Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1402
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1402_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

občutek pripadnosti, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
KULTURA, KULTURNA IDENTITETA, NARODNA IDENTITETA, NARODNA KULTURA, NARODNOST, VREDNOTA, STALIŠČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Slovenska identiteta


Abstract:

Z raziskavo se je preverjalo strinjanje s trditvami o ponosu in podpori Sloveniji, priseljencih ter slovenskih dosežkih. Drugi del vprašalnika se je osredotočal na aktualno politično situacijo in sicer podporo sedanji vladi, katero stranko bi prebivalci volili, mnenje o obsojenih v zadevi Patria, odprtosti arhivov, udeležbi na morebitnem referendumu o spremenjenem Zakonu o arhivih, stališče prebivalcev o preteklih likvidacijah migrantov ter podporo izročitve slovenskih predstavnikov UDBE tujim organom pregona.

Methodology


Collection date: 10. februar 2014 - 14. februar 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 32
 • number of units: 910

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 162
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan.

Value 31 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 49
2 2 49
3 3 152
4 4 139
5 5 - v celoti se strinjam 517
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 132 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 162
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 231 Frequency
1 Pomurska 50
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan.

Value 330 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 49
2 2 49
3 3 152
4 4 139
5 5 - v celoti se strinjam 517
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

q1_2 Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_2 Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Value 429 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 121
2 2 97
3 3 289
4 4 147
5 5 - v celoti se strinjam 250
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 5

q1_3 Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_3 Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Value 528 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 189
2 2 108
3 3 255
4 4 166
5 5 - v celoti se strinjam 186
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 5

q1_4 Pomembno je, da so naši otroci vzgajani v duhu slovenstva. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_4 Pomembno je, da so naši otroci vzgajani v duhu slovenstva.

Value 627 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 33
2 2 37
3 3 113
4 4 169
5 5 - v celoti se strinjam 555
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 3

Valid range from 1 to 5

q1_5 Slovenskemu državljanstvu bi se bil pripravljen odreči, če bi mi bilo s tem zagotovljeno boljše življenje kje drugje. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_5 Slovenskemu državljanstvu bi se bil pripravljen odreči, če bi mi bilo s tem zagotovljeno boljše življenje kje drugje.

Value 726 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 359
2 2 78
3 3 154
4 4 118
5 5 - v celoti se strinjam 195
6 Ne vem (ne beri) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 5

q2_1 Priseljenci predstavljajo korist za slovensko gospodarstvo 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_1 Priseljenci predstavljajo korist za slovensko gospodarstvo

Value 825 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 138
2 2 105
3 3 389
4 4 124
5 5 - popolnoma se strinjam 143
6 Ne vem (ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 11

Valid range from 1 to 5

q2_2 Priseljenci odvzemajo delovna mesta večinskemu prebivalstvu 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_2 Priseljenci odvzemajo delovna mesta večinskemu prebivalstvu

Value 924 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 203
2 2 179
3 3 257
4 4 111
5 5 - popolnoma se strinjam 155
6 Ne vem (ne beri) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 5

Valid range from 1 to 5

q2_3 Priseljenci prispevajo k izboljšanju slovenske družbe, saj prispevajo nove ideje in kulturo 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_3 Priseljenci prispevajo k izboljšanju slovenske družbe, saj prispevajo nove ideje in kulturo

Value 1023 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 158
2 2 122
3 3 344
4 4 156
5 5 - popolnoma se strinjam 119
6 Ne vem (ne beri) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 11

Valid range from 1 to 5

q2_4 Vlada porabi preveč denarja za pomoč priseljencem 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_4 Vlada porabi preveč denarja za pomoč priseljencem

Value 1122 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 170
2 2 155
3 3 289
4 4 104
5 5 - popolnoma se strinjam 129
6 Ne vem (ne beri) 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 63

Valid range from 1 to 5

q2_5 Priseljenci povečujejo stopnjo kriminala v državi 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_5 Priseljenci povečujejo stopnjo kriminala v državi

Value 1221 Frequency
1 1 - sploh se ne strinjam 188
2 2 167
3 3 249
4 4 136
5 5 - popolnoma se strinjam 144
6 Ne vem (ne beri) 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 26

Valid range from 1 to 5

q3_1 Na slovenske gospodarske dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_1 Na slovenske gospodarske dosežke

Value 1320 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 180
2 2 195
3 3 317
4 4 143
5 5 - zelo sem ponosen 73
6 Ne vem (ne beri) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 2

Valid range from 1 to 5

q3_2 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_2 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke

Value 1419 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 28
2 2 33
3 3 158
4 4 339
5 5 - zelo sem ponosen 344
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 8

Valid range from 1 to 5

q3_3 Na slovenske športne dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_3 Na slovenske športne dosežke

Value 1518 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 9
2 2 3
3 3 35
4 4 143
5 5 - zelo sem ponosen 716
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 4

Valid range from 1 to 5

q3_4 Na slovenske dosežke v umetnosti in literaturi 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_4 Na slovenske dosežke v umetnosti in literaturi

Value 1617 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 19
2 2 40
3 3 253
4 4 326
5 5 - zelo sem ponosen 235
6 Ne vem (ne beri) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 37

Valid range from 1 to 5

q3_5 Na slovensko zgodovino 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_5 Na slovensko zgodovino

Value 1716 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 31
2 2 63
3 3 242
4 4 305
5 5 - zelo sem ponosen 259
6 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 10

Valid range from 1 to 5

q3_6 Na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_6 Na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Value 1815 Frequency
1 1 - sploh nisem ponosen 244
2 2 199
3 3 296
4 4 101
5 5 - zelo sem ponosen 67
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 3

Valid range from 1 to 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1914 Frequency
1 Da 293
2 Ne 565
3 Ne vem 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 52

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2013 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 64
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 33
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 24
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 Solidarnost 11
12 drugo (anketar ne bere) 21
13 ne vem (anketar ne bere) 237
14 nobene (anketar ne bere) 294
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
266 644 1 11 3.62 2.815

Valid range from 1 to 11

q6 Nedavna razsodba v zadevi Patria na Finskem je vse obtožene spoznala na nedolžne. Ali po vašem mnenju to pomeni, da so v resnici nedolžni tudi tisti, ki so bili v zvezi s tem na prvi stopnji obsojeni v Sloveniji?

q6 Nedavna razsodba v zadevi Patria na Finskem je vse obtožene spoznala na nedolžne. Ali po vašem mnenju to pomeni, da so v resnici nedolžni tudi tisti, ki so bili v zvezi s tem na prvi stopnji obsojeni v Sloveniji?

Value 2112 Frequency
1 Da, pomeni, da so nedolžni 142
2 Ne, ne pomeni, da so nedolžni 614
3 Ne vem, neopredeljen 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 154

Valid range from 1 to 2

q7 Katero od naslednjih stališč v zvezi z ODPRTOSTJO arhivov vam je bližje?

q7 Katero od naslednjih stališč v zvezi z odprtostjo arhivov vam je bližje?

Value 2211 Frequency
1 Arhivi naj bodo ZAPRTI, saj je to potrebno z vidika varovanj 154
2 Arhivi naj bodo ODPRTI, saj le-na ta način lahko pridemo do 663
3 Ne vem, neopredeljen 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 93

Valid range from 1 to 2

q8 Če bo o spremenjenem zakonu o arhivih, kot ga je sprejel Državni zbor, razpisan referendum, kako bi na njem glasovali?

q8 Če bo o spremenjenem zakonu o arhivih, kot ga je sprejel Državni zbor, razpisan referendum, kako bi na njem glasovali?

Value 2310 Frequency
1 ZA novi zakon 295
2 PROTI novemu zakonu 410
3 Ne vem, neopredeljen 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 205

Valid range from 1 to 2

q9 Katero od naslednjih stališč v zvezi z preteklimi likvidacijami emigrantov, ki jih je izvajala nekdanja Služba državne varnosti, vam je bližje?

q9 Katero od naslednjih stališč v zvezi z preteklimi likvidacijami emigrantov, ki jih je izvajala nekdanja Služba državne varnosti, vam je bližje?

Value 249 Frequency
1 Šlo je za upravičena dejanja, ki so služila obrambi države p 200
2 Šlo je za državni terorizem, ki je služil preganjanju politi 435
3 Ne vem, neopredeljen 275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 275

Valid range from 1 to 2

q10 Ali podpirate izročitev slovenskih predstavnikov nekdanje UDBE tujim organom pregona, v kolikor bi to zahtevali skladno s pravnim redom EU?

q10 Ali podpirate izročitev slovenskih predstavnikov nekdanje UDBE tujim organom pregona, v kolikor bi to zahtevali skladno s pravnim redom EU?

Value 258 Frequency
1 Da 535
2 Ne 259
3 Ne vem, neopredeljen 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 116

Valid range from 1 to 2

Spol Spol?

Spol Spol

Value 267 Frequency
1 M 478
2 Ž 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 276 Frequency
1 Osnovna ali manj 68
2 Poklicna 107
3 Srednja 382
4 Višja, visoka ali več 347
9 Brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 6

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 285 Frequency
1 Pod 500 EUR 127
2 od 500 - 1000 399
3 nad 1000 - 2000 204
4 nad 2000 EUR 19
5 nima dohodkov 91
9 b.o. (anketar ne bere) 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 70

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 294 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19 1918 1996 1964.632 17.066

Valid range from 1918 to 1996

STAROST starost

Value 303 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19 18 96 49.368 17.066

Valid range from 18 to 96

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 312 Frequency
1 18-34 let 219
2 35-54 let 314
3 55 in več 358
-2 manjkajoča vrednost 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 19

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 0 0.13 4.048 1 0.922

Valid range from 0.129750010980025 to 4.04847277556441

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1402 - Anketni vprašalnik – Slovenski utrip, februar 2014, IDENTITETE [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Nacionalna identiteta«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1402. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1402_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja