Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1106
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1106_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; junij 2011)

Funding agency:

FUDS

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA, KULTURNI PLURALIZEM, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Politični pluralizem


Abstract:

V zadnjih dneh pred tremi referendumi se je tokrat ugotavljalo, ali je preobrat v zadnjem trenutku še mogoč in kakšen naj bi bil končni izid glede pokojninske reforme, preprečevanja dela na črno in zapiranja arhivov. Preverjalo se je tudi, kaj bi morala vlada po mnenju ljudi storiti, če bo na referendumski dan poražena. Raziskava se je dodatno osredotočala tudi na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, koliko blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Kot vedno pa se je merila tudi trenutna podpora vladi.

Methodology


Collection date: junij 2011
Date of production: 2011-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika. Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 49
 • number of units: 917

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj naselje

naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 307
2 vas (500 - 1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000 - 9999 prebivalcev 145
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 917 0 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 22 Frequency
0 Zakrita vrednost 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 31 Frequency
1 Urbano 441
2 Ruralno 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj naselje

naselje

Value 149 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 307
2 vas (500 - 1999 prebivalcev) 196
3 manjši kraj (2000 - 9999 prebivalcev 145
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 917 0 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Šifra občine

Value 248 Frequency
0 Zakrita vrednost 917
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Urbano/ruralno okolje

Value 347 Frequency
1 Urbano 441
2 Ruralno 476
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Statistična regija

Value 446 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 141
3 Koroška 41
4 Savinjska 120
5 Zasavska 22
6 Spodnjeposavska 33
7 Dolenjska 65
8 Osrednjeslovenska 219
9 Gorenjska 93
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 56
12 Obalno-kraška 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 svoboda

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! a.) Svoboda

Value 545 Frequency
1 povsem negativen odnos 19
2 2 23
3 3 107
4 4 160
5 povsem pozitiven odnos 605
6 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 3

Valid range from 1 to 5

q1_2 odgovornost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! b.) odgovornost

Value 644 Frequency
1 povsem negativen odnos 44
2 2 55
3 3 98
4 4 198
5 povsem pozitiven odnos 518
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 4

Valid range from 1 to 5

q1_3 enakost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! c.) enakost

Value 743 Frequency
1 povsem negativen odnos 66
2 2 62
3 3 157
4 4 224
5 povsem pozitiven odnos 404
6 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 4

Valid range from 1 to 5

q1_4 tekmovalnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! d.) tekmovalnost

Value 842 Frequency
1 povsem negativen odnos 55
2 2 132
3 3 359
4 4 214
5 povsem pozitiven odnos 149
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 8

Valid range from 1 to 5

q1_5 človekove pravice

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! e.) človekove pravice

Value 941 Frequency
1 povsem negativen odnos 58
2 2 69
3 3 133
4 4 171
5 povsem pozitiven odnos 476
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 10

Valid range from 1 to 5

q1_6 red

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! f.) red

Value 1040 Frequency
1 povsem negativen odnos 73
2 2 71
3 3 140
4 4 270
5 povsem pozitiven odnos 352
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 11

Valid range from 1 to 5

q1_7 varnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! g.) varnost

Value 1139 Frequency
1 povsem negativen odnos 25
2 2 40
3 3 132
4 4 250
5 povsem pozitiven odnos 459
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 11

Valid range from 1 to 5

q1_8 kapitalizem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! h.) kapitalizem

Value 1238 Frequency
1 povsem negativen odnos 238
2 2 224
3 3 277
4 4 119
5 povsem pozitiven odnos 50
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 9

Valid range from 1 to 5

q1_9 demokracija

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! i.) demokracija

Value 1337 Frequency
1 povsem negativen odnos 98
2 2 113
3 3 242
4 4 247
5 povsem pozitiven odnos 201
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 16

Valid range from 1 to 5

q1_10 socializem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! j.) socializem

Value 1436 Frequency
1 povsem negativen odnos 108
2 2 175
3 3 321
4 4 202
5 povsem pozitiven odnos 96
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 15

Valid range from 1 to 5

q1_11 liberalnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! k.) liberalnost

Value 1535 Frequency
1 povsem negativen odnos 80
2 2 130
3 3 342
4 4 256
5 povsem pozitiven odnos 94
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 15

Valid range from 1 to 5

q1_12 konservativnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! l.) konservativnost

