Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB724
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: zadovoljstvo z življenjem, družbene spremembe, družbene vrednote, Evropska Unija, članstvo v EU, prednosti članstva v EU, vloga Evropske Unije, globalizacija, gospodarska kriza, odločanje, gospodarska uspešnost, kupna moč, mednarodne grožnje, Združeni narodi

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, ZDRUŽENI NARODI, GLOBALIZACIJA , MEDNARODNI ODNOSI

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
GLOBALIZACIJA
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
DRUŽBENE SPREMEMBE IN VREDNOTE
POLITIKE EU IN ODLOČANJE
GLOBALNI IZZIVI


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot so: kako zadovoljni so anketiranci s svojim življenjem, njihova pričakovanja za naslednjih 12 mesecev in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja se osredotočajo na njihovo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), ali ima njihova država korist od članstva v EU ter njihov interes za zadeve EU. Vprašani so o dveh najpomembnejših problemih, s katerimi se sooča njihova država. Kasneje respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU, odločanje ter globalni izzivi. Pri sklopu vprašanj o globalizaciji respondenti odgovarjajo o tem, katere značilnosti najbolje opredeljujejo njihovo državo in EU, ocenjujejo uspešnost evropskega gospodarstva v primerjavi z drugimi večjimi svetovnimi gospodarstvi ter podajo svoje mnenje o globalizaciji. Pri naslednjem sklopu odgovarjajo o tem, ali je vrhunec krize mimo, ali pa se bo še okrepila, o njihovi finančni situaciji in kateri ukrepi bi pomagali pri reševanju krize ter reformi finančnega sistema. Nato anketiranci vrednotijo nekatere trditve na temo politike in gospodarstva , odgovarjajo katere vrednote so najpomembnejše za njih ter katere najbolje ocenjujejo EU, primerjajo svojo kupno moč danes in pred petimi leti. V sklopu vprašanj o politikah EU in odločanju respondenti odgovarjajo o vplivu vlade na njihove življenjske okoliščine, prioritetah Evropske komisije ter primerjajo EU z Združenimi državami Amerike. Pri zadnjem sklopu vprašanj se respondenti opredelijo do nekaterih globalnih groženj in izzivov, na katere naj bi se osredotočila EU ali kjer bi morali imeti večjo vlogo Združeni narodi (ZN) oz. bi okrepljeno sodelovanje med EU in ZN prineslo največje koristi. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 27. oktober 2009 - 13. november 2009, Belgija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Bolgarija: 29. oktober 2009 - 09. november 2009, Ciper: 26. oktober 2009 - 15. november 2009, Češka: 30. oktober 2009 - 13. november 2009, Danska: 24. oktober 2009 - 17. november 2009, Estonija: 23. oktober 2009 - 16. november 2009, Finska: 29. oktober 2009 - 18. november 2009, Francija: 28. oktober 2009 - 16. november 2009, Grčija: 28. oktober 2009 - 15. november 2009, Hrvaška: 27. oktober 2009 - 12. november 2009, Irska: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Italija: 30. oktober 2009 - 14. november 2009, Latvija: 30. oktober 2009 - 16. november 2009, Litva: 27. oktober 2009 - 11. november 2009, Luksemburg: 27. oktober 2009 - 15. november 2009, Madžarska: 19. oktober 2009 - 15. november 2009, Makedonija: 27. oktober 2009 - 02. november 2009, Malta: 28. oktober 2009 - 14. november 2009, Nemčija: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Nizozemska: 29. oktober 2009 - 18. november 2009, Poljska: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Portugalska: 29. oktober 2009 - 15. november 2009, Romunija: 30. oktober 2009 - 11. november 2009, Severna Irska: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Slovaška: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Slovenija: 24. oktober 2009 - 15. november 2009, Španija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Švedska: 26. oktober 2009 - 15. november 2009, Turčija: 27. oktober 2009 - 15. november 2009, Turško-ciprska skupnost: 02. november 2009 - 14. november 2009, Velika Britanija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009
Date of production: 2012
Country: Avstrija , Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11141.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11141.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11141.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA4994: Eurobarometer 72.4 (Oct-Nov 2009) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 691
  • number of units: 30238

Version: 3.0.0, doi:10.4232/1.11141

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4994 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 4994 to 4994

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4994 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 4994 to 4994

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1691 Frequency
4994 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 4994 to 4994

