Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1402
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1402_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

občutek pripadnosti, osebnostne značilnosti, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - kulturna in nacionalna identiteta
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Slovenska identiteta


Povzetek:

Z raziskavo se je preverjalo strinjanje s trditvami o ponosu in podpori Sloveniji, priseljencih ter slovenskih dosežkih. Drugi del vprašalnika se je osredotočal na aktualno politično situacijo in sicer podporo sedanji vladi, katero stranko bi prebivalci volili, mnenje o obsojenih v zadevi Patria, odprtosti arhivov, udeležbi na morebitnem referendumu o spremenjenem Zakonu o arhivih, stališče prebivalcev o preteklih likvidacijah migrantov ter podporo izročitve slovenskih predstavnikov UDBE tujim organom pregona.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. februar 2014 - 14. februar 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 32
 • število enot: 910

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 162
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan.

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 49
2 2 49
3 3 152
4 4 139
5 5 - v celoti se strinjam 517
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 132 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 326
2 vas (500-1999 prebivalcev) 172
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 162
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 250
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 231 Frekvenca
1 Pomurska 50
2 Podravska 148
3 Koroška 35
4 Savinjska 119
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 30
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 96
10 Notranjsko-kraška 24
11 Goriška 49
12 Obalno-kraška 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_1 Ponosen sem, da sem slovenski državljan.

Vrednost 330 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 49
2 2 49
3 3 152
4 4 139
5 5 - v celoti se strinjam 517
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_2 Obstajajo določene stvari v zvezi z današnjo Slovenijo, zaradi katerih se je sramujem.

Vrednost 429 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 121
2 2 97
3 3 289
4 4 147
5 5 - v celoti se strinjam 250
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_3 Ljudje bi morali podpirati svojo državo, pa četudi v čem nima prav.

Vrednost 528 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 189
2 2 108
3 3 255
4 4 166
5 5 - v celoti se strinjam 186
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Pomembno je, da so naši otroci vzgajani v duhu slovenstva. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_4 Pomembno je, da so naši otroci vzgajani v duhu slovenstva.

Vrednost 627 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 33
2 2 37
3 3 113
4 4 169
5 5 - v celoti se strinjam 555
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Slovenskemu državljanstvu bi se bil pripravljen odreči, če bi mi bilo s tem zagotovljeno boljše življenje kje drugje. 1. V kakšni meri se strinjate ali ne strinjate z naslednjimi trditvami, pri čemer 1 pomeni, da se sploh ne strinjam, 5 pa, da se v celoti strinjam:

Q1_5 Slovenskemu državljanstvu bi se bil pripravljen odreči, če bi mi bilo s tem zagotovljeno boljše življenje kje drugje.

Vrednost 726 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 359
2 2 78
3 3 154
4 4 118
5 5 - v celoti se strinjam 195
6 Ne vem (ne beri) 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_1 Priseljenci predstavljajo korist za slovensko gospodarstvo 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_1 Priseljenci predstavljajo korist za slovensko gospodarstvo

Vrednost 825 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 138
2 2 105
3 3 389
4 4 124
5 5 - popolnoma se strinjam 143
6 Ne vem (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Priseljenci odvzemajo delovna mesta večinskemu prebivalstvu 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_2 Priseljenci odvzemajo delovna mesta večinskemu prebivalstvu

Vrednost 924 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 203
2 2 179
3 3 257
4 4 111
5 5 - popolnoma se strinjam 155
6 Ne vem (ne beri) 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Priseljenci prispevajo k izboljšanju slovenske družbe, saj prispevajo nove ideje in kulturo 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_3 Priseljenci prispevajo k izboljšanju slovenske družbe, saj prispevajo nove ideje in kulturo

Vrednost 1023 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 158
2 2 122
3 3 344
4 4 156
5 5 - popolnoma se strinjam 119
6 Ne vem (ne beri) 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Vlada porabi preveč denarja za pomoč priseljencem 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_4 Vlada porabi preveč denarja za pomoč priseljencem

Vrednost 1122 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 170
2 2 155
3 3 289
4 4 104
5 5 - popolnoma se strinjam 129
6 Ne vem (ne beri) 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_5 Priseljenci povečujejo stopnjo kriminala v državi 2. Obstajajo različna mnenja o priseljenih iz drugih držav. V kolikšni meri se strinjate z vsako od naslednjih trditev, pri čemer 1 pomeni sploh se ne strinjam, 5 pa popolnoma se strinjam:

Q2_5 Priseljenci povečujejo stopnjo kriminala v državi

Vrednost 1221 Frekvenca
1 1 - sploh se ne strinjam 188
2 2 167
3 3 249
4 4 136
5 5 - popolnoma se strinjam 144
6 Ne vem (ne beri) 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_1 Na slovenske gospodarske dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_1 Na slovenske gospodarske dosežke

Vrednost 1320 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 180
2 2 195
3 3 317
4 4 143
5 5 - zelo sem ponosen 73
6 Ne vem (ne beri) 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_2 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_2 Na slovenske znanstvene in tehnološke dosežke

Vrednost 1419 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 28
2 2 33
3 3 158
4 4 339
5 5 - zelo sem ponosen 344
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_3 Na slovenske športne dosežke 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_3 Na slovenske športne dosežke

