Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0110_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2001)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, zaupanje zdravniku, stališče o vojaški akciji v Afganistanu, mnenje o sodelovanju RS v protiteroristični koaliciji, evropska umestitev Slovenije, občutek varnosti po terorističnem napadu 11. septembra 2001

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
SOCIALNA MEDICINA
TERORIZEM


Abstract:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. V tokratnem Politbarometru so dodana tudi vprašanja s katerimi merimo stališča in ocene respondentov o zaupanju zdravnikom ter varovanju osebnih zdravstvenih podatkov. V luči dogodkov v New Yorku in Washingtonu anketiranci ocenjujejo pomen teorističnih napadov in uporabe vojaških sredstev za zoperstavitev terorizmu.

Methodology


Collection date: 22. oktober 2001 - 24. oktober 2001
Date of production: oktober 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0110 - Politbarometer PB10/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 64
 • number of units: 974

Variable list

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 13 Frequency
2001-10-15 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2001-10-15 2001-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 432
2 NEZADOVOLJNI 443
3 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 99

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 588
2 NEZADOVOLJNI 356
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 30

Valid range from 1 to 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Value 164 Frequency
2001-10-15 974
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 2001-10-15 2001-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 263 Frequency
1 ZADOVOLJNI 432
2 NEZADOVOLJNI 443
3 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 99

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 362 Frequency
1 ZADOVOLJNI 588
2 NEZADOVOLJNI 356
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 30

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 461 Frequency
1 da, podpiram 591
2 ne, ne podpiram 248
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 135

Valid range from 1 to 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 560 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 488
4 . 188
5 zelo neuspešno 29
6 ne vem/ne poznam/b.o. 59
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 72

Valid range from 1 to 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 659 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 77
3 nekje vmes 238
4 . 359
5 zelo neuspešno 189
6 ne vem/ne poznam/b.o. 56
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 70

Valid range from 1 to 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 758 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 228
3 nekje vmes 394
4 . 147
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 104

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 857 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 99
3 nekje vmes 317
4 . 297
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 118

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 956 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 62
3 nekje vmes 144
4 . 319
5 zelo uspešno 339
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 66

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1055 Frequency
1 zelo neuspešno 95
2 . 176
3 nekje vmes 312
4 . 158
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 178
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 193

Valid range from 1 to 6

V8 KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE T

KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Value 1154 Frequency
1 zelo neuspešno 44
2 . 88
3 nekje vmes 258
4 . 242
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 229
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 244

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1253 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 162
3 nekje vmes 349
4 . 154
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 236

Valid range from 1 to 6

V12 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA ZDRAVJE DUŠANA KEBRA?

Value 1352 Frequency
1 zelo neuspešno 50
2 . 106
3 nekje vmes 253
4 . 285
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 153

Valid range from 1 to 6

MPOZ1 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1451 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 25
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 42
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 8
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 30
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 28
8 obrambo, anton grizold 13
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 2
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 59
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 213
19 ne ve, ne pozna, b.o. 431
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
520 454

Valid range from 1 to 19

MPOZ2 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1550 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 10
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 17
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 4
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 11
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 16
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 7
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 22
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 28
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 17
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 1
Sysmiss 820
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
153 821

Valid range from 1 to 19

MPOZ3 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1649 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 3
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 9
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 4
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 0
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 10
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 8
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 0
Sysmiss 912
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 912

Valid range from 1 to 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1748 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 20
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 12
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 25
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 72
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 31
8 obrambo, anton grizold 22
9 okolje in prostor,janez kopač 48
10 pravosodje, ivan bizjak 36
11 promet in zveze, jakob presečnik 15
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 26
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 41
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 15
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 142
19 ne ve, ne pozna, b.o. 436
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
509 465

Valid range from 1 to 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1847 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 6
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 26
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 10
9 okolje in prostor,janez kopač 13
10 pravosodje, ivan bizjak 11
11 promet in zveze, jakob presečnik 12
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 17
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 18
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 8
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 2
Sysmiss 815
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
157 817

Valid range from 1 to 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Value 1946 Frequency
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 6
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 8
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 6
8 obrambo, anton grizold 3
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet in zveze, jakob presečnik 6
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 8
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 7
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 0
Sysmiss 902
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 902

Valid range from 1 to 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2045 Frequency
1 koristilo bi ji 495
2 ne bi ji koristilo 270
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 209

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2144 Frequency
1 glasoval bi za vstop 559
2 glasoval bi proti vstopu 238
3 ne ve, b.o. 159
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 177

Valid range from 1 to 3

EBNAP ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTA

ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU ALI NE?