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2690 Frequency
4994 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 4994 to 4994

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3689 Frequency
3.0.0 (2012-02-03) 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4688 Frequency
724 Eurobarometer 72.4 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 724 to 724

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 1000001 63001016 24966594.322 16630497.017

Valid range from 1000001 to 63001016

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6686 Frequency
1 France 1005
2 Belgium 1006
3 The Netherlands 1004
4 Germany West 1000
5 Italy 1036
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1006
8 Ireland 1011
9 Great Britain 1018
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1020
13 Portugal 1025
14 Germany East 514
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1018
17 Sweden 1032
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 506
20 Czech Republic 1056
21 Estonia 1002
22 Hungary 1023
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1023
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1008
30 Romania 1021
31 Turkey 1002
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7685 Frequency
AT 1030
BE 1006
BG 1008
CY 506
CY-TCC 500
CZ 1056
DE-E 514
DE-W 1000
DK 1006
EE 1002
ES 1020
FI 1018
FR 1005
GB-GBN 1018
GB-NIR 304
GR 1000
HR 1000
HU 1023
IE 1011
IT 1036
LT 1023
LU 502
LV 1006
MK 1005
MT 500
NL 1004
PL 1000
PT 1025
RO 1021
SE 1032
SI 1015
SK 1040
TR 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0.33 5.001 1 0.318

Valid range from 0.33 to 5.0005

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9683 Frequency
0 Other 28916
1 United Kingdom 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 2.125 0.0437 0.236

Valid range from 0 to 2.125199

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11681 Frequency
0 Other 28724
1 Germany 1514
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 4.904 0.0501 0.261

Valid range from 0 to 4.90399

v13 NATION GROUP EU6

Value 13679 Frequency
0 Other 24685
1 EU6 5553
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 6.753 0.184 0.516

Valid range from 0 to 6.753019

v15 NATION GROUP EU9

Value 15677 Frequency
0 Other 21346
1 EU9 8892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 8.052 0.294 0.685

Valid range from 0 to 8.05207

v17 NATION GROUP EU10

Value 17675 Frequency
0 Other 20346
1 EU10 9892
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 8.633 0.327 0.733

Valid range from 0 to 8.632558

v19 NATION GROUP EU12

Value 19673 Frequency
0 Other 18301
1 EU12 11937
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 8.704 0.395 0.769

Valid range from 0 to 8.704433

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21671 Frequency
0 Other 17787
1 EU12+ 12451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 8.655 0.412 0.773

Valid range from 0 to 8.654807

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23669 Frequency
0 Other 27158
1 EU NMS 3 3080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 4.576 0.102 0.338

Valid range from 0 to 4.576258

v25 NATION GROUP EU15

Value 25667 Frequency
0 Other 14707
1 EU15 15531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 10.151 0.514 0.896

Valid range from 0 to 10.150811

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27665 Frequency
0 Other 21067
1 EU NMS 10 9171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 8.634 0.303 0.933

Valid range from 0 to 8.634176

v29 NATION GROUP EU25

Value 29663 Frequency
0 Other 5536
1 EU25 24702
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 13.52 0.817 1.187

Valid range from 0 to 13.519628

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31661 Frequency
0 Other 26207
1 AC/CC 4031
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 4.222 0.133 0.496

Valid range from 0 to 4.22189

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 33659 Frequency
0 Other 28209
1 AC (BG RO) 2029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 2.699 0.0671 0.285

Valid range from 0 to 2.698883

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 35657 Frequency
0 Other 28236
1 CC (TR HR) 2002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 3.019 0.0662 0.338

Valid range from 0 to 3.018707

v37 NATION GROUP EU27

Value 37655 Frequency
0 Other 3507
1 EU27 26731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 13.737 0.884 1.191

Valid range from 0 to 13.737131

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Value 39653 Frequency
0 Other 19038
1 EU NMS 12 11200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 7.533 0.37 0.899

Valid range from 0 to 7.532916

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 41651 Frequency
0 Other 1005
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 13.188 0.967 1.212

Valid range from 0 to 13.18751

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 43649 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 13.371 0.983 1.226

Valid range from 0 to 13.37103

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 45647 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 1 to 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0.00614 13.592 1 1.246

Valid range from 0.006145 to 13.591657

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 47645 Frequency
0 Other 15006
1 EURO ZONE 2009 15232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 12.069 0.504 0.98

Valid range from 0 to 12.069185

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 49643 Frequency
0 Other 18739
1 NON EURO ZONE 2009 11499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 0 6.605 0.38 0.892

Valid range from 0 to 6.604664

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0 94.529 209069.563 15382.208 19170.614

Valid range from 94.52935 to 209069.5625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 52640 Frequency
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 971
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 53639 Frequency
0 Not mentioned 29229
1 Mentioned 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 54638 Frequency
0 Not mentioned 28704
1 Mentioned 1534
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 55637 Frequency
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 56636 Frequency
0 Not mentioned 29225
1 Mentioned 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 57635 Frequency
0 Not mentioned 29188
1 Mentioned 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 58634 Frequency
0 Not mentioned 29272
1 Mentioned 966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 59633 Frequency
0 Not mentioned 29125
1 Mentioned 1113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 60632 Frequency
0 Not mentioned 29918
1 Mentioned 320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 61631 Frequency
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1019
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 62630 Frequency
0 Not mentioned 29119
1 Mentioned 1119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 63629 Frequency
0 Not mentioned 28913
1 Mentioned 1325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 64628 Frequency
0 Not mentioned 29213
1 Mentioned 1025
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 65627 Frequency
0 Not mentioned 29203
1 Mentioned 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 66626 Frequency
0 Not mentioned 29216
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 67625 Frequency
0 Not mentioned 29740
1 Mentioned 498
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 68624 Frequency
0 Not mentioned 29178
1 Mentioned 1060
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 69623 Frequency
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 70622 Frequency
0 Not mentioned 29205
1 Mentioned 1033
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 71621 Frequency
0 Not mentioned 29226
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 72620 Frequency
0 Not mentioned 29201
1 Mentioned 1037
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 73619 Frequency
0 Not mentioned 29743
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 74618 Frequency
0 Not mentioned 29192
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 75617 Frequency
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 76616 Frequency
0 Not mentioned 29214
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 77615 Frequency
0 Not mentioned 29209
1 Mentioned 1029
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 78614 Frequency
0 Not mentioned 29171
1 Mentioned 1067
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 79613 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1002
9 Inap. (not 31 in V6) 29236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 29236

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 80612 Frequency
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 996
9 Inap. (not 32 in V6) 29238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29238

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 81611 Frequency
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 9

v82 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 82610 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 34 in V6) 29233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1005 29233

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 83609 Frequency
0 Not mentioned 30141
1 Mentioned 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30238 0

Valid range from 0 to 1

v84 QA1 LIFE SATISFACTION

Value 84608 Frequency
1 Very satisfied 6085
2 Fairly satisfied 15995
3 Not very satisfied 5788
4 Not at all satisfied 2221
5 DK 149
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30089 149

Valid range from 1 to 4

v85 QA2A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 85607 Frequency
1 Very good 382
2 Rather good 6634
3 Rather bad 14471
4 Very bad 7843
5 DK 408
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29330 908

Valid range from 1 to 4

v86 QA2A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 86606 Frequency
1 Very good 615
2 Rather good 9288
3 Rather bad 14093
4 Very bad 3223
5 DK 2519
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27219 3019

Valid range from 1 to 4

v87 QA2A SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 87605 Frequency
1 Very good 406
2 Rather good 6386
3 Rather bad 16152
4 Very bad 4337
5 DK 2457
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27281 2957

Valid range from 1 to 4

v88 QA2A SITUATION: PERSONAL JOB

Value 88604 Frequency
1 Very good 3767
2 Rather good 11139
3 Rather bad 5591
4 Very bad 3411
5 DK 5830
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23908 6330

Valid range from 1 to 4

v89 QA2A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 89603 Frequency
1 Very good 2425
2 Rather good 15392
3 Rather bad 8559
4 Very bad 2876
5 DK 486
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29252 986

Valid range from 1 to 4

v90 QA2A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 90602 Frequency
1 Very good 261
2 Rather good 3845
3 Rather bad 14376
4 Very bad 10752
5 DK 504
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29234 1004

Valid range from 1 to 4

v91 QA2A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 91601 Frequency
1 Very good 1010
2 Rather good 12647
3 Rather bad 11414
4 Very bad 3574
5 DK 1093
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28645 1593

Valid range from 1 to 4

v92 QA2B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Value 92600 Frequency
1 Very good 23
2 Rather good 141
3 Rather bad 144
4 Very bad 186
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
494 29744

Valid range from 1 to 4

v93 QA2B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 93599 Frequency
1 Very good 79
2 Rather good 207
3 Rather bad 129
4 Very bad 47
5 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 29776

Valid range from 1 to 4

v94 QA2B SITUATION: WORLD ECONOMY

Value 94598 Frequency
1 Very good 23
2 Rather good 159
3 Rather bad 205
4 Very bad 88
5 DK 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
475 29763

Valid range from 1 to 4

v95 QA2B SITUATION: PERSONAL JOB

Value 95597 Frequency
1 Very good 35
2 Rather good 210
3 Rather bad 127
4 Very bad 105
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29761

Valid range from 1 to 4

v96 QA2B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Value 96596 Frequency
1 Very good 27
2 Rather good 252
3 Rather bad 125
4 Very bad 83
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 29751

Valid range from 1 to 4

v97 QA2B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 97595 Frequency
1 Very good 10
2 Rather good 95
3 Rather bad 181
4 Very bad 175
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
461 29777

Valid range from 1 to 4

v98 QA2B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 98594 Frequency
1 Very good 16
2 Rather good 112
3 Rather bad 178
4 Very bad 171
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29761

Valid range from 1 to 4

v99 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Value 99593 Frequency
1 Much better 789
2 Somewhat better 8133
3 Somewhat less good 11403
4 Definitely less good 7741
5 DK 1672
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28066 2172

Valid range from 1 to 4

v100 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Value 100592 Frequency
1 Much better 650
2 Somewhat better 6904
3 Somewhat less good 11482
4 Definitely less good 8935
5 DK 1767
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27971 2267

Valid range from 1 to 4

v101 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Value 101591 Frequency
1 Much better 545
2 Somewhat better 6077
3 Somewhat less good 12698
4 Definitely less good 8838
5 DK 1580
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28158 2080

Valid range from 1 to 4

v102 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Value 102590 Frequency
1 Much better 409
2 Somewhat better 4849
3 Somewhat less good 12774
4 Definitely less good 7832
5 DK 3874
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25864 4374

Valid range from 1 to 4

v103 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 103589 Frequency
1 Much better 2487
2 Somewhat better 10144
3 Somewhat less good 9232
4 Definitely less good 6573
5 DK 1302
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28436 1802

Valid range from 1 to 4

v104 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Value 104588 Frequency
1 Much better 2018
2 Somewhat better 12094
3 Somewhat less good 9244
4 Definitely less good 4097
5 DK 2285
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27453 2785

Valid range from 1 to 4

v105 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Value 105587 Frequency
1 Much better 23
2 Somewhat better 66
3 Somewhat less good 144
4 Definitely less good 254
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
487 29751

Valid range from 1 to 4

v106 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Value 106586 Frequency
1 Much better 17
2 Somewhat better 66
3 Somewhat less good 151
4 Definitely less good 246
5 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 29758

Valid range from 1 to 4

v107 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Value 107585 Frequency
1 Much better 15
2 Somewhat better 71
3 Somewhat less good 128
4 Definitely less good 270
5 DK 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
484 29754

Valid range from 1 to 4

v108 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Value 108584 Frequency
1 Much better 19
2 Somewhat better 58
3 Somewhat less good 125
4 Definitely less good 262
5 DK 36
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
464 29774

Valid range from 1 to 4

v109 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Value 109583 Frequency
1 Much better 30
2 Somewhat better 81
3 Somewhat less good 137
4 Definitely less good 235
5 DK 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
483 29755

Valid range from 1 to 4

v110 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Value 110582 Frequency
1 Much better 25
2 Somewhat better 63
3 Somewhat less good 146
4 Definitely less good 246
5 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
480 29758

Valid range from 1 to 4

v111 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 111581 Frequency
1 Better 6754
2 Worse 5715
3 Same 16417
4 DK 852
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28886 1352

Valid range from 1 to 3

v112 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 112580 Frequency
1 Better 7525
2 Worse 10617
3 Same 10457
4 DK 1139
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28599 1639

Valid range from 1 to 3

v113 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 113579 Frequency
1 Better 5365
2 Worse 6897
3 Same 16688
4 DK 788
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28950 1288

Valid range from 1 to 3

v114 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 114578 Frequency
1 Better 6108
2 Worse 13271
3 Same 9178
4 DK 1181
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28557 1681

Valid range from 1 to 3

v115 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 115577 Frequency
1 Better 4477
2 Worse 4224
3 Same 17214
4 DK 3823
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25915 4323

Valid range from 1 to 3

v116 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 116576 Frequency
1 Better 9119
2 Worse 6783
3 Same 10700
4 DK 3136
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26602 3636

Valid range from 1 to 3

v117 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 117575 Frequency
1 Better 9041
2 Worse 7409
3 Same 10041
4 DK 3247
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26491 3747

Valid range from 1 to 3

v118 QA4A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT COUNTRY

Value 118574 Frequency
1 Better 6661
2 Worse 5866
3 Same 15539
4 DK 1672
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28066 2172

Valid range from 1 to 3

v119 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 119573 Frequency
1 Better 136
2 Worse 125
3 Same 190
4 DK 49
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 29787

Valid range from 1 to 3

v120 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Value 120572 Frequency
1 Better 83
2 Worse 225
3 Same 161
4 DK 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 29769

Valid range from 1 to 3

v121 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 121571 Frequency
1 Better 100
2 Worse 139
3 Same 223
4 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 29776

Valid range from 1 to 3

v122 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Value 122570 Frequency
1 Better 66
2 Worse 190
3 Same 182
4 DK 62
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
438 29800

Valid range from 1 to 3

v123 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 123569 Frequency
1 Better 96
2 Worse 143
3 Same 204
4 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 29795

Valid range from 1 to 3

v124 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Value 124568 Frequency
1 Better 151
2 Worse 138
3 Same 135
4 DK 76
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
424 29814

Valid range from 1 to 3

v125 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Value 125567 Frequency
1 Better 112
2 Worse 164
3 Same 151
4 DK 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 29811

Valid range from 1 to 3

v126 QA4B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT CY-TCC

Value 126566 Frequency
1 Better 79
2 Worse 178
3 Same 189
4 DK 54
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
446 29792

Valid range from 1 to 3

v127 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Value 127565 Frequency
0 Not mentioned 23590
1 Mentioned 6148
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v128 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Value 128564 Frequency
0 Not mentioned 17141
1 Mentioned 12597
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v129 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Value 129563 Frequency
0 Not mentioned 24252
1 Mentioned 5486
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v130 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Value 130562 Frequency
0 Not mentioned 27715
1 Mentioned 2023
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v131 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Value 131561 Frequency
0 Not mentioned 14267
1 Mentioned 15471
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v132 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Value 132560 Frequency
0 Not mentioned 28564
1 Mentioned 1174
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v133 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 133559 Frequency
0 Not mentioned 29245
1 Mentioned 493
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v134 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Value 134558 Frequency
0 Not mentioned 28740
1 Mentioned 998
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v135 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Value 135557 Frequency
0 Not mentioned 27677
1 Mentioned 2061
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v136 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Value 136556 Frequency
0 Not mentioned 25326
1 Mentioned 4412
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v137 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 137555 Frequency
0 Not mentioned 28022
1 Mentioned 1716
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v138 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Value 138554 Frequency
0 Not mentioned 27136
1 Mentioned 2602
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v139 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Value 139553 Frequency
0 Not mentioned 28657
1 Mentioned 1081
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v140 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Value 140552 Frequency
0 Not mentioned 28818
1 Mentioned 920
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v141 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Value 141551 Frequency
0 Not mentioned 29156
1 Mentioned 582
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v142 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Value 142550 Frequency
0 Not mentioned 29701
1 Mentioned 37
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v143 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Value 143549 Frequency
0 Not mentioned 29604
1 Mentioned 134
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v144 QA6A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 144548 Frequency
0 Not mentioned 27336
1 Mentioned 2402
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v145 QA6A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 145547 Frequency
0 Not mentioned 21091
1 Mentioned 8647
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v146 QA6A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 146546 Frequency
0 Not mentioned 18768
1 Mentioned 10970
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v147 QA6A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 147545 Frequency
0 Not mentioned 26352
1 Mentioned 3386
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v148 QA6A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 148544 Frequency
0 Not mentioned 23291
1 Mentioned 6447
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v149 QA6A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 149543 Frequency
0 Not mentioned 29186
1 Mentioned 552
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v150 QA6A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 150542 Frequency
0 Not mentioned 29470
1 Mentioned 268
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v151 QA6A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 151541 Frequency
0 Not mentioned 28037
1 Mentioned 1701
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v152 QA6A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 152540 Frequency
0 Not mentioned 28850
1 Mentioned 888
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v153 QA6A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 153539 Frequency
0 Not mentioned 23715
1 Mentioned 6023
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v154 QA6A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 154538 Frequency
0 Not mentioned 27242
1 Mentioned 2496
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v155 QA6A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 155537 Frequency
0 Not mentioned 24656
1 Mentioned 5082
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v156 QA6A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 156536 Frequency
0 Not mentioned 28219
1 Mentioned 1519
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v157 QA6A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 157535 Frequency
0 Not mentioned 28220
1 Mentioned 1518
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v158 QA6A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 158534 Frequency
0 Not mentioned 29190
1 Mentioned 548
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v159 QA6A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 159533 Frequency
0 Not mentioned 28440
1 Mentioned 1298
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v160 QA6A IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 160532 Frequency
0 Not mentioned 29502
1 Mentioned 236
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29738 500

Valid range from 0 to 1

v161 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 161531 Frequency
0 Not mentioned 400
1 Mentioned 100
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v162 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 162530 Frequency
0 Not mentioned 245
1 Mentioned 255
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v163 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 163529 Frequency
0 Not mentioned 411
1 Mentioned 89
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v164 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 164528 Frequency
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v165 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 165527 Frequency
0 Not mentioned 281
1 Mentioned 219
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v166 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 166526 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v167 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 167525 Frequency
0 Not mentioned 394
1 Mentioned 106
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v168 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 168524 Frequency
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v169 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 169523 Frequency
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v170 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Value 170522 Frequency
0 Not mentioned 435
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v171 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 171521 Frequency
0 Not mentioned 467
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v172 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 172520 Frequency
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v173 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT

Value 173519 Frequency
0 Not mentioned 484
1 Mentioned 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v174 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 174518 Frequency
0 Not mentioned 491
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v175 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 175517 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v176 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Value 176516 Frequency
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v177 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Value 177515 Frequency
0 Not mentioned 495
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v178 QA6B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Value 178514 Frequency
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v179 QA6B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Value 179513 Frequency
0 Not mentioned 255
1 Mentioned 245
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v180 QA6B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Value 180512 Frequency
0 Not mentioned 371
1 Mentioned 129
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v181 QA6B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Value 181511 Frequency
0 Not mentioned 460
1 Mentioned 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v182 QA6B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Value 182510 Frequency
0 Not mentioned 324
1 Mentioned 176
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v183 QA6B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Value 183509 Frequency
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v184 QA6B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Value 184508 Frequency
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v185 QA6B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Value 185507 Frequency
0 Not mentioned 479
1 Mentioned 21
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v186 QA6B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Value 186506 Frequency
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v187 QA6B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Value 187505 Frequency
0 Not mentioned 416
1 Mentioned 84
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v188 QA6B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 188504 Frequency
0 Not mentioned 442
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v189 QA6B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Value 189503 Frequency
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v190 QA6B IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Value 190502 Frequency
0 Not mentioned 482
1 Mentioned 18
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v191 QA6B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Value 191501 Frequency
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v192 QA6B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Value 192500 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v193 QA6B IMPORT ISSUES PERS: NONE

Value 193499 Frequency
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v194 QA6B IMPORT ISSUES PERS: DK

Value 194498 Frequency
0 Not mentioned 495
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29738

Valid range from 0 to 1

v195 QA7A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 195497 Frequency
1 A good thing 14300
2 Neither nor (3) 7854
3 A bad thing (2) 3754
4 DK 823
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25908 4330

Valid range from 1 to 3

v196 QA8A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Value 196496 Frequency
1 Benefited 16142
2 Not benefited 7849
3 DK 2740
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23991 6247

Valid range from 1 to 2

v197 QA7B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Value 197495 Frequency
1 A good thing 1351
2 Neither nor (3) 768
3 A bad thing (2) 727
4 DK 161
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2846 27392

Valid range from 1 to 3

v198 QA8B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Value 198494 Frequency
1 Would benefit 1613
2 Would not benefit 1035
3 DK 359
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2648 27590

Valid range from 1 to 2

v199 QA7C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Value 199493 Frequency
1 A good thing 283
2 Neither nor (3) 112
3 A bad thing (2) 75
4 DK 30
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470