Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0110
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0110_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; oktober 2001)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, zaupanje zdravniku, stališče o vojaški akciji v Afganistanu, mnenje o sodelovanju RS v protiteroristični koaliciji, evropska umestitev Slovenije, občutek varnosti po terorističnem napadu 11. septembra 2001

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
SOCIALNA MEDICINA
TERORIZEM


Povzetek:

Raziskav sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. V tokratnem Politbarometru so dodana tudi vprašanja s katerimi merimo stališča in ocene respondentov o zaupanju zdravnikom ter varovanju osebnih zdravstvenih podatkov. V luči dogodkov v New Yorku in Washingtonu anketiranci ocenjujejo pomen teorističnih napadov in uporabe vojaških sredstev za zoperstavitev terorizmu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. oktober 2001 - 24. oktober 2001
Čas izdelave: oktober 2001
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0110 - Politbarometer PB10/01 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 64
 • število enot: 974

Spremenljivke

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 13 Frekvenca
2001-10-15 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 2001-10-15 2001-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 432
2 NEZADOVOLJNI 443
3 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 588
2 NEZADOVOLJNI 356
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA Oznaka Politbarometra

Vrednost 164 Frekvenca
2001-10-15 974
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 2001-10-15 2001-10-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 263 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 432
2 NEZADOVOLJNI 443
3 ne vem, b.o. 99
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 362 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 588
2 NEZADOVOLJNI 356
3 ne vem, b.o. 21
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
944 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 461 Frekvenca
1 da, podpiram 591
2 ne, ne podpiram 248
3 ne vem, b.o. 126
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1_1 VLADA

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 560 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 488
4 . 188
5 zelo neuspešno 29
6 ne vem/ne poznam/b.o. 59
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V2_1 DRNOVSEK

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 659 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 77
3 nekje vmes 238
4 . 359
5 zelo neuspešno 189
6 ne vem/ne poznam/b.o. 56
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 758 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 228
3 nekje vmes 394
4 . 147
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 90
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 857 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 99
3 nekje vmes 317
4 . 297
5 zelo uspešno 103
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 104
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 956 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 62
3 nekje vmes 144
4 . 319
5 zelo uspešno 339
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 51
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1055 Frekvenca
1 zelo neuspešno 95
2 . 176
3 nekje vmes 312
4 . 158
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 178
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
781 193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V8 KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE T

KAKO OCENJUJETE DELO GENERALNE DRŽAVNE TOŽILKE ZDENKE CERAR?

Vrednost 1154 Frekvenca
1 zelo neuspešno 44
2 . 88
3 nekje vmes 258
4 . 242
5 zelo uspešno 98
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 229
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 244

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1253 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 162
3 nekje vmes 349
4 . 154
5 zelo uspešno 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 221
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 236

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V12 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA ZDRAVJE DUŠANA KEBRA?

Vrednost 1352 Frekvenca
1 zelo neuspešno 50
2 . 106
3 nekje vmes 253
4 . 285
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

MPOZ1 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1451 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 25
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 42
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 8
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 30
6 kulturo, andreja rihter 9
7 notranje zadeve, rado bohinc 28
8 obrambo, anton grizold 13
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 2
11 promet in zveze, jakob presečnik 13
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 59
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 30
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 40
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 213
19 ne ve, ne pozna, b.o. 431
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
520 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ2 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1550 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 10
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 17
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 4
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 11
6 kulturo, andreja rihter 10
7 notranje zadeve, rado bohinc 16
8 obrambo, anton grizold 6
9 okolje in prostor,janez kopač 7
10 pravosodje, ivan bizjak 3
11 promet in zveze, jakob presečnik 2
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 22
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 28
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 17
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 1
Sysmiss 820
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
153 821

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MPOZ3 ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO

ZAČELA JE DELOVATI NOVA VLADA. ALI LAHKO NAVEDETE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE UČINKOVITO IN BI GA OCENILI Z OCENO USPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI USPEŠNA MINISTRSTVA? (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1649 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 3
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 9
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 2
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 4
8 obrambo, anton grizold 8
9 okolje in prostor,janez kopač 6
10 pravosodje, ivan bizjak 1
11 promet in zveze, jakob presečnik 0
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 10
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 8
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 4
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 0
Sysmiss 912
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG1 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1748 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 20
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 12
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 25
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 72
6 kulturo, andreja rihter 4
7 notranje zadeve, rado bohinc 31
8 obrambo, anton grizold 22
9 okolje in prostor,janez kopač 48
10 pravosodje, ivan bizjak 36
11 promet in zveze, jakob presečnik 15
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 26
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 41
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 15
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 142
19 ne ve, ne pozna, b.o. 436
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
509 465

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG2 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1847 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 7
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 6
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 11
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 26
6 kulturo, andreja rihter 5
7 notranje zadeve, rado bohinc 13
8 obrambo, anton grizold 10
9 okolje in prostor,janez kopač 13
10 pravosodje, ivan bizjak 11
11 promet in zveze, jakob presečnik 12
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 17
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 18
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 8
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 2
Sysmiss 815
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
157 817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

MNEG3 ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO N

ALI LAHKO NAVEDETE ŠE KAKO MINISTRSTVO NOVE VLADE, KI PO VAŠEM MNENJU DELUJE NE_UČINKOVITO IN BI MU DALI OCENO NEUSPEŠNO? NAVEDITE NAJVEČ TRI NE_USPEŠNA MINISTRSTVA! (anketar: ne beri, ...kodiraj)

Vrednost 1946 Frekvenca
1 delo, družino in socialne zadeve, vlado dimovski 6
2 ekonomske odnose in razvoj, tea petrin 0
3 finance, anton rop 8
4 gospodarske dejavnosti, tea petrin 5
5 kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, franc but 7
6 kulturo, andreja rihter 2
7 notranje zadeve, rado bohinc 6
8 obrambo, anton grizold 3
9 okolje in prostor,janez kopač 8
10 pravosodje, ivan bizjak 4
11 promet in zveze, jakob presečnik 6
12 solstvo in šport, lucija čok 0
13 zdravje, dušan keber 8
14 znanost in tehnologijo, lucija čok 7
15 zunanje zadeve, dimitrij rupel 2
16 malo gospodarstvo in turizem, tea petrin 0
18 nobeno 0
19 ne ve, ne pozna, b.o. 0
Sysmiss 902
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
72 902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2045 Frekvenca
1 koristilo bi ji 495
2 ne bi ji koristilo 270
3 ne vem, b.o. 191
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2144 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 559
2 glasoval bi proti vstopu 238
3 ne ve, b.o. 159
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBNAP ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTA

ALI BO, PO VAŠEM MNENJU, SLOVENIJA POSTALA ČLANICA EU ALI NE?

Vrednost 2243 Frekvenca
1 da, bo postala 768
2 ne, ne bo postala 90
3 ne vem, b.o. 97
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Vrednost 2342 Frekvenca
1 strinja se 481
2 ne strinja se 329
3 neopredeljen, ne ve, b.o. 144
Sysmiss 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 164

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 2441 Frekvenca
1 najmanj zaupa 58
2 . 136
3 nekaj vmes 398
4 . 252
5 najbolj zaupa 56
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 49
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 74

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 2540 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 87
3 nekaj vmes 219
4 . 350
5 najbolj zaupa 205
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 46
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 2639 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 171
3 nekaj vmes 428
4 . 194
5 najbolj zaupa 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 2738 Frekvenca
1 najmanj zaupa 46
2 . 66
3 nekaj vmes 164
4 . 321
5 najbolj zaupa 310
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2837 Frekvenca
1 najmanj zaupa 124
2 . 257
3 nekaj vmes 394
4 . 76
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 76
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
871 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 2936 Frekvenca
1 najmanj zaupa 98
2 . 211
3 nekaj vmes 364
4 . 160
5 najbolj zaupa 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 80
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3035 Frekvenca
1 najmanj zaupa 74
2 . 140
3 nekaj vmes 347
4 . 253
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3134 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 103
3 nekaj vmes 306
4 . 275
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 95
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 3233 Frekvenca
1 najmanj zaupa 270
2 . 194
3 nekaj vmes 247
4 . 115
5 najbolj zaupa 59
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 3332 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 72
3 nekaj vmes 324
4 . 355
5 najbolj zaupa 90
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 63
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 3431 Frekvenca
1 najmanj zaupa 14
2 . 61
3 nekaj vmes 279
4 . 395
5 najbolj zaupa 159
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 3530 Frekvenca
1 najmanj zaupa 45
2 . 130
3 nekaj vmes 351
4 . 220
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 151
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 3629 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 116
3 nekaj vmes 331
4 . 326
5 najbolj zaupa 85
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 81