Value 2243 Frequency
1 da, bo postala 768
2 ne, ne bo postala 90
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 116

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 2342 Frequency
1 strinja se 481
2 ne strinja se 329
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 144
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 164

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 2441 Frequency
1 najmanj zaupa 58
2 . 136
3 nekaj vmes 398
4 . 252
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 74

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 2540 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 87
3 nekaj vmes 219
4 . 350
5 najbolj zaupa 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 71

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 2639 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 171
3 nekaj vmes 428
4 . 194
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 93

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 2738 Frequency
1 najmanj zaupa 46
2 . 66
3 nekaj vmes 164
4 . 321
5 najbolj zaupa 310
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 67

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2837 Frequency
1 najmanj zaupa 124
2 . 257
3 nekaj vmes 394
4 . 76
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 103

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2936 Frequency
1 najmanj zaupa 98
2 . 211
3 nekaj vmes 364
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 107

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3035 Frequency
1 najmanj zaupa 74
2 . 140
3 nekaj vmes 347
4 . 253
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 71

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3134 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 103
3 nekaj vmes 306
4 . 275
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 122

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 3233 Frequency
1 najmanj zaupa 270
2 . 194
3 nekaj vmes 247
4 . 115
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 89

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 3332 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 72
3 nekaj vmes 324
4 . 355
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 91

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 3431 Frequency
1 najmanj zaupa 14
2 . 61
3 nekaj vmes 279
4 . 395
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 66

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 3530 Frequency
1 najmanj zaupa 45
2 . 130
3 nekaj vmes 351
4 . 220
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 179

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 3629 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 116
3 nekaj vmes 331
4 . 326
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 81

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 3728 Frequency
1 najmanj zaupa 36
2 . 122
3 nekaj vmes 316
4 . 341
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 59

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3827 Frequency
1 najmanj zaupa 42
2 . 105
3 nekaj vmes 335
4 . 307
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 57

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3926 Frequency
1 da 665
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 69

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4025 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 201
3 NSI-krscanska ljudska stranka 24
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 15
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 59
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 25
0 ne vem, b.o. 249
Sysmiss 310
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
415 559

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4124 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 0
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 95
3 NSI-krscanska ljudska stranka 6
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 23
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 18
9 drugo 25
0 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 768

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4223 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 288
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 31
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 42
5 SMS-stranko mladih Slovenije 22
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 75
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 59
9 nisem šel na volitve 198
0 ne vem, b.o., drugo 210
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 236

Valid range from 0 to 9

Q583A ALI VI OSEBNO ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VA

ALI VI OSEBNO ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VAŠI BOLEZNI, PREISKAVAH, IZVIDIH IPD. NE BO GOVORIL TRETJIM OSEBAM?

Value 4322 Frequency
1 da, zaupam 717
2 ne, ne zaupam 171
3 vseeno mi je 27
4 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
915 59

Valid range from 1 to 4

Q583B ALI BI ZASE IN ZA VAŠE SVOJCE ŽELELI DIS

ALI BI ZASE IN ZA VAŠE SVOJCE ŽELELI DISKRETNE, ZAUPNE ZDRAVNIŠKE OBRAVNAVE?

Value 4421 Frequency
1 DA, ZDRAVJE JE OSEBNA ZADEVA 779
2 NE, VSEENO MI JE, ČE SE O TEM GOVORI 128
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 67

Valid range from 1 to 3

Q583C ZVEZA ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV JE ZARADI I

ZVEZA ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV JE ZARADI INFORMACIJ, KI SO O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH PREDSEDNIKA VLADE PRICURLJALE V JAVNOST, IZRAZILA SKRB, DA JE ZASEBNOST PACIENTOV PRESLABO VAROVANA. KAJ VI MISLITE O TEM?

Value 4520 Frequency
1 ZDRAVNIKI SO DOLŽNI VAROVATI PACIENTOVO ZASEBNOST 858
2 ZDRAVNIKI NISO DOLŽNI VAROVATI PACIENTOVE ZASEBNOSTI 52
3 ne vem, b.o 38
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 64

Valid range from 1 to 3

Q584A ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH Z

ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH ZAVEZNIKOV PROTI AFGANISTANU, ALI JIM NASPROTUJETE?

Value 4619 Frequency
1 odobravam 347
2 niti ne odobravam niti ne nasprotujem 159
3 nasprotujem 358
4 ne vem b.o. 83
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 110

Valid range from 1 to 4

Q584B KAJ MENITE O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVE

KAJ MENITE O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V PROTITERORISTIČNI KOALICIJI. ALI BI SE MORALA SLOVENIJA...

Value 4718 Frequency
1 DEJAVNO VKLJUČITI V VOJAŠKE AKCIJE 55
2 SODELOVATI LE PRI DRUGIH VOJAŠKO CIVILNIH AKTIVNOSTIH 411
3 SLOVENIJA NAJ SE V AKTIVNOSTI PROTITERORISTIČNE KOALICIJE SPLOH NE VKLJUČUJE 390
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 118

Valid range from 1 to 4

Q585 V KATERO SKUPINO DRŽAV PO VAŠEM MNENJU S

V KATERO SKUPINO DRŽAV PO VAŠEM MNENJU SODI SLOVENIJA:

Value 4817 Frequency
1 MED ZAHODNE DRŽAVE (ČLANICE EVROPSKE UNIJE IN ZDA) 165
2 MED SREDNJEEVROPSKE DRŽAVE 574
3 MED DRŽAVE JUGOVZHODNE EVROPE 76
4 v nobeno od omenjenih skupin držav 12
5 ne vem, me ne zanima 119
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 147

Valid range from 1 to 5

Q586 ALI SE PO TERORISTIČNEM NAPADU NA ZDA NA

ALI SE PO TERORISTIČNEM NAPADU NA ZDA NA SPLOŠNO POČUTITE:

Value 4916 Frequency
1 MANJ VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 282
2 ENAKO VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 611
3 BOLJ VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 11
4 neodločen 22
5 ne vem za kaj sploh gre, b.o 18
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 70

Valid range from 1 to 5

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5015 Frequency
1 prej levo 276
2 v sredino 136
3 prej desno 176
4 b.o. 359
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 386

Valid range from 1 to 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 5114 Frequency
12 1
14 2
16 1
17 1
18 4
19 1
20 6
21 6
22 4
23 7
24 8
25 7
26 9
27 4
28 9
29 14
30 11
31 11
32 14
33 13
34 14
35 8
36 16
37 15
38 19
39 15
40 14
41 11
42 11
43 18
44 12
45 6
46 18
47 18
48 16
49 20
50 20
51 12
52 14
53 16
54 12
55 21
56 19
57 19
58 19
59 15
60 18
61 21
62 17
63 29
64 23
65 19
66 17
67 17
68 15
69 20
70 15
71 15
72 17
73 12
74 13
75 11
76 19
77 14
78 19
79 14
80 21
81 14
82 12
83 28
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 23 12 83 54.894 17.33

Valid range from 0 to 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5213 Frequency
1 OSNOVNA 180
2 KONČANA POKLICNA 157
3 KONČANA SREDNJA 423
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 189
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 25

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 5312 Frequency
1 NA PODEŽELJU 352
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 312
3 V VEČJEM MESTU 126
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 23

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 5411 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 252
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 175
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 294
7 ŠTUDENT, DIJAK 94
8 BREZPOSELN 60
9 DRUGO... 6
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 22

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 5510 Frequency
1 sem veren 439
2 nisem veren 314
3 nekaj vmes... 185
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 36

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 569 Frequency
1 moški 389
2 ženska 568
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 17

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 578 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 858
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 34
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 82

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 587 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 5
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 2
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 1
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 8
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 2
8 drugo,...? 0
Sysmiss 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 956

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 596 Frequency
30 ->30 209
45 30 - 45 283
60 46 - 60 225
99 61 -> 234
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 23

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 605 Frequency
1 DESUS 3
2 LDS 296
3 NSI 30
4 SLS+SKD 38
5 SMS 24
6 SNS 25
7 SDS 82
8 ZLSD 73
9 drugo 50
0 ne vem 325
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
621 353

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 614 Frequency
1 01 - Ljubljana 286
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 227
3 03 - Celje, Trbovlje 152
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 623 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 147
3 KOROSKA 32
4 SAVINJSKA 132
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 278
8 SPOD. POSAVSKA 84
9 DOLENJSKA 2
10 GORISKA 62
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 22
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 632 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 322
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 158
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 110
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 137
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
974 0 0.383 2.801 1.001 0.575

Valid range from 0.383138730245002 to 2.80071282643068

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0110. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0110_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si