Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017

Basic Study Information

ADP - IDNo: FDO17
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_FDO17_V1
Main author(s):
  • Lampič, Barbara
Co-workers:
  • Bobovnik, Nejc
  • Kušar, Simon
  • Lamovšek Zavodnik, Alma
  • Foški, Mojca
Data file producer:
FF - Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2017)

Funding agency:

(1): Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
(2): Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Project number:

(1): V6-1510 (None)
(2): N2130-17-0129 (None)

Study Content

Keywords ADP: funkcionalno degradirano območje, prostorsko načrtovanje, trajnostni razvoj, Slovenija, geografija

Keywords ELSST:
TRAJNOSTNI RAZVOJ, OKOLJSKO NAČRTOVANJE, TRAJNOSTNI RAZVOJ, OKOLJSKO NAČRTOVANJE

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Načrtovanje in uporaba zemljišč
Topic Classification CERIF
Družbena geografija


Abstract:

Hitre družbene in gospodarske spremembe močno vplivajo tudi na vse hitrejšo dinamiko prostorskega razvoja. Na eni strani se srečujemo z vse večjimi zahtevami investitorjev po novih območjih za razvoj dejavnosti, na drugi z vedno večjo dinamiko opuščanja že vzpostavljenih dejavnosti, kar vodi v različne vrste degradacije, najpogosteje pa v fizično degradacijo prostora. V raziskavi so predstavljene značilnosti funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, kriteriji za njihovo opredelitev, tipologija ter argumenti za nadaljnje spremljanje in redno ažuriranje novega prostorskega in podatkovnega sloja. Funkcionalno degradirano območje (FDO) je opredeljeno kot nezadostno izkoriščeno ali zapuščeno območje z vidnim vplivom predhodne rabe in zmanjšano uporabno vrednostjo. Natančna prostorska umeščenost in poznavanje značilnosti razvrednotenih območij predstavljata pomemben korak v smeri trajnostnega načrtovanja in umeščanja dejavnosti v prostor. V Sloveniji je tako v okviru celovitega pristopa k obravnavi FDO bil prvič zasnovan in vzpostavljen sistem za evidentiranje in spremljanje FDO, katerega osnova je postopek identificiranja in evidentiranja FDO, ki predstavlja pridobivanje podatkov na terenu s terenskim ogledom, popisom ter intervjuji z deležniki na lokalni (občinski) ravni in vzpostavitev in evidence FDO. Podatki in fotografije FDO so dostopni tudi v spletni aplikaciji glej: Spletna aplikacija za kartografski prikaz funkcionalno degradiranih območij .

Methodology


Collection date: april 2016 - september 2016, april 2017 - september 2017
Date of production: 2017
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Drugo

Posamezno FDO območje

Universe:

Osnovni kriterij predstavlja opuščenost območja določene antropogene rabe – popolnoma (100%), pretežno (51–99%) ali delno (11–50%) opuščenih območjih. Kriterij zajema v mestih in mestnih naseljih je minimalna površina 0,2 ha, ostala območja (odprti prostor) pa morajo obsegati najmanj 0,5 ha.

Excluded:

Funkcionalno degradirana območja, ki so manjša od 0,2 oziroma 0,5 ha.

Data collected by:

Oddelek za geografijo

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Zajeta so vsa FDO v Sloveniji, ki ustrezajo kriterijem. V času od aprila do septembra 2016 so bili popisane statistične regije: pomurska, podravska, posavska, zasavska, gorenjska, goriška, JV Slovenija. V času od aprila do septembra 2017 so bile popisane statistične regije: koroška, savinjska, osrednjeslovenska, primorsko-notranjska, obalno-kraška.

Mode of data collection:

Osebni intervju

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Opazovanje na terenu

Fotografiranje posameznega FDO območja

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: FDO17 - Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 39
  • number of units: 1081

Version: oktober 2018

Variable list

V1 enolični identifikator območja FDO

Enolični identifikator FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 1 to 1110

V2 ime FDO

Ime FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V3 ime statistične regije v kateri se nahaja FDO

Ime statistične regije lokacije FDO

Value 31 Frequency
Gorenjska 74
Goriška 59
Jugovzhodna Slovenija 76
Koroška 50
Obalno-kraška 56
Osrednjeslovenska 384
Podravska 84
Pomurska 67
Posavska 40
Primorsko-notranjska 42
Savinjska 93
Zasavska 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V1 enolični identifikator območja FDO

Enolični identifikator FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 1 to 1110

V2 ime FDO

Ime FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V3 ime statistične regije v kateri se nahaja FDO

Ime statistične regije lokacije FDO

Value 337 Frequency
Gorenjska 74
Goriška 59
Jugovzhodna Slovenija 76
Koroška 50
Obalno-kraška 56
Osrednjeslovenska 384
Podravska 84
Pomurska 67
Posavska 40
Primorsko-notranjska 42
Savinjska 93
Zasavska 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V4 ime občine v kateri se nahaja FDO

Ime občine lokacije FDO

Value 436 Frequency
Ajdovščina 7
Apače 9
Beltinci 3
Bistrica ob Sotli 2
Bled 5
Bloke 5
Bohinj 4
Borovnica 7
Bovec 2
Braslovče 1
Brezovica 11
Brežice 19
Cankova 1
Celje 22
Cerklje na Gorenjskem 3
Cerknica 5
Cerkno 1
Cirkulane 1
Divača 6
Dobrepolje 3
Dobrna 3
Dobrova - Polhov Gradec 14
Dobrovnik 1
Dol pri Ljubljani 8
Domžale 32
Dravograd 3
Gorenja vas - Poljane 3
Gornja Radgona 9
Gornji Grad 3
Gornji Petrovci 2
Grad 2
Grosuplje 19
Hajdina 2
Hodoš 2
Horjul 3
Hoče - Slivnica 1
Hrastnik 11
Hrpelje - Kozina 6
Idrija 9
Ig 9
Ilirska Bistrica 15
Ivančna Gorica 21
Izola 7
Jesenice 12
Jezersko 2
Kamnik 26
Kanal 3
Kidričevo 6
Kobarid 1
Komen 1
Komenda 9
Koper 16
Kostanjevica na Krki 1
Kostel 2
Kozje 2
Kočevje 12
Kranj 12
Kranjska Gora 3
Križevci 1
Krško 10
Kungota 1
Laško 6
Lenart 1
Lendava 5
Litija 12
Ljubljana 103
Ljutomer 3
Log - Dragomer 2
Logatec 5
Lovrenc na Pohorju 1
Loška dolina 6
Loški Potok 3
Lukovica 11
Majšperk 1
Maribor 19
Medvode 22
Mengeš 11
Metlika 2
Mežica 2
Miklavž na Dravskem polju 2
Miren - Kostanjevica 7
Mirna Peč 1
Mislinja 2
Mokronog - Trebelno 7
Moravske Toplice 2
Moravče 4
Mozirje 2
Murska Sobota 13
Muta 3
Naklo 3
Nazarje 1
Nova Gorica 10
Novo mesto 21
Ormož 4
Pesnica 4
Piran 6
Pivka 1
Podvelka 2
Poljčane 1
Polzela 4
Postojna 10
Prebold 1
Preddvor 2
Prevalje 7
Ptuj 11
Puconci 3
Radenci 1
Radeče 3
Radlje ob Dravi 5
Radovljica 4
Ravne na Koroškem 5
Rače - Fram 3
Renče - Vogrsko 4
Rečica ob Savinji 3
Ribnica 3
Ribnica na Pohorju 3
Rogatec 2
Rogaška Slatina 5
Rogašovci 4
Ruše 6
Selnica ob Dravi 7
Sevnica 5
Sežana 14
Slovenj Gradec 14
Slovenska Bistrica 6
Slovenske Konjice 3
Sodražica 1
Straža 3
Sveti Jurij ob Ščavnici 1
Tolmin 7
Trbovlje 19
Trebnje 2
Trnovska vas 1
Trzin 6
Tržič 7
Turnišče 1
Velenje 12
Velika Polana 1
Velike Lašče 7
Vipava 5
Vodice 5
Vojnik 3
Vransko 2
Vrhnika 23
Vuzenica 2
Zagorje ob Savi 14
Zavrč 1
Zreče 2
Črenšovci 1
Črna na Koroškem 2
Črnomelj 8
Šalovci 2
Šempeter - Vrtojba 3
Šentilj 5
Šentjernej 2
Šentjur 3
Šentrupert 5
Šenčur 1
Škocjan 1
Škofja Loka 10
Škofljica 13
Šmarje pri Jelšah 1
Šmarješke Toplice 2
Šmartno ob Paki 1
Šmartno pri Litiji 10
Šoštanj 3
Štore 2
Žalec 6
Žiri 3
Žužemberk 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V5 tip FDO

Tip FDO

Value 535 Frequency
1 FDO kmetijske dejavnosti 77
2 FDO storitvenih dejavnosti 162
3 FDO turistične, športnorekreacijske in športne dejavnosti 60
4 FDO industrijskih in obrtnih dejavnosti 237
5 FDO obrambe, zaščite in reševanja 35
6 FDO pridobivanja mineralnih surovin 170
7 FDO infrastrukture 133
8 FDO prehodne rabe 112
9 FDO za bivanje 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 1 to 9

