7A Ali bi vam morala strokovna služba nuditi več pomoči? (Navedite, prosim, kakšne)

Vrednost 20199 Frekvenca
1 Ni podatka 69
999 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_8A S katerih strokovnih področij pa bi bilo potrebno zagotoviti več ekspertnega znanja pri delu vašega telesa? (Opišite prosim)

Vrednost 21198 Frekvenca
1 Ni podatka 70
999 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
70 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_9 Ali se morda zanimate izobraževanje (predavanja, zgoščeno seznanjanje s problemi s strani strokovanjakov, krajše seminarje, študijske obiske ...) o vprašanjih s področja, ki ga pokriva vaše delovno telo?

Vrednost 22197 Frekvenca
1 da, se zanimam, bi se jih gotovo udeležil 54
2 deloma, odvisno 41
3 to ni nujno, se dovolj spoznam 4
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_10 Ali v delu vašega delovnega telesa neposredno sodelujejo zunanji strokovnjaki - kako ocenjujete njihovo vlogo?

Vrednost 23196 Frekvenca
1 zelo dobro, so zelo potrebni 42
2 kakor kdaj 42
3 slabo, niso nujno potrebni 3
4 ne sodelujejo (niso vabljeni, niso bili imenovani) 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_11 V nekaterih parlamentih so seje delovnih teles praviloma zaprte ... Kaj sodite, ali bi zaprte seje vašega delovnega telesa prispevale k bolj strokovnemu delu in bolj konsenzualnemu odločanju ter s tem k večji učinkovitosti delovnega telesa?

Vrednost 24195 Frekvenca
1 da, na vsak način 14
2 kakor kdaj, ni nujno 36
3 sploh ne 49
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_12 Ali mislite, da ste dobili v obravnavo vse predloge zakonov, ki spadajo v vaše delovno področje in bi o njih morali zavzeti stališče?

Vrednost 25194 Frekvenca
1 da, vse 60
2 nekatere zadeve, ki za nas pomembne, niso prišče v obravnavo 33
3 ne vem, premalo poznam 5
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13 Ali vaše delovno telo lahko pravočasno uvršča zadeve, ki jih dobiva v obravnavo, na dnevni red in zavzema do njih stališča (tudi negativna)?

Vrednost 26193 Frekvenca
1 da, vse 16
2 deloma (nekatere zadeve niso bile uvrščene pravočasno, venda 78
3 o nekaterih zadevah sploh nismo razpravljali in so prišla na 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_13A Ali vaše delovno telo lahko pravočasno uvršča zadeve, ki jih dobiva v obravnavo, na dnevni red in zavzema do njih stališča (tudi negativna)? (če 3) navedite, prosim, tak primer

Vrednost 27192 Frekvenca
1 Ni podatka 4
998 94
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V1_14 Ali poznate poslovnik - povejte nam, ali se pri vodenju sej vašega delovnega telesa spoštujejo poslovniška določila?

Vrednost 28191 Frekvenca
1 da, v celoti 44
2 da, večinoma 45
3 le deloma, kakor kda 7
4 ne poznam dovolj poslovnika 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1_14A Ali poznate poslovnik - povejte nam, ali se pri vodenju sej vašega delovnega telesa spoštujejo poslovniška določila? (če 2 ali 3) v čem se to predvsem kaže - navedite

Vrednost 29190 Frekvenca
1 Ni podatka 5
998 47
999 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
5 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V2_1 Ali menite, da so delovna telesa sedanje skupščine dovolj dobro oblikovana - imajo dovolj široko opredeljena področja, se ne prekrivajo, itd.?

Vrednost 30189 Frekvenca
1 dobro so oblikovana 11
2 deloma, ne dovolj 50
3 ne, niso 35
4 ne vem, premalo poznam 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_2 Sodobnega parlamenta si ne moremo predstavljati brez sposobnih delovnih teles, ki razbremenjujejo parlament ... Povejte nam, ali sedanja skupščinska delovna telesa razbremenjujejo skupščino pri pripravi predlogov za odločitve, še posebej glede na zahtevno

Vrednost 31188 Frekvenca
1 močno razbremenjujejo 4
2 precej 19
3 kakor kdaj 37
4 le malo 35
5 sploh ne, prej ovirajo 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_3 Ali imajo sedanja delovna telesa zadostna delovna pooblastila (pristojnosti), da lahko svoje naloge v zakonodajnem procesu opravljajo odgovorno in učinkovito?

Vrednost 32187 Frekvenca
1 imajo jih v celoti 8
2 pretežno 32
3 deloma, srednje 32
4 le malo 24
5 sploh ne 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_4 Kakšen pomen imajo njihova stališča in predlogi za razpravo in glasovanje poslancev o predloženih zakonih?