Vrednost 1518 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 9
2 2 3
3 3 35
4 4 143
5 5 - zelo sem ponosen 716
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_4 Na slovenske dosežke v umetnosti in literaturi 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_4 Na slovenske dosežke v umetnosti in literaturi

Vrednost 1617 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 19
2 2 40
3 3 253
4 4 326
5 5 - zelo sem ponosen 235
6 Ne vem (ne beri) 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_5 Na slovensko zgodovino 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_5 Na slovensko zgodovino

Vrednost 1716 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 31
2 2 63
3 3 242
4 4 305
5 5 - zelo sem ponosen 259
6 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3_6 Na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi 3. In kako ponosni ste na naštete stvari v zvezi s Slovenijo, pri čemer 1 pomeni, da sploh nisem ponosen, 5 pa zelo ponosen:

Q3_6 Na pravično in enakopravno obravnavo vseh skupin v družbi

Vrednost 1815 Frekvenca
1 1 - sploh nisem ponosen 244
2 2 199
3 3 296
4 4 101
5 5 - zelo sem ponosen 67
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1914 Frekvenca
1 Da 293
2 Ne 565
3 Ne vem 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2013 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 79
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 64
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 6
4 Pozitivna Slovenija– PS 33
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 24
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 5
9 Državljanska lista - DL 8
10 Zares 1
11 Solidarnost 11
12 drugo (anketar ne bere) 21
13 ne vem (anketar ne bere) 237
14 nobene (anketar ne bere) 294
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
266 644 1 11 3.62 2.815

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q6 Nedavna razsodba v zadevi Patria na Finskem je vse obtožene spoznala na nedolžne. Ali po vašem mnenju to pomeni, da so v resnici nedolžni tudi tisti, ki so bili v zvezi s tem na prvi stopnji obsojeni v Sloveniji?

q6 Nedavna razsodba v zadevi Patria na Finskem je vse obtožene spoznala na nedolžne. Ali po vašem mnenju to pomeni, da so v resnici nedolžni tudi tisti, ki so bili v zvezi s tem na prvi stopnji obsojeni v Sloveniji?

Vrednost 2112 Frekvenca
1 Da, pomeni, da so nedolžni 142
2 Ne, ne pomeni, da so nedolžni 614
3 Ne vem, neopredeljen 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Katero od naslednjih stališč v zvezi z ODPRTOSTJO arhivov vam je bližje?

q7 Katero od naslednjih stališč v zvezi z odprtostjo arhivov vam je bližje?

Vrednost 2211 Frekvenca
1 Arhivi naj bodo ZAPRTI, saj je to potrebno z vidika varovanj 154
2 Arhivi naj bodo ODPRTI, saj le-na ta način lahko pridemo do 663
3 Ne vem, neopredeljen 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Če bo o spremenjenem zakonu o arhivih, kot ga je sprejel Državni zbor, razpisan referendum, kako bi na njem glasovali?

q8 Če bo o spremenjenem zakonu o arhivih, kot ga je sprejel Državni zbor, razpisan referendum, kako bi na njem glasovali?

Vrednost 2310 Frekvenca
1 ZA novi zakon 295
2 PROTI novemu zakonu 410
3 Ne vem, neopredeljen 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
705 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Katero od naslednjih stališč v zvezi z preteklimi likvidacijami emigrantov, ki jih je izvajala nekdanja Služba državne varnosti, vam je bližje?

q9 Katero od naslednjih stališč v zvezi z preteklimi likvidacijami emigrantov, ki jih je izvajala nekdanja Služba državne varnosti, vam je bližje?

Vrednost 249 Frekvenca
1 Šlo je za upravičena dejanja, ki so služila obrambi države p 200
2 Šlo je za državni terorizem, ki je služil preganjanju politi 435
3 Ne vem, neopredeljen 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
635 275

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Ali podpirate izročitev slovenskih predstavnikov nekdanje UDBE tujim organom pregona, v kolikor bi to zahtevali skladno s pravnim redom EU?

q10 Ali podpirate izročitev slovenskih predstavnikov nekdanje UDBE tujim organom pregona, v kolikor bi to zahtevali skladno s pravnim redom EU?

Vrednost 258 Frekvenca
1 Da 535
2 Ne 259
3 Ne vem, neopredeljen 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Spol Spol?

Spol Spol

Vrednost 267 Frekvenca
1 M 478
2 Ž 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 276 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 68
2 Poklicna 107
3 Srednja 382
4 Višja, visoka ali več 347
9 Brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 285 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 127
2 od 500 - 1000 399
3 nad 1000 - 2000 204
4 nad 2000 EUR 19
5 nima dohodkov 91
9 b.o. (anketar ne bere) 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 70

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 294 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19 1918 1996 1964.632 17.066

Vrednosti spremenljivk od 1918 do 1996

STAROST starost

Vrednost 303 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19 18 96 49.368 17.066

Vrednosti spremenljivk od 18 do 96

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 312 Frekvenca
1 18-34 let 219
2 35-54 let 314
3 55 in več 358
-2 manjkajoča vrednost 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 0 0.13 4.048 1 0.922

Vrednosti spremenljivk od 0.129750010980025 do 4.04847277556441

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1402 - Anketni vprašalnik – Slovenski utrip, februar 2014, IDENTITETE [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Nacionalna identiteta«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1402. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1402_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si