Evrobarometer 72.4: Globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU in odločanje ter globalni izzivi, oktober-november 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB724
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: zadovoljstvo z življenjem, družbene spremembe, družbene vrednote, Evropska Unija, članstvo v EU, prednosti članstva v EU, vloga Evropske Unije, globalizacija, gospodarska kriza, odločanje, gospodarska uspešnost, kupna moč, mednarodne grožnje, Združeni narodi
Ključne besede ELSST:
EVROPSKA UNIJA, ZADOVOLJSTVO, ZDRUŽENI NARODI, GLOBALIZACIJA , MEDNARODNI ODNOSI

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - Gospodarske razmere in kazalci
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
GLOBALIZACIJA
FINANČNA IN GOSPODARSKA KRIZA
DRUŽBENE SPREMEMBE IN VREDNOTE
POLITIKE EU IN ODLOČANJE
GLOBALNI IZZIVI


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer obsega standardne kazalce Evrobarometra, kot so: kako zadovoljni so anketiranci s svojim življenjem, njihova pričakovanja za naslednjih 12 mesecev in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja se osredotočajo na njihovo poznavanje in mnenje o Evropski uniji (EU), ali ima njihova država korist od članstva v EU ter njihov interes za zadeve EU. Vprašani so o dveh najpomembnejših problemih, s katerimi se sooča njihova država. Kasneje respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj 5-ih glavnih tem: globalizacija, finančna in gospodarska kriza, družbene spremembe in vrednote, politike EU, odločanje ter globalni izzivi. Pri sklopu vprašanj o globalizaciji respondenti odgovarjajo o tem, katere značilnosti najbolje opredeljujejo njihovo državo in EU, ocenjujejo uspešnost evropskega gospodarstva v primerjavi z drugimi večjimi svetovnimi gospodarstvi ter podajo svoje mnenje o globalizaciji. Pri naslednjem sklopu odgovarjajo o tem, ali je vrhunec krize mimo, ali pa se bo še okrepila, o njihovi finančni situaciji in kateri ukrepi bi pomagali pri reševanju krize ter reformi finančnega sistema. Nato anketiranci vrednotijo nekatere trditve na temo politike in gospodarstva , odgovarjajo katere vrednote so najpomembnejše za njih ter katere najbolje ocenjujejo EU, primerjajo svojo kupno moč danes in pred petimi leti. V sklopu vprašanj o politikah EU in odločanju respondenti odgovarjajo o vplivu vlade na njihove življenjske okoliščine, prioritetah Evropske komisije ter primerjajo EU z Združenimi državami Amerike. Pri zadnjem sklopu vprašanj se respondenti opredelijo do nekaterih globalnih groženj in izzivov, na katere naj bi se osredotočila EU ali kjer bi morali imeti večjo vlogo Združeni narodi (ZN) oz. bi okrepljeno sodelovanje med EU in ZN prineslo največje koristi. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 27. oktober 2009 - 13. november 2009, Belgija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Bolgarija: 29. oktober 2009 - 09. november 2009, Ciper: 26. oktober 2009 - 15. november 2009, Češka: 30. oktober 2009 - 13. november 2009, Danska: 24. oktober 2009 - 17. november 2009, Estonija: 23. oktober 2009 - 16. november 2009, Finska: 29. oktober 2009 - 18. november 2009, Francija: 28. oktober 2009 - 16. november 2009, Grčija: 28. oktober 2009 - 15. november 2009, Hrvaška: 27. oktober 2009 - 12. november 2009, Irska: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Italija: 30. oktober 2009 - 14. november 2009, Latvija: 30. oktober 2009 - 16. november 2009, Litva: 27. oktober 2009 - 11. november 2009, Luksemburg: 27. oktober 2009 - 15. november 2009, Madžarska: 19. oktober 2009 - 15. november 2009, Makedonija: 27. oktober 2009 - 02. november 2009, Malta: 28. oktober 2009 - 14. november 2009, Nemčija: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Nizozemska: 29. oktober 2009 - 18. november 2009, Poljska: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Portugalska: 29. oktober 2009 - 15. november 2009, Romunija: 30. oktober 2009 - 11. november 2009, Severna Irska: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Slovaška: 30. oktober 2009 - 15. november 2009, Slovenija: 24. oktober 2009 - 15. november 2009, Španija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009, Švedska: 26. oktober 2009 - 15. november 2009, Turčija: 27. oktober 2009 - 15. november 2009, Turško-ciprska skupnost: 02. november 2009 - 14. november 2009, Velika Britanija: 30. oktober 2009 - 17. november 2009
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija , Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Makedonija, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko in Turško-ciprsko skupnost ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, treh držav kandidatk, ter Turško-ciprske skupnosti (Severni Ciper). Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V državah kandidatkah in Turško-ciprski skupnosti so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Makedonija: TNS Brima

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Turško-ciprska skupnost: Kadem, Nicosia

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11141.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11141.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11141.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11141.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA4994: Eurobarometer 72.4 (Oct-Nov 2009) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 691
  • število enot: 30238

Verzija: 3.0.0, doi:10.4232/1.11141

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4994 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 4994 do 4994

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4994 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 4994 do 4994

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1691 Frekvenca
4994 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 4994 do 4994

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2690 Frekvenca
4994 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 4994 do 4994

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3689 Frekvenca
3.0.0 (2012-02-03) 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4688 Frekvenca
724 Eurobarometer 72.4 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 724 do 724

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 1000001 63001016 24966594.322 16630497.017

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001016

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6686 Frekvenca
1 France 1005
2 Belgium 1006
3 The Netherlands 1004
4 Germany West 1000
5 Italy 1036
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1006
8 Ireland 1011
9 Great Britain 1018
10 Northern Ireland 304
11 Greece 1000
12 Spain 1020
13 Portugal 1025
14 Germany East 514
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1018
17 Sweden 1032
18 Austria 1030
19 Cyprus (Republic) 506
20 Czech Republic 1056
21 Estonia 1002
22 Hungary 1023
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1023
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1040
28 Slovenia 1015
29 Bulgaria 1008
30 Romania 1021
31 Turkey 1002
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7685 Frekvenca
AT 1030
BE 1006
BG 1008
CY 506
CY-TCC 500
CZ 1056
DE-E 514
DE-W 1000
DK 1006
EE 1002
ES 1020
FI 1018
FR 1005
GB-GBN 1018
GB-NIR 304
GR 1000
HR 1000
HU 1023
IE 1011
IT 1036
LT 1023
LU 502
LV 1006
MK 1005
MT 500
NL 1004
PL 1000
PT 1025
RO 1021
SE 1032
SI 1015
SK 1040
TR 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0.33 5.001 1 0.318

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 5.0005

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9683 Frekvenca
0 Other 28916
1 United Kingdom 1322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 2.125 0.0437 0.236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.125199

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11681 Frekvenca
0 Other 28724
1 Germany 1514
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 4.904 0.0501 0.261

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.90399

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13679 Frekvenca
0 Other 24685
1 EU6 5553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 6.753 0.184 0.516

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.753019

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15677 Frekvenca
0 Other 21346
1 EU9 8892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 8.052 0.294 0.685

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.05207

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17675 Frekvenca
0 Other 20346
1 EU10 9892
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 8.633 0.327 0.733

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.632558

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19673 Frekvenca
0 Other 18301
1 EU12 11937
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 8.704 0.395 0.769

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.704433

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21671 Frekvenca
0 Other 17787
1 EU12+ 12451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 8.655 0.412 0.773

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.654807

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23669 Frekvenca
0 Other 27158
1 EU NMS 3 3080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 4.576 0.102 0.338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.576258

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25667 Frekvenca
0 Other 14707
1 EU15 15531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 10.151 0.514 0.896

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.150811

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27665 Frekvenca
0 Other 21067
1 EU NMS 10 9171
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 8.634 0.303 0.933

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.634176

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29663 Frekvenca
0 Other 5536
1 EU25 24702
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 13.52 0.817 1.187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.519628