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 3728 Frekvenca
1 najmanj zaupa 36
2 . 122
3 nekaj vmes 316
4 . 341
5 najbolj zaupa 100
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 3827 Frekvenca
1 najmanj zaupa 42
2 . 105
3 nekaj vmes 335
4 . 307
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 3926 Frekvenca
1 da 665
2 ne 240
3 ne vem, b.o. 46
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4025 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 201
3 NSI-krscanska ljudska stranka 24
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 7
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 15
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 59
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 25
0 ne vem, b.o. 249
Sysmiss 310
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
415 559

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4124 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 0
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 95
3 NSI-krscanska ljudska stranka 6
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 17
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 10
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 23
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 18
9 drugo 25
0 ne vem, b.o. 325
Sysmiss 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
206 768

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4223 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 6
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 288
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 31
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 42
5 SMS-stranko mladih Slovenije 22
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 75
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 59
9 nisem šel na volitve 198
0 ne vem, b.o., drugo 210
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q583A ALI VI OSEBNO ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VA

ALI VI OSEBNO ZAUPATE ZDRAVNIKU, DA O VAŠI BOLEZNI, PREISKAVAH, IZVIDIH IPD. NE BO GOVORIL TRETJIM OSEBAM?

Vrednost 4322 Frekvenca
1 da, zaupam 717
2 ne, ne zaupam 171
3 vseeno mi je 27
4 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
915 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q583B ALI BI ZASE IN ZA VAŠE SVOJCE ŽELELI DIS

ALI BI ZASE IN ZA VAŠE SVOJCE ŽELELI DISKRETNE, ZAUPNE ZDRAVNIŠKE OBRAVNAVE?

Vrednost 4421 Frekvenca
1 DA, ZDRAVJE JE OSEBNA ZADEVA 779
2 NE, VSEENO MI JE, ČE SE O TEM GOVORI 128
3 ne vem, b.o. 40
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 67

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q583C ZVEZA ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV JE ZARADI I

ZVEZA ZA ZAŠČITO POTROŠNIKOV JE ZARADI INFORMACIJ, KI SO O ZDRAVNIŠKIH PREGLEDIH PREDSEDNIKA VLADE PRICURLJALE V JAVNOST, IZRAZILA SKRB, DA JE ZASEBNOST PACIENTOV PRESLABO VAROVANA. KAJ VI MISLITE O TEM?

Vrednost 4520 Frekvenca
1 ZDRAVNIKI SO DOLŽNI VAROVATI PACIENTOVO ZASEBNOST 858
2 ZDRAVNIKI NISO DOLŽNI VAROVATI PACIENTOVE ZASEBNOSTI 52
3 ne vem, b.o 38
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q584A ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH Z

ALI ODOBRAVATE VOJAŠKE AKCIJE ZAHODNIH ZAVEZNIKOV PROTI AFGANISTANU, ALI JIM NASPROTUJETE?

Vrednost 4619 Frekvenca
1 odobravam 347
2 niti ne odobravam niti ne nasprotujem 159
3 nasprotujem 358
4 ne vem b.o. 83
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q584B KAJ MENITE O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVE

KAJ MENITE O SODELOVANJU REPUBLIKE SLOVENIJE V PROTITERORISTIČNI KOALICIJI. ALI BI SE MORALA SLOVENIJA...

Vrednost 4718 Frekvenca
1 DEJAVNO VKLJUČITI V VOJAŠKE AKCIJE 55
2 SODELOVATI LE PRI DRUGIH VOJAŠKO CIVILNIH AKTIVNOSTIH 411
3 SLOVENIJA NAJ SE V AKTIVNOSTI PROTITERORISTIČNE KOALICIJE SPLOH NE VKLJUČUJE 390
4 ne vem, b.o. 91
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q585 V KATERO SKUPINO DRŽAV PO VAŠEM MNENJU S

V KATERO SKUPINO DRŽAV PO VAŠEM MNENJU SODI SLOVENIJA:

Vrednost 4817 Frekvenca
1 MED ZAHODNE DRŽAVE (ČLANICE EVROPSKE UNIJE IN ZDA) 165
2 MED SREDNJEEVROPSKE DRŽAVE 574
3 MED DRŽAVE JUGOVZHODNE EVROPE 76
4 v nobeno od omenjenih skupin držav 12
5 ne vem, me ne zanima 119
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q586 ALI SE PO TERORISTIČNEM NAPADU NA ZDA NA

ALI SE PO TERORISTIČNEM NAPADU NA ZDA NA SPLOŠNO POČUTITE:

Vrednost 4916 Frekvenca
1 MANJ VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 282
2 ENAKO VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 611
3 BOLJ VARNO KOT PRED 11. SEPTEMBROM 2001 11
4 neodločen 22
5 ne vem za kaj sploh gre, b.o 18
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5015 Frekvenca
1 prej levo 276
2 v sredino 136
3 prej desno 176
4 b.o. 359
Sysmiss 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
588 386

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 5114 Frekvenca
12 1
14 2
16 1
17 1
18 4
19 1
20 6
21 6
22 4
23 7
24 8
25 7
26 9
27 4
28 9
29 14
30 11
31 11
32 14
33 13
34 14
35 8
36 16
37 15
38 19
39 15
40 14
41 11
42 11
43 18
44 12
45 6
46 18
47 18
48 16
49 20
50 20
51 12
52 14
53 16
54 12
55 21
56 19
57 19
58 19
59 15
60 18
61 21
62 17
63 29
64 23
65 19
66 17
67 17
68 15
69 20
70 15
71 15
72 17
73 12
74 13
75 11
76 19
77 14
78 19
79 14
80 21
81 14
82 12
83 28
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 23 12 83 54.894 17.33

Vrednosti spremenljivk od 0 do 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5213 Frekvenca
1 OSNOVNA 180
2 KONČANA POKLICNA 157
3 KONČANA SREDNJA 423
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 189
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 5312 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 352
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 312
3 V VEČJEM MESTU 126
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 161
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 5411 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 252
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 175
3 SAMOZAPOSLEN 40
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 22
6 UPOKOJENEC 294
7 ŠTUDENT, DIJAK 94
8 BREZPOSELN 60
9 DRUGO... 6
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 5510 Frekvenca
1 sem veren 439
2 nisem veren 314
3 nekaj vmes... 185
4 zavrnil odg.,b.o. 12
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 569 Frekvenca
1 moški 389
2 ženska 568
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
957 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 578 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 858
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 34
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Vrednost 587 Frekvenca
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 5
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 2
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 1
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 8
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 2
8 drugo,...? 0
Sysmiss 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

RSTAR STAROST

Vrednost 596 Frekvenca
30 ->30 209
45 30 - 45 283
60 46 - 60 225
99 61 -> 234
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 23

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 605 Frekvenca
1 DESUS 3
2 LDS 296
3 NSI 30
4 SLS+SKD 38
5 SMS 24
6 SNS 25
7 SDS 82
8 ZLSD 73
9 drugo 50
0 ne vem 325
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
621 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 614 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 286
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 227
3 03 - Celje, Trbovlje 152
4 04 - Kranj 94
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 130
7 07 - Novo Mesto, Krsko 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA Regija

Vrednost 623 Frekvenca
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 147
3 KOROSKA 32
4 SAVINJSKA 132
5 GORENJSKA 89
6 ZASAVSKA 18
7 OSREDNJA 278
8 SPOD. POSAVSKA 84
9 DOLENJSKA 2
10 GORISKA 62
11 OBALNO-KRASKA 52
12 KRASKA 22
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
963 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 632 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 322
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 158
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 110
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 137
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
974 0 0.383 2.801 1.001 0.575

Vrednosti spremenljivk od 0.383138730245002 do 2.80071282643068

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0110. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0110_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si