PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0101
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0101_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, ocena ekonomskih razmer, ocena materialnih razmer v gospodinjstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora novi slovenski vladi, ocena dela predsednika vlade in parlamentarne opozicije, zaupanje v institucije, evropske orientacije, strankarsko opredeljevanje, NATO

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO.

Methodology


Collection date: 29. januar 2001 - 31. januar 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0101 - PODATKI za PBSI01/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 63
  • number of units: 948

Variable list

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 374
2 NEZADOVOLJNI 487
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 87

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 557
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 23

Valid range from 1 to 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 31 Frequency
1 da, podpiram 584
2 ne, ne podpiram 256
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 108

Valid range from 1 to 3

Q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 163 Frequency
1 ZADOVOLJNI 374
2 NEZADOVOLJNI 487
3 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 87

Valid range from 1 to 3

Q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 262 Frequency
1 ZADOVOLJNI 557
2 NEZADOVOLJNI 368
3 ne vem, b.o. 22
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 23

Valid range from 1 to 3

Q481A PODPIRATE VLADO DRNOVSKA?

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 361 Frequency
1 da, podpiram 584
2 ne, ne podpiram 256
3 ne vem, b.o. 106
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 108

Valid range from 1 to 3

V1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO NOVE SLOVENSKE VLADE?

Value 460 Frequency
1 zelo neuspe0no 61
2 . 132
3 nekje vmes 416
4 . 176
5 zelo uspe0no 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 128

Valid range from 1 to 6

V2 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT NOVEGA PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 559 Frequency
1 zelo neuspe0no 36
2 . 109
3 nekje vmes 269
4 . 291
5 zelo uspe0no 157
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 86

Valid range from 1 to 6

V3 DRZAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 658 Frequency
1 zelo neuspe0no 78
2 . 201
3 nekje vmes 358
4 . 135
5 zelo uspe0no 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 138
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 138

Valid range from 1 to 6

V5 KUCAN

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 757 Frequency
1 zelo neuspe0no 45
2 . 59
3 nekje vmes 146
4 . 298
5 zelo uspe0no 351
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 49

Valid range from 1 to 6

V6A USTAVNO SODISCE

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 856 Frequency
1 zelo neuspe0no 97
2 . 164
3 nekje vmes 293
4 . 173
5 zelo uspe0no 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 175

Valid range from 1 to 6

V8 ZDENKA CERAR

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 955 Frequency
1 zelo neuspe0no 31
2 . 74
3 nekje vmes 218
4 . 238
5 zelo uspe0no 166
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 221
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 221

Valid range from 1 to 6

EB1 SLO KORISTILO CLANSTVO V EU

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1054 Frequency
1 koristilo bi ji 448
2 ne bi ji koristilo 300
3 ne vem, b.o. 193
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 200

Valid range from 1 to 3

EBREF NA REFERENDUMU BI GLASOVAL...

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1153 Frequency
1 za vstop 523
2 proti vstopu 281
3 ne ve, b.o. 137
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 144

Valid range from 1 to 3

NATO1 SLO KOT CLANICA NATA?

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1252 Frequency
1 strinja se 464
2 ne strinja se 324
3 neopredeljen, ne ve, 151
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 160

Valid range from 1 to 3

NATO5 SLO KORISTILO CLANSTVO V NATU

ALI MENITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1351 Frequency
1 koristilo bi ji 443
2 ne bi ji koristilo 307
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
750 198

Valid range from 1 to 3

I1 VLADI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 1450 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 149
3 nekaj vmes 410
4 . 205
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 43

Valid range from 1 to 6

I2 PRED. VLADE

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1549 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 101
3 nekaj vmes 277
4 . 310
5 najbolj zaupa 168
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 41

Valid range from 1 to 6

I3 DR0AVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1648 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 169
3 nekaj vmes 422
4 . 159
5 najbolj zaupa 58
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 73

Valid range from 1 to 6

I4 PRED. REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1747 Frequency
1 najmanj zaupa 47
2 . 64
3 nekaj vmes 170
4 . 280
5 najbolj zaupa 349
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 38

Valid range from 1 to 6

I5 POLITICNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 1846 Frequency
1 najmanj zaupa 151
2 . 286
3 nekaj vmes 364
4 . 61
5 najbolj zaupa 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 71

Valid range from 1 to 6

I6 SODISCEM

SODIŠČEM?

Value 1945 Frequency
1 najmanj zaupa 99
2 . 213
3 nekaj vmes 345
4 . 182
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 69

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI

POLICIJI?

Value 2044 Frequency
1 najmanj zaupa 69
2 . 110
3 nekaj vmes 301
4 . 307
5 najbolj zaupa 124
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 37

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI

VOJSKI?

Value 2143 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 93
3 nekaj vmes 294
4 . 300
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 77

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2242 Frequency
1 najmanj zaupa 235
2 . 211
3 nekaj vmes 250
4 . 132
5 najbolj zaupa 70
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 50

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 2341 Frequency
1 najmanj zaupa 21
2 . 73
3 nekaj vmes 327
4 . 338
5 najbolj zaupa 135
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 54

Valid range from 1 to 6

I11 TOLARJU

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2440 Frequency
1 najmanj zaupa 16
2 . 67
3 nekaj vmes 339
4 . 346
5 najbolj zaupa 145
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 35

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODISCU

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2539 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 128
3 nekaj vmes 365
4 . 215
5 najbolj zaupa 63
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 131
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 131

Valid range from 1 to 6

I13 SOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2638 Frequency
1 najmanj zaupa 33
2 . 108
3 nekaj vmes 339
4 . 319
5 najbolj zaupa 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 46

Valid range from 1 to 6

I14 ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2737 Frequency
1 najmanj zaupa 34
2 . 112
3 nekaj vmes 358
4 . 301
5 najbolj zaupa 119
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 24

Valid range from 1 to 6

I15 MEDIJEM

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 2836 Frequency
1 najmanj zaupa 38
2 . 86
3 nekaj vmes 367
4 . 297
5 najbolj zaupa 125
6 ne vem/ ne pozna/b.o 0
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 35

Valid range from 1 to 6

W BI SLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 2935 Frequency
1 da 693
2 ne 206
3 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 49

Valid range from 1 to 3

W2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3034 Frequency
1 DESUS 8
2 LDS 237
3 NSI 30
4 SLS+SKD 17
5 SMS 30
6 SNS 18
7 SDS 55
8 ZLSD 49
9 drugo 32
0 ne vem, b.o. 216
Sysmiss 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 472

Valid range from 0 to 9

W3 SIMPATIJE

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3133 Frequency
1 DESUS 7
2 LDS 82
3 NSI 7
4 SLS+SKD 15
5 SMS 14
6 SNS 11
7 SDS 36
8 ZLSD 20
9 drugo 18
0 ne vem, b.o. 245
Sysmiss 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
210 738

Valid range from 0 to 9

Q510 OKTROBRA 2000 JE VOLIL

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3232 Frequency
1 DESUS 15
2 LDS 309
3 NSI 37
4 SLS+SKD 34
5 SMS 32
6 SNS 22
7 SDS 84
8 ZLSD 75
0 ne vem, b.o., drugo 162
9 nisem sel na volitve 164
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
608 340

Valid range from 0 to 9

LD ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 3331 Frequency
1 prej levo 276
2 v sredino 138
3 prej desno 160
4 b.o. 358
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
574 374

Valid range from 1 to 4

EB6N PREDNOSTNA SMER DIPLOMACIJE?

KAJ JE PO VAŠEM MNENJU PREDNOSTNA NALOGA SLOVENSKE DIPLOMACIJE?

Value 3430 Frequency
1 ODNOSI S HRVASKO 625
2 ODNOSI Z ITALIJO 44
3 ODNOSI Z AVSTRIJO 83
4 ODNOSI Z JUGOSLAVIJO 71
5 ne vem,b.o. 108
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 125

Valid range from 1 to 5

Q527 ODNOSI MED ITALIJO IN SLOVENIJO

KAKO OCENJUJETE POLITIČNE ODNOSE SOSEDNJIH DRŽAV S SLOVENIJO Z VIDIKA REŠEVANJA ODPRTIH VPRAŠANJ? Z ISTO LESTVICO KOT PREJ, OD 1 DO 5 OCENITE KAKŠNI SO TI ODNOSI. 1 POMENI DA SO ZELO SLABI, 5 DA SO ZELO DOBRI, 3 PA JE NEKJE VMES. OCENITE NAJPREJ KAKŠNI SO PO VAŠEM MNENJU ODNOSI MED ITALIJO IN SLOVENIJO

Value 3529 Frequency
1 zelo slabi 20
2 . 106
3 nekje vmes 497
4 . 203
5 zelo dobri 27
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 95

Valid range from 1 to 6

Q528 ODNOSI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO

PA ODNOSI MED AVSTRIJO IN SLOVENIJO:

Value 3628 Frequency
1 zelo slabi 24
2 . 179
3 nekje vmes 432
4 . 189
5 zelo dobri 39
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 85

Valid range from 1 to 6

Q529 ODNOSI MED MADZARSKO IN SLOVENIJO

KAKO OCENJUJETE ODNOSE MED MADŽARSKO IN SLOVENIJO:

Value 3727 Frequency
1 zelo slabi 6
2 . 43
3 nekje vmes 279
4 . 346
5 zelo dobri 84
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 190

Valid range from 1 to 6

Q530 ODNOSI MED HRVASKO IN SLOVENIJO

IN ŠE KAKO OCENJUJETE ODNOSE MED HRVAŠKO IN SLOVENIJO:

Value 3826 Frequency
1 zelo slabi 112
2 . 367
3 nekje vmes 315
4 . 71
5 zelo dobri 10
6 ne vem,b.o. 0
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 73

Valid range from 1 to 6

Q531 ODPRAVA AVNOJSKIH SKLEPOV

ENO GLAVNIH PRIZADEAVANJ SLOVENSKE VLADE JE PRITI PO HITRI POTI DO POLNOPRAVNEGA ČLANSTVA V EVROPSKI UNIJI. NA TEJ POTI PA AVSTRIJA POSTAVLJA SLOVENIJI VEČ POGOJEV ZA VSTOP. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE STRATEGIJE SLOVENSKE ZUNANJE POLITIKE, KAKO UVELJAVITI SLOVENSKE DRŽAVNE INTERESE IN SI HKRATI ZAGOTOVITI AVSTRIJSKO PODPORO. KAKO KONKRETNO NAJ PO VAŠEM MNENJU RAVNA SLOVENSKA VLADA GLEDE AVSTRIJSKE ZAHTEVE PO ODPRAVI AVNOJSKIH SKLEPOV?

Value 3925 Frequency
1 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 375
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 373
3 SPREJME NAJ ZAHTEVE 40
4 ne vem, b.o. 139
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 160

Valid range from 1 to 4

Q532 VPRASANJE NUKLEARKE

DRUGO ODPRTO VPRAŠANJE SE NANAŠA NA AVSTRIJSKO ZAHTEVO PO ZAPRTJU JEDRSKE ELEKTRARNE KRŠKO. KAKO NAJ V TEM PRIMERU RAVNA SLOVENIJA?

Value 4024 Frequency
1 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 401
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 356
3 SPREJME NAJ ZAHTEVE 86
4 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
843 105

Valid range from 1 to 4

Q533 VPRASANJE MANJSINE

TRETJE PEREČE VPRAŠANJE JE AVSTRIJSKA ZAHTEVA PO PRIZNANJU NEMŠKO GOVOREČE MANJŠINE V SLOVENIJI. KAKO NAJ V ZVEZI S TEM VPRAŠANJEM RAVNA SLOVENIJA?