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31661 Frekvenca
0 Other 26207
1 AC/CC 4031
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 4.222 0.133 0.496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.22189

v33 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 33659 Frekvenca
0 Other 28209
1 AC (BG RO) 2029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 2.699 0.0671 0.285

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.698883

v35 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 35657 Frekvenca
0 Other 28236
1 CC (TR HR) 2002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 3.019 0.0662 0.338

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.018707

v37 NATION GROUP EU27

Vrednost 37655 Frekvenca
0 Other 3507
1 EU27 26731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 13.737 0.884 1.191

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.737131

v39 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 39653 Frekvenca
0 Other 19038
1 EU NMS 12 11200
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 7.533 0.37 0.899

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.532916

v41 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 41651 Frekvenca
0 Other 1005
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 13.188 0.967 1.212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.18751

v43 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 43649 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 13.371 0.983 1.226

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.37103

v45 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 45647 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v46 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0.00614 13.592 1 1.246

Vrednosti spremenljivk od 0.006145 do 13.591657

v47 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 47645 Frekvenca
0 Other 15006
1 EURO ZONE 2009 15232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 12.069 0.504 0.98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.069185

v49 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 49643 Frekvenca
0 Other 18739
1 NON EURO ZONE 2009 11499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 0 6.605 0.38 0.892

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.604664

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0 94.529 209069.563 15382.208 19170.614

Vrednosti spremenljivk od 94.52935 do 209069.5625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 52640 Frekvenca
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 971
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 53639 Frekvenca
0 Not mentioned 29229
1 Mentioned 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 54638 Frekvenca
0 Not mentioned 28704
1 Mentioned 1534
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 55637 Frekvenca
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 56636 Frekvenca
0 Not mentioned 29225
1 Mentioned 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 57635 Frekvenca
0 Not mentioned 29188
1 Mentioned 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 58634 Frekvenca
0 Not mentioned 29272
1 Mentioned 966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 59633 Frekvenca
0 Not mentioned 29125
1 Mentioned 1113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 60632 Frekvenca
0 Not mentioned 29918
1 Mentioned 320
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 61631 Frekvenca
0 Not mentioned 29219
1 Mentioned 1019
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 62630 Frekvenca
0 Not mentioned 29119
1 Mentioned 1119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 63629 Frekvenca
0 Not mentioned 28913
1 Mentioned 1325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 64628 Frekvenca
0 Not mentioned 29213
1 Mentioned 1025
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 65627 Frekvenca
0 Not mentioned 29203
1 Mentioned 1035
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 66626 Frekvenca
0 Not mentioned 29216
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 67625 Frekvenca
0 Not mentioned 29740
1 Mentioned 498
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 68624 Frekvenca
0 Not mentioned 29178
1 Mentioned 1060
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 69623 Frekvenca
0 Not mentioned 29238
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 70622 Frekvenca
0 Not mentioned 29205
1 Mentioned 1033
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 71621 Frekvenca
0 Not mentioned 29226
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 72620 Frekvenca
0 Not mentioned 29201
1 Mentioned 1037
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 73619 Frekvenca
0 Not mentioned 29743
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 74618 Frekvenca
0 Not mentioned 29192
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 75617 Frekvenca
0 Not mentioned 29189
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 76616 Frekvenca
0 Not mentioned 29214
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 77615 Frekvenca
0 Not mentioned 29209
1 Mentioned 1029
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 78614 Frekvenca
0 Not mentioned 29171
1 Mentioned 1067
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 79613 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1002
9 Inap. (not 31 in V6) 29236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1002 29236

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 80612 Frekvenca
0 Not mentioned 4
1 Mentioned 996
9 Inap. (not 32 in V6) 29238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 81611 Frekvenca
0 No data available 500
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v82 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 82610 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1005
9 Inap. (not 34 in V6) 29233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1005 29233

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 83609 Frekvenca
0 Not mentioned 30141
1 Mentioned 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 QA1 LIFE SATISFACTION

Vrednost 84608 Frekvenca
1 Very satisfied 6085
2 Fairly satisfied 15995
3 Not very satisfied 5788
4 Not at all satisfied 2221
5 DK 149
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30089 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v85 QA2A SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 85607 Frekvenca
1 Very good 382
2 Rather good 6634
3 Rather bad 14471
4 Very bad 7843
5 DK 408
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29330 908

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v86 QA2A SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 86606 Frekvenca
1 Very good 615
2 Rather good 9288
3 Rather bad 14093
4 Very bad 3223
5 DK 2519
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27219 3019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v87 QA2A SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 87605 Frekvenca
1 Very good 406
2 Rather good 6386
3 Rather bad 16152
4 Very bad 4337
5 DK 2457
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27281 2957

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA2A SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 88604 Frekvenca
1 Very good 3767
2 Rather good 11139
3 Rather bad 5591
4 Very bad 3411
5 DK 5830
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23908 6330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA2A SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 89603 Frekvenca
1 Very good 2425
2 Rather good 15392
3 Rather bad 8559
4 Very bad 2876
5 DK 486
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29252 986

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v90 QA2A SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 90602 Frekvenca
1 Very good 261
2 Rather good 3845
3 Rather bad 14376
4 Very bad 10752
5 DK 504
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29234 1004

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA2A SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 91601 Frekvenca
1 Very good 1010
2 Rather good 12647
3 Rather bad 11414
4 Very bad 3574
5 DK 1093
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28645 1593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA2B SITUATION: CY-TCC ECONOMY

Vrednost 92600 Frekvenca
1 Very good 23
2 Rather good 141
3 Rather bad 144
4 Very bad 186
5 DK 6
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
494 29744

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA2B SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 93599 Frekvenca
1 Very good 79
2 Rather good 207
3 Rather bad 129
4 Very bad 47
5 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 29776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA2B SITUATION: WORLD ECONOMY

Vrednost 94598 Frekvenca
1 Very good 23
2 Rather good 159
3 Rather bad 205
4 Very bad 88
5 DK 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
475 29763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA2B SITUATION: PERSONAL JOB

Vrednost 95597 Frekvenca
1 Very good 35
2 Rather good 210
3 Rather bad 127
4 Very bad 105
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA2B SITUATION: FINANCIAL HOUSEHOLD

Vrednost 96596 Frekvenca
1 Very good 27
2 Rather good 252
3 Rather bad 125
4 Very bad 83
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 29751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA2B SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 97595 Frekvenca
1 Very good 10
2 Rather good 95
3 Rather bad 181
4 Very bad 175
5 DK 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
461 29777

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v98 QA2B SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 98594 Frekvenca
1 Very good 16
2 Rather good 112
3 Rather bad 178
4 Very bad 171
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29761

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v99 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ECONOMY

Vrednost 99593 Frekvenca
1 Much better 789
2 Somewhat better 8133
3 Somewhat less good 11403
4 Definitely less good 7741
5 DK 1672
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28066 2172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v100 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 100592 Frekvenca
1 Much better 650
2 Somewhat better 6904
3 Somewhat less good 11482
4 Definitely less good 8935
5 DK 1767
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27971 2267

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v101 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 101591 Frekvenca
1 Much better 545
2 Somewhat better 6077
3 Somewhat less good 12698
4 Definitely less good 8838
5 DK 1580
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28158 2080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v102 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 102590 Frekvenca
1 Much better 409
2 Somewhat better 4849
3 Somewhat less good 12774
4 Definitely less good 7832
5 DK 3874
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25864 4374

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v103 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 103589 Frekvenca
1 Much better 2487
2 Somewhat better 10144
3 Somewhat less good 9232
4 Definitely less good 6573
5 DK 1302
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28436 1802

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v104 QA3A SITUATN CTRY COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 104588 Frekvenca
1 Much better 2018
2 Somewhat better 12094
3 Somewhat less good 9244
4 Definitely less good 4097
5 DK 2285
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27453 2785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v105 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ECONOMY

Vrednost 105587 Frekvenca
1 Much better 23
2 Somewhat better 66
3 Somewhat less good 144
4 Definitely less good 254
5 DK 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
487 29751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v106 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: EMPLOYMENT

Vrednost 106586 Frekvenca
1 Much better 17
2 Somewhat better 66
3 Somewhat less good 151
4 Definitely less good 246
5 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 29758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v107 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: COST OF LIVING

Vrednost 107585 Frekvenca
1 Much better 15
2 Somewhat better 71
3 Somewhat less good 128
4 Definitely less good 270
5 DK 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
484 29754

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v108 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENERGY PRICES

Vrednost 108584 Frekvenca
1 Much better 19
2 Somewhat better 58
3 Somewhat less good 125
4 Definitely less good 262
5 DK 36
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
464 29774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: QUALITY OF LIFE

Vrednost 109583 Frekvenca
1 Much better 30
2 Somewhat better 81
3 Somewhat less good 137
4 Definitely less good 235
5 DK 17
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
483 29755

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA3B SITUATN CY-TCC COMPARED: ENVIRONMENT

Vrednost 110582 Frekvenca
1 Much better 25
2 Somewhat better 63
3 Somewhat less good 146
4 Definitely less good 246
5 DK 20
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
480 29758

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA4A EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 111581 Frekvenca
1 Better 6754
2 Worse 5715
3 Same 16417
4 DK 852
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28886 1352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v112 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 112580 Frekvenca
1 Better 7525
2 Worse 10617
3 Same 10457
4 DK 1139
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28599 1639

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v113 QA4A EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 113579 Frekvenca
1 Better 5365
2 Worse 6897
3 Same 16688
4 DK 788
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28950 1288

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA4A EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 114578 Frekvenca
1 Better 6108
2 Worse 13271
3 Same 9178
4 DK 1181
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28557 1681

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v115 QA4A EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 115577 Frekvenca
1 Better 4477
2 Worse 4224
3 Same 17214
4 DK 3823
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25915 4323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v116 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 116576 Frekvenca
1 Better 9119
2 Worse 6783
3 Same 10700
4 DK 3136
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26602 3636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v117 QA4A EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 117575 Frekvenca
1 Better 9041
2 Worse 7409
3 Same 10041
4 DK 3247
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26491 3747

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v118 QA4A EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT COUNTRY

Vrednost 118574 Frekvenca
1 Better 6661
2 Worse 5866
3 Same 15539
4 DK 1672
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28066 2172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v119 QA4B EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 119573 Frekvenca
1 Better 136
2 Worse 125
3 Same 190
4 DK 49
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 29787

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v120 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT CY-TCC

Vrednost 120572 Frekvenca
1 Better 83
2 Worse 225
3 Same 161
4 DK 31
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
469 29769

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v121 QA4B EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 121571 Frekvenca
1 Better 100
2 Worse 139
3 Same 223
4 DK 38
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 29776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v122 QA4B EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUAT CY-TCC

Vrednost 122570 Frekvenca
1 Better 66
2 Worse 190
3 Same 182
4 DK 62
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
438 29800

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v123 QA4B EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 123569 Frekvenca
1 Better 96
2 Worse 143
3 Same 204
4 DK 57
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 29795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v124 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT EU

Vrednost 124568 Frekvenca
1 Better 151
2 Worse 138
3 Same 135
4 DK 76
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
424 29814

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v125 QA4B EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUAT WORLD

Vrednost 125567 Frekvenca
1 Better 112
2 Worse 164
3 Same 151
4 DK 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 29811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v126 QA4B EXPECTATIONS: ENVIRONMENT SIT CY-TCC

Vrednost 126566 Frekvenca
1 Better 79
2 Worse 178
3 Same 189
4 DK 54
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
446 29792

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v127 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: CRIME

Vrednost 127565 Frekvenca
0 Not mentioned 23590
1 Mentioned 6148
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 128564 Frekvenca
0 Not mentioned 17141
1 Mentioned 12597
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 129563 Frekvenca
0 Not mentioned 24252
1 Mentioned 5486
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TAXATION

Vrednost 130562 Frekvenca
0 Not mentioned 27715
1 Mentioned 2023
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: UNEMPLOYMENT

Vrednost 131561 Frekvenca
0 Not mentioned 14267
1 Mentioned 15471
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: TERRORISM

Vrednost 132560 Frekvenca
0 Not mentioned 28564
1 Mentioned 1174
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 133559 Frekvenca
0 Not mentioned 29245
1 Mentioned 493
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HOUSING

Vrednost 134558 Frekvenca
0 Not mentioned 28740
1 Mentioned 998
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: IMMIGRATION

Vrednost 135557 Frekvenca
0 Not mentioned 27677
1 Mentioned 2061
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 136556 Frekvenca
0 Not mentioned 25326
1 Mentioned 4412
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 137555 Frekvenca
0 Not mentioned 28022
1 Mentioned 1716
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: PENSIONS

Vrednost 138554 Frekvenca
0 Not mentioned 27136
1 Mentioned 2602
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: THE ENVIRONMENT

Vrednost 139553 Frekvenca
0 Not mentioned 28657
1 Mentioned 1081
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: ENERGY

Vrednost 140552 Frekvenca
0 Not mentioned 28818
1 Mentioned 920
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: OTHERS

Vrednost 141551 Frekvenca
0 Not mentioned 29156
1 Mentioned 582
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: NONE

Vrednost 142550 Frekvenca
0 Not mentioned 29701
1 Mentioned 37
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA5A IMPORT ISSUES CTRY: DK

Vrednost 143549 Frekvenca
0 Not mentioned 29604
1 Mentioned 134
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA6A IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 144548 Frekvenca
0 Not mentioned 27336
1 Mentioned 2402
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA6A IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 145547 Frekvenca
0 Not mentioned 21091
1 Mentioned 8647
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA6A IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 146546 Frekvenca
0 Not mentioned 18768
1 Mentioned 10970
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA6A IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 147545 Frekvenca
0 Not mentioned 26352
1 Mentioned 3386
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA6A IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 148544 Frekvenca
0 Not mentioned 23291
1 Mentioned 6447
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA6A IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 149543 Frekvenca
0 Not mentioned 29186
1 Mentioned 552
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA6A IMPORT ISSUES PERS: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 150542 Frekvenca
0 Not mentioned 29470
1 Mentioned 268
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA6A IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 151541 Frekvenca
0 Not mentioned 28037
1 Mentioned 1701
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA6A IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 152540 Frekvenca
0 Not mentioned 28850
1 Mentioned 888
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA6A IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 153539 Frekvenca
0 Not mentioned 23715
1 Mentioned 6023
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA6A IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 154538 Frekvenca
0 Not mentioned 27242
1 Mentioned 2496
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA6A IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 155537 Frekvenca
0 Not mentioned 24656
1 Mentioned 5082
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v156 QA6A IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Vrednost 156536 Frekvenca
0 Not mentioned 28219
1 Mentioned 1519
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v157 QA6A IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 157535 Frekvenca
0 Not mentioned 28220
1 Mentioned 1518
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA6A IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 158534 Frekvenca
0 Not mentioned 29190
1 Mentioned 548
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA6A IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 159533 Frekvenca
0 Not mentioned 28440
1 Mentioned 1298
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA6A IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 160532 Frekvenca
0 Not mentioned 29502
1 Mentioned 236
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29738 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 161531 Frekvenca
0 Not mentioned 400
1 Mentioned 100
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 162530 Frekvenca
0 Not mentioned 245
1 Mentioned 255
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 163529 Frekvenca
0 Not mentioned 411
1 Mentioned 89
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v164 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 164528 Frekvenca
0 Not mentioned 466
1 Mentioned 34
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v165 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 165527 Frekvenca
0 Not mentioned 281
1 Mentioned 219
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v166 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 166526 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v167 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 167525 Frekvenca
0 Not mentioned 394
1 Mentioned 106
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v168 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 168524 Frekvenca
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v169 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 169523 Frekvenca
0 Not mentioned 481
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v170 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 170522 Frekvenca
0 Not mentioned 435
1 Mentioned 65
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v171 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 171521 Frekvenca
0 Not mentioned 467
1 Mentioned 33
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v172 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 172520 Frekvenca
0 Not mentioned 490
1 Mentioned 10
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v173 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: THE ENVIRONMENT

Vrednost 173519 Frekvenca
0 Not mentioned 484
1 Mentioned 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 174518 Frekvenca
0 Not mentioned 491
1 Mentioned 9
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 175517 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: NONE

Vrednost 176516 Frekvenca
0 Not mentioned 499
1 Mentioned 1
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA5B IMPORT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 177515 Frekvenca
0 Not mentioned 495
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA6B IMPORT ISSUES PERS: CRIME

Vrednost 178514 Frekvenca
0 Not mentioned 453
1 Mentioned 47
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA6B IMPORT ISSUES PERS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 179513 Frekvenca
0 Not mentioned 255
1 Mentioned 245
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA6B IMPORT ISSUES PERS: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 180512 Frekvenca
0 Not mentioned 371
1 Mentioned 129
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA6B IMPORT ISSUES PERS: TAXATION

Vrednost 181511 Frekvenca
0 Not mentioned 460
1 Mentioned 40
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA6B IMPORT ISSUES PERS: UNEMPLOYMENT

Vrednost 182510 Frekvenca
0 Not mentioned 324
1 Mentioned 176
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA6B IMPORT ISSUES PERS: TERRORISM

Vrednost 183509 Frekvenca
0 Not mentioned 492
1 Mentioned 8
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA6B IMPORT ISSUES PERS: CYPRUS ISSUE

Vrednost 184508 Frekvenca
0 Not mentioned 404
1 Mentioned 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA6B IMPORT ISSUES PERS: HOUSING

Vrednost 185507 Frekvenca
0 Not mentioned 479
1 Mentioned 21
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA6B IMPORT ISSUES PERS: IMMIGRATION

Vrednost 186506 Frekvenca
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA6B IMPORT ISSUES PERS: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 187505 Frekvenca
0 Not mentioned 416
1 Mentioned 84
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA6B IMPORT ISSUES PERS: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 188504 Frekvenca
0 Not mentioned 442
1 Mentioned 58
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA6B IMPORT ISSUES PERS: PENSIONS

Vrednost 189503 Frekvenca
0 Not mentioned 485
1 Mentioned 15
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA6B IMPORT ISSUES PERS: THE ENVIRONMENT

Vrednost 190502 Frekvenca
0 Not mentioned 482
1 Mentioned 18
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA6B IMPORT ISSUES PERS: ENERGY

Vrednost 191501 Frekvenca
0 Not mentioned 493
1 Mentioned 7
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA6B IMPORT ISSUES PERS: OTHERS

Vrednost 192500 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA6B IMPORT ISSUES PERS: NONE

Vrednost 193499 Frekvenca
0 Not mentioned 498
1 Mentioned 2
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA6B IMPORT ISSUES PERS: DK

Vrednost 194498 Frekvenca
0 Not mentioned 495
1 Mentioned 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29738

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA7A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 195497 Frekvenca
1 A good thing 14300
2 Neither nor (3) 7854
3 A bad thing (2) 3754
4 DK 823
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25908 4330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v196 QA8A EU MEMBERSHIP - COUNTRY BENEFIT

Vrednost 196496 Frekvenca
1 Benefited 16142
2 Not benefited 7849
3 DK 2740
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23991 6247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v197 QA7B EU MEMBERSH - GOOD/BAD - MK TR HR

Vrednost 197495 Frekvenca
1 A good thing 1351
2 Neither nor (3) 768
3 A bad thing (2) 727
4 DK 161
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2846 27392

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v198 QA8B EU MEMBERSH - CNTRY BENEF - MK TR HR

Vrednost 198494 Frekvenca
1 Would benefit 1613
2 Would not benefit 1035
3 DK 359
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2648 27590

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v199 QA7C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Vrednost 199493 Frekvenca
1 A good thing 283
2 Neither nor (3)