Value 1634 Frequency
1 povsem negativen odnos 118
2 2 222
3 3 374
4 4 147
5 povsem pozitiven odnos 33
6 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 23

Valid range from 1 to 5

q1_13 narod

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! m.) narod

Value 1733 Frequency
1 povsem negativen odnos 16
2 2 41
3 3 210
4 4 328
5 povsem pozitiven odnos 312
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 10

Valid range from 1 to 5

q1_14 država

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! n.) država

Value 1832 Frequency
1 povsem negativen odnos 72
2 2 78
3 3 241
4 4 256
5 povsem pozitiven odnos 260
6 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 10

Valid range from 1 to 5

q1_15 religija

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! p.) religija

Value 1931 Frequency
1 povsem negativen odnos 171
2 2 170
3 3 261
4 4 206
5 povsem pozitiven odnos 94
6 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 15

Valid range from 1 to 5

q1_16 patriotizem

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! q.) patriotizem

Value 2030 Frequency
1 povsem negativen odnos 72
2 2 138
3 3 315
4 4 224
5 povsem pozitiven odnos 141
6 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 27

Valid range from 1 to 5

q1_17 odprtost v svet

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! r.) odprtost v svet

Value 2129 Frequency
1 povsem negativen odnos 15
2 2 34
3 3 194
4 4 347
5 povsem pozitiven odnos 316
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 11

Valid range from 1 to 5

q1_18 evropejstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! s.) evropejstvo

Value 2228 Frequency
1 povsem negativen odnos 43
2 2 85
3 3 325
4 4 331
5 povsem pozitiven odnos 120
6 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 13

Valid range from 1 to 5

q1_19 multikulturnost

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! t.) multikulturnost

Value 2327 Frequency
1 povsem negativen odnos 19
2 2 72
3 3 297
4 4 319
5 povsem pozitiven odnos 199
6 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 11

Valid range from 1 to 5

q1_20 partizanstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! u.) partizanstvo

Value 2426 Frequency
1 povsem negativen odnos 94
2 2 126
3 3 275
4 4 235
5 povsem pozitiven odnos 173
6 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 14

Valid range from 1 to 5

q1_21 domobranstvo

1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos! v.) domobranstvo

Value 2525 Frequency
1 povsem negativen odnos 347
2 2 176
3 3 190
4 4 122
5 povsem pozitiven odnos 64
6 ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 18

Valid range from 1 to 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Value 2624 Frequency
1 desnico 93
2 desno sredino 151
3 levo sredino 183
4 levico 162
5 ne vem 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
589 328

Valid range from 1 to 4

q3_1 Socialni demokrati - SD

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Socialni demokrati- SD'

Value 2723 Frequency
1 sploh mi ni blizu 286
2 2 171
3 3 252
4 4 118
5 zelo mi je blizu 49
6 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 41

Valid range from 1 to 5

q3_2 Slovenska demokratska stranka - SDS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska demokratska stranka- SDS'

Value 2822 Frequency
1 sploh mi ni blizu 317
2 2 146
3 3 202
4 4 119
5 zelo mi je blizu 92
6 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 41

Valid range from 1 to 5

q3_3 Liberalna demokracija Slovenije - LDS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Liberalna demokracija Slovenije- LDS'

Value 2921 Frequency
1 sploh mi ni blizu 328
2 2 192
3 3 235
4 4 94
5 zelo mi je blizu 26
6 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 42

Valid range from 1 to 5

q3_4 ZARES

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'ZARES'

Value 3020 Frequency
1 sploh mi ni blizu 391
2 2 213
3 3 195
4 4 68
5 zelo mi je blizu 7
6 ne vem 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 43

Valid range from 1 to 5

q3_5 Slovenska ljudska stranka - SLS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska ljudska stranka- SLS'

Value 3119 Frequency
1 sploh mi ni blizu 234
2 2 216
3 3 296
4 4 101
5 zelo mi je blizu 28
6 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 42

Valid range from 1 to 5

q3_6 Nova Slovenija - NSI

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Nova Slovenija- NSI'

Value 3218 Frequency
1 sploh mi ni blizu 399
2 2 190
3 3 183
4 4 73
5 zelo mi je blizu 22
6 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 50

Valid range from 1 to 5

q3_7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije - DESUS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Value 3317 Frequency
1 sploh mi ni blizu 260
2 2 202
3 3 243
4 4 119
5 zelo mi je blizu 51
6 ne vem 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
875 42