V6 podtip FDO

Podtip FDO

Value 634 Frequency
21 FDO javnih storitev 44
22 FDO poslovnih, trgovskih in drugih storitvenih dejavnosti 84
23 FDO starega mestnega ali vaškega jedra 30
61 FDO rudnika 15
62 FDO kamnoloma, peskokopa 128
63 FDO gramozne jame 22
64 Ostala FDO pridobivanja mineralnih surovin 5
71 FDO prometne infrastrukture 42
72 FDO okoljske infrastrukture 65
73 FDO ostale gospodarske javne infrastrukture 5
74 FDO zelene infrastrukture 21
81 FDO opuščenega gradbišča 70
82 FDO značilne prehodne rabe 42
91 FDO nedograjena stanovanjska območja 28
92 FDO stara dotrajana območja 67
97 se ne nanaša 413
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
668 413

Valid range from 21 to 92

V7 leto izgradnje

Leto izgradnje

Value 733 Frequency
1960 - 1969 55
1970 - 1979 41
1980 - 1989 46
1990 4
1991 1
1992 3
1994 4
1995 3
1996 3
1997 2
1998 3
2000 11
2001 1
2002 1
2003 2
2004 3
2005 3
2006 15
2007 6
2008 17
2009 14
2010 17
2011 7
2012 10
2013 6
2014 5
2015 1
99 523
pred 1960 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V7_01 leto izgradnje, razredi

Leto izgradnje - razredi

Value 832 Frequency
1 pred 1960 274
2 1960-1969 55
3 1970-1979 41
4 1980-1989 46
5 1990-1999 23
6 2000-2004 18
7 2005-2009 55
8 2010-2014 45
9 2015-2017 1
99 brez odgovora 523
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
558 523

Valid range from 1 to 9

V8 predhodna dejavnost na območju

Predhodna dejavnost na območju FDO

Value 931 Frequency
0 ne 646
1 da 188
99 brez odgovora 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
834 247

Valid range from 0 to 1

V8_1 predhodna dejavnost - Katera dejavnost

Katera predhodna dejavnost?

Value 1030 Frequency
1 kmetijska dejavnost 22
2 storitvena dejavnost 32
3 turistična, športnorekreacijska ali športna dejavnost 6
4 industrijska ali obrtna dejavnost 35
5 obramba, zaščita in reševanje 14
6 pridobivanje mineralnih surovin 27
7 infrastrukturna dejavnost 13
8 bivanje 23
97 se ne nanaša 646
99 brez odgovora 263
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
172 909

Valid range from 1 to 8

V9 prisotnost objektov na FDO

Prisotnost objektov na FDO

Value 1129 Frequency
1 da 725
2 ne 183
3 prisotni so enostavni, hitro odstranljivi objekti 141
99 brez odgovora 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 32

Valid range from 1 to 3

V10 stopnja opuščenosti FDO

Stopnja opuščenosti FDO

Value 1228 Frequency
1 povsem opuščeno 535
2 pretežno opuščeno (50 do 99 %) 347
3 delno opuščeno (do 50 %) 192
4 ni opuščeno 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 1 to 4

V11 leto opustitve dejavnosti

Leto opustitve dejavnosti

Value 1327 Frequency
1960 3
1964 1
1965 1
1966 1
1968 1
1970 5
1975 2
1977 2
1979 1
1980 23
1981 1
1983 1
1985 4
1986 3
1987 3
1988 3
1989 1
1990 34
1991 36
1992 4
1993 3
1994 2
1995 46
1996 11
1997 10
1998 11
1999 4
2000 76
2001 6
2002 14
2003 9
2004 7
2005 43
2006 17
2007 33
2008 21
2009 22
2010 50
2011 30
2012 36
2013 32
2014 37
2015 28
2016 11
99 369
pred 1960 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

V11_01 leto opustitve, razredi

Leto opustitve dejavnosti - razredi

Value 1426 Frequency
1 pred 1960 23
2 1960-1969 7
3 1970-1979 10
4 1980-1989 39
5 1990-1999 161
6 2000-2004 112
7 2005-2009 136
8 2010-2014 185
9 2015-2017 39
99 brez odgovora 369
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
712 369

Valid range from 1 to 9

V12 vzdrževanost

Vzdrževanost / stanje FDO

Value 1525 Frequency
1 ni vzdrževano 555
2 slabo vzdrževano 420
3 dobro vzdrževano 102
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1077 4

Valid range from 1 to 3

V13_01 obstoječe lastništvo - zasebno Obstoječe lastništvo:

zasebno

Value 1624 Frequency
0 ne 303
1 da 657
99 brez odgovora 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 121

Valid range from 0 to 1

V13_02 obstoječe lastništvo - državno Obstoječe lastništvo:

državno

Value 1723 Frequency
0 ne 860
1 da 100
99 brez odgovora 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 121

Valid range from 0 to 1

V13_03 obstoječe lastništvo - občinsko Obstoječe lastništvo:

občinsko

Value 1822 Frequency
0 ne 810
1 da 150
99 brez odgovora 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 121

Valid range from 0 to 1

V13_04 obstoječe lastništvo - javno-zasebno Obstoječe lastništvo:

javno-zasebno

Value 1921 Frequency
0 ne 804
1 da 156
99 brez odgovora 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
960 121

Valid range from 0 to 1

V14_01 socialna degradacija - vandalizem Socialna degradacija na FDO:

prisoten vandalizem, poškodovanost, uničenost zgradb, okolja, nesnaga

Value 2020 Frequency
0 ne 808
1 da 273
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V14_02 socialna degradacija - zmanjšana varnost Socialna degradacija na FDO:

zmanjšana varnost, prisotnost kriminala, slab sloves

Value 2119 Frequency
0 ne 1027
1 da 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V14_03 socialna degradacija - specifične etnične skupine Socialna degradacija na FDO:

prisotnost specifičnih etničnih skupin (getoizacija)

Value 2218 Frequency
0 ne 1068
1 da 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_01 okoljska degradacija - vode Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

voda

Value 2317 Frequency
0 ne 914
1 da 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_02 okoljska degradacija - zrak Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

zrak

Value 2416 Frequency
0 ne 1058
1 da 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_03 okoljska degradacija - tla Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

tla

Value 2515 Frequency
0 ne 969
1 da 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_04 okoljska degradacija - vegetacija Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

vegetacija

Value 2614 Frequency
0 ne 1003
1 da 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_05 okoljska degredacija - površje Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

površje

Value 2713 Frequency
0 ne 841
1 da 240
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_06 okoljska degradacija - drugo Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

drugo

Value 2812 Frequency
0 ne 810
1 da 271
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V15_06_1 okoljska degradacija - drugo (OPIS) Okoljska degradacija na FDO - sum (domneva negativnega vpliva na okoljske prvine):