Value 4123 Frequency
1 SPREJME NAJ ZAHTEVE 144
2 NAJ ISCE KOMPROMISE 424
3 ZAHTEVE NAJ ZAVRNE 228
4 ne vem, b.o. 127
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
796 152

Valid range from 1 to 4

Q534 1. PERECE VPRASANJE S HR

SLOVENIJA PA IMA VEČ ODPRTIH VPRAŠANJ TUDI S HRVAŠKO. NAŠTELI VAM BOMO GLAVNE MED NJIMI VI PA IZBERITE TISTO, KI JE PO VAŠEM MNENJU NAJBOLJ PEREČE IN BI GA MORALA SLOVENSKA DIPLOMACIJO REŠEVATI PREDNOSTNO?

Value 4222 Frequency
1 POVRA0ILA DENARNIH V 94
2 OBMORKSA MEJA 502
3 VPRASANJE JEK 64
4 KOPENSKA MEJA 180
5 ne vem, b.o. 83
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 108

Valid range from 1 to 5

Q535 2. PERECE VPRASANJE S HR

IN KATEREGA OD PREOSTALIH BI IZBRALI KOT DRUGO NAJBOLJ PEREČE VPRAŠANJE?

Value 4321 Frequency
1 POVRA0ILA DENARNIH V 128
2 OBMORKSA MEJA 207
3 VPRASANJE JEK 154
4 KOPENSKA MEJA 326
5 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 133

Valid range from 1 to 5

Q536 PIRANSKI ZALIV / NAJBOLJ POMEMBNO?

KAJ SE VAM V ZVEZI S PIRANSKIM ZALIVOM ZDI NAJBOLJ POMEMBNO?

Value 4420 Frequency
1 CELOVITOST PIRANSKEG 350
2 IZHOD NA ODPRTO MORJ 312
3 OHRANITI SPORNE ZASE 130
4 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 156

Valid range from 1 to 4

Q537 DENARNE VLOGE HRVASKIH VARCEVALCEV

V ZVEZI Z DENARNIMI VLOGAMI HRVAŠKIH VARČEVALCEV V LJUBLJANSKI BANKI LAHKO SLIŠIMO DELJENA MNENJA. NEKATERI MENIJO...:

Value 4519 Frequency
1 SLOVENIJA NAJ PORAVN 369
2 TO NI PROBLEM SLOVEN 358
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 221

Valid range from 1 to 3

Q538 KOMPROMIS PREJ...

GLEDE NA POMEN, KI GA IMA ZA SLOVENIJO UREJANJE ODNOSOV Z AVSTRIJO IN HRVAŠKO POVEJTE, KJE NAJ BO PO VAŠEM MNENJU SLOVENSKA POLITIKA BOLJ PRIPRAVLJENA NA KOMPROMISE. V..:

Value 4618 Frequency
1 V POGAJANJIH Z AVSTR 268
2 V POGAJANJIH S HRVA0 464
3 nikjer 47
4 ne vem, b.o. 140
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 169

Valid range from 1 to 4

Q539 EKONOMSKE RAZMERE V SLO

ZA KONEC PA ŠE PAR KRATKIH VPRAŠANJ, KI SO DEL MEDNARODNE RAZISKAVE V KATERI SODELUJE TUDI SLOVENIJA. PRVO VPRAŠANJE JE: KAKO BI OCENILI TRENUTNE EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI?

Value 4717 Frequency
1 ZELO DOBRO 9
2 DOBRO 282
3 NITI ...NITI 409
4 SLABO 170
5 ZELO SLABO 27
6 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 51

Valid range from 1 to 6

Q540 EKONOMSKE RAZMERE V SLO CEZ ENO LETO

ALI MENITE, DA BODO ČEZ ENO LETO EKONOMSKE RAZMERE V SLOVENIJI...

