ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 15.09.2022

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč

Study ID Title of the study
FDO17 Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017
POV04 Prostorske in okoljske vrednote, 2004
POV_18 Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018