drugo - opis

Value 2911 Frequency
2-3 m globoke gnojne jame v katerih so še črpalke. Deloma so se zarasle in niso vidne, predstavljajo potencialno nevarnost, da kdo pade noter. Vizualna degradacija. 1
97 810
99 8
Azbestna streha 1
Azbestne kritine, črna, neurejena odlagališča. Po nekaterih informacijah naj bi bila zraven območja tudi vodna vrtina, vendar je nisem zasledil na terenu. 1
Del objekta v tako slabem stanju, da lahko tudi nevaren. 1
Delno vizualna degradacija. 1
Do lanskega leta so iz vodnjaka na parceli črpali pitno vodo za naselje – 1. vodovarstveno območje. Lani so zgradili vodovod in vodnjaka več ne uporabljajo. Vizualna degradacija. 1
Glede na preteklo dejavnost in nesaniranost objektov (transformatorji …). Drugo – odlagališča, tudi nevarnih odpadkov, možnost požarov. 1
Gradnja dela objektov na območju FDO je vplivala na to, da so lastniki zemljišč na območju delno preoblikovali tudi površje na območju z izkopom materiala/zemljine. Na območju so mestoma odloženi gradbeni odpadki. 1
Intenzivno izkoriščanje kremenčevega peska je močno preoblikovalo površje (nastanek kotanje/depresije) in negativno vplivalo na vegetacijo, predhodno prisotno na območju. Izkoriščanje mineralne surovine je potencialno lahko vplivalo tudi na geološko 1
Izkopana gradbena jama, potencialna nevarnost za vode. Vizualna degradacija. 1
Izkoriščanje mineralne surovine je imelo neposreden in trajen vpliv, saj se je spremenil relief tal in talni profil na območju izkopavanja. Izkoriščanje mineralne surovine je vplivalo tudi na vegetacijo (na SZ delu FDO se pojavlja varovalni gozd), p 1
Izkoriščanje mineralne surovine je močno preoblikovalo površje (nastanek vdolbine v zemeljskem površju). Na območju se pojavljajo odpadki (odpadni avtomobil, gume, lesni in gradbeni odpadki, zemljina, zemljina pomešana z gradbenimi odpadki idr.). 1
Izkoriščanje mineralne surovine je močno preoblikovalo površje pobočja Delika (nastanek vdolbine) in uničilo vegetacijo, nekdaj prisotno na območju (gozd). Na območju so prisotne invazivne vrste (npr. enoletna suholetnica, ambrozija, japonski dresnik 1
Izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo gozdni rob in vznožje pobočja Petelinca. Na delu območja so prisotne invazivne vrste (zlasti ambrozija). 1
Izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo površje in negativno vplivalo na spremembo vegetacije. Območje ima naravovarstveni status in spada v območje naravnih vrednot (Rašica-Dobeno-Gobavica-osameli kras) in med EPO (potencialni vpliv na nara 1
Izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo površje na območju FDO (oblikovalo usek na obeh straneh lokalne ceste, ki poteka po Dolski dolini). Na območju, kjer se pojavlja deponirana zemljina in drug material, so prisotne invazivne vrste (zlast 1
Izkoriščanje mineralne surovine je vplivalo na reliefno konfiguracijo območja (nastanek kotanje) ter uničilo vrhnji vegetacijski sloj. Na območju se pojavlja vodno telo, kjer se kljub prepovedi odlagajo gradbeni in drugi odpadki. Območje predstavlja 1
Kmetijska zemljišča so se že do te mere zarasla, da bodo potrebni večji posegi in finančna sredstva za ponovno vzpostavitev obdelovalnih površin. Zaraščanje neugodno vpliva tudi na sosednje površine. 1
Kompleks leži neposredno ob glavni cesti – vizualna degradacija. Izrazito izpostavljena veduta kot vstopna točka v Šentjur. 1
Manjša parcela: navoženi kupi zemlje in gradbenih odpadkov, vizualna degradacija. 1
Manjša črna odlagališča odpadkov. Območje se zarašča. 1
Na delu območja se pojavljajo invazivne vrste. Zlasti na V delu območja FDO so prisotna nasutja gradbenih, lesnih in drugih odpadkov. 1
Na manjšem delu območja se pojavljajo invazivne vrste. Izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo površje in uničilo vegetacijo, ki je bila nekdaj prisotna na območju (gozd). Na delu območja se pojavljajo odloženi odpadki v sicer manjši količin 1
Na območju FDO je prisotno odlaganje različnih gradbenih in drugih odpadkov (npr. gum, plastike, odpadnega lesa idr.), ki se odlagajo oziroma nasipajo proti globeli na vzhodnem delu FDO, opredeljeni kot naravna vrednota (levi pritok Iške s soteskami 1
Na območju FDO se odlagajo gradbeni odpadki. 1
Na območju FDO se pojavljajo invazivne vrste, pri čemer je še posebno pogosta ambrozija. 1
Na območju FDO se pojavljajo posamezne lokacije, kjer se nahajajo rastišča invazivnih rastlinskih vrst (mdr. ambrozija). Odlaganje odpadkov na V delu FDO (gradbeni odpadki, plastični odpadki, salonitne plošče idr.) lahko potencialno negativno vpliva 1
Na območju FDO so se nekdaj pojavljali silosi večjih dimenzij, ki so skladiščili biološke odpadke, koruzno silažo, gnojnico idr. za potrebe njihove uporabe v bioplinarni. Posledično so se na območju pojavljale emisije neprijetnih vonjav, kar je vpliv 1
Na območju se nahaja večja količina odpadkov (odpadnega železa, lesnih odpadkov, stekla, zlasti pa plastičnih odpadkov in gradbenih odpadkov idr.). Na območju so prisotne invazivne vrste. Območje se nahaja v neposredni bližini vodotoka Slepšek in Mir 1
Na območju se pojavlja mokrotno površje, ki je verjetno posledica izkopavanja gline v bližini. Na območju in v njegovi neposredni bližini je prisotno mokrišče, vodni habitati in rastišča zavarovanih vrst. Odlaganje peska, zemljine, gradbenih odpadkov 1
Na območju se pojavljajo deponirani kupi gradbenega in drugega materiala. 1
Na območju se pojavljajo invazivne vrste (ambrozija). 1
Na območju se pojavljajo invazivne vrste (zlasti ambrozija). Izkoriščanje mineralne surovine (pesek) je preoblikovalo pobočje Brudarjevega hriba. Območje se nahaja na 2. vodovarstvenem pasu, zato je izkoriščanje mineralne surovine potencialno lahko v 1
Na območju se pojavljajo invazivne vrste (zlasti ambrozija). Izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo pobočje Andrejevega hriba (nastanek terasastega površja) oziroma nekdanje travniške in njivske površine, ki so bile pred omenjeno dejavnostj 1
Na območju se pojavljajo invazivne vrste (zlasti pogosta je ambrozija). 1
Na območju se pojavljajo invazivne vrste. Na delu območja se pojavlja manjša količina odpadkov (plastični odpadki, lesni odpadki, sodi in embalaže ipd.). Zaradi večjega števila glav govedi/prašičev/perutnine na območju FDO, je prihajalo do velikih ko 1
Na območju se pojavljajo odpadki (odložene salonitne plošče). 1
Na območju se pojavljajo posamezne invazivne vrste (npr. ambrozija). Zlasti za V del območja, med objektoma nekdanje farme, je značilno intenzivno odlaganje odpadkov (gradbeni in plastični odpadki, zemljina pomešana z gradbenimi odpadki, embalaža zdr 1
Na območju so prisotne invazivne vrste (japonski dresnik idr.). Nasutje materiala (peska, zemljine, zemljine pomešane z gradbenimi odpadki, gradbenih odpadkov idr.) in drugih odpadkov se nahaja v neposredni bližini reke Save in na območju dosega 10-l 1
Na območju so prisotne invazivne vrste (japonski dresnik). Zaradi deponiranja zemljine in drugega materiala na območju prevladuje "razbrazdano površje". Zaradi morebitnih izcednih voda in nepoznane sestave odloženega materiala ter uničenja zgornje pl 1
Na območju so prisotni gradbeni, plastični in drugi odpadki. 1
Nastanek odlagališča industrijskih odpadkov IUV Usnjarne Šmartno, je negativno vplivalo na vegetacijo, prisotno na območju in preoblikovalo dolino Rakovnika (zasutje dela doline Rakovnik). Na območju se pojavljajo izcedne vode deponije, kamor so se o 1
Nasut material in njegovo utrjevanje je lahko povzročilo potencialen vpliv na živalstvo oziroma biotsko raznovrstnost, saj se na območju FDO pojavljajo mrestišča za dvoživke ter delno zasuta mokrišča (posledica začetih del za vzpostavitev parkirišča) 1
Nasuto, odpadki. 1
Navažanje materiala je vplivalo na odstranitev in uničenje vegetacijskega pokrova, poleg tega se na območju pojavljajo tudi invazivne vrste. Območje se nahaja na vodovarstvenem območju (3. vodovarstveni pas) in na območju katastrofalnih poplav - odla 1
Navožen odpadni gradbeni material, vizualna degradacija. 1
Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine je močno preoblikovalo nekdaj uravnano površje (nastanek kotanje/depresije). Preteklo izkoriščanje mineralne surovine je potencialno lahko vplivalo na obremenitev podzemnih voda (območje FDO se nahaja na območ 1
Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine je močno preoblikovalo površje in potencialno lahko vplivalo na geološko naravno vrednoto - nahajališče kamenih jeder triasnih megaloidnih školjk v opuščenem kamnolomu dolomita v Lanišču pri Škofljici. Območje 1
Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo nekdaj uravnano površje, vljučno z naknadnim zasipanjem kotanje. Zaradi odloženih neznanih vrst odpadkov (na površju so vidni gradbeni in plastični odpadki) v nekdanji gramoznici na območju FD 1
Nekdanje izkoriščanje mineralne surovine je preoblikovalo površje (nastalo je "konkavno" površje, ki je bilo naknadno delno sanirano (površina je bila uravnana)). Nasutja deponiranega materiala v neposredni bližini vodotoka, lahko zaradi morebitnih i 1
Neposredno ob glavni cesti skozi vas – vizualna degradacija. 3
Neuravnano površje zaradi kopanja gramoza v preteklosti. Vizualna degradacija. 1
Nevarno območje. 1
Objekt je neposredno ob glavni cesti skozi naselje – vizualna degradacija. 1
Objekt je ob glavni regionalni cesti – vizualna degradacija. 1
Objekt v središču naselja – vizualna degradacija. 1
Objekti ležijo neposredno ob glavni cesti skozi naselje – vizualna degradacija. 1
Objekti se sicer nahajajo sredi gozda ob jezeru, vendar je zelo žalosten pogled na objekte, ki so v zelo slabem stanju. 1
Območje FDO se nahaja na vodovarstvenem območju - državni nivo (3. vodovarstveni pas). Nekdanja deponija v velikosti cca. 24 000 m3, ki je obsegala gradbene in druge odpadke ((salonitne) cevi, plastika, polivinil idr.) ter zemeljske izkope, in se je 1
Območje FDO se nahaja v neposredni bližini vodotoka Mlake (v katerega deloma tudi posega), območja Natura 2000 (Šmarna gora (SAC)) ter ekološko pomembnega območja (Šmarna gora-Skaručenska ravan). Območje delno posega v vodotok Mlake, ki je habitat kv 1
Območje Natura 2000, Biosferno območje Mura (študija vpliva v pripravi), 3. vodovarstveni pas. Vizualna degradacija. 1
Območje je v funkciji deponiranja razičnih odpadkov (gradbeni odpadki, odslužen avtomobil, zemljina idr.) v neposredno bližino reke Save. Območje FDO je zaraščeno z invazivnimi rastlinami (območje v večjem delu porašča japonski dresnik). 1
Območje ob glavni regionalni cesti - vizualna degradacija. 1
Območje se nahaja na poplavno ogroženem območju (glede na Opozorilno karto poplav na katastrofalnem območju poplavljavljanja) in v neposredni bližini vodotoka Višnjica. Zaradi morebitnih izcednih voda deponiranega materiala oziroma njegovega prenosa 1
Območje spada v območje Nature. Tretji vodovarstveni pas, vpliva na podtalnico naj ne bi bilo, potencialna nevarnost vendarle obstaja, ker se ne ve kaj vse je zasuto. Deloma je še vidna jama, deloma so nasuti kupi prsti in gradbenega materiala, spelj 1
Območje v zaraščanju, v neposredni bližini gozd in kmetijska zemljišča. Azbestne kritine. 1
Odlagajo odpadke. 1
Odlagali so se odpadki IUV. 1
Odlaganje odpadkov. 1
Odloženi odpadki, na delu območja se zbirajo, shranjujejo. 1
Odpadki, invazivne rastkline 1
Okoljsko je zaradi nekdanje dejavnosti na območju Industrije usnje Vrhnika - Usnjarne Šmartno obremenjena zlasti okolica območja. Vse "kotanje" v okolici Šmartnega pri Litiji so bile zapolnjene z odpadnimi snovmi/odpadki usnjarne (zlasti je problemat 1
Poslovna cona je bila umeščena v naravno zelo ohranjeno okolje. Z izgradnjo in posegi pri umeščanju poslovne cone, je zaradi izgube habitatov pomembnih rastlinskih in živalskih vrst na mokrišču (na območju so se nekdaj pojavljali glinokopi) bilo pred 1
Potencialna nevarnost za podtalnico, nihče namreč ne ve kaj se skladišči (škropiva, gnojila…). Vizualna degradacija – objekt je neposredno ob glavni cesti skozi naselje. 1
Potencialna nevarnost za vode (neposredno ob reki Dravi), saj se ne ve kaj vse se je v preteklosti odlagalo. Neuravnano površje zaradi kopanja gramoza v preteklosti ter kupi navoženega materiala. Vizualna degradacija. 1
Prašičjerejska farma v Stični, ki je bila eden od velikih družbenih posestev v Sloveniji, je predstavljala žarišče onesnaževanja okolja tega dela Občine Ivančna Gorica. Emisije neprijetnih vonjav, onesnažen zrak in izcedne vode z gnojevko, so predsta 1
Preko parcele poteka 110.000 W daljnovod. Vizualna degradacija – hiša je neposredno ob glavni regionalni cesti Maribor – Dravograd. 1
Pri gradnji uničeno in nesanirano. Izkop ipd., odpadni gradbeni material. 1
Prisotna črna odlagališča odpadkov. 1
Prisotno deponiranje zemljine, zemljine pomešane z gradbenimi odpadki, gradbenih odpadkov idr. in nastanek izcednih voda, lahko negativno vpliva na podzemne vode (območje se nahaja na vodonosnem sistemu Kranjskega polja). Na območju deponije se pojav 1
Prisotnost invazivnih vrst. 1
Se praši, preoblikovano površje, odlaganje odpadkov 1
Utrjevanje tal in odlaganje materiala je vplivalo na izgubo pridelovalnega potenciala nekdanjega travniškega zemljišča (območje se nahaja na območju najboljših kmetijskih zemljišč (K1)) in na spremembno obrežne vegetacije. Območje se nahaja na območj 1
V bližini FDO se nahaja vodotok Jarčji potok, ki je zavarovan kot naravna vrednota. Razprostiranje izkopnega materiala v času gradnje komunalne infrastrukture, je lahko vplivalo na morfološko in kemijsko stanje vodotoka in na obrežno vegetacijo. Pole 1
V neposredni bližini območja FDO se nahajata najožje in ožje vodovarstveno območje ter vodno zajetje D/74. Območje FDO se nahaja na območju vira podzemne vode Dolina Kamniške Bistrice. Območje, ki je trenutno v funkciji deponije različnih gradbenih i 1
V neposredni bližini potok Motrišnica. - Vizualna degradacija. - Neuravnano površje s posameznimi izkopanimi manjšimi jamami. 1
V preteklosti zasuta gramoznica, nihče ne ve kaj vse je dejansko noter – potencialna nevarnost. Vizualna degradacija. 1
V severnem delu območja FDO so prisotne razmeroma obsežne površine rastišč invazivnih rastlinskih vrst (prednjači zlasti ambrozija). 1
Več invazivnih rastlin. 1
Večino območja na Z delu FDO poraščajo invazivne vrste (zlasti japonski dresnik). Izkoriščanje mineralne surovine (gramoza) je preoblikovalo nekdanje uravnano površje. Z del območja FDO je bil naknadno zasut, V del območja pa je še nesaniran (tu se p 1
Vizalna degradacija. Ne vem, kako je poskrbljeno z gnojem. 1
Vizualna degradacija 4
Vizualna degradacija (prazne velike izložbe). 1
Vizualna degradacija (turistični kraj). 1
Vizualna degradacija (velike količine različne nesnage v okolici). 1
Vizualna degradacija - center mesta ob glavni cesti skozi mesto. 1
Vizualna degradacija - gradbišče neposredno ob stanovanjskih blokih. 1
Vizualna degradacija - nesnaga v okolici. 1
Vizualna degradacija - propadajoč objekt dvorca tik ob cesti, zaraščanje. 1
Vizualna degradacija okolja. 5
Vizualna degradacija zaradi stanja objektov in odloženih kupov odpadkov, območje namreč leži tik ob cesti. 1
Vizualna degradacija – center mesta. 3
Vizualna degradacija – center starega dela mesta. - Uporabljali so različne kemikalije in ustvarjali strupene odpadke, ki so jih sicer odlagali na uradno odlagališče, so pa tudi na sami lokaciji industrijskih obratov verjetno nevarne snovi pronicale 1
Vizualna degradacija – delno porušen objekt s kupi smeti v okolici. 1
Vizualna degradacija – gradbišče. 2
Vizualna degradacija – hiša je neposredno ob glavni regionalni cesti Maribor – Dravograd 1
Vizualna degradacija – kmetija se nahaja tik ob cesti. 1
Vizualna degradacija – lokacija tik ob glavni regionalni cesti. 1
Vizualna degradacija – motel se nahaja ob glavni cesti skozi Lenart. 1
Vizualna degradacija – neposredno ob glavni cesti skozi naselje. 1
Vizualna degradacija – neposredno ob glavni cesti. 1
Vizualna degradacija – neposredno ob glavni regionalni cesti, ob kateri je speljana tudi kolesarska cesta. 1
Vizualna degradacija – neposredno ob parku vodi sprehajalna pot s klopcami. 1
Vizualna degradacija – notranja dvorišča, zunanji deli ne. Prevladujejo individualna kurišča na trda goriva, zato so v hladni polovici leta pogosto težave s prekomerno onesnaženostjo zraka. 1
Vizualna degradacija – ob cesti. 1
Vizualna degradacija – objekt je ob glavni cesti skozi naselje. 1
Vizualna degradacija – objekt je tik ob cesti. 1
Vizualna degradacija – objekt je v središču naselja. 1
Vizualna degradacija – objekt z gostilno in trgovino leži ob glavni cesti skozi naselje. 1
Vizualna degradacija – objekta sta v centru naselja tik ob glavni cesti do mejnega prehoda Hodoš. 1
Vizualna degradacija – objekti v zadnjem delu. 1
Vizualna degradacija – območje je neurejeno s polno nesnage v okolici objektov. 1
Vizualna degradacija – območje meji na glavno Mariborsko cesto skozi center mesta. 2
Vizualna degradacija – opuščeno gradbišče. 1
Vizualna degradacija – osrednji del starega mestnega jedra. 1
Vizualna degradacija – sredi naselja. Na območju ni zgrajene interne kanalizacije, so le glavni vodi in priključki. 1
Vizualna degradacija – sredi naselja. Nekaj let nazaj je prišlo do onesnaženja z amonijakom. 1
Vizualna degradacija – središče mesta. 1
Vizualna degradacija – stavbi sta v zelo slabem stanju. 1
Vizualna degradacija – strogi center mesta. 1
Vizualna degradacija – strogi center naselja v neposredni bližini dveh cerkva. 1
Vizualna degradacija – trško jedro. 1
Vizualna degradacija – večje opuščeno območje, ki se postopno zarašča. Glede na preteklo dejavnosti vpliv na površje, tla, vegetacijo in vode. 1
Vizualna degradacija – znotraj naselja. Na območju ni zgrajene kanalizacije. 1
Vizualna degradacija – žalosten pogled na propadajoče objekti tik ob cesti. 1
Vizualna degradacija – žalosten pogled na propadajoče rastlinjake. 1
Vizualna degradacija, neurejeno. 1
Vizualna degradacija, objekt je sicer nekoliko odmaknjen od glavne cesta. 1
Vizualna degradacija, objekt se nahaja v središču mesta. 1
Vizualna degradacija, območje meji na glavno cesto skozi Celje. Zaradi neposredne bližine stare Cinkarne vpliv na tla, vegetacijo in vode. 1
Vizualna degradacija, saj se kompleks nahaja v centru mesta. Ker so prostori v najemu je povečan promet skozi center mesta. Še vedno salonitna kritina. 1
Vizualna degradacija, zlasti objekti starejše gradnje, ki so v slabšem stanju. Neurejeni dostopi za dostavna vozila, zaradi česar protesti Civilne iniciative Šempeter. 1
Vizualna degradacija, zlasti zadnji del objekta. 1
Vizualna degradacija, žalosten pogled na zaraščene razvaline nekdanjega renesančnega dvorca. 1
Vizualna degradacija. 72
Vizualna degradacija. - Izkopane in nezaščitene gradbene jame. 1
Vizualna degradacija. - Salonitne plošče na strehi in v okolici objekta. 1
Vizualna degradacija. Dimnik je v zelo slabem stanju, z njega odpada opeka. Nevarnost. 1
Vizualna degradacija. Na parceli bi naj bili nezavarovani globoki silusi, ki predstavljajo potencialno nevarnost (čez cesto je OŠ). 1
Vizualna degradacija. Gradbena jama – možen dostop, potencialna nevarnost. 1
Vizualna degradacija. Izkopane gradbene jame. 1
Vizualna degradacija. Kamnolom se nahaja v neposredni bližini stanovanjskih objektov. 1
Vizualna degradacija. Kupi prsti od izkopa jam. 1
Vizualna degradacija. Na parcelah, kjer sta predvidena stanovanjska bloka ter na posameznih ostalih parcelah je površje neuravnano (izkopane jame, navoženi kupi zemlje). 1
Vizualna degradacija. Na strehah salonitne plošče. 2. Vodovarstveni pas. 1
Vizualna degradacija. Nekaj objektov je še vedno prekritih s salonitnimi ploščami, del teh leži tudi v okolici objektov. 1
Vizualna degradacija. Območje celo nevarno. 1
Vizualna degradacija. Potencialna nevarnost embalaža od olj, vprašanje ali so vse prazne. 1
Vizualna degradacija. Potencialna nevarnost, ker se ne ve, kaj vse so v preteklosti zakopavali. 1
Vizualna degradacija. Potencialni vpliv na vode – 1. vodovarstveno območje. 1
Vizualna degradacija. Potencialno nevarnost predstavljajo nekdanji glinokopi, ko so jih zapisali z različnimi materialni, sum na rahlo radioaktivne odpadke iz nekdanje opekarne, žlindra. V neposredni bližini je ribnik. 1
Vizualna degradacija. Ta izrazito poudarjena s strani informatorja na občini. Vpliva namreč na splošno podobo mesta. 1
Vizualna degradacija. V neposredni bližini črpališče Betnava – 2. vodovarstveni pas. Izkopane gradbene jame. 1
Vizualna degradacija. Zrak – individualna kurišča. 1
Vizualni degradacija – staro vaško jedro. 1
Vizualno moteče zlasti na odsekih, kjer je proga v bližini naselij. Obmejno območje. 1
Vodovarstveno območje – 2. vodovarstveni pas. Vizualna degradacija. 1
Vodovarstveno območje – tretji vodovarstveni pas. Vizualna degradacija. 1
Vodovarstveno območje. Vizualna degradacija. 2
Vojaško območje, skladišče. ob spremembi rabe preveriti predhodno aktivnost. 1
Vzpostavitev utrjene površine je povzročilo uničenje površinskega sloja travniške vegetacije. Območje FDO se nahaja na vodovarstvenem območju - državni nivo (3. varstveni pas). Problematično je bilo nekdanje odlagališče komunalnih in kosovnih odpadko 1
Zaeašča. Območje tudi nevarno. 1
Zagotovljeni bi naj bili minimalni okoljski standardi. Potencialna nevarnost, ki izhaja iz same dejavnosti. 1
Zaradi delovanja kamnoloma je, glede na različne vire, v preteklosti prihajalo do nastanka zemeljskih razpok (širine več kot 2 m, globine 3-4 m, dolžine več kot 10 m), kar bi lahko povzročilo zdrs zemljine in kamnitih agregatov na bližnje ležeče nase 1
vegetacija! ilegalna odlagališča odpadkov, invazivne rastline. 1
Žalosten pogled na propadajoč hotel – vizualna degradacija. 1
Žalosten pogled na propadajoče objekte – vizualna degradacija. 1
Žalosten pogled na propadajočo graščino – vizualna degradacija. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081

V16 razvojni načrti občine FDO

Razvojni načrti občine za FDO

Value 3010 Frequency
1 imamo že sprejet načrt za območje 169
2 imamo načrte, ideje, realizacija pa še ni definirana 321
3 nimamo pravih oprijemljivih načrtov, zgolj pobude 195
4 nimamo nobenih načrtov, ni nobenih možnosti sprememb, razvoj 279
99 brez odgovora 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
964 117

Valid range from 1 to 4

V17_01 razvojne ovire pri oživljanju FDO - lastništvo Razvojne ovire pri oživljanju FDO

lastništvo

Value 319 Frequency
0 ne 549
1 da 532
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V17_02 razvojne ovire pri oživljanju FDO - finančni viri Razvojne ovire pri oživljanju FDO

finančni viri

Value 328 Frequency
0 ne 684
1 da 397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V17_03 razvojne ovire pri oživljanju FDO - prostorski akti Razvojne ovire pri oživljanju FDO

prostorski akti

Value 337 Frequency
0 ne 1008
1 da 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V17_04 razvojne ovire pri oživljanju FDO - varstveni režimi Razvojne ovire pri oživljanju FDO

varstveni režimi

Value 346 Frequency
0 ne 944
1 da 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V17_05 razvojne ovire pri oživljanju FDO - drugo Razvojne ovire pri oživljanju FDO

drugo

Value 355 Frequency
0 ne 882
1 da 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 0 to 1

V17_05_1 razvojne ovire pri oživljanju FDO - drugo (OPIS) Razvojne ovire pri oživljanju FDO