Vrednost 33186 Frekvenca
1 poslanci jih v glavnem ne upoštevajo 17
2 poslanci jih le deloma upoštevajo (kakor kdaj) 69
3 poslanci jih upoštevajo 13
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_4A Kakšen pomen imajo njihova stališča in predlogi za razpravo in glasovanje poslancev o predloženih zakonih? (če 1 ali 2) Opišite, prosim, zakaj

Vrednost 34185 Frekvenca
1 Ni podatka 34
997 1
998 12
999 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V2_5 V kateri fazi oblikovanja in sprejemanja zakonov poslanci bolj upoštevajo njihova stališča?

Vrednost 35184 Frekvenca
1 v fazi razprave in glasovanja o predlogu za izdajo 11
2 v fazi razprave in glasovanja o osnutku 16
3 v fazi razprave in glasovanja o predlogu zakona 25
4 v vseh fazah je približno enaka 47
997 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2_6_1 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? delovna telesa imajo premalo časa za pripravo stališč

Vrednost 36183 Frekvenca
0 ne 85
1 da 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_2 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? delovna telesa ne oblikujejo dovolj tehtnih in jasnih stališč, njihovi člani jih ne uveljavljajo na zasedanjih

Vrednost 37182 Frekvenca
0 ne 82
1 da 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_3 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? zbori premalo upoštevajo stališča in predloge delovnih teles

Vrednost 38181 Frekvenca
0 ne 70
1 da 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_4 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? zbori ne odlikujejo dovolj jasnih sklepov ..., ki bi jih vlada morala upoštevati pri pripravi predloga zakona

Vrednost 39180 Frekvenca
0 ne 85
1 da 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_5 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? vlada ne upošteva dovolj predlogov delovnih teles in stališč poslancev, izraženih na zasedanjih zborov

Vrednost 40179 Frekvenca
0 ne 37
1 da 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_6 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? kaj drugega, kaj

Vrednost 41178 Frekvenca
0 ne 83
1 da 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V2_6_6A V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? kaj drugega, kaj

Vrednost 42177 Frekvenca
1 Ni podatka 17
998 73
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V2_7 Sedanja oblika trofaznega zakonodajnega postopka je ... - ali bi se strinjali s predlogom, da bi ga skrajšali na dve fazi, ne da bi trpela kvaliteta končne odločitve?

Vrednost 43176 Frekvenca
1 da 44
2 deloma 17
3 ne 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_7A Sedanja oblika trofaznega zakonodajnega postopka je ... - ali bi se strinjali s predlogom, da bi ga skrajšali na dve fazi, ne da bi trpela kvaliteta končne odločitve? (če 1 ali 2) Ali imate Vi kakšno zamisel kako bi to storili - opišite, prosim

Vrednost 44175 Frekvenca
1 Ni podatka 31
998 40
999 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V2_8 Ali bi tako skrajšanje po vašem mnenju zagotavljalo tudi ustrezno demokratičnost postopka?

Vrednost 45174 Frekvenca
1 sploh ne bi 18
2 v glavnem ne bi 27
3 deloma 9
4 v glavnem bi 28
5 bi zagotavljalo v celoti 17
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_9 Ali sodite, da bi bilo za učinkovitost zakonodajnega procesa koristno, če bi bila stališča delovnega telesa v zadnji fazi dokončna (vsa načelna stališča ...) - poslanci o njih samo glasovali, razen, če bi določen delež poslancev posebej zahteval razpravo?

Vrednost 46173 Frekvenca
1 ne, nikakor 23
2 le malo 6
3 kakor kdaj 27
4 precej koristno 33
5 v celoti koristno 8
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_10 Dogaja se, da posamezniki, ki v delovnem telesu ostanejo v manjšini oz. se ne identificirajo z njegovim stališčem, na zasedanju zbora nasprotujejo sprejetim sklepom - ali sodite, da je to dopustno?

Vrednost 47172 Frekvenca
1 da 65
2 deloma, kakor kdaj 24
3 ni 9
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V2_11_1 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nujnost hitrejšega spreminjanja razmer, organiziranost na področju

Vrednost 48171 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 2
2 le malo 12
3 srednje 20
4 precej 41
5 veliko 23
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_2 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... roki povezani z osamosvojitvijo Slovenije

Vrednost 49170 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 8
2 le malo 13
3 srednje 25
4 precej 21
5 veliko 30
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_3 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... razmerje sil med "pozicijo" in opozicijo, razmerje sil v Demosu

Vrednost 50169 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 16
2 le malo 21
3 srednje 19
4 precej 25
5 veliko 16
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_4 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... neustreznost, neizdelanost vladnih konceptov (spreminjanje konceptov)

Vrednost 51168 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 9
2 le malo 20
3 srednje 22
4 precej 23
5 veliko 22
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_5 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... zavlačevanje vlade pri pripravi predlogov za nujno potrebne zakone in proračun, zamujanje

Vrednost 52167 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 16
2 le malo 12
3 srednje 21
4 precej 26
5 veliko 22
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_6 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nepripravljenost vlade upoštevati realne argumente ... ko pripravlja osnutek ali predlog zakona

Vrednost 53166 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 6
2 le malo 22
3 srednje 21
4 precej 29
5 veliko 20
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_7 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... pomanjkanje programa dela skupščine

Vrednost 54165 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 14
2 le malo 17
3 srednje 32
4 precej 21
5 veliko 13
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_8 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... slaba priprava zasedanj, dnevnih redov, razprav v zborih

Vrednost 55164 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 13
2 le malo 20
3 srednje 35
4 precej 21
5 veliko 8
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_9 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nespoštovanje skupščinskega poslovnika

Vrednost 56163 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 26
2 le malo 34
3 srednje 23
4 precej 9
5 veliko 2
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
94 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_10 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nespoštovanje predhodno sprejetih stališč v delovnih telesih (ponovno odpiranje vprašanj, ..., itd.)

Vrednost 57162 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 6
2 le malo 14
3 srednje 28
4 precej 38
5 veliko 12
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_11 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... premajhna pripravljenost poslancev v razpravah, nekonkretnost

Vrednost 58161 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 4
2 le malo 15
3 srednje 44
4 precej 30
5 veliko 4
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_11_12 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... neodgovornost poslancev do svojega dela, neprisotnost na sejah, zasedanjih

Vrednost 59160 Frekvenca
1 sploh ne (se ne ponavlja) 3
2 le malo 17
3 srednje 43
4 precej 25
5 veliko 9
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_1 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... so strokovno dobro pripravljeni

Vrednost 60159 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 5
2 12
3 44
4 31
5 popolnoma se strinjam 6
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_2 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... le parcialno urejajo področje, ne gradijo konsistentnega sistema

Vrednost 61158 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 14
2 23
3 25
4 28
5 popolnoma se strinjam 8
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_3 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo deregulacijo

Vrednost 62157 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 16
2 25
3 32
4 20
5 popolnoma se strinjam 0
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_4 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... niso uresnljičivi

Vrednost 63156 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 29
2 28
3 28
4 9
5 popolnoma se strinjam 1
997 1
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_5 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... naj gradijo dolgoročne politike, bolj urejajo konkretne probleme

Vrednost 64155 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 19
2 16
3 24
4 27
5 popolnoma se strinjam 11
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_6 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... vnašajo več demokratičnosti - povečujejo vlogo posameznika in njegove pravice

Vrednost 65154 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 6
2 19
3 35
4 23
5 popolnoma se strinjam 13
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_7 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo jasna razmerja med proračunom in porabniki

Vrednost 66153 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 17
2 24
3 25
4 21
5 popolnoma se strinjam 8
999 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_8 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... so predvsem iraz strankarskih interesov

Vrednost 67152 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 13
2 25
3 26
4 19
5 popolnoma se strinjam 13
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_9 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... imajo nepredvidene posledice

Vrednost 68151 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 22
3 22
4 26
5 popolnoma se strinjam 8
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_10 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo centralizacijo

Vrednost 69150 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 13
2 7
3 23
4 24
5 popolnoma se strinjam 29
997 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_11 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... kaj drugega, kaj

Vrednost 70149 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1
3 4
4 3
5 popolnoma se strinjam 3
999 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_12_11A Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... kaj drugega, kaj

Vrednost 71148 Frekvenca
1 Ni podatka 9
999 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V3_1 Kako ocenjujete odnos vlade oz. vladnega resorja, ki ga pokrivate, ali ste mu najbližji, do vašega delovnega telesa - koliko upošteva vaša stališča in predloge?

Vrednost 72147 Frekvenca
1 upošteva v celoti 3
2 upošteva v glavnem 37
3 kakor kdaj, odvisno od primera 43
4 večinoma ne upošteva 12
5 sploh ne upošteva 2
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_1A Kako ocenjujete odnos vlade oz. vladnega resorja, ki ga pokrivate, ali ste mu najbližji, do vašega delovnega telesa - koliko upošteva vaša stališča in predloge? (če 3, 4 ali 5) Prosimo opišite v čem se to kaže

Vrednost 73146 Frekvenca
1 Ni podatka 32
997 1
998 38
999 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V3_2 V delu vašega delovnega telesa sodelujejo tudi predstavniki vladnega resorja (ministrstva), ki ga pokrivate, ali ste mu blizu - kako ste zadovoljni z njihovim sodelovanjem?

