PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0101_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena ekonomskih razmer, ocena materialnih razmer v gospodinjstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora novi slovenski vladi, ocena dela predsednika vlade in parlamentarne opozicije, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, NATO

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 29. januar 2001 - 31. januar 2001
Čas izdelave: 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0101 - PODATKI za PBSI01/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 63
  • število enot: 948

Spremenljivke

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 13 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 374
2 NEZADOVOLJNI 487
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 557
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, podpiram 584
2 ne, ne podpiram 256
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 163 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 374
2 NEZADOVOLJNI 487
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 262 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 557
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 361 Frekvenca
1 da, podpiram 584
2 ne, ne podpiram 256
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 460 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 61
2 . 132
3 nekje vmes 416
4 . 176
5 zelo uspe0no 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 559 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 36
2 . 109
3 nekje vmes 269
4 . 291
5 zelo uspe0no 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 658 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 78
2 . 201
3 nekje vmes 358
4 . 135
5 zelo uspe0no 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 138
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 757 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 45
2 . 59
3 nekje vmes 146
4 . 298
5 zelo uspe0no 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A USTAVNO SODISCE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 856 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 97
2 . 164
3 nekje vmes 293
4 . 173
5 zelo uspe0no 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
773 175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 ZDENKA CERAR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 955 Frekvenca
1 zelo neuspe0no 31
2 . 74
3 nekje vmes 218
4 . 238
5 zelo uspe0no 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 221
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 1054 Frekvenca
1 koristilo bi ji 448
2 ne bi ji koristilo 300
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
748 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 1153 Frekvenca
1 za vstop 523
2 proti vstopu 281
3 ne ve, b.o. 137
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA?

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1252 Frekvenca
1 strinja se 464
2 ne strinja se 324
3 neopredeljen, ne ve, 151
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO5 SLO KORISTILO CLANSTVO V NATU

ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 1351 Frekvenca
1 koristilo bi ji 443
2 ne bi ji koristilo 307
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
750 198

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 1450 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 149
3 nekaj vmes 410
4 . 205
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PRED. VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 1549 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 101
3 nekaj vmes 277
4 . 310
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DR0AVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1648 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 169
3 nekaj vmes 422
4 . 159
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 1747 Frekvenca
1 najmanj zaupa 47
2 . 64
3 nekaj vmes 170
4 . 280
5 najbolj zaupa 349
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 1846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 151
2 . 286
3 nekaj vmes 364
4 . 61
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Vrednost 1945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 99
2 . 213
3 nekaj vmes 345
4 . 182
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 69
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Vrednost 2044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 69
2 . 110
3 nekaj vmes 301
4 . 307
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Vrednost 2143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 93
3 nekaj vmes 294
4 . 300
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 235
2 . 211
3 nekaj vmes 250
4 . 132
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 2341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 21
2 . 73
3 nekaj vmes 327
4 . 338
5 najbolj zaupa 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 2440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 16
2 . 67
3 nekaj vmes 339
4 . 346
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 2539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 128
3 nekaj vmes 365
4 . 215
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 131
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 2638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 33
2 . 108
3 nekaj vmes 339
4 . 319
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 2737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 34
2 . 112
3 nekaj vmes 358
4 . 301
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 2836 Frekvenca
1 najmanj zaupa 38
2 . 86
3 nekaj vmes 367
4 . 297
5 najbolj zaupa 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 2935 Frekvenca
1 da 693
2 ne 206
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3034 Frekvenca
1 DESUS 8
2 LDS 237
3 NSI 30
4 SLS+SKD 17
5 SMS 30
6 SNS 18
7 SDS 55
8 ZLSD 49
9 drugo 32
0 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 472

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 3133 Frekvenca
1 DESUS 7
2 LDS 82
3 NSI 7
4 SLS+SKD 15
5 SMS 14
6 SNS 11
7 SDS 36
8 ZLSD 20
9 drugo 18
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
210 738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 3232 Frekvenca
1 DESUS 15
2 LDS 309
3 NSI 37
4 SLS+SKD 34
5 SMS 32
6 SNS 22
7 SDS 84
8 ZLSD 75
0 ne vem, b.o., drugo 162
9 nisem sel na volitve 164
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
608 340

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 3331 Frekvenca
1 prej levo 276
2 v sredino 138
3 prej desno 160
4 b.o. 358
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
574 374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

EB6N PREDNOSTNA SMER DIPLOMACIJE?

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTNA NALOGA SLOVENSKE DIPLOMACIJE?