drugo - opis

Value 364 Frequency
97 882
99 1
Bistvena razvojna ovira območja FDO je v pomanjkanju interesa in / ali prave ideje (načrtov) za reaktivacijo območja s strani lastnikov, odsotnosti ustreznega investitorja za sanacijo ali reaktivacijo območja ter v potrebnem obsegu in zahtevnosti san 1
Denacionalizacija, veliko število lastnikov (prek 24), nesodelovanje lastnikov. Med lastniki tudi v tujini. 1
Dimnik zavarovan kot kulturna dediščina. Infrastruktura je zelo specifična, zato bi skoraj vsak načrt za razvoj pomenil obsežno rušenje. 1
Dogovor z RKC, pomanjkanje finančnih virov in interesa. 1
Dokončanje stečajnega postopka. 1
Dolgotrajen postopek izdajanja dovoljenja za zaprtje. 1
Dolgotrajna birokracija. Območje Krajinskega parka Goričko. 1
Dostop je otežen, delno poteka po makadamski poti skozi strnjeno naselje. 1
Ekstremna nedostopnost in slaba ohranjenost območja. Zasebno lastništvo. 1
Ena od razvojnih ovir, ki se pojavlja na območju FDO je povezana z različnimi pobudami in interesi uporabnikov oziroma lastnikov zemljišč na območju, kar otežuje ustrezno reaktivacijo območja (posamezniki, uporabniki zemljišč in objektov na območju i 1
Goriške opekarne so dolžne območje sanirati. Za ureditev brežin potrebujejo material, ki bi ga radi nakopali na lokaciji, za kar pa seveda nimajo koncesije, saj gre za zavarovano območje. Dostop je zaenkrat mogoč zgolj skozi Goriške opekarne. 1
Je v fazi pridobivanja potrebnih soglasij. Očitno se jim zelo ne mudi. OPN: CU – centralne dejavnosti. 1
Je v stečajnem postopku. S strani občine ni nobenih ovir. 1
Kohezijska sredstva za investicijo. Razvoj odvisen od časa preselitve postaje. 1
Komunalno opremljeno in relativno dostopno, a odmaknjeno. Pred prodajo nujna obsežna in temeljita sanacija. Zaenkrat ni investitorja. 1
Kulturna dediščina lokalnega pomena. Tudi občina nima nobene vizije glede objekta, prav tako ne sredstev za njegov odkup. Dokler je v lasti parka objekt najverjetneje ne bo ponovno funkciji, saj ni pravega interesa z njihove strani. 1
Lastnik ima interes, vendar čaka in išče nekoga, ki bi začel predvideno dejavnost. 1
Lastnik išče nekoga, ki bi bil pripravljen upravljati s kompleksom oziroma soinvestitorja. 1
Lastnik se ukvarja s proizvodno dejavnostjo. Z rekreacijsko dejavnostjo so začeli naknadno, ko imeli dovolj dobička. Sedaj ni virov za obratovanje. 1
Lastniki se nimajo interesa ukvarjati z gostinstvom, imajo drugo službo. 1
Lastniki so pričeli s komunalnim opremljanjem (gradnja prometne infrastrukture), z željo po prodaji gradbenih parcel za stanovanjsko gradnjo. Investicija se je zaključila zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za izgradnjo komunalne infrastrukture. Pr 1
Lastništvo države. Nejasnost konkretnih vsebin zavira načrte revitalizacije območja. 1
Lastništvo je razdrobljeno. Na območju je določena industrijska raba, tako da bi morebitni interesent takoj lahko začel z investicijo. Neurejen dostop. 1
Lokacija je že toliko odmaknjena od strnjenega naselja, da ni zanimiva. 1
Med temeljne razvojne ovire se uvršča pomanjkanje povpraševanja in pomanjkljivo pridobljena potrebna dovoljenja za gradnjo objektov(investitor ni pridobil uporabnega dovoljenja zaradi neurejenega priklopa na elektriko). Pomembno je tudi povpraševanje 1
Mešano lastništvo, večinoma v državni lasti in menjava načrtov preprečuje razvoj. 1
Mešano lastništvo. Potrebna kohezijska sredstva, ki jih občina še ne premore. Odvisnost razvoja od lastnikov in prebivalcev. 1
Mile zime 1
Morda se bo v prihodnje pokazal problem, kdo naj bi v komasacijskem območju te površine dobil v last (nihče jih ne bi hotel imeti). 1
Na eni strani pobuda o izgradnji centra varne vožnje, po drugi pa izvajanje DPN za letališče. 1
Na območju je bilo že pridobljeno GD za gradnjo komunalne infrastrukture za predvideno stanovanjsko sosesko, vendar je gradnjo "zaustavila" gospodarska kriza. Potrebna je izgradnja celotne komunalne infrastrukture, kar vpliva na povečanje stroškov gr 1
Nad območjem potekajo električni vodi, zato je omejena višina gradnje. Potrebno bi bilo popraviti streho in urediti električno napeljavo. 1
Najverjetneje bo potrebna sanacija kamnoloma. - Namenska raba: območje za raziskovanje mineralnih surovin, predvidena sprememba. - Čez poteka daljnovod. 1
Največja razvojna ovira na območju je visoka poplavna ogroženost (območje se nahaja na območju razreda srednje in majhne poplavne nevarnosti, katastrofalnem območju poplavljanja). Problematična je tudi zasebna last (večina zemljišča na območju je v z 1
Naložba začetek gradnje bo odvisen od investitorja. 1
Natančni načrti za območje niso izdelani. 1
Načrt sanacije in umestitve dejavnosti v teku. 1
Ne morejo prodati. Območje centralnih dejavnosti, vodovarstveno območje. 1
Neodločnost lastnikov. 1
Neurejen odnos država – Hypo leasing. Območje s stavbami propada. 1
Neurejena komunalna infrastruktura 1
Neurejeno pravno stanje (neznano lastništvo) je odvrnilo prizadevanja investitorjev za razvoj. Območje je precej odmaknjeno, potrebno bi bilo urediti dostopno cesto. Za popožarno obnovo bi bila potrebna precejšna finančna investicija. 1
Neusklajenost interesov vpletenih, politično delovanje ter težave. 1
Neustrezno dovoljenje. 1
Nezainteresiranost države za dokončanje odseka hitre ceste. Po stečaju podjetja DARS ne išče novega izvajalca. Območje kulturne dediščine. 1
Nezainteresiranost lastnikov. Območje Krajinskega parka Goričko, Natura 2000, Ekološko pomembno območje Goričko. Namenska raba: IK - Površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo. 1
Nezainteresiranost lastnikov. Namenska raba: območje centralnih dejavnosti. 1
Nezainteresiranost potencialnih najemnikov oz. lastnikov. Namenska raba območje proizvodnih, servisnih in gospodarskih dejavnosti. 1
Ni interesa lastnika. Jutranjka v stečaju oziroma ne obstaja več. 1
Ni interesa obuditve dejavnosti (kot kamnolom Log 1) 1
Ni interesa obuditve dejavnosti (ni več zanimivo območje zaradi predrage ureditve dovoza do kamnoloma). 1
Ni interesa podjetij, da bi na območju umestila svojo dejavnost. 1
Ni interesa za odkup. Občina ne namerava vlagati sredstev v obnovo. 1
Ni interesa, pomanjkanje povpraševanja po tovrstnih dejavnostih. 1
Ni interesa. 1
Ni načrtov, zasebni lastnik. 1
Ni povpraševanja po najemu/nakupu površin, zato bo zelo težko prazne prostore ponovno spraviti v funkcijo. Sicer gre za lokacijo ob glavni cesti z možnostjo parkiranja. 1
Ni povpraševanja. 1
Ni programa, vsebine za mesto 1
Ni sredstev za pripavo izhodišč ter pravega motiva. Pobudniki so bili aktivni zgolj v obdobju sprejamnja OPN-ja, sedaj je ideja, delovanje zamrlo. Občina bo v procesu revitalizacije podporni člen, saj je vključeno veliko lastnikov. Žal v trenutnem st 1
Ni zanimanja za odkup. 1
Ni še natančnih načrtov, zgolj pobude, potem bo problem denar. 1
Niso uspeli pridobiti dovoljenja s strani ministrstva za zakop, potrebna je sanacija. 1
OPN - obočje gospodarskih dejavnosti. Za preostala dva nekdanja hleva verjetno ni povpraševanja. 1
Ob stečaju SGP Gorice se je zamenjalo lastništvo območja, ki je sedaj razdrobljeno. Območje je potrebno sanirati, saj so tla nestabilna in gre za luknjo v prostoru. 1
Objekt je bil leta 1986 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Največjo oviro predstavlja državna politika in diskriminatoren odnos do zasebnih lastnikov (oteženo pridobivanje sredstev na razpisih). 1
Objekt je na prodaj. 1
Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina. - Pomanjkanje idej za vsebine, ki bi bile primerne za objekt. 1
Objekt je zavarovan kot kulturna dediščina. Nedokončan postopek denacionalizacije. 1
Objekt ni privlačen za dejavnost, kateri je namenjen. Je v neposredni bližini bolnice in zdravstvenega doma. Napačna politična odločitev. Možnost ureditve npr. negovalne bolnice. Če bi se našel investitor, bi objekt lahko hitro dokončali in bi preše 1
Objekt v začetni fazi ni bil namenjen stanovanjski namembnosti, pač pa hotelsko-motelski dejavnosti, zaradi česar je problematična že sama arhitekturna zasnovanost notranjosti objekta. Problematična je zlasti lociranost objekta ob vhodu v OIC Trzin ( 1
Objekti so zavarovani kot kulturna dediščina. Zasebni lastniki večina nimajo potrebnih finančnih sredstev za vzdrževanje objektov, tudi jih ne želijo prodati. Občina nima pravih idej kako privabiti potencialne investitorje. 1
Objekti so zavarovani kot kulturna dediščina. Potencial za razvoj turizma, vendar bi bilo potrebno najti investitorja, kar pa bo težko. Kmetijska zemljišča imajo prednost pred golfom, takšen je odgovor Ministrstva za kmetijstvo ob podaji vloge za sp 1
Območje "vkleščeno" med AC in regionalno cesto (državni cesti). Nahaja se na območju, ki je opredeljeno kot varovalni pas GJI. Urejanje območja je tako težavno zaradi varovalnih pasov avtoceste na eni in regionalne ceste na drugi strani. 1
Območje - poslopje v evidenci kulturne dediščine. 1
Območje FDO ni v Občinski lasti, pač pa v lasti Slovenskih železnic, kar v določenih meri predstavlja razvojno oviro. Za ustrezen razvoj območja (sicer je glede na razpoložljive površine, območje kamnoloma večinoma že izkoriščeno), je problematična t 1
Območje FDO se nahaja na območju, ki je opredeljeno kot varovalni pas GJI. Urejanje območja je težavno, zaradi varovalnih pasov AC na eni in RC na drugi strani. 1
Območje FDO se nahaja na poplavnem območju z visoko poplavno ogroženostjo, kar predstavlja največjo razvojno oviro. 1
Območje blagovnice naj bi se prodajalo, prav tako bivša poslovalnica NLB. 1
Območje ima razdrobljeno zasebno lastništvo in je še v problematičnem postopku denacionalizacije, kar onemogoča razvoj. 1
Območje je preblizu stavb za izkoriščanje. Ni dovolj prostora za ureditev druge rabe. Območje je nevarno in bi ga bilo potrebno sanirati. 1
Območje je v preteklem obdobju stagniralo, saj ni bilo pripravljenega izvedbenega prostorskega akta. Zaradi poplavne ogroženosti območja (območje se nahaja na območju razreda srednje, majhne in preostale poplavne nevarnosti) razvojnih načrtov ni pred 1
Območje je v privatni lasti (last podjetja v stečaju). Glavna upnica je Gorenjska banka d.d, ki bo zemljišče najverjetneje želela prodati po najvišji možni ceni. Če ni ustreznih finančnih virov s strani investitorjev, lahko slednje predstavlja težavo 1
Območje je v zasebni lasti. Občina ne pozna pravega stanja območja in zato ne more ustrezno ukrepati. 1
Območje je zavarovano- kulturni spomenik "Kulturna krajina Lipica". Ni nosilca za sanacijo. 1
Območje se prodaja oziroma se išče soinvestitor za projekt večstanovanjskih hiš. Sam objekt spada pod kulturno dediščino. 1
Območje z izrazito okoljsko problematiko zaradi pretekle dejavnosti (cinkarna). Izdano okoljsko poročilo za ravnanje z zemljino. Zelo draga sanacija območja, ki je nujna. Za severni del je že sprejet OPPN in ni ovir, za preostali del je potrebno poča 1
Obnova bi zahtevala visok finančni vložek. Objekt je razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena. Območje se nahaja na neatraktivni lokaciji nasproti industrijskega obrata. Potrebno bi mu bilo najti primerne tržno zanimive vsebine in območje viz 1
Obstoječ objekt je pod spomeniškim varstvom. Draga sanacija! Območje centralnih dejavnosti, gradnja je možna. Po pripovedovanjih v naselju, bi naj lastnik imel težave s pridobitvijo koncesije s strani ministrstva, v domu naj bi želel imeti tudi varov 1
Občina hotela območje odkupiti, vendar imajo na MORS drugačne načrte. 1
Občina lahko da le pobudo, vse je odvisno od SŽ. Nezainteresiranost Slovenskih železnic zaradi nerentabilnosti proge. 1
Občina na tem območju nima načrta sanacije, saj se je predhodno potrebno dogovoriti z lastniki (potrebna je pripravljenost lastnikov za razvoj območja). Razvojne ovire so povezane tudi z lastništvom in postopki dedovanja. Največja razvojna ovira obmo 1
Občina ni lastnik območja, problem je tudi odmaknjenost in zelo slabo stanje objektov in zemljišča. 1
Občina nima interesa, iščejo kupca. Pri mlinu je največja ovira lastništvo. Okrog območja je strnjeno naselje, zato v primeru nove dejavnosti omejitev zaradi hrupa. Namenska raba industrijsko območje, v sprednjem delu (območje porušenih objektov) jav 1
Občina poskuša prodati, vendar ni zanimanja. Za njih je samo strošek. 1
Občina se v aktivnot in delovanje peskokopa ne vtika. 1
Občini primanjkuje potrebnih finančnih sredstev za ureditev območja. Poplavno območje Savinje. Širše območje kulturne dediščine (arheologija). Namenska raba površine za stanovanjsko gradnjo in spremljajoče dejavnosti. 1
Odlok je trenutno v javni razgrnitvi. 1
Odvisnost od investitorjev- občina vseh zemljišč še ni prodala. Na zemljišča v zasebni lasti občina ne more vplivati. 1
Podjetje v stečaju. Verjetno bo težko prodati, ker gre za velik objekt, poskušajo prodati kot celoto in posamezne apartmaje. Lokacija nekoliko izven strogega centra naselja, nekoliko odmaknjeno od zdravilišča, zato manj zanimivo za turiste. 1
Podjetje želi svojo sežigalnico odpadkov in petrol koks gorivo. Ne dobijo okoljevarstvenega dovoljenja, med drugim tudi zaradi močne civilne iniciative. 1
Podravka kot lastnica prodaja objekt z okolico, vendar se še ni našel kupec. 1
Pomanjkanje GJI, lastniki bodo začeli z urejanjem - ravnokar sprejet OPPN. 1
Pomanjkanje idej. V prejšnjem OPN-ju površine za industrijo. V novem OPN-ju gospodarska cona. 1
Pomanjkanje interesa in nezavedanje potencialne nevarnosti tako s strani države kot občine. 1
Pomanjkanje interesa lastnika. 2
Pomanjkanje interesa lastnika. Občina ima velik interes, da se območje čim prej uredi. Za del območja v neposredni bližini ribiškega doma imajo sprejet odlok o naravnem rezervatu Slivniško jezero. Še letos načrtujejo sprejem odloka o plovnosti. 1
Pomanjkanje interesa s strani lastnika. Sicer dobro stoječa firma. Območje industrijske cone TDR. 1
Pomanjkanje interesa za odkup objektov. 1
Pomanjkanje investitorjev. Lokacija sredi stanovanjskega območja ni primerna za nadaljno obrtno dejavnost. 1
Pomanjkanje parkirišč in otežena dostopnost zaradi ozkih ulic. 1
Pomanjkanje pravih idej. 1
Postopek denacionalizacije. 1
Potek eksploatacije. Pomanjkanje finančnih sredstev. 1
Potencialni pravni nasledniki se o lastništvu še niso sporazumeli. 1
Potreben OPPN. Pomanjkljivo vodenje in upravljanje IC, za kar občina ni zainteresirana. 1
Potrebna je sanacija območja v okviru sanacijskega načrta. V okviru sanacijskega načrta je potrebno izdelati kemično in fizikalno analizo zasipnega materiala, ugotoviti vpliv na potencialne vodne vire in ustrezno izvesti sanacijo pred načrtovanimi po 1
Potrebni večji vložki za sanacijo objektov. Prisotne različne socialne strukture prebivalcev. Cca. 85 % objektov zavarovanih kot kulturna dediščina. 1
Potrebno je pripraviti OPPN. Vključitev civilne iniciative v primeru neustrezne dejavnosti (izkušnje s preteklosti). Možne so mirne dejavnosti, ki so okoljsko sprejemljive. Nabor zoožen že v OPN-ju. 1
Površine rezervirane za potrebe zaščite in reševanja. OPN: IK – intenzivno kmetijska raba. Predviden OPPN. Pomanjkanje idej za ureditev območja. 1
Površine za kmetijsko proizvodnjo, sicer sredi stanovanjske pozidave. Zaradi močvirnatega terena območje ni primerno za stanovanjsko rabo. V okolici so bile v preteklosti izvedene komasacije. Območje Krajinskega parka Goričko 1
Predvidena gradnja stanovanjskih objektov na zemljiščih Stanovanjskega sklada RS je zastala zaradi finančne problematike. Investitor bi moral za stroške komunalnega opremljanja plačati visoko ceno in dodatno doplačati za opremljanje z družbeno infra 1
Preko osrednjega dela območja FDO poteka elektroenergetski vod, kar predstavlja določeno omejitev (varovalni pas GJI). Območje je v delu predvideno za stanovanjsko gradnjo - razvoj je odvisen od interesa lastnikov. 1
Premalo interesa za prostore, čeprav so v centru mesta. Verjeten vzrok so tudi finance, saj je potrebno objekte predhodno sanirati, glavni objekt pa je razglašen kot kulturni spomenik. 1
Pretekle pobude o sanaciji in reaktivaciji območja (npr. za umestitev srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov) se niso uresničile zaradi intenzivnega odpora domačinov in lokalne iniciative. Razvojno oviro na območju so v preteklosti predstavljali steč 1
Pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja dobavitelja plina. Reaktivacija predvidoma v roku 2 let Nafta Petrochem problem lastništvo. Namenska raba: območje industrijske cone Lendava. 1
Problem je streha, ki bi morala za uporabo biti obnovljena. Čas- postopki se vlečejo predolgo. 1
Problem so finančni viri ter spori z državo, saj ne dovoli gradnje golf igrišča na kmetijskih zemljiščih. Trenutna idejna zasnova igrišča je že kompromisna rešitev, ki vključuje manj "izgubljenih" kmetijskih zemljišč za potrebe golfa. Poleg tega je p 1
Problem težavne sanacije brežine, ki je nevarna. 1
Problem vidijo predvsem v spremenjeni zakonodaji glede fotovoltaike in posledično neatraktivnost sončnih elektrarn z finančnega vidika. 1
Problematično je zlasti lastništvo večinskega dela območja. Zemljišča so v stečajni masi podjetja Kraška družba d.o.o.- v stečaju. Zemljišča so v zasebni lasti, poleg tega so stečajni postopki izjemno dolgotrajni ("stečaj že leta in leta blokira razv 1
Prodaja, stečajni postopek. 1
Projekt na stranskem tiru zaradi ostalih pomembnejših projektov, ki jih izvaja KOSTAK GIP d.o.o. 1
Projektna dokumentacija in gradbeno dovoljenje so že v pripravi. Ne vidijo ovir, da projekta ne bi realizirali. 1
Prometna neurejenost - ozke ulice, pomanjkanje parkirišč. Investitorji se še niso našli. Potrebno urediti in posodobiti komunalno opramljenost - ceste, vodovod, kanalizacijo. 1
Prometna ureditev znotraj območja je neustrezna. Velik delež cestnih površin je v zasebni lasti. Primanjkuje finančnih virov za ustrezno obnovo in ureditev širšega območja. 1
Razdrobljenost lastništva (zasebna last), finančni viri, potrebna izgradnja komunalne in prometne infrastrukture, tveganost naložb v stanovanjsko gradnjo, ... 1
Razpršeno lastništvo. Visoki stroški priprave prostorskih aktov. Investitorji- stanovanjski sklad. 1
Razvoj je odvisen od ravnanja trenutnega lastnika, potencialne prodaje ter potencialnih novih lastnikov. Razvoj je tudi vprašanje časa- obstoječe dejavnosti se bodo načrtovano prenehale ob prodaji in izvedbi investicij (širitve cone). 1
Razvoj območja je omejen zaradi OPN, ki na južnem delu območja predvideva industrijske dejavnosti, na severnem delu pa neizgrajeno zahodno obvoznico. Odvisnost razvoja območja od lastnika in začetka izvedbe gradnje vzhodne obvoznice. 1
Razvoj odvisen od države. Zaradi stanja in oddaljenosti izredno slabe možnosti za razvoj. 1
Razvojna ovira na območju je zlasti lastništvo (polovično je območje v privatni lasti, polovično pa v lasti Občine). Med lastniki zemljišč ne obstaja ustreznega dogovora, zato je območje v fazi stagnacije. Gre za območje, kjer Občina nima dovolj pris 1
Rudnik Senovo bi moral opravljati monitoring udiranja območja, vendar tega več ne dela ker je podjetje v stečaju. 1
Sanacija območja zaradi predhodno prisotne dejavnosti na območju (pred načrtovanimi posegi in ureditvami je potrebno analizirati onesnaženost zemljine na območju in območje ustrezno sanirati). 1
Sanacija prevelik finančni zalogaj za lastnika v zapiranju. Kamnolom ni terasast, zato bi ga bilo za sanacijo potrebno še eksploitirati, kar je težavno zaradi bližine stanovanjskih stavb. 1
Se prodaja. Ni povpraševanja po odkupu. 1
Slaba prometna povezanost, nezmožnost širitve zaradi neposredne bližine Kokre- varstveni pas. 1
Splošna finančna kriza; Pomanjkljivo upravljanje in trženje con. 1
Stečaj Gradbenega podjetja Radlje, med tem odkupil nov investitor. Posebni pogoji opredeljeni v OPPN, ni ovir za nadaljevanje gradnje. 1
Stečaj podjetja, dolgotrajni postopki. 1
Stečajni postopek podjetja. 1
Stečajni postopek, se prodaja. 2
Stečajni postopek. 2
Sum na okoljsko degradacijo - podjetje nima urejene komunalne infrastrukture, objekti propadajo - vendar jih ne morejo onemogočiti, saj imajo dovoljenja z ločevanje in zbiranje odpadkov. Tudi v OPPN-ju je predvidena ta dejavnost. Celotna cona naj b 1
Temeljna razvojna ovira na območju FDO so problemi s prometno urejenostjo (odsotnost dovoznih poti, ni urejene povezave in dostopa do območja). 1
Temeljna razvojna ovira sanacije območja je pomanjkanje vizije, interesa ali ustreznih načrtov za sanacijo območja. S strani lastnikov ni danih nobenih pobud za sanacijo območja FDO. Lastniki nimajo pravega interesa oziroma načrtov ter ustrezne vizij 1
Temeljne razvojne ovire območja so povezane s samim izgledom in arhitekturno zasnovanostjo objektov ("potrošnikom ni mogoče vsega prodati, navkljub nasprotnemu mnenju investitorjev"). Pomembna je tudi sorazmerno visoka cena in velikost objektov, saj 1
Težava pri tem območju je dostop, saj ni utrnjenega dostopa z javne ceste. S strani lastnikov ni nobenih konkretnih predlogov in pobud za ureditev območja oziroma namere za izvedbo kakršnokoli posegov ne obstoječih objektov (ni vizije območja s stran 1
Težko dogovarjanje med velikim številom lastnikov z različnimi interesi in zmožnostmi. Obnova bi zahtevala veliko finančnih virov. Zaradi neposredne bližine železniške proge in strmega pobočja malo prostora za razvoj in ureditev funkcionalnih zemljiš 1
Trenutni razvojni oviri sta lastništvo in finance ter v tem kontekstu čakanje projekta na listi prioritet občine. 1
Trenutno je grad opuščen. Predvidevamo, da lastnik trenutno nima interesa po nadaljni obnovi gradu. 1
Trenutno še delno v funkciji, nato sanacija. 1
Ugotoviti stopnjo nevarnosti odpadkov. - Vplivno območje premogovnika. 1
Varovalni pas vodotoka, ki je pravzaprav le odvodni kanal. - Usklajevanje z avtopralnico, ki jo bodo morali prestaviti drugam, išče se nadomestno zemljišče. 1
Velik naklon, tako da je marsikatera dejavnost na tem območju otežena. 1
Veliki okoljski vplivi nekdanje reje prašičev vplivajo na to, da bi bilo potrebno na območju FDO izvesti finančno izjemno zahtevno sanacijo območja. Po mnenju predstavnika Občine se slednje, zaradi velikih potrebnih finančnih vložkov, nihče ne bo lot 1
Več zasebnih lastnikov nima skupnih in enotnih usmeritev glede namembnosti večstanovanjskega objekta, ki je bil sprva namenjen stanovanjski funkciji (elitnejša stanovanja z vrtovi in parkirišči), vendar se slednje ni izšlo, saj je območje izven rezid 1
Vprašanje političnega interesa. 1
Zapuščinski postopek. 1
Zaradi nestabilne geološke zgradbe je potrebna velika investicija za izgradnjo pilotov do trdne podlage za temelje. 1
Zaradi ozkih dovoznih poti in lege na strmem pobočju otežen dostop za večja vozila. 1
Zaradi slabše cestne povezave se bo težje našel kupec. Želja občine po spremembi industrijske v poslovno dejavnost. 1
Zaradi upora lokalnih prebivalcev do izvedbe investicije še ni prišlo. Potrebne finance. 1
Zaradi zbiranja podpisov in nestrinjanja lokalnega prebivalstva, ki je želelo nadaljevanje dejavnosti (da bi lahko na območje odlagali odpadke) in nasprotovala sanaciji, se je postopek zavlekel. Izvedba sanacije odvisna od lastnikov. 1
Zasebna last, namenska raba je urejena. Zaradi sprememb v kmetijstvu, manjših potreb po pokritih površinah lastnik stavbe le-teh ne uporablja več intenzivno, ni pripravljen investirati v obnovo. 1
Zasebni lastnik poskuša območje prodati. Kljub sodelovanju z občino so neuspešni. Ni primernih vlagateljev. 1
Zasebni lastnik. Za tip turizma, ki si ga želi občina na lokaciji bo težko dobiti primernega investitorja. 1
Zasebno lastništvo (tako stanovalci kot Salonit). Odvisnost od ravnanja in interesov Salonita Anhovo glede načrta preselitve in odnosa z lokalnimi prebivalci. 1
Zasebno lastništvo, problematična investicija zaradi zahtevne sanacije starih okoljskih bremen. 1
Zasebno lastništvo. Dolgotrajna in nejasna časovnice izvedbe gradnje avtoceste in posledičnih potreb po materialu iz kamnoloma. 1
Zasebno lastništvo. Otežen dostop- v letu 2015 se je spremenil prometni režim, dostop do območja je praktično onemogočen. 1
Zasebno lastništvo. Zaradi slabe dostopnosti težavna izvedba sanacije. 1
Zelo slabo stanje objektov in oddaljenost. Lastništvo občine naj bi bilo protipravno, zato je ravnanje z območjem zaenkrat onemogočeno. 1
Zmanjšanje povpraševanja po reji perutnine. Celotno območje je območje kmetijske dejavnosti, ki se nahaja na 3. vodovarstvenem območju. 1
prej v postopku denacionalizacije. 1
ustrezen akt, ni izvedebenega akta 1
utesnjenost, majhna parcela. 1
Čaka se na vlagatelje. Slabost cone je odsotnost avtocestne povezave. 1
Čaka se sanacija. 1
Čakanje na investitorja. 1
Čas ter odvisnost uspešnosti samosanacije od nevmešavanja okoliških lastnikov. 1
Čas ter pridobitev financ za investicijo. Enega objekta niso smeli porušiti zaradi spomeniškega varstva. 1
Čas- zasebnik naj bi v kratkem začel z investicijo. 1
Čeprav naj bi v gramoznici Suhadole potekala gradnja v skladu s sprejetimi prostorskimi akti (OPN, OPPN) in naj bi bila že izdana gradbena dovoljenja, je območje evidentirano kot odlagališče v zapiranju, kar po obstoječi zakonodaji preprečuje gradnjo 1
Številne ideje, ki pa ne pridejo do realizacije. Območje Krajinskega parka Goričko. Območje profane stavbne dediščine, vplivno območje spomenika Grad. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081

V18 predvidena časovna dimenzija oživitve FDO

Predvidena časovna dimenzija oživitve FDO

Value 373 Frequency
1 v času do 2 leti 71
2 v času 2 do 5 let 146
3 v času 5 do 10 let 109
4 se ne ve, neopredeljeno 621
99 brez odgovora 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
947 134

Valid range from 1 to 4

V19 površina celotnega FDO

Površina celotnega FDO

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0 0.131 118.765 3.166 7.354

Valid range from 0.131029 to 118.765441

V19_01 površina celotnega FDO, razredi

Površina celotnega FDO - razredi

Value 391 Frequency
1 0-0,9 504
2 1,0-1,9 225
3 2,0-4,9 203
4 5,0-9,9 84
5 10,0 ali več 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1081 0

Valid range from 1 to 5

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Lampič, B. (2018). Nacionalna evidenca funkcionalno degradiranih območij v Sloveniji, 2017 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: FDO17. https://doi.org/10.17898/ADP_FDO17_V1

COBISS.SI
Publication date: 2018
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si