Vrednost 74145 Frekvenca
1 zadovoljen(a) 46
2 kakor kdaj, različno 48
3 nisem zadovoljen(a) 4
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3_3 In kako predvsem sodelujejo?

Vrednost 75144 Frekvenca
1 so bolj pasivni opazovalci 0
2 skušajo uveljaviti predvsem svoja stališča, branijo stališča 40
3 zastopajo stališča resorja, a se skušajo dogovarjati, omogoč 54
4 kako drugače, kako 1
997 4
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V3_3A Kako drugače, kako

Vrednost 76143 Frekvenca
1 Ni podatka 1
998 98
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V3_4 In kako ocenjujete kvalificiranost vladnega resorja pri pripravi predlogov, strokovnih podlag, poročil, itd.

Vrednost 77142 Frekvenca
1 v celoti pozitivno 15
2 v glavnem pozitivno 52
3 kakor kdaj 27
4 v glavnem negativno 1
5 v celoti negativno 1
997 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_4A In kako ocenjujete kvalificiranost vladnega resorja pri pripravi predlogov, strokovnih podlag, poročil, itd. (če 3, 4 ali 5) V čem se to predvsem kaže - opišite

Vrednost 78141 Frekvenca
1 Ni podatka 17
998 67
999 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V3_5_1 Koliko pa lahko - po vaših izkušnjam - vaše delovno telo in poslanci na zasedanjih s svojimi argumenti ter pripombami vplivate na vsebino vladnega zakonskega osnutka ali predloga - ga spremenite oz. dopolnite? delovno telo

Vrednost 79140 Frekvenca
1 sploh ne 0
2 le malo 28
3 srednje 46
4 pretežno 21
5 močno 3
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3_5_2 Koliko pa lahko - po vaših izkušnjam - vaše delovno telo in poslanci na zasedanjih s svojimi argumenti ter pripombami vplivate na vsebino vladnega zakonskega osnutka ali predloga - ga spremenite oz. dopolnite? poslanci na sejah zborov

Vrednost 80139 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 le malo 33
3 srednje 36
4 pretežno 17
5 močno 3
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V4_1 V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je skupščina v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s temi ocenami strinjate?

Vrednost 81138 Frekvenca
1 da, v celoti 29
2 deloma, kakor kdaj 43
3 ne 25
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_1A V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je skupščina v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s temi ocenami strinjate? (če 1 ali 2) Navedite prosim v čem se to kaže

Vrednost 82137 Frekvenca
1 Ni podatka 33
997 1
998 25
999 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V4_2 Vlada oz. izvršni svet je v tem obdobju skoraj izključni predlagalec zakonov - kaj sodite o tem?

Vrednost 83136 Frekvenca
1 strinjam se 24
2 iniciativo poslancev in strank bi morali povečati 68
3 stranke naj bi predvsem same ali skupaj dajale predloge 4
997 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4_3 Če bi vaša stranka (ali skupina poslancev) skušala oblikovati tak predlog - kakšni so po vašem mnenju izgledi, da bi bil sprejet?

Vrednost 84135 Frekvenca
1 možnosti so velike 6
2 možnosti so srednje 28
3 možnosti so majhne 63
4 ne vem, premalo poznam 0
997 1
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V4_3A Če bi vaša stranka (ali skupina poslancev) skušala oblikovati tak predlog - kakšni so po vašem mnenju izgledi, da bi bil sprejet? (če 2 ali 3) zakaj tako sodite - opišite prosim

Vrednost 85134 Frekvenca
1 Ni podatka 48
997 1
998 6
999 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V4_4 Sedanja skupščina je v primerjavi z drugimi parlamenti premalo kritična (neselektivna) saj je zavrnila le malo zakonskih predlogov - kaj sodite o tem?

Vrednost 86133 Frekvenca
1 zavračanje vladnih predlogov ne bi bilo umestno 14
2 kritičnost do predlogov bi morali povečati 39
3 kritičnost do predlogov bi morali bistveno povečati, uveljav 35
997 6
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_1 Ali sodite, da ste dovolj povezani s svojimi volilci?

Vrednost 87132 Frekvenca
1 sem dovolj 12
2 deloma, kakor kdaj 51
3 nisem 36
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_1A Ali sodite, da ste dovolj povezani s svojimi volilci? (če 2 ali 3) opišite prosim zakaj

Vrednost 88131 Frekvenca
1 Ni podatka 47
997 1
998 11
999 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V5_2 Ali sredstva obveščanja ustrezno poročajo o vaših nastopih v skupščini?

Vrednost 89130 Frekvenca
1 v celoti ustrezno 8
2 pretežno 11
3 kakor kdaj 30
4 bolj malo 31
5 sploh ne poročajo ustrezno 14
6 doslej sploh niso poročala 4
997 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5_3 In kako ocenjujete interes svojih volivcev za povezovanje z vami v sedanjem obdobju?

Vrednost 90129 Frekvenca
1 interes je zelo majhen 14
2 interes je majhen 31
3 srednji 35
4 precej velik 16
5 zelo velik 1
997 2
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_4_1 Ali se pred sejami delovnega telesa in pred zasedanji zbora posvetujete (dogovarjate) s poslanskim klubom, da bi lažje oblikovali ali utemeljevali svoja stališča? pred sejami delovnega telesa

Vrednost 91128 Frekvenca
1 da, redno 12
2 da, občasno, če so na dnevnem redu politično občutljiva vpra 51
3 ne 35
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_4_2 Ali se pred sejami delovnega telesa in pred zasedanji zbora posvetujete (dogovarjate) s poslanskim klubom, da bi lažje oblikovali ali utemeljevali svoja stališča? pred zasedanji zborov

Vrednost 92127 Frekvenca
1 da, redno 56
2 da, občasno, če so na dnevnem redu politično občutljiva vpra 40
3 ne 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_5 Ali se tudi sicer skušate seznaniti s stališče vaše stranke o vprašanjih na dnevnem redu?

Vrednost 93126 Frekvenca
1 da, vedno 39
2 pogosto 41
3 redko, včasih 17
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_6 Če imate o nekem vprašanju stališče vaše stranke ali poslanskega kluba, ali vas to stališče zavezuje pri opredeljevanju v delovnem telesu ali pa se opredeljujete tudi drugače?

Vrednost 94125 Frekvenca
1 me zavezuje 18
2 opredeljujem se predvsem po svoji vesti 41
3 opredeljujem se predvsem po svoji strokovni presoji 33
4 opredeljujem se predvsem glede na svoje volilce 2
5 kako drugače, kako 2
997 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_6A Če imate o nekem vprašanju stališče vaše stranke ali poslanskega kluba, ali vas to stališče zavezuje pri opredeljevanju v delovnem telesu ali pa se opredeljujete tudi drugače? Kako drugače, kako

Vrednost 95124 Frekvenca
1 Ni podatka 4
997 1
998 94
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V5_7_1_1 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... delo v delovnem telesu .... pravočasno

Vrednost 96123 Frekvenca
1 nikoli 14
2 redko 19
3 kakor kdaj 33
4 pogosto 26
5 vedno 5
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_7_1_2 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... delo v delovnem telesu .... kvalitetno

Vrednost 97122 Frekvenca
1 nikoli 8
2 redko 14
3 kakor kdaj 32
4 pogosto 26
5 vedno 8
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_7_2_1 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... opredeljevanje na zasedanjih zborov .... pravočasno

Vrednost 98121 Frekvenca
1 nikoli 1
2 redko 7
3 kakor kdaj 32
4 pogosto 45
5 vedno 12
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_7_2_2 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... opredeljevanje na zasedanjih zborov .... kvalitetno

Vrednost 99120 Frekvenca
1 nikoli 2
2 redko 5
3 kakor kdaj 36
4 pogosto 35
5 vedno 13
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V5_8_1 Ali je vaš poslanski klub že kdaj zahteval pojasnilo o ... vaši odnosti s sej delovnega telesa?

Vrednost 100119 Frekvenca
1 ne, ker za to ni bilo razloga 84
2 ne, čeprav se sej ne udeležujem redno 11
3 da, moral sem dati pojasnilo 3
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V5_8_2 Ali je vaš poslanski klub že kdaj zahteval pojasnilo o ... opredeljevanju v delovnem telesu?

Vrednost 101118 Frekvenca
1 ne, ker za to ni bilo razloga 75
2 ne, čeprav se sej ne udeležujem redno 16
3 da, moral sem dati pojasnio 5
997 3
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_1 Ali imajo v vašem delovnem telesu predstavniki opozicijie dovolj možnosti uveljaviti svoja stališča?

Vrednost 102117 Frekvenca
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 18
3 imajo dovolj možnosti 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_2 In katera od navedenih trditev bi po vašem mnenju najbolje opisala sedanjo vlogo in delovanje "pozicije" v odnosu do opozicije v vašem delovnem telesu?