Valid range from 1 to 5

q3_8 Slovenska nacionalna stranka - SNS

3. Prosim vas, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje) 'Slovenska nacionalna stranka- SNS'

Value 3416 Frequency
1 sploh mi ni blizu 319
2 2 222
3 3 225
4 4 80
5 zelo mi je blizu 30
6 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 41

Valid range from 1 to 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 3515 Frequency
1 da 213
2 ne 665
3 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 39

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 3614 Frequency
1 SD 111
2 SDS 150
3 LDS 48
4 ZARES 13
5 SLS 31
6 NSI 17
7 DESUS 46
8 SNS 37
9 drugo 10
11 nobene 221
10 ne vem 184
99 ne bi šel na volitve 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
684 233

Valid range from 1 to 11

q6 V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih nameravate udeležiti...

6. V nedeljo, 5. junija, bodo hkrati potekali referendum o pokojninski reformi, o preprečevanju dela na črno in omejevanju dostopa do arhivov. Se jih namevate udeležiti...

Value 3713 Frequency
1 zagotovo 596
2 verjetno 130
3 sploh ne 167
4 ne vem 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 24

Valid range from 1 to 3

q7 Boste glasovali ZA pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali PROTI njej?

7. Boste glasovali za pokojninsko reformo, kot jo je sprejel državni zbor, ali proti njej?

Value 3812 Frequency
1 za 290
2 proti 431
3 ne vem 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 196

Valid range from 1 to 2

q8 Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

8. Kako pa boste glasovali glede zakona o preprečevanju dela na črno?

Value 3911 Frequency
1 za 221
2 proti 493
3 ne vem 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 203

Valid range from 1 to 2

q9 In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

9. In kako glede zakona, ki omejuje dostop do arhivov?

Value 4010 Frequency
1 za 215
2 proti 410
3 ne vem 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
625 292

Valid range from 1 to 2

q10 Kako bi po vašem mnenju morala ravnati vlada, če bo pokojninska reforma na referendumu zavrnjena?

10. Kako bi po vašem mnenju morala ravnati vlada, če bo pokojninska reforma na referendumu zavrnjena?

Value 419 Frequency
1 naj nadaljuje z delom 276
2 naj odstopi 310
3 naj odstopi in doseže predčasne volitve 239
4 ne vem 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
825 92

Valid range from 1 to 3

Spol spol

12. spol

Value 428 Frequency
1 moški 474
2 ženske 443
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Stopnja izobrazbe

Value 437 Frequency
1 osnovna ali manj 67
2 poklicna 83
3 srednja 433
4 višja, visoka ali več 327
9 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 7

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 Leto rojstva

14. leto rojstva

Value 446 Frequency
1926 1
1927 2
1930 4
1931 4
1932 4
1933 3
1934 9
1935 6
1936 3
1937 7
1938 13
1939 12
1940 7
1941 14
1942 10
1943 17
1944 9
1945 18
1946 15
1947 14
1948 21
1949 11
1950 36
1951 16
1952 25
1953 15
1954 18
1955 24
1956 21
1957 24
1958 23
1959 22
1960 13
1961 13
1962 12
1963 17
1964 15
1965 9
1966 15
1967 12
1968 15
1969 8
1970 10
1971 7
1972 10
1973 11
1974 14
1975 10
1976 17
1977 9
1978 16
1979 17
1980 19
1981 17
1982 20
1983 18
1984 15
1985 11
1986 18
1987 21
1988 16
1989 18
1990 18
1991 24
1992 12
1993 2
1996 1
1997 2
9999 6
19332 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 7

Valid range from 1926 to 1997

Doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 455 Frequency
1 pod 500 eur 155
2 od 500 do 1000 386
3 nad 1000 do 2000 186
4 nad 2000 19
5 nima dohodkov 84
9 brez odgovora 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
830 87

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 10 18 85 47.31 16.999

Valid range from 18 to 85

kstarost starost po kategorijah

starost po kategorijah

Value 473 Frequency
1 od 18 do 34 let 271
2 od 35 do 54 let 277
3 55 let in več 359
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 10

Valid range from 1 to 3

korutez Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0 0.183 3.451 1 0.979

Valid range from 0.18325087516209 to 3.45144960883571

gorika Goriška regija

Goriška regija

Value 491 Frequency
1 goriška 56
2 ostalo 861
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 0

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2011). SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije, predstavitev [Power Point].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1106. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1106_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja