Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1106
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1106_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; junij 2011)

Finančna podpora:

FUDS

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Politični pluralizem


Povzetek:

V zadnjih dneh pred tremi referendumi se je tokrat ugotavljalo, ali je preobrat v zadnjem trenutku še mogoč in kakšen naj bi bil končni izid glede pokojninske reforme, preprečevanja dela na črno in zapiranja arhivov. Preverjalo se je tudi, kaj bi morala vlada po mnenju ljudi storiti, če bo na referendumski dan poražena. Raziskava se je dodatno osredotočala tudi na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, koliko blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno pa se je merila tudi trenutna podpora vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 2011
Čas izdelave: 2011-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 49
 • število enot: 917

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 307
2 vas (500 - 1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000 - 9999 prebivalcev 145
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 917 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 22 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Urbano 441
2 Ruralno 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj naselje

naselje

Vrednost 149 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 307
2 vas (500 - 1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000 - 9999 prebivalcev 145
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 917 0 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Vrednost 248 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 917
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Vrednost 347 Frekvenca
1 Urbano 441
2 Ruralno 476
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Vrednost 446 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 141
3 Koroška 41
4 Savinjska 120
5 Zasavska 22
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 svoboda

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! a.) Svoboda

Vrednost 545 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 19
2 2 23
3 3 107
4 4 160
5 povsem pozitiven odnos 605
6 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 odgovornost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! b.) odgovornost

Vrednost 644 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 44
2 2 55
3 3 98
4 4 198
5 povsem pozitiven odnos 518
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 enakost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! c.) enakost

Vrednost 743 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 66
2 2 62
3 3 157
4 4 224
5 povsem pozitiven odnos 404
6 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 tekmovalnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! d.) tekmovalnost

Vrednost 842 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 55
2 2 132
3 3 359
4 4 214
5 povsem pozitiven odnos 149
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 človekove pravice

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! e.) človekove pravice

Vrednost 941 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 58
2 2 69
3 3 133
4 4 171
5 povsem pozitiven odnos 476
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 red

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! f.) red

Vrednost 1040 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 73
2 2 71
3 3 140
4 4 270
5 povsem pozitiven odnos 352
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 varnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! g.) varnost

Vrednost 1139 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 25
2 2 40
3 3 132
4 4 250
5 povsem pozitiven odnos 459
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 kapitalizem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! h.) kapitalizem

Vrednost 1238 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 238
2 2 224
3 3 277
4 4 119
5 povsem pozitiven odnos 50
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 demokracija

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! i.) demokracija

Vrednost 1337 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 98
2 2 113
3 3 242
4 4 247
5 povsem pozitiven odnos 201
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 socializem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! j.) socializem

Vrednost 1436 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 108
2 2 175
3 3 321
4 4 202
5 povsem pozitiven odnos 96
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 liberalnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! k.) liberalnost

Vrednost 1535 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 80
2 2 130
3 3 342
4 4 256
5 povsem pozitiven odnos 94
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 konservativnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! l.) konservativnost

Vrednost 1634 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 118
2 2 222
3 3 374
4 4 147
5 povsem pozitiven odnos 33
6 ne vem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 narod

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! m.) narod

Vrednost 1733 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 16
2 2 41
3 3 210
4 4 328
5 povsem pozitiven odnos 312
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 država

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! n.) država

Vrednost 1832 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 72
2 2 78
3 3 241
4 4 256
5 povsem pozitiven odnos 260
6 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 religija

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! p.) religija

Vrednost 1931 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 171
2 2 170
3 3 261
4 4 206
5 povsem pozitiven odnos 94
6 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 patriotizem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! q.) patriotizem

Vrednost 2030 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 72
2 2 138
3 3 315
4 4 224
5 povsem pozitiven odnos 141
6 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 odprtost v svet

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! r.) odprtost v svet

Vrednost 2129 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 15
2 2 34
3 3 194
4 4 347
5 povsem pozitiven odnos 316
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 evropejstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! s.) evropejstvo

Vrednost 2228 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 43
2 2 85
3 3 325
4 4 331
5 povsem pozitiven odnos 120
6 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 multikulturnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! t.) multikulturnost

Vrednost 2327 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 19
2 2 72
3 3 297
4 4 319
5 povsem pozitiven odnos 199
6 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 partizanstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! u.) partizanstvo

Vrednost 2426 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 94
2 2 126
3 3 275
4 4 235
5 povsem pozitiven odnos 173
6 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 domobranstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! v.) domobranstvo

Vrednost 2525 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 347
2 2 176
3 3 190
4 4 122
5 povsem pozitiven odnos 64
6 ne vem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 2624 Frekvenca
1 desnico 93
2 desno sredino 151
3 levo sredino 183
4 levico 162
5 ne vem 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
589 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3_1 Socialni demokrati - SD

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Socialni demokrati- SD'

Vrednost 2723 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 286
2 2 171
3 3 252
4 4 118
5 zelo mi je blizu 49
6 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Slovenska demokratska stranka - SDS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska demokratska stranka- SDS'

Vrednost 2822 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 317
2 2 146
3 3 202
4 4 119
5 zelo mi je blizu 92
6 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Liberalna demokracija Slovenije - LDS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Liberalna demokracija Slovenije- LDS'

Vrednost 2921 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 328
2 2 192
3 3 235
4 4 94
5 zelo mi je blizu 26
6 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 ZARES

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'ZARES'

Vrednost 3020 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 391
2 2 213
3 3 195
4 4 68
5 zelo mi je blizu 7
6 ne vem 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 Slovenska ljudska stranka - SLS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska ljudska stranka- SLS'

Vrednost 3119 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 234
2 2 216
3 3 296
4 4 101
5 zelo mi je blizu 28
6 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 Nova Slovenija - NSI

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Nova Slovenija- NSI'

Vrednost 3218 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 399
2 2 190
3 3 183
4 4 73
5 zelo mi je blizu 22
6 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DESUS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Vrednost 3317 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 260
2 2 202
3 3 243
4 4 119
5 zelo mi je blizu 51
6 ne vem 42
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
875 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_8 Slovenska nacionalna stranka - SNS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska nacionalna stranka- SNS'

Vrednost 3416 Frekvenca
1 sploh mi ni blizu 319
2 2 222
3 3 225
4 4 80
5 zelo mi je blizu 30
6 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 3515 Frekvenca
1 da 213
2 ne 665
3 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
878 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 3614 Frekvenca
1 SD 111
2 SDS 150
3 LDS 48
4 ZARES 13
5 SLS 31
6 NSI 17
7 DESUS 46
8 SNS 37
9 drugo 10
11 nobene 221
10 ne vem 184
99 ne bi šel na volitve 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
684 233

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q6 V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih nameravate udeležiti...

6. V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

Vrednost 3713 Frekvenca
1 zagotovo 596
2 verjetno 130
3 sploh ne 167
4 ne vem 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Boste glasovali ZA pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali PROTI njej?

7. Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

Vrednost 3812 Frekvenca
1 za 290
2 proti 431
3 ne vem 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

8. Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

Vrednost 3911 Frekvenca
1 za 221
2 proti 493
3 ne vem 203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 203

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

9. In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

Vrednost 4010 Frekvenca
1 za 215
2 proti 410
3 ne vem 292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
625 292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Kako bi po vašem mnenju morala ravnati vlada, če bo pokojninska reforma na referendumu zavrnjena?

10. Kako bi po vašem mnenju morala ravnati vlada, če bo pokojninska reforma na referendumu zavrnjena?

Vrednost 419 Frekvenca
1 naj nadaljuje z delom 276
2 naj odstopi 310
3 naj odstopi in doseže predčasne volitve 239
4 ne vem 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
825 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol spol

12. spol

Vrednost 428 Frekvenca
1 moški 474
2 ženske 443
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Stopnja izobrazbe

Vrednost 437 Frekvenca
1 osnovna ali manj 67
2 poklicna 83
3 srednja 433
4 višja, visoka ali več 327
9 brez odgovora 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 Leto rojstva

14. leto rojstva

Vrednost 446 Frekvenca
1926 1
1927 2
1930 4
1931 4
1932 4
1933 3
1934 9
1935 6
1936 3
1937 7
1938 13
1939 12
1940 7
1941 14
1942 10
1943 17
1944 9
1945 18
1946 15
1947 14
1948 21
1949 11
1950 36
1951 16
1952 25
1953 15
1954 18
1955 24
1956 21
1957 24
1958 23
1959 22
1960 13
1961 13
1962 12
1963 17
1964 15
1965 9
1966 15
1967 12
1968 15
1969 8
1970 10
1971 7
1972 10
1973 11
1974 14
1975 10
1976 17
1977 9
1978 16
1979 17
1980 19
1981 17
1982 20
1983 18
1984 15
1985 11
1986 18
1987 21
1988 16
1989 18
1990 18
1991 24
1992 12
1993 2
1996 1
1997 2
9999 6
19332 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 7

Vrednosti spremenljivk od 1926 do 1997

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 455 Frekvenca
1 pod 500 eur 155
2 od 500 do 1000 386
3 nad 1000 do 2000 186
4 nad 2000 19
5 nima dohodkov 84
9 brez odgovora 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
830 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 10 18 85 47.31 16.999

Vrednosti spremenljivk od 18 do 85

kstarost starost po kategorijah

starost po kategorijah

Vrednost 473 Frekvenca
1 od 18 do 34 let 271
2 od 35 do 54 let 277
3 55 let in več 359
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0 0.183 3.451 1 0.979

Vrednosti spremenljivk od 0.18325087516209 do 3.45144960883571

gorika Goriška regija

Goriška regija

Vrednost 491 Frekvenca
1 goriška 56
2 ostalo 861
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1106. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1106_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si