Vrednost 103116 Frekvenca
1 člani "pozicije" spoštujejo in upoštevajo predloge opozicije 66
2 člani "pozicije" omalovažujejo člane iz vrst "opozicije" in 8
3 člani "pozicije" zavračajo predloge opozicijie, v posameznih 24
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_3 Katera od navedenih trditev pa bi najbolje opisala sedanje delovanje članov opozicije ... ?

Vrednost 104115 Frekvenca
1 člani iz opoziciji so konstruktivni 56
2 člani iz opozicije niso dovolj konstruktivni 19
3 člani iz opozicije so nepopustljivi, v posameznih primerih r 20
997 3
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V6_4_A Ali sodite, da se v delu vašega delovnega telesa oblikujejo pravila igre med "pozicijo" in opozicijo, ki jih obe strani upoštevata (parlamentarna politična kulturna) - v čem se to kaže?

Vrednost 105114 Frekvenca
1 Ni podatka 45
9 42
997 1
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V6_5 Ali vaše delovno telo v svojem poročilu skupščini polega večinskega mnenja in njegove argumentacije, navede tudi manjšinska mnenja in njihovo argumentacijo?

Vrednost 106113 Frekvenca
1 da, redno 14
2 da, občasno 35
3 da, če tako zahtevajo delegati katerih stališča v delovnem t 46
997 1
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7_1_A Navedite prosim tiste interesne skupine (organizacij, društva, lobbyi, združenja, gibanja), ki so posebej pomembne za oblikovanje politik na področju, ki ga pokriva vaše delovno telo?

Vrednost 107112 Frekvenca
1 Ni podatka 82
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
82 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_2_1 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? mirovnikov

Vrednost 108111 Frekvenca
1 ga ni 34
2 majhen 33
3 srednji 15
4 velik 3
5 zelo velik 2
6 ne vem 3
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_2 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? razlaščencev

Vrednost 109110 Frekvenca
1 ga ni 35
2 majhen 20
3 srednji 12
4 velik 11
5 zelo velik 6
6 ne vem 5
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_3 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? obrtnikov (mimo strank)

Vrednost 110109 Frekvenca
1 ga ni 32
2 majhen 26
3 srednji 14
4 velik 12
5 zelo velik 1
6 ne vem 4
997 2
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_4 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ljudi v državnem aparatu (resorju, ki ga pokrivate)

Vrednost 111108 Frekvenca
1 ga ni 5
2 majhen 5
3 srednji 26
4 velik 29
5 zelo velik 16
6 ne vem 3
997 1
999 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_5 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? sindikatov

Vrednost 112107 Frekvenca
1 ga ni 21
2 majhen 25
3 srednji 27
4 velik 8
5 zelo velik 2
6 ne vem 5
997 3
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_6 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? kmetov (mimo strank)

Vrednost 113106 Frekvenca
1 ga ni 33
2 majhen 22
3 srednji 16
4 velik 5
5 zelo velik 3
6 ne vem 3
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_7 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zaposlenih v družbenih posestvih

Vrednost 114105 Frekvenca
1 ga ni 45
2 majhen 23
3 srednji 11
4 velik 1
5 zelo velik 1
6 ne vem 7
997 2
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_8 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? gozdarjev

Vrednost 115104 Frekvenca
1 ga ni 44
2 majhen 23
3 srednji 10
4 velik 6
5 zelo velik 0
6 ne vem 6
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_9 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? prosvet, delavcev

Vrednost 116103 Frekvenca
1 ga ni 28
2 majhen 24
3 srednji 27
4 velik 6
5 zelo velik 4
6 ne vem 3
997 1
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_10 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? kulturnikov

Vrednost 117102 Frekvenca
1 ga ni 27
2 majhen 24
3 srednji 19
4 velik 10
5 zelo velik 4
6 ne vem 5
997 1
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_11 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zdravnikov

Vrednost 118101 Frekvenca
1 ga ni 22
2 majhen 24
3 srednji 17
4 velik 14
5 zelo velik 9
6 ne vem 4
997 1
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
86 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_12 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ekologov

Vrednost 119100 Frekvenca
1 ga ni 21
2 majhen 20
3 srednji 23
4 velik 13
5 zelo velik 6
6 ne vem 6
997 1
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_13 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? jedrskega lobbya

Vrednost 12099 Frekvenca
1 ga ni 40
2 majhen 23
3 srednji 10
4 velik 6
5 zelo velik 2
6 ne vem 6
997 1
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_14 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih gospodarksih organizacij, koncernov

Vrednost 12198 Frekvenca
1 ga ni 23
2 majhen 21
3 srednji 24
4 velik 8
5 zelo velik 4
6 ne vem 6
997 1
999 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_15 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih javnih sistemov (PTT, železnic, ... )

Vrednost 12297 Frekvenca
1 ga ni 32
2 majhen 16
3 srednji 21
4 velik 12
5 zelo velik 0
6 ne vem 7
997 1
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
81 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_16 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? cerkvenih in religioznih organizacij

Vrednost 12396 Frekvenca
1 ga ni 32
2 majhen 22
3 srednji 14
4 velik 9
5 zelo velik 7
6 ne vem 3
997 1
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_17 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ženskih skupin

Vrednost 12495 Frekvenca
1 ga ni 31
2 majhen 27
3 srednji 17
4 velik 11
5 zelo velik 2
6 ne vem 1
997 1
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_18 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? "direktorskega lobbya"

Vrednost 12594 Frekvenca
1 ga ni 24
2 majhen 14
3 srednji 20
4 velik 19
5 zelo velik 7
6 ne vem 3
997 3
999 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_19 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? visokega šolstva (Univerza)

Vrednost 12693 Frekvenca
1 ga ni 18
2 majhen 21
3 srednji 29
4 velik 15
5 zelo velik 5
6 ne vem 2
997 1
999 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
88 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_20 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih raziskovalnih institutov

Vrednost 12792 Frekvenca
1 ga ni 15
2 majhen 22
3 srednji 24
4 velik 17
5 zelo velik 6
6 ne vem 3
997 1
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_21 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnih društev (pravnikov, ekonomistov, sociologov, politologov)

Vrednost 12891 Frekvenca
1 ga ni 15
2 majhen 25
3 srednji 24
4 velik 22
5 zelo velik 3
6 ne vem 3
999 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_22 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? gospodarkse zbornice

Vrednost 12990 Frekvenca
1 ga ni 16
2 majhen 19
3 srednji 32
4 velik 15
5 zelo velik 5
6 ne vem 5
997 1
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_23 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zadružne zveze

Vrednost 13089 Frekvenca
1 ga ni 30
2 majhen 19
3 srednji 21
4 velik 10
5 zelo velik 3
6 ne vem 5
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_24 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? Ljubljanske banke

Vrednost 13188 Frekvenca
1 ga ni 31
2 majhen 17
3 srednji 23
4 velik 8
5 zelo velik 4
6 ne vem 5
999 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
83 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_25 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnjakov, ki delajo na področju mednarodnih odnosov

Vrednost 13287 Frekvenca
1 ga ni 18
2 majhen 15
3 srednji 25
4 velik 16
5 zelo velik 11
6 ne vem 3
997 1
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
85 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_26 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnjakov, ki delajo na področju obrambe

Vrednost 13386 Frekvenca
1 ga ni 25
2 majhen 19
3 srednji 18
4 velik 17
5 zelo velik 10
6 ne vem 3
997 1
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
89 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_2_27 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? upokojencev

Vrednost 13485 Frekvenca
1 ga ni 35
2 majhen 21
3 srednji 17
4 velik 8
5 zelo velik 3
6 ne vem 4
997 1
999 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
84 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V7_3_1 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? udeležujejo se posameznih sej

Vrednost 13584 Frekvenca
0 ne 0
1 da 75
997 1
999 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
75 25

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_1A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? udeležujejo se posameznih sej - kdo predvsem

Vrednost 13683 Frekvenca
1 Ni podatka 65
999 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
65 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_3_2 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne materiale

Vrednost 13782 Frekvenca
0 ne 0
1 da 62
999 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 38

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_2A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne materiale - kdo predvsem

Vrednost 13881 Frekvenca
1 Ni podatka 51
999 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_3_3 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne predloge

Vrednost 13980 Frekvenca
0 ne 0
1 da 60
999 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
60 40

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_3A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne predloge - kdo predvsem

Vrednost 14079 Frekvenca
1 Ni podatka 49
999 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_3_4 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? imajo - vzpostavljajo osebne stike s posameznimi poslanci

Vrednost 14178 Frekvenca
0 ne 0
1 da 44
999 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
44 56

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_4A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? imajo - vzpostavljajo osebne stike s posameznimi poslanci, kdo predvsem

Vrednost 14277 Frekvenca
1 Ni podatka 36
999 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
36 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_3_5 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? vplivajo preko objavljenih stališč v javnosti in javnih nastopov

Vrednost 14376 Frekvenca
0 ne 0
1 da 52
999 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
52 48

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_5A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? vplivajo preko objavljenih stališč v javnosti in javnih nastopov - kdo predvsem

Vrednost 14475 Frekvenca
1 Ni podatka 34
999 66
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_3_6 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? kako drugače

Vrednost 14574 Frekvenca
0 ne 0
1 da 12
999 88
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12 88

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

V7_3_6A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? kako drugače, kako

Vrednost 14673 Frekvenca
1 Ni podatka 8
999 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_4A Ali skušajo vplivati tudi na vas tudi na načine, ki so nespremenljivi?

Vrednost 14772 Frekvenca
1 Ni podatka 68
999 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
68 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V7_5 Ali je tudi vaše delovno telo kdaj (bilo) zainteresirano in je zaprosilo za njihova stališča in predloge?

Vrednost 14871 Frekvenca
1 da 59
2 ne 8
3 ne vem, ne bi mogel reči 26
999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V7_5A Ali je tudi vaše delovno telo kdaj (bilo) zainteresirano in je zaprosilo za njihova stališča in predloge? da, navedite primer(e)

Vrednost 14970 Frekvenca
1 Ni podatka 48
997 2
998 32
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
48 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V8_1_1 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? iskanje skupnih rešitev, doseganje plodnih kompromisov

Vrednost 15069 Frekvenca
1 najmanj 1
2 6
3 21
4 48
5 najbolj 20
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_1_1A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? iskanje skupnih rešitev, doseganje plodnih kompromisov - izraziti primeri

Vrednost 15168 Frekvenca
1 Ni podatka 17
999 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17 83

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V8_1_2 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? preglasovanje

Vrednost 15267 Frekvenca
1 najmanj 26
2 28
3 15
4 6
5 najbolj 5
997 2
999 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
80 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_1_2A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? preglasovanje - izraziti primeri

Vrednost 15366 Frekvenca
1 Ni podatka 13
999 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V8_1_3 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? prelaganje odločanja (neodoločanje)

Vrednost 15465 Frekvenca
1 najmanj 30
2 25
3 18
4 3
5 najbolj 1
999 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
77 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_1_3A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? prelaganje odločanja (neodločanje) - izraziti primeri

Vrednost 15564 Frekvenca
1 Ni podatka 7
999 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

V8_2_1 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri opozarjanju na pereča družbena in gospodarska vprašanja sedanjega časa

Vrednost 15663 Frekvenca
1 sploh ne 6
2 25
3 33
4 23
5 v celoti 11
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_2 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju pobud različnih družbenih skupin

Vrednost 15762 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 35
3 36
4 17
5 v celoti 4
997 1
999 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
95 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_3 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju možnih alternativ za oblikovanje politik na konkretnem področju

Vrednost 15861 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 28
3 37
4 21
5 v celoti 4
997 1
999 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_4 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri iskanju sporazumnih rešitev

Vrednost 15960 Frekvenca
1 sploh ne 3
2 11
3 32
4 40
5 v celoti 12
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_5 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju jasnih stališč in kvalitetnih pripomb k osnutkom, predlogom

Vrednost 16059 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 11
3 26
4 45
5 v celoti 14
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_6 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju svojih stališč v zborih

Vrednost 16158 Frekvenca
1 sploh ne 4
2 22
3 38
4 27
5 v celoti 5
997 1
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_7 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju svojih stališč v ustreznem vladnem resorju

Vrednost 16257 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 28
3 40
4 24
5 v celoti 3
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_8 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju dolgoročne politike na področju, ki ga pokrivate

Vrednost 16356 Frekvenca
1 sploh ne 2
2 29
3 32
4 25
5 v celoti 8
997 2
999 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_9 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri nadziranju vladnega resorja ko gre za uresničevanje odločitev in politike sprejete v skupščini (obravnavanje poročil o izvajanju politike na področju)

Vrednost 16455 Frekvenca
1 sploh ne 10
2 36
3 31
4 15
5 v celoti 5
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
97 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_2_10 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri seznanjanju javnosti s svojim delom

Vrednost 16554 Frekvenca
1 sploh ne 4
2 30
3 39
4 18
5 v celoti 7
997 1
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
98 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V8_3_1 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? zmanjšati število stalnih delovnih teles, jih združiti

Vrednost 16653 Frekvenca
1 ni treba 5
2 deloma 34
3 na vsak način 60
4 ne vem 0
999 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8_3_2 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? oblikovati "ad hoc" delovna telesa (ob konkretnih primerih)

Vrednost 16752 Frekvenca
1 ni treba 27
2 deloma 45
3 na vsak način 19
4 ne vem 6
999 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
91 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V8_3_3 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? oblikovati t.t. "preiskovalna" telesa

Vrednost 16851 Frekvenca
1 ni treba 23
2