Value 4816 Frequency
1 DOSTI BOLJ0E 6
2 BOLJ0E 232
3 ENAKE 342
4 NEKAJ SLAB0E 260
5 DOSTI SLAB0E 29
6 ne vem, b.o. 53
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 79

Valid range from 1 to 6

Q541 MATERIALNE RAZMERE V GOSPODINJSTVU?

KAKO OCENJUJETE TRENUTNE MATERIALNE RAZMERE V VAŠEM GOSPODINJSTVU? ALI KOT...

Value 4915 Frequency
1 ZELO DOBRE 32
2 DOBRE 405
3 NITI ...NITI ... 347
4 SLABE 98
5 ZELO SLABE 25
6 ne vem, b.o. 15
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 41

Valid range from 1 to 6

Q542 MATERIALNE RAZMERE V GOSPODINJSTVU CEZ E

ALI MENITE, DA BODO ČEZ ENO LETO MATERIALNE RAZMERE V VAŠEM GOSPODINJSTVU...

Value 5014 Frequency
1 DOSTI BOLJ0E 11
2 BOLJ0E 212
3 ENAKE 478
4 NEKAJ SLAB0E 158
5 DOSTI SLAB0E 19
6 ne vem, b.o. 44
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 70

Valid range from 1 to 6

Q543 OCENA DELA VLADE JANEZA DRNOVSKA

KAKO OCENJUJETE DELO VLADE JANEZA DRNOVŠKA OD ZAČETKA NJEGOVEGA MANDATA? ALI KOT...

Value 5113 Frequency
1 ZELO DOBRO 83
2 DOBRO 593
3 PREJ SLABO 143
4 ZELO SLABO 21
5 ne vem, b.o. 82
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 108

Valid range from 1 to 5

Q544 OCENA DELOVANJA OPOZICIJE...

KAKO OCENJUJETE DELOVANJE PARLAMENTARNE OPOZICIJE...

Value 5212 Frequency
1 ZELO DOBRO 10
2 DOBRO 358
3 PREJ SLABO 331
4 ZELO SLABO 80
5 ne vem, b.o. 142
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
779 169

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI 0E: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 12 14 82 54.652 16.845

Valid range from 14 to 82

IZOB IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5410 Frequency
1 OSNOVNA 174
2 POKLICNA 167
3 SREDNJA 405
4 VISOKA 189
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 13

Valid range from 1 to 4

TIPK PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 559 Frequency
1 PODEZELJE 323
2 MANJSI KRAJ 321
3 VECJE MESTO 123
4 V LJ./ MB 170
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 11

Valid range from 1 to 4

ZAP ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 568 Frequency
1 V GOSPODARSTVU 256
2 V NEGOSPODARSTVU 176
3 SAMOZAPOSLEN 37
4 KMET 7
5 GOSPODINJA 30
6 UPOKOJENEC 285
7 STUDENT 84
8 BREZPOSELN 53
9 DRUGO... 9
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 11

Valid range from 1 to 9

REG1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 577 Frequency
1 sem veren 454
2 nisem veren 306
3 nekaj vmes... 165
4 zavrnil odg.,b.o. 11
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 23

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 586 Frequency
1 MOSKI 409
2 ZENSKA 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 595 Frequency
1 dobro, potekal je ob 831
2 slabo, potekal je ne 109
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 8

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 604 Frequency
30 ->30 198
45 30 - 45 278
60 46 - 60 232
99 61 -> 228
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 12

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 613 Frequency
1 DESUS 15
2 LDS 319
3 NSI 37
4 SLS+SKD 32
5 SMS 44
6 SNS 29
7 SDS 91
8 ZLSD 69
9 drugo 50
0 ne vem 245
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 262

Valid range from 0 to 9

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 0 0.458 2.503 1 0.535

Valid range from 0.45841530493244 to 2.5029259583793

PB Oznaka politbarometra

Value 631 Frequency
200101 948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 0

Valid range from 200101 to 200101

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0101 - Vprašalnik za PBSI01/01 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0101. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0101_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si