Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZRS91
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZRS91_V1
Main author(s):
  • Zajc, Drago
Co-workers:
  • Deželan, Tomaž
  • Fink Hafner, Danica
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 1991)

Funding agency:

no information

Project number:

no information

Series:
  • DZRS/Državni zbor Republike Slovenije

    Raziskave iz serije Državni zbor Republike Slovenije zavzemajo pregled stališč poslancev o delovanju Skupščine RS in kasneje Državnega zbora RS. V skupini raziskav je na voljo še pregled predstavništva interesov, delovanja parlamenta, opazovanje interakcije Državnega zbora RS s političnim sistemom ter političnimi akterji, pregled dinamike in značilnosti poslanskega dela, vpogled v ocenjevanje delovanja Državnega zbora RS v danem mandatu, opazovanje vloge in delovanje Državnega zbora RS v pogojih članstva Slovenije v EU ter možnosti na vplivanje politke na ravni EU.

Study Content

Keywords:

parlament, skupščina RS, poslanci, parlamentarizem, predstavljanje interesov, preoblikovanje Skupščine, delovna telesa, opozicija, interesne skupine

Keywords ELSST:
POSLANEC, KANDIDAT NA DRŽAVNOZBORSKIH VOLITVAH, EVROPSKI PARLAMENT, POLITIČNA KOALICIJA, POLITIČNA OPOZICIJA, EVROPSKA UNIJA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - vlada, politični sistemi in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Vloga in delovanje delovnih teles Skupščine RS
Vloga delovnih teles v skupščinskem odločanju
Odnos med delovnimi telesi Skupščine in vladnimi resorji
Vloga Vlade RS v procesu odločanja
Povezanost poslancev
Odnos med pozicijo in opozicijo
Interesne skupine in politične stranke
Splošna ocena dela in učinkovitosti delovnih teles in Skupščine ter predlogi sprememb


Abstract:

Raziskava o stališčih poslancev o delovanju Skupščine RS daje vpogled v stališča poslancev glede nekaterih temeljnih elementov parlamentarizma v državi v tranziciji ter znotraj institucije, ki je v procesu svojega preoblikovanja. Na ta način se podrobneje opazuje percepcijo predstavništva interesov, ki predstavlja eno od temeljnih komponent poslanskega mandata, prav tako pa se opazuje celoten ustroj delovanja parlamenta z delovanjem delovnih teles na čelu. Cilj raziskave je odkriti kako poslanci percipirajo vlogo in delovanje delovnih teles Skupščine RS, vlogo delovnih teles v skupščinskem odločanju, odnos med delovnimi telesi Skupščine in vladnimi resorji, vlogo Vlade RS v procesu odločanja, povezanost poslancev, odnos med pozicijo in opozicijo, interesnih skupin in političnih strank. Posebna pozornost je namenjena tudi mnenjem poslancev o predlogih sprememb Skupščine.

Methodology


Collection date: november 1991 - november 1991
Date of production: 1991
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

Poslanec Skupščine RS.

Universe:

Poslanci Skupščine RS 1990-1992 sklica.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DZRS91 - Delovanje Skupščine Republike Slovenije v procesu njenega preoblikovanja, 1991 [datoteka podatkov], 1991

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 218
  • number of units: 100

Additional information:

Za vprašanja odprtega tipa podatkov ni.

Variable list

ID Identifikator vprašalnika

Value 13 Frequency
001 1
002 1
003 1
004 1
005 1
006 1
007 1
008 1
009 1
010 1
011 1
012 1
013 1
014 1
015 1
016 1
017 1
018 1
019 1
020 1
021 1
022 1
023 1
024 1
025 1
026 1
027 1
028 1
029 1
030 1
031 1
032 1
033 1
034 1
035 1
036 1
037 1
038 1
040 1
041 1
042 1
043 1
044 1
045 1
046 1
047 1
048 1
049 1
050 1
052 1
053 1
054 1
055 1
056 1
057 1
058 1
059 1
060 1
061 1
062 1
063 1
064 1
065 1
066 1
067 1
068 1
069 1
070 1
071 1
072 1
073 1
074 1
075 1
076 1
077 1
078 1
079 1
080 1
081 1
082 1
083 1
084 1
085 1
086 1
087 1
088 1
089 1
090 1
091 1
092 1
093 1
094 1
095 1
096 1
097 1
098 1
099 1
100 1
101 1
102 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

V1_A Komisija

Value 22 Frequency
1 Ni podatka 34
999 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 66

Valid range from 1 to 1

V1_B Odbor

Value 31 Frequency
1 Ni podatka 75
999 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 25

Valid range from 1 to 1

ID Identifikator vprašalnika

Value 1218 Frequency
001 1
002 1
003 1
004 1
005 1
006 1
007 1
008 1
009 1
010 1
011 1
012 1
013 1
014 1
015 1
016 1
017 1
018 1
019 1
020 1
021 1
022 1
023 1
024 1
025 1
026 1
027 1
028 1
029 1
030 1
031 1
032 1
033 1
034 1
035 1
036 1
037 1
038 1
040 1
041 1
042 1
043 1
044 1
045 1
046 1
047 1
048 1
049 1
050 1
052 1
053 1
054 1
055 1
056 1
057 1
058 1
059 1
060 1
061 1
062 1
063 1
064 1
065 1
066 1
067 1
068 1
069 1
070 1
071 1
072 1
073 1
074 1
075 1
076 1
077 1
078 1
079 1
080 1
081 1
082 1
083 1
084 1
085 1
086 1
087 1
088 1
089 1
090 1
091 1
092 1
093 1
094 1
095 1
096 1
097 1
098 1
099 1
100 1
101 1
102 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

V1_A Komisija

Value 2217 Frequency
1 Ni podatka 34
999 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 66

Valid range from 1 to 1

V1_B Odbor

Value 3216 Frequency
1 Ni podatka 75
999 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 25

Valid range from 1 to 1

V1_1 Ali ste vi osebno zadovoljni, da ste bili imenovani v to delovno telo - komisijo ali odbor?

Value 4215 Frequency
1 da 83
2 deloma, kakor kdaj 15
3 ne 1
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V1_2_A Ali se vaša vključenost vanj ujema z vašimi strokovnimi interesi?

Value 5214 Frequency
1 v celoti 46
2 deloma 47
3 sploh ne 4
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 3

V1_2_B Ali se vaša vključenost vanj ujema z vašimi političnimi interesi?

Value 6213 Frequency
1 v celoti 44
2 deloma 39
3 sploh ne 4
999 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 13

Valid range from 1 to 3

V1_3 Ali lahko posvetite vprašanjem, ki jih obravnava vaše delovno telo dovolj časa?

Value 7212 Frequency
1 da, dovolj 31
2 deloma, kakor kdaj 54
3 ne, ne morem 14
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V1_4 Ali lahko posvetite vprašanjem, ki jih obravnava vađe delovno telo tudi potrebno strokovno pozornost?

Value 8211 Frequency
1 večinoma da 43
2 deloma, kakor kdaj 48
3 večinoma ne 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 1 to 3

V1_5_1 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? poslanci so člani več delovnih teles in ne morejo biti na vseh

Value 9210 Frequency
0 ne 19
1 da 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_2 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? prepozno dobivamo gradiva

Value 10209 Frequency
0 ne 83
1 da 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_3 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? gradiva so preobsežna in preveč strokovna

Value 11208 Frequency
0 ne 96
1 da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_4 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? seje se sklicuje tik pred zasedanji zborov ali pa sploh ne, ker ni časa

Value 12207 Frequency
0 ne 74
1 da 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_5 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? seje so prepogoste

Value 13206 Frequency
0 ne 95
1 da 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_6 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? slaba udeležba, nesklepčnost sej

Value 14205 Frequency
0 ne 67
1 da 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_7 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? neusposobljenost poslancev, nizka raven razprav

Value 15204 Frequency
0 ne 78
1 da 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_8 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? k drugega, kaj

Value 16203 Frequency
0 ne 96
1 da 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_5_9 Kaj vas in druge člane vašega delovnega telesa predvsem moti pri delu? nič me ne moti

Value 17202 Frequency
0 ne 88
1 da 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V1_6 Ali vam strokovna služba nudi kakšno pomoč pri delu oz. pomaga pri zavzemanju stališč v delovnem telesu (administrativna pomoč, strokovna gradiva, obiski na terenu, seminarji, itd.)?

Value 18201 Frequency
1 ne 48
2 da 51
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 2

V1_6A Ali vam strokovna služba nudi kakšno pomoč pri delu oz. pomaga pri zavzemanju stališč v delovnem telesu (administrativna pomoč, strokovna gradiva, obiski na terenu, seminarji, itd.)? (če da) Opišite prosim kaj

Value 19200 Frequency
1 Ni podatka 40
997 5
998 43
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 60

Valid range from 1 to 1

V1_7A Ali bi vam morala strokovna služba nuditi več pomoči? (Navedite, prosim, kakšne)

Value 20199 Frequency
1 Ni podatka 69
999 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69 31

Valid range from 1 to 1

V1_8A S katerih strokovnih področij pa bi bilo potrebno zagotoviti več ekspertnega znanja pri delu vašega telesa? (Opišite prosim)

Value 21198 Frequency
1 Ni podatka 70
999 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
70 30

Valid range from 1 to 1

V1_9 Ali se morda zanimate izobraževanje (predavanja, zgoščeno seznanjanje s problemi s strani strokovanjakov, krajše seminarje, študijske obiske ...) o vprašanjih s področja, ki ga pokriva vaše delovno telo?

Value 22197 Frequency
1 da, se zanimam, bi se jih gotovo udeležil 54
2 deloma, odvisno 41
3 to ni nujno, se dovolj spoznam 4
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V1_10 Ali v delu vašega delovnega telesa neposredno sodelujejo zunanji strokovnjaki - kako ocenjujete njihovo vlogo?

Value 23196 Frequency
1 zelo dobro, so zelo potrebni 42
2 kakor kdaj 42
3 slabo, niso nujno potrebni 3
4 ne sodelujejo (niso vabljeni, niso bili imenovani) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 1 to 4

V1_11 V nekaterih parlamentih so seje delovnih teles praviloma zaprte ... Kaj sodite, ali bi zaprte seje vašega delovnega telesa prispevale k bolj strokovnemu delu in bolj konsenzualnemu odločanju ter s tem k večji učinkovitosti delovnega telesa?

Value 24195 Frequency
1 da, na vsak način 14
2 kakor kdaj, ni nujno 36
3 sploh ne 49
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V1_12 Ali mislite, da ste dobili v obravnavo vse predloge zakonov, ki spadajo v vaše delovno področje in bi o njih morali zavzeti stališče?

Value 25194 Frequency
1 da, vse 60
2 nekatere zadeve, ki za nas pomembne, niso prišče v obravnavo 33
3 ne vem, premalo poznam 5
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V1_13 Ali vaše delovno telo lahko pravočasno uvršča zadeve, ki jih dobiva v obravnavo, na dnevni red in zavzema do njih stališča (tudi negativna)?

Value 26193 Frequency
1 da, vse 16
2 deloma (nekatere zadeve niso bile uvrščene pravočasno, venda 78
3 o nekaterih zadevah sploh nismo razpravljali in so prišla na 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 1 to 3

V1_13A Ali vaše delovno telo lahko pravočasno uvršča zadeve, ki jih dobiva v obravnavo, na dnevni red in zavzema do njih stališča (tudi negativna)? (če 3) navedite, prosim, tak primer

Value 27192 Frequency
1 Ni podatka 4
998 94
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 96

Valid range from 1 to 1

V1_14 Ali poznate poslovnik - povejte nam, ali se pri vodenju sej vašega delovnega telesa spoštujejo poslovniška določila?

Value 28191 Frequency
1 da, v celoti 44
2 da, večinoma 45
3 le deloma, kakor kda 7
4 ne poznam dovolj poslovnika 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 4

V1_14A Ali poznate poslovnik - povejte nam, ali se pri vodenju sej vašega delovnega telesa spoštujejo poslovniška določila? (če 2 ali 3) v čem se to predvsem kaže - navedite

Value 29190 Frequency
1 Ni podatka 5
998 47
999 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 95

Valid range from 1 to 1

V2_1 Ali menite, da so delovna telesa sedanje skupščine dovolj dobro oblikovana - imajo dovolj široko opredeljena področja, se ne prekrivajo, itd.?

Value 30189 Frequency
1 dobro so oblikovana 11
2 deloma, ne dovolj 50
3 ne, niso 35
4 ne vem, premalo poznam 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 4

V2_2 Sodobnega parlamenta si ne moremo predstavljati brez sposobnih delovnih teles, ki razbremenjujejo parlament ... Povejte nam, ali sedanja skupščinska delovna telesa razbremenjujejo skupščino pri pripravi predlogov za odločitve, še posebej glede na zahtevno

Value 31188 Frequency
1 močno razbremenjujejo 4
2 precej 19
3 kakor kdaj 37
4 le malo 35
5 sploh ne, prej ovirajo 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 5

V2_3 Ali imajo sedanja delovna telesa zadostna delovna pooblastila (pristojnosti), da lahko svoje naloge v zakonodajnem procesu opravljajo odgovorno in učinkovito?

Value 32187 Frequency
1 imajo jih v celoti 8
2 pretežno 32
3 deloma, srednje 32
4 le malo 24
5 sploh ne 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 5

V2_4 Kakšen pomen imajo njihova stališča in predlogi za razpravo in glasovanje poslancev o predloženih zakonih?

Value 33186 Frequency
1 poslanci jih v glavnem ne upoštevajo 17
2 poslanci jih le deloma upoštevajo (kakor kdaj) 69
3 poslanci jih upoštevajo 13
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V2_4A Kakšen pomen imajo njihova stališča in predlogi za razpravo in glasovanje poslancev o predloženih zakonih? (če 1 ali 2) Opišite, prosim, zakaj

Value 34185 Frequency
1 Ni podatka 34
997 1
998 12
999 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 66

Valid range from 1 to 1

V2_5 V kateri fazi oblikovanja in sprejemanja zakonov poslanci bolj upoštevajo njihova stališča?

Value 35184 Frequency
1 v fazi razprave in glasovanja o predlogu za izdajo 11
2 v fazi razprave in glasovanja o osnutku 16
3 v fazi razprave in glasovanja o predlogu zakona 25
4 v vseh fazah je približno enaka 47
997 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 4

V2_6_1 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? delovna telesa imajo premalo časa za pripravo stališč

Value 36183 Frequency
0 ne 85
1 da 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_2 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? delovna telesa ne oblikujejo dovolj tehtnih in jasnih stališč, njihovi člani jih ne uveljavljajo na zasedanjih

Value 37182 Frequency
0 ne 82
1 da 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_3 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? zbori premalo upoštevajo stališča in predloge delovnih teles

Value 38181 Frequency
0 ne 70
1 da 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_4 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? zbori ne odlikujejo dovolj jasnih sklepov ..., ki bi jih vlada morala upoštevati pri pripravi predloga zakona

Value 39180 Frequency
0 ne 85
1 da 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_5 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? vlada ne upošteva dovolj predlogov delovnih teles in stališč poslancev, izraženih na zasedanjih zborov

Value 40179 Frequency
0 ne 37
1 da 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_6 V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? kaj drugega, kaj

Value 41178 Frequency
0 ne 83
1 da 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 0 to 1

V2_6_6A V zakonodajnem procesu v modernih parlamentih ..., pri nas pa je veliko amandmajev danih prav v zadnji fazi. Kaj je po vašem mnenju razlog? kaj drugega, kaj

Value 42177 Frequency
1 Ni podatka 17
998 73
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 83

Valid range from 1 to 1

V2_7 Sedanja oblika trofaznega zakonodajnega postopka je ... - ali bi se strinjali s predlogom, da bi ga skrajšali na dve fazi, ne da bi trpela kvaliteta končne odločitve?

Value 43176 Frequency
1 da 44
2 deloma 17
3 ne 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 1 to 3

V2_7A Sedanja oblika trofaznega zakonodajnega postopka je ... - ali bi se strinjali s predlogom, da bi ga skrajšali na dve fazi, ne da bi trpela kvaliteta končne odločitve? (če 1 ali 2) Ali imate Vi kakšno zamisel kako bi to storili - opišite, prosim

Value 44175 Frequency
1 Ni podatka 31
998 40
999 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 69

Valid range from 1 to 1

V2_8 Ali bi tako skrajšanje po vašem mnenju zagotavljalo tudi ustrezno demokratičnost postopka?

Value 45174 Frequency
1 sploh ne bi 18
2 v glavnem ne bi 27
3 deloma 9
4 v glavnem bi 28
5 bi zagotavljalo v celoti 17
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 5

V2_9 Ali sodite, da bi bilo za učinkovitost zakonodajnega procesa koristno, če bi bila stališča delovnega telesa v zadnji fazi dokončna (vsa načelna stališča ...) - poslanci o njih samo glasovali, razen, če bi določen delež poslancev posebej zahteval razpravo?

Value 46173 Frequency
1 ne, nikakor 23
2 le malo 6
3 kakor kdaj 27
4 precej koristno 33
5 v celoti koristno 8
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_10 Dogaja se, da posamezniki, ki v delovnem telesu ostanejo v manjšini oz. se ne identificirajo z njegovim stališčem, na zasedanju zbora nasprotujejo sprejetim sklepom - ali sodite, da je to dopustno?

Value 47172 Frequency
1 da 65
2 deloma, kakor kdaj 24
3 ni 9
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V2_11_1 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nujnost hitrejšega spreminjanja razmer, organiziranost na področju

Value 48171 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 2
2 le malo 12
3 srednje 20
4 precej 41
5 veliko 23
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V2_11_2 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... roki povezani z osamosvojitvijo Slovenije

Value 49170 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 8
2 le malo 13
3 srednje 25
4 precej 21
5 veliko 30
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_3 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... razmerje sil med "pozicijo" in opozicijo, razmerje sil v Demosu

Value 50169 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 16
2 le malo 21
3 srednje 19
4 precej 25
5 veliko 16
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_4 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... neustreznost, neizdelanost vladnih konceptov (spreminjanje konceptov)

Value 51168 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 9
2 le malo 20
3 srednje 22
4 precej 23
5 veliko 22
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V2_11_5 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... zavlačevanje vlade pri pripravi predlogov za nujno potrebne zakone in proračun, zamujanje

Value 52167 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 16
2 le malo 12
3 srednje 21
4 precej 26
5 veliko 22
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_6 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nepripravljenost vlade upoštevati realne argumente ... ko pripravlja osnutek ali predlog zakona

Value 53166 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 6
2 le malo 22
3 srednje 21
4 precej 29
5 veliko 20
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V2_11_7 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... pomanjkanje programa dela skupščine

Value 54165 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 14
2 le malo 17
3 srednje 32
4 precej 21
5 veliko 13
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_8 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... slaba priprava zasedanj, dnevnih redov, razprav v zborih

Value 55164 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 13
2 le malo 20
3 srednje 35
4 precej 21
5 veliko 8
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_9 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nespoštovanje skupščinskega poslovnika

Value 56163 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 26
2 le malo 34
3 srednje 23
4 precej 9
5 veliko 2
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
94 6

Valid range from 1 to 5

V2_11_10 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... nespoštovanje predhodno sprejetih stališč v delovnih telesih (ponovno odpiranje vprašanj, ..., itd.)

Value 57162 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 6
2 le malo 14
3 srednje 28
4 precej 38
5 veliko 12
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V2_11_11 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... premajhna pripravljenost poslancev v razpravah, nekonkretnost

Value 58161 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 4
2 le malo 15
3 srednje 44
4 precej 30
5 veliko 4
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_11_12 Na delovanje vašega delovnega telesa, še posebej na spreminjanje zakonodaje ... vplivajo različni dejavniki - ocenite prosim koliko vpliva ... neodgovornost poslancev do svojega dela, neprisotnost na sejah, zasedanjih

Value 59160 Frequency
1 sploh ne (se ne ponavlja) 3
2 le malo 17
3 srednje 43
4 precej 25
5 veliko 9
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_12_1 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... so strokovno dobro pripravljeni

Value 60159 Frequency
1 sploh se ne strinjam 5
2 12
3 44
4 31
5 popolnoma se strinjam 6
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V2_12_2 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... le parcialno urejajo področje, ne gradijo konsistentnega sistema

Value 61158 Frequency
1 sploh se ne strinjam 14
2 23
3 25
4 28
5 popolnoma se strinjam 8
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V2_12_3 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo deregulacijo

Value 62157 Frequency
1 sploh se ne strinjam 16
2 25
3 32
4 20
5 popolnoma se strinjam 0
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 7

Valid range from 1 to 5

V2_12_4 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... niso uresnljičivi

Value 63156 Frequency
1 sploh se ne strinjam 29
2 28
3 28
4 9
5 popolnoma se strinjam 1
997 1
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 5

V2_12_5 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... naj gradijo dolgoročne politike, bolj urejajo konkretne probleme

Value 64155 Frequency
1 sploh se ne strinjam 19
2 16
3 24
4 27
5 popolnoma se strinjam 11
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V2_12_6 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... vnašajo več demokratičnosti - povečujejo vlogo posameznika in njegove pravice

Value 65154 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 19
3 35
4 23
5 popolnoma se strinjam 13
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V2_12_7 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo jasna razmerja med proračunom in porabniki

Value 66153 Frequency
1 sploh se ne strinjam 17
2 24
3 25
4 21
5 popolnoma se strinjam 8
999 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 5

V2_12_8 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... so predvsem iraz strankarskih interesov

Value 67152 Frequency
1 sploh se ne strinjam 13
2 25
3 26
4 19
5 popolnoma se strinjam 13
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V2_12_9 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... imajo nepredvidene posledice

Value 68151 Frequency
1 sploh se ne strinjam 18
2 22
3 22
4 26
5 popolnoma se strinjam 8
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V2_12_10 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... omogočajo centralizacijo

Value 69150 Frequency
1 sploh se ne strinjam 13
2 7
3 23
4 24
5 popolnoma se strinjam 29
997 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V2_12_11 Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... kaj drugega, kaj

Value 70149 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1
3 4
4 3
5 popolnoma se strinjam 3
999 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 89

Valid range from 1 to 5

V2_12_11A Sprejete zakone ocenjujejo različno - ali se vi strinjate z naslednjimi trditvami o zakonih z vašega področja ... kaj drugega, kaj

Value 71148 Frequency
1 Ni podatka 9
999 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 91

Valid range from 1 to 1

V3_1 Kako ocenjujete odnos vlade oz. vladnega resorja, ki ga pokrivate, ali ste mu najbližji, do vašega delovnega telesa - koliko upošteva vaša stališča in predloge?

Value 72147 Frequency
1 upošteva v celoti 3
2 upošteva v glavnem 37
3 kakor kdaj, odvisno od primera 43
4 večinoma ne upošteva 12
5 sploh ne upošteva 2
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V3_1A Kako ocenjujete odnos vlade oz. vladnega resorja, ki ga pokrivate, ali ste mu najbližji, do vašega delovnega telesa - koliko upošteva vaša stališča in predloge? (če 3, 4 ali 5) Prosimo opišite v čem se to kaže

Value 73146 Frequency
1 Ni podatka 32
997 1
998 38
999 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 68

Valid range from 1 to 1

V3_2 V delu vašega delovnega telesa sodelujejo tudi predstavniki vladnega resorja (ministrstva), ki ga pokrivate, ali ste mu blizu - kako ste zadovoljni z njihovim sodelovanjem?

Value 74145 Frequency
1 zadovoljen(a) 46
2 kakor kdaj, različno 48
3 nisem zadovoljen(a) 4
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V3_3 In kako predvsem sodelujejo?

Value 75144 Frequency
1 so bolj pasivni opazovalci 0
2 skušajo uveljaviti predvsem svoja stališča, branijo stališča 40
3 zastopajo stališča resorja, a se skušajo dogovarjati, omogoč 54
4 kako drugače, kako 1
997 4
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 4

V3_3A Kako drugače, kako

Value 76143 Frequency
1 Ni podatka 1
998 98
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 99

Valid range from 1 to 1

V3_4 In kako ocenjujete kvalificiranost vladnega resorja pri pripravi predlogov, strokovnih podlag, poročil, itd.

Value 77142 Frequency
1 v celoti pozitivno 15
2 v glavnem pozitivno 52
3 kakor kdaj 27
4 v glavnem negativno 1
5 v celoti negativno 1
997 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V3_4A In kako ocenjujete kvalificiranost vladnega resorja pri pripravi predlogov, strokovnih podlag, poročil, itd. (če 3, 4 ali 5) V čem se to predvsem kaže - opišite

Value 78141 Frequency
1 Ni podatka 17
998 67
999 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 83

Valid range from 1 to 1

V3_5_1 Koliko pa lahko - po vaših izkušnjam - vaše delovno telo in poslanci na zasedanjih s svojimi argumenti ter pripombami vplivate na vsebino vladnega zakonskega osnutka ali predloga - ga spremenite oz. dopolnite? delovno telo

Value 79140 Frequency
1 sploh ne 0
2 le malo 28
3 srednje 46
4 pretežno 21
5 močno 3
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V3_5_2 Koliko pa lahko - po vaših izkušnjam - vaše delovno telo in poslanci na zasedanjih s svojimi argumenti ter pripombami vplivate na vsebino vladnega zakonskega osnutka ali predloga - ga spremenite oz. dopolnite? poslanci na sejah zborov

Value 80139 Frequency
1 sploh ne 2
2 le malo 33
3 srednje 36
4 pretežno 17
5 močno 3
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 9

Valid range from 1 to 5

V4_1 V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je skupščina v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s temi ocenami strinjate?

Value 81138 Frequency
1 da, v celoti 29
2 deloma, kakor kdaj 43
3 ne 25
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 3

V4_1A V zadnjem času se pojavljajo ocene, da je skupščina v podrejenem položaju nasproti vladi - ali se s temi ocenami strinjate? (če 1 ali 2) Navedite prosim v čem se to kaže

Value 82137 Frequency
1 Ni podatka 33
997 1
998 25
999 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 67

Valid range from 1 to 1

V4_2 Vlada oz. izvršni svet je v tem obdobju skoraj izključni predlagalec zakonov - kaj sodite o tem?

Value 83136 Frequency
1 strinjam se 24
2 iniciativo poslancev in strank bi morali povečati 68
3 stranke naj bi predvsem same ali skupaj dajale predloge 4
997 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 3

V4_3 Če bi vaša stranka (ali skupina poslancev) skušala oblikovati tak predlog - kakšni so po vašem mnenju izgledi, da bi bil sprejet?

Value 84135 Frequency
1 možnosti so velike 6
2 možnosti so srednje 28
3 možnosti so majhne 63
4 ne vem, premalo poznam 0
997 1
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 4

V4_3A Če bi vaša stranka (ali skupina poslancev) skušala oblikovati tak predlog - kakšni so po vašem mnenju izgledi, da bi bil sprejet? (če 2 ali 3) zakaj tako sodite - opišite prosim

Value 85134 Frequency
1 Ni podatka 48
997 1
998 6
999 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 52

Valid range from 1 to 1

V4_4 Sedanja skupščina je v primerjavi z drugimi parlamenti premalo kritična (neselektivna) saj je zavrnila le malo zakonskih predlogov - kaj sodite o tem?

Value 86133 Frequency
1 zavračanje vladnih predlogov ne bi bilo umestno 14
2 kritičnost do predlogov bi morali povečati 39
3 kritičnost do predlogov bi morali bistveno povečati, uveljav 35
997 6
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 12

Valid range from 1 to 3

V5_1 Ali sodite, da ste dovolj povezani s svojimi volilci?

Value 87132 Frequency
1 sem dovolj 12
2 deloma, kakor kdaj 51
3 nisem 36
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V5_1A Ali sodite, da ste dovolj povezani s svojimi volilci? (če 2 ali 3) opišite prosim zakaj

Value 88131 Frequency
1 Ni podatka 47
997 1
998 11
999 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 53

Valid range from 1 to 1

V5_2 Ali sredstva obveščanja ustrezno poročajo o vaših nastopih v skupščini?

Value 89130 Frequency
1 v celoti ustrezno 8
2 pretežno 11
3 kakor kdaj 30
4 bolj malo 31
5 sploh ne poročajo ustrezno 14
6 doslej sploh niso poročala 4
997 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 6

V5_3 In kako ocenjujete interes svojih volivcev za povezovanje z vami v sedanjem obdobju?

Value 90129 Frequency
1 interes je zelo majhen 14
2 interes je majhen 31
3 srednji 35
4 precej velik 16
5 zelo velik 1
997 2
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V5_4_1 Ali se pred sejami delovnega telesa in pred zasedanji zbora posvetujete (dogovarjate) s poslanskim klubom, da bi lažje oblikovali ali utemeljevali svoja stališča? pred sejami delovnega telesa

Value 91128 Frequency
1 da, redno 12
2 da, občasno, če so na dnevnem redu politično občutljiva vpra 51
3 ne 35
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V5_4_2 Ali se pred sejami delovnega telesa in pred zasedanji zbora posvetujete (dogovarjate) s poslanskim klubom, da bi lažje oblikovali ali utemeljevali svoja stališča? pred zasedanji zborov

Value 92127 Frequency
1 da, redno 56
2 da, občasno, če so na dnevnem redu politično občutljiva vpra 40
3 ne 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V5_5 Ali se tudi sicer skušate seznaniti s stališče vaše stranke o vprašanjih na dnevnem redu?

Value 93126 Frequency
1 da, vedno 39
2 pogosto 41
3 redko, včasih 17
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 3

V5_6 Če imate o nekem vprašanju stališče vaše stranke ali poslanskega kluba, ali vas to stališče zavezuje pri opredeljevanju v delovnem telesu ali pa se opredeljujete tudi drugače?

Value 94125 Frequency
1 me zavezuje 18
2 opredeljujem se predvsem po svoji vesti 41
3 opredeljujem se predvsem po svoji strokovni presoji 33
4 opredeljujem se predvsem glede na svoje volilce 2
5 kako drugače, kako 2
997 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V5_6A Če imate o nekem vprašanju stališče vaše stranke ali poslanskega kluba, ali vas to stališče zavezuje pri opredeljevanju v delovnem telesu ali pa se opredeljujete tudi drugače? Kako drugače, kako

Value 95124 Frequency
1 Ni podatka 4
997 1
998 94
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 96

Valid range from 1 to 1

V5_7_1_1 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... delo v delovnem telesu .... pravočasno

Value 96123 Frequency
1 nikoli 14
2 redko 19
3 kakor kdaj 33
4 pogosto 26
5 vedno 5
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V5_7_1_2 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... delo v delovnem telesu .... kvalitetno

Value 97122 Frequency
1 nikoli 8
2 redko 14
3 kakor kdaj 32
4 pogosto 26
5 vedno 8
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 12

Valid range from 1 to 5

V5_7_2_1 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... opredeljevanje na zasedanjih zborov .... pravočasno

Value 98121 Frequency
1 nikoli 1
2 redko 7
3 kakor kdaj 32
4 pogosto 45
5 vedno 12
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V5_7_2_2 Koliko pa vam pri tem pomaga vaš poslanski klub - ali npr. izoblikuje stališče, ki jih potrebujete za ... opredeljevanje na zasedanjih zborov .... kvalitetno

Value 99120 Frequency
1 nikoli 2
2 redko 5
3 kakor kdaj 36
4 pogosto 35
5 vedno 13
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 9

Valid range from 1 to 5

V5_8_1 Ali je vaš poslanski klub že kdaj zahteval pojasnilo o ... vaši odnosti s sej delovnega telesa?

Value 100119 Frequency
1 ne, ker za to ni bilo razloga 84
2 ne, čeprav se sej ne udeležujem redno 11
3 da, moral sem dati pojasnilo 3
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V5_8_2 Ali je vaš poslanski klub že kdaj zahteval pojasnilo o ... opredeljevanju v delovnem telesu?

Value 101118 Frequency
1 ne, ker za to ni bilo razloga 75
2 ne, čeprav se sej ne udeležujem redno 16
3 da, moral sem dati pojasnio 5
997 3
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 3

V6_1 Ali imajo v vašem delovnem telesu predstavniki opozicijie dovolj možnosti uveljaviti svoja stališča?

Value 102117 Frequency
1 sploh nimajo možnosti 3
2 imajo le malo možnosti 18
3 imajo dovolj možnosti 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 0

Valid range from 1 to 3

V6_2 In katera od navedenih trditev bi po vašem mnenju najbolje opisala sedanjo vlogo in delovanje "pozicije" v odnosu do opozicije v vašem delovnem telesu?

Value 103116 Frequency
1 člani "pozicije" spoštujejo in upoštevajo predloge opozicije 66
2 člani "pozicije" omalovažujejo člane iz vrst "opozicije" in 8
3 člani "pozicije" zavračajo predloge opozicijie, v posameznih 24
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 3

V6_3 Katera od navedenih trditev pa bi najbolje opisala sedanje delovanje članov opozicije ... ?

Value 104115 Frequency
1 člani iz opoziciji so konstruktivni 56
2 člani iz opozicije niso dovolj konstruktivni 19
3 člani iz opozicije so nepopustljivi, v posameznih primerih r 20
997 3
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 3

V6_4_A Ali sodite, da se v delu vašega delovnega telesa oblikujejo pravila igre med "pozicijo" in opozicijo, ki jih obe strani upoštevata (parlamentarna politična kulturna) - v čem se to kaže?

Value 105114 Frequency
1 Ni podatka 45
9 42
997 1
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 13

Valid range from 1 to 9

V6_5 Ali vaše delovno telo v svojem poročilu skupščini polega večinskega mnenja in njegove argumentacije, navede tudi manjšinska mnenja in njihovo argumentacijo?

Value 106113 Frequency
1 da, redno 14
2 da, občasno 35
3 da, če tako zahtevajo delegati katerih stališča v delovnem t 46
997 1
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 3

V7_1_A Navedite prosim tiste interesne skupine (organizacij, društva, lobbyi, združenja, gibanja), ki so posebej pomembne za oblikovanje politik na področju, ki ga pokriva vaše delovno telo?

Value 107112 Frequency
1 Ni podatka 82
999 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
82 18

Valid range from 1 to 1

V7_2_1 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? mirovnikov

Value 108111 Frequency
1 ga ni 34
2 majhen 33
3 srednji 15
4 velik 3
5 zelo velik 2
6 ne vem 3
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 13

Valid range from 1 to 5

V7_2_2 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? razlaščencev

Value 109110 Frequency
1 ga ni 35
2 majhen 20
3 srednji 12
4 velik 11
5 zelo velik 6
6 ne vem 5
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_2_3 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? obrtnikov (mimo strank)

Value 110109 Frequency
1 ga ni 32
2 majhen 26
3 srednji 14
4 velik 12
5 zelo velik 1
6 ne vem 4
997 2
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 15

Valid range from 1 to 5

V7_2_4 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ljudi v državnem aparatu (resorju, ki ga pokrivate)

Value 111108 Frequency
1 ga ni 5
2 majhen 5
3 srednji 26
4 velik 29
5 zelo velik 16
6 ne vem 3
997 1
999 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 19

Valid range from 1 to 5

V7_2_5 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? sindikatov

Value 112107 Frequency
1 ga ni 21
2 majhen 25
3 srednji 27
4 velik 8
5 zelo velik 2
6 ne vem 5
997 3
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 17

Valid range from 1 to 5

V7_2_6 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? kmetov (mimo strank)

Value 113106 Frequency
1 ga ni 33
2 majhen 22
3 srednji 16
4 velik 5
5 zelo velik 3
6 ne vem 3
999 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 21

Valid range from 1 to 5

V7_2_7 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zaposlenih v družbenih posestvih

Value 114105 Frequency
1 ga ni 45
2 majhen 23
3 srednji 11
4 velik 1
5 zelo velik 1
6 ne vem 7
997 2
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 19

Valid range from 1 to 5

V7_2_8 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? gozdarjev

Value 115104 Frequency
1 ga ni 44
2 majhen 23
3 srednji 10
4 velik 6
5 zelo velik 0
6 ne vem 6
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 17

Valid range from 1 to 5

V7_2_9 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? prosvet, delavcev

Value 116103 Frequency
1 ga ni 28
2 majhen 24
3 srednji 27
4 velik 6
5 zelo velik 4
6 ne vem 3
997 1
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 11

Valid range from 1 to 5

V7_2_10 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? kulturnikov

Value 117102 Frequency
1 ga ni 27
2 majhen 24
3 srednji 19
4 velik 10
5 zelo velik 4
6 ne vem 5
997 1
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_2_11 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zdravnikov

Value 118101 Frequency
1 ga ni 22
2 majhen 24
3 srednji 17
4 velik 14
5 zelo velik 9
6 ne vem 4
997 1
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 14

Valid range from 1 to 5

V7_2_12 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ekologov

Value 119100 Frequency
1 ga ni 21
2 majhen 20
3 srednji 23
4 velik 13
5 zelo velik 6
6 ne vem 6
997 1
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 17

Valid range from 1 to 5

V7_2_13 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? jedrskega lobbya

Value 12099 Frequency
1 ga ni 40
2 majhen 23
3 srednji 10
4 velik 6
5 zelo velik 2
6 ne vem 6
997 1
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 19

Valid range from 1 to 5

V7_2_14 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih gospodarksih organizacij, koncernov

Value 12198 Frequency
1 ga ni 23
2 majhen 21
3 srednji 24
4 velik 8
5 zelo velik 4
6 ne vem 6
997 1
999 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 20

Valid range from 1 to 5

V7_2_15 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih javnih sistemov (PTT, železnic, ... )

Value 12297 Frequency
1 ga ni 32
2 majhen 16
3 srednji 21
4 velik 12
5 zelo velik 0
6 ne vem 7
997 1
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
81 19

Valid range from 1 to 5

V7_2_16 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? cerkvenih in religioznih organizacij

Value 12396 Frequency
1 ga ni 32
2 majhen 22
3 srednji 14
4 velik 9
5 zelo velik 7
6 ne vem 3
997 1
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_2_17 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? ženskih skupin

Value 12495 Frequency
1 ga ni 31
2 majhen 27
3 srednji 17
4 velik 11
5 zelo velik 2
6 ne vem 1
997 1
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 12

Valid range from 1 to 5

V7_2_18 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? "direktorskega lobbya"

Value 12594 Frequency
1 ga ni 24
2 majhen 14
3 srednji 20
4 velik 19
5 zelo velik 7
6 ne vem 3
997 3
999 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_2_19 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? visokega šolstva (Univerza)

Value 12693 Frequency
1 ga ni 18
2 majhen 21
3 srednji 29
4 velik 15
5 zelo velik 5
6 ne vem 2
997 1
999 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
88 12

Valid range from 1 to 5

V7_2_20 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? velikih raziskovalnih institutov

Value 12792 Frequency
1 ga ni 15
2 majhen 22
3 srednji 24
4 velik 17
5 zelo velik 6
6 ne vem 3
997 1
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_2_21 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnih društev (pravnikov, ekonomistov, sociologov, politologov)

Value 12891 Frequency
1 ga ni 15
2 majhen 25
3 srednji 24
4 velik 22
5 zelo velik 3
6 ne vem 3
999 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 11

Valid range from 1 to 5

V7_2_22 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? gospodarkse zbornice

Value 12990 Frequency
1 ga ni 16
2 majhen 19
3 srednji 32
4 velik 15
5 zelo velik 5
6 ne vem 5
997 1
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 13

Valid range from 1 to 5

V7_2_23 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? zadružne zveze

Value 13089 Frequency
1 ga ni 30
2 majhen 19
3 srednji 21
4 velik 10
5 zelo velik 3
6 ne vem 5
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 17

Valid range from 1 to 5

V7_2_24 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? Ljubljanske banke

Value 13188 Frequency
1 ga ni 31
2 majhen 17
3 srednji 23
4 velik 8
5 zelo velik 4
6 ne vem 5
999 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
83 17

Valid range from 1 to 5

V7_2_25 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnjakov, ki delajo na področju mednarodnih odnosov

Value 13287 Frequency
1 ga ni 18
2 majhen 15
3 srednji 25
4 velik 16
5 zelo velik 11
6 ne vem 3
997 1
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
85 15

Valid range from 1 to 5

V7_2_26 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? strokovnjakov, ki delajo na področju obrambe

Value 13386 Frequency
1 ga ni 25
2 majhen 19
3 srednji 18
4 velik 17
5 zelo velik 10
6 ne vem 3
997 1
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
89 11

Valid range from 1 to 5

V7_2_27 In kako ocenjujete vpliv naslednjih interesnih skupin na delo vašega delovnega telesa? upokojencev

Value 13485 Frequency
1 ga ni 35
2 majhen 21
3 srednji 17
4 velik 8
5 zelo velik 3
6 ne vem 4
997 1
999 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
84 16

Valid range from 1 to 5

V7_3_1 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? udeležujejo se posameznih sej

Value 13584 Frequency
0 ne 0
1 da 75
997 1
999 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
75 25

Valid range from 0 to 1

V7_3_1A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? udeležujejo se posameznih sej - kdo predvsem

Value 13683 Frequency
1 Ni podatka 65
999 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 35

Valid range from 1 to 1

V7_3_2 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne materiale

Value 13782 Frequency
0 ne 0
1 da 62
999 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 38

Valid range from 0 to 1

V7_3_2A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne materiale - kdo predvsem

Value 13881 Frequency
1 Ni podatka 51
999 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 49

Valid range from 1 to 1

V7_3_3 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne predloge

Value 13980 Frequency
0 ne 0
1 da 60
999 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 40

Valid range from 0 to 1

V7_3_3A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? pošiljajo nam razne predloge - kdo predvsem

Value 14079 Frequency
1 Ni podatka 49
999 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 51

Valid range from 1 to 1

V7_3_4 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? imajo - vzpostavljajo osebne stike s posameznimi poslanci

Value 14178 Frequency
0 ne 0
1 da 44
999 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
44 56

Valid range from 0 to 1

V7_3_4A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? imajo - vzpostavljajo osebne stike s posameznimi poslanci, kdo predvsem

Value 14277 Frequency
1 Ni podatka 36
999 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36 64

Valid range from 1 to 1

V7_3_5 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? vplivajo preko objavljenih stališč v javnosti in javnih nastopov

Value 14376 Frequency
0 ne 0
1 da 52
999 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
52 48

Valid range from 0 to 1

V7_3_5A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? vplivajo preko objavljenih stališč v javnosti in javnih nastopov - kdo predvsem

Value 14475 Frequency
1 Ni podatka 34
999 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 66

Valid range from 1 to 1

V7_3_6 In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? kako drugače

Value 14574 Frequency
0 ne 0
1 da 12
999 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12 88

Valid range from 0 to 1

V7_3_6A In na kakšen način ti predvsem vplivajo na delo vašega delovnega telesa? kako drugače, kako

Value 14673 Frequency
1 Ni podatka 8
999 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 92

Valid range from 1 to 1

V7_4A Ali skušajo vplivati tudi na vas tudi na načine, ki so nespremenljivi?

Value 14772 Frequency
1 Ni podatka 68
999 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
68 32

Valid range from 1 to 1

V7_5 Ali je tudi vaše delovno telo kdaj (bilo) zainteresirano in je zaprosilo za njihova stališča in predloge?

Value 14871 Frequency
1 da 59
2 ne 8
3 ne vem, ne bi mogel reči 26
999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 7

Valid range from 1 to 3

V7_5A Ali je tudi vaše delovno telo kdaj (bilo) zainteresirano in je zaprosilo za njihova stališča in predloge? da, navedite primer(e)

Value 14970 Frequency
1 Ni podatka 48
997 2
998 32
999 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
48 52

Valid range from 1 to 1

V8_1_1 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? iskanje skupnih rešitev, doseganje plodnih kompromisov

Value 15069 Frequency
1 najmanj 1
2 6
3 21
4 48
5 najbolj 20
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V8_1_1A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? iskanje skupnih rešitev, doseganje plodnih kompromisov - izraziti primeri

Value 15168 Frequency
1 Ni podatka 17
999 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17 83

Valid range from 1 to 1

V8_1_2 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? preglasovanje

Value 15267 Frequency
1 najmanj 26
2 28
3 15
4 6
5 najbolj 5
997 2
999 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
80 20

Valid range from 1 to 5

V8_1_2A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? preglasovanje - izraziti primeri

Value 15366 Frequency
1 Ni podatka 13
999 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 87

Valid range from 1 to 1

V8_1_3 Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? prelaganje odločanja (neodoločanje)

Value 15465 Frequency
1 najmanj 30
2 25
3 18
4 3
5 najbolj 1
999 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
77 23

Valid range from 1 to 5

V8_1_3A Kakšne so po vašem mnenju glavne značilnosti dela vašega delovnega telesa? prelaganje odločanja (neodločanje) - izraziti primeri

Value 15564 Frequency
1 Ni podatka 7
999 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 93

Valid range from 1 to 1

V8_2_1 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri opozarjanju na pereča družbena in gospodarska vprašanja sedanjega časa

Value 15663 Frequency
1 sploh ne 6
2 25
3 33
4 23
5 v celoti 11
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V8_2_2 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju pobud različnih družbenih skupin

Value 15762 Frequency
1 sploh ne 3
2 35
3 36
4 17
5 v celoti 4
997 1
999 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 5

Valid range from 1 to 5

V8_2_3 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju možnih alternativ za oblikovanje politik na konkretnem področju

Value 15861 Frequency
1 sploh ne 3
2 28
3 37
4 21
5 v celoti 4
997 1
999 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 7

Valid range from 1 to 5

V8_2_4 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri iskanju sporazumnih rešitev

Value 15960 Frequency
1 sploh ne 3
2 11
3 32
4 40
5 v celoti 12
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V8_2_5 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju jasnih stališč in kvalitetnih pripomb k osnutkom, predlogom

Value 16059 Frequency
1 sploh ne 2
2 11
3 26
4 45
5 v celoti 14
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V8_2_6 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju svojih stališč v zborih

Value 16158 Frequency
1 sploh ne 4
2 22
3 38
4 27
5 v celoti 5
997 1
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V8_2_7 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri uveljavljanju svojih stališč v ustreznem vladnem resorju

Value 16257 Frequency
1 sploh ne 2
2 28
3 40
4 24
5 v celoti 3
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V8_2_8 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri oblikovanju dolgoročne politike na področju, ki ga pokrivate

Value 16356 Frequency
1 sploh ne 2
2 29
3 32
4 25
5 v celoti 8
997 2
999 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96 4

Valid range from 1 to 5

V8_2_9 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri nadziranju vladnega resorja ko gre za uresničevanje odločitev in politike sprejete v skupščini (obravnavanje poročil o izvajanju politike na področju)

Value 16455 Frequency
1 sploh ne 10
2 36
3 31
4 15
5 v celoti 5
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
97 3

Valid range from 1 to 5

V8_2_10 Ali sodite, da je vaše delovno telo dovolj učinkovito .... pri seznanjanju javnosti s svojim delom

Value 16554 Frequency
1 sploh ne 4
2 30
3 39
4 18
5 v celoti 7
997 1
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 2

Valid range from 1 to 5

V8_3_1 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? zmanjšati število stalnih delovnih teles, jih združiti

Value 16653 Frequency
1 ni treba 5
2 deloma 34
3 na vsak način 60
4 ne vem 0
999 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 1

Valid range from 1 to 3

V8_3_2 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? oblikovati "ad hoc" delovna telesa (ob konkretnih primerih)

Value 16752 Frequency
1 ni treba 27
2 deloma 45
3 na vsak način 19
4 ne vem 6
999 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
91 9

Valid range from 1 to 3

V8_3_3 Kaj bi bilo po vašem mnenju treba storiti, da bi povečali učinkovitost delovnih teles? oblikovati t.t. "preiskovalna" telesa

Value 16851 Frequency
1 ni treba 23
2 deloma 40
3 na vsak način 26
4 ne vem 8
999 3