Vrednost 3430 Frekvenca
1 ODNOSI S HRVASKO 625
2 ODNOSI Z ITALIJO 44
3 ODNOSI Z AVSTRIJO 83
4 ODNOSI Z JUGOSLAVIJO 71
5 ne vem,b.o. 108
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q527 ODNOSI MED ITALIJO IN SLOVENIJO

KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SOSEDNJIH DRŽAV S SLOVENIJO Z VIDIKA REŠEVANJA ODPRTIH VPRAŠANJ? Z ISTO LESTVICO KOT PREJ, OD 1 DO 5 OCENITE KAKŠNI SO TI ODNOSI. 1 POMENI DA SO ZELO SLABI, 5 DA SO ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. OCENITE NAJPREJ KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED ITALIJO IN SLOVENIJO

Vrednost 3529 Frekvenca
1 zelo slabi 20
2 . 106
3 nekje vmes 497
4 . 203
5 zelo dobri 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
853 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q528 ODNOSI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

PA ODNOSI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO:

Vrednost 3628 Frekvenca
1 zelo slabi 24
2 . 179
3 nekje vmes 432
4 . 189
5 zelo dobri 39
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 85

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q529 ODNOSI MED MADZARSKO IN SLOVENIJO

KAKO OCENJUJETE ODNOSE MED MADŽARSKO IN SLOVENIJO:

Vrednost 3727 Frekvenca
1 zelo slabi 6
2 . 43
3 nekje vmes 279
4 . 346
5 zelo dobri 84
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q530 ODNOSI MED HRVASKO IN SLOVENIJO

IN ŠE KAKO OCENJUJETE ODNOSE MED HRVAŠKO IN SLOVENIJO:

Vrednost 3826 Frekvenca
1 zelo slabi 112
2 . 367
3 nekje vmes 315
4 . 71
5 zelo dobri 10
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q531 ODPRAVA AVNOJSKIH SKLEPOV

ENO GLAVNIH PRIZADEAVANJ SLOVENSKE VLADE JE PRITI PO HITRI POTI DO POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI. NA TEJ POTI PA AVSTRIJA POSTAVLJA SLOVENIJI VEČ POGOJEV ZA VSTOP. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE STRATEGIJE SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE, KAKO UVELJAVITI SLOVENSKE DRŽAVNE INTERESE IN SI HKRATI ZAGOTOVITI AVSTRIJSKO PODPORO. KAKO KONKRETNO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA GLEDE AVSTRIJSKE ZAHTEVE PO ODPRAVI AVNOJSKIH SKLEPOV?

Vrednost 3925 Frekvenca
1 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 375
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 373
3 SPREJME NAJ ZAHTEVE 40
4 ne vem, b.o. 139
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q532 VPRASANJE NUKLEARKE

DRUGO ODPRTO VPRAŠANJE SE NANAŠA NA AVSTRIJSKO ZAHTEVO PO ZAPRTJU JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO. KAKO NAJ V TEM PRIMERU RAVNA SLOVENIJA?

Vrednost 4024 Frekvenca
1 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 401
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 356
3 SPREJME NAJ ZAHTEVE 86
4 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
843 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q533 VPRASANJE MANJSINE

TRETJE PEREČE VPRAŠANJE JE AVSTRIJSKA ZAHTEVA PO PRIZNANJU NEMŠKO GOVOREČE MANJŠINE V SLOVENIJI. KAKO NAJ V ZVEZI S TEM VPRAŠANJEM RAVNA SLOVENIJA?

Vrednost 4123 Frekvenca
1 SPREJME NAJ ZAHTEVE 144
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 424
3 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 228
4 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
796 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q534 1. PERECE VPRASANJE S HR

SLOVENIJA PA IMA VEČ ODPRTIH VPRAŠANJ TUDI S HRVAŠKO. NAŠTELI VAM BOMO GLAVNE MED NJIMI VI PA IZBERITE TISTO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PEREČE IN BI GA MORALA SLOVENSKA DIPLOMACIJO REŠEVATI PREDNOSTNO?

Vrednost 4222 Frekvenca
1 POVRA0ILA DENARNIH V 94
2 OBMORKSA MEJA 502
3 VPRASANJE JEK 64
4 KOPENSKA MEJA 180
5 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q535 2. PERECE VPRASANJE S HR

IN KATEREGA OD PREOSTALIH BI IZBRALI KOT DRUGO NAJBOLJ PEREČE VPRAŠANJE?

Vrednost 4321 Frekvenca
1 POVRA0ILA DENARNIH V 128
2 OBMORKSA MEJA 207
3 VPRASANJE JEK 154
4 KOPENSKA MEJA 326
5 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 133

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q536 PIRANSKI ZALIV / NAJBOLJ POMEMBNO?

KAJ SE VAM V ZVEZI S PIRANSKIM ZALIVOM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO?

Vrednost 4420 Frekvenca
1 CELOVITOST PIRANSKEG 350
2 IZHOD NA ODPRTO MORJ 312
3 OHRANITI SPORNE ZASE 130
4 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q537 DENARNE VLOGE HRVASKIH VARCEVALCEV

V ZVEZI Z DENARNIMI VLOGAMI HRVAŠKIH VARČEVALCEV V LJUBLJANSKI BANKI LAHKO SLIŠIMO DELJENA MNENJA. NEKATERI MENIJO...:

Vrednost 4519 Frekvenca
1 SLOVENIJA NAJ PORAVN 369
2 TO NI PROBLEM SLOVEN 358
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q538 KOMPROMIS PREJ...

GLEDE NA POMEN, KI GA IMA ZA SLOVENIJO UREJANJE ODNOSOV Z AVSTRIJO IN HRVAŠKO POVEJTE, KJE NAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA POLITIKA BOLJ PRIPRAVLJENA NA KOMPROMISE. V..:

Vrednost 4618 Frekvenca
1 V POGAJANJIH Z AVSTR 268
2 V POGAJANJIH S HRVA0 464
3 nikjer 47
4 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q539 EKONOMSKE RAZMERE V SLO

ZA KONEC PA ŠE PAR KRATKIH VPRAŠANJ, KI SO DEL MEDNARODNE RAZISKAVE V KATERI SODELUJE TUDI SLOVENIJA. PRVO VPRAŠANJE JE: KAKO BI OCENILI TRENUTNE EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI?

Vrednost 4717 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 9
2 DOBRO 282
3 NITI ...NITI 409
4 SLABO 170
5 ZELO SLABO 27
6 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q540 EKONOMSKE RAZMERE V SLO CEZ ENO LETO

ALI MENITE, DA BODO ČEZ ENO LETO EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI...

Vrednost 4816 Frekvenca
1 DOSTI BOLJ0E 6
2 BOLJ0E 232
3 ENAKE 342
4 NEKAJ SLAB0E 260
5 DOSTI SLAB0E 29
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q541 MATERIALNE RAZMERE V GOSPODINJSTVU?

KAKO OCENJUJETE TRENUTNE MATERIALNE RAZMERE V VAŠEM GOSPODINJSTVU? ALI KOT...

Vrednost 4915 Frekvenca
1 ZELO DOBRE 32
2 DOBRE 405
3 NITI ...NITI ... 347
4 SLABE 98
5 ZELO SLABE 25
6 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q542 MATERIALNE RAZMERE V GOSPODINJSTVU CEZ E

ALI MENITE, DA BODO ČEZ ENO LETO MATERIALNE RAZMERE V VAŠEM GOSPODINJSTVU...

Vrednost 5014 Frekvenca
1 DOSTI BOLJ0E 11
2 BOLJ0E 212
3 ENAKE 478
4 NEKAJ SLAB0E 158
5 DOSTI SLAB0E 19
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q543 OCENA DELA VLADE JANEZA DRNOVSKA

KAKO OCENJUJETE DELO VLADE JANEZA DRNOVŠKA OD ZAČETKA NJEGOVEGA MANDATA? ALI KOT...

Vrednost 5113 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 83
2 DOBRO 593
3 PREJ SLABO 143
4 ZELO SLABO 21
5 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q544 OCENA DELOVANJA OPOZICIJE...

KAKO OCENJUJETE DELOVANJE PARLAMENTARNE OPOZICIJE...

Vrednost 5212 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 10
2 DOBRO 358
3 PREJ SLABO 331
4 ZELO SLABO 80
5 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
779 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LROJ POVEJTE MI 0E: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 12 14 82 54.652 16.845

Vrednosti spremenljivk od 14 do 82

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5410 Frekvenca
1 OSNOVNA 174
2 POKLICNA 167
3 SREDNJA 405
4 VISOKA 189
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 559 Frekvenca
1 PODEZELJE 323
2 MANJSI KRAJ 321
3 VECJE MESTO 123
4 V LJ./ MB 170
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 568 Frekvenca
1 V GOSPODARSTVU 256
2 V NEGOSPODARSTVU 176
3 SAMOZAPOSLEN 37
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 30
6 UPOKOJENEC 285
7 STUDENT 84
8 BREZPOSELN 53
9 DRUGO... 9
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 577 Frekvenca
1 sem veren 454
2 nisem veren 306
3 nekaj vmes... 165
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 586 Frekvenca
1 MOSKI 409
2 ZENSKA 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 595 Frekvenca
1 dobro, potekal je ob 831
2 slabo, potekal je ne 109
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
940 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 604 Frekvenca
30 ->30 198
45 30 - 45 278
60 46 - 60 232
99 61 -> 228
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 12

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Vrednost 613 Frekvenca
1 DESUS 15
2 LDS 319
3 NSI 37
4 SLS+SKD 32
5 SMS 44
6 SNS 29
7 SDS 91
8 ZLSD 69
9 drugo 50
0 ne vem 245
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 262

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 0 0.458 2.503 1 0.535

Vrednosti spremenljivk od 0.45841530493244 do 2.5029259583793

PB Oznaka politbarometra

Vrednost 631 Frekvenca
200101 948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 0

Vrednosti spremenljivk od 200101 do 200101

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0101 - Vprašalnik za PBSI01/01 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (). PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0101. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0101_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si